nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity"

Transkriptio

1 nen 2014 Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Terveiset työpöydän ääreltä Yhteistyössä yli rajojen Praxity Uskalias ja innovatiivinen Atoy Oy

2 PÄÄKIRJOITUS Vuosi 2014 on pyörähtänyt mukavasti käyntiin. Asiakaslehtemme on uudistunut ja se julkaistaan kerran vuodessa muodostaen sähköisen viestinnän kanssa uutisointimme kokonaisuuden. Luettavananne on vuoden 2014 Tuokkonen. Nykyään kuulee sanottavan, että tiedon saatavuus ei ole ongelma, vaan kaiken tietotulvan hallinta ja juuri sen tarvitsemansa tiedon seulominen esiin. Olemme reagoineet ympärillämme tapahtuneisiin muutoksiin. Jatkossa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme saavat tiedon ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista kuten yritysverotuksen muutoksista hyvissä ajoin ja ennakoiden. Uutisointimme painopiste siirtyy digitaaliseen viestintään ja tänä vuonna kuusi kertaa ilmestyvästä sähköisestä uutiskirjeestämme löytyy jatkossa runsaasti ajankohtaista ja tärkeää tietoa. Tähän lehteen haastattelimme yrittäjä Jyrki Mäkeä, joka kolmannessa polvessa johtaa Atoy Oy -nimistä perheyritystä. Atoy-konsernilla on mielenkiintoinen sekä vaiheikas historia 1930-luvulta nykypäivään - ja sen johdolla on valoisa näkemys yhtiön tulevaisuuden kehityksestä. KHT Janne Elo on laatinut artikkelin johdannaisista. Johdannaiset ovat haasteellisia sopimuskokonaisuuksia, joiden hallinnointi edellyttää asiantuntemusta ja osaamista. Artikkelissaan Janne tuo esiin johdannaisiin liittyviä keskeisiä asioita kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja verotuksessa. Esittelyssä on kansainvälinen yhteistyökumppanimme Praxity ja sen toiminta. Praxity on maailman suurin itsenäisten tilintarkastustoimistojen yhteenliittymä ja sen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tarvittaessa maailmanlaajuisesti tilintarkastus- ja konsultointipalveluja. Lisäksi KTM Emmi Ollitervo kertoo lehdessä työstään ja työympäristöstään Tuokolla melko hiljattain aloittaneen henkilön näkökulmasta. Toivon Teille mukavia lukuhetkiä lehtemme ja uutiskirjeidemme parissa! Jari Miikkulainen Toimitusjohtaja, KHT Oy Tuokko Ltd 2 TUOKKOnen 2014

3 AJANKOHTAISTA 2014 Tuokon sähköiset uutiskirjeet Olethan jo uutiskirjeidemme lukija? Tilaamalla uutiskirjeemme varmistat, että saat jatkossakin tiedot tärkeistä tilintarkastusta, taloushallintoa ja yritysverotusta koskevista muutoksista. Tilaa uutiskirjeemme kotisivuiltamme osoitteesta (etusivun oikeasta alareunasta) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuokko.fi. Vuonna 2014 julkaisemme kuusi uutiskirjettä. Uutiskirjeidemme alustavat julkaisukuukaudet ovat tammi-, huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuu. Muistilista nettiin Olemme aiemmin julkaisseet Tuokkosen viimeisellä sivulla muistilistan maksuprosenteista, koroista ja verotuksen määräajoista. Jatkossa päivitämme muistilistaa osoitteessa Asiakastyytyväisyyskysely Jokainen asiakaskohtaaminen on erilainen ja ainutkertainen, ja siten palvelukokemus on aina henkilökohtainen. Haluamme kuunnella asiakkaitamme ja kehittää jatkuvasti toimintaamme. Toteutamme asiakastyytyväisyystutkimuksen keväällä Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta ja toivomme saavamme mahdollisimman kattavan kyselyotannan vastauksistanne. Palautteenne on meille tärkeä. Syksyn koulutustapahtuma Järjestämme jälleen ajankohtaistilaisuuden asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme www. tuokko.fi lähempänä tilaisuuden ajankohtaa. Toimitus: Ulla Grönberg Taru Raiko Suvi Suonsivu Meri Väinölä Ulkoasu: Sami Saukko Lönnberg Print & Promo Paino: Lönnberg Print Promo, Helsinki Osoitteenmuutokset ja tilaukset: TUOKKOnen

4 TILINTARKASTUSPALVELUT Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus tilinpäätöksessä ja verotuksessa Rahoitusjohdannaisten käyttöön liittyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön järjestämisen lisäksi moninaisia kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen kysymyksiä riippuen johdannaisen käyttötarkoituksesta ja yhteisön soveltamasta kirjanpito- ja verolainsäädännöstä. Olennaista on ymmärtää, mihin sopimukseen yhtiö on sitoutumassa ja miten ja milloin sopimuksen tulosvaikutukset näkyvät yhtiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Rahoitusjohdannaisten ja yleisesti ottaen kaikkien rahoitusinstrumenttien kirjanpito-, tilinpäätös- ja verokäsittely on monitahoinen asia, joka riippuu johdannaisten käyttötarkoituksen lisäksi yhtiön toimialasta, soveltamasta lainsäädännöstä ja lainsäädännön mahdollistamista vaihtoehdoista. Johdannaisten kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely vaihtelee mm. sen mukaan, onko kyseessä normaalia elinkeinoverotuksen alaista toimintaa harjoittava yhtiö, arvopaperikauppias, luotto- tai vakuutuslaitos tai sijoituspalveluyritys, ja soveltaako yhtiö sitä koskevien erityislainsäädäntöjen lisäksi kirjanpitolakia vai kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Käytännön ongelmat Yhtiöissä haasteita aiheuttaa se, että johdannaissopimuksia solmivat henkilöt eivät välttämättä ymmärrä kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita. Vastaavasti kirjanpitäjille johdannaiset ja niiden käyttötarkoitus ovat usein tuntemattomampia. Tästä johtuu, että johdannaisista saattaa syntyä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä odottamattomia kurssivoittoja tai -tappioita. Pahimmillaan voi käydä niin, että johdannaissopimus puuttuu kokonaisuudessaan tilinpää- töksestä, vaikka se lainsäädännön mukaan olisi tullut kirjanpitoon kirjata. Näin voi olla, jos johdannaisesta ei ole syntynyt vielä tilinpäätöshetkellä kassavirtoja. Johdannaisten kirjava käsittely kirjanpidossa tai sisäisen valvonnan puutteet voivat mahdollistaa myös riskinoton lisäämisen ilman johdon valvontaa tai jopa tilinpäätöksen manipuloinnin mahdollisuuden. Rahoitusjohdannaisten verotuksen osalta todettakoon ainoastaan, että johdannaisten verotus riippuu niiden käyttötarkoituksen lisäksi siitä, ovatko rahoitusjohdannaiset EVL:n vai TVL:n mukaan verotettavia, ja onko kyseessä sijoituspalveluyhtiö, luotto- tai vakuutuslaitos, normaalia EVL:n alaista toimintaa harjoittava osakeyhtiö vai ns. arvopaperikauppias. Taseen ulkopuolisia sitoumuksia Rahoitusjohdannaiset ovat usein taseen ulkopuolisia sopimuksia, koska sopimuksen kohteena oleva nimellispääoma ei useinkaan liiku sopimusta tehtäessä, vaan se toimii ainoastaan laskentaperusteena sopimuksessa määritellylle korolle, valuutalle, hyödykkeen hinnalle tai muulle muuttujalle. Rahoitusjohdannainen on vedonlyöntiä tulevasta valuuttakurssista, korkotasosta tai hyödykkeen hinnasta. Sopimukseen perustuva maksuvirta tapahtuu usein vasta sopimuksen päättymispäivänä, mutta se voi tapahtua myös sopimusta solmittaessa tai juoksevasti sopimuksen aikana. Johdannaisten tuotekirjo laaja Johdannaiset voidaan jakaa kahteen pääryhmään, termiini- ja optiosopimuksiin. Johdannaisia rakennetaan myös näiden yhdistelmistä. Termiinisopimukset ovat velvoittavia sopimuksia vaihtaa sopimuksen aikana tai sen päättyessä tietty kassavirta, hyödyke tai arvopaperi. Optiosopimukset antavat option haltijalle mahdollisuuden vaihtaa tietty kassavirta, hyödyke tai arvopaperi sopimuksen aikana tai sen päättyessä, mutta eivät ole option haltijalle velvoittavia. Edellä mainitusta johtuu, että optiosopimuksiin sisältyy usein option asettajalle maksettava preemio sopimuksen solmimishetkellä. Rahoitusjohdannaisten markkinat ovat valtavat ja tuotekirjo erittäin laaja. Myös merkitseminen tilinpäätökseen on kirjavaa sekä johdannaisista tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja liitetiedoissa annettavat tiedot ovat vaihtelevia. Kirjanpitolain määräykset Seuraavassa tarkastelen rahoitusjohdannaisten kirjanpito- ja tilinpäätöskä- 4 TUOKKOnen 2014

5 sittelyä pääsääntöisesti kirjanpitolain arvostus- ja jaksotussäännöksiä noudattavan yrityksen näkökulmasta. Kirjanpitolaissa ei ole täysin yksiselitteisiä määräyksiä koskien rahoitusjohdannaisten arvostus- ja jaksotussäännöksiä ja siksi kirjanpitokäsittelyn osalta joudutaan usein tukeutumaan kirjanpitolain yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin (KPL 3:3), etenkin sisältöpainotteisuuteen, varovaisuuteen ja johdonmukaisuuteen tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. Lisäksi Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi, mutta Kilan yleisohjeessa käsitellään lähinnä valuuttajohdannaisia. Ohjenuoraa rahoitusjohdannaisten kirjanpitokäsittelyyn voidaan hakea myös kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IFRS). Yksiselitteisten kirjanpitomääräysten puutteesta seuraa se, että rahoitusjohdannaisten kirjanpidollisen käsittelyn kannalta on ehdottoman tärkeää ymmärtää johdannaisen käyttötarkoitus yrityksessä sekä johdannaissopimuksen asiasisältö. Käyttötarkoitus ja asiasisältö ratkaisevat kirjanpidolliset arvostus- ja jaksotuskysymykset sekä määrittävät kirjanpidon tulos- ja taseerät. Käyttötarkoituksella on vaikutusta myös johdannaisen verotukselliseen käsittelyyn. Suojaaminen ja suojauslaskenta Suomalaisissa pk-yrityksissä tavallisesti käytettyjä johdannaisia ja niiden yhdistelmiä ovat koronvaihtosopimukset, korko-optiot, valuuttatermiinit ja valuuttaoptiot, mutta myös hyödykejohdannaisia käytetään. Rahoitusjohdannaisia käytetään yrityksissä kahteen tarkoitukseen, voitontavoitteluun tai riskeiltä suojautumiseen. Näistä johdannaisten käyttö riskeiltä suojautumiseen on huomattavasti yleisempää. Vaikka yhtiö käyttäisi johdannaista varallisuuserän, velkaerän tai todennäköisen liiketoimen kassavirran tai arvon suojaamiseen, ei se vielä suoraan tarkoita, että johdannaista voidaan kirjanpidossa käsitellä suojauslaskennan sääntöjen mukaisesti. Määritelmällisesti onkin tärkeää erottaa toisistaan suojaaminen ja suojauslaskenta. Suojaamisella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa yritys pyrkii suojaamaan tiettyä tase-erää, positiota tai liiketoiminnan kassavirtaa niiden tulevilta tulosvaikutteisilta arvonmuutoksilta. Suojauslaskenta on erityistä laskentaa (kirjanpitoa), jonka tarkoituksena on jaksottaa suojattavan erän ja suojaavan instrumentin tulosvaikutteiset arvonmuutokset yrityksen kirjanpidossa samalle tilikaudelle ja näin pienentää tuloksen heilahtelua. Yksinkertaistettuna suojauslaskennassa kyse on ainoastaan jaksottamisesta. Varallisuuserää, velkaerää tai todennäköistä liiketoimea voidaan kuitenkin suojata ilman, että käytetään suojauslaskentaa, joskin se todennäköisesti johtaa tuloksen heilahteluihin. Kirjaamisvaihtoehdot Normaalia elinkeinoverotuksen alaista toimintaa harjoittavan yhtiön (muu kuin arvopaperikauppias) johdannaissopimuksen arvonmuutosten käsittely, kirjaaminen tai kirjaamatta jättäminen, on riippuvainen siitä, sovelletaanko suojauslaskentaa. Suojauslaskennan edellytysten täyttyessä voi kirjanpitolain 5:2 pykälää noudattava yritys jättää johdannaissopimuksen positiivisen tai negatiivisen arvonmuutoksen kirjaamatta, jos suojattavan kohteen arvonmuutos ei vielä täytä kirjaamisen edellytyksiä eikä sitä ole kirjattu kirjanpitoon (esim. valuuttamääräinen tuleva myyntisopimus). Vastaavasti, jos suojaavan sopimuksen kassavirta tapahtuu ennen suojattavan erän kassavirtaa, ja suojausta jatketaan uudella suojausinstrumentilla, voidaan ensimmäisen suojauksen tulosvaikutus kirjata taseeseen odottamaan suojattavan erän toteutumista. Jos suojattava erä on jo yhtiön taseessa (esim. valuuttamääräinen ostovelka), voidaan johdannaisen arvonmuutos kohdistaa Asiantunteva tilintarkastaja voi toimia johdon apuna johdannaisia käytettäessä. suojattavan erän vastakkaismerkkistä tuloserää vastaan. Sen sijaan, jos suojauslaskennan edellytykset eivät täyty, varovaisuuden periaatteen mukaisesti johdannaisen positiiviset realisoitumattomat arvonmuutokset jätetään kirjaamatta, mutta realisoitumattomat negatiiviset arvonmuutokset tulee kirjata. Näin on mielestäni siksi, että suojaaminen ja kirjanpidon suojauslaskenta on erotettu lainsäädännössä toisistaan. Tilintarkastajan rooli Tilintarkastajan tulee aina tilintarkastusta tehdessään huomioida yhtiön käyttämät rahoitusjohdannaiset. Mielestäni yhtiön sijoituspolitiikan, sisäisen valvonnan ja yksittäisten johdannaisten läpikäyminen on välttämätöntä, sillä johdannaisista voi realisoitua sopimuksen päättyessä merkittäviä arvostustappioita (tai -voittoja), jotka olisi kirjanpidollisesti tullut huomioida jo aiemmin. Asiantunteva tilintarkastaja voi olla myös yritysjohdon apuna johdannaisia käytettäessä. Tilintarkastaja voi toimia johdon keskustelukumppanina johdannaisstrategioita suunniteltaessa tai pankkien tarjoamien johdannaistuotteiden sisältöä tulkittaessa. Rahoitusinstrumentit ja etenkin johdannaiset ymmärtävällä tilintarkastajalla voi olla keskeinen rooli myös sisäisen valvonnan kannalta. KHT Janne Elo Puh TUOKKOnen

6 Tuokko vierailee Adolf Helenius, Jyrki Mäen isoisä, perusti Atoyn vuonna Kun Jyrki Mäki kolmannen polven edustajana vuonna 2000 aloitti yhtiön toimitusjohtajana, oli yhtiön liikevaihto 30 miljoonaa euroa. Toimipaikkoja oli yhteensä kolme Suomessa ja Virossa. Nimitystä oli edeltänyt pitkä tie yrittäjyyteen kouluttautumisessa, mikä alkoi yhteisillä lenkeillä isän kanssa ja työskentelynä 15-vuotiaana yhtiön varastossa. Tuolloin nuoren miehen vapaa-aika kului töissä yhtiössä ja opinnot hän suoritti työn ohessa luvulla Jyrki Mäki työskenteli Ruotsissa ja Saksassa, mikä on osoittautunut hyödylliseksi. EU vapauttaa huoltomarkkinat kilpailulle 2000-luvun alussa Vuonna 2004 Atoy solmi strategisen kumppanuussopimuksen Osaset-varaosaketjun kanssa. Osaset Oy:n työntekijät siirtyivät Atoyn palvelukseen. Sopimuksella haettiin kasvua ja tarkoituksena oli rakentaa Suomeen vahvin autoalan jälkimarkkinointiorganisaatio siten, että se käsittäisi 100 varaosaliikettä ja 500 Autofit-korjaamoa. Kilpailijat reagoivat aggressiivisesti muodostaen kartellin ja poistamalla yhdessä rintamassa Osaset-yrittäjiltä alennukset, mikä käytännössä tarkoitti Uskalias ja innovatiivinen jo kolmannessa polvessa Atoy Oy näiden toimintaedellytysten menetystä. Tämä oli kova isku Atoylle ja sen kumppanuusyrityksille. Atoy joutui kamppailuun olemassaolostaan. Ajauduttiin tilanteeseen, jossa yhtiön kannattavuus sakkasi rajusti ja yhtiö joutui syvään kriisiin. Konkurssi oli lähellä, toteaa Jyrki Mäki. Atoy selviää kriisistä Jyrki Mäki kiittää erityisesti lojaalia ja sitoutunutta henkilökuntaansa Atoyn kriisistä selviämisessä. Selviytyäksemme jouduimme tekemään kipeitä päätöksiä ja rajuja leikkauksia. Omaisuutta myytiin ja omistajat sijoittivat lisärahaa yhtiöön. Kuitenkin vaikeuksissakin tavarantoimittajat ja pankit pysyivät Atoyn rinnalla. Suuri merkitys selviytymisessä oli myös sillä, että kriisitilanteessa Jyrki Mäki luotti ja uskoi yhtiöön. Hän osoitti rohkeutta ostamalla tuolloin ruotsalaisen APE Fordonskomponenter AB:n, joka osoittautui varsin kannattavaksi liiketoimeksi. Atoyn tulevaisuus Jyrki Mäki näkee nykyisin lähes 90-prosenttisesti omistamansa yhtiön tulevaisuuden valoisana, kasvavana ja yhä kansainvälistyvänä. Kasvua haetaan pääosin sekä jo olemassa olevilta markkinoilta että lähialueiden uusilta markkinoilta. Hän näkee yrityksensä organisaation joustavana ja muutosvalmiina kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja ennen kaikkea sen luomat mahdollisuudet. Atoyssa on sellaista ymmärrystä ja osaamista, jonka avulla on mahdollista suuntautua tarvittaessa 6 TUOKKOnen 2014

7 Atoy Oy on suomalainen merkittävä autoalan teknistä kauppaa käyvä yritys. Haastattelimme Atoyn kolmannen polven yrittäjää Jyrki Mäkeä. minne tahansa. Jyrki Mäellä on selvä visio: 1000 työntekijää 55 vuotiaana!. Tähän on aikaa neljä vuotta ja tämäkin on hänelle vain välitavoite. Asiantuntijat apuna Lisäkasvuun tarvitaan lisää osaamista. Olen oppinut ymmärtämään hankkia itseäni fiksumpia ihmisiä ympärilleni. Atoyn hallituksessa istuvat kokeneet ulkopuoliset ammattilaiset. Kun asiantuntijoita käytetään, täytyy heidän osaamiseensa luottaa. On tärkeää, että yrittäjä pitää korvat auki ja antaa asiantuntijoiden oikeasti neuvoa ja tehdä asiat niin kuin on hyvä, ei niin kuin tuntuu hyvältä, hän toteaa. Atoy on käyttänyt Tuokon erityisosaamista ja palveluita erittäin monipuolisesti. Tuokko on ollut apuna tilintarkastuksessa, yrityskonsernin rakenneasioissa, omistusjärjestelyissä ja verotusasioissa. Yhteistyö on ollut hyvähenkistä, helppoa ja avointa, ja palvelu on ollut ystävällistä. Yrittäjänä Jyrki Mäki arvostaa erityisesti sitä, kun tehdään syvällistä ja tiivistä yhteistyötä, on apua ja neuvoja saatavissa kellonajasta ja päivästä riippumatta. Lapset ja luonto voimavarana Kun kysyn Jyrki Mäeltä, miten hän on kestänyt kaiken paineen alla, antaa hän minulle lasten lisäksi kolme asiaa, joita kaikkia yhdistää yksi tekijä luonto. Jyrki Mäki toimii osa-aikaviljelijänä Karjaalla, missä metsätöitä tehdessä ja traktoria ajaessa on syntynyt useita loistavia liikeideoita. Toinen rakas harrastus on metsästys, jossa parasta on samanvertaisuus porukassa. Kolmanneksi hän listaa purjehduksen, josta hän toteaa viime vuonna edesmenneen isänsä sanoin Purjeveneessä olet perillä - ei ole kiire mihinkään - kun olet liikkeellä. Jyrki Mäki on löytänyt elämässään tasapainon. Työ ei rasita, sillä nykyisin on ainoastaan paljon asioita, ei kiire. Onnellisuus tulee asioiden oikeasta tasapainosta. Atoyn tulevaisuus perheen käsissä näyttää turvatulta. Neljäs sukupolvi on kasvamassa ja jo aloittanutkin työnteon yrityksessä. He kulkevat isänsä viitoittamaa tietä soveltaen oppia saattaa takametsiä olla, mutta raha on tiukassa. Ulla Grönberg Janne Mäki (kuvat) Atoy pähkinänkuoressa suomalainen perheyhtiö Temot International osakas vuodesta 1996 liikevaihto yli 100 M 39 toimipistettä työntekijöitä > 500 markkina-alueet: Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia TUOKKOnen

8 Kansainväliset palvelut Tuokko on maailman suurimman kansainvälisen eri maissa toimivien itsenäisten ja kokeneiden tilintarkastusja konsultointitoimistojen liittouman Praxityn jäsen. Praxity sijoittuu maailman tilintarkastustoimistojen joukossa sijalle 8 (International Accounting Bulletin, 2012). Liittoumaan kuuluu tällä hetkellä yli jäsentä ympäri maailmaa, minkä vuoksi pystymme palvelemaan asiakkaidemme kansainvälisiä tarpeita koskivatpa nämä sitten tilintarkastusta, taloushallintoa, kansainvälistä verotusta tai konsultointia. Praxityn jäseneksi pääsevät vain tietyt kriteerit täyttävät arvostetut ja vakaasti etabloituneet yritykset, jotka jakavat osaamisensa ja tietämyksen- Yhteistyössä yli rajojen - Praxity sä, neuvovat ja palvelevat asiakkaitaan joustavasti yli rajojen. Kuitenkin jokainen jäsenyritys säilyttää itsenäisyytensä, minkä vuoksi voimme aidosti tarjota henkilökohtaista ja asiakkaan tarpeet huomioivaa palvelua. Yhteistyössä on voimaa Praxity järjestää vuosittain jäsenyrityksilleen kansainvälisiä konferensseja, joissa luodaan elintärkeitä kontakteja ja kasvatetaan verkostoja. Tuokon hallituksen puheenjohtaja Timo Tuokko, joka on toiminut vuodesta 2011 Praxityn pohjoisen alueen puheenjohtajana, osallistui viime vuonna yli 200 muun kollegansa kanssa Praxityn maailmankonferenssiin, joka pidettiin lokakuussa 2013 Windsorissa. Ulla Grönberg Praxityn avainluvut Liikevaihto 2.82 miljardia euroa Jäsenmaat 96 Jäsentoimistot 550+ Jäsenyritykset 69 Jäsenyritysten henkilöstö Osakkaat TUOKKOnen 2014

9 Praxityssä tapahtui vuonna 2013: 1) Rick Anderson 2) Brand Finance liittyi Praxityyn. 1) Rick Anderson nimettiin Praxityn uudeksi puheenjohtajaksi. 2) Seitsemän uutta yritystä liittyi Praxityyn. Yksi näistä oli maailman johtava brändiarvojen ja strategisen konsultoin nin yritys Brand Finance, joka julkaisee vuosittain runsaasti erilaisia raportteja kuten Best Global Brands. 3) Kuusi henkilöä Praxityn jäsenyrityksistä äänestettiin IAB Global Power 100 listalle. Praxityn edellinen puheenjohtaja Jos van Huut sijoittui 25 vaikutusvaltaisimman joukkoon. 4) Praxity valittiin vuoden 2013 International Accounting Bulletinin järjestämässä palkitsemistilaisuudessa vuoden nousevaksi tähdeksi (Rising Star Association of the Year) 5) Praxity World Conference järjestettiin Windsorissa Britanniassa. 3) Jos van Huut 4) Praxityn toimitusjohtaja Graeme Gordon (oikealla) vastaanottamassa IAB:n myöntämää palkintoa. 5) Praxity World Conference 2013: illalliset Windsorissa Harry Potterin hengessä. TUOKKOnen

10 HAASTAT TELU Haastattelussa Tuokon tarkastaja kertoo itsestään ja työstään Terveiset työpöydän ääreltä Kuka olet ja mitkä ovat tehtäväsi Tuokolla? Olen Emmi Ollitervo, kotoisin Torniosta. Opiskelin Oulussa kauppatieteiden maisteriksi ja ennen tilintarkastustöitä työskentelin pankissa. Siirryin vuonna 2011 tilintarkastustehtäviin Helsinkiin. Tuokolla olen ollut vuoden verran avustavana tilintarkastajana. Työtehtäviäni ovat tilintarkastus sekä yritysjärjestelyt. Työskentelen sekä itsenäisesti että tiimissä ja hoidan yhteydenpitoa asiakkaisiin. Olen mukana myös yhtiön sisäisissä kehittämisprojekteissa. Mikä on parasta Tuokolla työskentelyssä? Monipuolisuus, vaihtelevuus ja vaikuttamismahdollisuudet. Tilintarkastusammatissa yleisesti erona esimerkiksi yhden yhtiön taloushallinnossa työskentelyyn on paikkojen vaihtuminen joka päivä on eri työpöytä sekä mahdollisuus tavata paljon uusia ihmisiä. Tuokolla olen saanut tarkastaa monipuolisesti erilaisia asiakkaita eri yhtiömuodoista ja kokoluokista, mistä johtuen myös työtehtävät vaihtelevat. Töitä tehdään lisäksi erilaisissa tiimeissä, mikä mahdollistaa uusien näkökantojen oppimisen. Tuokon henkilökunnan koostumus monenikäisistä tarkastajista luo laaja-alaisen osaamisen työyhteisöön. Lisäksi koska organisaatiomme on pieni, pystyy asioihin vaikuttamaan, jos haluaa. Minkälaisia tilintarkastustöitä sinulla on? Olen tarkastanut osakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Asiakkaani ovat eri toimialoilta ja erikokoisia. Toimialojen vaihtelevuus on mielenkiintoista, koska siinä saa läpileikkauksen Suomen yritystoiminnasta. Eri toimialoilla on myös erilaiset kirjanpitokäytännöt. Pidän erityisesti erilaisten liiketoimintamallien ymmärtämisestä. Tarkastustyössä saan nähdä, miten ideoista on saatu kannattavaa liiketoimintaa ja voin tukea liiketoiminnan onnistumista esimerkiksi kontrolliympäristön ja hyvän hallinnon tarkastusten kautta. Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen hienoa nähdä yritysten selviytyvän talouden haasteista. Tilintarkastustyössä mielenkiintoisinta on suunnittelu ja tarkastuksen kohdentaminen. Varsinkin isommissa asiakkaissa nämä tarkastuksen osat korostuvat. Työni tilintarkastuksen parissa on 100-prosenttisesti palveluammatti. Tilintarkastuksen tavoitteena on tyytyväinen asiakas, joka hyötyy ja saa lisäarvoa tarkastuksesta. Palvelua on sekä asiakkaan toimipisteessä tehtävä työ että toimistolta yhteydenpito asiakkaisiin sähköpostitse ja puhelimitse. Kertoisitko tyypillisestä työviikostasi? Oletko paljon täällä Munkkiniemen toimistolla vai jossakin muualla? Työviikkoni vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Loka-huhtikuussa suurin osa työviikoista kuluu asiakkaiden luona, kun taas huhti lokakuussa olen enemmän toimistolla. Asiakkaalla ollaan yleensä koko päivä ja isoilla asiakkailla usein monta päivää. Tämän vuoksi ammattikuntamme arvostaakin hyviä neuvottelutiloja! Tarkastuksen alussa keskustellaan asiakkaan kanssa henkilöstöön, liiketoimintaan ja muihin asioihin liittyvistä muutoksista, joilla voi olla vaikutusta kirjanpitoon. Sen jälkeen keskustellaan tarkastussuunnitelmasta ja lähdetään toteuttamaan sitä. Tarkastustoimenpiteitä ovat esimerkiksi liiketoimintaprosesseihin liittyvä kontrolliympäristön kartoitus, kirjanpidon tarkastus ja pöytäkirjojen lukeminen. Toimistolla tehdään tarkastusten suunnittelua sekä pienten asiakkaiden tarkastusta etäyhteyksin. Myös asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen painottuu toimistoaikoihin. Yhtiön kehittämisprojekteja edistetään toimistokaudella. Mitä harrastat vapaa-ajallasi vai ehtiikö tilintarkastaja harrastamaan? Tuokolla arvostetaan työntekijöiden vapaa-aikaa, mitä on etenkin kiireisen kevätsesongin ulkopuolella. Harrastan liikuntaa niin kuntosalilla, lenkkeillen ja inspiraation iskiessä kiipeillen. Olen myös mukana Tuokon juoksukerhossa. Suvi Suonsivu 10 TUOKKOnen 2014

11 Tilintarkastaja neuvoo Tällä palstalla tilintarkastaja vastaa taloushallintoon liittyviin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi osoitteella: Tuokkonen/ Oy Tuokko Ltd, Munkkiniemen puistotie 25, Helsinki tai Kehittämismenojen aktivoinnista Monilla uusia tuotteita tai palveluita kehittävillä yrityksillä on olennaisia kehittämistoimintaan liittyviä kustannuseriä, joita halutaan aktivoida taseeseen. Aktivoinnilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten tuloskehitykseen. Kehitystyö on aineetonta ja siitä johtuvat myyntituotot tulevat pidemmällä aikavälillä, mikä aiheuttaa pohtimista kustannusten kirjanpitokäsittelyyn. Yrityksellä voi olla kirjanpidossaan myös muita aineettomia eriä, kuten esimerkiksi liikearvoa, joiden osalta kannattaa tilinpäätöstä laatiessa perustellusti harkita esittämistapaa tase- vai kulutili ja kuinka paljon mihinkin. Kirjanpitolain 5 luvussa on säännöksiä arvostamisesta ja jaksottamisesta. Kehittämismenot saadaan kirjanpitolain 5 luvun 8 :n 2 momentin nojalla aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen. Aktivoidut kehittämismenot tulee poistaa vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa, tai erityisestä syystä enintään 20 vuoden kuluessa. Liikearvon hankintameno saadaan myös aktivoida (KPL 5.9 ), ja poistoaika on sama kuin kehittämismenoilla. Kehittämismenojen osalta tulee tehdä ero yrityksen perustamismenoihin sekä tutkimusmenoihin, jotka kirjataan aina tilikauden kuluksi (KPL ). Työ- ja elinkeinoministeriö on asetuksellaan 1066/ tarkentanut kirjanpitolain säännöstä kehittämismenojen aktivoinnista. TEM:n asetuksen mukaan kehittämistoimintaa on tutkimustulosten tai muun tietämyksen soveltaminen uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista. Kehittämismenoiksi luetaan kehittämistoiminnasta välittömästi aiheutuneet menot, myös henkilöstömenoista sekä kehittämistoimintaan käytetyn aineettoman omaisuuden osuutta poistoista. Lisäksi kehittämistoiminnasta aiheutuneet korkomenot saadaan lukea kehittämismenoihin kirjanpitolain 4 luvun 5 :n mukaisesti. Edellä mainittuihin kategorioihin kuuluvat kehittämismenot saadaan aktivoida, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa siten, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä yrityksellä on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se yritys pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen on todennäköistä, että aineeton hyödyke tulee tuottamaan kirjanpitovelvolliselle vastaista taloudellista hyötyä yrityksellä on käytettävissä riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen tai myymiseen yritys pystyy määrittämään luotettavasti aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot Mikäli kehittämismenoja aktivoidaan, tulee tilinpäätöksen liitetiedoissa kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 :n 1 momentin, 3 kohdan mukaan esittää perusteltu selvitys poistamatta olevista aktivoiduista kehittämismenoista. Perusteltu selvitys tulee saman momentin 4 kohdan mukaan antaa lisäksi, mikäli aktivoitujen kehittämismenojen tai liikearvon poistoaika on pidempi kuin viisi vuotta. Selvityksen tulisi sisältää vastaukset ja laskelmat yllä mainittuihin kriteereihin ja yhtiön hallituksen tulisi käsitellä ja hyväksyä selvitys. Tämän selvityksen suosittelemme antamaan myös yhtiön tilintarkastajalle. Aktivoinnin perusteet tulee olla kirjaustositteen liitteenä, kuten kirjausten perusteet yleensäkin liitetään tositteisiin. TUOKKOnen

12 Tilintarkastus Yritysjärjestelyt Osakkaan verotus Sisäinen tarkastus Sukupolvenvaihdos Konsernitilinpäätös Palkkahallinto Taloushallinto Veropalvelut Riskienhallinta Asiantuntijapalveluja mutkattomasti ja vankalla kokemuksella Olemme mukana huolehtimassa yrityksesi lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä ja lisäksi tarjoamme liiketoimintaa ja hallintoa tukevia palveluja. Palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki yrityksen perustamiseen ja taloushallintoon liittyvät palvelut myös Virossa. Helsinki Lappeenranta Tampere Turku Oulu Tallinna Info Vieraile nettisivuillamme ja tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Seuraa meitä Facebookissa Lähetä Tuokkoseen liittyvää postia osoitteella Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (09) Turku Puh. (0440) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (09) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (09) Tallinna Pärnu mnt Tallinn Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko-ryhmän yhtiöt eivät vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää? Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää? PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita: TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2014 Erityisasiantuntijat palveluksessanne Hallitse vaativat esimiestilanteet Työaika seurantaan Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM SISÄLTÖ THERE IS OPPORTUNITY IN THE AIR. F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Parempaan asumiseen. Turvallisesti...... 3 Asuntovelallisen asialla Hypo palvelee... 4 Toimitusjohtajan katsaus............ 6 Tiukentuvan pankkisääntelyn

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot