nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nen Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Yhteistyössä yli rajojen Praxity"

Transkriptio

1 nen 2014 Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus Terveiset työpöydän ääreltä Yhteistyössä yli rajojen Praxity Uskalias ja innovatiivinen Atoy Oy

2 PÄÄKIRJOITUS Vuosi 2014 on pyörähtänyt mukavasti käyntiin. Asiakaslehtemme on uudistunut ja se julkaistaan kerran vuodessa muodostaen sähköisen viestinnän kanssa uutisointimme kokonaisuuden. Luettavananne on vuoden 2014 Tuokkonen. Nykyään kuulee sanottavan, että tiedon saatavuus ei ole ongelma, vaan kaiken tietotulvan hallinta ja juuri sen tarvitsemansa tiedon seulominen esiin. Olemme reagoineet ympärillämme tapahtuneisiin muutoksiin. Jatkossa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme saavat tiedon ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista kuten yritysverotuksen muutoksista hyvissä ajoin ja ennakoiden. Uutisointimme painopiste siirtyy digitaaliseen viestintään ja tänä vuonna kuusi kertaa ilmestyvästä sähköisestä uutiskirjeestämme löytyy jatkossa runsaasti ajankohtaista ja tärkeää tietoa. Tähän lehteen haastattelimme yrittäjä Jyrki Mäkeä, joka kolmannessa polvessa johtaa Atoy Oy -nimistä perheyritystä. Atoy-konsernilla on mielenkiintoinen sekä vaiheikas historia 1930-luvulta nykypäivään - ja sen johdolla on valoisa näkemys yhtiön tulevaisuuden kehityksestä. KHT Janne Elo on laatinut artikkelin johdannaisista. Johdannaiset ovat haasteellisia sopimuskokonaisuuksia, joiden hallinnointi edellyttää asiantuntemusta ja osaamista. Artikkelissaan Janne tuo esiin johdannaisiin liittyviä keskeisiä asioita kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja verotuksessa. Esittelyssä on kansainvälinen yhteistyökumppanimme Praxity ja sen toiminta. Praxity on maailman suurin itsenäisten tilintarkastustoimistojen yhteenliittymä ja sen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tarvittaessa maailmanlaajuisesti tilintarkastus- ja konsultointipalveluja. Lisäksi KTM Emmi Ollitervo kertoo lehdessä työstään ja työympäristöstään Tuokolla melko hiljattain aloittaneen henkilön näkökulmasta. Toivon Teille mukavia lukuhetkiä lehtemme ja uutiskirjeidemme parissa! Jari Miikkulainen Toimitusjohtaja, KHT Oy Tuokko Ltd 2 TUOKKOnen 2014

3 AJANKOHTAISTA 2014 Tuokon sähköiset uutiskirjeet Olethan jo uutiskirjeidemme lukija? Tilaamalla uutiskirjeemme varmistat, että saat jatkossakin tiedot tärkeistä tilintarkastusta, taloushallintoa ja yritysverotusta koskevista muutoksista. Tilaa uutiskirjeemme kotisivuiltamme osoitteesta (etusivun oikeasta alareunasta) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuokko.fi. Vuonna 2014 julkaisemme kuusi uutiskirjettä. Uutiskirjeidemme alustavat julkaisukuukaudet ovat tammi-, huhti-, kesä-, elo-, loka- ja joulukuu. Muistilista nettiin Olemme aiemmin julkaisseet Tuokkosen viimeisellä sivulla muistilistan maksuprosenteista, koroista ja verotuksen määräajoista. Jatkossa päivitämme muistilistaa osoitteessa Asiakastyytyväisyyskysely Jokainen asiakaskohtaaminen on erilainen ja ainutkertainen, ja siten palvelukokemus on aina henkilökohtainen. Haluamme kuunnella asiakkaitamme ja kehittää jatkuvasti toimintaamme. Toteutamme asiakastyytyväisyystutkimuksen keväällä Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta ja toivomme saavamme mahdollisimman kattavan kyselyotannan vastauksistanne. Palautteenne on meille tärkeä. Syksyn koulutustapahtuma Järjestämme jälleen ajankohtaistilaisuuden asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme www. tuokko.fi lähempänä tilaisuuden ajankohtaa. Toimitus: Ulla Grönberg Taru Raiko Suvi Suonsivu Meri Väinölä Ulkoasu: Sami Saukko Lönnberg Print & Promo Paino: Lönnberg Print Promo, Helsinki Osoitteenmuutokset ja tilaukset: TUOKKOnen

4 TILINTARKASTUSPALVELUT Johdannaiset, vaikeasti hallittava asiakokonaisuus tilinpäätöksessä ja verotuksessa Rahoitusjohdannaisten käyttöön liittyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön järjestämisen lisäksi moninaisia kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen kysymyksiä riippuen johdannaisen käyttötarkoituksesta ja yhteisön soveltamasta kirjanpito- ja verolainsäädännöstä. Olennaista on ymmärtää, mihin sopimukseen yhtiö on sitoutumassa ja miten ja milloin sopimuksen tulosvaikutukset näkyvät yhtiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Rahoitusjohdannaisten ja yleisesti ottaen kaikkien rahoitusinstrumenttien kirjanpito-, tilinpäätös- ja verokäsittely on monitahoinen asia, joka riippuu johdannaisten käyttötarkoituksen lisäksi yhtiön toimialasta, soveltamasta lainsäädännöstä ja lainsäädännön mahdollistamista vaihtoehdoista. Johdannaisten kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely vaihtelee mm. sen mukaan, onko kyseessä normaalia elinkeinoverotuksen alaista toimintaa harjoittava yhtiö, arvopaperikauppias, luotto- tai vakuutuslaitos tai sijoituspalveluyritys, ja soveltaako yhtiö sitä koskevien erityislainsäädäntöjen lisäksi kirjanpitolakia vai kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Käytännön ongelmat Yhtiöissä haasteita aiheuttaa se, että johdannaissopimuksia solmivat henkilöt eivät välttämättä ymmärrä kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita. Vastaavasti kirjanpitäjille johdannaiset ja niiden käyttötarkoitus ovat usein tuntemattomampia. Tästä johtuu, että johdannaisista saattaa syntyä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä odottamattomia kurssivoittoja tai -tappioita. Pahimmillaan voi käydä niin, että johdannaissopimus puuttuu kokonaisuudessaan tilinpää- töksestä, vaikka se lainsäädännön mukaan olisi tullut kirjanpitoon kirjata. Näin voi olla, jos johdannaisesta ei ole syntynyt vielä tilinpäätöshetkellä kassavirtoja. Johdannaisten kirjava käsittely kirjanpidossa tai sisäisen valvonnan puutteet voivat mahdollistaa myös riskinoton lisäämisen ilman johdon valvontaa tai jopa tilinpäätöksen manipuloinnin mahdollisuuden. Rahoitusjohdannaisten verotuksen osalta todettakoon ainoastaan, että johdannaisten verotus riippuu niiden käyttötarkoituksen lisäksi siitä, ovatko rahoitusjohdannaiset EVL:n vai TVL:n mukaan verotettavia, ja onko kyseessä sijoituspalveluyhtiö, luotto- tai vakuutuslaitos, normaalia EVL:n alaista toimintaa harjoittava osakeyhtiö vai ns. arvopaperikauppias. Taseen ulkopuolisia sitoumuksia Rahoitusjohdannaiset ovat usein taseen ulkopuolisia sopimuksia, koska sopimuksen kohteena oleva nimellispääoma ei useinkaan liiku sopimusta tehtäessä, vaan se toimii ainoastaan laskentaperusteena sopimuksessa määritellylle korolle, valuutalle, hyödykkeen hinnalle tai muulle muuttujalle. Rahoitusjohdannainen on vedonlyöntiä tulevasta valuuttakurssista, korkotasosta tai hyödykkeen hinnasta. Sopimukseen perustuva maksuvirta tapahtuu usein vasta sopimuksen päättymispäivänä, mutta se voi tapahtua myös sopimusta solmittaessa tai juoksevasti sopimuksen aikana. Johdannaisten tuotekirjo laaja Johdannaiset voidaan jakaa kahteen pääryhmään, termiini- ja optiosopimuksiin. Johdannaisia rakennetaan myös näiden yhdistelmistä. Termiinisopimukset ovat velvoittavia sopimuksia vaihtaa sopimuksen aikana tai sen päättyessä tietty kassavirta, hyödyke tai arvopaperi. Optiosopimukset antavat option haltijalle mahdollisuuden vaihtaa tietty kassavirta, hyödyke tai arvopaperi sopimuksen aikana tai sen päättyessä, mutta eivät ole option haltijalle velvoittavia. Edellä mainitusta johtuu, että optiosopimuksiin sisältyy usein option asettajalle maksettava preemio sopimuksen solmimishetkellä. Rahoitusjohdannaisten markkinat ovat valtavat ja tuotekirjo erittäin laaja. Myös merkitseminen tilinpäätökseen on kirjavaa sekä johdannaisista tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja liitetiedoissa annettavat tiedot ovat vaihtelevia. Kirjanpitolain määräykset Seuraavassa tarkastelen rahoitusjohdannaisten kirjanpito- ja tilinpäätöskä- 4 TUOKKOnen 2014

5 sittelyä pääsääntöisesti kirjanpitolain arvostus- ja jaksotussäännöksiä noudattavan yrityksen näkökulmasta. Kirjanpitolaissa ei ole täysin yksiselitteisiä määräyksiä koskien rahoitusjohdannaisten arvostus- ja jaksotussäännöksiä ja siksi kirjanpitokäsittelyn osalta joudutaan usein tukeutumaan kirjanpitolain yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin (KPL 3:3), etenkin sisältöpainotteisuuteen, varovaisuuteen ja johdonmukaisuuteen tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. Lisäksi Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi, mutta Kilan yleisohjeessa käsitellään lähinnä valuuttajohdannaisia. Ohjenuoraa rahoitusjohdannaisten kirjanpitokäsittelyyn voidaan hakea myös kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IFRS). Yksiselitteisten kirjanpitomääräysten puutteesta seuraa se, että rahoitusjohdannaisten kirjanpidollisen käsittelyn kannalta on ehdottoman tärkeää ymmärtää johdannaisen käyttötarkoitus yrityksessä sekä johdannaissopimuksen asiasisältö. Käyttötarkoitus ja asiasisältö ratkaisevat kirjanpidolliset arvostus- ja jaksotuskysymykset sekä määrittävät kirjanpidon tulos- ja taseerät. Käyttötarkoituksella on vaikutusta myös johdannaisen verotukselliseen käsittelyyn. Suojaaminen ja suojauslaskenta Suomalaisissa pk-yrityksissä tavallisesti käytettyjä johdannaisia ja niiden yhdistelmiä ovat koronvaihtosopimukset, korko-optiot, valuuttatermiinit ja valuuttaoptiot, mutta myös hyödykejohdannaisia käytetään. Rahoitusjohdannaisia käytetään yrityksissä kahteen tarkoitukseen, voitontavoitteluun tai riskeiltä suojautumiseen. Näistä johdannaisten käyttö riskeiltä suojautumiseen on huomattavasti yleisempää. Vaikka yhtiö käyttäisi johdannaista varallisuuserän, velkaerän tai todennäköisen liiketoimen kassavirran tai arvon suojaamiseen, ei se vielä suoraan tarkoita, että johdannaista voidaan kirjanpidossa käsitellä suojauslaskennan sääntöjen mukaisesti. Määritelmällisesti onkin tärkeää erottaa toisistaan suojaaminen ja suojauslaskenta. Suojaamisella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa yritys pyrkii suojaamaan tiettyä tase-erää, positiota tai liiketoiminnan kassavirtaa niiden tulevilta tulosvaikutteisilta arvonmuutoksilta. Suojauslaskenta on erityistä laskentaa (kirjanpitoa), jonka tarkoituksena on jaksottaa suojattavan erän ja suojaavan instrumentin tulosvaikutteiset arvonmuutokset yrityksen kirjanpidossa samalle tilikaudelle ja näin pienentää tuloksen heilahtelua. Yksinkertaistettuna suojauslaskennassa kyse on ainoastaan jaksottamisesta. Varallisuuserää, velkaerää tai todennäköistä liiketoimea voidaan kuitenkin suojata ilman, että käytetään suojauslaskentaa, joskin se todennäköisesti johtaa tuloksen heilahteluihin. Kirjaamisvaihtoehdot Normaalia elinkeinoverotuksen alaista toimintaa harjoittavan yhtiön (muu kuin arvopaperikauppias) johdannaissopimuksen arvonmuutosten käsittely, kirjaaminen tai kirjaamatta jättäminen, on riippuvainen siitä, sovelletaanko suojauslaskentaa. Suojauslaskennan edellytysten täyttyessä voi kirjanpitolain 5:2 pykälää noudattava yritys jättää johdannaissopimuksen positiivisen tai negatiivisen arvonmuutoksen kirjaamatta, jos suojattavan kohteen arvonmuutos ei vielä täytä kirjaamisen edellytyksiä eikä sitä ole kirjattu kirjanpitoon (esim. valuuttamääräinen tuleva myyntisopimus). Vastaavasti, jos suojaavan sopimuksen kassavirta tapahtuu ennen suojattavan erän kassavirtaa, ja suojausta jatketaan uudella suojausinstrumentilla, voidaan ensimmäisen suojauksen tulosvaikutus kirjata taseeseen odottamaan suojattavan erän toteutumista. Jos suojattava erä on jo yhtiön taseessa (esim. valuuttamääräinen ostovelka), voidaan johdannaisen arvonmuutos kohdistaa Asiantunteva tilintarkastaja voi toimia johdon apuna johdannaisia käytettäessä. suojattavan erän vastakkaismerkkistä tuloserää vastaan. Sen sijaan, jos suojauslaskennan edellytykset eivät täyty, varovaisuuden periaatteen mukaisesti johdannaisen positiiviset realisoitumattomat arvonmuutokset jätetään kirjaamatta, mutta realisoitumattomat negatiiviset arvonmuutokset tulee kirjata. Näin on mielestäni siksi, että suojaaminen ja kirjanpidon suojauslaskenta on erotettu lainsäädännössä toisistaan. Tilintarkastajan rooli Tilintarkastajan tulee aina tilintarkastusta tehdessään huomioida yhtiön käyttämät rahoitusjohdannaiset. Mielestäni yhtiön sijoituspolitiikan, sisäisen valvonnan ja yksittäisten johdannaisten läpikäyminen on välttämätöntä, sillä johdannaisista voi realisoitua sopimuksen päättyessä merkittäviä arvostustappioita (tai -voittoja), jotka olisi kirjanpidollisesti tullut huomioida jo aiemmin. Asiantunteva tilintarkastaja voi olla myös yritysjohdon apuna johdannaisia käytettäessä. Tilintarkastaja voi toimia johdon keskustelukumppanina johdannaisstrategioita suunniteltaessa tai pankkien tarjoamien johdannaistuotteiden sisältöä tulkittaessa. Rahoitusinstrumentit ja etenkin johdannaiset ymmärtävällä tilintarkastajalla voi olla keskeinen rooli myös sisäisen valvonnan kannalta. KHT Janne Elo Puh TUOKKOnen

6 Tuokko vierailee Adolf Helenius, Jyrki Mäen isoisä, perusti Atoyn vuonna Kun Jyrki Mäki kolmannen polven edustajana vuonna 2000 aloitti yhtiön toimitusjohtajana, oli yhtiön liikevaihto 30 miljoonaa euroa. Toimipaikkoja oli yhteensä kolme Suomessa ja Virossa. Nimitystä oli edeltänyt pitkä tie yrittäjyyteen kouluttautumisessa, mikä alkoi yhteisillä lenkeillä isän kanssa ja työskentelynä 15-vuotiaana yhtiön varastossa. Tuolloin nuoren miehen vapaa-aika kului töissä yhtiössä ja opinnot hän suoritti työn ohessa luvulla Jyrki Mäki työskenteli Ruotsissa ja Saksassa, mikä on osoittautunut hyödylliseksi. EU vapauttaa huoltomarkkinat kilpailulle 2000-luvun alussa Vuonna 2004 Atoy solmi strategisen kumppanuussopimuksen Osaset-varaosaketjun kanssa. Osaset Oy:n työntekijät siirtyivät Atoyn palvelukseen. Sopimuksella haettiin kasvua ja tarkoituksena oli rakentaa Suomeen vahvin autoalan jälkimarkkinointiorganisaatio siten, että se käsittäisi 100 varaosaliikettä ja 500 Autofit-korjaamoa. Kilpailijat reagoivat aggressiivisesti muodostaen kartellin ja poistamalla yhdessä rintamassa Osaset-yrittäjiltä alennukset, mikä käytännössä tarkoitti Uskalias ja innovatiivinen jo kolmannessa polvessa Atoy Oy näiden toimintaedellytysten menetystä. Tämä oli kova isku Atoylle ja sen kumppanuusyrityksille. Atoy joutui kamppailuun olemassaolostaan. Ajauduttiin tilanteeseen, jossa yhtiön kannattavuus sakkasi rajusti ja yhtiö joutui syvään kriisiin. Konkurssi oli lähellä, toteaa Jyrki Mäki. Atoy selviää kriisistä Jyrki Mäki kiittää erityisesti lojaalia ja sitoutunutta henkilökuntaansa Atoyn kriisistä selviämisessä. Selviytyäksemme jouduimme tekemään kipeitä päätöksiä ja rajuja leikkauksia. Omaisuutta myytiin ja omistajat sijoittivat lisärahaa yhtiöön. Kuitenkin vaikeuksissakin tavarantoimittajat ja pankit pysyivät Atoyn rinnalla. Suuri merkitys selviytymisessä oli myös sillä, että kriisitilanteessa Jyrki Mäki luotti ja uskoi yhtiöön. Hän osoitti rohkeutta ostamalla tuolloin ruotsalaisen APE Fordonskomponenter AB:n, joka osoittautui varsin kannattavaksi liiketoimeksi. Atoyn tulevaisuus Jyrki Mäki näkee nykyisin lähes 90-prosenttisesti omistamansa yhtiön tulevaisuuden valoisana, kasvavana ja yhä kansainvälistyvänä. Kasvua haetaan pääosin sekä jo olemassa olevilta markkinoilta että lähialueiden uusilta markkinoilta. Hän näkee yrityksensä organisaation joustavana ja muutosvalmiina kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja ennen kaikkea sen luomat mahdollisuudet. Atoyssa on sellaista ymmärrystä ja osaamista, jonka avulla on mahdollista suuntautua tarvittaessa 6 TUOKKOnen 2014

7 Atoy Oy on suomalainen merkittävä autoalan teknistä kauppaa käyvä yritys. Haastattelimme Atoyn kolmannen polven yrittäjää Jyrki Mäkeä. minne tahansa. Jyrki Mäellä on selvä visio: 1000 työntekijää 55 vuotiaana!. Tähän on aikaa neljä vuotta ja tämäkin on hänelle vain välitavoite. Asiantuntijat apuna Lisäkasvuun tarvitaan lisää osaamista. Olen oppinut ymmärtämään hankkia itseäni fiksumpia ihmisiä ympärilleni. Atoyn hallituksessa istuvat kokeneet ulkopuoliset ammattilaiset. Kun asiantuntijoita käytetään, täytyy heidän osaamiseensa luottaa. On tärkeää, että yrittäjä pitää korvat auki ja antaa asiantuntijoiden oikeasti neuvoa ja tehdä asiat niin kuin on hyvä, ei niin kuin tuntuu hyvältä, hän toteaa. Atoy on käyttänyt Tuokon erityisosaamista ja palveluita erittäin monipuolisesti. Tuokko on ollut apuna tilintarkastuksessa, yrityskonsernin rakenneasioissa, omistusjärjestelyissä ja verotusasioissa. Yhteistyö on ollut hyvähenkistä, helppoa ja avointa, ja palvelu on ollut ystävällistä. Yrittäjänä Jyrki Mäki arvostaa erityisesti sitä, kun tehdään syvällistä ja tiivistä yhteistyötä, on apua ja neuvoja saatavissa kellonajasta ja päivästä riippumatta. Lapset ja luonto voimavarana Kun kysyn Jyrki Mäeltä, miten hän on kestänyt kaiken paineen alla, antaa hän minulle lasten lisäksi kolme asiaa, joita kaikkia yhdistää yksi tekijä luonto. Jyrki Mäki toimii osa-aikaviljelijänä Karjaalla, missä metsätöitä tehdessä ja traktoria ajaessa on syntynyt useita loistavia liikeideoita. Toinen rakas harrastus on metsästys, jossa parasta on samanvertaisuus porukassa. Kolmanneksi hän listaa purjehduksen, josta hän toteaa viime vuonna edesmenneen isänsä sanoin Purjeveneessä olet perillä - ei ole kiire mihinkään - kun olet liikkeellä. Jyrki Mäki on löytänyt elämässään tasapainon. Työ ei rasita, sillä nykyisin on ainoastaan paljon asioita, ei kiire. Onnellisuus tulee asioiden oikeasta tasapainosta. Atoyn tulevaisuus perheen käsissä näyttää turvatulta. Neljäs sukupolvi on kasvamassa ja jo aloittanutkin työnteon yrityksessä. He kulkevat isänsä viitoittamaa tietä soveltaen oppia saattaa takametsiä olla, mutta raha on tiukassa. Ulla Grönberg Janne Mäki (kuvat) Atoy pähkinänkuoressa suomalainen perheyhtiö Temot International osakas vuodesta 1996 liikevaihto yli 100 M 39 toimipistettä työntekijöitä > 500 markkina-alueet: Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia TUOKKOnen

8 Kansainväliset palvelut Tuokko on maailman suurimman kansainvälisen eri maissa toimivien itsenäisten ja kokeneiden tilintarkastusja konsultointitoimistojen liittouman Praxityn jäsen. Praxity sijoittuu maailman tilintarkastustoimistojen joukossa sijalle 8 (International Accounting Bulletin, 2012). Liittoumaan kuuluu tällä hetkellä yli jäsentä ympäri maailmaa, minkä vuoksi pystymme palvelemaan asiakkaidemme kansainvälisiä tarpeita koskivatpa nämä sitten tilintarkastusta, taloushallintoa, kansainvälistä verotusta tai konsultointia. Praxityn jäseneksi pääsevät vain tietyt kriteerit täyttävät arvostetut ja vakaasti etabloituneet yritykset, jotka jakavat osaamisensa ja tietämyksen- Yhteistyössä yli rajojen - Praxity sä, neuvovat ja palvelevat asiakkaitaan joustavasti yli rajojen. Kuitenkin jokainen jäsenyritys säilyttää itsenäisyytensä, minkä vuoksi voimme aidosti tarjota henkilökohtaista ja asiakkaan tarpeet huomioivaa palvelua. Yhteistyössä on voimaa Praxity järjestää vuosittain jäsenyrityksilleen kansainvälisiä konferensseja, joissa luodaan elintärkeitä kontakteja ja kasvatetaan verkostoja. Tuokon hallituksen puheenjohtaja Timo Tuokko, joka on toiminut vuodesta 2011 Praxityn pohjoisen alueen puheenjohtajana, osallistui viime vuonna yli 200 muun kollegansa kanssa Praxityn maailmankonferenssiin, joka pidettiin lokakuussa 2013 Windsorissa. Ulla Grönberg Praxityn avainluvut Liikevaihto 2.82 miljardia euroa Jäsenmaat 96 Jäsentoimistot 550+ Jäsenyritykset 69 Jäsenyritysten henkilöstö Osakkaat TUOKKOnen 2014

9 Praxityssä tapahtui vuonna 2013: 1) Rick Anderson 2) Brand Finance liittyi Praxityyn. 1) Rick Anderson nimettiin Praxityn uudeksi puheenjohtajaksi. 2) Seitsemän uutta yritystä liittyi Praxityyn. Yksi näistä oli maailman johtava brändiarvojen ja strategisen konsultoin nin yritys Brand Finance, joka julkaisee vuosittain runsaasti erilaisia raportteja kuten Best Global Brands. 3) Kuusi henkilöä Praxityn jäsenyrityksistä äänestettiin IAB Global Power 100 listalle. Praxityn edellinen puheenjohtaja Jos van Huut sijoittui 25 vaikutusvaltaisimman joukkoon. 4) Praxity valittiin vuoden 2013 International Accounting Bulletinin järjestämässä palkitsemistilaisuudessa vuoden nousevaksi tähdeksi (Rising Star Association of the Year) 5) Praxity World Conference järjestettiin Windsorissa Britanniassa. 3) Jos van Huut 4) Praxityn toimitusjohtaja Graeme Gordon (oikealla) vastaanottamassa IAB:n myöntämää palkintoa. 5) Praxity World Conference 2013: illalliset Windsorissa Harry Potterin hengessä. TUOKKOnen

10 HAASTAT TELU Haastattelussa Tuokon tarkastaja kertoo itsestään ja työstään Terveiset työpöydän ääreltä Kuka olet ja mitkä ovat tehtäväsi Tuokolla? Olen Emmi Ollitervo, kotoisin Torniosta. Opiskelin Oulussa kauppatieteiden maisteriksi ja ennen tilintarkastustöitä työskentelin pankissa. Siirryin vuonna 2011 tilintarkastustehtäviin Helsinkiin. Tuokolla olen ollut vuoden verran avustavana tilintarkastajana. Työtehtäviäni ovat tilintarkastus sekä yritysjärjestelyt. Työskentelen sekä itsenäisesti että tiimissä ja hoidan yhteydenpitoa asiakkaisiin. Olen mukana myös yhtiön sisäisissä kehittämisprojekteissa. Mikä on parasta Tuokolla työskentelyssä? Monipuolisuus, vaihtelevuus ja vaikuttamismahdollisuudet. Tilintarkastusammatissa yleisesti erona esimerkiksi yhden yhtiön taloushallinnossa työskentelyyn on paikkojen vaihtuminen joka päivä on eri työpöytä sekä mahdollisuus tavata paljon uusia ihmisiä. Tuokolla olen saanut tarkastaa monipuolisesti erilaisia asiakkaita eri yhtiömuodoista ja kokoluokista, mistä johtuen myös työtehtävät vaihtelevat. Töitä tehdään lisäksi erilaisissa tiimeissä, mikä mahdollistaa uusien näkökantojen oppimisen. Tuokon henkilökunnan koostumus monenikäisistä tarkastajista luo laaja-alaisen osaamisen työyhteisöön. Lisäksi koska organisaatiomme on pieni, pystyy asioihin vaikuttamaan, jos haluaa. Minkälaisia tilintarkastustöitä sinulla on? Olen tarkastanut osakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Asiakkaani ovat eri toimialoilta ja erikokoisia. Toimialojen vaihtelevuus on mielenkiintoista, koska siinä saa läpileikkauksen Suomen yritystoiminnasta. Eri toimialoilla on myös erilaiset kirjanpitokäytännöt. Pidän erityisesti erilaisten liiketoimintamallien ymmärtämisestä. Tarkastustyössä saan nähdä, miten ideoista on saatu kannattavaa liiketoimintaa ja voin tukea liiketoiminnan onnistumista esimerkiksi kontrolliympäristön ja hyvän hallinnon tarkastusten kautta. Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen hienoa nähdä yritysten selviytyvän talouden haasteista. Tilintarkastustyössä mielenkiintoisinta on suunnittelu ja tarkastuksen kohdentaminen. Varsinkin isommissa asiakkaissa nämä tarkastuksen osat korostuvat. Työni tilintarkastuksen parissa on 100-prosenttisesti palveluammatti. Tilintarkastuksen tavoitteena on tyytyväinen asiakas, joka hyötyy ja saa lisäarvoa tarkastuksesta. Palvelua on sekä asiakkaan toimipisteessä tehtävä työ että toimistolta yhteydenpito asiakkaisiin sähköpostitse ja puhelimitse. Kertoisitko tyypillisestä työviikostasi? Oletko paljon täällä Munkkiniemen toimistolla vai jossakin muualla? Työviikkoni vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Loka-huhtikuussa suurin osa työviikoista kuluu asiakkaiden luona, kun taas huhti lokakuussa olen enemmän toimistolla. Asiakkaalla ollaan yleensä koko päivä ja isoilla asiakkailla usein monta päivää. Tämän vuoksi ammattikuntamme arvostaakin hyviä neuvottelutiloja! Tarkastuksen alussa keskustellaan asiakkaan kanssa henkilöstöön, liiketoimintaan ja muihin asioihin liittyvistä muutoksista, joilla voi olla vaikutusta kirjanpitoon. Sen jälkeen keskustellaan tarkastussuunnitelmasta ja lähdetään toteuttamaan sitä. Tarkastustoimenpiteitä ovat esimerkiksi liiketoimintaprosesseihin liittyvä kontrolliympäristön kartoitus, kirjanpidon tarkastus ja pöytäkirjojen lukeminen. Toimistolla tehdään tarkastusten suunnittelua sekä pienten asiakkaiden tarkastusta etäyhteyksin. Myös asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen painottuu toimistoaikoihin. Yhtiön kehittämisprojekteja edistetään toimistokaudella. Mitä harrastat vapaa-ajallasi vai ehtiikö tilintarkastaja harrastamaan? Tuokolla arvostetaan työntekijöiden vapaa-aikaa, mitä on etenkin kiireisen kevätsesongin ulkopuolella. Harrastan liikuntaa niin kuntosalilla, lenkkeillen ja inspiraation iskiessä kiipeillen. Olen myös mukana Tuokon juoksukerhossa. Suvi Suonsivu 10 TUOKKOnen 2014

11 Tilintarkastaja neuvoo Tällä palstalla tilintarkastaja vastaa taloushallintoon liittyviin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi osoitteella: Tuokkonen/ Oy Tuokko Ltd, Munkkiniemen puistotie 25, Helsinki tai Kehittämismenojen aktivoinnista Monilla uusia tuotteita tai palveluita kehittävillä yrityksillä on olennaisia kehittämistoimintaan liittyviä kustannuseriä, joita halutaan aktivoida taseeseen. Aktivoinnilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten tuloskehitykseen. Kehitystyö on aineetonta ja siitä johtuvat myyntituotot tulevat pidemmällä aikavälillä, mikä aiheuttaa pohtimista kustannusten kirjanpitokäsittelyyn. Yrityksellä voi olla kirjanpidossaan myös muita aineettomia eriä, kuten esimerkiksi liikearvoa, joiden osalta kannattaa tilinpäätöstä laatiessa perustellusti harkita esittämistapaa tase- vai kulutili ja kuinka paljon mihinkin. Kirjanpitolain 5 luvussa on säännöksiä arvostamisesta ja jaksottamisesta. Kehittämismenot saadaan kirjanpitolain 5 luvun 8 :n 2 momentin nojalla aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen. Aktivoidut kehittämismenot tulee poistaa vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa, tai erityisestä syystä enintään 20 vuoden kuluessa. Liikearvon hankintameno saadaan myös aktivoida (KPL 5.9 ), ja poistoaika on sama kuin kehittämismenoilla. Kehittämismenojen osalta tulee tehdä ero yrityksen perustamismenoihin sekä tutkimusmenoihin, jotka kirjataan aina tilikauden kuluksi (KPL ). Työ- ja elinkeinoministeriö on asetuksellaan 1066/ tarkentanut kirjanpitolain säännöstä kehittämismenojen aktivoinnista. TEM:n asetuksen mukaan kehittämistoimintaa on tutkimustulosten tai muun tietämyksen soveltaminen uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista. Kehittämismenoiksi luetaan kehittämistoiminnasta välittömästi aiheutuneet menot, myös henkilöstömenoista sekä kehittämistoimintaan käytetyn aineettoman omaisuuden osuutta poistoista. Lisäksi kehittämistoiminnasta aiheutuneet korkomenot saadaan lukea kehittämismenoihin kirjanpitolain 4 luvun 5 :n mukaisesti. Edellä mainittuihin kategorioihin kuuluvat kehittämismenot saadaan aktivoida, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa siten, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä yrityksellä on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se yritys pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen on todennäköistä, että aineeton hyödyke tulee tuottamaan kirjanpitovelvolliselle vastaista taloudellista hyötyä yrityksellä on käytettävissä riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen tai myymiseen yritys pystyy määrittämään luotettavasti aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot Mikäli kehittämismenoja aktivoidaan, tulee tilinpäätöksen liitetiedoissa kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 :n 1 momentin, 3 kohdan mukaan esittää perusteltu selvitys poistamatta olevista aktivoiduista kehittämismenoista. Perusteltu selvitys tulee saman momentin 4 kohdan mukaan antaa lisäksi, mikäli aktivoitujen kehittämismenojen tai liikearvon poistoaika on pidempi kuin viisi vuotta. Selvityksen tulisi sisältää vastaukset ja laskelmat yllä mainittuihin kriteereihin ja yhtiön hallituksen tulisi käsitellä ja hyväksyä selvitys. Tämän selvityksen suosittelemme antamaan myös yhtiön tilintarkastajalle. Aktivoinnin perusteet tulee olla kirjaustositteen liitteenä, kuten kirjausten perusteet yleensäkin liitetään tositteisiin. TUOKKOnen

12 Tilintarkastus Yritysjärjestelyt Osakkaan verotus Sisäinen tarkastus Sukupolvenvaihdos Konsernitilinpäätös Palkkahallinto Taloushallinto Veropalvelut Riskienhallinta Asiantuntijapalveluja mutkattomasti ja vankalla kokemuksella Olemme mukana huolehtimassa yrityksesi lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä ja lisäksi tarjoamme liiketoimintaa ja hallintoa tukevia palveluja. Palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki yrityksen perustamiseen ja taloushallintoon liittyvät palvelut myös Virossa. Helsinki Lappeenranta Tampere Turku Oulu Tallinna Info Vieraile nettisivuillamme ja tilaa sähköinen uutiskirjeemme. Seuraa meitä Facebookissa Lähetä Tuokkoseen liittyvää postia osoitteella Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (09) Turku Puh. (0440) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (09) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (09) Tallinna Pärnu mnt Tallinn Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko-ryhmän yhtiöt eivät vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

1 (6) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO

1 (6) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 1 (6) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 116 21.3.2017 LAUSUNTO SUOJAUSTARKOITUKSESSA TEHTYJEN KORONVAIHTOSOPIMUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 1 Lausunnon peruste Kuntalain 112 :n mukaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro 106.1 Dnro 20/420/98 1 (12)

JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro 106.1 Dnro 20/420/98 1 (12) 1 (12) Määräyksen kuhunkin lukuun liittyvät ohjeelliset osat, jotka eivät ole samalla tavoin sitovia kuin varsinaiset määräysosat, on sisennetty ja kursivoitu. JOHDANNAISSOPIMUKSET 1 MÄÄRITELMÄT Johdannaissopimuksella

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Riskienhallinta ja suojaavuus kirjanpidon näkökulmasta

Riskienhallinta ja suojaavuus kirjanpidon näkökulmasta Riskienhallinta ja suojaavuus kirjanpidon näkökulmasta Riskienhallintapäivä 4.5.2017 Pasi Leppänen Taustaa useat kunnat käyttäneet koronvaihtosopimuksia korkoriskiltä suojautumiseen tyypillistä vaihtuvan

Lisätiedot

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Jaksot: 17.10.2011 Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa 17.11.2011 Käyttöomaisuus kirjanpidossa

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tilinpäätös ja verosuunnittelu

Tilinpäätös ja verosuunnittelu Tilinpäätös ja verosuunnittelu Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 1.6.2017 / Tampere Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 IFRS EU KPL / FAS EVL / TVL OYL Elinkeinoverolain

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Taustaa, esityksen lähtökohdat Uudet kokoluokat Menetelmäpykälät Tilinpäätös Liitetiedot Muut muutokset Tilinpäätösdirektiivi

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitten Jyväskylän toimisto Sinun ja asiakkaidesi palveluksessa Keski-Suomessa Yhteystiedot: Puistokatu 2 B 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 755 5200 Telefax:

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa

Kaupunki pyytää lausuntoa miten käsitellään kirjanpidossa 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 52 12.2.2002 LAUSUNTO KAATOPAIKAN JÄLKIHOITOON LIITTYVIEN KUSTANNUSTEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 1 Lausuntopyyntö Kaupunki A pyytää lausuntoa kaatopaikan

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15

SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto... 15 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 15 1 luku Yleiset säännökset... 19 1 Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus... 20 1 a Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus.... 23 2 Kahdenkertainen kirjanpito... 27

Lisätiedot

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Alma Talent Helsinki 2016 7., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2775-6 ISBN 978-952-14-2360-4

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 08.12.1998 LAUSUNTO 37 1(5) LAUSUNTO ERÄISTÄ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 1998 JA 1999 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Lausunnon perustelut Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Toiminnantarkastajien tapaaminen 2017

Toiminnantarkastajien tapaaminen 2017 Toiminnantarkastajien tapaaminen 2017 Messukeskus, 26.4.2017 Juho Järvinen Ajankohtaista tilinpäätöksistä Uudet lakiuudistukset tulleet voimaan Uudistunut kirjanpitolaki tuli voimaan 1.1.2016 Uudistus

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Rantalainen Rantalainen on kotimainen tilitoimistokonserni ja alan suurin perheyritys. Perinteikäs, vuonna 1972 perustettu perheyritys tuottaa asiakkailleen taloushallinnon

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset

Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Finanssivalvonnan standardin 3.1 muutokset Tilinpäätös ja toimintakertomus Esityksen rakenne Nykyisen 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus laajuus ja rakenne Uudet Fivan sääntelyn ohjeet Esitystekniset

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön 1 (7) Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) 1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Uusi mahdollisuus: Onko sitä? Jari Leskinen Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu Ainoa valtakunnallinen maksuton (puhelin)palvelu, joka auttaa varsinkin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19 20.01.2014 Kunnanhallitus 29 28.01.2014 Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/02.05.00/2013 Kunnanhallitus 20.01.2014 19 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Hyväksytty hallituksessa 27.05.2016, versio 1.0.2 ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Lisätiedot