Espoontori 40. kaupunginosa, Espoon keskus liikennealuetta asemakaava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoontori 40. kaupunginosa, Espoon keskus liikennealuetta asemakaava"

Transkriptio

1 ( (23) Asianumero 434/503/2004 Toimielinkäsittely ksl Aluenumero Espoo Espoontori 40. kaupunginosa, Espoon keskus liikennealuetta asemakaava Espoon keskus IV, muutos ) 40. kaupunginosa, Espoon keskus kortteli 40183, katualuetta ja torialuetta katualuetta asemakaavan muutos ( ja Espoon keskus I, asemakaava (610100) 40. kaupunginosa, Espoon keskus liikennealuetta asemakaavan muutos Espoon keskus IV, muutos, Kiltakallio I, muutos, Espoon keskus IVb (610305, vanha:61135) 40. kaupunginosa, Espoon keskus liikennealuetta ja katualuetta asemakaavan muutos Espoon keskus IV, Espoonsilta (610300) 40. kaupunginosa, Espoon keskus liikennealuetta ja katualuetta asemakaavan muutos Kiltakallio I, Kiltakallio I, muutos, Espoon keskus IV, muutos (610804) 40. kaupunginosa, Espoon keskus katualuetta asemakaavan muutos Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

2 ( (23) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä ja muutettua Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen laatimaa asemakaavakarttaa, piirustusnumero Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Espoon keskuksessa radan eteläpuolella ja käsittää Espoontorin liikekeskuksen ja muita liikerakennuksia, Espoontorin pysäköintilaitoksen, radan eteläpuoleisia paikoitus- ja torialueita sekä Siltakadun ja Asemakujan katualueita. Vireilletulo Laatija Vireilletulosta on kuulutettu vuoden 2004 kaavoituskatsauksessa sekä kuulutuksella Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh Postiosoite: Faksi PL ESPOON KAUPUNKI Kimmo Kuisma

3 3 (23) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TIIVISTELMÄ Alueen nykytila Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö Suunnittelun vaiheet LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Kiinteistörekisteri ja tonttijako Rakennuskiellot Muut suunnitelmat ja päätökset Pohjakartta Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Maanomistus Rakennettu ympäristö Luonnonolosuhteet Erityispiirteet Suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet Osallisten tavoitteet ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Yleisperustelu ja -kuvaus Mitoitus Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Liikenne Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Pohjavesi Kaavan mukaiset erityispiirteet Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Rakentamisaikataulu Toteuttamis- ja soveltamisohjeet Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma Toteutuksen seuranta SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun vireilletulo sekä sitä koskevat päätökset...19

4 4 (23) 7.2 Vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot Käsittelyvaiheet, vuorovaikutus ja esitetyt mielipiteet...22 LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 a, b Liite 13 Liite 14 Seurantalomake Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty , päivitetty Ote maakuntakaavasta Ote pohjoisosien yleiskaavasta osasta I Ote voimassa olevasta asemakaavasta Maanomistajakartta Maaperäkartta Alueen sijainti tavoiteverkossa Katukartta Ohjeelliset katupoikkileikkaukset Pelastustiekaavio Kevyenliikenteen ja huoltoliikenteen yhteyskaavio Pysäköintikaavio Korttelijulkisivut Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista Asemakaavaselostus liitteineen Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma, päivätty , tarkistettu ja Espoontorin kehittämisen viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, Espoon matkakeskuksen yleissuunnitelman tarkistus, WSP Finland Oy, lokakuu 2007

5 5 (23) 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Alueen nykytila Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Espoon keskuksessa rautatieaseman vieressä. Paikalla sijaitsee 1980-luvulla rakentunut Espoontorin liikekeskus ja muita liikerakennuksia sekä pysäköintilaitos. Radan varressa sijaitsee paikoitusalueita ja torialue. Radan varteen avautuu liikekeskuksen huoltopihoja. Siltakatu on Espoon keskuksen pääkatu ja sen ylittävä Espoonsilta kevyen liikenteen pääreitti. 1.2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö Espoontorin asemakaava ja siihen liittyvät asemakaavan muutokset mahdollistavat Espoontorin liikekeskuksen laajentumisen, uuden torin sijoittumisen asiakasvirtojen ja Siltakadun varrelle, uuden joukkoliikenneterminaalin sijoittumisen radan varteen sekä nykyisen maantasopysäköinnin ja uusien liiketoimintojen vaatimien autopaikkojen sijoittumisen pääosin pysäköintilaitoksiin. Asemakaava ja asemakaavan muutos liittyvät Espoon aseman eteläpuolisten alueiden rakentumiseen uudeksi ja imagoltaan vetovoimaiseksi Espoon keskukseksi, jolloin merkittävänä tavoitteena on Espoon keskuksen kaupunkirakenteen eheyttäminen sekä alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen. Kaavamuutoksessa liikerakennusten korttelialue laajenee Siltakadun katualueelle kadun kavennuksen myötä ja K-merkintä muutetaan merkinnäksi K-1, jossa sallitaan mm. enintään 3000 kem 2 laajuisen päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle. Kaava-alueella on uutta rakennusoikeutta liike- ja toimistorakennusten kortteleissa kem 2 ja pysäköintilaitoksen korttelissa 7400 kem 2. Siltakadun katualuetta kavennetaan läpiajoliikenteen hillitsemiseksi ja kaupunkikuvan eheyttämiseksi. Radan varteen osoitetaan aluevaraukset uutta joukkoliikenneterminaalia ja sitä palvelevaa maanalaista liityntäpysäköinnin paikoitushallia varten. 1.3 Suunnittelun vaiheet Suunnittelualue liittyy oleellisesti Espoon keskuksen kehittämiseen ja alueen imagon parantamiseen. Suunnitelmia on tarkasteltu huomioiden koko radan eteläpuoleisten alueiden maankäyttösuunnitelmat. Alueen suunnittelu aloitettiin alustavasti jo Siltakadun eteläpuoleisen kiinteistön kaavoituksen aikana (liikekeskus Entressen hanke). Suunnittelua jatkettiin Espoontorin liikekeskuksen ja sen viereisten liikerakennusten muodostaman kokonaisuuden kehittämiseksi uudenaikaiseksi ja vetovoimaiseksi liikekeskuksesi. Suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy yhdessä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen kanssa. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan maakuntakaavan, missä kaava-alue on osoitettu merkinnällä C Keskustatoimintojen alue. Maakuntakaava on lainvoimainen. Maakuntakaavaote on liitteenä 3.

6 6 (23) Yleiskaava Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta ja on lainvoimainen. Yleiskaavassa alue on merkitty Keskustatoimintojen alueeksi (C). Ote Espoon pohjoisosien yleiskaavasta osasta I on liitteenä Asemakaava Alueella on voimassa useita asemakaavoja: - Espoon keskus I, asemakaava, , vahvistettu sisäasiainministeriössä Espoon keskus IV, Espoonsilta, , vahvistettu sisäasiainministeriössä Espoon keskus IV, muutos, , vahvistettu ympäristöministeriössä Espoon keskus IV, muutos, , vahvistettu ympäristöministeriössä Espoon keskus IV, muutos, Kiltakallio I, muutos, Espoon keskus IVb, , vahvistettu ympäristöministeriössä Kiltakallio I, Kiltakallio I, muutos, Espoon keskus IV, muutos, , valtuusto hyväksynyt Asemakaavoissa alue on liikerakennusten korttelialuetta K, autopaikkojen korttelialutta LPA, rautatieasema-aluetta LRA, rautatiealuetta LR sekä katu- ja torialuetta. Lisäksi osa rata-alueesta on asemakaavoittamatonta. Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta on liitteenä Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen (5 ). Valtuusto määräsi (5 ) maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n nojalla hyväksytyn rakennusjärjestyksen tulemaan voimaan lukien ennen kuin päätös on saanut lainvoiman Kiinteistörekisteri ja tonttijako Asemakaavan muutos koskee sekä kaupungin että valtion kiinteistörekisterissä olevia maa-alueita Rakennuskiellot Asemakaavan muutosalueella ei ole rakennuskieltoja Muut suunnitelmat ja päätökset Suunnittelualue sijaitsee Espoon keskuksessa kaupunkikuvallisesti ja - rakenteellisesti keskeisellä paikalla. Aluetta on tarkasteltu useissa selvityksissä ja kehittämisohjelmissa: - Espoon keskuksen kehittämisnäkymiä, Ratahallintokeskus, v Espoon keskuksen ympäristön parantamisen yleissuunnitelma, Tekninen keskus/ Viatek Oy, v Uudenmaan kaupallinen palveluverkkotutkimus, Uudenmaan liitto, Tuomas Santasalo Ky, Espoon keskuksen eteläosa, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Maankäyttöideoita asemanseudulle, Nortecon Oy/ Arkkitehtitoimisto HKP Oy,

7 7 (23) - Siltaraitin ja valaistuksen arkkitehtikilpailu, voittaja: Arkkitehtityöhuone Artto, Palo, Rossi & Tikka Oy, Espoon keskuksen liikenteen yleissuunnitelma, LT-konsultit Oy, Strafica Oy, Espoon keskuksen kehittämisohjelma, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, kh Espoon uusi keskus toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen selvitystyö ja kehittämisohjelma, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, kh Espoon keskuksen esteettömyysselvitys, Tekninen keskus 1/2004, Sitokonsultit, - Espoon bussiliikenteen toimintaedellytysten kehittämissuunnitelma, EBU III, Joukkoliikennekeskus 2004, Strafica Oy - Espoon keskus - Lommila, Kaupalliset vaikutukset -raportti, Entrecon , kh Espoon aseman eteläpuoleisten alueiden ja Suviniityn kunnallistekniikan yleissuunnitelma, WSP LT-konsultit Oy, Matkakeskuksen yleissuunnitelma, WSP LT-konsultit Oy, Espoon keskus - Kaupunki keskellä Espoota 2005, Tilannekatsaus, kaupunkisuunnittelukeskus Espoonsillan kävelyalueen yleissuunnitelma, Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, Siltakadun katusuunnitelmat sekä kunnallistekniikan yleissuunnitelman tarkistus, JP-Transplan Oy, kevät Matkakeskuksen yleissuunnitelman tarkistus, WSP Finland Oy, kevät-kesä 2007 (loppuraportti valmistuu syksyllä 2007) Pohjakartta Pohjakartta 1:1000 mittakaavassa on Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukeskuksen kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. 2.2 Selvitys alueesta Alueen yleiskuvaus Alue on Espoon keskuksen ydinkeskustaa palveluineen ja toimintoineen. Espoontorin liikekeskus on 1980-luvulla rakentunut kauppakeskus ja Espoon keskuksen tärkein kaupallisen palvelun keskittymä Maanomistus Kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa. Katu ja torialueet omistaa Espoon kaupunki, rautatiealueet omistavat VR-Yhtymä Oy ja Ratahallintokeskus. Maanomistuskartta on liitteenä Rakennettu ympäristö Maankäyttö Alueella sijaitsee Espoontorin 1980-luvulla rakentunut liikekeskus ja muita liikerakennuksia sekä pysäköintilaitos. Kiinteistö-Oy Espoon Asemakuja 2:n tontin pysäköintikenttä sijaitsee maantasossa Siltakadun varressa. Radan varressa sijaitsevat laajat paikoitusalueet ja torialue. Kevyen liikenteen yhteyksiä on sekä maantasossa että siltatasolla. Radanvarressa Espoontori kiinteistön ja rautatieasemarakennuksen välissä on mittava ramppirakennelma tasolta toiselle suuntautuvaa kevyen liikenteen yhteyttä varten. Espoontorin kiinteistöä halkoo pohjois-eteläsuuntainen pääviemärilinja noin tasossa +4,3 metriä.

8 8 (23) Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta Espoontorin liikekeskuksen vaikutusalueena on koko Espoon keskus sekä lähialueet. Tällä hetkellä Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla on noin asukasta, mutta lähivuosina vahvistuvien asemakaavamuutosten johdosta väestöennuste nousee noin asukkaaseen. Alueella on tällä hetkellä noin 800 työpaikkaa (osa toimistotiloista on vajaakäytössä). Liikekeskuksessa toimii mm. useita ravintoloita ja kahviloita, terveys-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluyrityksiä, ruokakauppa ja lähileipomo, pankkeja ja kiinteistövälitysyrityksiä, kukkakauppa, kenkäkauppa, elokuvavuokraamo, suutari, kulta-ja kelloliike ja kodintarvikeliikkeitä. Lisäksi rakennuksen toimistokerroksissa on kaupungin ja HUS:n toimitiloja. Toimistorakennuksissa toimivat tällä hetkellä mm. pankki, lääkärikeskus, Alko, apteekki, etninen tavaratalo jne. Lisäksi korttelissa sijaitsee julkisia palveluita. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne noudattelee voimassa olevaa asemakaavaa ja on uudelleen arvioinnin tarpeessa. Kaupunkikuva Kortteli muodostuu liikerakennuksista ja pysäköintilaitoksesta sekä laajasta pysäköintikentästä. Kaupunkikuvallisesti alueen ongelmia ovat laajojen pysäköintikenttien sijainti keskeisellä paikalla ydinkeskustassa. Lisäksi 1980-luvulla rakennetut liikerakennukset ovat kaupunkikuvallisesti parantamisen tarpeessa. Kevyenliikenteen yhteydet ovat osin hankalia ja ankeita. Kaiken kaikkiaan alue on uudistamisen tarpeessa sekä toimintojen sijoittelun että kaupunkikuvan suhteen. Liikenne Ajoneuvoliikenne Alue sijoittuu nykyisen 2+2-kaistaisen pääkadun, Siltakadun pohjoispuolelle. Liikkeisiin ja niiden pysäköintitiloihin liikennöidään poikkikatujen, Kamreerintien ja Asemakujan kautta. Espoontorin liikekeskuksen huoltoliikenne on järjestetty pysäköintialueen, Sahakuja nimisen kevyen liikenteen väylän (pp/t) ja Espoon asematorin (pp/h) kautta. Järjestely on sekava ja alue epäviihtyisä. Siltakadun liikennemäärä vuonna 2005 oli ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli 8 %. Kevytliikenne Siltakadun molemmin puolin on sijoitettu kevyen liikenteen väylät (jk+pp). Pohjois-etelä -suuntainen radan ylittävä kevyt liikenne (liikekeskuksen 2. kerroksen tasolla) on ohjattu kiertämään liikekeskuksen ulko-reunalla arkadin alla. Tasonvaihto liikekeskuksen ja radan välissä tapahtuu loivan kiertorampin kautta. Alueella on nykyisen asemakaavan mukaan runsaasti kevyelle liikenteelle tarkoitettuja alueita. Tontille ajon ja huoltoajon sallivat merkinnät ovat tuoneet alueelle runsaasti liikennettä ja alueet ovat käytännössä tavarankuljetusliikenteen käytössä. Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus Suurin osa liikekeskuksen paikoituksesta sijaitsee liikekeskuksen pysäköintilaitoksessa. Muu pysäköinti on järjestetty pysäköintialueille maanpinnan tasalle. Rautatieaseman pysäköintialueet on osin vuokrattu toimisto- ja liiketalojen käyttöön. Niiden kaavan mukaiset pysäköintipaikat sijaitsevat pysäköintitaloissa Kamreerintien molemmin puolin

9 9 (23) Joukkoliikenne Asemakaava- ja asemakaavamuutosalueella on erittäin korkea joukkoliikenteen palvelutaso, joten alueen maankäytön tehostaminen tukee pyrkimystä lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta Espoossa. Kaava-alueella sijaitsee Espoontorin linja-autoterminaali, joka aikanaan laajenee matkakeskuksen paikallisliikenteen terminaaliksi. Espoon rautatieasema ja radan pohjoispuolella sijaitseva Espoon aseman linja-autoterminaali palvelevat myös kaava-aluetta. Kaava-aluetta palveleva linja-autoliikenne kulkee alueen pääkatuja Espoonväylää, Kirkkojärventietä, Siltakatua, Espoonporttia, Kirkkokatua ja Sunantietä pitkin. Espoon asemalla pysähtyvät lähes kaikki rantarataa pitkin kulkevat junat. Kaava-alueelta on joukkoliikenneyhteys Helsingin keskustaan rantaradan, Länsiväylän, Turunväylän ja Turuntien kautta. Kaikkiin Espoon kaupunki- ja paikalliskeskuksiin on suora joukkoliikenneyhteys Runsas linja-autoliikenne on otettava huomioon alueen suunnittelussa niin, että linja-autot pystyvät kulkemaan sujuvasti Siltakadulla. Linja-autoille on lisäksi varmistettava sujuva kulku Espoontorin pysäkiltä ja pysäkille. Taksiliikenne Taksiasema sijaitsee tällä hetkellä radan pohjoispuolella Kirkkojärventien varressa. Taksipysäkki on Siltakadun varressa. Palvelut Espoontori on nykyisin Espoon keskuksen merkittävin kaupallinen palvelukeskittymä. Lisäksi kaikki Espoon keskuksen tärkeimmät julkiset palvelut ovat kävelyetäisyydellä alueesta. Yhdyskuntatekninen huolto Alue on helposti liitettävissä olemassa olevaan kunnallistekniikkaan. Pohjaveden korkeutta seurataan alueella ja pohjaveden tason säilymiseen tulee varautua rakenneratkaisuin. Erityistoiminnat Alue sijaitsee kaupunkitoimintojen solmukohdassa, jossa mm. raideliikenne ja monessa tasossa toimiva kevyt liikenne risteävät. Lisäksi alueella on runsaasti maanalaista kunnallistekniikkaa kortteli- ja katualueilla Luonnonolosuhteet Alueelle ei ole luonnontilaista ympäristöä Erityispiirteet Alueen erityispiirteenä voidaan pitää kaupungin keskustaympäristöä, joka parantuakseen vaatii voimassa olevien asemakaavojen muuttamista Suojelukohteet Alueella ei ole muinaismuisto- tai luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kohteita Ympäristön häiriötekijät Alueen entinen käyttötarkoitus huomioiden (Lindholmin saha) maaperä saattaa olla saastunut. Laadituista selvityksistä tarkemmin kohdassa Siltakadun liikennemelu ja rantaradasta johtuvat melu ja tärinä tulee huomioida suunnittelussa.

10 10 (23) 3 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET 3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet Espoontorin asemakaava ja siihen liittyvät asemakaavan muutokset mahdollistavat Espoontorin liikekeskuksen laajentumisen, uuden torin sijoittumisen asiakasvirtojen ja Siltakadun varrelle, uuden joukkoliikenneterminaalin sijoittumisen radan varteen sekä nykyisen maantasopysäköinnin ja uusien liiketoimintojen vaatimien autopaikkojen sijoittumisen pääosin pysäköintilaitoksiin. Asemakaava ja asemakaavan muutos liittyvät Espoon aseman eteläpuolisten alueiden rakentumiseen uudeksi ja imagoltaan vetovoimaiseksi Espoon keskukseksi, jolloin merkittävänä tavoitteena on Espoon keskuksen kaupunkirakenteen eheyttäminen sekä alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen. 3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet Laatuvaatimuksia on kirjattu sekä asemakaavakarttaan ja -määräyksiin että Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelmaan. 3.3 Osallisten tavoitteet Asukasmielipiteet Kaavoitushankkeesta järjestettiin osallisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus Tilaisuudessa käydyn keskustelun ja saadun palautteen ydinasiat ja huolen aiheet olivat tulevan torin järjestelyt ja erityisesti turvallisuus, bussi- ja huoltoliikenteen järjestäminen, Espoonsillan (rautatieasema) tulevaisuus, ympärivuorokautinen kulkuyhteys Espoontorin kautta sekä suunnitteluratkaisun esteettömyys. 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus Asemakaavan muutosehdotus vastaa yleiskaavallisia tavoitteita maankäytön tehostamisesta ja kaupunkirakenteen tiivistämisestä. Asemakaava ja asemakaavan muutos liittyy kaupunkisuunnittelukeskuksessa vireillä olevaan laajempaan Espoon keskuksen kehittämisohjelmaan, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ja jossa tarkasteltiin muun muassa aseman eteläpuolen kaupunkirakennetta. Kaupunginhallitus päätti mm., että - Rautatien eteläpuolisten rakentamattomien alueiden asemakaavoja ryhdytään muuttamaan kaupunkisuunnittelukeskuksen kokonaistarkastelun pohjalta käyttäen hyväksi Espoon keskuksen eteläosasta laadittuja kahta maankäyttösuunnitelmaa: arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen Espoon keskuksen eteläosa ja arkkitehtitoimisto HKP Oy:n maankäyttösuunnitelma sekä vuonna 2003 käytävän Europan 7 -kilpailun tuloksia. - Espoontorin ympäristöä vahvistetaan keskustamaisena kaupan ja muiden palvelujen keskuksena. Sinne sijoitetaan asumista, uutta liiketilaa, uusi kauppatori ja aluekirjasto. Muiden palveluiden mm. kulttuuri- ja nuorisotoimintaan soveltuvien tilojen sijoittamiseen varaudutaan. Espoontorin ja rautatien väliin sijoitetaan kaupunkirataan liittyen liityntäbussien terminaali. Radan pohjoispuolelle suunnitellaan kaukobussien terminaalia. Esteettömyys ja turvallisuus otetaan sekä nykyisten tilojen saneerauksessa että uusien suunnittelussa lähtökohdiksi. Lisäksi kaavanmuutoksessa huomioidaan Espoon keskuksen liikenteen yleissuunnitelmassa esiin tulleita näkökohtia kyseisen alueen osalta. Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu Espoon keskuksen ja Lommilan alueen liikennettä, mm. liikennemääriä ja -yhteyksiä kokonaisvaltaisesti erilaisilla maankäyttö- ja linjausvaihtoehdoilla. Raportissa esitetään johtopäätöksiä ja ohjeita jatkosuunnittelulle.

11 11 (23) Aluetta on tarkasteltu myös asemakaavayksikön laatimassa Espoon uusi keskus toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen selvitystyö- ja kehittämissuunnitelma raportissa, joka jatkaa Espoon keskuksen kehittämisohjelman teemoja ja jonka tavoitteena on mm. löytää keskustan kehittämiseksi viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kaupallista potentiaaleja lisääviä toimenpiteitä. Raportissa esitellään Espoon keskuksen nykytilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä sekä visioita käynnissä olevien että kaavailtujen hankkeiden osalta. Raportti on annettu kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunginhallitukselle tiedoksi syyskaudella Raporttiin laadittiin tilannekatsaus vuonna Espoon keskus - Kaupunki keskellä Espoota raportti annettiin tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Espoontorin laajennus sekä joukkoliikenneterminaalin ja toritoimintojen sijoittuminen liikekeskuksen tuntumaan on esitelty raportissa. Kaava mahdollistaa Espoontorin liikekeskuksen ja siihen liittyvän pysäköintilaitoksen laajentamisen sekä matkakeskuksen rakentumisen alueelle. 4.2 Mitoitus Kaava-alueen kokonaispinta-ala noin 4,4 hehtaaria. Kokonaiskerrosala on kem 2, mikä vastaa kaavan kokonaistehokkuutta e = 1, Kaavan mukainen rakennettu ympäristö Maankäyttö Korttelialueet K-1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue Korttelialueen pinta-ala on m 2. Kokonaisrakennusoikeus on kem 2. Korttelitehokkuus ek = 2,88. Uutta rakennusoikeutta osoitetaan kem 2. Korttelialueella sijaitsevat nykyään Espoontorin liikekeskus ja Kiinteistö- Oy Espoon Asemakuja 2:n liike- ja toimistorakennus. Korttelialueelle saa sijoittaa myös huvi- ja viihdetarkoituksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja, julkisia toimistotiloja opetustoiminnan tiloja ja muita kulttuuri palveluiden tiloja. Alueelle saa sijoittaa enintään 3000 kem 2 suuruisen päivittäistavarakaupan yksikön. Alueelle tulee varata tilat joukkoliikenneterminaalin asiakaspalvelu- ja sosiaalitiloja varten. Joukkoliikenneterminaalin asiakaspalvelutilojen tulee liittyä suoraan terminaalialueeseen maantasossa Pääosa uudesta rakennusoikeudesta sijoittuu Espoontorin nykyisen liikekeskuksen itäpuolelle, jolla nykyään sijaitsee avoin pysäköintikenttä. Korttelialue laajenee useisiin suuntiin, pohjoisessa korttelirajaa tarkistetaan siten, että nykyinen torialue poistuu ja paikalle rakennetaan liikekeskuksen laajennus sekä tilaa joukkoliikenneterminaalin asiakaspalvelutiloille. Korttelialueen ja liikerakennuksen läpi osoitetaan etelä-pohjoissuuntaiset julkisen kevyen liikenteen reitit, joiden käyttöä osana liikekeskuksen toimintoja ohjataan kaavamääräyksillä. Rakennuksen korkeus määritellään kaavassa julkisivun ja vesikaton leikkauspisteen ylimmällä sallitulla korkeusasemalla. Uusi torialue (Siltatori) sijoitetaan liikerakennuksen eteläpuolelle Siltakadun varteen merkinnällä c-1. K-2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue Korttelialueen pinta-ala on 2571 m 2. Kokonaisrakennusoikeus on 8700 kem 2. Korttelitehokkuus ek = 3,38. Korttelialueella sijaitsee nykyään kaksi liike- ja toimistorakennusta. Rakennukset sijaitsevat radan varressa. Maantasossa ja ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja ja ylemmissä kerroksissa toimistotiloja.

12 12 (23) Kaavamuutos mahdollistaa katutasossa olevien liiketilojen yhdistämisen kauppakeskukseen sekä pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittumisen osalle kellarin tasoa. Korttelialueelle saa sijoittaa myös huvi- ja viihdetarkoituksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja, julkisia toimistotiloja opetustoiminnan tiloja ja muita kulttuuripalveluiden tiloja sekä joukkoliikenneterminaalia palvelevia tiloja. Rakennuksen korkeus määritellään kaavassa julkisivun ja vesikaton leikkauspisteen ylimmällä sallitulla korkeusasemalla. LPA Autopaikkojen korttelialue (pysäköintilaitos) Korttelialueen pinta-ala on 4710 m 2 ja kokonaisrakennusoikeus kem 2.. Uutta rakennusoikeutta tulee 7400 kem 2. Korttelitehokkuus ek = 3,74. Pysäköintilaitoksen korttelialuetta laajennetaan, jotta tarvittava määrä asiakaspysäköintiä voidaan osoittaa laitokseen avopysäköintikenttien sijasta. Pysäköintilaitokseen saa sijoittaa myös liityntäpysäköintiä. Rakennuksen korkeus määritellään kaavassa julkisivun ja vesikaton leikkauspisteen ylimmällä sallitulla korkeusasemalla. LA-1 Joukkoliikenneterminaalin alue Alueen pinta-ala on m 2. Alueelle sijoittuu joukkoliikenneterminaali erillisen suunnitelman ja hankkeen mukaan. Taksiasemalle on osoitettu varaus kaavamerkinnällä c-3. Liityntäpysäköinnille on osoitettu maanalainen pysäköintihallivaraus. Osa joukkoliikenneterminaalin asiakaspalvelu- ja sosiaalitiloista sijoitetaan K-1- ja K2-korttelialueille. Joukkoliikenneterminaalin mitoitus on esitetty kohdassa Joukkoliikenneterminaalin alueelta poistetaan rautatien ylittävälle Espoonsillalle johtava kevyenliikenteen kiertoramppi, joka korvataan polkupyörälle mitoitetulla hissillä. Rampin poistaminen liittyy Espoonsillan peruskorjaamiseen: radan ylittävä kevyen liikenteen siltamerkintä säilytetään kaavassa. LR, Rautatiealue Varaus perustuu Espoon kaupunkiradan yleissuunnitelmaan. Alueen pinta-ala on 216 m Liikenne Ajoneuvoliikenne Siltakatu kavennetaan 1+1 ajorataiseksi kaduksi nopeuksien hillitsemiseksi ja läpiajon vähentämiseksi. Torialueen kohdalla, jossa myös sijaitsevat kevyen liikenteen ylityspaikat, ajoradan reunakivet madalletaan ja lisäksi ajoradan reunat osoitetaan pollareilla. Torialueen länsipuolelle sijoitetaan linja-autopysäkit, jotka ovat esteettömiä ajoratapysäkkejä. Siltakadun liikennemääräksi on arvioitu Espoon keskuksen liikenteen yleissuunnitelman mukaisella maksimivaihtoehdon maankäytöllä noin ajon/vrk. Asemakaavassa sallitaan torialueen väliaikainen laajennus esim. markkinatempauksia varten osittain ajoradalle siten, että kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja pelastusajoneuvojen toimintaedellytykset kuitenkin otetaan huomioon. Katuverkoston toimivuus ja mikrosimuloinnit Espoon keskuksen liikenneratkaisujen riittävyyttä ja toimivuutta on tutkittu simuloimalla liikennettä vuoden 2030 tilanteessa liikenteen mikrosimulointiohjelmistolla (Paramics). Simulointeja on tarkennettu useaan kertaan, viimeksi syksyllä Simulointimallin tarkastelualue kattaa koko Espoon keskuksen sekä siihen liittyvät keskeiset tiet ja kadut (Espoonväylä, Siltakatu, Sunantie, Kirkkojärventie, Kirkkokatu). Simulointien liikenneverkkoratkaisut ovat Espoon keskuksen liikenteen yleissuunnitelman sekä Espoon matkakeskuksen ja Suviniityn kunnallistekniikan yleissuunnitelmien liikenneverkkoperiaatteiden mukaiset.

13 13 (23) Simuloinnin liikennemäärinä on käytetty Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen laatimaa liikenne-ennustetta vuodelle Tarkasteltava liikennetilanne on ollut arkipäivän iltahuipputunti. Joukkoliikenne on simuloitu bussiliikenteen osalta Espoon matkakeskuksen yleissuunnitelman tarkistus (10/2007) -julkaisun kappaleessa 2 kuvatun ns. 3-vaiheen joukkoliikenne-ennusteen mukaisena (kaupunkirata + Hista toteutettu). Mallissa liityntäbussiliikenne käyttää radan eteläpuolista terminaalia. Simulointien perusteella liikenne toimii vuoden 2030 tilanteessa normaalisti Siltakadun ollessa 1+1 -kaistainen. Tulosten perusteella Asemakujan liittymässä on oltava liikennevalo-ohjaus. Uusi radanvarsikatu (joukkoliikenneterminaalista itään) on koko liikenneverkon toimivuuden, ja etenkin joukkoliikenteen toimivuuden kannalta, erittäin tärkeä ja se tulee olla toteutettuna viimeistään Espoontorin laajennuksen ja matkakeskuksen toteuduttua. Kevytliikenne Kauppakeskuksen laajentamisen ja joukkoliikenneterminaalin rakentamisen yhteydessä poistuu Espoontorin rakennuksen tasolla torniosan ympäri kiertävä yhteys sekä liikekeskuksen ja rautatieasemarakennuksen välissä sijaitseva kiertoramppi. Nämä yhteydet korvataan kauppakeskuksen läpi menevällä yhteydellä sekä joukkoliikenneterminaalin hissillä, johon mahtuu polkupyörä. Nämä yhteydet ovat julkisia ja ne ovat käytössä vähintään joukkoliikenteen asiakaspalvelupisteen aukioloaikoina, hissi ympäri vuorokauden. Siltakadun molemmin puolin kulkevat kevyen liikenteen väylät kadun varressa. Siltakadun torialueen kohdalla ajoradan ylitys tapahtuu torin reunoilta kahden suojatien kautta. Asemakujalle tulee kevyen liikenteen väylä ainoastaan kadun itälaidalle vastaavasti kuten Valakujalla Siltakadun eteläpuolella. Liikekeskuksen huolto- ja pysäköintiliikenne Asemakujalla ei tällöin risteä kevyen liikenteen kanssa. Joukkoliikenneterminaalin eteläreunalle on varattu, nykyisen asemakaavan pohjalta jo rakennettu, kevyen liikenteen reitti Kamreerintien ja Espoonportin ylikulkusillan välille. Alueen sisäinen huoltoliikenne ja paikoitus Korttelin autopaikat sijoitetaan pysäköintilaitokseen, josta on yhteys kadulle Asemakujan ja Kamreerintien puolelta. Torikauppiaiden pysäköintiä varten varataan 2 paikkaa Siltakadun varrelta ja 3 paikkaa LPA-korttelinosan huoltopihaalueelta. Huoltopihat sijaitsevat korttelin länsi- ja itäpäässä. Kamreerintien puoleinen huoltopiha toimii pysäköintilaitoksen alla omalla ajoneuvoliittymällään. Asemakujan puoleinen huoltopiha sijaitsee nosto- tai liukuovien takana. Tila mitoitetaan siten, että huoltoautot voivat toimia sisätiloissa. Joukkoliikenne Siltakadun kavennus ja uudet pysäkit muuttavat joukkoliikenteen toimintaympäristöä, mutta eivät sinällään vaikuta joukkoliikenteen palvelutasoon. Siltakadun muutokset on suunniteltava ja toteutettava siten, että linja-autoliikenteen sujuvuus pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Joukkoliikenneterminaalin toteutumisen jälkeen joidenkin linjojen päätepysäkit siirtyvät sinne, mutta Espoon keskuksen läpi menevät linjat kulkevat jatkossakin Siltakatua pitkin. Kun kaupunkirataa jatketaan, matkakeskus palvelee syöttöliikennettä Vanha- ja Pohjois-Espoosta Espoon asemalle. Näin matkustajille voidaan tarjota helppo ja sujuva vaihto tiheään junaliikenteeseen. Kaukoliikenteen osalta on ideoitu, että Turunväylää kulkevat ja ns. Ikean pysäkillä pysähtyvät bussit ajaisivat tulevaisuudessa Espoon aseman kautta. Kaukoliikenteen terminaali on tarkoitus sijoittaa radan pohjoispuolelle nykyisen paikallisliikenteen terminaalin paikalle. Radan pohjoispuoliset paikallisliikenteen toiminnot siirtyvät radan eteläpuoliseen joukkoliikenneterminaaliin. Matkakeskus on tuotenimi, jonka käyttäminen on luvanvaraista ja edellyttää alueelta mm. toiminnallisia ja sisällöllisiä vaatimuksia. Espoon keskuksen jouk-

14 14 (23) koliikenneterminaali suunnitellaan ja toteutetaan Matkakeskus-konseptin periaatteiden mukaan, jotta Matkakeskus-nimikettä voidaan hakea ja käyttää alueen valmistuttua. Matkakeskuksen yleissuunnitelma, WSP Finland Oy, 2005 / tarkistus 2007: Paikallisliikenteen terminaali ja siihen liittyvä katuverkkosuunnitelma on laadittu sellaisen joukkoliikenne-ennusteen perusteella, jossa kaupunkirata on toteutettu Espoon asemalle asti. Bussien määrät ja reitit on saatu YTV:ltä. Alueen liikenneverkon toimivuus tulevassa tilanteessa on varmistettu simuloinnilla kyseisen joukkoliikenne-ennusteen mukaisessa tilanteessa. Tarkastelujen mukaan busseja saapuu terminaaliin ja busseja lähtee terminaalista keskimäärin noin minuutin välein. Paikallisliikenteen terminaali on mitoitettu seuraavalla tavalla: - saapuvat bussit, 4 laituria - lähtevät bussit, 8 laituria - odottavat bussit 8 paikkaa - taksit, 7 paikkaa - pyöräpysäköintiä noin 700 paikkaa - liityntäpysäköintiä noin 380 paikkaa ilman terminaalin maanalaista pysäköintilaitosta Tällä laitureiden määrällä saapuvilla busseilla on noin 3,5 minuuttia ja lähtevillä busseilla noin 7 minuuttia laituriaikaa. Bussien odotuspysäköintipaikoista on 75 % keskitetty radan varteen, jolloin pysäköinnin aiheuttamaa häiriötä maantason liiketiloille pyritään minimoimaan. Jos terminaalin yhteyteen toteutetaan maanalainen pysäköintilaitos (pysäköintikapasiteetti autopaikkaa), on mahdollista lisätä liityntäpaikkojen määrää tai muuttaa liityntäjärjestelmää. Jos radan päälle toteutetaan Matkakeskuksen yleissuunnitelmassa esitetty II-vaiheen rakennus ja sen tasonvaihtolaitteet, on kaukoliikenteen terminaalin toiminnot järjesteltävä uudelleen. Nykyisen rata-alueen pohjoispuolella on varaus Helsingin ja Turun välisen nopean radan edellyttämille lisäraiteille Palvelut Alueen palvelutarjonta tulee lisääntymään ja monipuolistumaan. Liikekeskukseen sijoittuu enintään 3000 kerrosalaneliömetrin suuruinen päivittäistavaramyymälä sekä erikoiskaupan tiloja. Lisäksi rakennuksiin sijoittuu toimistotiloja yksityisen ja julkisen sektorin tarpeisiin Yhdyskuntatekninen huolto Kaava-alue on liitetty kunnallisteknisiin verkkoihin. Yhdyskuntateknisen huollon ratkaisut esitetään kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa, jota on tarkistettu keväällä Lisäksi on laadittu Siltakadun katusuunnitelmat, jolloin mm. kunnallistekniset järjestelyt ja kadun tasaus voidaan huomioida korttelialueiden suunnittelussa Maaperän rakennettavuus ja puhtaus Alueen rakennettavuusluokka on pääasiassa 5A, erittäin vaikeasti rakennettava alue, jossa kantava maakerros on noin metrin syvyydessä. Kaava-alueella on aiemmin ollut sellaista toimintaa tai maankäyttöä (Lindholmin saha), joka viittaisi maaperän mahdolliseen pilaantumiseen. Suviniityn ja Espoon aseman eteläpuolisilta alueilta on laadittu ympäristötekninen perusselvitys (Tekninen keskus/wsp LT-Konsultit Oy, ), jossa tutkittiin ns. Lindholmin saha-alueen maaperän laatua. Selvitysalue ulotettiin kaavaalueelle. Tehtyjen tutkimusten perusteella kaava-alueella ei havaittu maaperän pilaantuneisuusongelmaa. Kaavassa on määräyksin edellytetty, että maaperän pilaantuminen tulee tutkia ja maaperä tarvittaessa puhdistaa ennen rakentamiseen ryhtymistä.

15 15 (23) Pohjavesi Koska pohjaveden aleneminen voi aiheuttaa ympäristössä painumavaurioita, edellytetään kaavassa vallitsevan pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvan rakentamisen yhteydessä pohjaveden hallintaselvitysten laatimista. Pohjaveden pinnan korkeusasema tulee aina selvittää pohjatutkimusten yhteydessä. 4.4 Kaavan mukaiset erityispiirteet Kaava-aluetta halkoo raidealueen ylittävä kevyenliikenteen yhteys, Espoonsilta. Siltayhteyden monipuoliseen parantamiseen tähtäävä Espoonsillan kävelyalueen yleissuunnitelma on laadittu. 4.5 Ympäristön häiriötekijät Siltakadun melu tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Tärinäselvitys laadittiin Itä-Suviniityn alueen kaavoituksen yhteydessä (Vikbom Oy, ). Raporttiin nojautuen voidaan todeta, että radasta johtuva tärinä tai melu ei ylitä suositusarvoja liikekorttelissa Nimistö Espoontori Esbotorget on ollut suurkorttelin nimenä jo tämän keskeisen alueen alkuperäisestä asemakaavoituksesta lähtien luvun suunnitelmassa Espoontorin alueella oli kaksi erillistä aukiota, jotka oli nimetty omin nimin Espoon asematori ja Siltatori. Sittemmin kaava vahvistettiin sellaisena, että Siltatori jäi pois. Nyt on uudessa muodossa jälleen mukana Siltakadun ja Espoonsillan rajaama pienehkö aukio, jolle palautetaan nimi Siltatori Brotorget. Espoonsilta Esbobron on siltatasossa Espoon aseman kautta kulkeva keskeinen kevyenliikenteenraitti. Kadunnimi Siltakatu Brogatan perustuu Espoonsiltaan ja kadun päissä oleviin radan ylittäviin siltoihin. Espoontorilla käytettiin 1977 suunnitellun ja 1979 vahvistetun kaavanimistön aiheena myös sijaintia rautatieaseman kupeessa. Kadunnimi Asemakuja Stationsgränden ja radan suuntaisen jalankulkutien nimi Asemaraitti Stationsstråket jäävät ennalleen. Samoin on aiheellista säilyttää linja-autoasemakäyttöön tulevan pitkänomaisen aukion nimi Espoon asematori Esbo stationstorg. Toriloppuinen nimi on helppo yhdistää Espoontoriin, ja toisaalta nimi Espoonaukio on käytössä kaupungintalon edustalla. Nimi Espoon asematori on tarpeen etenkin sellaisissa yhteyksissä, joissa paikka on määritettävä hyvin täsmällisesti. Arkikäytössä voidaan hyvin sanoa monessa tilanteessa myös lyhyemmin, että bussi lähtee Espoontorilta tai Espoon asemalta. Espoontori kuului 1920-luvulta 1970-luvulle paikallisesti huomattavan teollisuusyrityksen, Lindholmin sahan (Lindholms Såg Ab, 1919 Lindholms Kvarn) alueeseen. Suuri höyläämörakennus (1930) oli juuri Espoontorin kauppakeskuksen paikalla ja sahan ja myllyn vanhimmat rakennukset sen länsipuolella. Siitä ajasta muistuttava jalankulkutiennimi Sahakäytävä Såggången säilyy. Sahakäytävän varren pienellä aukiolla käytössä ollut kaavassa vahvistamaton nimi Lindholminaukio jää pois aukionkin hävitessä uuden kaavan korttelinrajauksessa, mutta sen korvaavia Lindholmin sahan historiasta kertovia kaavanimiä on annettu viereisen Suviniityn asemakaavaan. 5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET 5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Espoontorin kaava- ja rakennushankkeen toteutumisella on merkittäviä vaikutuksia Espoon keskuksen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan. Kaupunkirakenteen täydentyminen nykyaikaisella julkisten- ja kaupallisten palveluiden keskuksella eheyttää Siltakadun kaupunkimaista ilmettä ja katutilaa sekä uudistaa korttelikokonaisuuden aluejulkisivun pohjoiseen. Pysäköinnin järjestäminen osittain maanalaiseen pysäköintilaitokseen ja katutilan rajaaminen rakennuksin parantaa ja jäsentää Siltakadun ilmettä. Torialueen

16 16 (23) sijainti liikekeskuksen edustalla on suojaisa, mutta kuitenkin näyttävä ja helposti lähestyttävä. Toriaukio ja Siltakadun katutila torin osuudella muodostavat materiaaleiltaan yhtenäisen alueen, jossa liikenne toimii kevyen liikenteen ehdoilla. 5.2 Vaikutukset liikenteeseen Ajoneuvoliikenne Aiottu asemakaavaratkaisu lisää alueen sisäistä asiointiliikennettä. Siltakadun suunnitteluratkaisut perustuvat alhaiseen ajonopeuteen. Torialueella ajorata on korotettu ja torialueen kohdalla ajoradassa on myös sivuttaissiirtymä. Joukkoliikenteen ajoratapysäkit ja keskikoroke rajoittavat osaltaan ajoneuvoliikenteen nopeutta. Mainituilla keinoilla pyritään vähentämään läpikulkuliikennettä ja lisäämään Siltakadun ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta. Ympäröivien korttelien suunnitteluratkaisut tukevat alhaisen ajonopeuden periaatetta. Alueen liikenneverkon suunnittelu on tehty vuonna 2003 laaditun Espoon keskuksen liikenteen yleissuunnitelman pohjalta. Espoon kaupunki on tarkentanut asemanseudun maankäyttötietoja vastaamaan alueelle laadittavana olevia asemakaavoja. Asemanseudun liikenneverkon toimivuutta on testattu mikrosimuloinnilla. Matkakeskukseen liittyen simulointiin on sisältynyt ennustetut joukkoliikenteen määrät. Liikenneverkon toimivuuden kannalta kriittisiä kohteita ovat Espoonväylän liittymät ja Espoonväylän mitoitus Siltakadun ja Kirkkojärventien välillä, ja Espoontorin ja kauppakeskus Entressen pysäköintiliikenteiden liittyminen katuverkkoon. Muilta osin esitetty liikenneverkko toimii vuodelle 2030 ennustetuilla liikennemäärillä tyydyttävästi. Espoonväylän liittymissä esiintyvät ongelmat ovat parannettavissa toteuttamalla Espoonväylä Siltakadun ja Kirkkojärventien välillä 2+2-kaistaisena ja tekemällä liittymiin riittävän mittaiset kääntymiskaistat. Espoontorin seudun liikenne saataisiin vieläkin joustavammaksi toteuttamalla Kiltakallion ali ajoyhteys kauppakeskus Entressen pysäköintilaitokseen (vähentäisi liikennettä kriittisessä Asemakujan liittymässä) ja ohjaamalla Espoontorin pysäköintiliikennettä pääosin Kamreerintielle. (Matkakeskuksen yleissuunnitelma, WSP LT-Konsultit Oy) Kevyt liikenne Kevyen liikenteen reitit muuttuvat seuraavasti mm. joukkoliikenneterminaalin ja liikekeskuksen laajentumisen yhteydessä: Radanpuolella kevyenliikenteen ajoramppi Espoonsillan ja maantason välillä korvataan joukkoliikenneterminaalin yhteyteen rakennettavalla julkisella hissillä. Pääjalankulkureitit uuden Siltatorin ja joukkoliikenneterminaalin välissä sijoittuvat sisätiloihin liikekeskukseen. Liikekeskuksen laajentamisen ja joukkoliikenneterminaalin rakentamisen yhteydessä poistuu Espoontorin tornirakennuksen reunaa siltatasolla (n mpy) kiertävä kevyenliikenteen yhteys. Tämä korvataan kauppakeskuksen läpi menevällä Espoonsillan kulkuyhteydellä, joka on julkinen ja käytössä myös kauppakeskuksen aukioloajan ulkopuolella. Kaavamerkinnät edellyttävät läpikulkuyhteyttä, joka on auki vähintään joukkoliikenteen asiakaspalvelutilojen aukioloaikoina. Muut kevyen liikenteen yhteydet ovat Asemakujalla ja Kamreerintiellä sekä LA-1-alueella Kamreerintieltä Espoonportille. Jotta kevyen liikenteen yhteydet koetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi, suunnitellaan hissit rakenteiltaan läpinäkyviksi, alueen valistuksen tulee olla korkeatasoista ja huolellisesti suunniteltua ja toteutettua. Kaikkien suunnitteluratkaisujen edellytetään tähtäävän kokonaisuuteen, joissa ilkivaltaa ja epäsosiaalista käytöstä ehkäistään. Alueen sisäinen huoltoliikenne ja paikoitus Paikoitusolosuhteet paranevat, sillä pysäköintilaitokseen keskitetään korttelin kaikki autopaikat. Ajoyhteydet laitokseen ovat sekä idästä että lännestä. Pysäköintiruutuja liikekeskuksen kellaritasossa on tarkoitus leventää, jolloin asiointi helpottuu. Jalankulkuyhteyksiä liikerakennuksiin parannetaan sekä tilajärjestelyin että siltarakentein. Pysäköintitilan käytettävyyteen vaikuttavat oleellisesti

17 17 (23) asennettavat informaatiojärjestelmät, joiden sijoitteluun, sisältöön ja yleiseen korkeatasoisuuteen tulee panostaa rakennushankkeessa. Huoltoliikenne siirtyy katettuihin ja sisätiloihin, mikä on kaupunkikuvallisesti perustelua. Asemakujan puolelta huolletaan pääasiassa uusi päivittäistavarakauppa. LPA-korttelin uusi laaja huoltopiha palvelee koko korttelia ja kokoaa huoltotoiminnat katettuun tilaan, jolloin kaupunkikuvallisesti jäsentymättömät huoltoalueet poistuvat. LPA-korttelin huoltopihalle sallitaan pysäköintiä, mm. torikauppiaiden autopaikat sijoittuvat po. tilaan. Tärkeätä on, että huoltotilat mitoitetaan tiiviiksi, mutta toimiviksi alueiksi. Matkakeskus/ joukkoliikenne Joukkoliikenteen olosuhteet muuttuvat vaiheittain mm. Siltakadun kaventamisen, liikekeskuksen laajentumisen ja Espoon keskuksen kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä. Lopullisessa tilanteessa joukkoliikennelinjat kulkevat radanvarren terminaalin kautta lukuun ottamatta kahta linjaa, jotka kulkevat Siltakadun kautta. Terminaali kokoaa joukkoliikenteen käyttäjät. Alueen toimivuuden kannalta pyritään huolehtimaan, että informaatiojärjestelmät ovat kattavat ja ne on sijoitettu sekä asiakkaiden että kuljettajien kannalta tarkoituksenmukaisesti. 5.3 Vaikutukset kaupunkikuvaan Espoon keskuksen kaupunkikuvan kannalta kaavamuutoksen mukainen rakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa. Katualueet täsmentyvät ja alueen mittakaava on helpommin hahmotettavissa täydennysrakentamisen myötä: esimerkiksi Kiinteistö-Oy Espoon Asemakuja 2:ta tiivistetään pysäköintikentän muuttuessa liikerakennukseksi. Radan puolella kaupunkikuva eheytyy, kun Espoontorin liikekeskus saa uusia julkisivuosia ja mm. nykyinen massiivinen kevyenliikenteen ramppi poistetaan. Matkakeskuksen toteutuminen ja vaiheittainen rakentaminen jäsentää radanvarren toimintoja. Asemakaavamääräyksissä on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkikuvan parantamiseen edellyttämällä korkeatasoisia materiaaleja ja valaistusratkaisuja. 5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) Kaupallisten palveluiden lisääntyminen keskustassa lisää alueella liikkuvien ihmisten määrää. Lisäksi matkakeskuksen läheisyys tuo alueelle runsaasti väkeä. Todennäköinen seuraus tästä on, että Espoontori ja sen lähikorttelit tulevat muodostumaan erilaisten toimintojen ja tapahtuminen keskipisteeksi. Toritoiminnat antavat alueelle oman myönteisen leimaansa. Uuden liikekeskuksen rakentumien ydinkeskustaan tulee lisäämään ja aktivoimaan kaupunkikulttuuria kaikissa muodoissaan. Korkeatasoiset ja huolitellut kaupunkikuvalliset ratkaisut luovat mielikuvaa hyvinvoivasta ja turvallisesta ympäristöstä. Kaupallisia vaikutuksia on tarkasteltu Espoon keskus - Lommila, Kaupalliset vaikutukset -raportissa (Entrecon ). Raportissa todetaan mm., että Lommilan kehityksestä riippumatta Espoon keskus tarvitsee omat paikalliset liiketoimintansa ja että alueella on potentiaalia 2-3 päivittäistavarakaupan yksikön menestymiselle. 5.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kokonaiskaavatalouden kannalta alue on yleiskaavan mukaista, kaupunkirakennetta tiivistävää ja olemassa olevan kunnallistekniikan järkevää kokonaiskäyttöä.

18 18 (23) 5.6 Sosiaaliset vaikutukset Sosiaalisten vaikutusten kannalta tarkastellaan hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta: Miten vaikutetaan esimerkiksi ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kaava-aluetta on käsitelty raportissa "Sosiaalieten vaikutusten arviointi kaavoituksessa - Suviniityn asemakaavoitus ja ehdotus Espoon keskuksen alueellisesta seurannasta" (WSP LT-Konsultit, ). Uudenaikaisen kauppakeskuksen rakentuminen Espoon keskukseen lisää alueen vetovoimaisuutta. Kauppakeskuksista kadun molemmilla puolilla muodostuu ihmisten kohtaamispaikkoja, joita on helppo lähestyä mm. laajan palveluvalikoiman ja julkisten palveluiden (matkakeskus, tori, kirjasto) läsnäolon johdosta. Kevyen liikenteen yhteyksiä on tarkasteltu koko hankkeen ajan. Nykyinen Espoontorin itälaidalla kulkeva kevyen liikenteen käytävä muuttuu täydennysrakentamisen myötä sisätilaksi. Kaiken kaikkiaan ulkotilassa sijaitsevan kulkuyhteyden osoittaminen osoittautui vaikeaksi tilallisesti yhtenäisen kauppakeskuksen läpi. Suunnittelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa kevyen liikenteen lähes ympärivuorokautinen yhteys taataan siten, että osa reitistä kulkee kauppakeskuksen sisätilan kautta. Asemakaavalla määrätään läpikuljettavuuden aukioloaika yhdenmukaiseksi joukkoliikenteen asiakaspalvelutilojen aukioloajan kanssa: kulkureitti tulee olla avoinna samoina vuorokaudenaikoina kuin liityntäliikenteen bussit palvelevat asiakkaita. Tämä asettaa suuria vaatimuksia väylän valvonnalle, jotta Espoonsilta voidaan kokea turvallisena yhteytenä. Koko sillan ja erityisesti sisätilaosuuden suunnittelussa kiinnitetäänkin erityistä huomiota materiaalivalintoihin ja valaistukseen. Lisäksi tavoitteena on ympärivuorokautinen valvonta turvallisuuden parantamiseksi. Kauppakeskus ja matkakeskus sijaitsevat eri liikennemuotojen solmukohdassa ja vaikuttavat voimakkaasti ihmisten mielikuvaan Espoon keskuksesta. Matkakeskuksen asiakastilat sijaitsevat kauppakeskuksen yhteydessä, jolloin useiden asioiden hoitaminen yhdessä paikassa ja esimerkiksi työmatkoihin yhdistettynä helpottuu. Uudet julkiseen käyttöön osoitetut tasonvaihtolaitteet tehostavat alueen maankäyttöä ja parantavat kulkuyhteyksiä tasolta toiselle. Hankkeella on keskusta-alueen imagoon erittäin myönteinen vaikutus. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Rakentamisaikataulu Rakennushankkeen on tarkoitus käynnistyä kaavan vahvistuttua, todennäköisesti vuonna Toteuttamis- ja soveltamisohjeet Alueen kiinteistönomistajien kanssa tullaan laatimaan sopimukset kaavan toteuttamiseksi. Tällöin tulee sopia mm. alueella sijaitsevien vesihuoltoputkistojen ja muun kunnallistekniikan sijoittamisesta ja rakentamisesta alueella sekä kustannusjaosta. Kaapelien ja putkistojen sijoittamisesta alueelle on neuvoteltava kaikkien putkistoja omistavien ja hallinnoivien tahojen kesken. Myös julkisiksi osoitettujen tasonvaihtolaitteiden rakentamisesta on sovittava. Torin ja muiden julkisiksi katsottavien kaupunkitilojen sijoittuminen yksityiselle korttelialueelle edellyttää eri alueen osien hallintaan, ylläpitoon ja huoltoon liittyviä sopimuksia. Sopimuksissa tulee huomioida lähiympäristö- ja korttelisuunnitelmassa sekä asiaa koskevissa tarkemmissa suunnitelmissa esitetyt näkökohdat. 6.3 Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma Kaavamuutosalueesta laaditaan erillinen lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma, jonka tarkoituksena on määritellä lähiympäristön laatutaso sekä ne asemakaa-

19 19 (23) van yleisperiaatteita täydentävät kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet, joilla varmistetaan alueen kokonaisuuden toimivuus ja korttelialueiden järjestelyiden tarkoituksenmukaisuus. Suunnitelma selventää asemakaavan tavoitteita ja pyrkii edistämään alueen jatkosuunnittelua ja lopullisen toteutuksen laatua. Jatkosuunnittelusta ja suunnitelman toteutumisesta vastaavat kiinteistöjen rakennuttajat. Lähiympäristösuunnitelma alustaa myöhemmin laadittavia tarkempia suunnitelmia, kuten Siltaraitin perusparannussuunnitelma, Siltakadun ja Asemakujan katusuunnitelmat ja Matkakeskussuunnitelma. 6.4 Toteutuksen seuranta Rakennusvalvontakeskus ja Tekninen keskus valvovat ja ohjaavat suunnittelua ja rakentamista mm. kortteli- ja lähiympäristösuunnitelmaan nojautuen. 7 SUUNNITTELUN VAIHEET 7.1 Suunnittelun vireilletulo sekä sitä koskevat päätökset Espoon keskuksen kehittämiseen liittyvät päätökset: Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat kehittämistavoitteet Espoon keskuksen jatkosuunnittelulle (kh ): 1. Espoon keskusta kehitetään ja vahvistetaan siten, että Espoontorin ympäristöä kehitetään ja toteutetaan ajallisesti ensisijaisena suhteessa Lommilaan. Kummallekin alueelle muodostuu oma selkeä roolinsa kehittyvässä kaupunkirakenteessa, joka pitkällä aikajaksolla kuroutuu yhdeksi kaupunkirakenteeksi. 2. Suvelasta Lommilaan johtavaa akselia, bulevardia, Sunantie - Espoonportti - Kirkkokatu-Nimismiehenpelto vahvistetaan julkisten ja kaupallisten palveluiden vyöhykkeenä. Akselia jatketaan Nimismiehenpellon alueen poikki Turunväylän alitse Lommilaan. Näin keskustatoimintojen alue laajenee Lommilaan. Yhteys Kehä III pohjoispuolelle selvitetään. 3. Espoon virastokeskukseen liittyvää vanhaa kulttuurihistoriallista ympäristöä Kannusillanmäellä, Pappilantiellä ja Espoonjoen varressa kehitetään lähtökohtana maiseman ja vanhan miljöön kunnioittaminen sekä vanhojen rakennusten ja puuston säilyttäminen. Espoon keskuksen valaistuksen ja Siltaraitin ympäristön arkkitehtikilpailun ja Espoonjokilaakson maisema-arkkitehtikilpailun ideat hyödynnetään suunnittelussa. 4. Tutkitaan virastoalueen täydennysrakentamista ja muuttamista siten, että alueelle saadaan uusia palveluja ja toimintoja ja että alueen koko olemus julkisivuineen muuttuu myönteisemmäksi. 5. Rautatien eteläpuolisten rakentamattomien alueiden asemakaavoja ryhdytään muuttamaan kaupunkisuunnittelukeskuksen kokonaistarkastelun pohjalta käyttäen hyväksi Espoon keskuksen eteläosasta laadittuja kahta maankäyttösuunnitelmaa: arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen Espoon keskuksen eteläosa ja arkkitehtitoimisto HKP Oy:n maankäyttösuunnitelma sekä vuonna 2003 käytävän Europan 7 kilpailun tuloksia. 6. Espoontorin ympäristöä vahvistetaan keskustamaisena kaupan ja muiden palvelujen keskuksena. Sinne sijoitetaan asumista, uutta liiketilaa, uusi kauppatori ja aluekirjasto. Muiden palveluiden mm. kulttuuri- ja nuorisotoimintaan soveltuvien tilojen sijoittamiseen varaudutaan. Espoontorin ja rautatien väliin sijoitetaan kaupunkirataan liittyen liityntäbussien terminaali. Radan pohjoispuolelle suunnitellaan kaukobussien terminaalia. Esteettömyys ja turvallisuus otetaan sekä nykyisten tilojen saneerauksessa että uusien suunnittelussa lähtökohdiksi. 7. Alueen itäosaan Suviniitylle ja radan eteläpuolelle suunnitellaan omaleimainen, viihtyisä, tiivis ja pienimittakaavainen asuntoalue. Soveltuvin osin tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa toimitilaa. Kaupunginkallion ja Tuomarila III:n asemakaava-alueille rakennetaan houkuttelevaa ja omailmeistä asumista, joka keskuksen välittömässä läheisyydessä vahvistaa keskusta.

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos

Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia ja liikennealuetta Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 3516/10.02.03/2011 Aluenumero 613801 Espoontori, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40183 ja liikennealuetta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106

Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 1 (7) Asianumero 3661/503/2009 Aluenumero 631102 Kulloonmäki I 63 kaupunginosa, Järvenperä Osa kortteli 63106 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos

Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3512/10.02.03/2011 Aluenumero 611518 Suvela I-II, muutos 40. kaupunginosa, Espoon keskus Osa korttelia 40030 sekä osa puistoalueesta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos

Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos 1 (10) Puustellimäki, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet (Muodostuu kortteli 51182) Asemakaavan muutos Asianumero 589/10.02.03/2011 Aluenumero 110514 Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus,

Lisätiedot

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos

Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos 1 (7) Asianumero 3501/10.02.03/2012 Aluenumero 612702 Kuurinkallio 20. kaupunginosa, Kuurinniitty Katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos

Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli tontit 6 Asemakaavan muutos Asianumero 3967/10.02.03/2012 Aluenumero 230959 Espoo Haukilahti 14. Kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14041 tontit 6 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos

Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 1469/10.02.03/2014 Aluenumero 311003 Matinlaakso 23. kaupunginosa, Matinkylä Osa korttelia 23033, katu-, urheilu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ESPOO Maarinniitty III, muutos

ESPOO Maarinniitty III, muutos 1 (11) 28.5.2007 ESPOO Maarinniitty III, muutos 16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola Kortteli 16132 tontti 3 Asemakaavan muutos Asianumero 2994/503/2006 Toimielinkäsittely KSL 13.6.2007 Aluenumero 213209

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 3816/10.02.03/2013 81 Tuomarila I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 611115, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 186. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 186. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2741/2016 10.02.03 Kaupunginhallitus 279 26.9.2016 Valtuusto 145 17.10.2016 Valtuusto 173 31.10.2016 186 Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610808,

Lisätiedot

Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue

Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue 1 (11) Asianumero 3171/10.02.03/2017 Aluenumero 114802 Säterinrinne Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.

Lisätiedot

Lintulaakso I, muutos

Lintulaakso I, muutos 1 (10) Asianumero 4160/10.02.03/2012 Aluenumero 113101 Espoo Lintulaakso IA 51. kaupunginosa, Leppävaara Kortteli 51067 Asemakaavan muutos Lintulaakso I, muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Katualueet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos

Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos 1 (12) Asianumero 590/10.02.03/2011 Aluenumero 130133 Nihtisilta, muutos 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54018 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

SOUKANKALLIO Aluenumero

SOUKANKALLIO Aluenumero 1 (5) Asianumero 4470 / 503 / 2006 SOUKANKALLIO Aluenumero 412800 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys Tarkistettu Tarkistettu 29.11.2007 16.04.2008 27.4.2009 OSOITE TAI MUU

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 7 Alue 613303 Länsi-Suviniitty Asemakaavan muutos Asianumero 3173/10.02.03/2017 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sallia liiketilojen sijoittaminen korttelin 40382 pysäköintilaitoksen ensimmäiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Espoonlahden keskus II Asemakaavan muutos

Espoonlahden keskus II Asemakaavan muutos 1(5) Espoonlahden keskus II Asemakaavan muutos Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Asianumero 4647/503/2008 Aluenumero 410704 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Sijainti Alue sijaitsee Espoonlahdessa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Suurpelto III Asemakaava

Suurpelto III Asemakaava 1(5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Suurpelto III Asemakaava Asianumero 3708/503/2004 Aluenumero 330600 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 1 3496/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 231 14.12.2016 62 Ruusutorppa I muutos, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 111603, 51. kaupunginosa

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä:

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: 22.2.2012 1 (5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Karamalmi, muutos Asianumero 6302/10.02.03/2011 Aluenumero 130513 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 230962 Haukilahti Asemakaavan muutos Asianumero 3801/10.02.03/2014 30.3.2015 Asemakaavan muutoksessa laajennetaan osoitteessa Toppelundintie 11 15 olevaa koulun, monitoimitalon ja päiväkodin

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus

50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus Lintukorpi II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos Asianumero 591/10.02.03/2011 Aluenumero 112410 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Piispankallio 22. kaupunginosa, Olari Kortteli Asemakaavan muutos

Piispankallio 22. kaupunginosa, Olari Kortteli Asemakaavan muutos 1(9) Asianumero 3374/10.02.03/2011 Aluenumero 321606 Piispankallio 22. kaupunginosa, Olari Kortteli 22311 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos

Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos 1(9) Asianumero 1226/503/2008 Käsittelypäivämäärä KSL 20.8.2008 Aluenumero 310415 Tiistilä, muutos 23. kaupunginosa, Matinkylä Kortteli 23161, tontit 4 ja 5 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos Asianumero 3941/10.02.03/2014 6.10.2014 Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ajoyhteys katualueelta korttelin 10041 tonteille rakennettua katua pitkin.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Kaupunginkallio IA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2. Asianumero 887/2000/503 uusi 2666/10.02.

Kaupunginkallio IA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2. Asianumero 887/2000/503 uusi 2666/10.02. 1 (5) Asemakaavaselostuksen LIITE 2 Kaupunginkallio IA Asemakaava ja asemakaavanmuutos Asianumero 887/2000/503 uusi 2666/10.02.03/2011 Aluenumero 613200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUKOHDE

Lisätiedot

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos

Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia sekä katualueet Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3550/10.02.03/2012 Aluenumero 411210 Soukka II B, muutos 33. kaupunginosa, Soukka Osa korttelia 33044 sekä katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos

Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos 1 (9) Asianumero 3425/10.02.03/2012 Aluenumero 310218 Matinmetsä 23. kaupunginosa, Matinkylä Korttelin 23021 tontti 4 sekä virkistysalue Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Westend 13. kaupunginosa Westend Osa Haukilahdentie -nimistä katualuetta Asemakaavan muutos

Westend 13. kaupunginosa Westend Osa Haukilahdentie -nimistä katualuetta Asemakaavan muutos 1 (10) Asianumero 2168/503/2010 Aluenumero 230123 Westend 13. kaupunginosa Westend Osa Haukilahdentie -nimistä katualuetta Asemakaavan muutos Haukilahti 14. kaupunginosa Haukilahti Osa Haukilahdentie -nimistä

Lisätiedot

Juvanmalmi III 85. kaupunginosa, Kalajärvi Kortteli sekä osa katualuetta Asemakaavan muutos

Juvanmalmi III 85. kaupunginosa, Kalajärvi Kortteli sekä osa katualuetta Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 531/503/2007 Aluenumero 720301 Juvanmalmi III 85. kaupunginosa, Kalajärvi Kortteli 85130 sekä osa katualuetta Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue

Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit ja sekä katualue 1 (11) Asianumero 2696/10.02.03/2016 Aluenumero 111308 Albergan kartano Asemakaavan muutos 51. kaupunginosa, Leppävaara Korttelit 51205 ja 51334 sekä katualue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 630410 Pihlajarinne Asemakaavan muutos Asianumero 471/10.02.03/2014 13.4.2014 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinkorttelin 63001 täydennysrakentaminen sallimalla enemmän asuntoja ja

Lisätiedot