Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2016"

Transkriptio

1 Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2016

2 Sisällys Teknisen lautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 Kaupunkitekniikan johtajan katsaus... 4 Seudullinen yhteistyö ennänysvilkasta... 6 Investoinnit yleisiin alueisiin huipputasolla... 7 Katujen ja viheralueiden ylläpito tehostui Kaupunkimittaus ja geotekniikka mukana digiloikassa Muuta vuoden varrelta Asukkaat tyytyväisiä palveluihin Suorite- ja talousluvut Tilinpäätösluvut 2016 / tekninen lautakunta Tekninen lautakunta vuonna Kannen kuvassa istutetaan kesäkukkia Gumbölen pihalle. Kuvaaja: Mauri Ratilainen / Compic Oy (Espoon kaupunki). Muut valokuvat: Espoon kaupunki. Kuvaajat: Heidi-Hanna Karhu (s. 3, 4, 9, 10-11, 12, 15, 17, 19, 23), Kimmo Brandt / Compic Oy (s. 5, 6 ja 13), Markku Ojala (s. 17), Mauri Ratilainen / Compic Oy (s. 26) Taitto: Espoon kaupunki, Saira Jaferi Paino: Erweko,

3 Teknisen lautakunnan puheenjohtajan katsaus Vuoteen 2016 on liittynyt vahvasti suuria rakennusprojekteja. Nämä rakennusprojektit ovat tarkoittaneet paljon työtä myös vuoden alusta toimintansa aloittaneelle uudelle kaupunkitekniikan keskukselle - Kakelle. Vuoden isoin organisaatioon liittyvä muutos oli teknisen keskuksen ja Espoon kaupunkitekniikka -liikelaitoksen fuusioituminen. Ison fuusion olisi kuvitellut aiheuttavan paljonkin ongelmia, mutta organisaatioiden yhteensovittaminen on ainakin luottamushenkilön näkökulmasta sujunut yllättävän mutkattomasti. Vuoden aikana keskuksen uusi maskotti Kake on tullut monelle tutuksi ja työmies on luonut keskukselle identiteettiä ja yhteishenkeä. Alkuvuodesta tuli yllätysuutinen kun valtio lupautui maksamaan osuutensa pitkään suunnitteilla olleesta Raide- Jokerista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tiukan keskustelun jälkeen alkukesästä Raide-Jokerin rakentamisen, joten tulevat vuodet tietävät kaupunkitekniikan keskuksessakin lisää töitä, kun tätä merkittävää hanketta aletaan toteuttaa. Suunnittelua projektiin liittyen on jo tehty pitkään ja lautakuntakin on hyväksynyt useita projektiin liittyviä katusuunnitelmia. Muita keskustelua herättäneitä kysymyksiä lautakunnassa ovat olleet muun muassa kaupunkipyörät. Helsingin mallia seuraten lautakunta päätti syksyllä, että tulevana kesänä voidaan toteuttaa kokeilu kaupunkipyöristä myös Espoossa. Lautakunta kuitenkin painotti, että ennen laajemman kaupunkipyörämallin mahdollista hankkimista tulee kokeilun tulokset käydä tarkasti läpi ja pohtia, onko asia hintansa väärti. Tämän kaltaisissa hankinnoissa ei tulekaan suin päin lähteä muotijuttujen vietäväksi. Vuonna 2016 lautakunnassa on esitelty jo muutamia tietomallinnuksella suunniteltuja ja toteutettavia hankkeita. Toivottavasti jatkossakin keskus voi ketterästi kehittää tietoteknisiä valmiuksiaan, jotta Espoo myös pysyy visioidensa mukaisesti tietoteknisessä kehityksessä mukana. Kaupunkitekniikan keskus on myös onnistunut vuoden 2016 aikana tehostamaan toimintaansa valtuuston linjaaman TATU -tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Puheenjohtajan ominaisuudessa haluankin kiittää kaupunkitekniikan keskuksen mainiota henkilökuntaa kaikin puolin antoisasta vuodesta. Simo Grönroos teknisen lautakunnan puheenjohtaja 3

4 Kaupunkitekniikan johtajan katsaus 4

5 Kaupunkitekniikan keskuksen (Kake) toiminta käynnistyi vuoden 2016 alussa, kun Espoo kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyivät. Uuden keskuksen toiminta on lähtenyt liikkeelle erinomaisesti ja iso muutos on tapahtunut todella hyvässä hengessä. Yksivuotias Kake seisoo jo tukevasti omilla jaloillaan. Toiminnan suunnan näyttäjänä on toiminut kaupunkitekniikan keskuksen tarina, joka otsikkomuodossa kertoo, että Kake kuuntelee, Kake hoitaa, Kake junailee, Kake kelaa ja Kake on kondiksessa. Toisena merkittävänä viittana toiminnalle on ollut teknisen ja ympäristötoimen toimialan uusi visio: Viihtyisä, toimiva ja turvallinen Espoo. Tarina ja visio on omaksuttu hyvin osaksi päivittäistä toimintaa. Toimintaa henkilöstönäkökulmasta on mitattu loppuvuodesta Kunta10 -kyselyllä sekä kesällä ilmapiirikyselyllä. Molempien kyselyjen tulokset kertoivat kaupunkitekniikan keskuksen toiminnan käynnistyneen hyvin. Aivan erityisen ilahduttavana pidin kesäisen kyselyn tulosta, jossa parhaat arvosanat (yli 4 asteikolla 1-5) sai oma työ ja työilmapiiri. Kunta 10 -kyselyssä tulokset olivat parantuneet; verrattiinpa niitä entiseen liikelaitokseen tai tekniseen keskukseen. Vuosi on pitänyt sisällään monia teemoja, kohokohtia ja tunnustuksiakin. Vihervuosi on ilahduttanut kaupunkilaisia mm. hyvin vastaan otetuilla kaupunkikeitailla. Itsenäisyyden juhlavuoteen on valmistauduttu istuttamalla tuhansia tulppaaneja eri puolelle kaupunkia. Viherylläpito palkittiin Omnian harjottelijoiden toimesta vuoden työpaikkana ja Finnevikin silta tuli valituksi Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) toimesta vuoden sillaksi. Espoo sai toimintavuoden aikana yli uutta asukasta. Kasvun mahdollistajana Kaken rooli on merkittävä ja uusia asuntoja ei päästä rakentamaan ilman karttojamme, mittauksiamme tai toimivaa infraa. Vastuullamme olevat infra-investoinnit saatiin toteutettua ennätyksellisen tarkasti budjetoidun mukaisena. Länsimetron liikenteen ja liityntäliikenteen käynnistymiseen on valmistauduttu kaikkien asemien ympärillä sekä Länsiväylällä ja Kaken puolesta liikenne saa käynnistyä. Kaikkien liikkumismuotojen väyliä ja samalla liikenneturvallisuutta on saatu parannettua. Kake sai huomenlahjana valtuustolta merkittävän tuottavuuden parantamistavoitteen ja meidän tulee tehdä 6 milj. euron tuottavuusloikka kahden vuoden aikana! Tavoitteen toteuttamisesta laadittiin kaikille palvelualueille keväällä suunnitelmat ja niitä ryhdyttiin toteuttamaan sekä seuraamaan. Ilahduttavaa on ollut nähdä suunnitelmien lähtevän toteutumaan ja tavoitteisiin on suhtauduttu tosissaan. Tavoite on haastava, mutta sen toteuttamisessa ollaan edellä aikataulusta ja uskon, että yhdessä pystymme vuoden 2017 lopussa tavoitteen saavuttamaan. Tuottavuuden paranemisella on merkittävä vaikutus siihen millaiseksi Kake visioi tulevaisuutensa. Uskomme vahvasti siihen, että omalla tekemisellä on sijaa tulevaisuudessakin. Kun tuottavuuden paranemisen tavoite saavutetaan, on tulevaisuudesta päättäminen varmemmin meidän omissa käsissämme. Kaken toiminnasta tiedottaminen ja uuden Kaken profiloiminen on onnistunut hyvin. Kake on saanut oman hahmon, joka esiintyy sosiaalisen median kanavissa ja on kuvittanut Kaken tarinan. Aivan erityisen kiinnostavaksi medioissa ja keskusteluissa nousi syksyllä hankittu lumensulatuskone. Asiakastulokset ovat pysyneet tuottavuuden parantamistoimista huolimatta hyvinä ja parantuneet Tekpa -tutkimusten perusteella. Tarinan mukaan Kake tekeekin kuin itselle tekisi. Yhteistyö teknisen lautakunnan kanssa on ollut toimintavuonna ja koko valtuustokaudella mutkatonta ja sujuvaa! Suuret kiitokset kaikille erinomaisesta vuodesta 2016! Harri Tanska kaupunkitekniikan johtaja Uuden keskuksen toimintaa on kehitetty onnistuneesti monella rintamalla. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on ollut päivittäinen perustehtävien tekeminen ja siitä on jokaisessa toiminnossamme suoriuduttu mallikkaasti! 5

6 Seudullinen yhteistyö ennätysvilkasta Teknisen lautakunnan toimintaympäristön kehittymisestä käytiin vilkasta keskustelua ja monia kehittämishankkeita oli vireillä. Sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen ja siihen liittyvä maakuntauudistus näyttää vaikuttavan merkittävästi kuntiin, mutta silti melko rajallisesti teknisen lautakunnan toimintakenttään. Luonnollisesti valtion paikallistason uudistukset vaikuttavat myös Espoon teknisen sektorin toimintaympäristöön, mutta sen vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Espoossa viime vuosina hyödynnetty tilaaja-tuottaja -malli poistui pitkälti käytöstä. Vuoden alussa aloittanut kaupunkitekniikan keskus voi tuottaa palveluja itse tai ostaa niitä markkinoilta. Toiminnalle asetettu tuottavuuden parantamisvaatimus edellytti huomion suuntaamista kustannustehokkuuteen. Teknisen lautakunnan keskeisiä sidosryhmiä olivat mm. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ja Liikennevirasto, joiden kanssa suunniteltiin mm. Kehä I:n kattamista Keilaniemessä ja Kaupunkiradan jatketta Leppävaarasta Kauklahteen, sekä Länsimetro Oy, jonka kanssa suunniteltiin ja rakennutettiin metroasemiin liittyvää kunnallistekniikkaa. Keskeinen yhteistyökumppani oli myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), jonka kanssa Espoo suunnitteli ja toteutti useita katurakenteisiin ja pysäkkijärjestelyihin liittyviä parannuksia joukkoliikenteen tarpeisiin. Valtiovallan myönnettyä rahoitusta poikittaisliikenteeseen kaavailtuun Raide-Jokeri -pikaratikkayhteyteen ryhdyttiin pikaisesti valmistautumaan hankkeen toteuttamiseen yhdessä HSL:n, Helsingin kaupungin ja Liikenneviraston kanssa. Kaupunkitekniikan keskus rakensi katuhankkeiden ohessa tilaustyönä vesihuoltoa Helsingin seudun ympäristö -kuntayhtymälle (HSY). Vesihuoltohankkeissa kaupunki toimii suunnitteluttajana ja rakennuttajana, HSY puolestaan ohjasi suunnittelua ja rakentamista sekä vastaa vesihuollon kustannuksista. Myös kaupungin sisäisten taseyksiköiden, Tapiolan ja Suurpellon, tilaamia infrahankkeita toteutettiin ennätyksellisen paljon, varsinkin Tapiolassa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden johtolaitosten kanssa erilaisten johtojen ja kaapelien sijoittamisessa katualueelle sekä johtotietoinformaation keräämisessä, ylläpitämisessä ja jakelussa. Tuottavuuden parantaminen keskiössä Kaupunkitekniikan keskuksen ensimmäisen toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli tuottavuuden parantaminen. Valtuuston asettaman tavoitteen mukaan tekninen ja ympäristötoimi tavoittelee yhteensä 10 milj. euron tuottavuuden parantamista vuoden 2017 loppuun mennessä verrattuna vuoteen Kaupunkitekniikan keskuksen osuus tavoitteesta määriteltiin 6 milj. euroksi. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana kaupunkitekniikan keskus saavutti 3,4 milj. euron tuottavuuskehityksen, mikä oli hieman ennakoitua parempi tulos. Tuottavuuden parantaminen tapahtui mm. päällekkäisiä toimintoja purkamalla, tilankäytön tehokkuutta parantamalla, prosessien ja yhteistyön kehittämisellä, oman tuotannon tehostamisella ja markkinoiden paremmalla hyödyntämisellä. Henkilöstömäärä väheni vuoden aikana 30 työntekijällä, mikä on 5 % koko henkilöstöstä. 6

7 Investoinnit yleisiin alueisiin huipputasolla Metrokäytävän kohteet ja Raide- Jokeri suunnittelun painopisteinä Kehä I muutosten kourissa Yleisten alueiden suunnittelu jatkui vilkkaana Espoon mittavien alueprojektien yhteydessä niin Leppävaarassa, Espoon keskuksessa, Suurpellossa, Tapiolassa, Matinkylä-Niittykummussa kuin Finnoo-Espoonlahdessakin. Länsimetron vaikutusalueelle on laadittu katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmia sekä kaavoitukseen liittyviä kunnallisteknisiä selvityksiä mm. Otaniemessä, Matinkylässä, Kaitaalla, Soukassa, Espoonlahdessa ja Kivenlahdessa. Raide-Jokerin aikataulu nopeutui valtiovallan rahoitusratkaisujen myötä. Hankkeen suunnittelu jatkui ja loppuvuodesta Helsinki ja Espoo hyväksyivät yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena. Raide-Jokerin toteuttamisessa sovelletaan allianssimallia. Vanhojen alueiden katujen suunnittelua jatkettiin suurempina kokonaisuuksina mm. Tuomarilan, Kaupunginkallion, Lintuvaaran ja Kuurinniityn alueilla. Alueita suunnitellaan ns. kaavoitettujen, tiivistyvien pientaloalueiden (KTP) katujen rakentamisohjelman mukaisesti. Ohjelma käynnistyi vuosituhannen alussa ja tällä hetkellä yli puolet ohjelman kaduista on toteutettu. Viheralueita suunniteltiin mm. alueprojektien yhteydessä. Puistoja ja aukioita sekä ulkoilureittejä suunniteltiin Vermoon, Keilaniemeen, Jousenpuistoon, Tapiolaan, Niittykumpuun, Haukilahteen ja Lintuvaaraan. Matinkylän asukaspuiston suunnittelua jatkettiin kilpailuehdotuksen voittaneen idean pohjalta. Viheralueohjelmaan liittyvä leikkipaikkaselvitys valmistui. Viheralueohjelman laadinta jatkuu lähiliikuntapaikkojen, koira-aitauksien ja viljelypalstojen kartoituksella. Matinkylään suunniteltiin BMX- eli pyöräkrossirataa. Ulkoilureittejä suunniteltiin mm. Malminkartanon ja Saarnilaakson välille, Karhusuolle ja Leppävaaran sprinttiladulle. Urheilukenttien pääkohde oli Säterinniitynkenttä, jonka rakentaminen alkoi syksyllä Latokaskenniittyyn laadittiin urheilupuiston yleissuunnitelmaa. Tiehankkeiden osalta vuonna 2016 painopiste oli Kehä I:n suunnittelussa. Kehä I:n tunnelointiurakka oli käynnissä Keilaniemessä ja rakennustyö jatkuu vuoteen 2019 saakka. Rakentamisvaiheessa olevan Keilaniemen lisäksi suunniteltiin myös Kehä I:n parantamista osuudella Kalevalantie - Turunväylä, jossa suunnittelu limittyi yhteen samanaikaisesti Raide-Jokerin kanssa. Kehä I:n tunnelointia suunniteltiin myös Hagalundinkallion kohdalle. Pyöräilykaupunki vahvistuu Espoon pyöräilyn edistämisohjelman toimeenpano ja seuranta jatkuivat aktiivisena. Tavoitteena on kaksinkertaistaa pyöräilyn kulkutapaosuus vuoteen 2024 mennessä. Edistämistyötä tehdään Espoossa poikkihallinnollisen pyöräilyn edistämisen ohjausryhmän johdolla ja edistämisohjelmassa esitettyjen toimenpidelinjausten mukaisesti. Pyöräilyn laatureitit olivat eriasteisen suunnittelun kohteena mm. Vermossa, Kehä I:llä, Espoonlahden keskustassa ja Länsiväylällä. Kunnarlantien ja Bodomintien kevyen liikenteen väylän (pääreitti) rakennussuunnitelma valmistui. Kilpailutus piti rakentamisen kustannukset kurissa Kunnallistekninen rakentaminen jatkui edelleen vilkkaana. Kaupunkitekniikan keskuksen rakentamistoimintoihin on organisoitu sekä oma tuotanto että kohteiden rakennuttaminen urakkamuotoisesti. Kaupunkitekniikan keskus investoi rakentamiseen 142 milj. euroa, joista valtaosa kaupungin rakennuttamana. Oman kadunrakentamisen ja viherrakentamisen osuus alihankintoineen oli 20,7 milj. euroa. Merkittävä osa kunnallistekniikkainvestoinneista toteutettiin lisäksi kunnallistekniikkasopimusten avulla esim. Länsimetro Oy:n rakennuttamana tai osana kiinteistörakentamista erityisesti Tapiolassa. 7

8 Vuoden aikana oli käynnissä kaikkiaan 49 urakkaa (2015:46, 2014:52, 2013:66) ja niistä valmistui 30 (2015:23, 2014:32, 2013: 43). Ulkopuolisilla urakoitsijoilla rakennutettuja kaupunki-infran kohteita valmistui vuonna 2016 yhteensä noin 65 milj. euron arvosta (2015: 96 milj. euroa, 2014: 41 milj. euroa, milj. euroa). Vuoden aikana tehtiin 30 urakkahankintaa joista neljä puitesopimuksella kokonaisarvoltaan 57 milj. euroa. Urakkakilpailutusten määrä oli karkeasti samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, kun poikkeuksellisen suurta Kehä I Keilaniemessä -urakkaa ei huomioida. Pääosa urakoista kilpailutetaan erillisinä hankintoina. Hankinnassa hyödynnettiin edelleen myös puitesopimusta, jolla voidaan nopeasti ja tehokkaasti toteuttaa pienempiä rakennuskohteita. Kilpailu toimii Espoon kunnallistekniikan urakoissa erittäin hyvin. Tarjouksia saadaan yleensä Alan suhdanteet ovat edelleen olleet tilaajalle edullisia, ja hintataso on ollut keskimäärin noin 20 % alle kustannusarvioiden. Urakoitsijoiksi valikoitui 14 eri yritystä kuten edellisenäkin vuonna. Vuoden aikana valmistui 30 urakkakohdetta, joista suurin oli yli 12 milj. euroa maksava Leimuniityn perusparannus ja samaan urakkaan sisältyvät Tapionympyrä ja Tapiolantien parannus. Noin 10 milj. euron investointeja valmistui myös Perkkaalle sekä Kauklahdenväylälle Kurttilan kohdalla, jälkimmäiseen liittyivät Lasilaakson kadut ja kaatopaikan sulkeminen. Tapiolassa parannettiin myös koulun vieressä sijaitsevaa Tapion kenttää sekä Pohjantietä. Suomenojalla liike- ja toimitilojen kulkuyhteydet parantuvat, kun Finnoonlaaksontie ja Niittyrinne valmistuivat. Uusista asuinaluekohteista valmistuivat mm. Kummelivuorentie ja Ullanmäentie. Urheilu- ja liikuntapalveluita parantavat uudistuneet Keski- Espoon kenttä sekä Nokkalan venesatama. Uusia ulkoilureittejä valmistui Keskuspuistoon ja Harmaaniittyyn. Oman kadunrakentamisen kohteita valmistui 26 ja viherrakentamisen osalta 23 kappaletta. Oman rakentamisen toiminnan luonteesta johtuen osa kohteista on verrattain pieniä. Kadunrakentamisessa valtaosa kohteista on katujen saneerauskohteita, joita tehtiin eri puolille kaupunkia. Uusia katuja rakennettiin mm. Kalliomäessä Pohjois-Espoossa. Viherrakentamisessa toteutettiin useita leikkipaikkoja; joko täysin uusia tai vanhoja saneeraten. Mittavin hanke oli Latokasken asukaspuiston perusparantaminen. Myös ulkoilureittejä rakennettiin eri puolille kaupunkia mm. Kuurinkallioon ja Kukkumäkeen. Oma viherrakentaminen teki useimmissa oman kadunrakentamisen kohteissa viimeistelyvaiheen vihertyöt. 8

9 9

10 Katupäällikön hyväksymät puisto-, silta- ja urheilualueiden suunnitelmat 2016 Hopeapuisto Huhuilijanpuiston ja Itärajanpuiston ulkoilureitit Kaanaanmaa Kartanonpuisto Kotitontunpuisto Majurinpuisto ja Perilä Matasaaren silta Matinkartanonsilta Matinkylän urheilupuisto, BMX-rata Matinpuronsilta Niittysillanpuisto, itäisin osa Odilammen Espoon valuma-alueen hulevesien hallinta Vihdintien eteläpuolella Odilammen meluvalli Purolaakson leikkipaikka Runoratsupuisto ja Meriniitty, suojaviheralue ja virkistysalue Säterinniitynkenttä Tikasniitty Tuuliniityn koira-aitaus Tuurinmäki Tuurinniitty Väliniitty Vähäniitty 10

11 Teknisen lautakunnan hyväksymät katusuunnitelmat 2016 Ahertajankuja Ainonaukio, Korkeakouluaukio, joukkoliikenneväylä ja pyörätie Espoonlahden keskuksen katu- ja puistosuunnitelmat (Espoonlahdenkatu plv , Maakravunkuja, Maakravunpuisto, Solmukuja, Espoonlahdenreitti, Espoonlahdentori, Solmutori, Espoonlahdenpuiston reuna-alueet, Merikarhunkuja, Kipparinpuiston ja Espoonlahdenpuiston reuna-alueet, Kipparinkatu plv ja lounaispuoleisen puiston reuna-alue) Espoonväylä välillä Kehä III Espoonjoki Espoonväylän eteläosan (välillä Finnoonlaaksontie Puolarintie) ja siihen liittyvät kadut ja puistot (Espoonväylä, Eestiläisenportti, Eestinrinteentie, Finnoonniitynkujan jkpp-väylä ja kääntöpaikka, Eestinrinne ja puisto (P1), Eestinmalmintie, Finnoontie (Puolarmetsäntie), Finnoonpuisto sekä Finnoonpuiston VP-alue, Puolarniitynkujan raitti, Puolarmetsänkatu ja puisto, Puolarintie sekä osa Finnoonpuistonlaitaa (EV)) Etelätuulentie välillä Revontulentie Merituulentie Hansatie välillä Kauklahdenväylä Räävelintie, Valhallantie välillä Hansatie Hansavalkamanaukio, Hansavalkamanaukio Harjutie ja Kärpässienipolku Hippiäisentie, Kirvisentie, Lintumetsänpiha, Pensaskertuntie, Kultarinnantie, Punarinnantie ja Laululinnunpuisto Iltamatie Iltamatie plv ja Arpaonnenkuja Joupinpuisto välillä Joupinlaaksonkuja Joupintie, Joupinlaaksonkuja ja LP-alue välillä Joupintie Joupinpuisto Karakaari, Karakorventien, Karakaarenkuja, Karaportti, Karakaarenjänne Kauklahdenväylä plv ja Tillinmäentie plv sekä Kummelivuorensilta Kuninkaistenpolku Kuunkatu plv ja Kuunsilta Kuusiniemi VE2 Kynäniekanpiha Nahkasuutarintien pp-tie Niittyportti plv , Niittykatu plv , Niittykuja, Kappelirinne, Kappelikuja ja Koulusillankuja Otaniementie Palokunnanpuisto Puumiehenkuja plv , Otakaari plv , Konemiehentie plv ja Maarintie plv Riihitontuntie välillä Kotitontuntie Haltijatontuntie, Tonttumuorinkuja, Nuttukuja Saunaniemi III -kaava-alueen kadut (Heimolantie, Heimolanrinne, Saunaranta, Saunarinne, Saunarannankuja, Kylmänlähteenkallio, Heimolanpolku plv. 0 61,5, Saunarannanpolku, Aurinkokellonpolku plv ja Bastvikinniityn osa) Saunaniemi III ja IV -kaava-alueiden kadut (Makasiinitie plv , Makasiinitien haara, Rahtitörmä, Tapulimäki, Pakaasiranta, Kätkökuja, Kätköpaikantie, Pakaasipolku ja Tapulipolku) Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja, Suopuronpolku Tillintie ja EV-alue, Kauklahdenväylä plv ) Tuuliniitty Urpiaisenkuja ja Peipontie Vantinmäentie välillä Vantinportti Satulamaakarintie Veininmäki, Puintimäki, Puintikuja Vermonrinne ja Sikurimyllyntie Vermontien kaava-alueen kadut (Perkkaantie plv , Vermontie plv , Anna Sahlsténin katu ja LP-alue, Runoratsunkatu ja LP-alueet, Uuno Kailaan katu ja LP-alue, Kaarlo Sarkian katu ja LP-alueet, Perilänniitty, Perilänkuja, Raviradankuja, Valjakkotie, Kössi Koskisen aukio, Majurinkatu välillä Everstinkatu Perkkaanpolku ja Perkkaanpolku Perkkaantie) Viherlaaksonranta 11

12 Katujen ja viheralueiden ylläpito tehostui Katujen ja viheralueiden ylläpidosta suurin osa tehtiin omalla väellä. Ratkaisu näyttää onnistuneelta, sillä hoidon laatua mittaavassa TEKPA -tutkimuksessa saavutettiin korkeammat pisteet kuin aiemmin. Mittareiden osalta liikennealueiden ylläpito sai 3,47 pistettä, kun tulos vuonna 2015 oli 3,37. Puistojen hoito sai 3,53 pistettä kun tulos 2015 oli 3,42 pistettä. Toisaalta jatkuvasti kasvavaa hoidettavan infran määrää ja tuottavuuden parantamisen vaatimusta vasten Espoonlahden alueurakka ulkoistettiin yksityiselle toimijalle. Espooseen hankittiin myös liikuteltava lumensulatuslaite nostamaan lumitalviin varautumisen tasoa. Jatkossa yhä useammat Espoon katuvaloista ovat led-valoja, joita asennettiin vuoden 2016 aikana kaiken kaikkiaan n kappaletta. Määrä sisältää investointikohteiden ja perusparannuskohteiden asennukset. Lisäksi huonokuntoisten alikulkujen valaisimia vaihdettiin led-valaisimiksi n. 150 kappaletta. EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti elohopealamppujen valmistaminen EU markkinoille loppui alkuvuodesta Myös niiden tilalle asennettujen korvaavien lamppujen myyminen kiellettiin vuoden 2016 aikana. Espoossa tämä merkitsee elinkaarensa päässä olevien valaisimien vaihtotyötä, joka jatkuu useita vuosia. Katuvalaistuksen keskimääräinen polttoaika on n h vuodessa. Valaistuksen ylläpitourakoitsijana toimi SEU Oy. Metro vaikutti myös liikenteenohjaukseen Liikenneväyliin liittyvät vahingot vähenivät Metron liityntäliikenteen sujuvoittamiseksi toteuttavien joukkoliikenne-etuuksien valmistelua jatkettiin. Sekä joukkoliikenne-etuusjärjestelmä että liityntäpysäköintijärjestelmä ovat osa Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) uutta lippu- ja matkustajainformaatiojärjestelmää. Joukkoliikenne-etuusjärjestelmän avulla liikennevalokojeet saavat tiedon saapuvista busseista ja antavat busseille etuuden liikennevalo-ohjelmissa. Reaaliaikaisella liityntäpysäköinti-informaatiolla pyritään ohjaamaan liikennettä mahdollisimman sujuvasti eri pysäköintilaitoksiin. Molempien järjestelmien suunnittelu aloitettiin vuonna 2014 ja niiden toteutus jatkuu vuosina Olemassa oleviin liikennejärjestelyihin tehtiin lukuisia muutoksia, jotka yleisimmin koskivat pysäköintioikeuksien lisäämistä, poistamista tai aikarajoitusten muutoksia. Liukastumisvahinkoihin liittyviä korvaushakemuksia hyväksyttiin 15 ja ajoneuvovaurioihin liittyviä 7 kappaletta. Muita vahingonkorvaushakemuksia hyväksyttiin 12 kappaletta. Yhteensä vahingonkorvausmaksuja maksettiin n euroa kun vuonna 2015 luku oli yli euroa. Uutta tekniikkaa katuvalaistukseen Ylläpidettäviä valopisteitä oli vuoden 2016 lopussa n kappaletta. Määrä sisältää katujen, puistojen, kevyenliikenteen väylien ym. vastaavien valaistuksen, joka on liitetty katuvaloverkkoon. Kiinteistöihin liitetyt ulkovalaisimet eivät ole mukana määrässä eivätkä myöskään liikuntapalvelujen ulkovalaistukset. Espoota halkovien pääteiden valaistuksesta vastaa puolestaan Uudenmaan ELY -keskus. 12

13 Yleisten alueiden lupapalvelut sähköistyvät vauhdilla Kaupunkitekniikan keskus myöntää yleisien alueiden kaivuluvat sekä tilapäiset liikennejärjestely-, aitaus- ja kaapeleiden sijoitusluvat. Yleisten alueiden sähköisen lupapalvelun kehitystyö toi asiakkaille näkyviä tuloksia vuoden 2016 alussa. Kaikki luvat saatiin e-lupapalvelun piiriin vuonna 2016 ja asiointi tuli mahdolliseksi ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla toiminnot automatisoituivat, tiedustelut asiakaspalvelusta vähentyivät, palvelu parani ja käsittelyajat lyhenivät. Yleisten alueiden valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen jatkui pääkaupunkiseudun kuntien kanssa (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa). PKS- kuntien kanssa yhtenäistettiin myös yleisten alueiden käytöstä veloitettavat maksut ja taksat, jotka tulivat voimaan Espoossa vuoden alussa. Yleisillä alueilla suoritettavien töiden määräykset ja ohjeet on myös yhtenäistetty pääkaupunkiseudun kunnissa. Myös yleisillä alueilla suoritettavien töiden valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen aloitettiin. Yleisille alueille myönnettiin kaivulupia 889, johtojen yms. sijoituslupia 514, tilapäisiä liikennejärjestelypäätöksiä 326 ja tilapäisiä aitauslupia katualueella 83 kappaletta. Katukorkeusilmoituksia annettiin 453 ja muita rakennuslupalausuntoja ja kuntalaislausuntoja lähes 500. Sijaintiselvityksiä tehtiin kappaletta ja maastonäyttöjä välitettiin 866 kappaletta. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteishanke palkittiin Kuntatekniikan saavutus -palkinnolla Kuntatekniikan saavutus -palkinto myönnettiin tänä vuonna Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan pääkaupunkiseudun katutöiden yhtenäistämishankkeelle ja siinä pilottina toimineelle PKS katutyöt -koulutus -yhteistoimintamallille. Perusteena palkinnolle oli neljän kaupungin yhteistyö katutöiden sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. 13

14 Kaupunkimittaus ja geotekniikka mukana digiloikassa Länsimetron ja sen jatkeen toteuttaminen asemanseutuineen sekä monet muut kaupungin investointihankkeet ja muiden toimijoiden rakentamishankkeet vaikuttivat monin tavoin palvelutuotantoon. Toiminta oli vilkasta ja varsinkin kiinteistönmuodostus- ja rakennusvalvontamittaustehtävien määrä lisääntyi merkittävästi edellisvuoteen nähden. Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyi. Yhä useammat maanomistajat hakivat tonttijakoja ja kiinteistötoimituksia sähköisen palvelun kautta. Kartta- ja maaperätietojen saantia ja maksamista verkon välityksellä hyödynnettiin laajasti. Paikkatiedon julkaisu- ja jakelukanavia ovat internetin kartat.espoo.fi -sivusto ja kaupungin sisäinen intranetin Webmap sekä rajapintapalvelut ja aineistotoimitukset. Webmapissa julkaistiin kuvauskopterilla otettuja viisto- ja ortokuvia ja uudistettiin Katutapahtumat -asiakokonaisuus. Valtakunnallinen Retkikartta ryhtyi päivittämään Espoota koskevat tietonsa rajapintapalvelumme kautta. Numeeristen paikkatietoaineistojen toimitusmäärät säilyivät kutakuinkin entisellä tasolla. Suunnittelija-asiakkaiden toiveiden mukaiseen aineistojen laatuun panostettiin voimakkaasti vuorovaikutuksessa suunnittelijoiden kanssa. Internetissä julkaistaan päivittyvää luetteloa Espoon avoimista paikkatietoaineistoista, mikä joukko kasvaa kaiken aikaa. Kehittämistyössä mukana Kaupunkimittauksen asiantuntijat osallistuivat Suomen kuntaliiton ja Espoon kaupungin teknisen toimialan käynnistämiin 3D-kaupunkimallinnuksen suuntalinjoja ja ohjeistusta kehittäviin hankkeisiin. Kantakartta-aineistoa muokattiin sellaiseksi, että se mahdollistaa 3D-mallin tuottamisen suunnittelijoiden ja rakentajien tarpeisiin. Hankkeet jatkuvat tulevina vuosina. Trimble Locus -paikkatietojärjestelmä palvelee koko teknistä toimialaa. Järjestelmää ja sen tietopalveluja kehitettiin edelleen tiiviissä yhteistyössä muiden järjestelmää käyttävien kaupunkien kanssa. Erillisten kehittämishankkeiden lisäksi osallistuttiin tiiviisti valtakunnallisiin lainsäädäntö- ja muihin kehittämishankkeisiin, mm. valtakunnallisen 3D-kiinteistönmuodostusprojektin toteutus- ja käyttöönottoprojektin työskentelyyn. Kohti kolmiulotteista mallintamista ja laajenevaa tietopalvelua Rakennuspaikkojen synnyttäminen kaiken rakentamisen edellytyksenä Kiinteistönmuodostuksen keskeisten tehtävien määrä riippuu suuresti siitä, paljonko asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia tulee lainvoimaiseksi vuoden mittaan sekä siitä, paljonko Espoossa tehdään kiinteistökauppoja ja rakennetaan. Tonttijakojen ja maanomistajien tilaamien kiinteistötoimitusten määrät nousivat selvästi vuoteen 2015 nähden. Palvelutuotannon ohessa jatkettiin prosessien sujuvoittamista sekä turhiksi koettujen työtehtävien karsimista. Kiinteistörekisterinpitäjän päätöksiin liittyneiden karttojen tekemisestä luovuttiin kokonaan. Asiakkaita ohjattiin sähköisten palveluiden pariin; toimitus- ja tonttijakotuotannon tilauksista tuli sähköisinä jo yli 20 prosenttia. Verottajalle toimitettiin kuukausittain kiinteistöveron perimistä varten perustiedot uusien asemakaavojen ja asemakaavan muutosten vaikutuksesta kiinteistöihin. Lisäksi verottajalle toimitettiin listaukset korotetun kiinteistöveron kohteista, joita oli 957 kpl. Paikkatietoaineistojen tuotannossa on siirrytty 3D-suunnittelun pohja-aineiston tuottamiseen. Rakennuksia mallinnetaan ja samalla kehitetään työtapoja, joilla 3D-mallinnus saadaan osaksi aineiston tuotantoprosessia. Ohjelmistotoimittajan 3D-toiminnallisuuden kehittämiseen osallistuttiin asiantuntijoina, määrittelijöinä ja testaajina. 3D-aineiston visualisointimahdollisuudet ovat parantuneet mm. pistepilvien visualisoinnilla. Nämä asiat kehittyvät kaiken aikaa. 14

15 Tiedon keruu- ja jakelumenetelmät kehittyvät Vuoden 2016 matalalentokuvaus kantakartta-aineiston synnyttämistä varten kuvattiin Oittaa-Bodomin alueelta. Suppeampien alueiden maastotiedon keruuta varten hankittiin miehittämätön ilma-alus (UAV) ja tehtiin selvitys sen mahdollistaman tarkkuuden soveltuvuudesta kaupungin tarpeisiin. Ensimmäiset tulokset olivat lupaavia. Kopterin hankinta ja sen käyttömahdollisuuksien selvittäminen herätti paljon kiinnostusta kaupungin eri organisaatioissa. Maastomittausryhmiä perehdytettiin laajemmin maaperätutkimusten yhteydessä suoritettaviin maastomallimittauksiin resurssien tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi. Uusina tiedonkeruukohteina olivat mm. liito-oravien pesimispuut. Johtolaitosten kanssa jatkettiin maanalaisten johtojen sijaintitiedon keruuseen, yhdistelmäjohtokartan ylläpitoon sekä johtotietopalveluun ja näyttötoimintaan liittyvää yhteistyötä. Kaikilta johtolaitoksilta saatiin lupa ryhtyä valmistelemaan mahdollisuutta toimittaa johtoselvityksiä tarvittaessa myös sähköisen palvelun välityksellä. Haastavia pohjarakennuskohteita Geoteknistä asiantuntemusta tarjottiin mm. katu- ja viherpalveluiden sekä tilakeskus-liikelaitoksen käynnissä olleiden kaupungin investointikohteiden suunnitteluun. Asiantuntemusta hyödynnettiin myös osassa kaupungin kaavoituskohteita. Merkittävässä osassa hankkeista kaupungin asiantuntijat vastasivat suunnitteluvaiheen maastomallimittauksista ja maaperätutkimuksista sekä joissakin hankkeissa myös geoteknisestä suunnittelusta. Investointikohteita ja haastavia pohja- sekä kalliorakennuskohteita oli vuoden aikana runsaasti ja omien resurssien lisäksi tarvittiin alalla toimivia suunnittelukonsulttitoimistoja sekä maa- ja kallioperän tutkimuskonsultteja. Pohjatutkimusrekisterissä olevien kairauspisteiden uushankinta eli uudelleen kairaaminen vastaisi kymmenien miljoonien eurojen hankintaa. Tutkimustietoja kerättiin tekemällä kairauksia mm. uudella vuonna 2016 hankitulla monitoimikairalaitteistolla itse tai ostopalveluina sekä digitoimalla kairauksia rekisteriin mm. rakennusvalvonnan arkistosta ja tietokannoista. Maaperä- ja rakennettavuuskartaston ominaisuutta parannettiin siten, että esim. kaavoittajilla oli kaavoituksen yhteydessä käytettävissään ainutlaatuinen ja paras Suomessa käytössä oleva tietokantapohjainen kartasto. Geotekniikan pohjatutkimusrekisterin tietoja luovutetaan Pohjanpoika -ohjelmasovelluksen kautta. Ohjelman maksullisia käyttökertoja oli vuoden aikana 240 kpl. 15

16 Muuta vuoden varrelta Espoon liikenneturvallisuus huippuluokkaa Myönteinen liikenneturvallisuuskehitys on jatkunut Espoossa tasaisesti koko 2000-luvun. Uusimpien käytettävissä olleiden tietojen (2015) mukaan henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui edelleen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2015 Espoossa tapahtui kaikkiaan 393 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista noin 23 % johti henkilövahinkoihin (92 kpl), neljä johti kuolemaan ja 88 loukkaantumiseen. Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuoli neljä ja loukkaantui 121 henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2014, jolloin tapahtui 483 onnettomuutta. Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu noin 67 % vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu Espoossa vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Vuoden 2016 henkilövahinko-onnettomuudet ovat ennakkotietojen mukaan tammi syyskuussa säilyneet lähes entisellään (-3 %) vuoteen 2015 nähden. Pysäköintipaikkojen käyttöä tehostettiin Pysäköinninvalvonnan toiminnassa otettiin ennakoivasti huomioon kaupungin uudet pysäköinnin periaatteet ja kehittämisohjelma. Tehostuvalla pysäköinninvalvonnalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta ja tehostamaan pysäköintipaikkojen hyödyntämistä. Pysäköintivirhemaksujen määrä nousi kappaleeseen (38 216) ja niistä saatavat tulot olivat 2,32 milj. euroa. Huomautuksia jaettiin kappaletta, millä pyrittiin ohjaamaan autoilijoita oikeaan pysäköintikäyttäytymiseen. Kaikkiaan 690 ajoneuvoa jouduttiin eri syistä siirtämään vuoden aikana. Aurauslumien käsittely puhutti Aurauslumien vastaanotto oli vilkkaan keskustelun kohteena. Kaupunki selvitti erilaisia lumen käsittelyvaihtoehtojen mahdollisuutta samalla kun mahdollisuudet läjittää lunta tiivistyvässä kaupunkiympäristössä vähenevät. Lumen käsittelyä varten hankittu lumensulatuslaite herätti myös laajaa mielenkiintoa. Kaupungin maanvastaanottopaikka Kulmakorvessa palveli sekä kaupungin omaa että yksityistä rakentamista Espoossa. Massoja tuotiin lähes ennätysmäärä, yli 1,1 milj. kuutiometriä. Myös Rövargrundetin meriläjityspaikka oli tarvitsijoiden käytössä. Vihervuosi näkyi monin tavoin Espoossa vietettiin monin tavoin valtakunnallista Vihervuosi teemavuotta. Vuoden aikana järjestettiin monia tapahtumia, mm. järjestettiin retkiä, hankittiin kaupunkikeskuksiin viljelylaatikoita ja juhlittiin Viherfestareita kaupunginpuutarhalla. Syksyllä istutettiin myös ennätysmäärä sinivalkoisia sipulikukkia ennakoiden Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuosi korosti viherympäristön merkitystä espoolaisille ja sen teemana oli suomalainen maisema. Viljelypalstat asukkaiden käytössä Tekninen keskus vuokrasi n viljelypalstaa asukkaiden käyttöön. Palstat sijaitsevat 13 alueella eri puolella Espoota. Viljelypalstojen määrää säilyi edellisvuoden tasolla. Nykyisten alueiden kehittämistä jatkettiin ja uusien viljelypalstaalueiden käyttöönottoa suunniteltiin. Maataloushallinto toimii Inkoossa Espoon maaseutuhallinnon palvelut tuotettiin Inkoon kunnassa, joka huolehtii Länsi-Uudenmaan kuntien maaseutuhallinnon tehtävistä. Espoon osalta maaseututukien hallinnointiin, hakemusten käsittelyyn ja tukien maksatuksekseen liittyviä palveluja käytti 38 hakijaa sekä muita maataloushallinnon rekisterien päivityksiä, kuten eläintenpitäjäksi rekisteröitymistä, noin 40 muuta asiakasta. Lisäksi vastattiin kuntalaisten muihin alaan liittyviin yhteydenottoihin. 16

17 17

18 Asukkaat tyytyväisiä palveluihin Kaupunkitekniikan keskuksen tuottamista palveluista kerätään asiakaspalautetta asiakaspalvelun sekä erilaisten asiakastyytyväisyysmittausten avulla. Katuihin ja viheralueisiin liittyvien palvelujen asukastyytyväisyyttä mitattiin asukaskyselyllä (TEKPA). Kyselyn tulosten perusteella sekä Espoon liikennealueiden että puistojen ylläpidon taso nousi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Toisen asukaskyselyn Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkimuksen mukaan kaupungin yleisiin alueisiin liittyvät palvelut saivat asukkailta hyvät arvosanat edellisten vuosien tapaan. Asukkaat ohjaavat toimintaa Asukkailta saatu palaute ohjaa kaupunkitekniikan keskuksen palveluja. Asiakaspalvelulla on kiinteä yhteistyö yleisten alueiden ylläpidosta, rakentamisesta ja suunnittelusta vastaavien toimijoiden kanssa. Asiakaspalvelu vastaanotti vuoden aikana asiakaspalautetta, joka oli palautetta enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin osa (58 %) asioinnista tapahtui puhelimitse, mutta sähköisten palautteiden määrä kasvaa koko ajan. Suurimpaan osaan yhteydenotoista asiakas sai välittömästi vastauksen ottaessaan yhteyttä asiakaspalveluun. Taustaorganisaation käsittelyyn siirrettiin vajaat 21 % kaikista vastaanotetuista palautteista. Näistä vuoden aikana toteutettiin ja työohjelmaan otettiin toimenpideehdotusta. Toteuttamismahdollisuutta 307 palautteen osalta tarkastellaan myöhemmin. Palautteiden aihepiirit jakautuivat vuoden aikana edellisten vuosien tavoin. Tammi-helmikuussa sekä marraskuussa kirjattiin katujen kunnossapitoon eniten palautteita. Suurin osa koski katujen aurausta ja liukkauden torjuntaa. Puistoihin liittyviä palautteita tuli keväällä eniten ja liikenteen sujuvuudesta oltiin harmistuneita elo-syyskuussa. Työmaaaikaisista liikennejärjestelyistä ja reunakivistä tuli erityisen paljon palautetta pyöräilijöiltä, kun taas kävelijät kauhistelivat pyöräilijöiden kovaa vauhtia kevyen liikenteen reiteillä. Kaavoitusasioihin liittyviä asiakaskontakteja oli noin 200. Kaupunkimittaukseen liittyviä asiointimuotoja ovat tonttijako-, lohkomis- ja rasitetoimitushakemukset, rakennuksen paikan maastoon merkintä -tilaukset sekä sijaintikatselmukset. Erityisesti panostettiin neuvontaan, jolla pyrittiin lisäämään asiakkaiden ohjautumista uusien sähköisten palvelujen käyttöön. Tässä saavutettiinkin hyviä tuloksia. Kaupunkimittaukseen liittyviä asiointiyhteydenottoja oli vuoden aikana yhteensä kappaletta. Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkimus Asukkaiden tyytyväisyys palveluun asteikolla Katujen ja teiden hoito 3,38 3,45 3,43 Puistojen ja viheralueiden hoito 3,82 3,85 3,85 Liikenneolot jalankulkijoiden kannalta 3,76 3,91 3,93 Liikenneolot pyöräilijöiden kannalta 3,76 3,72 3,72 Liikenneolot autoilijoiden kannalta 3,88 3,90 3,81 Esteettömyys 3,44 3,69 3,48 Liikenneturvallisuus jalankulkijoiden kannalta 3,58 3,77 3,78 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden kannalta 3,58 3,58 3,56 Liikenneturvallisuus autoilijoiden kannalta 3,99 4,08 4,01 Luonto- ja retkeilyreitit 4,21 4,20 4,22 Huom. Ennen vuotta 2015 jalankulkijoita ja pyöräilijöitä käsiteltiin tutkimuksessa yhdessä. 18

19 Teknisen ja ympäristötoimen yhteisen asiakaspalvelun toimintatapoja on kehitetty ja yhdenmukaistettu järjestelmällisesti jo vuosien ajan. Tavoitteena on, että asiakas voisi asioida yhdessä asiointipisteessä teknisen ja ympäristötoimen asioissa. Vuonna 2016 panostettiin erityisesti tiedottamiseen sosiaalisen median kautta, verkkosivujen selkeyteen ja asiakaskommentteihin vastaamiseen. Puhelinpalvelua kehitettiin, palautteiden vastaamistekniikkaan ja vastausten selkeämpään sisältöön saatiin myös koulutusta vuoden aikana. Espoolaiset tekivät kaikkiaan 113 kuntalaisaloitetta, jotka liittyivät Espoon katuihin, viheralueisiin ja muihin yleisiin alueisiin. Aloitteissa ehdotettiin mm. liikenneturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Valtaosa aloitteista johti toimenpiteisiin. Meidän Puisto arvostaa asukkaiden omatoimisuutta Meidän Puisto -hankkeessa vapaaehtoiset voivat pitää lähiluonnossaan sijaitsevan kaupungin puistoalueen paremmassa kunnossa kuin mihin kaupungin huoltoluokitus riittäisi. Meidän Puisto -toiminnan vakiinnuttamiseksi voimassaolevista hoitosopimuskohteista ja tähänastisista kokemuksista tehtiin kesän aikana selvitys. Uudet ja vanhat, mukaan lukien myös ennen Meidän Puisto -hanketta tehdyt kaupungin ja kuntalaisten väliset viheralueiden hoitosopimukset tarkistettiin ja kohteet käytiin kuvaamassa. Aktiiviset hoitosopimukset päivitettiin Espoon karttapalveluun. Puistokummeja ja kaupungin työntekijöitä haastateltiin tähänastisista kokemuksista. Selvityksen tuloksena toimintamallia ja sopimuspohjaa tarkennettiin. Tällä hetkellä vanhoja ja uusia aktiivisia hoitosopimuskohteita on yli 50 kappaletta (n. 16 ha). 19

20 Suorite ja talousluvut Kunnallistekniikan suoritteita myönnettyjä kaivulupia, kpl myönnettyjä johtojen ym. sijoituslupia, kpl katukorkeusilmoitukset, kpl tilapäisiä liikennejärjestelylupia, kpl tilapäiset aitausluvat katualueella Kunnossapidettävät kadut: milj. m2 8,9 9,3 9,8 kilometrejä euroa/asukas 74,6 54,4 71,9 euroa/m2 2,26 2,25 2,02 katuvalopisteitä (kpl) liikennevaloristeyksiä (kpl) Kunnossapidettävät viheralueet: puistot ja liikenneviheralueet (milj. m2) 7,03 6,3 6,7 puistometsät ja niityt (milj. m2) 4,9 4,9 4,9 yhteensä viherhoitoala (milj. m2) 14,08 13,26 13,4 euroa/asukas 24,31 29,83 23,72 euroa/m2 0,46 0,61 0,49 Ympäristöhuolto: ylijäämämassat, m ylijäämämassat, kuormia ruoppausmassat, m lumi, vastaanotettuja kuormia (talvikausi) Ostopalvelujen osuus*) (%): katujen ylläpito viheralueiden ylläpito kunnallistekniikan suunnittelu kunnallistekniikan rakentaminen *) Ennen vuotta 2016 rakentamista ja ylläpitoa ostettiin erilliseltä sisäiseltä liikelaitokselta. Luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2016 nähden. 20

21 Pysäköinninvalvonnan suoritteita: pysäköintivirhemaksuja, kpl huomautukseksi oikaisuvaatimusvaih. muutetut virhemaksut, kpl käsiteltyjä oikaisuvaatimuksia pysäköintivirhemaksuista, kpl huomautuksia virheellisestä pysäköinnistä, kpl tulot pysäköintivirhemaksuista, milj. euroa 2,13 2,23 2,32 siirretyt ajoneuvot, kpl Kaupunkimittaukseen liittyviä suoritteita Kiinteistönmuodostus: tonttijakoja, kpl lohkottuja tontteja, kpl lohkottuja yleisiä alueita, kpl kiinteistön laadun- tai tunnusmuutoksia, kpl rasitetoimituksia, kpl perustettuja rasitteita, kpl rakennusten asemapiirrosten tarkistamisia, kpl uusia osoitteita, kpl asiakaspalvelun toimittamia tilauksia, kpl Maastomittaus: mitattuja monikulmiopisteitä, kpl rakennusvalvontamittauksia, kpl johtomittauksia, kpl kartoitettuja johtoja, km johtojen näyttöjä, kpl johtojen sijaintiselvityksiä, kpl Karttatuotanto: uudiskartoituksia, ha asemakaavan pohjakarttoja, kpl ylläpidetty ajantasa-asemakaavaa, ha numeerisen aineiston toimitukset, kpl internetkarttapalvelun käyttäjiä ulkoisten rajapintapalvelujen hakuja, kpl kopiolaitoksen karttakopiot ja -tulosteet, kpl

22 Geotekniikkaan liittyviä suoritteita Mittauspisteitä Painokairauksia Porakonekairauksia Siipikairauksia Maanäytetutkimuksia Pohjavesimittaukset Pohjatutkimustietokanta vuoden lopussa: kairauspisteitä mittaushavaintoja rakeisuusmäärityksiä tehdyt kairaus- ja mittaushavaintorivit Porakaivorekisteri Henkilöstö Kaupunkitekniikan keskus: Kuukausipalkkaiset, vakinaiset Tuntipalkkaiset, vakinaiset Vakinaiset työntekijät yht (558) 539 Määräaikaiset työntekijät 7 12(35) 20 Kesätyöntekijät (sis. kesäajan harjoittelijat) Työllistettävät (vuoden aikana) Keski-ikä (koko henkilöstö) 48,2 47,7 48,41 Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön määrä ja osuus 5 (1,8 %) 4 (1,4 %) 12 (2,5 %) Huom. Tekninen keskus ja Espoo kaupunkitekniikka -liikelaitos (EKA) yhdistyivät vuoden 2016 alussa kaupunkitekniikan keskukseksi. Luvut ennen vuotta 2016 ovat teknisen keskuksen lukuja, jotka eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2016 lukujen kanssa. Sulkuihin merkityt luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2016 lukujen kanssa (tekninen keskus + EKA). 22

23 23

24 Tilinpäätösluvut 2016 / tekninen lautakunta 1000 euroa Toimintatulot valmistus omaan käyttöön Hallinto Katu- ja viherpalvelut valmistus omaan käyttöön Infrapalvelut valmistus omaan käyttöön 0 10 Kaupunkimittaus ja geotekniikka valmistus omaan käyttöön Investoinnit valmistus omaan käyttöön Ulkopuoliset työt Rakentamisen sisäiset palvelut (sis. liikelaitos ja taseyksiköt) Liikelaitos Taseyksiköt valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Hallinto Katu- ja viherpalvelut Infrapalvelut Kaupunkimittaus ja geotekniikka Investoinnit Ulkopuoliset työt Rakentamisen sisäiset palvelut (sis. liikelaitokset ja taseyksiköt) Liikelaitos Taseyksiköt Toimintakate Hallinto Katu- ja viherpalvelut Infrapalvelut Kaupunkimittaus ja geotekniikka Investoinnit Ulkopuoliset työt Rakentamisen sisäiset palvelut

25 1000 euroa Laskennalliset korot Suunnitelmapoistot Teknisen lautakunnan tilikauden tulos Investoinnit Aineettomat hyödykkeet 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 855 Investointitulot Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 0 0 Poistot Aineettomat hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Vuoden 2016 alusta tekninen keskus ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos yhdistyivät Kaupunkitekniikan keskukseksi. Vuoden 2016 vertailuluvut (2015) eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden 2015 luvut eivät sisällä lakkautetun Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitoksen tuloja, jotka laskutettiin kaupungin ulkopuolisilta tahoilta ja kaupungin muilta liikelaitoksilta, n. 6,7 milj. euroa. Menoista puuttuu näihin myynteihin kohdistuneet samaa suuruusluokkaa olevat palvelu- ja aine- sekä tarvikeostot. Valmistus omaan käyttöön ja toimintamenot sisältävät Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen silloiselle tekniselle keskukselle tekemiä investointeja n. 20,5 milj. euroa, niiden menot ja siirron investointeihin ja näistä menoista noin 4,3 milj. euroa oli Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen henkilöstömenoja. 25

26 26

27 Tekninen lautakunta vuonna 2016 varsinaiset jäsenet Simo Grönroos, pj.,peruss Jaakko Mauriala, vpj., SDP Christian Ekroos, Kok. Isto Havu, Kok. Kirsi Åkerlund, Kok. Tea Saarniala, Kok. Hannele Hakala, Kok. ( ) Marketta Ruutiainen, Kok. ( ) Jari Ihonen, Vihr. Marjo Matikka, Vihr. Pirkko Kuusela, SDP Toni Seppänen, PerusS Fred Granberg, RKP Johanna Tikanmäki, Kesk. Jyrki Myllärniemi, Vihr. (kaup.hall. edustaja) varajäsenet Olle Smeds, PerusS Erkki Mattila, SDP Iiro Kanerva, Kok. Antti Myyrä, Kok. Jaana Kauppila, Kok. ( ) Hannele Hakala, Kok. ( ) Kyllikki Pankakoski, Kok. Leena Rehn, Kok. Lari Karreinen, Vihr. Marika Visakova, Vihr. Ritva Snabb, SDP Veikko Granqvist, PerusS ( ) Jarkko Korpi, PerusS ( ) Heidi Juslin-Sandin, RKP Topi Haarlaa, Kesk. Tiina Elo, Vihr. (kaup.hall. varaedustaja) Teknisen lautakunnan tiejaosto Christian Ekroos, pj. Kok. Olle Smeds, vpj., PerusS Marjo Matikka, Vihr. Jyrki Myllärniemi, Vihr. (kaup.hall. edustaja) Antti Myyrä, Kok. Veikko Granqvist, PerusS ( ) Jarkko Korpi, PerusS ( ) Marika Visakova, Vihr. Tiina Elo, Vihr. (kaup.hall. varaedustaja) Kaupunkitekniikan keskuksen johto Harri Tanska, kaupunkitekniikan johtaja Investoinnit Esa Rauhala, katupäällikkö Petri Vainio, investointipäällikkö Salla Hänninen, suunnittelupäällikkö Hannu Lehtikankare, rakennuspäällikkö Hallinto Timo Virtanen, palvelualueen päällikkö Timo Virtanen, hallintopäällikkö Petteri Aumala, lakimies Infrapalvelut Toni Korjus, infrapalvelupäällikkö Jarkko Hämäläinen, kunnossapitopäällikkö Teemu Uusikauppila, tuotantopäällikkö Merja Pöyhiä, tuotantopäällikkö Johanna Nyberg, liikenteenhallintapäällikkö Pentti Isomäki, lupapäällikkö Kaupunkimittaus ja geotekniikka Tuomas Frösén, kaupungingeodeetti Annamari Räty, apul. kaupungingeodeetti Mirja Metsälä, kiinteistöinsinööri Kaj Klinga, kiinteistöinsinööri Matti Kaurila, geotekniikkapäällikkö 27

28 Espoon kaupunki / kaupunkitekniikan keskus Esbo stad / stadsteknikcentralen Puh. / tel https://twitter.com/kakeespoo https://www.facebook.com/kaupunkitekniikankeskus/ https://www.instagram.com/kaupunkitekniikankeskus/

Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2016

Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2016 Espoon kaupunki Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2016 Tekninen lautakunta 15.2.2017 Kaupunkitekniikan keskus 15.2.2017 2 Teknisen lautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.10.2016 Sivu 1 / 1 4305/2016 00.01.01 98 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.03.2015 Sivu 1 / 1 3855/00.01.01/2014 23 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja asiakaspalautteiden käsittelystä teknisessä keskuksessa vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3855/00.01.01/2014 93 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja asiakaspalautteen käsittelystä teknisessä keskuksessa vuoden 2014 alkupuolella Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 3520/00.01.01/2015 93 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja -palautteen käsittelystä teknisessä keskuksessa alkuvuoden 2015 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Maritta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Tekninen ja ympäristötoimi Olli Isotalo

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Tekninen ja ympäristötoimi Olli Isotalo Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Tekninen ja ympäristötoimi Olli Isotalo Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia

Lisätiedot

Hyvää Helsinkiä rakentamassa

Hyvää Helsinkiä rakentamassa Hyvää Helsinkiä rakentamassa Hyvää Helsinkiä rakentamassa Keskeiset tehtävämme Vastaamme Helsingin kaduista, viheralueista ja ulkovalaistuksesta. Suunnittelemme ja järjestämme yleisten alueiden rakentamisen

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Kertomus teknisen lautakunnan ja keskuksen toiminnasta vuonna 2014

Kertomus teknisen lautakunnan ja keskuksen toiminnasta vuonna 2014 Kertomus teknisen lautakunnan ja keskuksen toiminnasta vuonna 2014 Sisällys Teknisen lautakunnan puheenjohtajan katsaus 2014... 3 Tekninen lautakunta vuonna 2014... 4 Kaupungininsinöörin katsaus... 6 Toimintaympäristö

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kaupunkitekniikan keskuksen muodostavat neljä palvelualuetta: kaupunkimittaus- ja geotekniikka, hallinto,

Lisätiedot

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTAOHJE

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTAOHJE Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje 4.2.2 1 (8) KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 29.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Kaupunkitekniikan keskuksen tulosyksikön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus

Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14. Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros, Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 29.01.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 29.01.2014 keskiviikko klo 17:00-19:25 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, os. Virastopiha 2 C / 1. kerros,

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimi Organisaatio 2017

Tekninen ja ympäristötoimi Organisaatio 2017 Tekninen ja ympäristötoimi Organisaatio 2017 Tekninen ja ympäristötoimi TEKNISEN TOIMEN JOHTAJA Olli Isotalo Strateginen suunnittelu ja kehittäminen Suuret projektit Asuntoasiat Tontit ja maa-alueet Joukkoliikenne

Lisätiedot

Kaupunkitekniikan keskus Resurssit ja johtaminen

Kaupunkitekniikan keskus Resurssit ja johtaminen 2016 - Kaupunkitekniikan keskus Resurssit ja johtaminen Kaupunkitekniikan keskuksen varsinaisten toimintojen (ilman tase- ja nettoyksiköitä) toimintakate on hyväksytyn talousarvion mukainen. Toimintakate

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 17. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 3520/2015 00.01.01 17 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja -palautteiden käsittelystä teknisessä keskuksessa vuoden 2015 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Maritta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5223/2015 14.05.00 18 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (KH-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje

Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje 1 (8) Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje Teknisen toimen johtaja 4.10.2017 Voimaan 4.10.2017 1 Toiminta-ajatus Kaupunkitekniikan keskuksen tulosyksikön tehtävänä

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA 41 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kaupunkitekniikan keskuksen muodostavat neljä palvelualuetta: kaupunkimittaus- ja geotekniikka,

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

Kotikadut kuntoon tilannekatsaus Petri Vainio

Kotikadut kuntoon tilannekatsaus Petri Vainio Kotikadut kuntoon tilannekatsaus 2015 Petri Vainio Katu- ja viherpalveluiden julkaisuja 3/2015 1 Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 2 2. KTP-alueiden ohjelma... 3 2.1 KTP-alueiden määritelmä... 3 2.2 KTP-alueiden

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 30.10.2014 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimi. Kehittämisjohtaja Olli Isotalo

Tekninen ja ympäristötoimi. Kehittämisjohtaja Olli Isotalo Tekninen ja ympäristötoimi Kehittämisjohtaja Olli Isotalo Toiminnan painopisteet v. 2013 Länsimetron rakentaminen ja niihin liittyvien alueiden kehittäminen Suurpellon alueen rakentaminen Muiden kaupunkikeskusten

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 42 Teknisen lautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Timo Virtanen, puh. 050 360 3292 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 130. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 Sivu 1 / 1 2256/10.03.01/2014 130 Merituulentien plv 41-950 (sisältää Niittytorin), Haukilahdenkadun plv 0-295, Niittyportin plv 0-350 (sisältää Niittyportin LP- alueen),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh.

Lisätiedot

Rautatienkadun kiertoliittymän rakentaminen. Tekninen ja ympäristötoimi

Rautatienkadun kiertoliittymän rakentaminen. Tekninen ja ympäristötoimi Rautatienkadun kiertoliittymän rakentaminen Tekninen ja ympäristötoimi 23.11.2017 Asialista Kiertoliittymän rakentaminen Tiedotus Tarvittavat tiedot ennen urakan alkamista Kiertoliittymän kilpailutus-

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA 26.4.2013 HELSINKI Aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki 26.2.2016 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Asukasluku 1.2.2016 198 589 Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten keski-ikä on 37,4 vuotta.

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 36 Teknisen lautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

ODILAMMEN OMAKOTIYHDISTYS 8. 3.2011 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus- asemakaavoitus

ODILAMMEN OMAKOTIYHDISTYS 8. 3.2011 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus- asemakaavoitus ODILAMMEN OMAKOTIYHDISTYS 8. 3.2011 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus- asemakaavoitus Asemakaavoitus osana maankäytön ja rakentamisen ohjausjärjestelmää (MRL) Rakennuslupa Asemakaava Yleiskaava Maakuntakaava

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys

Luottamushenkilöiden perehdytys Luottamushenkilöiden perehdytys 2.10.2017 Altek Aluetekniikka liikelaitos Veli-Jussi Koskinen kaupungininsinööri 29.9.2017 1 Altek Aluetekniikka -liikelaitos Jyväskylän kaupungin liikelaitos 1.1.2004 alkaen

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2017 Sivu 1 / 1 1725/2017 08.00.00 96 Liikenteen tavoiteverkkojen päivitys Valmistelijat / lisätiedot: Samuel Tuovinen, puh. 046 877 1840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Yleishallinnon yleisperustelut Muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sivu 1 / 1 5422/02.02.00/2013 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen käyttötalouden ja investointien osalta Valmistelijat / lisätiedot: Tuija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.01.2017 Sivu 1 / 1 1986/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 10 9.1.2017 14 Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 89 Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.06 Sivu / 87/06 00.0.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 89 5.5.06 06 Kaupunkisuunnittelun työohjelman 06 seuranta, pöydälle 5.5.06 Valmistelijat / lisätiedot: Jenni Puustinen,

Lisätiedot

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta N I I T T Y K A L L I O Kooste asukastilaisuudessa 1.6.2016 esitetystä aineistosta ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 30.5. 29.6.2016 Palaute osallisilta mielipide Palaute osallisilta muistutus kirjallisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.02.205 Sivu / 4940/0.03.0/204 Kaupunkisuunnittelulautakunta 74 0.2.204 Kaupunkisuunnittelulautakunta 3 2..205 Espoon liikenneverkkovisio, pöydälle 0.2.204, pöydälle 2..205

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Arvioidaan kaavoituksen onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen Tekninen ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Sivu 1 / 46. Espoon kaupunginpuutarha, Vantinpuisto 11, Espoo / Vanttila

Tekninen lautakunta Sivu 1 / 46. Espoon kaupunginpuutarha, Vantinpuisto 11, Espoo / Vanttila Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 46 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:55 Paikka Espoon kaupunginpuutarha, Vantinpuisto 11, Espoo / Vanttila Saapuvilla

Lisätiedot

Kertomus teknisen lautakunnan ja keskuksen toiminnasta vuonna 2015

Kertomus teknisen lautakunnan ja keskuksen toiminnasta vuonna 2015 Kertomus teknisen lautakunnan ja keskuksen toiminnasta vuonna 2015 Sisällys Teknisen lautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 Tekninen lautakunta ja keskus vuonna 2015... 4 Kaupungininsinöörin katsaus...

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43

Lisätiedot

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 Destia Oy on suomalainen infra-

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 08.05.2017 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 7.3.2016 48 Alueen varauksen jatkaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimi 2012. Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 27.10.2011

Tekninen ja ympäristötoimi 2012. Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 27.10.2011 Tekninen ja ympäristötoimi 2012 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 27.10.2011 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet vuonna 2012 Länsimetron rakentaminen Tapiolan liikekeskuksen parantaminen Suurpellon

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot