HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 4.9.2005"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, ellei tehtävästä muuta ilmene. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan suositukset teoksen (2005) mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2005) teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävissä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Tehtävien arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä, ellei tehtävässä kerrota toisin. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Tehtäviin vastatessasi voit käyttää tietokoneen Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Kalle Kokelas tallentaa vastauksensa Omat tiedostot -kansioon seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. 1-osa Tehtävä 1 Kokelas Kalle 1-osa Tehtävä 2 Kokelas Kalle jne.

2 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 1 2 Tehtävä 1 (30 min.) Vastaa seuraaviin tilintarkastuslainsäädäntöä ja hyvää tilintarkastustapaa koskeviin kysymyksiin. Ota kantaa jokaiseen väittämään ilmoittamalla, onko se oikein vai väärin (esimerkiksi 1 a) oikein, b) väärin, c) oikein jne.). Tehtävän kussakin alakohdassa kirjaimen a), b), c) tai d) jälkeen oleva teksti sisältää myös selostusta. Ota kantaa väite: -sanan jälkeen olevaan tekstiin. Väärästä vastauksesta annetaan miinuspisteitä. Tyhjästä vastauksesta ei anneta plus- tai miinuspisteitä. Vastausta ei tarvitse perustella. 1.1 Seuraavat väitteet liittyvät ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaisissa tehtävissä. Ovatko väitteet oikein vai väärin? a) Tilintarkastaja on käyttänyt apunaan ulkopuolista asiantuntijaa yrityksen tilintarkastuksessa. Tilintarkastaja on maininnut asiantuntijan käytöstä vakiomuotoisessa tilintarkastuskertomuksessaan. Väite: Tilintarkastaja on menetellyt hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, vaikka viittaus asiantuntijan käyttöön ei olisi ollut pakollista. b) Väite: Tilintarkastajan käyttämä asiantuntija ei saa olla tilintarkastuskohteen palveluksessa oleva henkilö, koska tilintarkastuslain 23 :n riippumattomuusvaatimus koskee myös asiantuntijaa. c) Väite: Tilintarkastajan tehtävänä ei ole arvioida käyttämänsä asiantuntijan työn laajuutta eikä arvioida hänen riippumattomuuttaan, koska tilintarkastaja ja ulkopuolinen asiantuntija arvioivat kumpikin vain omaa suoritustaan ja toimivat itsenäisesti. d) Väite: Tilintarkastajan käyttämä ulkopuolinen asiantuntija vastaa tekemiensä olettamusten ja käytettävien menetelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja järkevyydestä. Tilintarkastajalla ei yleensä ole riittävää asiantuntemusta, jotta hän voisi kyseenalaistaa asiantuntijan tekemiä olettamuksia ja käyttämiä menetelmiä. 1.2 Seuraavat väitteet liittyvät tilintarkastajan toimintaan tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Listautumista suunnitteleva julkinen osakeyhtiö on laatinut konsernitilinpäätöksen IFRS-standardien mukaisesti. Tilintarkastaja on tarkastanut IFRS-konsernitilinpäätöksen, minkä jälkeen tilintarkastajalla on tullut näkemyseroja yrityksen johdon kanssa eräistä IFRS-konsernitilinpäätöksessä noudatettavista laskentaperiaatteista. Tilintarkastajan arvion mukaan näkemyseroilla on olennainen vaikutus IFRS-konsernitilinpäätökseen. Johdon näkemyksen mukaan IFRS -konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot, koska yritys on soveltanut oikein IFRSkonsernitilinpäätöksessään IFRS 1 -siirtymästandardia. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin? a) Väite: Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksessa lisätietoa näkemyseroista. b) Väite: Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksessa avoin lausunto siitä, antaako IFRS-konsernitilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot.

3 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 1 3 c) Väite: Tilintarkastajan ei tarvitse antaa tilintarkastuskertomuksessa lisätietoa näkemyseroista eikä avoimia eikä ehdollisia lausuntoja, jos hän antaa yksiselitteisesti kielteisen vastuuvapauslausunnon, jota hän perustelee näkemyseroilla. d) Väite: Näkemyserot yritysjohdon kanssa eivät kuulu julkiseksi tulevaan tilintarkastuskertomukseen. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuspöytäkirjassa selostus näkemyseroista ja perusteltava oma kantansa tarkasti, jotta hallitus voi tehdä tarvittavat päätelmät. 1.3 Seuraavat väitteet liittyvät tilintarkastajan rooliin neuvonantotoiminnassa. Tilintarkastaja toimii samalla asiakasyrityksessä tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä. Ovatko väitteet oikein vain väärin? a) Tilintarkastaja havaitsee, että yrityksen aikaisemman vuoden veroilmoitusta ei ole toimitettu. Väite: Tilintarkastaja on velvollinen hyvän tilintarkastustavan mukaan ilmoittamaan tästä veroviranomaiselle. b) Tilintarkastaja havaitsee, että yrityksen aikaisemman vuoden veroilmoitusta ei ole toimitettu. Väite: Hän ei ole velvollinen mutta hän saa hyvän tilintarkastustavan mukaan ilmoittaa asiasta veroviranomaiselle. c) Yritys laatii veroilmoitusta avustavan tilintarkastajan kanssa. Väite: Avustavan tilintarkastajan ei tarvitse erikseen painottaa yrityksen edustajalle, että veroilmoituksen sisältö on toimeksiantajan vastuulla. d) Väite: Tilintarkastaja saa päättää kirjauksia koskevista muutoksista tilintarkastusasiakkaan kirjanpidossa. Tilintarkastajan tulee pyytää tähän tilintarkastusasiakkaansa lupa. 1.4 Toimit tilintarkastajana tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä ulkomaankauppaa käyvässä rakennusliike Balkki Oy:ssä. Yrityksellä on toimitusjohtaja, joka on myös osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen. Kaksi neljästä muusta osakkeenomistajasta ovat myös hallituksen jäseniä. Tilikauden aikaisessa myyntisaamisten tarkastuksessa havaitset, että toimitusjohtaja Aimo Ahonen on suostunut tilikauden aikana rahanpesuksi tulkitsemaasi järjestelyyn. Ahonen kertoo, että järjestely on syntynyt erään ulkomaisen firman pyynnöstä ja myöntää, että asioiden hoidossa on parantamisen varaa. Hän suostuu irtisanomaan heti rahanpesuun liittyvän suullisen sopimuksensa kyseisen firman kanssa. Vastaisuudessa hän lupaa noudattaa säännöksiä ja hyvää kirjanpitotapaa pilkun päälle. Rahanpesu on ollut vain pikku palvelus tälle ulkomaiselle firmalle. Toimitusjohtaja haluaa varmistaa, ettet tilintarkastajana nosta tästä pikku väärinkäytöksestä suurempaa meteliä, vaan asiaa pidetään kahdenkeskisen keskustelunne jälkeen loppuunkäsiteltynä. Hän painottaa, ettei asiasta saa kertoa osakkeenomistajille, koska asia ei vaikuta tilinpäätökseen eikä yhtiön maineelle saa tulla mitään vahinkoa. Tilintarkastajana mietit, mikä on oikea menettely ja raportointitapa. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin?

4 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 1 4 a) Väite: Tilintarkastuslain ja ISA 240 -standardin mukaan oikea raportointitapa on, että tilintarkastajana raportoit toimitusjohtajan väärinkäytöksestä yhtiön hallitukselle esimerkiksi kirjallisella muistiolla. Jos hallitus käsittelee muistion ja ryhtyy harkintansa mukaan tarpeellisiin toimenpiteisiin, tilintarkastajana sinun ei tarvitse tehdä muuta, vaikka hallitus ei antaisikaan tietoa tapahtuneesta yhtiökokoukselle. b) Väite: Väärinkäytös ei vaikuta tilinpäätöksen lukuihin. Oikea raportointitapa tilintarkastuslain ja ISA 240 -standardin mukaan on, että tilintarkastaja raportoi toimitusjohtajan väärinkäytöksestä sekä yhtiön hallitukselle että tarvittaessa yhtiökokoukselle. c) Väite: Vaikka väärinkäytös ei vaikuta tilinpäätöksen lukuihin eikä toimitusjohtajalle synny korvausvastuuta osakeyhtiötä kohtaan, ei ole riittävää, että tilintarkastaja raportoi toimitusjohtajan väärinkäytöksestä ainoastaan yhtiön hallitukselle muistiolla. Tilintarkastajan on esitettävä asiasta muistutus tilintarkastuskertomuksessa. Sinulla on velvollisuus raportoida asiasta keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle rahanpesun selvittelykeskukselle. d) Väite: Koska yhtiö ei ole lopulta kärsinyt vahinkoa väärinkäytöksestä, tilintarkastajana sinulla ei ole velvollisuutta raportoida asiasta tilintarkastuskertomuksessa. Sinulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta raportoida asiasta keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle rahanpesun selvittelykeskukselle. 1.5 ISA-tilintarkastusstandardeissa / Tilintarkastusalan suosituksissa käsitellään tilintarkastuksen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyviä riskejä, joita ovat tilintarkastusriski, toimintariski, kontrolliriski ja havaitsemisriski. a) Väite: Tilintarkastusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tilintarkastaja antaa vääränlaisen lausunnon, kun tilinpäätökseen sisältyy olennainen virhe tai puute. Tällaiset virheet tai puutteet voivat johtua väärinkäytöksestä. b) Väite: Toimintariski on tilintarkastusriskin osatekijä. Toimintariskillä tarkoitetaan mm. riskiä siitä, että tiettyyn tilisaldoon tai tapahtumalajiin voi sisältyä virhe tai puute, joka saattaa olla olennainen joko yksin tai yhdessä muiden saldoissa tai tapahtumalajeissa esiintyvien virheiden tai puutteiden kanssa, olettaen, ettei ole olemassa tilisaldoihin tai tapahtumalajeihin liittyviä sisäisiä kontrolleja. c) Väite: Kontrolliriski on tilintarkastusriskin osatekijä. Kontrolliriski tarkoittaa riskiä siitä, että kirjanpitojärjestelmät ja sisäinen kontrollijärjestelmä eivät estä tai paljasta ja korjaa riittävän ajoissa tilisaldoon tai tapahtumalajiin sisältyvää virhettä tai puutetta, joka saattaa olla olennainen joko yksin tai yhdessä muissa erissä tai tapahtumalajeissa esiintyvien virheiden tai puutteiden kanssa. d) Väite: Havaitsemisriski on tilintarkastusriskin osatekijä. Havaitsemisriski on riski siitä, että tilintarkastajan suorittamat aineistotarkastustoimenpiteet eivät paljasta tilisaldoon tai tapahtumalajiin sisältyvää virhettä tai puutetta, joka saattaa olla olennainen joko yksin tai yhdessä muissa saldoissa tai tapahtumalajeissa esiintyvien virheiden tai puutteiden kanssa.

5 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 2 5 Tehtävä 2 (40 min.) Toimit Aapeli Oy:n tilintarkastajan apulaisena. Aapeli Oy:n tilikausi on päättynyt Saat tehtäväksesi selvittää, ovatko Aapeli Oy:n seuraavat vastuut esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Jos esitystapa ei ole mielestäsi oikein, selvitä mikä on vastuun oikea esittämistapa liitetiedoissa. a) Aapeli Oy on pantannut omistamansa liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tytäryrityksensä euron suuruisen rahoituslainan vakuudeksi. Liikehuoneiston osakkeet ovat Aapeli Oy:n taseessa euron arvosta. Saatujen arvioiden mukaan liikehuoneiston osakkeiden markkina-arvo on 2,5 2,7 miljoonaa euroa. Annetut pantit Konserniyritysten puolesta ,00 Yhteensä ,00 b) Aapeli Oy antaa euron määräisen omavelkaisen takauksen tytäryrityksensä Ceesam Oy:n eläkelainan lisävakuudeksi. Annetut takaukset Omasta velasta ,00 Yhteensä ,00 c) Aapeli Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan hakea euron yrityskiinnityksen Paikallispankki Oy:ltä nostettavan euron määräisen lainan lisävakuudeksi taseen velkamäärä kiinnitykset Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Yhteensä , ,00 d) Aapeli Oy on hyväksynyt ja vastaanottanut uuden toimitilan urakkasopimuksen takuuajan vakuudeksi euron määräisen pankkitilitalletuksen Rakennusliike Toimitilat Oy:ltä. Annetut takaukset Muiden puolesta ,00 Yhteensä ,00

6 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 2 6 e) Aapeli Oy on ottanut toimitusluoton vakuudeksi euron määräisen pankkitakauksen Paikallispankki Oy:ltä. Aapeli Oy hankkii tuotannossaan käyttämänsä raaka-aineet Terästukku Oy:stä ja hankintojen vakuudeksi Terästukku Oy vaatii vakuuden avoimena oleville saatavilleen. Annetut takaukset Muiden puolesta ,00 Yhteensä ,00 f) Aapeli Oy:n osakkuusyhtiö on pantannut tytäryrityksensä puolesta omistamansa asuntoosakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Osakkeiden kirjanpitoarvo on euroa. Osakkeiden markkina-arvo on saadun arvion mukaan euroa. Annetut pantit Konsernityhtiöiden puolesta ,00 Yhteensä ,00 g) Aapeli Oy on purkanut tilikaudella työntekijän työsuhteen käräjäoikeuden julistaman tuomion mukaan laittomasti. Käräjäoikeus velvoitti Aapeli Oy:n maksamaan euroa korvauksena työntekijälle. Lisäksi Aapeli Oy joutuu korvaamaan vastapuolena olleen työntekijän euron oikeudenkäyntikulut. Muut vastuut Korvaus työntekijälle ja oikeudenkäyntikulut ,00 Yhteensä ,00 h) Naapurit ovat nimenneet Aapeli Oy:n yhdeksi useista vastuullisista osapuolista Kotkassa sijaitsevien saastuneiden maa-alueiden puhdistamisesta. Viranomaisten tutkimukset maaalueilla ovat kesken, joten maa-alueisiin mahdollisesti liittyvää vastuuta ei ole voitu arvioida. Näin ollen yhtiö ei esitä maa-alueisiin mahdollisesti liittyvää vastuuta liitetiedoissa. i) Liikepankki Oy:n antaman vastuuerittelyn mukaan Aapeli Oy:llä on leasingvastuita yhteensä euroa, josta euroa erääntyy seuraavan 12 kuukauden jälkeen. Leasingsopimukset ja sopimusvelvoitteet Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot ,00 Yhteensä ,00

7 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3 7 Tehtävä 3 (80 min.) Toimit Rakennustukku Oy:n päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena. Tehtävänäsi on arvioida, onko Rakennustukku Oy:n hallituksen laatima ehdotus osakepääoman korotukseksi lain mukainen. Ehdotus on tehtävän liitteenä. Hallituksen ehdotusta käsitellään kokoontuvassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouksessa käsitellään myös päättyneen tilikauden tilinpäätös. Päättyneen tilikauden liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 24,8 miljoonaa euroa. Yhtiön osakepääoma oli 0,4 miljoonaa euroa ja vapaa oma pääoma 0,4 miljoonaa euroa. Rakennustukku Oy myy jälleenmyyjille muun muassa ovia, kaappeja, tuoleja sekä tilauksesta muita projektiluonteisia rakennusalan tuotteita. Yhtiön toiminta alkoi yli 10 vuotta sitten. Rakennustukku Oy on alansa markkinajohtaja Suomessa. Sen kannattavuus ja omavaraisuus ovat viime vuosina olleet hyviä. Rakennustukku Oy:llä on merkittävä alihankintaja yhteistyöverkosto alalla toimivien pienempien yritysten kanssa. Rakennustukku Oy pyrkii voimakkaaseen kasvuun ja toiminnan laajentamiseen. Liikevaihtoa kasvatetaan myös yrityskaupoilla. Laajentamisen rahoittamiseksi hallitus aikoo ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista. Hallitus on päättänyt esittää uusmerkintää vanhoille osakkeenomistajille ja suunnattua antia eräille Rakennustukku Oy:n yhteistyötahoille. Osa suunnatusta annista tarjotaan merkittäväksi Pekka Rähmöselle, joka on puutarha-alan yrittäjä. Rähmönen on omistanut yhdessä kahden muun osakkaan kanssa Puutarha & Piha Oy:n. Rähmönen on myynyt osakkeensa Rakennustukku Oy:lle edellisellä viikolla allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti ,40 eurolla, joka on 26,4 % Puutarha & Piha Oy:n osakepääomasta. Kauppahintaa ei ole vielä maksettu, vaan se on Rakennustukku Oy:n taseessa velkana. Puutarha & Piha Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeiden kauppaa koskee lunastuslauseke. Hallitus ehdottaa, että Rähmöselle suunnatut osakkeet voidaan maksaa kuittaamalla osakkeiden merkintähinta edellä mainittua kauppahintasaatavaa vastaan. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. a) Onko hallituksen ehdotus (liitteenä) osakepääoman korotukseksi lain mukainen? Jos ei ole, miltä osin ehdotusta tulisi muuttaa tai täydentää? b) Mitä lausuntoja tai todistuksia hallituksen ehdotus ja sen mukaisesti toteutettu osakepääoman korotus edellyttävät Rakennustukku Oy:n tilintarkastajalta? LIITE Hallituksen ehdotus Rakennustukku Oy:n uusmerkinnän ja suunnatun osakeannin ehdoiksi

8 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään 3 8 HALLITUKSEN EHDOTUS RAKENNUSTUKKU OY:N UUSMERKINNÄN JA SUUNNA- TUN OSAKEANNIN EHDOIKSI 1. Yhtiöoikeudelliset päätökset Rakennustukku Oy:n (Yhtiön) hallitus on tekemällään päätöksellä päättänyt ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle osakepääoman korottamisesta antamalla osakkeenomistajille oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita uusmerkinnällä. Lisäksi yhteistyöyrityksille, henkilöstölle sekä yrittäjä Pekka Rähmöselle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön osakkeita Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavalla suunnatulla annilla. 2. Osakeannissa tarjottavat osakkeet ja merkintätarjouksen tekemiseen oikeutettu Osakepääomaa ehdotetaan korotettavaksi enintään eurolla (3 441 osaketta). Liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden osuus on enintään 71 % Yhtiön annin jälkeisistä rekisteröidyistä osakkeista ja 71 % osakkeiden tuottamista äänistä. 3. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus ja merkintäetuoikeudesta poikkeaminen Osakeannissa ehdotetaan, että Rakennustukku Oy:n osakkeenomistajat saavat merkitä osakkeita tässä asiakirjassa esitettävällä tavalla. Suunnatussa annissa Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska tähän on Yhtiön kannalta painavat taloudelliset syyt. 4. Uusmerkintä ja suunnatut annit 4.1 Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajille suunnatulla uusmerkinnällä Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi enintään kappaletta Yhtiön uutta nimellisarvoltaan 201,83 euron osaketta. Osakkeen merkintähinta on kaikille osakkeenomistajille sama 201,83 euroa. 4.2 Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla uusille osakkeenomistajille, joilla on Yhtiön kanssa markkinointisopimus Suunnatussa annissa osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yrityksille, joilla on alihankintasopimus Yhtiön kanssa, sekä puutarha-alan yrittäjälle Pekka Rähmöselle. Oikeus osakkeiden merkintään on yhteistyöyrityksillä, joilla on Yhtiön kanssa voimassa oleva markkinointi- tai alihankintasopimus. Osakkeiden merkintä on sidottu liikevaihtoon, liitteessä (liikevaihtoryhmät) esitetyllä tavalla. Oikeus osallistua suunnattuun osakeantiin on yrityskohtainen eikä se ole siirrettävissä. Pekka Rähmöselle tarjotaan merkittäväksi 200 kappaletta osakkeita.

9 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla Yhtiön henkilöstölle Henkilöstöannissa osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Rakennustukku Oy:n henkilökunnan merkittäväksi liitteessä (henkilöstön merkintäoikeus) esitetyllä tavalla. Oikeus osakkeiden merkintään henkilöstöannissa on Rakennustukku Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä. Oikeus osallistua henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. 5. Uusmerkinnän ja suunnatun annin merkintäaika Tarjousaika merkintätarjousten jättämiselle alkaa kello 9.00 ja päättyy kello Merkintäpaikka Merkintätarjous osoitetaan ja sen ottaa vastaan Rakennustukku Oy:n hallitus, osoitteessa Ruosteentie 18 A, Lappeenranta. 7. Merkintähinta 7.1 Uusmerkintä Osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan 201,83 euroa osakkeelta ja merkittävien osakkeiden yhteismääräksi kappaletta. 7.2 Suunnattu anti ja henkilöstöanti Osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan 201,83 euroa osakkeelta ja merkittävien osakkeiden yhteismääräksi ( ) kappaletta. Pekka Rähmöselle tarjotaan merkittäväksi 200 kappaletta osakkeita, jolloin merkintähinnan yhteissummaksi muodostuu euroa. Merkintähinnan maksu ehdotetaan suoritettavaksi kuittaamalla Rakennustukku Oy:n taseessa Rähmöselle oleva kauppahintavelka euroa osakkeiden merkintähintaa vastaan. 8. Osakkeiden merkitseminen ja osakkeiden maksu 8.1 Uusmerkintä, suunnattu anti ja henkilöstöanti Osakkeet merkitään hallituksen laatimaan merkintälistaan. Merkintätarjouksen tekijän on maksettava yhtiökokouksen päätökseen perustuva hyväksytyn merkintätarjouksen mukainen osakkeiden merkintähinta (kokonaisuudessaan Yhtiön pankkitilille) hallituksen vahvistamana päivänä, kuitenkin viimeistään Osakkeiden luovutus Osakeannissa merkityt ja maksetut osakkeet kirjataan Yhtiön osake- ja osakasluetteloon välittömästi sen jälkeen, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön osakkeista ei anneta osakekirjoja.

10 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään Osakasoikeudet Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon alkavalta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakeannissa merkityt osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien. 11. Varainsiirtovero Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 12. Vastuunrajoitus Yhtiö ja sen hallitus eivät ole vastuussa merkintätarjouksen tekijöitä ja osakkeiden merkitsijöitä kohtaan Yhtiön liiketoimintaan kuuluvista riskeistä. Merkintätarjouksen tekijä ja osakkeiden merkitsijä vakuuttavat perehtyneensä Yhtiön liiketoimintaan ja sen riskeihin parhaaksi katsomallaan tavalla ja haluamassaan laajuudessa. 13. Asiakirjojen nähtävillä olo Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja hallituksen ehdotuksesta liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ruosteentie 18 A, Lappeenranta. 14. Sovellettava laki Tähän osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja tätä osakeantia koskevat riidat ratkaistaan Lappeenrannan käräjäoikeudessa. Lappeenrannassa RAKENNUSTUKKU OY Maisa Piiroinen Maisa Piiroinen toimitusjohtaja Markku Rautakoura Markku Rautakoura hallituksen puheenjohtaja Teuvo Timonen Teuvo Timonen hallituksen varapuheenjohtaja

11 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään 3 11 LIITE LIIKEVAIHTORYHMÄT JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ Suunnattu osakeanti yrityksille, joilla on Yhtiön kanssa markkinointi- ja alihankintasopimus. Liikevaihtoryhmät: viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto Osake kpl Yrityksiä Osake yht. Ryhmä 1. alle Ryhmä Ryhmä Ryhmä Ryhmä Ryhmä 6. yli YHTEENSÄ Yhteensä lasketaan liikkeelle osaketta. HENKILÖSTÖN MERKINTÄOIKEUS Yhtiön henkilökunnalle annetaan oikeus merkitä osakkeita seuraavasti: toimitusjohtaja johtoryhmä muut työntekijät 175 osaketta 145 osaketta 35 osaketta Yhteensä lasketaan liikkeelle 355 osaketta.

12 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 12 Tehtävä 4 (90 min.) Toimit päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena seuraavien osakeyhtiöiden tilintarkastuksissa. Osakeyhtiöt laativat tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti, ellei tehtävästä käy muuta ilmi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tässä tehtävässä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. 4.1 Valmistustoimintaa harjoittava Tehdas Oy harkitsee siirtymistä IFRS:n mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön. Tehdas Oy:n taseessa vaihto-omaisuudella on olennainen merkitys. Sen minimikalkyylin mukainen arvo on noin euroa, joka on noin kolmasosa taseen kaikista varoista. Vaihto-omaisuus sisältää raaka-aineita, puolivalmisteita ja myös valmiita tuotteita. Hankinnan ja valmistuksen muuttuvat menot ovat noin 65 % valmiin tuotteen hankinta-arvosta. Tilinpäätöksissään Tehdas Oy on sisällyttänyt FAS:n vaatimat menot tilinpäätöshetkellä varastossa olevien itse valmistettujen tuotteiden hankintamenoon. Voidaanko hankintameno määritellä samalla tavalla myös IFRS:ssä? Jos ei, mitä eroja on? 4.2 Liiketoimintaa harjoittavalla Hannikainen Oy:llä on oma toimitilakiinteistö. Kiinteistön kirjanpitoarvo on euroa, josta tontin osuus on euroa. Kiinteistön käyvästä arvosta on hankittu kaksi lausuntoa. Lausuntojen perusteella kiinteistön käypä arvo on euroa siten, että tontin käypä arvo on euroa ja rakennuksen käypä arvo on euroa. Rakennuksessa on poistoaikaa jäljellä 18 vuotta. Hannikainen Oy ei ole kirjannut aikaisemmin kyseisestä kiinteistöstä arvonkorotuksia eikä arvonalennuksia. a) Voidaanko FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä kirjata arvonkorotus? Jos voidaan, kuinka suuri arvonkorotus enintään voidaan kirjata? b) Esitä tilivientien avulla, kuinka mahdollinen arvonkorotus kirjataan (Per An). c) Onko kirjanpitokäsittelyssä eroa, jos Hannikainen Oy tekee tilinpäätöksensä IFRS:n mukaisena ja käyttää aineellisen omaisuuden arvostuksessa uudelleenarvostuksen mukaista arvostusperiaatetta? Esitä mahdolliset erot kirjauksissa. 4.3 Alfa Oy:llä on ollut omistuksessaan jo viiden vuoden ajan 30 % Bultti Oy:n osakkeista. Osakkeet hankittiin aikoinaan siitä syystä, että Bultti Oy tarvitsi oman pääoman vahvistamista. Samalla Bultti Oy aloitti Alfa Oy:n jälleenmyyjänä. Aluksi Bultti Oy myi merkittävän määrän Alfa Oy:n valmistamista tuotteista, mutta myöhemmin myynti on laskenut. Bultti Oy:n tulos on ollut viimeisen kolmen vuoden ajan tappiollinen ja sen maksuvalmius on huono. Jotta Alfa Oy olisi välttänyt kaikkien saamistensa ja myös osakkeiden arvon menetyksen, Alfa Oy:n euron erääntyneet myyntisaamiset Bultti Oy:ltä muutettiin velkakirjalainaksi Alfa Oy:n päättyneen tilikauden aikana. Velkakirjoille sovit-

13 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 13 tiin kahden vuoden maksuaika. Alfa Oy:n saamiset Bultti Oy:ltä ovat tilikauden päättyessä yhteensä euroa, joka muodostuu edellä mainitusta euron lainasaamisesta sekä euron myyntisaamisista. Bultti Oy:n taloudellinen tilanne on kuitenkin edelleen huonontunut. Lisäksi Alfa Oy:n taseessa Bultti Oy:n osakkeiden ja saamisten arvoissa Bultti Oy:ltä on merkittävää riskiä. Bultti Oy:n pääosakas on esittänyt Alfa Oy:lle, että se vastaa Bultti Oy:n puolesta Alfa Oy:n euron myyntisaamisten maksamisesta sillä ehdolla, että Alfa Oy myy sille kaikki omistamansa Bultti Oy:n osakkeet yhdellä eurolla ja antaa edellä mainitun euron lainasaamisen anteeksi. Alfa Oy harkitsee vakavasti tarjouksen hyväksymistä, koska muitakaan vaihtoehtoja ei ole näköpiirissä. Alfa Oy ei ole halukas kirjaamaan nyt laadittavaan tilinpäätökseensä Bultti Oy:n osakkeita (kirjanpitoarvo Alfa Oy:llä euroa) ja euron lainasaamista menetykseksi. Alfa Oy:n toimitusjohtaja ja talouspäällikkö vetoavat siihen, että vuonna 2004 päätetyt tiettyjen osakkeiden myyntivoittojen verottomuus ja myyntitappioiden sekä arvonalennusten vähennyskelvottomuus verotuksessa tekevät arvonalennuksista epäedullisia. Arvonalennukset tulisivat vaikuttamaan koko määrällään tilikauden tulokseen ja voitonjakokelpoisiin varoihin. Tämä vaikuttaa heikentävästi suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. He uskovat, että tästä syystä muuttunut säännös tullaan muuttamaan lähivuosina siten, että tällaiset menetykset ovat jälleen vähennyskelpoiset verotuksessa. Miten arvioit tilannetta ja mahdollista arvonalennusten kirjaamista? Miten menetysten kirjaaminen käsitellään vuoden 2005 verotuksessa? 4.4 Mitä tarkoittaa IFRS:ssä käsite veroihin liittyvät väliaikaiset erot? Esitä esimerkki verotuksessa vähennyskelpoisesta väliaikaisesta erosta. 4.5 Millä kirjanpitovelvollisilla on IFRS:n mukaan velvollisuus segmenttiraportointiin? 4.6. Liiketoimintaa harjoittava Business Oy toimii erikoistavaroiden maahantuojana ja tukkumyyjänä, jolla on paljon jälleenmyyjiä. Business Oy on hankkinut tilikauden aikana 50 % Velmu Oy:n osakkeista. Velmu Oy:n toimiala on erilaisten seikkailu- ja elämyspakettien myynti suuryrityksille niiden asiakas- ja henkilöstötilaisuuksiin. Velmu Oy sopii hyvin esimerkiksi myös Business Oy:n jälleenmyyjätapahtumien järjestäjäksi. Business Oy osti noin 10 vuotta sitten omaa tarvettaan varten toimisto- ja varastokiinteistön perustettavan yhtiön lukuun ja perusti tätä varten Kiinteistö Oy:n. Business Oy on omistanut kaikki Kiinteistö Oy:n osakkeet Kiinteistö Oy:n perustamisesta alkaen. Olet Business Oy:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitun HTM Margit Pahkalan apulainen. Business Oy on juuri vaihtanut tilintarkastajaa. HTM Pahkala ja sinä olette suorittamassa ensimmäistä tilintarkastusta Business Oy:ssä. HTM Pahkala on valittu myös Kiinteistö Oy:n tilintarkastajaksi. Tarkastuksessa tulee puhe Business Oy -konsernin rakenteesta ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Business Oy:n controller ilmoittaa, että he eivät ole koskaan tehneet konsernitilinpäätöstä, koska kiinteistöosakeyhtiötä ei hänen mukaansa tarvitse sisällyttää konsernitilinpäätökseen. Controller on sitä mieltä, että Velmu Oy:n hankinta ei millään tavalla muuta tilannetta eikä konsernitilinpäätöstä aiota edelleenkään laatia.

14 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 14 Konserniin kuuluvien yritysten yhteinen liikevaihto on noin 7,8 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 7,5 miljoonaa euroa), niiden taseiden loppusummat ovat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 3,3 miljoonaa euroa) ja niillä on ollut palveluksessaan viimeksi kuluneilla tilikausilla keskimäärin henkilöä. Kiinteistö Oy on laskuttanut emoyhtiöltä vuokraa päättyneen tilikauden aikana euroa. Emoyhtiöllä puolestaan on lainasaamista Kiinteistö Oy:ltä tilikauden päättyessä euroa, joka on peräisin kiinteistön hankinnasta. Business Oy ei jaa osinkoa. Kiinteistö Oy:öön jää tuloa, koska sen poistot ovat jo suhteellisen pienet tuloihin nähden. Tulos jaetaan kuitenkin osinkoina osakkeenomistajalle. Mitä seikkoja on huomioitava ja selvitettävä, jotta voidaan ottaa kantaa Business Oy:n velvollisuuteen laatia konsernitilinpäätös? 4.7 Business Oy:n varastossaan käyttämä melkein uusi trukki on palanut eräänä yönä käyttökelvottomaksi varaston pihassa päättyneen tilikauden aikana. Trukkia ei ollut vakuutettu. Sen hankintahinta oli euroa. Poistosuunnitelman mukaan trukit poistetaan 10 vuodessa tasapoistoin. Muilta osin koneiden ja kaluston suunnitelmapoistoina käytetään EVL:n mukaisia enimmäispoistoja. Trukit kuitenkin poistetaan ja ne käsitellään käyttöomaisuuskirjanpidossa hyödykekohtaisesti. Yhtiöllä ei ole muita trukkeja eikä uutta trukkia saatu vielä tilikauden päättymiseen mennessä. Tuhoutuneesta trukista oli tehty yhden vuoden poisto. Business Oy on aina tehnyt poistot verotuksessa suunnitelmapoistojen määräisinä, mistä johtuen yhtiöllä ei ole poistoeroa. Business Oy:n kirjanpitäjä on kirjannut trukin poistamattoman menojäännöksen romutuskuluksi (liiketoiminnan muihin kuluihin) pois koneista ja kalustosta. Lisäksi kirjanpitäjä on kirjannut tämän jälkeisestä koneiden ja kaluston menojäännöksestä EVL:n mukaiset enimmäispoistot. Nyt hän ei kuitenkaan tiedä, miten trukin tuhoutuminen pitäisi käsitellä Business Oy:n tilinpäätöksessä ja veroilmoituksessa. Mitä neuvoja annat? 4.8. Business Oy:n päättyneen tilikauden tilintarkastuksessa tuli esille myös seuraava asia: Yhtiöllä on taseessaan aineettomissa hyödykkeissä poistamatonta liikearvoa euroa ja muissa pitkävaikutteisissa menoissa euroa. Viimeksi mainittu erä sisältää erään mainosspotin tuotantokustannukset. Mainos teetettiin mainostoimistolla. Mainosspotissa mainostetaan televisiossa erästä kuluttajille myytäväksi tarkoitettua erikoistuotetta. Tuote on Business Oy:lle hyvin tärkeä ja siitä on tarkoitus tulla yksi sen markkinoimista päätuotteista. Tutkimusten mukaan tuotteelle näyttää olevan hyvin tilaa markkinoilla. Tämänhetkisten näkymien mukaan siitä saadaan hyvä kate. Tuoteidea on kehitelty Business Oy:ssä, mutta itse tuote valmistutetaan Kiinassa. Mainosspotti valmistui juuri ennen tilikauden päättymistä. Ennen tilikauden päättymistä mainosspotti esitettiin kaksi kertaa televisiossa. Mainosspotin on tarkoitus olla kyseisen tuotteen päämarkkinointiväline seuraavien kahden vuoden ajan. Markkinointiasiantuntijoiden mukaan tämä on perusteltua. Tällä perusteella mainoksen koko hankintameno aktivoitiin, eikä parin esityskerran perusteella katsottu vielä olevan tarvetta sen kuluksi kirjaamiseen. Mainoksen hankintameno on tarkoitus poistaa seuraavien kahden tilikauden aikana tasapoistoin. Liikearvo on syntynyt kaksi vuotta sitten, kun Business Oy osti erään maahantuontiyrityksen liiketoiminnan. Näin se sai useiden hyvin kannattavien tuotteiden maahantuonnin. Liikearvo poistetaan tasapoistoin viidessä vuodessa.

15 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 15 Business Oy:n hallitus on päättänyt, että yhtiö siirtyy IFRS:n mukaiseen tilinpäätösraportointiin. Tällöin ensimmäinen IFRS:n mukainen tilinpäätös laaditaan tilikaudelta Business Oy:n toimitusjohtaja ja controller ovat pyrkineet alustavasti selvittämään, mitä mahdollisia eroja Business Oy:llä on siirtymispäivän FAS:n ja IFRS:n mukaisen oman pääoman välillä. He kysyvät asiaa myös sinulta. Selvitä, onko näitä eroja edellä kuvatun perusteella. Mitä erot mahdollisesti ovat? Kuinka nämä erot vaikuttavat siirtymispäivän omaan pääomaan ja kuinka ne vaikuttavat omaan pääomaan jatkossa. Selvitä myös mahdollisten erojen rahamääräinen vaikutus siirtymispäivän omaan pääomaan. Onko edellä selostetun liikearvon ja muihin pitkävaikutteisiin menoihin aktivoitujen mainosmenojen käsittely tilinpäätöksessä hyvän kirjanpitotavan mukainen?

16 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(3) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan suositukset -teoksen (2005) mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2005) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai rahoituslaskelman teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Tehtävän taustatiedot (s. 2) ja hallituksen pöytäkirjoissa esitetyt asiat ovat esitetty oikein. Tehtäviin vastatessasi voit käyttää tietokoneen Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Tiina Tarkastaja tallentaa vastauksensa Omat tiedostot -kansioon seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 1 Tarkastaja Tiina Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 2 Tarkastaja Tiina jne.

17 HTM-tutkinto, 2-osa 2 Taustatiedot Datamobilex Oy:n toimialana on tietojärjestelmien suunnittelu, toiminnanohjaus- ja informaatiojärjestelmien kehittäminen ja valmistaminen sekä ohjelmistojen kauppa ja atk-alan koulutus. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja se toimii vuokratiloissa Oulun kaupungin keskustassa. Yhtiö on tehnyt toimitiloista kymmenen vuoden kiinteän vuokrasopimuksen, minkä jälkeen yhtiö voi halutessaan lunastaa toimitilat itselleen. Yhtiö on perustettu kuusi vuotta sitten, ja sen omistavat edelleen perustajaosakkaat: Matti Mekuri 51 %, Pirjo Toivoinen 20 %, Kauko Kojolainen 19 % ja Simo Sääteri 10 %. Datamobilex Oy:n hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Matti Mekuri sekä jäsenet Pirjo Toivoinen ja Kauko Kojolainen sekä Timo Heikkinen Teknologia Invest Oy:n edustajana. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Matti Mekuri. Ensimmäiset neljä vuotta Datamobilex Oy tuotti erityyppisiä teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmiä. Yhtiö on saanut Teknologia Invest Oy:ltä pääomalainaa toimintansa laajentamista varten. Niinpä turvatakseen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa yhtiö hankki kaksi vuotta sitten 50 % Datam Oy:n osakekannasta ja loput 50 % oli tarkoitus hankkia vuonna Datam Oy kehittää nuorisolle suunnattuja peliohjelmistoja. Datam Oy:n hallituksessa toimii Datamobilex Oy:n osakkeenomistaja Simo Sääteri sekä kaksi muuta Datam Oy:n osakkeenomistajaa. Datamobilex Oy:n pääkirjanpitäjänä toimii Marjo Matikka. Datamobilex Oy:n tilintarkastajaksi on valittu ensimmäistä kertaa HTM-yhteisö Tilintarkastus Diili Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Kati Mirjaminen. Toimit Kati Mirjamisen tilintarkastusapulaisena. Olet saanut käyttöösi seuraavan tarkastusmateriaalin: tilinpäätöksen tilikaudelta , joka sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen, hallituksen kokouspöytäkirjoja. Pyydettyäsi olet saanut käyttöösi myös Datam Oy:n toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta Tehtävien ratkaisuissa huomioitavia perusolettamuksia Datamobilex Oy:n tilintarkastuksessa olennaisuuden rajana pidetään 0,5 % liikevaihdosta, 5 % tuloksesta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 0,5 % taseen loppusummasta ja 1 % omasta pääomasta. Kuitenkin useat olennaisuusrajaa pienemmät virheet ja puutteet saattavat yhdessä vaikuttaa siihen, antaako tilinpäätös kokonaisuutena oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

18 HTM-tutkinto, 2-osa 3 Tehtävä 1 (7 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Datamobilex Oy:n kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös tarkastushavainnon vaikutus etenkin tilintarkastuslain :n mukaiseen raportointiin (mitä raportoidaan, missä raportissa), ellei virhettä tai puutetta korjata. Vastatessa voit käyttää valmista Word- tai Excel-pohjaa, jotka löytyvät kansiosta Omat tiedostot, tiedostonimellä Vastauspohja 2-osa Tehtävä 1. VASTAUSMALLI Päiväys: Datamobilex Oy:n tilintarkastus, tilikausi Tarkastaja: Tiina Tarkastaja Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (mitä raportoidaan), mikäli virhettä tai puutetta ei korjata. Raportointi (missä raportoidaan), mikäli virhettä tai puutetta ei korjata. Tehtävä 2 (3 pistettä) Laadi Datamobilex Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydelliset ja tänään päivätyt: a) tilintarkastuskertomus ja b) tilinpäätösmerkintä edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei miltään osin muuteta. Tehtävän 2 arvostelussa voidaan antaa miinuspisteitä kielivirheistä ja muista esitystapaa koskevista virheistä.

19 HTM-tutkinto, 2-osa, liite 1 HTM-TUTKINTO LIITE 2-OSA 1 (26) TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT SISÄLLYS DATAMOBILEX OY:N TASEKIRJA Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 7 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 10 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 10 Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit 10 DATAMOBILEX OY:N TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOJEN ERITTELYT Aineettomat hyödykkeet 12 Aineelliset hyödykkeet 12 Sijoitukset 12 Saamiset, lyhytaikaiset 12 Rahat ja pankkisaamiset 13 Oma pääoma 13 Vieras pääoma, pitkäaikainen 13 Vieras pääoma, lyhytaikainen 13 Liitetietojen erittelyt 14 DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/ DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/ DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/ DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/ DATAM OY:N TASEKIRJA Toimintakertomus 24 Tuloslaskelma 25 Tase 26

20 HTM-tutkinto, 2-osa, liite 1 2 Datamobilex Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Oulu DATAMOBILEX OY TASEKIRJA

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot