HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 4.9.2005"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, ellei tehtävästä muuta ilmene. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan suositukset teoksen (2005) mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2005) teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävissä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Tehtävien arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä, ellei tehtävässä kerrota toisin. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Tehtäviin vastatessasi voit käyttää tietokoneen Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Kalle Kokelas tallentaa vastauksensa Omat tiedostot -kansioon seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. 1-osa Tehtävä 1 Kokelas Kalle 1-osa Tehtävä 2 Kokelas Kalle jne.

2 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 1 2 Tehtävä 1 (30 min.) Vastaa seuraaviin tilintarkastuslainsäädäntöä ja hyvää tilintarkastustapaa koskeviin kysymyksiin. Ota kantaa jokaiseen väittämään ilmoittamalla, onko se oikein vai väärin (esimerkiksi 1 a) oikein, b) väärin, c) oikein jne.). Tehtävän kussakin alakohdassa kirjaimen a), b), c) tai d) jälkeen oleva teksti sisältää myös selostusta. Ota kantaa väite: -sanan jälkeen olevaan tekstiin. Väärästä vastauksesta annetaan miinuspisteitä. Tyhjästä vastauksesta ei anneta plus- tai miinuspisteitä. Vastausta ei tarvitse perustella. 1.1 Seuraavat väitteet liittyvät ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaisissa tehtävissä. Ovatko väitteet oikein vai väärin? a) Tilintarkastaja on käyttänyt apunaan ulkopuolista asiantuntijaa yrityksen tilintarkastuksessa. Tilintarkastaja on maininnut asiantuntijan käytöstä vakiomuotoisessa tilintarkastuskertomuksessaan. Väite: Tilintarkastaja on menetellyt hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, vaikka viittaus asiantuntijan käyttöön ei olisi ollut pakollista. b) Väite: Tilintarkastajan käyttämä asiantuntija ei saa olla tilintarkastuskohteen palveluksessa oleva henkilö, koska tilintarkastuslain 23 :n riippumattomuusvaatimus koskee myös asiantuntijaa. c) Väite: Tilintarkastajan tehtävänä ei ole arvioida käyttämänsä asiantuntijan työn laajuutta eikä arvioida hänen riippumattomuuttaan, koska tilintarkastaja ja ulkopuolinen asiantuntija arvioivat kumpikin vain omaa suoritustaan ja toimivat itsenäisesti. d) Väite: Tilintarkastajan käyttämä ulkopuolinen asiantuntija vastaa tekemiensä olettamusten ja käytettävien menetelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja järkevyydestä. Tilintarkastajalla ei yleensä ole riittävää asiantuntemusta, jotta hän voisi kyseenalaistaa asiantuntijan tekemiä olettamuksia ja käyttämiä menetelmiä. 1.2 Seuraavat väitteet liittyvät tilintarkastajan toimintaan tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Listautumista suunnitteleva julkinen osakeyhtiö on laatinut konsernitilinpäätöksen IFRS-standardien mukaisesti. Tilintarkastaja on tarkastanut IFRS-konsernitilinpäätöksen, minkä jälkeen tilintarkastajalla on tullut näkemyseroja yrityksen johdon kanssa eräistä IFRS-konsernitilinpäätöksessä noudatettavista laskentaperiaatteista. Tilintarkastajan arvion mukaan näkemyseroilla on olennainen vaikutus IFRS-konsernitilinpäätökseen. Johdon näkemyksen mukaan IFRS -konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot, koska yritys on soveltanut oikein IFRSkonsernitilinpäätöksessään IFRS 1 -siirtymästandardia. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin? a) Väite: Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksessa lisätietoa näkemyseroista. b) Väite: Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksessa avoin lausunto siitä, antaako IFRS-konsernitilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot.

3 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 1 3 c) Väite: Tilintarkastajan ei tarvitse antaa tilintarkastuskertomuksessa lisätietoa näkemyseroista eikä avoimia eikä ehdollisia lausuntoja, jos hän antaa yksiselitteisesti kielteisen vastuuvapauslausunnon, jota hän perustelee näkemyseroilla. d) Väite: Näkemyserot yritysjohdon kanssa eivät kuulu julkiseksi tulevaan tilintarkastuskertomukseen. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuspöytäkirjassa selostus näkemyseroista ja perusteltava oma kantansa tarkasti, jotta hallitus voi tehdä tarvittavat päätelmät. 1.3 Seuraavat väitteet liittyvät tilintarkastajan rooliin neuvonantotoiminnassa. Tilintarkastaja toimii samalla asiakasyrityksessä tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä. Ovatko väitteet oikein vain väärin? a) Tilintarkastaja havaitsee, että yrityksen aikaisemman vuoden veroilmoitusta ei ole toimitettu. Väite: Tilintarkastaja on velvollinen hyvän tilintarkastustavan mukaan ilmoittamaan tästä veroviranomaiselle. b) Tilintarkastaja havaitsee, että yrityksen aikaisemman vuoden veroilmoitusta ei ole toimitettu. Väite: Hän ei ole velvollinen mutta hän saa hyvän tilintarkastustavan mukaan ilmoittaa asiasta veroviranomaiselle. c) Yritys laatii veroilmoitusta avustavan tilintarkastajan kanssa. Väite: Avustavan tilintarkastajan ei tarvitse erikseen painottaa yrityksen edustajalle, että veroilmoituksen sisältö on toimeksiantajan vastuulla. d) Väite: Tilintarkastaja saa päättää kirjauksia koskevista muutoksista tilintarkastusasiakkaan kirjanpidossa. Tilintarkastajan tulee pyytää tähän tilintarkastusasiakkaansa lupa. 1.4 Toimit tilintarkastajana tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä ulkomaankauppaa käyvässä rakennusliike Balkki Oy:ssä. Yrityksellä on toimitusjohtaja, joka on myös osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen. Kaksi neljästä muusta osakkeenomistajasta ovat myös hallituksen jäseniä. Tilikauden aikaisessa myyntisaamisten tarkastuksessa havaitset, että toimitusjohtaja Aimo Ahonen on suostunut tilikauden aikana rahanpesuksi tulkitsemaasi järjestelyyn. Ahonen kertoo, että järjestely on syntynyt erään ulkomaisen firman pyynnöstä ja myöntää, että asioiden hoidossa on parantamisen varaa. Hän suostuu irtisanomaan heti rahanpesuun liittyvän suullisen sopimuksensa kyseisen firman kanssa. Vastaisuudessa hän lupaa noudattaa säännöksiä ja hyvää kirjanpitotapaa pilkun päälle. Rahanpesu on ollut vain pikku palvelus tälle ulkomaiselle firmalle. Toimitusjohtaja haluaa varmistaa, ettet tilintarkastajana nosta tästä pikku väärinkäytöksestä suurempaa meteliä, vaan asiaa pidetään kahdenkeskisen keskustelunne jälkeen loppuunkäsiteltynä. Hän painottaa, ettei asiasta saa kertoa osakkeenomistajille, koska asia ei vaikuta tilinpäätökseen eikä yhtiön maineelle saa tulla mitään vahinkoa. Tilintarkastajana mietit, mikä on oikea menettely ja raportointitapa. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin?

4 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 1 4 a) Väite: Tilintarkastuslain ja ISA 240 -standardin mukaan oikea raportointitapa on, että tilintarkastajana raportoit toimitusjohtajan väärinkäytöksestä yhtiön hallitukselle esimerkiksi kirjallisella muistiolla. Jos hallitus käsittelee muistion ja ryhtyy harkintansa mukaan tarpeellisiin toimenpiteisiin, tilintarkastajana sinun ei tarvitse tehdä muuta, vaikka hallitus ei antaisikaan tietoa tapahtuneesta yhtiökokoukselle. b) Väite: Väärinkäytös ei vaikuta tilinpäätöksen lukuihin. Oikea raportointitapa tilintarkastuslain ja ISA 240 -standardin mukaan on, että tilintarkastaja raportoi toimitusjohtajan väärinkäytöksestä sekä yhtiön hallitukselle että tarvittaessa yhtiökokoukselle. c) Väite: Vaikka väärinkäytös ei vaikuta tilinpäätöksen lukuihin eikä toimitusjohtajalle synny korvausvastuuta osakeyhtiötä kohtaan, ei ole riittävää, että tilintarkastaja raportoi toimitusjohtajan väärinkäytöksestä ainoastaan yhtiön hallitukselle muistiolla. Tilintarkastajan on esitettävä asiasta muistutus tilintarkastuskertomuksessa. Sinulla on velvollisuus raportoida asiasta keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle rahanpesun selvittelykeskukselle. d) Väite: Koska yhtiö ei ole lopulta kärsinyt vahinkoa väärinkäytöksestä, tilintarkastajana sinulla ei ole velvollisuutta raportoida asiasta tilintarkastuskertomuksessa. Sinulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta raportoida asiasta keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle rahanpesun selvittelykeskukselle. 1.5 ISA-tilintarkastusstandardeissa / Tilintarkastusalan suosituksissa käsitellään tilintarkastuksen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyviä riskejä, joita ovat tilintarkastusriski, toimintariski, kontrolliriski ja havaitsemisriski. a) Väite: Tilintarkastusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tilintarkastaja antaa vääränlaisen lausunnon, kun tilinpäätökseen sisältyy olennainen virhe tai puute. Tällaiset virheet tai puutteet voivat johtua väärinkäytöksestä. b) Väite: Toimintariski on tilintarkastusriskin osatekijä. Toimintariskillä tarkoitetaan mm. riskiä siitä, että tiettyyn tilisaldoon tai tapahtumalajiin voi sisältyä virhe tai puute, joka saattaa olla olennainen joko yksin tai yhdessä muiden saldoissa tai tapahtumalajeissa esiintyvien virheiden tai puutteiden kanssa, olettaen, ettei ole olemassa tilisaldoihin tai tapahtumalajeihin liittyviä sisäisiä kontrolleja. c) Väite: Kontrolliriski on tilintarkastusriskin osatekijä. Kontrolliriski tarkoittaa riskiä siitä, että kirjanpitojärjestelmät ja sisäinen kontrollijärjestelmä eivät estä tai paljasta ja korjaa riittävän ajoissa tilisaldoon tai tapahtumalajiin sisältyvää virhettä tai puutetta, joka saattaa olla olennainen joko yksin tai yhdessä muissa erissä tai tapahtumalajeissa esiintyvien virheiden tai puutteiden kanssa. d) Väite: Havaitsemisriski on tilintarkastusriskin osatekijä. Havaitsemisriski on riski siitä, että tilintarkastajan suorittamat aineistotarkastustoimenpiteet eivät paljasta tilisaldoon tai tapahtumalajiin sisältyvää virhettä tai puutetta, joka saattaa olla olennainen joko yksin tai yhdessä muissa saldoissa tai tapahtumalajeissa esiintyvien virheiden tai puutteiden kanssa.

5 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 2 5 Tehtävä 2 (40 min.) Toimit Aapeli Oy:n tilintarkastajan apulaisena. Aapeli Oy:n tilikausi on päättynyt Saat tehtäväksesi selvittää, ovatko Aapeli Oy:n seuraavat vastuut esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Jos esitystapa ei ole mielestäsi oikein, selvitä mikä on vastuun oikea esittämistapa liitetiedoissa. a) Aapeli Oy on pantannut omistamansa liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tytäryrityksensä euron suuruisen rahoituslainan vakuudeksi. Liikehuoneiston osakkeet ovat Aapeli Oy:n taseessa euron arvosta. Saatujen arvioiden mukaan liikehuoneiston osakkeiden markkina-arvo on 2,5 2,7 miljoonaa euroa. Annetut pantit Konserniyritysten puolesta ,00 Yhteensä ,00 b) Aapeli Oy antaa euron määräisen omavelkaisen takauksen tytäryrityksensä Ceesam Oy:n eläkelainan lisävakuudeksi. Annetut takaukset Omasta velasta ,00 Yhteensä ,00 c) Aapeli Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan hakea euron yrityskiinnityksen Paikallispankki Oy:ltä nostettavan euron määräisen lainan lisävakuudeksi taseen velkamäärä kiinnitykset Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Yhteensä , ,00 d) Aapeli Oy on hyväksynyt ja vastaanottanut uuden toimitilan urakkasopimuksen takuuajan vakuudeksi euron määräisen pankkitilitalletuksen Rakennusliike Toimitilat Oy:ltä. Annetut takaukset Muiden puolesta ,00 Yhteensä ,00

6 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 2 6 e) Aapeli Oy on ottanut toimitusluoton vakuudeksi euron määräisen pankkitakauksen Paikallispankki Oy:ltä. Aapeli Oy hankkii tuotannossaan käyttämänsä raaka-aineet Terästukku Oy:stä ja hankintojen vakuudeksi Terästukku Oy vaatii vakuuden avoimena oleville saatavilleen. Annetut takaukset Muiden puolesta ,00 Yhteensä ,00 f) Aapeli Oy:n osakkuusyhtiö on pantannut tytäryrityksensä puolesta omistamansa asuntoosakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Osakkeiden kirjanpitoarvo on euroa. Osakkeiden markkina-arvo on saadun arvion mukaan euroa. Annetut pantit Konsernityhtiöiden puolesta ,00 Yhteensä ,00 g) Aapeli Oy on purkanut tilikaudella työntekijän työsuhteen käräjäoikeuden julistaman tuomion mukaan laittomasti. Käräjäoikeus velvoitti Aapeli Oy:n maksamaan euroa korvauksena työntekijälle. Lisäksi Aapeli Oy joutuu korvaamaan vastapuolena olleen työntekijän euron oikeudenkäyntikulut. Muut vastuut Korvaus työntekijälle ja oikeudenkäyntikulut ,00 Yhteensä ,00 h) Naapurit ovat nimenneet Aapeli Oy:n yhdeksi useista vastuullisista osapuolista Kotkassa sijaitsevien saastuneiden maa-alueiden puhdistamisesta. Viranomaisten tutkimukset maaalueilla ovat kesken, joten maa-alueisiin mahdollisesti liittyvää vastuuta ei ole voitu arvioida. Näin ollen yhtiö ei esitä maa-alueisiin mahdollisesti liittyvää vastuuta liitetiedoissa. i) Liikepankki Oy:n antaman vastuuerittelyn mukaan Aapeli Oy:llä on leasingvastuita yhteensä euroa, josta euroa erääntyy seuraavan 12 kuukauden jälkeen. Leasingsopimukset ja sopimusvelvoitteet Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot ,00 Yhteensä ,00

7 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3 7 Tehtävä 3 (80 min.) Toimit Rakennustukku Oy:n päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena. Tehtävänäsi on arvioida, onko Rakennustukku Oy:n hallituksen laatima ehdotus osakepääoman korotukseksi lain mukainen. Ehdotus on tehtävän liitteenä. Hallituksen ehdotusta käsitellään kokoontuvassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouksessa käsitellään myös päättyneen tilikauden tilinpäätös. Päättyneen tilikauden liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 24,8 miljoonaa euroa. Yhtiön osakepääoma oli 0,4 miljoonaa euroa ja vapaa oma pääoma 0,4 miljoonaa euroa. Rakennustukku Oy myy jälleenmyyjille muun muassa ovia, kaappeja, tuoleja sekä tilauksesta muita projektiluonteisia rakennusalan tuotteita. Yhtiön toiminta alkoi yli 10 vuotta sitten. Rakennustukku Oy on alansa markkinajohtaja Suomessa. Sen kannattavuus ja omavaraisuus ovat viime vuosina olleet hyviä. Rakennustukku Oy:llä on merkittävä alihankintaja yhteistyöverkosto alalla toimivien pienempien yritysten kanssa. Rakennustukku Oy pyrkii voimakkaaseen kasvuun ja toiminnan laajentamiseen. Liikevaihtoa kasvatetaan myös yrityskaupoilla. Laajentamisen rahoittamiseksi hallitus aikoo ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista. Hallitus on päättänyt esittää uusmerkintää vanhoille osakkeenomistajille ja suunnattua antia eräille Rakennustukku Oy:n yhteistyötahoille. Osa suunnatusta annista tarjotaan merkittäväksi Pekka Rähmöselle, joka on puutarha-alan yrittäjä. Rähmönen on omistanut yhdessä kahden muun osakkaan kanssa Puutarha & Piha Oy:n. Rähmönen on myynyt osakkeensa Rakennustukku Oy:lle edellisellä viikolla allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti ,40 eurolla, joka on 26,4 % Puutarha & Piha Oy:n osakepääomasta. Kauppahintaa ei ole vielä maksettu, vaan se on Rakennustukku Oy:n taseessa velkana. Puutarha & Piha Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeiden kauppaa koskee lunastuslauseke. Hallitus ehdottaa, että Rähmöselle suunnatut osakkeet voidaan maksaa kuittaamalla osakkeiden merkintähinta edellä mainittua kauppahintasaatavaa vastaan. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. a) Onko hallituksen ehdotus (liitteenä) osakepääoman korotukseksi lain mukainen? Jos ei ole, miltä osin ehdotusta tulisi muuttaa tai täydentää? b) Mitä lausuntoja tai todistuksia hallituksen ehdotus ja sen mukaisesti toteutettu osakepääoman korotus edellyttävät Rakennustukku Oy:n tilintarkastajalta? LIITE Hallituksen ehdotus Rakennustukku Oy:n uusmerkinnän ja suunnatun osakeannin ehdoiksi

8 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään 3 8 HALLITUKSEN EHDOTUS RAKENNUSTUKKU OY:N UUSMERKINNÄN JA SUUNNA- TUN OSAKEANNIN EHDOIKSI 1. Yhtiöoikeudelliset päätökset Rakennustukku Oy:n (Yhtiön) hallitus on tekemällään päätöksellä päättänyt ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle osakepääoman korottamisesta antamalla osakkeenomistajille oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita uusmerkinnällä. Lisäksi yhteistyöyrityksille, henkilöstölle sekä yrittäjä Pekka Rähmöselle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön osakkeita Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavalla suunnatulla annilla. 2. Osakeannissa tarjottavat osakkeet ja merkintätarjouksen tekemiseen oikeutettu Osakepääomaa ehdotetaan korotettavaksi enintään eurolla (3 441 osaketta). Liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden osuus on enintään 71 % Yhtiön annin jälkeisistä rekisteröidyistä osakkeista ja 71 % osakkeiden tuottamista äänistä. 3. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus ja merkintäetuoikeudesta poikkeaminen Osakeannissa ehdotetaan, että Rakennustukku Oy:n osakkeenomistajat saavat merkitä osakkeita tässä asiakirjassa esitettävällä tavalla. Suunnatussa annissa Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska tähän on Yhtiön kannalta painavat taloudelliset syyt. 4. Uusmerkintä ja suunnatut annit 4.1 Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajille suunnatulla uusmerkinnällä Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi enintään kappaletta Yhtiön uutta nimellisarvoltaan 201,83 euron osaketta. Osakkeen merkintähinta on kaikille osakkeenomistajille sama 201,83 euroa. 4.2 Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla uusille osakkeenomistajille, joilla on Yhtiön kanssa markkinointisopimus Suunnatussa annissa osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yrityksille, joilla on alihankintasopimus Yhtiön kanssa, sekä puutarha-alan yrittäjälle Pekka Rähmöselle. Oikeus osakkeiden merkintään on yhteistyöyrityksillä, joilla on Yhtiön kanssa voimassa oleva markkinointi- tai alihankintasopimus. Osakkeiden merkintä on sidottu liikevaihtoon, liitteessä (liikevaihtoryhmät) esitetyllä tavalla. Oikeus osallistua suunnattuun osakeantiin on yrityskohtainen eikä se ole siirrettävissä. Pekka Rähmöselle tarjotaan merkittäväksi 200 kappaletta osakkeita.

9 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla Yhtiön henkilöstölle Henkilöstöannissa osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Rakennustukku Oy:n henkilökunnan merkittäväksi liitteessä (henkilöstön merkintäoikeus) esitetyllä tavalla. Oikeus osakkeiden merkintään henkilöstöannissa on Rakennustukku Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä. Oikeus osallistua henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. 5. Uusmerkinnän ja suunnatun annin merkintäaika Tarjousaika merkintätarjousten jättämiselle alkaa kello 9.00 ja päättyy kello Merkintäpaikka Merkintätarjous osoitetaan ja sen ottaa vastaan Rakennustukku Oy:n hallitus, osoitteessa Ruosteentie 18 A, Lappeenranta. 7. Merkintähinta 7.1 Uusmerkintä Osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan 201,83 euroa osakkeelta ja merkittävien osakkeiden yhteismääräksi kappaletta. 7.2 Suunnattu anti ja henkilöstöanti Osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan 201,83 euroa osakkeelta ja merkittävien osakkeiden yhteismääräksi ( ) kappaletta. Pekka Rähmöselle tarjotaan merkittäväksi 200 kappaletta osakkeita, jolloin merkintähinnan yhteissummaksi muodostuu euroa. Merkintähinnan maksu ehdotetaan suoritettavaksi kuittaamalla Rakennustukku Oy:n taseessa Rähmöselle oleva kauppahintavelka euroa osakkeiden merkintähintaa vastaan. 8. Osakkeiden merkitseminen ja osakkeiden maksu 8.1 Uusmerkintä, suunnattu anti ja henkilöstöanti Osakkeet merkitään hallituksen laatimaan merkintälistaan. Merkintätarjouksen tekijän on maksettava yhtiökokouksen päätökseen perustuva hyväksytyn merkintätarjouksen mukainen osakkeiden merkintähinta (kokonaisuudessaan Yhtiön pankkitilille) hallituksen vahvistamana päivänä, kuitenkin viimeistään Osakkeiden luovutus Osakeannissa merkityt ja maksetut osakkeet kirjataan Yhtiön osake- ja osakasluetteloon välittömästi sen jälkeen, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön osakkeista ei anneta osakekirjoja.

10 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään Osakasoikeudet Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon alkavalta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakeannissa merkityt osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien. 11. Varainsiirtovero Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 12. Vastuunrajoitus Yhtiö ja sen hallitus eivät ole vastuussa merkintätarjouksen tekijöitä ja osakkeiden merkitsijöitä kohtaan Yhtiön liiketoimintaan kuuluvista riskeistä. Merkintätarjouksen tekijä ja osakkeiden merkitsijä vakuuttavat perehtyneensä Yhtiön liiketoimintaan ja sen riskeihin parhaaksi katsomallaan tavalla ja haluamassaan laajuudessa. 13. Asiakirjojen nähtävillä olo Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja hallituksen ehdotuksesta liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ruosteentie 18 A, Lappeenranta. 14. Sovellettava laki Tähän osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja tätä osakeantia koskevat riidat ratkaistaan Lappeenrannan käräjäoikeudessa. Lappeenrannassa RAKENNUSTUKKU OY Maisa Piiroinen Maisa Piiroinen toimitusjohtaja Markku Rautakoura Markku Rautakoura hallituksen puheenjohtaja Teuvo Timonen Teuvo Timonen hallituksen varapuheenjohtaja

11 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 3, liite tehtävään 3 11 LIITE LIIKEVAIHTORYHMÄT JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ Suunnattu osakeanti yrityksille, joilla on Yhtiön kanssa markkinointi- ja alihankintasopimus. Liikevaihtoryhmät: viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto Osake kpl Yrityksiä Osake yht. Ryhmä 1. alle Ryhmä Ryhmä Ryhmä Ryhmä Ryhmä 6. yli YHTEENSÄ Yhteensä lasketaan liikkeelle osaketta. HENKILÖSTÖN MERKINTÄOIKEUS Yhtiön henkilökunnalle annetaan oikeus merkitä osakkeita seuraavasti: toimitusjohtaja johtoryhmä muut työntekijät 175 osaketta 145 osaketta 35 osaketta Yhteensä lasketaan liikkeelle 355 osaketta.

12 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 12 Tehtävä 4 (90 min.) Toimit päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena seuraavien osakeyhtiöiden tilintarkastuksissa. Osakeyhtiöt laativat tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti, ellei tehtävästä käy muuta ilmi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tässä tehtävässä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. 4.1 Valmistustoimintaa harjoittava Tehdas Oy harkitsee siirtymistä IFRS:n mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön. Tehdas Oy:n taseessa vaihto-omaisuudella on olennainen merkitys. Sen minimikalkyylin mukainen arvo on noin euroa, joka on noin kolmasosa taseen kaikista varoista. Vaihto-omaisuus sisältää raaka-aineita, puolivalmisteita ja myös valmiita tuotteita. Hankinnan ja valmistuksen muuttuvat menot ovat noin 65 % valmiin tuotteen hankinta-arvosta. Tilinpäätöksissään Tehdas Oy on sisällyttänyt FAS:n vaatimat menot tilinpäätöshetkellä varastossa olevien itse valmistettujen tuotteiden hankintamenoon. Voidaanko hankintameno määritellä samalla tavalla myös IFRS:ssä? Jos ei, mitä eroja on? 4.2 Liiketoimintaa harjoittavalla Hannikainen Oy:llä on oma toimitilakiinteistö. Kiinteistön kirjanpitoarvo on euroa, josta tontin osuus on euroa. Kiinteistön käyvästä arvosta on hankittu kaksi lausuntoa. Lausuntojen perusteella kiinteistön käypä arvo on euroa siten, että tontin käypä arvo on euroa ja rakennuksen käypä arvo on euroa. Rakennuksessa on poistoaikaa jäljellä 18 vuotta. Hannikainen Oy ei ole kirjannut aikaisemmin kyseisestä kiinteistöstä arvonkorotuksia eikä arvonalennuksia. a) Voidaanko FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä kirjata arvonkorotus? Jos voidaan, kuinka suuri arvonkorotus enintään voidaan kirjata? b) Esitä tilivientien avulla, kuinka mahdollinen arvonkorotus kirjataan (Per An). c) Onko kirjanpitokäsittelyssä eroa, jos Hannikainen Oy tekee tilinpäätöksensä IFRS:n mukaisena ja käyttää aineellisen omaisuuden arvostuksessa uudelleenarvostuksen mukaista arvostusperiaatetta? Esitä mahdolliset erot kirjauksissa. 4.3 Alfa Oy:llä on ollut omistuksessaan jo viiden vuoden ajan 30 % Bultti Oy:n osakkeista. Osakkeet hankittiin aikoinaan siitä syystä, että Bultti Oy tarvitsi oman pääoman vahvistamista. Samalla Bultti Oy aloitti Alfa Oy:n jälleenmyyjänä. Aluksi Bultti Oy myi merkittävän määrän Alfa Oy:n valmistamista tuotteista, mutta myöhemmin myynti on laskenut. Bultti Oy:n tulos on ollut viimeisen kolmen vuoden ajan tappiollinen ja sen maksuvalmius on huono. Jotta Alfa Oy olisi välttänyt kaikkien saamistensa ja myös osakkeiden arvon menetyksen, Alfa Oy:n euron erääntyneet myyntisaamiset Bultti Oy:ltä muutettiin velkakirjalainaksi Alfa Oy:n päättyneen tilikauden aikana. Velkakirjoille sovit-

13 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 13 tiin kahden vuoden maksuaika. Alfa Oy:n saamiset Bultti Oy:ltä ovat tilikauden päättyessä yhteensä euroa, joka muodostuu edellä mainitusta euron lainasaamisesta sekä euron myyntisaamisista. Bultti Oy:n taloudellinen tilanne on kuitenkin edelleen huonontunut. Lisäksi Alfa Oy:n taseessa Bultti Oy:n osakkeiden ja saamisten arvoissa Bultti Oy:ltä on merkittävää riskiä. Bultti Oy:n pääosakas on esittänyt Alfa Oy:lle, että se vastaa Bultti Oy:n puolesta Alfa Oy:n euron myyntisaamisten maksamisesta sillä ehdolla, että Alfa Oy myy sille kaikki omistamansa Bultti Oy:n osakkeet yhdellä eurolla ja antaa edellä mainitun euron lainasaamisen anteeksi. Alfa Oy harkitsee vakavasti tarjouksen hyväksymistä, koska muitakaan vaihtoehtoja ei ole näköpiirissä. Alfa Oy ei ole halukas kirjaamaan nyt laadittavaan tilinpäätökseensä Bultti Oy:n osakkeita (kirjanpitoarvo Alfa Oy:llä euroa) ja euron lainasaamista menetykseksi. Alfa Oy:n toimitusjohtaja ja talouspäällikkö vetoavat siihen, että vuonna 2004 päätetyt tiettyjen osakkeiden myyntivoittojen verottomuus ja myyntitappioiden sekä arvonalennusten vähennyskelvottomuus verotuksessa tekevät arvonalennuksista epäedullisia. Arvonalennukset tulisivat vaikuttamaan koko määrällään tilikauden tulokseen ja voitonjakokelpoisiin varoihin. Tämä vaikuttaa heikentävästi suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. He uskovat, että tästä syystä muuttunut säännös tullaan muuttamaan lähivuosina siten, että tällaiset menetykset ovat jälleen vähennyskelpoiset verotuksessa. Miten arvioit tilannetta ja mahdollista arvonalennusten kirjaamista? Miten menetysten kirjaaminen käsitellään vuoden 2005 verotuksessa? 4.4 Mitä tarkoittaa IFRS:ssä käsite veroihin liittyvät väliaikaiset erot? Esitä esimerkki verotuksessa vähennyskelpoisesta väliaikaisesta erosta. 4.5 Millä kirjanpitovelvollisilla on IFRS:n mukaan velvollisuus segmenttiraportointiin? 4.6. Liiketoimintaa harjoittava Business Oy toimii erikoistavaroiden maahantuojana ja tukkumyyjänä, jolla on paljon jälleenmyyjiä. Business Oy on hankkinut tilikauden aikana 50 % Velmu Oy:n osakkeista. Velmu Oy:n toimiala on erilaisten seikkailu- ja elämyspakettien myynti suuryrityksille niiden asiakas- ja henkilöstötilaisuuksiin. Velmu Oy sopii hyvin esimerkiksi myös Business Oy:n jälleenmyyjätapahtumien järjestäjäksi. Business Oy osti noin 10 vuotta sitten omaa tarvettaan varten toimisto- ja varastokiinteistön perustettavan yhtiön lukuun ja perusti tätä varten Kiinteistö Oy:n. Business Oy on omistanut kaikki Kiinteistö Oy:n osakkeet Kiinteistö Oy:n perustamisesta alkaen. Olet Business Oy:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitun HTM Margit Pahkalan apulainen. Business Oy on juuri vaihtanut tilintarkastajaa. HTM Pahkala ja sinä olette suorittamassa ensimmäistä tilintarkastusta Business Oy:ssä. HTM Pahkala on valittu myös Kiinteistö Oy:n tilintarkastajaksi. Tarkastuksessa tulee puhe Business Oy -konsernin rakenteesta ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Business Oy:n controller ilmoittaa, että he eivät ole koskaan tehneet konsernitilinpäätöstä, koska kiinteistöosakeyhtiötä ei hänen mukaansa tarvitse sisällyttää konsernitilinpäätökseen. Controller on sitä mieltä, että Velmu Oy:n hankinta ei millään tavalla muuta tilannetta eikä konsernitilinpäätöstä aiota edelleenkään laatia.

14 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 14 Konserniin kuuluvien yritysten yhteinen liikevaihto on noin 7,8 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 7,5 miljoonaa euroa), niiden taseiden loppusummat ovat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 3,3 miljoonaa euroa) ja niillä on ollut palveluksessaan viimeksi kuluneilla tilikausilla keskimäärin henkilöä. Kiinteistö Oy on laskuttanut emoyhtiöltä vuokraa päättyneen tilikauden aikana euroa. Emoyhtiöllä puolestaan on lainasaamista Kiinteistö Oy:ltä tilikauden päättyessä euroa, joka on peräisin kiinteistön hankinnasta. Business Oy ei jaa osinkoa. Kiinteistö Oy:öön jää tuloa, koska sen poistot ovat jo suhteellisen pienet tuloihin nähden. Tulos jaetaan kuitenkin osinkoina osakkeenomistajalle. Mitä seikkoja on huomioitava ja selvitettävä, jotta voidaan ottaa kantaa Business Oy:n velvollisuuteen laatia konsernitilinpäätös? 4.7 Business Oy:n varastossaan käyttämä melkein uusi trukki on palanut eräänä yönä käyttökelvottomaksi varaston pihassa päättyneen tilikauden aikana. Trukkia ei ollut vakuutettu. Sen hankintahinta oli euroa. Poistosuunnitelman mukaan trukit poistetaan 10 vuodessa tasapoistoin. Muilta osin koneiden ja kaluston suunnitelmapoistoina käytetään EVL:n mukaisia enimmäispoistoja. Trukit kuitenkin poistetaan ja ne käsitellään käyttöomaisuuskirjanpidossa hyödykekohtaisesti. Yhtiöllä ei ole muita trukkeja eikä uutta trukkia saatu vielä tilikauden päättymiseen mennessä. Tuhoutuneesta trukista oli tehty yhden vuoden poisto. Business Oy on aina tehnyt poistot verotuksessa suunnitelmapoistojen määräisinä, mistä johtuen yhtiöllä ei ole poistoeroa. Business Oy:n kirjanpitäjä on kirjannut trukin poistamattoman menojäännöksen romutuskuluksi (liiketoiminnan muihin kuluihin) pois koneista ja kalustosta. Lisäksi kirjanpitäjä on kirjannut tämän jälkeisestä koneiden ja kaluston menojäännöksestä EVL:n mukaiset enimmäispoistot. Nyt hän ei kuitenkaan tiedä, miten trukin tuhoutuminen pitäisi käsitellä Business Oy:n tilinpäätöksessä ja veroilmoituksessa. Mitä neuvoja annat? 4.8. Business Oy:n päättyneen tilikauden tilintarkastuksessa tuli esille myös seuraava asia: Yhtiöllä on taseessaan aineettomissa hyödykkeissä poistamatonta liikearvoa euroa ja muissa pitkävaikutteisissa menoissa euroa. Viimeksi mainittu erä sisältää erään mainosspotin tuotantokustannukset. Mainos teetettiin mainostoimistolla. Mainosspotissa mainostetaan televisiossa erästä kuluttajille myytäväksi tarkoitettua erikoistuotetta. Tuote on Business Oy:lle hyvin tärkeä ja siitä on tarkoitus tulla yksi sen markkinoimista päätuotteista. Tutkimusten mukaan tuotteelle näyttää olevan hyvin tilaa markkinoilla. Tämänhetkisten näkymien mukaan siitä saadaan hyvä kate. Tuoteidea on kehitelty Business Oy:ssä, mutta itse tuote valmistutetaan Kiinassa. Mainosspotti valmistui juuri ennen tilikauden päättymistä. Ennen tilikauden päättymistä mainosspotti esitettiin kaksi kertaa televisiossa. Mainosspotin on tarkoitus olla kyseisen tuotteen päämarkkinointiväline seuraavien kahden vuoden ajan. Markkinointiasiantuntijoiden mukaan tämä on perusteltua. Tällä perusteella mainoksen koko hankintameno aktivoitiin, eikä parin esityskerran perusteella katsottu vielä olevan tarvetta sen kuluksi kirjaamiseen. Mainoksen hankintameno on tarkoitus poistaa seuraavien kahden tilikauden aikana tasapoistoin. Liikearvo on syntynyt kaksi vuotta sitten, kun Business Oy osti erään maahantuontiyrityksen liiketoiminnan. Näin se sai useiden hyvin kannattavien tuotteiden maahantuonnin. Liikearvo poistetaan tasapoistoin viidessä vuodessa.

15 HTM-tutkinto, 1-osa, tehtävä 4 15 Business Oy:n hallitus on päättänyt, että yhtiö siirtyy IFRS:n mukaiseen tilinpäätösraportointiin. Tällöin ensimmäinen IFRS:n mukainen tilinpäätös laaditaan tilikaudelta Business Oy:n toimitusjohtaja ja controller ovat pyrkineet alustavasti selvittämään, mitä mahdollisia eroja Business Oy:llä on siirtymispäivän FAS:n ja IFRS:n mukaisen oman pääoman välillä. He kysyvät asiaa myös sinulta. Selvitä, onko näitä eroja edellä kuvatun perusteella. Mitä erot mahdollisesti ovat? Kuinka nämä erot vaikuttavat siirtymispäivän omaan pääomaan ja kuinka ne vaikuttavat omaan pääomaan jatkossa. Selvitä myös mahdollisten erojen rahamääräinen vaikutus siirtymispäivän omaan pääomaan. Onko edellä selostetun liikearvon ja muihin pitkävaikutteisiin menoihin aktivoitujen mainosmenojen käsittely tilinpäätöksessä hyvän kirjanpitotavan mukainen?

16 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(3) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan suositukset -teoksen (2005) mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2005) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai rahoituslaskelman teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Tehtävän taustatiedot (s. 2) ja hallituksen pöytäkirjoissa esitetyt asiat ovat esitetty oikein. Tehtäviin vastatessasi voit käyttää tietokoneen Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Tiina Tarkastaja tallentaa vastauksensa Omat tiedostot -kansioon seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 1 Tarkastaja Tiina Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 2 Tarkastaja Tiina jne.

17 HTM-tutkinto, 2-osa 2 Taustatiedot Datamobilex Oy:n toimialana on tietojärjestelmien suunnittelu, toiminnanohjaus- ja informaatiojärjestelmien kehittäminen ja valmistaminen sekä ohjelmistojen kauppa ja atk-alan koulutus. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja se toimii vuokratiloissa Oulun kaupungin keskustassa. Yhtiö on tehnyt toimitiloista kymmenen vuoden kiinteän vuokrasopimuksen, minkä jälkeen yhtiö voi halutessaan lunastaa toimitilat itselleen. Yhtiö on perustettu kuusi vuotta sitten, ja sen omistavat edelleen perustajaosakkaat: Matti Mekuri 51 %, Pirjo Toivoinen 20 %, Kauko Kojolainen 19 % ja Simo Sääteri 10 %. Datamobilex Oy:n hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Matti Mekuri sekä jäsenet Pirjo Toivoinen ja Kauko Kojolainen sekä Timo Heikkinen Teknologia Invest Oy:n edustajana. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Matti Mekuri. Ensimmäiset neljä vuotta Datamobilex Oy tuotti erityyppisiä teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmiä. Yhtiö on saanut Teknologia Invest Oy:ltä pääomalainaa toimintansa laajentamista varten. Niinpä turvatakseen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa yhtiö hankki kaksi vuotta sitten 50 % Datam Oy:n osakekannasta ja loput 50 % oli tarkoitus hankkia vuonna Datam Oy kehittää nuorisolle suunnattuja peliohjelmistoja. Datam Oy:n hallituksessa toimii Datamobilex Oy:n osakkeenomistaja Simo Sääteri sekä kaksi muuta Datam Oy:n osakkeenomistajaa. Datamobilex Oy:n pääkirjanpitäjänä toimii Marjo Matikka. Datamobilex Oy:n tilintarkastajaksi on valittu ensimmäistä kertaa HTM-yhteisö Tilintarkastus Diili Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Kati Mirjaminen. Toimit Kati Mirjamisen tilintarkastusapulaisena. Olet saanut käyttöösi seuraavan tarkastusmateriaalin: tilinpäätöksen tilikaudelta , joka sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen, hallituksen kokouspöytäkirjoja. Pyydettyäsi olet saanut käyttöösi myös Datam Oy:n toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta Tehtävien ratkaisuissa huomioitavia perusolettamuksia Datamobilex Oy:n tilintarkastuksessa olennaisuuden rajana pidetään 0,5 % liikevaihdosta, 5 % tuloksesta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 0,5 % taseen loppusummasta ja 1 % omasta pääomasta. Kuitenkin useat olennaisuusrajaa pienemmät virheet ja puutteet saattavat yhdessä vaikuttaa siihen, antaako tilinpäätös kokonaisuutena oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

18 HTM-tutkinto, 2-osa 3 Tehtävä 1 (7 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Datamobilex Oy:n kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös tarkastushavainnon vaikutus etenkin tilintarkastuslain :n mukaiseen raportointiin (mitä raportoidaan, missä raportissa), ellei virhettä tai puutetta korjata. Vastatessa voit käyttää valmista Word- tai Excel-pohjaa, jotka löytyvät kansiosta Omat tiedostot, tiedostonimellä Vastauspohja 2-osa Tehtävä 1. VASTAUSMALLI Päiväys: Datamobilex Oy:n tilintarkastus, tilikausi Tarkastaja: Tiina Tarkastaja Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (mitä raportoidaan), mikäli virhettä tai puutetta ei korjata. Raportointi (missä raportoidaan), mikäli virhettä tai puutetta ei korjata. Tehtävä 2 (3 pistettä) Laadi Datamobilex Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydelliset ja tänään päivätyt: a) tilintarkastuskertomus ja b) tilinpäätösmerkintä edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei miltään osin muuteta. Tehtävän 2 arvostelussa voidaan antaa miinuspisteitä kielivirheistä ja muista esitystapaa koskevista virheistä.

19 HTM-tutkinto, 2-osa, liite 1 HTM-TUTKINTO LIITE 2-OSA 1 (26) TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT SISÄLLYS DATAMOBILEX OY:N TASEKIRJA Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 7 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 10 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 10 Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit 10 DATAMOBILEX OY:N TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOJEN ERITTELYT Aineettomat hyödykkeet 12 Aineelliset hyödykkeet 12 Sijoitukset 12 Saamiset, lyhytaikaiset 12 Rahat ja pankkisaamiset 13 Oma pääoma 13 Vieras pääoma, pitkäaikainen 13 Vieras pääoma, lyhytaikainen 13 Liitetietojen erittelyt 14 DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/ DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/ DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/ DATAMOBILEX OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/ DATAM OY:N TASEKIRJA Toimintakertomus 24 Tuloslaskelma 25 Tase 26

20 HTM-tutkinto, 2-osa, liite 1 2 Datamobilex Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Oulu DATAMOBILEX OY TASEKIRJA

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot