Postitoimipaikka. Muu aihe, mika? luvanhalitjan muutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postitoimipaikka. Muu aihe, mika? luvanhalitjan muutos"

Transkriptio

1 V i r a n o m a i n e n tavttaa Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Dnro REITTILIIKENNEHAKEMUS ^ Liikennbi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrltyksen nimi tai henkilon sukunimi Ja etunimet Uudenmaan cent? UUDELY/ 3\ keskus Postiosoite PL 400 Postinumero Postitoimipaikka MIKKELI Kotikunta HenkilotunnusA'-tunnus HEINOLA Puhelin Sahkdpostiosoite Faksi Internetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus Muut luvanhaltijat/liikenteenharjolttajat: henkilon nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta) SAVONLINJA OY, PL 400, MIKKELI, Hakemuksen aihe I IUusi lum Luvan uusiminen ^ Reittimuutos Luvan tai vuoron peruuttaminen Muu aihe, mika? luvanhalitjan muutos 3. Reittiliikennelupahakemus Muutettavan/uusittavan reittililkenneluvan numero Aikataulumuutos Joukkolllkenneluvan numero (kaikki luvanhaitijat) Haettavan luvan voimassaoloaika (enintaan 10 vuotta, uusi lupa vahintaan 2 vuotta) Hakemuksen mukaisen liikennbinnin aioituspalvamaara (ks. aikataulujen muutosajankohdat) Haettavan liikenteen aikataulujen muutosajankohdat (perusteitu kohdassa 4) ^ Vuoden aiku viikon 2 maanantai Aikataulukausien ja vaihtuessa ^ Kouluvuoden paatbs viikon 22 sunnuntai ^ Kouluvuoden aiku viikon 33 maanantai Peruskoulun lukukausien alkamis- ja paattymisaikojen seka loma-aikojen mukaan kunnassa, missa kunnassa? Muu ajankohta, mika? Haettavan liikenteen reitit Helsinki-Lahti-Heinola-Jyvaskyla elyloil 1/3

2 rhaettavan liikenteen luonne M Pikavuoroliikenne I I Muu, mika?. ^ Vakiovuoroliikenne I IKaupunkiliikenne Haettavan liikenteen pysakit, aikataulu ja kartta, seka tarvittaessa selvitys siita, etta haetut vaylat ja pysakit ovat kaytettavissa liikennointiin. (suositellaan erillisten liitteiden kayttamista) liite llmoitus siita, onko tiakemuksen jattamista edeltanyt joukkoliikennelain 7 :n mukainen liikenteentiarjoittajien valinen yhteistyo ^ Ytiteistyota ei ole oilut O Ytiteistyota on oliut, mista selvitys liitteessa. Hakemukseen liittyvat muut lupahiakemukset , Hakemuksen perustelut (tarvittaessa eri liitteelle) Selvitys siita, miten palvelutasomaarittelyt on otettu hiuomioon (myos tiinnasto ja palvelun laatu) seka muut perustelut Perustelut liitteella 5. Hakemus lahetetty tiedoksi Hakija on lahettanyt tiakemuksen tiedoksi seuraavalle toimivaltaiselle lupaviranomaiselle ja kunnille 6. Paatos postitetaan ^ Hakijalle Laatijalle Paikka ja paivays Mikkeli Allekirjoitus ^ Nimenselvennys KailTonkanen Osoite PL 400, Mikkeli Satikopostiosoite Putielin Liitteet I ILaatulupaus (selvitys palvelun laadusta: tarjottavat palvelut, tiedottaminen, lipputuotteet ja matkalippujen tiinnat, ajoneuvot ja varusteet, lippu- ja informaatiojarjestelmiin kuuluminen, matkustajan oikeudet seka muut JLL:n 48 :ssa mainitut asiat) 1^ Aikataulu (muutokset merkitaan vantiaan aikatauluun, uudesta erillinen liite) I IPysakkilistaus 1^ Reittikartat 1^ Hakemuksen perustelut I ISelvitys tai lupa kadun, tien tai pysakin kaytettavyydesta liikennointiin I IMatkustajalaskennat I ISelvitys tarjonnan lisayksesta ja liikenndinnin tappiollisuudesta (JLL 33 ) I IValtakirja I IMuita liitteita, mita? Liitteita ytiteensa kpl KAUPUNKIEN JA KUNTIEN TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET (myontavat iuvan vain omalla alueellaan ajettavalle liikenteelle) Yksinomaan oman kuntansa alueella toimivaltalsia ovat Hyvinkaan, Imatran, Joensuun, Jyvaskyian, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, Kuoplon, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rauman, Riitiimaen, Rovaniemen, Salon, Savonlinnan, Seinajoen, Tampereen, Turun ja Vaasan kaupungit seka kaupunkiseudulla useidenkuntien alueella toimivaltalsia ovat Helsingin seudun liikennekuntayhtyma, Latiden kaupunkija Hdmeenlinnan kaupunki. elyioil 2/3

3 SAVONLINJA OY HAKEMUKSEN PERUSTELUT HELSINKI-LAHTI-HEINOLA-JYVASKYLA Lupa esitetaan siirrettavaksi Savonlinjan nimiin. Kaikki yhteysvalin liikenne muutetaan reittiliikenteeksi ja keskitetaan talle luvalle. Liikenteen tarjonta sopeutetaan kysyntaan. Lahdesta Heinolan suuntaan kulkeva liikenne ajetaan suoraan moottoritielle, uusi pysakki Lahdessa Viipurintien risteykseen. Vuorot: M-P 3.30 Helsinki-7.55 Jyvaskyla PLS Helsinki Jyvaskyla M-L Helsinki Jyvaskyla M-S Helsinki Jyvaskyla M-PS Helsinki Jyvaskyla M-L 6.15 Jyvaskyla Helsinki M-S 9.15 Jyvaskyla Helsinki M-PS Jyvaskyla Helsinki PS Jyvaskyla Helsinki M-PS Jyvaskyla Helsinki

4 /a Wc.0 bin Jyvaskyla - Helsinki M-L M-S M-P,S P,S M-P,S Jyvaskyla matkakeskus 6:15 9:15 13:00 15:45 18: Tourunsilta 2 X X X X X Vesmanninmaki 1 X X X X X VilsarinmakI, pika E X X X X X Rutalahti th E X X X X X LeIvonmakI th E 6:55 9:55 13:40 16:25 18: Tammihaara E X X X X X Joutsa, ex linja-autoasema 7:15 10:15 14:00 16:45 19: Rusi X X X X X Vehkasalo th X X X X X Hartola matkahuolto 7:35 10:35 14:20 17:05 19: Pohjola X X X X X Osltunkulma X X X X X Vahterlsto X X X X X Luslth X X X X X Kaakontie X X X X X Helnola linja-autoasema 8:15 11:15 15:00 17:45 20: Kaivokatu X X X X X Tahtlniemi X X X X X Vierumaen llittyma X X X X X Viipurintle X X X X X Lahti Matkakeskus 8:50-9:00 11:50-12:00 15:35-15:45 18:20-18:30 20:50-21: Lahtl Matkakeskus Molslonkatu E X X X X X Kauppalaune X X X X X Venetsia X X X X X Renkomaki X X X X X Mantaslan linja-autoasema 9:35 12:35 16:20 19:05 21: Keravan levahdysalue X X X X X Viikki, lahdenvayla etelaan X X X X X Valtimontie X X X X X Kumpulan kampus X X X X X Kylasaarenkatu X X X X X Kangasalankatu X X X X X Porvoonkatu X X X X X Ooppera X X X X X Hki linja-autoasema, KamppI 10:35 13:35 17:20 20:05 22:35 Helsinki - Jyvaskyld M-P PLS M-L M-S M-P,S Hkl-llnja-autoasema, Kamppi 3:30 10:00 13:00 15:30 19: Ooppera X X X X X Porvoonkatu X X X X X Kangasalantle X X X X X Kumpulan kampus X X X X X Valtimontie X X X X X Viikki X X X X X Keravan levahdysalue X X X X X Mantsalan linja-autoasema 4:30 11:00 14:00 16:30 20: Renkomaki X X X X X Venetsia X X X X X Kauppalaune X X X X X Moisionkatu X X X X X Lahti Matkakeskus 5:10-5:20 11:40-11:50 14:40-14:50 17:10-17:20 20:40-20:50 Viipurintie X X X X X Vierumaen liittyma X X X X X Tahtiniemi X X X X X Kaivokatu X X X X X Heinola linja-autoasema 5:55 12:25 15:25 17:55 21: Kaakontie X X X X X Lusi th X X X X X Vahteristo X X X X X Ositunkulma X X X X X Pohjola X X X X X Hartola matkahuolto 6:35 13:05 16:05 18:35 22: Vehkasalo th P X X X X X 8S102 Rusi X X X X X Jousa, ex. Linja-autoasema 6:55 13:25 16:25 18:55 22: Tammihaara P X X X X X LeivonmakI th P X X X X X Rutalahti th P X X X X X Viisarimaki pika P X X X X X Vesmanninmaki L X X X X X Tourunsilta 1 X X X X X Jyvaskyla Matkakeskus 7:55 14:25 17:25 19:55 23:25 X^prrr? O/^tr

5 AUL^tT^IOcTTV/i, REITTI HELSINKI - HEINOLA - JYVASKYLA " PIka 1 km DRID P / Hkillnja-autoasema, KamppI, kaukollik. 15: Ooppera ^ Porvoonkatu X / Kangasalantie X Kumpulan kampus X Valtimontle X Vlikkl X Keravan lev^hdysalue X VIerumaen llitlyma X TahtiniemI X Kaivokatu (Helnola) X Heinola llnja-autoasema Kaakontie X LusI th (4-tle) X Vahteristo X Ositunkulma X Pohjola X Hartolan matkahuolto Vehkasalo th P Rusi Joutsa, ex. linja-autoaseman piha 17: Tammihaara P LeivonmakI th P /l8; Rutalahtl th P (Korkeakankaantie) X Viisarimakl pika P X Vesmannlnmaki L X Tourunslita 1 fx JyvSskyla Matkakeskus (274 km) REITTI HELSINKI - MANTSAlA - LAHTI - HEINOLA -JYVASKYLA km DRID M-S / Hki llnja-autoasema, Kamppi, kaukollik. 18:^ Ooppera X / Porvoonkatu X / Kangasalantie X/ Kumpulan kampus X Valtimontle X Vlikkl Keravan levshdysalue M^ntsalan llnja-autoasema 19: RenkomakI Venetsia Kauppalaune Lahtl Matkakeskus terminaall eo:oo Konserttltalo Klvlstdnmakl fx Holma P X VIerumaen lllttyma X TahtiniemI X Kaivokatu (Helnola) X Helnola llnja-autoasema / 20: Kaakontie o CO

6 Lusi th (4-tle) -X I Vahterlsto X / Ositunkulma X / Pohjola X Hartolan matkahuolto 21: Vehkasalo th P X / Rusi X / Joutsa, ex. linja-autoaseman piha Tammlhaara P X LeivonmSki th P 22: Rutalahti th P (Korkeakankaantie) Viisarimaki pika P Vesmanninmaki L Tourunsllta Jyvaskyla Matkakeskus 122:45, (283 km) REITTI JYVASKYLA - HEINOLA - LAHTI - MANTSALA- HELSINK km DRID Jyvaskyla Matkakeskus Tourunsllta Vesmanninmaki Viisarinmaki, pika E Rutalahti th E (Korkeakankaantie) Leivonmaki th E Tammlhaara E Joutsa, ex. Ilnja-autoaseman piha Rusi Vehkasalo th Hartolan matkahuolto Pohjola Ositunkulma Vahterlsto LusI th (4-tle) Kaakontle Heinola ilnja-autoasema Kalvokatu (Heinola) Tahtlnleml Vierumaen llittyma Holma E KlvlstSnmakl Konserttitalo Lahtl Matkakeskus termlnaall Kauppalaune Venetsia RenkomakI Mantsaian Ilnja-autoasema Keravan levahdysalue Vllkkl, Lahdenvayla eteiaan Valtlmontle Kumpuian kampus Kyiasaarenkatu Kangasalantie Porvoonkatu Ooppera :00 :40 11:45 12:20

7 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. REITTI JYVASKYLA - LAHTI - HELSINK Pika^.02.2 km DR ID PSS / Jyvaskyia Matkakeskus 13: Tourunsilta 2 X / Vesmanninmaki 1 X / Lahtl Matkakeskus terminaali 15:4515: Kauppalaune X / Venetsia X Renkomaki x/ Keravan levahdysalue X Vllkkl, Lahdenvayla eteiaan X Valtlmontle X Kyiasaarenkatu h Kangasalantie fx Porvoonkatu X Ooppera X Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. Mms (272 km) REITTI HELSINKI - LAHTI - JYVASKYLA km DRID SS Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 15:3d Ooppera X / Porvoonkatu X / Kangasalantie / Kumpulan kampus Vaitimontie X / Viikki X / Keravan ievshdysalue X / Renkomaki X / Venetsia X Kauppalaune Latiti Matkakeskus terminaali 16: Vesmanninmaki L Tourunsilta Jyvaskyia Matkakeskus 1 /l9:15 9:55 20:00 (273 km) REITTI JYVASKYLA - HEINOLA - LAHTI - HELSINK Pika Pika km DR ID PSS 7 <M-L ] Jyvaskyia Matkakeskus 20:15 05:4& Tourunsilta 2 X / X / Vesmanninmaki 1 X / X / Viisarinmaki, pika E X / X / Rutalahti th E (Korkeakankaantie) X X/ Leivonmaki th E 20: Tammihaara E X / X Joutsa, ex. linja-autoaseman piha 2-/:15 06: Rusi X Y Vehkasalo th yj h Hartolan matkahuolto 07:05

8 Pohjola ^ Osltunkulma X / Vahterlsto X / LusI th (4-tie) X / Kaakontie X Heinola llnja-autoasema 22: Kalvokatu (Heinola) X / Tahtinlemi X Vierumaen lllttyma X / Holma E X KlvistonmSki X Konserttitalo X Lahtl Matkakeskus terminaali 22: Kauppalaune Venetsia Renkomakl Keravan levahdysalue Vilkki, LahdenvSyia eteiaan Valtlmontie Kyiasaarenkatu fx Kangasalantle X Porvoonkatu X Ooppera X Hkllinja-autoasema, KamppI, kaukoliik. 00:25 (282 km) REITTI :c 3:25 08:30 loiia-. (282 km) HELSINKI - HKI-VANTAA LENTOASEMA - UHTi - HEINOLA - JYVASKYLA km DRID M-S Hkl llnja-autoasema, KamppI, kaukoliik. 21: Ooppera X / Porvoonkatu X / Hattulantie X / Koskelantie X / Muurimestarintie X / Isopelto X / Vantaanporttl X Helsinki-Vantaa lentoasema T1 21: Lentoasema T2 21: Llikelentotie Korso Keravan levstidysalue RenkomSkl Venetsia Kauppalaune Lahtl Matkakeskus terminaali 23: Konserttitalo X KlvlstOnmakI X Holma P X VlerumSen lllttyma X TShtlnlemi X Kalvokatu2 X Heinola llnja-autoasema 23: Kaakontie X Lusi th (4-tle)

9 Vahteristo Osltunkulma Pohjola Hartolan matkahuolto Vehkasalo th P RusI Joutsa, ex. Ilnja-autoaseman piha Tammlhaara P LeivonmSki th P Rutalahtl th P (Korkeakankaantle) Vllsarimaki pika P Vesmanninmaki L Tourunsllta Jyvaskyia Matkakeskus 3:50 REITTI HELSINKI - HKI-VANTAA LENTOASEMA - LAHTI - HEINOLA - JYVASKYLA km DRID Hki linja-autoasema, KamppI, kaukollik Ooppera Porvoonkatu Hattulantle Koskelantle Muurimestarintle Isopelto Vantaanportti Helsinki-Vantaa lentoasema T Lentoasema Lilkelentotle Korso Keravan levahdysalue Renkomaki Venetsia Kauppalaune Lahti Matkakeskus terminaall VIerumaen lilttyma Tahtinlemi Kalvokatu Heinola linja-autoasema Kaakontle Lusi th (4-tle) Vahteristo Osltunkulma Pohjola Hartolan matkahuolto Vehkasalo th P Rusi Joutsa, ex. Ilnja-autoaseman piha Tammlhaara P LelvonmSkl th P Rutalahtl th P (Korkeakankaantle) Vilsarlmak! pika P Vesmanninmaki L Tourunsllta 1 11:50 ::10 13:15 1:50 14:30 14:50 5:05

10 SL-AUTOYHTYMA oy Jyvdskyla Matkakeskus REITTI JYVASKYLA- HEINOLA - LAHTI - HKI-VANTAA LENTOASEMA - HELSINKI km DRID JyvSskyia Matkakeskus Tourunsllta VesmanninmSki Viisarlnmaki, pika E Rutalahtl th E (Korkeakankaantle) LeivonmSki th E Tammihaara E Joutsa, ex. Ilnja-autoaseman piha Rusi Vehkasalo th Hartolan matkahuolto Pohjola Osltunkulma Vahterlsto LusI th (4-tie) Veljeskyia Heinola linja-autoasema Kalvokatu (Heinola) Tahtlniemi Vierumaen llittyma Lahtl Matkakeskus termlnaall Lahtl Matkakeskus Moisionkatu E Kauppalaune Venetsia Renkomaki Keravan levahdysalue Korso Liikelentotie Helsinki-Vantaa lentoasema T Lentoasema T Vantaanportti Isopelto Muurimestarintie Koskelantle Hattulantle Porvoonkatu Ooppera Hkl linja-autoasema, Kamppi, kaukolilk t! 25 :c ( ( 0014:05 5:20 IS^Q (286 km) REITTI HELSINKI - LAHTI - JYVASKYLA km DR ID M-^ Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukollik. 13/ Ooppera x/ Porvoonkatu Kangasalantie Kumpulan kampus Valtimontie Vilkki

11 Keravan levahdysalue -X Renkomaki X Venetsia X Kauppalaune X Lahti Matkakeskus terminaali 14:55 15: Konserttitalo X Kivisidnmaki X Holma P X Vierumaen liittyma X Tahtiniemi X Kaivokatu (Heinola) X Heinola linja-autoasema 15:'p Kaakontie X Lusi th (4-tie) X Vahteristo X / Onkiniemi X Osltunkulma X Pohjola X / Harlolan matkahuolto 16f Vehkasalo th P X Rusi x Joutsa, ex. linja-autoaseman piha 18: Tammihaara P X Leivonmaki Teboil (Matkahuolto) 17: Rutalahtl th P (Korkeakankaantie) Vllsarlmaki pika P Vesmannlnmaki L Tourunsilta Jyvaskyla Matkakeskus 17:45 Selitteet H = Taman luvan mukaisessa lilkenteessd saadaan hoitaa yhteyslilkennetta Helsinki-Vantaa lentoasemalle/lentoasemalta Ja Helsingin satamiln/satamlsta

12 KARTTALIITE ' HELSINKI-LAtm-iyVASKnA HVASICTL*-HEINOIA - LAHn - Hra-VANTAK LEHTMSEMA - MCLSINKl HELSINia - MKJVANTM LEMTOASEMA LAHII - MEINOLA JWASKYlA HELSINKI - HEINOLA - nvaskyla ' IWASKTlA-HEINOlA-LAKn-HWirSAA-HELSINa HELSINKI-LAmi-JlfV*SK*L*»VASK*lA - HEINOLA- LAim HELSINKI J*VASKYL*-LAHn-HELSINKI HELSINKI-MANISAIA- LAHH - WINOLA - mvasril* HBSlNKI-HKl-VANrAAlBfraASEHA-LAHn-HEINOLA-jyvASK*LA Cil dru SAARUARVl. I. ^1. P.if.ij.i.i, ^ > V \ Vahioo MuHIa ' AANEK08KI Uura^nen ; ' - 4.1::. >' >nr! ' SulT'illVt I itji nr.-ik.' / Kot»ow«ri 'Ji-i**- suonenjokt V J Jtautfllampl.1,^^ -y- 1 V ^ " "" j, Ki.ttv- AL / HuraAjfM 'Vt-j.L-iAiv eiaxvr*»a?«; P t,-»v»r4uiji"ll4 jt. «VIRRAT vr, T. KEWWU " ' tohfiw.vosiuiu > Ybt-KoAKi..- / " J»VA» KjyyIjI J HLl-'Oipr.t O Vw>i,i. J "V"-'/ * ; ' ntv'wvv»»v"' r ''., li L- V L-» r r.vi. s;^,. LappiMrta nuiiv. JJ ',». L. \ ' 't\ t* ' r-fcot'.'wr.m S -XA Mc LiutaM. a* ;'*sawc..v'- ^ ^nkasam "% ^. ^ Afi V' * "t PARKANQ ; ItSAuw J., ' V K.AA,1.,11. ' K..JV.I-I.../.... *y,. I-.J S/iVJ *" "-'T" -. La-.naw- -, V.ai' XfK-tk ^. -v.aa-.io M -. v.^la /- V V\" "y I Lfiir ' \ I '. Muwrwi* 1 lj J.I.'\. /V A..ar. LAL. ' -' I '.. P" <.SaIo..,-' ' \ Kangasniciini " Sa.vla. llj' ' ;, \. '* U.L, t S!J aj i>. M 1.ft' I V..1I'IL1.S "iitt ^ Iivi.a Lvvw,-,.*' if Jlniijafvt.W V,M»»SA - K.y. Kiiir-ou't j.lfeupajoki 1*11 - Lutianli»S^ ' IKAAIINEN a T /" V ^ 4 jm/t 4/ -.». ' V.A'V..A l.»-.ulk. ^ -,. j VlOJARVi"""^-.'' '"rfu E,. V"' I ov. TAMPERE n,\kr s!.,,., EML^.W.t J^r* -. NOKIA Prtkiu, luosault - - \ \ * -* 5Winor> RH'-Uji'Vi * J r " 8ASTAMAIA i'ajut>l<. 'V A ^a».v.a V'»V»y.,.' > ^ t '.--.fj f.,.. 'Wy.. LompdillS," ) onld^s a.*-"j"- PiifiiM AaBufaryo,^.,i,,. VoBlwitI VAIKEAKOSKI '.-iivyv,'... ^ AaAvry.f &y«n!rra'hjxf HiziakAiii -.^.a f«a**t» l tr». lirmjfn J - LA-i i.^...f, <-nr-.ivljfvfc ' ' is*.nj ' JllimkN r ^lhii.«ha K^n auaa i* watf^n ' nj I PunkAlildun. r " i,.r -{iw.k.';., l-aafv. itiiax) I I _ ' ' T,-> lkfcul rh»<^ PiEKSAIMAKI V.i \ r ' > WvsmHi I.u»,,,w.ry, KfjvEV.V Eiryjai^»»iru*Tn«t- /,' / MIKKEU Sywna '#''vir\f^'z7^ hin'tti ' A S ' ".--a. yarkaus^ \'i' V ; 0»..»p,J»V _l" " ffv.:.. K, \ «" ''' -<? RwRXwl "--l-- I ^A<^VLJ ^ " " HJrvpsJy ) s». <.A'' \ tvjrict'ui IS...4. SnltoipA.1»u -: ^i>hctaoarrt '*i^.j» r^ -- ^ Tal» MA/jiiA* v' ^, ttitdfynrn ''" ". *'. ut 41. ii' K/utj "Hattula ' iir-iih^i i -' ' * 'k ^ u..'»4yinc<0 : L. / < Uirt lai».. '-.rvxi \ HsmiKitortl HoHoIa'» Has ' Svli LalJ i LA ^K.n.ri* HAMEENLINNA,!: A LL».L,J.» A-. / "traw T, Wvrt»'w,. -'«.-r»i.i,. t U.;.. Mr'j,,n.y^ <, c>»<ppka ' '-V-".' 4 ^jiot«)»i» - :!" ' jao^sa-. T""-: :. Nulota.., _SL ^ ' ft*. fes"ji*'uj5*t'fv < ^Ip^LSiSatk^. '. ' ^ aloumaw Ljoiiiw L.i.vj v: '-J""'*' :'/ ' IMI rilllwxj-iai aiiir-iim"*.aavt-. l«.^la. KOUVOLA - - -a,,,. TSSVMII '" 'm..; / < ^T- Li r- l_ ' >". Ai L- ' I^TSn-jKrV y - r,,,,, 4 ' JoWoman ^/7a4iV} ', v-, _ i MyM './f. :i". ' PwiM. Tit""*-' % Hausj^ ORtMAmA i ' ; 5,'".-» n kaia I : I. a atuin ruhimaki V1y<vV;T>. PLfioiD Lo^ (A i 7.^1 P-,*;.., Af1;.U' "S v., 1 '. UvuLi 'i.fcfci. / Sun l.'tlailav..l:i ", llf SOMERO -MERO V* < *. -.,,^ra>r.cr, MyrsKyld JrH. «! X,.'."Ml ' f»», kiw... MiahikWa.v*./ M)rVJNKAA. afajrthia K;F*,."-a. ; PuKKEa McisKin,, "^'^1 V" *.. I.. \sa:'» " Ka.J»«. IvL.iv..^ v'uf.a KARKKILA,., ^! fbinwyr-rtamina''\ ' ' ', IMala ' A'.yy A«!«l KMil.i" / ^ PVLVa ' ' ' jjl.', ' ; jarve^aa, ponuiinhi fc.. " LOViiSA 'pyllls 'Pvlt KOTKA ^Ld^^2SiW~> >' ' ' " NumiiiAAl Tiiusiii LOVISA MlVa.ju»"i wo V*"'' /-M -a- '. ^. - HyrylJ hytylj Sipoft Sip. PpfM)0 Twwwo,, i. K.ni*>,it.i ' ' \ i VlhU. i H'-.BbROA :r- /.'SWT'RWtli JNummela ^ -t. ^ ' >M^'TL.akt icn \ P*P»K' - > Uf'W s»'vlwt( } TV,.., /..AayAv, ioh'ja. V-" loon. P""*'. *- >..-. ESPOO tjr. Llttvu L - l -y. MsX ib.ji.-"'"*?*'.' ' ---T-i ESBOi -.. ST ftfis.''-' '' s.iij tsiuntto """" KJ.^HPOOftaeW P-MrR>ft \ r.'ii Padv^ NANKO HANGO ^ -t, «"«rte- Mi-itki 'ei.u,'ai-a Kirttkonumml HELSINGFORS SjundaA KortiEinif l i RASEBORG RAASEPORI larf'.* Syyo^V^ii^ ft*va'mmiselie< Hafr^uthf hi^ngo (vjra fertf <r n 8A.*i -.» * ' ' wga Inkoo r«l.,: s.*isi).3 \ St/OM6rCAH77 RNSKAVfKkN Gogtind Suivsain Bofiol 7/wfrf* Ty/Lirsiiijn ' OffiObO SvlKn l^kl-vv I

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI HELSINKI - HEINOLA - JYVÄSKYLÄ 11.08.2015 - km DR ID M-P 0 182071 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 15:00 2 182130 Ooppera X 3 182105 Porvoonkatu X 4 232635 Kangasalantie X 5 165922 Kumpulan

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI HELSINKI - HEINOLA - JYVÄSKYLÄ 11.08.2015 - km DR ID P 0 182071 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 15:00 4 232635 Kangasalantie X 5 165922 Kumpulan kampus X 6 182242 Valtimontie X 9 232306

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

SIIRTYMAAJAN LIIKENNSINTISOPIMUKSEN MUUTOSEsftW

SIIRTYMAAJAN LIIKENNSINTISOPIMUKSEN MUUTOSEsftW V i r a n 0 m a i n e n lavttaa Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Dnro SIIRTYMAAJAN LIIKENNSINTISOPIMUKSEN MUUTOSEsftW Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella UDoenmaan t.ly - keskus

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Sahkopostiosoite. Muut luvanhaltijat/lilkenteenharjolttajat: henkiion nimi ja yhteystledot (kaytetaan tarvittaessa liitetta)

Sahkopostiosoite. Muut luvanhaltijat/lilkenteenharjolttajat: henkiion nimi ja yhteystledot (kaytetaan tarvittaessa liitetta) Viranomainen taytt^ BinkBirW",liikenne- ja ympiristokeskus Dnro REITTILIIKENNEHAKEMUS Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella Uudenmaan ELY - keskus ELY - centralen i Nyland 0 5-10- 2017

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SAVONLINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI SAVONLINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI MIKKELI - HELSINKI PIKA 01.07.2014 - Pika Pika 01.01.2017 - km DR ID L S 0 300340 Mikkeli matkakeskus 08:00 09:00 1 114257 Marskin aukio X X 1 57160 Kiiskinmäki(Mikkeli) X X 4 135539 Rantakylä

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-582847 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 916473 1.2.2016

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-582847 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 916473 1.2.2016 1 REITTI HELSINKI - HEINOLA - JYVÄSKYLÄ 11.08.2015 - km DR ID M-P 0 182071 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 15:15 2 182130 Ooppera X 3 182105 Porvoonkatu X 4 232635 Kangasalantie X 5 165922 Kumpulan

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-582847 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 911701 24.7.2015

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-582847 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 911701 24.7.2015 1 REITTI HELSINKI - HEINOLA - JYVÄSKYLÄ 11.08.2015 - Erikoispika km DR ID M-P P 0 182071 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 15:15 15:30 2 182130 Ooppera X X 3 182105 Porvoonkatu X X 4 232635 Kangasalantie

Lisätiedot

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5.

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5. Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet 1. HakijaRiikenteenharjoittaja P0SELYIJ4fO(.. yrnprisiökeskus Etinkeino, Iiikenne ja 28. 02. 2011 [ Viranomainen {s-svon ELYkokuø elyl On 1/3 Savonlinna-Parikkala,

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Muut luvanhaltijat/lilkenteenharjoittajat: henkiion nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa iiitetta) 1 1Muu aihe,

Postitoimipaikka. Muut luvanhaltijat/lilkenteenharjoittajat: henkiion nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa iiitetta) 1 1Muu aihe, Viranomalnen tayttg EllnkeiriO", iiikenne-ja ymparistdkeskus Dnro Uudenmaan ELY - keskus ELY- centralen i Nyland REITTILIIKENNEHAKEMUS.iikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 0 5-10- 2017

Lisätiedot

Postitoimipaikka MIKKELI. Faksi

Postitoimipaikka MIKKELI. Faksi Viranomainan laytiaa ^ OinkPiiTO. liikenne-j8 vrrjxinniokesjcjs Dnro Uudenmaan ELY - kej ELY - centralen i Nyi 29-10- 2015 SIIRTYMAAJAN LIIKENNOINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITYS Liikenntii usean toimivaltaisen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Faksi. Muut siirtymaajan liikennointisopimuksen liikenteenharjoittajat: nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta)

Postitoimipaikka. Faksi. Muut siirtymaajan liikennointisopimuksen liikenteenharjoittajat: nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta) V i r a n 0 m 2 in t a y 112 Elinkeino-, liikenne- la ^7 ympanstokeskus Dnro Uudenmaan ELY - keskus ELY- centralen i Nyiand 31-10- 2016 SIIRTYMAAJAN LIIKENNOINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITYS Liikennoi usean

Lisätiedot

Täydennämme REITTI hakemustamme keskusteltuamme KesEly:n Rauni Malisen kanssa vastaamaan asiakkaiden tarpeita seuraavien vuorojen osalta:

Täydennämme REITTI hakemustamme keskusteltuamme KesEly:n Rauni Malisen kanssa vastaamaan asiakkaiden tarpeita seuraavien vuorojen osalta: Lähettäjä: Ari Roikonen Lähetetty: 23. maaliskuuta 2017 12:26 Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa; ELY Info Joukkoliikenne Uusimaa Kopio: Liikenne Savonlinja; Timo Lappi Aihe:

Lisätiedot

Postitoimipaikka. MlKKELl Faksi

Postitoimipaikka. MlKKELl Faksi Viranomainen 1 a y 11 a a ^ b:.nk(ri!

Lisätiedot

(3 Aikataulumuutos Q Luvan tai vuoron peruuttaminen

(3 Aikataulumuutos Q Luvan tai vuoron peruuttaminen ElinkeinO", liikenne- ja ympahstokeskus Dnro Viranomainen tavitad ^ Uudonmoan CLY - KesKus ELY - centralen i Nyland REITTILIIKENNEHAKEMUS ^ Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1 h

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Muut luvanhaltijat/liikenteenharjolttajat: henkllon nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta)

Postitoimipaikka. Muut luvanhaltijat/liikenteenharjolttajat: henkllon nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta) Viranomainen t a y 11 a f ijiiikeax:, liikenne- ja vriipafisiiikeskus Dnro REITTILIIKENNEHAKEMUS ^ LiikennSi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 03-10- 2016 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrltyksen

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561570 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 921562 6.7.2016

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561570 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 921562 6.7.2016 1 REITTI JYVÄSKYLÄ - HELSINKI 01.07.2014 - km DR ID SS 0 186632 Jyväskylä Matkakeskus 15:00 0 207476 Tourunsilta 2 X 7 143566 Vesmanninmäki I X 31 90166 Viisarinmäki, pika E X 43 90154 Rutalahti th E (Korkeakankaantie)

Lisätiedot

Muut luvanhaltljat/llikenteenharjoittajat: henkilon niml ja yhteystledot (kaytetaan tarvlttaessa llltetta)

Muut luvanhaltljat/llikenteenharjoittajat: henkilon niml ja yhteystledot (kaytetaan tarvlttaessa llltetta) Viranomainen tayttaa Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Dnro Uudenmaan ELY - keskus ELY - ceniraien i Nyland REITTILIIKENNEHAKEMUS ^ Liikennbi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561570 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 916267 25.1.2016

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561570 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 916267 25.1.2016 1 REITTI JYVÄSKYLÄ - HELSINKI 01.07.2014 - km DR ID SS 0 186632 Jyväskylä Matkakeskus 15:00 0 207476 Tourunsilta 2 X 7 143566 Vesmanninmäki I X 31 90166 Viisarinmäki, pika E X 43 90154 Rutalahti th E (Korkeakankaantie)

Lisätiedot

Postitoimipaikka KARSTULA

Postitoimipaikka KARSTULA Þilffiittiu[':!" j" REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS! t-iitenncii usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella. Hakiia/liikenteen a Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet GRSTULAN LIIKENNE OY Postiosoite

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561570 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 911459 13.7.2015

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561570 SL-AUTOYHTYMÄ OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 911459 13.7.2015 1 REITTI JYVÄSKYLÄ - HELSINKI 01.07.2014 - km DR ID SS 0 186632 Jyväskylä Matkakeskus 15:30 43 90154 Rutalahti th E (Korkeakankaantie) X 50 500676 Leivonmäki Teboil (Matkahuolto) 16:10 70 300440 Joutsa,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY - keskus ELt - CMiiLibltiiM Nvi^adomi men I d v 11A d. Faksi

Uudenmaan ELY - keskus ELt - CMiiLibltiiM Nvi^adomi men I d v 11A d. Faksi L-'inkftni'5-, liikenne- Ja yit'piitiktijkeskus Uudenmaan ELY - keskus ELt - CMiiLibltiiM Nvi^adomi men I d v 11A d Dnro 2 6-11- 2015 SIIRTYMAAJAN LIIKENNOINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITYS Liikenn^i usean toimivaltaisen

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet Pileus Oy Postiosoite

Lisätiedot

Muut luvanhaltijat/lllkenteenharjolttajat: henkllon nimi ja yhteystledot (kaytetsmn tarvittaessa llitetta)

Muut luvanhaltijat/lllkenteenharjolttajat: henkllon nimi ja yhteystledot (kaytetsmn tarvittaessa llitetta) Elinkeino-, liikenne-ja ymparistokeskus Dnro Viranomalnen tayttaa REITTILIIKENNEHAKEMUS X! Liikenn5i usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tal henkildn

Lisätiedot

Postitoimipaikka Iisalmi. Hen kilötun n usa/-tu n n us 0184665-7. Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pohj olanmatka.fi

Postitoimipaikka Iisalmi. Hen kilötun n usa/-tu n n us 0184665-7. Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@pohj olanmatka.fi R ls ilil"ll ".illii!" j" Dnro REITTILIIKEN N ELUPAHAKEMUS! L kennö usean to mivaltaisen lupaviranomaisen alueella I tlg9l tt tqt Yrityksen nimi tai henk lön sukunimi ja etunirnet Antúi Kangas Oy Postloso

Lisätiedot

n Peruskoulun lukukausien alkamis- ja paattymisaikojen seka loma-alkojen mukaan kunnassa, misss kunnassa?

n Peruskoulun lukukausien alkamis- ja paattymisaikojen seka loma-alkojen mukaan kunnassa, misss kunnassa? Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Uudenmaan ELY kqskus hi Y - cenfalen a i r en t a V11 d a Dnro 2 9-09- 2017 REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS I ILiikennOi usean toimivattaisen lupaviranomaisen alueella

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

I IPikavuoropysakin muutos I ILuvan tai vuoron peruuttaminen

I IPikavuoropysakin muutos I ILuvan tai vuoron peruuttaminen HInkeino-, liikenne-ja ymp^stokeskus Dnro Viranomalnen tsynaa SMRTMAAJAN LIIKENNOINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITS Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja rityksen

Lisätiedot

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus.

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus. Saln kaupunki Rekisteröity 7.10.2014 3046/08.01.00.01.04/2013 Viranmainen t linkein-, liikenne- ja ympäristökeskus R!TTIL!IKNNLUPAHAKMUS I Uit"nnOi usean timivaltaisen lupaviranmaisen alueella lvrr Yrityksen

Lisätiedot

l-'-'-rmih. j,. _ iv i» in en I a V 11 e e ;_Li - COiiifLirJil i i^yland Postitoimipaikka SahkOpostiosoite

l-'-'-rmih. j,. _ iv i» in en I a V 11 e e ;_Li - COiiifLirJil i i^yland Postitoimipaikka SahkOpostiosoite Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Dnro l-'-'-rmih. j,. _ iv i» in en I a V 11 e e ;_Li - COiiifLirJil i i^yland 10-03- 2015 REITTILIIKENNEHAKEMUS Liikenndi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen

Lisätiedot

Muut luvanhaitijat/liikenteenharjoittajat: henkiidn nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta)

Muut luvanhaitijat/liikenteenharjoittajat: henkiidn nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta) Bnkeino-. Hikenne- ja ymparistskeskus Dnro Viranomainen tayttaa Kaakkois-Suomen ELY 31. 01. 2017 Dnro KASELY/ REITTILIIKENNEHAKEMUS Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet OnniBus.com

Lisätiedot

SShkdpostlosoite. Muut (uvanhaltijat/liikenteenharjoittajat: henkildn nimi ja yhteystiedot (kdytetddn tarvittaessa liitettd)

SShkdpostlosoite. Muut (uvanhaltijat/liikenteenharjoittajat: henkildn nimi ja yhteystiedot (kdytetddn tarvittaessa liitettd) Vifanoina}non tf^tk^no-, Uikenne-ja ytufjflrlstckeskus Onro REtTTILIIKENNEHAKEMUS Liikenndi usean toimivaltaisen lupaviranomalsen alueella Uudonmaan ELY - keskus ELY - cenlralen i Nyland >^ -03-20t6 Yrityksen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Muut luvanhaltijat/liikenteenharjoittajat: henkildn nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta)

Postitoimipaikka. Muut luvanhaltijat/liikenteenharjoittajat: henkildn nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta) Viranomainen tiyttaa _ Elditono, liikenne- ja ympanstokeskus Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS ^ Liikennfli usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella Uudenmaan ELY - keskus ELY - centralen i Nyland 3

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet OnniBus.com

Lisätiedot

Postitoimipaikka Tampere SdhkOpostiosoite

Postitoimipaikka Tampere SdhkOpostiosoite viranomainen Idyitaa ElinkeinO", liikenne- ja ymparistokeskus Dnro REITTILIIKENNEHAKEMUS I ILiikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/IMkenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilon

Lisätiedot

X! Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella

X! Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella Vlranomaineri layltai ElinkeinO". iiikenne- ja ^ ympdristokeskus Dnro Kaakkois-Suomen ELY 0 6-10- 2017 Dnro KASELY/ REITTILIIKENNEHAKEMUS X! Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella Yrityksen

Lisätiedot

Postitoimipaikka MIKKELI Sahkbpostiosoite

Postitoimipaikka MIKKELI Sahkbpostiosoite B Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Viranomainen taytta REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS ^ Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilbn

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Muut luvanhaltijat/lilkenteenharjoittajat: henkllonnlmlja yhteystledot (kaytetaan tarvittaessa liltetta)

Muut luvanhaltijat/lilkenteenharjoittajat: henkllonnlmlja yhteystledot (kaytetaan tarvittaessa liltetta) Vifanomainen tayttaa Elnkeino, liikenne-ja ymfjaristbkeskus Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS ^ Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella Uudenmaan F!.Y - keskus ELY - centrii'

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561644 ETELÄ-SUOMEN LINJALIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 911426 13.7.2015

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561644 ETELÄ-SUOMEN LINJALIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 911426 13.7.2015 1 REITTI HELSINKI - KOUVOLA 01.07.2014 - Pika 11.08.2015 - Pika - 10.08.2015 Pika 11.08.2015 - km DR ID M-L M-To L 0 182071 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 15:50 17:00 11:45 2 182130 Ooppera X

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VÄINÖ PAUNU OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI VÄINÖ PAUNU OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI HELSINKI - NOKIA 01.06.2015 - Pika km DR ID M-S 0 182071 Hki linja-autoasema, Kamppi, kaukoliik. 13:15 2 182131 Ooppera X 3 182179 Töölön tulli X 5 232383 Ruskeasuo X 6 232787 Metsäläntie X 7

Lisätiedot

KOHDE 2016/3/6 REITTI MÄNTSÄLÄ - HELSINKI

KOHDE 2016/3/6 REITTI MÄNTSÄLÄ - HELSINKI 1 AIKATAULULIITE SOPIMUSLUONNOS LUONNOS-165718 KOHDE 2016/3/6 REITTI MÄNTSÄLÄ - HELSINKI 10.08.2016-03.06.2017 + km DR ID M-P 0 300381 Mäntsälän linja-autoasema 06:05 0 76157 Peltolantie E X 1 76155 Mustamäentie

Lisätiedot

Muut luvanhaltijat/liikenteenharjoittajat: henkilon nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta)

Muut luvanhaltijat/liikenteenharjoittajat: henkilon nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvittaessa liitetta) Vlranomalnan tayltas BinkeinO". iiikenne- ja fey ymp^ristokeskus Dnro REITTILIIKENNEHAKEMUS /K Liikennoi usean toimivaitaisen lupaviranomaisen alueeila ^' 07-2017 (uudeiy/^ 1. Hakija/liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI OY POHJOLAN LIIKENNE AB PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM

AIKATAULULIITE LUPA REITTI OY POHJOLAN LIIKENNE AB PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 1 REITTI HELSINKI-LOVIISA-KOTKA 01.07.2014 - km DR ID M-PSS 0 182071 Kamppi, kaukoliik. 19:15 2 182130 Ooppera X 3 182105 Porvoonkatu X 4 232174 Kangasalantie X 5 165922 Kumpulan kampus X 6 182242 Valtimontie

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

AIKATAULULIITE HAKEMUS HAKEMUS-166958 VENTONIEMI OY

AIKATAULULIITE HAKEMUS HAKEMUS-166958 VENTONIEMI OY UUDELY/5189/2016 Saap. 15.4.2016 1 AIKATAULULIITE HAKEMUS HAKEMUS-166958 REITTI EIKOULP JOKELA - KELLOKOSKI - JÄRVENPÄÄ - HYRYLÄ - HELSINKI 06.06.2016 - +++ km DR ID M-P - 126083 Jokelan asema P 07:15

Lisätiedot

PIKAVUORO. Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU

PIKAVUORO. Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU PIKAVUORO Aikataulut 1.1. 5.6.2016 HELSINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU HEL SINKI LAHTI MIKKELI VARKAUS JOENSUU 1. 31.1.2016 5) 1) M P M S M PSS Hel sinki 8.30 14.00 Lentoasema/T2 (8.35) (14.05) Lentoasema/T1

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Faksi. Muut siirtymaajan liikennointisopimuksen liikenteenharjoittajat: nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvlttaessa llitetta)

Faksi. Muut siirtymaajan liikennointisopimuksen liikenteenharjoittajat: nimi ja yhteystiedot (kaytetaan tarvlttaessa llitetta) Viranomainen taytiaa Einkeino-. Bik^vie- ja ympariste^eskus Dnro SIIRTYMAAJAN LIIKENNOINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITYS Liikennoi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/iiikenteenharjoittaja

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet Pileus Oy Postiosoite

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

1LtikennOi usean toimivaltaisen iupaviranomaisen alueella

1LtikennOi usean toimivaltaisen iupaviranomaisen alueella ElinkeinO", liikenne-ja ymparistokeskus Dnro Viranomainen tayttaa \ ELY - \ i REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS 1 01"03-2016 1 1LtikennOi usean toimivaltaisen iupaviranomaisen alueella 1. Hakiia/liikenteenhahoittaia

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013

Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa. Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013 Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa Joukkoliikenne on osa valtion, seutujen ja kuntien

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561361 SAVONLINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 895275 23.6.2014

AIKATAULULIITE LUPA REITTI-561361 SAVONLINJA OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM 895275 23.6.2014 1 REITTI MIKKELI - HELSINKI 01.07.2014 - Pika km DR ID M-PS 0 300340 Mikkelin matkakeskus 15:15 1 114270 PORRASSALMENKATU 1 X 2 230518 Hiihtomäen lava, E X 14 81471 Löytö th, E X 20 81483 Ristiina th (vt.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS

REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet OnniBus.com

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014 1 Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet Keskushallintoyksikkö PL 7252 01051 LASKUT Päivitetty 26.11.2014 Verkkolaskuosoite: 003703120817 Välittäjän tunnus: 003710948874

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

AMMATTITEATTERIT. AHAA TEATTERI Hatanpään valtatie 6 33100 TAMPERE 03 222 4870 www.ahaateatteri.com info@ahaateatteri.com

AMMATTITEATTERIT. AHAA TEATTERI Hatanpään valtatie 6 33100 TAMPERE 03 222 4870 www.ahaateatteri.com info@ahaateatteri.com AMMATTITEATTERIT AHAA TEATTERI Hatanpään valtatie 6 33100 TAMPERE 03 222 4870 www.ahaateatteri.com info@ahaateatteri.com ESPOON PL 10665, 02070 Espoon kaupunki 09 439 3550, fax 467 550 Liput 439 3388 www.espoonteatteri.fi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot