KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6 Vaaralliset jätteet kotitalouksista (kg/as) 14,2 14,1 12,9 13,9 Henkilöstö Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 45,6 46,0 47,6 46,7 Henkilöstön koulutuksen kulut ( /htv) Talous Kokonaisliikevaihto (M ) 13,77 13,51 13,52 13,79 Liikevaihto/asukas 102,00 99,90 100,10 102,00 Ostetut palvelut liikevaihdosta (%) 42,1 45,0 47,8 56,7 Investointimenot liikevaihdosta (%) 5,9 8,7 6,6 1,8 Poistot liikevaihdosta (%) 11,2 12,1 11,1 13,6 Liiketulos liikevaihdosta (%) 9,2 4,5 2,8 5,4 Omavaraisuusaste (%) 61,1 60,3 59,7 60,7 Vuonna 2014 Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä Sekajäteastiatyhjennystä vuodessa Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka, alv 24%, 240 l astia ( ) 6,65 Vakituisen asunnon ekomaksu, ka, alv 24% ( ) 29,89 Rosk n Roll Oy Munkkaanmäki Lohja vaihde ROSK N ROLL

3 VUOSI 2014 LYHYESTI SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 Keskeiset tunnusluvut 3 Vuosi 2014 lyhyesti Jätteenkäsittelyn osalta yhtiö on siirtynyt kaatopaikkasijoittamisesta jätteen energiana hyödyntämiseen. Tämä on yhtiön koko yli 20 vuotisen historian merkittävin kehitysaskel jätteen käsittelyssä. 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus Jätehuollon vastuunjako Faktaa fuusiosta 6 Toiminta ja tavoitteet 7 Kehityshankkeet Asiakastyytyväisyys 8 Kiinteistöjen jätehuolto 10 Jätteen vastaanotto VUOSI 2014 LYHYESTI Rosk n Roll Oy Ab:n (RR) ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (IUJ) yhdistymistä jatkettiin käytännön tasolla, kun lähinnä haitantekomielessä fuusiota vastaan nostettujen kanteiden käsittely eri oikeusasteissa on viivyttänyt juridista yhdistymistä. Oikeuskäsittelyt hidastavat yhtiöiden fuusioitumista, eivät estä sitä. Juridisen fuusioitumisen arvioidaan olevan mahdollista vuoden 2016 alkupuolella. RR ja IUJ toimivat jo nyt operatiivisten tehtävien osalta kuin yksi yhtiö. Yhtiöillä on yksi yhteinen johtoryhmä, esimiesryhmä ja henkilöstökokous. Valtaosa palveluista ja hankinnoista hoidetaan tarvittaessa yli yhtiörajojen. Samanaikaisesti on valmisteltu fuusioon liittyviä toimenpiteitä. Jätteenkäsittelyn osalta yhtiö on siirtynyt kaatopaikkasijoittamisesta jätteen energiana hyödyntämiseen. Tämä on yhtiön koko yli 20 vuotisen historian merkittävin kehitysaskel jätteen käsittelyssä. Toimintavuoden päätyttyä ei kaatopaikalle mennyt enää käytännössä yhtään alueen kotitalouksisista kerättyä sekajätettä. RR:lla on pitkäaikainen sopimus jätteen poltosta Vantaan Energian kanssa. Jätevoimalan myötä putoavat yhdyskuntajätteen käsittelyn ympäristöhaitat murto-osaan kaatopaikkakäsittelyyn verrattuna. 12 Munkkaan jätekeskus Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 14 Ympäristövastuu 17 Henkilöstö 18 Viestintä 19 Taloudellinen vastuu 20 Hallituksen toimintakertomus 23 Tuloslaskelma ja tasekirja VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ROSK N ROLL JA ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO TOIMIVAT KÄYTÄNNÖSSÄ KUIN YKSI YHTIÖ Vuodesta 2012 valmisteltu Uudenmaan itäisen ja läntisen puolen kahden jäteyhtiön fuusio viivästyy edelleen. Lohjalainen jätehuoltoyritys on nostanut 0,05 prosentin omistusosuutensa lunastamista vastaan kolme kannetta. Rosk n Roll on voittanut kaikki kanteet selvästi niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Kantaja on hakenut asiassa vielä valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Tämä viivyttää yhdistymistä vielä siten, että juridinen fuusio on valmis vuoden 2016 alkupuolella. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto ovat fuusioitumassa tavoitteenaan suurempien volyymien myötä parempi tehokkuus ja pienemmät toiminnan riskit. Fuusioitumispäätöksen yhteydessä sovittiin, että uusi jäteyhtiö on 100 % kuntiensa omistama. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiö voisi hoitaa omistajakuntiensa sidosyksikkönä näiden jätelain mukaisia tehtäviä. Yhtiöt toimivat jo nyt yhden yhtiön mallin mukaan niin paljon kuin mahdollista. Erilliset johtamisjärjestelmät on korvattu samalla, molemmat yhtiöt kattavalla johto- ja esimiesryhmällä. Suurin osa tehtävistä ja hankinnoista hoidetaan järkevinä kokonaisuuksina ilman nykyisiä yhtiörajoja. Pitkittyneestä fuusioitumisajasta huolimatta on yhtiön henkilökunta hoitanut tehtävänsä tehokkaasti ja motivoituneesti. Hyvinä säilyneet tulokset työtyytyväisyysmittauksista ovat tästä mainio osoitus. KAATOPAIKASTA ENERGIAN TUOTANTOON Yhtiön historian merkittävin muutos jätteen käsittelyssä tapahtui maaliskuussa, kun Vantaan Energian jätevoimala Vantaan Långmossabergenissä aloitti toimintansa. Voimalainvestointi toteutui, kun Vantaan Energia voitti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Rosk n Roll Oy Ab:n järjestämän tarjouskilpailun sekajätteen energiakäytöstä. Jätevoimalan myötä ei kaatopaikalle mene enää käytännössä yhtään asumisen sekajätettä. Tämä pienentää voimakkaasti niin kaatopaikan tilantarvetta kuin jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä. Jätevoimalan avulla yhtiö täyttää jo etuajassa vuonna 2016 voimaan tulevan orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitukset. Jätevoimalan käyttöönotto sujui merkittävästi odotettua paremmin ja koekäyttövaiheessa laitokselle voitiin ottaa enemmän jätettä kuin alun alkaen ennakoitiin. Tämä vaikutti siihen, että tilikauden tulos oli huomattavasti budjetoitua parempi. Jätevoimalan kapasiteetti on alussa jonkin verran suurempi kuin nykyisin HSY:n ja RR:n vastuulla olevat jätteet edellyttäisivät. Näin siksi, että lähivuosina pääkaupunkiseudun asukasmäärän kasvaminen lisää myös jätevoimalan kapasiteettitarvetta. Tämän alkuvaiheen lisäkapasiteetin myymiseksi ovat HSY ja RR perustaneet yhteisyrityksen, joka aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Jätevoimalan kapasiteetille on vahva kysyntä. Tämä on osoitus laitoksen oikeasta mitoituksesta. YHTEISTOIMINTAA MYÖS BIOJÄTTEEN JA LIETTEEN KÄSITTELYSSÄ Rosk n Roll ja IUJ perustivat kuuden Uudenmaan alueella toimivan kunnallisen vesilaitoksen kanssa hankintarenkaan. Hankinnassa kilpailutetaan yhteisesti renkaan jäsenten biojätteen ja viemärilietteiden kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen. Isomman volyymin taloudellisten etujen ohella hankintarenkaan tavoitteena on varmistaa biohajoavien jätteiden korkealaatuinen käsittely ja aito hyödyntäminen. Hankintarengas on hyvä esimerkki jätehuollossa suuremmalla mittakaavalla saavutettavista hyödyistä. TYYTYVÄISET ASIAKKAAT Hyvän ympäristönsuojelun ja toiminnan taloudellisen tehokkuuden ohella asiakkaiden tyytyväisyys yhtiömme palveluihin on meille ensiarvoisen tärkeää. Saimme vuoden 2014 lopussa järjestetyistä asiakastyytyväisyysmittauksista hyvät arvosanat. Tulokset kuvaavat mainiosti keskitetysti järjestetyn jätehuollon toimivuutta. Hyvät arvosanat eivät kuitenkaan oikeuta meitä lepäämään laakereillamme. Haluamme jatkossakin olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja parantaa edelleen tuloksiamme. Kiitän asiakkaitamme, urakoitsijoitamme, muita sidosryhmiämme ja ennen kaikkea ahkeraa henkilökuntaamme menestyksellisestä vuodesta Jukka Paavilainen toimitusjohtaja 4 ROSK N ROLL

5 HALLITUS JÄTEHUOLLON VASTUUNJAKO FAKTAA FUUSIOSTA ROSK N ROLL OY AB:N HALLITUS FAKTAA FUUSIOSTA Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk n Roll Oy Ab:n päätehtävänä on omistajakuntien vastuulla olevien jätehuollon palvelutehtävien hoitaminen. Yhtiöt allekirjoittivat yhdistymissopimuksen joulukuussa Fuusiota vastaan nostettujen kanteiden oikeuskäsittelyjen vuoksi juridinen yhdistyminen lykkäytyy vuoden 2016 alkupuolelle. Fuusioidun yhtiön nimeksi tulee Rosk n Roll Oy Ab. Rosk n Rollin hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Ulla Lindström-Dahl (2. vas.) Raaseporista, Jaakko Laiho Hangosta, Mikael Carlberg Inkoosta, Markku Ahjoniemi Karkkilasta, Rolf Oinonen Lohjalta, Jarmo Kuosa Vihdistä ja Juhana Salmenpohja Lohjalta. Jukka Paavilainen (vas.) nimitettiin Rosk n Rollin toimitusjohtajaksi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta JÄTEHUOLLON VASTUUNJAKO PARASTA JÄTEHUOLTOA KUNTALAISILLE JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TIETO- YHTEISTYÖ ROSK N ROLL OY AB YHTEYSTYÖKUNNAT: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti JÄTELAKI VALVONTAVIRANOMAINEN Kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskus* Jäteyhtiön sekä jätehuolto- ja valvontaviranomaisten yhteistyönä syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille. *Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Fuusiolla parannetaan kuntayhtiöiden toimintaedellytyksiä lainsäädännön tiukentuessa. Tavoitteina ovat: paremmat palvelut asiakkaille jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn kustannustehokkuuden lisääminen hyödyntämis- ja käsittelyinvestointeihin sekä pitkiin palvelusopimuksiin liittyvien taloudellisten riskien vähentäminen. Uuden yhtiön toimialue kattaa läntisellä Uudellamaalla Lohjan, Raaseporin, Vihdin, Hangon, Karkkilan, Inkoon ja Siuntion sekä itäisellä Uudellamaalla Porvoon, Sipoon, Loviisan, Pornaisen ja Askolan. Toimialueen asukasmäärä on yhteensä Yhtiöllä on myös jatkossa toimistot ja jätekeskukset sekä Lohjalla että Porvoossa. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto toimivat jo vuonna 2014 käytännössä yhtenä yhtiönä niin paljon kuin mahdollista. Toimintojen kehittämien ja esimerkiksi hankinnat hoidetaan yhteisesti ilman yhtiörajaa. Hallitukset pitävät säännöllisesti yhteisiä seminaareja ja ovat tarkoin tietoisia toisen yhtiön päätöksistä. Operatiivisesta johdosta ja fuusion käytännön valmistelusta vastaa yhteinen johtoryhmä, jossa on kummankin yhtiön johtavia toimihenkilöitä. Yhtiöillä on myös yhteinen esimiesryhmä. Fuusiojohtaja Jukka Paavilainen toimii kummankin ryhmän puheenjohtajana. Paavilainen on toiminut myös alkaen Rosk n Rollin toimitusjohtajana. Koko henkilökuntaa koulutetaan jo tulevaan uuteen yhtiön toimintamalleihin ja henkilöstöpolitiikkaa yhtenäistetään niin paljon kuin mahdollista. VUOSIKERTOMUS

6 TOIMINTA JA TAVOITTEET TOIMINTA JA TAVOITTEET Rosk n Roll Oy Ab huolehtii omistajakuntiensa Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Raaseporin ja Vihdin vastuulla olevista jätehuollon palvelutehtävistä. Asiakkaina ovat asukkaat, kesäasukkaat, julkiset toimijat ja yritykset. Toimialueella asuu noin vakituista asukasta ja noin vapaaajanasuntoa. Yhtiö aloitti toimintansa Lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten lisäksi toimintaa ohjaavat toimintapolitiikka sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. TOIMINTA-AJATUS Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän. PERUSVIESTIT Tämän päivän jätehuoltoa ympäristön ehdoilla. Tehokkaasti. Maine syntyy tekojen kautta. Vastuullisesti. Pidämme palvelutason hyvänä ja asiakkaat tyytyväisinä. Ammattitaidolla. ARVOT Ammattitaitoisuus Luotettavuus Vastuullisuus Ympäristöystävällisyys Palvelualttius Tasapuolisuus TOIMINTAJÄRJESTELMÄN PÄÄMÄÄRÄT 2014 Toiminta on kustannustehokasta ja talous on vakaa Palvelutaso on hyvä ja asiakkaat ovat tyytyväisiä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Koko toimialueella on optimoitu ja laadukkaasti toimiva kunnan järjestämä jätteenkuljetus Jätemateriaalit käsitellään kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Ajanmukaiset jäteasemat palvelevat asiakkaita hyvin Yhtiön tehtävät, palvelut ja niiden muutokset ovat asiakkaiden tiedossa IT-palvelut ovat ajan tasalla ja toteutettu optimaalisesti Toiminnan päästöt ovat hallinnassa ja seuranta ajanmukaista Uudella yhtiöllä on toimintajärjestelmä, jolla toimintaa jatkuvasti parannetaan Rosk n Roll Oy Ab:n historia lyhyesti Yhtiö perustetaan. Lohjalla ja Vihdissä aloitetaan biojätteen erilliskeräys. Vapo Oy avaa kompostointilaitoksen Rosk n Rollin Hangon jäteaseman yhteyteen. Vaarallisen jätteen keräysauto Joonas saa rinnalleen metallin keräyspalvelun Romuluksen. Kaasunkeräyskaivoja rakennetaan Lohjan aseman vanhalle kaatopaikalle. Rosk n Roll Oy Ab perustamassa Finncao Oy:ta. Yhtiö valmistaa vanhojen kaatopaikkojen kapselointiin käytettävää seosta. EU:n Life Enviroment -palkinto Rosk n Rollille. Rosk n Roll mukana perustamassa sähkölaitteiden keräykseen ja käsittelyyn erikoistunutta SER-ROLL Oy:tä. Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikka täyttää EU-vaatimukset. Munkkaan jätekeskuksessa otetaan käyttöön REF-laitos, jätevedenpuhdistamo ja kaasulaitos. Yhtiön viralliseksi nimeksi otetaan Rosk n Roll Oy Ab. Aikaisempi yrityksen nimi Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy aputoiminimeksi. Yhtiön hallinto muuttaa uusiin toimitiloihin Munkkaan jätekeskukseen. Rosk n Roll myy osuutensa SER-ROLL Oy:stä Kuusakoski Oy:lle. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta perustetaan, mukaan Hanko, Tammisaari, Karjaa, Pohja, Inkoo, Siuntio, Vihti ja Sammatti. Ekopisteet uudistetaan Inkoossa, Karjaalla, Pohjassa ja Siuntiossa. Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Vihdissä. Rosk n Roll myy osuutensa Finncao Oy:stä. Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Hangossa, Inkoossa, Karjaalla, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Pohjassa, Sammatissa, Siuntiossa ja Tammisaaressa. Ekopisteet uudistetaan Karkkilassa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä. Rosk n Roll ja YTV (nykyisin HSY Jätehuolto) päättävät jätevoimalapalvelujen ostamisesta Vantaan Energialta. Raaseporilaisten sekajätteet energiahyötykäyttöön Riihimäelle. Ekopisteet uudistetaan Hangossa ja Tammisaaressa. Kaatopaikan laajennus otetaan käyttöön. Materia -09 ympäristötaidetapahtuma Munkkaan jätekeskuksen alueella. Yhtiön toimintaa ohjaa päivitetty strategia. Karkkila liittyy Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan. Yhtiö teettää biojätteen erilliskeräyksestä elinkaarianalyysin. Jätelain kokonaisuudistus hyväksytään eduskunnassa. Yhtiökokous päättää fuusioitumisesta Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Järjestetään ensimmäinen koululaisille suunnattu ROSK avideo -kilpailu. Fuusioon johtavaa yhteistyötä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa tehdään jatkuvasti enemmän operatiivisella tasolla. Länsiuusmaalaisten sekajätteet hyödynnetään energiana jätevoimalassa Vantaalla. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt putoavat murto-osaan entisestä. 6 ROSK N ROLL

7 KEHTYSHANKKEET ASIAKASTYYTYVÄISYYS KEHITTÄMINEN Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan käyttöönotto maaliskuussa 2014 oli yhtiölle merkittävä kehitysaskel jätteen käsittelyssä. Muilta osin Rosk n Rollin toiminnan kehittäminen painottui vuonna 2014 sisäisiin prosesseihin ja yhtiön valmistautumiseen fuusioon. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto ottivat käyttöön mm. yhteisen intranetin sekä yhteiset henkilöstökokouskäytännöt. Myös yhtiöiden johto- ja esimiesryhmät yhdistettiin. Kuva: Sune Helenius Kuva: Olli-Pekka Orpo Vuonna 2014 Rosk n Rollin ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon johtoja esimiesryhmät yhdistettiin. Kuvassa esimiehet: käyttöpäällikkö Tommi Itkonen (vas.), toimitusjohtaja Jukka Paavilainen, talouspäällikkö Suvi Sirén, tiedottaja Tarja Salojärvi, toimitusjohtaja Vesa Heikkonen, palvelupäällikkö Marko Printz, aluepäällikkö Lasse Vilen, laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi, toimistopäällikkö Tuija Tamminen ja palvelupäällikkö Tuija Klaus. Kuvasta puuttuu aluepäällikkö Eero Hyvönen. Jätevoimalassa aiemmin kaatopaikalle sijoitettu sekajäte hyödynnetään nyt erinomaisella 95 %:n kokonaishyötysuhteella sähköksi ja kaukolämmöksi. ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELYN TULOKSET ERINOMAISIA Rosk n Rollin teettämä asiakastyytyväisyyskysely osoitti, että alueen vakituiset sekä vapaa-ajan asukkaat ovat tyytyväisiä kunnallisen jätehuollon palveluihin. Yhtiötä pidetään muun muassa ympäristöystävällisenä, palvelevana, nykyaikaisena ja vastuullisena toimijana. Vapaamuotoista kirjallista palautetta tuli kyselyssä runsaasti liittyen muun muassa lajitteluvalikoimaan ja palveluiden kehittämiseen. Kirjallinen palaute huomioidaan kehittämistyössä. OMAN TAI YHTEISEN JÄTEASTIAN KÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS Jäteastian tyhjennys tapahtuu sovitusti Jäteauton kuljettaja hoitaa työnsä hyvin Jätelasku on selkeä ja ymmärrettävä ARVIO ASIAKASPALVELUSTA Palvelu oli ystävällistä Palvelu oli ammattitaitoista 5,69 5,65 5, ,37 5,3 Kyselyn toteutti Rosk n Rollille Feelback joulukuussa Kotitalouksien osalta vastauksia kertyi 693 kpl ja kesäasukkaiden osalta 276 kpl (vastausprosentti %). Minulle vastattiin nopeasti ARVIO EKOPISTEISTÄ 5, ,0 6,0 > Erinomainen 4,2 4,9 > Hyvä 3,5 4,1 > Tyydyttävä alle 3,5 > Kehittämistarpeita Ekopisteissä on selkeät lajitteluohjeet Ekopisteet sijaitsevat hyvillä paikoilla Ekopisteet ovat hyvin ylläpidettyjä Ekopisteet ovat siistejä 5,15 4,96 4,19 3, VUOSIKERTOMUS

8 KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO JÄTTEIDEN NOUTO KOTOA JA MÖKILTÄ Rosk n Roll hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Kiinteistökohtaiseen jätteiden keräykseen kuuluu kiinteistöä. Näistä 25 prosenttia käyttää yhteistä jäteastiaa lähinaapurin kanssa. Jätepisteitä käyttää noin kiinteistöä, joista vapaa-ajankiinteistöjä on 75 prosenttia. Rosk n Rollin järjestämässä biojätteen erilliskeräyksessä on noin kiinteistöä. Yhtiö ylläpitää kiinteitä keräyspaikkoja, kuten jäteasemia, haja-asutusalueiden jätepisteitä sekä hyötyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi yritys järjestää vaarallisten jätteiden ja metalliromun kiertäviä keräyksiä kahdesti vuodessa. Lääkejätteiden vastaanotossa yhteistyötä tehdään apteekkien kanssa. Vuonna 2014 seka- ja biojäteastioita tyhjennettiin yli kertaa 17 jäteautolla. Alueellisena jätehuollon viranomaisena toimi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta eli Roskaraati, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat. Yhtiöllä on keskeinen rooli sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämisessä että ylläpidossa. Kunnallisen jätehuollon toimivuuden kannalta hyvä yhteistyö kunnallisen jätehuoltoyhtiön ja viranomaisen välillä on erittäin tärkeää. KESKITETTY KILPAILUTUS KANNATTAA Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Länsi-Uudellamaalla on ollut vuodesta 2006 saakka keskitetysti kilpailutetut jätteenkuljetukset. Rosk n Rollin tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti. Jätekuljetukset kilpailutetaan keskitetysti kuuden kunnan alueella. Lisäksi Lohjan kaupunkiin kuuluvat Sammatin ja Nummi-Pusulan alueet ovat keskitetysti kilpailutettava alueita. Rosk n Roll vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta, myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Säännöllisellä kilpailutuksella saadaan tehokkuutta kuljetuksiin sekä pidettyä asiakashinnat alhaisina. Asiakashintoja ei korotettu vuodelle Rosk n Rollin toimialue on jaettu 18 erikseen kilpailutettavaan urakka-alueeseen. Yhtiö on nyt kilpailuttanut kaikki urakka-alueensa kahteen kertaan. Toimintavuoden aikana kilpailutettiin aikataulun mukaisesti koko Hangon alueen kattava sekajätteen kuljetus ja ekopisteiden tyhjennysten urakat Hanko- Raasepori- sekä Lohja-Vihti-Karkkila-alueilla. Kaikkiin kolmeen tarjouspyyntöön saatiin runsaasti tarjouksia. Hangon sekajätteiden kuljetusurakan voitti Lassila & Tikanoja Oyj ja molemmat ekopisteiden tyhjennysurakat HFT Network Oy. 8 ROSK N ROLL

9 KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO Asiakaspalvelupuheluja vastaanotettiin vuoden aikana Asiakaspalvelu vastasi yli 90 %:iin puheluista alle 15 sekunnissa. SEKAJÄTE PALAA VANTAALLA Huhtikuusta alkaen kaikkien kuljetusurakoidemme sekajätteet on ohjattu Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaan hyödynnettäväksi energiana. Pakkaavilla jäteautoilla kerätyt jätteet siirtokuormataan Hangossa, Tammisaaressa ja Lohjalla suuremmiksi eriksi ja kuljetetaan yhdistelmäkuljetuksina jätevoimalaan. Jätevoimala lukuina/vuosi: Käsiteltävä jätemäärä tn Tuottaa kaukolämpöä 920 GWh/v, mikä on noin puolet Vantaan kaukolämpötarpeesta Tuottaa sähköä 600 GWh/v eli noin kolmanneksen Vantaan sähkön kulutuksesta YHTEISTYÖKUMPPANIT 2014 Sekajätekuljetus: Lassila & Tikanoja Oyj Grönfors Training Oy HFT Network Oy Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy Sita Finland Oy Biojätekuljetus: Lassila & Tikanoja Oyj Lasi- ja metallikuljetus: Lassila & Tikanoja Oyj HFT Network Oy JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMÄÄRÄT Biojäte Vihti Karkkila Inkoo/ Karjaa/ Tammisaari Hanko Nummi- Siuntio Pohja Pusula- Sammatti VUOSIKERTOMUS

10 JÄTTEEN VASTAANOTTO JÄTTEEN VASTAANOTTO Rosk n Rollin jätteiden vastaanottoverkko tarjoaa palveluita sekä asukkaille että yrityksille. Kotitalouksilta ja vapaa-ajan asukkailta kerätään jätehuollon perusmaksua, ekomaksua, jolla ylläpidetään mm. jäteasemien vastaanottopalveluja sekä vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto- ja käsittelypalveluita. MUNKKAAN JÄTEKESKUS JA JÄTEASEMAT Jätekeskus ja -asemat ovat yhdestä kuuteen kertaa viikossa auki olevia, miehitettyjä jätteiden vastaanottopaikkoja. Kahdeksalla jäteasemalla ja Munkkaan jätekeskuksessa palvellaan niiden aukioloaikoina asukkaita ja yrityksiä. Jäteasemille voi tuoda maksutta mm. kotitalouksien vaarallista jätettä, metalliromua, paperia, pakkauslasia, kartonkia, haravointijätettä, puhdasta puuta, risuja ja oksia sekä sähkölaitteita. Kaatopaikan jätetäyttöalueelle tai jätevoimalaan päätyvät jätteet ovat maksullisia. Jäteasemat toimivat välivarastoina hyötyjätteille, jotka myöhemmin kuljetetaan teollisuudelle uusioraaka-aineeksi. Jäteasemille viedyt kaatopaikkajätteet kuljetetaan Lohjalle Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikalle. Hangon, Inkoon, Karjaan, Karkkilan, Pusulan, Tammisaaren ja Vihdin jäteasemien hoidosta vastaavat urakoitsijat. Lohjalla Munkkaan jätekeskuksen sekä Karjalohjan jäteasemalla työskentelevät Rosk n Rollin omat työntekijät. SEKAJÄTEPISTEET Haja-asutusalueiden sekajätepisteet ovat olleet yhtiön hoidossa useissa kunnissa 1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2014 Länsi-Uudellamaalla oli 160 sekajätepistettä. Haasteena on niiden väärinkäyttö: sekajätepisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille sinne kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Pisteillä vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa maksavien asiakkaiden lukumäärään. Tietyt yksittäiset sekajätepisteet roskaantuvat poikkeuksellisen paljon. EKOPISTEET Alueella on asukkaiden käytössä 131 ekopistettä, joilla kerätään paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös kartonkia ja vaatteita. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi ekopiste, Lohjan Nahkurintorille. VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT Kodin vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta 15 vastaanottopaikkaan ja kaikille kahdeksalle jäteasemalle sekä Munkkaan jätekeskukseen. Lohjalla Mäntynummessa sijainnut vaarallisen jätteen kaappi siirrettiin Lohjan kierrätyskeskuksen yhteyteen. Vaaralliset jätteet hävitetään turvallisesti. Rosk n Rollin vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelyn urakkaa hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj. APTEEKIT Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 20 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin. JOONAS JA ROMULUS -KERÄYSTEMPAUKSET Joonas- ja Romulus -autot keräsivät vaarallisia jätteitä ja metallia keväällä ja kesällä. Kevään 13 päivän kierroksella pysähdyspaikkoja oli 60, kesän yhdeksän päivän kierroksella ROSK N ROLL

11 JÄTTEEN VASTAANOTTO YHTEISTYÖKUMPPANIT 2014 Kuva: Terhi Korkiamäki Jäteasema: Hanko Inkoo ja Karjaa Karjalohja Karkkila Pusula Tammisaari Vihti Jäteasemaurakoitsija: Sabina Poutiainen Ky F:ma Ralf Nyman Ay/Öb Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy Eino Helenius Ky Jukka Juvankoski Ky Lassila & Tikanoja Oyj Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy Joonaksen ja Romuluksen kevätja kesäkierrokset palvelevat erityisesti niitä asiakkaita, joiden on hankala asioida jäteasemilla. Jäteasemille voi tuoda maksutta mm. kodin metalliromua. Kuva: Sune Helenius VUOSIKERTOMUS

12 MUNKKAAN JÄTEKESKUS MUNKKAAN JÄTEKESKUS JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Jätteiden käsittelyn yhtenä tavoitteena on lisätä kierrätystä ja hyötykäyttöä kaatopaikkasijoituksen sijaan. Jätteiden käsittelyja hyödyntämistoiminnot on keskitetty Lohjalle Munkkaan jätekeskukseen, jossa osa jätteistä käsitellään itse ja osa välivarastoidaan jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Jätekeskuksen toimintoja ovat muun muassa jätteiden välivarastointi, siirtokuormaus, jätemateriaalien hyödyntäminen rakenteissa, nestemäisen jätteen käsittely, jätemateriaalien murskaus sekä loppusijoitus. Fuusiota edistettiin mm. hoitamalla jätteiden hyödyntämisen kilpailutus, rakentamishankkeet ja toiminnan kehittämisen suunnittelu jo keskitetysti uuden yhtiön toimintamallien lähtökohdista. Vuonna 2014 käynnistyi Vantaan Energian jätteenpolttolaitos. Kaikki kotitalouksista kerätty sekajäte toimitettiin energiakäyttöön. Lisäksi Vantaan Energialle toimitettiin sekajätettä, joka oli paalattu ennen jätevoimalan käyttöönottoa, yhteensä 3522 tonnia vuoden 2014 aikana. Loput paalit toimitetaan vuoden 2015 kuluessa. MATERIAALIVIRRAT Rosk n Roll vastaanottaa jätemateriaaleja Munkkaan jätekeskuksessa, kahdeksalla jäteasemalla (Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Pusula, Tammisaari ja Vihti), kiertävissä keräyksissä, eko- ja sekajätepisteissä, apteekeissa sekä vaarallisen jätteen konttikeräyksessä. Vuonna 2014 jätteitä vastaanotettiin yhteensä tonnia, joista suuri osa Munkkaan jätekeskuksessa. Lohjalla sijaitseva Munkkaan jätekeskus on Länsi-Uudenmaan ainoa jätteiden käsittelykeskus. Jätekeskukseen vastaanotetaan hyötyjätteitä, loppusijoitettavia jätteitä ja pilaantuneita maa-aineksia, vaarallisia jätteitä sekä erityisjätteitä. Muut yhdyskuntajätteet JÄTEMÄÄRÄT, TN Vaaraliset jätteet MUNKKAAN JÄTEKESKUKSEN ASIAKASMÄÄRÄ Tuotantotoiminnan jäte Sekalainen yhdyskuntajäte Biojäte RAkennusjäte Vaaralliset jätteet kotitalouksilta Maa- ja kiviaines Muut yhdyskuntajätteet Maa- ja kiviaines Biojäte Rakennusjäte Tuotantotoiminnan jäte Yhdyskuntajäte ROSK N ROLL

13 MUNKKAAN JÄTEKESKUS Esimerkki kuinka kuvia voi myös mahdollisuuksien mukaan 19 käyttää isompana ja tekstiä voi 23 olla myös kuvan päällä. 5 Tämä4 kuva vain demokuva ja 8 ei ole tulossa juuri tälle sivulle Vaaka/Vaaka-asema/Vastaanotto 12. Metallin vastaanotto 2 vaakasiltaa, tulo- ja lähtöpunnitus 13. Romuautot punnitusta vuodessa Suurin osa kotitalouksien hyötyjätteistä vastaanotetaan maksutta Rosk n Roll on romuautojen virallinen vastaanottopiste, jossa romuauton tuojalle annetaan virallinen romutustodistus. 2. Lajittelukenttä/ pientuojien piha 14. Puujätteen haketusalue ja hakevarastot Lajitteluastiat paperille, kartongille, pakkauslasille, metallille, seka- ja rakennusjätteelle, käsitellylle puulle, kyllästetylle puulle, sähkölaitteille, asbestille ja erityisjätteelle. Hake toimitetaan energiakäyttöön 15. Kaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo Lajittelukentällä vastaanotetut hyödyntämiskelpoiset jätteet toimitetaan edelleen materiaalihyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkakaasua kerätään kaasukaivoilla ja vaakakeräyksellä. Kaasu käsitellään kaasumoottorilla sähköksi. Kaasua hyödynnetään myös jätekeskuksen kiinteistöjen lämmityksessä. Yli jäänyt kaasu poltetaan soihdussa ympäristöystävällisempään muotoon. 3. Vaarallisen jätteen vastaanotto 16. Tasausallas 4. Toimisto Alueen likaisista vesistä käsitellään osa omalla jätevedenpuhdistamolla, osa käsittelemättömistä vesistä ohjataan Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. 5. Roskarasti, kierrätysmateriaalista valmistettu laavu Munkkaalla vieraili 18 neuvontaryhmää vuonna Tekninen keskus Lämpökeskus käyttää polttoaineenaan kaatopaikalta pumpattua kaasua. 7. Haravointijätteen vastaanotto Haravointijätettä hyödynnetään kaatopaikan hajujen hallinnassa biosuotimena ja kompostoinnin jälkeen alueen vihertöissä. 8. Kantojen vastaanotto Kannot haketetaan ja hyödynnetään hakevoimalassa. 17. Rasvakaivojätteen vastaanotto ja varastointi Rasvakaivojäte kuljetetaan käsittelyyn ja hyötykäyttöön Länsi-Suomen Prosessivesi Oy:lle. 18. Maa-ainesten vastaanotto Vastaanotetut maa-ainekset hyödynnetään jätetäyttöalueella. 19. Siirtokuormaus- ja varastohalli Länsi-Uudeltamaalta kerätyt sekajätteet siirtokuormataan ja toimitetaan Vantaan Energian jätevoimalaan. Jäteastiavarasto 9. Betoni- ja tiilijätteen vastaanotto ja käsittely Lasijätteen välivarastointi Betoni murskataan ja murska hyödynnetään neitseellistä kiviainesta korvaavana maanrakennusmateriaalina. 20. Biojätteen siirtokuormaushalli Tiilijäte hyödynnetään loppusijoitusalueen tie- ja kaasunhallintarakenteissa. 10. Savusukelluskontti Alueen palo- ja pelastuslaitosten harjoituskäytössä 11. Puujätteiden vastaanotto Puujätteistä lajitellaan ja käsitellään erikseen risut, käsittelemätön puu, käsitelty puu sekä painekyllästetty puu. Länsi-Uudeltamaalta kerätty biojäte siirtokuormataan. V biojäte kuljetettiin hyödynnettäväksi Envor Biotechin biokaasulaitokseen Forssaan. 21. Paalattu polttokelpoinen sekajäte Välivarastointi 22. I vaiheen jätetäyttö ( ) 23. II vaiheen jätetäyttö ( ) 24. III vaiheen jätetäyttö (2001 ) VUOSIKERTOMUS

14 YMPÄRISTÖVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Rosk n Roll vähentää aktiivisesti jätehuollon ympäristövaikutuksia. Torjumme ja vähennämme jätteistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja tasokkailla ja luotettavaksi todennetuilla menetelmillä ja tekniikoilla. Edistämme ympäristön kannalta kestävää kierrätystä ja jätteen hyötykäyttöä sekä ehkäisemme jätteen syntyä. Yhtiölle ollaan luomassa ISO , ISO ja OHSAS standardien mukaista toimintajärjestelmää. VÄHEMMÄN JÄTETTÄ VÄHEMMÄN YMPÄRISTÖHAITTAA Jätteen synnyn ehkäisyä edistämme asiakkaille ja muille sidosryhmille suunnatulla tiedottamisella ja neuvonnalla. Omassa toiminnassa jätteen syntyä ehkäistään kuluttamalla raaka-aineita ja materiaaleja kestävästi sekä huomioimalla kestävyys ja ympäristöystävällisyys hankinnoissa. JÄTEMATERIAALIT HYÖTYKÄYTTÖÖN Rosk n Rollin tavoitteena on edistää kierrätystä ja hyötykäyttöä. Toimintavuonna aloitettiin sekajätteen energiakäyttö Vantaan jätevoimalan aloitettua toimintansa. Sekajäte muutetaan voimalassa kaukolämmöksi ja sähköksi. Jätemateriaalia toimitetaan teollisuudelle korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita, jolloin vähentyvät teollisuuden ja kaivostoiminnan ympäristövaikutukset. Jätteiden hyötykäyttö vähentää myös kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Kaatopaikat ovat jätehuollon suurin päästölähde. Jätteiden kierrätystä edistetään myös ylläpitämällä kattavaa keräysverkkoa sekä jätteiden lajittelua koskevalla neuvonnalla. JÄTEKULJETUSPÄÄSTÖJEN HALLINTA JA VÄHENTÄMINEN Rosk n Roll vähentää kuljetusten päästöjä hyvällä suunnittelulla ja edellyttämällä urakoitsijoilta ympäristöystävällistä kuljetuskalustoa sekä ajotapakoulutusta. Kaikki Rosk n Rollin kilpailuttamia jätekuljetuk sia tekevät autot ovat ympäristövaatimuksiltaan Euro III V. Jäteautojen reitit suunnitellaan siten, että tyhjennykset voidaan toteuttaa tehokkaasti, eikä ylimääräisiä ajokilometrejä kerry. JÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA JA VÄHENTÄMINEN Jätehuollon suurin päästölähde on jätteen loppusijoituksessa muodostuva kaatopaikkakaasu, joka vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Vantaan jätevoimalan käyttöönotto vähentääkin jätteistä aiheutuvia päästöjä merkittävästi. Jätteen käsittelyn muita vaikutuksia ovat vesipäästöt sekä mahdolliset haju- tai meluhaitat. Rosk n Roll hallitsee Munkkaan jätekeskuksen ympäristövaikutuksia suunnitelmallisella toiminnalla ja huomioimalla ympäristövaikutukset jokapäiväisessä työssä. Päästöjä hallitaan muun muassa aktiivisilla kuormien tarkastuksilla, ammattimaisella jätteen käsittelyllä, kaatopaikkakaasun keräämisellä sekä säännöllisellä käyttö- ja ympäristötarkkailulla. Jätteiden käsittely ja ympäristövaikutusten tarkkailu toteutetaan viranomaisen myöntämien ympäristölupien ja tarkkailuohjelmien mukaisesti. Munkkaan jätekeskuksen toimintaa ohjaavat myönnetty ympäristölupa ja vuonna 2013 myönnetty jätteen paalauksen ympäristölupa. 14 ROSK N ROLL

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n roll Oy Ab 2 Keskeiset tunnusluvut Ympäristö Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2013 Sisällysluettelo Konsernin yleiskuvaus................................................... 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

jätepolitiikkaa Meidän perheen Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009

jätepolitiikkaa Meidän perheen Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009 Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 2009 Ota talteen keräysautojen ja -lautan aikataulut Meidän perheen jätepolitiikkaa Toimivia ja kustannustehokkaita

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot