KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6 Vaaralliset jätteet kotitalouksista (kg/as) 14,2 14,1 12,9 13,9 Henkilöstö Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 45,6 46,0 47,6 46,7 Henkilöstön koulutuksen kulut ( /htv) Talous Kokonaisliikevaihto (M ) 13,77 13,51 13,52 13,79 Liikevaihto/asukas 102,00 99,90 100,10 102,00 Ostetut palvelut liikevaihdosta (%) 42,1 45,0 47,8 56,7 Investointimenot liikevaihdosta (%) 5,9 8,7 6,6 1,8 Poistot liikevaihdosta (%) 11,2 12,1 11,1 13,6 Liiketulos liikevaihdosta (%) 9,2 4,5 2,8 5,4 Omavaraisuusaste (%) 61,1 60,3 59,7 60,7 Vuonna 2014 Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä Sekajäteastiatyhjennystä vuodessa Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka, alv 24%, 240 l astia ( ) 6,65 Vakituisen asunnon ekomaksu, ka, alv 24% ( ) 29,89 Rosk n Roll Oy Munkkaanmäki Lohja vaihde ROSK N ROLL

3 VUOSI 2014 LYHYESTI SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 Keskeiset tunnusluvut 3 Vuosi 2014 lyhyesti Jätteenkäsittelyn osalta yhtiö on siirtynyt kaatopaikkasijoittamisesta jätteen energiana hyödyntämiseen. Tämä on yhtiön koko yli 20 vuotisen historian merkittävin kehitysaskel jätteen käsittelyssä. 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus Jätehuollon vastuunjako Faktaa fuusiosta 6 Toiminta ja tavoitteet 7 Kehityshankkeet Asiakastyytyväisyys 8 Kiinteistöjen jätehuolto 10 Jätteen vastaanotto VUOSI 2014 LYHYESTI Rosk n Roll Oy Ab:n (RR) ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (IUJ) yhdistymistä jatkettiin käytännön tasolla, kun lähinnä haitantekomielessä fuusiota vastaan nostettujen kanteiden käsittely eri oikeusasteissa on viivyttänyt juridista yhdistymistä. Oikeuskäsittelyt hidastavat yhtiöiden fuusioitumista, eivät estä sitä. Juridisen fuusioitumisen arvioidaan olevan mahdollista vuoden 2016 alkupuolella. RR ja IUJ toimivat jo nyt operatiivisten tehtävien osalta kuin yksi yhtiö. Yhtiöillä on yksi yhteinen johtoryhmä, esimiesryhmä ja henkilöstökokous. Valtaosa palveluista ja hankinnoista hoidetaan tarvittaessa yli yhtiörajojen. Samanaikaisesti on valmisteltu fuusioon liittyviä toimenpiteitä. Jätteenkäsittelyn osalta yhtiö on siirtynyt kaatopaikkasijoittamisesta jätteen energiana hyödyntämiseen. Tämä on yhtiön koko yli 20 vuotisen historian merkittävin kehitysaskel jätteen käsittelyssä. Toimintavuoden päätyttyä ei kaatopaikalle mennyt enää käytännössä yhtään alueen kotitalouksisista kerättyä sekajätettä. RR:lla on pitkäaikainen sopimus jätteen poltosta Vantaan Energian kanssa. Jätevoimalan myötä putoavat yhdyskuntajätteen käsittelyn ympäristöhaitat murto-osaan kaatopaikkakäsittelyyn verrattuna. 12 Munkkaan jätekeskus Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 14 Ympäristövastuu 17 Henkilöstö 18 Viestintä 19 Taloudellinen vastuu 20 Hallituksen toimintakertomus 23 Tuloslaskelma ja tasekirja VUOSIKERTOMUS

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ROSK N ROLL JA ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO TOIMIVAT KÄYTÄNNÖSSÄ KUIN YKSI YHTIÖ Vuodesta 2012 valmisteltu Uudenmaan itäisen ja läntisen puolen kahden jäteyhtiön fuusio viivästyy edelleen. Lohjalainen jätehuoltoyritys on nostanut 0,05 prosentin omistusosuutensa lunastamista vastaan kolme kannetta. Rosk n Roll on voittanut kaikki kanteet selvästi niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Kantaja on hakenut asiassa vielä valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Tämä viivyttää yhdistymistä vielä siten, että juridinen fuusio on valmis vuoden 2016 alkupuolella. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto ovat fuusioitumassa tavoitteenaan suurempien volyymien myötä parempi tehokkuus ja pienemmät toiminnan riskit. Fuusioitumispäätöksen yhteydessä sovittiin, että uusi jäteyhtiö on 100 % kuntiensa omistama. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiö voisi hoitaa omistajakuntiensa sidosyksikkönä näiden jätelain mukaisia tehtäviä. Yhtiöt toimivat jo nyt yhden yhtiön mallin mukaan niin paljon kuin mahdollista. Erilliset johtamisjärjestelmät on korvattu samalla, molemmat yhtiöt kattavalla johto- ja esimiesryhmällä. Suurin osa tehtävistä ja hankinnoista hoidetaan järkevinä kokonaisuuksina ilman nykyisiä yhtiörajoja. Pitkittyneestä fuusioitumisajasta huolimatta on yhtiön henkilökunta hoitanut tehtävänsä tehokkaasti ja motivoituneesti. Hyvinä säilyneet tulokset työtyytyväisyysmittauksista ovat tästä mainio osoitus. KAATOPAIKASTA ENERGIAN TUOTANTOON Yhtiön historian merkittävin muutos jätteen käsittelyssä tapahtui maaliskuussa, kun Vantaan Energian jätevoimala Vantaan Långmossabergenissä aloitti toimintansa. Voimalainvestointi toteutui, kun Vantaan Energia voitti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Rosk n Roll Oy Ab:n järjestämän tarjouskilpailun sekajätteen energiakäytöstä. Jätevoimalan myötä ei kaatopaikalle mene enää käytännössä yhtään asumisen sekajätettä. Tämä pienentää voimakkaasti niin kaatopaikan tilantarvetta kuin jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä. Jätevoimalan avulla yhtiö täyttää jo etuajassa vuonna 2016 voimaan tulevan orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitukset. Jätevoimalan käyttöönotto sujui merkittävästi odotettua paremmin ja koekäyttövaiheessa laitokselle voitiin ottaa enemmän jätettä kuin alun alkaen ennakoitiin. Tämä vaikutti siihen, että tilikauden tulos oli huomattavasti budjetoitua parempi. Jätevoimalan kapasiteetti on alussa jonkin verran suurempi kuin nykyisin HSY:n ja RR:n vastuulla olevat jätteet edellyttäisivät. Näin siksi, että lähivuosina pääkaupunkiseudun asukasmäärän kasvaminen lisää myös jätevoimalan kapasiteettitarvetta. Tämän alkuvaiheen lisäkapasiteetin myymiseksi ovat HSY ja RR perustaneet yhteisyrityksen, joka aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Jätevoimalan kapasiteetille on vahva kysyntä. Tämä on osoitus laitoksen oikeasta mitoituksesta. YHTEISTOIMINTAA MYÖS BIOJÄTTEEN JA LIETTEEN KÄSITTELYSSÄ Rosk n Roll ja IUJ perustivat kuuden Uudenmaan alueella toimivan kunnallisen vesilaitoksen kanssa hankintarenkaan. Hankinnassa kilpailutetaan yhteisesti renkaan jäsenten biojätteen ja viemärilietteiden kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen. Isomman volyymin taloudellisten etujen ohella hankintarenkaan tavoitteena on varmistaa biohajoavien jätteiden korkealaatuinen käsittely ja aito hyödyntäminen. Hankintarengas on hyvä esimerkki jätehuollossa suuremmalla mittakaavalla saavutettavista hyödyistä. TYYTYVÄISET ASIAKKAAT Hyvän ympäristönsuojelun ja toiminnan taloudellisen tehokkuuden ohella asiakkaiden tyytyväisyys yhtiömme palveluihin on meille ensiarvoisen tärkeää. Saimme vuoden 2014 lopussa järjestetyistä asiakastyytyväisyysmittauksista hyvät arvosanat. Tulokset kuvaavat mainiosti keskitetysti järjestetyn jätehuollon toimivuutta. Hyvät arvosanat eivät kuitenkaan oikeuta meitä lepäämään laakereillamme. Haluamme jatkossakin olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja parantaa edelleen tuloksiamme. Kiitän asiakkaitamme, urakoitsijoitamme, muita sidosryhmiämme ja ennen kaikkea ahkeraa henkilökuntaamme menestyksellisestä vuodesta Jukka Paavilainen toimitusjohtaja 4 ROSK N ROLL

5 HALLITUS JÄTEHUOLLON VASTUUNJAKO FAKTAA FUUSIOSTA ROSK N ROLL OY AB:N HALLITUS FAKTAA FUUSIOSTA Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk n Roll Oy Ab:n päätehtävänä on omistajakuntien vastuulla olevien jätehuollon palvelutehtävien hoitaminen. Yhtiöt allekirjoittivat yhdistymissopimuksen joulukuussa Fuusiota vastaan nostettujen kanteiden oikeuskäsittelyjen vuoksi juridinen yhdistyminen lykkäytyy vuoden 2016 alkupuolelle. Fuusioidun yhtiön nimeksi tulee Rosk n Roll Oy Ab. Rosk n Rollin hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Ulla Lindström-Dahl (2. vas.) Raaseporista, Jaakko Laiho Hangosta, Mikael Carlberg Inkoosta, Markku Ahjoniemi Karkkilasta, Rolf Oinonen Lohjalta, Jarmo Kuosa Vihdistä ja Juhana Salmenpohja Lohjalta. Jukka Paavilainen (vas.) nimitettiin Rosk n Rollin toimitusjohtajaksi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta JÄTEHUOLLON VASTUUNJAKO PARASTA JÄTEHUOLTOA KUNTALAISILLE JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TIETO- YHTEISTYÖ ROSK N ROLL OY AB YHTEYSTYÖKUNNAT: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti JÄTELAKI VALVONTAVIRANOMAINEN Kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskus* Jäteyhtiön sekä jätehuolto- ja valvontaviranomaisten yhteistyönä syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille. *Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Fuusiolla parannetaan kuntayhtiöiden toimintaedellytyksiä lainsäädännön tiukentuessa. Tavoitteina ovat: paremmat palvelut asiakkaille jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn kustannustehokkuuden lisääminen hyödyntämis- ja käsittelyinvestointeihin sekä pitkiin palvelusopimuksiin liittyvien taloudellisten riskien vähentäminen. Uuden yhtiön toimialue kattaa läntisellä Uudellamaalla Lohjan, Raaseporin, Vihdin, Hangon, Karkkilan, Inkoon ja Siuntion sekä itäisellä Uudellamaalla Porvoon, Sipoon, Loviisan, Pornaisen ja Askolan. Toimialueen asukasmäärä on yhteensä Yhtiöllä on myös jatkossa toimistot ja jätekeskukset sekä Lohjalla että Porvoossa. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto toimivat jo vuonna 2014 käytännössä yhtenä yhtiönä niin paljon kuin mahdollista. Toimintojen kehittämien ja esimerkiksi hankinnat hoidetaan yhteisesti ilman yhtiörajaa. Hallitukset pitävät säännöllisesti yhteisiä seminaareja ja ovat tarkoin tietoisia toisen yhtiön päätöksistä. Operatiivisesta johdosta ja fuusion käytännön valmistelusta vastaa yhteinen johtoryhmä, jossa on kummankin yhtiön johtavia toimihenkilöitä. Yhtiöillä on myös yhteinen esimiesryhmä. Fuusiojohtaja Jukka Paavilainen toimii kummankin ryhmän puheenjohtajana. Paavilainen on toiminut myös alkaen Rosk n Rollin toimitusjohtajana. Koko henkilökuntaa koulutetaan jo tulevaan uuteen yhtiön toimintamalleihin ja henkilöstöpolitiikkaa yhtenäistetään niin paljon kuin mahdollista. VUOSIKERTOMUS

6 TOIMINTA JA TAVOITTEET TOIMINTA JA TAVOITTEET Rosk n Roll Oy Ab huolehtii omistajakuntiensa Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Raaseporin ja Vihdin vastuulla olevista jätehuollon palvelutehtävistä. Asiakkaina ovat asukkaat, kesäasukkaat, julkiset toimijat ja yritykset. Toimialueella asuu noin vakituista asukasta ja noin vapaaajanasuntoa. Yhtiö aloitti toimintansa Lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten lisäksi toimintaa ohjaavat toimintapolitiikka sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. TOIMINTA-AJATUS Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän. PERUSVIESTIT Tämän päivän jätehuoltoa ympäristön ehdoilla. Tehokkaasti. Maine syntyy tekojen kautta. Vastuullisesti. Pidämme palvelutason hyvänä ja asiakkaat tyytyväisinä. Ammattitaidolla. ARVOT Ammattitaitoisuus Luotettavuus Vastuullisuus Ympäristöystävällisyys Palvelualttius Tasapuolisuus TOIMINTAJÄRJESTELMÄN PÄÄMÄÄRÄT 2014 Toiminta on kustannustehokasta ja talous on vakaa Palvelutaso on hyvä ja asiakkaat ovat tyytyväisiä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Koko toimialueella on optimoitu ja laadukkaasti toimiva kunnan järjestämä jätteenkuljetus Jätemateriaalit käsitellään kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Ajanmukaiset jäteasemat palvelevat asiakkaita hyvin Yhtiön tehtävät, palvelut ja niiden muutokset ovat asiakkaiden tiedossa IT-palvelut ovat ajan tasalla ja toteutettu optimaalisesti Toiminnan päästöt ovat hallinnassa ja seuranta ajanmukaista Uudella yhtiöllä on toimintajärjestelmä, jolla toimintaa jatkuvasti parannetaan Rosk n Roll Oy Ab:n historia lyhyesti Yhtiö perustetaan. Lohjalla ja Vihdissä aloitetaan biojätteen erilliskeräys. Vapo Oy avaa kompostointilaitoksen Rosk n Rollin Hangon jäteaseman yhteyteen. Vaarallisen jätteen keräysauto Joonas saa rinnalleen metallin keräyspalvelun Romuluksen. Kaasunkeräyskaivoja rakennetaan Lohjan aseman vanhalle kaatopaikalle. Rosk n Roll Oy Ab perustamassa Finncao Oy:ta. Yhtiö valmistaa vanhojen kaatopaikkojen kapselointiin käytettävää seosta. EU:n Life Enviroment -palkinto Rosk n Rollille. Rosk n Roll mukana perustamassa sähkölaitteiden keräykseen ja käsittelyyn erikoistunutta SER-ROLL Oy:tä. Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikka täyttää EU-vaatimukset. Munkkaan jätekeskuksessa otetaan käyttöön REF-laitos, jätevedenpuhdistamo ja kaasulaitos. Yhtiön viralliseksi nimeksi otetaan Rosk n Roll Oy Ab. Aikaisempi yrityksen nimi Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy aputoiminimeksi. Yhtiön hallinto muuttaa uusiin toimitiloihin Munkkaan jätekeskukseen. Rosk n Roll myy osuutensa SER-ROLL Oy:stä Kuusakoski Oy:lle. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta perustetaan, mukaan Hanko, Tammisaari, Karjaa, Pohja, Inkoo, Siuntio, Vihti ja Sammatti. Ekopisteet uudistetaan Inkoossa, Karjaalla, Pohjassa ja Siuntiossa. Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Vihdissä. Rosk n Roll myy osuutensa Finncao Oy:stä. Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Hangossa, Inkoossa, Karjaalla, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Pohjassa, Sammatissa, Siuntiossa ja Tammisaaressa. Ekopisteet uudistetaan Karkkilassa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä. Rosk n Roll ja YTV (nykyisin HSY Jätehuolto) päättävät jätevoimalapalvelujen ostamisesta Vantaan Energialta. Raaseporilaisten sekajätteet energiahyötykäyttöön Riihimäelle. Ekopisteet uudistetaan Hangossa ja Tammisaaressa. Kaatopaikan laajennus otetaan käyttöön. Materia -09 ympäristötaidetapahtuma Munkkaan jätekeskuksen alueella. Yhtiön toimintaa ohjaa päivitetty strategia. Karkkila liittyy Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan. Yhtiö teettää biojätteen erilliskeräyksestä elinkaarianalyysin. Jätelain kokonaisuudistus hyväksytään eduskunnassa. Yhtiökokous päättää fuusioitumisesta Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Järjestetään ensimmäinen koululaisille suunnattu ROSK avideo -kilpailu. Fuusioon johtavaa yhteistyötä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa tehdään jatkuvasti enemmän operatiivisella tasolla. Länsiuusmaalaisten sekajätteet hyödynnetään energiana jätevoimalassa Vantaalla. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt putoavat murto-osaan entisestä. 6 ROSK N ROLL

7 KEHTYSHANKKEET ASIAKASTYYTYVÄISYYS KEHITTÄMINEN Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan käyttöönotto maaliskuussa 2014 oli yhtiölle merkittävä kehitysaskel jätteen käsittelyssä. Muilta osin Rosk n Rollin toiminnan kehittäminen painottui vuonna 2014 sisäisiin prosesseihin ja yhtiön valmistautumiseen fuusioon. Rosk n Roll ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto ottivat käyttöön mm. yhteisen intranetin sekä yhteiset henkilöstökokouskäytännöt. Myös yhtiöiden johto- ja esimiesryhmät yhdistettiin. Kuva: Sune Helenius Kuva: Olli-Pekka Orpo Vuonna 2014 Rosk n Rollin ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon johtoja esimiesryhmät yhdistettiin. Kuvassa esimiehet: käyttöpäällikkö Tommi Itkonen (vas.), toimitusjohtaja Jukka Paavilainen, talouspäällikkö Suvi Sirén, tiedottaja Tarja Salojärvi, toimitusjohtaja Vesa Heikkonen, palvelupäällikkö Marko Printz, aluepäällikkö Lasse Vilen, laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi, toimistopäällikkö Tuija Tamminen ja palvelupäällikkö Tuija Klaus. Kuvasta puuttuu aluepäällikkö Eero Hyvönen. Jätevoimalassa aiemmin kaatopaikalle sijoitettu sekajäte hyödynnetään nyt erinomaisella 95 %:n kokonaishyötysuhteella sähköksi ja kaukolämmöksi. ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELYN TULOKSET ERINOMAISIA Rosk n Rollin teettämä asiakastyytyväisyyskysely osoitti, että alueen vakituiset sekä vapaa-ajan asukkaat ovat tyytyväisiä kunnallisen jätehuollon palveluihin. Yhtiötä pidetään muun muassa ympäristöystävällisenä, palvelevana, nykyaikaisena ja vastuullisena toimijana. Vapaamuotoista kirjallista palautetta tuli kyselyssä runsaasti liittyen muun muassa lajitteluvalikoimaan ja palveluiden kehittämiseen. Kirjallinen palaute huomioidaan kehittämistyössä. OMAN TAI YHTEISEN JÄTEASTIAN KÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS Jäteastian tyhjennys tapahtuu sovitusti Jäteauton kuljettaja hoitaa työnsä hyvin Jätelasku on selkeä ja ymmärrettävä ARVIO ASIAKASPALVELUSTA Palvelu oli ystävällistä Palvelu oli ammattitaitoista 5,69 5,65 5, ,37 5,3 Kyselyn toteutti Rosk n Rollille Feelback joulukuussa Kotitalouksien osalta vastauksia kertyi 693 kpl ja kesäasukkaiden osalta 276 kpl (vastausprosentti %). Minulle vastattiin nopeasti ARVIO EKOPISTEISTÄ 5, ,0 6,0 > Erinomainen 4,2 4,9 > Hyvä 3,5 4,1 > Tyydyttävä alle 3,5 > Kehittämistarpeita Ekopisteissä on selkeät lajitteluohjeet Ekopisteet sijaitsevat hyvillä paikoilla Ekopisteet ovat hyvin ylläpidettyjä Ekopisteet ovat siistejä 5,15 4,96 4,19 3, VUOSIKERTOMUS

8 KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO JÄTTEIDEN NOUTO KOTOA JA MÖKILTÄ Rosk n Roll hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Kiinteistökohtaiseen jätteiden keräykseen kuuluu kiinteistöä. Näistä 25 prosenttia käyttää yhteistä jäteastiaa lähinaapurin kanssa. Jätepisteitä käyttää noin kiinteistöä, joista vapaa-ajankiinteistöjä on 75 prosenttia. Rosk n Rollin järjestämässä biojätteen erilliskeräyksessä on noin kiinteistöä. Yhtiö ylläpitää kiinteitä keräyspaikkoja, kuten jäteasemia, haja-asutusalueiden jätepisteitä sekä hyötyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi yritys järjestää vaarallisten jätteiden ja metalliromun kiertäviä keräyksiä kahdesti vuodessa. Lääkejätteiden vastaanotossa yhteistyötä tehdään apteekkien kanssa. Vuonna 2014 seka- ja biojäteastioita tyhjennettiin yli kertaa 17 jäteautolla. Alueellisena jätehuollon viranomaisena toimi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta eli Roskaraati, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat. Yhtiöllä on keskeinen rooli sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämisessä että ylläpidossa. Kunnallisen jätehuollon toimivuuden kannalta hyvä yhteistyö kunnallisen jätehuoltoyhtiön ja viranomaisen välillä on erittäin tärkeää. KESKITETTY KILPAILUTUS KANNATTAA Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Länsi-Uudellamaalla on ollut vuodesta 2006 saakka keskitetysti kilpailutetut jätteenkuljetukset. Rosk n Rollin tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti. Jätekuljetukset kilpailutetaan keskitetysti kuuden kunnan alueella. Lisäksi Lohjan kaupunkiin kuuluvat Sammatin ja Nummi-Pusulan alueet ovat keskitetysti kilpailutettava alueita. Rosk n Roll vastaa paitsi tyhjennysten kilpailuttamisesta, myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Säännöllisellä kilpailutuksella saadaan tehokkuutta kuljetuksiin sekä pidettyä asiakashinnat alhaisina. Asiakashintoja ei korotettu vuodelle Rosk n Rollin toimialue on jaettu 18 erikseen kilpailutettavaan urakka-alueeseen. Yhtiö on nyt kilpailuttanut kaikki urakka-alueensa kahteen kertaan. Toimintavuoden aikana kilpailutettiin aikataulun mukaisesti koko Hangon alueen kattava sekajätteen kuljetus ja ekopisteiden tyhjennysten urakat Hanko- Raasepori- sekä Lohja-Vihti-Karkkila-alueilla. Kaikkiin kolmeen tarjouspyyntöön saatiin runsaasti tarjouksia. Hangon sekajätteiden kuljetusurakan voitti Lassila & Tikanoja Oyj ja molemmat ekopisteiden tyhjennysurakat HFT Network Oy. 8 ROSK N ROLL

9 KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLTO Asiakaspalvelupuheluja vastaanotettiin vuoden aikana Asiakaspalvelu vastasi yli 90 %:iin puheluista alle 15 sekunnissa. SEKAJÄTE PALAA VANTAALLA Huhtikuusta alkaen kaikkien kuljetusurakoidemme sekajätteet on ohjattu Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaan hyödynnettäväksi energiana. Pakkaavilla jäteautoilla kerätyt jätteet siirtokuormataan Hangossa, Tammisaaressa ja Lohjalla suuremmiksi eriksi ja kuljetetaan yhdistelmäkuljetuksina jätevoimalaan. Jätevoimala lukuina/vuosi: Käsiteltävä jätemäärä tn Tuottaa kaukolämpöä 920 GWh/v, mikä on noin puolet Vantaan kaukolämpötarpeesta Tuottaa sähköä 600 GWh/v eli noin kolmanneksen Vantaan sähkön kulutuksesta YHTEISTYÖKUMPPANIT 2014 Sekajätekuljetus: Lassila & Tikanoja Oyj Grönfors Training Oy HFT Network Oy Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy Sita Finland Oy Biojätekuljetus: Lassila & Tikanoja Oyj Lasi- ja metallikuljetus: Lassila & Tikanoja Oyj HFT Network Oy JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMÄÄRÄT Biojäte Vihti Karkkila Inkoo/ Karjaa/ Tammisaari Hanko Nummi- Siuntio Pohja Pusula- Sammatti VUOSIKERTOMUS

10 JÄTTEEN VASTAANOTTO JÄTTEEN VASTAANOTTO Rosk n Rollin jätteiden vastaanottoverkko tarjoaa palveluita sekä asukkaille että yrityksille. Kotitalouksilta ja vapaa-ajan asukkailta kerätään jätehuollon perusmaksua, ekomaksua, jolla ylläpidetään mm. jäteasemien vastaanottopalveluja sekä vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto- ja käsittelypalveluita. MUNKKAAN JÄTEKESKUS JA JÄTEASEMAT Jätekeskus ja -asemat ovat yhdestä kuuteen kertaa viikossa auki olevia, miehitettyjä jätteiden vastaanottopaikkoja. Kahdeksalla jäteasemalla ja Munkkaan jätekeskuksessa palvellaan niiden aukioloaikoina asukkaita ja yrityksiä. Jäteasemille voi tuoda maksutta mm. kotitalouksien vaarallista jätettä, metalliromua, paperia, pakkauslasia, kartonkia, haravointijätettä, puhdasta puuta, risuja ja oksia sekä sähkölaitteita. Kaatopaikan jätetäyttöalueelle tai jätevoimalaan päätyvät jätteet ovat maksullisia. Jäteasemat toimivat välivarastoina hyötyjätteille, jotka myöhemmin kuljetetaan teollisuudelle uusioraaka-aineeksi. Jäteasemille viedyt kaatopaikkajätteet kuljetetaan Lohjalle Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikalle. Hangon, Inkoon, Karjaan, Karkkilan, Pusulan, Tammisaaren ja Vihdin jäteasemien hoidosta vastaavat urakoitsijat. Lohjalla Munkkaan jätekeskuksen sekä Karjalohjan jäteasemalla työskentelevät Rosk n Rollin omat työntekijät. SEKAJÄTEPISTEET Haja-asutusalueiden sekajätepisteet ovat olleet yhtiön hoidossa useissa kunnissa 1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2014 Länsi-Uudellamaalla oli 160 sekajätepistettä. Haasteena on niiden väärinkäyttö: sekajätepisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille sinne kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Pisteillä vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa maksavien asiakkaiden lukumäärään. Tietyt yksittäiset sekajätepisteet roskaantuvat poikkeuksellisen paljon. EKOPISTEET Alueella on asukkaiden käytössä 131 ekopistettä, joilla kerätään paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös kartonkia ja vaatteita. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi ekopiste, Lohjan Nahkurintorille. VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT Kodin vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta 15 vastaanottopaikkaan ja kaikille kahdeksalle jäteasemalle sekä Munkkaan jätekeskukseen. Lohjalla Mäntynummessa sijainnut vaarallisen jätteen kaappi siirrettiin Lohjan kierrätyskeskuksen yhteyteen. Vaaralliset jätteet hävitetään turvallisesti. Rosk n Rollin vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelyn urakkaa hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj. APTEEKIT Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 20 apteekin kanssa. Kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin. JOONAS JA ROMULUS -KERÄYSTEMPAUKSET Joonas- ja Romulus -autot keräsivät vaarallisia jätteitä ja metallia keväällä ja kesällä. Kevään 13 päivän kierroksella pysähdyspaikkoja oli 60, kesän yhdeksän päivän kierroksella ROSK N ROLL

11 JÄTTEEN VASTAANOTTO YHTEISTYÖKUMPPANIT 2014 Kuva: Terhi Korkiamäki Jäteasema: Hanko Inkoo ja Karjaa Karjalohja Karkkila Pusula Tammisaari Vihti Jäteasemaurakoitsija: Sabina Poutiainen Ky F:ma Ralf Nyman Ay/Öb Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy Eino Helenius Ky Jukka Juvankoski Ky Lassila & Tikanoja Oyj Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy Joonaksen ja Romuluksen kevätja kesäkierrokset palvelevat erityisesti niitä asiakkaita, joiden on hankala asioida jäteasemilla. Jäteasemille voi tuoda maksutta mm. kodin metalliromua. Kuva: Sune Helenius VUOSIKERTOMUS

12 MUNKKAAN JÄTEKESKUS MUNKKAAN JÄTEKESKUS JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Jätteiden käsittelyn yhtenä tavoitteena on lisätä kierrätystä ja hyötykäyttöä kaatopaikkasijoituksen sijaan. Jätteiden käsittelyja hyödyntämistoiminnot on keskitetty Lohjalle Munkkaan jätekeskukseen, jossa osa jätteistä käsitellään itse ja osa välivarastoidaan jatkokäsittelyyn toimitettavaksi. Jätekeskuksen toimintoja ovat muun muassa jätteiden välivarastointi, siirtokuormaus, jätemateriaalien hyödyntäminen rakenteissa, nestemäisen jätteen käsittely, jätemateriaalien murskaus sekä loppusijoitus. Fuusiota edistettiin mm. hoitamalla jätteiden hyödyntämisen kilpailutus, rakentamishankkeet ja toiminnan kehittämisen suunnittelu jo keskitetysti uuden yhtiön toimintamallien lähtökohdista. Vuonna 2014 käynnistyi Vantaan Energian jätteenpolttolaitos. Kaikki kotitalouksista kerätty sekajäte toimitettiin energiakäyttöön. Lisäksi Vantaan Energialle toimitettiin sekajätettä, joka oli paalattu ennen jätevoimalan käyttöönottoa, yhteensä 3522 tonnia vuoden 2014 aikana. Loput paalit toimitetaan vuoden 2015 kuluessa. MATERIAALIVIRRAT Rosk n Roll vastaanottaa jätemateriaaleja Munkkaan jätekeskuksessa, kahdeksalla jäteasemalla (Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Pusula, Tammisaari ja Vihti), kiertävissä keräyksissä, eko- ja sekajätepisteissä, apteekeissa sekä vaarallisen jätteen konttikeräyksessä. Vuonna 2014 jätteitä vastaanotettiin yhteensä tonnia, joista suuri osa Munkkaan jätekeskuksessa. Lohjalla sijaitseva Munkkaan jätekeskus on Länsi-Uudenmaan ainoa jätteiden käsittelykeskus. Jätekeskukseen vastaanotetaan hyötyjätteitä, loppusijoitettavia jätteitä ja pilaantuneita maa-aineksia, vaarallisia jätteitä sekä erityisjätteitä. Muut yhdyskuntajätteet JÄTEMÄÄRÄT, TN Vaaraliset jätteet MUNKKAAN JÄTEKESKUKSEN ASIAKASMÄÄRÄ Tuotantotoiminnan jäte Sekalainen yhdyskuntajäte Biojäte RAkennusjäte Vaaralliset jätteet kotitalouksilta Maa- ja kiviaines Muut yhdyskuntajätteet Maa- ja kiviaines Biojäte Rakennusjäte Tuotantotoiminnan jäte Yhdyskuntajäte ROSK N ROLL

13 MUNKKAAN JÄTEKESKUS Esimerkki kuinka kuvia voi myös mahdollisuuksien mukaan 19 käyttää isompana ja tekstiä voi 23 olla myös kuvan päällä. 5 Tämä4 kuva vain demokuva ja 8 ei ole tulossa juuri tälle sivulle Vaaka/Vaaka-asema/Vastaanotto 12. Metallin vastaanotto 2 vaakasiltaa, tulo- ja lähtöpunnitus 13. Romuautot punnitusta vuodessa Suurin osa kotitalouksien hyötyjätteistä vastaanotetaan maksutta Rosk n Roll on romuautojen virallinen vastaanottopiste, jossa romuauton tuojalle annetaan virallinen romutustodistus. 2. Lajittelukenttä/ pientuojien piha 14. Puujätteen haketusalue ja hakevarastot Lajitteluastiat paperille, kartongille, pakkauslasille, metallille, seka- ja rakennusjätteelle, käsitellylle puulle, kyllästetylle puulle, sähkölaitteille, asbestille ja erityisjätteelle. Hake toimitetaan energiakäyttöön 15. Kaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo Lajittelukentällä vastaanotetut hyödyntämiskelpoiset jätteet toimitetaan edelleen materiaalihyötykäyttöön tai asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikkakaasua kerätään kaasukaivoilla ja vaakakeräyksellä. Kaasu käsitellään kaasumoottorilla sähköksi. Kaasua hyödynnetään myös jätekeskuksen kiinteistöjen lämmityksessä. Yli jäänyt kaasu poltetaan soihdussa ympäristöystävällisempään muotoon. 3. Vaarallisen jätteen vastaanotto 16. Tasausallas 4. Toimisto Alueen likaisista vesistä käsitellään osa omalla jätevedenpuhdistamolla, osa käsittelemättömistä vesistä ohjataan Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. 5. Roskarasti, kierrätysmateriaalista valmistettu laavu Munkkaalla vieraili 18 neuvontaryhmää vuonna Tekninen keskus Lämpökeskus käyttää polttoaineenaan kaatopaikalta pumpattua kaasua. 7. Haravointijätteen vastaanotto Haravointijätettä hyödynnetään kaatopaikan hajujen hallinnassa biosuotimena ja kompostoinnin jälkeen alueen vihertöissä. 8. Kantojen vastaanotto Kannot haketetaan ja hyödynnetään hakevoimalassa. 17. Rasvakaivojätteen vastaanotto ja varastointi Rasvakaivojäte kuljetetaan käsittelyyn ja hyötykäyttöön Länsi-Suomen Prosessivesi Oy:lle. 18. Maa-ainesten vastaanotto Vastaanotetut maa-ainekset hyödynnetään jätetäyttöalueella. 19. Siirtokuormaus- ja varastohalli Länsi-Uudeltamaalta kerätyt sekajätteet siirtokuormataan ja toimitetaan Vantaan Energian jätevoimalaan. Jäteastiavarasto 9. Betoni- ja tiilijätteen vastaanotto ja käsittely Lasijätteen välivarastointi Betoni murskataan ja murska hyödynnetään neitseellistä kiviainesta korvaavana maanrakennusmateriaalina. 20. Biojätteen siirtokuormaushalli Tiilijäte hyödynnetään loppusijoitusalueen tie- ja kaasunhallintarakenteissa. 10. Savusukelluskontti Alueen palo- ja pelastuslaitosten harjoituskäytössä 11. Puujätteiden vastaanotto Puujätteistä lajitellaan ja käsitellään erikseen risut, käsittelemätön puu, käsitelty puu sekä painekyllästetty puu. Länsi-Uudeltamaalta kerätty biojäte siirtokuormataan. V biojäte kuljetettiin hyödynnettäväksi Envor Biotechin biokaasulaitokseen Forssaan. 21. Paalattu polttokelpoinen sekajäte Välivarastointi 22. I vaiheen jätetäyttö ( ) 23. II vaiheen jätetäyttö ( ) 24. III vaiheen jätetäyttö (2001 ) VUOSIKERTOMUS

14 YMPÄRISTÖVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Rosk n Roll vähentää aktiivisesti jätehuollon ympäristövaikutuksia. Torjumme ja vähennämme jätteistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja tasokkailla ja luotettavaksi todennetuilla menetelmillä ja tekniikoilla. Edistämme ympäristön kannalta kestävää kierrätystä ja jätteen hyötykäyttöä sekä ehkäisemme jätteen syntyä. Yhtiölle ollaan luomassa ISO , ISO ja OHSAS standardien mukaista toimintajärjestelmää. VÄHEMMÄN JÄTETTÄ VÄHEMMÄN YMPÄRISTÖHAITTAA Jätteen synnyn ehkäisyä edistämme asiakkaille ja muille sidosryhmille suunnatulla tiedottamisella ja neuvonnalla. Omassa toiminnassa jätteen syntyä ehkäistään kuluttamalla raaka-aineita ja materiaaleja kestävästi sekä huomioimalla kestävyys ja ympäristöystävällisyys hankinnoissa. JÄTEMATERIAALIT HYÖTYKÄYTTÖÖN Rosk n Rollin tavoitteena on edistää kierrätystä ja hyötykäyttöä. Toimintavuonna aloitettiin sekajätteen energiakäyttö Vantaan jätevoimalan aloitettua toimintansa. Sekajäte muutetaan voimalassa kaukolämmöksi ja sähköksi. Jätemateriaalia toimitetaan teollisuudelle korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita, jolloin vähentyvät teollisuuden ja kaivostoiminnan ympäristövaikutukset. Jätteiden hyötykäyttö vähentää myös kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Kaatopaikat ovat jätehuollon suurin päästölähde. Jätteiden kierrätystä edistetään myös ylläpitämällä kattavaa keräysverkkoa sekä jätteiden lajittelua koskevalla neuvonnalla. JÄTEKULJETUSPÄÄSTÖJEN HALLINTA JA VÄHENTÄMINEN Rosk n Roll vähentää kuljetusten päästöjä hyvällä suunnittelulla ja edellyttämällä urakoitsijoilta ympäristöystävällistä kuljetuskalustoa sekä ajotapakoulutusta. Kaikki Rosk n Rollin kilpailuttamia jätekuljetuk sia tekevät autot ovat ympäristövaatimuksiltaan Euro III V. Jäteautojen reitit suunnitellaan siten, että tyhjennykset voidaan toteuttaa tehokkaasti, eikä ylimääräisiä ajokilometrejä kerry. JÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA JA VÄHENTÄMINEN Jätehuollon suurin päästölähde on jätteen loppusijoituksessa muodostuva kaatopaikkakaasu, joka vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Vantaan jätevoimalan käyttöönotto vähentääkin jätteistä aiheutuvia päästöjä merkittävästi. Jätteen käsittelyn muita vaikutuksia ovat vesipäästöt sekä mahdolliset haju- tai meluhaitat. Rosk n Roll hallitsee Munkkaan jätekeskuksen ympäristövaikutuksia suunnitelmallisella toiminnalla ja huomioimalla ympäristövaikutukset jokapäiväisessä työssä. Päästöjä hallitaan muun muassa aktiivisilla kuormien tarkastuksilla, ammattimaisella jätteen käsittelyllä, kaatopaikkakaasun keräämisellä sekä säännöllisellä käyttö- ja ympäristötarkkailulla. Jätteiden käsittely ja ympäristövaikutusten tarkkailu toteutetaan viranomaisen myöntämien ympäristölupien ja tarkkailuohjelmien mukaisesti. Munkkaan jätekeskuksen toimintaa ohjaavat myönnetty ympäristölupa ja vuonna 2013 myönnetty jätteen paalauksen ympäristölupa. 14 ROSK N ROLL

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Rosk n Roll 31.5.2013

Vuosikertomus 2012 Rosk n Roll 31.5.2013 Vuosikertomus 2012 Rosk n Roll 31.5.2013 Keskeiset tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte, kg/as 312 322 352 344 Erilliskerätty biojäte, kg/as 29,4 29,2 29,9 29,3 Vaaralliset

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Kokouskutsu / Esityslista 3/2016 1. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. Aika 25.4.2016 klo 17:00. Munkkaanmäki 51, Lohja KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouskutsu / Esityslista 3/2016 1. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. Aika 25.4.2016 klo 17:00. Munkkaanmäki 51, Lohja KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouskutsu / Esityslista 3/2016 1 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Aika 25.4.2016 klo 17:00 Paikka Munkkaanmäki 51, Lohja KÄSITELTÄVÄT ASIAT Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 LHJ ja LHJ Group LHJ Perustettu 1995 Kuntien 100 % Omistajakuntien alue Palvelut kunnissa Käsittelyt Forssassa ja muualla Ei jaa osinkoa LHJ

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Lohjan kaupunginhallitus PL 71 08101 Lohja LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA BIOJÄTTEIDEN MÄDÄTYSLAITOKSEN SAAMISEKSI LOHJALLE

Lohjan kaupunginhallitus PL 71 08101 Lohja LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA BIOJÄTTEIDEN MÄDÄTYSLAITOKSEN SAAMISEKSI LOHJALLE Lohjan kaupunginhallitus PL 71 08101 Lohja 19.3.2010 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA BIOJÄTTEIDEN MÄDÄTYSLAITOKSEN SAAMISEKSI LOHJALLE Rosk n Roll Oy Ab:n (RR) hallitus antaa otsikkoasiasta seuraavan lausunnon.

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010 Aika ja paikka: 23.11.2010 klo 17.31-18.20 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Raasepori Siuntio Karkkila

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 17 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Vastuut ekopisteiden

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailutus

Hankinnat ja kilpailutus Hankinnat ja kilpailutus Jätevoimala, maakuntien yhteishanke Teemapäivä Tampere 21.9.2011 Case 6 Hankintayhteistyö T.Hakola Lakeuden Etappi Oy Tarjoamme toimivaa jätepalvelua asiakkaidemme ja ympäristömme

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta Sivu 1 / 5 TIEDOTE ISÄNNÖITSIJÖILLE 31.8.2010 Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta Biojäteastioita pestään viikoilla 37 ja 38,

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

Biojätteen synnyn ehkäisy tavoitteita ja kokemuksia

Biojätteen synnyn ehkäisy tavoitteita ja kokemuksia Biojätteen synnyn ehkäisy tavoitteita ja kokemuksia Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan - seminaari Helsingissä 25.1.2011 Erja Heino Tutkija MTT, W-fuel-hanke erja.heino@mtt.fi OECD ja EU

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Vantaan Energian jätevoimala muuttaa roskat energiaksi. 19.9.2014 Pertti Laukkanen Toimitusjohtaja Vantaan Energia Oy

Vantaan Energian jätevoimala muuttaa roskat energiaksi. 19.9.2014 Pertti Laukkanen Toimitusjohtaja Vantaan Energia Oy Vantaan Energian jätevoimala muuttaa roskat energiaksi Toimitusjohtaja Vantaan Energia Oy Vantaan Energian päätuotteina ovat sähkö ja kaukolämpö 2013 Liikevaihto 379 M Liikevoitto 38 M Asiakkaita n.110.000

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 28.4.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 28.4.2010 Aika ja paikka: 28.4.2010 klo 17.30-18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja (auditorio 1. krs.) Läsnä: Jarmo Kuosa vpj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot