Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet"

Transkriptio

1 Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 1

2 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi on Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n tuottama talouden ja hallinnon tietopaketti. Useat tanssiseurat ja toimintaansa käynnistelevät ovat jo pitkään toivoneet perustietopakettia, joka toimisi toiminnan taustatukena. Seurat voivat käyttää tätä materiaalia käsikirjana talouden ja hallinnon käytännön kysymysten ratkaisemiseksi. Käyttöä helpottaa asiahakemisto. Suosittelemme erityisesti, että puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä tutustuvat pakettiin. Opas sopii yhdistyksen perusmateriaaliksi, johon jokaisen uuden hallituksen jäsenen kannattaa tutustua. Aineistoa saa monistaa ilman erillistä lupaa. Julkaisija Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Kankaanrannantie HARJAVALTA Lisätietoja verkkosivuilta Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 2

3 1 HALLINTO Yhdistyksen perustaminen Aatteellinen yhdistys Yhdistyksen rekisteröiminen Järjestäytyminen, päätöksenteko ja toimeenpano Yhdistyksen kokous Hallitus Tilintarkastus Äänioikeus ja esteellisyys yhdistyksen päätöksenteossa Viranomaisluvat Ilmoitukset yhdistysrekisteriin Yhdistyksen toimintaympäristö KOKOUSTEKNIIKKA Johdanto Kokouksen valmistelu Kokousprosessin valmistelu Kokousasiakirjojen valmistelu Asian valmistelu Kokouksen kulku Alkutoimet Ilmoitusasiat Päätösasiat Muut asiat Lopputoimet Osallistujaroolit Kokouspuheenvuorot Dokumentointi Kokouksen jälkitoimet Kokoussanasto HALLINNON ASIAKIRJAT Pöytäkirjat Jäsenkokouksen pöytäkirja Hallituksen kokouksen pöytäkirja Toimintasuunnitelma Talousarvio Toimintakertomus Tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Yhdistyksen asiakirjojen säilytys ja julkisuus VASTUUT Toiminnallinen vastuu Hallituksen ja toimihenkilöiden vastuu ja oikeudet Riskit ja vakuuttaminen Lakisääteiset ja sopimusperusteiset vakuutukset Vastuuvakuutukset Tapaturmavakuutukset Muut vakuutukset TALOUDENHOITO Talouden suunnittelu...63 Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 3

4 5.2 Maksuliikenteen hoito Seuranta Taloudenhoitaja ja kirjanpitäjä Avustukset Tukea työllistämiseen Yleistä Työllistämistuki Yhdistelmätuki Työharjoittelu ja työelämävalmennus Kuntalisät Palkkaus yhdistelmätukea käytettäessä Kotitalousvähennys verotuksessa Työnantajan velvoitteet Työsuhde ja työsopimus Palkan määräytyminen ja palkanmaksu Sairausajan palkka Työajat Vuosiloma, lomakorvaukset ja lomarahat Työsuhteen päättyminen Työtodistuksen antaminen Työsuojelu Työterveyshuolto Vakuutukset ja maksut VEROTUS Tulo- ja varallisuusvero Työnantajasuoritukset ja ennakkoperintä Arvonlisävero Yhdistyksen arvonlisäverollinen toiminta Verovelvollisuuden selvittäminen Perintö- ja lahjavero Kiinteistövero Arpajaisvero KIRJANPITO Perustietoja kirjanpidosta Mistä yhdistyksen kirjanpidossa on kyse? Kirjanpidon tekniikkaa Tilinpäätös Kirjaukset ja kirjanpito Mitä kirjanpitoon kirjataan? Milloin kirjaukset tehdään? Mihin kirjaukset perustuvat? Minne kirjaukset kirjataan? Miten kirjaukset tehdään? Kirjanpidon periaatteet Yhdistyksen kirjanpito Yhdistyksen kirjanpitoprosessi alusta loppuun Ennen tilikauden alkua Tilinavaus Toimintavuosi, juokseva kirjanpito Tilinpäätös...86 Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 4

5 7.4.5 Tilintarkastus Tilinpäätöksen vahvistaminen yhdistyksen kokouksessa Kirjanpitoaineiston säilyttäminen Kirjanpitoesimerkki Esimerkin sisältö Tilinavaus Perusmaksutapahtuma Tulokirjaus Maksu kassasta Rahoitustapahtuma Kuittien yhdistely Korjausvienti ei tyhjiä rivejä kirjanpitoon Korjausmerkintä Kalustohankinnan (poistettava irtaimisto) kirjaaminen Yleisavustus Kohdeavustus Yksi rahan lähde tili ja kaksi käyttötiliä Laina kirjanpidossa Korkotuotot Korkomenot Poiston kirjaaminen Jaksotus Tilinpäätös Tilinavaus Tilikartan laatiminen Kirjanpitoasetuksen tuloslaskelma- ja tasekaavat Lisätietoja TILINTARKASTAJAN MUISTILISTA Perustiedot yhdistyksestä Hallinnon tarkastus Pöytäkirjat Toimintakertomus Yhdistysrekisteritiedot Pankkitilien käyttöoikeudet Vakuutukset Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastus Tilinavaus Kirjanpitoaineisto ja tilikauden kirjaukset Tilinpäätösviennit Tuloslaskelma Tase ja tase-erittelyt Tasekirja Tilintarkastuskertomus Valvontatarkastus SUOMEN SEURATANSSILIITTO Mitä seurantanssiliitto on? Seuratanssin kehitys ja tulevaisuus Lavatanssin historiaa Seuratanssi on terveysliikuntaa Miten seurantanssiliitto toimii? Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 5

6 9.2.1 Lavatanssikilpailut Seuratanssiohjaajakoulutus Jäsenlehti Jäseneksi liittyminen Varsinainen jäsenyys Yhteistyöjäsenyys Yhteistyökumppanuus Lehtipartneritoiminta Sopimukset Liiton säännöt Liiton ohjesääntö Yleiset tilaussopimusehdot YLEISÖTILAISUUS Yleisötilaisuuden suunnittelu Tapahtumasuunnitelma Tapahtumapaikka Vastuualueet Aikataulu Tapahtuman sponsorit Ohjelma Esiintyjän tarpeet Musiikin esitysluvat Varsinainen tapahtuma Tapahtuman jälkitoimet Talous Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä Tiedottaminen Yhteistyökumppanit Arviointi Yleisötilaisuuden luvanvaraisuus Yleisötilaisuuden määrittely Tilaisuuden järjestämisen yleiset periaatteet Oikeus yleisötilaisuuden järjestämiseen Paikan omistajan tai haltijan suostumus Tilaisuuden johdosta tehtävä ilmoitus Yleisötilaisuuden kieltäminen Yleisötilaisuuden estäminen, keskeyttäminen ja päättäminen Vastuuvakuutus Vastuu järjestyksenpidosta Järjestyksen valvoja Yleisötilaisuuden järjestäminen Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä ja muut poliisin palvelut Kirjallinen ilmoitus Kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse tehdä ilmoitusta poliisille Tilaisuuden päättyminen Poliisin ohjeet ja määräykset Järjestyksenvalvojat Alueiden käyttöluvat ja liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyt Palo- ja pelastustoimet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 6

7 Alkusammutuskalusto Avotulen käyttö Rakennusmateriaalit Ilotulitus Turvallisuuden varmistaminen Pelastussuunnitelman sisältö Elintarvikkeiden myynti tapahtumissa Suuri yleisötilaisuus Tilapäinen anniskelulupa Tapahtuman ympäristö ja jätehuolto Tupakointi Meluilmoitus Jätehuolto Tilapäinen leirintäalue Musiikin esittäminen ja tekijänoikeudet Vakuutukset Yleisötilaisuuden turvallisuusohjeet Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laadinta Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt Onnettomuustilanne- ja hätätilanne Tapaturmat ja niistä raportointi Turman jälkihoito Kriisiviestintäohjeet LAINSÄÄDÄNTÖ Yhdistyslaki Hallintolaki Kokoontumislaki Järjestyslaki Tekijänoikeuslaki Kirjanpitolaki Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille ASIAKIRJAMALLIT Yhdistyksen mallisäännöt Tanssiseuran mallisäännöt Perustamiskokouksen pöytäkirja Perustamiskirja Hallituksen kokouskutsut ja pöytäkirjat Vuosikokousta valmistelevan hallituksen kokouskutsu Vuosikokousta valmistelevan hallituksen kokouksen pöytäkirja Uuden hallituksen järjestäytymiskokous: puheenjohtajan oma muistilista Yhdistyksen vuosikokousten kutsut ja pöytäkirjat Syyskokouksen kutsu Syyskokouksen pöytäkirjan malli 1A Syyskokouksen pöytäkirjan malli 1B Vuosikokouksen pöytäkirjan malli 1C Toimintasuunnitelma Talousarvio Toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Pöytäkirjanote Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 7

8 12.12 Valtakirja Yhdistyksen tilityslomake Yhdistyksen mallitilikartta Yhteistyöjäsenhakemus Jäsenhakemus Yhteistyösopimus Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 8

9 1 HALLINTO 1.1 Yhdistyksen perustaminen Yhdistyksen perustaminen lähtee liikkeelle joko paikallisesta tarpeesta tai muutaman innokkaan ajatuksesta. Tämän vuoksi yhdistyksen täytyy olla järjestäytynyt ja toiminta tulee organisoida. Järjestäytymisen edellytyksenä ovat yhdistykselle laadittavat säännöt, joissa määritellään mm. yhdistyksen toimintaidea, toimialue, toimielimet, jäsenistö, jne. Säännöissä pitää olla myös menettelyohjeet sääntöjen muuttamista sekä toiminnan päättymistä varten. Tätä varten yleensä pieni ydinryhmä pitää valmistelevan kokouksen, jossa valmistellaan asiat perustamiskokousta varten. Perustamiskokous on yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous, ja sen järjestäytyminen ja eteneminen tapahtuu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Sääntöjä laadittaessa on huomioitava yhdistyksen erityispiirteet vapaaehtoistoimintaan perustuvana harrastusjärjestönä, jolloin yleisimpien yhdistysten mallisääntöjä on muokattava toiminnan filosofian mukaisesti. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää toimihenkilöiden ja hallituksen toimivaltaa määritteleviin sääntöjen ja yhdistyslain kohtiin Aatteellinen yhdistys Aatteellinen yhdistys on useiden henkilöiden tai oikeuskelpoisten yhteisöjen perustama pysyväksi aiottu yhteenliittymä yhteisen aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten. Yhdistyslain tarkoittama aatteellinen yhdistys eroaa taloudellisesta yhteisöstä siten, että sen tarkoitus ei tähtää voiton tai taloudellisen edun hankkimiseen siihen osallisille eikä sen toiminta voi olla pääasiassa taloudellista. Toiminnan painopisteen tulee olla aatteellisessa työssä. Harrastusseurat ovat yhdistyslain tarkoittamia aatteellisia yhdistyksiä. 1.2 Yhdistyksen rekisteröiminen Rekisteröidyllä yhdistyksellä on lain nojalla kaksi etua rekisteröimättömään yhdistykseen verrattuna. Rekisteröity yhdistys voi itsenäisenä oikeussubjektina saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata, eli omistaa, lainata ja liittyä täysivaltaiseksi jäseneksi toiseen yhdistykseen (esim. liittoon). Rekisteröimättömältä yhdistykseltä mainittu oikeustoimikelpoisuus puuttuu, ja se voi käytännössä johtaa ongelmiin esim. haettaessa erilaisia lupia, vastaanotettaessa lahjoituksia tai haettaessa joitakin erityisavustuksia. Tällöin voi rekisteröimätön yhdistys joutua tukeutumaan mahdollisesti rekisteröityyn taustayhteisöönsä tai asettamaan yhdistyksen johdon henkilökohtaisesti oikeustoimen suorittajaksi. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät henkilökohtaisesti vastaa yhdistyksen sitoumuksista, toisin kuin rekisteröimättömässä, jossa vastuu lankeaa henkilökohtaisesti niille, jotka ovat sitoumuksen tehneet. Tällöin saattavat tulla mahdollisiksi erilaiset taloudelliset korvaukset, jotka lankeavat niille henkilökohtaisesti, jotka ovat sitoumukset nimillään vahvistaneet. Korvausvelvollisuus vastaa nk. omavelkaista takausta, jolloin korvausta voidaan periä keneltä hyvänsä allekirjoittaneelta yksin. Muut yhdistyksen jäsenet eivät oikeudellisesti ole korvausvelvollisia. On kuitenkin muistettava, ettei rekisteröidynkään yhdistyksen nimenkirjoittajat tai hallitus voi tehdä minkälaisia sitoumuksia hyvänsä, vaan heitä sitoo yhdistyslain yleinen huolellisuusvelvoite ja sen laiminlyönnistä mahdollinen vahingonkorvausvastuu. Rekisteröitymisilmoitus tehdään perustamiskokouksen jälkeen yhdistysrekisteritoimistoon määrämuotoisella lomakkeella liitteineen, joista ilmenevät perustetun yhdistyksen virallinen nimi, säännöt ja nimenkirjoittajat. Liitteeksi on toimitettava myös perustamiskirja. Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 9

10 Jatkossa yhdistysrekisteriin tehdään muutosilmoitukset nimenkirjoittajien vaihduttua. Mikäli yhdistyksen sääntöjä muutetaan, on myös siitä tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin. On huomattava, että ennen kuin rekisteröityminen on suoritettu, vastaavat perustamiskokouksessa valittu hallitus ja puheenjohtaja henkilökohtaisesti perustetun yhdistyksen asioista. 1.3 Järjestäytyminen, päätöksenteko ja toimeenpano Yhdistyslaki edellyttää ainoastaan kolmen toimielimen muodostamista: Toimielin Yhdistyksen kokous Hallitus Tilintarkastus Yhdistyksen kokous Tehtävä Päätöksenteko Toimeenpano Valvonta Yhdistyksen ylin päätösvalta kuuluu jäsenistölle. Sääntömääräisellä yhdistyksen kokouksella tarkoitetaan vuosikokousta. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä puhe- ja äänioikeus ellei yhdistyksen säännöissä toisin mainita. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen Yhdistyksen kokouksen koollekutsujana on hallitus, jonka eräänä tehtävänä on huolehtia vuosikokouksien pitämisestä. Yhdistyksen säännöissä tulee olla selkeät ohjeet jäsenkokouksen koollekutsumisesta. Kutsusta on käytävä ilmi seuraavat seikat: - Minkä yhdistyksen kokous on kyseessä - Mikä kokous on kyseessä (sääntömääräinen/syyskokous/kevätkokous/ylimääräine n kokous) - Milloin ja missä pidetään - Mitä asioita kokouksessa käsitellään - Milloin kutsu on annettu - Kuka on koollekutsujana Kokousaika ja -paikka on määriteltävä kutsussa siten, ettei jäsenistölle voi sen suhteen tulla väärinkäsityksiä. Yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle muulloinkin kuin säännöt edellyttävät. Näin menetellään, jos hallitus katsoo siihen olevan tarvetta (esim. jokin sitoumus, johon hallituksen toimivalta ei riitä) tai jos 1/10 jäsenistöstä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin kokousta kutsutaan ylimääräiseksi jäsenkokoukseksi. Yksi vuosikokous Useimmiten yhdistyksellä on vain yksi jäsenkokous toimikautta kohden, jolloin sitä kutsutaan vuosikokoukseksi tai nimellä, jonka yhdistys on sille säännöissään määritellyt. Kun kyseessä on vuosikokous, kutsutaan sitä sääntömääräiseksi vuosikokoukseksi, jolle yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt ovat määritelleet tehtävät. Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on: o Valita kokoukselle puheenjohtaja o Valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt o Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus o Vahvistaa yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta o Päättää tilintarkastajan lausuman kuultuaan edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille o Valita hallituksen puheenjohtaja sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi o Valita hallitus seuraavalle toimikaudelle o Valita tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja o Vahvistaa alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio o Määrätä yhdistyksen jäsenmaksu o Valita kokousedustajat järjestöelimiin o Käsitellä muut kokoukselle tuodut asiat Kaksi vuosikokousta Mikäli yhdistyksellä on käytössä kahden vuosikokouksen järjestelmä, jakautuvat ne syys- Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 10

11 ja kevätkokoukseen. Tällöin syyskokouksen tehtävänä on: o Valita kokoukselle puheenjohtaja o Valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt o Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus o Valita hallituksen puheenjohtaja sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi o Valita hallitus sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi o Valita tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja o Vahvistaa seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio o Määrätä yhdistyksen jäsenmaksu o Valita kokousedustajat liiton kokouksiin o Käsitellä muut kokoukselle tuodut asiat sekä kevätkokouksen tehtävänä on o Valita kokoukselle puheenjohtaja o Valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt o Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus o Vahvistaa yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta o Päättää tilintarkastajan lausuman kuultuaan edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille o Käsitellä muut kokoukselle tuodut asiat Hallitus Yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpano kuuluu valittavalle hallitukselle. Yhdistyksen säännöissä voidaan määritellä hallitukselle jokin muukin nimitys, joka paremmin sopii seuratoimintaan. Yhdistyksen kokouksen päätösten toimeenpanon lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluvat mm o Edustaa yhdistystä o Tehdä mahdolliset sitoumukset o Suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa jäsenkokouksen, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden ja säädösten mukaisesti o Vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta o Pitää jäsenluetteloa o Valmistella jäsenkokoukselle esiteltävät asiat o Kutsua koolle jäsenkokoukset o Ohjata ja opastaa yhdistyksen toimihenkilöitä toimissaan Hallituksen jäseneksi voidaan valita kuka hyvänsä yhdistyksen 15 vuotta täyttänyt jäsen, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä. Yhdistyslaki määrittelee hallituksen minimivahvuudeksi kolme. Tästä määrästä voidaan poiketa yhdistyksen sääntöjen määrittelyllä ainoastaan ylöspäin. Määrätyissä rajoissa voidaan hallituksen jäsenten lukumäärä jättää jäsenkokouksen päätettäväksi kulloisenkin tilanteen mukaan. Toimistaan hallitus vastaa jäsenkokoukselle. Hallituksen puheenjohtaja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana. Yhdistyksen säännöissä voidaan nimenkirjoitusoikeutta rajoittaa mm. siten, ettei kukaan voi kirjoittaa yhdistyksen nimeä yksin. Yhdistyslaki edellyttää hallituksen puheenjohtajalta täysivaltaisuutta, täysi-ikäisyyttä eli 18 vuoden ikää, ei-holhouksen alaisuutta sekä kotipaikkaa Suomessa. Puheenjohtaja vastaa toimistaan jäsenkokoukselle. Yhdistyslaki asettaa rajoituksia hallituksen toimivallalle. Yhdistyksen säännöissä voidaan myös rajata hallituksen toimivaltaa (esim. rajoittaa yhdistyksen omaisuuden myyntiä, asettaa sitoumuksille yläraja) yhtä hyvin kuin antaa sille erityistehtäviä. Esimerkkihallitus, jossa yhdistyksen toimintasektorit on huomioitu: Hallituksen puheenjohtaja Nimenkirjoittaja, edustaa yhdistystä. Hallituksen varapuheenjohtaja Puheenjohtajan varamies, joka voisi vastata yhdistyksen suurista projekteista, jakaa tehtävät puheenjohtajan kanssa. Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 11

12 Sihteeri Hoitaa hallituksen kokouksien pöytäkirjat, arkiston, jäsenrekisterin sekä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen kirjeenvaihdon. Taloudenhoitaja Vastaa yhdistyksen talouden suunnittelun yksityiskohdista, hoitaa yhdistyksen maksuliikenteen, kirjanpidon, omaisuuden, avustusten hakemisen yhdessä puheenjohtajan kanssa. Toimikuntavastaava Vastaa yhdistyksen nimeämän toimikunnan koollekutsumisesta ja toiminnasta. Työjäsen I, II, III Hallitukseen voi olla tarkoituksenmukaista valita työjäseniä, mikäli seuralla on meneillään suuria projekteja. Kukin hallituksen jäsen on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti vastuussa erityisesti omasta toimialastaan sen lisäksi, että on hallitusvastuussa koko yhdistyksen toiminnasta. Esitys on esimerkki ja seurakohtaisesti tarpeet ja tarkoituksenmukaisuus saattavat muovata hyvinkin toisenlaisen mallin Tilintarkastus Tilintarkastuslaki määrittelee tilintarkastuksen, jonka lisäksi yhdistys- ja kirjanpitolaissa on tilintarkastusta koskevia säädöksiä, joissa suositaan linjaa, missä pääpaino asetetaan asioiden oikeellisuuden ja lainmukaisuuden tarkastamiselle. Lait ja asetukset eivät kuitenkaan sulje pois tilintarkastuksen neuvovaa ja opastavaa tehtävää. Varsinaisesti tilintarkastustapahtuma on kerran vuodessa tilikauden päätyttyä suoritettava kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon oikeellisuuden ja laillisuuden tarkastaminen. Vaikka tilintarkastus voidaankin suorittaa yhtenä tapahtumana tilikauden päätyttyä, on nk. jatkuvan tilintarkastuksen menettely suotavaa. Tällöin tilikauden kuluessa suoritetut tarkastustapahtumat ovat osa tilikauden päätyttyä tapahtuvaa tarkastusta. Yhdistyksen hallituksen edustajan sekä taloudenhoitajan kokoontuminen tilintarkastustapahtumaan yhdessä tilintarkastajan kanssa on hyödyllistä, jolloin tilintarkastajalle suodaan mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja opastavaan keskusteluun. On muistettava, että tilintarkastajalle on annettava riittävästi aikaa ennen vuosikokousta pöytäkirjoihin, tositteisiin sekä tilikirjaan tutustumiseen ja tarkastamiseen. Tilintarkastuksen painopistealueita Painopistealueina voidaan katsoa olevan yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen toimintaa parhaiten palvelevalla tavalla sekä yhdistyksen omaisuuden hoidon tilan tarkastelu. Hallinnon osalta tulee tarkastella tehtyjen päätösten toimeenpanoa ja noudattamista. Tilintarkastajien erityistehtävänä on perehtyä mahdolliseen vahingonkorvausvelvollisuuteen, mikäli jokin hallituksen tai toimihenkilön menettely antaa siihen aihetta. Tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi Lukumääräisesti yhdistykselle vaaditaan vain yksi tilintarkastaja ja tälle varamies. Yhdistyksen säännöissä voidaan tästä poiketa vain ylöspäin. Yhdistyksen säännöissä pitää olla maininta tilintarkastajien toimikauden pituudesta. Suotavaa olisi tilintarkastajien valinta useaksi tilikaudeksi peräkkäin, jolloin seuranta pitkällä aikavälillä tulisi mielekkääksi, ja se myös mahdollistaa paremmin ohjauksen ja opastuksen. Tilintarkastajan, kelpoisuus ja jääviys Pääsääntöisesti tilintarkastajaksi kelpaa täysivaltainen, täysi-ikäinen, ei holhouksen alainen, luotettava henkilö, näin ollen siis myös yhdistyksen rivijäsen. Tilintarkastajaa valittaessa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota ko. henkilön kirjanpidon, taloudenhoidon sekä yhdistystoiminnan tuntemukseen. Tilintarkastajaksi ei kuitenkaan voida valita henkilöä joka: - On vastuussa yhdistyksen taloudesta, hallinnosta tai niiden osasta Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 12

13 - On läheisessä riippuvuus- tai sukulaissuhteessa yhdistyksen taloudesta tai hallinnosta vastaavan kanssa (toimihenkilö, isä, äiti, vaimo, appi...) 1.4 Äänioikeus ja esteellisyys yhdistyksen päätöksenteossa Yhdistyslain mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä on jäsenkokouksissa puhe- ja äänioikeus ellei yhdistyksen säännöissä tässä kohdassa toisin määritellä. Tosin ikärajaa ei voida alentaa eikä ole mahdollista rajoittaa äänioikeutta siten, että vain pienellä joukolla jäseniä olisi mahdollisuus päättää yhdistyksen yhteisistä asioista. On huomattavaa, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on rajoittamaton läsnäolo-oikeus jäsenkokouksissa, jopa niin, ettei yksittäinen jäsen ole esteellinen jäsenkokouksessa äänestämään omasta erottamisestaan yhdistyksestä. Sen sijaan hallituksen jäsenet tai jäsen, jolle on uskottu hallinnollisia tehtäviä, on esteellinen jäsenkokouksessa äänestämään päätettäessä tilintarkastajien valinnasta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, mikäli päätökset koskevat aikaa, josta on itse vastuussa. Yhdistyksen jäsen ei voi myöskään ottaa osaa päätöksentekoon, jossa on kyse hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa yhdistyksen ja hänen etunsa ovat ristiriidassa. Mikäli yhdistyksen kokouksessa, jossa valitaan tilintarkastaja, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä, on paikalla vain edellä mainittuja esteellisiä henkilöitä, ei esteellisyyssäädöksiä noudateta, vaan jäsenkokoukselle kuuluvat päätökset tulee voida tehdä laillisesti koolle kutsutussa kokouksessa. Yhdistyksen säännöissä voidaan mainita asiamiehen käytöstä jäsenkokouksissa, joka valtuutetaan edustamaan päämiestään ko. kokouksessa. Tällöin myös kaikki esteellisyyssäännökset koskevat myös asiamiestä tai edustajaa, jos jäsen, jota hän edustaa, on esteellinen, tai hän itse on esteellinen. Mikäli säännöissä ei erikseen anneta mahdollisuutta asiamiehen käyttöön, ei asiamiestä voida käyttää edustamaan yksittäistä jäsentä. 1.5 Viranomaisluvat Yhdistyksen toiminnassa on usein tilanteita, jotka edellyttävät jonkinasteista lupamenettelyä. Yhteistä kaikille viranomaisluville on niiden hakeminen määrämuotoisina, määräaikainen voimassaolo sekä lupien maksullisuus. Lupien hinnat vaihtelevat suuresti riippuen lupaan liittyvistä viranomaistoimenpiteistä. Rakennuslupa Mikäli seura aikoo rakentaa, on kiinteistön sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaisilta haettava sitä varten rakennuslupa. Rakennuslupaan tarvittavien asiakirjojen, todistusten ja muiden paperien luettelon saa rakennusvalvontavirastosta, samasta paikasta saa myös tarvittaessa apua rakennusluvan hakemiseen. Rakennuslupa sisältää lukuisia viranomaisten suorittamia toimenpiteitä, jonka vuoksi se on yleensä kallis. Keräyslupa Keräyslupa on yhdistykselle melko harvinainen, ja tulee kyseeseen vain yhdistyksen itsensä järjestäessä rahankeräystä taikka tarrojen tai jonkin muun artikkelin myyntiä varainhankinnan merkityksessä. Kuntakohtainen keräyslupa haetaan omasta nimismiespiiristä, läänikohtainen oman läänin lääninhallitukselta ja koko maata koskevat Uudenmaan lääninhallitukselta. Arpajaiset Arpajaisten avainsana on pika-arpajaiset, jolloin arvat myydään ja arvotaan samassa tilaisuudessa eikä arpajaisten yhteenlaskettu myyntitulo saa ylittää 850 euroa. Tämä on pääsääntö, ja silloin arpajaisten järjestämiseksi ei tarvita erillistä lupaa. Mikäli myyntitulo kasvaa, arpoja halutaan myydä ennakkoon tai halutaan myydä lista- Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 13

14 arpaa, jonka palkinnot arvotaan myöhemmin, on lupa arpajaisten järjestämiseksi haettava. Arpajaislupaa haetaan nimismieheltä. Huvilupa Huvilupa on seurojen useimmin hakema viranomaislupa. Huviluvan kohdalla ovat kuitenkin kuntakohtaiset erot erittäin suuria riippuen kunnan järjestyssäännöistä sekä perinteistä. Pääsääntönä voidaan pitää, että jos tilaisuus on avoin, myydään pääsylippuja, on alkoholitarjoilua, tanssia, toiminta edellyttää järjestysmiehiä, käytetään voimakkaita äänentoistolaitteita taikka avotulta, niin huvilupa tarvitaan aina. Myös tilaisuuden pitopaikka saattaa edellyttää luvan hakua, varsinkin mikäli tilaa ei ole suunniteltu suuriin yleisötilaisuuksiin. Mikäli tilaisuudet eivät täytä mitään edellä mainituista ehdoista, pelkkä ilmoitus paikkakunnan poliisiviranomaiselle riittää. Koska paikkakuntakohtaiset erot ovat suuret, on luvan tarve syytä tarkistaa aina paikalliselta poliisiviranomaiselta. Huvilupa edellyttää lisäksi kiinteistön omistajan luvan tilaisuudelle. Elintarvikkeiden myynti Pääsääntönä on, että kaikki elintarvikkeiden myynti on luvanvaraista ja laissa erikseen säädettyä. Poikkeuksena ovat lyhytkestoisten tilaisuuksien puhvetit ja kanttiinit, joille lupaa ei yleensä ole tarvinnut hakea. Elintarvikkeiden myyntiin liittyvät lupa-asiat ja valvonta kuuluvat kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisille ja siellä erityisesti terveystarkastajalle. Myös elintarvikkeiden myyntiin tarvitaan kiinteistön omistajan lupa. 1.6 Ilmoitukset yhdistysrekisteriin Kaikista rekisteröidyistä yhdistyksistä pidetään rekisteriä, johon on tallennettu tärkeimmät yhdistystä koskevat asiat, rekisteriä pitää patentti- ja rekisterihallitus. Rekisteröimisen yhteydessä yhdistys ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajat syntymäaikoineen ja osoitteineen, yhdistyksen säännöt sekä kotipaikan sekä toimittaa liitteeksi perustamiskirjan. Yhdistysrekisteriin on jätettävä muutosilmoitus aina, kun jokin näistä tiedoista tai niiden osasta muuttuu. Kaikki yhdistysrekisteriin tehtävät ilmoitukset tehdään määrämuotoisella lomakkeella. Lomakkeita saa Patentti- ja Rekisterihallituksen verkkosivuilta Ilmoitus tehdään suoraan yhdistysrekisteritoimistoon. Sekä ilmoitukset rekisterinpitäjälle että rekisteriotteet ovat maksullisia. Yhdistysrekisteriote, joka on julkinen, on virallinen ja voimassaoleva, vaikka sen tietoja ei olisi päivitetty vuosikymmeniin. Otteesta ilmenevät yhdistyksen kotipaikka, nimenkirjoittajat sekä rekisterissä ovat yhdistyksen säännöt. Mikäli muutosilmoitus laiminlyödään, rekisteriin merkitty nimenkirjoittaja on vastuussa, vaikka hän ei toimisikaan enää yhdistyksen hallinnossa, ja siten yhdistyksen toimista vuosikokouksen valitseman tulevan puheenjohtajan tekemät sopimukset saattavat näin osoittautua pätemättömiksi. 1.7 Yhdistyksen toimintaympäristö Säännöissään yhdistykselle määritellään kotipaikka kuntatarkkuudella, lisäksi voidaan toiminta-alueeksi tarkentaa kylä tai kaupunginosa. Toimintaympäristössään yhdistys on usein varsin merkittävä toimija ja vaikuttaja. Vaikuttaminen toteutuu vain, mikäli yhdistys on aktiivinen, sillä passiivinen seura hukkuu muun harrastustarjonnan sekaan. Yhdistys voi vaikuttaa omaa toimintaa laajemmin olemalla aktiivisesti mukana harrastustoimintaa edustavan liiton toiminnassa ja sen kehittämisessä. Miksi ja mihin seuran pitäisi vaikuttaa? Oleellisin vaikuttamisen kohde on oma liitto, jossa voi olla mukana päättämässä liiton tulevasta toiminnasta, toiminnan kehittämisestä, Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 14

15 johtajakoulutuksesta, johtohenkilöistä sekä taloudesta. Tämä on tärkeätä siksi, että liiton tarjoamat palvelut ovat usein jäsenseuroille elintärkeitä, ja liitto muovaa alueellisen kuvan seuroista paikalliselle yleisölle ja vaikuttaa täten suoraan toimintaedellytyksiin ja - ympäristöön. Vaikuttaminen liitossa on helppo aloittaa olemalla mukana liiton kokouksissa, jotka ovat seuran jäsenkokousta vastaavia jäsenkokouksia, joissa käytetään varsinaista päätäntävaltaa. Seuran omien toimien vaikutus jäsenistöön ja toimintaympäristön kehittymiseen suotuisaan suuntaan on kiinni ainoastaan seuran omista toimista. Liittokaan ei voi olla aktiivinen, jos siellä ei ole aktiivisia toimijoita jäsenseuroista. Aktiivisuus näkyy seuratoiminnan julkituonnissa, oman alueen muiden järjestöjen informoinnissa sekä tiedottamisessa julkisyhteisöille, osallistumisessa paikallisyhdistysten tapahtumiin jne. Tällä aktiivisuudella on mahdollisuus laajentaa jäsenistöä, vaikuttaa oman toimialueen aktiivisuuteen ja seuran varainhankintaan, käytännöllisesti katsoen haluttuun suuntaan. Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 15

16 2 KOKOUSTEKNIIKKA 2.1 Johdanto Kokoukset kuuluvat julkisoikeudellisten, yksityisoikeudellisten ja aatteellisten yhteisöjen toimintaan. Kokous on sääntöihin ja vakiintuneisiin tapoihin sidottu, määrämuotoinen vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanne, jonka tavoitteena on hoitaa yhteisiä asioita ja saada aikaan osanottajien hyväksymiä päätöksiä. Kokoustekniikalla tarkoitetaan kokouksen vuorovaikutusta ja päätöksentekoa suhteellisen mekanistisesti sääteleviä menettelytapoja ja sääntöjä, joilla pyritään takaamaan toisaalta kokouksen osanottajille mahdollisimman tasapuoliset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet; toisaalta kokouksen nopea ja joustava eteneminen. Kokoustekniikan tunteminen on osa kokoustaitoa. Kokoustaidolla tarkoitetaan kokouksen osanottajan kykyä menetellä kokouksessa vakiintuneiden menettelytapojen, lakien ja säännösten mukaisesti niin, että hänen toimintansa on kokousteknisesti ja -taktisesti tarkoituksenmukaista. Taitava viestijä kykenee toimimaan kokouksessa sekä omien että yhteisten tavoitteiden suuntaisesti niin, että yhdessä toisten kanssa keskustellen ja neuvotellen saadaan aikaan demokraattisia ja yhteisesti hyväksyttyjä päätöksiä. Onnistunut kokous on demokraattinen keskustelu- ja päätöksentekotilaisuus, jossa jokainen täysivaltainen osanottaja saa vapaasti ilmaista mielipiteensä ja jossa jokaisen ääni on tasavertaisuuden -periaatteen mukaisesti samanarvoinen. Yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännöissä on määritelty yhteisesti sovittuja menettelytapoja, joilla pyritään hahmottamaan tämän vapauden rajat ja varmistamaan kokousdemokratian toteutuminen. Viestintätilanteena kokous on yhtäältä määrämuotoinen tilanne, jossa jokaisen osanottajan tulisi tietää, miten menetellään lakien, sääntöjen ja vakiintuneiden menettelytapojen mukaisesti. Toisaalta se on aivan tavallinen vuorovaikutustilanne, jossa osallistuja puheenvuoron pyydettyään ja saatuaan voi vapaasti ilmaista kantojaan, käsityksiään ja mielipiteitään. Kokouksen luonne ja työskentelytavat saattavat vaihdella, vaikka niissä noudateltaisiinkin samoja menettelytapoja. Suuren yhdistyksen vuosikokous, jossa osanottajana voi olla satoja jäseniä, on välttämättä melko muodollinen. Saman yhdistyksen hallituksen kokous, jossa osanottajia on vain muutama, voi työskentelytavoiltaan olla huomattavasti epävirallisempi. 2.2 Kokouksen valmistelu Kokouksen huolellinen valmistelu on tärkeää yhteisten asioiden ajamiseksi, omien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä päätösten tekemiseksi. Valmisteluun kuuluu, että koko kokousprosessi ajatellaan ennalta kaikkine vaiheineen (valmistelu, itse kokoustilanne ja jälkihoito). Yhdistyksen kokouksen valmistelusta vastaa hallitus. Hallituksen kokoukset valmistelevat yleensä puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Ennakkovalmistautuminen on välttämätöntä, vaikka varsinaista valmistelupakkoa yhdistyspuolella ei ole. Valmistautuminen on erityisesti puheenjohtajalle ja sihteerille tarpeen. Ennakolta valmistautuminen ja päätösasioiden valmistelu edistävät niiden tehokasta käsittelyä. Asioihin perehtyminen ennalta auttaa jokaista osallistujaa puheenvuorojen pitämisessä, seuraamisessa ja kirjaamisessa. Kokoukseen osallistuvan valmistautumiseen kuuluvat seuraavat seikat: Jokainen osallistuja tutustuu esityslistaan etukäteen, mikäli se on toimitettu kokouskutsun yhteydessä. Osallistujat perehtyvät huolellisesti kaikkiin niihin päätösasioihin, joita on tarkoitus käsitellä. Osallistujat perehtyvät kokoustekniikkaan siten, että voivat varsinaisessa kokoustilanteessa toimia tarkoituksenmukaisesti. Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 16

17 2.2.1 Kokousprosessin valmistelu Käsiteltävien päätösasioiden valmistelu Käytännön järjestelyistä huolehtiminen: Varataan kokouspaikka ajoissa. o Paikan tulee olla kokouksen luonteeseen ja osallistujamäärään nähden sopivan kokoinen ja asianmukaisesti varustettu. Suunnitellaan istumajärjestys o Puheenjohtajan ja sihteerin pöytä tulee sijoittaa siten, että heillä on kokoussaliin esteetön näkyvyys. Huolehditaan varustuksesta o Hankitaan esimerkiksi piirtoheitin ja videotykki, puheenjohtajan nuija ja muistioita o Varataan mukaan yhdistyksen tai liiton säännöt, yhdistyslaki sekä muistiinpanovälineitä osallistujia varten. o Järjestetään mahdollinen tarjoilu ja ohjelma o Hankitaan muu tarpeellinen varustus, kuten esimerkiksi yhdistyksen viirit tai liput liputusta varten Kokousasiakirjojen valmistelu Kokouksen valmisteluun liittyvät kokouskutsun ja esityslistan laatiminen. Kokouskutsu Kokouskutsu on asiakirja, jolla kokous kutsutaan koolle. Kokous voidaan kutsua koolle esimerkiksi kirjeellä, lehti-ilmoituksella, ilmoitustaulutiedotteella, sähköpostilla tai puhelimella. Kokouskutsussa kuten muissa virallisissa asiakirjoissa on käytettävä yhdistyksen virallista koko nimeä. Kokouskutsu laaditaan ja julkistetaan yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on yhdistyslain (24 ) mainittava vähintään kokouksen aika ja paikka. Kokouskutsussa on vakiintuneen suomalaisen kokouskäytännön mukaan mainittava: yhdistyksen virallinen nimi mistä kokouksesta on kyse o sääntömääräinen kokous / ylimääräinen kokous / hallituksen kokous, jne. kokouksen aika ja paikka o paikka ilmoitetaan paikkakunnan, katuosoitteen ja huoneiston tarkkuudella päivämäärän lisäksi kellonaika ilmoitetaan minuuttien tarkkuudella kokouksessa käsiteltävät asiat tai vähintäänkin ne asiat, jotka yhdistyslain (23 :n) mukaan on erikseen mainittava, joita ovat: o yhdistyksen sääntöjen muuttaminen o kiinteistön luovuttaminen tai kiinnittäminen taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttaminen mikäli yhdistyksen säännöissä ei ole erikseen määrätty, että hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä vaihtamisesta tai kiinnittämisestä. o 30 :ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä päättäminen o hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitseminen tai erottaminen o tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen o yhdistyksen purkaminen. kokouskutsun antopaikka ja aika kokouskutsun lähettäjä o Allekirjoitukseksi saattaa riittää myös pelkkä "Puheenjohtaja" tai "Hallitus", mutta yhteydenottojen mahdollistamiseksi olisi hyvä mainita yhdistyksen tai hallituksen puheenjohtaja nimeltä. Esityslista Esityslista on ennalta laadittu ehdotus kokouksessa käsiteltävien asioiden käsittelyjärjestyksestä. Kun se on kokouksessa asian käsitte- Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 17

18 lyn kaavan kohdassa "esityslistan hyväksyminen" hyväksytty, siitä tulee kokouksen työtä ohjaava asiakirja, josta saa poiketa vain kokouksen päätöksellä. Esityslista laaditaan ja mahdollisesti postitetaan kokouskutsun mukana. Joskus esityslista jaetaan osallistujille vasta kokouksen alussa. Tämä saattaa kuitenkin vaikeuttaa kokouksen kulkua, koska osallistujat eivät ole voineet tutustua käsiteltäviin asioihin eivätkä harkita kannanottojaan niihin. Siksi onkin suositeltavaa toimittaa esityslista kokouskutsun ohessa (kokouskutsuesityslista). Yleensä yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri laativat esityslistan. Esityslista laaditaan kokouksen valmisteluvaiheessa, ja usein se laaditaan hallituksen kanssa yhteistyössä. Tarkasti määriteltynä esityslistan tulisi sisältää varsinaiset päätösesityksetkin. Pelkästä asioiden otsikoinnista käytetään joskus termiä asialista, joka useimmiten mielletään kuitenkin neuvotteluihin ja palavereihin. Normaalissa kokouskäytännössä nämä käsitteet on usein epätäsmällisesti määritelty ja työjärjestys-käsitettä käytetään ainakin kahdessa eri merkityksessä: (1) esityslistasta tulee työjärjestys: esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi (2) työjärjestys on ohjeluettelo, joka sisältää kokouksen menettelytapoja ja kokousjärjestystä koskevia määräyksiä. Koska työjärjestys-käsitteelle on olemassa selkeästi määriteltävä sisältö, sitä tulisi käyttää vain kokouksen menettelytapoihin viitattaessa. Esityslista muodostuu seuraavista kohdista: 1) Kokouksen alkutoimet: - kokouksen avaaminen - laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - järjestäytyminen eli kokousvirkailijoiden valinta - esityslistan hyväksyminen - tarvittaessa edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen (ellei erikseen ole valittu pöytäkirjantarkastajia tai ellei sama kokous tarkasta pöytäkirjaa). 2) Ilmoitusasiat - tiedonannot, joista ei keskustella ja jotka ainoastaan merkitään tiedoksi 3) Kirjeet - joita sisältönsä puolesta ei voi sijoittaa ilmoitus- eikä päätösasioihin; nykyään melko harvinainen kohta 4) Päätösasiat tärkeysjärjestyksessä tai muussa tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä Esimerkiksi sääntömääräisissä kokouksissa päätösasiat ovat - syyskokouksessa asiat, jotka koskevat tulevaa toimikautta i) hyväksytään toimintasuunnitelma ii) päätetään jäsenmaksusta iii) hyväksytään talousarvio - Kevätvuosikokouksessa asiat, jotka liittyvät kuluneeseen toimikauteen i) käsitellään toimintakertomus ii) esitellään tilit iii) vahvistetaan tilinpäätös iv) kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä - Valitaan puheenjohtaja ja hallitus - Valitaan edustajat järjestöelimiin - Valitaan tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t) - Toisinaan esityslistaan voidaan sisällyttää varsinaisten päätösasioiden lisäksi ns. keskustelukysymyksiä, joita halutaan yhdessä pohtia. Nämä ovat asioita, joista keskusteleminen saattaa viedä paljon aikaa. Keskustelu- ja periaatekysymykset sijoitetaan vuosikokouksessa viimeiseksi, ja niistä käyty keskustelu on tarkoitettu suuntaaantaviksi hallitukselle sen tulevalla toimikaudella. 5) Muut (esille tulevat) asiat - vähämerkityksiset asiat, joista voidaan keskustella ja tehdä mahdollisesti päätös - osanottajien aloitteet (jne) Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 18

19 - ilmoitusasioista mahdollisesti tähän esityslistan kohtaan siirretyt asiat 6) Lopputoimet - kokouksen päättäminen - päätössanat Muut asiakirjat Kokouksessa tarvitaan kokouskutsun ja esityslistan lisäksi myös muita asiakirjoja. Näistä mainittakoon esim. valtakirja. Päätöksentekoon saatetaan tarvita myös lukuisia muita asiakirjoja, sopimuksia, määräyksiä jne. Kokous tuottaa sen kulkua ja päätöksiä dokumentoivan asiakirjan eli pöytäkirjan Asian valmistelu Kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat eli päätösasiat valmistellaan huolellisesti. Asioiden valmistelusta vastaa yhdistyksen hallitus tai muu valmisteleva elin, mutta joskus voidaan pyytää avuksi myös ulkopuolinen asiantuntija tai työryhmä Päätösasioista hankitaan taustatietoja, ja tarvittaessa tehdään tarjouksia ja laskelmia sekä arvioidaan eri ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia. 2.3 Kokouksen kulku Yhdistyksen viralliset kokoukset etenevät määrämuotoisesti. Kokouksen kulkuun vaikuttavat yhdistyslain määräykset, yhdistyksen säännöt, kokoustekniikka eli menettelytavat ja viestintätaidot Alkutoimet Kokouksen avaaminen Kokouksen avaa yleensä koollekutsuja kolmella nuijan kopautuksella. Koollekutsuja on se henkilö, joka on allekirjoittanut kokouskutsun. Avaaja toteaa lyhyesti kokouksen avatuksi ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. Suurehkoissa kokouksissa alkupuheenvuoro voi olla pitkäkin, mutta yleensä lyhyt toteamus riittää. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ehdot määritellään yhdistyslain velvoittamana yhdistyksen säännöissä. Yhdistyslain mukaan päätösvaltaa kokouksessa käyttävät läsnäolijat. Lain sanamuoto (16 Päätösvallan käyttäjät: "Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille") viittaa monikkomuotoisena siihen, että periaatteessa kaksi henkilöä riittäisi päätöksentekoon, ellei säännöissä toisin määrättäisi. Käytännössä ei kuitenkaan ole järkevää pitää kokousta kovin vähäisellä osanottajajoukolla. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kolmivaiheinen: Puheenjohtaja selostaa tai lukee päätösvaltaisuuden ehdot eli määräykset kokouksen koollekutsumistavasta ja -ajasta, kokouskutsun sisällöstä ja osallistujien määrästä. Puheenjohtaja selostaa, miten päätösvaltaisuuden ehdot täyttyvät juuri tämän kokouksen kohdalla. Hän vertaa tilannetta yhdistyksen sääntöjen asiaa koskevaan kohtaan ja kertoo miten ja milloin kutsu tähän kokoukseen on toimitettu sekä toteaa läsnäolijoiden määrän. Puheenjohtaja toteaa, että päätösvaltaisuuden ehdot ovat tulleet täytetyiksi ja ehdottaa päätösvaltaisuuden hyväksymistä Kolme pääasiallista syytä miksi laillisuuden ja päätösvaltaisuuden ehdot eivät täyty. Kokousta ei ole kutsuttu määräaikana koolle Kutsun antamistapa on väärä Läsnä ei ole sääntöjen edellyttämää osanottajamäärää. Tällöin puheenjohtajan on todettava laillisuuden ja päätösvaltaisuuden puuttuminen ja lopetettava kokous. Mikäli puheenjohtaja kuitenkin jatkaa kokousta, jossa laillisuuden ja Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 19

20 päätösvaltaisuuden ehdot eivät täyty, tehdyt päätökset ovat tästä eteenpäin moitteenvaraisia. Laillisuuden ja päätösvallan puuttuminen voi johtua myös siitä, että käsiteltäväksi otettavaa päätösasiaa ei ole mainittu kokouskutsussa. Tämä koskee niitä tapauksia, joissa yhdistyslaki (23 24 ) antaa määräyksiä siitä, mitkä asiat on aina erikseen mainittava kokouskutsussa. Näitä ovat mm. yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, kiinteistön luovuttaminen tai osto sekä mm. yhdistyksen purkaminen. Järjestäytyminen Järjestäytymisellä tarkoitetaan kokousvirkailijoiden valintaa eli kokoukselle tarpeellisten toimihenkilöiden valintaa. Kokousvirkailijoita ovat puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Kokouksen puheenjohtajan valinta o Kokouksen avaaja eli kokouskutsun allekirjoittaja (koollekutsuja) pyytää ehdotuksia puheenjohtajaksi: o Kokoukselle valittu puheenjohtaja voi toimia kahdella tapaa: 1) Hän voi alkaa johtaa puhetta heti valitsemisensa jälkeen. 2) Hän aloittaa puheenjohtamisen vasta kun kaikki loput kokousvirkailijat (sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat on valittu kokouksen avaajan johtaessa puhetta) on valittu. Kokouksen sihteerin valinta o Seuraavaksi valitaan sihteeri, ellei sihteeriä ole jo aiemmin valittu, nimetty tai kutsuttu. Pöytäkirjantarkastajia valitaan yleensä kaksi. o Ääntenlaskijoiden lukumäärä riippuu kokouksen koosta. Pienissä kokouksissa ääntenlaskijat voidaan valita vasta, kun joudutaan äänestämään. Myös puheenjohtaja tai /ja sihteeri voivat laskea äänet. o Toisinaan samat henkilöt toimivat sekä pöytäkirjantarkastajina että ääntenlaskijoina. Erillisiä pöytäkirjantarkastajia ei tarvita, jos edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. Esityslistan hyväksyminen Esityslistalla tarkoitetaan ennalta valmisteltua ja kokouksessa kohdassa "esityslistan hyväksyminen" hyväksyttyä luetteloa kokouksessa käsiteltävistä asioista niiden käsittelyjärjestyksessä. Asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy esityslistan mukaan. Esityslista voidaan lähettää kokouskutsun mukana. Muutoin se heijastetaan piirtoheittimellä taululle, jaetaan monisteena tai luetaan osanottajille ennen hyväksymistä. Esityslista hyväksytään joko sellaisenaan tai muutettuna. Muutosehdotus voi koskea päätösasioiden käsittelyjärjestyksen muuttamista, asian lisäämistä esityslistalle tai asian poistamista esityslistalta. Esityslista hyväksytään seuraavin sanoin: "Esityslista hyväksyttänee". "Hyväksytty". Kun esityslista on hyväksytty, sitä voidaan kokouksen kuluessa muuttaa ainoastaan kokouksen päätöksellä. Esityslistan muuttamista kesken kokousta ehdotetaan työjärjestyspuheenvuorossa. Esityslista ja työjärjestys eivät tarkoita samaa, vaikka usein pöytäkirjoissa näkeekin sanamuodon: "Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi." Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Alkutoimien viimeisenä kohtana voi olla edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Tämä kohta on alkutoimissa, elleivät erikseen valitut pöytäkirjantarkastajat tarkasta pöytäkirjaa. Harvinaisin tapa on pöytäkirjan tarkastaminen heti, samassa kokouksessa, kokouksen viimeisenä toimena. Pöytäkirjantarkastamistapa voidaan vapaasti valita näistä kolmesta edellä mainitusta mahdollisuudesta. Yhdistyslaki (31 ) määrää Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry 20

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari 1 KOKOUSTAITO 2 Miksi kokoonnutaan? Keskustelemaan yhteisistä asioista Tekemään päätöksiä Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot