BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA"

Transkriptio

1 MARRASKUU BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen Katse kohti tietohallintoa ja tietoturvallisuutta s. 4 s. 11 SEURAKUNNILLA ON PIAN YHTEINEN TILIKARTTA Haastattelussa kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, Kipan johtaja Seija Mäenpää sekä Ikaalisten seurakunnan talouspäällikkö Heidi Pirttijoki.

2 2 BDO Observer 2/2014 PÄÄKIRJOITUS SEURAKUNNISSA MONIEN MUUTOSTEN AIKA Uudistukset vaikuttavat myös tilintarkastukseen HELGE VUOTI JHTT, CIA, CCSA, CISA, CFE Toimitusjohtaja, BDO Audiator Oy Seurakunnissa eletään suurten muutosten aikaa. Kuntarakenteiden muutokset vaikuttavat myös seurakuntarakenteisiin - kirkkolain mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. Lisäksi kirkossa uudistetaan myös hallintoa. Vuoteen 2017 mennessä 295 seurakunnan tulee hoitaa taloushallintonsa Kirkon palvelukeskuksen eli Kipan kautta. Kirkkohallitus on antanut seurakunnille myös arvioinnin johtokunnan mallijohtosäännön konkreettisena työvälineenä toiminnan tuloksellisuuden parantamiseen. Vaikka toimintamalli soveltuukin parhaiten suurille seurakunnille, jokaisen seurakunnan toiminnassa korostuvat taloudellisesti tasapainoisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä tiivis ja ajankohtainen raportointi. Tuloksellisuus on kaikille yhteinen tavoite. Samalla kirkkoneuvoston rooli sisäisessä valvonnassa on kasvanut. Seurakunnissa toteutettavan toiminnan asianmukaisuuden varmistamisen lisäksi valvontavastuu ulottuu ulkopuolisten toimijoiden toteuttamiin palveluihin kuten talous- ja tietohallinnon palvelukeskusten toimintaan. Kaikkia näitä aiheita käsittelemme myös tässä sidosryhmälehtemme numerossa. Uudistukset vaikuttavat myös tilintarkastukseen. Seurakunnissa kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamiseen vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin (KHT), kauppakamarin (HTM) tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT) hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. On tärkeää, että seurakunnassa huolehditaan tilintarkastuksen riittävästä resursoinnista. Seurakuntien tarkastuskokemuksen ja taloushallinnon osaamisen lisäksi tilintarkastusyhteisössä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamista sekä ulkoistettujen palveluiden ja tietojärjestelmien tarkastuskokemusta. BDO on seurakunta-asiakkaidensa mukaan onnistunut tarjoamaan luotettavaa ja monipuolista asiantuntijapalvelua muutostilanteisiin sopeutuville seurakunnille. Syksyllä 2014 seurakunta-asiakkaillemme toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tilintarkastajamme nähdään luotettavina, asiantuntevina sekä palveluhenkisinä yhteistyökumppaneina. Tyytyväisyydestä kertoo myös se, että 95 prosenttia asiakkaista ilmoitti ottavansa meihin jatkossakin yhteyttä kun tarve tilintarkastus-, neuvonanto- ja koulutuspalveluille ilmenee. Odotamme innolla myös tulevaa yhteistyötämme. SISÄLTÖ BDO OBSERVER 2/2014 Pääkirjoitus: Seurakunnissa monien muutosten aika sivu 2 BDO:n neuvonanto- ja kehityspalvelut uudistuvat sivu 3 Arvioinnilla lisää tuloksellisuutta sivu 4 Kirkkohallituksesta tulevat kirjanpidon ohjeet sivu 7 Missä mennään Kipassa? sivu 8 Kipa on jo tuttu Ikaalisissa sivu 10 Tietoturvallisuuden arviointi sivu 11 Asiakkaidemme tyytyväisyys on toimintamme perusta sivu 12 JULKAISIJA BDO Vattuniemenranta Helsinki Keskus Fax TOIMITUS Päätoimittaja Hannu Riippi Toimitussihteeri Eini Simola

3 BDO Observer 2/ BDO:N NEUVONANTO- JA KEHITYSPALVELUT UUDISTUVAT JARI SALOMAA Toimitusjohtaja, BDO Consulting Oy BDO:n tarkastus- ja varmennuspalvelut sekä neuvonanto- ja kehityspalvelut täydentävät tehokkaasti toisiaan. Olemme syksyn aikana uudistamassa neuvonanto- ja kehityspalveluitamme, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin palvelutarpeisiin yhä paremmin. Samalla kun syvennämme neuvonanto- ja kehityspalveluidemme nykyisiä osa-alueita entisestään, laajennamme toimintaamme myös kokonaan uusille palvelualueille. Uudistamistyön tavoitteena on kattavampi palveluvalikoima sekä aidon lisäarvon aikaansaaminen asiakkaiden toiminnassa. Uudistustyö ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan se palvelee arvojamme - haluamme olla tunnettuja poikkeuksellisen hyvästä asiakaspalvelustamme sekä laadukkaasta ja tuloksellisesta toimeksiantojen hoidosta. Laajaa asiantuntijuutta ja vahvaa projektinjohtoa Neuvonanto- ja kehityspalvelumme käsittävät kolme laajaa palvelualuetta. Nämä ovat toiminnan uudistaminen ja johdon konsultointi, riskien hallinta ja varmennuspalvelut sekä ulkoistaminen ja projektipalvelut. Haluamme olla tunnettuja poikkeuksellisen hyvästä asiakaspalvelustamme sekä laadukkaasta ja tuloksellisesta toimeksiantojen hoidosta. Tarjoamme kunkin asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin parhaiten sopivan yhdistelmän asiantuntijuutta ja projektiosaamista. Näin varmistamme, että BDO:n toteuttamat toimeksiannot ovat tuloksellisia ja vaikuttavia sekä asiakkaiden todellisiin tarpeisiin vastaavia. Vahva asiantuntijuus, merkittävä käytännön kokemus ja syvällinen asiakastuntemus ovat vahvuuksiamme. Neuvonanto- ja kehityspalveluiden tarjoamisessa voimme hyödyntää koko BDO-konsernin osaamista, henkilöstöä sekä laajaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoamme. Seurakunnat voivat hyödyntää BDO:n neuvonantopalveluja monin tavoin Seurakunnat käyvät parhaillaan läpi merkittävää muutosprosessia. Valtion- ja kunnallishallinnon uudistustoimenpiteet vaikuttavat myös seurakuntien rakenteisiin ja taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Tätä hallinnollista reformia vauhdittavat ennen kaikkea talouden ennakoitua hitaampi tervehtyminen, tarve nostaa julkisen hallinnon ja palveluiden tuottavuutta sekä varautuminen entisestään heikkenevään väestö- ja huoltosuhdekehitykseen. Myös mittakaavaetujen hakeminen ja mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluja nostetaan usein esille. Seurakunnat ovat mukana tässä suuressa hallinnon uudistustyössä - toki omista lähtökohdistaan. BDO tarjoaa neuvonanto- ja kehityspalveluja, jotka auttavat päätöksentekijöitä, johtoa ja henkilöstöä uudistamaan seurakuntien hallintoa, palveluja, toiminnan tuloksellisuutta ja talouden ohjausta. Tarjoamme seurakunta-asiakkaillemme asiantuntijuutta rakenteiden, toimintamallien ja laadun sekä johtajuuden ja esimiestyön parantamiseen. Vain tällä tavoin saavutetaan todellista lisäarvoa toimeksiantojen ja projektien kautta. Olemme vahvoja myös ICT-konsultoinnin, teknisen konsultoinnin sekä hanke- ja projektipäällikköpalveluiden toteuttamisessa. Myös kilpailuttaminen, hankinnat ja sopimusneuvonta sekä yhtiö- ja verotusneuvonta ovat osa palvelutarjontaamme. Vahvistamme asiakkaidemme henkilöstön osaamista Neuvonanto- ja kehityspalvelut ovat käytännössä arviointitoimintaa, asiantuntijatukea, projektien ohjausta, valmennusta sekä koulutusta. Toteutamme toimeksiannot aina yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on myös vahvistaa asiakkaan johdon ja henkilöstön osaamista vain tällä tavoin saavutetaan todellista lisäarvoa toimeksiantojen ja projektien kautta.

4 4 BDO Observer 2/2014 ARVIOINNILLA LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA Käynnissä oleva seurakuntarakenteiden kehittäminen lisää myös arvioinnin suunnitelmallisuuden merkitystä VESA KESO JHTT-tilintarkastaja SIRPA KAREJOKI Tarkastaja Kirkkohallitus on antanut seurakunnille arvioinnin johtokunnan mallijohtosäännön. Mallijohtosääntö on konkreettinen työväline toiminnan tuloksellisuuden parantamiseen. Vaikka arvioinnin johtokunta toimintamallina soveltuukin parhaiten suurille seurakunnille, tuloksellisuus tavoitteena on kaikille seurakunnille yhteinen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Arvioinnin johtokunnan mallijohtosäännössä johtokunnalle on annettu kolme tehtävää. Ensimmäinen niistä on kirkkovaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi seurakunnan toiminnassa ja taloudessa. Valtuuston asettamilla tavoitteilla tarkoitetaan ensisijaisesti talousarvion yhteydessä asetettuja toiminnallisia sekä taloudellisia tavoitteita. Johtokunta voinee kuitenkin arvioida myös sitä, onko toteutunut toiminta ollut seurakunnan strategian mukaista. Kolmesta johtokunnalle annetusta tehtävästä ensimmäinen vienee suurimman osan lautakunnan resursseista. Talouden tasapainon arviointi Toinen johtokunnalle annettu tehtävä on talouden tasapainon arviointi. Mallijohtosäännön perustelujen mukaan tasapainon arvioinnissa ei seurata ainoastaan ns. juridista talouden tasapainoa (tuloslaskelman osoittamaa yli- tai alijäämää), vaan kannustetaan arvioimaan tasapainoa huomattavasti laaja-alaisemmin. Tämä on perusteltua, sillä tuloslaskelman osoittaman yli- tai alijäämän käyttäminen julkisen talousyksikön tasapainon mittarina on todettu useissa tutkimuksissa kyseenalaiseksi. Talouden tasapainon arviointitehtävään kuuluu myös voimassaolevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden ja realistisuuden arviointi siinä tapauksessa, että seurakunnan taseeseen on kertynyt kattamatonta alijäämää. Tiivistä ja ajankohtaista raportointia myös tilikauden aikana Kolmas tehtävä liittyy kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle annettujen toiminta- ja talousraporttien sisältöön ja raportointijärjestelmän toimivuuteen. Mallijohtosäännön perusteluissa korostetaan, ettei tilinpäätöksen yhteydessä annettava toimintakertomus yksin riitä. Tämän lisäksi tarvitaan tiivistä ja ajankohtaista raportointia toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tilikauden aikana. Mallijohtosäännön mukaan arvioinnin johtokunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa se esittää arvioinnin tuloksen ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Arviointikertomus tulee antaa viimeistään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Arviointikertomus osoitetaan kirkkovaltuustolle toimittamalla se ensin kirkkoneuvostolle, jolla puolestaan on mahdollisuus antaa selvityksensä arviointikertomuksen kannanottoihin ja antaa selvitys arviointikertomuksen yhteydessä kirkkovaltuustolle. Tuloksellisuus on kaikille seurakunnille yhteinen tavoite. Arvioinnin johtokunta on luonteeltaan KL 10.4 :n tarkoittama johtokunta, eli se toimii kirkkoneuvoston alaisuudessa. Perinteisestä johtokunnan toimintatavasta poiketen mallijohtosäännössä kirkkoneuvostolle ei kuitenkaan ole annettu oikeutta nimittää omaa edustajaa johtokuntaan eikä kirkkoneuvoston puheenjohtajalle tai muille seurakunnan viranhaltijoille ole annettu läsnäolotai puheoikeutta lautakunnan kokouksissa. Sen sijaan mallijohtosäännössä on mainittu, etteivät johtokunnan jäsenet ja varajäsenet voi olla kirkkoneuvoston jäseniä. Tällä määräyksellä on haluttu korostaa arvioinnin johtokunnan riippumattomuutta toimivasta johdosta.

5 BDO Observer 2/ Arviointityön eri toimintamallit julkisella sektorilla Valtion, kuntien ja seurakuntien arviointityön yhteinen tavoite on mahdollisimman tuloksellinen toiminta. Julkisen sektorin eri toimijoiden väliset toimintamallit eivät kuitenkaan ole yhteneviä. Mitä keskeisiä eroja esimerkiksi kuntien tarkastuslautakunnan ja seurakunnan arvioinnin johtokunnan toimintamallien välillä sitten on? Asema ja tehtävät Seurakunnille annettu arvioinnin johtokunnan mallijohtosääntö lähtee siitä, että kyseessä on kirkkoneuvoston alainen toiminta - tältä osin kyse on siis sisäisestä valvonnasta. Arvioinnin johtokunnan asemaa tai tehtäviä ei ole erikseen säännelty laissa vaan johtokuntaan sovelletaan samoja sääntöjä mitä muihinkin johtokuntiin on kirkkolaissa ja -järjestyksessä määrätty. Mallijohtosäännön mukaan johtokunta voi kutsua kuultavakseen toiminnasta ja taloudesta vastaavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita. Arvioinnin johtokunnan riippumattomuutta on kuitenkin haluttu korostaa sillä, että johtokuntaan ei voida valita kirkkoneuvoston jäseniä eikä johtosäännössä ole annettu mahdollisuutta valita kirkkoneuvoston edustajaa johtokuntaan. Kirkon on turvattava käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja vaikuttava hyödyntäminen. eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee lisäksi olla valtuutettuja. Kuntalaissa tarkastuslautakunnalle on annettu hyvin laaja tietojensaantioikeus. Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevista säännöksistä huolimatta oikeus saada kunnan viranomaiselta tietoja ja asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena tarkastustehtävän suorittamiseksi. Arvioinnin johtokunnan panos voi parhaimmillaan tukea seurakuntia juuri rajallisten resurssien optimaalisessa hyödyntämisessä. Kunnan tarkastuslautakunnan tehtävät ovat laajemmat kuin seurakunnan arvioinnin johtokunnan. Arviointityön lisäksi tarkastuslautakunnalle on kuntalaissa annettu tehtäväksi hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen sekä kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteensovittaminen. Myös valtuustolle tulevien tarkastukseen liittyvien asioiden valmistelu sekä selvitysten ja kunnanhallituksen lausunnon pyytäminen tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista kuuluvat tarkastuslautakuntien tehtäviin. Valtionhallinnon ylin ulkoista valvontaa suorittava viranomainen on eduskunnan yhteydessä toimiva Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), jonka asema eduskunnan yhteydessä korostaa sen riippumattomuutta. VTV:llä on omat osastonsa tilintarkastukselle ja tuloksellisuustarkastukselle. VTV:n toiminnan tavoitteena on varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin järkevästi ja lakia noudattaen. Arvioinnin vaikuttavuudesta Kirkkohallituksen täysistunto on mallijohtosäännöllään tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen. Pääasiassa jäsenmäärään perustuvilla verotuloilla toimintaansa rahoittavan kirkon on turvattava käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja vaikuttava hyödyntäminen. Arvioinnin johtokunnan panos voi parhaimmillaan tukea seurakuntia juuri rajallisten resurssien optimaalisessa hyödyntämisessä. Lisäksi käynnissä oleva seurakuntarakenteiden kehittäminen tulee lisäämään arvioinnin suunnitelmallisuuden merkitystä. Hallinnollisten yksiköiden kasvaessa arvioinnin johtokunnan asiantuntemusta tarvitsevien organisaatioiden lukumäärän voi olettaa kasvavan lähivuosina. Kunnan tarkastuslautakunnan aseman ja tehtävät määrittelee kuntalaki. Tarkastuslautakunnan asema poikkeaa seurakuntien mallista myös siinä, että tarkastuslautakunta on pakollinen toimielin ja toimii suoraan kunnanvaltuuston alaisuudessa. Tarkastuslautakunnan riippumattomuutta korostaa lisäksi se, että esimerkiksi kunnanhallituksen jäsenen läheiset tai kuntaan tai sen tytäryhteisöön palvelussuhteessa olevat henkilöt Valtion, kuntien ja seurakuntien arviointityön yhteinen tavoite on mahdollisimman tuloksellinen toiminta.

6 6 BDO Observer 2/2014 Kuntien tarkastuslautakuntien kehittämistyössä on viime vuosina kiinnitetty huomioita arvioinnin vaikuttavuuteen ja sen lisäämismahdollisuuksiin. Arvioinnin vaikuttavuuden kannalta olennaista on otetaanko arviointikertomuksessa mainitut havainnot, puutteet ja kehittämisehdotukset toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon riittävän nopeasti ja kattavasti. Avainkysymyksiä tällöin ovat erityisesti arviointitulosten hyödyntäminen, arviointitulosten hyödynnettävyys ja arvioinnin pätevyys (mm. objektiivisuus, suunnitelmallisuus sekä oikeisiin tietoihin perustuminen). Myös erilaisia arvioinnin välineitä ja kokoustyöskentelyn muotoja on mietitty ahkerasti. Arvioinnin haastavuus sekä arvioinnissa käytettävät työkalut vaihtelevat arvioitavasta asiasta riippuen. Arvioinnissa työkaluina voidaan käyttää organisaation tekemiä selvityksiä, haastatteluita, kyselyitä, vertailutietoja sekä itsearviointeja ja ulkopuolisen suorittamia arviointeja. Käynnissä oleva seurakuntarakenteiden kehittäminen tulee lisäämään arvioinnin suunnitelmallisuuden merkitystä. Seurakunnissa arvioinnin johtokunnalla on mallisäännön mukaan mahdollisuus kutsua kuultavakseen asiantuntijoita ja pienellä valtuuston päättämällä lisäyksellä mallijohtosääntöön käyttää arviointityössä apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Tällä toimintatavalla seurakunta voisi halutessaan käyttää esim. JHTT-tilintarkastajien osaamista hyväkseen. JHTT-tutkinnon yksi osio liittyy tuloksellisuuden mittaamiseen ja arviointiin ja tämän johdosta jokaisella JHTT-tilintarkastajalla on valmiudet paitsi julkisen sektorin tilintarkastukseen myös arviointityöhön. MÄÄRITELMÄT Tuloksellisuus Julkisen sektorin johtavalla tilintarkastusyhteisöllä BDO Audiator Oy:llä on valtakunnallinen arviointityön ammattilaisten verkosto. Tässä artikkelissa seurakunnalla tarkoitetaan myös seurakuntayhtymää. Kirkkovaltuustolla tarkoitetaan myös yhteistä kirkkovaltuustoa. Kirkkoneuvostolla tarkoitetaan myös seurakuntaneuvostoa ja yhteistä kirkkoneuvostoa. Tuloksellisuus on käsitteenä laaja. Se ilmaisee toiminnan onnistumisen astetta. Tuloksellisuus on talousyksikön (esimerkiksi seurakunnan) kokonaistavoitteiden saavuttamista kuvaava yläkäsite. Tuloksellisuus pitää käsitteenä sisällään vaikuttavuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden sekä aikaansaannos- ja palvelukyvyn. Tuloksellisuus kattaa siis sekä toiminnallisen että taloudellisen onnistumisen. Arviointi Arviointi on tuloksellisuuden tavoin käsitteenä hyvin laaja. Arviointia voidaan sanoa systemaattiseksi tiedonkeruuksi ja analyysiin perustuvaksi toiminnan arvon määrittelyksi. Arviointi pyrkii tuottamaan tietoa siitä, miten jotkut käytännössä toteutetut tavoitteet ovat muuttuneet todellisuudeksi ja millaisia vaikutuksia niillä on tai tulee olemaan.

7 BDO Observer 2/ KIRKKOHALLITUKSESTA TULEVAT KIRJANPIDON OHJEET Seurakunnilla on pian yhteinen tilikartta PIRJO TUUSA Toimittaja Seurakuntien hengellinen elämä ehkä moninaistuu, mutta seurakuntatalouden tilikartat yhtenäistyvät vuoteen 2017 mennessä. Silloin kaikkien 295 seurakunnan pitäisi hoitaa taloushallintonsa Kirkon palvelukeskuksen eli Kipan kautta. Kirkkolaki velvoittaa seurakunnat siirtämään kirjanpitonsa ja palkanlaskentansa vuonna 2012 perustettuun Kirkon palvelukeskukseen viimeistään Uudistus lähti liikkeelle kymmenkunta vuotta sitten, kun nähtiin seurakuntien kirjanpitoväen eläköityminen. Muutoksen takana on niin taloudellisia, tietoteknisiä kuin toiminnallisia syitä, kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander kertoo. Muutoksen takana on niin taloudellisia, tietoteknisiä kuin toiminnallisia syitä. Perander vastaa seurakuntatalouden kehittämisprojektista. Hän muun muassa valmistelee kirkkohallituksen kirjanpito-ohjeet. Kirkkohallitus antaa seurakunnille kirjanpito-ohjeet eli esimerkiksi tilikartan ja kirjausohjeet. Lisäksi annetaan yksityiskohtaisempia ohjeita kirjanpidon erityistapauksiin. Elämme kolmikannassa: kirkkohallituksesta tulevat ohjeet, mutta Kipa ja seurakunnat ovat asiakkuussuhteessa. Tämän ei pitäisi olla kolmiodraamaa, vaan tavoitteena on hakea yhdessä hyviä käytäntöjä, Perander listaa. Yhteiset soveltamisohjeet ja Vantaan seurakuntayhtymien mukaantuloon vuoden 2015 alusta. Helsingin seurakuntayhtymällä on esimerkiksi paljon sijoitustoimintaa ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä tapahtumia, Perander toteaa. Tilikarttaan piti lisätä uusia tilejä, joita pienet seurakunnat eivät olisi tarvinneet. Ohjeet ja tilikartat eivät ole kiveen hakattuja. Yksityiskohtia voidaan palautteen perusteella muuttaa. Nykyinen kirjanpito periytyy vuodelta 1999, jolloin seurakunnissa ruvettiin soveltamaan yrityksiä velvoittavaa kirjanpitolakia. Sama tapahtui kuntapuolella vähän aiemmin. Tulkinnanvaraa kuitenkin jäi. Kirkkolain mukaan kirjanpidossa on noudatettava kirjanpitolain määräyksiä soveltuvin osin. Samantapainen liikkumavara jäi kuntalain mukaan kunnillekin. Tähän saakka seurakunnat ovat voineet lisätä itse tilejä tilikarttaan ja muodostaa omia kirjaustapoja. Kipa ei ole osakeyhtiö Keskitetyn taloushallinnon eli Kipan myötä meno yhtenäistyy seurakunnissa. Kirkkohallitus ohjeistaa - otetaanko pykälät kirjaimellisesti vai käytetäänkö lain sallimaa soveltamismahdollisuutta? Käytössä on vain yksi ja yhteinen tilikartta. Kipa ei ole yritys, vaan yksi Kirkon keskusrahaston yksiköistä. Vuonna 2017 siinä arvioidaan olevan noin 150 ammattilaista, joita pyritään rekrytoimaan myös seurakunnista. Keskusrahaston muut yksiköt ovat Kirkon eläkerahasto ja Kirkkohallitus. Perander uskoo, että järjestelmä pystytään muokkaamaan käyttäjäystävälliseksi. Alkuitkuja on aiheuttanut uusien tietojärjestelmien käyttöönotto. Moni on joutunut opiskelemaan uusia ohjelmia. Myös eräät yhteiset kirjauskäytännöt ovat aiheuttaneet kysymyksiä. Seurakunnille Kipa lähettää suoriteperusteisen laskun työstään. On tietty palvelusumma per ostolasku tai palkkatapahtuma. Töiden siirto on aiheuttanut kritiikkiä. Moni sanoo, että toimistotyö seurakunnassa on Kipan myötä lisääntynyt, eikä vähentynyt kuten piti. Perander toivoo, että kysymys on vain alkuvaiheen vaikeuksista. Ohjeet ja tilikartat eivät ole kiveen hakattuja. Yksityiskohtia voidaan palautteen perusteella muuttaa. Näin tehtiin tänä vuonna, kun on valmistauduttu suurien yksiköiden kuten Helsingin Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander uskoo, että keskitetty taloushallintojärjestelmä pystytään muokkaamaan käyttäjäystävälliseksi.

8 8 BDO Observer 2/2014 Talousyksikköjen määrä vähenee Kirkossa valmistellaan seurakuntien rakennemuutosta. Seurakuntatalouksia on nykyisin 295 ja niissä työntekijöitä noin Kansasta kirkkoon kuuluu 75 prosenttia, kun 1975 osuus oli yli 92 prosenttia. Seurakuntien taloustilanne on vaikea, kun samaan aikaan jäsenmäärä on ollut laskussa ja talous taantuu. Kirkon henkilöstökulut eivät kuitenkaan enää juurikaan kasva. Henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelmissa on löydetty keinoja kulujen hallintaan. Kiinteistöomaisuutta on vähennetty. Pappiloista useimmat on myyty, kurssi- ja leirikeskuksia on myyntilistalla. Parin viime talven aikana monia kirkkoja on pidetty kylmimpänä talviaikana vain peruslämmöllä ja tilaisuudet on järjestetty muualla. Seurakuntien taloustilanne on vaikea, kun samaan aikaan jäsenmäärä on ollut laskussa ja talous taantuu. Kirkko voi Peranderin mukaan periaatteessa myös irtisanoa henkilökuntaa, lähinnä taloudellisista syistä. Irtisanomisia ja lomautuksia on kuitenkin nähty marginaalisen vähän. Yt-neuvotteluita on käyty, mutta niissä ja ilman yt-menettelyäkin on pystytty löytämään yhteisiä säästöjä muulla tavoin. Seurakuntayhtymiä ja kappeliseurakuntia Miltä tulevaisuuden kirkko näyttää organisaatiolaatikkoina? Toukokuun 2015 kirkolliskokous käsittelee rakenneasiaa. Tavoitteena on, että taloudellisten yksiköiden määrä kirkossa vähenee. On puhuttu noin sadasta yksiköstä, mutta mitään päätöksiä ei ole. Nykylakien mukaan seurakunnan tai seurakuntien yhtymän ulkorajojen tulee noudattaa kuntarajoja. Kymmenestä kunnasta yhdistetty Salo on yhtä seurakuntaa, mutta yhdistyneessä Kouvolassa on edelleen useita seurakuntia seurakuntayhtymän rajojen sisällä. Uudessa rakenteessa kaikki taloudet olisivat seurakuntayhtymien talouksia. Näin syntyisi seurakuntayhtymien verkosto. Seurakuntia voisi olla jopa nykyistä enemmän ja ne voisivat olla nykyisiä pienempiäkin, Perander sanoo. Yhtymässä olisi nykyistä helpompaa löytää tekijälle oikea työ ja työlle tekijä. MISSÄ MENNÄÄN KIPASSA? Johtaja Seija Mäenpää suhtautuu luottavaisesti tuleviin haasteisiin SIMO PAAKKOLA JHTT, HTM, Pohjois-Suomen aluejohtaja, BDO Vuodenvaihteessa Kipaan siirtyy lähes kahdeksankymmentä uutta asiakasta. Tämä aiheuttaa paljon työtä niin asiakkaan vastaanotossa kuin palvelutuotannon valmisteluissa. Kipan johtaja Seija Mäenpää katsoo tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisin mielin: Olemme ottaneet jo useita asiakaseriä vastaan ja kokemusta on karttunut sen verran, että suhtaudumme tulevaan hyvin luottavaisella mielellä. Mukana palveluiden rakennustalkoissa Siirryin Kipan johtajan tehtävään Oulun kaupungilta, missä työskentelin eri tehtävissä. Olin myös perustamassa Oulun kaupungille vastaavanlaista palvelukeskusta, joten tämä työ on minulle tuttua. Kun tulin Kirkon palvelukseen, palvelukeskusta ei ollut vielä olemassa - on ollut todella mielenkiintoista rakentaa palvelukeskus puhtaalta pöydältä. Palvelukeskus on toki kirkossa iso muutos ja aiheuttaa seurakunnissa aikamoisia haasteita johtamiselle. Kulttuurieroista on kysytty useasti enkä näe kirkon ja kaupungin välillä tässä kovin suuria eroja, kyllä me ihmiset olemme hyvin samanlaisia ja koemme muutokset samalla tavalla. Palvelukeskus on toki kirkossa iso muutos ja aiheuttaa seurakunnissa aikamoisia haasteita johtamiselle. Mitä ajankohtaista vuodenvaihde tuo tullessaan? Tällä hetkellä meillä on tuotannossa 80 asiakasta ja vuoden 2015 alussa uusia asiakkaita tulee yli 70. Teemme asiakkaiden kanssa aktiivisesti yhteistyötä prosessien kehittämiseksi. Automatisointia kehitetään niin asiakkaan kuin Kipan puolella. Myös järjestelmien käytettävyyttä kehitetään. Asiakkaan prosessien kehittämisen tueksi asiakkaille on annettu projektitukea sekä tukea muutoksen johtamiseen. Tavoitteena on saada useita eri malleja asiakkaiden prosessien kehittämiseksi ja saada näin jaettua parhaita käytäntöjä. Kasvu edellyttää myös Kipan sisäistä kehittämistä. Tiimityötä kehitetään ja esimiestyöhön panostetaan. Kipan kasvu edellyttää myös Kipan sisäistä kehittämistä. Tiimityötä kehitetään ja esimiestyöhön panostetaan, kymmenkunta esimiestä aloittaa johdon erikoisammattitutkinnon suorittamisen.

9 BDO Observer 2/ Millainen henkilöstö Kipalla on? Päätoimipisteemme on Oulussa, Porvoossa palvellaan pääosin ruotsinkielisiä asiakkaita. Henkilöstövahvuutemme on tällä hetkellä noin 130, johon sisältyvät palvelutuotannon henkilöstö sekä asiakkaan vastaanotossa olevat kouluttajat ja projektihenkilöstö. Rekrytointeja on käynnissä parhaillaan ja palvelutuotannon henkilöstövahvuus tulee olemaan noin henkilöä. Kipaan on rekrytoitu sekä kuntapuolelta, valtiolta, yrityksistä että seurakunnista. Hakijoita on ollut runsaasti ja Kipaan on rekrytoitu osaavaa henkilöstöä. Hanketta on viety eteenpäin noin seitsemän vuotta ja suurin osa seurakunnista on valmistautunut ja varautunut tähän muutokseen. Tällainen iso muutos voi toki aiheuttaa hetkellisesti ns. ylimiehitystä asiakkaan puolella, koska kaikissa seurakunnissa ei esimerkiksi ole eläköitymässä taloushenkilöstöä juuri silloin kun siirtyminen Kipaan tapahtuu. Hanketta on kuitenkin viety eteenpäin noin seitsemän vuotta ja suurin osa seurakunnista on valmistautunut ja varautunut tähän muutokseen. Millaista asiakaspalautetta Kipa saa ja mitkä erityisesti ovat tulevaisuuden kehittämishaasteet? Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta. Ensimmäinen laaja asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa Tuolloin osa asiakkaista oli ollut Kipan asiakkaana vuoden ja osa alle vuoden. Haasteiksi tunnistettiin erityisesti matka- ja kulujärjestelmän käytettävyys sekä taloushallinnon raportointi. Tuloksissa oli kuitenkin selvää hajontaa eli osa asiakkaista oli edellä mainittuihin asioihin tyytyväisiä. Tavoitteena toki on, että kaikki asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja kehitämmekin näitä asioita saamamme palautteen perusteella. Vuoden vaihteessa Kipaan siirtyy lähes 80 uutta asiakasta. Tämä aiheuttaa paljon työtä niin asiakkaan vastaanotossa kuin palvelutuotannon valmisteluissa. Lisäksi päivittäiseen kanssakäymiseen asiakkaan kanssa käytössämme on palvelupyyntöjärjestelmä, jonka kautta pystymme analysoimaan esimerkiksi koulutus- ja kehittämistarvetta. Palvelupyyntöjen määrä vuonna 2013 oli noin kappaletta. Miten yhteistyö tilintarkastajien kanssa sujuu? Yhteistyö tilintarkastajien kanssa on toiminut hyvin. Kipassa on käytössä tilintarkastajien käyttöoikeusrooli. Tällä käyttöoikeudella tilintarkastaja pääsee tarkastamaan asiakkaan asioita Kipan järjestelmistä. Mikäli seurakunta antaa tilintarkastajalle etäkäyttöoikeudet pääsee tilintarkastaja käytännössä hoitamaan tilintarkastusta oman työpöydän ääreltä. Seurakuntia on ohjeistettu käyttöoikeuksien antamisesta. Toimintakulttuuri ja käytettävät ohjelmistot ovat olleet seurakunnissa erilaisia ja yhteisen toimintatavan muodostaminen vaatii ponnistuksia niin Kipalta kuin asiakkailtakin. Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan asteikolla 1-5 (1 = huono...5 = erittäin hyvä). Asiakastyytyväisyyden kokonaistulos oli hyvä (3). Kysymme palautetta myös asiakkaiden vastaanoton koulutuksista ja työpajoista. Olemme pystyneet kehittämään myös näitä osa-alueita asiakaspalautteen perusteella ja tulos näistä lähentelee viittä (5). Tilintarkastajien näkökulmasta erityisen myönteisenä nähdään seurakuntien sisäisen valvonnan paraneminen. Esimerkiksi ostolaskujen skannaus tapahtuu seurakunnan ulkopuolella ja ohjelma edellyttää kahden henkilön käsittelyn eli hyväksynnän ja asiatarkastuksen. Kipan johtaja Seija Mäenpää toteaa, että seurakuntien kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä prosessien kehittämiseksi. Parhaita käytäntöjä halutaan myös jakaa eteenpäin.

10 10 BDO Observer 2/2014 KIPA ON JO TUTTU IKAALISISSA Keskitetty palvelu on ollut ystävällistä, mutta työtunnit eivät vielä ole vähentyneet PIRJO TUUSA Toimittaja Ikaalisten seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta on vuoden 2014 alusta hoidettu Oulussa. Seurakunnan talouspäällikkö Heidi Pirttijoki on tyytyväinen Kipan henkilökunnan palvelualttiuteen ja ystävällisyyteen, mutta työkäytännöissä on vielä korjaamista. Ikaalisten seurakunta päätti siirtää taloushallinnon tehtävät Kirkon palvelukeskukselle (Kipalle), kun pitkäaikainen toimistosihteeri oli jäämässä eläkkeelle. Kirkkohallinnosta oli viestitty, että Kipa vähentää työvoiman tarvetta. Toistaiseksi työtuntimme Ikaalisissa eivät kuitenkaan ole vähentyneet, vaan taloushallinnossa on jouduttu tekemään enemmän töitä, seurakunnan talouspäällikkö, KHT Heidi Pirttijoki toteaa. Tehtävien siirto Kipalle sujui vuoden 2014 alussa hyvin. Tieto kulki Kipaan päin, mutta sitten alkoi ilmetä ongelmia käytännöissä. Kaikkia asioita ei ollut osattu ottaa huomioon neuvotteluissa. Talouspäällikkö Heidi Pirttijoen kolme neuvoa Kipaan liittyjälle: Varaa lisähenkilökuntaa hoitamaan konversiovaiheen töitä. Ota koko henkilökunta huomioon Kipan järjestelmiin kouluttamisessa. Mieti jo etukäteen laskutuksen yksinkertaistamista sekä ostojen keskittämistä. paljon rahaa vuosittain. Viime vuonna seurakunta sai ison testamenttilahjoituksen, euroa. Edesmenneen seurakuntalaisen varallisuus realisoitiin ja jaettiin lahjoittajan tahdon mukaisesti kahteen osaan Itä-Ikaalisten VPK:lle ja Luhalahden kirkolle. Kyrösjärven halkomassa kaupungissa on kaksi kirkkoa eri puolilla järveä. liittyy paljon laskutusta ja hautatietoja ja tämä osa-alue halutaan edelleen pitää itsellä. Seurakunta saa valtionosuutta, jonka pitäisi kattaa hautausten kulut ja hautausmaan ylläpito. Käytännössä tähän kuluu enemmän euroja. Kolme pappia, kolme lastenohjaajaa Esimerkiksi myyntireskontra osoittautui hankalaksi ja moniportaiseksi. On perustettava tuotteita ja koska sama tuote on perustettava jokaiselle kustannuspaikalle ja alv-koodille erikseen, se teettää paljon ylimääräistä työtä, Pirttijoki kertoo. Seurakunta myy pienessä mitassa kaikenlaista: on muistotilaisuuksia, pitopalvelua ja erilaisten tilojen vuokralaskutusta. Näistä laskutuksista selvittiin ennen aika pienellä byrokratiatyöllä. Lahjoitusomaisuus erilleen Myyntireskontraa pitäisi Pirttijoen mielestä sujuvoittaa. Toinen parantamisen kohde on lahjoitusomaisuuden huomioon ottaminen. Lahjoitusomaisuus on erillään pidettävä osakokonaisuus seurakunnan toiminnassa. Konversiovaiheessa ei osattu ajatella lahjoitusomaisuuden kirjauksia. Seurakunnalla on diakoniarahastossa euroa ja kolehti- sekä lahjoitustilien kautta kulkee Pirttijoki toivoo, että lahjoitusomaisuus huomataan kokonaisuutena seurakunnan tilinpidossa Kipan päässä. Tilikartasta puuttuu vielä lahjoitusomaisuuden velkatili seurakunnalle. Lahjoitukset on tietysti käytettävä lahjoittajan osoittamiin tarkoituksiin. Kipassa ei aina nähdä seurakunnan näkökulmaa. Siellä pitäisi ottaa selvää, miksi joitakin tiettyjä kirjauksia käytetään seurakunnissa. Meillä toiminta on omanlaista, emme ole yrityksen kaltainen yhteisö. Kipa on palvelualtis Talouspäällikkö toivookin, että Kipan henkilöstö perehtyisi yhä enemmän seurakuntien toimintaan. Palvelun ystävällisyydessä ja palvelualttiudessa ei sen sijaan ole havaittu puutteita. Ehdoton vaatimus on asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Pirttijokea harmittaa, että Kipa on antanut palvelumaksutukia myöhemmin liittyville. Ikaalisten seurakunta on siirtänyt Kipaan kaiken muun taloushallinnon paitsi hautaustoimen. Siihen Ikaalisten seurakunta on jäsenen hengellinen yhteisö, jonka kirkollisverotulot ovat noin 1,6 milj. euroa Työntekijöitä on parisenkymmentä: kirkkoherra, kappalainen ja pastori, kaksi diakonissaa, kolme lastenohjaajaa, kaksi nuorisotyöntekijää, aikuistyön sihteeri, kolmen hengen keittiöhenkilökunta ja samansuuruinen kiinteistöhenkilökunta, kirkkoherran viraston sihteeri, taloussihteeri ja talouspäällikkö. Ikaalislaisista 85 prosenttia kuuluu kirkkoon. Tulevaisuus näyttää taloudellisesti hallittavalta, mutta Pirttijoen mukaan kiinteistöjä on vielä liikaa. Säästöä on etsitty vähentämällä talvisia tilaisuuksia kirkoissa. Viime helmikuun jumalanpalvelukset pidettiin seurakuntasalissa. Kirkon katon alle on laitettu lisäeristys hukkalämmön määrän vähentämiseksi. Maalämmön asentamisesta on keskusteltu kirkkovaltuustossa. Henkilökunnan kannalta seurakunta on ollut luotettava työnantaja. Väkeä ei ole irtisanottu eikä lomautettu. Sellaisten keinojen käyttöä ei Pirttijoen mukaan ole näköpiirissäkään.

11 BDO Observer 2/ TIETOTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Katse kohti tietohallintoa ja tietoturvallisuutta ARI ITKONEN CISA, Johtaja, IT-neuvonta ja -tarkastuspalvelut, BDO HELGE VUOTI JHTT, CIA, CCSA, CISA, CFE, Toimitusjohtaja, BDO Audiator Oy Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 35/2010 tilintarkastukseen tulevista muutoksista ja tilintarkastajan valinnasta. Merkittävin oli muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Yleiskirjeessä todetaan, että lakisääteisen tilintarkastuksen tekijä tarkastaa myös erikseen määriteltyjä kohteita, esimerkiksi EUprojektiin ja rakennusavustuksiin liittyvät tilitykset. Tietohallinto ja tietoturvallisuus osaksi tarkastustehtäviä Yleiskirjeen mukaan sopimuspohjaisten ITyhteistyöalueiden isäntäseurakuntien tulee ottaa tarjouspyyntöönsä mukaan myös tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastustehtävä, kun seurakunnat pyytävät tarjousta tulevan valtuustokauden tilintarkastuksesta. IT-yhteistyöalueiden isäntäseurakuntien tulee hankkia tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tilintarkastus hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, jotta tarkastuksen tulokset ovat jäsenseurakuntien tilintarkastajien käytettävissä kevättalven ja kevään aikana. Isäntäseurakunta lähettää tiedot tietoturvallisuuden tarkastamisesta yhteistyöseurakunnille ja kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön. Yleiskirjeessä tilintarkastajan ammattitaitoa tarkasteltaessa painotetaankin kirkon ja seurakuntien toiminnan, hallinnon ja talouden tuntemuksen sekä julkisen hallinnon ja talouden tarkastuskokemuksen lisäksi myös tietoturvallisuuden tarkastajan ammattipätevyyttä, esimerkiksi CISA-tutkintoa. Tietojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti Vuoden 2010 jälkeen kirkko ja seurakunnat ovat kohdanneet suuria muutoksia tietohallinnon ja taloushallinnon osa-alueilla. Järjestelmiä on kehitetty voimakkaasti ja tietohallintostrategia on uusittu vuosille Edellisellä strategiakaudella panostettiin tietohallintotoiminnan keskittämiseen sekä toiminnan tehostamiseen perustamalla IT-alueita ja tähtäämällä valtakunnallisiin tietojärjestelmähankkeisiin (KITKE, Kipa ja TYP). IT-alueiden rooli on saatu vakiinnutettua seurakuntatalouksia tukevana toimijana. Valtakunnalliset tietojärjestelmähankkeet ovat osittain vielä kesken. Niiden loppuunsaattaminen on kuitenkin tärkeää suunniteltujen hyötyjen varmistamiseksi. Kirkon tietohallintotoiminta on jaettu seurakunnille, IT-alueille, Kirkkohallitukselle sekä Kirkon palvelukeskukselle. Samanaikaisesti järjestelmäkehitysten myötä ohjeistusta tietohallintoon ja erityisesti tietoturvallisuuteen on nähty tarpeen tarkentaa. Kirkkohallitus on antanut muun muassa yleiskirjeen 6/2011 koskien IT-alueiden tietoturvapolitiikkaa ja tietoturvamääräyksiä. Myös yleiskirjeet 22/2011, 6/2012 sekä kirkon yleiset tietoturvamääräykset tarkentavat kirkon tietohallinnon ohjeistusta sekä tietoturvamääräyksiä. Voimakas panostus tietojärjestelmien kehittämiseen ja tietoturvallisuuteen heijastuu muutoksina myös siihen, miten tilintarkastaja näkee roolinsa hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Taloushallinnon osaamisen lisäksi tilintarkastajan tulee käyttää oman tilintarkastusyhteisönsä osaamista sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa sekä tehdä yhteistyötä erityisesti tietojärjestelmä- ja tietoturvatarkastuksen asiantuntijoiden kanssa. Tietojärjestelmien hallinnan tarkastuksessa arvioidaan: ovatko annetut ohjeet riittäviä miten annettuja ohjeita noudatetaan sekä miten ohjeiden noudattamista valvotaan. Tietojärjestelmille asetettujen tietoturvavaatimusten toteutumista tulisi valvoa asianmukaisilla valvontatoimenpiteillä järjestelmien kehityksessä, niiden ylläpidossa sekä käytössä. Tietojärjestelmiin liittyvät riskit tulisi olla kartoitettu, niiden hallintakeinojen asianmukaisuus arvioitu ja mahdolliset jäännösriskit kuvattu esimerkiksi osana organisaation yleistä riskien hallintaa. Keskeisiä vaatimuksia tietoturvan arvioimisessa ovat: Tietojen saatavuus on varmistettu järjestelmähäiriöissä sekä poikkeuksellisissa oloissa. Häiriöiden selvittämiseksi on tehokkaat toimintatavat sekä riittävät varajärjestelmät. Tietojen varmistusmenettelyt kattavat tärkeät tiedot ja varmuuskopioiden toimivuus on varmistettu. Jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmat ovat ajantasaiset. Tietojen eheyden varmistamiseksi tietoja pääsevät käsittelemään vain siihen oikeutetut henkilöt tarpeen mukaisilla käyttöoikeuksilla, joissa on huomioitu mm. vältettävät työyhdistelmät. Tapahtumien ajankohta ja tekijä voidaan todentaa myöhemmin luotettavasti. Tietojen eheyden varmistamiseksi käytetään riittäviä tarkisteita. Tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi tietoja pääsevät käsittelemään vain siihen oikeutetut henkilöt. Käyttöoikeuksien ajantasaisuuden varmistamiseksi on asianmukaiset toimintatavat. Tarvittaessa tiedot suojataan salauksella.

12 ASIAKKAIDEMME TYYTYVÄISYYS ON TOIMINTAMME PERUSTA Syksyllä seurakunta-asiakkaillemme toteutettu asiakastyytyväisyyskysely toi arvokasta palautetta Toteutimme syyskuussa 2014 seurakuntaasiakkaillemme suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avulla kartoitimme kuinka hyvin olemme onnistuneet tuottamaan asiakkaillemme poikkeuksellisen hyvää asiakaspalvelua. Tyytyväisyys BDO Oy:n sekä BDO Audiator Oy:n tilintarkastuspalveluihin (Arviointiasteikko: erittäin tyytyväinen, tyytyväinen, tyytymätön, erittäin tyytymätön, en tunne asiaa) Seurakunta-asiakkaamme ovat tyytyväisiä yhteistyöhön Seurakunta-asiakkaamme olivat tyytyväisiä yhteistyöhömme. 93 prosenttia kyselyyn vastanneesta talousjohdon edustajasta (n=43) kertoi olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen BDO Oy:n sekä BDO Audiator Oy:n tilintarkastuspalveluihin yleisesti. Tilintarkastajamme nähtiin lisäksi luotettavina, asiantuntevina sekä rakentavina yhteistyökumppaneina. Mutkatonta yhteistyötä ja selkeää raportointia Myös BDO-konsernin asiantuntijoiden raportointi- ja työtavat koettiin ymmärrettävinä ja selkeinä. Lisäksi yhteydenpito asiantuntijoihimme oli vastaajien mukaan mutkatonta. Vastanneista 93 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä asiakaspalvelumme tasoon. BDO:n asiantuntijat saivat kiitosta myös seurakuntien ja julkissektorin toiminnan tuntemuksesta sekä seurakuntien muutos- ja erityistarpeiden tunnistamisesta. Tilintarkastuspalveluidemme lisäksi myös neuvontapalveluidemme kirjoa arvostettiin. Jatkossa aiommekin kehittää entisestään neuvonanto- ja tilintarkastuspalveluidemme yhteennivoutumista siten, että tuemme aiempaa kokonaisvaltaisemmin asiakkaidemme toimintaa. Asiakkaamme näkivät BDO:n asiantuntijat luotettavina, asiantuntevina sekä rakentavina yhteistyökumppaneina. SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ Suomen BDO-konsernin muodostavat KHT-yhteisö BDO Oy, Suomen suurin JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, HTM-yhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy sekä neuvonta- ja kehityspalveluita tarjoava BDO Consulting Oy. BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA MARRASKUU 2014 www.bdo.fi BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN

MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN MAAKUNTALAIN TARKASTUSTA KOSKEVAT KOHDAT VTV-LAIN MUUTTAMINEN Tarkastusvaliokunta 31.5.2017 BDO Oy / JHT, HT Minna Ainasvuori MITÄ ON TILINTARKASTUS? Tilintarkastus on riippumattoman asiantuntijan vuosittain

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuutettujen perehtyminen Pirjo Mäkinen, kaupunginreviisori

Kaupunginvaltuutettujen perehtyminen Pirjo Mäkinen, kaupunginreviisori Kaupunginvaltuutettujen perehtyminen 14.6.2017 Pirjo Mäkinen, kaupunginreviisori Aiheet 1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus kaupunginvaltuuston kehittämisvälineenä 2. Tilintarkastus Oulu-konsernissa

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 BDO Audiator Oy 22.4.2016 Siun SOTE kuntayhtymä taina.aspelund@jns.fi TARJOUS SIUN SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu

Kuntaliiton ajankohtaiset. Kirsi Rontu Kuntaliiton ajankohtaiset Kirsi Rontu Kuntalain kokonaisuudistus Hallitus antoi esityksensä uudeksi kuntalaiksi Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro

Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro Uuden kuntalain tuomat muutokset kuntien tilintarkastukseen ja arviointiin Kommenttipuheenvuoro Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 21- Tampere-talo kaupunginreviisori, JHTT Kuntalain muutokset tilintarkastukseen

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika Perjantai klo 9.00 Paikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/2015 9.3.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/2015 9.3.2015 10 10 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 9.3.2015 10 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 2/16 Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 2/16 Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Tiistai 24.5.2016 kello 17.30 18.35 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen Sisko

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot