metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille"

Transkriptio

1 metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling

2 48 49 murikka Valtakunnallinen koulutus Luottamusmieskurssit Luottamusmiesten perus- ja jatkokurssit 5 9 Palkkatekniikan kurssi Työsuojelukurssit Työsuojelun perus- ja jatkokurssit Täydennyskoulutus Työsuojelun täydennyskurssi Riskin arviointi Kaivosalan täydennyskurssi Peltialan täydennyskurssi Metallin täydennyskurssit: Kemikaalit työpaikalla Tekninen huolto ja kunnossapito Työoikeus Hyvinvointi työyhteisössä Paikallinen sopiminen Yhdenvertaisuus työpaikalla Työaika Edunvalvojan neuvottelutaito Työntutkimuksen perusteet Yritystalous Pitkäkestoinen koulutus Muutoksen eväät (3 kk) Järjestötehtäväkoulutus Järjestötoimijan perusteet Kokoustoiminta Taseri-kirjanpidon kurssi Taloudenhoito Ammattiosaston taloudenhoito ja suunnittelu Opintosihteerikurssi Jäsenhuollon kurssi Järjestäjäkurssit Jäsenrekisteriohjelmakurssi Titaani Minä vaikutan Naiset toimijoina Nuoret yhteiskuntavaikuttajina Nuorisotoiminta tutuksi Ammattiosaston kansainvälinen toiminta Työelämän taitoja vahvistava koulutus First step Työturvallisuuteen ja terveyteen Tietotekniikan perus- ja jatkokurssi Kansantalous Puheviestinnän perusteet Ilo puhua! Kirjoitan siis ajattellen Ihmissuhteet työpaikalla Hyvä lehtijuttu Kotisivukurssi Autoalan kurssit Kurssia varten vapaata Työnantajan tukema koulutus Kurssikustannukset Matkakulut Muu taloudellinen tuki Työttömyys ja Murikan-kurssit Oppilasjäsenet Muksut mukaan -kurssit NÄIN HAET! Alueellinen koulutus Helsinki ja Uusimaa / Varsinais-Suomi ja Satakunta / Häme ja Pirkanmaa / Kymi ja Savo-Karjala / Vaasa ja Keski-Suomi / Oulu ja Lappi PAIKALLINEN KOULUTUS/ Kurssin suunnittelu ja järjestäminen NÄin toteutat! lokal UTBILDNING Kurssituki Aiheet Markkinointi Opintosihteerin rooli Ammatillinen osaaminen Palkkarakennekurssi Työväen Sivistysliiton kurssit MUU Hallintoedustuskurssi Kiljavan kurssit Verkko-opiskelu Kv-yhteistyön koulutusohjelma Ansökan till kurserna metalls OCH FFC:S KURSER Ekonomisk stöd SÖK SÅ HÄR! Ledigt för kursen Metalls kurser och seminarier Annat ekonomiskt stöd FFC:s kurser och seminarier Arbetslöshet och permitering ABF:s kurser Elevmedlemmar työehtosopimus/kollektivavtal Murikka-opiston kurssikalenteri MuRIKKA JA YRITYKSET Maksupalvelukoulutus KYSY! Yhteystiedot 97 metalliliiton opinto opas2015 Tähän opinto-oppaaseen on koottu liiton koulutustarjonta mahdollisimman kattavasti kaikille jäsenille ammattiosaston toimihenkilöille luottamusmiehille ja/tai työsuojelutehtävissä toimiville sekä osin muille luottamushenkilöille mukaan maksutta 3 13-vuotiaat lapset autoala mukana

3 Järjestötoiminta on taitolaji Metalliliiton vahvuus perustuu siihen, että työpaikoilla on pätevät ja osaavat luottamushenkilöt. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen varaan perustuu myös liiton ammattiosastojen toiminta. Ammattiosastojen toimikuntiin valitaan vuosittain suuri joukko uusia jäseniä. Heidän on hyvä tietää, mitä vastuita ja velvollisuuksia valinta tuo mukanaan. Uutta toimikunnan jäsentä ei jätetä yksin: liitto tukee häntä tarjoamalla mahdollisuuden tehokkaaseen oppimiseen. Järjestötoiminnan peruskurssi Murikkaopistossa antaa hyvät tiedot siitä, mikä on ammattiosasto, mitä sen toimintaan kuuluu, mikä on ammattiosaston ja liiton välinen suhde. Liitolla on 281 ammattiosastoa. Pienimmissä on muutama kymmenen jäsentä, suurimpien jäsenmäärät lasketaan tuhansissa. Koska ammattiosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, pienimmilläkin on tietyt lain ja sääntöjensä mukaiset velvoitteet. Suuremmissa ammattiosastoissa taas tehdään usein päätöksiä, joilla on myös taloudellisesti suuret vaikutukset. Toiminnasta ja raha-asioista päättävien ihmisten on tietenkin oltava perillä siitä, mikä heidän vastuunsa on. Ammattiosaston ja jokaisen Metalliliiton aktiivin perustehtävä on huolehtia järjes täytymisestä ja järjestämisestä. Siitä, että työntekijät kuuluvat liittoon ja siitä, että työpaikoilla on osaavat luottamushenkilöt hoitamassa paikallista edunvalvontaa. Moni ei tule ajatelleeksi, että tämä vaatii tiettyjä taitoja, ja aivan kuten muutakin osaamistaan, myös näitä taitojaan voi koulutuksen avulla parantaa. Kysymyshän on siitä, kuinka lähestyy yksittäistä ihmistä, miten parhaiten voi esittää työkaverille oman asiansa niin, että hän on sille myötämielinen. Järjestämistyökin on pohjaltaan vain ihmisten välistä vuorovaikutusta, ei se sen ihmeellisempää ole. Vuonna 2016 Metalliliiton jäsenet päättävät liittokokousvaaleissa siitä, miten liitto suuntaa kohti 2020-lukua. Liittokokoukseen valituilla edustajilla on edessään isoja kysymyksiä yhtenä monista on se, miten ammattiosastojen toiminta saadaan vastaamaan ajan uusia haasteita. Ammattiosastot tekevät aloitteita liittokokoukselle ja näin esittävät näkemyksensä liiton toiminnan kehittämisestä; aloitteiden laatiminenkin edellyttää vahvaa tietopohjaa ja kouluttautumista. Ennen kuin liittokokousedustajat pääsevät Tampere-talolla käyttämään jäsenistöltä saamaansa demokraattista valtakirjaa, vaaditaan iso määrä työtä: vaalien valmistelu ja järjestäminen eivät onnistu ilman asiat hallitsevia aktiiveja. Ammattiosastoissakin väki vaihtuu, eikä saa käydä niin, että vaaleihin liittyvä osaaminen katoaa, kun vanhempi polvi jää pois toiminnasta. Tässäkin koulutus on avainsana ja turvaa sen, että jäsendemokratia toteutuu. 2 Opinto-opas 2015 Vesa Aallosvirta Metalliliiton järjestöpäällikkö Kiti Haila kurssit

4 Organisationsverksamhet är en teknikgren Metallarbetarförbundets styrka baserar sig framför allt på en sak: att det finns kompetenta och kunniga förtroendevalda på våra arbetsplatser. Också grunden för verksamheten i förbundets fackavdelningar ligger i våra förtroendevalda, våra huvudförtroendemän och skyddsombud. En stor skara nya medlemmar väljs årligen till fackavdelningarnas styrelser. För dem är det bra att veta vilka ansvar och plikter valet för med sig. Den nya styrelsemedlemmen lämnas inte ensam: förbundet stöder honom eller henne genom att erbjuda möjlighet till effektiv inlärning. Grundkursen i organisationsverksamhet på Murikka-Institutet ger nyttiga kunskaper om vad fackavdelningsarbetet innebär och om förhållandet mellan avdelning och förbund. Förbundet har 281 fackavdelningar. De minsta har tiotals medlemmar, medan de största har flera tusen. Eftersom fackavdelningarna är registrerade föreningar har också de minsta vissa förpliktelser, både enligt lagstiftning och egna stadgar. I de största avdelningarna fattas ofta beslut som också har stora ekonomiska följder. Människorna som fattar beslut om verksamhet och finanser måste förstås vara medvetna om sitt ansvar. Grunduppgiften för en fackavdelning och för alla aktiva Metallare är att vara måna om organisationsgraden och organisering, dvs. att folk ansluter sig till förbundet och att arbetsplatserna har kunniga förtroendevalda som sköter den lokala intressebevakningen. Många kanske inte kommer att tänka på att detta förutsätter vissa färdigheter, och att de färdigheterna på samma sätt som allt annat kunnande kan förbättras genom utbildning. Frågan är ju hur man närmar sig en annan person, hur man som bäst framställer sitt ärende till en arbetskamrat så att man får en positiv respons. Organiseringsverksamhet är i grunden bara ömsesidig växelverkan mellan människor, inte något märkvärdigare än det. År 2016 röstar Metallarbetarförbundets medlemmar i kongressvalet om förbundets riktning inför 2020-talet. De valda kongressdelegaterna har stora frågor framför sig en av många är hur fackavdelningarnas verksamhet bättre kunde svara på tidens nya utmaningar. Fackavdelningarnas uppgift är också att presentera motioner till kongressen och framföra sina egna åsikter om hur förbundets verksamhet skall utvecklas. Att utarbeta motioner förutsätter i och för sig ett gediget kunskapsunderlag och motsvarande utbildning. Innan kongressdelegaterna i Tammerforshuset kan utöva sitt demokratiska mandat som de har fått av medlemmarna, krävs mycket arbete: valförberedning och organisering lyckas inte utan våra kunniga aktiva. Vi får nytt folk till fackavdelningarna och det får inte gå så att kunnandet försvinner i samband med valet när äldre kollegor drar sig tillbaka. Också här är utbildning nyckelordet. Utbildning garanterar att medlemsdemokratin förverkligas. 4 Opinto-opas 2015 Vesa Aallosvirta Metallarbetarförbundets organisationschef Valtakunnallinen koulutus Murikan kurssit on pääsääntöisesti suunnattu työpaikkojen luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville sekä paikallisorganisaation toiminnasta vastaaville. Kursseilla keskitytään työehtoihin, työturvallisuuteen ja järjestötaitoihin sekä työyhteisön kehittämiseen. Kurssit kestävät kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen. Murikan tarjonnassa on myös useita kursseja, joihin osallistuminen ei edellytä luottamus tehtävän hoitamista eikä aiempaa kokemusta ay-toiminnasta. Näillä kursseilla on mahdollista vahvistaa muun muassa viestintä- ja tietotekniikkataitojaan. Murikan kursseilla pääsee syventymään kulloiseenkin aiheeseen perusteellisesti. Tärkeää on myös tutustua liiton koko organisaatioon, sen valtakunnalliseen rooliin ja vahvuuksiin. Lisäksi kursseilla voi vaihtaa mielipiteitä sekä kokemuksia eri puolilta Suomea olevien ammattiyhdistysaktiivien kanssa. Metallin järjestämässä koulutuksessa tarinat ja kokemus kohtaavat. LUOTTAMUSMIESKURSSIT Luottamusmiehellä ja varamiehellä on oikeus koulutukseen Työpaikoilla tulee käydä säännöllisesti kahden kuukauden kuluessa luottamusmieskauden alkamisesta ja tämän jälkeen vuosittain keskustelu, jossa käsitellään työpaikan neuvottelujärjestelmälle asetettavia /asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta. Samalla suunnitellaan luottamusmiehen tehtävään liittyvän koulutuksen tarve, aikataulut ja tavoitteet. (TES 43.4) Luottamusmieskurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. (Työehtosopimus, kohta 47 Koulutus ). Tukeen ovat oikeutettuja pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, luottamusmies ja varaluottamusmies sekä tietyin edellytyksin ammattiosaston puheenjohtaja. Työnantaja maksaa ansiomenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle. Kurssitukea maksetaan: Luottamusmiesten peruskurssista ja jatkokurssista Palkkatekniikan kurssista Metallin täydennyskursseista Työntutkimuksen perusteet -kurssista Yritystalouden kurssista Edunvalvojan neuvottelutaito -kurssista Muutoksen eväät -kolmen kuukauden kurssista (1 kk:n ajalta) Valtakunnallinen koulutus 5 murikka

5 LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI (5 PV) Työnantajan tuki katso sivu 62 Koulutuksen aloitusjakso luottamusmiehille. Luottamusmiehen peruskoulutus muodostuu perus- ja jatkokurssista. työpaikan luottamusmiehenä toimiminen edellyttää tehtävään kuuluvaa osaamista eli vähintään perustietojen hallintaa luottamusmiehen tehtävät ja asema edunvalvontajärjestelmässä keskeisin työlainsäädäntö, työehtosopimus ja sen liitesopimukset paikallinen sopiminen tuotannossa ja edunvalvonnassa tapahtuvien muutosten kohtaaminen neuvotteluharjoitus LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI (5+5 PV) Luottamusmiesten peruskurssin käyneille luottamusmiehille. Luottamusmiehen peruskoulutus muodostuu perus- ja jatkokurssista. Työnantajan tuki jatkokurssi täydentää luottamusmiehen pätevyyttä ja osaamista yritykset pyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotantomenetelmiä luottamusmieheltä vaaditaan yhä syvempää sitoutumista tehtäväänsä työpaikan edunvalvojana sekä omien tehtävien erinomaista hallintaa luottamusmiehen on etsittävä ja kehitettävä jatkuvasti uusia toimintatapoja työsuhteisiin liittyvien kysymysten ratkaiseminen yritystalous luottamusmiehen näkökulmasta työpaikkaneuvotteluun valmistautuminen ja neuvotteluharjoitus suullisen esityksen valmistelu ja toteuttaminen internetin hyödyntäminen tiedonhankinnassa ammattiyhdistystietämyksen lisääminen Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi: Alueellinen luottamusmiesten peruskurssi Kymi SAVO-Karjala (2 pv+2 pv) Sisältö sama kuin luottamusmiesten peruskurssilla. Työnantajan tuki I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko Mikkelissä I osa II osa autoala mukana tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi 6 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 7

6 PALKKATEKNIIKAN KURSSI (5 PV) Luottamushenkilöille, työnvaativuustyöryhmän jäsenille ja muille palkkausjärjestelmästä kiinnostuneille. Työnantajan tuki työntekijöiden edustajan on tunnettava työehtosopimuksen edellyttämän palkkauksen perusteet ja niiden oikea soveltaminen yrityksessä palkkatekniikan perusasiat ja työntutkimuksen käyttäminen Runsaasti käytännön harjoituksia: työn vaativuuden määritys ja pisteytys peruspalkka, työkohtainen palkan osuus ja henkilökohtainen osuus palkkaustavan valinta aikapalkka ja suorituspalkka palkan rakenteen ja määrän muutokset keskituntiansio erilliset lisät; tulospalkkio ja tulospalkkiolisät palkkauksen osana palkan maksaminen SARI HELMINEN tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi Valtakunnallinen koulutus 9

7 TYÖSUOJELUKoulutus Työsuojelukurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin (työehtosopimus, kohta 47 Koulutus). Tukeen ovat oikeutettuja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuu tetut, työsuojelutoimikunnan jäsenet sekä työsuojeluasiamiehet. Kurssitukea maksetaan työsuojelun peruskurssista ja jatkokurssista, työsuojelun täydennyskursseista ja Metallin täydennyskursseista. Työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle. Lisäksi kurssitukea maksetaan työsuojeluvaltuutetulle kurssista Muutoksen eväät (kolmen kuukauden kurssi) yhden kuukauden ajalta. Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on oikeus saada koulutusta: Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. LEA wiman-määttä Valtakunnallinen koulutus 11

8 TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (5 PV) Työnantajan tuki TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI (5+5 PV) Työnantajan tuki Työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille. työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan osaaminen vaatii työsuojelun perustietojen hallintaa kurssin oppeja voi hyödyntää omalla työpaikalla tapaturmien ehkäisemisessä ja työterveyden ylläpitämisessä työsuojelun peruskäsitteet, työn ja työympäristön yleisimmät haitta- ja kuormitustekijät sekä kemialliset aineet työpaikan työsuojeluyhteistoiminta sekä henkilöstön vastuut, oikeudet ja velvollisuudet työsuojeluasioissa työn ja terveyden vuorovaikutus sekä toimintatavat, joilla työpaikan terveyshaittoja selvitellään ja käsitellään pohditaan, miten oman työpaikan esimerkit sopivat säännöksiin ja sopimuksiin työsuojelutiedon kanavat ja yhteistyötahot autoala mukana tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin käyneille. työsuojelussa on etsittävä ja kehitettävä uusia toimintatapoja työterveyden ylläpitämiseksi ongelmia ratkaisemalla etenet helpommin kuin vaatimuksia esittämällä yritykset pyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotanto koneistoa, joten työsuojelutehtävissä toimivilta henkilöiltä vaaditaan yhä syvempää sitoutumista tehtäväänsä ja oman osaamisensa kehittämistä työsuojeluorganisaation toimintatapojen ja henkilökohtaisen työsuojeluosaamisen kehittäminen Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi: 1. VIIKKO työsuojelutoiminnan itsearviointi työturvallisuuskulttuuri neuvottelutaito työsuojelutehtävissä työpaikan terveysvaarojen selvittäminen ja arviointi kone- ja laiteturvallisuus työpaikkakiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu jakson yhteenveto ja välitehtävän valmistelu 2. VIIKKO välitehtävän purku ihmissuhdeviestintä ja yhdessä tekeminen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, työterveyshuolto työsuojelun yhteistoiminta ja edunvalvonta työpaikalla aluehallintoviraston toimintaan tutustuminen yhteinen työpaikka I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 13

9 TÄYDENNYskoulutus TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) RISKIEN ARVIOINTI Työnantajan tuki Työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittaneille. työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat sekä vaarat riskien arviointi ja hallinta toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittelyyn ja terveysriskien arviointiin omalla työpaikalla asennus- ja huoltotöiden vaarojen tunnistaminen ja arviointi vaarojen tunnistaminen, riskienarvioinnin perusteet ja arviointiharjoitus kone- ja laiteturvallisuuden arviointi asenteet ja riskinotto työssä Jyrki luukkonen Valtakunnallinen koulutus 15

10 KAIVOSALAN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) Kaivosalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. kurssi parantaa luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä Työnantajan tuki tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata kaivosalan edunvalvonnan ja työturvallisuuden haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvontatyötä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa myös työehtosopimukseen ja työsopimuslakiin liittyvistä kysymyksistä PELTIALAN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) Peltialan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työnantajantuki parantamaan peltialan luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata peltialan haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvonta työtä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa myös työehtosopimukseen ja työsopimuslakiin liittyvistä kysymyksistä : Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 17

11 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) KEMIKAALIT TYÖPAIKALLA Työnantajantuki Työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojelutoiminnasta vastaaville. kurssille osallistuja pääsee syventämään tietojaan metalliteollisuuden työpaikoilla käytettävistä kemikaaleista kemikaalien turvallinen käyttö työpaikoilla keinot, joilla työntekijöitä voidaan suojella kemiallisten tekijöiden vaaroilta ja haitoilta kehityssuunnitelman laatiminen kemikaalihaittojen hallintaan : EMMI KALLIO Valtakunnallinen koulutus 19

12 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) TEKNInEN HUOLto JA KUNNOSSAPito Työnantajan tuki Teknisen huollon ja kunnossapidon luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. parantamaan teknisen huollon ja kunnossapidon luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä palkkarakenteen kehittäminen tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata teknisen huollon ja kunnossapidon haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvontatyötä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa työehtosopimukseen ja työsopimuslainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV) TYÖOIKEUS (5 pv) Työnantajan tuki Kenelle: Luottamushenkilöille sekä muille työpaikan edunvalvontatehtävissä toimiville. Parhaat valmiudet opiskeluun antaa luottamusmiesten tai työsuojelun perus- ja jatkokurssien suorittaminen sekä pitkäaikainen kokemus edunvalvontatehtävistä. Miksi: tavoitteena on antaa kokonaiskuva työelämän oikeudellisista kysymyksistä sekä syventää työoikeudellista ajattelua työlainsäädännön ja työehtosopimusten keskeisten seikkojen selventäminen lakien tulkinta ja vaikutukset työelämässä Mitä: työoikeuden perusteet käytännön harjoituksia syventävää tietoa oikeustapauksista : UUsi kurssi 20 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 21

13 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (4 PV) HYVINVOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ Työnantajan tuki METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV) PAIKALLINEN SOPIMINEN Työnantajan tuki Kurssi on tarkoitettu työpaikan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille, työhyvinvointiprojektissa mukana oleville sekä työpaikan yhteistoimintaryhmien jäsenille. hyvinvointi työssä on kaikille tärkeä asia hyvinvoiva työntekijä on innovatiivinen, tuottava ja jaksaa työelämässä pidempään henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä myös menestyvälle liiketoiminnalle työelämän laatua kehitetään yhteistyössä paikallisesti, työn arjessa tietoa: uusia näkökulmia työelämän laadulliseen kehittämiseen toisilta oppimista: toimivia käytäntöjä muilta työpaikoilta kehittämistä: tavoitteet, resurssit ja kehittämisen prosessit kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa TTK:n työhyvinvointikortti, hinta kurssin yhteydessä on 20, jonka opiskelija/työnantaja maksaa itse Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille sekä erilaisiin yhteistyöryhmiin kuuluville. paikallinen sopiminen on lisääntynyt jotta neuvotteluasetelmat olisivat mahdollisimman tasavertaiset, on työpaikan edunvalvojilla oltava riittävästi sopimiseen liittyvää osaamista kurssilla opitaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan perehdytään siihen, kuinka sopimisprosessi toimii, ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimus antaa paikalliselle sopimiselle paikallisen sopimisen säädöslähteet tulevat tutuiksi, samoin sopimuksen kirjoituskäytännöt keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia paikallisesta sopimisesta ja sopimisen hyvistä käytännöistä Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 23

14 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) YHDENVERTAISUUS TYÖPAIKALLA Työnantajan tuki Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille, kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille. tasa-arvolaki velvoittaa yli 30 hengen työpaikat tekemään yhden vertaisuus-/ tasa-arvosuunnitelman kurssi auttaa laatimaan suunnitelman ja toimimaan, jos työpaikalla havaitaan välitöntä tai välillistä syrjintää yhdenvertaisuuslaki muuttuu alkaen kysymys on laajoista ja koko työyhteisöön vaikuttavista asioista kurssilla tarkastellaan kahta työelämän lakia: tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia tutustutaan tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteisiin tasa-arvon edistämisessä harjoituksen kautta opitaan yhdenvertaisuus-/tasa-arvosuunnitelman etene minen: kartoitus, tavoitteet, toimenpiteet, tiedottaminen ja seuranta kuinka menetellä syrjintätilanteissa TASA-ARVON TASKUVIHKO Tasa-arvon Taskuvihko on tilattavissa liiton pakkaamosta: 24 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 25

15 Metallin täydennyskurssi (3 pv) TYÖAIKA Edunvalvontatehtävissä toimiville, erityisesti luottamusmiehille. Työnantajan tuki työpaikoilla on usein tarvetta erilaisiin työaikajärjestelyihin luottamusmies on avainasemassa, kun työpaikoilla sovitaan työajoista miten luoda toimiva työaikamalli ja mitä pitää ottaa huomioon? miten ylityöt lasketaan? perehdytään erilaisiin työtuntijärjestelmiin ja niiden soveltamiseen mitä säädöksiä tulee huomioida työtuntijärjestelmiä suunniteltaessa keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä EDUNVALVOJAN NEUVOTTELUTAITO (5 PV) Työpaikkojen luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimiville. neuvottelu on prosessi, jossa on eri vaiheita neuvottelutilanne alkaa jo valmistelusta ja päättyy mahdolliseen neuvottelutuloksen arviointiin, tiedottamiseen ja seurantaan neuvottelussa on kysymys ryhmäviestintätaidoista ja vaikuttamisesta opit erilaisia strategioita ja taktiikoita neuvottelemalla voidaan ratkaista erilaisia arkipäivän pulma tilanteita, joihin työehtosopimus ei välttämättä anna suoraan vastausta neuvottelutaitoja voit harjoitella turvallisessa ympäristössä Työnantajan tuki neuvotteluissa koettuja ongelmia neuvottelijoiden roolit erilaisia neuvottelutyylejä ja -tyyppejä sekä neuvottelun teoriaa pienempiä ja yksi isompi valmisteltu neuvotteluharjoitus, harjoituksen analysointia ratkaisukeskeisyyttä neuvottelun pöytäkirjamuistion laadinta sekä tiedotteen tekeminen Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 27

16 TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSTEET (3 PV) Työnantajan tuki YRITYSTALOUS (3 PV) Työnantajan tuki Luottamustehtävissä toimiville. työntutkimusta käytetään työn tutkimiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen työntutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat työsuorituksen tehokkuuteen ja taloudellisuuteen menetelmätutkimuksella parannetaan työnteon edellytyksiä poistamalla mm. liikunta- ja tukielinten vaivojen aiheuttajia tavoitteena on alentaa tuotantokustannuksia, parantaa tuottavuutta sekä vähentää työntekijöiden rasitusta ja parantaa työturvallisuutta ajanmittauksella mitoitetaan työpäivään ja työtehtävään kuluvaa aikaa, ja tuloksia käytetään menetelmien kehittämisessä ja työmäärän määrittämisessä luotettavat aikatiedot ovat tärkeitä tuotteiden hinnoittelussa, tarjouslaskelmissa, työn suunnittelussa ja suorituspalkkauksen perustana luottamusmiehen rooli työntutkimuksessa työntutkimus kokonaisuudessaan (aikatutkimukset, menetelmätutkimus ja ergonomia) harjoitusten avulla opetellaan työntutkimuksen eri lajeja Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille. luottamusmies ja henkilöstön edustajat joutuvat perehtymään yrityksen talouteen ja siihen liittyvään keskusteluun heidän pitää ymmärtää erilaisia taloudellisia raportteja, koska he osallistuvat henkilöstön edustajina erilaisiin kehitysryhmiin mm. neuvoteltaessa palkkausjärjestelmistä, jotka perustuvat yrityksen tulokseen perehdytään yrityksen toiminnan pyörittämiseen simulaatiopelin avulla pelissä laaditaan yritykselle strategia, tehdään toimintasuunnitelma ja budjetti, käydään kauppaa tarjousten pohjalta, toimitetaan asiakkaalle tuotteet ja laaditaan tilinpäätös lopuksi tehdään yrityksen taloudellisen tilan tulkinta ja arviointi tilinpäätöksen ja sen tärkeimpien tunnuslukujen avulla Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 29

17 PITKÄKESTOINEN KOULUTUS MUUTOKSEN EVÄÄT (3 KK) KOLMEN KUUKAUDEN KURSSI Vuonna kk:n kurssi OSALLISTUJAN AREENAT! Työnantajan tuki Muutoksen eväät -kurssi syventää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, liiton hallinnon edustajien ja muiden järjestöaktiivien osaamista. Se antaa valmiuksia itsenäiseen ongelmanratkaisuun, tutkimalla oppimiseen sekä oman toimintaympäristön analyysiin. Opiskelu koostuu kaikille yhteisistä sekä valinnaisista opinnoista. Jokainen opiskelija voi vaikuttaa henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa kautta itse siihen, millainen opinnollinen kokonaisuus kolmesta kuukaudesta muodostuu. Kaikille yhteisiä opintoja vuonna 2015 ovat mm. seuraavat kokonaisuudet: Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma (Tampereen yliopiston kanssa) Työehtosopimussimulaatio: Kolmipäiväinen roolipeli työehtoneuvottelujen maailmasta Opiskelua ja taidollista kehittymistä tukevat opinnot: Tietotekniikka, kirjoittaminen ja puheviestintä Opintomatka Saksaan: Tutustuminen saksalaiseen yhteiskuntaan, Saksan teollisuuden muutoksiin ja ammattiyhdistysliikkeen strategisiin valintoihin Tutkimalla oppiminen: Yksilöllinen ja syventävä tutkimusprosessi opiskelijan valitsemasta aiheesta. Valinnaiset opinnot antavat tilaa yksilölliselle etenemiselle. Muutoksen eväät 2015 tarjoaa kaksi valinnaista opintokokonaisuutta, joista osallistuja voi valita täydentämään kurssikokonaisuuttaan: tai A-ajokortti Edunvalvojan taloustieto kansantalous Murikassa Lisätietoja kurssin sisällöstä opettaja Marjo Nurmelta, marjo.nurmi(at)metalliliitto.fi Kysymyksiin taloudellisesta tuesta vastaa koulutuksen toiminta-alue. Valtakunnallinen koulutus 31

18 JÄRJESTÖTEHTÄVÄKOULUTUS JÄRJESTÖTOIMIJAN PERUSteet (5 PV) Ammattiosastojen, seuturyhmien, työhuonekuntien ja jaostojen jäsenille sekä kaikille jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet järjestötoiminnasta. kurssi antaa perustiedot ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta, toiminta vuoden rakentumisesta ja päätöksenteosta tämä kurssi on perusta kaikelle järjestökoulutukselle opit ymmärtämään, miten ay-liike toimii, mikä on oma roolisi organisaatiossa ja millä tavalla voit itse vaikuttaa asioihin jäsenyyteen liittyvät tekijät ja järjestäytymisen ylläpitäminen järjestötoimijoiden ja ammattiosaston perustehtävät ammattiosaston toimintaympäristö ja toimintaa ohjaavat säännöt suunnittellaan ammattiosaston toimintaa ja keskeisiä tapahtumia sekä harjoitellaan kokousten pitämistä runsaasti erilaisia harjoituksia katso sivu Jyrki luukkonen Valtakunnallinen koulutus 33

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot