metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille"

Transkriptio

1 metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling

2 48 49 murikka Valtakunnallinen koulutus Luottamusmieskurssit Luottamusmiesten perus- ja jatkokurssit 5 9 Palkkatekniikan kurssi Työsuojelukurssit Työsuojelun perus- ja jatkokurssit Täydennyskoulutus Työsuojelun täydennyskurssi Riskin arviointi Kaivosalan täydennyskurssi Peltialan täydennyskurssi Metallin täydennyskurssit: Kemikaalit työpaikalla Tekninen huolto ja kunnossapito Työoikeus Hyvinvointi työyhteisössä Paikallinen sopiminen Yhdenvertaisuus työpaikalla Työaika Edunvalvojan neuvottelutaito Työntutkimuksen perusteet Yritystalous Pitkäkestoinen koulutus Muutoksen eväät (3 kk) Järjestötehtäväkoulutus Järjestötoimijan perusteet Kokoustoiminta Taseri-kirjanpidon kurssi Taloudenhoito Ammattiosaston taloudenhoito ja suunnittelu Opintosihteerikurssi Jäsenhuollon kurssi Järjestäjäkurssit Jäsenrekisteriohjelmakurssi Titaani Minä vaikutan Naiset toimijoina Nuoret yhteiskuntavaikuttajina Nuorisotoiminta tutuksi Ammattiosaston kansainvälinen toiminta Työelämän taitoja vahvistava koulutus First step Työturvallisuuteen ja terveyteen Tietotekniikan perus- ja jatkokurssi Kansantalous Puheviestinnän perusteet Ilo puhua! Kirjoitan siis ajattellen Ihmissuhteet työpaikalla Hyvä lehtijuttu Kotisivukurssi Autoalan kurssit Kurssia varten vapaata Työnantajan tukema koulutus Kurssikustannukset Matkakulut Muu taloudellinen tuki Työttömyys ja Murikan-kurssit Oppilasjäsenet Muksut mukaan -kurssit NÄIN HAET! Alueellinen koulutus Helsinki ja Uusimaa / Varsinais-Suomi ja Satakunta / Häme ja Pirkanmaa / Kymi ja Savo-Karjala / Vaasa ja Keski-Suomi / Oulu ja Lappi PAIKALLINEN KOULUTUS/ Kurssin suunnittelu ja järjestäminen NÄin toteutat! lokal UTBILDNING Kurssituki Aiheet Markkinointi Opintosihteerin rooli Ammatillinen osaaminen Palkkarakennekurssi Työväen Sivistysliiton kurssit MUU Hallintoedustuskurssi Kiljavan kurssit Verkko-opiskelu Kv-yhteistyön koulutusohjelma Ansökan till kurserna metalls OCH FFC:S KURSER Ekonomisk stöd SÖK SÅ HÄR! Ledigt för kursen Metalls kurser och seminarier Annat ekonomiskt stöd FFC:s kurser och seminarier Arbetslöshet och permitering ABF:s kurser Elevmedlemmar työehtosopimus/kollektivavtal Murikka-opiston kurssikalenteri MuRIKKA JA YRITYKSET Maksupalvelukoulutus KYSY! Yhteystiedot 97 metalliliiton opinto opas2015 Tähän opinto-oppaaseen on koottu liiton koulutustarjonta mahdollisimman kattavasti kaikille jäsenille ammattiosaston toimihenkilöille luottamusmiehille ja/tai työsuojelutehtävissä toimiville sekä osin muille luottamushenkilöille mukaan maksutta 3 13-vuotiaat lapset autoala mukana

3 Järjestötoiminta on taitolaji Metalliliiton vahvuus perustuu siihen, että työpaikoilla on pätevät ja osaavat luottamushenkilöt. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen varaan perustuu myös liiton ammattiosastojen toiminta. Ammattiosastojen toimikuntiin valitaan vuosittain suuri joukko uusia jäseniä. Heidän on hyvä tietää, mitä vastuita ja velvollisuuksia valinta tuo mukanaan. Uutta toimikunnan jäsentä ei jätetä yksin: liitto tukee häntä tarjoamalla mahdollisuuden tehokkaaseen oppimiseen. Järjestötoiminnan peruskurssi Murikkaopistossa antaa hyvät tiedot siitä, mikä on ammattiosasto, mitä sen toimintaan kuuluu, mikä on ammattiosaston ja liiton välinen suhde. Liitolla on 281 ammattiosastoa. Pienimmissä on muutama kymmenen jäsentä, suurimpien jäsenmäärät lasketaan tuhansissa. Koska ammattiosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, pienimmilläkin on tietyt lain ja sääntöjensä mukaiset velvoitteet. Suuremmissa ammattiosastoissa taas tehdään usein päätöksiä, joilla on myös taloudellisesti suuret vaikutukset. Toiminnasta ja raha-asioista päättävien ihmisten on tietenkin oltava perillä siitä, mikä heidän vastuunsa on. Ammattiosaston ja jokaisen Metalliliiton aktiivin perustehtävä on huolehtia järjes täytymisestä ja järjestämisestä. Siitä, että työntekijät kuuluvat liittoon ja siitä, että työpaikoilla on osaavat luottamushenkilöt hoitamassa paikallista edunvalvontaa. Moni ei tule ajatelleeksi, että tämä vaatii tiettyjä taitoja, ja aivan kuten muutakin osaamistaan, myös näitä taitojaan voi koulutuksen avulla parantaa. Kysymyshän on siitä, kuinka lähestyy yksittäistä ihmistä, miten parhaiten voi esittää työkaverille oman asiansa niin, että hän on sille myötämielinen. Järjestämistyökin on pohjaltaan vain ihmisten välistä vuorovaikutusta, ei se sen ihmeellisempää ole. Vuonna 2016 Metalliliiton jäsenet päättävät liittokokousvaaleissa siitä, miten liitto suuntaa kohti 2020-lukua. Liittokokoukseen valituilla edustajilla on edessään isoja kysymyksiä yhtenä monista on se, miten ammattiosastojen toiminta saadaan vastaamaan ajan uusia haasteita. Ammattiosastot tekevät aloitteita liittokokoukselle ja näin esittävät näkemyksensä liiton toiminnan kehittämisestä; aloitteiden laatiminenkin edellyttää vahvaa tietopohjaa ja kouluttautumista. Ennen kuin liittokokousedustajat pääsevät Tampere-talolla käyttämään jäsenistöltä saamaansa demokraattista valtakirjaa, vaaditaan iso määrä työtä: vaalien valmistelu ja järjestäminen eivät onnistu ilman asiat hallitsevia aktiiveja. Ammattiosastoissakin väki vaihtuu, eikä saa käydä niin, että vaaleihin liittyvä osaaminen katoaa, kun vanhempi polvi jää pois toiminnasta. Tässäkin koulutus on avainsana ja turvaa sen, että jäsendemokratia toteutuu. 2 Opinto-opas 2015 Vesa Aallosvirta Metalliliiton järjestöpäällikkö Kiti Haila kurssit

4 Organisationsverksamhet är en teknikgren Metallarbetarförbundets styrka baserar sig framför allt på en sak: att det finns kompetenta och kunniga förtroendevalda på våra arbetsplatser. Också grunden för verksamheten i förbundets fackavdelningar ligger i våra förtroendevalda, våra huvudförtroendemän och skyddsombud. En stor skara nya medlemmar väljs årligen till fackavdelningarnas styrelser. För dem är det bra att veta vilka ansvar och plikter valet för med sig. Den nya styrelsemedlemmen lämnas inte ensam: förbundet stöder honom eller henne genom att erbjuda möjlighet till effektiv inlärning. Grundkursen i organisationsverksamhet på Murikka-Institutet ger nyttiga kunskaper om vad fackavdelningsarbetet innebär och om förhållandet mellan avdelning och förbund. Förbundet har 281 fackavdelningar. De minsta har tiotals medlemmar, medan de största har flera tusen. Eftersom fackavdelningarna är registrerade föreningar har också de minsta vissa förpliktelser, både enligt lagstiftning och egna stadgar. I de största avdelningarna fattas ofta beslut som också har stora ekonomiska följder. Människorna som fattar beslut om verksamhet och finanser måste förstås vara medvetna om sitt ansvar. Grunduppgiften för en fackavdelning och för alla aktiva Metallare är att vara måna om organisationsgraden och organisering, dvs. att folk ansluter sig till förbundet och att arbetsplatserna har kunniga förtroendevalda som sköter den lokala intressebevakningen. Många kanske inte kommer att tänka på att detta förutsätter vissa färdigheter, och att de färdigheterna på samma sätt som allt annat kunnande kan förbättras genom utbildning. Frågan är ju hur man närmar sig en annan person, hur man som bäst framställer sitt ärende till en arbetskamrat så att man får en positiv respons. Organiseringsverksamhet är i grunden bara ömsesidig växelverkan mellan människor, inte något märkvärdigare än det. År 2016 röstar Metallarbetarförbundets medlemmar i kongressvalet om förbundets riktning inför 2020-talet. De valda kongressdelegaterna har stora frågor framför sig en av många är hur fackavdelningarnas verksamhet bättre kunde svara på tidens nya utmaningar. Fackavdelningarnas uppgift är också att presentera motioner till kongressen och framföra sina egna åsikter om hur förbundets verksamhet skall utvecklas. Att utarbeta motioner förutsätter i och för sig ett gediget kunskapsunderlag och motsvarande utbildning. Innan kongressdelegaterna i Tammerforshuset kan utöva sitt demokratiska mandat som de har fått av medlemmarna, krävs mycket arbete: valförberedning och organisering lyckas inte utan våra kunniga aktiva. Vi får nytt folk till fackavdelningarna och det får inte gå så att kunnandet försvinner i samband med valet när äldre kollegor drar sig tillbaka. Också här är utbildning nyckelordet. Utbildning garanterar att medlemsdemokratin förverkligas. 4 Opinto-opas 2015 Vesa Aallosvirta Metallarbetarförbundets organisationschef Valtakunnallinen koulutus Murikan kurssit on pääsääntöisesti suunnattu työpaikkojen luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville sekä paikallisorganisaation toiminnasta vastaaville. Kursseilla keskitytään työehtoihin, työturvallisuuteen ja järjestötaitoihin sekä työyhteisön kehittämiseen. Kurssit kestävät kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen. Murikan tarjonnassa on myös useita kursseja, joihin osallistuminen ei edellytä luottamus tehtävän hoitamista eikä aiempaa kokemusta ay-toiminnasta. Näillä kursseilla on mahdollista vahvistaa muun muassa viestintä- ja tietotekniikkataitojaan. Murikan kursseilla pääsee syventymään kulloiseenkin aiheeseen perusteellisesti. Tärkeää on myös tutustua liiton koko organisaatioon, sen valtakunnalliseen rooliin ja vahvuuksiin. Lisäksi kursseilla voi vaihtaa mielipiteitä sekä kokemuksia eri puolilta Suomea olevien ammattiyhdistysaktiivien kanssa. Metallin järjestämässä koulutuksessa tarinat ja kokemus kohtaavat. LUOTTAMUSMIESKURSSIT Luottamusmiehellä ja varamiehellä on oikeus koulutukseen Työpaikoilla tulee käydä säännöllisesti kahden kuukauden kuluessa luottamusmieskauden alkamisesta ja tämän jälkeen vuosittain keskustelu, jossa käsitellään työpaikan neuvottelujärjestelmälle asetettavia /asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta. Samalla suunnitellaan luottamusmiehen tehtävään liittyvän koulutuksen tarve, aikataulut ja tavoitteet. (TES 43.4) Luottamusmieskurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. (Työehtosopimus, kohta 47 Koulutus ). Tukeen ovat oikeutettuja pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, luottamusmies ja varaluottamusmies sekä tietyin edellytyksin ammattiosaston puheenjohtaja. Työnantaja maksaa ansiomenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle. Kurssitukea maksetaan: Luottamusmiesten peruskurssista ja jatkokurssista Palkkatekniikan kurssista Metallin täydennyskursseista Työntutkimuksen perusteet -kurssista Yritystalouden kurssista Edunvalvojan neuvottelutaito -kurssista Muutoksen eväät -kolmen kuukauden kurssista (1 kk:n ajalta) Valtakunnallinen koulutus 5 murikka

5 LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI (5 PV) Työnantajan tuki katso sivu 62 Koulutuksen aloitusjakso luottamusmiehille. Luottamusmiehen peruskoulutus muodostuu perus- ja jatkokurssista. työpaikan luottamusmiehenä toimiminen edellyttää tehtävään kuuluvaa osaamista eli vähintään perustietojen hallintaa luottamusmiehen tehtävät ja asema edunvalvontajärjestelmässä keskeisin työlainsäädäntö, työehtosopimus ja sen liitesopimukset paikallinen sopiminen tuotannossa ja edunvalvonnassa tapahtuvien muutosten kohtaaminen neuvotteluharjoitus LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI (5+5 PV) Luottamusmiesten peruskurssin käyneille luottamusmiehille. Luottamusmiehen peruskoulutus muodostuu perus- ja jatkokurssista. Työnantajan tuki jatkokurssi täydentää luottamusmiehen pätevyyttä ja osaamista yritykset pyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotantomenetelmiä luottamusmieheltä vaaditaan yhä syvempää sitoutumista tehtäväänsä työpaikan edunvalvojana sekä omien tehtävien erinomaista hallintaa luottamusmiehen on etsittävä ja kehitettävä jatkuvasti uusia toimintatapoja työsuhteisiin liittyvien kysymysten ratkaiseminen yritystalous luottamusmiehen näkökulmasta työpaikkaneuvotteluun valmistautuminen ja neuvotteluharjoitus suullisen esityksen valmistelu ja toteuttaminen internetin hyödyntäminen tiedonhankinnassa ammattiyhdistystietämyksen lisääminen Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi: Alueellinen luottamusmiesten peruskurssi Kymi SAVO-Karjala (2 pv+2 pv) Sisältö sama kuin luottamusmiesten peruskurssilla. Työnantajan tuki I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko Mikkelissä I osa II osa autoala mukana tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi 6 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 7

6 PALKKATEKNIIKAN KURSSI (5 PV) Luottamushenkilöille, työnvaativuustyöryhmän jäsenille ja muille palkkausjärjestelmästä kiinnostuneille. Työnantajan tuki työntekijöiden edustajan on tunnettava työehtosopimuksen edellyttämän palkkauksen perusteet ja niiden oikea soveltaminen yrityksessä palkkatekniikan perusasiat ja työntutkimuksen käyttäminen Runsaasti käytännön harjoituksia: työn vaativuuden määritys ja pisteytys peruspalkka, työkohtainen palkan osuus ja henkilökohtainen osuus palkkaustavan valinta aikapalkka ja suorituspalkka palkan rakenteen ja määrän muutokset keskituntiansio erilliset lisät; tulospalkkio ja tulospalkkiolisät palkkauksen osana palkan maksaminen SARI HELMINEN tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi Valtakunnallinen koulutus 9

7 TYÖSUOJELUKoulutus Työsuojelukurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin (työehtosopimus, kohta 47 Koulutus). Tukeen ovat oikeutettuja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuu tetut, työsuojelutoimikunnan jäsenet sekä työsuojeluasiamiehet. Kurssitukea maksetaan työsuojelun peruskurssista ja jatkokurssista, työsuojelun täydennyskursseista ja Metallin täydennyskursseista. Työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle. Lisäksi kurssitukea maksetaan työsuojeluvaltuutetulle kurssista Muutoksen eväät (kolmen kuukauden kurssi) yhden kuukauden ajalta. Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on oikeus saada koulutusta: Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. LEA wiman-määttä Valtakunnallinen koulutus 11

8 TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (5 PV) Työnantajan tuki TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI (5+5 PV) Työnantajan tuki Työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille. työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan osaaminen vaatii työsuojelun perustietojen hallintaa kurssin oppeja voi hyödyntää omalla työpaikalla tapaturmien ehkäisemisessä ja työterveyden ylläpitämisessä työsuojelun peruskäsitteet, työn ja työympäristön yleisimmät haitta- ja kuormitustekijät sekä kemialliset aineet työpaikan työsuojeluyhteistoiminta sekä henkilöstön vastuut, oikeudet ja velvollisuudet työsuojeluasioissa työn ja terveyden vuorovaikutus sekä toimintatavat, joilla työpaikan terveyshaittoja selvitellään ja käsitellään pohditaan, miten oman työpaikan esimerkit sopivat säännöksiin ja sopimuksiin työsuojelutiedon kanavat ja yhteistyötahot autoala mukana tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin käyneille. työsuojelussa on etsittävä ja kehitettävä uusia toimintatapoja työterveyden ylläpitämiseksi ongelmia ratkaisemalla etenet helpommin kuin vaatimuksia esittämällä yritykset pyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotanto koneistoa, joten työsuojelutehtävissä toimivilta henkilöiltä vaaditaan yhä syvempää sitoutumista tehtäväänsä ja oman osaamisensa kehittämistä työsuojeluorganisaation toimintatapojen ja henkilökohtaisen työsuojeluosaamisen kehittäminen Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi: 1. VIIKKO työsuojelutoiminnan itsearviointi työturvallisuuskulttuuri neuvottelutaito työsuojelutehtävissä työpaikan terveysvaarojen selvittäminen ja arviointi kone- ja laiteturvallisuus työpaikkakiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu jakson yhteenveto ja välitehtävän valmistelu 2. VIIKKO välitehtävän purku ihmissuhdeviestintä ja yhdessä tekeminen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, työterveyshuolto työsuojelun yhteistoiminta ja edunvalvonta työpaikalla aluehallintoviraston toimintaan tutustuminen yhteinen työpaikka I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 13

9 TÄYDENNYskoulutus TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) RISKIEN ARVIOINTI Työnantajan tuki Työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittaneille. työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat sekä vaarat riskien arviointi ja hallinta toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittelyyn ja terveysriskien arviointiin omalla työpaikalla asennus- ja huoltotöiden vaarojen tunnistaminen ja arviointi vaarojen tunnistaminen, riskienarvioinnin perusteet ja arviointiharjoitus kone- ja laiteturvallisuuden arviointi asenteet ja riskinotto työssä Jyrki luukkonen Valtakunnallinen koulutus 15

10 KAIVOSALAN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) Kaivosalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. kurssi parantaa luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä Työnantajan tuki tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata kaivosalan edunvalvonnan ja työturvallisuuden haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvontatyötä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa myös työehtosopimukseen ja työsopimuslakiin liittyvistä kysymyksistä PELTIALAN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) Peltialan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työnantajantuki parantamaan peltialan luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata peltialan haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvonta työtä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa myös työehtosopimukseen ja työsopimuslakiin liittyvistä kysymyksistä : Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 17

11 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) KEMIKAALIT TYÖPAIKALLA Työnantajantuki Työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojelutoiminnasta vastaaville. kurssille osallistuja pääsee syventämään tietojaan metalliteollisuuden työpaikoilla käytettävistä kemikaaleista kemikaalien turvallinen käyttö työpaikoilla keinot, joilla työntekijöitä voidaan suojella kemiallisten tekijöiden vaaroilta ja haitoilta kehityssuunnitelman laatiminen kemikaalihaittojen hallintaan : EMMI KALLIO Valtakunnallinen koulutus 19

12 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) TEKNInEN HUOLto JA KUNNOSSAPito Työnantajan tuki Teknisen huollon ja kunnossapidon luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. parantamaan teknisen huollon ja kunnossapidon luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä palkkarakenteen kehittäminen tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata teknisen huollon ja kunnossapidon haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvontatyötä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa työehtosopimukseen ja työsopimuslainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV) TYÖOIKEUS (5 pv) Työnantajan tuki Kenelle: Luottamushenkilöille sekä muille työpaikan edunvalvontatehtävissä toimiville. Parhaat valmiudet opiskeluun antaa luottamusmiesten tai työsuojelun perus- ja jatkokurssien suorittaminen sekä pitkäaikainen kokemus edunvalvontatehtävistä. Miksi: tavoitteena on antaa kokonaiskuva työelämän oikeudellisista kysymyksistä sekä syventää työoikeudellista ajattelua työlainsäädännön ja työehtosopimusten keskeisten seikkojen selventäminen lakien tulkinta ja vaikutukset työelämässä Mitä: työoikeuden perusteet käytännön harjoituksia syventävää tietoa oikeustapauksista : UUsi kurssi 20 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 21

13 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (4 PV) HYVINVOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ Työnantajan tuki METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV) PAIKALLINEN SOPIMINEN Työnantajan tuki Kurssi on tarkoitettu työpaikan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille, työhyvinvointiprojektissa mukana oleville sekä työpaikan yhteistoimintaryhmien jäsenille. hyvinvointi työssä on kaikille tärkeä asia hyvinvoiva työntekijä on innovatiivinen, tuottava ja jaksaa työelämässä pidempään henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä myös menestyvälle liiketoiminnalle työelämän laatua kehitetään yhteistyössä paikallisesti, työn arjessa tietoa: uusia näkökulmia työelämän laadulliseen kehittämiseen toisilta oppimista: toimivia käytäntöjä muilta työpaikoilta kehittämistä: tavoitteet, resurssit ja kehittämisen prosessit kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa TTK:n työhyvinvointikortti, hinta kurssin yhteydessä on 20, jonka opiskelija/työnantaja maksaa itse Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille sekä erilaisiin yhteistyöryhmiin kuuluville. paikallinen sopiminen on lisääntynyt jotta neuvotteluasetelmat olisivat mahdollisimman tasavertaiset, on työpaikan edunvalvojilla oltava riittävästi sopimiseen liittyvää osaamista kurssilla opitaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan perehdytään siihen, kuinka sopimisprosessi toimii, ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimus antaa paikalliselle sopimiselle paikallisen sopimisen säädöslähteet tulevat tutuiksi, samoin sopimuksen kirjoituskäytännöt keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia paikallisesta sopimisesta ja sopimisen hyvistä käytännöistä Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 23

14 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) YHDENVERTAISUUS TYÖPAIKALLA Työnantajan tuki Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille, kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille. tasa-arvolaki velvoittaa yli 30 hengen työpaikat tekemään yhden vertaisuus-/ tasa-arvosuunnitelman kurssi auttaa laatimaan suunnitelman ja toimimaan, jos työpaikalla havaitaan välitöntä tai välillistä syrjintää yhdenvertaisuuslaki muuttuu alkaen kysymys on laajoista ja koko työyhteisöön vaikuttavista asioista kurssilla tarkastellaan kahta työelämän lakia: tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia tutustutaan tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteisiin tasa-arvon edistämisessä harjoituksen kautta opitaan yhdenvertaisuus-/tasa-arvosuunnitelman etene minen: kartoitus, tavoitteet, toimenpiteet, tiedottaminen ja seuranta kuinka menetellä syrjintätilanteissa TASA-ARVON TASKUVIHKO Tasa-arvon Taskuvihko on tilattavissa liiton pakkaamosta: 24 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 25

15 Metallin täydennyskurssi (3 pv) TYÖAIKA Edunvalvontatehtävissä toimiville, erityisesti luottamusmiehille. Työnantajan tuki työpaikoilla on usein tarvetta erilaisiin työaikajärjestelyihin luottamusmies on avainasemassa, kun työpaikoilla sovitaan työajoista miten luoda toimiva työaikamalli ja mitä pitää ottaa huomioon? miten ylityöt lasketaan? perehdytään erilaisiin työtuntijärjestelmiin ja niiden soveltamiseen mitä säädöksiä tulee huomioida työtuntijärjestelmiä suunniteltaessa keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä EDUNVALVOJAN NEUVOTTELUTAITO (5 PV) Työpaikkojen luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimiville. neuvottelu on prosessi, jossa on eri vaiheita neuvottelutilanne alkaa jo valmistelusta ja päättyy mahdolliseen neuvottelutuloksen arviointiin, tiedottamiseen ja seurantaan neuvottelussa on kysymys ryhmäviestintätaidoista ja vaikuttamisesta opit erilaisia strategioita ja taktiikoita neuvottelemalla voidaan ratkaista erilaisia arkipäivän pulma tilanteita, joihin työehtosopimus ei välttämättä anna suoraan vastausta neuvottelutaitoja voit harjoitella turvallisessa ympäristössä Työnantajan tuki neuvotteluissa koettuja ongelmia neuvottelijoiden roolit erilaisia neuvottelutyylejä ja -tyyppejä sekä neuvottelun teoriaa pienempiä ja yksi isompi valmisteltu neuvotteluharjoitus, harjoituksen analysointia ratkaisukeskeisyyttä neuvottelun pöytäkirjamuistion laadinta sekä tiedotteen tekeminen Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 27

16 TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSTEET (3 PV) Työnantajan tuki YRITYSTALOUS (3 PV) Työnantajan tuki Luottamustehtävissä toimiville. työntutkimusta käytetään työn tutkimiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen työntutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat työsuorituksen tehokkuuteen ja taloudellisuuteen menetelmätutkimuksella parannetaan työnteon edellytyksiä poistamalla mm. liikunta- ja tukielinten vaivojen aiheuttajia tavoitteena on alentaa tuotantokustannuksia, parantaa tuottavuutta sekä vähentää työntekijöiden rasitusta ja parantaa työturvallisuutta ajanmittauksella mitoitetaan työpäivään ja työtehtävään kuluvaa aikaa, ja tuloksia käytetään menetelmien kehittämisessä ja työmäärän määrittämisessä luotettavat aikatiedot ovat tärkeitä tuotteiden hinnoittelussa, tarjouslaskelmissa, työn suunnittelussa ja suorituspalkkauksen perustana luottamusmiehen rooli työntutkimuksessa työntutkimus kokonaisuudessaan (aikatutkimukset, menetelmätutkimus ja ergonomia) harjoitusten avulla opetellaan työntutkimuksen eri lajeja Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille. luottamusmies ja henkilöstön edustajat joutuvat perehtymään yrityksen talouteen ja siihen liittyvään keskusteluun heidän pitää ymmärtää erilaisia taloudellisia raportteja, koska he osallistuvat henkilöstön edustajina erilaisiin kehitysryhmiin mm. neuvoteltaessa palkkausjärjestelmistä, jotka perustuvat yrityksen tulokseen perehdytään yrityksen toiminnan pyörittämiseen simulaatiopelin avulla pelissä laaditaan yritykselle strategia, tehdään toimintasuunnitelma ja budjetti, käydään kauppaa tarjousten pohjalta, toimitetaan asiakkaalle tuotteet ja laaditaan tilinpäätös lopuksi tehdään yrityksen taloudellisen tilan tulkinta ja arviointi tilinpäätöksen ja sen tärkeimpien tunnuslukujen avulla Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 29

17 PITKÄKESTOINEN KOULUTUS MUUTOKSEN EVÄÄT (3 KK) KOLMEN KUUKAUDEN KURSSI Vuonna kk:n kurssi OSALLISTUJAN AREENAT! Työnantajan tuki Muutoksen eväät -kurssi syventää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, liiton hallinnon edustajien ja muiden järjestöaktiivien osaamista. Se antaa valmiuksia itsenäiseen ongelmanratkaisuun, tutkimalla oppimiseen sekä oman toimintaympäristön analyysiin. Opiskelu koostuu kaikille yhteisistä sekä valinnaisista opinnoista. Jokainen opiskelija voi vaikuttaa henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa kautta itse siihen, millainen opinnollinen kokonaisuus kolmesta kuukaudesta muodostuu. Kaikille yhteisiä opintoja vuonna 2015 ovat mm. seuraavat kokonaisuudet: Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma (Tampereen yliopiston kanssa) Työehtosopimussimulaatio: Kolmipäiväinen roolipeli työehtoneuvottelujen maailmasta Opiskelua ja taidollista kehittymistä tukevat opinnot: Tietotekniikka, kirjoittaminen ja puheviestintä Opintomatka Saksaan: Tutustuminen saksalaiseen yhteiskuntaan, Saksan teollisuuden muutoksiin ja ammattiyhdistysliikkeen strategisiin valintoihin Tutkimalla oppiminen: Yksilöllinen ja syventävä tutkimusprosessi opiskelijan valitsemasta aiheesta. Valinnaiset opinnot antavat tilaa yksilölliselle etenemiselle. Muutoksen eväät 2015 tarjoaa kaksi valinnaista opintokokonaisuutta, joista osallistuja voi valita täydentämään kurssikokonaisuuttaan: tai A-ajokortti Edunvalvojan taloustieto kansantalous Murikassa Lisätietoja kurssin sisällöstä opettaja Marjo Nurmelta, marjo.nurmi(at)metalliliitto.fi Kysymyksiin taloudellisesta tuesta vastaa koulutuksen toiminta-alue. Valtakunnallinen koulutus 31

18 JÄRJESTÖTEHTÄVÄKOULUTUS JÄRJESTÖTOIMIJAN PERUSteet (5 PV) Ammattiosastojen, seuturyhmien, työhuonekuntien ja jaostojen jäsenille sekä kaikille jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet järjestötoiminnasta. kurssi antaa perustiedot ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta, toiminta vuoden rakentumisesta ja päätöksenteosta tämä kurssi on perusta kaikelle järjestökoulutukselle opit ymmärtämään, miten ay-liike toimii, mikä on oma roolisi organisaatiossa ja millä tavalla voit itse vaikuttaa asioihin jäsenyyteen liittyvät tekijät ja järjestäytymisen ylläpitäminen järjestötoimijoiden ja ammattiosaston perustehtävät ammattiosaston toimintaympäristö ja toimintaa ohjaavat säännöt suunnittellaan ammattiosaston toimintaa ja keskeisiä tapahtumia sekä harjoitellaan kokousten pitämistä runsaasti erilaisia harjoituksia katso sivu Jyrki luukkonen Valtakunnallinen koulutus 33

19 UUsi kurssi KOKOUSTOIMINTA (5 PV) Kenelle: Kaikille kokoustoiminnasta kiinnostuneille. Miksi: Kokouskäytännöt ovat samanlaisia eri organisaatioissa. Näiden pelisääntöjen tunteminen antaa rohkeutta toimia aktiivisesti kokoustilanteissa ja osaat vaikuttaa oikea-aikaisesti. Mitä: kokousprosessin perusteita, valmistelusta pöytäkirjan laatimiseen ja arkistointiin kokoustaitoja voi harjoitella ohjatusti kokousvirkailijoiden toiminta milloin kokous on päätösvaltainen? tunnistat erilaisia puheenvuoroja, opit menettelytapoja ja pulmatilanteiden ratkaisuja äänestysjärjestyksen laatiminen, työjärjestyspuheenvuoro, eriävän mielipiteen jättäminen kokousmuistiinpanojen tekeminen, pöytäkirjan laatiminen Taseri-kirjanpidon kurssi (3 PV) KENELLE : Ammattiosastojen taloudenhoitajille sekä toiminnantarkastajille. Lisäkoulutusta niille, joilla on jo perustiedot manuaalikirjanpidon käytännöistä ja tuntemus ohjaavasta normistosta. Edellytetään tietotekniikan perustaitoja. Miksi: Metalliliiton suosittelema Taseri on yhdistyskäyttöön muokattu, helppo kirjanpito-ohjelma, joka soveltuu pienillekin yhdistyksille Mitä: tehdään kirjanpitoharjoitus: edetään tilikartan muodostamisesta, tilikauden avaamisesta, tilipäätösvienteihin ja tulostustoimintoihin saakka ota oman osastosi kirjanpito mukaan harjoittelua varten TALOUDENHOITO (5 PV) KENELLE : Ammattiosastojen ja työhuonekuntien taloudenhoitajille sekä toiminnantarkastajille. Suositellaan käytäväksi ennen Taseri-kirjanpidon kurssia. UUsi kurssi UUsi kurssi Miksi: taloudenhoito on laajempi käsite kuin pelkkä kirjanpito taloutta hoidettava suunnitelmallisesti, osaston sääntöjä ja lainsäädäntöä noudattaen perehdytään osaston taloudenhoitoa ohjaaviin sääntöihin ja lainsäädäntöön tutustutaan talousohjesääntöön ja sen merkitykseen ammattiosastoissa opitaan manuaalisen kirjanpidon perusasiat ja tehdään käytännönharjoituksia kirjanpidon vienneistä; suurin harjoitus ammattiosaston vuosikirjanpito verotuksen koukerot, palkkioiden ja sivukulujen maksatuksen pulmat opiskelijoiden ammattiosaston talouden ongelmakohdat tutustutaan hyvään tilin- ja toiminnantarkastuksen tapaan Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 35

20 UUsi kurssi Ammattiosaston taloudenhoito ja suunnittelu (3 PV) Kenelle: Ammattiosaston tai työhuonekunnan taloudesta vastaaville henkilöille. Miksi: tarjoaa laajemman näkökulman ammattiosaston toimintaa ohjaavaan normistoon sekä taloudenhoitoon liittyviä perusasioita ilman kirjanpitoharjoituksia pohditaan talousohjesäännön merkitystä ammattiosaston toiminnan ohjaajana ja opitaan tulkitsemaan tilinpäätöksen kiemuroita Mitä millaista on taloudenhoitajan työ; mitkä ovat ammattiosaston toimikunnan vastuut ja velvoitteet taloudenhoidossa? perusasioita taloudenhoidosta, käsitteitä ohjaavaa normistoa ja oikeustapauksia hyvän talousohjesäännön ominaisuudet; talousohjesäännön valmistelua, tilinpäätöksen tulkitsemista lopussa taloudellisesti perustellun toimintasuunnitelman laatimisharjoitus OPINTOSIHTEERIKURSSI (3 PV) Ammattiosastojen ja seuturyhmien opintosihteereille ja opintotoiminnan järjestämisestä kiinnostuneille sekä opintotoiminnassa mukana oleville. kurssilta saa potkua ammattiosastojen ja seuturyhmien kurssitoimintaan sekä opintosihteerin ja opintojaostojen työhön opit opintosihteerin perustehtävät opit tunnistamaan koulutustasot ja ohjaamaan osaston ja seuturyhmän jäseniä koulutustilaisuuksiin paikallis- ja opistokoulutuksen tavoitteet ja toimintaympäristö käytännön toiminta ja lomakkeiden täyttö koulutustarpeen kartoitus ammattiosaston tai seuturyhmän koulutuksen vuosittainen suunnittelu onnistuneen koulutustilaisuuden järjestäminen ja markkinointi verkostoituminen JÄSENHUOLLON KURSSI (3 PV) Jäsenasioiden ja työttömyysturvan kanssa tekemisissä oleville, kuten työttömyyskassan asiamiehille, taloudenhoitajille, jäsenhuoltajille ja luottamusmiehille. jäsenasioissa ja työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä viimeisin päivitetty tieto on tehtävän kannalta tärkeää osaat neuvoa ammattiosastossa tai työpaikallasi jäsenyyteen liittyvissä asioissa ja kertoa, mitä työttömyysturvalaki edellyttää jäsenyyteen ja työttömyysturvaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja muutokset jäsenmaksujärjestelmässä ylläpidettävät osoite- ja jäsenmaksurekisterit sekä työnantajien maksurekisteri nettijäsenrekisteri jäseneksi liittyminen, muutokset jäsenyydessä, jäsenmaksun maksaminen, jäsenmaksuvapautukset, vapaajäsenyys, kannatusjäsenet ja työttömyyskassan asiamiehen tehtävät sekä työttömyyskassan asiamiehen tehtävät ammattiosastolle lähetettävät tulosteet, mm. varojenjako ja rästilistat työttömyyspäiväraha, vuorotteluvapaa ja työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen liittyvät asiat, oikeus etuuksiin, etuuksien suuruus, kesto, hakeminen ja maksaminen viimeisimmät lainsäädännön muutokset 36 Opinto-opas Valtakunnallinen koulutus 37

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

metalliliiton studera MED glädje opinto opas2013 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton studera MED glädje opinto opas2013 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2013 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Metallityöväen Liitto ry Postiosoite PL 107, 00531 Helsinki Käyntiosoite Hakaniemenranta 1 Vaihde 020 77 4001, Telekopio

Lisätiedot

KOHTI UUTTA TEOLLISUUsLIITTOA

KOHTI UUTTA TEOLLISUUsLIITTOA KOHTI UUTTA TEOLLISUUsLIITTOA yhteiset kurssit 2017 Murikka-opistossa Rohkeasti kohti uutta! Metalliliitto, Paperiliitto, Puuliitto ja TEAM-liitto ovat fuusioitumassa ja aikovat muodostaa vaikutusvaltaisen

Lisätiedot

metalliliiton opinto opas2016 OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton opinto opas2016 OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2016 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY SEL:n valtakunnallinen pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen puheenjohtajien tapaaminen 20.10.2017 Lea Väänänen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 Ammattiosasto koulutuksen järjestäjänä Ammattiosastojen jäsenilleen järjestämää koulutustoimintaa tuetaan kurssituen muodossa. Kurssituki on enintään 23 euroa / opetustunti

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit /JHL ry 12.1. - 16.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 1.6. - 5.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 23.3. - 25.3. Edunvalvonnan

Lisätiedot

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 9.12.2009 1 (13) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ay-koulutustilaisuudet vuonna 2010 Kuntasektorin sopimuskoulutus vuonna 2010 JHL ry Luottamusmieskoulutus 2010 JHL 11. 13.1.2010 Raasepori

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTA-AJATUS TARKOITUSTAAN VARTEN AMMATTIOSASTO; Hoitaa sääntöjen määräämien asioiden lisäksi jäsenasioiden, vapaa-ajan ja

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010 Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan keskusliitto ovat sopineet vakuutusalan palkalliset koulutukset vuodelle 2011. Palkallisuus määräytyy

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 18.12.2008 1 (10) Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 12. 16.1. Raasepori johdantokurssi, 5 pv 25. 29.5. Raasepori johdantokurssi, 5

Lisätiedot

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4 Kunta-alan Unioni 13.1. 17.1. JHL-opisto, 24.3. 26.3. JHL-opisto, 2.6. 4.6. JHL-opisto, 25.8. 27.8. JHL-opisto, 8.12. 10.12. JHL-opisto, 27.1. 31.1. JHL-opisto, 3.3. 7.3. JHL-opisto, 7.4. 11.4. JHL-opisto,

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007 Luottamusmieskoulutus 22.1. 26.1.2007 KarjaaL Edunvalvonnan johdantokurssi, 5 12.2. 14.2.2007 Karjaa Edunvalvonnan johdantokurssi,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5 Jyty ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (8) Jyty 20. 21.1. Tampere LM-teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty 22. 23.1. Tampere LM-teemakurssi, neuvottelutaito Jyty

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö.

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö. LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2009 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty oheisen liitteen

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015 VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA Rakennusliiton koulutukset 2015 1 Hyvä luottamustehtäviin valittu Hienoa, että olet vastaanottanut tärkeän luottamustehtävän. Rakennusliiton edunvalvonnalle on äärimmäisen

Lisätiedot

Opinto-opas. Näin haet! Edunvalvojien opinnot. Koulutusta kaikille jäsenille MURIKKA-OPISTON KOULUTUSTARJONTA 2018

Opinto-opas. Näin haet! Edunvalvojien opinnot. Koulutusta kaikille jäsenille MURIKKA-OPISTON KOULUTUSTARJONTA 2018 Opinto-opas 10 Näin haet! 15 Edunvalvojien opinnot 45 Koulutusta kaikille jäsenille MURIKKA-OPISTON KOULUTUSTARJONTA 2018 Opinto-opas 2018 murikka.fi teollisuusliitto.fi TERVETULOA MURIKKAAN NÄIN HAET

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Teknologiateollisuus ry Tietotekniikan palvelualan koulutustarjonta 2015 Tietoalan toimihenkilöt ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

metalliliiton opinto opas2017 OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton opinto opas2017 OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2017 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Sähköinen kurssikutsu

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 15.10.2014 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 TAMMIKUU 26.01. 27.01. Tv- ja radioesiintyminen PAM, SEL (Voionmaan koulutuskeskus, Tampere) 30.01. 03.02. Luottamusmiesten peruskurssi PAPERI 30.01. 03.02. Luottamusmiesten

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu ensisijaisesti vasta valituille luottamusmiehille. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle luottamusmiehelle, joka

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto)

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Luottamusmieskoulutus JHL " 16.-20.1. KarjaaL Luottamusmiestiedon peruskurssi, 5

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 18.11.2011 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 20.-21.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon.

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Järjestäminen MIKSI?????? Jäsenmäärän ja järjestäymisasteenlasku Mitä? Mitä Sinä tarvitset, että olet valmis

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso 23. 24.10.2012 Siikaranta-opisto opitaan yhdessä Rakennusalan työsuojelun peruskurssi, Siikaranta-opisto 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus 21.1.-25.1.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 19.5.-23.5.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja

Lisätiedot

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry Yleiskirjeen 8/2015 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry JUKO 23. 24.4. peruutettu Tampere Plm- peruskurssi JUKO JUKO 7.-8.5. peruutettu Hämeenlinna Yhteistoimintakurssi

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 23/2006 LIITE 6

KT YLEISKIRJEEN 23/2006 LIITE 6 1 TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI Luottamusmieskoulutus Tehy 15. 17.1. Vasa Introduktionskurs för förtroendemän TNJ/Aktiivi-Instituutti

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KURSSILUETTELO 1 21.10.2015 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016

KURSSILUETTELO 1 21.10.2015 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016 KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02.-05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 2. 01.02.-05.02.

Lisätiedot

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Seuraavassa luettelossa on Tako-ryhmän käyttämiä ja toimivia aihepiireja eli teemoja kysymyksineen ja mahdollisia lisäkysymyksiä vapaasti sovellettavaksi. Ensin esittelemme kaikille

Lisätiedot

EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015. Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Kiljavan opisto

EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015. Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Kiljavan opisto EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01.-30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 2. 02.02.-06.02. Suomen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Koulutukset. #RLkoulutus

Koulutukset. #RLkoulutus Koulutukset #RLkoulutus 2018 Koulutuksella ratkotaan ongelmat ja uudistetaan toimintaa Kun katsoo mitä tahansa suomalaista suurempaa kaupunkia, niin näkee mukavan muutoksen viime vuosiin. Nostureita näkyy

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Koulutussopimus 2009

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Koulutussopimus 2009 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 1.10.2007 30.4.2010 Koulutussopimus 2009 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen I, 2 pv (09. 10.02.2009, 11. 12.05.2009, 21. 22.09.2009)

Lisätiedot

OPINTOTOIMINTA 2017 TA I TO AVA I M E T, H A R R A S T U S M E R K I T J A O S A A J A PA S S I T

OPINTOTOIMINTA 2017 TA I TO AVA I M E T, H A R R A S T U S M E R K I T J A O S A A J A PA S S I T OPINTOTOIMINTA 2017 TA I TO AVA I M E T, H A R R A S T U S M E R K I T J A O S A A J A PA S S I T MARTTAOPINNOILLA Uusia tietoja ja taitoja Sisältöä yhdistystoimintaan Rohkeutta toimimaan yhdistyksessä

Lisätiedot