metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille"

Transkriptio

1 metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling

2 48 49 murikka Valtakunnallinen koulutus Luottamusmieskurssit Luottamusmiesten perus- ja jatkokurssit 5 9 Palkkatekniikan kurssi Työsuojelukurssit Työsuojelun perus- ja jatkokurssit Täydennyskoulutus Työsuojelun täydennyskurssi Riskin arviointi Kaivosalan täydennyskurssi Peltialan täydennyskurssi Metallin täydennyskurssit: Kemikaalit työpaikalla Tekninen huolto ja kunnossapito Työoikeus Hyvinvointi työyhteisössä Paikallinen sopiminen Yhdenvertaisuus työpaikalla Työaika Edunvalvojan neuvottelutaito Työntutkimuksen perusteet Yritystalous Pitkäkestoinen koulutus Muutoksen eväät (3 kk) Järjestötehtäväkoulutus Järjestötoimijan perusteet Kokoustoiminta Taseri-kirjanpidon kurssi Taloudenhoito Ammattiosaston taloudenhoito ja suunnittelu Opintosihteerikurssi Jäsenhuollon kurssi Järjestäjäkurssit Jäsenrekisteriohjelmakurssi Titaani Minä vaikutan Naiset toimijoina Nuoret yhteiskuntavaikuttajina Nuorisotoiminta tutuksi Ammattiosaston kansainvälinen toiminta Työelämän taitoja vahvistava koulutus First step Työturvallisuuteen ja terveyteen Tietotekniikan perus- ja jatkokurssi Kansantalous Puheviestinnän perusteet Ilo puhua! Kirjoitan siis ajattellen Ihmissuhteet työpaikalla Hyvä lehtijuttu Kotisivukurssi Autoalan kurssit Kurssia varten vapaata Työnantajan tukema koulutus Kurssikustannukset Matkakulut Muu taloudellinen tuki Työttömyys ja Murikan-kurssit Oppilasjäsenet Muksut mukaan -kurssit NÄIN HAET! Alueellinen koulutus Helsinki ja Uusimaa / Varsinais-Suomi ja Satakunta / Häme ja Pirkanmaa / Kymi ja Savo-Karjala / Vaasa ja Keski-Suomi / Oulu ja Lappi PAIKALLINEN KOULUTUS/ Kurssin suunnittelu ja järjestäminen NÄin toteutat! lokal UTBILDNING Kurssituki Aiheet Markkinointi Opintosihteerin rooli Ammatillinen osaaminen Palkkarakennekurssi Työväen Sivistysliiton kurssit MUU Hallintoedustuskurssi Kiljavan kurssit Verkko-opiskelu Kv-yhteistyön koulutusohjelma Ansökan till kurserna metalls OCH FFC:S KURSER Ekonomisk stöd SÖK SÅ HÄR! Ledigt för kursen Metalls kurser och seminarier Annat ekonomiskt stöd FFC:s kurser och seminarier Arbetslöshet och permitering ABF:s kurser Elevmedlemmar työehtosopimus/kollektivavtal Murikka-opiston kurssikalenteri MuRIKKA JA YRITYKSET Maksupalvelukoulutus KYSY! Yhteystiedot 97 metalliliiton opinto opas2015 Tähän opinto-oppaaseen on koottu liiton koulutustarjonta mahdollisimman kattavasti kaikille jäsenille ammattiosaston toimihenkilöille luottamusmiehille ja/tai työsuojelutehtävissä toimiville sekä osin muille luottamushenkilöille mukaan maksutta 3 13-vuotiaat lapset autoala mukana

3 Järjestötoiminta on taitolaji Metalliliiton vahvuus perustuu siihen, että työpaikoilla on pätevät ja osaavat luottamushenkilöt. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen varaan perustuu myös liiton ammattiosastojen toiminta. Ammattiosastojen toimikuntiin valitaan vuosittain suuri joukko uusia jäseniä. Heidän on hyvä tietää, mitä vastuita ja velvollisuuksia valinta tuo mukanaan. Uutta toimikunnan jäsentä ei jätetä yksin: liitto tukee häntä tarjoamalla mahdollisuuden tehokkaaseen oppimiseen. Järjestötoiminnan peruskurssi Murikkaopistossa antaa hyvät tiedot siitä, mikä on ammattiosasto, mitä sen toimintaan kuuluu, mikä on ammattiosaston ja liiton välinen suhde. Liitolla on 281 ammattiosastoa. Pienimmissä on muutama kymmenen jäsentä, suurimpien jäsenmäärät lasketaan tuhansissa. Koska ammattiosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, pienimmilläkin on tietyt lain ja sääntöjensä mukaiset velvoitteet. Suuremmissa ammattiosastoissa taas tehdään usein päätöksiä, joilla on myös taloudellisesti suuret vaikutukset. Toiminnasta ja raha-asioista päättävien ihmisten on tietenkin oltava perillä siitä, mikä heidän vastuunsa on. Ammattiosaston ja jokaisen Metalliliiton aktiivin perustehtävä on huolehtia järjes täytymisestä ja järjestämisestä. Siitä, että työntekijät kuuluvat liittoon ja siitä, että työpaikoilla on osaavat luottamushenkilöt hoitamassa paikallista edunvalvontaa. Moni ei tule ajatelleeksi, että tämä vaatii tiettyjä taitoja, ja aivan kuten muutakin osaamistaan, myös näitä taitojaan voi koulutuksen avulla parantaa. Kysymyshän on siitä, kuinka lähestyy yksittäistä ihmistä, miten parhaiten voi esittää työkaverille oman asiansa niin, että hän on sille myötämielinen. Järjestämistyökin on pohjaltaan vain ihmisten välistä vuorovaikutusta, ei se sen ihmeellisempää ole. Vuonna 2016 Metalliliiton jäsenet päättävät liittokokousvaaleissa siitä, miten liitto suuntaa kohti 2020-lukua. Liittokokoukseen valituilla edustajilla on edessään isoja kysymyksiä yhtenä monista on se, miten ammattiosastojen toiminta saadaan vastaamaan ajan uusia haasteita. Ammattiosastot tekevät aloitteita liittokokoukselle ja näin esittävät näkemyksensä liiton toiminnan kehittämisestä; aloitteiden laatiminenkin edellyttää vahvaa tietopohjaa ja kouluttautumista. Ennen kuin liittokokousedustajat pääsevät Tampere-talolla käyttämään jäsenistöltä saamaansa demokraattista valtakirjaa, vaaditaan iso määrä työtä: vaalien valmistelu ja järjestäminen eivät onnistu ilman asiat hallitsevia aktiiveja. Ammattiosastoissakin väki vaihtuu, eikä saa käydä niin, että vaaleihin liittyvä osaaminen katoaa, kun vanhempi polvi jää pois toiminnasta. Tässäkin koulutus on avainsana ja turvaa sen, että jäsendemokratia toteutuu. 2 Opinto-opas 2015 Vesa Aallosvirta Metalliliiton järjestöpäällikkö Kiti Haila kurssit

4 Organisationsverksamhet är en teknikgren Metallarbetarförbundets styrka baserar sig framför allt på en sak: att det finns kompetenta och kunniga förtroendevalda på våra arbetsplatser. Också grunden för verksamheten i förbundets fackavdelningar ligger i våra förtroendevalda, våra huvudförtroendemän och skyddsombud. En stor skara nya medlemmar väljs årligen till fackavdelningarnas styrelser. För dem är det bra att veta vilka ansvar och plikter valet för med sig. Den nya styrelsemedlemmen lämnas inte ensam: förbundet stöder honom eller henne genom att erbjuda möjlighet till effektiv inlärning. Grundkursen i organisationsverksamhet på Murikka-Institutet ger nyttiga kunskaper om vad fackavdelningsarbetet innebär och om förhållandet mellan avdelning och förbund. Förbundet har 281 fackavdelningar. De minsta har tiotals medlemmar, medan de största har flera tusen. Eftersom fackavdelningarna är registrerade föreningar har också de minsta vissa förpliktelser, både enligt lagstiftning och egna stadgar. I de största avdelningarna fattas ofta beslut som också har stora ekonomiska följder. Människorna som fattar beslut om verksamhet och finanser måste förstås vara medvetna om sitt ansvar. Grunduppgiften för en fackavdelning och för alla aktiva Metallare är att vara måna om organisationsgraden och organisering, dvs. att folk ansluter sig till förbundet och att arbetsplatserna har kunniga förtroendevalda som sköter den lokala intressebevakningen. Många kanske inte kommer att tänka på att detta förutsätter vissa färdigheter, och att de färdigheterna på samma sätt som allt annat kunnande kan förbättras genom utbildning. Frågan är ju hur man närmar sig en annan person, hur man som bäst framställer sitt ärende till en arbetskamrat så att man får en positiv respons. Organiseringsverksamhet är i grunden bara ömsesidig växelverkan mellan människor, inte något märkvärdigare än det. År 2016 röstar Metallarbetarförbundets medlemmar i kongressvalet om förbundets riktning inför 2020-talet. De valda kongressdelegaterna har stora frågor framför sig en av många är hur fackavdelningarnas verksamhet bättre kunde svara på tidens nya utmaningar. Fackavdelningarnas uppgift är också att presentera motioner till kongressen och framföra sina egna åsikter om hur förbundets verksamhet skall utvecklas. Att utarbeta motioner förutsätter i och för sig ett gediget kunskapsunderlag och motsvarande utbildning. Innan kongressdelegaterna i Tammerforshuset kan utöva sitt demokratiska mandat som de har fått av medlemmarna, krävs mycket arbete: valförberedning och organisering lyckas inte utan våra kunniga aktiva. Vi får nytt folk till fackavdelningarna och det får inte gå så att kunnandet försvinner i samband med valet när äldre kollegor drar sig tillbaka. Också här är utbildning nyckelordet. Utbildning garanterar att medlemsdemokratin förverkligas. 4 Opinto-opas 2015 Vesa Aallosvirta Metallarbetarförbundets organisationschef Valtakunnallinen koulutus Murikan kurssit on pääsääntöisesti suunnattu työpaikkojen luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville sekä paikallisorganisaation toiminnasta vastaaville. Kursseilla keskitytään työehtoihin, työturvallisuuteen ja järjestötaitoihin sekä työyhteisön kehittämiseen. Kurssit kestävät kolmesta päivästä kolmeen kuukauteen. Murikan tarjonnassa on myös useita kursseja, joihin osallistuminen ei edellytä luottamus tehtävän hoitamista eikä aiempaa kokemusta ay-toiminnasta. Näillä kursseilla on mahdollista vahvistaa muun muassa viestintä- ja tietotekniikkataitojaan. Murikan kursseilla pääsee syventymään kulloiseenkin aiheeseen perusteellisesti. Tärkeää on myös tutustua liiton koko organisaatioon, sen valtakunnalliseen rooliin ja vahvuuksiin. Lisäksi kursseilla voi vaihtaa mielipiteitä sekä kokemuksia eri puolilta Suomea olevien ammattiyhdistysaktiivien kanssa. Metallin järjestämässä koulutuksessa tarinat ja kokemus kohtaavat. LUOTTAMUSMIESKURSSIT Luottamusmiehellä ja varamiehellä on oikeus koulutukseen Työpaikoilla tulee käydä säännöllisesti kahden kuukauden kuluessa luottamusmieskauden alkamisesta ja tämän jälkeen vuosittain keskustelu, jossa käsitellään työpaikan neuvottelujärjestelmälle asetettavia /asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta. Samalla suunnitellaan luottamusmiehen tehtävään liittyvän koulutuksen tarve, aikataulut ja tavoitteet. (TES 43.4) Luottamusmieskurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. (Työehtosopimus, kohta 47 Koulutus ). Tukeen ovat oikeutettuja pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, luottamusmies ja varaluottamusmies sekä tietyin edellytyksin ammattiosaston puheenjohtaja. Työnantaja maksaa ansiomenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle. Kurssitukea maksetaan: Luottamusmiesten peruskurssista ja jatkokurssista Palkkatekniikan kurssista Metallin täydennyskursseista Työntutkimuksen perusteet -kurssista Yritystalouden kurssista Edunvalvojan neuvottelutaito -kurssista Muutoksen eväät -kolmen kuukauden kurssista (1 kk:n ajalta) Valtakunnallinen koulutus 5 murikka

5 LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI (5 PV) Työnantajan tuki katso sivu 62 Koulutuksen aloitusjakso luottamusmiehille. Luottamusmiehen peruskoulutus muodostuu perus- ja jatkokurssista. työpaikan luottamusmiehenä toimiminen edellyttää tehtävään kuuluvaa osaamista eli vähintään perustietojen hallintaa luottamusmiehen tehtävät ja asema edunvalvontajärjestelmässä keskeisin työlainsäädäntö, työehtosopimus ja sen liitesopimukset paikallinen sopiminen tuotannossa ja edunvalvonnassa tapahtuvien muutosten kohtaaminen neuvotteluharjoitus LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI (5+5 PV) Luottamusmiesten peruskurssin käyneille luottamusmiehille. Luottamusmiehen peruskoulutus muodostuu perus- ja jatkokurssista. Työnantajan tuki jatkokurssi täydentää luottamusmiehen pätevyyttä ja osaamista yritykset pyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotantomenetelmiä luottamusmieheltä vaaditaan yhä syvempää sitoutumista tehtäväänsä työpaikan edunvalvojana sekä omien tehtävien erinomaista hallintaa luottamusmiehen on etsittävä ja kehitettävä jatkuvasti uusia toimintatapoja työsuhteisiin liittyvien kysymysten ratkaiseminen yritystalous luottamusmiehen näkökulmasta työpaikkaneuvotteluun valmistautuminen ja neuvotteluharjoitus suullisen esityksen valmistelu ja toteuttaminen internetin hyödyntäminen tiedonhankinnassa ammattiyhdistystietämyksen lisääminen Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi: Alueellinen luottamusmiesten peruskurssi Kymi SAVO-Karjala (2 pv+2 pv) Sisältö sama kuin luottamusmiesten peruskurssilla. Työnantajan tuki I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko Mikkelissä I osa II osa autoala mukana tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi 6 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 7

6 PALKKATEKNIIKAN KURSSI (5 PV) Luottamushenkilöille, työnvaativuustyöryhmän jäsenille ja muille palkkausjärjestelmästä kiinnostuneille. Työnantajan tuki työntekijöiden edustajan on tunnettava työehtosopimuksen edellyttämän palkkauksen perusteet ja niiden oikea soveltaminen yrityksessä palkkatekniikan perusasiat ja työntutkimuksen käyttäminen Runsaasti käytännön harjoituksia: työn vaativuuden määritys ja pisteytys peruspalkka, työkohtainen palkan osuus ja henkilökohtainen osuus palkkaustavan valinta aikapalkka ja suorituspalkka palkan rakenteen ja määrän muutokset keskituntiansio erilliset lisät; tulospalkkio ja tulospalkkiolisät palkkauksen osana palkan maksaminen SARI HELMINEN tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi Valtakunnallinen koulutus 9

7 TYÖSUOJELUKoulutus Työsuojelukurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin (työehtosopimus, kohta 47 Koulutus). Tukeen ovat oikeutettuja työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuu tetut, työsuojelutoimikunnan jäsenet sekä työsuojeluasiamiehet. Kurssitukea maksetaan työsuojelun peruskurssista ja jatkokurssista, työsuojelun täydennyskursseista ja Metallin täydennyskursseista. Työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle. Lisäksi kurssitukea maksetaan työsuojeluvaltuutetulle kurssista Muutoksen eväät (kolmen kuukauden kurssi) yhden kuukauden ajalta. Työsuojelun valvontalaki edellyttää, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on oikeus saada koulutusta: Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista ottaen huomioon heidän kokemuksensa ja aikaisemmin saamansa koulutus työsuojeluasioissa. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. LEA wiman-määttä Valtakunnallinen koulutus 11

8 TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (5 PV) Työnantajan tuki TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI (5+5 PV) Työnantajan tuki Työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille. työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan osaaminen vaatii työsuojelun perustietojen hallintaa kurssin oppeja voi hyödyntää omalla työpaikalla tapaturmien ehkäisemisessä ja työterveyden ylläpitämisessä työsuojelun peruskäsitteet, työn ja työympäristön yleisimmät haitta- ja kuormitustekijät sekä kemialliset aineet työpaikan työsuojeluyhteistoiminta sekä henkilöstön vastuut, oikeudet ja velvollisuudet työsuojeluasioissa työn ja terveyden vuorovaikutus sekä toimintatavat, joilla työpaikan terveyshaittoja selvitellään ja käsitellään pohditaan, miten oman työpaikan esimerkit sopivat säännöksiin ja sopimuksiin työsuojelutiedon kanavat ja yhteistyötahot autoala mukana tälle viikolle voit maksutta ottaa mukaan 3 13-vuotiaat lapsesi Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin käyneille. työsuojelussa on etsittävä ja kehitettävä uusia toimintatapoja työterveyden ylläpitämiseksi ongelmia ratkaisemalla etenet helpommin kuin vaatimuksia esittämällä yritykset pyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotanto koneistoa, joten työsuojelutehtävissä toimivilta henkilöiltä vaaditaan yhä syvempää sitoutumista tehtäväänsä ja oman osaamisensa kehittämistä työsuojeluorganisaation toimintatapojen ja henkilökohtaisen työsuojeluosaamisen kehittäminen Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi: 1. VIIKKO työsuojelutoiminnan itsearviointi työturvallisuuskulttuuri neuvottelutaito työsuojelutehtävissä työpaikan terveysvaarojen selvittäminen ja arviointi kone- ja laiteturvallisuus työpaikkakiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu jakson yhteenveto ja välitehtävän valmistelu 2. VIIKKO välitehtävän purku ihmissuhdeviestintä ja yhdessä tekeminen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, työterveyshuolto työsuojelun yhteistoiminta ja edunvalvonta työpaikalla aluehallintoviraston toimintaan tutustuminen yhteinen työpaikka I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko I vko II vko Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 13

9 TÄYDENNYskoulutus TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) RISKIEN ARVIOINTI Työnantajan tuki Työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittaneille. työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat sekä vaarat riskien arviointi ja hallinta toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittelyyn ja terveysriskien arviointiin omalla työpaikalla asennus- ja huoltotöiden vaarojen tunnistaminen ja arviointi vaarojen tunnistaminen, riskienarvioinnin perusteet ja arviointiharjoitus kone- ja laiteturvallisuuden arviointi asenteet ja riskinotto työssä Jyrki luukkonen Valtakunnallinen koulutus 15

10 KAIVOSALAN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) Kaivosalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. kurssi parantaa luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä Työnantajan tuki tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata kaivosalan edunvalvonnan ja työturvallisuuden haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvontatyötä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa myös työehtosopimukseen ja työsopimuslakiin liittyvistä kysymyksistä PELTIALAN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) Peltialan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työnantajantuki parantamaan peltialan luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata peltialan haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvonta työtä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa myös työehtosopimukseen ja työsopimuslakiin liittyvistä kysymyksistä : Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 17

11 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) KEMIKAALIT TYÖPAIKALLA Työnantajantuki Työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojelutoiminnasta vastaaville. kurssille osallistuja pääsee syventämään tietojaan metalliteollisuuden työpaikoilla käytettävistä kemikaaleista kemikaalien turvallinen käyttö työpaikoilla keinot, joilla työntekijöitä voidaan suojella kemiallisten tekijöiden vaaroilta ja haitoilta kehityssuunnitelman laatiminen kemikaalihaittojen hallintaan : EMMI KALLIO Valtakunnallinen koulutus 19

12 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) TEKNInEN HUOLto JA KUNNOSSAPito Työnantajan tuki Teknisen huollon ja kunnossapidon luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. parantamaan teknisen huollon ja kunnossapidon luottamushenkilöiden valmiuksia työpaikan ja ammattiosaston edunvalvontatehtävissä palkkarakenteen kehittäminen tutustutaan paikallisen sopimisen käyttämiseen ja kehittämiseen työpaikalla lisätään valmiuksia vastata teknisen huollon ja kunnossapidon haasteisiin saadaan asiantuntijaluentojen ja osallistujien kautta ajankohtaista tietoa alalta, mikä osaltaan tukee työpaikan edunvalvontatyötä osallistujat saavat ajankohtaista tietoa työehtosopimukseen ja työsopimuslainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV) TYÖOIKEUS (5 pv) Työnantajan tuki Kenelle: Luottamushenkilöille sekä muille työpaikan edunvalvontatehtävissä toimiville. Parhaat valmiudet opiskeluun antaa luottamusmiesten tai työsuojelun perus- ja jatkokurssien suorittaminen sekä pitkäaikainen kokemus edunvalvontatehtävistä. Miksi: tavoitteena on antaa kokonaiskuva työelämän oikeudellisista kysymyksistä sekä syventää työoikeudellista ajattelua työlainsäädännön ja työehtosopimusten keskeisten seikkojen selventäminen lakien tulkinta ja vaikutukset työelämässä Mitä: työoikeuden perusteet käytännön harjoituksia syventävää tietoa oikeustapauksista : UUsi kurssi 20 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 21

13 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (4 PV) HYVINVOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ Työnantajan tuki METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV) PAIKALLINEN SOPIMINEN Työnantajan tuki Kurssi on tarkoitettu työpaikan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille, työhyvinvointiprojektissa mukana oleville sekä työpaikan yhteistoimintaryhmien jäsenille. hyvinvointi työssä on kaikille tärkeä asia hyvinvoiva työntekijä on innovatiivinen, tuottava ja jaksaa työelämässä pidempään henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä myös menestyvälle liiketoiminnalle työelämän laatua kehitetään yhteistyössä paikallisesti, työn arjessa tietoa: uusia näkökulmia työelämän laadulliseen kehittämiseen toisilta oppimista: toimivia käytäntöjä muilta työpaikoilta kehittämistä: tavoitteet, resurssit ja kehittämisen prosessit kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa TTK:n työhyvinvointikortti, hinta kurssin yhteydessä on 20, jonka opiskelija/työnantaja maksaa itse Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajille sekä erilaisiin yhteistyöryhmiin kuuluville. paikallinen sopiminen on lisääntynyt jotta neuvotteluasetelmat olisivat mahdollisimman tasavertaiset, on työpaikan edunvalvojilla oltava riittävästi sopimiseen liittyvää osaamista kurssilla opitaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan perehdytään siihen, kuinka sopimisprosessi toimii, ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimus antaa paikalliselle sopimiselle paikallisen sopimisen säädöslähteet tulevat tutuiksi, samoin sopimuksen kirjoituskäytännöt keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia paikallisesta sopimisesta ja sopimisen hyvistä käytännöistä Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 23

14 METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV) YHDENVERTAISUUS TYÖPAIKALLA Työnantajan tuki Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille, kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille. tasa-arvolaki velvoittaa yli 30 hengen työpaikat tekemään yhden vertaisuus-/ tasa-arvosuunnitelman kurssi auttaa laatimaan suunnitelman ja toimimaan, jos työpaikalla havaitaan välitöntä tai välillistä syrjintää yhdenvertaisuuslaki muuttuu alkaen kysymys on laajoista ja koko työyhteisöön vaikuttavista asioista kurssilla tarkastellaan kahta työelämän lakia: tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia tutustutaan tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteisiin tasa-arvon edistämisessä harjoituksen kautta opitaan yhdenvertaisuus-/tasa-arvosuunnitelman etene minen: kartoitus, tavoitteet, toimenpiteet, tiedottaminen ja seuranta kuinka menetellä syrjintätilanteissa TASA-ARVON TASKUVIHKO Tasa-arvon Taskuvihko on tilattavissa liiton pakkaamosta: 24 Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 25

15 Metallin täydennyskurssi (3 pv) TYÖAIKA Edunvalvontatehtävissä toimiville, erityisesti luottamusmiehille. Työnantajan tuki työpaikoilla on usein tarvetta erilaisiin työaikajärjestelyihin luottamusmies on avainasemassa, kun työpaikoilla sovitaan työajoista miten luoda toimiva työaikamalli ja mitä pitää ottaa huomioon? miten ylityöt lasketaan? perehdytään erilaisiin työtuntijärjestelmiin ja niiden soveltamiseen mitä säädöksiä tulee huomioida työtuntijärjestelmiä suunniteltaessa keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä EDUNVALVOJAN NEUVOTTELUTAITO (5 PV) Työpaikkojen luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimiville. neuvottelu on prosessi, jossa on eri vaiheita neuvottelutilanne alkaa jo valmistelusta ja päättyy mahdolliseen neuvottelutuloksen arviointiin, tiedottamiseen ja seurantaan neuvottelussa on kysymys ryhmäviestintätaidoista ja vaikuttamisesta opit erilaisia strategioita ja taktiikoita neuvottelemalla voidaan ratkaista erilaisia arkipäivän pulma tilanteita, joihin työehtosopimus ei välttämättä anna suoraan vastausta neuvottelutaitoja voit harjoitella turvallisessa ympäristössä Työnantajan tuki neuvotteluissa koettuja ongelmia neuvottelijoiden roolit erilaisia neuvottelutyylejä ja -tyyppejä sekä neuvottelun teoriaa pienempiä ja yksi isompi valmisteltu neuvotteluharjoitus, harjoituksen analysointia ratkaisukeskeisyyttä neuvottelun pöytäkirjamuistion laadinta sekä tiedotteen tekeminen Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 27

16 TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSTEET (3 PV) Työnantajan tuki YRITYSTALOUS (3 PV) Työnantajan tuki Luottamustehtävissä toimiville. työntutkimusta käytetään työn tutkimiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen työntutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat työsuorituksen tehokkuuteen ja taloudellisuuteen menetelmätutkimuksella parannetaan työnteon edellytyksiä poistamalla mm. liikunta- ja tukielinten vaivojen aiheuttajia tavoitteena on alentaa tuotantokustannuksia, parantaa tuottavuutta sekä vähentää työntekijöiden rasitusta ja parantaa työturvallisuutta ajanmittauksella mitoitetaan työpäivään ja työtehtävään kuluvaa aikaa, ja tuloksia käytetään menetelmien kehittämisessä ja työmäärän määrittämisessä luotettavat aikatiedot ovat tärkeitä tuotteiden hinnoittelussa, tarjouslaskelmissa, työn suunnittelussa ja suorituspalkkauksen perustana luottamusmiehen rooli työntutkimuksessa työntutkimus kokonaisuudessaan (aikatutkimukset, menetelmätutkimus ja ergonomia) harjoitusten avulla opetellaan työntutkimuksen eri lajeja Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille. luottamusmies ja henkilöstön edustajat joutuvat perehtymään yrityksen talouteen ja siihen liittyvään keskusteluun heidän pitää ymmärtää erilaisia taloudellisia raportteja, koska he osallistuvat henkilöstön edustajina erilaisiin kehitysryhmiin mm. neuvoteltaessa palkkausjärjestelmistä, jotka perustuvat yrityksen tulokseen perehdytään yrityksen toiminnan pyörittämiseen simulaatiopelin avulla pelissä laaditaan yritykselle strategia, tehdään toimintasuunnitelma ja budjetti, käydään kauppaa tarjousten pohjalta, toimitetaan asiakkaalle tuotteet ja laaditaan tilinpäätös lopuksi tehdään yrityksen taloudellisen tilan tulkinta ja arviointi tilinpäätöksen ja sen tärkeimpien tunnuslukujen avulla Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 29

17 PITKÄKESTOINEN KOULUTUS MUUTOKSEN EVÄÄT (3 KK) KOLMEN KUUKAUDEN KURSSI Vuonna kk:n kurssi OSALLISTUJAN AREENAT! Työnantajan tuki Muutoksen eväät -kurssi syventää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, liiton hallinnon edustajien ja muiden järjestöaktiivien osaamista. Se antaa valmiuksia itsenäiseen ongelmanratkaisuun, tutkimalla oppimiseen sekä oman toimintaympäristön analyysiin. Opiskelu koostuu kaikille yhteisistä sekä valinnaisista opinnoista. Jokainen opiskelija voi vaikuttaa henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa kautta itse siihen, millainen opinnollinen kokonaisuus kolmesta kuukaudesta muodostuu. Kaikille yhteisiä opintoja vuonna 2015 ovat mm. seuraavat kokonaisuudet: Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma (Tampereen yliopiston kanssa) Työehtosopimussimulaatio: Kolmipäiväinen roolipeli työehtoneuvottelujen maailmasta Opiskelua ja taidollista kehittymistä tukevat opinnot: Tietotekniikka, kirjoittaminen ja puheviestintä Opintomatka Saksaan: Tutustuminen saksalaiseen yhteiskuntaan, Saksan teollisuuden muutoksiin ja ammattiyhdistysliikkeen strategisiin valintoihin Tutkimalla oppiminen: Yksilöllinen ja syventävä tutkimusprosessi opiskelijan valitsemasta aiheesta. Valinnaiset opinnot antavat tilaa yksilölliselle etenemiselle. Muutoksen eväät 2015 tarjoaa kaksi valinnaista opintokokonaisuutta, joista osallistuja voi valita täydentämään kurssikokonaisuuttaan: tai A-ajokortti Edunvalvojan taloustieto kansantalous Murikassa Lisätietoja kurssin sisällöstä opettaja Marjo Nurmelta, marjo.nurmi(at)metalliliitto.fi Kysymyksiin taloudellisesta tuesta vastaa koulutuksen toiminta-alue. Valtakunnallinen koulutus 31

18 JÄRJESTÖTEHTÄVÄKOULUTUS JÄRJESTÖTOIMIJAN PERUSteet (5 PV) Ammattiosastojen, seuturyhmien, työhuonekuntien ja jaostojen jäsenille sekä kaikille jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet järjestötoiminnasta. kurssi antaa perustiedot ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta, toiminta vuoden rakentumisesta ja päätöksenteosta tämä kurssi on perusta kaikelle järjestökoulutukselle opit ymmärtämään, miten ay-liike toimii, mikä on oma roolisi organisaatiossa ja millä tavalla voit itse vaikuttaa asioihin jäsenyyteen liittyvät tekijät ja järjestäytymisen ylläpitäminen järjestötoimijoiden ja ammattiosaston perustehtävät ammattiosaston toimintaympäristö ja toimintaa ohjaavat säännöt suunnittellaan ammattiosaston toimintaa ja keskeisiä tapahtumia sekä harjoitellaan kokousten pitämistä runsaasti erilaisia harjoituksia katso sivu Jyrki luukkonen Valtakunnallinen koulutus 33

19 UUsi kurssi KOKOUSTOIMINTA (5 PV) Kenelle: Kaikille kokoustoiminnasta kiinnostuneille. Miksi: Kokouskäytännöt ovat samanlaisia eri organisaatioissa. Näiden pelisääntöjen tunteminen antaa rohkeutta toimia aktiivisesti kokoustilanteissa ja osaat vaikuttaa oikea-aikaisesti. Mitä: kokousprosessin perusteita, valmistelusta pöytäkirjan laatimiseen ja arkistointiin kokoustaitoja voi harjoitella ohjatusti kokousvirkailijoiden toiminta milloin kokous on päätösvaltainen? tunnistat erilaisia puheenvuoroja, opit menettelytapoja ja pulmatilanteiden ratkaisuja äänestysjärjestyksen laatiminen, työjärjestyspuheenvuoro, eriävän mielipiteen jättäminen kokousmuistiinpanojen tekeminen, pöytäkirjan laatiminen Taseri-kirjanpidon kurssi (3 PV) KENELLE : Ammattiosastojen taloudenhoitajille sekä toiminnantarkastajille. Lisäkoulutusta niille, joilla on jo perustiedot manuaalikirjanpidon käytännöistä ja tuntemus ohjaavasta normistosta. Edellytetään tietotekniikan perustaitoja. Miksi: Metalliliiton suosittelema Taseri on yhdistyskäyttöön muokattu, helppo kirjanpito-ohjelma, joka soveltuu pienillekin yhdistyksille Mitä: tehdään kirjanpitoharjoitus: edetään tilikartan muodostamisesta, tilikauden avaamisesta, tilipäätösvienteihin ja tulostustoimintoihin saakka ota oman osastosi kirjanpito mukaan harjoittelua varten TALOUDENHOITO (5 PV) KENELLE : Ammattiosastojen ja työhuonekuntien taloudenhoitajille sekä toiminnantarkastajille. Suositellaan käytäväksi ennen Taseri-kirjanpidon kurssia. UUsi kurssi UUsi kurssi Miksi: taloudenhoito on laajempi käsite kuin pelkkä kirjanpito taloutta hoidettava suunnitelmallisesti, osaston sääntöjä ja lainsäädäntöä noudattaen perehdytään osaston taloudenhoitoa ohjaaviin sääntöihin ja lainsäädäntöön tutustutaan talousohjesääntöön ja sen merkitykseen ammattiosastoissa opitaan manuaalisen kirjanpidon perusasiat ja tehdään käytännönharjoituksia kirjanpidon vienneistä; suurin harjoitus ammattiosaston vuosikirjanpito verotuksen koukerot, palkkioiden ja sivukulujen maksatuksen pulmat opiskelijoiden ammattiosaston talouden ongelmakohdat tutustutaan hyvään tilin- ja toiminnantarkastuksen tapaan Opinto-opas 2015 Valtakunnallinen koulutus 35

20 UUsi kurssi Ammattiosaston taloudenhoito ja suunnittelu (3 PV) Kenelle: Ammattiosaston tai työhuonekunnan taloudesta vastaaville henkilöille. Miksi: tarjoaa laajemman näkökulman ammattiosaston toimintaa ohjaavaan normistoon sekä taloudenhoitoon liittyviä perusasioita ilman kirjanpitoharjoituksia pohditaan talousohjesäännön merkitystä ammattiosaston toiminnan ohjaajana ja opitaan tulkitsemaan tilinpäätöksen kiemuroita Mitä millaista on taloudenhoitajan työ; mitkä ovat ammattiosaston toimikunnan vastuut ja velvoitteet taloudenhoidossa? perusasioita taloudenhoidosta, käsitteitä ohjaavaa normistoa ja oikeustapauksia hyvän talousohjesäännön ominaisuudet; talousohjesäännön valmistelua, tilinpäätöksen tulkitsemista lopussa taloudellisesti perustellun toimintasuunnitelman laatimisharjoitus OPINTOSIHTEERIKURSSI (3 PV) Ammattiosastojen ja seuturyhmien opintosihteereille ja opintotoiminnan järjestämisestä kiinnostuneille sekä opintotoiminnassa mukana oleville. kurssilta saa potkua ammattiosastojen ja seuturyhmien kurssitoimintaan sekä opintosihteerin ja opintojaostojen työhön opit opintosihteerin perustehtävät opit tunnistamaan koulutustasot ja ohjaamaan osaston ja seuturyhmän jäseniä koulutustilaisuuksiin paikallis- ja opistokoulutuksen tavoitteet ja toimintaympäristö käytännön toiminta ja lomakkeiden täyttö koulutustarpeen kartoitus ammattiosaston tai seuturyhmän koulutuksen vuosittainen suunnittelu onnistuneen koulutustilaisuuden järjestäminen ja markkinointi verkostoituminen JÄSENHUOLLON KURSSI (3 PV) Jäsenasioiden ja työttömyysturvan kanssa tekemisissä oleville, kuten työttömyyskassan asiamiehille, taloudenhoitajille, jäsenhuoltajille ja luottamusmiehille. jäsenasioissa ja työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä viimeisin päivitetty tieto on tehtävän kannalta tärkeää osaat neuvoa ammattiosastossa tai työpaikallasi jäsenyyteen liittyvissä asioissa ja kertoa, mitä työttömyysturvalaki edellyttää jäsenyyteen ja työttömyysturvaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja muutokset jäsenmaksujärjestelmässä ylläpidettävät osoite- ja jäsenmaksurekisterit sekä työnantajien maksurekisteri nettijäsenrekisteri jäseneksi liittyminen, muutokset jäsenyydessä, jäsenmaksun maksaminen, jäsenmaksuvapautukset, vapaajäsenyys, kannatusjäsenet ja työttömyyskassan asiamiehen tehtävät sekä työttömyyskassan asiamiehen tehtävät ammattiosastolle lähetettävät tulosteet, mm. varojenjako ja rästilistat työttömyyspäiväraha, vuorotteluvapaa ja työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen liittyvät asiat, oikeus etuuksiin, etuuksien suuruus, kesto, hakeminen ja maksaminen viimeisimmät lainsäädännön muutokset 36 Opinto-opas Valtakunnallinen koulutus 37

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

KOHTI UUTTA TEOLLISUUsLIITTOA

KOHTI UUTTA TEOLLISUUsLIITTOA KOHTI UUTTA TEOLLISUUsLIITTOA yhteiset kurssit 2017 Murikka-opistossa Rohkeasti kohti uutta! Metalliliitto, Paperiliitto, Puuliitto ja TEAM-liitto ovat fuusioitumassa ja aikovat muodostaa vaikutusvaltaisen

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 Ammattiosasto koulutuksen järjestäjänä Ammattiosastojen jäsenilleen järjestämää koulutustoimintaa tuetaan kurssituen muodossa. Kurssituki on enintään 23 euroa / opetustunti

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 TAMMIKUU 26.01. 27.01. Tv- ja radioesiintyminen PAM, SEL (Voionmaan koulutuskeskus, Tampere) 30.01. 03.02. Luottamusmiesten peruskurssi PAPERI 30.01. 03.02. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus 21.1.-25.1.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 19.5.-23.5.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

metalliliiton opinto opas2017 OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton opinto opas2017 OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2017 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville OsaAvaan joukkueeseen Kom med i vårt kunniga lag Sähköinen kurssikutsu

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Koulutussopimus 2009

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Koulutussopimus 2009 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 1.10.2007 30.4.2010 Koulutussopimus 2009 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen I, 2 pv (09. 10.02.2009, 11. 12.05.2009, 21. 22.09.2009)

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje Metallityöväen Liitto ry Seuturyhmien toimintaohje Sisältö Seuturyhmien toimintaohje Seuturyhmien toimintaohje...3 Seuturyhmän organisoituminen...4 Seututoimikuntien jaostot...6 Seuturyhmäkoulutus...8

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017

VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017 VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017 Kiinnostavaa ja hyödyllistä Vuoden 2016 aikana on kuultu paljon positiivisia asioita rakennusalalla. Uusia rakennuskohteita alkaa eri puolilla maata

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot