Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan jäsenyyden velvoitteita. Aktiivisesti osallistuva Osuuskunnan jäsenistö päättää jäsen ja ääni -periaatteella Osuuskunnan toiminnasta. 2. Osuuskunta toimii jäsentensä hyväksi tarjoamalla jäsenille kilpailukykyisiä palveluja ja kannustavia etuja. Siinä tarkoituksessa Osuuskunta osallistuu YkkösBonus-kanta-asiakasjärjestelmän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisimman monipuolisia, edullisia ja jäsentensä tarvitsemia tuotteita ja palveluja, joita tuottavat Osuuskunnan itse kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt ja YkkösBonus-järjestelmään kuuluvat muut yhteistyökumppanit. Sen lisäksi Osuuskunta tarjoaa osuusmaksunsa täyteen maksaneille jäsenilleen erityisiä etuja. 3. Osuuskunta tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoimintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa. Osuuskunta tukee myös osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta. Kannen veistos: Kivitutkielma, Leo Laukka. Kuva: Museokuva Kuvasto 2009.

3 Onnistunut vuosi taantumasta huolimatta Heikentyneestä yleisestä talouskehityksestä huolimatta vuodesta 2009 muodostui varsin tyydyttävä Osuuskunta Tradeka-yhtymälle. Sijoitusmarkkinoiden maailmanlaajuisen elpymisen myötä Osuuskunnan sijoitustoiminnan tulos muodostui hyväksi. Myös Restel Oy ylsi vuonna 2009 viime vuoden poikkeuksellisen vaikean markkinatilanteen huomioon ottaen hyvään tulokseen. Sijoitustoiminnassaan Osuuskunta saavutti 16 prosentin tuoton sijoitusvarallisuudelleen. Lisäksi Osuuskunta sai viime vuonna merkittäviä jako-osuussuorituksia eräistä pitkään vireillä olleista konkursseista. Yhdessä Restelin kanssa nämä nostivat koko konsernin tuloksen viime vuodelta 28 miljoonaan euroon, joka on yli 46 miljoonaa euroa vuotta 2008 parempi. Myös Osuuskunnan rahoitusasema ja omavaraisuusaste olivat vuonna 2009 edelleen erittäin hyvällä tasolla. Tarkasteluvuonna Suomen Lähikauppa Oy huolehti jäsenten YkkösBonus-eduista ja Osuuskunnan toimeksiannosta osaltaan myös muista Osuuskunnan jäsenpalveluista. Osuuskunnan omistusosuus Suomen Lähikauppa Oy:sta säilyi noin 16 prosentissa. Vuoden aikana Restel Oy:n jäsenpalvelut monipuolistuivat entisestään ja Osuuskunnan yhteistyö jäsenetutoiminnassa Suomen Lähikaupan kanssa tiivistyi. Vuoden aikana Osuuskunnan jäsenetuyhteistyöhön tuli mukaan uusia yhteistyökumppaneita ja Osuuskunnan jäsenviestintää kehitettiin edelleen. Valmistautuminen Osuuskunnan parhaillaan käytäviin vaaleihin oli yksi jäsentoiminnan painopistealue viime vuonna. Vuonna 2009 Osuuskunta jatkoi yleishyödylliseen toimintaan liittyvää yhteistyötään. Tähän tarkoitukseen lahjoitettiin viime vuonna lähes euroa. Mittava panostus Osuuskunnalle oli myös lokakuussa 2009 julkistettu Osuuskunnan historiasarjan viimeisin osa, joka kattaa Osuuskunnan historian 1980-luvulta viime vuoteen. Talouden orastavasta elpymisestä huolimatta Osuuskunnan toimintaympäristö tulee tänäkin vuonna olemaan varsin haastava. Hotelli- ja ravintola-alalla sopeutuminen kysynnän muutoksiin ja liiketoiminnan tuloksellisuuden turvaaminen ovat entistä vaativampia. Globaaliin talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät heijastuvat puolestaan sijoitustoiminnan harjoittamiseen. Uskon kuitenkin, että haasteista huolimatta Osuuskunta Tradeka-yhtymä kykenee kohtuulliseen taloudelliseen tulokseen vuonna Juha Laisaari Toimitusjohtaja 3

4 Laajeneva, laadukas hotelli- ja ravintolatoiminta 4 Suomen johtava hotelli- ja ravintola-alan yritys Restel Oy on Osuuskunta Tradeka-yhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö. Restel-konsernin tarjonta kattaa 46 hotellin ja yli 250 ravintolan palvelut ja on tuhansien hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisten työpaikka. Yleisen talouskehityksen heikkenemisestä huolimatta Restel ylsi viime vuonna yli 7 miljoonan euron suuruiseen tulokseen. Restelin toimintavuotta sävytti toiminnan sopeuttaminen heikentyneeseen markkinatilanteeseen. Samaan aikaan yhtiö jatkoi kannattavaan kasvuun perustuvan strategiansa toteuttamista. Myös alkaneena vuonna Restel tulee edelleen laajentamaan toimintaansa. Restelin hotellivalikoimaan kuuluvat kotimaiset Cumulus- ja Rantasipi-ketjut, Holiday Inn -hotellit sekä uniikkihotellit Hotelli Seurahuone ja Crowne Plaza Helsingissä. Viime vuonna valmistuivat Imatran Valtionhotellin ja Laajavuoren kylpylä- ja hotellilaajennukset sekä avattiin uusi Cumulus Joensuussa. Tänä vuonna avataan mm. kokouskeskuksen laajennus Vantaan Aviapoliksessa sekä uusi Cumulus-hotelli Helsingin Hakaniemessä. Restelin ravintolatoiminta kattaa mm. Martina-, Huviretki-, Rax- ja Helmisimpukka-ketjut sekä tapahtumaravintoloista mm. Hartwall Areenan ja Linnanmäen ravintolat. Viime vuonna avattiin uusia ravintoloita kauppakeskus Skanssissa Turussa ja Helsingin jäähallissa. Viime vuonna Restel tarjosi töitä lähes hotelli- ja ravintola-alan ammattilaiselle. Viime vuonna Restel jatkoi panostuksiaan henkilöstön kehittymis- ja uramahdollisuuksiin. Restelin henkilöstöpankit eri puolilla maata tarjoavat mahdollisuuksia joustaviin, jokaisen elämäntilanteen huomioon ottaviin työtehtäviin. Restel kiinnittää toiminnassaan myös entistä enemmän huomiota toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Ilmastomuutoksen torjumiseksi Restel käyttää ainoastaan vesivoimalla tuotettua sähköä ja on liittynyt elinkeinoelämän energiansäästösopimukseen. Restelissä on myös minimoitu kertakäyttötuotteiden käyttö, panostettu jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen sekä kiinnitetty hankintojen osalta entistä enemmän huomiota ympäristönäkökohtiin. Lähikauppa Osuuskunta Tradeka-yhtymä omistaa noin 16 prosenttia vähittäiskauppaa harjoittavasta Suomen Lähikauppa Oy:stä. Viime vuonna Suomen Lähikauppaa rasitti edelleen sopeutuminen vuonna 2005 toteutetun vähittäiskaupan rakennejärjestelyn aiheuttamiin muutoksiin, joka näkyi edelleen yhtiön tuloskehityksessä. Suomen Lähikauppa Oy tarjoaa erillisen sopimuksen perusteella Osuuskunnan jäsenille YkkösBonus-kanta-asiakasjärjestelmään liittyviä jäsenetuja sekä huolehtii myymäläverkostonsa kautta Osuuskunnan jäsenpalveluista. Tämä yhteistyö tulee jatkumaan edelleen vuonna 2010.

5 Sijoitustoiminta Osuuskunta Tradeka-yhtymä toimii sijoitusmarkkinoilla pitkäaikaisena ja vastuullisena sijoittajana. Osuuskunnan harjoittaman sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata Osuuskunnan sijoitusvarallisuuden säilyminen ja arvonnousu pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan avulla saatua tuottoa käytetään Osuuskunnan liiketoimintakulujen kattamiseen, muiden liiketoimintojen rahoittamiseen ja Osuuskunnan jäsenpalvelujen turvaamiseen. Osuuskunta on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja edistää osaltaan YK:n periaatteiden omaksumista Suomessa. Osuuskunnan sijoitusvarallisuus oli vuoden 2009 alussa 182 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa 233 miljoonaa euroa. Lisää sijoitettavaa varallisuutta tuli 21 miljoonaa ja loppuosa varallisuuden kasvusta, 30 miljoonaa, tuli omaisuuden tuotosta. Erittäin huonon sijoitusvuoden 2008 jälkeen sijoitusympäristö parani merkittävästi vuonna Markkinat alkoivat ennakoida maailmantalouden käännettä alkukeväästä. Osakemarkkinat kääntyivät voimakkaaseen nousuun maaliskuussa ja keskeisten teollisuusmaiden taloudet kääntyivät nousuun vuoden jälkipuoliskolla. Myös korkosijoitukset tuottivat poikkeuksellisen hyvin finanssikriisin luoman epävarmuuden laantuessa ja sijoitusten riskilisien kaventuessa. Osuuskunnan sijoitussalkun osakepaino oli alimmillaan helmikuun lopussa ja sitä nostettiin merkittävästi vuoden mittaan. Entistä merkittävämmän osan maailmantalouden kasvusta arvioidaan tulevan jatkossa kehittyviltä markkinoilta ja vuoden aikana Osuuskunnan osakesijoitusten painoa siirrettiin näille markkinoille. Korkosijoitukset tehtiin pääosin yrityslainoihin. Valittu strategia ja muutoksien ajoitus onnistuivat hyvin. Riskinotto oli kuitenkin maltillista. Sijoitustoiminnan tulos vuonna 2009 oli 16,1 %. Tulosta voidaan pitää hyvänä myös verrattuna muihin vastaavan riskiprofiilin suomalaisiin instituutiosijoittajiin. Vuonna 2010 sijoitusympäristö on edelleen erittäin haasteellinen. Talouskäänteen pysyvyyteen ja eri talouksien kasvuvauhtiin liittyy paljon epävarmuutta. Eri omaisuusluokkien tuotto-odotukset lähenevät pitkän aikavälin tasojaan. Osuuskunnan sijoitustoiminta on jatkossakin vastuullista ja riskinotto maltillista. 5 Osuuskunta Tradeka-yhtymä 100% 16% Restel Oy Sijoitustoiminta Suomen Lähikauppa Oy

6 Jäseniä varten 6 Osuuskunta Tradeka-yhtymän omistavat Osuuskunnan jäsenet, noin suomalaista kuluttajaa. Päätösvaltaansa Osuuskunnan jäsenet käyttävät osallistumalla Osuuskunnan vaaleihin. Osuuskunnan jäsentoiminnassa keskeinen painopistealue vuonna 2009 olikin valmistautuminen parhaillaan käytäviin Osuuskunnan vaaleihin. Vaaleihin liittyen Osuuskunta muistaa jäsenistöään perinteisen kahvipalkinnon lisäksi vaaliarpajaisilla, joissa arvotaan äänestäneiden Osuuskunnan jäsenten kesken yli euron edestä Restelin tuotepalkintoja. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Vuonna 2009 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille tarjosivat Restel Oy, Suomen Lähikauppa Oy, Pajulahden urheiluopisto sekä Cazze ja Synsam -optikkoketjut. Kuluvana vuonna jäsenetutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen näiden tahojen kanssa ja jäsenetutoimintaan pyritään edelleen laajentamaan uusien yhteistyökumppaneiden suuntaan. Kaikki Osuuskunnan jäsenet ovat automaattisesti oikeutettuja nauttimaan YkkösBonuskanta-asiakasjärjestelmän tarjoamista eduista. Lisäksi osuusmaksunsa täyteen maksaneet jäsenet saavat kanta-asiakastililleen vuosittain ostojensa pohjaksi 500 euron alkusaldoedun. Osuuskunnan jäsenille alkusaldoetu merkitsi yli miljoonan euron suuruista etua vuonna Restel Oy tarjosi vuonna 2009 jäsenistölle erillisiä hotelli-, kylpylä- sekä ravintolatoimintaan liittyviä etuja. Jäsenistölle oli tarjolla sekä pysyviä, koko vuoden voimassa olleita että sesonkiluonteisia etuja ja tarjouksia. Restelin jäsenetutoimintaa lisättiin ja kehitettiin edelleen. Vuoden aikana Pajulahden urheiluopisto tarjosi Osuuskunnan jäsenille liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä etuja. Joulukuussa Osuuskunnan jäsenetutoimintaan liittyivät mukaan Cazze ja Synsam -optikkoketjut Osuuskunnan jäsenten näönhuoltoon liittyvällä jäsentarjouksella. jäsenetutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen

7 Luontoa, liikettä ja elämyksiä Yhteinen vastuu Yhteiskuntavastuu on osa Osuuskunta Tradekayhtymän perusarvoja. Osuuskunnan yhteiskuntavastuun painopisteet; taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus sekä vastuu ympäristöstämme ovat samat, joista Osuuskunnan jäsenistö kantaa huolta. Vastuullisuus on aina muodostanut keskeisen osan Osuuskunta Tradeka-yhtymän ja sen edeltäjien toimintaa. Tänä päivänä vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta kuuluu entistä kiinteämpänä osana Osuuskunta Tradeka-yhtymän yritystoimintaan. Keskeisen osan Osuuskunnan yhteiskuntavastuusta muodostaa Osuuskunnan osallistuminen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Yleishyödyllisistä lahjoituksista päättävät Osuuskunnan edustajisto ja hallintoneuvosto, joille lahjoituksen saajat myös raportoivat lahjoitusten käytöstä. Viime vuonna Osuuskunta osoitti yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen lähes euroa. Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja Parasta Lapsille ry:n vuonna 2007 aloitetun yhteistyön puitteissa Parasta Lapsille ry:n leiripaikkoihin on tehty mittavia kunnostus- ja hankintatöitä, joiden tavoitteena on ollut mm. lisätä lasten kiinnostusta luontoon ja liikkumiseen. Yhteistyön puitteissa on mm. suoritettu monitoimihallin peruskorjaus ja jalkapallokentän kunnostus Virroilla lomakeskus Pukkilassa sekä saniteettitilojen peruskorjaus ja uimarannan kunnostus leirikeskus Koivuhaassa Haukiputaalla. Yhteistyön puitteissa on myös kunnostettu leikki- ja harrastuspaikkoja sekä hankittu leiripaikkoihin erilaisia leikki-, peli- ja harrastusvälineitä. Parasta Lapsille ry on vuonna 1945 perustettu lastensuojelujärjestö, joka tekee ehkäisevää lastensuojelutyötä. Toiminnan tavoitteena on lisätä jaksamista sekä ehkäistä lasten ja lapsiperheiden sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä. 7 Lapset ja onni Merkittävän osan yleishyödyllisistä lahjoituksista Osuuskunta Tradeka-yhtymä on kohdistanut lasten hyväksi tehtävään työhön. Tähän liittyen Tradeka-yhtymä on tukenut vuodesta 2007 alkaen perheväkivaltaa kokeneiden lasten aseman parantamiseen tähtäävää Ensi- ja turvakotien liiton Katkaise ketju projektia sekä vähävaraisten lasten leirikeskustoimintaan liittyvää Parasta Lapsille ry:n Luontoa, liikettä ja elämyksiä -projektia. kuva: Suvi Elo Tietoa ja taitoa Osuuskunta Tradeka-yhtymä tukee myös osuustoimintaa ja kuluttajien asemaan liittyvää tutkimustoimintaa mm. Suomen kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan sivistysrahaston Tradeka-yhtymän rahaston kautta. Lisäksi Osuuskunta on tukenut Kalevi Sorsa säätiön ja Vasemmistofoorumin toimintaa. Ikä ja viisaus Lisäksi Osuuskunta Tradeka-yhtymä on suunnannut varojaan vanhusten hyvinvointiin. Tähän liittyen Osuuskunta on tukenut Suomen mielenterveysseuran vanhusten mielenterveystyöhön liittyvää Hyvä Mieli Vanhuksille -projektia.

8 Reilua kauppaa Hyvä hallintotapa 8 Osuuskunta Tradeka-yhtymä edistää reilun kaupan toimintaa mm. tukemalla Solidaarisuus-säätiön Pohjois-Nicaraguan pienviljely- ja käsityöläisosuuskuntia avustavaa projektia. Projektin tarkoituksena on edistää erityisesti näiden osuuskuntien yhteyksiä kaupan jakeluverkkoihin ja reilun kaupan tuotteiden myyntikanaviin. Lisäksi projektilla tuetaan näitä osuuskuntia niiden pyrkiessä kehittämään tuotteitaan paremmin länsimaiden ja reilun kaupan markkinoille sopiviksi. Vastuullista tuottoa Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvoston vahvistamien sijoitustoiminnan pääperiaatteiden mukaisesti Osuuskunta harjoittaa vastuullista ja eettisesti kestävää sijoitustoimintaa. Sijoitustoiminnassaan Osuuskunta Tradeka-yhtymä edistää ympäristöarvoja, sosiaalista vastuullisuutta sekä hyvää hallinnointitapaa kunnioittavia toimintatapoja. Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Osuuskunta Tradeka-yhtymä on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Osuuskunta Tradeka-yhtymä edellyttää myös, että käyttämämme ulkopuoliset varainhoitajat ottavat vastuullisuusnäkökohdat sijoitustoiminnassaan huomioon YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Osuuskunta Tradekayhtymä on myös vuosittain suorittanut USD suuruisen tukimaksun YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristölle, jolla rahoitetaan sihteeristön toimintaa. Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvosto on hyväksynyt Osuuskunnalle erillisen Corporate Governence ohjeistuksen. Ohjeistus täydentää Osuuskunnan toimintaa säätelevässä lainsäädännössä ja Osuuskunnan säännöissä määrättyjä menettelytapoja. Ohjeistuksella pyritään takamaan Osuuskunnan korkeatasoinen päätöksenteko sekä hallinnointi. Osuuskunta Tradeka-yhtymän Corporate Governance -ohjeistus on laadittu Comply or Explain -periaatetta noudattaen suomalaisten Corporate Governance -suositusten mukaisesti. Ohjeistuksessa määritellään Tradeka-yhtymän keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, keskeiset tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden omistaja-ohjauksessa noudatettavat periaatteet, johdon palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja riskienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tradeka-yhtymän henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset piirteet. Osuuskunta Tradeka-yhtymän Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunta Tradeka-yhtymän www-sivuilla, joilla on julkaistu myös selostus Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toiminnasta vuonna Osuuskunnan yleishyödylliset lahjoitukset Yhteistyötaho Alkaen Ensi- ja turvakotien liitto 2007 Parasta Lapsille ry 2007 Suomen Mielenterveysseura 2007 Kansan Sivistysrahasto (kertalahjoitus) 2007 YK:n vastuullisen sijoittamisen säätiö 2007 Kalevi Sorsa -säätiö 2008 Vasemmistofoorumi 2008 Solidaarisuus-säätiö 2009

9 Hallituksen toimintakertomus Toiminta vuonna 2009 Tradeka-yhtymän liiketoimintaa vuonna 2009 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka-yhtymä (hallinto- ja jäsenpalvelut sekä sijoitustoiminta) ja Osuuskunnan kokonaan omistama Restel Oy tytäryhtiöineen (hotelli- ja ravintolatoiminta). Konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, mikä on 12.5 % edellisvuotta vähemmän. Konsernin liikevoitto oli 13.3 miljoonaa euroa, tulosparannus edelliseen vuoteen verrattuna oli 30.4 miljoonaa euroa. Osuuskunnan liikevoitto 8.4 miljoonaa euroa oli hyvä ja tulosparannus edelliseen vuoteen verrattuna oli sijoitustoiminnan tuloskehityksestä johtuen erittäin suuri. Restel-konsernin liikevoitto 5.0 miljoonaa euroa oli tyydyttävä ottaen huomioon talouden taantuman merkittävät negatiiviset vaikutukset hotelli- ja ravintolapalveluiden kysyntään. Konsernin tilikauden tulos oli 28.5 miljoonaa euroa ( m ) ja Osuuskunnan tilikauden tulos 30.3 miljoonaa euroa ( m ). Osuuskunnan sijoitustoiminnan ja Restelin liiketoiminnan positiivisten tulosten lisäksi tilikauden tulokseen vaikuttivat yhteensä 11.7 miljoonan euron saadut jako-osuudet, joista pääosa liittyi Osuuskunnan saataville Renlundin konkurssipesästä maksettuihin suorituksiin. Konserniin kuuluu emo-osuuskunnan lisäksi 9 liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä ja 6 kiinteistötytäryhtiötä. Osakkuusyhtiöitä on 23. Osuuskunnan jäsenpalvelut Osuuskunta Tradeka-yhtymän omistavat Osuuskunnan jäsenet, noin suomalaista kuluttajaa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta palvelee jäseniään tarjoamalla heille kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Vuonna 2009 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille tarjosivat pääasiassa Restel Oy ja tehtyihin yhteistoimintasopimuksiin perustuen Suomen Lähikauppa Oy. Osuuskunnan sijoitustoiminta Osuuskunta Tradeka-yhtymän harjoittaman sijoituspolitiikan tavoitteena on turvata Osuuskunnan sijoitusvarallisuuden säilyminen ja arvonnousu. Osuuskunnan sijoitusvarallisuuden määrä oli markkina-arvoon arvostettuna noin 233 miljoonaa euroa. Varallisuudesta noin 70 % oli sijoitettuna tilikauden päättyessä viiden eri varainhoitajan toimesta osakeja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista oli lähinnä Osuuskunnan omia suoria osake-, korko- ja kiinteistöpääomarahastosijoituksia. Arvopaperimarkkinoiden erittäin suotuisasta kehityksestä ja tehdyistä allokaatiomuutoksista johtuen Osuuskunnan sijoitustoiminnan tuotto 16.1 % oli hyvä. Osuuskunnan hallintoneuvosto on vahvistanut sijoitustoiminnan pääperiaatteet ja hallitus on vahvistanut sijoituspolitiikan. Sijoitustoiminnan tarkemmista linjauksista hallitus päättää vuosittain sijoitussuunnitelmassa, jota tarkistetaan tarvittaessa vuoden aikana. Osuuskunta toimii sijoitusmarkkinoilla pitkäaikaisena sijoittajana ja sijoitusten tuottotavoitteena on vähintään 6 %:n keskimääräinen vuotuinen tuotto kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Sijoitustoiminnan markkinariskien hallitsemiseksi pyritään tehokkaaseen hajautukseen eri omaisuuslajien ja markkinoiden välillä ja riskinotto on maltillista. Osuuskunta on myös allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet (PRI). Maailmantalous ei ole vielä toipunut taantumasta, tästä johtuen myös sijoitusmarkkinoiden lähivuosien näkymä pitää sisällään lukuisia epävarmuustekijöitä. Restel-konserni 9 Restel-konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 9.2 %. Restel-konsernin liikevoitto oli 5.0 miljoonaa euroa ja 26.2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sekä liikevaihdon että liiketuloksen pienentyminen selittyi keskeisiltä osiltaan taantumasta seuranneesta kysynnän laskusta. Restel-konserni keskittyi kertomusvuonna olemassa olevan toiminnan tehostamiseen ja sopeuttamiseen alkaneen taantuman vaatimalla tavalla. Samalla toteutettiin suunnitellut uudet hotelli- ja ravintolainvestoinnit ja hotellilaajennukset. Taloustaantumasta johtuen hotelli- ja ravintolatoiminnan markkinatilanteen arvioidaan oleva varsin haastava myös lähitulevaisuudessa.

10 Liikevaihto ja tulos Taserakenne 10 Konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa, joka on 12.5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdosta Restel-konsernin osuus oli miljoonaa euroa (- 9.2 %). Osuuskunnan pääasiassa sijoitustoiminnasta kertynyt liikevaihto oli miljoonaa euroa, jossa on lähinnä arvopaperikaupan aktiviteetin laskua edelliseen vuoteen verrattuna 18.7 % Konsernin liikevoitto oli 13.3 miljoonaa euroa, jossa oli parannusta edelliseen vuoteen verrattuna 30.4 miljoonaa euroa. Osuuskunnan liikevoitto oli 8.4 miljoonaa euroa, jossa oli parannusta edelliseen vuoteen verrattuna 57.0 miljoonaa euroa. Tulosparannuksen syynä oli yksinomaan sijoitustoiminta, jonka tulos oli edellisenä vuonna sijoitusmarkkinoiden romahtaessa erittäin huono. Investoinnit Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 16.3 miljoonaa euroa ja pysyvien vastaavien muut sijoitukset olivat 0.2 miljoonaa euroa, joten bruttoinvestointien määräksi vuonna 2009 muodostui 16.5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat lähes kokonaan Restel-konsernin tekemiä, kun taas sijoitukset sijoitusvarallisuuteen kuuluviin pysyvien vastaavien muihin sijoituksiin teki Osuuskunta. Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut olivat 0.6 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0.5 miljoonaa euroa) ja ne toteutuivat kokonaisuudessaan Restel-konsernissa. Rahoitus Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden päättyessä 14.7 miljoonaa euroa, korollisen vieraan pääoman määrä kasvoi tilivuoden aikana 0.1 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma oli miljoonaa euroa, joka on 23.4 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Konsernitaseen oma pääoma oli miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste parani ja oli tilikauden päättyessä 86 %. Osuuskunnan taseen loppusumma oli miljoonaa euroa, joka on 32.1 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuskunnan oma pääoma oli miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 99 % eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muunnettuna keskimäärin Restel-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2233 ja Osuuskunnan 9. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot (milj. euroa) Ympäristöasiat Osuuskunnan osalta aikaisempiin liiketoimintoihin liittyneet ympäristöriskit kartoitettiin ja tarpeellisilta osin korjattiin Soili-projektiin liittyen jo 2000-luvun alkuvuosina. Restel-konsernin kaikissa toimipaikoissa on laadittu osana vuosisuunnitelmaa ympäristösuunnitelmat. Kohteina ovat olleet energian säästöt, jätteiden käsittely ja ympäristöyhteistyö tavarantoimittajien kanssa. Konsernin nykyisiin toimintoihin ei liity oleellisia ympäristöriskejä. Osuuskunnan ja Restel-konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden ajan erinomainen. Tilikauden päättyessä konsernin rahoitusomaisuuden määrä oli miljoonaa euroa, tästä Osuuskunnan osuus oli 36.3 miljoonaa euroa ja Restel-konsernin osuus 79.3 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusomaisuuden määrä pieneni tilikauden aikana 40.7 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti vaihto-omaisuusarvopapereiden määrä kasvoi (73.6 miljoonaa euroa) miljoonaan euroon. Kasvu selittyy sekä tehdyillä sijoitusvarallisuuden allokaatiomuutoksilla rahoitusomaisuudesta vaihto-omaisuuteen että sijoitustoiminnan erinomaisella tuloskehityksellä. Jäsenistö Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 640 uutta jäsentä ja osuuskunnasta erosi jäsentä. Osuuskuntaan kuului vuoden lopussa jäsentä. Osuuspääoma oli tilikauden päättyessä 6.5 miljoonaa euroa. Osuusmaksujen täydestä määrästä oli maksamatta 5.1 miljoonaa euroa.

11 Edustajisto Tilintarkastajat Edustajiston kokous vahvisti Osuuskunnan vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja käsitteli muut Osuuskunnan sääntömääräiset asiat. Edustajiston valitsema varsinainen tilintarkastaja on KHT Jukka Rajala. Varatilintarkastajaksi edustajisto valitsi KPMG Oy Ab:n. Hallinto ja johto Toiminta vuonna 2010 Hallintoneuvosto, johon kuuluu 27 jäsentä ja kaksi henkilöstön valitsemaa jäsentä, kokoontui tilikauden aikana 4 kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on laamanni Markku Pohjola ja varapuheenjohtajia ovat aluepäällikkö Ritva Kitinoja ja hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi. Maailmantalous ei ole vielä toipunut taantumasta ja lievistä elpymisen merkeistä huolimatta konsernin liiketoiminnan tuleviin näkymiin liittyy epävarmuustekijöitä sekä Osuuskunnan sijoitustoiminnassa arvopaperimarkkinoilla että Restel-konsernin liiketoiminnassa. Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallitukseen kuuluivat koko tilikauden ajan puheenjohtajana varatoimitusjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtajana hallintopäällikkö Margit Eteläniemi sekä jäseninä professori Tapio Luttinen, KHT-tilintarkastaja Tuire Mannila, koneenhoitaja Matti Pajuoja, erikoissairaanhoitaja Virpa Puisto ja asianajaja Jukka Simula. Henkilöstön edustajana hallituksessa oli tekninen sihteeri Riitta Lindström. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi varatuomari Juha Laisaari. Osuuskunnan toimintaympäristössä merkittävimmän haasteen ja epävarmuuden muodostaa arvopaperimarkkinoiden tuleva kehitys. Osuuskunnan tuloksen uskotaan olevan kuluvana vuonna kuitenkin edelleen positiivinen, mutta ei välttämättä yhtä hyvä kuin viime vuonna. Restelin liiketoimintaympäristössä on suuria talouden kehityksestä johtuvia haasteita asiakaskäyttäytymiseen ja kulutuskysyntään liittyen sekä hotelli- että ravintolatoimialalla. Taantuman vaikutuksesta Restelin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan edelleen alentuvan jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Osuuskunta on sijoitusstrategiansa mukaisesti pitkäaikainen sijoittaja, joka pyrkii ammattimaiseen riskienhallintaan mm. hajauttamalla sijoitusvarallisuutta allokaatiopäätöstensä mukaisesti omaisuusluokittain, maantieteellisesti ja useille eri varainhoitajille. Osuuskunnan hallitus on käsitellyt ja vahvistanut sekä sijoitussuunnitelman että riskienhallinnan nykytilan kokouksessaan helmikuussa Konsernin tunnusluvut: Liikevaihto (milj. euroa) Liiketulos (milj. euroa) liikevaihdosta 2.7 % % 4.9 % 4.3 % Omavaraisuusaste 86 % 85 % 82 % 81 %

12 12 tulosparannus oli erittäin suuri

13 Tradeka-yhtymä Konsernituloslaskelma Konsernitase milj. euroa LIIKEVAIHTO 500,9 572,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,4 Liiketoiminnan kulut: Tavarat -228,6-326,1 Henkilöstökulut -95,8-97,4 Poistot -19,5-18,4 Liiketoiminnan muut kulut -146,8-150,9 Yhteensä -490,7-592,8 LIIKEVOITTO / TAPPIO 13,3-17,1 Rahoitustuotot ja -kulut 6,4-0,8 VOITTO / TAPPIO ennen satunnaisia eriä 19,8-17,9 Satunnaiset erät 11,7 0,0 VOITTO / TAPPIO ennen veroja 31,5-17,9 Tuloverot -3,1-0,3 Vähemmistön osuus 0,0 0,0 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 28,5-18,1 milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat: Aineettomat hyödykkeet 46,1 47,4 Konserniliikearvo 1,0 1,2 Aineelliset hyödykkeet 80,7 82,7 Sijoitukset: Osuudet omistusyhteysyrityksissä 15,1 15,4 Muut sijoitukset 24,6 24,5 Pysyvät vastaavat yhteensä 167,4 171,2 Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus 174,3 100,2 Saamiset 38,1 44,3 Rahoitusarvopaperit 88,5 131,7 Rahat ja pankkisaamiset 27,1 24,6 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 328,0 300,8 Vastaavaa yhteensä 495,4 472,0 Vastattavaa 13 Oma pääoma: Osuuspääoma 6,5 6,8 Vararahasto 13,4 13,4 Käyttörahasto 377,8 395,5 Edellisten tilikausien tappiot -2,1-1,7 Tilikauden voitto/tappio 28,5-18,1 Oma pääoma yhteensä 424,1 395,8 Vähemmistöosuus 0,6 0,6 Pakolliset varaukset 0,1 0,3 Vieras pääoma: Pitkäaikainen vieras pääoma 15,8 15,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 54,8 59,9 Vieras pääoma yhteensä 70,6 75,3 Vastattavaa yhteensä 495,4 472,0

14 Osuuskunta Tradeka-yhtymä Tuloslaskelma Tase milj. euroa LIIKEVAIHTO 159,7 196,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 Liiketoiminnan kulut: Tavarat -146,1-240,6 Henkilöstökulut -2,5-2,2 Poistot -0,1-0,1 Liiketoiminnan muut kulut -2,8-2,3 Yhteensä -151,5-245,2 LIIKEVOITTO / TAPPIO 8,4-48,6 Rahoitustuotot ja -kulut 4,2 4,7 VOITTO / TAPPIO ennen satunnaisia eriä 12,6-43,9 Satunnaiset erät 17,7 26,2 VOITTO / TAPPIO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 30,3-17,7 Tuloverot 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ 30,3-17,7 milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat: Aineelliset hyödykkeet 0,9 0,7 Sijoitukset: Osuudet saman konsernin yrityksissä 138,3 138,3 Muut sijoitukset 79,5 61,6 Pysyvät vastaavat yhteensä 218,8 200,6 Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus 166,6 92,9 Saamiset 12,0 32,8 Rahoitusarvopaperit 33,1 71,1 Rahat ja pankkisaamiset 3,2 4,1 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 214,8 200,9 Vastaavaa yhteensä 433,6 401,5 Vastattavaa 14 Oma pääoma Osuuspääoma 6,5 6,8 Vararahasto 13,4 13,4 Käyttörahasto 377,8 395,5 Tilikauden yli/alijäämä 30,3-17,7 Oma pääoma yhteensä 428,1 398,0 Pakolliset varaukset 0,1 0,1 Vieras pääoma Pitkäaikainen 1,6 0,0 Lyhytaikainen 3,8 3,4 Vieras pääoma yhteensä 5,4 3,4 Vastattavaa yhteensä 433,6 401,5

15 Tradeka-yhtymä Liitetiedot Osuuskunta Tradeka-yhtymä on Tradeka-yhtymä -konsernin emoyritys. Osuuskunta Tradeka-yhtymän kotipaikka on Helsinki. Tradeka-yhtymän tilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Osuuskunta Tradeka-yhtymästä; Hämeentie 19, Helsinki. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja tarvittavilla arvonalentumiskirjauksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella hankintamenoista. Poistoajat ovat: Vaihto-omaisuus on kirjattu alkuperäisen hankintamenon tai tätä alhaisemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 16.8 milj. euroa kirjanpitoarvoa korkeampi. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirjalainoja. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 3.5 milj. euroa kirjanpitoarvoa korkeampi. Eläkkeet Konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden lakisääteinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkejärjestelyt on rahoitettu työntekijöiden ja asianomaisten konserniyhtiöiden suorituksina eläkevakuutusyhtiöille. Konserniliikearvo Liikearvot Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta 5-10 vuotta 5-10 vuotta Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 15 Rakennukset ja rakennelmat vuotta Koneet ja kalustot 5-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta Liikearvot poistetaan pääsääntöisesti 10 vuodessa; liikearvojen tuloa tuottavien vaikutusten on arvioitu olevan vähintään 10 vuotta. Osuuskunnan vaihto-omaisuusarvopapereiden kirjanpitoarvo on kasvanut 73.6 milj.euroa johtuen sekä markkina-arvojen noususta että sijoitustoiminnan allokaatiomuutoksista rahoitusarvopapereista vaihto-omaisuusarvopapereihin. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisältyvät vuokratilojen korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa. Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vastaavat alkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman mukaisia hankintamenojäännöksiä tai sitä alhaisempia todennäköisiä luovutushintoja. Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon. Tehtyjen kiinteistöpääomarahastosijoitusten (14.0 milj. euroa) markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 4.4 milj. euroa hankintamenoa ja tasearvoa pienempi. Sijoitukset ovat pitkäaikaisia ja markkina-arvojen uskotaan kasvavan hankintamenoarvoja korkeammiksi sijoitusaikana.

16 Tradeka-yhtymä Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty sivulla 17 luetteloidut Restel-konsernin yhtiöt, kiinteistötytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyhtiöt Konsernissa on toteutettu seuraavat fuusiot: Ikaalisten Kylpylä Oy:n emoyhtiö Kylpyläkasino Oy on fuusioitu Restel Oy:öön ja Kylpyläparatiisi Oy on fuusioitu Ikaalisten Kylpylä Oy:öön. Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosakeyhtiöitä ja niiden tulososuudet sisältyvät rahoituseriin. 16 Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut tilikauden 2009 aikana muita merkittäviä muutoksia. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettuja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenon ja hankittuja osakkeita vastaavan oman pääoman ero on ensisijaisesti kohdistettu käyttöomaisuuteen ja muilta osin esitetty konserniliikearvona. Laskennalliset verot Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu konsernitilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen välisille jaksotuseroille käyttäen 26 %:n verokantaa. Konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen varovaisen arvion suuruisena. Laskennallinen verosaaminen perustuu pääosin Osuuskunta Tradeka-yhtymän aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin ja verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä yhdistelystä johtuviin väliaikaisiin eroihin. Konsernitaseeseen merkittyjen laskennallisten verosaamisten kokonaismäärää pienennettiin tilinpäätöksessä 3.0 milj.euroa laskennallisten verosaamisten perusteiden pienentymisen johdosta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin realisoitumattomat käyttöomaisuuden myyntivoitot on eliminoitu.

17 Tradeka-yhtymä Tytäryhtiöt Kotipaikka Konsernin omistusosuus % omistusosuus % Osuuskunta Tradeka-yhtymä kirjanpitoarvo 1000,- lis./väh. v ,- Restel Oy Helsinki 100 % 100 % Cumulus Oy Helsinki 100 % Rantasipi Oy Helsinki 100 % Kansainväliset Restel Hotellit Oy Helsinki 100 % Restel Kylpylähotellit Oy Helsinki 100 % Ikaalisten Kylpylä Oy Ikaalinen 100 % Restel Ravintolat Oy Helsinki 100 % Rax Ravintolat Oy Helsinki 100 % Restel Liikenneasemat Oy Helsinki 100 % Ki Oy Hotelli Ruoholahti Helsinki 100 % Ki Oy Forssan Tammitalo Forssa 100 % Nastolan Liikekeskus Oy Nastola 58 % Ki Oy Keskusväylä Pori 55 % Ki Oy Hämeenlinnan Kantolanranta Helsinki 100 % 100 % 99 Ki Oy Piispankylän Mestarintie Vantaa 100 % 100 % 76 Tytäryhtiöt yhteensä Osakkuusyhtiöt Kotipaikka Konsernin omistusosuus % omistusosuus % Osuuskunta Tradeka-yhtymä kirjanpitoarvo 1000,- lis./väh. v ,- Restel-konsernissa 18 kiinteistöosakkuusyhtiötä 20 % - 46 % Rantasipi Oy:n osakkuusyhtiö Aulangon Kylpylä Oy Hämeenlinna 25 % Raksilan Paikoitus Oy Oulu 33 % 33 % 7 0 As. Oy Niinivaarantie 19 Joensuu 31 % 16 % 50 0 Ki Oy Pykälikkö Jyväskylä 32 % 32 % Ki Oy Kommila Varkaus 25 % 25 % 98 0 Osakkuusyhtiöt yhteensä 490 0

18 Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Emo-osuuskunnan voitonjakokelpoiset varat ovat ,27 euroa, josta tilikauden ylijäämä on ,40 euroa. Hallitus ehdottaa, että Osuuskunta Tradeka-yhtymän vuoden 2009 ylijäämästä siirretään, koska vararahasto on kertynyt sääntöjen 10 :n mukaiseen määräänsä, sääntöjen 11 :n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti käyttörahastoon ,40 euroa ja lahjoitetaan 3 kohdan mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin ,00 euroa. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 18 Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2010 Markku Hyvärinen puheenjohtaja Margit Eteläniemi varapuheenjohtaja Tapio Luttinen hallituksen jäsen Tuire Mannila hallituksen jäsen Matti Pajuoja hallituksen jäsen Virpa Puisto hallituksen jäsen Jukka Simula hallituksen jäsen Riitta Lindström henkilöstön edustaja Juha Laisaari toimitusjohtaja

19 Tilintarkastuskertomus Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajistolle Olen tarkastanut Osuuskunta Tradeka-yhtymän kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää konsernin ja osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten. Lausunto Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallintoneuvosto ja hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain mukaisesti. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 18. maaliskuuta 2010 Jukka Rajala, KHT 19 Hallintoneuvoston lausunto Tutustuttuaan Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen sekä tarkastettuaan hallituksen toimintakertomuksen ja esityksen ylijäämän käytöstä, antaa hallintoneuvosto ne yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa edustajiston kokouksen käsiteltäväksi. Hallintoneuvosto ehdottaa sääntöjen 22 :n 1. kohdan mukaisena lausuntonaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja toteaa hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä olevan sääntöjen 11 :n mukainen. Helsingissä 24. maaliskuuta 2010 Markku Pohjola Perttu Puro

20 Tradeka-yhtymän edustajisto Uudenmaan piiri: Annika Lapintie, Turku Jouko Kotola, Kotka Hilkka Ahde, Helsinki Pertti Paasio, Turku Hannu Myyryläinen, Lappeenranta Timo Ahola, Mäntsälä Jukka Roos, Perniö Pentti Tiusanen, Kotka Eero Heinäluoma, Helsinki Ritva Vainio, Aura Minna Tuukkanen-Peussa, Kuusankoski Pirjo Hämäläinen, Hyvinkää Kaarina Vikman, Uusikaupunki Maija Jakka, Vihti Etelä-Savon piiri: Arja-Leena Lahtinen, Karkkila Satakunnan piiri: Valto Aholainen, Mikkeli Tuija Lahtinen, Hyvinkää Raila Aho, Pori Juha Bilund, Savonlinna Lasse Lehtinen, Helsinki Reijo Kallio, Rauma Virpi Kaksonen, Punkaharju Yrjö Louhio, Vantaa Eeva Kurki, Rauma Kaija Karvinen, Savonlinna Lea Nevalainen, Vihti Mirjam Kuusinen, Pori Antti Leskinen, Savonlinna Toini Nieminen, Lohja Leila Mäkelä, Kankaanpää Matti Saarinen, Lohja Veikko Nurmi, Eura Pohjois-Karjalan piiri: Reino Taurovaara, Järvenpää Jari Pajukoski, Pori Erkki Kanerva, Joensuu Rauno Vesivalo, Pori Lauri Kähkönen, Lieksa Hämeen piiri: Maija Martikainen, Joensuu Paula Helle, Janakkala Keski-Suomen piiri: Sinikka Väyrynen, Juuka Eeva Hellsten, Riihimäki Iiris Hacklin, Jämsä 20 Vuokko Kautto, Lahti Johannes Koskinen, Hämeenlinna Eero Hakonen, Äänekoski Pekka Leppänen, Suolahti Oulun piiri: Virpi Aho, Raahe Merja Leppänen, Forssa Pekka Niskanen, Viitasaari Aarno von Bell, Kajaani Minna Lintonen, Forssa Matti Ojala, Jyväskylä Paula Grekelä, Oulu Anna-Maija Martikainen, Lahti Teuvo Vuorenpää, Jämsänkoski Raimo Järvenpää, Oulu Reijo Pekonmäki, Lahti Tuulikki Väliniemi, Jyväskylä Päivi Krekilä, Raahe Satu Taiveaho, Hämeenlinna Merja Kyllönen, Suomussalmi Ulla Vaara, Lahti Vaasan piiri: Ritva Mikkonen, Kajaani Eila Huhta, Lapua Leena Mustonen, Kuusamo Pirkanmaan piiri: Riitta Lehtola, Seinäjoki Arja Porkka, Liminka Laila Halme, Tampere Raimo Rauhala, Kokkola Unto Valpas, Raahe Helena Hevonkoski, Virrat Taina Tulima, Pietarsaari Inna Ilivitzky, Valkeakoski Marjatta Vehkaoja, Vaasa Lapin piiri: Hannele Isotalo-Pekala, Valkeakoski Jarmo Wahlström, Vaasa Ritva Aheinen, Kemi Anneli Kivistö, Tampere Sisko Akujärvi, Inari Sirpa Koivisto, Tampere Pohjois-Savon piiri: Pentti Haimakainen, Rovaniemi Taavi Lintunen, Tampere Kaija Haajanen, Kuopio Tuija Kääriäinen, Salla Arja Ojala, Kangasala Marita Juuti, Varkaus Helena Tiuraniemi, Rovaniemi Eila Rimmi, Tampere Leo Kukkonen, Pielavesi Reijo Viitala, Kemi Matti Salo, Parkano Marja-Leena Kärkkäinen, Kiuruvesi Minna Sirnö, Tampere Matti Mänttäri, Kuopio Marjatta Stenius-Kaukonen, Tampere Kari Rajamäki, Varkaus Auli Välimäki, Mänttä Martti Tirkkonen, Tuusniemi Erkki Virtanen, Kuopio Varsinais-Suomen piiri: Maarit Haapanen, Salo Kymen piiri: Mikko Immonen, Mynämäki Pentti Hämäläinen, Hamina Ulla Kauppinen, Turku Anna-Liisa Kasurinen, Kotka Kaija Kiessling, Turku Anneli Kiljunen, Lappeenranta Leena Koikkalainen, Turku Juha Koivula, Kouvola Nana Korpelainen, Turku Pekka Koskimies, Imatra

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Vuonna 2013 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Corporate Governance selvitys vuodelta 2013 1. Yleistä Osuuskunta Tradeka- yhtymän hallinnointi perustuu Osuuskunnan hallintoneuvoston hyväksymään Corporate Governance - ohjeistukseen, joka perustuu comply

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2010 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2011 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014

Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014 Tradekan Corporate Governance selvitys vuodelta 2014 1. Yleistä Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance - ohjeistuksiin, jotka perustuvat

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva.

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomus 2007 Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomuksen taidekuvat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymän taidekokoelmaan kuuluvista teoksista. 90-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Osuuskunta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot