Helsingin kaupunki, Tilakeskus Pelimannintie 16, Pelimannin ala-aste JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS projekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki, Tilakeskus Pelimannintie 16, Pelimannin ala-aste JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS projekti"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki, Tilakeskus Pelimannintie 16, Pelimannin ala-aste JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS projekti

2 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli suorittaa kosteaksi arvioidun tiilimuuratun julkisivun osan kuntotutkimus. Lisäksi suoritettiin yleinen julkisivujen sekä niihin liittyvien rakenteiden aistinvarainen tarkastelu. Ensimmäisen tutkimuksen jälkeen suoritettiin lisätutkimuksia koskien kaikkia julkisivuja. Tutkimuksen tuloksia arvioidessa on otettava huomioon, että eri mittaukset on tehty rakenteista pistemäisesti otantana ja tästä syystä tutkimustuloksiin ja niistä tehtyihin arviointeihin sisältyy epävarmuutta. Mittaukset on kuitenkin pyritty kohdentamaan niin, että saadaan riittävän luotettavaa tietoa rakenteiden kunnosta ja niiden mahdollisesta korjaustarpeesta. Aistinvaraisten havaintojen perusteella kohteen julkisivuissa esiintyy useassa kohdassa pakkasrapautumavaurioita tiilissä ja laastisaumoissa. Lisäksi on havaittavissa rakenteen korkeaan kosteusrasitukseen viittaavaa kalkkihärmettä. Ohuthietuloksien perusteella suuressa osassa näytteistä on orastavaa rapautumaa tiilessä. Laastista otetuissa näytteissä havaittiin vähäistä rapautumaa. Tiilien pakkaskestävyys korkeassa kosteusrasituksessa on arviolta heikko / suhteellisen heikko. Saumalaastien pakkaskestävyys on arviolta suhteellisen hyvä ja laastin rapautuminen on vain vähäistä osassa näytteistä. Kohteen ikkunapalkeissa on havaittavissa terästen korroosion aiheuttamia vaurioita ja ikkunapalkit ovat osaksi painuneet ja halkeilleet. Ulkoseinärakenteen lämmöneristeestä otetuissa materiaalinäytteissä oli Asumisterveysoppaassa esitetyt raja-arvot huomattavasti ylittäviä aktinobakteeripitoisuuksia. Lisäksi muutamassa näytteessä oli sienilajeja, jotka sopivissa olosuhteissa saattavat tuottaa toksiineja. Ulkoseinärakenteen sisäpuolinen kuori on suurimmaksi osaksi muurattu tiilestä, jolloin ilmavuodot ulkoseinärakenteen läpi ovat todennäköisiä. Ilmavirta rakenteen läpi mahdollistaa riskin mikrobien aiheuttamille sisäilmaongelmille. Julkisivun kosteustekninen toimivuus on puutteellinen. Tiilimuuraus johtaa kosteutta lämmöneristekerrokseen ja sitä kautta sisäpuolisiin rakenteisiin. Kosteuden imeytymistä lisäävät pinnan rapautuneisuus ja halkeamat. Julkisivujen yläosien kosteusrasitusta lisäävät räystäiden lyhyt ulottuma. Tiilimuurauksen ja lämmöneristeen välissä ei ole tuuletusrakoa ja tiilimuuraus on yläpäästään kiinni räystäsrakenteessa, jolloin rakenteen kuivuminen on hidasta. Rakenteen vaurioiden laajuuden ja asteen sekä mahdollisen terveyshaitan perusteella suositellaan julkisivuverhouksen ja lämmöneristeiden uusimista. Anne-Mari Jokela DI, tutkimusinsinööri Jani Hietakangas Ins. (AMK), yksikönpäällikkö 2 (10)

3 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Yleistiedot Tehtävä Aikaisemmin tehdyt korjaukset ja tutkimukset 5 2 TUTKIMUSTULOKSET Rakenne suunnitelmien ja havaintojen perusteella Tiilen laatu Tiilimuurauksen pakkasrapautuminen Julkisivujen kosteustekninen toiminta Betoniraudoituksen korroosio Julkisivujen mikrobitutkimukset Muut havainnot 8 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 10 LIITTEET Liite 1 Valokuvat Liite 2 Tutkimuskartta Liite 3 Mikrobianalyysi 7378/MIKROBI/12 Liite 4 Ohuthieraportti 7374/OH/12 Liite 5 Mikrobianalyysi 7673/MIKROBI/12 Liite 6 Ohuthieraportti 7685/OH/12 3 (10)

4 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS Yleistiedot Työn tilaaja: Kohde: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Jari Sivula Sörnäistenkatu 1 PL 2213, Helsingin kaupunki Pelimannin ala-aste Pelimannintie Helsinki Tutkimuksen kohteena on vuonna 1980 rakennettu kaksikerroksinen koulurakennus. Rakennus on anturaperusteinen. Alapohjana on osassa rakennusta maanvarainen laatta ja osassa ontelolaatta. Julkisivu on puhtaaksimuurattua poltettua reikäsavitiiltä. Rakennuksessa on tasakatto bitumikermikatteella. Kohteen rakennesuunnittelijasta ei ole tietoa. Arkkitehtinä on toiminut Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen & CO. 1.2 Tehtävä Tutkimus sisältää kohteen julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen ennalta määritellystä julkisivunosasta sekä lisätutkimukset koskien koko julkisivua. Tutkimuksen yhteydessä tarkastettiin aistinvaraisesti myös muut julkisivunosat sekä niihin liittyvät rakenteet. Tutkimuksen tulokset ja havainnot on kirjattu tähän raporttiin. Kenttätutkimukset kohteella suoritettiin ja Tutkimukset suoritti DI Anne-Mari Jokela Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus Rakenteille tehtiin silmämääräisen tarkastuksen lisäksi seuraavat tutkimukset: ohuthietutkimus julkisivun tiilestä (2 kpl ja lisätutkimuksissa 5 kpl, yht. 7 kpl) mikrobianalyysi ulkoseinän lämmöneristeestä (4 kpl ja lisätutkimuksissa 12 kpl, yht. 16 kpl). Tutkimusmenetelmät on suunniteltu siten, että useammalla käytössä olevalla menetelmällä voidaan varmistaa tulosten perusteella syntyneet johtopäätökset. Rakenteiden toimintaa sekä siinä esiintyviä puutteita on tarkasteltu sekä kenttätutkimusten yhteydessä että asiakirjojen perusteella. Tutkimukset on kohdennettu siten, että tutkittavasta rakenteesta saadaan riittävän tarkka käsitys johtopäätösten taustaksi. Tutkittavien rakenteiden kunnosta saatiin tutkimuksilla varsin hyvä käsitys. Tuloksia tulkittaessa tulee myös huomioida tutkimusmenetelmiin sisältyvä epävarmuus. Kuntotutkimus sisältää ehdotuksen korjaustoimenpiteistä, mutta ennen korjaustöitä on tehtävä korjaussuunnittelu, jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. 4 (10)

5 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS Aikaisemmin tehdyt korjaukset ja tutkimukset Kohteeseen on tehty aikaisemmin mm. koko kohteen kuntoarvio sekä kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Kohteella tehtyjen havaintojen perusteella vesikaton räystäspellit on uusittu ja tiilimuurauksen halkeamia on paikattu elastisella saumamassalla. 5 (10)

6 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Rakenne suunnitelmien ja havaintojen perusteella Kohteen käytettävissä olleiden alkuperäisten arkkitehtisuunnitelmien sekä kohteella tehtyjen havaintojen perusteella julkisivurakenteista voidaan todeta seuraavat asiat: Kohteen julkisivut ovat puhtaaksimuurattua poltettua savireikätiiltä, jonka paksuus on 130 mm. Ulkoseinien lämmöneristeenä on mineraalivilla. Ulkoseinien sisäkuorien materiaalit vaihtelevat; osassa rakennusta sisäkuorena toimii puhtaaksimuurattu tiili, osassa pinnoitettu kalkkihiekkatiili ja teräsbetoni. Osassa ulkoseiniä tiilimuurauksen sisäpuolella on metallinen elementtirakenne, joka sisältää 100 mm mineraalivillaa. Tiilimuurauksen ja lämmöneristeen välissä ei ole tuuletusrakoa. Alimman tiilivarvin joka toinen sauma on jätetty auki rakenteen tuulettumiseksi. Saumoissa olevat välit eivät kuitenkaan toimi suunnitellun mukaisesti ja edistä rakenteen tuulettumista, koska tiilimuurauksen ja villan välinen tila on täynnä muurauslaastia Näytteenottokohdista havaittuna lämmöneristeenä on käytetty arkkitehtisuunnitelmista poiketen mm paksua mineraalivillaa (suunnitelmissa 125 mm). Ikkunapalkit on toteutettu raudoitetuilla L-tiilillä, jotka on valettu täyteen betonilla. Lisäksi rakenneavauksen perusteella L-teräksen yläpuolisessa tiilivälissä on todennäköisesti lattaprofiiliset teräkset. 2.2 Tiilen laatu Julkisivun tiilimuurauksesta otetuista näytteistä tehtiin seuraavat havainnot: näytteiden perusteella tiili on tasalaatuista ja melko huokoista näytteissä oli aistinvaraisesti havaittavia halkeamia onkaloiden väliseinissä onkaloiden suuntaisesti osassa näytteissä havaittiin tiilen pakkasrapautumaan viittaavia vaurioita, mm. tiilen ulkopinnan suuntaista halkeilua. 2.3 Tiilimuurauksen pakkasrapautuminen Kenttätutkimuksien yhteydessä havaittiin aistinvaraisesti osassa julkisivuja tiilien pakkasrapautumaan viittaavia vaurioita. Julkisivuista irrotetuissa näytteissä oli myös viitteitä pakkasrapautumisen aiheuttamista vaurioista. Tiilien pinnoissa ja laastisaumoissa on havaittavissa paikoitellen kalkkihärmettä, mikä viittaa paikallisesti korkeaan kosteusrasitukseen. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havaittiin kalkkihärmettä muutamassa avauskohdassa lämmöneristeen pinnalla. Mikrorakennetutkimukset Julkisivun tiilimuurauksen mikrorakennetta ja vaurioitumista tutkittiin ohuthietutkimuksella kahdesta näytteestä (WPA 1 ja 2) ja lisätutkimuksissa viidestä näytteestä (WPA 4,5,6,7, ja 8). Näytteidenottokohdat on esitetty tutkimuskartassa liitteessä 2. Ohuthietutkimuksessa havaittiin seuraavaa: - Tiilinäytteiden rakenne on epätasalaatuista ja säröily heikentää tiiveyttä - Tiilessä on huokosia kohtalaisesti ja ne ovat pääasiassa pitkänomaisia, muutamassa näytteessä huokosia on suhteellisen paljon - Useassa näytteessä havaittiin runsaasti jatkuvaa, pinnan suuntaista, mikro- / tekstuurisäröilyä - Muurauslaasti on näytteessä WPA 1 luokkaa KS 50/50 ja näytteessä WPA 2 luokkaa KS 35/65. Muurauslaasti on molemmissa näytteissä huokoista ja tasalaatuista sekä kiviaines on hyvälaatuista. - Muurauslaasti on näytteissä WPA 1 ja 2 karbonatisoitunut. Lisäksi huokosia (WPA 1 Ø 2 Ø o- kosten seinämille on kiteytynyt jonkin verran karbonaattia. 6 (10)

7 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS Tiilen kunto on luokiteltu näytteissä WPA 1, 4, 5, 6 ja 8 välttäväksi ja näytteissä WPA 2 ja 7 tyydyttäväksi. Molemmissa laastinäytteissä (WPA 1 ja 2) laastin kunto on luokiteltu hyväksi. - Pakkasenkestävyys näytteessä WPA1, 4, 5, 6, 7 ja 8 on arviolta heikko tai suhteellisen heikko ja näytteessä WPA2 kohtalainen. Laastiin pakkaskestävyys on arviolta suhteellisen hyvä. - Näytteen WPA 6 tiilen rapautuneisuus on kohtalaista, näytteiden WPA 1, 4 ja 8 orastavaa, näytteen WPA 6 vähäistä ja näytteissä WPA 2 ja 7 ei havaittu rapautumaa. Laastinäytteiden rapautuneisuus on vähäistä näytteessä WPA 2 ja näytteessä WPA 1 ei havaittu rapautumaa. Lieriönäytteet WPA 6, 7 ja 8 katkesivat / lohkesivat käsittelyssä. Ohuthietutkimuksen tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 4. Yhteenveto tiilimuurauksen pakkasrapautumisesta Julkisivujen tiilimuurauksesta otetuissa näytteissä havaittiin aistinvaraisen tarkastelun yhteydessä selviä pakkasrapautuman aiheuttamia vaurioita. Ohuthietutkimuksen perusteella viiden näytteen kunto on luokiteltu välttäväksi ja kahden näytteen tyydyttäväksi. Tulosten perusteella näytteenottokohdilla esiintyy paikoin orastavaa rapautumaa tiilissä sekä vähäistä rapautumaa laastissa. Laastin kunto on hyvä, mutta laasti on läpikarbonatisoitunut ja laastin huokosiin on kiteytynyt karbonaattia jonkin verran. Tutkimuksen havaintojen perusteella julkisivuissa käytettyjen tiilien pakkasenkestävyys korkeassa kosteusrasituksessa on pääasiassa arviolta heikko / suhteellisen heikko. Tutkimuksen tuloksien perusteella on todennäköistä, että julkisivurakenteisiin kehittyy lähitulevaisuudessa (noin 10 vuotta) nykyistä laaja-alaisempia pakkasvaurioita. Näytteiden laasteissa havaituista pakkasrapautumista edistävistä kiteytymistä sekä tiilien heikosta pakkasenkestävyydestä johtuen vaurioitumisriski kasvaa tulevaisuudessa. 2.4 Julkisivujen kosteustekninen toiminta Julkisivun kosteusteknisessä toiminnassa on havaittavissa puutteita. Tiilimuuraukseen syntyneet halkeamat ja rapautuneet tiilisaumaukset lisäävät rakenteen kosteusrasitusta sadeveden imeytyessä helpommin rakenteeseen. Tiilimuurauksen ja lämmöneristeenä toimivan mineraalivillan välissä ei ole tuuletusrakoa ja tiilimuuraus on yläpäästä kiinni räystäsrakenteessa, jolloin rakenteen kuivuminen on puutteellista. Tuuletuksen puute hidastaa tiilimuurausten vauriokohdista ulkoseinärakenteeseen kulkeutuneen kosteuden kuivumista ja edesauttaa vaurioiden syntymistä rakenteen sisällä. Kosteusrasitus luo edellytykset myös erilaisten kosteus- ja mikrobivaurioiden kehittymiseen tuulettumattoman rakenteen sisällä. Seinän yläosien kosteusrasitusta lisää myös räystäiden lyhyt ulottuma. Kohonneesta kosteusrasituksesta johtuen tiilimuurauksen pinnoilla on paikoitellen kalkkihärmettä ja julkisivuilla esiintyy paikoitellen eloperäistä orgaanista kasvustoa. Osassa ikkunoita pellityksen kaato on riittämätön ja sadevesi pääsee valumaan ikkunarakenteisiin. 2.5 Betoniraudoituksen korroosio Näytteenoton yhteydessä tutkittiin ikkunapalkin vahvistuksena käytetyn havaintojen perusteella todennäköisesti lattaprofiilisen raudoituksen kunto yhden ikkunan osalta. Raudoituksen aktiivinen korroosio on käynnissä ja kyseinen lattarauta on ruostunut voimakkaasti. Ikkunapalkit ovat halkeilleet pituussuuntaisesti ja on hyvin todennä- 7 (10)

8 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS köistä, että L-tiilillä toteutettujen ikkunapalkkien teräksien aktiivinen korroosio on käynnissä. Rakenneavauksiin perustuvaa tietoa ikkunapalkkien terästen todellisesta korroosiotilasta ei ole, koska mahdolliset rakenneavaukset olisivat olleet rakenteen kantavuuteen vaikuttava riski. Halkeilleet / irtoilleet ikkunapalkit on esitetty tutkimuskartassa liitteessä Julkisivujen mikrobitutkimukset Tiilijulkisivun lämmöneristekerroksesta otettiin yhteensä 4 kpl materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten. Lisätutkimuksessa otettiin yhteensä 12 kpl materiaalinäytteitä. Näytteet ovat mineraalivillaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty sanallinen arvio näytteestä. Liitteessä 2 on esitetty tutkimuskartta, johon on merkitty näytteenottokohdat. Mikrobianalyysin näytekohtaiset tulokset on esitetty liitteissä 3 ja 5. Taulukko 1: Materiaalinäytetulokset rakenne / materiaali kosteusvaurioindikaattorit M1 ulkoseinä / mineraalivilla viitteitä vauriosta M2 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M3 ulkoseinä / mineraalivilla viitteitä vauriosta M4 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M5 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M6 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M7 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M8 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M9 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M10 ulkoseinä / mineraalivilla heikko viite vauriosta M11 ulkoseinä / mineraalivilla ei viitteitä vauriosta M12 ulkoseinä / mineraalivilla ei viitteitä vauriosta M13 ulkoseinä / mineraalivilla vahva viite vauriosta M14 ulkoseinä / mineraalivilla heikko viite vauriosta M15 ulkoseinä / mineraalivilla heikko viite vauriosta M16 ulkoseinä / mineraalivilla heikko viite vauriosta Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin perusteella materiaalinäytteiden M8 ja M9 sieni-itiöpitoisuudet ylittävät Asumisterveysoppaassa esitetyt raja-arvot. Näytteessä M7 esiintyi runsaasti homelajia (Paecilomyces lilacinus) ja näytteessä M9 erittäin runsaasti homelajia (Acremonium), joita pidetään mahdollisesti toksiineja tuottavina. Materiaalinäytteiden M1 M9 ja M13 aktinobakteeripitoisuudet ylittävät asetetut raja-arvot. Materiaalinäytteiden M6 M10 ja M13 M16 bakteeripitoisuudet ylittivät viitearvon. Näytteissä M10 ja M14 M16 esiintyy huomattavat määrät bakteereja, mutta mukana ei ole kosteusvaurioindikaattoreiksi luokiteltuja lajeja. Materiaalinäytteissä M1 M10 ja M13 M16 voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa. Havaitut mikrobipitoisuudet viittaavat selvästi kosteusvaurioon näytteissä M1 M9 ja M13. Heikko viite vauriosta on havaittavissa lisäksi näytteissä M10 ja M14 M16. Näin ollen tutkituista 16 näytteestä vain kahdessa ei ole viitteitä mikrobivaurioista (näytteet M11 ja M12). 2.7 Muut havainnot Tiilimuurauksessa ei ole liikuntasaumoja ja tiilimuuraus on useasta kohdasta nurkkien läheisyydestä halkeillut pystysuuntaisesti koko seinän matkalta. Halkeamat ovat mitä todennäköisimmin syntyneet liikuntasaumattoman tiiliverhousrakenteen muodonmuutosten, esim. lämpöliikkeiden, seurauksena. Halkeamia on paikattu elastisella saumausmassalla. 8 (10)

9 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS Useassa kohdassa kohteen julkisivuja on havaittavissa kalkkihärmettä tiilimuurauksen pinnassa ja ikkunapalkkien alapinnassa. Eniten kalkkihärmettä esiintyy rakennuksen lännen puoleisessa päädyssä. Lisäksi useassa kohdassa kohteen julkisivuja esiintyy pakkasrapautumiseen viittaavia vaurioita tiilissä ja muurauslaastissa. Betonisten sokkelielementtien pinnoissa on havaittavissa kalkkihärmettä ja korroosiovaurioita. Näkyvillä korroosiovaurioalueilla raudoitus on pääsääntöisesti lähes rakenteen pinnassa. Sokkelielementtien elastiset saumaukset ovat vaurioituneet useasta kohdasta. Ikkunoiden puupuitteiden ja karmien maali on hilseillyt ja puu on halkeillut. Muutamassa ikkunassa on havaittavissa lahovaurioita ikkunoiden puuosissa. Ikkunapeltien maali on hilseillyt ja peltien liitokset ikkunoihin eivät ole kaikilta osin tiiviit. Ikkunoiden elastiset saumaukset julkisivun tiilimuuraukseen ovat paikoin irtoilleet ja saumojen tekninen käyttöikä on lopussa. 9 (10)

10 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa on esitetty yhteenveto keskeisimmistä tutkimustuloksista sekä ehdotus korjaustoimenpiteistä. Ennen korjaustöitä on kuitenkin tehtävä korjaussuunnittelu, jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. Tiilijulkisivu pystyy sitomaan suuriakin määriä kosteutta ja siirtämään sitä lämmöneristekerroksen läpi sisäpinnalle mikäli julkisivun tuuletus ei ole riittävä. Tutkimuskohteen julkisivujen kosteusteknistä toimintaa arvioitaessa voidaankin merkittävimpänä ongelmana pitää tiilijulkisivun puutteellista tuuletusta, mikä hidastaa rakenteen kuivumista ulkoilmaan ja näin ollen mahdollistaa kosteuden siirtymisen sisempiin rakenteisiin. Mikrobianalyysien perusteella lämmöneristeessä on kosteusvaurioon viittaavia huomattavia aktinobakteeripitoisuuksia. Lisäksi muutamassa näytteessä on huomattavat pitoisuudet homelajeja, jotka saattavat tuottaa toksiineja sopivissa olosuhteissa. Ilmavirtaukset ulkoseinärakenteen läpi mahdollistavat riskin mikrobien aiheuttamille sisäilmaongelmille. On mahdollista, että havaitut mikrobivauriot aiheuttavat tilan käyttäjille terveyshaittoja. Teknistä kuntoa arvioitaessa merkittävä ongelma tiilijulkisivuilla on teräskorroosiovauriot ikkunaylityspalkkien teräksissä. Paikoin oli havaittavissa lievää painumista ikkunapalkeissa, joka viittaa lievään rakenteelliseen kantokyvyn heikkenemiseen. Teräskorroosiovaurioiden edetessä ikkunapalkkien kantokyky heikkenee ja saumalaastien lohkeamavauriot lisääntyvät. Julkisivujen tiilissä oli myös aistinvaraisesti havaittavissa yleisesti tiilien ja laastisaumauksien rapautumista ja korkeaan kosteusrasitukseen viittaavaa kalkkihärmettä. Julkisivun puutteellisen tuuletuksen, korkean kosteusrasituksen ja tiilien sekä saumauslaastin heikon pakkasenkestävyyden takia julkisivujen vaurioituminen tulee todennäköisesti etenemään tulevaisuudessa. Rakenteen aiheuttaman mahdollisen terveyshaitan takia julkisivuverhousten ja lämmöneristeiden uusiminen kauttaaltaan on ainoa suositeltava vaihtoehto rakennuksen turvallisen käytön takaamiseksi tulevaisuudessa. 10 (10)

11 Pelimannin ala-aste Julkisivun kuntotutkimus VALOKUVAT, LIITE 1 1 (3) Kuva 1. Tiilen laatu näytteistä havainnoituna. Kuva 4. Tiilen pinnassa aistinvaraisesti havaittavaa verkkohalkeilua. Kuva 2. Lisätutkimuksissa otetun näytteen silmin havaittavia vaurioita. Näytteessä on pinnansuuntaista halkeilua ja iso syvyyssuuntainen halkeama. Kuva 5. Kalkkihärmettä ikkunapalkkien alapinnoissa. Ikkunapalkki on haljennut todennäköisesti raudoitteen korroosion seurauksena. Kuva 3. Pakkasrapautumaan viittaavia vaurioita. Kuva 6. Korkeasta kosteusrasituksesta aiheutunutta kalkkihärmettä. Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin

12 Pelimannin ala-aste Julkisivun kuntotutkimus VALOKUVAT, LIITE 1 2 (3) Kuva 7. Eloperäistä orgaanista kasvustoa idän puoleisella julkisivunosalla. Kuva 10. Ikkunan ylityksen tukiraudoitteena toimiva todennäköisesti lattaprofiilinen rauta on korrosoitunut. Kuva 8. Halkeama julkisivumuurauksessa. Kuva 11. Tiilimuuri on halkeillut todennäköisesti rakennuksen liikkeiden vaikutuksesta. Kuva 9. Ikkunan ylityksen yhteydessä on havaittavissa halkeilua. Kuva 12. Sokkelielementtien korroosiovaurioita. Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin

13 Pelimannin ala-aste Julkisivun kuntotutkimus VALOKUVAT, LIITE 1 3 (3) Kuva 13. Sokkelielementtien elastiset saumat ovat paikoitellen vaurioituneet. Kuva 15. Ikkunakarmin ja ulkokuoren väliset elastiset saumaukset ovat irtoilleet ja saumojen tekninen käyttöikä on loppu. Kuva 14. Ikkunan puukarmin lahovaurio. Ikkunoiden puuosat ovat halkeilleet ja maalipinta hilseilee. Korjausrakentaminen ja Tutkimus Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin

14 7378/MIKROBI/12 1 (3) Fax /Anne-Mari Jokela MIKROBIANALYYSI Kohde Pelimannin ala-aste Näytteenotto Näytteenottopvm: Näytteen saapumispvm: Viljelypvm: Menetelmä Näytteiden analysointi ja tulosten tulkinta suoritettiin asumisterveysohjeen mukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: 1). Tulokset on ilmoitettu pesäkkeen muodostavina yksikköinä (materiaalinäytteissä cfu/g). Kasvatusalustoina käytettiin 2% mallasuuteagaria (2%MEA, sienet), tryptoni-hiivauute-glukoosi-agaria (THG, aktinobakteerit l. sädesienet ja muut bakteerit) sekä dikloraani-glyseroli-agaria (DG18, kserofiiliset sienet). Määritysraja on materiaalinäytteissä 90 cfu/g. Tulos 0 viittaa tulokseen, joka jää alle määritysrajan.

15 7378/MIKROBI/12 2 (3) Taulukko I. Materiaalinäytteiden M1-M4 mikrobipitoisuudet cfu/g. Viitearvot ylittävät tulokset on lihavoitu. Kosteusvaurioindikaattorilajit on merkitty tähdellä *. Materiaalinäytteet Sienet Bakteerit 2%MEA DG18 THG Näyte n:o Laji Muut bakteerit Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä cfu/g cfu/g cfu/g cfu/g cfu/g M1 Ulkoseinä/mineraalivilla Yhteensä M2 Ulkoseinä/mineraalivilla Penicillium Yhteensä M3 Ulkoseinä/mineraalivilla Steriilit Yhteensä M4 Ulkoseinä/mineraalivilla Yhteensä Homelajit tunnistetaan niiden lisääntymisrakenteiden (itiöt, itiöitä tuottavat erikoistuneet rihmaston osat) perusteella. Steriileillä homeilla tarkoitetaan homelajeja/pesäkkeitä, jotka eivät käytetyllä kasvatusalustalla ja/tai kasvatusajassa kasva riittävän hyvin muodostaakseen ko. lisääntymisrakenteita tai ne eivät muuten ole tunnistettavissa. Useimpien homeiden kasvu maljalla alkaa steriilin rihmaston muodostumisella. Viitearvot Materiaalinäyte voidaan katsoa mikrobivaurioituneeksi, jos jokin seuraavista viitearvoista ylittyy: Sienet (homeet ja hiivat) Bakteerit Aktinobakteerit l. sädesienet cfu/g cfu/g 500 cfu/g Rakenteissa, jotka ovat kosketuksessa ulkoilman tai maaperän kanssa, saattaa esiintyä korkeita mikrobipitoisuuksia ilman että kysymyksessä on mikrobivaurio. Tulosten tulkinta Materiaalinäytteiden M1-M4 aktinobakteeripitoisuudet ylittivät viitearvon. Materiaalinäytteissä M1-M4 voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa.

16 7378/MIKROBI/12 3 (3) Viitteet Jakelu Asumisterveysohje 2003:1 (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita). Asumisterveysopas 2009 (Ympäristö- ja terveyslehti) Home ja terveys, kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat (2010) 1 kpl tilaaja 1 kpl, /arkisto Yhteyshenkilö Katja Holappa, puh WSP FINLAND OY Katja Holappa tiimiesimies, FT Saara Salmela tutkija, FM

17 7374/OH/12 LIITE 4 1 (4) Heikkiläntie HELSINKI Puh Fax Korjausrakenteminen ja Tutkimus Anne-Mari Jokela analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Pelimannin ala-aste näytetunnukset: WPA: 1, 2 tilaus- tai toimituspäivämäärä: (toimitus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriöt, Ø 70 mm näytemateriaali: tiili, laasti ohuthienäytelasin koko: 48 mm x 25 mm Tutkimukset Näytteistä valmistettiin ohuthieet (paksuus 0,025-0,030 mm) pintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Näytteet on valmistettu ylä-, ala-, ulkotai sisäpinnasta lähtien asiakkaan pyynnön mukaisesti. Tulokset Näytteiden yleispiirteiden tarkastelu suoritettiin ensin Olympus SZ3060 stereomikroskoopilla, minkä jälkeen ohuthieet tutkittiin Nikon E50i POL polarisaatiomikroskoopilla. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Ohuthieanalyysissä käytettiin apuna standardia ASTM C Näyte WPA1, tiilijulkisivu. Ohuthie sisäpinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 132 mm. Näyte koostuu tiilestä ja muurauslaastista. Tiilen ulkopinta on hieman säröillyt/ halkeillut. Tiilen ja muurauslaastin välinen tartunta on kiinni. TIILI Reikätiili on väriltään tasaisen punainen. Sen rakenne on hieman epätasainen rakoilun/ säröilyn seurauksena. Kiviaine on pääosin kulmikasta silikaattimineraaliainesta ja suurin havaittu raekoko on alle 2 mm. Kiviaine on laadultaan tavanomainen. Saviaines on tasalaatuista eikä siinä havaittu paakkuuntumista tai suuntautuneisuutta. Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

18 7374/OH/12 LIITE 4 2 (4) Saviaineksen ja kiviaineen väliset tartunnat ovat kiinni. Mikro-/ tekstuurisäröilyä havaittiin runsaasti (säröjen leveys alle 0,2 mm). Säröt ovat pääosin tiilen sisäpinnan suuntaisia, paikoin teräväpiirteisiä ja lähes jatkuvia. Huokosia on kohtalaisesti ja ne ovat usein pitkänomaisia (huokoset alle 3,5 mm). MUURAUSLAASTI Laasti on huokoista mutta tasalaatuista. Kiviaine on pääosin silikaattista hiekkaa. Suurin havaittu raekoko on 4 mm. Kiviaine on hyvälaatuista. Laasti on arviolta luokkaa KS 50/50. Sideaine on karbonatisoitunut. Kiviaineen tartunnat sideaineeseen ovat laastin huokoisuuden seurauksena paikoin avoimet mutta pääosin kiinni. Halkeilua tai jatkuvaa säröilyä ei havaittu. Mikrosäröilyä on yksittäisesti. Huokosia ( = 0,02-1,0 mm) on runsaasti. Huokosten seinämillä on kohtalaisesti karbonaattia. Näyte WPA2, tiilijulkisivu. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 149 mm. Näyte koostuu tiilestä ja muurauslaastista. Tiilen ulkopinnassa on vähäistä säröilyä. Tiilen ja muurauslaastin välinen tartunta on kiinni mutta kontaktissa on yleisesti avoimia kohtia. TIILI Reikätiili on väriltään tasaisen punainen. Sen makrorakenne on suhteellisen tasainen ja tiivis. Kiviaine on pääosin kulmikasta silikaattimineraaliainesta ja suurin havaittu raekoko on 2 mm. Kiviaine on laadultaan tavanomainen. Saviaineksen mikrorakenteessa on vähäistä epätasaisuutta ja saviaine on yksittäisesti suuntautunut tai paakkuuntunut. Saviaineksen ja kiviaineen väliset tartunnat ovat kiinni. Epäjatkuvaa tekstuurisäröilyä on vähän. Säröt ovat pääosin tiilen pintojen suuntaisia. Huokosia on kohtalaisesti ja ne ovat yleensä pitkänomaisia (huokoset alle 4,5 mm). Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

19 7374/OH/12 LIITE 4 3 (4) MUURAUSLAASTI Laasti on tasalaatuista ja huokoista. Kiviaine on pääosin silikaattista hiekkaa. Suurin havaittu raekoko on alle 4 mm. Kiviaine on hyvälaatuista. Laasti on arviolta hieman sementtirikasta, mahdollisesti luokkaa KS35/65. Laasti on karbonatisoitunut. Kiviaineen tartunnat sideaineeseen ovat yleisesti kiinni. Noin 1 mm ulkopinnasta on vähäistä mikrosäröilyä (säröjen leveys alle 0,02 mm) ja muutoin säröilyä ei havaittu. Huokosia ( = 0,02-2,6 mm) on runsaasti. Huokosten seinämille on kiteytynyt jonkin verran karbonaattia. Tulosten arviointi Taulukossa 1. (tulosten tarkastelu) on kuvattu näytteen kuntoa asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä ja heikko. Betonin pakkasenkestävyyttä on arvioitu huokosrakenteen perusteella. Laastien K/S-suhteen arviointi perustuu silmämääräiseen analyysiin, jolloin tulos on ainoastaan suuntaa antava. Arvioiden perustana on käytetty ohuthietutkimuksista saatuja tuloksia. Taulukko 1. Tulosten tarkastelu Näyte Kunto Karbonatisoituminen [mm] (ka.) laasti läpi Pakkaskestävyys/ huokostäytteet index 3*/ laastissa vähän karbonaattia index 1*/ laastissa vähän karbonaattia Rapautuneisuus** tiili 2 laasti 0 tiili 0 laasti 1 WPA1 tiili välttävä, laasti hyvä WPA2 tiili laasti läpi tyydyttävä, laasti hyvä * VTT:n tiilen mikrorakenteen perusteella määrittämä luokitus (VTT julkaisu 1624, luokat 0-3). ** Rapautuneisuutta kuvattu asteikolla 0-4: 0= ei rapautumaa, 1 = vähäistä, 2 = orastavaa, 3 = kohtalaista, 4 = voimakasta. Tiilet ovat laadultaan tyydyttäviä. WPA1 tiilen rakenne on hieman epätasainen rakoilun/ säröilyn seurauksena. WPA2 saviaineen mikrorakenteessa on vähäistä epätasaisuutta. Mikrorakenteen perusteella tiilen WPA 1 pakkasenkestävyys on arviolta heikko (luokkaa index 3) ja WPA2 kohtalainen (luokkaa index 1)(VTT julkaisu 1624, luokat index 0-3). Tiilessä WPA1 havaittu säröily on mahdollisesti osittain pakkasrapautumisen aiheuttamaa. Muurauslaastien koostumus on arviolta hieman sementtirikas tai mahdollisesti luokkaa KS50/50. Ne ovat rakenteeltaan tasalaatuisia ja huokoisia, minkä perusteella niiden pakkasenkestävyys on arviolta suhteellisen hyvä. Laastien säröily on erittäin vähäistä ja lähinnä Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

20 7374/OH/12 LIITE 4 4 (4) näytteessä WPA2 on mahdollisesti lievää pintarapautumista. Huokosten seinämille on kiteytynyt karbonaattia ja sideaine on mahdollisesti vähäisesti liuennut kosteusrasituksen seurauksena (ei arviolta merkittävää säilyvyyden kannalta). WSP FINLAND OY tekijä: Vesa Kontio tutkija, FM tarkastaja: Jussi Myllykangas tutkija, FM Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

21 7673/MIKROBI/12 LIITE 5 1 (4) Fax /Anne-Mari Jokela MIKROBIANALYYSI Kohde Näytteenotto Pelimannin ala-aste Tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteenottopvm: Näytteen saapumispvm: Viljelypvm: Menetelmä Näytteiden analysointi ja tulosten tulkinta suoritettiin asumisterveysohjeen mukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: 1). Tulokset on ilmoitettu pesäkkeen muodostavina yksikköinä (materiaalinäytteissä cfu/g). Kasvatusalustoina käytettiin 2% mallasuuteagaria (2%MEA, sienet), tryptoni-hiivauute-glukoosi-agaria (THG, aktinobakteerit l. sädesienet ja muut bakteerit) sekä dikloraani-glyseroli-agaria (DG18, kserofiiliset sienet). Määritysraja on materiaalinäytteissä 90 cfu/g. Tulos 0 viittaa tulokseen, joka jää alle määritysrajan.

22 7673/MIKROBI/12 LIITE 5 2 (4) Taulukko I. Materiaalinäytteiden M5-M16 mikrobipitoisuudet cfu/g. Viitearvot ylittävät tulokset on lihavoitu. Kosteusvaurioindikaattorilajit on merkitty tähdellä *. Materiaalinäytteet Sienet Bakteerit 2%MEA DG18 Näyte n:o Laji Muut bakteerit Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä cfu/g cfu/g cfu/g cfu/g cfu/g M5 Ulkoseinä/mineraalivilla Acremonium* Hiivasienet* Mucor* 90 0 Penicillium 90 0 Steriilit Yhteensä M6 Ulkoseinä/mineraalivilla Hiivasienet* Penicillium 90 0 Steriilit Yhteensä M7 Ulkoseinä/mineraalivilla Paecilomyces lilacinus* Steriilit Yhteensä M8 Ulkoseinä/mineraalivilla Penicillium Steriilit Yhteensä M9 Ulkoseinä/mineraalivilla Acremonium* Hiivasienet* Paecilomyces lilacinus* Steriilit Yhteensä M10 Ulkoseinä/mineraalivilla Cladosporium Hiivasienet* Steriilit Yhteensä Homelajit tunnistetaan niiden lisääntymisrakenteiden (itiöt, itiöitä tuottavat erikoistuneet rihmaston osat) perusteella. Steriileillä homeilla tarkoitetaan homelajeja/pesäkkeitä, jotka eivät käytetyllä kasvatusalustalla ja/tai kasvatusajassa kasva riittävän hyvin muodostaakseen ko. lisääntymisrakenteita tai ne eivät muuten ole tunnistettavissa. Useimpien homeiden kasvu maljalla alkaa steriilin rihmaston muodostumisella. THG

23 7673/MIKROBI/12 LIITE 5 3 (4) Taulukko I (jatkoa). Materiaalinäytteiden M5-M16 mikrobipitoisuudet cfu/g. Viitearvot ylittävät tulokset on lihavoitu. Kosteusvaurioindikaattorilajit on merkitty tähdellä *. Materiaalinäytteet Sienet Bakteerit 2%MEA DG18 Näyte n:o Laji Muut bakteerit Aktinobakteerit* Bakteerit yhteensä cfu/g cfu/g cfu/g cfu/g cfu/g M11 Ulkoseinä/mineraalivilla Hiivasienet* Steriilit Yhteensä M12 Ulkoseinä/mineraalivilla Yhteensä M13 Ulkoseinä/mineraalivilla Hiivasienet* Yhteensä M14 Ulkoseinä/mineraalivilla Cladosporium > Hiivasienet* Penicillium Steriilit Yhteensä > > M15 Ulkoseinä/mineraalivilla Aspergillus versicolor* 0 90 > Hiivasienet* Penicillium Steriilit Yhteensä > > M16 Ulkoseinä/mineraalivilla Hiivasienet* Steriilit Yhteensä THG

24 7673/MIKROBI/12 LIITE 5 4 (4) Viitearvot Materiaalinäyte voidaan katsoa mikrobivaurioituneeksi, jos jokin seuraavista viitearvoista ylittyy: Sienet (homeet ja hiivat) Bakteerit Aktinobakteerit l. sädesienet cfu/g cfu/g 500 cfu/g Rakenteissa, jotka ovat kosketuksessa ulkoilman tai maaperän kanssa, saattaa esiintyä korkeita mikrobipitoisuuksia ilman että kysymyksessä on mikrobivaurio. Tulosten tulkinta Materiaalinäytteiden M8 ja M9 sienipitoisuudet ylittivät viitearvon. Näytteessä M7 esiintyi runsaasti homelajia Paecilomyces lilacinus ja näytteessä M9 erittäin runsaasti homelajia Acremonium, jotka saattavat tuottaa toksiineja sopivissa olosuhteissa. Materiaalinäytteiden M6-M10 ja M13-M16 bakteeripitoisuudet ylittivät viitearvon. Materiaalinäytteiden M5-M9 ja M13 aktinobakteeripitoisuudet ylittivät viitearvon. Materiaalinäytteissä M5-M10 ja M13-M16 voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa. Viitteet Jakelu Asumisterveysohje 2003:1 (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita). Asumisterveysopas 2009 (Ympäristö- ja terveyslehti) Home ja terveys, kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat (2010) 1 kpl tilaaja 1 kpl, /arkisto Yhteyshenkilö Katja Holappa, puh WSP FINLAND OY Saara Salmela tutkija, FM Katja Holappa tiimiesimies, FT

25 7685/OH/12 LIITE 6 1 (4) Heikkiläntie HELSINKI Puh Fax Korjausrakenteminen ja Tutkimus Anne-Mari Jokela analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Pelimannin ala-aste näytetunnukset: WPA: 004, 005, 006, 007, 008 tilaus- tai toimituspäivämäärä: (toimitus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriöt, Ø 66 mm näytemateriaali: tiili ohuthienäytelasin koko: 48 mm x 25 mm Tutkimukset Näytteistä valmistettiin ohuthieet (paksuus 0,025-0,030 mm) pintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Näytteet on valmistettu ylä-, ala-, ulkotai sisäpinnasta lähtien asiakkaan pyynnön mukaisesti. Tulokset Näytteiden yleispiirteiden tarkastelu suoritettiin ensin Olympus SZ3060 stereomikroskoopilla, minkä jälkeen ohuthieet tutkittiin Nikon E50i POL polarisaatiomikroskoopilla. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Ohuthieanalyysissä käytettiin apuna standardia ASTM C Näyte WPA004, reikätiiliulkokuori. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 161 mm. Näyte koostuu tiilestä, minkä sisäpinnasta on irronnut laastikerros (laastikerroksen vahvuus keskimäärin 30 mm). Tiilen vahvuus 130 mm. Reikätiili on väriltään tasaisen punainen. Sen rakenne on hieman epätasalaatuinen ja lähinnä säröily heikentää tiiveyttä. Kiviaine on pääosin kulmikasta silikaattimineraaliainesta ja suurin havaittu raekoko on alle 4 mm. Kiviaine on laadultaan tavanomainen. Saviaineen tiiveys on hieman vaihteleva ja näytteessä havaittiin paikoin tiiviitä, suuntautuneita saviainelinssejä. Saviaineksen ja kiviaineen väliset tartunnat ovat yleisesti kiinni. Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

26 7685/OH/12 LIITE 6 2 (4) Mikro-/ tekstuurisäröilyä havaittiin runsaasti ja ne ovat pääosin pinnan suuntaisia ja paikoin lähes jatkuvia (säröjen leveys vaihtelee < 0,01-0,1 mm). Paikoin säröt ovat teräväpiirteisiä. Lisäksi lähinnä savipaakkujen yhteydessä on verkostosäröilyä. Huokosia on kohtalaisesti ja ne ovat epäsäännöllisen muotoisia/ pitkänomaisia (huokoset alle 4,0 mm). Näyte WPA005, reikätiiliulkokuori. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 130 mm (tiilen vahvuus). Lieriönäyte on katkennut käsittelyssä noin 21 mm ulkopinnasta, reikälinjan kohdalta. Tiilen ulkopinta on vähäisesti lohkeillut ja palanäytteessä on kohtalaisesti pinnan suuntaista säröilyä. Reikätiili on väriltään tasaisen punainen. Sen rakenne on epätasainen ja säröily heikentää tiiveyttä. Kiviaine on pääosin kulmikasta silikaattimineraaliainesta ja suurin havaittu raekoko on 2 mm. Kiviaine on laadultaan tavanomainen. Saviaineksen mikrorakenne on paikoin suuntautunut. Saviaineksen ja kiviaineen väliset tartunnat ovat yleisesti kiinni. Ulkopinnasta 11 mm:n syvyyteen on runsaasti pinnan suuntaista tekstuuri-/ terävää mikrosäröilyä (säröjen leveys vaihtelee < 0,01-0,08 mm:iin). Säröt muodostavat tiheitä verkostoja. Muutoin näytteessä tekstuurisäröilyä on kohtalaisesti. Lisäksi näytteessä havaittiin säröilleitä savilinssejä. Huokosia on suhteellisen paljon ja ne ovat epäsäännöllisen muotoisia tai pitkänomaisia (huokoset alle 8,1 mm). Näyte WPA006, reikätiiliulkokuori. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 134 mm. Palanäytteen ulkopinnassa on halkeama, mikä ulottuu 25 mm:n syvyyteen (lieriön sivu lohkesi halkeamaa pitkin näytteen käsittelyssä). Lisäksi lieriönäyte on lohjennut viistosti mm ulkopinnasta. Lähellä lieriön ulkopintaa on hieman pinnan suuntaista säröilyä. Reikätiili on väriltään tasaisen punainen. Sen rakenne on suhteellisen tasalaatuinen ja kohtalaisen tiivis, mutta säröily heikentää tiiveyttä. Kiviaine on pääosin kulmikasta silikaattimineraaliainesta ja suurin havaittu raekoko on alle 3 mm. Kiviaine on laadultaan tavanomainen. Saviaines on yleisesti tasalaatuista eikä siinä havaittu paakkuuntumista tai suuntautuneisuutta. Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

27 7685/OH/12 LIITE 6 3 (4) Saviaineksen ja kiviaineen väliset tartunnat ovat yleisesti kiinni. Näytteessä on runsaasti epäjatkuvaa, suuntautunutta tekstuurisäröilyä. Terävää, alle 0,01 mm leveää mikrosäröilyä havaittiin yksittäisesti (säröt epäjatkuvia). Huokosia on suhteellisen paljon ja ne ovat usein pitkänomaisia (huokoset alle 4,0 mm). Näyte WPA007, reikätiiliulkokuori. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 133 mm. Lieriön sivussa hieman laastia. Näytelieriö on katkennut käsittelyssä 25 mm ulkopinnasta sekä 25 mm sisäpinnasta, tiilen reikälinjojen kohdilta. Palanäytteessä on kohtalaisesti pinnan/ reikien pinnan suuntaisia säröjä. Reikätiili on väriltään tasaisen punainen. Sen rakenne on hieman epätasainen ja paikoin liuskeinen. Kiviaine on pääosin kulmikasta silikaattimineraaliainesta ja suurin havaittu raekoko on 2 mm. Kiviaine on laadultaan tavanomainen. Saviaineksen mikrorakenteessa on vähäistä epätasaisuutta/ tiiveyden vaihtelua ja suuntautuneisuutta. Pinnan suuntaisia, tiiviitä savilinssejä havaittiin jonkin verran ja ne ovat paikoin säröilleet. Saviaineksen ja kiviaineen väliset tartunnat ovat yleisesti kiinni. Näytteessä havaittiin yleisesti suuntautunutta tekstuurisäröilyä ja säröjä on paikallisesti runsaasti. Huokosia on kohtalaisesti ja ne ovat yleensä pitkänomaisia (huokoset alle 4,5 mm). Näyte WPA008, reikätiiliulkokuori. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 131 mm. Lieriön sivussa hieman laastia. Näytelieriö on katkennut näytteen käsittelyssä noin 24 mm ulkopinnasta reikälinjan kohdalta. Reikätiili on väriltään tasaisen punainen. Sen rakenne on suhteellisen tiivis mutta paikoin epätasainen (harvempia alueita). Säröily heikentää tiiveyttä. Kiviaine on pääosin kulmikasta silikaattimineraaliainesta ja suurin havaittu raekoko on alle 3 mm. Kiviaine on laadultaan tavanomainen. Saviaines on yleisesti tasalaatuista, siinä havaittiin yksittäisiä savipaakkuja. Saviaineksen ja kiviaineen väliset tartunnat ovat yleisesti kiinni. Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

28 7685/OH/12 LIITE 6 4 (4) Mikro-/ tekstuurisäröilyä havaittiin suhteellisen runsaasti mutta epäsäännöllisesti (säröjen leveys alle 0,1 mm). Säröt ovat tiilen pinnan suuntaisia ja paikoin lähes jatkuvia. Ne muodostavat pienialaisia verkostoja. Lisäksi savipaakuissa on säröverkostoa. Huokosia on kohtalaisesti ja ne ovat usein pitkänomaisia (huokoset alle 4,6 mm). Tulosten arviointi Taulukossa 1. (tulosten tarkastelu) on kuvattu näytteen kuntoa asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä ja heikko. Arvioiden perustana on käytetty ohuthietutkimuksista saatuja tuloksia. Taulukko 1. Tulosten tarkastelu Näyte Kunto Pakkaskestävyys* Rapautuneisuus** WPA välttävä index WPA 0-11 mm heikko, index mm välttävä WPA välttävä index WPA tyydyttävä index WPA 008 välttävä index 2 2 * VTT:n tiilen mikrorakenteen perusteella määrittämä luokitus (VTT julkaisu 1624, luokat 0-3). ** Rapautuneisuutta kuvattu asteikolla 0-4: 0= ei rapautumaa, 1 = vähäistä, 2 = orastavaa, 3 = kohtalaista, 4 = voimakasta. Tiilet ovat laadultaan välttäviä. Tiilien kunto vaihtelee tyydyttävästä paikoin heikkoon. Makrorakenteeltaan tiilet ovat hieman epätasaisia ja mikrorakenne on paikoin suuntautunut (tekstuurisäröily/ saviainelinssit). Mikrorakenteen perusteella tiilien pakkasenkesto on arviolta heikko tai suhteellisen heikko (luokkaa index 2-3). Tiilissä havaittiin paikoin lähes jatkuvaa ja/tai teräväpiirteistä mikrosäröilyä, mikä on mahdollisesti pakkasrapautumisen aiheuttamaa. Näytteessä WPA005 pinnan rapautuminen on jo arviolta merkittävää. WSP FINLAND OY tekijä: Vesa Kontio tutkija, FM tarkastaja: Jussi Myllykangas tutkija, FM Heikkiläntie HELSINKI Puhelin

Sorvatie 11, 01480 Vantaa

Sorvatie 11, 01480 Vantaa RAPATUN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIENÄYTTEILLÄ JOKIVARREN KOULU Sorvatie 11, 01480 Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) JOKIVARREN KOULU 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS

PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS 25.3.2011 PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010 Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: As Oy Mäkärä c/o Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tarkastaja, pvm Hyväksyjä, pvm AS OY MÄKÄRÄ SIPOREX-SEINÄTUTKIMUS 1 TILAUS 2

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12

SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS 12.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Yleistiedot 2 1.2 Tehtävä 2 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus

Lisätiedot

KATTORAKENTEIDEN TUTKIMINEN LIITTYEN SISÄILMAONGELMIIN

KATTORAKENTEIDEN TUTKIMINEN LIITTYEN SISÄILMAONGELMIIN Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. 302701 Länsimäen koulu LAUSUNTO 4.2.2011 1 (5) LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO Pallastunturintie 27

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Helsingin medialukio, Moisiontie 3. Sisäilmatutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Helsingin medialukio, Moisiontie 3. Sisäilmatutkimus. Projekti Tutkimusraportti Helsingin medialukio, Moisiontie 3 Projekti 307771 31.8.2016 TIIVISTELMÄ Tutkimuskohteena oli Helsingin medialukion 2000-luvulla valmistunut laajennusosa. Koulurakennuksen 1960- ja 1980-luvuilla

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULUN KIRJASTO Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULUN KIRJASTO Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULUN KIRJASTO Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimukset 19.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 12 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10.

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto 9.10.2012 Korjausrakentaminen ja Tutkimus Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 Raporttitunnus 1280012 Jaakko Luukkonen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäenkoulu, Vantaa TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Tilakeskus PROJEKTI: 304977 IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

Teemu Männistö, RI (09) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro ILMAVUOTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tilaaja: Aaro Kohonen Oy Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu 2 02210 ESPOO Saap.pvm: 29.03.2007 Kohde: Martinlaakson koulu Tehtävä: Betonin mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 12 kpl;

Lisätiedot

RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS

RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (14) Tiivistelmä Julkisivumuuraukset ovat kaiken kaikkiaan hyväkuntoisia. Tiilien rapautumista ei havaittu. Välitöntä korjaustarvetta esiintyy

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no Asia Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa Asiakirjan sisältö Julkisivujen

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Hornhattulan päiväkoti Porvoo

Hornhattulan päiväkoti Porvoo Hornhattulan päiväkoti Porvoo IVA kuntotutkimus ja käyttövesiputkiston vuotoselvitys Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy Pohjakuva Hornhattulan päiväkoti 2 Talotekniikka

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko LIITE 1 Os 05, Asiantuntijapalvelut, kuntotutkimukset Teemu Männistö 24.2.2006 Vuotava läpivienti Vuotava läpivienti Lämmöneriste pudonnut Läpiviennisssä ilmavuoto 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko Kuva

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET

RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET CO 2 OL Bricks, avoin seminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

SOTUNGIN KOULU PIHARAKENNUS:

SOTUNGIN KOULU PIHARAKENNUS: SOTUNGIN KOULU PIHARAKENNUS: TOIMENPIDE-EHDOTUS RA 249400924 a tarkennetaan rakenteiden avaamisen jälkeen 5.3.2013 (Rajatorpantie 8 A, Vantaa) 1/8 1. YLEISTIEDOT Kohde Kohde Sotungin koulu, piharakennus

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot