Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ramirent-konsernin eettiset ohjeet"

Transkriptio

1 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria Ensimmäinen hyväksytty versio: Päivitetty: /9 RAMIRENT OYJ PL 116, Äyritie 12 A, Vantaa Puhelin Faksi ALV-tunnus: FI Kotipaikka: Helsinki

2 Ramirentin eettiset ohjeet Sisällysluettelo Ramirentin eettiset ohjeet Henkilöstö Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu Ihmisoikeudet Hyvinvointi ja turvallisuus työpaikalla Sivutoimet Asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanisuhteet Korruption ja lahjonnan vastainen toiminta Laskujen muokkauksen kieltäminen Rehellinen kilpailu ja kilpailun vapauden varmistavan lainsäädännön noudattaminen Luottamukselliset tiedot ja sisäpiirin tiedot IFRS-standardin mukaisten kirjanpito- ja raportointikäytäntöjen noudattaminen IT-tietoturva Ympäristönsuojelu ja turvallisuus Sponsorointi ja yhteisöllisyys Eettisten ohjeiden rikkominen Eettisten ohjeiden rikkomisesta raportointi Hakemisto /9

3 Ramirentin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet tukevat Ramirentin kestävää kehitystä ja menestystä. Ne käsittelevät Ramirentin yrityskulttuuria, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattamiseen. Niin Ramirentin henkilöstön kuin yhtiön sidosryhmienkin (ml. alihankkijat ja toimittajat) edellytetään noudattavan niitä kaikissa yhtiötä koskettavissa liiketoimissaan ja työtehtävissään. Eettiset ohjeet ja yhtiön toimintakäytännöt ovat saatavilla yhtiön intranetistä osoitteesta https://intra.ramirent.com ja paikallisista intranet-sivustoista. Jos et pääse yhtiön intranetiin, voit tilata ohjeet sähköpostilla osoitteesta 1. Henkilöstö 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu Hyvän ilmapiirin luominen työpaikalle edellyttää kaikkien työntekijöiden yhdenmukaista kohtelua ja samojen mahdollisuuksien tarjoamista kaikille. Lisäksi toisten hyvinvoinnista on otettava yhteinen vastuu ja muiden mielipiteitä on kunnioitettava. Teemme jatkuvasti yhdessä töitä luodaksemme hyvän ja innostavan työympäristön, jonka erikoispiirteitä ovat turvallisuus, tyytyväisyys ja osallistuminen. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, ahdistelua tai mitään rikkomuksia. Lähtökohtanamme on, että jokainen ihminen on samanarvoinen, ja tämän perusteella suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti ja luottavaisesti. Kullakin on oikeus kehittyä niin Ramirentiä kuin sen työntekijöitäkin nyt ja vastaisuudessa koskevien osaamisedellytysten mukaisesti. Luovan ilmapiirin muodostumiseen myötävaikuttavat avoin mielipiteenvaihto sekä kokemusten, osaamisen ja arvojen jakaminen. Pyrimme luomaan avoimen ilmapiirin, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä vapaasti, osallistua ja vaikuttaa yhtiön kehitykseen ja tukea sitä päivittäisellä työpanoksellaan parhaansa mukaan Ihmisoikeudet Työnantajan ominaisuudessa Ramirent on sitoutunut noudattamaan kansainvälisen työjärjestön ILO:n ydinsopimuksissa eriteltyjä periaatteita: järjestäytymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut, yhtäläinen korvaus miehille ja naisille samanarvoisesta työstä, pakkotyön lakkauttaminen, rotuun, sukupuoleen, ihonväriin, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, syntyperään tai yhteiskunnalliseen asemaan perustuvan syrjinnän poistaminen sekä lapsityövoiman käytön lakkauttaminen. Odotamme, että myös asiakkaamme, toimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme kohtelevat työntekijöitämme kunnioittavasti ja samanarvoisesti. Ostosopimuksissamme olevan lausekkeen nojalla voimme välittömästi lopettaa yhteistyön toimittajan kanssa, jos käy ilmi, että kyseinen toimittaja käyttää lapsityövoimaa. 3/9

4 1.3. Hyvinvointi ja turvallisuus työpaikalla Pyrimme muodostamaan turvallisen, terveellisen ja hyvin hallitun työympäristön. Ehkäisemme onnettomuuksia ja henkilövahinkoja toteuttamalla käytäntöjä ja toimenpiteitä, joilla minimoidaan työympäristölle luontaisten vaarojen aiheuttajat. Laadimme ja ylläpidämme järjestelmiä ja parhaita toimintatapoja, jotta voimme havaita ja välttää työstä henkilöstön hyvinvoinnille ja turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvat uhat, reagoida niihin ja toimia niiden eliminoimiseksi. Turvallinen Ramirent-työympäristö on myös raitis. Ramirentin henkilöstöön kuuluvat eivät saa työskennellä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisina. Rajallisia määriä alkoholia saatetaan kuitenkin tarjota, jos paikalliset tavat tai erityiset tilaisuudet edellyttävät tätä. Työntekijä ei voi kuitenkaan käyttää alkoholia, jos hänen on käytettävä konetta, ajettava ajoneuvoa tai tehtävä muuta sellaista, jonka suorittamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena voi koitua merkittävää haittaa Sivutoimet Ramirentin työntekijät eivät saa sitoutua kilpailevaan yritykseen eivätkä osallistua toimiin, jotka voivat heikentää joko työntekijän tai Ramirentin yrityksenä nauttimaa luottamusta. Sivutoimi ei myöskään saa sitouttaa työntekijää niin, että se vaikuttaa hänen kykyynsä suoriutua työstään täysipainoisesti ja keskittyneesti. Jos sivutoimi on yritys, asia tulee selvittää yhtiön johdon kanssa etukäteen. 2. Asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanisuhteet Terveellä pohjalla olevassa liiketoiminnassa hyvät asiakas-, toimittaja- ja kumppanuussuhteet ovat keskeisen tärkeitä. Siksi Ramirent panostaa merkittävästi hyvien suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Tilaisuuksia tapaamiseen ja näkemysten vaihtamiseen on paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedotustilaisuudet, asiakastapaamiset ja opintomatkat. Tällaisissa suhteiden luontiin ja kehittämiseen tarkoitetuissa tilanteissa saatetaan keskustella muistakin asioista kuin toimintaan suoranaisesti liittyvistä koneista tai teknisistä ratkaisuista. Sosiaaliset tapahtumat ovat tärkeä osa liikesuhteita, mutta meidän näkemyksemme on, että tapahtumat tulee järjestää siten, etteivät ulkopuoliset voi kyseenalaistaa niiden merkitystä Korruption ja lahjonnan vastainen toiminta Ramirent ei osallistu liiketoimintaan, joka saattaa johtaa eturistiriitoihin. Me emme maksa lahjuksia tai laittomia maksuja liiketoiminnan hankkimiseksi tai jatkamiseksi. Emme ota vastaan tai anna sellaisia liikelahjoja emmekä maksa sellaisia viihde- tai edustuskuluja, jotka ylittävät liikekumppaneiden välisen tavanomaisen vieraanvaraisuuden mittasuhteet. Toimintamme normit perustuvat paikallisen veroviranomaisen ohjeistukseen. Asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille tahoille 4/9

5 annettavat lahjat valitaan lahjavalikoimastamme, johon kuuluu vain paikallisen veroviranomaisen ohjeistuksen mukaisia lahjoja. Lisäksi on huomioitava, että paikallisen verolainsäädännön mukaan hyväksyttävät lahjat on silti saatettu kieltää lahjontaa ja korruptiota koskevassa lainsäädännössä. Jos lahjan tai palveluksen vastaanottaminen tai antaminen sisältää vähäisenkin eturistiriidan muodostumisen mahdollisuuden, asia tulee selvittää aina etukäteen yhtiön johdon kanssa. Käytännöllä varmistamme, että asiakkaamme, toimittajamme tai me itse emme päädy tilanteeseen, joka voitaisiin tulkita lahjonnaksi tai korruptioksi. Toteutuneeksi todettu lahjonta tai korruptio on vakava rikos, johon syylliseksi katsotaan sekä lahjontaa tarjoava että sitä vastaanottava osapuoli Laskujen muokkauksen kieltäminen Laskujen muokkausta tiedetään tapahtuvan liike-elämässä ainakin jossain määrin. Laskujen muokkaus rinnastetaan oikeudellisesti aina väärän todistuksen antamiseen, joka on lainvastaista toimintaa. Ramirent ei harjoita laskujen muokkausta. Henkilöstömme tulee kieltäytyä laskujen muokkaukseen liittyvistä pyynnöistä välittömästi. Tämä periaate estää asiakkaitamme ja/tai henkilöstöämme altistumasta rikollisten toimien houkutukselle Rehellinen kilpailu ja kilpailun vapauden varmistavan lainsäädännön noudattaminen Vakaa yhteisöllinen talous edellyttää toimivaa kilpailua kaikilla toimialoilla. Ramirent tukee rehellistä kilpailua ja vapaita markkinoita ja pyrkii edistämään niitä. Ramirent vastustaa täten ehdottomasti kaikenlaista yhteistyötä, joka rajoittaa tai estää vapaata kilpailua. Yhteistyö, jota Ramirent ei hyväksy, on esimerkiksi sopiminen hinnoittelun tai markkinoiden tai asiakkaiden jakamisesta kilpailijoiden kanssa. Tätä asiaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja lisäohjeet ovat saatavilla Ramirent Oyj:n kilpailusäännösten noudattamista koskevassa oppaassa "Yhteenveto kilpailuoikeuteen liittyvistä ohjeista" yhtiön intranetissä osoitteessa intra.ramirent.com/legal and Corporate Governance/Guidelines Luottamukselliset tiedot ja sisäpiirin tiedot Ramirent kannustaa avoimeen viestintään oleellisena osana yrityskulttuuria. Avoin viestintä edistää yrityksen sisäistä kokemusten vaihtoa ja innostuksen ja motivaation leviämistä. Tästä huolimatta on tärkeää suojella yhtiön luottamuksellisia tietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Yhtiön luottamukselliset sisäpiiritiedot Julkisesti listattuna yrityksenä Ramirent noudattaa Helsingin pörssin (NASDAQ OMX) sääntöjä ja lainsäädäntöä, joissa on määritetty ohjeet osakkeen hintaan vaikuttavien yritystietojen julkistamista varten. Ramirent Oyj:ssä kaikki tiedot, joilla saattaa olla vaikutusta Ramirentin osakkeen hintaan ja joita pörssin säännöt näin ollen koskevat, on ensin ilmoitettava ainoastaan konserniviestinnän kautta (lisätietoja on Ramirent Oyj:n Sisäpiiriohjeessa osoitteessa https://intra.ramirent.com/legal and Corporate 5/9

6 Governance/Insiders instructions and forms). Näin voidaan varmistaa, että tiedot jaetaan oikeassa muodossa ja samanaikaisesti kaikille osapuolille sekä Ramirentin työntekijöille. Kaikki pörssijulkaisut, taloustiedot ja yhtiön kehitystä koskevat tiedot voi julkistaa vain konserniviestinnän kautta. Jos konserniviestintä ei ole julkaissut taloustietoja, niitä ei saa levittää. Yhtiön muut luottamukselliset tiedot Suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin: hinta- ja volyymitiedot, asiakkaiden yhteistyössä kanssamme lähettämiin tarjouksiin liittyvät tiedot ja vastaavat tiedot. Suhteessa toimittajiin: tuotekehitykseen, tuotetestaukseen, hintoihin, toimitusehtoihin ja muihin vastaaviin asioihin liittyvät tiedot. Sisäisesti: kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin liittyvät tiedot ja henkilöstöön liittyvät tiedot. Oletamme yhteistyökumppaneidemme suojaavan tietojamme samalla tavalla kuin me suojaamme asiakkaidemme ja toimittajiemme tietoja. Tästä syystä olemme kaikki vastuussa siitä, että yhtiön sisäiset tiedot, joita ei ole julkaistu yleisesti, pidetään luottamuksellisina IFRS-standardin mukaisten kirjanpito- ja raportointikäytäntöjen noudattaminen Ramirent Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka rakenne ja toiminta on järjestetty Suomen lakien mukaisesti. Yhtiöllä on tytäryhtiöitä 13 maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Venäjällä, Ukrainassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö Ramirent Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX). Konsernitilinpäätökset on laadittu IFRS (International Financial Reporting Standards) -standardien mukaisesti tilikaudesta 2005 lähtien IT-tietoturva Edellisessä kohdassa mainittuja tietoja säilytetään yhä enemmän erilaisissa tietoteknisissä tallennusvälineissä. Tietokoneisiin tallennettuja tietoja on luonnollisesti aivan yhtä tärkeä suojata kuin kaikkia muitakin tietoja (lisätietoja Ramirent Oyj:n ITtietoturvakäytännöistä on osoitteessa intra.ramirent.com/ Group IT). 3. Ympäristönsuojelu ja turvallisuus Ramirent pyrkii kestävään kehitykseen. Yrityksen toiminta-ajatus on jo pohjimmiltaan ympäristöystävällinen. Kun yritykset ja yksityishenkilöt vuokraavat tarvitsemiaan koneita ja laitteita niiden ostamisen sijaan, vaikutus ympäristöön ja luonnonresurssien käyttöön on monessa mielessä positiivinen. Toimintaympäristössä tarvittavien koneiden kokonaismäärä vähenee ja uudet koneet ovat aiempaa ympäristöystävällisempiä. Ympäristö-, työympäristö- ja työturvallisuusasiat on integroitu toiminnallisiin tavoitteisiin. Toimimme järjestelmällisesti, jotta pystymme suojaamaan ympäristöä, luomaan hyvän työympäristön, estämään onnettomuudet ja varmistamaan turvallisen toiminnan. 6/9

7 Seuraamme jatkuvasti sääntöjen ja säädösten kehittymistä, muokkaamme rutiinejamme ja menetelmiämme olosuhteiden muuttuessa ja tiedotamme asiakkaillemme jatkuvasti esimerkiksi yhteisiä projektejamme koskevista asioista. Asetamme toimittajillemme selkeät ympäristönsuojeluvaatimukset. Asiakkaamme ovat tietoisia siitä, että koneita ja laitteita vuokratessaan he saavat ympäristöystävällisen ja turvallisen vaihtoehdon. Ympäristönsuojelu ja työturvallisuus taataan perinpohjaisella prosessilla, jolla pyritään estämään kaikki mahdolliset onnettomuudet. Prosessi kattaa kaikki osa-alueet valmistelevista työvaiheista käyttöönottoon ja projektin viimeistelemiseen. Prosessi sisältää riskiarvioinnit, vastuuvelvollisuuteen liittyvät kysymykset sekä omien työntekijöiden, kollegoiden ja asiakkaan henkilöstön kouluttamisen kemikaalien ja tuotteiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön. 4. Sponsorointi ja yhteisöllisyys Sponsorointikäytäntömme mukaisesti tuemme ensisijaisesti urheiluun, kulttuuriin ja ympäristönsuojeluun liittyviä ohjelmia. Ramirent ei sponsoroi aktiviteetteja, jotka liittyvät poliittiseen toimintaan, väkivaltaan, uskonnollisiin järjestöihin, alkoholiin tai huumausaineisiin. Meille sponsorointi tarkoittaa markkinointia vähintään kahden osapuolen välistä, liiketoimintaan verrattavissa olevaa yhteisten asioiden vaihtoa, jossa sponsorointiprojektiin sitoutumisen tarkoituksena on tuoda yritykselle taloudellista hyötyä. Yksi perustavista periaatteistamme on, että edellytämme myös saavamme jotain takaisin. Näin sponsorointiprojekti voidaan käsittää yhteiseksi hankkeeksi, eikä sijoitusta pidetä verotuksellisista syistä lahjoituksena. Sponsorointiprojekteista laaditaan aina kirjalliset sopimukset. Periaatteemme mukaisesti pyrimme tasapainottamaan eri sponsorointiprojekteja siten, että tukea voidaan osoittaa mahdollisimman monelle taholle. Ramirent kannustaa yksiköitään ja henkilöstöään osallistumaan yhteistä hyvää edistäviin yhteisöllisiin ohjelmiin sillä ehdolla, että tällaisilla ohjelmilla ei ole yhteyksiä poliittisiin puolueisiin, henkilövaalikampanjoihin tai poliittisesti suuntautuneisiin järjestöihin. Ramirent ei yhtiönä koskaan ota kantaa poliittisiin asioihin, tue poliittisia puolueita tai osoita taloudellista tukea poliittiselle toiminnalle. Urheilun saralla sponsoroimme ensisijaisesti yksittäisiä tapahtumia ja jatkuvaa kilpailutoimintaa harjoittavia organisaatioita. Yksittäisiä urheilijoita sponsoroidaan vain harvoin. Kulttuurin saralla yhtiö voi saada sponsoroinnista hyötyä esimerkiksi pyytämällä kulttuuripersoonia kertomaan henkilöstöllemme viestinnän, kehonkielen ja vastaavien asioiden merkityksestä. Ramirent kannustaa yksiköitään tukemaan Ramirentin yritystoimintoihin liittyvää opiskelua. Opinnot voivat liittyä ympäristönsuojeluun, Itä-Eurooppaan, turvallisuuskoulutukseen, laitteisiin ja koneisiin sekä rakentamiseen ja rakennusmenetelmiin liittyviin aloihin. 7/9

8 5. Eettisten ohjeiden rikkominen Ramirentin eettisten ohjeiden rikkomuksista raportoidaan Ramirent-konsernin johtoryhmälle. Rikkeet saattavat johtaa Ramirentin työntekijän irtisanomiseen tai alihankkijan/toimittajan tapauksessa yhteistyön päättymiseen Ramirent Oyj:n kanssa Kontaktit Kun tarvitset apua yrityksen käytäntöjen ymmärtämisessä, vaikeiden päätösten teossa, tai yrityksen avustamisessa toimimaan eettisten periaatteidemme mukaisesti, voit olla yhteydessä seuraaviin tahoihin: o konsultoi esimiestäsi o keskustele henkilöstöpäällikön kanssa o ota yhteyttä lakiasianjohtajaan konsernihallinnossa 5.2. Miten raportoida ohjeiden rikkomisesta Jos työntekijä uskoo, että joku yrityksen työntekijä tai muu henkilö tai yksikkö toimiessaan yrityksen nimissä tai yhteistyössä sen kanssa on rikkonut lakia tai sisäisiä käytäntöjä liittyen taloudelliseen raportointiin, korruptioon tai muuhun käytökseen, joka ei ole linjassa yrityksen eettisten periaatteiden kanssa, suosittelemme yhteyden ottamista yllä mainittuihin tahoihin. Voit myös käyttää eettistä tukipalveluamme ja internet-pohjaista raportointisivustoa (www.intouchfeedback.com/ramirent). Yritys ei suosittele nimettömien ilmoitusten tekemistä. Yrityksen raportointijärjestelmä sallii kuitenkin luottamuksellisten ja nimettömien ilmoitusten tekemisen Eettinen tukipalvelu järjestelmän kautta joko internetin kautta tai puhelimitse. Huomioitavaa on, että eettistä tukipalvelua käytetään vain kirjanpidollisten ja taloudellisten väärinkäytösten raportointiin, kuten esimerkiksi: o kirjanpito ja raportointistandardit o rahanpesu o yrityksen omaisuus o sisäpiiritieto o lahjonta tai korruptio o keksityn ihmisen palkkaaminen Lisätietoja löytyy dokumentista Ramirent Ethics Helpline Reporting Procedure. 6. Hakemisto Alkoholi 4 Asiakastapaamiset 4 Edustus 4 Hinnat 4 Hinnoittelutiedot 4 Hotellit 3 Humanitaarinen apu 5 Huumeet 7 8/9

9 IT-tietoturva 4 Korruptio 3 Kulttuuri, sponsorointi 7 Lahjat 4 Lahjonta 4 Laskujen muokkaus 5 Luottamukselliset tiedot 5 Matkustaminen 4 Opintomatkat 4 Osaomistajuus 3 Poliittiset puolueet 7 Sisäpiirin tiedot 5 Sivutoimet 4 Sosiaalinen sponsorointi 7 Sponsorointi 7 Syrjintä 3 Terveys 4 Tiedotustilaisuudet 4 Toimittajat, ympäristö 4 Toimitusehdot 5 Tuotekehitys 5 Tuotetestit 5 Turvallisuus 6 Urheilu, sponsorointi 7 Volyymeja koskevat tiedot 5 Yhdenmukainen kohtelu 3 Yhteistyö kilpailijoiden kanssa 5 Ympäristö 6 Ympäristönsuojelulait 6 9/9

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot