Hyväksytty yhtymävaltuustossa Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhtymävaltuustossa Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi

2

3 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Rehtorin katsaus, kuvaus hallinnosta ja organisaatiosta sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kokonaistalouden tarkastelu: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tunnuslukuineen sekä tilikauden tuloksen käsittely. 2. TOTEUTUMISVERTAILUT 13 Käyttötalousosan toteutumisvertailu sekä määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteutuminen verrattuna talousarvioon. 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 16 Vertailut edellisvuoteen: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 4. LIIKELAITOKSEN LIITETIEDOT 19 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot. Vastuut (leasing) sisältyvät taseen liitetietoihin. 5. LUETTELOT JA SELVITYKSET 24 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden tositelajeista. Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä 6. JOHTOKUNNAN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 25 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä.

4 Liikelaitos Edupoli 1 (25) 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Rehtorin katsaus Edupolin toimintavuosi 2013 oli kesään asti hyvin haasteellinen, mutta loppuvuonna liikevaihto kehittyi suotuisasti ja kulujen kasvu onnistuttiin pitämään pienenä. Alkuvuotta häiritsi erityisesti oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen leikkausten täytäntöönpano, joka oli n. 30 % vuodesta Yritykset olivat edelleen halukkaita kouluttamaan henkilökuntaansa, mutta uusia opiskelijaryhmiä ei voitu aloittaa ennen kuin aivan toimintavuoden lopulla. Koko toimintavuotta sekoitti työvoimatoimistojen yhdistäminen yhdeksi koko Uusimaata koskevaksi toimistoksi. Osa työvoimatoimistoista lakkautettiin ja loput muuttuivat palvelupisteiksi. Työvoimakoulutuksen hankintatoiminta etsi muotoaan koko toimintavuoden. Se aiheutti liikelaitokselle huomattavan liikevaihdon laskun työvoimakoulutuksessa. Edupolin uuden toimintatavan sisäänajo jatkui tiiviisti. Tärkein kehityskohde oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän eli StudentaPlusohjelmiston käyttöönotto. Teollisuuden nopea rakennemuutos vaati useita organisatorisia järjestelyjä tiimitasolla. Rahoitusmuotojen mukaiset asiakasryhmät keskittyivät kukin omien asiakassegmenttien palvelun ja asiakasyhteistyön kehittämiseen. Kokonaisuutena voidaan todeta, että toimintatavan uudistus on edennyt vakiinnuttamisvaiheeseen. On kuitenkin muistettava, että toimintatapojen muutos on pitkä prosessi. Toiminnan laadun kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Joka toinen vuosi suoritettava Euroopan laatupalkintokriteeristön mukainen itsearviointi tuotti 554 pistettä, joka oli 114 pistettä enemmän kuin vuonna Itsearvioinnissa pisteitä tärkeämpää oli kuitenkin löytää toiminnan kehittämiskohteita tai ns. pullonkauloja, joiden poistaminen helpottaa arkitoimintaa ja nostaa tuottavuutta. Liikelaitoksen ja sen asiakkaiden toiminnan kehittäminen tapahtuu suuressa määrin projektitoiminnan kautta. Kehittämishankkeita ja projekteja oli noin 20 kpl. Suurimpia hankkeita olivat mm. ProPaja, Haavi 2 ja Kokemus esiin 50+. ProPaja-hanke päättyi toimintavuoden lopulla ja sen toiminta siirtyi Porvoon kaupungille. Hankesalkku oli vuonna ,93 M. Uusi rakennerahastokausi on vuosina ja sen haku aukeaa toukokuussa Kansainvälisessä toiminnassa keskityttiin yhteistyöhön Petrovsky Collegen, Grimsby Instituten, Lernian ja Krasnagorsk State Collegen kanssa. Koulutuksen vienti keskittyi toimintavuonna Venäjälle Moskovan alueelle. Toimintavuonna liikelaitos pidättäytyi merkittävistä kiinteistö- ja laiteinvestoinneista osana talouden tervehdyttämistoimia. Näin ei voida menetellä enää vuonna Suurimmat investoinnit Edupoli teki oman henkilökuntansa osaamiseen. Koulutuspäiviä kertyi 5,2 päivää per henkilö. Suurin henkilöstökoulutusinvestointi oli StudentaPlus-ohjelmiston koulutus koko henkilöstölle.

5 Liikelaitos Edupoli 2 (25) Henkilöstökoulutuksessa keskityttiin myös johtamiseen, työhyvinvointiin, opettajuuteen, viestintään ja vuorovaikutukseen, näyttötutkintomestarikoulutukseen, tietotekniikkaan sekä laatu, ympäristö ja turvallisuuskoulutukseen. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutus toimi erinomaisesti henkilöstön osaamisen kehittäjänä ja toiminnan muutoksien tukena. Edupolissa oli toimintavuonna opiskelijaa ja siellä tehtiin opiskelijatyöpäivää. Opiskelijoiden kansallisuuksia oli 115 suomalaiset mukaan lukien. Eniten maahanmuuttajia oli Helsingissä ja Vantaalla. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä oli 22 %. Porvoo oli toiminnallisesti Edupolin suurin toimipiste. Seuraavina olivat Helsinki ja Vantaa. Edupolin toimintavuoden kokonaistuotot olivat 18,05 M, jossa oli kasvua 170 t edellisvuoteen verrattuna ja ylitystä talousarvioon nähden 899 t. Liikevaihto oli 16,61 M. Kasvua saavutettiin vuoteen 2012 nähden 222 t ja ylitystä talousarvioon nähden 641 t, joka oli hyvä saavutus taloudellisesti kireänä aikana. Koulutuslajikohtaisesti tarkasteltuna työvoimakoulutuksen myynti oli 5,98 M laskien 7,3 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pääosin ostotoiminnassa esiintyneiden ongelmien vuoksi. Ammatillinen lisäkoulutuksen myynti oli 2,08 M, joka oli lähes sama kuin edellisenä vuotena. Lisäkoulutukseen saatiin lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta 386 t, jolloin lisäkoulutuksen myynti oli 2,47 M eli kasvua oli 17,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Oppisopimuskoulutuksen myynti oli 2,88 M, joka laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna lisäkoulutuksen säästöjen takia. Henkilöstökoulutuksen myynti oli 691 t. Siinä oli laskua 28 t monen vuoden vahvan kasvun jälkeen. Ammatillisen peruskoulutuksen myynti nousi 465 t eli 14,5 % ollen 3,67 M. Liikelaitoksen tulos oli 325 t, johon sisältyi osakehuoneistojen myyntivoittoja 198 t, joten operatiivinen tulos oli 127 t. Yhteenvetona voidaan todeta, että talousarviota suurempi liikevaihto ja kulujen hallinta varmistivat kohtuullisen tuloksen. Kiitän johtokuntaa ja yhtymähallitusta arvokkaasta tuesta, henkilökuntaa tuloksekkaasta työstä ja kaikkia yhteistyökumppaneita antoisasta yhteistyöstä. Porvoossa Markku Kantonen rehtori

6 Liikelaitos Edupoli 3 (25) 1.2 Liikelaitoksen hallinto ja toimintojen organisointi Liikelaitos Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen nimeämä johtokunta. Toiminnassa noudatetaan sitä koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia muita sääntöjä. Liikelaitos Edupolin johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Esittelijöinä toimivat rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava, joka toimii myös johtokunnan sihteerinä. Johtokunnan kokouksiin osallistuu myös apulaisrehtori Laila Erävalo. Opettajakuntaa johtokunnassa edusti Kirsi-Marja Ollikainen, varalla Kerstin Rikberg. Muun henkilökunnan edustajana toimii Seija Järvinen, varalla Sinikka Väisänen. Liikelaitos Edupolin johtokunnan jäsenet ovat toimikaudella seuraavat: puheenjohtaja Ulf Backman (varajäsen, Rainer Busk) varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo (Sari Eriksson) Gunnel Laukas (Nina Björkman-Nysten) Markku Aaltovirta (Mirja Suhonen) Taru OIlila (Heikki Majakallio) Jouko Turpeinen (Ismo Kokko) Satu Mäntyranta (Tuomas Jakovesi) yhtymähallituksen edustaja on Matti Kalvia Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan Liikelaitos Edupolin johtokuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Ulf Backman (varajäsen Gunnel Laukas) varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo (Erika Kähärä) Taru Ollila (Heikki Majakallio) Reijo Mokka (Jouni Vilkki) Juha Virkki (Anne Berg) Merja Wilkman (Jouko Turpeinen) Hannele Ugur (Jari Pischow) yhtymähallituksen edustaja Veikko Ekström Esittelijöinä toimivat rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava, joka toimii myös johtokunnan sihteerinä. Johtokunnan kokouksiin osallistuu myös apulaisrehtori Laila Erävalo. Opettajakuntaa johtokunnassa edusti Kirsi-Marja Ollikainen, ensimmäinen varajäsen Kerstin Rikberg ja toinen varajäsen Veera Wejberg. Muun henkilökunnan edustajana toimii Tanja Kurki-Suonio ja varalla Sinikka Väisänen. Edupolin johtoryhmään ovat kuuluneet seuraavat: Markku Kantonen, pj; Laila Erävalo, varapj; Kimmo Orava, sihteeri; toimialajohtajat: Tarmo Vaalasmaa, Riitta Laukkanen ja Henry Laitinen; asiakkuusjohtaja Mikko Kivekäs; muun henkilökunnan edustaja Marja Nurmi ja opettajakunnan edustajat Kirsi-Marja Ollikainen, Veera Wejberg ja Sanna Kotomäki

7 Liikelaitos Edupoli 4 (25) Edupolilla on toimipisteet Porvoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Koulutusta järjestetään myös Amiston tiloissa Loviisassa ja Pomo-talossa Porvoossa. 1.3 Osaamispalvelujen toteutus Opetustoiminnan tunnusluvut Vuoden 2013 opetustoiminnan volyymit kehittyivät samalla tavalla kuin vuonna 2012: koulutukseen osallistujien määrä laski, mutta opiskelijatyöpäivien määrä kasvoi. Tilanne johtui lähinnä rahoitusmuotojen sisällä tapahtuneista muutoksista. Työvoimakoulutus väheni, mutta varsinkin ammatillinen peruskoulutus ja lisäkoulutus lisääntyivät. Opiskelijoista naisia oli 51 % ja miehiä 49 %. Miesten keski-ikä oli 35,7 vuotta ja naisten 37 vuotta. Kaikkien opiskelijoiden keski-ikä oli 36,6 vuotta. Keski-ikä nousi edellisestä vuodesta vajaalla vuodella. Opiskelijoista 33 % oli alle 30-vuotiaita. Toimintakaudella alkaneessa Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa opiskeli 68 opiskelijaa. Osallistujat v Muutos vuodesta 2012 Opiskelijatyöpäivät v.2013 Muutos vuodesta ,3 % % Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä kasvoi. Useammalla kuin joka viidennellä opiskelijalla oli muu kuin Suomen kansalaisuus. Yhteensä kansalaisuuksia oli 115. Eniten osallistujia oli Virosta (388), Venäjältä (314), Irakista (129), Turkista (108) ja Vietnamista (99). Opiskelijat puhuivat äidinkielenään 78 eri kieltä. Eniten maahanmuuttajia (1 043) opiskeli Helsingin toimipisteessä.

8 Liikelaitos Edupoli 5 (25) Maahanmuuttajat v Muutos vuodesta 2012 Kansalaisuudet v Muutos vuodesta ,3 % ,5 % Kehittämistoimenpiteistä huolimatta keskeyttämisten määrä kasvoi oppilaitoksessa. Eniten keskeyttämiset lisääntyivät työvoimakoulutuksessa (5,7 prosenttiyksikköä), mutta toisaalta ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen keskeyttämisprosentit kääntyivät laskuun. Perustutkintoja suoritettiin 328, ammattitutkintoja 279 ja erikoisammattitutkintoja 183. Tutkinnon osia suoritettiin yhteensä Perustutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta ammattitutkintojen määrä laski 27 prosenttia. Ammattitutkintojen määrän voimakas kasvu vuonna 2012 selittää vuoden 2013 pienemmän määrän. Eniten suoritettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoja (94 kpl), liiketalouden perustutkintoja (65 kpl) ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoja (48 kpl). Lisäksi noin opiskelijaa osallistui pätevyystesteihin saadakseen esim. hygieniaosaamistodistuksen, anniskelupassin tai tulityökortin. Keskeyttämiset v Muutos vuodesta 2012 Tutkinnot v Muutos vuodesta ,5 % +3 %-yksikköä 790-6,7 % Alueelliset volyymit Suuri osa Edupolin opiskelijoista oli kotoisin Helsingistä (3 147), Vantaalta (2 062) ja Porvoosta (1 779). Opiskelijamäärä on vähentynyt sekä pääkaupunkiseudulla että Itä-Uudellamaalla. Kunnat Askola Lapinjärvi Loviisa Myrskylä Orimattila Pornainen Porvoo Pukkila Sipoo Alue Itä-Uusimaa Pääkaupunkiseutu Muut Helsingin toimipiste kasvatti opiskelijatyöpäiviään peräti 47 %. Kasvu johtui ensisijaisesti syksyllä alkaneesta suuresta maahanmuuttajille suunnatusta koulutuspaketista. Porvoon toimipiste oli edelleen toiminnan osalta suurin toimipiste. Varsinkin ammatillinen peruskoulutus lisäsi määriä. Keravan toimipiste lisäsi opiskelijamääriään, mutta opiskelijatyöpäivien määrä väheni hieman.

9 Liikelaitos Edupoli 6 (25) Toimipisteet 2012 Osallistujat 2013 Osallistujat Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Toimipisteet 2012 Opiskelijatyöpäivät 2013 Opiskelijatyöpäivät Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toimintavuoden aikana on jossain määrin hankaloittanut tunnuslukujen vertailemista ja analysointia. 1.4 Edupolin kehittämisen painopisteiden toteutuminen Oppiminen ja kasvu Liikelaitos panosti osaamisen kehittämiseen ja sen ylläpitoon vuonna ,2 koulutuspäivää henkilöä kohden. Tärkein koulutuskohde oli StudentaPlus-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokoulutus. Koulutustilaisuuksia oli 46 ja niihin osallistui 605 henkilöä. Opetushenkilöstöstä NTM pätevyys oli 55 %:lla, tavoitetason ollessa 70 %. Koulutuksessa oli 17 henkilöä. Opetushenkilöstön pedagogisen pätevyyden pitkän aikavälin tavoite on 75 %. Vuoden 2013 lopussa pätevyysaste oli 42 % ja koulutuksessa oli 12 henkilöä. Sivutoimiset kouluttajat ovat laskelmissa mukana, joka laskee prosenttiosuutta n. 10 %. Molemmissa pätevöitymiskohteissa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Työelämän tutustumisjaksolla oli kolme opettajaa. Perehdyttämiskoulutuksen uudistaminen siirrettiin kuntayhtymätasolle, jotta perehdytysohjelma pystyy palvelemaan koko konsernin rekrytoitavaa henkilökuntaa. Perehdytysohjelma saadaan koekäyttöön maaliskuussa Henkilöstön koulutuksessa keskityttiin myös johtamiseen, työhyvinvointiin, opettajuuteen, viestintään ja vuorovaikutukseen, tietotekniikkaan sekä laatu, ympäristö ja turvallisuuskoulutukseen. Toimintatavat ja prosessit Asiakasryhmien toimintaprosesseja muokattiin sujuvammiksi. Tavoitteena oli karsia toimintoja, jotka eivät tuo lisäarvoa asiakkaalle. Tulokset ovat vielä hajanaisia, mutta pitkäjänteinen työ tulee jatkumaan. Opiskelijoiden läpäisy kasvoi perustutkinnoissa 3,3 % ja lisäkoulutuksessa11,3 %, jolla on positiivinen vaikutus valtion tulosrahoitukseen. Nuorten aikuisten syrjäytymisen estämiseksi toteutettiin tavoitteiden mukaan 10 uravalmennuskoulutusta. Nuoria rekrytoitiin oppisopimuskoulutuksella useisiin yrityksiin. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat S- ja K-ryhmä, Eurokangas sekä Lassila & Tikanoja. Edupoli sai Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisessa itsearvioinnissa 554 pistettä, joka on erinomainen suoritus. Tärkeintä ovat kuitenkin arvioinnissa löydetyt kehittämiskohteet, joiden kautta voidaan nostaa tuottavuutta.

10 Liikelaitos Edupoli 7 (25) Asiakkuus Tulevaisuus Edupolilla oli ns. avainasiakkaita 110 kpl ja kumppanuussopimuksia 11 kpl. Uusia merkittäviä asiakkuuksia syntyi toimintavuonna n. 20 kpl. Kumppanuussopimuksien määrä ja niiden kautta syntynyt liikevaihto ovat vahvassa kasvussa. Asiakastyytyväisyydessä Edupolin tavoitteena on olla yli valtakunnallisten keskiarvojen. Toimintavuonna Edupoli oli pääosin valtakunnallisessa keskiarvossa, mutta valmentavassa koulutuksessa ylitettiin valtakunnallinen keskiarvo merkittävästi. Liikelaitoksen toiminnan turvaa parhaiten terve, positiivinen talous. Tulostavoitteenamme oli 100 t euroa. Edupolin operatiivinen eli toiminnallinen tulos oli 127 t, jota voi pitää hyvänä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Edupoli luopui toimintavuonna kahdesta osakehuoneistosta ja sai niistä myyntivoittoja 198 t, joten kokonaistulos oli 325 t Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Edupolissa noudatetaan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ohjeita sisäisestä valvonnasta. Näistä menetelmistä on kirjoitettu kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Liikelaitos Edupolin johtosäännössä ja toimivaltuusluettelossa määritellään kuinka toimivaltaa on delegoitu virkamiehille ja toimenhaltijoille. Jokainen viran- ja toimenhaltija, jolle on delegoitu päätösvaltaa, tekee päätökset juoksevasti numeroituun päätösluetteloon. Johtavat viranhaltijat seuraavat osana johtamistehtäväänsä alemmille tasoille delegoitujen toimivaltuuksien noudattamista. Yhtymähallitus ja liikelaitos Edupolin johtokunta seuraavat kokouksissaan johtavien viranhaltijoiden päätöksiä ja halutessaan käyttävät otto-oikeuttaan. Edupolin johtavat viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä johtokunnalle.

11 Liikelaitos Edupoli 8 (25) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luetettavuus Johtavat viranhaltijat seuraavat tavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja tarvittaessa ohjaavat päätöksillään toimintaa asetettujen tavoitteiden suuntaan. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja valvonta perustuu mm. taloushallinnon ja opiskelijahallinnon tietojärjestelmistä laadittaviin yhteenvetoihin. Tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista tiedotetaan johtokunnalle. Riskienhallinnan järjestäminen Edupolilla on laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät ISO9001, ISO14001 ja OHSAS Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, jonka lähtökohtana on säännölliset riskien kartoitukset ja näiden perusteella rakennettu toimiva johtamisjärjestelmä. Sisäiset auditoinnit ovat osa toimintajärjestelmäämme. Toimintaamme auditoidaan myös ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. Arvio sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä Edupolilla eikä kuntayhtymällä ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä vaan sisäinen valvonta hoidetaan ensisijaisesti esimiesten valvontavelvollisuuteen kuuluvana sisäisenä tarkkailuna. Sisäinen tarkkailu on osa operatiivista johtamista ja sen tehokkuus perustuu jatkuvaan valvontaan ja valvonnan reaaliaikaisuuteen. Sisäinen valvonta on nykyisellään riittävää ja toimivaa.

12 Liikelaitos Edupoli 9 (25) LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Liikevaihto Muut tuotot Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Liikeylijäämä/alijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 2 Muut rahoitustuotot 4 2 Korkokulut Korvaus peruspääomasta -2-2 Muut rahoituskulut -1-1 Liikeylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä Tilikauden ylijäämä/-alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,1 % 1,7 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,5 % 1,6 % Voitto, % 2,0 % 0,7 %

13 Liikelaitos Edupoli 10 (25) LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 582,4 % 306,2 % Lainanhoitokate 9,2 5,5 * Kassan riittävyys päivinä * Quick ratio 1,4 1,2 * Current ratio 1,4 1,2 * rahavaroihin laskettu saatavat kuntayhtymältä

14 Liikelaitos Edupoli 11 (25) LIIKELAITOKSEN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Aineettomat hyödykkeet Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Sijoitukset Pitkäaikainen yhteensä Osakkeet ja osuudet Lyhytaikainen Sijoitukset Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut lyhytaikaiset velat Saamiset Siirtovelat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymältä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % 61,1 % 60,6 % 2. Suhteellinen velkaantuneisuus % 26,0 % 25,8 % 3. Lainakanta Kertynyt ylijäämä

15 Liikelaitos Edupoli 12 (25) LIIKELAITOKSEN KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2013 Tulot Menot Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Korkotuotot 1 Korkokulut 10 Muut rahoitustuotot 3 Muut rahoituskulut 1 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -198 Investoinnit Investoinnit Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien Investointimenot 142 hyödykkeiden luovutustulot 390 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lisäys 83 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäys Oman pääoman vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 793 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = -793 Liikelaitoksen tuloksen käsittely Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää ,05 (tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja) Johtokunnan ehdotus tilikauden ylijäämän käsittelyksi: Tilikauden ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

16 Liikelaitos Edupoli 13 (25) 2. TOTEUTUMISVERTAILUT LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio 2013 Liikevaihto Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Aineet ja tarvikkeet Palvelut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Liikeyli/alijäämä Ylijäämä/alijäämä enn. var. Tilikauden ylijäämä/alijäämä

17 Liikelaitos Edupoli 14 (25) LIIKELAITOKSEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2013 Johtokunnan hyväksymään investointisuunnitelmaan verrattuna Kohde Hankittava laite tai kokonaisuus Alkuper. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edupolin toimipisteet Keravan toimipisteen investoinnit Vantaan toimipiste mm. hierojakoulutuksen siirtämiseen Virnatien tiloihin Porvoon tilojen saneerausta ja laitteita (mm. ravintolalaitteita, ent. kirjaston saneeraus) Helsingin toimipiste, varautuminen henkilöstöravintolan ilmanvaihdon tehostamiseen Muut toimipisteet Kalustohankintoja tarpeen mukaan Toimialojen investoinnit Tekniikan toimialan investoinnit koulutuslaitteistoihin (trukki, sähköverkkokoulutusinvestoinnit, polttoleikkauskone ym.) Liiketoimintatoimialan laiteinvestoinnit Palvelutoimialan investoinnit koulutuslaitteistoihin (Jalkojenhoitaja- ja hierojakoulutuslaitteet ym.) Yhteiset investoinnit Edupoli Oy osakkeiden hankinta Kaksi autoa joiden on tarkoitus korvata vanhimmat käytössä olevat autot Yhteensä

18 Liikelaitos Edupoli 15 (25) LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja inv.nettokassavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta (ei kunta) Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

19 Liikelaitos Edupoli 16 (25) 3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot , ,99 Muut tuet ja avustukset , ,20 Tuotot yhteensä , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,04 Palvelujen ostot , , , ,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,39 Henkilösivukulut Eläkkeet , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot , ,96 Liiketoiminnan muut kulut , ,60 Liikeylijäämä/-alijäämä , ,57 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 136, ,32 Muut rahoitustuotot 3 572, ,80 Muille maksetut korkokulut , ,28 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -741, ,32-926, ,32 Ylijäämä/alijäämä enn. sat.er , ,25 Ylijäämä/alijäämä enn. var , ,25 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,25

20 Liikelaitos Edupoli 17 (25) LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

21 Liikelaitos Edupoli 18 (25) LIIKELAITOKSEN TASE V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,39 Muut pitkävaikutteiset menot , ,65 Muut omat rahastot , ,06 Aineettomat hyödykkeet , ,65 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,23 Tilikauden yli-/alijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,93 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,31 Koneet ja kalusto , ,40 VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet , ,25 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,00 Sijoitukset Pitkäaikainen yhteensä , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,90 Lyhytaikainen Sijoitukset , ,90 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut lyhytaikaiset velat , ,53 Saamiset Siirtovelat , ,45 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma , ,85 Myyntisaamiset , ,26 Saamiset kuntayhtymältä , ,96 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,78 Muut saamiset , ,14 Siirtosaamiset , ,51 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,87 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,78

22 Liikelaitos Edupoli 19 (25) 4. LIIKELAITOKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja- menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistot on laskettu yhtymävaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot (8) Liikevaihto ,83 Yksikköhintarahoitus (VOS) ,00 Tv-poliittinen koulutus ,20 Oppisopimuskoulutus ,89 Muu koulutuksen myynti ,55 Muut tuotot ,69 Maksutuotot ,50 Liiketoiminnan muut tuotot ,64 Vuokratuotot ,57 Laskutetut kustannusten korvaukset ,06 Käyttöomaisuuden luovutustulot ,48 AS OY Suolaketie 4 myyntivoitto ,73 Kiint. OY Söderkullan liikekeskus myyntivoitto ,06 Muut myyntivoitot 8 326,69 Muut tuotot (työterv.huol.korv., perintäpalkkioita, yms.) ,53 Tuet ja avustukset (OPH, ELY-keskus mm.) ,47 Tuotot yhteensä ,94 Satunnaiset tuotot ja kulut (11) (ei raportoitavaa) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista (12) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 4 v tasapoisto Vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot 5 v tasapoisto Muut 4 v tasapoisto Herttoniemen toimipist. perusparannusmenot 10 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Oppilaitosrakennukset 40 v tasapoisto Asuinrakennukset 30 v tasapoisto Talorakennukset, normaalit 20 v tasapoisto Talorakennukset, kevyet 15 v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Tieto- ja televerkot 8 v tasapoisto Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 v tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15 v tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet 15 v tasapoisto Koneet ja kalusto Koneet ja laitteet 10 v tasapoisto Liikennevälineet, raskaat 10 v tasapoisto Liikennevälineet, muut 5 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 8 v tasapoisto Atk-laitteet 4 v tasapoisto Muut laitteet ja kalusteet 8 v tasapoisto Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaik. sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot