Hyväksytty yhtymävaltuustossa Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhtymävaltuustossa Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi

2

3 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Rehtorin katsaus, kuvaus hallinnosta ja organisaatiosta sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kokonaistalouden tarkastelu: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tunnuslukuineen sekä tilikauden tuloksen käsittely. 2. TOTEUTUMISVERTAILUT 13 Käyttötalousosan toteutumisvertailu sekä määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteutuminen verrattuna talousarvioon. 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 16 Vertailut edellisvuoteen: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 4. LIIKELAITOKSEN LIITETIEDOT 19 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot. Vastuut (leasing) sisältyvät taseen liitetietoihin. 5. LUETTELOT JA SELVITYKSET 24 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden tositelajeista. Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä 6. JOHTOKUNNAN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 25 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä.

4 Liikelaitos Edupoli 1 (25) 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Rehtorin katsaus Edupolin toimintavuosi 2013 oli kesään asti hyvin haasteellinen, mutta loppuvuonna liikevaihto kehittyi suotuisasti ja kulujen kasvu onnistuttiin pitämään pienenä. Alkuvuotta häiritsi erityisesti oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen leikkausten täytäntöönpano, joka oli n. 30 % vuodesta Yritykset olivat edelleen halukkaita kouluttamaan henkilökuntaansa, mutta uusia opiskelijaryhmiä ei voitu aloittaa ennen kuin aivan toimintavuoden lopulla. Koko toimintavuotta sekoitti työvoimatoimistojen yhdistäminen yhdeksi koko Uusimaata koskevaksi toimistoksi. Osa työvoimatoimistoista lakkautettiin ja loput muuttuivat palvelupisteiksi. Työvoimakoulutuksen hankintatoiminta etsi muotoaan koko toimintavuoden. Se aiheutti liikelaitokselle huomattavan liikevaihdon laskun työvoimakoulutuksessa. Edupolin uuden toimintatavan sisäänajo jatkui tiiviisti. Tärkein kehityskohde oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän eli StudentaPlusohjelmiston käyttöönotto. Teollisuuden nopea rakennemuutos vaati useita organisatorisia järjestelyjä tiimitasolla. Rahoitusmuotojen mukaiset asiakasryhmät keskittyivät kukin omien asiakassegmenttien palvelun ja asiakasyhteistyön kehittämiseen. Kokonaisuutena voidaan todeta, että toimintatavan uudistus on edennyt vakiinnuttamisvaiheeseen. On kuitenkin muistettava, että toimintatapojen muutos on pitkä prosessi. Toiminnan laadun kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Joka toinen vuosi suoritettava Euroopan laatupalkintokriteeristön mukainen itsearviointi tuotti 554 pistettä, joka oli 114 pistettä enemmän kuin vuonna Itsearvioinnissa pisteitä tärkeämpää oli kuitenkin löytää toiminnan kehittämiskohteita tai ns. pullonkauloja, joiden poistaminen helpottaa arkitoimintaa ja nostaa tuottavuutta. Liikelaitoksen ja sen asiakkaiden toiminnan kehittäminen tapahtuu suuressa määrin projektitoiminnan kautta. Kehittämishankkeita ja projekteja oli noin 20 kpl. Suurimpia hankkeita olivat mm. ProPaja, Haavi 2 ja Kokemus esiin 50+. ProPaja-hanke päättyi toimintavuoden lopulla ja sen toiminta siirtyi Porvoon kaupungille. Hankesalkku oli vuonna ,93 M. Uusi rakennerahastokausi on vuosina ja sen haku aukeaa toukokuussa Kansainvälisessä toiminnassa keskityttiin yhteistyöhön Petrovsky Collegen, Grimsby Instituten, Lernian ja Krasnagorsk State Collegen kanssa. Koulutuksen vienti keskittyi toimintavuonna Venäjälle Moskovan alueelle. Toimintavuonna liikelaitos pidättäytyi merkittävistä kiinteistö- ja laiteinvestoinneista osana talouden tervehdyttämistoimia. Näin ei voida menetellä enää vuonna Suurimmat investoinnit Edupoli teki oman henkilökuntansa osaamiseen. Koulutuspäiviä kertyi 5,2 päivää per henkilö. Suurin henkilöstökoulutusinvestointi oli StudentaPlus-ohjelmiston koulutus koko henkilöstölle.

5 Liikelaitos Edupoli 2 (25) Henkilöstökoulutuksessa keskityttiin myös johtamiseen, työhyvinvointiin, opettajuuteen, viestintään ja vuorovaikutukseen, näyttötutkintomestarikoulutukseen, tietotekniikkaan sekä laatu, ympäristö ja turvallisuuskoulutukseen. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutus toimi erinomaisesti henkilöstön osaamisen kehittäjänä ja toiminnan muutoksien tukena. Edupolissa oli toimintavuonna opiskelijaa ja siellä tehtiin opiskelijatyöpäivää. Opiskelijoiden kansallisuuksia oli 115 suomalaiset mukaan lukien. Eniten maahanmuuttajia oli Helsingissä ja Vantaalla. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä oli 22 %. Porvoo oli toiminnallisesti Edupolin suurin toimipiste. Seuraavina olivat Helsinki ja Vantaa. Edupolin toimintavuoden kokonaistuotot olivat 18,05 M, jossa oli kasvua 170 t edellisvuoteen verrattuna ja ylitystä talousarvioon nähden 899 t. Liikevaihto oli 16,61 M. Kasvua saavutettiin vuoteen 2012 nähden 222 t ja ylitystä talousarvioon nähden 641 t, joka oli hyvä saavutus taloudellisesti kireänä aikana. Koulutuslajikohtaisesti tarkasteltuna työvoimakoulutuksen myynti oli 5,98 M laskien 7,3 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pääosin ostotoiminnassa esiintyneiden ongelmien vuoksi. Ammatillinen lisäkoulutuksen myynti oli 2,08 M, joka oli lähes sama kuin edellisenä vuotena. Lisäkoulutukseen saatiin lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta 386 t, jolloin lisäkoulutuksen myynti oli 2,47 M eli kasvua oli 17,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Oppisopimuskoulutuksen myynti oli 2,88 M, joka laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna lisäkoulutuksen säästöjen takia. Henkilöstökoulutuksen myynti oli 691 t. Siinä oli laskua 28 t monen vuoden vahvan kasvun jälkeen. Ammatillisen peruskoulutuksen myynti nousi 465 t eli 14,5 % ollen 3,67 M. Liikelaitoksen tulos oli 325 t, johon sisältyi osakehuoneistojen myyntivoittoja 198 t, joten operatiivinen tulos oli 127 t. Yhteenvetona voidaan todeta, että talousarviota suurempi liikevaihto ja kulujen hallinta varmistivat kohtuullisen tuloksen. Kiitän johtokuntaa ja yhtymähallitusta arvokkaasta tuesta, henkilökuntaa tuloksekkaasta työstä ja kaikkia yhteistyökumppaneita antoisasta yhteistyöstä. Porvoossa Markku Kantonen rehtori

6 Liikelaitos Edupoli 3 (25) 1.2 Liikelaitoksen hallinto ja toimintojen organisointi Liikelaitos Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen nimeämä johtokunta. Toiminnassa noudatetaan sitä koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia muita sääntöjä. Liikelaitos Edupolin johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Esittelijöinä toimivat rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava, joka toimii myös johtokunnan sihteerinä. Johtokunnan kokouksiin osallistuu myös apulaisrehtori Laila Erävalo. Opettajakuntaa johtokunnassa edusti Kirsi-Marja Ollikainen, varalla Kerstin Rikberg. Muun henkilökunnan edustajana toimii Seija Järvinen, varalla Sinikka Väisänen. Liikelaitos Edupolin johtokunnan jäsenet ovat toimikaudella seuraavat: puheenjohtaja Ulf Backman (varajäsen, Rainer Busk) varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo (Sari Eriksson) Gunnel Laukas (Nina Björkman-Nysten) Markku Aaltovirta (Mirja Suhonen) Taru OIlila (Heikki Majakallio) Jouko Turpeinen (Ismo Kokko) Satu Mäntyranta (Tuomas Jakovesi) yhtymähallituksen edustaja on Matti Kalvia Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan Liikelaitos Edupolin johtokuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Ulf Backman (varajäsen Gunnel Laukas) varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo (Erika Kähärä) Taru Ollila (Heikki Majakallio) Reijo Mokka (Jouni Vilkki) Juha Virkki (Anne Berg) Merja Wilkman (Jouko Turpeinen) Hannele Ugur (Jari Pischow) yhtymähallituksen edustaja Veikko Ekström Esittelijöinä toimivat rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava, joka toimii myös johtokunnan sihteerinä. Johtokunnan kokouksiin osallistuu myös apulaisrehtori Laila Erävalo. Opettajakuntaa johtokunnassa edusti Kirsi-Marja Ollikainen, ensimmäinen varajäsen Kerstin Rikberg ja toinen varajäsen Veera Wejberg. Muun henkilökunnan edustajana toimii Tanja Kurki-Suonio ja varalla Sinikka Väisänen. Edupolin johtoryhmään ovat kuuluneet seuraavat: Markku Kantonen, pj; Laila Erävalo, varapj; Kimmo Orava, sihteeri; toimialajohtajat: Tarmo Vaalasmaa, Riitta Laukkanen ja Henry Laitinen; asiakkuusjohtaja Mikko Kivekäs; muun henkilökunnan edustaja Marja Nurmi ja opettajakunnan edustajat Kirsi-Marja Ollikainen, Veera Wejberg ja Sanna Kotomäki

7 Liikelaitos Edupoli 4 (25) Edupolilla on toimipisteet Porvoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Koulutusta järjestetään myös Amiston tiloissa Loviisassa ja Pomo-talossa Porvoossa. 1.3 Osaamispalvelujen toteutus Opetustoiminnan tunnusluvut Vuoden 2013 opetustoiminnan volyymit kehittyivät samalla tavalla kuin vuonna 2012: koulutukseen osallistujien määrä laski, mutta opiskelijatyöpäivien määrä kasvoi. Tilanne johtui lähinnä rahoitusmuotojen sisällä tapahtuneista muutoksista. Työvoimakoulutus väheni, mutta varsinkin ammatillinen peruskoulutus ja lisäkoulutus lisääntyivät. Opiskelijoista naisia oli 51 % ja miehiä 49 %. Miesten keski-ikä oli 35,7 vuotta ja naisten 37 vuotta. Kaikkien opiskelijoiden keski-ikä oli 36,6 vuotta. Keski-ikä nousi edellisestä vuodesta vajaalla vuodella. Opiskelijoista 33 % oli alle 30-vuotiaita. Toimintakaudella alkaneessa Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa opiskeli 68 opiskelijaa. Osallistujat v Muutos vuodesta 2012 Opiskelijatyöpäivät v.2013 Muutos vuodesta ,3 % % Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä kasvoi. Useammalla kuin joka viidennellä opiskelijalla oli muu kuin Suomen kansalaisuus. Yhteensä kansalaisuuksia oli 115. Eniten osallistujia oli Virosta (388), Venäjältä (314), Irakista (129), Turkista (108) ja Vietnamista (99). Opiskelijat puhuivat äidinkielenään 78 eri kieltä. Eniten maahanmuuttajia (1 043) opiskeli Helsingin toimipisteessä.

8 Liikelaitos Edupoli 5 (25) Maahanmuuttajat v Muutos vuodesta 2012 Kansalaisuudet v Muutos vuodesta ,3 % ,5 % Kehittämistoimenpiteistä huolimatta keskeyttämisten määrä kasvoi oppilaitoksessa. Eniten keskeyttämiset lisääntyivät työvoimakoulutuksessa (5,7 prosenttiyksikköä), mutta toisaalta ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen keskeyttämisprosentit kääntyivät laskuun. Perustutkintoja suoritettiin 328, ammattitutkintoja 279 ja erikoisammattitutkintoja 183. Tutkinnon osia suoritettiin yhteensä Perustutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta ammattitutkintojen määrä laski 27 prosenttia. Ammattitutkintojen määrän voimakas kasvu vuonna 2012 selittää vuoden 2013 pienemmän määrän. Eniten suoritettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoja (94 kpl), liiketalouden perustutkintoja (65 kpl) ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoja (48 kpl). Lisäksi noin opiskelijaa osallistui pätevyystesteihin saadakseen esim. hygieniaosaamistodistuksen, anniskelupassin tai tulityökortin. Keskeyttämiset v Muutos vuodesta 2012 Tutkinnot v Muutos vuodesta ,5 % +3 %-yksikköä 790-6,7 % Alueelliset volyymit Suuri osa Edupolin opiskelijoista oli kotoisin Helsingistä (3 147), Vantaalta (2 062) ja Porvoosta (1 779). Opiskelijamäärä on vähentynyt sekä pääkaupunkiseudulla että Itä-Uudellamaalla. Kunnat Askola Lapinjärvi Loviisa Myrskylä Orimattila Pornainen Porvoo Pukkila Sipoo Alue Itä-Uusimaa Pääkaupunkiseutu Muut Helsingin toimipiste kasvatti opiskelijatyöpäiviään peräti 47 %. Kasvu johtui ensisijaisesti syksyllä alkaneesta suuresta maahanmuuttajille suunnatusta koulutuspaketista. Porvoon toimipiste oli edelleen toiminnan osalta suurin toimipiste. Varsinkin ammatillinen peruskoulutus lisäsi määriä. Keravan toimipiste lisäsi opiskelijamääriään, mutta opiskelijatyöpäivien määrä väheni hieman.

9 Liikelaitos Edupoli 6 (25) Toimipisteet 2012 Osallistujat 2013 Osallistujat Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Toimipisteet 2012 Opiskelijatyöpäivät 2013 Opiskelijatyöpäivät Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toimintavuoden aikana on jossain määrin hankaloittanut tunnuslukujen vertailemista ja analysointia. 1.4 Edupolin kehittämisen painopisteiden toteutuminen Oppiminen ja kasvu Liikelaitos panosti osaamisen kehittämiseen ja sen ylläpitoon vuonna ,2 koulutuspäivää henkilöä kohden. Tärkein koulutuskohde oli StudentaPlus-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokoulutus. Koulutustilaisuuksia oli 46 ja niihin osallistui 605 henkilöä. Opetushenkilöstöstä NTM pätevyys oli 55 %:lla, tavoitetason ollessa 70 %. Koulutuksessa oli 17 henkilöä. Opetushenkilöstön pedagogisen pätevyyden pitkän aikavälin tavoite on 75 %. Vuoden 2013 lopussa pätevyysaste oli 42 % ja koulutuksessa oli 12 henkilöä. Sivutoimiset kouluttajat ovat laskelmissa mukana, joka laskee prosenttiosuutta n. 10 %. Molemmissa pätevöitymiskohteissa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Työelämän tutustumisjaksolla oli kolme opettajaa. Perehdyttämiskoulutuksen uudistaminen siirrettiin kuntayhtymätasolle, jotta perehdytysohjelma pystyy palvelemaan koko konsernin rekrytoitavaa henkilökuntaa. Perehdytysohjelma saadaan koekäyttöön maaliskuussa Henkilöstön koulutuksessa keskityttiin myös johtamiseen, työhyvinvointiin, opettajuuteen, viestintään ja vuorovaikutukseen, tietotekniikkaan sekä laatu, ympäristö ja turvallisuuskoulutukseen. Toimintatavat ja prosessit Asiakasryhmien toimintaprosesseja muokattiin sujuvammiksi. Tavoitteena oli karsia toimintoja, jotka eivät tuo lisäarvoa asiakkaalle. Tulokset ovat vielä hajanaisia, mutta pitkäjänteinen työ tulee jatkumaan. Opiskelijoiden läpäisy kasvoi perustutkinnoissa 3,3 % ja lisäkoulutuksessa11,3 %, jolla on positiivinen vaikutus valtion tulosrahoitukseen. Nuorten aikuisten syrjäytymisen estämiseksi toteutettiin tavoitteiden mukaan 10 uravalmennuskoulutusta. Nuoria rekrytoitiin oppisopimuskoulutuksella useisiin yrityksiin. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat S- ja K-ryhmä, Eurokangas sekä Lassila & Tikanoja. Edupoli sai Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisessa itsearvioinnissa 554 pistettä, joka on erinomainen suoritus. Tärkeintä ovat kuitenkin arvioinnissa löydetyt kehittämiskohteet, joiden kautta voidaan nostaa tuottavuutta.

10 Liikelaitos Edupoli 7 (25) Asiakkuus Tulevaisuus Edupolilla oli ns. avainasiakkaita 110 kpl ja kumppanuussopimuksia 11 kpl. Uusia merkittäviä asiakkuuksia syntyi toimintavuonna n. 20 kpl. Kumppanuussopimuksien määrä ja niiden kautta syntynyt liikevaihto ovat vahvassa kasvussa. Asiakastyytyväisyydessä Edupolin tavoitteena on olla yli valtakunnallisten keskiarvojen. Toimintavuonna Edupoli oli pääosin valtakunnallisessa keskiarvossa, mutta valmentavassa koulutuksessa ylitettiin valtakunnallinen keskiarvo merkittävästi. Liikelaitoksen toiminnan turvaa parhaiten terve, positiivinen talous. Tulostavoitteenamme oli 100 t euroa. Edupolin operatiivinen eli toiminnallinen tulos oli 127 t, jota voi pitää hyvänä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Edupoli luopui toimintavuonna kahdesta osakehuoneistosta ja sai niistä myyntivoittoja 198 t, joten kokonaistulos oli 325 t Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Edupolissa noudatetaan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ohjeita sisäisestä valvonnasta. Näistä menetelmistä on kirjoitettu kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Liikelaitos Edupolin johtosäännössä ja toimivaltuusluettelossa määritellään kuinka toimivaltaa on delegoitu virkamiehille ja toimenhaltijoille. Jokainen viran- ja toimenhaltija, jolle on delegoitu päätösvaltaa, tekee päätökset juoksevasti numeroituun päätösluetteloon. Johtavat viranhaltijat seuraavat osana johtamistehtäväänsä alemmille tasoille delegoitujen toimivaltuuksien noudattamista. Yhtymähallitus ja liikelaitos Edupolin johtokunta seuraavat kokouksissaan johtavien viranhaltijoiden päätöksiä ja halutessaan käyttävät otto-oikeuttaan. Edupolin johtavat viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä johtokunnalle.

11 Liikelaitos Edupoli 8 (25) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luetettavuus Johtavat viranhaltijat seuraavat tavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja tarvittaessa ohjaavat päätöksillään toimintaa asetettujen tavoitteiden suuntaan. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja valvonta perustuu mm. taloushallinnon ja opiskelijahallinnon tietojärjestelmistä laadittaviin yhteenvetoihin. Tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista tiedotetaan johtokunnalle. Riskienhallinnan järjestäminen Edupolilla on laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät ISO9001, ISO14001 ja OHSAS Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, jonka lähtökohtana on säännölliset riskien kartoitukset ja näiden perusteella rakennettu toimiva johtamisjärjestelmä. Sisäiset auditoinnit ovat osa toimintajärjestelmäämme. Toimintaamme auditoidaan myös ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. Arvio sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä Edupolilla eikä kuntayhtymällä ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä vaan sisäinen valvonta hoidetaan ensisijaisesti esimiesten valvontavelvollisuuteen kuuluvana sisäisenä tarkkailuna. Sisäinen tarkkailu on osa operatiivista johtamista ja sen tehokkuus perustuu jatkuvaan valvontaan ja valvonnan reaaliaikaisuuteen. Sisäinen valvonta on nykyisellään riittävää ja toimivaa.

12 Liikelaitos Edupoli 9 (25) LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Liikevaihto Muut tuotot Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Liikeylijäämä/alijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 2 Muut rahoitustuotot 4 2 Korkokulut Korvaus peruspääomasta -2-2 Muut rahoituskulut -1-1 Liikeylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä Tilikauden ylijäämä/-alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,1 % 1,7 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,5 % 1,6 % Voitto, % 2,0 % 0,7 %

13 Liikelaitos Edupoli 10 (25) LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 582,4 % 306,2 % Lainanhoitokate 9,2 5,5 * Kassan riittävyys päivinä * Quick ratio 1,4 1,2 * Current ratio 1,4 1,2 * rahavaroihin laskettu saatavat kuntayhtymältä

14 Liikelaitos Edupoli 11 (25) LIIKELAITOKSEN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Aineettomat hyödykkeet Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Sijoitukset Pitkäaikainen yhteensä Osakkeet ja osuudet Lyhytaikainen Sijoitukset Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut lyhytaikaiset velat Saamiset Siirtovelat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymältä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % 61,1 % 60,6 % 2. Suhteellinen velkaantuneisuus % 26,0 % 25,8 % 3. Lainakanta Kertynyt ylijäämä

15 Liikelaitos Edupoli 12 (25) LIIKELAITOKSEN KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2013 Tulot Menot Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Korkotuotot 1 Korkokulut 10 Muut rahoitustuotot 3 Muut rahoituskulut 1 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -198 Investoinnit Investoinnit Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien Investointimenot 142 hyödykkeiden luovutustulot 390 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lisäys 83 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäys Oman pääoman vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 793 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = -793 Liikelaitoksen tuloksen käsittely Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää ,05 (tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja) Johtokunnan ehdotus tilikauden ylijäämän käsittelyksi: Tilikauden ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

16 Liikelaitos Edupoli 13 (25) 2. TOTEUTUMISVERTAILUT LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio 2013 Liikevaihto Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Aineet ja tarvikkeet Palvelut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Liikeyli/alijäämä Ylijäämä/alijäämä enn. var. Tilikauden ylijäämä/alijäämä

17 Liikelaitos Edupoli 14 (25) LIIKELAITOKSEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2013 Johtokunnan hyväksymään investointisuunnitelmaan verrattuna Kohde Hankittava laite tai kokonaisuus Alkuper. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edupolin toimipisteet Keravan toimipisteen investoinnit Vantaan toimipiste mm. hierojakoulutuksen siirtämiseen Virnatien tiloihin Porvoon tilojen saneerausta ja laitteita (mm. ravintolalaitteita, ent. kirjaston saneeraus) Helsingin toimipiste, varautuminen henkilöstöravintolan ilmanvaihdon tehostamiseen Muut toimipisteet Kalustohankintoja tarpeen mukaan Toimialojen investoinnit Tekniikan toimialan investoinnit koulutuslaitteistoihin (trukki, sähköverkkokoulutusinvestoinnit, polttoleikkauskone ym.) Liiketoimintatoimialan laiteinvestoinnit Palvelutoimialan investoinnit koulutuslaitteistoihin (Jalkojenhoitaja- ja hierojakoulutuslaitteet ym.) Yhteiset investoinnit Edupoli Oy osakkeiden hankinta Kaksi autoa joiden on tarkoitus korvata vanhimmat käytössä olevat autot Yhteensä

18 Liikelaitos Edupoli 15 (25) LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja inv.nettokassavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta (ei kunta) Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

19 Liikelaitos Edupoli 16 (25) 3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot , ,99 Muut tuet ja avustukset , ,20 Tuotot yhteensä , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,04 Palvelujen ostot , , , ,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,39 Henkilösivukulut Eläkkeet , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot , ,96 Liiketoiminnan muut kulut , ,60 Liikeylijäämä/-alijäämä , ,57 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 136, ,32 Muut rahoitustuotot 3 572, ,80 Muille maksetut korkokulut , ,28 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -741, ,32-926, ,32 Ylijäämä/alijäämä enn. sat.er , ,25 Ylijäämä/alijäämä enn. var , ,25 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,25

20 Liikelaitos Edupoli 17 (25) LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

21 Liikelaitos Edupoli 18 (25) LIIKELAITOKSEN TASE V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,39 Muut pitkävaikutteiset menot , ,65 Muut omat rahastot , ,06 Aineettomat hyödykkeet , ,65 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,23 Tilikauden yli-/alijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,93 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,31 Koneet ja kalusto , ,40 VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet , ,25 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,00 Sijoitukset Pitkäaikainen yhteensä , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,90 Lyhytaikainen Sijoitukset , ,90 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut lyhytaikaiset velat , ,53 Saamiset Siirtovelat , ,45 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma , ,85 Myyntisaamiset , ,26 Saamiset kuntayhtymältä , ,96 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,78 Muut saamiset , ,14 Siirtosaamiset , ,51 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,87 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,78

22 Liikelaitos Edupoli 19 (25) 4. LIIKELAITOKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja- menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistot on laskettu yhtymävaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot (8) Liikevaihto ,83 Yksikköhintarahoitus (VOS) ,00 Tv-poliittinen koulutus ,20 Oppisopimuskoulutus ,89 Muu koulutuksen myynti ,55 Muut tuotot ,69 Maksutuotot ,50 Liiketoiminnan muut tuotot ,64 Vuokratuotot ,57 Laskutetut kustannusten korvaukset ,06 Käyttöomaisuuden luovutustulot ,48 AS OY Suolaketie 4 myyntivoitto ,73 Kiint. OY Söderkullan liikekeskus myyntivoitto ,06 Muut myyntivoitot 8 326,69 Muut tuotot (työterv.huol.korv., perintäpalkkioita, yms.) ,53 Tuet ja avustukset (OPH, ELY-keskus mm.) ,47 Tuotot yhteensä ,94 Satunnaiset tuotot ja kulut (11) (ei raportoitavaa) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista (12) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 4 v tasapoisto Vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot 5 v tasapoisto Muut 4 v tasapoisto Herttoniemen toimipist. perusparannusmenot 10 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Oppilaitosrakennukset 40 v tasapoisto Asuinrakennukset 30 v tasapoisto Talorakennukset, normaalit 20 v tasapoisto Talorakennukset, kevyet 15 v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Tieto- ja televerkot 8 v tasapoisto Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 v tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15 v tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet 15 v tasapoisto Koneet ja kalusto Koneet ja laitteet 10 v tasapoisto Liikennevälineet, raskaat 10 v tasapoisto Liikennevälineet, muut 5 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 8 v tasapoisto Atk-laitteet 4 v tasapoisto Muut laitteet ja kalusteet 8 v tasapoisto Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaik. sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös

TASEKIRJA 2014. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös TASEKIRJA 2014 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös Tilikausi 1.1. 31.12.2014 Liikelaitos Edupoli Liikelaitos Edupoli Sisällys 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014... 1 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot