Hyväksytty yhtymävaltuustossa Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhtymävaltuustossa Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi

2

3 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Rehtorin katsaus, kuvaus hallinnosta ja organisaatiosta sekä olennaiset tapahtumat toiminnassa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kokonaistalouden tarkastelu: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase tunnuslukuineen sekä tilikauden tuloksen käsittely. 2. TOTEUTUMISVERTAILUT 13 Käyttötalousosan toteutumisvertailu sekä määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteutuminen verrattuna talousarvioon. 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 16 Vertailut edellisvuoteen: tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 4. LIIKELAITOKSEN LIITETIEDOT 19 Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot. Vastuut (leasing) sisältyvät taseen liitetietoihin. 5. LUETTELOT JA SELVITYKSET 24 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden tositelajeista. Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä 6. JOHTOKUNNAN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 25 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä.

4 Liikelaitos Edupoli 1 (25) 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Rehtorin katsaus Edupolin toimintavuosi 2013 oli kesään asti hyvin haasteellinen, mutta loppuvuonna liikevaihto kehittyi suotuisasti ja kulujen kasvu onnistuttiin pitämään pienenä. Alkuvuotta häiritsi erityisesti oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen leikkausten täytäntöönpano, joka oli n. 30 % vuodesta Yritykset olivat edelleen halukkaita kouluttamaan henkilökuntaansa, mutta uusia opiskelijaryhmiä ei voitu aloittaa ennen kuin aivan toimintavuoden lopulla. Koko toimintavuotta sekoitti työvoimatoimistojen yhdistäminen yhdeksi koko Uusimaata koskevaksi toimistoksi. Osa työvoimatoimistoista lakkautettiin ja loput muuttuivat palvelupisteiksi. Työvoimakoulutuksen hankintatoiminta etsi muotoaan koko toimintavuoden. Se aiheutti liikelaitokselle huomattavan liikevaihdon laskun työvoimakoulutuksessa. Edupolin uuden toimintatavan sisäänajo jatkui tiiviisti. Tärkein kehityskohde oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän eli StudentaPlusohjelmiston käyttöönotto. Teollisuuden nopea rakennemuutos vaati useita organisatorisia järjestelyjä tiimitasolla. Rahoitusmuotojen mukaiset asiakasryhmät keskittyivät kukin omien asiakassegmenttien palvelun ja asiakasyhteistyön kehittämiseen. Kokonaisuutena voidaan todeta, että toimintatavan uudistus on edennyt vakiinnuttamisvaiheeseen. On kuitenkin muistettava, että toimintatapojen muutos on pitkä prosessi. Toiminnan laadun kehittäminen jatkui määrätietoisesti. Joka toinen vuosi suoritettava Euroopan laatupalkintokriteeristön mukainen itsearviointi tuotti 554 pistettä, joka oli 114 pistettä enemmän kuin vuonna Itsearvioinnissa pisteitä tärkeämpää oli kuitenkin löytää toiminnan kehittämiskohteita tai ns. pullonkauloja, joiden poistaminen helpottaa arkitoimintaa ja nostaa tuottavuutta. Liikelaitoksen ja sen asiakkaiden toiminnan kehittäminen tapahtuu suuressa määrin projektitoiminnan kautta. Kehittämishankkeita ja projekteja oli noin 20 kpl. Suurimpia hankkeita olivat mm. ProPaja, Haavi 2 ja Kokemus esiin 50+. ProPaja-hanke päättyi toimintavuoden lopulla ja sen toiminta siirtyi Porvoon kaupungille. Hankesalkku oli vuonna ,93 M. Uusi rakennerahastokausi on vuosina ja sen haku aukeaa toukokuussa Kansainvälisessä toiminnassa keskityttiin yhteistyöhön Petrovsky Collegen, Grimsby Instituten, Lernian ja Krasnagorsk State Collegen kanssa. Koulutuksen vienti keskittyi toimintavuonna Venäjälle Moskovan alueelle. Toimintavuonna liikelaitos pidättäytyi merkittävistä kiinteistö- ja laiteinvestoinneista osana talouden tervehdyttämistoimia. Näin ei voida menetellä enää vuonna Suurimmat investoinnit Edupoli teki oman henkilökuntansa osaamiseen. Koulutuspäiviä kertyi 5,2 päivää per henkilö. Suurin henkilöstökoulutusinvestointi oli StudentaPlus-ohjelmiston koulutus koko henkilöstölle.

5 Liikelaitos Edupoli 2 (25) Henkilöstökoulutuksessa keskityttiin myös johtamiseen, työhyvinvointiin, opettajuuteen, viestintään ja vuorovaikutukseen, näyttötutkintomestarikoulutukseen, tietotekniikkaan sekä laatu, ympäristö ja turvallisuuskoulutukseen. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutus toimi erinomaisesti henkilöstön osaamisen kehittäjänä ja toiminnan muutoksien tukena. Edupolissa oli toimintavuonna opiskelijaa ja siellä tehtiin opiskelijatyöpäivää. Opiskelijoiden kansallisuuksia oli 115 suomalaiset mukaan lukien. Eniten maahanmuuttajia oli Helsingissä ja Vantaalla. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä oli 22 %. Porvoo oli toiminnallisesti Edupolin suurin toimipiste. Seuraavina olivat Helsinki ja Vantaa. Edupolin toimintavuoden kokonaistuotot olivat 18,05 M, jossa oli kasvua 170 t edellisvuoteen verrattuna ja ylitystä talousarvioon nähden 899 t. Liikevaihto oli 16,61 M. Kasvua saavutettiin vuoteen 2012 nähden 222 t ja ylitystä talousarvioon nähden 641 t, joka oli hyvä saavutus taloudellisesti kireänä aikana. Koulutuslajikohtaisesti tarkasteltuna työvoimakoulutuksen myynti oli 5,98 M laskien 7,3 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pääosin ostotoiminnassa esiintyneiden ongelmien vuoksi. Ammatillinen lisäkoulutuksen myynti oli 2,08 M, joka oli lähes sama kuin edellisenä vuotena. Lisäkoulutukseen saatiin lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta 386 t, jolloin lisäkoulutuksen myynti oli 2,47 M eli kasvua oli 17,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Oppisopimuskoulutuksen myynti oli 2,88 M, joka laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna lisäkoulutuksen säästöjen takia. Henkilöstökoulutuksen myynti oli 691 t. Siinä oli laskua 28 t monen vuoden vahvan kasvun jälkeen. Ammatillisen peruskoulutuksen myynti nousi 465 t eli 14,5 % ollen 3,67 M. Liikelaitoksen tulos oli 325 t, johon sisältyi osakehuoneistojen myyntivoittoja 198 t, joten operatiivinen tulos oli 127 t. Yhteenvetona voidaan todeta, että talousarviota suurempi liikevaihto ja kulujen hallinta varmistivat kohtuullisen tuloksen. Kiitän johtokuntaa ja yhtymähallitusta arvokkaasta tuesta, henkilökuntaa tuloksekkaasta työstä ja kaikkia yhteistyökumppaneita antoisasta yhteistyöstä. Porvoossa Markku Kantonen rehtori

6 Liikelaitos Edupoli 3 (25) 1.2 Liikelaitoksen hallinto ja toimintojen organisointi Liikelaitos Edupolin toimintaa johtaa yhtymähallituksen nimeämä johtokunta. Toiminnassa noudatetaan sitä koskevia lakeja ja asetuksia ja kuntayhtymän vahvistamia muita sääntöjä. Liikelaitos Edupolin johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Esittelijöinä toimivat rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava, joka toimii myös johtokunnan sihteerinä. Johtokunnan kokouksiin osallistuu myös apulaisrehtori Laila Erävalo. Opettajakuntaa johtokunnassa edusti Kirsi-Marja Ollikainen, varalla Kerstin Rikberg. Muun henkilökunnan edustajana toimii Seija Järvinen, varalla Sinikka Väisänen. Liikelaitos Edupolin johtokunnan jäsenet ovat toimikaudella seuraavat: puheenjohtaja Ulf Backman (varajäsen, Rainer Busk) varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo (Sari Eriksson) Gunnel Laukas (Nina Björkman-Nysten) Markku Aaltovirta (Mirja Suhonen) Taru OIlila (Heikki Majakallio) Jouko Turpeinen (Ismo Kokko) Satu Mäntyranta (Tuomas Jakovesi) yhtymähallituksen edustaja on Matti Kalvia Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan Liikelaitos Edupolin johtokuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Ulf Backman (varajäsen Gunnel Laukas) varapuheenjohtaja Jaakko Isotalo (Erika Kähärä) Taru Ollila (Heikki Majakallio) Reijo Mokka (Jouni Vilkki) Juha Virkki (Anne Berg) Merja Wilkman (Jouko Turpeinen) Hannele Ugur (Jari Pischow) yhtymähallituksen edustaja Veikko Ekström Esittelijöinä toimivat rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava, joka toimii myös johtokunnan sihteerinä. Johtokunnan kokouksiin osallistuu myös apulaisrehtori Laila Erävalo. Opettajakuntaa johtokunnassa edusti Kirsi-Marja Ollikainen, ensimmäinen varajäsen Kerstin Rikberg ja toinen varajäsen Veera Wejberg. Muun henkilökunnan edustajana toimii Tanja Kurki-Suonio ja varalla Sinikka Väisänen. Edupolin johtoryhmään ovat kuuluneet seuraavat: Markku Kantonen, pj; Laila Erävalo, varapj; Kimmo Orava, sihteeri; toimialajohtajat: Tarmo Vaalasmaa, Riitta Laukkanen ja Henry Laitinen; asiakkuusjohtaja Mikko Kivekäs; muun henkilökunnan edustaja Marja Nurmi ja opettajakunnan edustajat Kirsi-Marja Ollikainen, Veera Wejberg ja Sanna Kotomäki

7 Liikelaitos Edupoli 4 (25) Edupolilla on toimipisteet Porvoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Koulutusta järjestetään myös Amiston tiloissa Loviisassa ja Pomo-talossa Porvoossa. 1.3 Osaamispalvelujen toteutus Opetustoiminnan tunnusluvut Vuoden 2013 opetustoiminnan volyymit kehittyivät samalla tavalla kuin vuonna 2012: koulutukseen osallistujien määrä laski, mutta opiskelijatyöpäivien määrä kasvoi. Tilanne johtui lähinnä rahoitusmuotojen sisällä tapahtuneista muutoksista. Työvoimakoulutus väheni, mutta varsinkin ammatillinen peruskoulutus ja lisäkoulutus lisääntyivät. Opiskelijoista naisia oli 51 % ja miehiä 49 %. Miesten keski-ikä oli 35,7 vuotta ja naisten 37 vuotta. Kaikkien opiskelijoiden keski-ikä oli 36,6 vuotta. Keski-ikä nousi edellisestä vuodesta vajaalla vuodella. Opiskelijoista 33 % oli alle 30-vuotiaita. Toimintakaudella alkaneessa Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa opiskeli 68 opiskelijaa. Osallistujat v Muutos vuodesta 2012 Opiskelijatyöpäivät v.2013 Muutos vuodesta ,3 % % Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä kasvoi. Useammalla kuin joka viidennellä opiskelijalla oli muu kuin Suomen kansalaisuus. Yhteensä kansalaisuuksia oli 115. Eniten osallistujia oli Virosta (388), Venäjältä (314), Irakista (129), Turkista (108) ja Vietnamista (99). Opiskelijat puhuivat äidinkielenään 78 eri kieltä. Eniten maahanmuuttajia (1 043) opiskeli Helsingin toimipisteessä.

8 Liikelaitos Edupoli 5 (25) Maahanmuuttajat v Muutos vuodesta 2012 Kansalaisuudet v Muutos vuodesta ,3 % ,5 % Kehittämistoimenpiteistä huolimatta keskeyttämisten määrä kasvoi oppilaitoksessa. Eniten keskeyttämiset lisääntyivät työvoimakoulutuksessa (5,7 prosenttiyksikköä), mutta toisaalta ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen keskeyttämisprosentit kääntyivät laskuun. Perustutkintoja suoritettiin 328, ammattitutkintoja 279 ja erikoisammattitutkintoja 183. Tutkinnon osia suoritettiin yhteensä Perustutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta ammattitutkintojen määrä laski 27 prosenttia. Ammattitutkintojen määrän voimakas kasvu vuonna 2012 selittää vuoden 2013 pienemmän määrän. Eniten suoritettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoja (94 kpl), liiketalouden perustutkintoja (65 kpl) ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoja (48 kpl). Lisäksi noin opiskelijaa osallistui pätevyystesteihin saadakseen esim. hygieniaosaamistodistuksen, anniskelupassin tai tulityökortin. Keskeyttämiset v Muutos vuodesta 2012 Tutkinnot v Muutos vuodesta ,5 % +3 %-yksikköä 790-6,7 % Alueelliset volyymit Suuri osa Edupolin opiskelijoista oli kotoisin Helsingistä (3 147), Vantaalta (2 062) ja Porvoosta (1 779). Opiskelijamäärä on vähentynyt sekä pääkaupunkiseudulla että Itä-Uudellamaalla. Kunnat Askola Lapinjärvi Loviisa Myrskylä Orimattila Pornainen Porvoo Pukkila Sipoo Alue Itä-Uusimaa Pääkaupunkiseutu Muut Helsingin toimipiste kasvatti opiskelijatyöpäiviään peräti 47 %. Kasvu johtui ensisijaisesti syksyllä alkaneesta suuresta maahanmuuttajille suunnatusta koulutuspaketista. Porvoon toimipiste oli edelleen toiminnan osalta suurin toimipiste. Varsinkin ammatillinen peruskoulutus lisäsi määriä. Keravan toimipiste lisäsi opiskelijamääriään, mutta opiskelijatyöpäivien määrä väheni hieman.

9 Liikelaitos Edupoli 6 (25) Toimipisteet 2012 Osallistujat 2013 Osallistujat Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Toimipisteet 2012 Opiskelijatyöpäivät 2013 Opiskelijatyöpäivät Porvoo Helsinki Vantaa Kerava Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toimintavuoden aikana on jossain määrin hankaloittanut tunnuslukujen vertailemista ja analysointia. 1.4 Edupolin kehittämisen painopisteiden toteutuminen Oppiminen ja kasvu Liikelaitos panosti osaamisen kehittämiseen ja sen ylläpitoon vuonna ,2 koulutuspäivää henkilöä kohden. Tärkein koulutuskohde oli StudentaPlus-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokoulutus. Koulutustilaisuuksia oli 46 ja niihin osallistui 605 henkilöä. Opetushenkilöstöstä NTM pätevyys oli 55 %:lla, tavoitetason ollessa 70 %. Koulutuksessa oli 17 henkilöä. Opetushenkilöstön pedagogisen pätevyyden pitkän aikavälin tavoite on 75 %. Vuoden 2013 lopussa pätevyysaste oli 42 % ja koulutuksessa oli 12 henkilöä. Sivutoimiset kouluttajat ovat laskelmissa mukana, joka laskee prosenttiosuutta n. 10 %. Molemmissa pätevöitymiskohteissa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Työelämän tutustumisjaksolla oli kolme opettajaa. Perehdyttämiskoulutuksen uudistaminen siirrettiin kuntayhtymätasolle, jotta perehdytysohjelma pystyy palvelemaan koko konsernin rekrytoitavaa henkilökuntaa. Perehdytysohjelma saadaan koekäyttöön maaliskuussa Henkilöstön koulutuksessa keskityttiin myös johtamiseen, työhyvinvointiin, opettajuuteen, viestintään ja vuorovaikutukseen, tietotekniikkaan sekä laatu, ympäristö ja turvallisuuskoulutukseen. Toimintatavat ja prosessit Asiakasryhmien toimintaprosesseja muokattiin sujuvammiksi. Tavoitteena oli karsia toimintoja, jotka eivät tuo lisäarvoa asiakkaalle. Tulokset ovat vielä hajanaisia, mutta pitkäjänteinen työ tulee jatkumaan. Opiskelijoiden läpäisy kasvoi perustutkinnoissa 3,3 % ja lisäkoulutuksessa11,3 %, jolla on positiivinen vaikutus valtion tulosrahoitukseen. Nuorten aikuisten syrjäytymisen estämiseksi toteutettiin tavoitteiden mukaan 10 uravalmennuskoulutusta. Nuoria rekrytoitiin oppisopimuskoulutuksella useisiin yrityksiin. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat S- ja K-ryhmä, Eurokangas sekä Lassila & Tikanoja. Edupoli sai Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisessa itsearvioinnissa 554 pistettä, joka on erinomainen suoritus. Tärkeintä ovat kuitenkin arvioinnissa löydetyt kehittämiskohteet, joiden kautta voidaan nostaa tuottavuutta.

10 Liikelaitos Edupoli 7 (25) Asiakkuus Tulevaisuus Edupolilla oli ns. avainasiakkaita 110 kpl ja kumppanuussopimuksia 11 kpl. Uusia merkittäviä asiakkuuksia syntyi toimintavuonna n. 20 kpl. Kumppanuussopimuksien määrä ja niiden kautta syntynyt liikevaihto ovat vahvassa kasvussa. Asiakastyytyväisyydessä Edupolin tavoitteena on olla yli valtakunnallisten keskiarvojen. Toimintavuonna Edupoli oli pääosin valtakunnallisessa keskiarvossa, mutta valmentavassa koulutuksessa ylitettiin valtakunnallinen keskiarvo merkittävästi. Liikelaitoksen toiminnan turvaa parhaiten terve, positiivinen talous. Tulostavoitteenamme oli 100 t euroa. Edupolin operatiivinen eli toiminnallinen tulos oli 127 t, jota voi pitää hyvänä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Edupoli luopui toimintavuonna kahdesta osakehuoneistosta ja sai niistä myyntivoittoja 198 t, joten kokonaistulos oli 325 t Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Edupolissa noudatetaan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ohjeita sisäisestä valvonnasta. Näistä menetelmistä on kirjoitettu kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Liikelaitos Edupolin johtosäännössä ja toimivaltuusluettelossa määritellään kuinka toimivaltaa on delegoitu virkamiehille ja toimenhaltijoille. Jokainen viran- ja toimenhaltija, jolle on delegoitu päätösvaltaa, tekee päätökset juoksevasti numeroituun päätösluetteloon. Johtavat viranhaltijat seuraavat osana johtamistehtäväänsä alemmille tasoille delegoitujen toimivaltuuksien noudattamista. Yhtymähallitus ja liikelaitos Edupolin johtokunta seuraavat kokouksissaan johtavien viranhaltijoiden päätöksiä ja halutessaan käyttävät otto-oikeuttaan. Edupolin johtavat viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä johtokunnalle.

11 Liikelaitos Edupoli 8 (25) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luetettavuus Johtavat viranhaltijat seuraavat tavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja tarvittaessa ohjaavat päätöksillään toimintaa asetettujen tavoitteiden suuntaan. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja valvonta perustuu mm. taloushallinnon ja opiskelijahallinnon tietojärjestelmistä laadittaviin yhteenvetoihin. Tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista tiedotetaan johtokunnalle. Riskienhallinnan järjestäminen Edupolilla on laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät ISO9001, ISO14001 ja OHSAS Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, jonka lähtökohtana on säännölliset riskien kartoitukset ja näiden perusteella rakennettu toimiva johtamisjärjestelmä. Sisäiset auditoinnit ovat osa toimintajärjestelmäämme. Toimintaamme auditoidaan myös ulkopuolisen palveluntarjoajan toimesta. Arvio sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä Edupolilla eikä kuntayhtymällä ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä vaan sisäinen valvonta hoidetaan ensisijaisesti esimiesten valvontavelvollisuuteen kuuluvana sisäisenä tarkkailuna. Sisäinen tarkkailu on osa operatiivista johtamista ja sen tehokkuus perustuu jatkuvaan valvontaan ja valvonnan reaaliaikaisuuteen. Sisäinen valvonta on nykyisellään riittävää ja toimivaa.

12 Liikelaitos Edupoli 9 (25) LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Liikevaihto Muut tuotot Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Liikeylijäämä/alijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 2 Muut rahoitustuotot 4 2 Korkokulut Korvaus peruspääomasta -2-2 Muut rahoituskulut -1-1 Liikeylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä Tilikauden ylijäämä/-alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,1 % 1,7 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,5 % 1,6 % Voitto, % 2,0 % 0,7 %

13 Liikelaitos Edupoli 10 (25) LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 582,4 % 306,2 % Lainanhoitokate 9,2 5,5 * Kassan riittävyys päivinä * Quick ratio 1,4 1,2 * Current ratio 1,4 1,2 * rahavaroihin laskettu saatavat kuntayhtymältä

14 Liikelaitos Edupoli 11 (25) LIIKELAITOKSEN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Aineettomat hyödykkeet Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Sijoitukset Pitkäaikainen yhteensä Osakkeet ja osuudet Lyhytaikainen Sijoitukset Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut lyhytaikaiset velat Saamiset Siirtovelat Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymältä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % 61,1 % 60,6 % 2. Suhteellinen velkaantuneisuus % 26,0 % 25,8 % 3. Lainakanta Kertynyt ylijäämä

15 Liikelaitos Edupoli 12 (25) LIIKELAITOKSEN KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2013 Tulot Menot Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Korkotuotot 1 Korkokulut 10 Muut rahoitustuotot 3 Muut rahoituskulut 1 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -198 Investoinnit Investoinnit Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien Investointimenot 142 hyödykkeiden luovutustulot 390 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lisäys 83 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäys Oman pääoman vähennys Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 793 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = -793 Liikelaitoksen tuloksen käsittely Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää ,05 (tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja) Johtokunnan ehdotus tilikauden ylijäämän käsittelyksi: Tilikauden ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

16 Liikelaitos Edupoli 13 (25) 2. TOTEUTUMISVERTAILUT LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio 2013 Liikevaihto Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Aineet ja tarvikkeet Palvelut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Liikeylijäämä/-alijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Liikeyli/alijäämä Ylijäämä/alijäämä enn. var. Tilikauden ylijäämä/alijäämä

17 Liikelaitos Edupoli 14 (25) LIIKELAITOKSEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2013 Johtokunnan hyväksymään investointisuunnitelmaan verrattuna Kohde Hankittava laite tai kokonaisuus Alkuper. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Edupolin toimipisteet Keravan toimipisteen investoinnit Vantaan toimipiste mm. hierojakoulutuksen siirtämiseen Virnatien tiloihin Porvoon tilojen saneerausta ja laitteita (mm. ravintolalaitteita, ent. kirjaston saneeraus) Helsingin toimipiste, varautuminen henkilöstöravintolan ilmanvaihdon tehostamiseen Muut toimipisteet Kalustohankintoja tarpeen mukaan Toimialojen investoinnit Tekniikan toimialan investoinnit koulutuslaitteistoihin (trukki, sähköverkkokoulutusinvestoinnit, polttoleikkauskone ym.) Liiketoimintatoimialan laiteinvestoinnit Palvelutoimialan investoinnit koulutuslaitteistoihin (Jalkojenhoitaja- ja hierojakoulutuslaitteet ym.) Yhteiset investoinnit Edupoli Oy osakkeiden hankinta Kaksi autoa joiden on tarkoitus korvata vanhimmat käytössä olevat autot Yhteensä

18 Liikelaitos Edupoli 15 (25) LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja inv.nettokassavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta (ei kunta) Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

19 Liikelaitos Edupoli 16 (25) 3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot , ,99 Muut tuet ja avustukset , ,20 Tuotot yhteensä , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,04 Palvelujen ostot , , , ,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,39 Henkilösivukulut Eläkkeet , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot , ,96 Liiketoiminnan muut kulut , ,60 Liikeylijäämä/-alijäämä , ,57 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 136, ,32 Muut rahoitustuotot 3 572, ,80 Muille maksetut korkokulut , ,28 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -741, ,32-926, ,32 Ylijäämä/alijäämä enn. sat.er , ,25 Ylijäämä/alijäämä enn. var , ,25 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,25

20 Liikelaitos Edupoli 17 (25) LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

21 Liikelaitos Edupoli 18 (25) LIIKELAITOKSEN TASE V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,39 Muut pitkävaikutteiset menot , ,65 Muut omat rahastot , ,06 Aineettomat hyödykkeet , ,65 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,23 Tilikauden yli-/alijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,93 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,31 Koneet ja kalusto , ,40 VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet , ,25 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta , ,00 Sijoitukset Pitkäaikainen yhteensä , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,90 Lyhytaikainen Sijoitukset , ,90 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut lyhytaikaiset velat , ,53 Saamiset Siirtovelat , ,45 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma , ,85 Myyntisaamiset , ,26 Saamiset kuntayhtymältä , ,96 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,78 Muut saamiset , ,14 Siirtosaamiset , ,51 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,87 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,78

22 Liikelaitos Edupoli 19 (25) 4. LIIKELAITOKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja- menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistot on laskettu yhtymävaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot (8) Liikevaihto ,83 Yksikköhintarahoitus (VOS) ,00 Tv-poliittinen koulutus ,20 Oppisopimuskoulutus ,89 Muu koulutuksen myynti ,55 Muut tuotot ,69 Maksutuotot ,50 Liiketoiminnan muut tuotot ,64 Vuokratuotot ,57 Laskutetut kustannusten korvaukset ,06 Käyttöomaisuuden luovutustulot ,48 AS OY Suolaketie 4 myyntivoitto ,73 Kiint. OY Söderkullan liikekeskus myyntivoitto ,06 Muut myyntivoitot 8 326,69 Muut tuotot (työterv.huol.korv., perintäpalkkioita, yms.) ,53 Tuet ja avustukset (OPH, ELY-keskus mm.) ,47 Tuotot yhteensä ,94 Satunnaiset tuotot ja kulut (11) (ei raportoitavaa) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista (12) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 4 v tasapoisto Vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot 5 v tasapoisto Muut 4 v tasapoisto Herttoniemen toimipist. perusparannusmenot 10 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Oppilaitosrakennukset 40 v tasapoisto Asuinrakennukset 30 v tasapoisto Talorakennukset, normaalit 20 v tasapoisto Talorakennukset, kevyet 15 v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Tieto- ja televerkot 8 v tasapoisto Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 v tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15 v tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet 15 v tasapoisto Koneet ja kalusto Koneet ja laitteet 10 v tasapoisto Liikennevälineet, raskaat 10 v tasapoisto Liikennevälineet, muut 5 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 8 v tasapoisto Atk-laitteet 4 v tasapoisto Muut laitteet ja kalusteet 8 v tasapoisto Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaik. sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot