Brutto-opiskelijamäärä 3400 / vuosi / hyvinvointijohtaja. 10 kurssia / vuosi / hyvinvointijohtaja (sisältää seniorikurssit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brutto-opiskelijamäärä 3400 / vuosi / hyvinvointijohtaja. 10 kurssia / vuosi / hyvinvointijohtaja (sisältää seniorikurssit)"

Transkriptio

1 , KANSALAISOPISTO 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA: Tavoitetaso / vastuuhenkilöt Matala osallistumiskynnys kansalaisopistotoimintaan Vuosittainen opiskelijamää rä Brutto-opiskelijamäärä 3400 / vuosi / hyvinvointijohtaja Opiskelijamäärä kevätlukukaudella 2017 yhteensä 1917 brutto-opiskelijaa. Syksyn 2016 brutto-opiskelijamäärä oli Yhteensä lukuvuosi brutto-opiskelijaa. - Erityisryhmille suunnattu kurssitarjonta Erityisryhmille tarkoitettujen kurssien määrä 10 kurssia / vuosi / hyvinvointijohtaja (sisältää seniorikurssit) Erityisryhmien määrä kevätkaudella 2017 yhteensä 17 kurssia. Syksyn 2016 erityisryhmien määrä on yhteensä 9. Yhteensä lukuvuosi kurssia. - Opintosetelikäytännön jatkaminen Jaettujen opintosetelei den määrä 400 / vuosi / hyvinvointijohtaja Opintoseteleitä jaettu lukuvuoden aikana yhteensä 300 kpl.

2 , KANSALAISOPISTO 2 PROSESSIT JA RAKENTEET Tavoitetaso / vastuuhenkilöt - Yhteiset kurssit Lieksan kansalaisopiston kanssa Toteutuneiden yhteisten kurssien määrä Vähintään 2 yhteistä kurssia vuoden aikana / sivistysjohtaja Yhteisiä kursseja ei Lieksan kanssa ole toteutunut. - Lukuvuoden kurssitarjonta vastaamaan uutta tuntimäärää Kurssiohjelman laadinta Vähintään 150 kurssin toteuttaminen uuden tuntimäärän mukaisesti Kurssien lukumäärä on 132 kurssia. Opetuksen kokonaistuntimäärä vastaa kuitenkin uutta tuntimäärää. Alle viiden opiskelijan ryhmiä ei ole käynnistetty mutta vastaavasti niihin varattuja tunteja on käytetty kursseihin joiden opiskelijamäärät ovat korkeita.

3 , KANSALAISOPISTO 3 TALOUS JA RESURSSIT: Arviointikrit eerit, - Kurssimaksut Kurssimaksutuottojen määrä Kurssimaksutuotot ylittävät vuoden 2015 maksutuottokertymän Kevätkauden kurssimaksutuottoja on toteutunut 4332 euroa. Kurssimaksutuotot painottuvat syyslukukaudelle. Vuoden 2016 kurssimaksutuotot olivat euroa ja vuoden euroa. - Opetustuntimäärän monipuolinen hyödyntäminen Toteutuneiden tuntien määrä vuoden lopussa Tuntimäärän tasapainoinen jakautuminen syys- ja kevätlukukaudelle (kevät 2825 tuntia, syksy 2263 tuntia) /hyvinvointijohtaja Opetustuntien määrä kevätlukukaudella 2017 yhteensä 2587 tuntia. TYÖKYKY JA OSAAMINEN: Vakinaisen opetushenkilöstön täydennyskoulutus Koulutuspäivi en määrä 2 koulutuspäivää / vuosi yhteistyössä perus- ja lukioopetuksen kanssa Koulutuspäiviä on lukuvuoden osalta toteutunut yhteensä 3.

4 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA KIRJASTO Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt Toimenpiteet Kirjasto tarjoaa riittävät aukioloajat, viihtyisät tilat, internet-yhteydet, neuvonta- ja tietopalveluja, oheistoimintoja ja kirjastoautopalveluja. Asiakkaille internetkoneita ja päätteitä Koha-tietokannan käyttöön. Lisäksi tablet tietokoneita. Asiakaskyselyn tulokset sekä asiakkailta saatu palaute. Laitteet/asukasmäärä (Suositus yksi työasema/1000 as ). Laadukkaat ja asiakaslähtöiset kirjasto- ja tietopalvelut. Hyvä saavutettavuus. Palvelut maan keskitason yläpuolella./ Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Asiakkaiden tiedontarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Asiakkailta on saatu positiivista palautetta. Aukioloajat ovat maan keskitason yläpuolella ja ne on todettu riittäviksi. Työasemia on 7. Lisäksi asiakkaiden käytössä on 2 tablettietokonetta. Tehokas kokoelmatyö. Hankitaan monipuolisesti kuntalaisia (lapset, nuoret, opiskelijat, eri elämäntilanteissa olevat aikuiset ja vanhukset) ja kesäasukkaita kiinnostavaa ja heidän eri tarpeisiin tarvitsemaa aineistoa (kirjallisuus, lehdet, avaineisto). Kokoelman karsinta ja varastoon siirto. Asiakkaiden palaute ja aineiston lainamäärät (kokonaislainaus, lainoja/asukas kävijämäärien kehitys). Poistetaan vähän lainattua ja huonokuntoista aineistoa. Poistotilastojen seuranta verrattuna uusiin tilauksiin. Poistomyynnistä saatu tuotto. Tavoitteena että asiakkaat löytävät kiinnostavaa aineistoa sekä tietoa eri tarpeisiin. poistokirjoista pyritään myymään mahdollisimman paljon. / Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Kävijöitä tammi-kesäkuussa oli yhteensä kpl, joka on 6,3 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kokonaislainaus oli kpl, joka oli 6,3 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Aineistoa on hankittu monipuolisesti kaikille asiakasryhmille. Poistoja tehtiin jonkin verran ja tuloja niistä saatiin 809,75 e. Tehokas tiedotus kirjaston palveluista. Eri kanavien (internet, facebook, info-tv, tiedotusvälineet jne.) tehokas hyödyntäminen. Asiakaskyselyn tulokset ja saatavat tilastot. Tiedon saaminen asiakkaille mahdollisimman tehokkaasti. / Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Kirjaston palveluista on tiedotettu kirjastossa, Nurmes-talon ilmoitustauluilla, internetissä ja paikallislehdessä. Novellikoukkua mainostettiin myös kauppojen ilmoitustauluilla. Kirjastoautopalveluiden kehittäminen ja uuden auton hankinnan valmistelu. Kuljettajien jatkuva pysäkkitarpeiden seuranta ja kirjastoauton lainamäärät. Auton asiakaskunnan tarpeiden seuranta ja tarpeettomien pysäkkien poisto. Kirjastotoimenjoht., kirjastoauton henkilökunta Uuden kirjastoauton hankinta on kaupungin investointisuunnitelmassa.

5 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET PROSESSIT JA RAKENTEET KIRJASTO Maakunnallinen yhteistyö. Tärkeimpänä laadukas ja nykyaikainen kirjastojärjestelmä ja kehittyvät verkkopalvelut. Arvio järjestelmän toiminnasta (asiakkaiden ja työntekijöiden palaute). Suuremmat alennukset hankinnoissa. Kirjastojärjestelmän (Koha) käyttö ja kehittäminen. Yhteistyö aineistohankinnassa. Maakunnallinen yhteistyö on toiminut hyvin. Kohassa ei ole ollut suurempia ongelmia ja päivityksiä on tehty tarvittaessa. Maakuntakirjasto hoitaa kilpailutukset hankinnoissa. Yhteistyö päivähoidon, esikoulun ja koulujen kanssa. Kirjastonkäytön opetusten ja tapahtumien lukumäärä. Annetaan kirjastonkäytön opetusta pääkirjastossa ja kirjastoautossa. Satutunnit ja erilaiset tapahtumat. / Kirjastotoimenjohtaja / työntekijät. Yhteydenpito kouluihin on toiminut hyvin. Kirjastonkäytönopetuksia oli 7 (359 osallistujaa). Toukokuussa kävi lukion vieraita Karjalasta tutustumassa Nurmeksen kirjastoon (7 osallistujaa). Satutuokioita oli 7 (145 kuulijaa). Hannilan Lemmikki-ryhmälle pidettiin lastenosaston esittely toukokuussa (31 osallistujaa). Kirkkokadun koulun oppilastöitä oli näytteillä huhtikuussa. Yhteistyö muiden sivistyspuolen (mm. museo, kulttuuri) toimijoiden kanssa. Näyttelyiden lukumäärä. Näyttelyitä yhteisillä teemoilla ym. tilaisuuksia Suomi 100- juhlavuosi huomioidaan tämän lisäksi myös muussa kirjaston toiminnassa. / Kirjastoimenjohtaja, työntekijät, museonjohtaja, kulttuurisihteeri. Nurmes-talon Helmiviikolla näyttely Suomi 100 vuotta: Sitä sun tätä itsenäisyyden ajalta kirjaston näyttelytiloissa. Yhteistyötä yhdistysten, seurojen, yhteisöjen yms. kanssa. Tapahtumien ja osanottajien lukumäärä. Järjestetään esimerkiksi yhteisiä näyttelyitä ja hankkeita. Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät, järjestöjen yms. toimijat. Nurmeksen Marttojen ja Ylä-Karjalan Kansalaisopiston Lukupiirin kanssa yhteistyössä järjestettiin 4 Novellikoukkua ja yhden Novellikoukun suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Ylä-Karjalan Luonnonystävät (30). Partiolaisten näyttely 100 vuotta partiotoimintaa Nurmeksessa ja

6 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET Valtimolla oli esillä kirjaston näyttelytilassa toukokuussa. Kehitetään yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden kanssa (vanhuspalvelut ym.). Tapahtumien ja osanottajien lukumäärä. Kirjaston palveluiden esittelyä ja yhteistyömahdollisuuksien pohdintaa./ Kirjastotoimenjohtaja Yhteistyö on ollut vähäistä. Semppipisteeseen liittyen yhteistyötä on ollut terveyspalveluiden kanssa. Järjestetään kirjaston omia näyttelyitä ja tapahtumia resurssien mukaan. Näyttelyiden ja tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä. Asiakkaiden palaute. Kiinnostavien tapahtumien järjestäminen. / Kirjastotoimenjohtaja, työntekijät Näyttelyitä oli 6, yksi per kuukausi. Veikko Huotarisen kirjan julkistamistilaisuus maaliskuussa (osallistujia 5), satuelokuvia esitettiin 8 (katsojia 322). Kimble-turnaus toukokuussa (12 osallistujaa).

7 SIVISTYSTOIMI KÄYTTÖSUUNNITELMA ASETETUT TAVOITTEET TALOUS JA RESURSSIT Talouden hallinta. Talousarvion suunnittelu ja toteuman seuranta. Seurataan talouden toteumaa käytössä olevilla välineillä (mm. TANE). Annetuissa raameissa pysyminen. / Kirjastotoimenjohtaja Annetuissa raameissa pysyttiin hyvin. TYÖKYKY JA OSAAMINEN Työpaikkakokoukset. Kokoukset kerran viikossa. Kokous kerran viikossa aina kun mahdollista. Työilmapiirin parantaminen ja tiedonkulusta huolehtiminen./ Kirjastotoimenjohtaja Säännöllisiä työpaikkakokouksia on pidetty mahdollisuuksien mukaan perjantaisin. Täydennyskoulutusta työntekijöille. Työntekijöiden palaute ja koulutusten lukumäärä Kartoitetaan koulutustarvetta ja seurataan koulutustarjontaa. Osallistutaan hyödyllisiin koulutuksiin. / Kirjastotoimenjohtaja Maakuntakirjasto on järjestänyt täydennyskoulutusta. Nurmeksen kaupunki on järjestänyt ensiapukoulutusta (3 osallistujaa) ja työhyvinvointikorttikoulutuksen (2 osallistujaa)

8 KIRKKOKADUN KOULU 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö Vertaissovittelu käytäntö (Verso) otettiin käyttöön ja siihen koulutettiin oppilaita ja opettajat keväällä Kiva-koulu toimintamallilla käsiteltiin kevätlukukaudella 2017 yhteensä 10 eri tilannetta. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi Loman aikana toteutettiin kunnostus ja korjaustöitä koulurakennuksissa sekä sähköturvallisuuteen liittyviä kunnostuksia (tekstiililuokka) - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Kevätlukukauden aikana on järjestetty 3 eri tilaisuutta.

9 KIRKKOKADUN KOULU 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö kts. varhaiskasvatuksen raportti - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä kts. varhaiskasvatuksen raportti - Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen Perusopetuksen päättäneistä nuorista 98,5 % sai päättötodistuksen - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori

10 KIRKKOKADUN KOULU 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 % kts. varhaiskasvatuksen raportti

11 KIRKKOKADUN KOULU 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit Kevätlukukaudella 2017 Veso-päivän lisäksi muissa koulutuksissa on käynyt opettajista n. 50 %. Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Koulunkäynninohjaajien yhteinen koulutuspäivä oli keväällä Ensiapukoulutukset jatkuivat keväällä ja kesäkuun alkupäivinä. Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat kts. varhaiskasvatuksen raportti Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100% / esimiehet Vakinaisissa viroissa kelpoisuusaste on 92,7 %

12 KIRKKOKADUN KOULU 5 - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Työnohjausta on järjestetty 5 kertaa ja niihin on osallistunut yksittäisiä henkilöitä. Koulukohtaiseen tykytoimintaan on osallistunut koko henkilökunta - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Keskustelut toteutettu kerran vuodessa

13 , KULTTUURIPALVELUT 1 SIVISTYSTOIMI / KULTTUURIPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Arviointikeino tai mittari ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA: Lastenkulttuuritarjonnan kehittäminen Toteutettujen tilaisuuksien tms. määrä Konsertti joka kouluun -hankkeessa ollaan mukana, mikäli se jatkuu. Päiväkodeille ja muille varhaiskasvatuksen piirissä oleville tarjotaan omia esityksiä ja lisäksi järjestetään julkisia yleisötilaisuuksia. -kulttuurisihteeri Konsertti joka kouluun konsertit (kuusi kappaletta) suunniteltiin ja toteutuvat syyskuussa. Ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestettiin oma teatteriesitys maaliskuussa. Kaikki eskarilaiset tekivät teatterimatkat Joensuun kaupunginteatteriin kulttuuripalveluiden tuella. Tanssijaoston kevätnäytös tarjottiin kaikille alakoululaisille toukokuussa (kaksi erikoisnäytöstä). Suomi 100 -juhlavuosi Nurmeksessa Toteutettujen tilaisuuksien tms. määrä Juhlavuosi käynnistetään vuodenvaihteessa. Lisäksi järjestetään Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuma ja itsenäisyyspäivän juhla. Juhlavuosi on esillä myös normaalissa toiminnassa. Juhlavuosi käynnistettiin ilotulituksella. Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuman suunnittelu jatkui koko kevään ajan. Juhlavuoden teemat olivat esillä viidessä tilaisuudessa ja yhdessä näyttelyssä kevätkauden aikana. Juhlavuoden tapahtumille tehtiin oma osio kaupungin www-sivuille.

14 , KULTTUURIPALVELUT 2 PROSESSIT JA RAKENTEET: Nurmes-talon toimijoiden yhteistyö: tapahtumia toteutetaan museon, kirjaston, Nurmeksen Seppojen tanssijaoston ja Pielisen Karjalan musiikkiopiston kanssa. Toteutettujen tilaisuuksien ja projektien määrä Kauppalan verkkoesittely ja esite yhteistyössä museon ja yhdistysten kanssa. Nurmes-talon tapahtumaviikko helmikuussa: kaikki Nurmes-talon toimijat ovat mukana. Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuma yhteistyössä museon kanssa kulttuurisihteeri Kirja Vanhasta Kauppalasta valmistui ja verkko-esittely edistyi. Nurmes-talon tapahtumaviikko järjestettiin helmikuussa. Museon kanssa tiivistä yhteistyötä Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuman suunnittelussa. Yhteistyöprojektit yhdistysten ja muiden paikkakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Toteutettujen tilaisuuksien tms. määrä Suomi 100 -yhteistyö eri tahojen kanssa. -kulttuurisihteeri Nurmes 100 vuotta sitten -tapahtuman valmistelussa mukana kaupungin omien yksiköiden lisäksi paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Suomen Luonnon päivien (kolme kappaletta) suunnittelu yhdistysten kanssa ja markkinointiapu. TALOUS JA RESURSSIT: Vuosi- ja kohdeavustusten jako Avustettavien tahojen seuranta Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota toiminnan vaikuttavuuteen. -kulttuurisihteeri, sivistyslautakunta Toiminta- ja kohdeavustukset euroa jaettiin toukokuussa. Myönnettyjen avustusten painopiste oli yleisötilaisuuksissa. Yhdistysten ja yhteisöjen Suomi100 - hankkeiden erityisavustusten jako Avustettavien tahojen seuranta Avustukset jaetaan yleisötapahtumien järjestämisen tueksi. - kulttuurisihteeri Yhdistyksille ja yhteisöille myönnettiin avustuksia yhteensä euroa. Avustettavat kohteet olivat yleisötapahtumia.

15 , KULTTUURIPALVELUT 3 TYÖKYKY JA OSAAMINEN: Ääni- ja valomestareiden työmäärään kiinnitetään huomiota Ylitöiden määrä Ääni- ja valomestareille sijainen kesäkauden ajaksi. Nurmes-talon ulkopuolella ei työtehtäviä muuten kuin kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. - ääni- ja valomestarit, kulttuurisihteeri Sovittiin kesälomasijaisen palkkaamisesta viikoksi heinäkuussa. Nurmes-talon ulkopuolisia työtehtäviä saatiin vähennettyä. Tiimityöskentelyn kehittäminen Pidetyt palaverit ja kehityskeskustelut Säännölliset viikkopalaverit Kehityskeskustelut - kulttuurisihteeri, ääni- ja valomestarit Viikkopalavereita on pidetty säännöllisesti. Kehityskeskustelut on tarkoitus pitää toisella puolivuotisjaksolla.

16 LUKIOKOULUTUS 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö Lukio: käytössä vertaissovittelu (VERSO). Yksi onnistunut sovittelu. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Lukio: uutta opetussuunnitelmaa on esitelty vanhempainilloissa.

17 LUKIOKOULUTUS 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä - Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen Lukio: kaikki kolmen vuoden opiskelusuunnitelmilla edenneet saivat päättötodistuksen. - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori Lukio: Nurmeksen lukiossa aloitti 36 % Kirkkokadun koulun päättävästä ikäluokasta.

18 LUKIOKOULUTUS 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 %

19 LUKIOKOULUTUS 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit Lukio: kaikki opettajat eivät ole osallistuneet koulutuspäiviin. Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100% / esimiehet Lukio: kelpoisuus 100 %.

20 LUKIOKOULUTUS 5 - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Lukio: toukokuussa järjestettiin lukion tyky-ilta Pihlajapuussa. Kaikki opettajat eivät osallistuneet. - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Lukio: kehityskeskustelut pidetään syksyllä. Yhteinen kehittämistehtävä arviointi.

21 POROKYLÄN KOULU 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö KiVa Koulu-ohjelmaa on toteutettu toimintamallin ja sen laatusuositusten mukaisesti. Selvitettävien tapausten määrä kevätlukukaudella oli 6. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi Sisäilmakorjauksia kesäkuussa 2017: -Luokka 305:käytäväseinällä olevan levyrakenteisen kotelon purku ja uusinta, ilmavuotoreittien tiivistykset kotelon sisällä (kapselointi) -Luokka 310: alakaton purku ja uusinta, betoniholvissa ilmavuotoreittien tiivistykset kapseloimalla ja seinien maalaus -Siivouskomero 313: alakaton purku ja uusinta, läpivientien tiivistykset kapseloimalla -Luokka 303: alakaton purku ja uusinta, betoniholvissa ilmavuotoreittien tiivistykset kapseloimalla -3. krs. käytävä: alakaton ja betoniholvin väliseen tilaan asennettiin poistoilmanvaihto, vuotoilmareittien tukkiminen (näkyvät reiät, tekniikkaa ei purettu) -Näiden toimenpiteiden lisäksi tarkastettiin ilmanvaihdon toimivuus paine-erojen sekä ilmamäärien osalta. - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Uuden opetussuunnitelman mukainen monialainen viikko toteutettiin viikolla 17. Huoltajia ja oppilaita osallistettiin viikon suunnitteluun ja toteutukseen. Uuden opetussuunnitelman sisältöä käsiteltiin myös vanhempainpiirin kokouksissa ja oppimiskeskusteluissa (opettaja-oppilas-huoltaja).

22 POROKYLÄN KOULU 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä - Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori

23 POROKYLÄN KOULU 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 %

24 POROKYLÄN KOULU 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit VESO-koulutus 1.4. vertaissovittelun VERSOtoimintamallista kaikille opettajille, lisäksi 8 opettajaa osallistunut muihin täydennyskoulutuksiin Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100 % / esimiehet Kelpoisuusaste 94,8 % - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Yksikkökohtaista TYKY-toimintaa: 4.4. päivällinen ravintola Lempissä tykypäivä Joensuussa: Treetopseikkailupuisto ja huonepakopeli

25 POROKYLÄN KOULU 5 - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Kehityskeskustelut (rehtori-opettaja, rehtorikoulunkäynninohjaaja) käyty tammihelmikuussa 2017

26 VAPAA-AIKAPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikunta- ja nuorisopalvelut Arviointikeino tai mittari Tavoitetaso Asiakas/asiakasnäkökulma Uimakoulut Bomban kylpylässä uimakoulujen määrä/osallistujat uimakoulut n.15 ryhmää kysynnän mukaan +pätevät uimaopettajat Kesän uimakouluja ei pidetty kylpylän remontin takia. Erityisliikuntaryhmät osallistujat/ryhmä/kausi palautekyselyt 10 ryhmää/vko toimintaviikkoja käyntikertaa seniorikortilla ja muut 51 = 629 Tuolijumpparyhmät 314 käyntikertaa. Yhteensä 943. Allasjumppia ei,kylpylän remontin takia, ollut. Kylpylän kuntalaiskäyttö käyttöseuranta kuukausittain Kuntalaiskäyttö kävijää (kesäkuu-joulukuu) Kylpylä suljettu remontin takia ajalla Seniorikortti myydyt seniorikortit seniorikorttien käyttöseuranta Seniorikortteihin /käyntikerrat 213 tammi-kesäkuu Juniorikortti haetut kortit /palautetut Juniorikortteihin haettua juniorikorttia Nuorten kesätyöt v työllistyneiden nuorten määrän seuranta sopimus 4H:n kanssa 135 nuorelle töitä setelillä (27.000) ja 10 työllistyy kesäyrityssetelillä (8.000) määräraha Nuorten kesätyösetelejä jaettiin välisenä aikana 210 kappaletta; kouluilla, eri tapahtumissa ja toimistolta. Prosessit ja rakenteet Avustukset avustettavien seurojen määrä avustukset /asukas liikuntaan nuorisotoimintaan kylätoimintaan Liikuntaan avustuksia jaettiin 13 eri yhdistykselle euroa. Nuorisotoimintaan kuudelle eri yhdistykselle euroa ja kylätoiminnassa 8 eri toimijalle yhteensä euroa. Jäähalli Ensi lumen ladun huoltoverkoston täydentäminen käyttöaste %, käyttömenojen seuranta myydyt kausi- ja kertamaksut varausjärjestelmän käyttöönotto, käyttömenojen seurannan käynnistäminen 1.7. alkaen 120 myytyä kausimaksua Kaupungin 100 % omistama jäähalliyhtiö Senioripuiston suunnittelu-> Liikuntapuisto Hyvärilä -> Osallistava suunnittelu/muistiot toteutettavissa oleva hanke Ei toimenpiteitä

27 liikuntapuistosuunnitelma Keskustan kentän peruskorjaus huoltorakennuksen suunnittelu huoltorakennuksen rakentaminen Keskuskentän huoltorakennuksen rakentaminen on aloitettu kesäkuussa Talous/resurssit Nuorisotyön ostopalvelut - perusnuorisotyö - Nuortenpaja Apaja - Ohjaamo raportit toimintakertomukset kokousmuistiot aukiolopäivät/asiakkaat nuorisotyön järjestämiseen pajatoimintaan ( ) Nuokkarilla 1819 kävijää, 96 aukiolopäivää. Leirejä 5, joilla 80 lasta. Apajalla 21 nuorta, joista 4 naista; ajalla Ohjaamon valmennuskertaa/nurmes ja Lieksa (Monitoimijainen työote verkostossa ja palveluyhteistyö sekä Palvelutarpeen arvioiminen ja asiakkaan suunnitelmallinen tukeminen) 23 ohjaamo kertaa keskiviikkoisin Työkyky ja osaaminen Osaamisen ylläpito ja hyvä työkyky Koulutuspäivät Liikunnan ja nuorisotyön alueellisiin työkokouksiin osallistuminen + lähiesimieskoulutus Koulutuspäivät: 2 päivää EA- 1/Hyvärilä, 4 päivää esimiesammattitutkintoa/nurmes, 1 työsuojelukoulutus/kuopio Kehityskeskustelu asetetut tavoitteet saavutettu

28 VARHAISKASVATUS 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kiusaamisen ja puuttumisen suunnitelmaa. - Terveelliset ja turvalliset työtilat Sisäilma- ja rakennetutkimukset Puhtaat näytteet ja normaalit vastaukset oirekyselyissä / tekninen toimi ja sivistystoimi Rekulan sisäilmaongelmien seuranta jatkuu. - Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen ja perehdytys uuteen opetussuunnitelmaan Toteutuneet toimenpiteet Vähintään kaksi tilaisuutta vuoden 2017 aikana Vanhempainillat, esiopetusvuoden henkilökohtaiset opetussuunnitelmakeskustelut vanhempien kanssa, kysely vanhemmille. Varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin keväällä Suunnitelma otetaan käyttöön

29 VARHAISKASVATUS 2 PROSESSIT JA RAKENTEET - Keskustan päiväkodin hankesuunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa Hanke- ja tilasuunnitelman valmistuminen tammikuussa 2017 Hanke- ja tilasuunnitelma valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. / varhaiskasvatuksen aluejohtajat, sivistysjohtaja, toimitilapäällikkö Tilasuunnitelma valmis, rakentaminen aloitettu. - Keskustan päiväkodin irtaimistohankintojen kilpailutus Tarjouspyynnöt jätetty lokakuun 2017 aikana Hankinta kilpailutettu vuoden 2017 loppuun mennessä Kilpailutus tapahtuu syksyllä Perusopetuksen ja lukion päättötodistusten saaminen Päättötodistusten lukumäärä 100 % koulunsa päättävistä saa päättötodistuksen - Lukiotoiminnan markkinointi oppilaitosyhteistyönä Lukioon hakeutuvien määrä Vähintään 40% ikäluokasta hakeutuu lukiokoulutukseen, opinto-ohjaajat, lukion rehtori

30 VARHAISKASVATUS 3 TALOUS JA RESURSSIT - Tuottavuusohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet Talousraportit Tuottavuusohjelman tavoitteissa pysyminen/ sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen aluejohtajat Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Varhaiskasvatusyksiköiden käyttöaste Käyttöastemittari Käyttöastetavoite 90 % Täyttöaste!00 % käyttöaste täyttöaste Rekula 84,83 121,10 Porokylän pk 57,51 83,61 Hannila 80,33 119,71 Naperot 68,72 113,89 Pirpanat 73,45 116,67 Muksut 70,60 137,50 Vesselit 91,53 328,10 Uudet maksuperusteet otettiin käyttöön

31 VARHAISKASVATUS 4 TYÖKYKY JA OSAAMINEN - Ammatillisen osaamisen varmistaminen ja vahvistaminen koulutuspäivien määrä / henkilöstö Opettajilla vähintään 1 rehtorin kanssa sovittava täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi pakollisten virkaehtosopimusten mukaisten koulutusten lisäksi / rehtorit Koulunkäynninohjaajilla 1 täydennyskoulutuspäivä / lukuvuosi / rehtorit Varhaiskasvatushenkilöstö osallistuu vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään vuoden aikana / varhaiskasvatuksen aluejohtajat Varhaiskasvatussuunnitelman laa-dintaan liittyen koulutuksia järjestettiin viisi. Koulutuksiin osallistui henkilöä. EA- koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Vakinaisissa viroissa ja pidemmissä sijaisuuksissa kelpoisuusaste 100 %.

32 VARHAISKASVATUS 5 Vakinaisissa viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusaste 100 % / esimiehet Yhdellä määräaikaisella perhepäivähoitajalla ei ole ammattitutkintoa. - Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työnohjauspalvelujen tarjoaminen Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvien määrärahojen käytön seuranta 100% henkilöstöstä osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan vuoden aikana / esimiehet Työnohjausta on pystytty järjestämään sitä tarvitseville - Esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut Käytyjen keskustelujen määrä / henkilöstömäärä 1 keskustelu / vuosi Kehityskeskustelut ovat käynnissä.

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET 1 Kirkkokadun koulu Käyttösuunnitelman tavoitteet 2016 Jukka Ikonen rehtori 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET 1 Porokylän koulu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 asetetut tavoitteet 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit

Arviointikriteerit, mittarit 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapau sten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt. Arviointikriteerit, mittarit. palveluihin liittyvän kyselytutkimuksen. Työntekijöiden ja asiakkaiden

Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt. Arviointikriteerit, mittarit. palveluihin liittyvän kyselytutkimuksen. Työntekijöiden ja asiakkaiden 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA KIRJASTO Arviointikriteerit, mittarit Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt Toimenpiteet Asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaaminen, tiedollisen ja kulttuurisen tasa-arvon lisääminen, syrjäytymisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS 1 1. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus - koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen 0 -toleranssi kiusaamisessa - terveelliset ja turvalliset työtilat Koulukiusaamistapausten luku, sisäilma- ja rakennetutkimukset

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Toimialan kuvaus

Hyvinvointipalvelut Toimialan kuvaus 22.09.2017 Hyvinvointipalvelut Toimialan kuvaus Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät Hyvinvointipalvelujen toimiala vastaa hyvinvointipalvelujen kokonaisuudesta, vaikuttamistoimielinten toiminnasta ja Siun

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki. Sivistyslautakunta 68 06.10.2015. Sivistystoimen osavuosiraportti 2/2015 159/02.02.00/2014 SIVI 68

Nurmeksen kaupunki. Sivistyslautakunta 68 06.10.2015. Sivistystoimen osavuosiraportti 2/2015 159/02.02.00/2014 SIVI 68 Nurmeksen kaupunki Sivistyslautakunta 68 06.10.2015 Sivistystoimen osavuosiraportti 2/2015 159/02.02.00/2014 SIVI 68 Sivistysjohtaja: Hallintokuntien päälliköt raportoivat kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talousarvion toimintaohjeet

Talousarvion toimintaohjeet Sivistyslautakunta 80 15.12.2015 Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma 129/02.02.00/2015 SIVI 80 Sivistysjohtaja: Talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuuston 26.11.2015 74 hyväksymässä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Yleinen tavoite Sivistysosaston taloudellisena tavoitteena on, että palvelut tuotetaan siten, että todelliset palvelutuotannosta aiheutuvat bruttomenot eivät ylitä oleellisesti valtionosuusjärjestelmän

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Ii-instituutti-liikelaitoksen 25 03.09.2015 johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu 03.09.2015 25 Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan koulutointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8.

Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8. SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus Vasu otettu käyttöön 1.8.2017 /ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset,

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8.

Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-4 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8. SIVISTYSLAUTAKUNTA Keskeiset muutokset: - nuorisotoimen alaisuuteen on perustettu nuorten työpaja, joka saa valtion rahoitusta - koulukuraattori on siirtynyt ESSOTE:n palvelukseen - Suomi100 -tapahtumatuotantoon

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88 6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 26$9826,.$76$86 7$00,±(/2.88 72,0,$/$ VASTUUALUE: 6,9,67

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta

Tavoitteiden toteutuminen / sivistyslautakunta Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Yleishallinto Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille Käyttösuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Talousarvion toimintaohjeet

Talousarvion toimintaohjeet Sivistyslautakunta 89 20.12.2016 Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 147/02.02.00/2016 SIVI 20.12.2016 89 Sivistysjohtaja: Talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuuston 24.11.2016

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Arviointi ja kehittäminen Kopio: Valkonen, Jouko 1/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Sisällysluettelo Kopio: Valkonen, Jouko 2/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 1. Toiminnan arviointi

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen KÄYTTÖTALOUS 31.12.212 Talous Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Toimintatulot 54 54 49 287-4 713 Toimintamenot 89 844 89 844 859 515-49 671 Toimintakate 755 844 755 844 81

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Tämä on kooste mahdollisesta arviointiaineistosta Virvatuli-kriteerien toteutumisen tarkastelun tueksi. Siinä on esimerkkejä siitä,

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00-17.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Helena Hänninen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Arvioinnin toteuttaminen ja kehittäminen päivähoidossa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa vuosina

Arvioinnin toteuttaminen ja kehittäminen päivähoidossa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa vuosina 1 Arvioinnin toteuttaminen ja päivähoidossa, esi- ja sekä lukiokoulutuksessa vuosina 2012 2015 1. Arvioinnin tarkoitus Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa päivähoidon, koululaisten toiminnan ja

Lisätiedot