NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010"

Transkriptio

1 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010

2 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Yleistiedot kunnasta Väestö Elinkeinot Kunnan hallinto Kunnan toiminnan kehitys Talouden kehitys Yleinen taloudellinen kehitys 14 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma Tuloslaskelman tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 19 3 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tunnusluvut 21 4 TASETARKASTELU Kunnan tase Taseen tunnusluvut Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernitaseen tunnusluvut ovat seuraavat: Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä 31 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA SOSIAALILAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto talousarvion määrärahojen toteutumisesta 91 Tuloslaskelman toteutuminen 95 Tuloslaskelma 2010 verrattuna edelliseen vuoteen 97 Rahoituslaskelman toteutuminen 99 Rahoituslaskelma 2010 verrattuna edelliseen vuoteen 100 Kunnan tase vuodelta Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelman toteutuminen 103 Vesi- ja viemärilaitoksen tase vuodelta Konsernituloslaskelma 106 Konsernitase 108 Konsernin rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 6.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernin liiitetiedot 121 Kunnan hallinto-organisaatio 123 Nakkilan kunnan talousarviokaava 128 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, selvitys kirjanpidon säilyttämisestä 132 Allekirjoitukset 134

3 NAKKILAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus Kuntien taloustilanne parani vuonna Tilinpäätösennusteiden mukaan negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä on 8. Kuntien väliset erot ovat edelleen suuria. Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna ,1 %. Huomioitavaa on kuitenkin, että vaikka valtion verotulot ovat kasvussa, valtio velkaantuu edelleen. Nakkilan kunnan vuoden 2010 vuosikate on 1,7 M. Edellisenä vuonna vuosikate oli 1,4 M ja sitä edellisenä 2,7 M. Vuosikate kattaa edelleen poistojen määrän. Vuonna 2010 verotulot kehittyivät lopulta hyvin. Verotuloja kertyi yhteensä n. 16,6 M. Nousua oli edelliseen vuoteen verrattuna 3,1 %. Yhteisöverotulot nousivat jopa 46 %. Valtionosuuksia kunta sai vuonna 2010 n. 10 M ja ne nousivat n. 0,9 M eli 10,3 %. Kunnan toimintatuotot olivat 3,525 M, niissä oli kasvua 4,3 %. Vuoden 2010 toimintamenot olivat M. Kasvua toimintamenoissa oli 4,7 %. Terveydenhuollon menot kasvoivat n. 5,4 %. Terveydenhuollon menot olivat vuonna 2010 yhteensä Vuonna 2009 kasvu oli 1,89 %. Erikoissairaanhoidon menot nousivat 7 % kun taas perusterveydenhuollon menot nousivat 2,68 %. Sosiaalitoimen menot olivat 7,6 M, menot nousivat 22,3 %. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menot veivät verotuloista vuonna 2010 n. 98,4 %. Vuonna 2009 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menot veivät verotuloista 96 %. Sivistystoimen menot olivat 7,341 M. Kasvua oli 0,07 %. Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa ,16 ylijäämää, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään. Tämän kirjauksen jälkeen taseen ylijäämä on ,77. Investointeihin käytettiin vuonna 2010 yhteensä 2 M. Vuonna 2009 investointimenot olivat 2,6 M. Investointien tulorahoitusprosentti nousi 59,61 %:sta 98,75 %:iin. Lainamäärä laski 2,6 M :oon. Asukasta kohti laskettuna se on 458. Vuonna 2009 lainaa oli 534 /asukas. Myös kuntakonsernin lainamäärä laski :oon /asukas. Vuonna 2009 se oli M /asukas. Kuntakonsernin lainamäärä oli vuoden 2010 lopussa 11,2 M. Porin kaupunkiseudun rakennemalli saatiin valmiiksi vuonna 2010 ja se on kuntien hyväksyttävänä vuoden 2011 alkupuolella. Nakkilan kunnan yleiskaavan tarkistaminen ja yleiskaavan laajennustyö saatiin käyntiin ja lähes kaikki siihen liittyvät erillisselvitykset valmiiksi vuoden 2010 aikana. Yleiskaava valmistuu vuoden 2012 aikana. Sosiaalitoimen resursseja lisättiin edelleen. Nakkilan kunnan laitoshoidon yksikön henkilökuntamäärää kasvatettiin. Tehostetun palvelun yksikön Keinustoolin toiminta saatiin käyntiin 2010 alkupuolella. Keinustoolin asunnot täyttyivät heti.

4 3 Viime vuosina heilahtelut taloudessa ovat olleet aika suuria. Nakkilakaan ei niiltä ole välttynyt. Nakkilan kunnan talous on kuitenkin säilynyt perusteiltaan melko vakaana. Kunnan hyvä tase ja alhainen velkamäärä sekä hyvät palvelut ja sijainti tiiviissä Porin keskustaajamassa antavat mahdollisuuksia kestävälle kasvulle. Palvelutalo Keinustooli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti alkuvuonna toiminnan uusissa tiloissa Satakunnankadulla. Vuoden 2010 aikana käynnistyi kunnan keskustassa uuden kerrostalon rakentaminen. Asunto Oy Ratatorni valmistuu vuoden 2011 aikana ja tiivistää entisestään kunnan keskustarakennetta. Vuosi 2010 oli Nakkilan väkiluvun kasvun osalta hyvinkin positiivinen. Asukasluku kasvoi 72 henkilöllä. Vuodenvaihteen asukasmäärä oli Asuntotonttitilannetta hieman helpottaa Soinilantien kaavan valmistuminen ja kunnallistekniikan rakentaminen vuonna Omakotitontteja voidaan alueelta myydä toivottavasti kesällä Kiitän koko Nakkilan kunnan henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä työstä Nakkilan kuntalaisten parhaaksi.

5 4 1.2 Yleistiedot kunnasta Väestö Nakkilan kunnan väestö vv * Koko väestö Opiskelijat * * Eläkeläiset * * 0-14-vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat Lähde: Satamittari (Väkiluku on vuoden viimeiseltä päivältä.) *) ennakkotieto Kunnan väestön ikäjakautuma vv Asukkaita Vuosina 0-14-vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat

6 Elinkeinot Työlliset toimialoittain (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä * Lähde: Satamittari *) ennakkotieto 800 Työllinen väestö Työntekijämäärä Vuosi (A-B) Maa- ja metsätalous (D) Teollisuus (F) Rakentaminen (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut (C) Kaivostoiminta ja louhinta (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv. Toimiala tuntematon

7 6 Kunnassa sijaitsevat työpaikat toimialoittain vv : Työpaikat (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä Lähde: Satamittari 600 Nakkilalaisten työpaikkojen jakautuma vv työpaikkojen määrä vuosina (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv. (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut Toimiala tuntematon Nakkilan kunnassa oli työpaikkoja vuonna kpl ja kunnan työssä käyvä väestö oli 2375 henkeä eli työpaikkaomavaraisuus oli 77,6 %.

8 7 Yritysten liikevaihdon jakautuminen Toimialat Liikevaihto (1000 euroa) (A) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta..... (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G) Tukku- ja vähittäiskauppa (H) Majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik (K) Liike-elämän palv (N) Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv (O) Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv Yhteensä = tieto salainen Lähde: Satamittari Nakkilalaisten yritysten talous Liikevaihto (1000 euroa) Aloittaneet yritykset lkm Lopettaneet yritykset lkm Yritysten lkm Yritysten toimipaikkojen lkm Lähde: Satamittari Työmarkkinat Työvoima * Työlliset * Työttömät Työttömyysaste 13,6 12,3 9,9 9,0 11,7 10,4 Työpaikkaomavaraisuusaste 77,7 % 80,5 % 79,5 % 77,6 % Lähde: Satamittari *) ennakkotieto

9 8 1.3 Kunnan hallinto Kunnan hallinto-organisaatio sekä kunnan virastot ja laitokset on esitetty sivuilla Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli seuraava: Toimintayksikkö vakinaiset sijaiset ja työllistetyt yhteensä määräaikaiset. Hlömäärä Hlötyövuodet Hlömäärä Hlötyövuodet Hlömäärä Hlötyövuodet Hlömäärä Hlötyövuodet Yleishallinto ja ruokapalvelu 27 26,9 6 5,6 2 1, ,3 Sosiaalitoimi 74 73, ,8 1 0, ,9 Sivistystoimi , , ,6 Tekninen toimi 28 27, ,7 Yhteensä , ,4 7 5, ,5 Vuonna 2009 yht , ,1 7 5, , Yleishallinto Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi työllistetyt 2010 Sijaiset ja määräaikaiset 2010 Vakinaiset 2010 Helmikuussa 2010 aloitti toimintansa Palvelutalo Keinustooli, jossa työskentelee 13 vakituista työntekijää. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2010 oli 46,6 vuotta. Henkilöstön ikäjakautuma Henkilöstön sukupuolijakautuma yli 60 v 11 % v 8 % v 18 % Miehet 16 % v 31 % v 32 % Naiset 84 %

10 9 1.4 Kunnan toiminnan kehitys Seuraavassa on esitetty kunnan toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset hallinnonaloittain. Tarkempi selvitys toiminnasta on jäljempänä luvussa 5. Keskushallinto/Yleishallinto Valtuusto hyväksyi Nakkila 2012 kuntastrategian, joka toimii ohjeena laadittaessa talousarvioita ja suunnitel-maa sekä muita suunnitelmia. Kuntastrategian 2016 valmistelu on käynnistetty valtuustoseminaarissa helmikuussa Strategian valmistelua jatkettiin edelleen vuoden aikana. Vuonna 2009 hyväksyttiin Porin kaupunkiseutusuunnitelma ja Porin seudun rakennemallin valmistelu aloitettiin yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Rakennemalli valmistui vuoden 2010 aikana ja se lähetettiin kuntiin hyväksyttäväksi vuoden 2011 alussa. Maakuntakaava tuli valmiiksi v Yleiskaavan perusselvitykset: rakennusinventointi, maisemaselvitys, arkeologinen selvitys ja luontoselvitys valmistuivat vuoden 2010 aikana. Yleiskaavan laatimisesta hyväksyttiin suunnittelusopimus FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että yleiskaava valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä Elinkeinotoimi Nakkilan kunnan elinkeinotoimen hoitamisesta vastaa Porin seudun kehittämiskeskus Oy sopimuksen perusteella. Elinkeinojen kehittämistyötä ohjaa Porin seudun uusi elinkeinostrategia Rohkeasti uuteen, joka valmistui vuoden 2010 aikana. Nakkilan kunta kuuluu osana Porin kaupunkiseudun kehittämisohjelman (KO-KO) piiriin, joka on korvannut ns. AKO-ohjelman. vuoteen 2009 verrattuna noin 5,4 %. Erikoissairaanhoidon menot nousivat 7,0 % ja perusterveydenhuollon menot nousivat 2,6 %. Terveydenhuoltomenot olivat vuonna asukasta kohti ja vuonna asukasta kohti. Kunta perusti kiinteistöosakeyhtiön uuden terveyskeskuksen rakentamista varten. Kunta omistaa kiinteistöyhtiön (Jokilaakson terveyskeskuskiinteistöt Oy) kaikki osakkeet. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä vuokraa tilat terveyskeskustoimintaa varten. Uudet tilat valmistuivat vuoden 2010 helmikuussa. Kunta takasi yhtiön lainat. Maataloustoimi Maataloustoimen toiminnassa ei vuonna 2010 tapahtunut mitään muutoksia. Maataloushallinnon uudistusta suunniteltiin, mutta vuoden 2010 puolella siihen ei vielä tullut muutoksia. Nakkilan kannalta tämä tarkoitti sitä, että Nakkilassa voitiin vielä soveltaa Kokemäen, Luvian ja Ulvilan kanssa tehtyä yhteistoimintasopimusta tallennusten tarkastuksista ja lyhyistä lomasijaisuuksista. Rakennustarkastus Rakennustarkastuksessa ei vuonna 2010 tapahtunut oleellisia muutoksia. Suurin muutos on tapahtunut omakotilupien määrässä, joka laski kolmessa vuodessa 11 luvasta (v. 2008) 4 lupaan (v. 2010). Erilaisia lupia myönnettiin v yht. 74. Terveydenhuolto Nakkilan kunnan terveydenhuoltomenot olivat vuonna Menot nousivat

11 10 Ympäristötoimi Vuonna 2010 oli poikkeuksellisen paljon (2-3 kertaisesti keskimääräisiin vuosiin verrattuna) maa-ainesten ottamiseen liittyviä ympäristöja maa-aineslupa-asioita sekä riitautettujen lupapäätösten hallinto-oikeuskäsittelyjä. Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimessa valmisteltiin vuoden 2010 aikana vammaispalvelun, psykososiaalisten palveluiden ja lastenvalvojan tehtävien siirtoa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään. Palvelut siirtyvät alkaen alkaen vammaisen henkilön tulkkauspalvelut siirtyivät kunnilta Kelalle. Vanhustenhuollossa siirryttiin alkaen kokeilemaan vastuusairaanhoitajamallia, kokeilu kestää vuoden 2012 loppuun. Vanhustenhuoltoa on kehitetty aktiivisesti vuoden 2010 aikana, Keinustooliin ja palvelukeskus Hyppinkiin on lisätty sekä fysioterapeutin että askarteluohjaajan työpanosta. Sosiaalitoimessa on vuonna 2010 otettu käyttöön uusi työllistämisen toimintamalli yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Sosiaalitoimen remonttiryhmässä työskentelee 3-4 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Lastensuojelun kehittämistä on jatkettu luomalla uusia yhteistyömalleja sekä varhaisen tuen toimintamalleja. Sivistystoimi Nakkilan yhteiskoulun ja lukion keittiön ja pihan peruskorjauksen valtionavustus ELY-keskus päätti myöntää Nakkilan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaukseen valtionavustusta yhteensä euron kustannusarviolle. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa. Päiväkoti Kärrynpyörän sisäilmaongelmat Koko vuoden ajan selviteltiin päiväkoti Kärrynpyörän sisäilmaongelmia ja valtaosan ajasta hoidettavat lapset olivat lähinnä Suomisentien vanhassa lääkäritalossa. Nakkilan perusopetuksen kouluverkko Kouluverkkosuunnitelmaa käsiteltiin lähtien useampaan kertaan sekä sivistyslautakunnassa että kunnanhallituksessa sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää hallitukselle ja valtuustolle, että koulujen lakkauttamisia ei hyväksytä v mennessä ellei koulun oppilasmäärä laske alle 30 oppilaan kahden peräkkäisen seurantavuoden aikana. Kunnanhallitus käsitteli asiaa /18 :ssä ja päätti, että kunnanhallitus ei vie asiaa valtuuston käsiteltäväksi vaan palaa asiaan vuoden 2012 alkupuolella ja sitten, kun saadaan tieto Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) päätöksestä koskien Pakkalan tilojen käyttöä. Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että koulupiirirajat tarkennetaan erikseen mennessä siten, että ne ovat asutuksen sijainti huomioonottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kirjastotoimi Vuosi 2010 oli Satakirjastot yhteisjärjestelmän ensimmäinen käyttövuosi. Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuun lopulla v Satakirjastot on osoittautunut hyvin toimivaksi järjestelmäksi, asiakkaiden käytössä on entistä huomattavasti suurempi aineistovalikoima, joka tehokkaiden kuljetusten avulla on saavutettavissa omassa kirjastossa. Järjestelmä on myös helpottanut ja lisännyt kirjastojen käyttöä yli kuntarajojen, kun samalla kirjastokortilla voi asioida muissakin kirjastoissa ja kuitenkin palauttaa lainaamansa aineiston lähimpään kirjastoon. Luettelointityö kirjastossa on vähentynyt, kun luettelointia tehdään samaan tietokantaan kaikissa kirjastoissa. Toisaalta ainakin nyt alkuvaiheessa tietokannan siivous on aiheuttanut runsaasti lisätyötä kaikissa kirjastoissa. Myös yhteinen varausjärjestelmä ja kuljetukseen lähetettävän ja saapuvan aineiston käsittely aiheuttaa enemmän työtä kuin vastaavat työt entisessä KYSY-järjestelmässä, koska käsiteltävää aineistoa on paljon enemmän.

12 11 Kirjaston käyttö lisääntyi huomattavasti: lainausten määrä kasvoi lähes 10 %, kävijämäärä lisääntyi 7 %. Lainaukset henkilötyövuotta kohti lisääntyivät 8,9 %. Henkilökunnan työmäärä eli määrällinen tuloksellisuus on siten lisääntynyt huomattavasti. Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti on 76 % suurempi kuin samankokoisissa kunnissa keskimäärin. Kirjaston lisääntyvä tilanahtaus vaikeuttaa ja hidastaa hyllyttämistä ja hyllyjärjestyksen ylläpitoa aiheuttaen näin lisätyötä henkilökunnalle. Kirjaston ahtaus vaikeuttaa asiakkaiden kirjastonkäyttöä, sillä kirjat ja muu aineisto on osittain korkealla ja/tai jouduttu järjestämään epäloogisesti, joten asiakkaiden on vaikea löytää haluamaansa. Myös lehtien lukutila on ahdas, vetoinen ja epämukava. Henkilökunnan työtilat ovat ahtaat, epäkäytännölliset ja ergonomisesti puutteelliset. Kirjastotiloissa ei ole tehty mitään varsinaisia korjauksia vuoden 1984 jälkeen, jolloin kirjasto muutti tiloihin. Kulttuuritoimi Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen. Kulttuuritoimen tapahtumia on ollut kaikenikäisille ja eri tyyppisiä. Yleisesti ottaen eri tapahtumiin ja toimintoihin ovat kuntalaiset hyvin osallistuneet. Tapahtumien yhteydessä on kuntalaisilta tullut suoraa, positiivista palautetta mm. konserteista, teatterimatkoista ja yhteislaulutilaisuuksista, joita olikin tänä vuonna useampi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Liikuntatoimi Uimahallin ohjattujen viikottaisten vauva- ja perheuintiryhmien määrää lisättiin syyskauden alusta siten, että aiemman neljän ryhmän sijasta jatkettiin yhdeksällä (9) toimintaryhmällä. Ko. toimintoja on pidetty vuodesta 1994 alkaen uimahallissa lauantaiaamuisin. Toimintoja jatkettiin syyskauden alusta joka toinen lauantaiaamu klo sekä joka perjantai-ilta klo Kaikki ryhmät toteutetaan kahden viikon periodissa eliohjattu perhekohtainen vuoro on joka toinen viikko. Aktiiviperheitä on tällä hetkellä toiminnassa mukana Nakkilasta ja ympäristökunnista kaikkiaan n. sata (100). Nuorisotoimi Karhukuntien yhteinen nuorten mediapajahanke käynnistyi elokuussa ja karhukuntien kunnista juuri Nakkilassa mediapaja käynnistyi kaikista suurimmalla volyymilla. Karhukuntien yhteinen mediapajan ohjaaja kiertää kunnissa. Nakkilassa mediapaja on joka toinen keskiviikko ja paikkana on kirjaston alakerta. Marraskuun alussa otettiin karhukuntiin kuuluvissa kunnissa yhtaikaa käyttöön nuorten verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi. Nakkilassa aloitekanavaan on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana jätetty jo 98 ideaa ja rekisteröityneitä käyttäjiä on 131 ja 896 vierailua (myöskin ei rekisteröityneet nuoret voivat vierailla aloitekanavalla lukemassa ideoita ja aloitteita). Ed. mainitut luvut suhteutettuna asukasmäärään antaa toiseksi aktiivisimman kunnan sijan valtakunnan tasolla. Esim. Porissa on 127 rekisteröitynyttä käyttäjää, vaikka Porissa on aloitekanava ollut jo vuoden kauemmin kuin muissa karhukunnissa ja nuoria huomattavasti paljon enemmän. Mediapaja hankkeeseen ja Aloitekanava.fi palveluun on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta. Kunnan omarahoitusosuus on ollut viranhaltijan työpanos. Tekninen toimi Kunnanvirastorakennuksen vesikatto rakenteineen uusittiin sekä osa yläpohjarakenteita. Rakennukseen rakennettiin myös räystäät sekä yläpohjan lämmöneristettä lisättiin. Ruskilan koulu liitettiin kunnalliseen viemäriin rakentamalla jäteveden pumppaamo koulun piha-alueelle. Yhteiskoulu/lukion piha-alue perusparannettiin lähes kokonaisuudessaan sekä rakennuksen ulkopuoliset kuivatusjärjestelmät uusittiin. Vuoden 2010 mittavin urakka oli koulun keittiön saneeraus. Keittiötilat ja sen tekniikka uusittiin kokonaisuudessaan ja tilaa laajennettiin koulun sisäpuolella.

13 12 Kesällä 2010 kouluun asennettiin valvontakamerat. Uimahallin miesten saunaosasto perusparannettiin kokonaisuudessaan sekä liikuntahallin lattia lakattiin. Palvelukeskus Hyppingin sisäpuolisia pohjaviemäreitä saneerattiin ja paloaseman lattia pinnoitettiin ja sinne hankittiin varavoimakone. Temal Oy:n tontilta siirrettiin tehdasrakennuksen laajennuksen tieltä paineviemäri ja vesijohto. Lisäksi toteutettiin pienimuotoisia suunnittelutehtäviä sekä erityyppisiä selvityksiä eri osaalueilta. Normaalit käyttötalouden edellyttämät toimenpiteet hoidettiin edellä mainittujen investointikohteiden lisäksi. Viikkalan kevyenliikenteen väylä valmistui kesällä 2010 Nakkilan kunnan, Harjavallan kaupungin ja ELY-Keskuksen yhteishankkeena. Hankkeella yhdistettiin Nakkilan ja Harjavallan kevyenliikenteen väylästöt. Kaavakatuja ja kevyenliikenteen väyliä päällystettiin edellisvuosia enemmän. Penttalan leikkikenttä uudistettiin kokonaisuudessaan kunnan omana työnä. Laajamittaisempi vesijohtoverkoston saneeraus aloitettiin Viikkalassa kunnan omana toimintana. Viemäriverkoston saneeraus jatkui. Betoniset viemäriosuudet tulivat saneeratuksi lähes kokonaan vuonna 2010 viiden vuoden aikana suoritetun työn tuloksena. Masian jätevedenpumppaamo saneeratiin loppuvuodesta Yhteishankkeena toteutettu siirtoviemärilinjasto Harjavalta-Pori valmistui elokuussa Koekäytöt suoritettiin syksyn kuluessa ja Nakkilankin osalta kaikki jätevedet alettiin johtaa Porin Luotsinmäelle marraskuussa Näin koko Suomeakin ajatellen mittava hanke saatiin valmiiksi viisi vuotta kestäneen projektin tuloksena. Haja-asutusalueen viemäröinti jatkui. Masian alue valmistui kesällä Ruskilan ja Tervasmäen alueiden suunnitelmia tarkennettiin. Penttalan alueen sadevesien purkuviemäri uusittiin kunnan omana työnä sekä sadevesiverkostoja kartoitettiin sähköiseen muotoon. Lohirantaan rakennettiin jäteveden pumppaamo ja kiinteistö liitettiin kunnallisen viemärin piiriin. Työ toteutettiin omana työnä.

14 13 INVESTOINNIT VUONNA 2010 Investointimäärärahoista käytettiin vuonna Merkittävin investointikohde oli yhteiskoulun keittiön saneeraus ja piha-alue Uimahallin korjauskustannukset olivat ja kunnantalon sosiaaliosaston korjauskustannukset Tilapalvelun oman rakentamisen arvo oli Kaikki talonrakennusinvestoinnit olivat yhteensä (muutettu talousarvio: ). Muut investointikohteet olivat talousarviossa alhaisella määrärahatasolla ja toteutuivat seuraavasti: Julkisen käyttöomaisuuden (teiden rakentaminen ja päällystäminen, tievalaistus, puistot yms.) investointimenot olivat yhteensä (talousarvio ). Leikkikenttien ja puistojen kalustuksiin investoitiin yhteensä Rakennuskaavateiden päällystämiskustannukset olivat , rakentamiskustannukset ja valaistuskustannukset Vuonna 2011 jatketaan edelleen talouden pitkän aikavälin tasapainotusohjelman toteuttamista. Tämä merkitsee mm., että avoimiksi tulevia virkoja ja toimia jätetään mahdollisuuksien mukaan täyttämättä ja tehtävien hoito pyritään järjestämään uusilla tavoilla huomioimalla selkeät tehtäväkuvat ja henkilöstön kehittymismahdollisuudet. Vuonna 2006 keskitettiin puhtaushuoltopalvelut teknisen lautakunnan alaisuuteen. Vuonna 2007 keskitettiin ruokahuoltopalvelut ja perustettiin ruokapalveluyksikkö kunnanhallituksen alaisuuteen. Hallinnon palveluyksikön perustamista selvitetään vuoden 2011 aikana. Palvelujen rakenteellisia muutoksia jatketaan tulevan suunnittelukauden aikana. Vuoden 2011 talousarviossa talonrakennusinvestoinnit ovat vain Korjausinvestointitarve on selvästi suurempi verrattuna talousarvion ja suunnitelman määrärahoihin. 1.5 Arvioitu kehitys alkaneella tilikaudella Vuoden 2011 vuosikate on talousarvion mukaan Talousarviossa arvioidaan vuoden 2011 tulos ylijäämäiseksi eli talousarvio on tasapainossa. Toimintamenot kokonaisuutena nousevat vuoden 2011 talousarviossa 2,2 % vuoden 2010 toteutuneisiin menoihin verrattuna. (Toimintamenot v ja talousarviossa v ) Talousarviossa verotulot ( ) olivat samalla tasolla vuoden 2010 toteutuneeseen lukuun ( ) verrattuna. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan 1,3 %.

15 Talouden kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuote kasvoi vuonna ,1 %. Koko vuonna 2010 yksityinen kulutus kasvoi 2,6 % ja julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,5 %. Investoinnit kasvoivat 0,8 %. palvelujen rahoituspohjan turvaamiseen osoittamalla kunnille yhteensä 500 milj.euron tulon lisäykset viimeistään vuodesta 2011 alkaen. Työttömyysaste Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 oli 8,4 % kun edellisen vuoden vastaava luku oli 8,2 %. Koko kansantalouden hintatason arvioidaan kohonneen vuonna ,1 %. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 2 %: Yritystoimintaylijäämä eli liikevoitto kasvoi nimellisesti 36 % edellisestä vuodesta. Yritysten yrittäjätulo kasvoi 30 %. Kuntien verotulot kasvoivat vuonna ,4 %. Kuntien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 3 % ja investointien arvioidaan kasvaneen 4 %. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 55,1 %. Kuntaliiton julkaiseman kuntapalvelujen pelastusohjelman mukaan kuntaliitto on asettanut tavoitteen, että vuodesta 2011 alkaen kuntatalous tasapainottuu niin, että kaudella kuntasektorin tilikauden tulos on vuosittain tasapainossa ja lainakanta ei ylitä 17 mrd euroa vuonna Kuntien lainamäärä vuonna 2010 on noin 13 mrd euroa. Tavoitteen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvua on hidastettava perusvaihtoehdon mukaisesta kehityksestä yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa 2,5 %:iin vuosina Näin toimien kuntien toimintamenojen kasvua voidaan hillitä noin 350 milj.eurolla vuodessa muutoin toteutuvasta. Pelastusohjelman mukaan valtion on tultava kuntia vastaan ja osallistuttava kunta-

16 Kunnan talouden kehitys Nakkilan kunnan talouden tunnusluvut paranivat vuonna Vuosikate nousi vuoden eurosta euroon. Vuosikate/poistot-% nousi 129,6:sta 150,0:een. Vuosikatteen nousun sai aikaan verotulojen ja valtionosuuksien nousu 1,5 milj.eurolla. Verotulot kasvoivat noin 0,5 milj.euroa, valtionosuudet noin 1,0 milj.euroa, josta verotulojen tasaus kasvoi merkittävästi Verotulot Valtionosuudet tästä verotulojen tasausta Maksuvalmius heikkeni hieman vuonna Kassavaroja oli vuoden 2009 lopussa ja vuoden 2010 lopussa Kassavarat riittivät noin 33 päivän menoihin. Kunnan omavaraisuus-%, joka mittaa kunnan vakavaraisuutta, parani ollen 72,6. Kunnan lainamäärä asukasta kohti laski ollen 458. Koko kuntakonsernin lainamäärä asukasta kohti oli selvästi suurempi eli Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus-% laski vuoden ,4 prosentista 20,5 prosenttiin. Vuoden 2010 tilikauden tulos oli ja ylijäämä Tarkempi selvitys menoista, tuloista ja talousarvion toteutumisesta ilmenee luvusta Sisäisen valvonnan järjestäminen 1) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Nakkilan kunnan sisäinen valvonta perustuu valtuuston hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen, jossa on määritelty sisäisen valvonnan vastuut ja talouden hoitoon kuuluva sisäisen valvonta. Muita keskeisiä johtosääntöjä ja ohjeita sisäisen valvonnan kannalta ovat: - hyvän hallinnon ohje, - hallintosääntö, - kunnanviraston johtosääntö, - taloussääntö, - konserniohje. Toimielinten päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kunnanhallitukselle ja viranhaltijan pöytäkirja asianomaiselle lautakunnalle. Delegoidun päätösvallan osalta toimielin voi käyttää tarvittaessa otto-oikeutta ja päättää asiasta uudelleen. Käytännössä otto-oikeutta on käytetty erittäin harvoin. 2) Tavoitteiden toteutuminen, varojenkäytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sisäisen valvonnan ohjausjärjestelmä perustuu kunnanhallituksen ohjeeseen sisäisen valvonnan hoitamisesta kunnan organisaatiossa. Ohjausjärjestelmässä keskeisiä toimintoja ovat strateginen suunnittelu, taloussuunnittelu, lautakuntien käyttösuunnitelmat ja laskentajärjestelmä, pääkirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra ja palkanlaskenta. Hallintokunnat toimittavat raportit talousarviovuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallitukselle 30.4, ja tilanteista. Lisäksi toimin-nallisten tavoitteiden toteutumisesta hallintokunnat toimittavat kunnanhallitukselle raportit ja tilanteista. Kunnanhallitus toimittaa kyseiset raportit myös valtuustolle tiedoksi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen yhteydessä toimitetaan valtuustolle tie-

17 16 doksi talousarvion toteutumistilan tai aikataulun salliessa myöhäisempi talousarvion toteutumistilanne. Osavuosikatsaus toimitetaan valtuustolle siten, että toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen niistä selviää. Kunnan johtoryhmä käsittelee tulosarvion toteutumista kuukausittain. Esittelijöiden tulee informoida hallintokuntaansa käyttösuunnitelmien toteutumisesta niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Valtuusto on myöntänyt talousarvion tulo- ja menomäärärahat tulosalueittain bruttoperiaatteella. Tavoitteiden asettamiseen tulee edelleen tulee kiinnittää huomiota. 3) Riskienhallinnan järjestäminen Vahinkojen varalta kunnalla on tapaturmavakuutus ja vahinkovakuutus, joka kattaa esinevahingot ja henkilöstön vastuuvakuutuksen. Kunnalla ei ole erillistä riskienhallintasuunnitelmaa. Sopimusten valmistelun yhteydessä pyritään kartoittamaan myös mahdolliset riskit. Riskien hallinta on osa päivittäistä toimintaa työpisteissä ja työnjohdon tehtäviin kuuluu vahinkojen ennalta ehkäiseminen. Työsuojelupäällikkö valvoo työoloja. 4) Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta perustuu mm. taloussäännön 3.8. mukaisen kunnanhallituksen ohjeen ostolaskujen käsittelyjärjestyksestä ja maksumääräysten antajista, irtaimen omaisuuden luettelointi ja poisto-ohjeiden, saatavien laskutus ja perintäoh- jeiden sekä tilahankkeiden ja toiminnallisten hankkeiden yleissuunnitteluohjeen määräyksiin. Valtionosuutta saavissa hankkeissa noudatetaan avustuspäätöksissä määrättyjä ehtoja. Sellaisia käsittelynpuutteita, jotka olisivat johtaneet taloudellisiin menetyksiin, ei ole havaittu. 5) Sopimustoiminta Kaikilla tilivelvollisilla viranhaltijoilla on vastuu oman toimialueensa sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpitämisestä. Sopimusriskejä pyritään arvioimaan mahdollisimman kattavasti sopimusta valmisteltaessa. Erillistä sopimuksen hallintajärjestelmää kunnassa ei ole käytössä. Tilivelvollisilla viranhaltijoilla on velvollisuus seurata sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja. 6) Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kunnanhallituksen ohjeessa sisäisen valvonnan hoitamisesta kunnan organisaatiossa on määräykset sisäisen valvonnan vastuualueista. Kunnanhallitus on vastuussa koko sisäisen organisaation luomisesta ja valvonnan toiminnan varmistamisesta. Jokaisen toimielimen jäsenet ovat vastuussa tekemistään päätöksistä ja oman toimialansa toiminnan seurannasta. Toimielimen tehtävänä on myös seurata alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä ja tarvittaessa käyttää otto-oikeutta. Viranhaltijoiden on pidettävä päätöksistään pöytäkirjaa, joka tulee esittää kunnanhallitukselle tai ko. lautakunnalle seuraavassa kokouksessa. Toimielinten on erityisesti valvottava, onko päätökset tehty viranhaltijan toimivallan puitteissa. Kunnan hallinnon valvonta toteutuu myös julkisuusperiaatteen kautta. Hallintokuntien samoin kuin viranhaltijoiden päätökset on pidettävä asianmukaisesti nähtävillä ja annettava tiedoksi ja pantava täytäntöön. Sisäisestä valvonnasta vastaa kunnanhallitus ja järjestelmän toimeenpanoa johtaa kunnanjohtaja. Jokainen tilivelvollinen on vastuussa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja liittyy eri työvaiheiden varojen käytön tarkkailuun. Sisäistä tarkkailua varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseksi tehdään jatkuva toimintana. Ostoreskontraa hoidetaan sähköisessä järjestelmässä, joka luo hyvät edellytykset jatkuvan sisäisen valvonnan toteutumiseen.

18 Kunnanhallitus on antanut erillisen ohjeen EU-hankkeiden hallinnoinnista. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja selventää EUosarahoitteisten hankkeiden suunnittelua ja hallinnointia Nakkilan kunnassa. Ohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota hankkeiden hallinnointiin ja taloudenpitoon, julkisista hankinnoista annetun lain mukaisiin menettelyihin sekä mahdollisiin delegointeihin ja hankkeiden oikeaan dokumentointiin. EUhankkeiden toteutumista kunnassa on tarkastettu myös työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Tarkastusraporteissa ei ole ollut huomautettavaa kunnan järjestelmien suhteen. 17

19 18 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 2.1 Tuloslaskelma vuosi/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Varausten lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Toimintamenot nousivat vuonna ,7 % ja toimintatulot nousivat 4,3 %. Vuosikate nousi 20,1 %. Verotulojen yhteismäärä nousi 3,1 % ja valtionosuudet 10,3 %. Verotuloista kunnallisvero nousi 1,2 %, kiinteistövero nousi 10,4 % ja yhteisöveroosuus nousi 46,3 %. Käyttöomaisuuden poistojen yhteismäärä nousi edellisestä vuodesta Tilikauden ylijäämä laski vuoden eurosta euroon vuonna Taseen kumulatiivinen ylijäämä on siten noin Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % 12,35 12,4 10,8 Vuosikate/Poistot-% 150,01 129,62 218,3 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Ensimmäinen tunnusluku osoittaa, kuinka suuri osa kunnan varsinaisen toiminnan kuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla. Luku osoittaa myös, että 87,65 % toimintakuluista katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate/poistot-% ilmoittaa, kuinka suuri osa käyttöomaisuuden poistoista saadaan katettua vuosikatteella. Tämä tunnusluku parani vuoden ,62 prosentista 150,01 prosenttiin. Vuosikate oli 298 asukasta kohti.

20 19 Toimintatuotot/toimintamenot,% Nakkila 11,4 10,8 12,4 12, as. kunnat 18,5 18, as. kunnat 19, , Nakkila as. kunnat as. kunnat Vuosikate, /asukas Nakkila as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat Vuosikate / poistot, % Nakkila 116,3 218,3 129, as. kunnat as. kunnat Nakkila as. kunnat as. kunnat Asukasmäärä Nakkila Nakkila Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä tiin v ,85. Tilikauden 2010 tulos ennen poistoeron ja varausten muutosta on ,98. Poistoeron muutos ja varauksen lisäys ovat seuraavat: - tehtyjä poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaan ,33 - kuntien yhteisen jätevesiviemärin rahoittamista varten tehtiin ylimääräisenä jätevesimaksuna kerätyn summan suuruinen investointivaraus, Varausta puret- Edellä mainittujen muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä on ,16, joka esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämään. Vuoden 2010 ylijäämän kirjaamisen jälkeen taseen ylijäämä on ,77.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2011

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2011 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2011 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2012

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2012 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2012 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot