TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus Valtuusto

2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KUNNAN HENKILÖSTÖ TÄRKEIMPIEN RISKIEN JA EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN SEKÄ MUIDEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN ARVIOINTI YMPÄRISTÖTEKIJÄT KUNNAN- JA KONSERNIJOHDON SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden tulos Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset KOKNAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TULOS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET OSASTOIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET Hallinto-osasto Kehitysosasto Sivistysosasto Peruspalveluosasto Ympäristö ja tekniikka osasto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ERITETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen Kemiönsaaren vesiliikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITE: HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kemiönsaaren kunnalla on nyt takanaan kaksi toimintavuotta. Meillä on kaikki syy olla tyytyväisiä, tähän asti. Taloudellisesti katsottuna vuosi onnistui jälleen yli odotusten. Vuoden aikana toteutettiin suurempi organisaatiomuutos, joka sai aikaan sen, että nuoren kunnan päivittäinen toiminta alkoi toimia vielä paremmin. Olemme päässeet pitkälle työssä muodostaa uusi kunta, ihan valmiita emme toki ole vielä. Vuosi 2010 tullaan muistamaan aktiivisena vuotena, vuotena jolloin yhdistymishuuma vaihtui yhteiseen arkeen, mutta vahvalla fokuksella tulevaisuuteen. Kunta jatkoi progressiivista otettaan monilla toiminta-alueilla. Näin siitä huolimatta, että maamme oli taloudellisessa kriisissä, jonka loppua emme ole vielä nähneet, vaikka vaikuttaa siltä, että kuljemme parempia aikoja kohti. Myös Kemiönsaarella oli vuoden aikana monia epävarmuustekijöitä, mm. teollisuussektorilla oli useita uhkakuvia, jotka nyt vaikuttavat torjutuilta. Kemiönsaaren vahvuutena on elinkeinoelämän monipuolisuus ja suhteellisen suuri määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kohtuullinen alku uudelle kunnalle antaa toivoa tulevien haasteiden edessä. Kunta on ottanut härkää sarvista ja vetänyt suuntaviivat tulevalle toiminnalle. Valtuusto hyväksyi kunnan uuden, rohkean strategian vuoden aikana. Strategia sisältää useita selkeitä suuntaviivoja ja tavoitteita. Nyt täytyy saada koko organisaatio mukaan työhön strategiamme toteuttamiseksi. Kuntien yhteenliittymisen jälkeiset ensimmäiset vuodet tuovat aina mukanaan yhteensulautumisen aiheuttamiin järjestelyihin liittyviin kuluihin. Olemme toki monessa tapauksessa onnistuneet siirtymään uuteen arkeen yllättävän nopeasti, mikä hieman on helpottanut kustannuspainetta. Valtuusto on jo osoittanut kykynsä seurata kunnan strategiaa, on löytynyt valmiuksia tehdä suuria ja rohkeita päätöksiä. Kunnan kouluverkkoa uudistettiin rohkeasti. Uskon, että kaikki viimeistään nyt voivat sanoa, että päätös oli viisas ja ehdottomasti tarpeellinen. Erityiskiitos kaikille niille, jotka olivat mukana viemässä läpi uudistusta syksyllä Sosiaali- ja terveydenhoidossakin yhteensulautuminen on tuonut mukanaan mahdollisuuden tarjota kunnan asukkaille parempaa palvelua, esimerkkinä voi mainita vuodeosastojen profiloinnin. Jatkoa seuraa toivottavasti. Kemiönsaaren kunnan ylijäämää 2,30 milj. euroa vuonna Tämä tarkoittaa sitä, että kertynyt ylijäämä (edellisten vuosien yli-/alijäämä) nousee 6,37 milj. euroon. Syyt erittäin hyvään tulokseen ovat arvioitua suuremmat verotulot ja valtionosuudet. Kustannusseuranta on suurilta osin hyvä, mutta parannuksille on myös tilaa. On tosin hyvä muistaa, että yhdistymisavustus n. 1,73 milj. euroa sisältyy lukuihin. Ilman yhdistymisavustusta olisi ylijäämä ollut noin 0,58 milj. euroa. Kunnan talous on tällä hetkellä tasapainossa, mutta jatkuvaa kehittämistä tarvitaan tulevien vuosien taloudellisten haasteiden kohtaamiseksi. Yhdistymistukea maksetaan viimeisen kerran vuonna Meidän ei pidä laatia säästöohjelmia, meidän tulee muuttaa toimintaa niin, että rahat riittävät. Toimintatulot olivat suuremmat kuin budjetoitiin, kun taas toimintamenot olivat suunnilleen budjetin mukaiset. Tämä on hieno suoritus kunnan koko henkilöstöltä. Vuositulos nousi 4,68 milj. euroon, kun korjattu budjetti arvioitiin 2,13 milj. euroksi. Kunnallisvero tuotti 4,6 % arvioitua enemmän, yhteisövero 9,3 % ja kiinteistövero 10,3 %. Yhteenlasketut verotulot olivat noin 21,0 milj. euroa, budjetissa 19,9 milj. euroa. Vuoteen 2009 verrattuna kokonaisverotulot laskivat noin 0,1 milj. euroa siitä huolimatta, että veroprosenttia ja kiinteistöveroa nostettiin. Valtionosuudet tuottivat 4,6 % arvioitua enemmän. Valtionosuuksia kertyi 17,78 milj. euroa, budjetoituna oli 17,0 milj. euroa. Kemiönsaaren taloudellinen tulos vuonna 2010 muodostui selvästi odotettua paremmaksi. Positiivisina tekijöinä voidaan mainita: - verotulot yllättivät positiivisesti - kertynyt ylijäämä kasvoi - investoinnit hoidettiin asiantuntevasti ja pidettiin annettujen kehysten sisällä - organisaatiomuutos toi mukanaan säästöjä. 2

4 Asioita, joihin meidän tulee jatkossa keskittyä, ovat: - varovaisuutta investointeihin, tavoitteena velkataakan vähentäminen. Kemiönsaaren Vesi on viime vuosina tehnyt suuria investointeja. Sen jälkeen kun vesi ja viemäröinti Kemiönsaaressa on liitetty yhteen, investoinnit tulee minimoida. - Kunnan tulee koko ajan hakea malleja, jotka nostavat tehokkuutta ja lisäävät tuottavuutta. - Kunnan tulisi harkita sitä, että valtuuston jäsenillä jatkossa olisi suurempi rooli kunnan muissa elimissä, näin poliittinen ohjaus saisi enemmän painoarvoa. Kunnan lainakanta ei merkittävästi vuoden aikana muuttunut, se oli vuoden lopussa euroa/asukas (vuonna ). Velkataakka ei ole pieni, mutta hallittavissa ja on runsaat 800 euroa/asukas maan keskiarvon yläpuolella. Kunnan työntekijöiden lukumäärä on vuoden aikana vähentynyt, 600:ta 580:an. Eteenpäin katsottaessa tulee 20 työntekijää vuosittain siirtymään eläkkeelle. Tämä tarkoittaa myös, että tulevaisuudessa tarvitaan panostuksia rekrytointiin. Tätä kirjoitettaessa on eduskuntavaaleihin noin 1 kuukausi. Tulevilla vaaleilla voi olla suuri merkitys myös yksittäisille kunnille. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Ainoa, mistä voimme olla varmoja, on että kaikki tulee näyttämään erilaiselta muutaman vuoden kuluttua. Välillä ihmettelen, miten me saamme niin monet kuin mahdollista Kemiönsaaressa ymmärtämään tämän. Enää ei riitä yrittää paikata sitä, mikä meillä on meidän täytyy luoda uusi Kemiönsaari. On ollut opettavaista ja haastavaa saada työskennellä yhdessä kunnan motivoidun ja taitavan henkilöstön kanssa. Haluan suunnata suuren kiitoksen jokaiselle kunnassa työskentelevälle. Olemme onnistuneet hyvin tehtävässämme yhdessä kunnan luottamushenkilöiden kanssa. Yhdessä olemme onnistuneet hoitamaan kunnan tehtävät hyvin ja muistaneet pitää tähtäimen tulevaisuudessa päätöksiä tehdessämme. Kemiönsaaren kunnalla on edessään mielenkiintoisia vuosia. Kemiönsaari 20. päivänä maaliskuuta 2011 Tom Simola kunnanjohtaja 3

5 2 YLEISET TIEDOT Hallinnollinen alue Kemiönsaaren kunta sijaitsee Kemiönsaarella Varsinais-Suomen kaakkoisosassa lähtien kunta koostuu aikaisemmista Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kunnista sekä Hiittisten saaristo-osasta. Kunta rajoittuu Sauvon, Salon, Länsi-Turunmaan, Raaseporin ja Hangon kuntiin. Kunnan kokonaispinta-ala on km², josta maa-alaa on 687 km², merta 2 103,22 km² ja järviä 11 km². Kunnassa on 3 vahvistettua osayleiskaavaa, 6 rantaosayleiskaavaa, 44 asemakaavaa ja 45 ranta-asemakaavaa. Rantaviivaa on noin km. Väestö ja elinkeinot Kunnan asukasluku oli henkilöä, vähennystä -107 henkilöä vuoden aikana. Kunnan väestöstä noin 60 % asuu kunnan taajamissa (Kemiön kirkonkylä, Taalintehdas, Dragsfjärd ja Björkboda). Suurempia työpaikka-aloja Kemiönsaarella ovat teollisuus (21,1%), sosiaali- ja terveyspalvelut (17,3%) ja kauppa- ja matkailu (14,1%). Työpaikat toimialoittain Kemiönsaaren kunnassa 2008 F Rakentaminen 6,3% B-E Teoll., kaisvost., 21,1% G,I Kauppa, maj.-, rav 14,1% A Maa-,metsä-,kalatal. 9,0% H Kuljetus,varastointi 6,3% X Toimiala tuntematon 1,5% R-U Muut palvelut 4,1% J,M,N Inform., Tieteel 6,6% 318 K,L Rah., vak., kiint. 2,0% Q Terv.- ja sos.palv. 17,3% P,O Koulutus, Julk.hal 11,6% TOL 2008 Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot Väestökehitys Väestökehitys Kemiönsaarella on ollut negatiivinen vuodesta 1980 lähtien. Viimeisten 31 vuoden aikana väestö on vähentynyt 20,1 % (1 831 henkilöä) ja viimeisten 10 vuoden aikana väestö on vähentynyt 6,2 %:lla (472 henkilöä). Välitön syy väestömäärän vähenemiseen johtuu vääristyneestä väestörakenteesta, ts. korkeasta keski-iästä. Kuolleisuus on korkea ja syntyvyys alhainen. Sitä vastoin kunta on osoittanut muuttovoittoa viimeisten vuosien aikana. 4

6 Väkiluvun kehitys Kemiönsaaren kunnassa Indeksi 1980 =100 Kemiönsaari Länsi-Turunmaa Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa SeutuNet Vuoden 2010 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestötilasto Väestö ikäryhmittäin Kemiönsaaren kunnassa ja ennuste Toteutunut väestö Väestöennuste Alle 15-vuotiaat vuotiaat Yli 64-vuotiaat SeutuNet Vuoden 2010 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Väestötilasto 5

7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET Kemiönsaaren kunnan organisaatiota muutettiin vuonna Sen seurauksena, että muutamat johtavat virkamiehet sanoutuivat irti ja vaihtoivat työpaikkaa, suoritettiin uudelleenorganisointia yksikössä, joka kuntien yhteenliittymisen jälkeen on toiminut konsernipalveluna. Samanaikaisesti vahvistettiin elinkeinotoimintaa. Kehitysosasto erotettiin omaksi osastokseen ja hallinnosta, taloudesta, IT:stä ja henkilöstöpalveluista muodostui hallinto-osasto. Talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön virat lopetettiin. Uudelleenorganisoinnin myötä nimettiin organisaation sisältä uudet henkilöt elinkeinojohtajan, hallintojohtajan, sivistysjohtajan, peruspalvelujohtajan ja sosiaalipäällikön virkoihin. Kemiönsaaren kunnan organisaatio : 6

8 Kemiönsaaren kunnan organisaatio VALTUUSTO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Kunnan johtoryhmä HALLINTO KEHITYS Saaristolautakunta PERUSPALVELU Peruspalvelulautakunta SIVISTYS Sivistuslautakunta -ruotsinkielinen jaosto -suomenkileinen jaosto Kulttuuri- ja vapaaajan lautakunta YMPÄRISTÖ JA TEKNIIKKA Tekninen lautakunta -Kemiiönsaaren Vesiliikelaitos johtokunta Rakennusja ympäristövalvonta lautakunta VALTUUSTO Korkein päätäntävalta kunnassa on valtuustolla. Kemiönsaaren kunnan valtuustoon kuuluu 27 jäsentä, jotka valittiin kunnallisvaaleissa Poliittinen jako on seuraavanlainen: Puolue Äänet 2008 % Valitut RKP SDP Kesk. Vas. Kok. KD Muut ,3 26,5 7,9 7,0 3,7 1,1 0, YHTEENSÄ ,0 27 Valtuuston puheenjohtajiston kokoonpano Puheenjohtaja Inger Wretdal (r.) Psykologi I varapuheenjohtaja Curt Dannström (sdp) Eläkkeellä oleva kunnanjohtaja II varapuheenjohtaja Sixten Laine (r.) Stuertti, yksityisyrittäjä III varapuheenjohtaja Rune Friman (r.) yrittäjä 7

9 Valtuuston kokoonpano Nimi Ammatti Puolue Kansallinen Kokoomus rp (1) Pohjavirta Kalevi, ryhmäpuheenjohtaja Yrittäjä Kok. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ry (7) Dannström Curt Hellbom Eva-Stina, ryhmäpuheenjohtaja Leppänen Jorma Salonen Börje Ström Börje Vilander Bo Vähätalo Pentti Ruotsalainen kansanpuolue rp (15) Antskog Carola Engblom Yngve Friman Rune Jansson Johanna Johansson Johan Laine Sixten Laurén Anders Liljeqvist Wilhelm Lindholm Kerstin Nurmio Mårten Sjöblom Annalena, ryhmäpuheenjohtaja Sulonen Barbro Törnqvist Jörgen Wretdal Bjarne Wretdal Inger Eläkkeellä oleva kunnanjohtaja Erikoissairaanhoitaja Puhelinasentaja Eläkeläinen, metallityöntekijä Työnjohtaja Sähköasentaja opettaja Fil.maist., ekäkeläinen Maanviljelijä, urakoitsija Yrittäjä Sairaanhoitaja Yrittäjä Stuertti, yrittäjä Valtiot.maist., yrittäjä Yrittäjä Hammashoitaja Metsätalousinsinööri Projektiohjaaja Terveydenhoitaja Yrittäjä Maanviljelijä, vientipäällikkö Psykologi SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP Vasemmistoliitto rp (2) Antikainen Esko Tuominen Kurt, ryhmäpuheenjohtaja Suomen Keskusta rp (2) Hoikkala Marjaana Kallonen Kalevi, ryhmäpuheenjohtaja Metallityöntekijä Kirvesmies Opiskelija, luonnontiet. kandi Maanviljelijä, yrittäjä Vas. Vas. Kesk. Kesk. Valtuusto kokoontui viisi kertaa ja pöytäkirjoihin vietiin yhteensä 61 asiaa. Kunnanhallituksen kokoonpano Nimi Ammatti Puolue Puheenjohtaja Mårten Nurmio I varapuheenjohtaja Börje Salonen II varapuheenjohtaja Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund Eva-Stina Hellbom Johanna Jansson Kerstin Lindholm Kurt Tuominen Metsätalousinsinööri Eläkeläinen, metallityöntekijä Maanviljelijä, yrittäjä Agrologi Taloustiet. maisteri, yrittäjä Erikoissairaanhoitaja Sairaanhoitaja Hammashoitaja Kirvesmies RKP SDP Kesk. RKP RKP SDP RKP RKP Vas. 8

10 Kunnanhallitus kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjoihin vietiin 190 asiaa. Tilivelvolliset toimielimet ja viran-/toimenhaltijat Lautakunnat Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Anders Strandberg Varapuheenjohtaja Anna-Liisa Wallenius Sihteeri hallintojohtaja Tomy Wass ( ) hallintojohtaja Erika Strandberg ( ) Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Barbro Sulonen Varapuheenjohtaja Ingmar Forne Esittelijä sivistysjohtaja Erika Strandberg ( ) sivistysjohtaja Mats Johansson ( ) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Puheenjohtaja Fredrik Laurén Varapuheenjohtaja Yvonne Lönnström Esittelijä vapaa-ajantoimen päällikkö Bo-Eric Ahlgren kulttuurisihteeri Solveig Friberg Peruspalvelulautakunta Puheenjohtaja Yngve Engblom Varapuheenjohtaja Bo Lundell Esittelijä peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor ( ) vt peruspalvelujohtaja Karin Simola ( ) peruspalvelujohtaja Maria Wallin ( ) Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Jörgen Törnqvist Varapuheenjohtaja Börje Ström Esittelijä tekninen johtaja Lars Nummelin Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Puheenjohtaja Annalena Sjöblom Varapuheenjohtaja Bo Vilander Esittelijä valvontapäällikkö Greger Lindholm vt. ympäristösihteeri Ville Wahteristo Saaristolautakunta Puheenjohtaja Sixten Laine Varapuheenjohtaja Roger Forss Esittelijä kehityspäällikkö Gunilla Granberg ( ) elinkeinojohtaja Tomy Wass ( ) Maaseutulautakunta Puheenjohtaja Mona Stenman Varapuheenjohtaja Jari Lehtinen Esittelijä, maaseutusihteeri Susanne Mäkelä 9

11 Jaostot Ruotsinkielinen koulujaosto Puheenjohtaja Bjarne Wretdal Varapuheenjohtaja Gunilla Åkerberg Esittelijä sivistysjohtaja Erika Strandberg ( ) sivistysjohtaja Mats Johansson ( ) Suomenkielinen koulujaosto Puheenjohtaja Marjaana Hoikkala Varapuheenjohtaja Keijo Arfman Esittelijä sivistysjohtaja Erika Strandberg ( ) sivistysjohtaja Mats Johansson ( ) Johtokunta Vesilaitoksen johtokunta Puheenjohtaja Lars Nummelin Varapuheenjohtaja Jörgen Törnqvist Esittelijä, infrapäällikkö Roger Hakalax Muut tilivelvolliset Peruspalveluosasto Sivistysosasto Konserni/Hallinto Kehitys Ympäristö- ja tekniikka Maria Wallin, Lilian Nordell (Gisela Sjöblom), Eva Manelius, Ilkka Pyrrö (Jukka Kemppi), Karin Simola. Mats Johansson, (Kerstin Gustafsson-Saarinen), Karolina Zilliacus, (Eija Sjöblom), Ari Rintanen, (Risto Luomala), (Anitra Olenius), Anna-Lena Hollsten (Gun Gustafsson), Yvonne Lönnström, (Mayvor Ekholm), Sanna Strömsund, Pia Lindfors, (Johanna Henriksson, Beatrice Lind), Nina Knuts-Paulsson (Nina Oksanen), Siw Westerback, (Jan-Peter Lind), Britt-Mari Norrbacka, (Brita Drugge), Ben Johansson, (Gabriella Lindblom), Mary-Ann Fröberg (Birgitta Hollsten-Haapa), Pentti Vähätalo, Erkki Hakola, (Eija Hakola), Ari Rintanen, (Risto Luomala), Solveig Friberg, Dinah Sorsa, Marléne Eriksson, Tomy Wass, Erika Strandberg Gunilla Granberg Thomas Ginlund (Frida Wuorio), Birgitta Parikka (Dan Renfors) 10

12 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos muodostuu Manner-Suomen kunnissa 1,5 milj.ardia euroa positiiviseksi. Kuntien tulot eivät ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta edelleenkään riitä palveluiden ja investointien kattamiseen. Vuodesta 1997 lähtien kuntasektorin vuosikate ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisten investointien, kuten päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja tie- ja katuverkostojen rahoittamiseen. Näin on syntynyt niin sanottua tulorahoitusvajetta, jota on kertynyt vuodesta 1997 lähtien yhteensä jo yli 9 milj.ardia euroa. Tulorahoitusvaje on katettu omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea lainanotolla. Vuodesta 1997 kuntasektorin lainakanta on kasvanut noin 8 milj.ardilla eurolla. Kunnilla on myös tulevina vuosina edessään mittava sopeutuminen kertyneen rahoitusvajeen tasapainottamiseksi. Nyt tarvitaan toimintamenojen hallintaa, tulojen lisäämistä, kuntien veropohjan laajentamista ja valtion rahoituksen lisäämistä. Valtiolta edellytetään pitkäjänteistä vastuuta peruspalvelujen rahoituksesta Kuntien tulot paranivat viime vuonna paljolti siksi, että yli puolet kunnista korotti veroprosenttejaan. Kunnat jatkoivat myös toimintojensa tehostamista samalla kun yleinen talouden elpyminen vuoden toisella puoliskolla paransi kuntien tuloja arvioidusta. Suuri merkitys on ollut myös valtion vuonna 2009 tekemillä kuntataloutta vahvistavilla toimenpiteillä, joiden vaikutus viime vuonna oli noin 800 milj.oonaa eroa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa 2005 euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli 1838 euroa asukasta kohti. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi noin 10 prosenttia. Vuonna 2009 erityisesti suurten kaupunkien tilikauden tulos jäi heikoksi. Viime vuonna yli asukkaan kaupunkien yhteenlaskettu tulos parani, mikä johtuu ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kuntien 950 milj.oonan euron kirjanpidollisesta myyntivoitosta HSY-kuntayhtymän perustamisen johdosta. Suurten kaupunkien velkaantuminen jatkui kiihtyvänä. Ikärakenteen muutoksesta johtuva hoivapalvelujen kysynnän kasvu yhdistettynä kertyneeseen rahoitusvajeeseen edellyttää palvelujen turvaamiseksi nykyistä enemmän rahoitusta. Kuntien korotetun yhteisövero-osuuden jatkaminen, kuntien verovähennysten korotusten korvaaminen ja valtionosuuksien nelivuotistarkistuksen toteuttaminen täysimääräisenä edellyttävät vaalien jälkeen valittavalta uudelta hallitukselta selkeitä päätöksiä. Ellei näitä tehdä, kuntien tulopohjaan muodostuu vuositasolla yli milj.ardin euron aukko. (Kuntaliitto, lehdistötiedote ) 11

13 5 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Yleistä Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin kirjanpitolakia, kirjanpitoasetusta ja kuntalakia sekä muita sitovia ohjeita ja määräyksiä. Kunnan vuoden 2009 tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Toukokuussa 2007 kuntalakiin tuli muutos, jonka mukaan kunnan tulee laatia täydellinen konsernitilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Kunnallinen liikelaitos tulee eritellä kirjanpidossa ja siksi Kemiönsaaren Vesiliikelaitoksen tilinpäätös esitetään eriteltynä liitteenä kunnan tilinpäätöksestä. Vesiliikelaitos sisältyy virallisiin tilinpäätösasiakirjoihin. Talous Vuoden 2010 talousarvio laadittiin samoin kuin vuoden 2009 talousarvio arvioiden perusteella. Kemiönsaari oli vuotta aiemmin aloittanut toimintansa ja toimintavuosi 2009 ei ollut vielä loppu miksi todellisia taloudellisia vertailulukemia ei ollut käytettävissä. Vuosi 2009 oli laman vuosi ja kunnallistalouden tulevaisuusnäkymät olivat huonot miksi myös Kemiönsaaren oli pakko tiukentaa talousotettansa. Verotulot olivat huonon taloustilanteen vuoksi vaikeita ennustaa ja kaikki ennusteet näyttivät laskevia verotuloja vuodelle Talousarviossa laadittiin 19,9 milj. euroa mukaan mutta todellisuus oli noin 1 milj. euroa enemmän verotuloja. Myös valtionosuudet olivat vaikeita laskea koska maksujärjestelmä muuttui vuoden 2010 alussa. Valtionosuuksia maksettiin melkein euroa enemmän kuin arvioitiin. Toimintavuoden aikana ainoastaan sivistysosasto on anonut lisää määrärahaa. Osasto anoi euroa lisää alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Syy määräraha anomukseen oli mm kohonneet koulukuljetuskustannukset ja henkilöstökustannukset. Vuoden 2010 tuloslaskelman vuosikate on 4,68 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 2,36 milj. euroa ja muutetun talousarvion 2,13 milj. euroa. Syy tuplasti parempaan tulokseen oli mm 1 milj. euroa enemmän verotuloja, melkein euroa enemmän valtionosuuksia, euroa vähemmän korkokuluja alhaisen korkotason takia. Toiminnan menot ylittää muutetun talousarvion reilulla euroa ja toiminnan tulot ylittää talousarvion melkein euroa. Toimintakate on 98,4 % talousarvioon verrattuna, ts melkein euroa alitus. Toimintamenot ylittävät talousarvion kaikissa muissa kohdissa paitsi henkilöstökuluissa jotka alittavat talousarvion melkein euroa. Syy alitukseen on mm organisaatiomuutoksen henkilöstöratkaisut, talkoovapaat ja lomarahan vaihdot vapaaseen. Henkilöstövaje on hoidettu vuokratulla työvoimalla. Toimintatuotot ylittävät talousarvion ja tuotto oli melkein euroa enemmän kuin talousarviossa. Myyntivoittoja kertyi euroa verrattuna talousarvion euroa. Suurin ylitys osastotasolla on ympäristö ja tekniikka osastolla joka ylitti talousarvion melkein euroa. Muut osastot pysyivät talousarviokehysten sisällä. Ympäristö ja tekniikka osaston ylitys löytyy kiinteistöyksiköstä. Ylityksen syy johtuu enimmäkseen ruokapalveluiden bruttobudjetoinnista ja suljettujen koulujen käyttömenoista jotka säilyivät kiinteistöyksiköllä. Sivistysosastolla kirjastoyksikkö, vapaa-ajanyksikkö ja kulttuuriyksikkö ylittivät talousarvion. Vanhustenhuoltoyksikkö alitti talousarvion yli euroa joka auttaa peruspalveluosaston pysymään talousarviokehysten sisäpuolella. Kehitysosaston hallinto, markkinointi, elinkeinoelämä ja projektitoiminta ylittivät kehitysosaston talousarvion. Suurin syy kehitysosaston hallinnon ylitykseen on henkilöstöjärjestelyt joita ei huomioitu organisaatiomuutoksen yhteydessä. Suurin yksittäinen tapahtuma kunnan kirjanpidossa oli Åbolands yrkesinstitutet skn:n purkaus. Purkauksen nettovaikutus kunnalle oli noin euroa tuloja. Kemiönsaaren kunnalla oli kuntayhtymässä 27 % tai ,92 euroa osuus. Purkauksen yhteydessä tämä osuus vähensi kunnan kuntayhtymäosuuksia. Korvauksena kuntayhtymäosuuksista kunta sai osan kiinteistöstä joka vastasi 27 % omistajaosuutta tai

14 euroa. Kiinteistöluovutuksen yhteydessä kunta sai myös 270 osaketta (yhteensä kpl) joiden arvo oli euroa ja osuuden kuntayhtymän lainasta josta Kemiönsaaren osa oli euroa. Kunta lyhensi lainan heinäkuussa 2010 miksi laina kirjattiin kunnan kirjanpitoon lyhytaikaiseksi. Kiinteistö joka luovutettiin kunnille kirjattiin apporttiomaisuutena uuteen perustettuun Kiinteistöosakeyhtiöön Axxell i Åboland. Kemiönsaaren osuus aportista oli euroa ja kunta sai 270 osaketta yhtiöstä. Omistajakunnat olivat kuntayhtymän purkauksen yhteydessä lupautuneet myymään osakkeet kiinteistöosakeyhtiössä. Kemiönsaari myi 112 osaketta hintaan euroa (lainanmäärä). Kemiönsaaren kunnalla on tänään 21,4 % tai 428 osakkeen (yhteensä kpl) osuus kiinteistöosakeyhtiö Axxell i Åboland:sta. Yhtiö on yksi kunnan osakkuusyhtiöistä ja yhtiön kirjanpitoarvo on euroa. Kemiönsaaren vesiliikelaitos tekee vuonna 2010 alijäämää noin euroa. Kunnanvaltuuston taloudellisten tavoitteiden mukaan Kemiönsaaren vesi on maksanut kunnalle ,18 euroa korvaus peruspääomasta. Tuloveroprosentti vuonna 2010 oli 19,785 % ja yleinen kiinteistöveroprosentit 1,1 % ja vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,22 %. Vuosi 2010 osoittaa positiivista tulosta, mikä parantaa kunnan vapaata pääomaa. 13

15 6 KUNNAN HENKILÖSTÖ Henkilöstöstrategia Kemiönsaaren kunta laati vuonna 2009 henkilöstöstrategian vuosille Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelman mukaisesti panostetaan onnistuneen rekrytoinnin kehittämismahdollisuuksiin, hyvän johtajuuden ja työtoveruuden kehittämiseen, työterveyden kehittämiseen, oikeudenmukaisen ja kannustavan palkka- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen sekä henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstöstrategian toteutumista arvioidaan lähemmin henkilöstöraportissa. Työterveyshuolto Työterveyshuolto ostettiin vuonna 2010 Dalmed Ab:lta. Hinta oli 480 euroa / työntekijä ja palvelu sisälsi laillisen työterveyshuollon lisäksi myös terveydenhuoltoa terveyshoitaja- ja yleislääkäritasolla, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysioterapiaa sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani mm. työturvallisuuskysymyksissä ja työyhteisön kehittämisessä. ngen av arbetsgemenskapen. Henkilöstömäärä Henkilöstöllä on viisi vuotta kuntayhdistymisen jälkeen työllisyystakuu, eli kunta ei voi irtisanoa henkilökuntaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Henkilöstön määrää voidaan jossain määrin vähentää eläköitymisten kautta ja vähentämällä uusien työntekijöiden palkkaamista, mutta toiminnan tehostamiseksi tarvitaan huomattavia rakenteellisia muutoksia. Henkilökunnan määrä oli (vuonna 2009: 600). Näistä 427 oli toitaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 153 määrä-aikaisessa työsuhteessa. 14

16 7 TÄRKEIMPIEN RISKIEN JA EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN SEKÄ MUIDEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN ARVIOINTI Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. toiminnan riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit. Vahinkoriskit ja toiminnan keskeytymisen aiheuttamat riskit. Vahinkoriskeihin ja toiminnan keskeytymisen aiheuttamiin riskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Vuonna 2010 kunta on tehnyt sopimuksen meklaripalvelu Novum Oy:n kanssa, joka tulee kilpailuttamaan kaikki kunnan nykyiset vakuutukset. Meklaripalvelu Novum Oy on osa Kuntahankintoja, mikä tarkoittaa, että kunnan ei itse tarvitse kilpailuttaa, koska Kuntahankinnat tekee sen kaikkien mukanaolevien kuntien osalta. Suurin riski toiminnan keskeytymisen osalta on vesihuollossa. Kemiönsaaren Vesi on varautunut riskeihin tekemällä kattavan kriisisuunnitelman, jota on myös sovellettu silloin, kun vesihuollossa on ollut vuotoja ja ongelmia. Rahoitusriskejä Korkoriski on suurin rahoitusriski. Kunnan lainasalkku on suurilta osin sidottu muuttuviin korkoihin, mikä pitkällä tähtäimellä on katsottu edullisimmaksi. Tosin silloin on vaikeampi ennustaa korkokuluja ja korkoriski on suurempi. Koska voidaan odottaa, että korkotaso tulee nousemaan, tullaan vuonna 2011 suorittamaan sitomisasteen tarkastus. Ympäristöriskit Ympäristöriskeihin kuuluvat ensisijaisesti mereen ja vesihuoltoon liittyvät riskit. Öljyonnettomuus meressä Kemiönsaaren rannikolla aiheuttaisi huomattavia vahinkoja luonnolle ja yritysten toimintaedellytyksille. Riskit tyyppiä laaja sähkökatko, öljyonnettomuudet, kaasuonnettomuudet ja vastaavat käsitellään kunnan valmiussuunnitelmassa. Kunta on velvoitettu vuonna 2011 laatimaan valmiussuunnitelma. Työ on alkanut 2010 muun muassa kurssipäivällä ja osastokohtaisella työllä valmiussuunnitelman osien kanssa. Muut riskit Muihin riskeihin voidaan laskea kuuluvaksi riskit, jotka liittyvät toimintaedellytyksiin, kuten vähenevä väestö, veropohjan suuret muutokset, saaristolisän menetys sekä muista poliittisista linjanvedoista kansallisella tasolla aiheutuvat seuraukset. Näihin varautuminen kuuluu kunnan jatkuvaan taloudellis-strategiseen toimintaan. 8 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Valtuusto hyväksyi syksyllä 2010 kestävän kehityksen ohjelman EKO-LOOGISESTI. Ohjelman soveltaminen on aloitettu, mm. vuoden 2011 talousarvioon on otettu konkreettisia osastokohtaisia ympäristötavoitteita muiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden joukossa. Kunta liittyi vuoden lopussa kimppakyytipalveluun ja kasvihuonekaasujen päästöä seurataan. Molempaan uutuuteen voi tutustua kunnan verkkosivuilla. Huomattavia panoksia tehdään kunnan alueella kauko- ja aluelämpöverkostojen laajentamiseksi ja kotimaiset polttoaineet ovat mukana kaikissa suunnitelmissa. Kärran puhdistamo, joka oli loppuun palvellut, suljettiin vuoden alussa. Jätevesi johdettiin Tyskaholmenin puhdistamoon jossa puhdistustaso on todella hyvä. Tämä oli huomattava ympäristövaikutusten parannus. Björkbodan Lukko Oy:n prosessiveden puhdistamo muutettiin syksyllä esipuhdistuslaitokseksi ja vesi pumpataan Tyskaholmeniin. Sekin on paikallinen ympäristövaikutusten parannus niin kuin kokonaisuudelle, koska puhdistustulos kokonaisuudessaan paranee. 15

17 9 KUNNAN- JA KONSERNIJOHDON SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus on hyväksynyt toimintaohjeet sisäiselle tarkastukselle. Sisäistä tarkastusta käsitellään myös kunnan hallintosäännössä. Määräysten, ohjeiden ja päätösten noudattaminen Kunnan organisaatio on määritelty hallintosäännössä, talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tämän mukaisesti. Kunnanhallitus on antanut erillisiä toimintaohjeita, jotka sisältävät määräyksiä koskien taloudellisia resursseja, seurantaa ja priorisointeja, talousarvion sitovia tasoja, tilisuunnitelma, ohjeita yksiköille vastuuhenkilöiden nimeämisestä, tavaroiden ja palvelujen hankintaan liittyviä määräyksiä, selvityksiä myönnetyistä avustuksista ja maksuja koskevia toimintaohjeita. Laskujen vastaanottoon ja hyväksymiseen yksiköt ovat nimenneet vastuuhenkilöitä ja tarkastajia. Kunnanhallitus ja lautakunnat osallistuvat talousarvioseurantaan vuosineljänneksittäin. Päätäntävallasta säädetään hallintosäännössä. Virkamiespäätökset delegoiduissa asioissa on kirjattu kunnan asianhallintajärjestelmään ja esitetty asianomaisille lautakunnille ja kunnanhallitukselle. Tavoitteiden saavuttaminen, varojen käytön valvonta, kannattavuuden pätevä ja luotettava arviointi Kunnanhallitus ja lautakunnat osallistuvat talousarvioseurantaan vuosineljänneksittäin. Osastojen ja yksiköiden johtajat seuraavat tavoitteiden toteutumista päivittäisessä työssään ja johtavat työtä niin, että tavoitteet saavutetaan. Strategian toteutumista ja keskeisiä tavoitteita seurataan myös niin, että niitä käsitellään valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnanjäsenten vapaamuotoisissa kokouksissa kuten iltakouluissa ja seminaareissa. Käytössä olevien varojen käsittelyä säädellään kunnanhallituksen vahvistamilla tilinhoito-oikeuksilla. Talous- ja henkilöstöhallinnossa on pyritty siihen, että mahdollisuuksien mukaan vältetään nk. vaarallisten työtehtäväyhdistelmien synty. Hankinnat, sopimukset ja omaisuudenhoito Hankinnoissa on noudatettu lakeja ja määräyksiä. Sen lisäksi on hankintojen osalta hyödynnetty Kuntaliiton KuntaHankinnat palvelua. Kunnan tekemiä sopimuksia ja muita oleellisia asiakirjoja on säilytetty mapeissa, lukituissa kaapeissa, joihin on rajoitettu pääsy. Asianomaiselle viranhaltijalle on annettu sopimusehtoja ja aikoja koskeva valvontavastuu. Kiinteä omaisuus on vakuutettu. Olemme hankkineet kiinteistörekisteröintiohjelman ja se otetaan käyttöön Rekisteriohjelma on kiinteistönhoidolle ja sisäiselle tarkastukselle tärkeä työkalu kiinteistöjen osalta. Kaikki kunnan aineeton ja materiaalinen omaisuus on tallennettu käyttöomaisuusohjelmaan. Ohjelma on osa talousjärjestelmää ja tekee varojen taloudelliseen seurannan joustavaksi ja selkeäksi, koska jokainen omaisuuden osa on erikseen yksilöity ja tapahtumat kirjataan omaisuuteen heti. Muuta Konsernin sisällä tilintarkastusyhteisö yhtenäistetty niin, että kaikilla tytäryhtiöillä nyt on sama tilintarkastusyhteisö kuin kunnalla. Vuonna 2011 laaditaan konsernisäännökset. 16

18 10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätös siirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 20,6 % 20,6 % Vuosikate / Poistot, % 188,2 % 165,5 % Vuosikate, euro / asukas Asukasmäärä

19 10.1 Tilikauden tulos Virallinen tuloslaskelma osoittaa 4,663 milj. euroa vuosikatetta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,477 milj. euroa ja arvonalentumiset euroa. Poistoerotus pienenee vuoden aikana euroa. Tilikauden ylijäämä oli 2,286 milj. euroa. Vuosikate on paras talouden liikkumavaraa kuvaava mittari. Seuraavassa kuviossa on esitetty kunnan vuosikatteen kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana. ÅRSBIDRAG / AVSKRIVNINGAR VUOSIKATE / POISTOT Årsbidrag Avskrivningar Vuosikate / poistot Toimintatuotot ja kulut Toimintatuottoja kertyi yhteensä 8,713 milj. euroa, eli 13 % enemmän talousarvioon verrattuna. Yhdistymisavustus 1,728 milj. euroa on laskettu mukaan tuottoihin. Tuottojen suurin erä on myyntituotot, joihin kuuluvat myös vesiliikelaitoksen tuotot. Yhteenlasketut myyntituotot ylittivät talousarvion noin euroa tai 1 %. Maksutuotot, jotka ovat suurimmaksi osin sivistysosaston ja peruspalveluiden lakisääteisiä maksuja, ylittivät talousarvion euroa tai 17,5 %. Muut tuotot jotka kattavat myös myyntivoitot ylittivät talousarvion euroa tai 90,9 %. Tuet ja avustukset ylittivät talousarvion euroa tai 1,1 %. 18

20 25 Toiminnan menot milj Hallinto Kehitys Sivistys PeruspalveluYmpäristö ja tekniikka (sis vesi) TP 2009 TA 2010 TP 2010 Toiminnan menot osastoittain Kustannukset olivat 42,29 milj. euroa tai 0,8 % yli talousarvion. Henkilöstökulut olivat yhteensä 21,95 milj. euroa. Henkilöstökulut alittivat talousarvion euroa tai 2,4 %. Alitus johtuu suurimmaksi osin talkoovapaista, lomarahan vaihdosta vapaaseen ja henkilöstöpulasta joissakin toimintayksiköissä. Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät euroa tai melkein 3 %. Ylitys on tapahtunut sivistys- ja peruspalveluosastoilla. Muiden palveluiden ostot ylitettiin tai 10,1 %. Palveluiden ostot yhteenlaskettuna ylitettiin euroa tai 5,2 %. Toimintakate, (tuottojen ja menojen välinen erotus), joka on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla, oli 33,58 milj. euroa negatiivinen tai 98,5 % budjetoidusta. Ympäristö ja tekniikka 19 % Toiminnan menot Hallinto 4 % Kehitys 2 % Sivistys 27 % Peruspalvelu 48 % Ulkoiset menot osastoittain

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot