HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS

2 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN TALOUSKEHITYS 6 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA KONSERNITASE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVION YLEISTAVOITTEET TILIKAUDEN TOIMINTA JA 28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS 27 TULOSLASKELMAOSA 59 INVESTOINNIT 62 RAHOITUS 65 TULOSLASKELMAT 66 RAHOITUSLASKELMA 68 TASEET 69 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 74 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 87 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVAT TOIMET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 88

3 2 TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vaikka vuosi 2007 oli maan talouskehityksessä kovan kasvun vuosi, muodostui siitä Heinolan kaupungille taloudellisesti tappiollinen monesta syystä. Tilikauden tulos on 3,993 miljoonaa euroa alijäämäinen. Luku on hälyttävä. Sen merkittävyyttä voi arvioida vertaamalla 2,5 M suuruiseen yhden veroprosenttiyksikön tuottoon. Ainakin sen verran olisi pitänyt veroprosentin olla suurempi jo vuonna Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden syntyivät perusturvassa, jossa nettomenojen ylitys oli 2,7 M johtuen erikoissairaanhoidon, muun perusterveydenhuollon ja vammaisten erityispalveluiden menoylityksistä. Erikoissairaanhoito tuotti jälleen vuonna 2007 monelle kunnalle ikäviä taloudellisia yllätyksiä. Lisäksi muiden sosiaalipalveluiden menoylitys oli 1,2 M. Olennainen syy tappiollisuuteen oli myös vesilaitoksen nettotuoton jääminen 0,6 M ennakoitua pienemmäksi. Heinolan verotulokehitys ei etene edelleenkään koko maan vauhtia. Kuntien verotulokasvun ollessa 5,7 % kasvoivat Heinolan verotulot vain 3,7 %. Valtionosuudet ja hyvä talousvuosi kompensoivat hitaampaa verotulojen kasvuvauhtia, ja niinpä verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 81,0 M oli 0,6 M (0,8 %) ennakoitua suurempi. Huolestuneisuutta aiheuttaa investointien suuri määrä vuodesta toiseen. Vuoden 1997 jälkeen ainoastaan vuonna 2006 on vuosikate ollut nettoinvestointeja suurempi, vaikka talousoppien mukaan sen pitäisi olla joka vuosi korvausinvestointeja suurempi. Tästä syystä kaupunki on sekä purkanut varallisuuttaan että ottanut lisää lainaa. Olemme velkaantuneet merkittävästi lisää. Lainakantamme on jo 46,9 M merkiten asukasta kohti. Se on paljon. Edessä olevat mittavat investoinnit uhkaavat lisätä velkaisuuttamme ja syventää talouden epäsuhtaa. Tämä kehitys tulee katkaista samalla kun on katkaistava alijäämien synnyttäminen. Verojen korotus on väistämättä edessä. Energiarahasto on toiminut kaupungin hyväksi koko 2000-luvun. Tuotto on auttanut joka vuosi merkittävästi talouttamme. Vuonna 2007 energiarahaston sijoitusten nettotuotto oli odotusten mukaisesti 2,4 M, siis yhden veroprosenttiyksikön arvoinen apu kaupunkilaisille. Tämä on tapahtunut tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmassa energiarahastosta on kotiutettu 2000-luvulla yhteensä 17 M viitenä eri kertana investointimenojen katteeksi. Ilman näitä tuloutuksia olisi lisävelkamme määrä saman verran suurempi tai sitten olisimme jättäneet tekemättä tuon summan verran investointeja. Kuitenkin rahaston pääoma oli viime vuoden vaihteessa 59 M kun lähtövaiheessa se oli noin 52 M. Sijoitukset ovat tuottaneet hyvin. Kaupunkilaisilla meni hyvin vuonna 2007 ostovoiman kasvun myötä. Samoin kaupunki meni eteenpäin. Heinola P nimellä tunnetussa pohjoisessa moottoritieliittymässä aloitti ensimmäinen uusi palveluliike toimintansa vuoden lopulla, ja lisää on tulossa. Monta muutakin suunnitelmallista asiaa piristi kaupunkiamme vuonna 2007, ja nostureita näkyi edelleen useammassa paikassa. Kunnallistekniikkaa rakennettiin

4 uusille alueille ja Lyseonmäen koulua korjattiin. Tulevaisuuteen tähdäten vietiin uusia kaavaratkaisuja eteenpäin sekä neuvoteltiin mm. Tähtiniemen tulevista mahdollisuuksista UPM-Kymmenen kanssa. 3 Kertomusvuonna tehtiin selvitys Heinolan, Hartolan ja Pertunmaan kuntaliitoksesta. Kuntien valtuustot hylkäsivät neuvotellun liitossopimuksen, ja mahdolliset liitokset jäivät odottamaan tulevia vuosia. Paras-hankkeen myötä maassamme tapahtuu ennätyksellisen paljon kuntaliitoksia. Lähin suuri liitos syntyy vuoden 2009 alussa itä-kaakkoisen naapurimme Jaalan kautta, kun kuusi kuntaa liittyy yhdeksi Kouvola-nimiseksi kaupungiksi. Lahden seutukin ryhtyi pohtimaan näiden vuoksi Kouvolan ja Hämeenlinnan ym. seutujen suurten kuntaliitosten vuoksi - visiotaan suuremmasta kuntayksiköstä muutamien vuosien päästä. Maakunnan kesäpääkaupunki tarjosi kesällä 2007 elävää musiikkia, hauskoja teatterinautintoja ja maailmanmestaruus-löylykisoja ynnä monenlaista muuta tapahtumaa. Elävä tori oli jälleen vilkas kesäinen keidas. Sitä ryhdyttiin kertomusvuoden aikana kehittämään tarkoituksena luoda keskustasta kaupunkilaisten olohuone uusin ilmein. Työtä ja haasteita riittää, ja mielenkiintoiset kuntavuodet ovat edessä. Vuoden 2007 yhteistyöstä kiittäen Hannu Komonen Kaupunginjohtaja

5 KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Mauno Kuusela (sd.) I varapuheenjohtaja Timo Ihamäki (kok.) II varapuheenjohtaja Tarja Warpenius (kesk.) Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Reijo Pantsari (kok.) I varapuheenjohtaja Raili Hildén (sd.) II varapuheenjohtaja Kirsi Timonen (kd.) Jäsen Juhani Ahonen (kok.) Jäsen Reijo Hovilainen (sd.) Jäsen Heidi Kantanen (vihr.) Jäsen Hannu Kokki (sd.) Jäsen Sirkku Orasmaa (kok.) Jäsen Martti Rauhala (Heinolaryhmä) Jäsen Hannele Rämö (sd.) Jäsen Timo Virtanen (kesk.) Poliittiset voimasuhteet kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa: Puolue/ ryhmä Kaupungin- Kaupunginvaltuusto hallitus Sd Kok Vas. 3 - Heinolaryhmä 4 1 Kesk. 5 1 Kd. 4 1 Vihr. 2 1 Yhteensä 43 11

6 5 HEINOLAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 11 Henkilöstöjaosto 5 TERVEYSLAUTAKUNTA 11 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 11 SOSIAALILAUTAKUNTA 11 KOULUTUSLAUTAKUNTA 11 KULTTUURILAUTAKUNTA 11 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 RAKENNUSLAUTAKUNTA 11 METSÄLAUTAKUNTA 7 MAASEUTULAUTAKUNTA 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5

7 6 3. YLEINEN TALOUSKEHITYS Suomen talouskasvu ylitti vuonna 2007 talousarvion laadintavaiheessa käytettävissä olleet ennusteet. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan BKT:n kasvuvauhdiksi muodostuu 4,4 % (-06: 5,0 %), mikä ylittää EU-maiden keskiarvon (2,9%). Erityisesti metalliteollisuustuotanto ja rakentaminen vilkastuivat. Vienti kasvoi 4,8 prosenttia ja tuonnin kasvuksi ennakoidaan 4,1%. Koko talouden investoinnit lisääntyivät 7,6%, mikä on suurin kasvu vuoden 1998 jälkeen. Koko maassa oli tilastokeskuksen mukaan työttömiä vuosikeskiarvolla mitattuna 6,8% (-06: 7,7%) ja vuoden lopussa työllisyysaste nousi 69,5%:iin (-06: 69,1%). Joulukuussa oli keskimäärin työtöntä ( /v). Työvoimaministeriön tilastointiperusteissa otetaan huomioon mm. lomautetut ja joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli ( / v). Heinolassa työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 1034 eli 10,5% ja koko Päijät-Hämeessä keskimäärin 10,4%. Kuluttajahinnat nousivat ennusteiden mukaan vuonna ,4 % (-06: 1,6%). Talouskasvun myötä korkotaso nousi pitkin vuotta tasaisesti. Rahamarkkinakorot nousivat vuoden aikana prosenttiyksikön ja olivat vuoden lopussa keskimäärin tasolla 4,80%. Vuoden 2006 verotus valmistui lokakuussa. Heinolassa maksuunpannut kunnallisverot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,7 %. Koko maan maksuunpannut kunnallisverot kasvoivat 5,7%. Vuonna 2007 Heinolan kunnallisveroprosentti oli 19,00 ja asukasluvuilla painotettu koko maan keskimääräinen veroprosentti oli 18,45%. 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 4.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Alkuperäisen talousarvion vuosikate 4,605 M oli sumu-poistojen suuruinen ja tulosennuste vastasi nollatulosta (+0,005M ). Vuoden aikana käyttötalouden määrärahoja jouduttiin kokonaisuudessaan korottamaan 3,997 M mm. erikoissairaanhoidon ostopalveluissa ja sosiaalipalveluiden laitoshoidossa. Tuloslaskelmaosan verotuloja ja valtionosuuksia tai muiden rahoituserien kulu- ja tuottoarvioita ei vuoden mittaan tarkennettu. Energiarahaston sijoitustoiminnan kirjanpidolliseksi tuotoksi oli arvioitu 2,4 M. Vuoden aikana talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen talousarvion vuosikate oli 0,143 M, mikä arvioitujen poistokirjausten jälkeen ennakoi tulokseksi 4,457 M :n alijäämää.

8 7 TULOSLASKELMA (ulkoinen 1000 ) (negatiivinen luku tarkoittaa tuloa ja katelaskelmissa tulojen ylijäämää) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot / kulut - - Tilikauden voitto (-) /tappio Poistoeron lisäys / vähennys (-) Varausten lisäys / vähennys (-) Rahastojen lisäys / vähennys(-) Tilikauden yli- (-) / alijäämä Suurimmat poikkeamat talousarviosta syntyivät terveyslautakunnan alaisissa tehtävissä, joissa nettomenojen ylitys oli 2,7 M johtuen mm. erikoissairaanhoidosta, muusta perusterveyshuollosta ja vammaisten erityispalveluista. Muissa sosiaalipalveluissa nettomenojen ylitys oli 1,2 M ja vesilaitoksen nettotuotto oli 0,6M ennakoitua pienempi. Toimintakatteeksi muodostui 81,709 M, mikä oli 4,239 M alkuperäistä talousarvioennustetta suurempi. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä 81,032 M, mikä oli 0,642 M (0,8 %) ennakoitua enemmän. Energiarahaston sijoitusten nettotuotto oli lähes odotusten mukainen 2,405 M. Lainojen korkokulut ylittivät arvion 0,357 M :lla johtuen ennakoitua suuremmasta lainanottotarpeesta ja korotason noususta. Kokonaisuutena rahoitustuotoista ja -kuluista kirjattiin nettotuloa 1,313 M. Kun tuloslaskelman vuosikatteeksi muodostui 0,635 M ja käyttöomaisuudesta kirjattavia poistosuunnitelman mukaisia poistoja kertyi 4,628 M, tilikaudelta syntyi tappiota 3,993 M. Tilinpäätössiirtoina taseeseen poistoeroa kasvatetaan 0,057 M :lla ja puretaan varauksista 0,139 M. Taseeseen kirjattavaksi alijäämäksi muodostuu siten 3,911 M.

9 Tuloslaskelman tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Toimintatuotot / toimintakulut;% 16,1 % (18,1 %) Vuosikate/ poistot (%): 13,7 % (169,4 %) Vuosikate /asukas 31 (366) Asukasmäärä (20.609) Perusturvan talousarvion menoennusteiden pettäminen oli merkittävin tilikauden tuloksen alijäämäisyyteen vaikuttanut syy. Kun arvioidaan, että suunnitelmapoistot vastaavat vuosittain keskimääräisten korvausinvestointien tarvetta, vuosikatteen tarjoama investointien tulorahoitus ei ole ollut monenakaan vuotena riittävä. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat myös selvästi ylittäneet korvausinvestointien tason (4,6 M ). Tulorahoituksen vaje on käytännössä rahoitettu velanotolla. Tulorahoituksen riittämättömyys ja samanaikainen voimakas investointitoiminta käyvät ilmi oheisesta kuviosta. 8 (1000 ) Vuosikate ja nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuoden 2006 poikkeuksellisen suuri vuosikate johtui energiarahaston tuotosta (7,3M ), kun uudet sijoitussalkut muodostettiin myyntien kautta ja kaikki kertyneet arvojen nousut realisoituivat. Asukasluku

10 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Oheisessa laskelmassa rahoitusmenot ja -tulot on eroteltu siten, että miinus-merkki luvun edessä merkitsee rahoitustuloa ja yhteenlaskuriveillä, että rahoitustuloja on enemmän kuin rahoitusmenoja. 9 HEINOLAN KAUPUNKI - RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,76 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,52 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,54 Käyttöomaisuuden myyntituotot , , , ,70 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,82 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,44 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,67 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,33 Muut maksuvalmiuden muutokset Sijoitukset / muiden saamisten muutos , ,76 Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,54 Vaihto-omaisuuden muutos , ,53 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,53 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,27 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , ,48 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,37 Kassavarojen muutos , ,19 Kassavarat , ,83 Kassavarat , ,64

11 10 Rahoituslaskelman tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Investointien tulorahoitus: 6,4 % (106,3 %) (100 vuosikate/investointien omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus: 3,8 % ( 53,1 %) 100 vuosikate/(inv. omahank. + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate: 0,26 (1,49) (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset) Kun lainanhoitokate on suurempi kuin yksi, tulorahoitus riittää lainojen korko- ja lyhennysmenoihin. Vuonna 1999 suhdeluku oli 1,11. Lainanlyhennykset on laskettu keskiarvona jakamalla lainakanta kahdeksalla. Kassavarat : (62.012) Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassasta maksut, 1000 : ( ) Kassan riittävyys: 193 pv (211 pv) (365 x kassavarat / kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys ei kuvaa käytännön maksuvalmiutta, koska pääosa (58,456 M ) kassavaroista kuuluu Heinolan energiarahaston pitkäaikaisiin sijoituksiin, joita ei käytetä maksuvalmiuden ylläpidossa. Muiden kassavarojen riittävyyttä on pidetty yllä myymällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKET Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,45 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,42 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset , ,36 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,87 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,27

12 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,60 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,02 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,01 Muut lainasaamiset , ,90 Muut saamiset , ,23 SIJOITUKSET , ,14 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,58 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,62 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Valmiit tuotteet , ,33 VAIHTO-OMAISUUS , ,33 SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET Lainasaamiset , ,34 PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,34 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,35 Lainasaamiset , ,78 Muut saamiset , ,44 Siirtosaamiset , ,02 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,59 SAAMISET , ,93 RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet , ,73 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,99 RAHOITUSARVOPAPERIT , ,72 RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,09 V A S T A A V A A , ,50 Pysyvät vastaavat muodostuvat valtaosin kaupungin käyttöomaisuudesta sekä osuuksista kuntayhtymissä ja konserniyhteisöissä. Monet omat investoinnit lykkääntyivät ja käyttöomaisuuden muutos kokonaisuudessaan oli vähäinen.

13 Sijoituksiin kuuluvat muut saamiset ovat lisääntyneet 1,7 M Karelia-Upofloor parkettitehtaan rakentamisesta johtuen. Toimeksiantojen varoissa asukkaille välitettyjen valtion asuntolainojen pääomat jatkavat pienenemistään mutta kaupungin lahjoitusrahastojen sijoitukset ja rahalaitossaamiset ovat lisääntyneet. 12 Varastojen eli vaihto-omaisuuden arvo on laskenut mutta lyhytaikaiset ovat kasvaneet 2,3 M. Saamisten määrä on kasvanut sekä rakentamisen valtionosuuksissa että arvonlisäverosaatavissa. Rahoitusarvopapereiden muutos johtuu lähinnä energiarahaston rahasto-osuuksien kotiutuksesta. V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,89 MUUT OMAT RAHASTOT , ,25 ED. TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,43 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,38 OMA PÄÄOMA , ,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,60 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,60 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,53 Muut pakolliset varaukset , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET , ,53 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,46 Muut toimeksiantojen pääomat , ,34 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,01 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,67 Lainat julkisyhteisöiltä , ,40 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA , ,30

14 LYHYTAIKAINEN Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,86 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,10 Muut velat , ,86 Siirtovelat , ,07 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA , ,97 VIERAS PÄÄOMA , ,27 V A S T A T T A V A A , ,50 Oman pääoman määrä on vähentynyt tilikaudelta kirjattavan alijäämän (3,911 M ) vuoksi. Muutos varauksissa ja poistoerossa on kokonaisuutena varsin pieni. Varauksista 2,3 M on investointivarausta Lyseonmäen koulun peruskorjaukseen. Peruskorjaus valmistuu loppuvuodesta Pakollisissa varauksissa ovat kaupungin eläkesäännön mukaiset eläkevastuut ja 0,250 M :n varaus Helsingin kaupungilta 1980-luvulla ostetun saha-alueen kunnostukseen. Vieraan pääoman määrä kasvoi 10,4 M, josta lainakannan kasvu oli 9,5M ja korottoman muun vpo:n lisäys oli 0,9 M. Taseen tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Omavaraisuus: 68,9 % (69,9 %) Omavaraisuusaste mittaa kaupungin vakavaraisuutta eli käytännössä oman pääoman ja investointivarausten osuutta taseen kokonaispääomasta. Tunnusluku on tyydyttävä, mutta se on viime vuosina laskenut tappiollisten tilinpäätösten ja lainakannan kasvun vuoksi. Kuntien keskimääräinen omavaraisuus oli vuonna %. Rahoitusvarallisuus: 1,78 /asukas (710 /as) Rahoitusvarallisuus kuvaa, miten saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset kattavat vieraan pääoman. Tunnusluku on laskenut lainakannan kasvettua oleellisesti. Tunnusluvun positiivisuus johtuu energiarahaston sijoituksista, joiden tasearvo oli 58,456 M (2.835 /as). Kuntien keskimääräinen rahoitusvarallisuus oli vuonna / asukas. Suhteellinen velkaantuneisuus: 63,7 % (55,4 %) Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa, miten suuri osuus toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien määrästä tarvittaisiin vieraan pääoman maksamiseen.

15 14 Koko maan keskimääräinen suhdeluku vuonna 2006 oli 42 % Lainakanta: 46,916 M (37,409 M ) /as (1.815 /as) Lainakannalla tarkoitetaan pitkä- ja lyhytaikaista vierasta pääomaa pois lukien saadut ennakot, osto- ja siirtovelat ja muut korottomat velat. Kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa/asukas ja vuonna 2007 ennakkotiedon mukaan euroa/asukas. 4.4 KOKONAISTULOT JA -MENOT Kokonaistulot ja -menot -asetelma perustuu tuloslaskelmaan ja taseeseen ja käsittää vain ulkoiset tulot ja menot. Kaupungin sisäisen laskutuksen tulot ja menot olivat 12,587 M (-06: 12,096). TULOT M % MENOT M % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 15,8 13,1 Toimintakulut 98,4 82,5 Verotulot 59,9 49,8 - Valmistus omaan käyttöön -0,6 Valtionosuudet 21,1 17,5 Korkotuotot 0,4 0,3 Korkokulut 1,6 1,3 Muut rahoitustuotot 3,9 3,2 Muut rahoituskulut 1,4 1,2 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 +/- Pakollisten varausten muut. 0,0 0,0 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,3-0,2 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot -0,3-0,3 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,0 1,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit 11,1 9,4 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1,1 0,9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14,0 11,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 7,0 5,9 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,5 2,1 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0,0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 120,4 100,0 Kokonaismenot yhteensä 118,6 100,0

16 5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA KONSERNITASE 15 Kuntakonsernin muodostavat kaupunki ja sen välittömästi tai välillisesti omistamat yhteisöt sekä sellaiset yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Tilinpäätöksessä konsernista laaditaan tase ja siihen liitetään myös omistuksen laajuuteen katsomatta kaikki kuntayhtymät, joihin kaupunki kuuluu jäsenyhteisönä. Heinolan Matkailupalvelu Oy:tä ei ole yhdistelty konsernitaseeseen, koska sillä ei ole toimintaa. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä (kpl) Tytäryhteisöt Yhdistetty Ei yhdistetty Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 7 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 4 1 Yhdistykset Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteensä 17 1 Vuoden 2007 tavoitteet on asetettu kaupungin talousarviossa. Asunnonvuokrausta harjoittavien yhteisöjen tavoitteet liittyivät kiinteistöjen hoitoon, peruskorjauksiin sekä saatavien valvontaan. Kiinteistöjen hoitoon, peruskorjauksiin ja saatavien valvontaan liittyvien konsernitavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin. Konsernin ohjaus on tapahtunut kh:n kautta. HEINOLAN KAUPUNKI - KONSERNITASE (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat

17 16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA HEINOLAN KAUPUNKI - KONSERNITASE (1000 ) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET VARAUKSET Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset Pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat

18 17 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VASTATTAVAA Konsernitaseen tunnusluvut (määrittely s vuoden 2006 luvut suluissa) Konsernin omavaraisuus: 56,4 % (60,8%) Konsernin lainakanta (1000 ): (56.695) Konsernin lainat /asukas: (2.751) Lainasaamiset (1000 ) pysyvistä vastaavista : 118 (118)

19 18 6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVION YLEISTAVOITTEET T A L O U S (resurssit, talous) PÄÄMÄÄRÄ 2010: Talous tasapainossa Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2007 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Käyttötalouden tasapainottaminen taloussuunnitelmassa Talous on tasapainossa. Tuottavuuden lisäämiseksi on tilaaja-tuottaja - malli otettu käyttöön soveltuvin osin v talousarviossa. Tulosaluekohtaiset palvelusopimusneuvottelut 9/2007 (uutta menettelytapaa tae09-valmistellaan). Nettomenokehys ei ylity. Velkaantumisaste ( / asukas) Veroprosentti Asiakkaiden osuutta palvelujen kustannuksiin on lisätty (maksukyky huomioon ottaen). Tulosalueita on ohjeistettu hintojen tarkistuksissa. Teknisen toimen taksat on tarkistettu alkuvuoden aikana. Terveystoimen taksat tarkistettiin 1.3. lukien, sosiaalitoimen 1.4.lukien paitsi laitoshoidon ja palveluasumisen maksut, jotka on tarkistettu joka toinen vuosi Uusia merkittäviä palvelumaksuja ei ole otettu käyttöön. Palvelumaksujen tuotto ja uusien palvelumaksujen käyttöönotto 2. Päämäärätietoinen ja ohjaava taloussuunnittelu Strategia - ja talousarviotyöskentely saatu ympärivuotiseksi. Tavoite toteutunut: - Henkilöstöstrategia kv Strategiaseminaarit ja Talousarvio-ohjeistus 2008 kh Kaupungin strategia kv Elinkeinostrategia kv Tae08 -materiaali valtuutetuille kv:n talousarvioseminaari kh:n talousarviokäsittelyt Valtuuston talousarviokäsittely Tulosseuranta on tehostunut. Osavuosikatsaukset (tilanne 1.5. ja 1.9.) kh:lle ja tiedoksi kv:lle. Vuosisuunnitelman toteutuminen Tulosraportointikerrat, raporttien tehostettu käsittely ja vaikuttavuus tavoitteiden toteutumiseen

20 3. Investointien sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin 4. Energiarahaston pääoman säilyminen ja sijoituspolitiikan onnistuneisuus 19 Nettoinvestoinnit ilman elinkeino-poliittisia investointeja ylittävät poistot enintään 1-2 M :lla (ylitys rahoitetaan energia-rahastosta). Talousarvion ja -suunnitelman investointitaso on 2-3 -kertainen poistoihin nähden. Rahaston peruspääoma ei alene. Tavoite: 6 %:n tuottokäyrä. Kotiutettu heinäkuussa 4,2 M Pitkän ajan tuottokäyrä ylittää tavoitetason Toteutuneet nettoinvestoinnit Pääoman arvo Sijoitusten tuotto Sijoitusten reaaliarvon kehitys 5. Henkilöstön määrä Uuden organisaation henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2008 henkilöstö vähenee luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Uusi organisaatio lukien. Henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti: Lakkautettavien vakanssien määrä Henkilöstömäärän muutokset 12/06 4/07 8/07 12/07 vakinaiset määräaik työllistetyt YHTEENSÄ Alueellisen kunnallisen henkilöstöhankintaorganisaation muodostamisessa ja käyttöönotossa ollaan mukana. Kh on ( 106) päättänyt ottaa käyttöön seudullisen henkilöstöhankinnan tietojärjestelmän. Käyttöönoton vaihe ja toiminnan vaikutukset Henkilöstön saanti 6. Tehokas elinkeinopolitiikka Pätkätöiden vähentyminen lukien on vakinaistettu - liikunnanohjaajan toimi - 2 lintutarhatyöntekijän tointa lukien on perustettu - 6 varahenkilön tointa (4 sairaanhoitajaa ja 2 perushoitajaa) Uusia yrityksiä ja yrityslaajennuksia saadaan Heinolaan. * Yritysten nettolisäys: perustettiin lopetettiin Netto Työpaikkojen määrä

21 20 * Työttömyysaste (%): 12/06 4/07 7/07 12/07 Heinola 12,1 10,3 10,9 10,5 Koko maa 9,5 7,2 8,9 8,4 Työttömyysaste suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon Tehokas kaavoitus, kohdennettu tonttimarkkinointi ja aktiivinen tonttien myynti - Kaavoituskatsausinfo kv:ssa Kaavoitustilanne selostettu sivulla 5. - Markkinoinnin selvitys kh:ssa 5/ Myynti : Omakotitontteja, rivitalotontti ja -kortteli, liikerakennustontteja, liike- ja huoltoasemarakennustontti, teollisuustontteja, Rajavuoren kaatopaikka, yhteensä Lisäksi vuokrattu 6 omakotitonttia ja 1 rivitalotontti, omakotitontteja varattuna 9 kpl. Tonttikaupat: määrä ja tuotto P R O S E S S I T JA R A K E N T E E T (resurssien toimivuus, organisaation toimivuus ja suorituskyky) PÄÄMÄÄRÄ 2010: Tehokkaat prosessit ja uusitut rakenteet käytössä Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2007 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Palvelujen järjestäminen Kaikille keskeisille palveluille on asetettu tuottavuusvaatimukset. Valmisteilla. Käyttöasteet, /suorite, laatukuvaus Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Vertti-mittarit (vertailukunnat) Palvelujen määrä 2. Tehokas, osaava ja joustava henkilöstö Palvelujen tuotantoprosessien jatkuva kehittäminen on käynnissä. Kehittämistyö käynnissä. Tilanne on kuvattu erillisessä raportissa. Työtehtävien, vastuiden ja henkilöstötarpeen uudelleenarviointi on käynnissä. Uusi organisaatio käyttöön alkaen. Valmisteilla. Henkilöstön sisäisiä siirtoja on hyödynnetty tehokkaasti. Uusi organisaatio käyttöön alkaen. Kehittämistyön vaihe ja vaikutukset Uusittujen tehtäväkuvausten määrä Työyhteisökyselyn (kohdan 32) tuloksien vertaaminen Henkilömäärä/tuotettavat palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vetovoimainen ja viihtyisä Heinola on palveluvarustukseltaan etenkin perheiden tavoittelema asuinpaikkakunta ja yritystoimintapaikka.

Vetovoimainen ja viihtyisä Heinola on palveluvarustukseltaan etenkin perheiden tavoittelema asuinpaikkakunta ja yritystoimintapaikka. HEINOLAN KAUPUNKI Kv 23.11.2009 ARVOT JA STRATEGINEN SUUNNITELMA 2010-2013 Tämä strategia vastaa muuttuvan ympäristön Heinolan kaupungille asettamiin haasteisiin ja etsii keskeisimpiä kehittämiskeinoja.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot