HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS

2 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN TALOUSKEHITYS 6 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA KONSERNITASE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVION YLEISTAVOITTEET TILIKAUDEN TOIMINTA JA 28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS 27 TULOSLASKELMAOSA 59 INVESTOINNIT 62 RAHOITUS 65 TULOSLASKELMAT 66 RAHOITUSLASKELMA 68 TASEET 69 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 74 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 87 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVAT TOIMET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 88

3 2 TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vaikka vuosi 2007 oli maan talouskehityksessä kovan kasvun vuosi, muodostui siitä Heinolan kaupungille taloudellisesti tappiollinen monesta syystä. Tilikauden tulos on 3,993 miljoonaa euroa alijäämäinen. Luku on hälyttävä. Sen merkittävyyttä voi arvioida vertaamalla 2,5 M suuruiseen yhden veroprosenttiyksikön tuottoon. Ainakin sen verran olisi pitänyt veroprosentin olla suurempi jo vuonna Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden syntyivät perusturvassa, jossa nettomenojen ylitys oli 2,7 M johtuen erikoissairaanhoidon, muun perusterveydenhuollon ja vammaisten erityispalveluiden menoylityksistä. Erikoissairaanhoito tuotti jälleen vuonna 2007 monelle kunnalle ikäviä taloudellisia yllätyksiä. Lisäksi muiden sosiaalipalveluiden menoylitys oli 1,2 M. Olennainen syy tappiollisuuteen oli myös vesilaitoksen nettotuoton jääminen 0,6 M ennakoitua pienemmäksi. Heinolan verotulokehitys ei etene edelleenkään koko maan vauhtia. Kuntien verotulokasvun ollessa 5,7 % kasvoivat Heinolan verotulot vain 3,7 %. Valtionosuudet ja hyvä talousvuosi kompensoivat hitaampaa verotulojen kasvuvauhtia, ja niinpä verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 81,0 M oli 0,6 M (0,8 %) ennakoitua suurempi. Huolestuneisuutta aiheuttaa investointien suuri määrä vuodesta toiseen. Vuoden 1997 jälkeen ainoastaan vuonna 2006 on vuosikate ollut nettoinvestointeja suurempi, vaikka talousoppien mukaan sen pitäisi olla joka vuosi korvausinvestointeja suurempi. Tästä syystä kaupunki on sekä purkanut varallisuuttaan että ottanut lisää lainaa. Olemme velkaantuneet merkittävästi lisää. Lainakantamme on jo 46,9 M merkiten asukasta kohti. Se on paljon. Edessä olevat mittavat investoinnit uhkaavat lisätä velkaisuuttamme ja syventää talouden epäsuhtaa. Tämä kehitys tulee katkaista samalla kun on katkaistava alijäämien synnyttäminen. Verojen korotus on väistämättä edessä. Energiarahasto on toiminut kaupungin hyväksi koko 2000-luvun. Tuotto on auttanut joka vuosi merkittävästi talouttamme. Vuonna 2007 energiarahaston sijoitusten nettotuotto oli odotusten mukaisesti 2,4 M, siis yhden veroprosenttiyksikön arvoinen apu kaupunkilaisille. Tämä on tapahtunut tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmassa energiarahastosta on kotiutettu 2000-luvulla yhteensä 17 M viitenä eri kertana investointimenojen katteeksi. Ilman näitä tuloutuksia olisi lisävelkamme määrä saman verran suurempi tai sitten olisimme jättäneet tekemättä tuon summan verran investointeja. Kuitenkin rahaston pääoma oli viime vuoden vaihteessa 59 M kun lähtövaiheessa se oli noin 52 M. Sijoitukset ovat tuottaneet hyvin. Kaupunkilaisilla meni hyvin vuonna 2007 ostovoiman kasvun myötä. Samoin kaupunki meni eteenpäin. Heinola P nimellä tunnetussa pohjoisessa moottoritieliittymässä aloitti ensimmäinen uusi palveluliike toimintansa vuoden lopulla, ja lisää on tulossa. Monta muutakin suunnitelmallista asiaa piristi kaupunkiamme vuonna 2007, ja nostureita näkyi edelleen useammassa paikassa. Kunnallistekniikkaa rakennettiin

4 uusille alueille ja Lyseonmäen koulua korjattiin. Tulevaisuuteen tähdäten vietiin uusia kaavaratkaisuja eteenpäin sekä neuvoteltiin mm. Tähtiniemen tulevista mahdollisuuksista UPM-Kymmenen kanssa. 3 Kertomusvuonna tehtiin selvitys Heinolan, Hartolan ja Pertunmaan kuntaliitoksesta. Kuntien valtuustot hylkäsivät neuvotellun liitossopimuksen, ja mahdolliset liitokset jäivät odottamaan tulevia vuosia. Paras-hankkeen myötä maassamme tapahtuu ennätyksellisen paljon kuntaliitoksia. Lähin suuri liitos syntyy vuoden 2009 alussa itä-kaakkoisen naapurimme Jaalan kautta, kun kuusi kuntaa liittyy yhdeksi Kouvola-nimiseksi kaupungiksi. Lahden seutukin ryhtyi pohtimaan näiden vuoksi Kouvolan ja Hämeenlinnan ym. seutujen suurten kuntaliitosten vuoksi - visiotaan suuremmasta kuntayksiköstä muutamien vuosien päästä. Maakunnan kesäpääkaupunki tarjosi kesällä 2007 elävää musiikkia, hauskoja teatterinautintoja ja maailmanmestaruus-löylykisoja ynnä monenlaista muuta tapahtumaa. Elävä tori oli jälleen vilkas kesäinen keidas. Sitä ryhdyttiin kertomusvuoden aikana kehittämään tarkoituksena luoda keskustasta kaupunkilaisten olohuone uusin ilmein. Työtä ja haasteita riittää, ja mielenkiintoiset kuntavuodet ovat edessä. Vuoden 2007 yhteistyöstä kiittäen Hannu Komonen Kaupunginjohtaja

5 KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Mauno Kuusela (sd.) I varapuheenjohtaja Timo Ihamäki (kok.) II varapuheenjohtaja Tarja Warpenius (kesk.) Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Reijo Pantsari (kok.) I varapuheenjohtaja Raili Hildén (sd.) II varapuheenjohtaja Kirsi Timonen (kd.) Jäsen Juhani Ahonen (kok.) Jäsen Reijo Hovilainen (sd.) Jäsen Heidi Kantanen (vihr.) Jäsen Hannu Kokki (sd.) Jäsen Sirkku Orasmaa (kok.) Jäsen Martti Rauhala (Heinolaryhmä) Jäsen Hannele Rämö (sd.) Jäsen Timo Virtanen (kesk.) Poliittiset voimasuhteet kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa: Puolue/ ryhmä Kaupungin- Kaupunginvaltuusto hallitus Sd Kok Vas. 3 - Heinolaryhmä 4 1 Kesk. 5 1 Kd. 4 1 Vihr. 2 1 Yhteensä 43 11

6 5 HEINOLAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 11 Henkilöstöjaosto 5 TERVEYSLAUTAKUNTA 11 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 11 SOSIAALILAUTAKUNTA 11 KOULUTUSLAUTAKUNTA 11 KULTTUURILAUTAKUNTA 11 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 RAKENNUSLAUTAKUNTA 11 METSÄLAUTAKUNTA 7 MAASEUTULAUTAKUNTA 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5

7 6 3. YLEINEN TALOUSKEHITYS Suomen talouskasvu ylitti vuonna 2007 talousarvion laadintavaiheessa käytettävissä olleet ennusteet. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan BKT:n kasvuvauhdiksi muodostuu 4,4 % (-06: 5,0 %), mikä ylittää EU-maiden keskiarvon (2,9%). Erityisesti metalliteollisuustuotanto ja rakentaminen vilkastuivat. Vienti kasvoi 4,8 prosenttia ja tuonnin kasvuksi ennakoidaan 4,1%. Koko talouden investoinnit lisääntyivät 7,6%, mikä on suurin kasvu vuoden 1998 jälkeen. Koko maassa oli tilastokeskuksen mukaan työttömiä vuosikeskiarvolla mitattuna 6,8% (-06: 7,7%) ja vuoden lopussa työllisyysaste nousi 69,5%:iin (-06: 69,1%). Joulukuussa oli keskimäärin työtöntä ( /v). Työvoimaministeriön tilastointiperusteissa otetaan huomioon mm. lomautetut ja joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli ( / v). Heinolassa työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 1034 eli 10,5% ja koko Päijät-Hämeessä keskimäärin 10,4%. Kuluttajahinnat nousivat ennusteiden mukaan vuonna ,4 % (-06: 1,6%). Talouskasvun myötä korkotaso nousi pitkin vuotta tasaisesti. Rahamarkkinakorot nousivat vuoden aikana prosenttiyksikön ja olivat vuoden lopussa keskimäärin tasolla 4,80%. Vuoden 2006 verotus valmistui lokakuussa. Heinolassa maksuunpannut kunnallisverot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,7 %. Koko maan maksuunpannut kunnallisverot kasvoivat 5,7%. Vuonna 2007 Heinolan kunnallisveroprosentti oli 19,00 ja asukasluvuilla painotettu koko maan keskimääräinen veroprosentti oli 18,45%. 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 4.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Alkuperäisen talousarvion vuosikate 4,605 M oli sumu-poistojen suuruinen ja tulosennuste vastasi nollatulosta (+0,005M ). Vuoden aikana käyttötalouden määrärahoja jouduttiin kokonaisuudessaan korottamaan 3,997 M mm. erikoissairaanhoidon ostopalveluissa ja sosiaalipalveluiden laitoshoidossa. Tuloslaskelmaosan verotuloja ja valtionosuuksia tai muiden rahoituserien kulu- ja tuottoarvioita ei vuoden mittaan tarkennettu. Energiarahaston sijoitustoiminnan kirjanpidolliseksi tuotoksi oli arvioitu 2,4 M. Vuoden aikana talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen talousarvion vuosikate oli 0,143 M, mikä arvioitujen poistokirjausten jälkeen ennakoi tulokseksi 4,457 M :n alijäämää.

8 7 TULOSLASKELMA (ulkoinen 1000 ) (negatiivinen luku tarkoittaa tuloa ja katelaskelmissa tulojen ylijäämää) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot / kulut - - Tilikauden voitto (-) /tappio Poistoeron lisäys / vähennys (-) Varausten lisäys / vähennys (-) Rahastojen lisäys / vähennys(-) Tilikauden yli- (-) / alijäämä Suurimmat poikkeamat talousarviosta syntyivät terveyslautakunnan alaisissa tehtävissä, joissa nettomenojen ylitys oli 2,7 M johtuen mm. erikoissairaanhoidosta, muusta perusterveyshuollosta ja vammaisten erityispalveluista. Muissa sosiaalipalveluissa nettomenojen ylitys oli 1,2 M ja vesilaitoksen nettotuotto oli 0,6M ennakoitua pienempi. Toimintakatteeksi muodostui 81,709 M, mikä oli 4,239 M alkuperäistä talousarvioennustetta suurempi. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä 81,032 M, mikä oli 0,642 M (0,8 %) ennakoitua enemmän. Energiarahaston sijoitusten nettotuotto oli lähes odotusten mukainen 2,405 M. Lainojen korkokulut ylittivät arvion 0,357 M :lla johtuen ennakoitua suuremmasta lainanottotarpeesta ja korotason noususta. Kokonaisuutena rahoitustuotoista ja -kuluista kirjattiin nettotuloa 1,313 M. Kun tuloslaskelman vuosikatteeksi muodostui 0,635 M ja käyttöomaisuudesta kirjattavia poistosuunnitelman mukaisia poistoja kertyi 4,628 M, tilikaudelta syntyi tappiota 3,993 M. Tilinpäätössiirtoina taseeseen poistoeroa kasvatetaan 0,057 M :lla ja puretaan varauksista 0,139 M. Taseeseen kirjattavaksi alijäämäksi muodostuu siten 3,911 M.

9 Tuloslaskelman tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Toimintatuotot / toimintakulut;% 16,1 % (18,1 %) Vuosikate/ poistot (%): 13,7 % (169,4 %) Vuosikate /asukas 31 (366) Asukasmäärä (20.609) Perusturvan talousarvion menoennusteiden pettäminen oli merkittävin tilikauden tuloksen alijäämäisyyteen vaikuttanut syy. Kun arvioidaan, että suunnitelmapoistot vastaavat vuosittain keskimääräisten korvausinvestointien tarvetta, vuosikatteen tarjoama investointien tulorahoitus ei ole ollut monenakaan vuotena riittävä. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat myös selvästi ylittäneet korvausinvestointien tason (4,6 M ). Tulorahoituksen vaje on käytännössä rahoitettu velanotolla. Tulorahoituksen riittämättömyys ja samanaikainen voimakas investointitoiminta käyvät ilmi oheisesta kuviosta. 8 (1000 ) Vuosikate ja nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuoden 2006 poikkeuksellisen suuri vuosikate johtui energiarahaston tuotosta (7,3M ), kun uudet sijoitussalkut muodostettiin myyntien kautta ja kaikki kertyneet arvojen nousut realisoituivat. Asukasluku

10 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Oheisessa laskelmassa rahoitusmenot ja -tulot on eroteltu siten, että miinus-merkki luvun edessä merkitsee rahoitustuloa ja yhteenlaskuriveillä, että rahoitustuloja on enemmän kuin rahoitusmenoja. 9 HEINOLAN KAUPUNKI - RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,76 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,52 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,54 Käyttöomaisuuden myyntituotot , , , ,70 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,82 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,44 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,67 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,33 Muut maksuvalmiuden muutokset Sijoitukset / muiden saamisten muutos , ,76 Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,54 Vaihto-omaisuuden muutos , ,53 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,53 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,27 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , ,48 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,37 Kassavarojen muutos , ,19 Kassavarat , ,83 Kassavarat , ,64

11 10 Rahoituslaskelman tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Investointien tulorahoitus: 6,4 % (106,3 %) (100 vuosikate/investointien omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus: 3,8 % ( 53,1 %) 100 vuosikate/(inv. omahank. + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate: 0,26 (1,49) (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset) Kun lainanhoitokate on suurempi kuin yksi, tulorahoitus riittää lainojen korko- ja lyhennysmenoihin. Vuonna 1999 suhdeluku oli 1,11. Lainanlyhennykset on laskettu keskiarvona jakamalla lainakanta kahdeksalla. Kassavarat : (62.012) Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassasta maksut, 1000 : ( ) Kassan riittävyys: 193 pv (211 pv) (365 x kassavarat / kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys ei kuvaa käytännön maksuvalmiutta, koska pääosa (58,456 M ) kassavaroista kuuluu Heinolan energiarahaston pitkäaikaisiin sijoituksiin, joita ei käytetä maksuvalmiuden ylläpidossa. Muiden kassavarojen riittävyyttä on pidetty yllä myymällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKET Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,45 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,42 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset , ,36 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,87 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,27

12 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,60 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,02 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,01 Muut lainasaamiset , ,90 Muut saamiset , ,23 SIJOITUKSET , ,14 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,58 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,62 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Valmiit tuotteet , ,33 VAIHTO-OMAISUUS , ,33 SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET Lainasaamiset , ,34 PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,34 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,35 Lainasaamiset , ,78 Muut saamiset , ,44 Siirtosaamiset , ,02 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,59 SAAMISET , ,93 RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet , ,73 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,99 RAHOITUSARVOPAPERIT , ,72 RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,09 V A S T A A V A A , ,50 Pysyvät vastaavat muodostuvat valtaosin kaupungin käyttöomaisuudesta sekä osuuksista kuntayhtymissä ja konserniyhteisöissä. Monet omat investoinnit lykkääntyivät ja käyttöomaisuuden muutos kokonaisuudessaan oli vähäinen.

13 Sijoituksiin kuuluvat muut saamiset ovat lisääntyneet 1,7 M Karelia-Upofloor parkettitehtaan rakentamisesta johtuen. Toimeksiantojen varoissa asukkaille välitettyjen valtion asuntolainojen pääomat jatkavat pienenemistään mutta kaupungin lahjoitusrahastojen sijoitukset ja rahalaitossaamiset ovat lisääntyneet. 12 Varastojen eli vaihto-omaisuuden arvo on laskenut mutta lyhytaikaiset ovat kasvaneet 2,3 M. Saamisten määrä on kasvanut sekä rakentamisen valtionosuuksissa että arvonlisäverosaatavissa. Rahoitusarvopapereiden muutos johtuu lähinnä energiarahaston rahasto-osuuksien kotiutuksesta. V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,89 MUUT OMAT RAHASTOT , ,25 ED. TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,43 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,38 OMA PÄÄOMA , ,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,60 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,60 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,53 Muut pakolliset varaukset , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET , ,53 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,46 Muut toimeksiantojen pääomat , ,34 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,01 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,67 Lainat julkisyhteisöiltä , ,40 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA , ,30

14 LYHYTAIKAINEN Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,86 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,10 Muut velat , ,86 Siirtovelat , ,07 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA , ,97 VIERAS PÄÄOMA , ,27 V A S T A T T A V A A , ,50 Oman pääoman määrä on vähentynyt tilikaudelta kirjattavan alijäämän (3,911 M ) vuoksi. Muutos varauksissa ja poistoerossa on kokonaisuutena varsin pieni. Varauksista 2,3 M on investointivarausta Lyseonmäen koulun peruskorjaukseen. Peruskorjaus valmistuu loppuvuodesta Pakollisissa varauksissa ovat kaupungin eläkesäännön mukaiset eläkevastuut ja 0,250 M :n varaus Helsingin kaupungilta 1980-luvulla ostetun saha-alueen kunnostukseen. Vieraan pääoman määrä kasvoi 10,4 M, josta lainakannan kasvu oli 9,5M ja korottoman muun vpo:n lisäys oli 0,9 M. Taseen tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Omavaraisuus: 68,9 % (69,9 %) Omavaraisuusaste mittaa kaupungin vakavaraisuutta eli käytännössä oman pääoman ja investointivarausten osuutta taseen kokonaispääomasta. Tunnusluku on tyydyttävä, mutta se on viime vuosina laskenut tappiollisten tilinpäätösten ja lainakannan kasvun vuoksi. Kuntien keskimääräinen omavaraisuus oli vuonna %. Rahoitusvarallisuus: 1,78 /asukas (710 /as) Rahoitusvarallisuus kuvaa, miten saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset kattavat vieraan pääoman. Tunnusluku on laskenut lainakannan kasvettua oleellisesti. Tunnusluvun positiivisuus johtuu energiarahaston sijoituksista, joiden tasearvo oli 58,456 M (2.835 /as). Kuntien keskimääräinen rahoitusvarallisuus oli vuonna / asukas. Suhteellinen velkaantuneisuus: 63,7 % (55,4 %) Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa, miten suuri osuus toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien määrästä tarvittaisiin vieraan pääoman maksamiseen.

15 14 Koko maan keskimääräinen suhdeluku vuonna 2006 oli 42 % Lainakanta: 46,916 M (37,409 M ) /as (1.815 /as) Lainakannalla tarkoitetaan pitkä- ja lyhytaikaista vierasta pääomaa pois lukien saadut ennakot, osto- ja siirtovelat ja muut korottomat velat. Kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa/asukas ja vuonna 2007 ennakkotiedon mukaan euroa/asukas. 4.4 KOKONAISTULOT JA -MENOT Kokonaistulot ja -menot -asetelma perustuu tuloslaskelmaan ja taseeseen ja käsittää vain ulkoiset tulot ja menot. Kaupungin sisäisen laskutuksen tulot ja menot olivat 12,587 M (-06: 12,096). TULOT M % MENOT M % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 15,8 13,1 Toimintakulut 98,4 82,5 Verotulot 59,9 49,8 - Valmistus omaan käyttöön -0,6 Valtionosuudet 21,1 17,5 Korkotuotot 0,4 0,3 Korkokulut 1,6 1,3 Muut rahoitustuotot 3,9 3,2 Muut rahoituskulut 1,4 1,2 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 +/- Pakollisten varausten muut. 0,0 0,0 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,3-0,2 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot -0,3-0,3 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,0 1,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit 11,1 9,4 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1,1 0,9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14,0 11,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 7,0 5,9 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,5 2,1 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0,0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 120,4 100,0 Kokonaismenot yhteensä 118,6 100,0

16 5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA KONSERNITASE 15 Kuntakonsernin muodostavat kaupunki ja sen välittömästi tai välillisesti omistamat yhteisöt sekä sellaiset yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Tilinpäätöksessä konsernista laaditaan tase ja siihen liitetään myös omistuksen laajuuteen katsomatta kaikki kuntayhtymät, joihin kaupunki kuuluu jäsenyhteisönä. Heinolan Matkailupalvelu Oy:tä ei ole yhdistelty konsernitaseeseen, koska sillä ei ole toimintaa. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä (kpl) Tytäryhteisöt Yhdistetty Ei yhdistetty Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 7 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 4 1 Yhdistykset Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteensä 17 1 Vuoden 2007 tavoitteet on asetettu kaupungin talousarviossa. Asunnonvuokrausta harjoittavien yhteisöjen tavoitteet liittyivät kiinteistöjen hoitoon, peruskorjauksiin sekä saatavien valvontaan. Kiinteistöjen hoitoon, peruskorjauksiin ja saatavien valvontaan liittyvien konsernitavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin. Konsernin ohjaus on tapahtunut kh:n kautta. HEINOLAN KAUPUNKI - KONSERNITASE (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat

17 16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA HEINOLAN KAUPUNKI - KONSERNITASE (1000 ) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET VARAUKSET Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset Pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat

18 17 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VASTATTAVAA Konsernitaseen tunnusluvut (määrittely s vuoden 2006 luvut suluissa) Konsernin omavaraisuus: 56,4 % (60,8%) Konsernin lainakanta (1000 ): (56.695) Konsernin lainat /asukas: (2.751) Lainasaamiset (1000 ) pysyvistä vastaavista : 118 (118)

19 18 6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVION YLEISTAVOITTEET T A L O U S (resurssit, talous) PÄÄMÄÄRÄ 2010: Talous tasapainossa Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2007 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Käyttötalouden tasapainottaminen taloussuunnitelmassa Talous on tasapainossa. Tuottavuuden lisäämiseksi on tilaaja-tuottaja - malli otettu käyttöön soveltuvin osin v talousarviossa. Tulosaluekohtaiset palvelusopimusneuvottelut 9/2007 (uutta menettelytapaa tae09-valmistellaan). Nettomenokehys ei ylity. Velkaantumisaste ( / asukas) Veroprosentti Asiakkaiden osuutta palvelujen kustannuksiin on lisätty (maksukyky huomioon ottaen). Tulosalueita on ohjeistettu hintojen tarkistuksissa. Teknisen toimen taksat on tarkistettu alkuvuoden aikana. Terveystoimen taksat tarkistettiin 1.3. lukien, sosiaalitoimen 1.4.lukien paitsi laitoshoidon ja palveluasumisen maksut, jotka on tarkistettu joka toinen vuosi Uusia merkittäviä palvelumaksuja ei ole otettu käyttöön. Palvelumaksujen tuotto ja uusien palvelumaksujen käyttöönotto 2. Päämäärätietoinen ja ohjaava taloussuunnittelu Strategia - ja talousarviotyöskentely saatu ympärivuotiseksi. Tavoite toteutunut: - Henkilöstöstrategia kv Strategiaseminaarit ja Talousarvio-ohjeistus 2008 kh Kaupungin strategia kv Elinkeinostrategia kv Tae08 -materiaali valtuutetuille kv:n talousarvioseminaari kh:n talousarviokäsittelyt Valtuuston talousarviokäsittely Tulosseuranta on tehostunut. Osavuosikatsaukset (tilanne 1.5. ja 1.9.) kh:lle ja tiedoksi kv:lle. Vuosisuunnitelman toteutuminen Tulosraportointikerrat, raporttien tehostettu käsittely ja vaikuttavuus tavoitteiden toteutumiseen

20 3. Investointien sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin 4. Energiarahaston pääoman säilyminen ja sijoituspolitiikan onnistuneisuus 19 Nettoinvestoinnit ilman elinkeino-poliittisia investointeja ylittävät poistot enintään 1-2 M :lla (ylitys rahoitetaan energia-rahastosta). Talousarvion ja -suunnitelman investointitaso on 2-3 -kertainen poistoihin nähden. Rahaston peruspääoma ei alene. Tavoite: 6 %:n tuottokäyrä. Kotiutettu heinäkuussa 4,2 M Pitkän ajan tuottokäyrä ylittää tavoitetason Toteutuneet nettoinvestoinnit Pääoman arvo Sijoitusten tuotto Sijoitusten reaaliarvon kehitys 5. Henkilöstön määrä Uuden organisaation henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2008 henkilöstö vähenee luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Uusi organisaatio lukien. Henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti: Lakkautettavien vakanssien määrä Henkilöstömäärän muutokset 12/06 4/07 8/07 12/07 vakinaiset määräaik työllistetyt YHTEENSÄ Alueellisen kunnallisen henkilöstöhankintaorganisaation muodostamisessa ja käyttöönotossa ollaan mukana. Kh on ( 106) päättänyt ottaa käyttöön seudullisen henkilöstöhankinnan tietojärjestelmän. Käyttöönoton vaihe ja toiminnan vaikutukset Henkilöstön saanti 6. Tehokas elinkeinopolitiikka Pätkätöiden vähentyminen lukien on vakinaistettu - liikunnanohjaajan toimi - 2 lintutarhatyöntekijän tointa lukien on perustettu - 6 varahenkilön tointa (4 sairaanhoitajaa ja 2 perushoitajaa) Uusia yrityksiä ja yrityslaajennuksia saadaan Heinolaan. * Yritysten nettolisäys: perustettiin lopetettiin Netto Työpaikkojen määrä

21 20 * Työttömyysaste (%): 12/06 4/07 7/07 12/07 Heinola 12,1 10,3 10,9 10,5 Koko maa 9,5 7,2 8,9 8,4 Työttömyysaste suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon Tehokas kaavoitus, kohdennettu tonttimarkkinointi ja aktiivinen tonttien myynti - Kaavoituskatsausinfo kv:ssa Kaavoitustilanne selostettu sivulla 5. - Markkinoinnin selvitys kh:ssa 5/ Myynti : Omakotitontteja, rivitalotontti ja -kortteli, liikerakennustontteja, liike- ja huoltoasemarakennustontti, teollisuustontteja, Rajavuoren kaatopaikka, yhteensä Lisäksi vuokrattu 6 omakotitonttia ja 1 rivitalotontti, omakotitontteja varattuna 9 kpl. Tonttikaupat: määrä ja tuotto P R O S E S S I T JA R A K E N T E E T (resurssien toimivuus, organisaation toimivuus ja suorituskyky) PÄÄMÄÄRÄ 2010: Tehokkaat prosessit ja uusitut rakenteet käytössä Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2007 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Palvelujen järjestäminen Kaikille keskeisille palveluille on asetettu tuottavuusvaatimukset. Valmisteilla. Käyttöasteet, /suorite, laatukuvaus Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Vertti-mittarit (vertailukunnat) Palvelujen määrä 2. Tehokas, osaava ja joustava henkilöstö Palvelujen tuotantoprosessien jatkuva kehittäminen on käynnissä. Kehittämistyö käynnissä. Tilanne on kuvattu erillisessä raportissa. Työtehtävien, vastuiden ja henkilöstötarpeen uudelleenarviointi on käynnissä. Uusi organisaatio käyttöön alkaen. Valmisteilla. Henkilöstön sisäisiä siirtoja on hyödynnetty tehokkaasti. Uusi organisaatio käyttöön alkaen. Kehittämistyön vaihe ja vaikutukset Uusittujen tehtäväkuvausten määrä Työyhteisökyselyn (kohdan 32) tuloksien vertaaminen Henkilömäärä/tuotettavat palvelut

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot