HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS

2 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN TALOUSKEHITYS 6 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA KONSERNITASE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVION YLEISTAVOITTEET TILIKAUDEN TOIMINTA JA 28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS 27 TULOSLASKELMAOSA 59 INVESTOINNIT 62 RAHOITUS 65 TULOSLASKELMAT 66 RAHOITUSLASKELMA 68 TASEET 69 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 74 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 87 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVAT TOIMET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 88

3 2 TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vaikka vuosi 2007 oli maan talouskehityksessä kovan kasvun vuosi, muodostui siitä Heinolan kaupungille taloudellisesti tappiollinen monesta syystä. Tilikauden tulos on 3,993 miljoonaa euroa alijäämäinen. Luku on hälyttävä. Sen merkittävyyttä voi arvioida vertaamalla 2,5 M suuruiseen yhden veroprosenttiyksikön tuottoon. Ainakin sen verran olisi pitänyt veroprosentin olla suurempi jo vuonna Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon nähden syntyivät perusturvassa, jossa nettomenojen ylitys oli 2,7 M johtuen erikoissairaanhoidon, muun perusterveydenhuollon ja vammaisten erityispalveluiden menoylityksistä. Erikoissairaanhoito tuotti jälleen vuonna 2007 monelle kunnalle ikäviä taloudellisia yllätyksiä. Lisäksi muiden sosiaalipalveluiden menoylitys oli 1,2 M. Olennainen syy tappiollisuuteen oli myös vesilaitoksen nettotuoton jääminen 0,6 M ennakoitua pienemmäksi. Heinolan verotulokehitys ei etene edelleenkään koko maan vauhtia. Kuntien verotulokasvun ollessa 5,7 % kasvoivat Heinolan verotulot vain 3,7 %. Valtionosuudet ja hyvä talousvuosi kompensoivat hitaampaa verotulojen kasvuvauhtia, ja niinpä verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 81,0 M oli 0,6 M (0,8 %) ennakoitua suurempi. Huolestuneisuutta aiheuttaa investointien suuri määrä vuodesta toiseen. Vuoden 1997 jälkeen ainoastaan vuonna 2006 on vuosikate ollut nettoinvestointeja suurempi, vaikka talousoppien mukaan sen pitäisi olla joka vuosi korvausinvestointeja suurempi. Tästä syystä kaupunki on sekä purkanut varallisuuttaan että ottanut lisää lainaa. Olemme velkaantuneet merkittävästi lisää. Lainakantamme on jo 46,9 M merkiten asukasta kohti. Se on paljon. Edessä olevat mittavat investoinnit uhkaavat lisätä velkaisuuttamme ja syventää talouden epäsuhtaa. Tämä kehitys tulee katkaista samalla kun on katkaistava alijäämien synnyttäminen. Verojen korotus on väistämättä edessä. Energiarahasto on toiminut kaupungin hyväksi koko 2000-luvun. Tuotto on auttanut joka vuosi merkittävästi talouttamme. Vuonna 2007 energiarahaston sijoitusten nettotuotto oli odotusten mukaisesti 2,4 M, siis yhden veroprosenttiyksikön arvoinen apu kaupunkilaisille. Tämä on tapahtunut tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmassa energiarahastosta on kotiutettu 2000-luvulla yhteensä 17 M viitenä eri kertana investointimenojen katteeksi. Ilman näitä tuloutuksia olisi lisävelkamme määrä saman verran suurempi tai sitten olisimme jättäneet tekemättä tuon summan verran investointeja. Kuitenkin rahaston pääoma oli viime vuoden vaihteessa 59 M kun lähtövaiheessa se oli noin 52 M. Sijoitukset ovat tuottaneet hyvin. Kaupunkilaisilla meni hyvin vuonna 2007 ostovoiman kasvun myötä. Samoin kaupunki meni eteenpäin. Heinola P nimellä tunnetussa pohjoisessa moottoritieliittymässä aloitti ensimmäinen uusi palveluliike toimintansa vuoden lopulla, ja lisää on tulossa. Monta muutakin suunnitelmallista asiaa piristi kaupunkiamme vuonna 2007, ja nostureita näkyi edelleen useammassa paikassa. Kunnallistekniikkaa rakennettiin

4 uusille alueille ja Lyseonmäen koulua korjattiin. Tulevaisuuteen tähdäten vietiin uusia kaavaratkaisuja eteenpäin sekä neuvoteltiin mm. Tähtiniemen tulevista mahdollisuuksista UPM-Kymmenen kanssa. 3 Kertomusvuonna tehtiin selvitys Heinolan, Hartolan ja Pertunmaan kuntaliitoksesta. Kuntien valtuustot hylkäsivät neuvotellun liitossopimuksen, ja mahdolliset liitokset jäivät odottamaan tulevia vuosia. Paras-hankkeen myötä maassamme tapahtuu ennätyksellisen paljon kuntaliitoksia. Lähin suuri liitos syntyy vuoden 2009 alussa itä-kaakkoisen naapurimme Jaalan kautta, kun kuusi kuntaa liittyy yhdeksi Kouvola-nimiseksi kaupungiksi. Lahden seutukin ryhtyi pohtimaan näiden vuoksi Kouvolan ja Hämeenlinnan ym. seutujen suurten kuntaliitosten vuoksi - visiotaan suuremmasta kuntayksiköstä muutamien vuosien päästä. Maakunnan kesäpääkaupunki tarjosi kesällä 2007 elävää musiikkia, hauskoja teatterinautintoja ja maailmanmestaruus-löylykisoja ynnä monenlaista muuta tapahtumaa. Elävä tori oli jälleen vilkas kesäinen keidas. Sitä ryhdyttiin kertomusvuoden aikana kehittämään tarkoituksena luoda keskustasta kaupunkilaisten olohuone uusin ilmein. Työtä ja haasteita riittää, ja mielenkiintoiset kuntavuodet ovat edessä. Vuoden 2007 yhteistyöstä kiittäen Hannu Komonen Kaupunginjohtaja

5 KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Puheenjohtaja Mauno Kuusela (sd.) I varapuheenjohtaja Timo Ihamäki (kok.) II varapuheenjohtaja Tarja Warpenius (kesk.) Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Reijo Pantsari (kok.) I varapuheenjohtaja Raili Hildén (sd.) II varapuheenjohtaja Kirsi Timonen (kd.) Jäsen Juhani Ahonen (kok.) Jäsen Reijo Hovilainen (sd.) Jäsen Heidi Kantanen (vihr.) Jäsen Hannu Kokki (sd.) Jäsen Sirkku Orasmaa (kok.) Jäsen Martti Rauhala (Heinolaryhmä) Jäsen Hannele Rämö (sd.) Jäsen Timo Virtanen (kesk.) Poliittiset voimasuhteet kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa: Puolue/ ryhmä Kaupungin- Kaupunginvaltuusto hallitus Sd Kok Vas. 3 - Heinolaryhmä 4 1 Kesk. 5 1 Kd. 4 1 Vihr. 2 1 Yhteensä 43 11

6 5 HEINOLAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 11 Henkilöstöjaosto 5 TERVEYSLAUTAKUNTA 11 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 11 SOSIAALILAUTAKUNTA 11 KOULUTUSLAUTAKUNTA 11 KULTTUURILAUTAKUNTA 11 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 RAKENNUSLAUTAKUNTA 11 METSÄLAUTAKUNTA 7 MAASEUTULAUTAKUNTA 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5

7 6 3. YLEINEN TALOUSKEHITYS Suomen talouskasvu ylitti vuonna 2007 talousarvion laadintavaiheessa käytettävissä olleet ennusteet. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan BKT:n kasvuvauhdiksi muodostuu 4,4 % (-06: 5,0 %), mikä ylittää EU-maiden keskiarvon (2,9%). Erityisesti metalliteollisuustuotanto ja rakentaminen vilkastuivat. Vienti kasvoi 4,8 prosenttia ja tuonnin kasvuksi ennakoidaan 4,1%. Koko talouden investoinnit lisääntyivät 7,6%, mikä on suurin kasvu vuoden 1998 jälkeen. Koko maassa oli tilastokeskuksen mukaan työttömiä vuosikeskiarvolla mitattuna 6,8% (-06: 7,7%) ja vuoden lopussa työllisyysaste nousi 69,5%:iin (-06: 69,1%). Joulukuussa oli keskimäärin työtöntä ( /v). Työvoimaministeriön tilastointiperusteissa otetaan huomioon mm. lomautetut ja joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli ( / v). Heinolassa työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 1034 eli 10,5% ja koko Päijät-Hämeessä keskimäärin 10,4%. Kuluttajahinnat nousivat ennusteiden mukaan vuonna ,4 % (-06: 1,6%). Talouskasvun myötä korkotaso nousi pitkin vuotta tasaisesti. Rahamarkkinakorot nousivat vuoden aikana prosenttiyksikön ja olivat vuoden lopussa keskimäärin tasolla 4,80%. Vuoden 2006 verotus valmistui lokakuussa. Heinolassa maksuunpannut kunnallisverot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,7 %. Koko maan maksuunpannut kunnallisverot kasvoivat 5,7%. Vuonna 2007 Heinolan kunnallisveroprosentti oli 19,00 ja asukasluvuilla painotettu koko maan keskimääräinen veroprosentti oli 18,45%. 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 4.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Alkuperäisen talousarvion vuosikate 4,605 M oli sumu-poistojen suuruinen ja tulosennuste vastasi nollatulosta (+0,005M ). Vuoden aikana käyttötalouden määrärahoja jouduttiin kokonaisuudessaan korottamaan 3,997 M mm. erikoissairaanhoidon ostopalveluissa ja sosiaalipalveluiden laitoshoidossa. Tuloslaskelmaosan verotuloja ja valtionosuuksia tai muiden rahoituserien kulu- ja tuottoarvioita ei vuoden mittaan tarkennettu. Energiarahaston sijoitustoiminnan kirjanpidolliseksi tuotoksi oli arvioitu 2,4 M. Vuoden aikana talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen talousarvion vuosikate oli 0,143 M, mikä arvioitujen poistokirjausten jälkeen ennakoi tulokseksi 4,457 M :n alijäämää.

8 7 TULOSLASKELMA (ulkoinen 1000 ) (negatiivinen luku tarkoittaa tuloa ja katelaskelmissa tulojen ylijäämää) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot / kulut - - Tilikauden voitto (-) /tappio Poistoeron lisäys / vähennys (-) Varausten lisäys / vähennys (-) Rahastojen lisäys / vähennys(-) Tilikauden yli- (-) / alijäämä Suurimmat poikkeamat talousarviosta syntyivät terveyslautakunnan alaisissa tehtävissä, joissa nettomenojen ylitys oli 2,7 M johtuen mm. erikoissairaanhoidosta, muusta perusterveyshuollosta ja vammaisten erityispalveluista. Muissa sosiaalipalveluissa nettomenojen ylitys oli 1,2 M ja vesilaitoksen nettotuotto oli 0,6M ennakoitua pienempi. Toimintakatteeksi muodostui 81,709 M, mikä oli 4,239 M alkuperäistä talousarvioennustetta suurempi. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi yhteensä 81,032 M, mikä oli 0,642 M (0,8 %) ennakoitua enemmän. Energiarahaston sijoitusten nettotuotto oli lähes odotusten mukainen 2,405 M. Lainojen korkokulut ylittivät arvion 0,357 M :lla johtuen ennakoitua suuremmasta lainanottotarpeesta ja korotason noususta. Kokonaisuutena rahoitustuotoista ja -kuluista kirjattiin nettotuloa 1,313 M. Kun tuloslaskelman vuosikatteeksi muodostui 0,635 M ja käyttöomaisuudesta kirjattavia poistosuunnitelman mukaisia poistoja kertyi 4,628 M, tilikaudelta syntyi tappiota 3,993 M. Tilinpäätössiirtoina taseeseen poistoeroa kasvatetaan 0,057 M :lla ja puretaan varauksista 0,139 M. Taseeseen kirjattavaksi alijäämäksi muodostuu siten 3,911 M.

9 Tuloslaskelman tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Toimintatuotot / toimintakulut;% 16,1 % (18,1 %) Vuosikate/ poistot (%): 13,7 % (169,4 %) Vuosikate /asukas 31 (366) Asukasmäärä (20.609) Perusturvan talousarvion menoennusteiden pettäminen oli merkittävin tilikauden tuloksen alijäämäisyyteen vaikuttanut syy. Kun arvioidaan, että suunnitelmapoistot vastaavat vuosittain keskimääräisten korvausinvestointien tarvetta, vuosikatteen tarjoama investointien tulorahoitus ei ole ollut monenakaan vuotena riittävä. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat myös selvästi ylittäneet korvausinvestointien tason (4,6 M ). Tulorahoituksen vaje on käytännössä rahoitettu velanotolla. Tulorahoituksen riittämättömyys ja samanaikainen voimakas investointitoiminta käyvät ilmi oheisesta kuviosta. 8 (1000 ) Vuosikate ja nettoinvestoinnit Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuoden 2006 poikkeuksellisen suuri vuosikate johtui energiarahaston tuotosta (7,3M ), kun uudet sijoitussalkut muodostettiin myyntien kautta ja kaikki kertyneet arvojen nousut realisoituivat. Asukasluku

10 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Oheisessa laskelmassa rahoitusmenot ja -tulot on eroteltu siten, että miinus-merkki luvun edessä merkitsee rahoitustuloa ja yhteenlaskuriveillä, että rahoitustuloja on enemmän kuin rahoitusmenoja. 9 HEINOLAN KAUPUNKI - RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,76 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,52 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,54 Käyttöomaisuuden myyntituotot , , , ,70 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,82 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,44 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,67 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,33 Muut maksuvalmiuden muutokset Sijoitukset / muiden saamisten muutos , ,76 Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,54 Vaihto-omaisuuden muutos , ,53 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,53 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,27 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , ,48 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,37 Kassavarojen muutos , ,19 Kassavarat , ,83 Kassavarat , ,64

11 10 Rahoituslaskelman tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Investointien tulorahoitus: 6,4 % (106,3 %) (100 vuosikate/investointien omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus: 3,8 % ( 53,1 %) 100 vuosikate/(inv. omahank. + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate: 0,26 (1,49) (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut + lainanlyhennykset) Kun lainanhoitokate on suurempi kuin yksi, tulorahoitus riittää lainojen korko- ja lyhennysmenoihin. Vuonna 1999 suhdeluku oli 1,11. Lainanlyhennykset on laskettu keskiarvona jakamalla lainakanta kahdeksalla. Kassavarat : (62.012) Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassasta maksut, 1000 : ( ) Kassan riittävyys: 193 pv (211 pv) (365 x kassavarat / kassasta maksut tilikaudella) Kassan riittävyys ei kuvaa käytännön maksuvalmiutta, koska pääosa (58,456 M ) kassavaroista kuuluu Heinolan energiarahaston pitkäaikaisiin sijoituksiin, joita ei käytetä maksuvalmiuden ylläpidossa. Muiden kassavarojen riittävyyttä on pidetty yllä myymällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKET Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot 0, ,45 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,42 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,25 Rakennukset , ,36 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,87 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,27

12 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,60 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,02 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,01 Muut lainasaamiset , ,90 Muut saamiset , ,23 SIJOITUKSET , ,14 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,58 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,62 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Valmiit tuotteet , ,33 VAIHTO-OMAISUUS , ,33 SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET Lainasaamiset , ,34 PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,34 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,35 Lainasaamiset , ,78 Muut saamiset , ,44 Siirtosaamiset , ,02 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,59 SAAMISET , ,93 RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet , ,73 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,99 RAHOITUSARVOPAPERIT , ,72 RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat ja pankkisaamiset , ,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,09 V A S T A A V A A , ,50 Pysyvät vastaavat muodostuvat valtaosin kaupungin käyttöomaisuudesta sekä osuuksista kuntayhtymissä ja konserniyhteisöissä. Monet omat investoinnit lykkääntyivät ja käyttöomaisuuden muutos kokonaisuudessaan oli vähäinen.

13 Sijoituksiin kuuluvat muut saamiset ovat lisääntyneet 1,7 M Karelia-Upofloor parkettitehtaan rakentamisesta johtuen. Toimeksiantojen varoissa asukkaille välitettyjen valtion asuntolainojen pääomat jatkavat pienenemistään mutta kaupungin lahjoitusrahastojen sijoitukset ja rahalaitossaamiset ovat lisääntyneet. 12 Varastojen eli vaihto-omaisuuden arvo on laskenut mutta lyhytaikaiset ovat kasvaneet 2,3 M. Saamisten määrä on kasvanut sekä rakentamisen valtionosuuksissa että arvonlisäverosaatavissa. Rahoitusarvopapereiden muutos johtuu lähinnä energiarahaston rahasto-osuuksien kotiutuksesta. V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,89 MUUT OMAT RAHASTOT , ,25 ED. TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,43 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,38 OMA PÄÄOMA , ,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,60 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,60 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,53 Muut pakolliset varaukset , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET , ,53 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,46 Muut toimeksiantojen pääomat , ,34 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,01 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,67 Lainat julkisyhteisöiltä , ,40 Muut pitkäaikaiset velat , ,23 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA , ,30

14 LYHYTAIKAINEN Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,86 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,10 Muut velat , ,86 Siirtovelat , ,07 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA , ,97 VIERAS PÄÄOMA , ,27 V A S T A T T A V A A , ,50 Oman pääoman määrä on vähentynyt tilikaudelta kirjattavan alijäämän (3,911 M ) vuoksi. Muutos varauksissa ja poistoerossa on kokonaisuutena varsin pieni. Varauksista 2,3 M on investointivarausta Lyseonmäen koulun peruskorjaukseen. Peruskorjaus valmistuu loppuvuodesta Pakollisissa varauksissa ovat kaupungin eläkesäännön mukaiset eläkevastuut ja 0,250 M :n varaus Helsingin kaupungilta 1980-luvulla ostetun saha-alueen kunnostukseen. Vieraan pääoman määrä kasvoi 10,4 M, josta lainakannan kasvu oli 9,5M ja korottoman muun vpo:n lisäys oli 0,9 M. Taseen tunnusluvut (vuoden 2006 luvut suluissa) Omavaraisuus: 68,9 % (69,9 %) Omavaraisuusaste mittaa kaupungin vakavaraisuutta eli käytännössä oman pääoman ja investointivarausten osuutta taseen kokonaispääomasta. Tunnusluku on tyydyttävä, mutta se on viime vuosina laskenut tappiollisten tilinpäätösten ja lainakannan kasvun vuoksi. Kuntien keskimääräinen omavaraisuus oli vuonna %. Rahoitusvarallisuus: 1,78 /asukas (710 /as) Rahoitusvarallisuus kuvaa, miten saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset kattavat vieraan pääoman. Tunnusluku on laskenut lainakannan kasvettua oleellisesti. Tunnusluvun positiivisuus johtuu energiarahaston sijoituksista, joiden tasearvo oli 58,456 M (2.835 /as). Kuntien keskimääräinen rahoitusvarallisuus oli vuonna / asukas. Suhteellinen velkaantuneisuus: 63,7 % (55,4 %) Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa, miten suuri osuus toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien määrästä tarvittaisiin vieraan pääoman maksamiseen.

15 14 Koko maan keskimääräinen suhdeluku vuonna 2006 oli 42 % Lainakanta: 46,916 M (37,409 M ) /as (1.815 /as) Lainakannalla tarkoitetaan pitkä- ja lyhytaikaista vierasta pääomaa pois lukien saadut ennakot, osto- ja siirtovelat ja muut korottomat velat. Kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa/asukas ja vuonna 2007 ennakkotiedon mukaan euroa/asukas. 4.4 KOKONAISTULOT JA -MENOT Kokonaistulot ja -menot -asetelma perustuu tuloslaskelmaan ja taseeseen ja käsittää vain ulkoiset tulot ja menot. Kaupungin sisäisen laskutuksen tulot ja menot olivat 12,587 M (-06: 12,096). TULOT M % MENOT M % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 15,8 13,1 Toimintakulut 98,4 82,5 Verotulot 59,9 49,8 - Valmistus omaan käyttöön -0,6 Valtionosuudet 21,1 17,5 Korkotuotot 0,4 0,3 Korkokulut 1,6 1,3 Muut rahoitustuotot 3,9 3,2 Muut rahoituskulut 1,4 1,2 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,0 +/- Pakollisten varausten muut. 0,0 0,0 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,3-0,2 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot -0,3-0,3 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,0 1,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit 11,1 9,4 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1,1 0,9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14,0 11,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 7,0 5,9 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,5 2,1 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0,0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 120,4 100,0 Kokonaismenot yhteensä 118,6 100,0

16 5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA KONSERNITASE 15 Kuntakonsernin muodostavat kaupunki ja sen välittömästi tai välillisesti omistamat yhteisöt sekä sellaiset yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Tilinpäätöksessä konsernista laaditaan tase ja siihen liitetään myös omistuksen laajuuteen katsomatta kaikki kuntayhtymät, joihin kaupunki kuuluu jäsenyhteisönä. Heinolan Matkailupalvelu Oy:tä ei ole yhdistelty konsernitaseeseen, koska sillä ei ole toimintaa. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä (kpl) Tytäryhteisöt Yhdistetty Ei yhdistetty Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 7 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 4 1 Yhdistykset Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Yhteensä 17 1 Vuoden 2007 tavoitteet on asetettu kaupungin talousarviossa. Asunnonvuokrausta harjoittavien yhteisöjen tavoitteet liittyivät kiinteistöjen hoitoon, peruskorjauksiin sekä saatavien valvontaan. Kiinteistöjen hoitoon, peruskorjauksiin ja saatavien valvontaan liittyvien konsernitavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin. Konsernin ohjaus on tapahtunut kh:n kautta. HEINOLAN KAUPUNKI - KONSERNITASE (1000 ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat

17 16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA HEINOLAN KAUPUNKI - KONSERNITASE (1000 ) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET VARAUKSET Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset Pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat

18 17 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat VASTATTAVAA Konsernitaseen tunnusluvut (määrittely s vuoden 2006 luvut suluissa) Konsernin omavaraisuus: 56,4 % (60,8%) Konsernin lainakanta (1000 ): (56.695) Konsernin lainat /asukas: (2.751) Lainasaamiset (1000 ) pysyvistä vastaavista : 118 (118)

19 18 6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TALOUSARVION YLEISTAVOITTEET T A L O U S (resurssit, talous) PÄÄMÄÄRÄ 2010: Talous tasapainossa Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2007 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Käyttötalouden tasapainottaminen taloussuunnitelmassa Talous on tasapainossa. Tuottavuuden lisäämiseksi on tilaaja-tuottaja - malli otettu käyttöön soveltuvin osin v talousarviossa. Tulosaluekohtaiset palvelusopimusneuvottelut 9/2007 (uutta menettelytapaa tae09-valmistellaan). Nettomenokehys ei ylity. Velkaantumisaste ( / asukas) Veroprosentti Asiakkaiden osuutta palvelujen kustannuksiin on lisätty (maksukyky huomioon ottaen). Tulosalueita on ohjeistettu hintojen tarkistuksissa. Teknisen toimen taksat on tarkistettu alkuvuoden aikana. Terveystoimen taksat tarkistettiin 1.3. lukien, sosiaalitoimen 1.4.lukien paitsi laitoshoidon ja palveluasumisen maksut, jotka on tarkistettu joka toinen vuosi Uusia merkittäviä palvelumaksuja ei ole otettu käyttöön. Palvelumaksujen tuotto ja uusien palvelumaksujen käyttöönotto 2. Päämäärätietoinen ja ohjaava taloussuunnittelu Strategia - ja talousarviotyöskentely saatu ympärivuotiseksi. Tavoite toteutunut: - Henkilöstöstrategia kv Strategiaseminaarit ja Talousarvio-ohjeistus 2008 kh Kaupungin strategia kv Elinkeinostrategia kv Tae08 -materiaali valtuutetuille kv:n talousarvioseminaari kh:n talousarviokäsittelyt Valtuuston talousarviokäsittely Tulosseuranta on tehostunut. Osavuosikatsaukset (tilanne 1.5. ja 1.9.) kh:lle ja tiedoksi kv:lle. Vuosisuunnitelman toteutuminen Tulosraportointikerrat, raporttien tehostettu käsittely ja vaikuttavuus tavoitteiden toteutumiseen

20 3. Investointien sopeuttaminen taloudellisiin mahdollisuuksiin 4. Energiarahaston pääoman säilyminen ja sijoituspolitiikan onnistuneisuus 19 Nettoinvestoinnit ilman elinkeino-poliittisia investointeja ylittävät poistot enintään 1-2 M :lla (ylitys rahoitetaan energia-rahastosta). Talousarvion ja -suunnitelman investointitaso on 2-3 -kertainen poistoihin nähden. Rahaston peruspääoma ei alene. Tavoite: 6 %:n tuottokäyrä. Kotiutettu heinäkuussa 4,2 M Pitkän ajan tuottokäyrä ylittää tavoitetason Toteutuneet nettoinvestoinnit Pääoman arvo Sijoitusten tuotto Sijoitusten reaaliarvon kehitys 5. Henkilöstön määrä Uuden organisaation henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2008 henkilöstö vähenee luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Uusi organisaatio lukien. Henkilöstömäärä on kehittynyt seuraavasti: Lakkautettavien vakanssien määrä Henkilöstömäärän muutokset 12/06 4/07 8/07 12/07 vakinaiset määräaik työllistetyt YHTEENSÄ Alueellisen kunnallisen henkilöstöhankintaorganisaation muodostamisessa ja käyttöönotossa ollaan mukana. Kh on ( 106) päättänyt ottaa käyttöön seudullisen henkilöstöhankinnan tietojärjestelmän. Käyttöönoton vaihe ja toiminnan vaikutukset Henkilöstön saanti 6. Tehokas elinkeinopolitiikka Pätkätöiden vähentyminen lukien on vakinaistettu - liikunnanohjaajan toimi - 2 lintutarhatyöntekijän tointa lukien on perustettu - 6 varahenkilön tointa (4 sairaanhoitajaa ja 2 perushoitajaa) Uusia yrityksiä ja yrityslaajennuksia saadaan Heinolaan. * Yritysten nettolisäys: perustettiin lopetettiin Netto Työpaikkojen määrä

21 20 * Työttömyysaste (%): 12/06 4/07 7/07 12/07 Heinola 12,1 10,3 10,9 10,5 Koko maa 9,5 7,2 8,9 8,4 Työttömyysaste suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon Tehokas kaavoitus, kohdennettu tonttimarkkinointi ja aktiivinen tonttien myynti - Kaavoituskatsausinfo kv:ssa Kaavoitustilanne selostettu sivulla 5. - Markkinoinnin selvitys kh:ssa 5/ Myynti : Omakotitontteja, rivitalotontti ja -kortteli, liikerakennustontteja, liike- ja huoltoasemarakennustontti, teollisuustontteja, Rajavuoren kaatopaikka, yhteensä Lisäksi vuokrattu 6 omakotitonttia ja 1 rivitalotontti, omakotitontteja varattuna 9 kpl. Tonttikaupat: määrä ja tuotto P R O S E S S I T JA R A K E N T E E T (resurssien toimivuus, organisaation toimivuus ja suorituskyky) PÄÄMÄÄRÄ 2010: Tehokkaat prosessit ja uusitut rakenteet käytössä Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2007 Mittarit / Arviointikriteerit 1. Palvelujen järjestäminen Kaikille keskeisille palveluille on asetettu tuottavuusvaatimukset. Valmisteilla. Käyttöasteet, /suorite, laatukuvaus Asiakaskyselyt (asteikko 1-5) Vertti-mittarit (vertailukunnat) Palvelujen määrä 2. Tehokas, osaava ja joustava henkilöstö Palvelujen tuotantoprosessien jatkuva kehittäminen on käynnissä. Kehittämistyö käynnissä. Tilanne on kuvattu erillisessä raportissa. Työtehtävien, vastuiden ja henkilöstötarpeen uudelleenarviointi on käynnissä. Uusi organisaatio käyttöön alkaen. Valmisteilla. Henkilöstön sisäisiä siirtoja on hyödynnetty tehokkaasti. Uusi organisaatio käyttöön alkaen. Kehittämistyön vaihe ja vaikutukset Uusittujen tehtäväkuvausten määrä Työyhteisökyselyn (kohdan 32) tuloksien vertaaminen Henkilömäärä/tuotettavat palvelut

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot