LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaan vaikuttavista tekijöistä Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet MÄÄRÄRAHOJEN JA TALOUSARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Toimintakertomukset yksiköittäin Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Laukaan kunnan vesihuoltolaitos Tuloslaskelma Tase LIITTEET Liite 1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

3 1 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Tilinpäätökseen kuuluvat myös tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Nämä kertomukset esitetään erillisinä asiakirjoina. Kunta on laatinut henkilöstöraportin, joka esitetään erillisenä asiakirjana.

4 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Laukaan kunnan väkiluvun kasvu on ollut vahvaa läpi 2000-luvun. Vuoden 2013 lopussa laukaalaisia oli , joka on 107 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin luvulla väkilukumme on kasvanut henkilöllä. Samana ajanjaksona kunnassa sijaitsevien työpaikkojen määrä on kasvanut 800. Väestörakenteemme on nuorekas, sillä lähes joka neljäs laukaalainen on alle 14-vuotias. Laukaan kunta investoi tilivuonna 2013 yhteensä 14 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita olivat terveysaseman peruskorjauksen loppuun saattaminen sekä Kirkonkylän koulu-/päiväkotihankkeen edistäminen. Nämä kaksi hanketta muodostivat kaksi kolmannesta kunnan kokonaisinvestoinneista tilivuonna Kunnan investointitahti palvelutuotannon tiloihin jatkuu korkeana vuodet 2014 ja Talous toteutui kokonaisuudessaan talousarviota paremmin. Vuoden varrella arvioitiin, että tulorahoituksen riittävyyttä mittaava vuosikate olisi painunut jopa negatiiviseksi. Vuosikate toteutui kuitenkin selvästi positiivisena käyttötalouden pitävyyden ja talousarviota paremmin toteutuneiden verotulojen ansiosta. Tilikauden tulos oli -4,2 miljoonaa euroa. Tulos antaa todellisuutta heikomman kuvan kunnan taloudesta, sillä vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyy kertaluonteisia eriä noin 2,5 miljoonan euron edestä. Edellisten tilikausien yli- /alijäämän tilannetta korjattiin maa- ja vesialueiden kirjaamistavan oikaisulla yhteensä 3,7 miljoona euroa, mikä on merkittävä taloudellista tilannetta parantava tekijä. Vuoden 2013 lopussa kunnan taseessa on jäljellä 2,7 miljoonaa euroa kattamattomia alijäämiä. Vuoden 2014 talousarviossa on tasapainottamisohjelma, jossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kunnan talous tasapainotetaan viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Heinäkuussa 2013 laukaalaisia ja erityisesti vihtavuorelaisia järkytti Vihtavuoren tehdasalueella syntynyt räjähdysvaara. Tilanne vaikutti täyttävän kaikki suuronnettomuuden syntymisen ominaispiirteet. Viranomaiset reagoivat tilanteeseen vakavasti ja Vihtavuoren taajama-alue päädyttiin evakuoimaan. Tapaus on rauhanajan Suomessa poikkeuksellinen, mutta kaikkien onneksi tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Onnettomuustutkinta on tätä kirjoittaessani vielä käynnissä, mutta on selvää, että niin kunnan kuin kaikkien tilanteen osapuolten osalta tapahtuma on aiheuttanut valmiuden ja resurssien välttämätöntä tarkastelua. Varautuminen ja sen suunnitelmallisuus ovat ehdottoman tärkeitä osa-alueita, jotta voimme parhaalla tavalla turvata kuntalaisten arkielämää. Vuoden 2013 aikana Jyväskylän seudulla käynnistettiin yhdeksän kunnan välinen erityinen kuntajakoselvitys, johon Laukaan kunta osallistuu. Työ jatkuu näillä näkymin aina syyskuuhun Laukaan kunta ilmoitti lähtevänsä ko. työhön mukaan kunnanvaltuuston asettamien reunaehtojen puitteissa. Laukaan osalta tärkein reunaehto on kunnan oman itsenäisyyden säilyttäminen. Kunnassa otettiin 2014 vuoden alkupuolella mielenkiinnolla vastaan uutisointi tutkimuksesta, jossa oli etsitty suomalaisten mielestä maan parhaita kuntia. Tutkimuksen perusteella Laukaan kuntalaiset olivat arvioineet Laukaan palvelut Suomen 10. parhaiksi. Tämä on merkittävä huomionosoitus kuntalaisiltamme ja tuo intoa ja motivaatiota kuntaorganisaatiolle kehittyä ja tuottaa hyviä palveluita myös jatkossa. Haluan kiittää Laukaan kuntalaisia. Henkilöstöni kanssa pyrimme siihen, että tulevaisuudessakin Laukaan kuntalaiset saavat maan parhainta palvelua. Sydämelliset kiitokseni välitän myös muille kunnan sidosryhmille ja erityisesti haluan korostaa yhä kasvavaa yhteistyötämme laukaalaisen elinkeinoelämän kanssa. Tätä työtä jatketaan ja parannetaan entisestään jatkossa. Kiitokset kuuluvat myös luottamushenkilöillemme, jotka ovat tomerasti, kuntalaista kuunnellen, tarttuneet talouskysymyksiin. Organisaation voima perustuu pitkälti sen henkilöstöön. Haluan kiittää henkilöstöämme yhteistyöstä ja tarvittavasta talkoohengestä. Laukaa uudistuu ja uudistaa prosessejaan, ja tähän työhön on saatu mukaan tärkein voimavaramme, kunnan henkilöstö. Jatketaan yhdessä Laukaan kunnan rakentamista. Jaakko Kiiskilä vt. kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Laukaan kunnan luottamushenkilöorganisaatio: Laukaan kunnan hallinto-organisaatio:

6 4 Valtuusto 2013 Uusi kunnanvaltuusto aloitti toimikautensa vuoden 2013 alusta. Valtuustossa on 43 paikkaa. Laukaan valtuuston paikkamäärä jakaantuu valtuustoryhmittäin seuraavasti: Keskusta 13, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 9, Suomen Kansallinen Kokoomus 7, Perussuomalaiset 6, Vasemmisto 3, Vihreät 3, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto Pj. Leena Kalmari Leppävesi SDP 1. vpj. Pekka Ahonen Vihtavuori PS 2. vpj. Pertti Parkkonen Leppävesi KESK Valtuutetut Ahonen Ari Kirkonkylä SDP Ahonen Laura Äijälä PS Ahonen Pekka Vihtavuori PS Anttonen Juhani Valkola KESK Autio Markku Vehniä SDP Ek Terhi Leppävesi VIHR Haverinen Veikko Kirkonkylä KESK Heikkinen Maarit Vehniä KOK Hiltunen Eero Kirkonkylä KD Hokkanen Jarmo Lievestuore PS Häkkinen Jukka Leppävesi KESK Hänninen Jan Vihtavuori PS Jantola Eija Leppävesi SDP Jolanki Jorma Lievestuore KOK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kanniainen Riitta-Liisa Lievestuore KESK Kinnunen Jaana Lievestuore SDP Koivisto Kari Leppävesi VAS Korhonen Aira Kirkonkylä KD Kuniala Anita Laukaa as KOK Laakso Hanna Kirkonkylä KOK Laitinen Kerttu Kirkonkylä KOK Leinonen Pirjo Kirkonkylä KESK Leminen Aimo Lievestuore KESK Manninen Marko Lievestuore PS Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niininen Eeva Vehniä KESK Paakkinen Arja Kirkonkylä KOK Pannula Matti Leppävesi KESK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Perosvuo Eero Leppävesi PS Pietiläinen Pentti Kirkonkylä VAS Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP Puupponen Antti Laukaa as KESK Rautiainen Taavi Vihtavuori KOK Savolainen Jyrki Laukkavirta KESK Sillanpää Elina Kirkonkylä VIHR Sinijärvi Kauko Lievestuore KESK Sivander Erkki Kirkonkylä SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Valkonen Tapio Vihtavuori SDP Vestola Hannele Leppävesi VIHR

7 5 Kunnanhallitus 2013 Laukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet: Pj. Juhani Anttonen Valkola KESK 1. vpj. Maarit Heikkinen Vehniä KOK 2. vpj. Helena Pihlajasaari Lievestuore SDP Jäsenet: Ari Ahonen Kirkonkylä SDP Riitta-Liisa Kanniainen Lievestuore KESK Tanja Koskinen Kuusa VAS Hanna Laakso Kirkonkylä KOK Pirjo Leinonen Kirkonkylä KESK Marko Manninen Lievestuore PS Tarmo Pekonen Valkola SDP Jyrki Savolainen Laukkavirta KESK Tarkastuslautakunta 2013 Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä: Pj. Eero Perosvuo Leppävesi PS Vpj. Terhi Ek Leppävesi VIHR Matti Friman Valkola SDP Arvo Tammela Kirkonkylä KESK Tarja Kärki Lievestuore KOK Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys Vuonna 2013 talous supistui toista vuotta peräkkäin BKT:n kasvulla mitattuna. Talouden heikko kehitys on ollut laaja-alaista, sillä kysyntäeristä vain julkinen kulutus ja julkiset investoinnit vaikuttavat positiivisesti taloudelliseen aktiviteettiin. Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit laskevat merkittävästi ja kasvua tukee hiukan se, että tuonti vähenee vientiä enemmän. Työmarkkinoiden tilanne on pysynyt suhdannetilanteeseen nähden hyvänä viime vuodet, mutta kuluvana vuonna työllisyys on heikentynyt ja työttömyysaste kohonnut. Työttömyysaste nousi vuonna ,2 prosenttiin. Työvoimatutkimuksen (TK) mukainen työttömyys on noussut melko vähän suhdannetilanteeseen nähden. Tähän vaikuttaa se, että väestörakenteen muutoksesta johtuen työmarkkinoilta poistuu enemmän työntekijöitä kuin työmarkkinoille tulee uusia. Vuonna 2014 talouden kasvun ennakoidaan olevan pitkälti ulkomaankaupan varassa. Talouden kokonaiskysyntä, joka muodostuu viennistä, kulutuksesta ja investoinneista on edelleen hyvin heikkoa. Tällöin kokonaistarjonta tasapainottuu joko bruttokansantuotteen tai tuonnin avulla. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Vuonna 2015 kysyntäeristä vain julkiset investoinnit laskevat ja kotimainen kysynnän rooli kasvun lähteenä korostuu. Suomen kasvunäkymät ovat vaimeat, minkä vuoksi työllisyys heikkenee vielä hieman vuonna 2014 ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin. Kun talouskasvun ennustetaan tulevina vuosina olevan pitkälti ulkomaankaupan varassa kotimaisen kysynnän pysyessä vaimeana, on todennäköistä, että talouden palveluvaltaistuminen hidastuu eikä kasvu senkään vuoksi ole kovin työllistävää. Vuonna 2015 työllisyys paranee 0,6 % ja työttömyysaste laskee 8,2 prosenttiin. Vuoden 2013 kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi eli inflaatioksi arvioidaan muodostuvan 1,5 prosenttia kansallisella indeksillä mitattuna. Vuoden 2014 inflaatioksi ennustetaan noin 1,5 % eli inflaation ei ennakoida tuntuvasti kiihtyvän tai hidastuvan kuluvan vuoden vauhdista. Ennuste vuoden 2015 inflaatioksi on 1,6 %. Silloin mm. tämän vuoden syksyllä saavutetun matalan palkkaratkaisun oletetaan hillitsevän

8 6 hintojen nousua, mutta toisaalta viitekorkojen oletetaan jo olevan loivassa nousussa, mikä nostaa asuntolainojen ja kulutusluottojen keskikorkoja. Vuosina 2014 ja 2015 ansiotaso kehittyy työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvotteleman työmarkkinaratkaisun mukaisesti. Kasvu- ja työllisyyssopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena 0,5 %. Ansiokehitysennusteessa oletetaan muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen kohottavan ansioita reilut puoli prosenttia molempina vuosina. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2014 ja 1,2 prosenttia vuonna 2015 ansiotasoindeksillä mitattuna. Tämä ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä vauhtia hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto talouden kehitystä kuvaavista keskeisistä tunnusluvuista. Yleinen talouden kehitys (VM:n ennuste ) * 2014* 2015* Bruttokansantuote, % 0,3-8,5 3,4 2,7-0,8-1,2 0,8 1,8 Työttömyysaste, % 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,4 8,2 Ansiotasoindeksi, % 5,6 4,0 2,6 2,8 3,2 2,0 1,3 1,2 Kuluttajahintaindeksi, % 4,1 0,0 1,2 3,4 2,8 1,5 1,5 1,6 Euribor 3 kk, % 4,7 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 0,3 0,5 Veroaste BKT:sta 42,9 42,7 42,4 43,6 44,0 45,4 45,5 45,3 Kuntatalouden kehitys Kuntien tilinpäätökset vuonna 2012 olivat yhteenlaskettuna 360 miljoonaa euroa alijäämäiset. Vuoden 2013 tilinpäätösennakkotietojen mukaan kunnat eivät tehneet alijäämää, joka johtui pitkälle verotilitysjärjestelmään tehdystä tilitysuudistuksesta sekä jako-osuuksien oikaisuista. Nämä tekijät toivat kunnille lisää verotuloja noin 674 miljoonaa euroa. Vaikka yhteenlaskettu tulos ei ole tilinpäätösennakkotietojen mukaan alijäämäinen, niin kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi 1,8 mrd. euroa edellisestä vuodesta. Kuntatalouden heikkeneminen näkyi lainakannan kasvun lisäksi myös siinä, että harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta haki 108 kuntaa 142 miljoonan euron edestä, ja tukea myönnettiin 29 kunnalle yhteensä 20 miljoonaa euroa. 156 kuntaa nosti kunnallisveroprosenttia vuodelle 2014 ja keskimääräinen painotettu kunnallisveroprosentti on 19,74 (kasvua 0,36 % vuodesta 2013). Yhteensä 108 kunnassa tuloveroprosentti on vuonna 2014 vähintään 21 prosenttia ja 14 kunnassa vähintään 22 prosenttia. Yleisin tuloveroprosentti vuonna 2014 on 20,50 prosenttia, tällä prosentilla verotetaan 58 kunnassa. Ero matalimman ja korkeimman tuloveroprosentin välillä on 5,75 prosenttiyksikköä. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2013 on noin 2,0 miljardia euroa, mikä on noin 0,7 miljardia euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuosikate kattaa noin 99 prosenttia poistoista. Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 36, kun niitä vuonna 2012 oli 73. Vuonna 2013 vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 371 euroa, kun se vuonna 2012 oli 248 euroa. Investointien omahankintahinta vuonna 2013 oli ennakkotietojen mukaan 4,5 miljardia euroa (4,4 miljardia euroa vuonna 2012), eli yhteensä noin 700 euroa asukasta kohden. Vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate ei ole minään vuonna riittänyt poistonalaisten investointien omahankintamenoihin, jolloin on syntynyt tulorahoitusvajetta, jota kunnat ovat rahoittaneet omaisuuden myynnillä ja lainanotolla.

9 7 Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on ollut hyvin voimakasta 2000-luvulla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi noin 15,6 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,8 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli noin euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Rakennepoliittisessa ohjelmassa julkisen talouden kestävyysvajeeksi on arvioitu 4,7 prosenttia Bkt:stä, eli noin 8-10 mrd. euroa. Kokonaisuudesta kunnille kohdennetaan 2 mrd. säästötavoite vuoden 2017 tasossa. Ohjelman mukaan yksi miljardi tulee kuntien saada kokoon omin toimin, lähinnä veronkorotuksin ja toiminnan tehostamisen kautta. Toinen miljardi tulee kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Yhtenä merkittävänä tekijänä kunnille on ohjelmassa esitelty kuntataloudenohjausjärjestelmä, joka otetaan käyttöön kuntalain uudistamisen yhteydessä. Valtioneuvoston tekemät päätökset kuntien valtionosuuksien leikkauksista kaventavat kuntatalouden liikkumavaraa olennaisella tavalla. Valtionosuusleikkaukset toteutetaan asteittain vuosina siten, että kun leikkaukset ovat vuonna 2017 täysimääräisesti voimassa, kunnilta jää saamatta1,4 mrd. euroa valtionosuuksia vuosittain. Keväällä 2014 on valtioneuvoston kehysriihi, jossa ennakoidaan päätettävän lisäleikkauksia valtionosuuksiin.

10 8 Väestörakenteen muutos aiheuttaa myös merkittäviä lisäpaineita ikäsidonnaisille kuntatalouden menoille, joten kuntatalouden kehitysnäkymät ovat varsin heikot. Laukaan kunnan kehityspiirteitä Keski-Suomen arvioitu väkiluku oli vuoden 2013 lopussa henkilöä ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 159 henkilöä. Laukaan kunnan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa henkilöä ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 107 henkilöä. Väestön kasvu oli seurausta ennen kaikkea syntyvyyden enemmyydestä. Laukaan kunnan väestörakenne on nuori, sillä lähdes joka neljäs laukaalainen on alle 14 -vuotias. Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut 2000-luvulla noin henkilöllä LAUKAAN VÄKILUKU E Työttömyysprosentti joulukuu 2013 Keski-Suomi Jyväskylän sk Hankasalmi Jyväskylä Laukaa Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Uurainen Toivakka Petäjävesi Muurame Laukaa Jyväskylä Hankasalmi Jyväskylän sk Vuosi 2013 päättyi Keski-Suomessa synkkiin työttömyyslukuihin. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan Keski-Suomessa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, enemmän kuin marraskuun lopussa ja enemmän kuin edellisvuoden lopussa. ELY-keskuksen mukaan koko maan työttömyysaste oli 12,6 %, Keski-Suomen 16,9 % ja Jyväskylän seudun kuntien yhteenlaskettu työttömyysaste 16,5 %. Laukaan kunnan työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa 14,0 % ja se oli Jyväskylän seudun kuntien toiseksi matalin Muuramen kunnan jälkeen. Laukaassa työttömiä työnhakijoita vuoden 2013 lopussa oli henkilöä. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 21,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Keski- Suomi % 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Laukaan kunnan talouden kehitys Laukaan kunnan vuoden 2013 tilinpäätös oli taloudellisesti mitattuna heikko. Kunnan taseessa oli kertyneitä alijäämiä 2,7 miljoonaa euroa, eli -147 euroa asukasta kohden. Kertyneiden yli- /alijäämien tilannetta paransi maa- ja vesialueisiin tehty 3,7 miljoonan euron oikaisu, jota vastaava kirjaus

11 9 tehtiin taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Takatuvalla kirjauksella oikaistiin vuosina saatujen maan myyntitulojen kohdentaminen käyttötalouden myyntivoitoksi ja maa- ja vesialueiden tasearvoksi. Tulevalla taloussuunnittelukaudella kunnan tulee kuntalain mukaisesti kattaa aikaisemmilta tilivuosilta kertyneet tappiot. Vuosikate oli 1,4 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta -0,4 miljoonaa euroa. Vuosikate kuitenkin toteutui 1,3 miljoonaa euroa talousarviota parempana johtuen käyttötalouden, verotulojen ja korkomenojen talousarviota paremmasta toteutumisesta. Vuosikate kattoi poistoista 24,8 prosenttia. Tilikauden tulos oli -4,2 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta -2,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti poikkeukselliset kertaerät lomapalkkavelan muutoksesta ja poistosuunnitelman uudistamisesta johtuneista lisäpoistoista yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Laukaan kunta investoi vuonna 2013 yhteensä 13,9 miljoonaa euroa ja se oli 1,9 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden investoinnit olivat 749 euroa, eli saman verran kuin kunnissa keskimäärin. Investoinneista tulorahoituksella rahoitettiin 10,2 prosenttia ja loput investointien rahoitustarpeesta katettiin lainakannan lisäyksellä. Suurimmat investointikohteet olivat terveysaseman peruskorjaus (5,3 M ), Kirkonkylän koulu-/päiväkotihanke (3,4 M ), yhdyskuntatekniikan investoinnit (1,6 M ), vesihuoltolaitoksen investoinnit (0,9 M ) ja raakamaan hankinta (0,7 M ) Kunnan lainakanta oli 47,7 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 11,3 miljoonaa euroa laajan investointiohjelman seurauksena. Lainakanta asukasta kohden oli euroa. Laukaan kunnan asukaskohtainen lainakanta on samalla tasolla kuin kunnissa keskimäärin. Kunnan lainakannan pääomalla painotettu keskikorko oli 0,23 %. Kunnan talouden tilaa voidaan arvioida valtionosuuslaissa määrättyjen erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointikriteeristön ( kriisikuntakriteerit ) perusteella. Arviointikriteeristön mukaan kuntatalous täyttää kriisikunnan tunnusmerkit, mikäli viimeisessä tilinpäätöksessä on kertyneitä alijäämiä enemmän kuin 1000 euroa asukasta kohden tai jos valtionosuuslaissa määritellyistä kuudesta kriteeristä täyttyvät kaikki kahdessa edellisessä tilinpäätöksessä. Nämä kuusi kriteeriä koskettavat vuosikatetta, tuloveroprosentin tasoa, lainakantaa, kertyneitä alijäämiä, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Laukaan kunnan osalta vuoden 2013 tilinpäätöstiedoilla seuraavat neljä kriteeriä kuudesta täyttyivät: tuloveroprosentin taso, kertyneet alijäämät, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Seuraavissa taulukoissa on esitetty Laukaan kunnan keskeisten tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnuslukujen kehitys vuosina

12 10

13 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2013 alusta Laukaan kuntaorganisaatioon perustettiin seudullisesti toimivat ympäristöterveydenhuollon yksikkö sekä maaseututoimen yksikkö. Seudullisen ympäristöterveydenhuollon yksikköön kuuluvat Laukaan kunnan lisäksi Konnevesi ja Äänekoski. Seudullinen maaseututoimen yksikkö vastaa Hankasalmen, Joutsan, Luhangan, Jyväskylän, Muuramen, Uuraisten ja Laukaan maaseutuelinkeinohallinnon viranomaistehtävistä. Seudullisten yksiköiden toimintakulut katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Organisaatiomuutoksista johtuen Laukaan kunnan toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat noin 1,0 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodelle 2013 korotettiin kunnan tuloveroprosenttia 0,25 prosenttiyksikköä, yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,03 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia 0,10 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia 0,10 %. Valtuuston tekemien päätöksien ja 60 mukaisesti veroprosentit pysyvät vuonna 2014 vuoden 2013 tasolla siten että, tuloveroprosentti on 20,50 % ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,50 %, rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, muut asuinrakennukset 1,10 %, voimalaitokset 2,85 %. Vuonna 2014 kuntien yhteenlaskettu painotettu tuloveroprosentti on 19,74 %. Yhteensä 129 kunnassa on korkeampi tuloveroprosentti ja 124 kunnassa matalampi tuloveroporosentti kuin Laukaassa. 58 kunnassa on sama tuloveroprosentti kuin Laukaassa. Vuodelle 2013 uudistettiin poistosuunnitelman perusteet (KV ) kirjapitolautakunnan kuntajaoston tarkistaman yleisohjeen mukaisesti. Tarkistettua ohjetta on noudatettu alkaen. Hyödykekohtaisissa poistoissa käytetään lähtökohtaisesti poistosuunnitelman mukaista alarajaa. Erikseen perusteltavista syistä voidaan käyttää pidempää poistoaikaa. Kunnanhallitus hyväksyy hyödykekohtaisen poistosuunnitelman alarajan ylittävistä poistoista hankesuunnitelman tai talousarvion yhteydessä. Laukaan kunta on mukana valtiovarainministeriön päätöksellä määräämässä erityisessä kuntajakoselvityksessä yhdessä Hankasalmen kunnan, Jyväskylän kaupungin, Joutsan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan, Toivakan kunnan ja Uuraisten kunnan kanssa. Kuntajakoselvittäjien toimikautta on jatkettu saakka Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Edellisten tilikausien alijäämän (-2,7 M ) kattaminen joudutaan tekemään tilanteessa, jossa keskeisten tulorahoituksen lähteiden (verotulot ja valtionosuudet) kehitys on vaatimatonta ja epävarmaa. Yleisestä heikosta taloustilanteesta johtuen kunnallisvero- ja yhteisöverotuottojen kasvun arvioidaan olevan tulevalla taloussuunnittelukaudella vaatimattomat 1-2 % vuodessa. Laukaan kunnan saamien valtionosuuksien määrä absoluuttisesti pienenee valtioneuvoston päättämistä kuntien valtionosuusleikkauksista johtuen. Kun päätetyt valtionosuuksien asteittaiset leikkaukset ovat toteutuneet vuoteen 2017 mennessä, niin Laukaan kunnan valtionosuuskertymä on noin 4,9 miljoonaa euroa vuodessa vähemmän kuin ilman valtionosuuksien leikkauksia.

14 12 Vuoden 2014 talousarvioon on otettu talouden tasapainottamisohjelma. Taloussuunnittelukauden taloudellisena tavoitteena on tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapaino tarkoittaa sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty. Taloussuunnittelukauden painopistealueita ovat: 1. toimintakulujen supistaminen pitkällä aikavälillä kestävään talouden kehityskuvaan 2. investointiohjelman pudottaminen resursseja vastaavalla tasolle suunnittelukauden loppuun mennessä 3. taseen kertyneiden alijäämien kattaminen suunnittelukaudella eli viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä Kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstö Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Vuonna 2013 Laukaan kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä kasvoi 10 henkilöllä. Henkilöstön määrän kasvu johtui Laukaan kuntaorganisaatioon perustetusta kahdeksan kunnan yhteisestä maaseutuhallinnon yksiköstä sekä kolmen kunnan yhteisestä ympäristöterveydenhuollon yksiköstä, joiden tuoma vakinaisen henkilöstön lisäys oli 10 henkilöä. Tilivuonna 2013 henkilöstökulut olivat 40,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteumaprosentti oli 100,9 %. Ilman lomapalkkavelan muutosta/oikaisua toteuma olisi ollut 99,2 %. Henkilöstömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,8 %, kun ilman lomapalkkavelan oikaisua se olisi ollut 4,1 %. Sairauspoissaoloja oli yhteensä kalenteripäivää, mikä tekee työntekijää kohti keskimäärin 11,6 kalenteripäivää vuodessa. Edellisenä vuonna sairauspoissaolot olivat keskimäärin 12,9 kalenteripäivää/työntekijä. Kunnassa laaditaan erillinen henkilöstöraportti, jossa henkilöstöä ja henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista tarkastellaan laajemmin Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaan vaikuttavista tekijöistä Hallintosäännön 46 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain mukaisesti. Osastopäälliköiden sekä tulosyksiköiden esimiesten velvollisuutena on ylläpitää toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja talousarvion noudattamista kuvaavia seurantajärjestelmiä ja raportteja. Tämän sisäisen valvonnan tarkoituksena on pitää toimielin, kunnanjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto riittävän tietoisena kunnan ja sen eri toimialojen tilasta, erityisesti talousarviossa asetettujentavoitteiden saavuttamisen suhteen. Talousarvion toteutumista kunnassa seurataan kuukausittain laadittavilla talousraporteilla. Katsaukset käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa. Toiminnalliset riskit Epävarmuutta toiminnan ja talouden suunnitteluun tuovat väestörakenteen muutos sekä valtion päättämät rakennepoliittinen ohjelma, kuntarakennusuudistus, sote-uudistus, kuntalain kokonaisuudistus sekä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen.

15 13 Rahoitusriskit Kunnalla ei ole valuuttariskejä. Lainakanta muodostuu pääosin lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja. Kuntatodistusohjelmaan liittyy korkoriski äkillisistä korkomuutoksista johtuen sekä jälleenrahoitusriski mahdollisen rahoitusmarkkinahäiriön johdosta. Kunnan antolainojen määrä on 0,3 miljoonaa euroa. Lainat on myönnetty pääasiallisesti sosiaaliseen asuntotuotantoon. Myönnettyjen takauksien yhteenlaskettu määrä on 20,3 miljoonaa euroa ja se on alentunut edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 miljoonaa euroa. Takauksista 16,3 miljoonaa euroa on myönnetty kunnan täysin omistamalle Laukaan Vuokrakodit Oy:lle. Vakuutukset Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kunta on vakuuttanut rakennukset irtaimistoineen ja ajoneuvot. Lisäksi kunnalla on julkisyhteisön vastuuvakuutus ja kuntien ryhmätapaturmavakuutus (vakuutettuina kunnan kaikki asukkaat kunnan järjestämissä tilaisuuksissa). Vakuutusten omavastuu on rakennusten ja irtaimen omaisuuden osalta pääsääntöisesti euroa. Riskialttiimpien kohteiden omavastuu on alempi. Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen omavastuu on euroa. Henkilöstöriskit Henkilöstöriskit liittyvät henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen. Laukaan kunnassa keskeisissä tehtävissä työskenteleville on nimetty sijainen, jolloin varmistetaan riittävä osaaminen ja tehtävien sujuminen yllättävissäkin tilanteissa. Henkilöstön osaamisen varmistamiseen ja ns. hiljaisen tiedon siirtymiseen on kiinnitetty huomiota. Eläkkeelle lähtöihin on varauduttu ja uuden henkilön perehdyttämiseen ennen eläkkeelle lähtevän poistumista. Henkilöstökoulutukseen ja johtamiskoulutukseen on kiinnitetty huomiota. Hyvin laajalla joukolla esimiehistä on johtamiskoulutusta, esimerkkinä viime vuosina suoritetut Johtamisen erikoisammattitutkinnot. Henkilöstön saatavuutta on tarkkailtu vuosittain mm. esimiehille tehdyillä kyselyillä. Saatavuudessa ei vielä ole ollut merkittäviä ongelmia, mutta riski on tiedostettu. Henkilöstön valintatilanteissa selvitetään valittavan henkilöstön taustat. Vakinaisen henkilöstön valinnan suorittaa aina vähintään kolmen henkilön ryhmä. Valitun henkilön osalta tarkistetaan pätevyys- ym. todistukset. Ennen viran/toimen vaalin vahvistamista vaaditaan lääkärin antama hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Lain määrittämissä tehtävissä vaaditaan rikosrekisteriote. Tietojärjestelmäriskit Henkilöriskit Tahattomia henkilöriskejä hallitaan henkilöstön oikealla resursoinnilla ja koulutuksella. Henkilöstöä koulutetaan pääsääntöisesti uusien järjestelmien käyttöönotossa. Lisäksi henkilöstölle järjestetään jatkuvaa sisäistä koulutusta toimisto-ohjelmista, sähköpostin käytöstä ja mm. laitteiden ja Internetin käytöstä. Yleisiin koulutuksiin on sisällytetty myös tietoturvaohjeistusta. Henkilöstölle on lisäksi tarjolla intranetissä kattava ohjeistus. Tahallisten väärinkäytösten aiheuttamaa riskiä pienennetään antamalla käyttöoikeuksia mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin riittävästi työtehtäviin nähden. Useimmissa järjestelmissä voidaan lokitiedoista jälkeenpäin tutkia mahdollisia väärinkäytöksiä. Tietoturvariskit Tietoturvariskillä tarkoitetaan negatiivisia seurauksia tapahtumista, joiden seurauksena tieto ei ole turvassa ulkopuolisilta, tieto ei ole käytettävissä oikeaan aikaan oikeilla henkilöillä tai tietojen virheettömyyttä ei voida taata. Laukaan kunnan tietoturvatyötä ohjaa Laukaan kunnan tietoturvapolitiikka (KH ). Tietoturvatyön ohjaukseen tullaan tietoturvapolitiikan mukaisesti käyttämään myös valtioneuvoston asetusta tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681 / 2010) ja sen perusteella annettua VAHTI 2 / 2010 ohjetta.

16 14 Laukaan kunnan tietojärjestelmiin kohdistuvat suurimmat riskit ovat pääsääntöisesti tunnistettu ja niihin on varauduttu sekä teknisin että hallinnollisin keinoin. Tietoturvariskit voidaan jakaa esimerkiksi henkilö-, laite-, ohjelmisto-, tietoliikenne- ja fyysisiin riskeihin. Laiteriskit Laiteriskeihin, lähinnä palvelinlaitteiden rikkoontumisiin, on varauduttu mm. vikasietoisilla levyjärjestelmillä ja huolehtimalla varmistusten toimivuudesta. Suurin osa palvelimista toimii kahdennetussa VMWare virtuaaliympäristössä. Palvelinlaitteissa on pääsääntöisesti NBD (Next Business Day) OnSite - tason takuut tai erilliset huoltosopimukset. Sähkökatkoihin on varauduttu palvelinhuoneen kahdennetulla UPS-laitteistolla sekä useimpien verkkolaitteiden UPS-suojauksella. Myös palvelinhuoneen jäähdytys on kahdennettu. Käyttäjiä on ohjeistettu tallettamaan kaikki työssä tarvittava tieto palvelimien verkkolevyille, jossa ne ovat keskitettyjen varmistusten piirissä. Tällöin työaseman rikkoutuessa tiedot eivät katoa ja työaseman vaihdon jälkeen työt voivat jatkua häiriöttä. Ohjelmistoriskit Ohjelmistoriskeistä suurimman riskin aiheuttaa sähköpostin kautta saapuvat haittaohjelmat. Tähän riskiin on varauduttu sähköpostisuodattimella, joka sisältää virus- ja haittaohjelmien tunnistuksen ja poiston sekä roskapostisuodattimen. Muistitikkujen ja muiden siirrettävien medioiden aiheuttamaan virusohjelmistoriskiin on varauduttu asentamalla jokaiseen työasemaan virus- ja haittaohjelmien torjuntaohjelma, joka pysyy automaattisesti ajan tasalla. Muihin ohjelmistoriskeihin varaudutaan hankkimalla ja ottamalla käyttöön jo valmiiksi koeteltuja järjestelmiä, joihin löytyy osaamista omasta organisaatiosta ja yleisesti markkinoilta. Kasvavana ohjelmistoriskeinä on näköpiirissä älymatkapuhelinten ja muiden kannettavien laitteiden aiheuttamat riskit sekä sosiaalisen median käytöstä aiheutuvat riskit. Näiden aiheuttamia riskejä seurataan ja tarvittaessa riskeihin tullaan varautumaan eri keinoin. Tietoliikenneriskit Dataverkko-operaattori Elisalla on viestintämarkkinalain 9 luvun mukaisesti velvollisuus varautua normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Lain 13 luvun mukaisesti viestintäverkot ja viestintäpalvelut on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että ne toimivat mahdollisimman luotettavasti normaaliolojen häiriötilanteissa ja myös poikkeusoloissa. Vuonna 2012 kilpailutetussa sopimuksessa on normaaliolojen häiriötilanteiden korjausaikatauluja kiristetty verrattuna edelliseen sopimukseen, ollen kriittisimmissä liittymissä nyt 4 tuntia. Kunnan omiin verkkolaiterikkoihin on varauduttu kahdentamalla tärkeimmät laitteet. Lisäksi halvempia verkkolaitteita varastoidaan rikkoutumisien varalle. Kunnan omien valokuitujen katkeamisen varalle on olemassa toimintaohjeistus, millä vaurio saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti. Lisäksi ICT-yksiköllä on oma kuituhitsauslaite ja osaaminen sen käyttöön. Kuituyhteyksiä ei ole kahdennettu. Ulkopuoliset riskit Ulkopuolisilla riskeillä tarkoitetaan tietojärjestelmiin kohdistuvia tietomurtoyrityksiä. Ulkopuolisiin riskeihin on varauduttu hallinnollisilla ja teknisillä keinoilla ja ohjeilla. Verkon tekninen suojaus on järjestetty kahdennetulla keskitetyllä palomuurilla, jolla erotellaan sekä Internet että sisäiset verkot toisistaan. Fyysiset riskit Fyysisillä riskeillä tarkoitetaan lähinnä laite- ja verkkotilojen fyysistä suojausta. Laukaan laitetilat täyttävät useimmissa tapauksissa Viestintäviraston määräyksen 54 A/2012 mukaisen tärkeysluokan 5 vaatimukset. Laukaan kunnan toiminnot ovat pienemmät kuin tärkeysluokan 5 määritykset. Toimitilojen suojaukseen on tullut vuonna 2013 uusi ohje VAHTI-sarjaan. Ohjeen antamia suuntaviivoja sovelletaan varsinkin kunnan palvelintilojen fyysisen turvallisuuden arvioinnissa.

17 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle sekä kunnan muulle johdolle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 :ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kuntakonsernin johtamisjärjestelmää, jolla parannetaan päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä varmistumalla siitä, että: toiminta on taloudellista ja tuloksellista päätösten perusteena oleva tieto on oikeaa, riittävää ja luotettavaa lakeja, viranomaisohjeita, sääntöjä, toimielinten päätöksiä ja johdon ohjeita noudatetaan omaisuus ja voimavarat turvataan. Kuntalakiin tehtiin kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, jotka tulivat voimaan Olennaisin muutos on se, että valtuuston tehtäviin on lisätty määräys, jonka mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kunnassa ja kuntakonsernissa sekä yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan /69 lain määräämän Laukaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja määräsi ne tulemaan voimaan alkaen. Lakiuudistukseen liittyen vuoden 2013 toimintakertomukseen laatimisen yhteydessä toteutettiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimenettely yhdenmukaisella arviointilomakkeella. Arviointilomake toimitettiin johtoryhmän jäsenille. Arviointilomake koostui viidestä teemasta: 1. johtamistapa ja valvontakulttuuri, 2. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta, 3. valvontatoimenpiteet, 4. tiedonkulku ja raportointi ja 5. seuranta. Arviointiasteikko koostui neljästä portaasta 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä ja 4 = erinomainen. Arvioinnissa parhaat arvioinnit saivat tiedonkulkua ja raportointia sekä johtamistapaa ja valvontakulttuuria koskevat asiakohdat. Erityisesti henkilöstön työnkuvien ja vastuiden määrittelyn, sääntöjen ohjeistamisen ja noudattamisen sekä tiedonkulun arvioitiin olevan hyvällä tasolla. Heikoimmat arviot saivat riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan liittyvät asiakohdat. Erityisesti parantamisen varaa nähtiin riskienhallinnan vastuiden määrittelyssä, koulutuksessa, asiantuntemuksessa sekä riskienhallinta järjestelmän systemaattisuudessa ja järjestelmällisyydessä. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto arvioinnin tuloksista: SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA TP 2013 Johtamistapa ja valvontakulttuuri 2,9 Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta 2,1 Valvontatoimenpiteet 2,7 Tiedonkulku ja raportointi 3,0 Seuranta 2,7

18 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. TULOSLASKELMA Muutos % Toimintatuotot 11,7 12,4 12,4 13,0 14,7 1,7 12,9 % Toimintakulut -84,3-88,0-93,9-98,8-106,4-7,6 7,7 % Toimintakate -72,6-75,6-81,4-85,8-91,8-6,0 7,0 % Verotulot 49,2 50,6 53,7 55,9 60,5 4,6 8,2 % Valtionosuudet 27,9 29,4 30,9 31,9 32,5 0,6 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,2-0,1-0,2 0,2 0,4-191,3 % Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-20,3 % Muut rahoitustuotot 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 2,3 % Korkokulut -0,3-0,2-0,3-0,2-0,1 0,1-57,1 % Muut rahoituskulut 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 0,3-99,3 % Vuosikate 4,6 4,6 3,2 1,8 1,4-0,4-24,7 % Poistot ja arvonalentumiset -3,1-3,3-3,3-3,6-5,5-2,0 54,5 % Tilikauden tulos 1,5 1,3-0,1-1,8-4,2-2,4 136,5 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1,5 1,3-0,1-1,8-4,2-2,4 136,5 % TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 13,9 14,1 13,2 13,1 13,8 Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, % 149,1 139,6 96,3 50,9 24,8 Vuosikate, Euroa/asukas 255,4 252,2 174,2 98,7 73, ,1 % Asukasmäärä ,6 % Toimintatuotot olivat 14,7 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja ne kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa, eli 12,9 %. Toimintatuotoista 5,8 miljoonaa euroa muodostui myyntituotoista, 4,1 miljoonaa euroa maksutuotoista, 2,4 miljoonaa euroa tuista ja avustuksista ja 2,4 miljoonaa euroa muista toimintatuotoista. Toimintakulut puolestaan kasvoivat 7,6 miljoonaa euroa, joka prosentuaalisesti vastaa 7,7 %. Suurin osa toimintakuluista muodostuu palkoista ja palkkioista summan ollessa 40,2 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoista summaltaan 52,1 miljoonaa euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 5,0 miljoonaa euroa, avustuksiin 8,4 miljoonaa euroa ja muihin toimintakuluihin 0,7 miljoonaa euroa. Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, ja se oli -91,8 miljoonaa euroa vuonna Verotulot kasvoivat vuonna ,6 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvusta 0,6 miljoonaa euroa johtuu verohallinnon tilityskäytännön muutoksesta, joka astui voimaan vuonna Valtionosuuksien määrä kasvoi 0,6 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate oli vuonna ,4 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat huomattavasti vuodesta 2012 poistojen ollessa yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Poistojen kasvuun vaikutti olennaisesti kertapoistot 1,5 miljoonaa euroa, jotka tehtiin poistosuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulos osoittaa 4,2 miljoonaa euroa alijäämää.

19 17 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista =100 x toimintatuotot / (toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Toimintatuottojen ja toimintakulut suhdeluku oli 13,8 %. Tunnusluvun arvo parani edellisestä vuodesta 0,7 prosenttiyksikköä. Vuosikate prosenttia poistoista 100*vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailuun käytetään vuosikate/poistot ja arvonalentumiset tunnuslukua. Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikate oli vuonna ,8 % poistoista ja arvonalentumisista, jolloin tulorahoitus ei ole ollut riittävä kattamaan poistoja ja arvonalentumisia. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Vuosikate asukasta kohden oli Laukaan kunnassa 73,9 euroa.

20 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma kertoo kunnan rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset. Rahoituslaskelma siis kertoo, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. RAHOITUSLASKELMA Muutos % Vuosikate 4,6 4,6 3,2 1,8 1,4-0,5-25,6 % Tulorahoituksen korjauserät -0,4-0,4-0,4-0,4-0,6-0,1 33,5 % Toiminnan rahavirta 4,2 4,1 2,8 1,4 0,8-0,6-42,9 % Investointimenot -7,4-8,1-9,2-12,0-13,9-1,9 15,6 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,2 0,5 0,2 0,0 0,6 0,6 3792,1 % Pysyvien vastaavien höydykkeiden 0,7 1,0 0,7 0,8 0,6-0,2-27,6 % luovutustulot Investointien rahavirta -6,5-6,6-8,2-11,2-12,7-1,5 13,7 % Toiminnan ja investointien rahavirta -2,3-2,5-5,4-9,8-11,9-2,1 21,9 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 0,3-100,0 % Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0 0,3-99,1 % Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 268,9 % Lainakannan muutokset 1,6 1,6 2,8 9,3 11,3 2,0 21,5 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 1,6 1,6 2,9 9,3 11,3 2,0 21,5 % Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut maksuvalmiuden muutokset 0,7 0,9 2,8 0,8 0,9 0,1 100,0 % Rahoituksen rahavirta 2,3 2,5 5,7 9,9 12,2 2,3 23,7 % Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2 229,9 % Rahavarat ,2 0,2 0,5 0,6 0,9 0,3 58,1 % Rahavarat ,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,1 17,7 % RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -10,7-11,1-15,6-21,2-31,9 Investointien tulorahoitus, % 63,9 60,4 35,5 15,2 10,2 Lainanhoitokate 14,3 24,8 9,0 9,0 14,4 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä ,6 % Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, Toiminnan ja investointien rahavirta välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä on viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % =100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitetta-

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot