OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 180, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 181, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 182, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 183, KH :00 KH: 549/2013 Talouden seuranta , puolivuosikatsaus Kh Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controllerit Riitta Reponen, puh Maija Spännäri, puh Leena Rasi, puh Maarit Heikkilä, puh Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh Kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi seurantaraportti talousarvion toteutumisesta ajalta Selvitykset toiminnan, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä ennusteet loppuvuoden osalta sisältyvät raporttiin. Konsernin konsolidoitu välitilinpäätös ajalta raportoidaan KH:n kokoukseen Tässä yhteydessä läpikäydään myös tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien taloudellinen tilanne. Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä (milj. euroa) TP2013 TA2014 TP2014 Ennuste Toimintatuotot 102,7 107,4 105,3 Toimintakulut -395,9-390,1-394,2 TOIMINTAKATE -293,2-282,7-288,9 Verotulot 207,7 211,1 209,5 Valtionosuudet 90,2 90,8 90,8 Rahoitusnetto 1,2 0,0 0,0 VUOSIKATE 6,0 19,2 11,4 Tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 53,4 % ja vuosikate 6,2 milj. euroa. Vuosikate on parantunut 5,7 milj. euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna../. Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että alkuvuoden toimintakate on toteutunut noin 5 milj. euroa talousarviota huonompana. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta, palkoissa ja palkkioissa on saavutettu noin 0,9 milj. euron säästöt talousarvioon verrattuna. Lautakuntatasoinen ennuste talouden toteutumisesta ennustaa koko vuoden toimintakatteen jäävän 6,2 milj. euroa talousarviosta. Lautakuntien toiminta ja talous Erilliseen raporttiin sisältyvä lautakuntakohtainen ennuste sisältää toimielinten omat arviot talouden kehityksestä. Kaupunginhallitus Myyntivoittoja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt euroa, josta euroa maa- ja vesialueiden, 0 euroa rakennusten tai asunto-osakkeiden ja euroa Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynnistä.

6 183, KH :00 KH: 549/2013 Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) Vastuualue Tavoite 2014 Tot 6/2014 Ennuste 2014 Ero Tilapalvelu 3,25 0,00 0,15-3,10 Kaupunkisuunnittelu 2,75 1,37 2,02-0,73 Kaupunginhallitus 0,00 0,50 0,50 0,50 YHTEENSÄ 6,00 1,87 2,67-3,33 Edellisien kuukausien ennusteissa huomioidut Katariinankallion tonttikaupat sekä Kaakon Taitoan osakemyynti toteutuivat kesäkuussa. Hovinsaarella toteutunee tonttikauppoja kuluvan vuoden aikana. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Vuokratuottoennuste perustuu voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Uusia huomattavia vuokrasopimuksia ei ennakoida syntyvän. Vuokratuotot kasvavat viime vuodesta, mutta jäävät hiukan talousarviosta. Vuokratuottojen tavoiteltua pienempää kasvua kattavat puun myyntitulot sekä kaavoituksen ja mittaus- ja kiinteistötoimen talousarviota suuremmat tuotot. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Puun myynnin ja kantasatamahankkeen kustannukset lisäävät toimintakuluja. Toimintakulujen ylityksen ei ennusteta aiheuttavan tarvetta lisätalousarviolle. Tekninen lautakunta Kuntatekniikan ennustetaan saavuttavan 0,4 milj. euron säästöt. Säästöjä syntyy leudosta alkutalvesta. Loppuvuoden kelit ratkaisevat kokonaistilanteen. Tilapalvelun käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena lukuun ottamatta Keskuskoulun ja Karhuvuoren koulun väistötilakustannuksia. Kustannusten arvioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Teknisen lautakunnan hallinnon talousarvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Lisäksi Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on budjetoitu 0,3 milj. euroa liian suurena. Kustannussäästöt yhteensä 0,5 milj. euroa. Koko teknisen lautakunnan toimintakatteen ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa, kun talousarviossa toimintakate on 3,7milj. euroa, säästö 0,6 milj. euroa. Kuntatekniikan investointimääräraha tullee riittämään. E18 erillishankkeen urakan kustannukset syntyvät urakan edistymisen myötä eikä kustannusten tarkka ennustaminen vuoden vaihteen tilanteeseen ole mahdollista. Investointimääräraha tullee kuitenkin riittämään, koska Räskin asuntoalueen rakentaminen pääsee suunnittelusyistä käynnistymään ennakoitua myöhemmin ja Härniemen laiturin rakentaminen siirtyy vuosille Tilapalvelun investointi-määräraha ylittynee Keskuskoulun korjauskustannusten johdosta. Ylityksen arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa. Lisäystä edelliseen ennusteeseen 0,4 milj.euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta Ennuste sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteen ylittymisestä on

7 183, KH :00 KH: 549/2013 2,3 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteeksi on laskettu 4,5 milj. euroa, mikä ylittää määrärahan 1,3 milj. eurolla. Lisäksi toimintakatetta heikentää arvio tuottojen alittumisesta n. 1 milj. eurolla budjetoituun nähden. Edelleen epävarmana tekijänä on Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen. Mikäli tuotelaskutus toteutuu ennakoiden mukaisena, heikentää se sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoista toimintakatetta n. 1,5 milj. euroa. Jäljempänä esittelytekstissä luetellut epävarmat tekijät sosiaali- ja terveystoimen talousarvion riskeistä ovat toteutumassa mitä suuremmalla todennäköisyydellä. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toteuman vuodelta 2014 ennustetaan jäävän noin 1,6 milj. euroa talousarviostaan. Opetustoimen vastuualueen lisämäärärahatarpeen ennustetaan olevan 1,2 milj. euroa, joka koostuu seuraavista tekijöistä: Muille kunnille ja laitoksille maksettavat kotikuntakorvaukset 0,28 milj. euroa, syksyllä kaupungin velvoitteeksi tulee myös ammatillisen koulutuksen kuraattorit (1,5 htv) Sisäilmaongelmista aiheutuneet lisätyöt ja sairauspoissaolot Budjetointivirheestä, jossa palkka ja eläkemaksujen määrärahat on arvioitu liian pieneksi. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella henkilöstömenot tulevat myös ylittymään, ylitysarvio n. 0,4 milj, euroa kuuden kuukauden toteutuman perusteella. Kotitalouksille maksettavista avustuksista säästynee n. 0,1 milj. euroa vastaavasti asiakaspalveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa. Maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot jäävät alle budjetoidun, koska perheiden tulotaso on alentunut (korkea työttömyysprosentti) koko vuoden Elokuussa voimaan tuleva indeksikorotus lisää maksutuloja syksyn osalta mikäli perheiden tulotaso pysyy nykyisenä. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tammi-kesäkuun ulkoinen toimintakate on - 0,7 milj. euroa, mikä on 67,2 % talousarvion ulkoisen toimintakatteesta. Tuottoja on kertynyt 38,0 % arvioidusta koko vuoden tuotoista. Ilmanlaaduntarkkailun kustannuksiin perustuvat tuotot kertyvät vasta joulukuussa. Toimintamäärärahasta on käytetty 67,2 %. Ympäristökeskuksen tulot muodostuvat maksutuottojen lisäksi ilmanlaaduntarkkailun myyntituotoista ja palvelujen myynnistä Pyhtäälle. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana etenkin maksutuottoja on kertynyt ennakoitua paremmin, joten Ympäristökeskuksen ennakoidaan saavuttavan toimintatuottotavoitteensa. Ympäristökeskuksen toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion tavoitteen, jolloin ulkoisen toimintakatteen ennustetaan olevan - 0,78 milj. euroa, kun talousarvioon kirjattu ulkoinen toimintakate on - 0,73 milj. euroa. Rakennusvalvonnan osalta toimintatuottotavoitteen ennustetaan toteutuvan 70 %:sti. Ensimmäisen puolivuotiskauden osalta tavoitteet on saavutettu, mutta loppuvuoden osalta tiedossa ei ole olennaisia uusia rakennushankkeita. Rakentamisen määrään vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne taantuman ja työttömyyden seurauksena. Rakennusvalvonnan ulkoisen

8 183, KH :00 KH: 549/2013 toimintakatteen ennustetaan olevan - 0,19 milj. euroa, kun tavoitetaso on 0,05 milj.euroa. Ympäristölautakunnan vuoden 2014 toimintakate tavoite on - 1,1 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan -1,3 milj. euroa, mikä merkitsee ylitystä talousarvioon 0,2 milj. euroa. Muut lautakunnat ja liikelaitokset Muiden kaupungin lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstötavoitteiden toteutuminen Osavuosikatsauksessa on seurantatiedot liittyen talousarvion 2014 henkilöstötavoitteisiin. Lisäksi henkilöstöstrategiaa hyväksyttäessä (kaupunginvaltuusto ) on päätetty, että henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Liitteestä löytyy henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaraportti. Samaan yhteyteen on liitetty katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden vuoden 2014 toteutumisennusteeseen. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä huhtikuun lopussa oli 221,6 milj. euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 29,0 miljoonaa euroa. Keskimääräinen laina-aika oli 9,52 vuotta ja keskikorko 1,64 %. Kassapäivät ovat -11,6. Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-kesäkuussa 3,0 prosentin kasvussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron muutos on +4,3 % koko maassa, Kotkassa +2,2 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 32,0 % edellisvuodesta. Kuntaliiton laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan on odotettavissa painetta koko vuoden osalta talousarviossa pysymiseksi. Verotulot olisivat näin jäämässä noin 1,6 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Kaupunkisuunnittelu Yhteistyökumppaneiden sijoittumispäätösten +3,5 milj. euroa toteutuminen Tilapalvelu Kiinteistökauppojen toteutuminen +1,0 milj. euroa loppuvuoden aikana Terveydenhuolto Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen ennakoiden mukaisina -1,5 milj. euroa

9 183, KH :00 KH: 549/2013 Vanhustenhuolto Sosiaalihuolto Päivähoito ja varh.kasvatus YHTEENSÄ Asiakaspalvelujen ostojen kasvu Carean vuoden 2103 loppulaskutus Asiantuntijapalveluiden ostot Lääkkeiden annosjakelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset Kodin ulkopuolisten sijoitusten jatkuminen, uusien toimintamallien viivästyminen Sekä henkilökohtaisen avun järjestäminen ostopalveluna että asiakasmaksujen palautukset Maksutuotot eivät toteudu, perheiden tulotaso pudonnut - 1,2 milj. euroa - 0,2 milj. euroa - 0,8 milj. euroa - 0,5 milj. euroa - 0,8 milj. euroa - 1,4 milj. euroa -0,12 milj. euroa -2,02 milj. euroa Ennusteen muutokset seurannan 5/2014 jälkeen Oheisessa taulukossa on annettu yhteenveto edellisen seurannan jälkeen ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista: milj. eur 05/2014-seurannan mukaan ennustettu tk:n 2014 alijäämä -6,6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pienentynyt tuottooletus -1,0 Muutokset yhteensä -1,0 06/2014-seurannan mukaan ennustettu tk:n 2014 alijäämä -7,6 Kokonaisennuste vuodelle 2014 Tilikauden 2014 tulos on 5,8 milj. euroa paremmalla tasolla kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Koko vuoden ennusteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuus olisi jäämässä 7,6 milj. euroa talousarviosta../. Esityslistan liitteenä on ulkomaanmatkaraportti tammi-toukokuulta../. Esityslistan erillisenä liitteenä on Strategian ja talouden toteutumisraportti Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

10 183, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014_06 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,9 7,4 0,4 Tammi ,0 8,1-0,2 Helmi ,4 15,4 0, Helmi ,0 15,8 0, Maalis ,7 24,4-0, Maalis ,8 23,6 0, Huhti ,6 33,3-0, Huhti ,0 31,5 0, Touko ,0 42,3-1, Touko ,0 39,4 0, Kesä ,6 53,4-1, Kesä ,5 51,7 0, Heinä ,0 Heinä ,4 Elo ,8 Elo ,3 Syys ,1 Syys ,2 Loka ,7 Loka ,8 Marras ,4 Marras ,8 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

11 183, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014_06 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,3 10,1-0,3 Tammi ,5 8,2 0,4 Helmi ,4 16,1-0, Helmi ,7 15,6 0, Maalis ,9 22,7-0, Maalis ,5 23,9-0, Huhti ,1 30,8-0, Huhti ,2 32,6-0, Touko ,5 36,8-0, Touko ,1 40,8-0, Kesä ,8 45,8-0, Kesä ,1 51,3-1, Heinä ,3 Heinä ,5 Elo ,8 Elo ,0 Syys ,8 Syys ,9 Loka ,6 Loka ,2 Marras ,5 Marras ,7 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013 Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

12 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) Auranen Jiri Britannia Muu kohde Tutustuminen Cravenin collageen Skiptonissa Urheiluakatemia Brask Nina Norja Fredrikstad Carlson Juhani Viro Tallinna Erävala Matti Viro Tallinna ystävyyskaupunki Fredrikstad 200 vuotisjuhlallisuudet Kaupunginvaltuusto 162,15 256,9 Sisältää: päivärahat ja kmkorvauksen Matka oli Kymenlaakson urheiluakatemioiden osaamisen kehittämishankkeen järjestämä matka, jonka pääkustannuksista vastasi Kymenlaakson liitto ja Kymenlaakson liikunta ry. Urheiluakatemian maksettavaksi tuli yhden akatemian edustajan lentoliput, hotelli ja kuljetus lentokentältä hotellille ja takaisin yht. 902,50e, sekä urheiluakatemia maksoi akatemiaa edustaneiden ruokailut (yhden päivässä) yht. 360,54e. Muut urheiluakatemiaa edustaneet matkalla: Mette Godenhjelm, Jouni Hyyrynen, Simo Paananen ja Janne Hyppönen. kuljetus Kotka-Hki-Kotka 358,00 lentolippu 260,50 linja-auto lentokentälle Norjassa 35,00 SPPL Väestönsuojelujaoston johtokunnan kokousmatka Riskienhallinta/hallinto 84,15 (päivärahat) Majoitus 44,50 Verkostointimatka Viroon, Suomenlahden Merikokous Tutkimus- ja kehittämishankkeet 135,15 Kuljetukset 199,00, Hotelli 154, Merikokoushankekustannu ksia Godenhjelm Mette Britannia Muu kohde Urheiluakatemian yhteistyömatka Craven Collegeen Urheiluakatemia 146,20 päivärahat Gunther Jarmo Viro Tallinna Optimi tietoliikenneseminaari Tietohallinto 0,00 Gunther Jarmo Viro Tallinna Palveluväyläosaamisen kehittäminen kunnissa Tietohallinto 51 (päiväraha), työmatka, tutustuminen Viron X-Road järjestelmään, Sitra rahoittama projekti(tieran vetämä), kustannukset anotaan takaisin Sitralta.

13 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) Haapanen Jorma Ranska Nizza Medi-IT:n yhteistyöseminaari Kaupunginhallitus 240,9 päivärahat Hannonen Markku Ranska Muut MIPIM-kiinteistökonferenssiin osallistuminen - Korjattu matkasuunnitelma Maanhankinta ja luovutus Hassinen Raino Viro Tallinna Virkamatka Tallinnaan Kirjaamo- ja toimistopalvelut 84,15 Hassinen Raino Britannia Lontoo Hassinen Raino Norja Fredrikstad investoritapahtuma syksy 2014, Kotka old port - hanke, Tall Ships Races Kirjaamo- ja toimistopalvelut 118,80 Ystävyyskaupunki Fredrikstadin 200- vuotisjuhlallisuudet Kirjaamo- ja toimistopalvelut 162,15 240,90; sisältää ulkomaanpäivärahat matkan ajalta (4 pv). MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) Osallistumismaksu 658,80, Hotelli 363,29, Lentoliput 531,30 Lennot 477, hotelli 390, akkreditointi 800 ; yht laivalippu 90,46 e majoitus 113 e taxi hki 15,30 ravintolakulut Tallinnassa 194 e kuljetus Kotkaan 204 e meno Hki kaupungin bussikortilla majoitus 512,46 lentolippu 284,91 taksit Lontoossa 307,00 museovierailu 53,96 lentolippu 260,50 linja-auto lentokentälle Norjassa 35,00 Osallistuminen kahden kotkalaisen nuoren kanssa UBC Nuorisokomission tapaamiseen Kaunasissa Nuorisoprojektit 198,16 = pv.raha 132,50 (Riitta Heikkilä), taksi Vilnan lentoasema-linja- autoasema+hotelli- Kaunasin rautatieasema+vilna r-alentokenttä, bussiliput Vilna-Kaunas ja junaliput Kaunas-Vilna, yht. 65,66 Bussiliput Kotkasta lentokentälle 52,50, bussi Hki-Karhula 54,50, taksi lentoasemalta Hämeentien pysäkille 40,40, hotelli 232,56, esitteet 37,00, lentoliput meno-paluu yht. 689,76, yhteensä 1106,72. Kaikki matkakulut kolmelta henkilöltä:riitta Heikkilä, Jesse Kantanen ja Ilona Nurminen Heikkilä Riitta Liettua Muu kohde Hupanen Anne Venäjä Viipuri ArchiMAD-kerhon matka Viipuriin Arkkitehtisuunnittelu 47,6, päiväraha ei muita kustannuksia 109,05 = 44,55 päivärahat, 64,50 kmkorvaus Kosonen Sirpa Ruotsi Tukholma Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 2014 Controller ja rahoitus Lamminen-Salo Tytti Venäjä Viipuri ArchiMad -kerhon matka Viipuriin Arkkitehtisuunnittelu 47,60 ; päiväraha Lankinen Heli Malta St. Julians Fourteenth International IFIC Conference Terveydenhuollon hallinto 226,3 tämä on ulkomaan päiväraha muista kongressin kustannuksista (osallistumismaksu, hotelli ja matkakulut) vastasi Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry.

14 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) Lindelöf Henry Italia Firenze neuvottelut Kantasataman Outlet-hankkeesta Kaupunginhallitus 160,00 Lindelöf Henry Britannia Lontoo syksyn 2014 investoritapahtuman valmistelu, Old Port hankkeen neuvottelut, Tall Ships Racesneuvottelut Kaupunginhallitus 118,80 Lindholm Terhi Ranska Muut MIPIM/kaupunkisuunnittelumessut Cannesissa Viestintä ja suhdetoiminta pvr 240,90, taksi 25,- Lindholm Terhi Venäjä Moskova TransRussia-messut ja elinkeinomarkkinointitapaamiset Moskovassa Viestintä ja suhdetoiminta pvr 115,50, taksi 35,- Majuri Kristiina Sveitsi Geneve Cern-tiedematka Karhulan lukio Peltola Heli Alankomaat Utrecht SoTeMBA lähiopetusjakso ohjattuna tutustumismatkana Alankomaihin, jossa maan sisäiset matkan Utrechtista käsin. Kouvola 482 = -Linja-autoliput lentokentälle ja takaisin 63.90e -Päivärahat ,25 = 'Kotimaan bussiliput 2x 5 eur, ulkomaan päiväraha 5 x 65 eur, alennettu ulkomaan päiväraha 42,25 Rantala Mikko Ruotsi Tukholma Valtakunnalliset uimahalli-kylpyläpäivät Muu liikuntatoimi 143,55 Vainio Marjo Ruotsi Tukholma Valtakunnalliset uimahallipäivät Terveysliikunta 143,55 MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) kuljetukset 502,26 lentolippu 416,42 majoitus 792,00 ravintolakulut 300,00 kuljetukset Kotka-Hki-Kotka 358,00 lentolippu 284,91 majoitus 512,46 ravintolakulu 809,51 osall.maksu 800,-, hotelli 425,-, lentoliput 471,60 hotelli, 281,27, lentoliput 508,18, Gaalalippu 85,-, messuosuus ja rekisteröintimaksu 5990,- -lentolippu (meno-paluu) 357e -majoitus (Geneve youth hostel) 461e eurjunamatkat 62,27 eur, lennot ja majoitus 1167 eur.

15 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

16 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste 2 Tuloslaskelma. 4 Verotilitykset kuukausittain... 5 Investointien yhteenveto... 6 Katsaus henkilöstöstrategian toimeenpanoon 7 Katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteisiin.. 11 Konsernihallinto. 17 Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen.. 17 Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 20 Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 22 Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen 23 Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 26 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 28 Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 34 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 35 Liikelaitokset.. 39 ICT-Kymi. 39 Kymenlaakson pelastuslaitos.. 41 Kymijoen Työterveys 44

17 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2014 Kirjanpito Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste ed. vuoden sama ed. vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 107,4 49,1 47,1 2,1 4 % 105,3 Toimintakulut -390,1-200,1-198,5-1,7 1 % -394,2 ULKOINEN TOIMINTAKATE -282,7-151,0-151,4 0,4 0 % -288,9 Sisäiset tulot 46,6 22,6 23,8-1,2-5 % 46,6 Sisäiset menot -46,6-22,6-23,8 1,2-5 % -46,6 TOIMINTAKATE -282,7-151,0-151,4 0,4 0 % -288,9 Verotulot 211,1 109,2 106,0 3,2 3 % 209,5 Valtionosuudet 90,8 45,5 44,3 1,2 3 % 90,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 2,5 1,6 1,0 0,0 Korkotuotot 0,6 0,4 0,1 0,3 Muut rahoitustuotot 5,3 4,4 4,0 0,4 Korkokulut -3,0-1,5-1,2-0,3 Muut rahoituskulut -2,9-0,8-1,4 0,6 VUOSIKATE 19,2 6,2 0,5 5, % 11,4 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -20,2-10,1-10,2 0,1-20,2 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -1,1-3,8-9,7 5,8-8,8 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7,6

18 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste 3 Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,91 % ULK. TOIM INTAKATE ,89 % S Sisäiset erät ,00 % TOIM INTAKATE ,32% Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 4 Toimintakulut ,84 % ULK. TOIM INTAKATE ,84 % S Sisäiset erät ,00 % -400 TOIM INTAKATE ,51% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,78 % Toimintakulut ,66 % ULK. TOIM INTAKATE ,22 % S Sisäiset erät ,92 % TOIM INTAKATE ,07% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,95% Toimintakulut ,64% ULK. TOIM INTAKATE ,29% S Sisäiset erät ,98% TOIM INTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,72% Toimintakulut ,00% ULK. TOIM INTAKATE ,73% S Sisäiset erät ,49% TOIM INTAKATE ,89% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,11% Toimintakulut ,11% ULK. TOIM INTAKATE ,67% S Sisäiset erät ,97% TOIM INTAKATE ,76% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,51% Toimintakulut ,83% ULK. TOIM INTAKATE ,81% S Sisäiset erät ,85% TOIM INTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,91% Toimintakulut ,57% ULK. TOIM INTAKATE ,29% S Sisäiset erät ,05% TOIM INTAKATE ,18% S Hallinnon vyörytykset

19 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste 3 Toimintatuotot ,66% Toimintakulut ,32% ULK. TOIM INTAKATE ,66% S Sisäiset erät ,25% TOIM INTAKATE ,85% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,86% Toimintakulut ,50% ULK. TOIM INTAKATE ,68% S Sisäiset erät ,90% TOIM INTAKATE ,21% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,16% Toimintakulut ,66% ULK. TOIM INTAKATE ,60% TOIM INTAKATE ,60 % Toimintatuotot ,63% Toimintakulut ,77% ULK. TOIM INTAKATE ,82% TOIM INTAKATE ,82 % Toimintatuotot ,02% Toimintakulut ,79% ULK. TOIM INTAKATE ,66% TOIM INTAKATE ,66 % Toimintatuotot ,75% Toimintakulut ,30% TOIMINTAKATE ,41 %

20 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TULOSLASKELMA KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI 4 Kirjanpito TA2014 Vert. tilanne Tot. %/ Muutos-% TA Toimintatuotot Myyntituotot % 0 % Maksutuotot % -6 % Tuet ja avustukset % 18 % Muut toimintatuotot % 11 % Valmistus omaan käyttöön % 9 % Toimintatuotot yht % 4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % -1 % Henkilösivukulut Eläkekulut % -2 % Muut henkilösivukulut % -8 % Palveluiden ostot % 4 % Aineet ja tarvikkeet % -6 % Avustukset % -3 % Muut toimintakulut % 7 % Toimintakulut yht % 1 % ULKOINEN TOIMINTAKATE % 0 % Sisäiset myynnit % -5 % Sisäiset ostot % -5 % TOIMINTAKATE % 0 % Kunnallisvero % 2 % Kiinteistövero % Yhteisövero % 24 % Verotulot yht % 3 % Valtionosuudet % 3 % Rahoitustuot. ja -kulut % VUOSIKATE % 92 % POISTOT/SATUNNAISET ERÄT Suunn.mukaiset poistot % -1 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS % -151 % Poistoeron muutos Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ % -151 %

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 24.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I vapuheenjohtaja Lommi Semi II vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Mika Luumi Ji Merivirta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.11.2015 klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Mitä on asiakaslähtöisyys ammatillisessa koulutuksessa Näkökulmia asiakaslähtöisyyteen ja sen kehittämiseen. Jorma Haapanen 20.1.

Mitä on asiakaslähtöisyys ammatillisessa koulutuksessa Näkökulmia asiakaslähtöisyyteen ja sen kehittämiseen. Jorma Haapanen 20.1. Mitä on asiakaslähtöisyys ammatillisessa koulutuksessa Näkökulmia asiakaslähtöisyyteen ja sen kehittämiseen Jorma Haapanen 20.1.2016 Kotkan kaupunki Asukasluku 54 500 Ulkomaalaisia väestöstä noin 6 %,

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot