OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 180, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 181, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 182, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 183, KH :00 KH: 549/2013 Talouden seuranta , puolivuosikatsaus Kh Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controllerit Riitta Reponen, puh Maija Spännäri, puh Leena Rasi, puh Maarit Heikkilä, puh Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh Kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi seurantaraportti talousarvion toteutumisesta ajalta Selvitykset toiminnan, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä ennusteet loppuvuoden osalta sisältyvät raporttiin. Konsernin konsolidoitu välitilinpäätös ajalta raportoidaan KH:n kokoukseen Tässä yhteydessä läpikäydään myös tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien taloudellinen tilanne. Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä (milj. euroa) TP2013 TA2014 TP2014 Ennuste Toimintatuotot 102,7 107,4 105,3 Toimintakulut -395,9-390,1-394,2 TOIMINTAKATE -293,2-282,7-288,9 Verotulot 207,7 211,1 209,5 Valtionosuudet 90,2 90,8 90,8 Rahoitusnetto 1,2 0,0 0,0 VUOSIKATE 6,0 19,2 11,4 Tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 53,4 % ja vuosikate 6,2 milj. euroa. Vuosikate on parantunut 5,7 milj. euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna../. Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että alkuvuoden toimintakate on toteutunut noin 5 milj. euroa talousarviota huonompana. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta, palkoissa ja palkkioissa on saavutettu noin 0,9 milj. euron säästöt talousarvioon verrattuna. Lautakuntatasoinen ennuste talouden toteutumisesta ennustaa koko vuoden toimintakatteen jäävän 6,2 milj. euroa talousarviosta. Lautakuntien toiminta ja talous Erilliseen raporttiin sisältyvä lautakuntakohtainen ennuste sisältää toimielinten omat arviot talouden kehityksestä. Kaupunginhallitus Myyntivoittoja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt euroa, josta euroa maa- ja vesialueiden, 0 euroa rakennusten tai asunto-osakkeiden ja euroa Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynnistä.

6 183, KH :00 KH: 549/2013 Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) Vastuualue Tavoite 2014 Tot 6/2014 Ennuste 2014 Ero Tilapalvelu 3,25 0,00 0,15-3,10 Kaupunkisuunnittelu 2,75 1,37 2,02-0,73 Kaupunginhallitus 0,00 0,50 0,50 0,50 YHTEENSÄ 6,00 1,87 2,67-3,33 Edellisien kuukausien ennusteissa huomioidut Katariinankallion tonttikaupat sekä Kaakon Taitoan osakemyynti toteutuivat kesäkuussa. Hovinsaarella toteutunee tonttikauppoja kuluvan vuoden aikana. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Vuokratuottoennuste perustuu voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Uusia huomattavia vuokrasopimuksia ei ennakoida syntyvän. Vuokratuotot kasvavat viime vuodesta, mutta jäävät hiukan talousarviosta. Vuokratuottojen tavoiteltua pienempää kasvua kattavat puun myyntitulot sekä kaavoituksen ja mittaus- ja kiinteistötoimen talousarviota suuremmat tuotot. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Puun myynnin ja kantasatamahankkeen kustannukset lisäävät toimintakuluja. Toimintakulujen ylityksen ei ennusteta aiheuttavan tarvetta lisätalousarviolle. Tekninen lautakunta Kuntatekniikan ennustetaan saavuttavan 0,4 milj. euron säästöt. Säästöjä syntyy leudosta alkutalvesta. Loppuvuoden kelit ratkaisevat kokonaistilanteen. Tilapalvelun käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena lukuun ottamatta Keskuskoulun ja Karhuvuoren koulun väistötilakustannuksia. Kustannusten arvioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Teknisen lautakunnan hallinnon talousarvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Lisäksi Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on budjetoitu 0,3 milj. euroa liian suurena. Kustannussäästöt yhteensä 0,5 milj. euroa. Koko teknisen lautakunnan toimintakatteen ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa, kun talousarviossa toimintakate on 3,7milj. euroa, säästö 0,6 milj. euroa. Kuntatekniikan investointimääräraha tullee riittämään. E18 erillishankkeen urakan kustannukset syntyvät urakan edistymisen myötä eikä kustannusten tarkka ennustaminen vuoden vaihteen tilanteeseen ole mahdollista. Investointimääräraha tullee kuitenkin riittämään, koska Räskin asuntoalueen rakentaminen pääsee suunnittelusyistä käynnistymään ennakoitua myöhemmin ja Härniemen laiturin rakentaminen siirtyy vuosille Tilapalvelun investointi-määräraha ylittynee Keskuskoulun korjauskustannusten johdosta. Ylityksen arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa. Lisäystä edelliseen ennusteeseen 0,4 milj.euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta Ennuste sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteen ylittymisestä on

7 183, KH :00 KH: 549/2013 2,3 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteeksi on laskettu 4,5 milj. euroa, mikä ylittää määrärahan 1,3 milj. eurolla. Lisäksi toimintakatetta heikentää arvio tuottojen alittumisesta n. 1 milj. eurolla budjetoituun nähden. Edelleen epävarmana tekijänä on Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen. Mikäli tuotelaskutus toteutuu ennakoiden mukaisena, heikentää se sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoista toimintakatetta n. 1,5 milj. euroa. Jäljempänä esittelytekstissä luetellut epävarmat tekijät sosiaali- ja terveystoimen talousarvion riskeistä ovat toteutumassa mitä suuremmalla todennäköisyydellä. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toteuman vuodelta 2014 ennustetaan jäävän noin 1,6 milj. euroa talousarviostaan. Opetustoimen vastuualueen lisämäärärahatarpeen ennustetaan olevan 1,2 milj. euroa, joka koostuu seuraavista tekijöistä: Muille kunnille ja laitoksille maksettavat kotikuntakorvaukset 0,28 milj. euroa, syksyllä kaupungin velvoitteeksi tulee myös ammatillisen koulutuksen kuraattorit (1,5 htv) Sisäilmaongelmista aiheutuneet lisätyöt ja sairauspoissaolot Budjetointivirheestä, jossa palkka ja eläkemaksujen määrärahat on arvioitu liian pieneksi. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella henkilöstömenot tulevat myös ylittymään, ylitysarvio n. 0,4 milj, euroa kuuden kuukauden toteutuman perusteella. Kotitalouksille maksettavista avustuksista säästynee n. 0,1 milj. euroa vastaavasti asiakaspalveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa. Maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot jäävät alle budjetoidun, koska perheiden tulotaso on alentunut (korkea työttömyysprosentti) koko vuoden Elokuussa voimaan tuleva indeksikorotus lisää maksutuloja syksyn osalta mikäli perheiden tulotaso pysyy nykyisenä. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tammi-kesäkuun ulkoinen toimintakate on - 0,7 milj. euroa, mikä on 67,2 % talousarvion ulkoisen toimintakatteesta. Tuottoja on kertynyt 38,0 % arvioidusta koko vuoden tuotoista. Ilmanlaaduntarkkailun kustannuksiin perustuvat tuotot kertyvät vasta joulukuussa. Toimintamäärärahasta on käytetty 67,2 %. Ympäristökeskuksen tulot muodostuvat maksutuottojen lisäksi ilmanlaaduntarkkailun myyntituotoista ja palvelujen myynnistä Pyhtäälle. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana etenkin maksutuottoja on kertynyt ennakoitua paremmin, joten Ympäristökeskuksen ennakoidaan saavuttavan toimintatuottotavoitteensa. Ympäristökeskuksen toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion tavoitteen, jolloin ulkoisen toimintakatteen ennustetaan olevan - 0,78 milj. euroa, kun talousarvioon kirjattu ulkoinen toimintakate on - 0,73 milj. euroa. Rakennusvalvonnan osalta toimintatuottotavoitteen ennustetaan toteutuvan 70 %:sti. Ensimmäisen puolivuotiskauden osalta tavoitteet on saavutettu, mutta loppuvuoden osalta tiedossa ei ole olennaisia uusia rakennushankkeita. Rakentamisen määrään vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne taantuman ja työttömyyden seurauksena. Rakennusvalvonnan ulkoisen

8 183, KH :00 KH: 549/2013 toimintakatteen ennustetaan olevan - 0,19 milj. euroa, kun tavoitetaso on 0,05 milj.euroa. Ympäristölautakunnan vuoden 2014 toimintakate tavoite on - 1,1 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan -1,3 milj. euroa, mikä merkitsee ylitystä talousarvioon 0,2 milj. euroa. Muut lautakunnat ja liikelaitokset Muiden kaupungin lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstötavoitteiden toteutuminen Osavuosikatsauksessa on seurantatiedot liittyen talousarvion 2014 henkilöstötavoitteisiin. Lisäksi henkilöstöstrategiaa hyväksyttäessä (kaupunginvaltuusto ) on päätetty, että henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Liitteestä löytyy henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaraportti. Samaan yhteyteen on liitetty katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden vuoden 2014 toteutumisennusteeseen. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä huhtikuun lopussa oli 221,6 milj. euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 29,0 miljoonaa euroa. Keskimääräinen laina-aika oli 9,52 vuotta ja keskikorko 1,64 %. Kassapäivät ovat -11,6. Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-kesäkuussa 3,0 prosentin kasvussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron muutos on +4,3 % koko maassa, Kotkassa +2,2 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 32,0 % edellisvuodesta. Kuntaliiton laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan on odotettavissa painetta koko vuoden osalta talousarviossa pysymiseksi. Verotulot olisivat näin jäämässä noin 1,6 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Kaupunkisuunnittelu Yhteistyökumppaneiden sijoittumispäätösten +3,5 milj. euroa toteutuminen Tilapalvelu Kiinteistökauppojen toteutuminen +1,0 milj. euroa loppuvuoden aikana Terveydenhuolto Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen ennakoiden mukaisina -1,5 milj. euroa

9 183, KH :00 KH: 549/2013 Vanhustenhuolto Sosiaalihuolto Päivähoito ja varh.kasvatus YHTEENSÄ Asiakaspalvelujen ostojen kasvu Carean vuoden 2103 loppulaskutus Asiantuntijapalveluiden ostot Lääkkeiden annosjakelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset Kodin ulkopuolisten sijoitusten jatkuminen, uusien toimintamallien viivästyminen Sekä henkilökohtaisen avun järjestäminen ostopalveluna että asiakasmaksujen palautukset Maksutuotot eivät toteudu, perheiden tulotaso pudonnut - 1,2 milj. euroa - 0,2 milj. euroa - 0,8 milj. euroa - 0,5 milj. euroa - 0,8 milj. euroa - 1,4 milj. euroa -0,12 milj. euroa -2,02 milj. euroa Ennusteen muutokset seurannan 5/2014 jälkeen Oheisessa taulukossa on annettu yhteenveto edellisen seurannan jälkeen ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista: milj. eur 05/2014-seurannan mukaan ennustettu tk:n 2014 alijäämä -6,6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pienentynyt tuottooletus -1,0 Muutokset yhteensä -1,0 06/2014-seurannan mukaan ennustettu tk:n 2014 alijäämä -7,6 Kokonaisennuste vuodelle 2014 Tilikauden 2014 tulos on 5,8 milj. euroa paremmalla tasolla kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Koko vuoden ennusteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuus olisi jäämässä 7,6 milj. euroa talousarviosta../. Esityslistan liitteenä on ulkomaanmatkaraportti tammi-toukokuulta../. Esityslistan erillisenä liitteenä on Strategian ja talouden toteutumisraportti Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

10 183, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014_06 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,9 7,4 0,4 Tammi ,0 8,1-0,2 Helmi ,4 15,4 0, Helmi ,0 15,8 0, Maalis ,7 24,4-0, Maalis ,8 23,6 0, Huhti ,6 33,3-0, Huhti ,0 31,5 0, Touko ,0 42,3-1, Touko ,0 39,4 0, Kesä ,6 53,4-1, Kesä ,5 51,7 0, Heinä ,0 Heinä ,4 Elo ,8 Elo ,3 Syys ,1 Syys ,2 Loka ,7 Loka ,8 Marras ,4 Marras ,8 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

11 183, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014_06 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,3 10,1-0,3 Tammi ,5 8,2 0,4 Helmi ,4 16,1-0, Helmi ,7 15,6 0, Maalis ,9 22,7-0, Maalis ,5 23,9-0, Huhti ,1 30,8-0, Huhti ,2 32,6-0, Touko ,5 36,8-0, Touko ,1 40,8-0, Kesä ,8 45,8-0, Kesä ,1 51,3-1, Heinä ,3 Heinä ,5 Elo ,8 Elo ,0 Syys ,8 Syys ,9 Loka ,6 Loka ,2 Marras ,5 Marras ,7 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013 Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

12 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) Auranen Jiri Britannia Muu kohde Tutustuminen Cravenin collageen Skiptonissa Urheiluakatemia Brask Nina Norja Fredrikstad Carlson Juhani Viro Tallinna Erävala Matti Viro Tallinna ystävyyskaupunki Fredrikstad 200 vuotisjuhlallisuudet Kaupunginvaltuusto 162,15 256,9 Sisältää: päivärahat ja kmkorvauksen Matka oli Kymenlaakson urheiluakatemioiden osaamisen kehittämishankkeen järjestämä matka, jonka pääkustannuksista vastasi Kymenlaakson liitto ja Kymenlaakson liikunta ry. Urheiluakatemian maksettavaksi tuli yhden akatemian edustajan lentoliput, hotelli ja kuljetus lentokentältä hotellille ja takaisin yht. 902,50e, sekä urheiluakatemia maksoi akatemiaa edustaneiden ruokailut (yhden päivässä) yht. 360,54e. Muut urheiluakatemiaa edustaneet matkalla: Mette Godenhjelm, Jouni Hyyrynen, Simo Paananen ja Janne Hyppönen. kuljetus Kotka-Hki-Kotka 358,00 lentolippu 260,50 linja-auto lentokentälle Norjassa 35,00 SPPL Väestönsuojelujaoston johtokunnan kokousmatka Riskienhallinta/hallinto 84,15 (päivärahat) Majoitus 44,50 Verkostointimatka Viroon, Suomenlahden Merikokous Tutkimus- ja kehittämishankkeet 135,15 Kuljetukset 199,00, Hotelli 154, Merikokoushankekustannu ksia Godenhjelm Mette Britannia Muu kohde Urheiluakatemian yhteistyömatka Craven Collegeen Urheiluakatemia 146,20 päivärahat Gunther Jarmo Viro Tallinna Optimi tietoliikenneseminaari Tietohallinto 0,00 Gunther Jarmo Viro Tallinna Palveluväyläosaamisen kehittäminen kunnissa Tietohallinto 51 (päiväraha), työmatka, tutustuminen Viron X-Road järjestelmään, Sitra rahoittama projekti(tieran vetämä), kustannukset anotaan takaisin Sitralta.

13 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) Haapanen Jorma Ranska Nizza Medi-IT:n yhteistyöseminaari Kaupunginhallitus 240,9 päivärahat Hannonen Markku Ranska Muut MIPIM-kiinteistökonferenssiin osallistuminen - Korjattu matkasuunnitelma Maanhankinta ja luovutus Hassinen Raino Viro Tallinna Virkamatka Tallinnaan Kirjaamo- ja toimistopalvelut 84,15 Hassinen Raino Britannia Lontoo Hassinen Raino Norja Fredrikstad investoritapahtuma syksy 2014, Kotka old port - hanke, Tall Ships Races Kirjaamo- ja toimistopalvelut 118,80 Ystävyyskaupunki Fredrikstadin 200- vuotisjuhlallisuudet Kirjaamo- ja toimistopalvelut 162,15 240,90; sisältää ulkomaanpäivärahat matkan ajalta (4 pv). MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) Osallistumismaksu 658,80, Hotelli 363,29, Lentoliput 531,30 Lennot 477, hotelli 390, akkreditointi 800 ; yht laivalippu 90,46 e majoitus 113 e taxi hki 15,30 ravintolakulut Tallinnassa 194 e kuljetus Kotkaan 204 e meno Hki kaupungin bussikortilla majoitus 512,46 lentolippu 284,91 taksit Lontoossa 307,00 museovierailu 53,96 lentolippu 260,50 linja-auto lentokentälle Norjassa 35,00 Osallistuminen kahden kotkalaisen nuoren kanssa UBC Nuorisokomission tapaamiseen Kaunasissa Nuorisoprojektit 198,16 = pv.raha 132,50 (Riitta Heikkilä), taksi Vilnan lentoasema-linja- autoasema+hotelli- Kaunasin rautatieasema+vilna r-alentokenttä, bussiliput Vilna-Kaunas ja junaliput Kaunas-Vilna, yht. 65,66 Bussiliput Kotkasta lentokentälle 52,50, bussi Hki-Karhula 54,50, taksi lentoasemalta Hämeentien pysäkille 40,40, hotelli 232,56, esitteet 37,00, lentoliput meno-paluu yht. 689,76, yhteensä 1106,72. Kaikki matkakulut kolmelta henkilöltä:riitta Heikkilä, Jesse Kantanen ja Ilona Nurminen Heikkilä Riitta Liettua Muu kohde Hupanen Anne Venäjä Viipuri ArchiMAD-kerhon matka Viipuriin Arkkitehtisuunnittelu 47,6, päiväraha ei muita kustannuksia 109,05 = 44,55 päivärahat, 64,50 kmkorvaus Kosonen Sirpa Ruotsi Tukholma Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 2014 Controller ja rahoitus Lamminen-Salo Tytti Venäjä Viipuri ArchiMad -kerhon matka Viipuriin Arkkitehtisuunnittelu 47,60 ; päiväraha Lankinen Heli Malta St. Julians Fourteenth International IFIC Conference Terveydenhuollon hallinto 226,3 tämä on ulkomaan päiväraha muista kongressin kustannuksista (osallistumismaksu, hotelli ja matkakulut) vastasi Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry.

14 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) Lindelöf Henry Italia Firenze neuvottelut Kantasataman Outlet-hankkeesta Kaupunginhallitus 160,00 Lindelöf Henry Britannia Lontoo syksyn 2014 investoritapahtuman valmistelu, Old Port hankkeen neuvottelut, Tall Ships Racesneuvottelut Kaupunginhallitus 118,80 Lindholm Terhi Ranska Muut MIPIM/kaupunkisuunnittelumessut Cannesissa Viestintä ja suhdetoiminta pvr 240,90, taksi 25,- Lindholm Terhi Venäjä Moskova TransRussia-messut ja elinkeinomarkkinointitapaamiset Moskovassa Viestintä ja suhdetoiminta pvr 115,50, taksi 35,- Majuri Kristiina Sveitsi Geneve Cern-tiedematka Karhulan lukio Peltola Heli Alankomaat Utrecht SoTeMBA lähiopetusjakso ohjattuna tutustumismatkana Alankomaihin, jossa maan sisäiset matkan Utrechtista käsin. Kouvola 482 = -Linja-autoliput lentokentälle ja takaisin 63.90e -Päivärahat ,25 = 'Kotimaan bussiliput 2x 5 eur, ulkomaan päiväraha 5 x 65 eur, alennettu ulkomaan päiväraha 42,25 Rantala Mikko Ruotsi Tukholma Valtakunnalliset uimahalli-kylpyläpäivät Muu liikuntatoimi 143,55 Vainio Marjo Ruotsi Tukholma Valtakunnalliset uimahallipäivät Terveysliikunta 143,55 MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) kuljetukset 502,26 lentolippu 416,42 majoitus 792,00 ravintolakulut 300,00 kuljetukset Kotka-Hki-Kotka 358,00 lentolippu 284,91 majoitus 512,46 ravintolakulu 809,51 osall.maksu 800,-, hotelli 425,-, lentoliput 471,60 hotelli, 281,27, lentoliput 508,18, Gaalalippu 85,-, messuosuus ja rekisteröintimaksu 5990,- -lentolippu (meno-paluu) 357e -majoitus (Geneve youth hostel) 461e eurjunamatkat 62,27 eur, lennot ja majoitus 1167 eur.

15 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

16 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste 2 Tuloslaskelma. 4 Verotilitykset kuukausittain... 5 Investointien yhteenveto... 6 Katsaus henkilöstöstrategian toimeenpanoon 7 Katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteisiin.. 11 Konsernihallinto. 17 Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen.. 17 Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 20 Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 22 Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen 23 Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 26 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 28 Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 34 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 35 Liikelaitokset.. 39 ICT-Kymi. 39 Kymenlaakson pelastuslaitos.. 41 Kymijoen Työterveys 44

17 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2014 Kirjanpito Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste ed. vuoden sama ed. vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 107,4 49,1 47,1 2,1 4 % 105,3 Toimintakulut -390,1-200,1-198,5-1,7 1 % -394,2 ULKOINEN TOIMINTAKATE -282,7-151,0-151,4 0,4 0 % -288,9 Sisäiset tulot 46,6 22,6 23,8-1,2-5 % 46,6 Sisäiset menot -46,6-22,6-23,8 1,2-5 % -46,6 TOIMINTAKATE -282,7-151,0-151,4 0,4 0 % -288,9 Verotulot 211,1 109,2 106,0 3,2 3 % 209,5 Valtionosuudet 90,8 45,5 44,3 1,2 3 % 90,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 2,5 1,6 1,0 0,0 Korkotuotot 0,6 0,4 0,1 0,3 Muut rahoitustuotot 5,3 4,4 4,0 0,4 Korkokulut -3,0-1,5-1,2-0,3 Muut rahoituskulut -2,9-0,8-1,4 0,6 VUOSIKATE 19,2 6,2 0,5 5, % 11,4 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -20,2-10,1-10,2 0,1-20,2 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -1,1-3,8-9,7 5,8-8,8 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7,6

18 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste 3 Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,91 % ULK. TOIM INTAKATE ,89 % S Sisäiset erät ,00 % TOIM INTAKATE ,32% Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 4 Toimintakulut ,84 % ULK. TOIM INTAKATE ,84 % S Sisäiset erät ,00 % -400 TOIM INTAKATE ,51% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,78 % Toimintakulut ,66 % ULK. TOIM INTAKATE ,22 % S Sisäiset erät ,92 % TOIM INTAKATE ,07% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,95% Toimintakulut ,64% ULK. TOIM INTAKATE ,29% S Sisäiset erät ,98% TOIM INTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,72% Toimintakulut ,00% ULK. TOIM INTAKATE ,73% S Sisäiset erät ,49% TOIM INTAKATE ,89% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,11% Toimintakulut ,11% ULK. TOIM INTAKATE ,67% S Sisäiset erät ,97% TOIM INTAKATE ,76% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,51% Toimintakulut ,83% ULK. TOIM INTAKATE ,81% S Sisäiset erät ,85% TOIM INTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,91% Toimintakulut ,57% ULK. TOIM INTAKATE ,29% S Sisäiset erät ,05% TOIM INTAKATE ,18% S Hallinnon vyörytykset

19 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste 3 Toimintatuotot ,66% Toimintakulut ,32% ULK. TOIM INTAKATE ,66% S Sisäiset erät ,25% TOIM INTAKATE ,85% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,86% Toimintakulut ,50% ULK. TOIM INTAKATE ,68% S Sisäiset erät ,90% TOIM INTAKATE ,21% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,16% Toimintakulut ,66% ULK. TOIM INTAKATE ,60% TOIM INTAKATE ,60 % Toimintatuotot ,63% Toimintakulut ,77% ULK. TOIM INTAKATE ,82% TOIM INTAKATE ,82 % Toimintatuotot ,02% Toimintakulut ,79% ULK. TOIM INTAKATE ,66% TOIM INTAKATE ,66 % Toimintatuotot ,75% Toimintakulut ,30% TOIMINTAKATE ,41 %

20 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TULOSLASKELMA KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI 4 Kirjanpito TA2014 Vert. tilanne Tot. %/ Muutos-% TA Toimintatuotot Myyntituotot % 0 % Maksutuotot % -6 % Tuet ja avustukset % 18 % Muut toimintatuotot % 11 % Valmistus omaan käyttöön % 9 % Toimintatuotot yht % 4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % -1 % Henkilösivukulut Eläkekulut % -2 % Muut henkilösivukulut % -8 % Palveluiden ostot % 4 % Aineet ja tarvikkeet % -6 % Avustukset % -3 % Muut toimintakulut % 7 % Toimintakulut yht % 1 % ULKOINEN TOIMINTAKATE % 0 % Sisäiset myynnit % -5 % Sisäiset ostot % -5 % TOIMINTAKATE % 0 % Kunnallisvero % 2 % Kiinteistövero % Yhteisövero % 24 % Verotulot yht % 3 % Valtionosuudet % 3 % Rahoitustuot. ja -kulut % VUOSIKATE % 92 % POISTOT/SATUNNAISET ERÄT Suunn.mukaiset poistot % -1 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS % -151 % Poistoeron muutos Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ % -151 %

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 24.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I vapuheenjohtaja Lommi Semi II vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Mika Luumi Ji Merivirta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.11.2015 klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 2992014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.215 Väestömäärä kesäkuussa 74 941 Joensuun väestömäärä oli kesäkuussa väestötietojärjestelmän mukaan 74 941. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 691 henkilöllä.

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Liikuntalautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Liikuntalautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Liikuntalautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Liikuntalautakunta - Mika Arola KOK puheenjohtaja - Veikko Räsänen SDP varapuheenjohtaja - Leena Heino VIHR - Arto Hirvonen P.S. - Mia Holmberg KOK

Lisätiedot