OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 180, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 181, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 182, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 183, KH :00 KH: 549/2013 Talouden seuranta , puolivuosikatsaus Kh Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Controllerit Riitta Reponen, puh Maija Spännäri, puh Leena Rasi, puh Maarit Heikkilä, puh Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh Kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi seurantaraportti talousarvion toteutumisesta ajalta Selvitykset toiminnan, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä ennusteet loppuvuoden osalta sisältyvät raporttiin. Konsernin konsolidoitu välitilinpäätös ajalta raportoidaan KH:n kokoukseen Tässä yhteydessä läpikäydään myös tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien taloudellinen tilanne. Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä (milj. euroa) TP2013 TA2014 TP2014 Ennuste Toimintatuotot 102,7 107,4 105,3 Toimintakulut -395,9-390,1-394,2 TOIMINTAKATE -293,2-282,7-288,9 Verotulot 207,7 211,1 209,5 Valtionosuudet 90,2 90,8 90,8 Rahoitusnetto 1,2 0,0 0,0 VUOSIKATE 6,0 19,2 11,4 Tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 53,4 % ja vuosikate 6,2 milj. euroa. Vuosikate on parantunut 5,7 milj. euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna../. Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että alkuvuoden toimintakate on toteutunut noin 5 milj. euroa talousarviota huonompana. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta, palkoissa ja palkkioissa on saavutettu noin 0,9 milj. euron säästöt talousarvioon verrattuna. Lautakuntatasoinen ennuste talouden toteutumisesta ennustaa koko vuoden toimintakatteen jäävän 6,2 milj. euroa talousarviosta. Lautakuntien toiminta ja talous Erilliseen raporttiin sisältyvä lautakuntakohtainen ennuste sisältää toimielinten omat arviot talouden kehityksestä. Kaupunginhallitus Myyntivoittoja on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt euroa, josta euroa maa- ja vesialueiden, 0 euroa rakennusten tai asunto-osakkeiden ja euroa Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynnistä.

6 183, KH :00 KH: 549/2013 Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) Vastuualue Tavoite 2014 Tot 6/2014 Ennuste 2014 Ero Tilapalvelu 3,25 0,00 0,15-3,10 Kaupunkisuunnittelu 2,75 1,37 2,02-0,73 Kaupunginhallitus 0,00 0,50 0,50 0,50 YHTEENSÄ 6,00 1,87 2,67-3,33 Edellisien kuukausien ennusteissa huomioidut Katariinankallion tonttikaupat sekä Kaakon Taitoan osakemyynti toteutuivat kesäkuussa. Hovinsaarella toteutunee tonttikauppoja kuluvan vuoden aikana. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Vuokratuottoennuste perustuu voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Uusia huomattavia vuokrasopimuksia ei ennakoida syntyvän. Vuokratuotot kasvavat viime vuodesta, mutta jäävät hiukan talousarviosta. Vuokratuottojen tavoiteltua pienempää kasvua kattavat puun myyntitulot sekä kaavoituksen ja mittaus- ja kiinteistötoimen talousarviota suuremmat tuotot. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Puun myynnin ja kantasatamahankkeen kustannukset lisäävät toimintakuluja. Toimintakulujen ylityksen ei ennusteta aiheuttavan tarvetta lisätalousarviolle. Tekninen lautakunta Kuntatekniikan ennustetaan saavuttavan 0,4 milj. euron säästöt. Säästöjä syntyy leudosta alkutalvesta. Loppuvuoden kelit ratkaisevat kokonaistilanteen. Tilapalvelun käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena lukuun ottamatta Keskuskoulun ja Karhuvuoren koulun väistötilakustannuksia. Kustannusten arvioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Teknisen lautakunnan hallinnon talousarvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Lisäksi Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on budjetoitu 0,3 milj. euroa liian suurena. Kustannussäästöt yhteensä 0,5 milj. euroa. Koko teknisen lautakunnan toimintakatteen ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa, kun talousarviossa toimintakate on 3,7milj. euroa, säästö 0,6 milj. euroa. Kuntatekniikan investointimääräraha tullee riittämään. E18 erillishankkeen urakan kustannukset syntyvät urakan edistymisen myötä eikä kustannusten tarkka ennustaminen vuoden vaihteen tilanteeseen ole mahdollista. Investointimääräraha tullee kuitenkin riittämään, koska Räskin asuntoalueen rakentaminen pääsee suunnittelusyistä käynnistymään ennakoitua myöhemmin ja Härniemen laiturin rakentaminen siirtyy vuosille Tilapalvelun investointi-määräraha ylittynee Keskuskoulun korjauskustannusten johdosta. Ylityksen arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa. Lisäystä edelliseen ennusteeseen 0,4 milj.euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta Ennuste sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakatteen ylittymisestä on

7 183, KH :00 KH: 549/2013 2,3 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteeksi on laskettu 4,5 milj. euroa, mikä ylittää määrärahan 1,3 milj. eurolla. Lisäksi toimintakatetta heikentää arvio tuottojen alittumisesta n. 1 milj. eurolla budjetoituun nähden. Edelleen epävarmana tekijänä on Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen. Mikäli tuotelaskutus toteutuu ennakoiden mukaisena, heikentää se sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoista toimintakatetta n. 1,5 milj. euroa. Jäljempänä esittelytekstissä luetellut epävarmat tekijät sosiaali- ja terveystoimen talousarvion riskeistä ovat toteutumassa mitä suuremmalla todennäköisyydellä. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toteuman vuodelta 2014 ennustetaan jäävän noin 1,6 milj. euroa talousarviostaan. Opetustoimen vastuualueen lisämäärärahatarpeen ennustetaan olevan 1,2 milj. euroa, joka koostuu seuraavista tekijöistä: Muille kunnille ja laitoksille maksettavat kotikuntakorvaukset 0,28 milj. euroa, syksyllä kaupungin velvoitteeksi tulee myös ammatillisen koulutuksen kuraattorit (1,5 htv) Sisäilmaongelmista aiheutuneet lisätyöt ja sairauspoissaolot Budjetointivirheestä, jossa palkka ja eläkemaksujen määrärahat on arvioitu liian pieneksi. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella henkilöstömenot tulevat myös ylittymään, ylitysarvio n. 0,4 milj, euroa kuuden kuukauden toteutuman perusteella. Kotitalouksille maksettavista avustuksista säästynee n. 0,1 milj. euroa vastaavasti asiakaspalveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa. Maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot jäävät alle budjetoidun, koska perheiden tulotaso on alentunut (korkea työttömyysprosentti) koko vuoden Elokuussa voimaan tuleva indeksikorotus lisää maksutuloja syksyn osalta mikäli perheiden tulotaso pysyy nykyisenä. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tammi-kesäkuun ulkoinen toimintakate on - 0,7 milj. euroa, mikä on 67,2 % talousarvion ulkoisen toimintakatteesta. Tuottoja on kertynyt 38,0 % arvioidusta koko vuoden tuotoista. Ilmanlaaduntarkkailun kustannuksiin perustuvat tuotot kertyvät vasta joulukuussa. Toimintamäärärahasta on käytetty 67,2 %. Ympäristökeskuksen tulot muodostuvat maksutuottojen lisäksi ilmanlaaduntarkkailun myyntituotoista ja palvelujen myynnistä Pyhtäälle. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana etenkin maksutuottoja on kertynyt ennakoitua paremmin, joten Ympäristökeskuksen ennakoidaan saavuttavan toimintatuottotavoitteensa. Ympäristökeskuksen toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion tavoitteen, jolloin ulkoisen toimintakatteen ennustetaan olevan - 0,78 milj. euroa, kun talousarvioon kirjattu ulkoinen toimintakate on - 0,73 milj. euroa. Rakennusvalvonnan osalta toimintatuottotavoitteen ennustetaan toteutuvan 70 %:sti. Ensimmäisen puolivuotiskauden osalta tavoitteet on saavutettu, mutta loppuvuoden osalta tiedossa ei ole olennaisia uusia rakennushankkeita. Rakentamisen määrään vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne taantuman ja työttömyyden seurauksena. Rakennusvalvonnan ulkoisen

8 183, KH :00 KH: 549/2013 toimintakatteen ennustetaan olevan - 0,19 milj. euroa, kun tavoitetaso on 0,05 milj.euroa. Ympäristölautakunnan vuoden 2014 toimintakate tavoite on - 1,1 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan -1,3 milj. euroa, mikä merkitsee ylitystä talousarvioon 0,2 milj. euroa. Muut lautakunnat ja liikelaitokset Muiden kaupungin lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstötavoitteiden toteutuminen Osavuosikatsauksessa on seurantatiedot liittyen talousarvion 2014 henkilöstötavoitteisiin. Lisäksi henkilöstöstrategiaa hyväksyttäessä (kaupunginvaltuusto ) on päätetty, että henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Liitteestä löytyy henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaraportti. Samaan yhteyteen on liitetty katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden vuoden 2014 toteutumisennusteeseen. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä huhtikuun lopussa oli 221,6 milj. euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 29,0 miljoonaa euroa. Keskimääräinen laina-aika oli 9,52 vuotta ja keskikorko 1,64 %. Kassapäivät ovat -11,6. Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-kesäkuussa 3,0 prosentin kasvussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron muutos on +4,3 % koko maassa, Kotkassa +2,2 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 32,0 % edellisvuodesta. Kuntaliiton laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan on odotettavissa painetta koko vuoden osalta talousarviossa pysymiseksi. Verotulot olisivat näin jäämässä noin 1,6 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedossa olevat epävarmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousarvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Kaupunkisuunnittelu Yhteistyökumppaneiden sijoittumispäätösten +3,5 milj. euroa toteutuminen Tilapalvelu Kiinteistökauppojen toteutuminen +1,0 milj. euroa loppuvuoden aikana Terveydenhuolto Carean lopullisen kuntalaskutuksen toteutuminen ennakoiden mukaisina -1,5 milj. euroa

9 183, KH :00 KH: 549/2013 Vanhustenhuolto Sosiaalihuolto Päivähoito ja varh.kasvatus YHTEENSÄ Asiakaspalvelujen ostojen kasvu Carean vuoden 2103 loppulaskutus Asiantuntijapalveluiden ostot Lääkkeiden annosjakelusta kunnalle aiheutuvat kustannukset Kodin ulkopuolisten sijoitusten jatkuminen, uusien toimintamallien viivästyminen Sekä henkilökohtaisen avun järjestäminen ostopalveluna että asiakasmaksujen palautukset Maksutuotot eivät toteudu, perheiden tulotaso pudonnut - 1,2 milj. euroa - 0,2 milj. euroa - 0,8 milj. euroa - 0,5 milj. euroa - 0,8 milj. euroa - 1,4 milj. euroa -0,12 milj. euroa -2,02 milj. euroa Ennusteen muutokset seurannan 5/2014 jälkeen Oheisessa taulukossa on annettu yhteenveto edellisen seurannan jälkeen ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista: milj. eur 05/2014-seurannan mukaan ennustettu tk:n 2014 alijäämä -6,6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pienentynyt tuottooletus -1,0 Muutokset yhteensä -1,0 06/2014-seurannan mukaan ennustettu tk:n 2014 alijäämä -7,6 Kokonaisennuste vuodelle 2014 Tilikauden 2014 tulos on 5,8 milj. euroa paremmalla tasolla kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Koko vuoden ennusteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuus olisi jäämässä 7,6 milj. euroa talousarviosta../. Esityslistan liitteenä on ulkomaanmatkaraportti tammi-toukokuulta../. Esityslistan erillisenä liitteenä on Strategian ja talouden toteutumisraportti Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

10 183, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014_06 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,9 7,4 0,4 Tammi ,0 8,1-0,2 Helmi ,4 15,4 0, Helmi ,0 15,8 0, Maalis ,7 24,4-0, Maalis ,8 23,6 0, Huhti ,6 33,3-0, Huhti ,0 31,5 0, Touko ,0 42,3-1, Touko ,0 39,4 0, Kesä ,6 53,4-1, Kesä ,5 51,7 0, Heinä ,0 Heinä ,4 Elo ,8 Elo ,3 Syys ,1 Syys ,2 Loka ,7 Loka ,8 Marras ,4 Marras ,8 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

11 183, KH :00 / Pykälän liite: grafiikka 2014_06 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP TP TA TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero %-ero TA2014 TOT %-ero TA2014 TOT2013 Tammi ,3 10,1-0,3 Tammi ,5 8,2 0,4 Helmi ,4 16,1-0, Helmi ,7 15,6 0, Maalis ,9 22,7-0, Maalis ,5 23,9-0, Huhti ,1 30,8-0, Huhti ,2 32,6-0, Touko ,5 36,8-0, Touko ,1 40,8-0, Kesä ,8 45,8-0, Kesä ,1 51,3-1, Heinä ,3 Heinä ,5 Elo ,8 Elo ,0 Syys ,8 Syys ,9 Loka ,6 Loka ,2 Marras ,5 Marras ,7 Joulu ,0 Joulu ,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013 Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013

12 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) Auranen Jiri Britannia Muu kohde Tutustuminen Cravenin collageen Skiptonissa Urheiluakatemia Brask Nina Norja Fredrikstad Carlson Juhani Viro Tallinna Erävala Matti Viro Tallinna ystävyyskaupunki Fredrikstad 200 vuotisjuhlallisuudet Kaupunginvaltuusto 162,15 256,9 Sisältää: päivärahat ja kmkorvauksen Matka oli Kymenlaakson urheiluakatemioiden osaamisen kehittämishankkeen järjestämä matka, jonka pääkustannuksista vastasi Kymenlaakson liitto ja Kymenlaakson liikunta ry. Urheiluakatemian maksettavaksi tuli yhden akatemian edustajan lentoliput, hotelli ja kuljetus lentokentältä hotellille ja takaisin yht. 902,50e, sekä urheiluakatemia maksoi akatemiaa edustaneiden ruokailut (yhden päivässä) yht. 360,54e. Muut urheiluakatemiaa edustaneet matkalla: Mette Godenhjelm, Jouni Hyyrynen, Simo Paananen ja Janne Hyppönen. kuljetus Kotka-Hki-Kotka 358,00 lentolippu 260,50 linja-auto lentokentälle Norjassa 35,00 SPPL Väestönsuojelujaoston johtokunnan kokousmatka Riskienhallinta/hallinto 84,15 (päivärahat) Majoitus 44,50 Verkostointimatka Viroon, Suomenlahden Merikokous Tutkimus- ja kehittämishankkeet 135,15 Kuljetukset 199,00, Hotelli 154, Merikokoushankekustannu ksia Godenhjelm Mette Britannia Muu kohde Urheiluakatemian yhteistyömatka Craven Collegeen Urheiluakatemia 146,20 päivärahat Gunther Jarmo Viro Tallinna Optimi tietoliikenneseminaari Tietohallinto 0,00 Gunther Jarmo Viro Tallinna Palveluväyläosaamisen kehittäminen kunnissa Tietohallinto 51 (päiväraha), työmatka, tutustuminen Viron X-Road järjestelmään, Sitra rahoittama projekti(tieran vetämä), kustannukset anotaan takaisin Sitralta.

13 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) Haapanen Jorma Ranska Nizza Medi-IT:n yhteistyöseminaari Kaupunginhallitus 240,9 päivärahat Hannonen Markku Ranska Muut MIPIM-kiinteistökonferenssiin osallistuminen - Korjattu matkasuunnitelma Maanhankinta ja luovutus Hassinen Raino Viro Tallinna Virkamatka Tallinnaan Kirjaamo- ja toimistopalvelut 84,15 Hassinen Raino Britannia Lontoo Hassinen Raino Norja Fredrikstad investoritapahtuma syksy 2014, Kotka old port - hanke, Tall Ships Races Kirjaamo- ja toimistopalvelut 118,80 Ystävyyskaupunki Fredrikstadin 200- vuotisjuhlallisuudet Kirjaamo- ja toimistopalvelut 162,15 240,90; sisältää ulkomaanpäivärahat matkan ajalta (4 pv). MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) Osallistumismaksu 658,80, Hotelli 363,29, Lentoliput 531,30 Lennot 477, hotelli 390, akkreditointi 800 ; yht laivalippu 90,46 e majoitus 113 e taxi hki 15,30 ravintolakulut Tallinnassa 194 e kuljetus Kotkaan 204 e meno Hki kaupungin bussikortilla majoitus 512,46 lentolippu 284,91 taksit Lontoossa 307,00 museovierailu 53,96 lentolippu 260,50 linja-auto lentokentälle Norjassa 35,00 Osallistuminen kahden kotkalaisen nuoren kanssa UBC Nuorisokomission tapaamiseen Kaunasissa Nuorisoprojektit 198,16 = pv.raha 132,50 (Riitta Heikkilä), taksi Vilnan lentoasema-linja- autoasema+hotelli- Kaunasin rautatieasema+vilna r-alentokenttä, bussiliput Vilna-Kaunas ja junaliput Kaunas-Vilna, yht. 65,66 Bussiliput Kotkasta lentokentälle 52,50, bussi Hki-Karhula 54,50, taksi lentoasemalta Hämeentien pysäkille 40,40, hotelli 232,56, esitteet 37,00, lentoliput meno-paluu yht. 689,76, yhteensä 1106,72. Kaikki matkakulut kolmelta henkilöltä:riitta Heikkilä, Jesse Kantanen ja Ilona Nurminen Heikkilä Riitta Liettua Muu kohde Hupanen Anne Venäjä Viipuri ArchiMAD-kerhon matka Viipuriin Arkkitehtisuunnittelu 47,6, päiväraha ei muita kustannuksia 109,05 = 44,55 päivärahat, 64,50 kmkorvaus Kosonen Sirpa Ruotsi Tukholma Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 2014 Controller ja rahoitus Lamminen-Salo Tytti Venäjä Viipuri ArchiMad -kerhon matka Viipuriin Arkkitehtisuunnittelu 47,60 ; päiväraha Lankinen Heli Malta St. Julians Fourteenth International IFIC Conference Terveydenhuollon hallinto 226,3 tämä on ulkomaan päiväraha muista kongressin kustannuksista (osallistumismaksu, hotelli ja matkakulut) vastasi Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry.

14 183, KH :00 / Pykälän liite: MATKARAPORTIT KOOTTU KOTKAN KAUPUNGIN ULKOMAANMATKALASKURAPORTTI sisältää liikelaitokset HENKILO MAA MATKA- KOHDE ALKUPVM LOPPUPVM SELITYS KUSTANNUSPAIKKA MATKALASKU- OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET (erittele alla olevaan sarakkeeseen, mitä summa pitää sisällään) Lindelöf Henry Italia Firenze neuvottelut Kantasataman Outlet-hankkeesta Kaupunginhallitus 160,00 Lindelöf Henry Britannia Lontoo syksyn 2014 investoritapahtuman valmistelu, Old Port hankkeen neuvottelut, Tall Ships Racesneuvottelut Kaupunginhallitus 118,80 Lindholm Terhi Ranska Muut MIPIM/kaupunkisuunnittelumessut Cannesissa Viestintä ja suhdetoiminta pvr 240,90, taksi 25,- Lindholm Terhi Venäjä Moskova TransRussia-messut ja elinkeinomarkkinointitapaamiset Moskovassa Viestintä ja suhdetoiminta pvr 115,50, taksi 35,- Majuri Kristiina Sveitsi Geneve Cern-tiedematka Karhulan lukio Peltola Heli Alankomaat Utrecht SoTeMBA lähiopetusjakso ohjattuna tutustumismatkana Alankomaihin, jossa maan sisäiset matkan Utrechtista käsin. Kouvola 482 = -Linja-autoliput lentokentälle ja takaisin 63.90e -Päivärahat ,25 = 'Kotimaan bussiliput 2x 5 eur, ulkomaan päiväraha 5 x 65 eur, alennettu ulkomaan päiväraha 42,25 Rantala Mikko Ruotsi Tukholma Valtakunnalliset uimahalli-kylpyläpäivät Muu liikuntatoimi 143,55 Vainio Marjo Ruotsi Tukholma Valtakunnalliset uimahallipäivät Terveysliikunta 143,55 MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET (osallistumismaksut, hotelli, lentoliput yms., taksimatkat, ravintolakulut, jne.) kuljetukset 502,26 lentolippu 416,42 majoitus 792,00 ravintolakulut 300,00 kuljetukset Kotka-Hki-Kotka 358,00 lentolippu 284,91 majoitus 512,46 ravintolakulu 809,51 osall.maksu 800,-, hotelli 425,-, lentoliput 471,60 hotelli, 281,27, lentoliput 508,18, Gaalalippu 85,-, messuosuus ja rekisteröintimaksu 5990,- -lentolippu (meno-paluu) 357e -majoitus (Geneve youth hostel) 461e eurjunamatkat 62,27 eur, lennot ja majoitus 1167 eur.

15 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

16 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste 2 Tuloslaskelma. 4 Verotilitykset kuukausittain... 5 Investointien yhteenveto... 6 Katsaus henkilöstöstrategian toimeenpanoon 7 Katsaus talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteisiin.. 11 Konsernihallinto. 17 Kaupunginhallitus, kaupunkistrategian toteutuminen.. 17 Ympäristölautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 20 Kulttuurilautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 22 Kaupunkisuunnittelulautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen 23 Tekninen lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 26 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 28 Liikuntalautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen.. 34 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kaupunkistrategian toteutuminen. 35 Liikelaitokset.. 39 ICT-Kymi. 39 Kymenlaakson pelastuslaitos.. 41 Kymijoen Työterveys 44

17 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2014 Kirjanpito Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste ed. vuoden sama ed. vuoteen % ajankohta Toimintatuotot 107,4 49,1 47,1 2,1 4 % 105,3 Toimintakulut -390,1-200,1-198,5-1,7 1 % -394,2 ULKOINEN TOIMINTAKATE -282,7-151,0-151,4 0,4 0 % -288,9 Sisäiset tulot 46,6 22,6 23,8-1,2-5 % 46,6 Sisäiset menot -46,6-22,6-23,8 1,2-5 % -46,6 TOIMINTAKATE -282,7-151,0-151,4 0,4 0 % -288,9 Verotulot 211,1 109,2 106,0 3,2 3 % 209,5 Valtionosuudet 90,8 45,5 44,3 1,2 3 % 90,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 2,5 1,6 1,0 0,0 Korkotuotot 0,6 0,4 0,1 0,3 Muut rahoitustuotot 5,3 4,4 4,0 0,4 Korkokulut -3,0-1,5-1,2-0,3 Muut rahoituskulut -2,9-0,8-1,4 0,6 VUOSIKATE 19,2 6,2 0,5 5, % 11,4 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -20,2-10,1-10,2 0,1-20,2 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -1,1-3,8-9,7 5,8-8,8 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7,6

18 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste 3 Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,91 % ULK. TOIM INTAKATE ,89 % S Sisäiset erät ,00 % TOIM INTAKATE ,32% Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 4 Toimintakulut ,84 % ULK. TOIM INTAKATE ,84 % S Sisäiset erät ,00 % -400 TOIM INTAKATE ,51% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,78 % Toimintakulut ,66 % ULK. TOIM INTAKATE ,22 % S Sisäiset erät ,92 % TOIM INTAKATE ,07% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,95% Toimintakulut ,64% ULK. TOIM INTAKATE ,29% S Sisäiset erät ,98% TOIM INTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,72% Toimintakulut ,00% ULK. TOIM INTAKATE ,73% S Sisäiset erät ,49% TOIM INTAKATE ,89% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,11% Toimintakulut ,11% ULK. TOIM INTAKATE ,67% S Sisäiset erät ,97% TOIM INTAKATE ,76% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,51% Toimintakulut ,83% ULK. TOIM INTAKATE ,81% S Sisäiset erät ,85% TOIM INTAKATE ,17% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,91% Toimintakulut ,57% ULK. TOIM INTAKATE ,29% S Sisäiset erät ,05% TOIM INTAKATE ,18% S Hallinnon vyörytykset

19 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma Budjetti TA Tot% Ennuste Ero TA/Ennuste 3 Toimintatuotot ,66% Toimintakulut ,32% ULK. TOIM INTAKATE ,66% S Sisäiset erät ,25% TOIM INTAKATE ,85% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,86% Toimintakulut ,50% ULK. TOIM INTAKATE ,68% S Sisäiset erät ,90% TOIM INTAKATE ,21% S Hallinnon vyörytykset Toimintatuotot ,16% Toimintakulut ,66% ULK. TOIM INTAKATE ,60% TOIM INTAKATE ,60 % Toimintatuotot ,63% Toimintakulut ,77% ULK. TOIM INTAKATE ,82% TOIM INTAKATE ,82 % Toimintatuotot ,02% Toimintakulut ,79% ULK. TOIM INTAKATE ,66% TOIM INTAKATE ,66 % Toimintatuotot ,75% Toimintakulut ,30% TOIMINTAKATE ,41 %

20 183, KH :00 / Pykälän liite: Raportti TULOSLASKELMA KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI 4 Kirjanpito TA2014 Vert. tilanne Tot. %/ Muutos-% TA Toimintatuotot Myyntituotot % 0 % Maksutuotot % -6 % Tuet ja avustukset % 18 % Muut toimintatuotot % 11 % Valmistus omaan käyttöön % 9 % Toimintatuotot yht % 4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % -1 % Henkilösivukulut Eläkekulut % -2 % Muut henkilösivukulut % -8 % Palveluiden ostot % 4 % Aineet ja tarvikkeet % -6 % Avustukset % -3 % Muut toimintakulut % 7 % Toimintakulut yht % 1 % ULKOINEN TOIMINTAKATE % 0 % Sisäiset myynnit % -5 % Sisäiset ostot % -5 % TOIMINTAKATE % 0 % Kunnallisvero % 2 % Kiinteistövero % Yhteisövero % 24 % Verotulot yht % 3 % Valtionosuudet % 3 % Rahoitustuot. ja -kulut % VUOSIKATE % 92 % POISTOT/SATUNNAISET ERÄT Suunn.mukaiset poistot % -1 % Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS % -151 % Poistoeron muutos Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ % -151 %

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot