Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän organisaatio ja hallinto Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Henkilöstö Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Kuntayhtymä Hallinto- ja tukipalvelut Lapsi- ja perhepalvelut Aikuissosiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhuspalvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Palvelusopimusten toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittelyt Allekirjoitukset ja merkinnät

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus Hyvinvointikuntayhtymän ensimmäinen laajentuneen toiminnan vuosi oli luonnollisesti varsinainen muutosten vuosi. Viidestä organisaatiosta muodostettiin yksi sosiaali- ja terveydenhuollon seudullisesta järjestämisestä ja tuottamisesta vastaava kokonaisuus siirtämällä jäsenkuntien vastuulla olleet sosiaalitoimen palvelut samaan hyvinvointikuntayhtymään. Toiminnan organisointi, henkilöstön uudelleen sijoittuminen, talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja käytäntöjen yhtenäistäminen, tietojärjestelmien ja tiedonvälitysjärjestelmien yhdistäminen ja uudistaminen, asiakasmaksujen ja palvelujen saantikriteerien yhtenäistäminen sekä monet muut pienemmät yksityiskohdat ovat vaatineet henkilöstöltä ja toiminnoista vastaavilta muutosvalmiutta ja joustavuutta sekä paljon työtä. Keskeisenä tavoitteena muutoksessa on ollut turvata asiakkaiden palvelujen toimivuus ja asiakaskyselyjen ja -palautteen perusteella tässä on pääosin onnistuttu. Asiakaspalautteen perusteella kehittämistä on edelleen palveluista tiedottamisessa, henkilöstön tavoitettavuudessa ja asiakaspalvelussa. Näiden asioiden parantamiseksi tarvitaan asiakaskeskeisen ajattelu- ja toimintatavan vahvistamista kaikilla tasoilla. Alueen asukkaiden palvelutarpeisiin on pystytty vastaamaan pääosin talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Eniten ongelmia on tuottanut lääkäriresurssin niukkuudesta johtuvat pitkät odotusajat lääkärin vastaanotoille. Lääkäriresurssin vajaus on vaikeuttanut myös osastohoitoa, jota on vaikeuttanut lisäksi pitkäaikaispotilaiden jatkohoitomahdollisuuksien niukkuus. Vanhusten hoidon painopistettä tulee kyetä edelleen siirtämään laitoshoidosta avo- ja kotihoitoon. Raahen seudun alueelle ja kuntiin on viime vuonna päättyneen Terveempi Pohjois-Suomi- hankkeen myötä luotu toimivat kehittämis- ja johtamisrakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointikertomukset ja niissä esille nostetut kehittämiskohteet haastavat kaikkia alueen toimijoita aktiiviseen toimintaan väestön ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi. Yhteiseksi tavoitteeksi nostettiin nuorisotyöttömyyden nollatoleranssin saavuttaminen lähimpien viiden vuoden aikana. Toimenpiteet tältä osin on aloitettu. Taloudelliset tavoitteet tilinpäätösvuodelle olivat haasteelliset. Kuntien maksuosuuksien pohjaksi otettiin vuoden 2009 toteutuneet menot ja siihen korotusta hyväksyttiin vain 0,6 %. Asetettuun taloudelliseen tavoitteeseen ei päästy johtuen erityisesti sairaanhoitopiirin kustannusten voimakkaasta kasvusta, joka ylitti alkuperäisen talousarviovarauksen euroa. Hyvinvointikuntayhtymän itse tuottaman erikoissairaanhoidon kuntalaskutus aleni edellisestä vuodesta, mutta ylitti kuitenkin alkuperäisen talousarviovarauksen euroa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta kuntien maksuosuus ylitti talousarviovarauksen euroa. Oman toiminnan menokasvuun vaikutti merkittävästi henkilöstön korkea sairastavuus, joka siirtyi perintönä kunnista sosiaalitoimen siirtymisen myötä. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen onkin keskeinen henkilöstöpoliittinen haaste ja siihen on jo tilinpäätösvuoden aikana pureuduttu mm. kouluttamalla koko esimieskuntaa henkilöstöresurssin tavoitteelliseen johtamiseen ja käynnistämällä tätä tukevia kehittämistoimia. Vaikka kuntien maksuosuuksien ylitys talousarvioon verrattuna oli korkea, niiden kasvu vuodesta 2009 vuoteen 2011 oli kuitenkin kohtuullinen eli 5,01 % eli keskimäärin 2,5 % vuodessa. Sitä voi pitää vähintäänkin tyydyttävänä verrattuna valtakunnalliseen kasvuun, joka on viime vuosina ollut 4-6 %. Uuden terveydenhuoltolain voimaan tulon myötä käynnistynyt terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja siihen liittyvä terveydenhuollon toimijoiden välinen työnjako sekä ensihoidon valmiuden parantaminen tulevat heijastumaan hyvinvointikuntayhtymän palvelurakenteeseen. Talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti hyvinvointikuntayhtymä on käynnistänyt yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa alueen sairaaloiden työnjakoon tähtäävän selvitystyön, jonka on määrä valmistua maaliskuussa

4 Väestön ikääntyminen ja kuntien rahoitusmahdollisuuksien rajallisuus luovat paineita sille, että palvelut tulee entistä tiukemmin suunnitella alueen väestön todellisista tarpeista lähtien ja siten, että niukat voimavarat voidaan kohdistaa mahdollisimman vaikuttavasti ja taloudellisesti. Lämpimät kiitokset hyvinvointikuntayhtymän henkilöstölle ja luottamushenkilöille kuluneen vuoden työstä ja toiminnasta. Kiitokset jäsenkuntien toimijoille luottamuksesta ja aktiivisesta hyvinvointikuntayhtymän toiminnan ohjaamisesta. Yhteistyöllä me voimme rakentaa hyvinvointia alueemme väestölle. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 2

5 Kuntayhtymän hallinto Toimipisteet Raahe * sairaala ja terveyskeskus * työterveyshuolto * mielenterveyskeskus * toimintakeskus Vihernikkari * perheneuvola * A-klinikka * työvoimanpalvelukeskus * sosiaalipalvelukeskus * perhetyö * kotihoitokeskus * palvelukeskus Kreivinaika * palvelukeskus Maininki * toimintakeskus Kuutti * Gellmanin ryhmäkoti * Vilpun asuntola Saloinen, Arkkukari: * palvelukeskus Salonkartano Pattijoki: * Pattijoen neuvola ja hammashuolto * palvelukeskus Kotiranta Siikajoki Siikajoen kylä: * terveysasema * asumispalveluyksikkö Puistola Ruukin kylä: * terveysasema * Mäkelänrinne * kehitysvammaisten asumisyksikkö Kaarnakoti Paavola: * asumispalveluyksikkö Paavolatalo * työkeskus Paja-Pehkola Pyhäjoki Raahe Pyhäjoki * terveysasema * palvelukeskus Jokikartano * kehitysvammaisten asumisyksikkö Niittykoti * psykiatrinen yksikkö Koivula Siikajoki Vihanti Vihanti * Terveysasema kunnantalolla * hammashoitola * palvelukeskus Ukonmäki * päivätoimintakeskus Hyvinvointikuntayhtymä on Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kuntien omistama kuntayhtymä, joka vastaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa. Jäsenkuntien sosiaalitoimen tehtävät siirtyivät hyvinvointikuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulle lukien. Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta 2011: Kuntien osuudet pääomasta % Pyhäjoki 9, ,84 Raahe 64, ,51 Siikajoki 17, ,76 Vihanti 9, ,00 Yhteensä 100, ,82 3

6 Sairaansijat ja hoitopaikat: Sairaansijat ja hoitopaikat Perusterveydenhuollon osastohoito 87 Mielenterveyskeskuksen osastohoito 10 Sisätautiosasto 27 Synnytys- ja operatiivinen osasto 28 Hoivaosastot 116 Yhteensä 268 Organisaatio ja hallinto v Hyvinvointikuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien valtuustot ja kuntayhtymässä päätöksiä tekevänä luottamuselimenä toimii yhtymähallitus. Valmistelu- ja yhteydenpitoelimenä kuntien ja kuntayhtymän välillä on toiminut omistajaohjaustyöryhmä, johon kuuluvat kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat. Sosiaalitoimen asiat käsitellään sosiaalijaostossa, johon kuuluu 5 yhtymähallituksen jäsentä. 4

7 Yhtymähallituksen kokoonpano 2011 Kunta Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti Jäsen Lintunen Pirkko saakka Pahkala Matti Widnäs Helena alkaen Flink Vesa Hirvonen Maija-Leena Lumiaho Kauko Pekkala Sari Pelkonen Reijo Törmänen Maarit Ala-aho Ulla Kiviniitty Kalevi Ronkainen Eero Aunola Eija Hirsikorpi Vilho Yhtymähallituksen puheenjohtaja Lumiaho Kauko, I varapuheenjohtaja Kalevi Kiviniitty ja II varapuheenjohtaja Vesa Flink. Yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa v. 2011, Sosiaalijaosto 2011 Jäsenet Pahkala Matti, puheenjohtaja Törmänen Maarit, varapuheenjohtaja Ala-aho Ulla Aunola Eija Lumiaho Kauko Sosiaalijaosto kokoontui 9 kertaa, Tarkastuslautakunta 2011 Jäsenet Kittilä Risto Klaavu Raili Pohjola Matti Sämpi Kirsti Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Raili Klaavu. JHTT-tilintarkastaja Risto Hyvönen, Oy Audiator Ab. Johtoryhmä 2011 Kuntayhtymän johtaja Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueen johtaja Lapsi- ja perhepalveluiden tulosalueen johtaja Aikuissosiaalipalvelujen tulosalueen johtaja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueen johtaja Vanhuspalvelujen tulosalueen johtaja Terveyden- ja sairaanhoidon palv. tulosalueen johtaja Henkilöstöpäällikkö 5 Hannu Kallunki, puheenjohtaja Hannu Heikkinen Irma Heikkinen Irma Heikkinen Antti Tornberg Mervi Koski Matti Mäntymaa Mikko Weissenfelt

8 Suunnittelija Karita Pesonen, sihteeri Hoitotyön johtaja, johtava ylihoitaja Minna Alatalo, virkavapaa alkaen, sijainen Mervi Koski Tulosalueiden johtajat Kuntayhtymän hallitus hyväksyi uuden, vuoden 2011 alusta voimaan tulleen organisaatiorakenteen mukaisen tulosaluejaon sekä nimesi uudet tulosalueen johtajat, jotka ovat oman toimensa ohella valmistelleet sosiaali- ja terveystoimen yhdistymiseen liittyviä asioita ja vastanneet mm. vuoden 2011 talousarvion valmistelusta: Hallinto- ja tukipalvelut Lapsi- ja perhepalvelut Aikuissosiaalipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhustyön palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Hannu Heikkinen, sijainen Pekka Kastell Irma Heikkinen, sijainen Satu Rättyä Irma Heikkinen, sijainen Maija Laitila Antti Tornberg, sijainen Martta Visuri Mervi Koski, sijainen Sanna Tuori saakka, Erja Laulumaa alkaen Jari Tuunanen saakka, Matti Mäntymaa alkaen, sijainen Minna Alatalo. Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Alueen kehitys Raahen seutukunnan väestö väheni vuoden 2011 aikana 79 asukkaalla. Jäsenkunnittain väestönmuutos oli seuraava: Pyhäjoki 32, Raahe + 31, Siikajoki 43 ja Vihanti -35. Työllisyystilanne vuonna 2011 oli Raahen seutukunnassa selvästi parempi kuin Pohjois- Pohjanmaalla keskimäärin. Vuoden 2011 aikana keskimääräinen työttömyysaste oli 1,7 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Joulukuun 2011 lopussa työttömyysaste seutukunnassa oli 9,9 %, korkein Raahessa 10,3 % ja alhaisin Pyhäjoella 8,2 %. Työllisyystilanne on alkuvuodesta edelleen parantunut. Työttömyysaste oli helmikuussa 9,6 %. Jäsenkunnat ovat vahvistaneet vuodelle 2012 veroprosentit seuraavasti: Pyhäjoki 19,75, Raahe 20, Siikajoki 21 ja Vihanti 21,5. Vuoden 2010 lopussa lainakanta asukasta kohden oli Pyhäjoella 2.608, Raahessa 4.674, Siikajoella ja Vihannissa Jäsenkunnissa on vuosilta kertynyt alijäämää alla olevan kaavion mukaisesti 6

9 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kehitystä kuvaavat alla olevat kaaviot asukaskohtaisista nettokustannuksista ja tarvevakioiduista menoista. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas v Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti Pohjois-Pohjanmaa Koko maa Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot v Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti Pohjois- Pohjanmaa Kuntayhtymän talouden kehitys Sosiaalitoimen siirtyminen kuntayhtymään nosti kuntayhtymän liikevaihtoa 65 %. Toimintatuotot olivat (v ) ja toimintakulut (v ). Vuosikatteeksi muodostui rahoituserien jälkeen ja tilikauden tulos jäi poistojen jälkeen alijäämäiseksi. 7

10 Jäsenkuntien kustannusosuudet kasvoivat vertailutietona laskettuihin vuoden 2009 menoihin verrattuna jäsenkunnissa yhteensä 5 %. Tuoteryhmittäin jäsenkuntien kustannusosuudet toteutuivat alla olevan kokoomataulukon mukaisesti. Asiakas: Kunta: Raahen seutu Tilaus: Kaikki kunnat Kokoomataulukko yhteensä Talousarvio 2011 Talousarvio muutos Tilinpäätös 2011 Vertailutaso Netto Netto Netto Toteuma-% Poikkeama Aikuissosiaalityö ,6 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut ,5 % Erikoissairaanhoito oma ,1 % Erikoissairaanhoito ostettu ,1 % Projektit ,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % Kuntoutuspalvelut ,4 % Perhepalvelut ,7 % Suun terveydenhuolto ,3 % Vammaispalvelut ,7 % Vastaanottopalvelut ,3 % Yhteensä ,2 % Tilinpäätöstaso 2009 Muutos-% 5,0 % Kehittämistoiminta kuntayhtymässä Kehittämishankkeet Kuntayhtymä oli vuonna 2011 mukana seuraavissa hankkeissa: Terveempi Pohjois-Suomi Raahen seudun osahanke kehitti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita sekä johtamis- ja toimintamalleja. Lisäksi tuettiin päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön osaamista. Hanke alkoi ja päättyi Hankkeen aikana perustettiin seutukunnan kuntiin ja kuntayhtymään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmät, joiden keskeisenä tehtävänä oli laatia terveydenhuoltolain mukaiset hyvinvointikertomukset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmät jatkavat pysyvänä rakenteena hankkeen jälkeen, ja hyvinvointikuntayhtymässä on käytettävissä ryhmien tueksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelijan osa-aikainen työpanos. Valtuustoille sekä kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän henkilöstölle järjestettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutusta ja näiden asioiden osaaminen on lisääntynyt. Kansalaisten innostamiseksi järjestettiin yleisöluentoja, yhteistyökokouksia järjestöjen kanssa sekä osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat olivat näkyvästi esillä. KYTKE (Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan palveluketjuun) -hankkeen keskeisimpänä tarkoituksena on perusterveydenhuollon vahvistaminen, asiakaslähtöisyys, asiakkaan arjessa selviytyminen, peruserikoissairaanhoidon ja erityistason erikoissairaanhoidon järjestämisen selkiyttäminen, hoitoprosessien työstäminen mahdollisimman toimiviksi ja kustannustehokkaiksi sekä uuden informaatioteknologian käyttöönotto ja hyödyntäminen tiedonkulun parantamiseksi. Hankkeen kesto on Hankekokonaisuus on edennyt aikataulussa toimintasuunnitelman mukaisesti. Alustavat kehitystyön tulokset ovat ol- 8

11 leet myönteisiä sekä asiakkaiden että pilotointiin osallistuvan henkilöstön taholta sekä tulokset tukevat asiakkaan arjessa selviytymistä. Työstetyn kustannushyötyanalyysin perusteella kehitetyt toimintamallit on todettu kustannustehokkaiksi ja niillä on keskeinen rooli toiminatamallien juurruttamisessa. Virta -hankkeessa kohderyhmänä ovat työttömät vuotiaat nuoret. Raahen seudun alahankkeessa kehitetään työttömien tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevien nuorten terveystarkastusten ja arvioinnin moniammatillista toimintamallia sekä palveluohjausmallia terveystarkastusten jälkeen. Hanke on alkanut ja hanke kestää syyskuuhun Hankkeeseen on vuoden 2011 aikana palkattu osa-aikainen projektipäällikkö sekä työterveyshoitaja. Vuoden 2011 aikana kuntayhtymä osallistui Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoimaan ja toteuttamaan TOKI Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojektiin, joka kehittää työyhteisöjen osaamiskartoituksiin ja uraohjaustoimintaan liittyvää osaamista ja toimintatapoja. Projektin toteuttamaan Taitoa työelämäohjaukseen koulutusohjelmaan (7 op) osallistui 80 kuntayhtymän esimiestä. RYHTI (Rakennetun ympäristön hyvinvointipalveluprosessit) on Tekesin Rakennettu ympäristöohjelman rahoittama, vuosina toteutettava Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteishanke jossa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on mukana käyttäjäorganisaationa. LILY (Advanced Support for Independt Living; Human Life Cycle Approach in Senior Housing) on Oulun yliopiston koordinoima kansainvälinen yrityspainotteinen tuotekehitysprojekti jossa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on vanhuspalveluiden osalta mukana käyttäjäorganisaationa. Hanke on saanut rahoituspäätöksen vuonna 2011, se käynnistyy vuoden 2012 alussa ja kestää vuoden 2014 loppuun. Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 55-vuotiaat, ja sen tarkoituksena on kehittää ikääntyvien ihmisten kotona asumista ja sellaisia kehittyneitä tietoteknisiä ratkaisuja jotka tukevat omaehtoista selviytymistä kotona. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa kohderyhmän elämän laatua, tukea itsenäistä toimintaa ja edesauttaa päivittäiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Terveyspiste terveyden edistämisen ja omahoidon tueksi -hankkeen tavoitteena on saada aikaan palveluinnovaatio nimeltään Terveyspiste, josta asiakas voi halutessaan ostaa osan terveyspalveluista apteekinyhteydessä toimivasta palvelupisteestä. Hankkeen valmistelua koordinoi Kuopio Innovation Oyja hankkeeseen osallistuvat hyvinvointikuntayhtymän ohella Joensuun ja Rauman kaupungit, Hyvän Mielen Apteekit Oy ja eri yrityshakijoita. Hankkeelle on saatu rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä ohjelmasta ajalle Rahoituspäätös saatiin joulukuussa 2011, ja toiminta käynnistyy vuoden 2012 alussa. Jokilaaksojen SOTE-aluekokeilun tarkoituksena on kehittää Kala-, Pyhä- ja Siikajokilaaksojen yhteistoiminta-alueiden välistä yhteistyötä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden kokonaisuutta siten, että alueen palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti alueen väestön palvelutarpeisiin. Aluekokeilun toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta haettiin osittain KASTE-ohjelmasta, mutta kokeiluun ei saatu erillistä rahoitusta. Yhteistyötä jatketaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Muu kehittämistoiminta Terveyden edistäminen Seutukunnan alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita kehitettiin Terveempi Pohjois-Suomi hankkeessa, jonka aikana kuntiin perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmät (ks. kohta Kehittämishankkeet). Kuntayhtymässä terveyttä edistävän toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastasi Terveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ylilääkäri Virpi Honkala ja sihteerinä ylihoitaja Liisa Rasi. Kuntayhtymässä jatkettiin tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohankkeessa kehitettyjä diabetesriskin seulonnan ja elintapaohjauksen käytäntöjä. 9

12 Vuonna 2011 järjestettiin kaksi painonhallintaryhmää, yksi diabeteksen ehkäisyryhmä, yksi uusien diabeetikoiden ryhmä ja yksi tupakkaryhmä. Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveyden edistämisen yksikön kanssa järjestettiin ryhmäohjaajille suunnattu työnohjauksellinen valmennus. Savuton kuntayhtymä -ohjelman toteuttamista jatkettiin ja edettiin vuosille tehdyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Savuton kuntayhtymä-ohjelma päivitettiin ja johtoryhmä hyväksyi ohjelman Tupakointitottumuskysely tehtiin henkilökunnalle syksyllä Tulosten mukaan lähes 70 % ei tupakoi koskaan. Melkein 90 % ei tupakoi työaikana. Hammashuollossa järjestettiin lapsille, joilla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, tehostettua suun ja hampaiden ehkäisevää hoitoa. Kuusivuotiaiden osalta tavoitteena oli saada ehjähampaisten määrä 62 %:iin. Tavoitteesta jäätiin, sillä 52 %:lla lapsista oli ehjät hampaat. 12- vuotiaiden lasten hampaiden reikiintymisestä kertovan Ka DMF indeksin tavoitteena oli 1,2 ja tavoite saavutettiin, Ka DMF -indeksi oli 0,97. Koululaisten osalta jatkettiin Terveellinen kouluympäristö hankkeen tavoitteiden seurantaa. Tavoitteena oli saada 15-vuotiaiden nuorten Ka DMF- indeksi alle 3:n, mutta toteutunut indeksi oli 3,15. Indeksiluku tarkoittaa, että montako paikattua tai paikattavaa hammasta 15-vuotiaalla on suussa keskimäärin. Suun terveyden edistämiseksi pidettiin vuoden 2011 aikana 197 tilaisuutta, joissa oli yhteensä kuulijaa. Tilaisuudet kohdistuivat erityisesti koululaisiin ja kehitysvammaisiin lapsiin ja nuoriin. Hammashuolto on ollut mukana Stakesin 1999 käynnistämässä hankkeessa. jonka tavoitteena on terveyskeskusten suun terveydenhuollon strategiasta lähtevän johtamisen kehittäminen. Liikuntaan kannustettiin yleisöluentojen ja ryhmätoiminnan avulla sekä ottamalla käyttöön Erityisryhmien liikuntakortti. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa oli syksyllä 2011 nk. esteettömyyskävely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuutta esteettömään liikkumiseen ja asiointiin. Mammografiaseulontoihin osallistui 85%, irtosoluseulontoihin 68% ja suolistosyöpäseulontoihin 64% kutsutuista. Vuonna 2011 osallistuttiin kuntayhtymässä seuraavien teemapäivien ja viikkojen viettoon: Sydänviikko, Maailman diabetespäivä, Avoimet ovet diabetespoliklinikalla, Tapaturmapäivä, Ehkäisevän päihdetyön viikko sekä Kansainvälinen ja valtakunnallinen liiku terveemmäksi päivä. Vuonna 2010 bonuspäivän käytti 275 kuntayhtymän työntekijää. Laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän laatutyötä ohjaa, koordinoi, seuraa ja arvioi laatutyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimi laatupäällikkö Minna Alatalo (sijainen Karita Pesonen). Laatutyöryhmän alatyöryhminä toimivat potilasturvallisuustyöryhmä, laiteturvallisuustyöryhmä, hygieniatyöryhmä ja lääketyöryhmä. Laatupäällikkö valmisteli laadunhallintasuunnitelmaa, jonka päivittäminen jatkuu vuonna Asiakasinformaatio ja asiakaspalautejärjestelmä ovat tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Vuonna 2011 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely suurimmassa osassa kuntayhtymän yksiköitä. Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan palveluiden laatuun ollaan tyytyväisiä, mutta asiakkaat kokevat, että palveluja ei ole kaikilta osin tarjolla riittävästi. Internetsivuilla oli käytössä sähköinen asiakaspalautejärjestelmä, joka toimi siten, että laatupäällikkö vastaanotti palautteet ja toimitti ne sovitun prosessin mukaisesti kyseisen yksikön käsittelyyn. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastattiin siitä yksiköstä, jota palaute koski. Laatupäällikkö arkistoi kaikki palautteet sekä niiden käsittelyprosessin. Vuoden 2011 aikana sähköisiä asiakaspalautteita tuli 101 kpl. Lisäksi kuntayhtymän toimipisteissä oli palautelaatikot kirjallista palautetta varten. ITE laadunhallintamenetelmän käyttöönotto aloitettiin syksyllä 2011, jolloin esimiehet osallistuivat ITE-valmennukseen. Ensimmäinen itsearviointi tehdään keväällä ITE menetelmän avulla koko henkilökunta saadaan mukaan arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Menetelmän pe- 10

13 riaatteita ovat asiakasnäkökulman huomioon ottaminen, järjestelmällisyyden ja suunnitelmallisuuden korostaminen kaikessa työssä, yhdessä sopiminen ja sovitun kirjaaminen, työkäytäntöjen näkyväksi tekeminen, tulosten ja työn laadun osoittaminen dokumentein sekä jatkuva arviointi ja kehittäminen. Potilasturvallisuustyön juurruttamista kuntayhtymämme näkyväksi toiminnaksi jatkettiin vuonna Potilasturvallisuusvastaavana toimi Riitta Kallinen. Potilas/asiakas haitta- ja vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro laajeni koko kuntayhtymään. HaiPro-ilmoituksia tehtiin vuonna 2011 kaikkiaan 1104 kappaletta (vertaa ilmoitusta). Vuodenvaihteessa kuntayhtymä liittyi osaksi PPSHP:n HaiPro-verkostoa. Potilasturvallisuustyöryhmä (HaiPro-työryhmä) kokoontui kuukausittain. Käsittelijöiden verkostotapaamisia jatkettiin kuukausittain. vaara- ja haittatapahtumailmoituksia (HaiPro-ilmoituksia) käsiteltiin verkostotapaamisissa, jolloin koko kuntayhtymän alueelle muodostuu yhtäläinen tapa käsitellä niitä ja itselle vaikeat tapaukset voi tuoda yhteiseen käsittelyyn. Osastolla 6 toteutettiin kesäkuussa lääkehoidon tarkistuspäivä (lääkeprevalenssipäivä). Tarkistuksessa havaittiin poikkeama keskimäärin joka kolmannessa lääkkeessä, yleisimmin lääkekortin merkinnöissä. Lokakuussa järjestettiin ensimmäinen koko kuntayhtymän työntekijöille tarkoitettu potilasturvallisuuskoulutus, johon osallistui lähes 100 työntekijää eri tulosalueilta. Tiedonkulun parantamiseksi on jokainen osasto haastettu pohtimaan, onko osastolla jotakin sellaista toimintaa, jonka tueksi voisi suunnitella tarkistuslistan. Tarkistuslistojen suunnittelu on aloitettu ja sitä jatketaan vuonna Marraskuussa 2011 THL järjesti potilasturvallisuussuunnitelman laadinnan tueksi PPSHP:n alueella kaksipäiväisen koulutuksen, johon potilasturvallisuusvastaava osallistui. Lainsäädäntö velvoittaa kaikkia terveydenhuollon toimijoita laatimaan potilasturvallisuussuunnitelman viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtakunnallinen Potilasturvallisuusyhdistys perusti työryhmän, jonka tarkoituksena on laatia kirjallinen ohjeistus vakavien haitta- ja vaaratapahtumien käsittelyä varten. Kuntayhtymästä Tuula Korhonen ja Riitta Kallinen kuuluvat työryhmään. Potilasturvallisuustyöryhmä jakaa Vuoden potilasturvallisuusteko -palkinnon. Vuonna 2011 kriteerinä oli uusista yksiköistä eniten HaiPro-ilmoituksia tehnyt yksikkö. Palkinnon sai vanhuspalveluissa Mäkelänrinteen hoivahoito (90 ilmoitusta tehty). Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta 2011 Potilaslain (785/1992) ja sosiaalihuollon asiakaslain (812/2008) mukaan potilas- ja sosiaaliasiamiehen tulee 1)neuvoa potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita potilas- ja asiakaslakien soveltamisessa 2)neuvoa potilaita ja asiakkaita muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä 3)tiedottaa potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksista 4)toimia muutenkin potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi Vuoden 2011 alusta potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtäviä on hoitanut Anneli Pehkonen osaaikaisesti. Toimipiste on Raahen sairaalassa, kuntakäyntejä on tehty tarvittaessa. Yhteensä 130 asiakasta otti yhteyttä potilas- ja sosiaaliasiamieheen kesä-joulukuulla Kotikunnittain asiakkaita oli seuraavasti: Pyhäjoki 4 Raahe 91 Siikajoki 21 Vihanti 11 muu 3 Eniten tuli yhteydenottoja, jotka koskivat avohoidon yksikköä, aikuissosiaalityötä ja operatiivista yksikköä. Yleisin syy yhteydenottoon oli potilasvahinkoon tai vahinkoepäilyyn liittyvä asia, palve- 11

14 lun tai hoidon toteutus ja yleinen tiedon tarve. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen toimenpiteinä oli asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja avustaminen sekä välitys ja sovittelu ristiriitatilanteissa. Huomioon ottaen hyvinvointikuntayhtymän palveluissa asioivien asiakkaiden kokonaismäärän, on yhteydenottojen määrä kuitenkin varsin vähäinen. Asiakkailta tulleissa palautteissa esille tulleet kehittämistarpeet liittyivät tiedottamiseen, neuvottelukäytäntöjen kehittämiseen ja potilaiden informointiin. Näistä on keskusteltu kuntayhtymän johtoryhmän kanssa. Henkilöstö Vuodelta 2011 on laadittu erillinen henkilöstöraportti. Vuonna 2010 kuntayhtymä maksoi palkkoja tilinpäätöksen mukaan 43,9 milj.euroa (edell.v. 26 milj. ) ja henkilöstösivukuluja 11,3 milj. euroa (edell. v. 6,9 milj. ), yhteensä 53,5 milj. euroa (edell. v. 31,9 milj. ). Kuluja pienensivät saadut henkilöstökorvaukset, yhteensä euroa (edell. v ). Henkilöstön määrä Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä yhteensä henkilöä (edell. v. 791), joista vakituisia (edell. v. 594) ja määräaikaisia 327. Eläkkeelle siirtyi 18 henkilöä (edell. v. 7), joista vanhuuseläkkeelle 9 (7) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 9 (8) henkilöä. Työajan rakenne/palkkamenot Palkkakustannukset jakaantuvat työajan rakenteen mukaan seuraavasti: Tuhatta euroa/ Työajan selite V Säännöllinen työaika ,53 Lisä-/ylityöt 1 325,99 Vuosilomat 3 994,09 Sair poissaolot 1 851,98 Lakisääteiset 310,45 Muut poissaolot 352,81 12

15 Toteutuneet henkilötyövuodet: Määräaik. ja sijaiset Virat/toimet Henkilötyövuodet yht. v Ammattiluokka Lääkärit ,56 Hoito- ja tutkimushenkilöstö ,23 Sosiaalitoimen henkilöstö ,87 Hallinto- ja toimistohenkilöstö ,94 Kotipalveluhenkilöstö ,39 Tekninen henkilöstö ,82 Siivoushenkilöstö ,99 Varastohenkilöstö - 5 4,45 Muu henkilöstö - - 1,51 yhteensä ,76 Henkilöstön määrä tulosalueittain : Mies Nainen Yhteensä Hallinto- ja tukipalvelut Vakituiset Sijaiset Muut määräaikaiset 1 1 Lapsi- ja perhepalvelut Vakituiset Sijaiset 8 8 Muut määräaikaiset Aikuissosiaalipalvelut Vakituiset Sijaiset Muut määräaikaiset Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vakituiset Sijaiset 4 4 Muut määräaikaiset Vanhuspalvelut Vakituiset Sijaiset Muut määräaikaikset Terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut Vakituiset Sijaiset Muut määräaikaiset Yhteensä

16 Poissaolot Vuonna 2011 poissaolopäiviä kertyi yhteensä kalenteripäivää, joista vuosilomapäiviä oli , sairauspoissaolopäiviä , lakisääteisiä poissaolopäiviä ja muita poissaoloja Poissaolopäivien palkkakustannukset sivukuluineen olivat yhteensä n. 6,5 milj. euroa. Vuosilomien palkkakustannukset sivukuluineen olivat n. 4 milj. euroa, sairauspoissaolojen 1,8 milj. euroa, lakisääteisten ja muiden poissaolojen n Henkilöstön keski-ikä Vuonna 2011 kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä oli 47,4 v. (edell. v. 44,4 v.). 14

17 Henkilöstön ikäjakauma : 1.2. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Arvio merkittävimmistä riskeistä Kuntayhtymän toiminnan kannalta merkittävin riski on henkilöstön saatavuus. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön puute voi aiheuttaa varsinkin erityisosaamista vaativissa toiminnoissa keskeytyksiä. Alueen väestön palvelujen saatavuus heikentyy ja kaikkia lakisääteisiä velvoitteita ei voida täyttää. Erityisesti lääkäreiden saatavuudessa on ollut ongelmia. Toimitilojen, laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus on keskeinen edellytys varsinaiselle asiakkaita palvelevalle toiminnalle. Varajärjestelmiä on rakennettu mutta varautuminen toiminnan keskeytyksiin ei ole mahdollista yhtä hyvin kuin suuremmissa yksiköissä. Toimitiloissa ilmenneet sisäilmaongelmat vaativat jatkuvaa peruskorjausta sekä omissa että jäsenkunnilta vuokratuissa rakennuksissa. Kuntatalouden ja jäsenkuntien taloudellisen tilanteen heikkeneminen aiheuttaa haasteita kuntayhtymän palvelutuotannolle varsinkin kun väestön palvelutarpeet lisääntyvät ikärakenteen muuttuessa. Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntayhtymän toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Päätösten perusteena oleva tieto on oltava riittävää sekä luotettavaa, lain sään- 15

18 nöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Hallintosäännön 28 :n mukaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus, jonka tehtävänä on määritellä sisäisen valvonnan keinot ja tavoitteet yksityiskohtaisesti. Kuntayhtymän valvontajärjestelmästä hyväksytyn ohjeen mukaan yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntayhtymän tasolla. Kuntayhtymän johtajalla on toteuttamis- ja valvontavastuu, jota ei voi siirtää. Kuntayhtymän johtoryhmä luo edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Tulosaluejohtajien vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen ennen kaikkea informaatiotoiminnan ja palvelutuotannon osalta. Tuloyksikköjohtajien vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen ja hoitaminen ennen kaikkea henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Keskeinen työväline sisäisen valvonnan järjestämisessä on käyttösuunnitelman toimintaohje, jonka yhtymähallitus hyväksyy vuosittain. Toimintaohje sisältää päätösoikeuksia ja ohjeistuksia sekä menettelytapoja mm. seuraavista asiakokonaisuuksista: henkilöstöhallinto, omaisuus- ja vastuuvakuutukset, hankinnat, vuokra- ja leasingsopimukset, palveluiden ostot ja myynnit, tositteiden ja laskujen hyväksyminen, ostolaskujen käsittely ja kierto, sisäinen laskutus sekä kirjaaminen ja tiliöinti. Tavoitteet määritellään koko kuntayhtymälle ja tulosalueille talousarviossa ja suunnitelmassa ja tulosyksiköille käyttösuunnitelmassa. Tavoitteiden toteutumista sekä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista arvioidaan vuositasolla kuntayhtymän toimintakertomuksessa ja tulosalueiden toimintakertomuksissa. Kuntayhtymässä otettiin keväällä 2011 käyttöön talouden seurantaan web-raportointijärjestelmä, josta saadaan päivittäin reaaliaikaista seurantatietoa. Talouden ja toiminnan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuukausittain jokaisessa yhtymähallituksen kokouksessa. Yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan intranetissä ja ekstranetin kautta jäsenkunnat saavat ajantasaista tietoa kuntayhtymän toiminnasta. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämisessä keskeiset osa-alueet olivat vuonna 2011 esimiehen vuosikelloprojektin käynnistyminen, valmiussuunnitelman valmistelu, tietosuoja- ja tietoturva-asiat, laadunhallinta- ja potilasturvallisuustyö sekä työsuojeluorganisaation toimesta käynnistetty työpaikkojen vaarojen ja haittojen arviointi Esimiestyön vuosikellon valmistelutyö aloitettiin syksyllä 2011 ja se saadaan käyttöön kuluvan vuoden kevään aikana. Vuosikello on työväline esimiehille toiminnan suunnitteluun arviointiin ja seurantaan. Kuntayhtymässä aloitettiin toimintavuoden lopulla koko organisaation valmiussuunnitelman valmistelu ja päivitys. Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Vihannin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kuntayhtymän vastuulle myös mahdollisissa häiriö- ja poikkeusoloissa edellyttää ajantasaista ja toimivaa valmiussuunnitelmaa. Varautumisen tavoitteena on turvata väestölle kaikissa olosuhteissa terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo. Palveluiden ja toimeentulon taso sopeutetaan vallitsevaan turvallisuustilanteeseen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimintatavoissa on tapahtunut muutoksia. Toimintavalmiuden tavoitteet normaaliolojen erityistilanteissa ja poikkeusoloissa on määritelty valtion huoltovarmuuspäätöksessä. Kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelman, riskienhallintapolitiikan sekä sisäisen valvonnan ohjeistuksen kokoaminen ja päivittäminen vastaamaan laajentuneen kuntayhtymän toimintaa on siirtynyt vuoden 2012 aikana toteutettavaksi. 16

19 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2010 (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Korkotuotot 20 4 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 5 0 Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 101,7 % 104,1 % Vuosikate/Poistot, % 89,0 % 148,3 % Asukasmäärä

20 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät 0-6 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 6 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 Antolainasaamiset lisäykset 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 17 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat 1.1., RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 73,77 % 139,41 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 54,89 97,48 Lainanhoitokate 1,9 2,8 Kassan riittävyys, pv 7 6 Asukasmäärä

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Tilinpäätös 2011

TILINPÄÄTÖS 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Tilinpäätös 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto Vihannin kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012

Tilinpäätös 2012. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Omistajaohjausryhmä 14.3.2013 Yhtymähallitus 20.3.2013 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 19.6.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 24.6.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot