EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI

2 Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus

3 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA CdT Euroopan laatujohtamissäätiön jäsen Bâtiment Nouvel Hémicycle 1 rue du Fort Thüngen L-1499 LUXEMBOURG Kirchberg Tél.: 352/ Fax: 352/

4 YHTEENVETO ESIPUHE M. Vanden Abeele LUKU 1 LUKU 2 LUKU 3 LUKU 4 LUKU 5 LUKU 6 LUKU 7 JOHDANTO HALLINTONEUVOSTO A. Toiminta B. Päätökset ja keskustelunaiheet C. Tärkeimmät käsiteltävät asiat LAADUNHALLINTA A. Kulmakivi: EFQM-malli B. Itsearviointi, tulokset ja seurantatoimenpiteet KÄÄNTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ TOIMINTA A. Työmäärä B. Suhteet asiakkaisiin C. Ulkopuolisilta hankitut käännöspalvelut SUHTEET MUIHIN YHTEISÖN ELIMIIN A. Toimielinten välinen toiminta B. Yhteistyönä kehitetty hanke KÄÄNNÖSKESKUKSEN TOIMINTA A. Resurssit ja välineet B. Tietotekninen ympäristö C. Viestintä TALOUSHALLINNON ANALYYSI A. Tulot B. Menot LIITTEET I LUETTELO HALLINTONEUVOSTON JÄSENISTÄ II VI TILASTOTIETOA KÄÄNNÖSTOIMINNASTA VII ASIAKASTYYTYVÄISYYS VIII IATE-HANKE: PÄÄMÄÄRÄNÄ EU:N TERMINOLOGINEN TIETOKANTA IX KÄÄNNÖSKESKUKSEN HENKILÖSTÖ X ORGANISAATIOKAAVIO XI HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAA TILASTOTIETOA XII KAAVIO TIETOTEKNIIKAN KEHITYKSESTÄ XIII KÄÄNNÖSKESKUKSEN TÄRKEIMMÄT LUVUT VUOSINA XIV VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖS 2

5 TYÖOHJELMA 2003 LUKU 1 JOHDANTO LUKU 2 TAVOITTEET JA STRATEGIA A. Käännöskeskuksen tehtävät B. Käännöskeskuksen toiminta ja Euroopan unionin laajentuminen C. Laadunhallinta LUKU 3 VOIMAVAROJEN HALLINTA A. Henkilöstö ja hallinto B. Varainhoito ja sopimusten hallinta C. Tekniset voimavarat LUKU 4 NÄKYMÄT KESKIPITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ LIITTEET A. Toiminta B. Voimavarat I KÄÄNNÖSTEN SIVUMÄÄRÄ VUOSINA II MAKSUOSUUDET EUROINA VUOSINA III TARJOUSKILPAILUT IV HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE V KÄÄNNÖSKESKUKSEN TOIMINTAA VUOSINA KUVAAVAT TÄRKEIMMÄT LUVUT 3

6 ESIPUHE Euroopan komission lokakuussa 2002 käännöskeskuksen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimittämän olen ottanut tehtävän vastaan B. McCluskeyltä, joka on hoitanut tätä tehtävää suurimman osan alkuvuotta. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana käännöskeskus on kasvanut nopeasti. Vuonna 2002 koettu notkahdus alaspäin yhteisön tavaramerkkien kysynnässä näyttäytyy poikkeamana kasvukehityksessä. Toimintavuoden tulos on kuitenkin tilastojen perusteella tyydyttävä. Tässä kehitystilanteessa käännöskeskus on kyennyt osoittamaan kykynsä vastata haasteisiin oikeanlaisten toimien avulla. Yhteisön uusien erityiselinten perustamishankkeet sekä Euroopan unionin pian toteutuva laajentuminen avaavat käännöskeskukselle uusia kehitysnäkymiä. Käsillä oleva laajentuminen merkitsee virallisten kielten lukumäärän kasvua lähes kaksinkertaiseksi, mikä asettaa käännöskeskukselle todellisen haasteen. Vuodet 2003 ja 2004 ovatkin sopeutumisen aikaa. Uusien kielten tulo vaatii tuntuvia toimia perustekijöihin (toimitilat), henkilöstövoimavaroihin (uusien kääntäjien työhönotto) sekä tekniseen varusteluun (tieto- ja viestintätekniikka, terminologiatyö jne.). Vuoden 2001 lopusta alkaen käännöskeskus on soveltanut eurooppalaista EFQM - laadunhallintamallia. Parantamista löytyy kolmelta eri alueelta: laatustrategian selkeyttäminen, menettelyjen määrittely ja formulointi, suoritusten tasoa mittaavien osoitinten käyttöönotto. Käännöskeskuksen koko henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana kaikissa kehitysvaiheissa. Haluan lausua kaikille kiitokseni. Tarvitaan kuitenkin vielä monia lisäponnistuksia. Vaikka kyseessä onkin melkoinen haaste, olen vakuuttunut siitä, että käännöskeskus pystyy päättäväisesti toimien ja voimavarojaan oikein käyttäen laajentamaan toimintaansa ja parantamaan laatua. Toivon, että tämä kertomus valaisee omalta osaltaan sekä niitä käännöskeskuksen palveluita, joita se tuottaa yhteisön hajautettujen erillisvirastojen tarpeisiin, että sen osuutta toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean työssä, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia myös toimia. M. Vanden Abeele Hallintoneuvoston puheenjohtaja 4

7 LUKU 1 JOHDANTO Vuosi 2002 oli Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen vielä lyhyessä historiassa poikkeuksellinen. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun käännöskeskus perustettiin vuonna 1994, sen työmäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän toimintakertomuksen luvussa 4 mainitaan, että käännettyjen sivujen kokonaismäärä oli vuoden 2002 aikana , mikä vastaa vuoteen 2001 verrattuna noin 20 prosentin vähennystä. Vuoteen 2000 verrattuna vähennys oli lähes 13 prosenttia. Kun näitä lukuja analysoidaan yksityiskohtaisesti tämän toimintakertomuksen liitteissä II ja VI olevien tilastojen avulla, voidaan havaita, että tämä lasku kokonaisuudessaan johtuu sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (Alicante) käännettävien yhteisön tavaramerkkien käännösten vähenemisestä. Tarkemmin ilmaistuna käännettyjen tavaramerkkien määrä oli sivua vuonna 2002, kun se vuonna 2001 oli sivua. Vähennystä on siis sivua. Se on enemmän kuin käännösten kokonaismäärän lasku, joka on noin sivua. Asiakirjakäännösten määrä on siis noussut sivusta vuonna sivuun vuonna Tavaramerkkikäännösten vähenemisen syynä on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston saamien yhteisön tavaramerkkiä koskevien hakemusten määrän väheneminen, mikä johtuu epäilemättä yli kaksi vuotta kestäneestä maailmanlaajuisesta taloudellisesta kriisistä. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston kanssa luomiemme hyvien viestintäyhteyksien ansiosta olemme kuitenkin saaneet jokseenkin nopeasti tietoja, joiden mukaan olemme voineet mukauttaa rakenteitamme lyhyessä ajassa. Niinpä olemme jättäneet toteuttamatta joitakin henkilöstön määrän lisäyksiä, jotka oli suunniteltu silloin, kun kriisiä pidettiin vielä ohimenevänä. Olemme myös onnistuneet välttämään yleisten kulujemme lisääntymisen ja toimimaan niin, että varainhoitovuoden tulos ei ole negatiivinen. Näin vältyimme haitallisilta seurauksilta talousarvioon ja säilytimme käännöskeskuksen taloudellisen tasapainon pitkällä aikavälillä. Varainhoitovuoden 2002 taloushallintoon liittyvät yksityiskohtaiset tiedot on esitetty luvussa 7. Lukuun ottamatta yleisen taloudellisen kriisin vaikutuksia toimintaamme vuonna 2002 tapahtui myös myönteisiä asioita, joista seuraavassa on esimerkkejä. Asiakirjakäännösten määrä lisääntyi vuoden 2001 lyhytaikaisen laskun jälkeen: Toiminnan laji % asiak. käänn. 27,6 30,3 26,5 35,3 % tavaramerkit 72,4 69,7 73,5 64,7 YHTEENSÄ

8 Yhteistyösopimukset, joiden voimassaolo päättyi, uusittiin tai niistä neuvoteltiin uudelleen. Joissakin tapauksissa niitä täytyi mukauttaa asiakkaittemme muuttuneisiin tarpeisiin. Kyseessä ovat erityisesti Euroopan keskuspankki (Frankfurt), Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komission käännöspalvelu, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (Wien), Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (Lissabon), Europol (Haag), Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina), Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (Bilbao), yhteisön kasvilajikevirasto (Angers), Euroopan koulutussäätiö (Torino) ja sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (Alicante). Sopimukset, jotka on tehty tilintarkastustuomioistuimen (Luxemburg), Euroopan investointipankin (Luxemburg), Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (Luxemburg), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Thessaloniki) ja Alueiden komitean (Bryssel) kanssa, uusiutuivat ilman eri toimenpiteitä. Vuoden 2002 aikana neuvottelut uusien asiakkaiden kanssa saatiin tyydyttävästi päätökseen, ja yhteisstyösopimukset allekirjoitettiin. Kyseessä ovat Euroopan jälleenrakennusvirasto (Thessaloniki), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (Bryssel) ja Eurojust (Haag). Toimielinten välisessä käännösalan yhteistyössä käännöskeskus osallistui vuonna 2002 edelleen aktiivisesti toimielinten välisen käännöskomitean työhön, jota laajennettiin sisältämään myös tulkkaukseen liittyvä toimielinten välinen yhteistyö. Käännöskeskus toimi uutta teknologiaa käsittelevän alakomitean puheenjohtajana ja koordinoi sen toimintaa sekä osallistui aktiivisesti IATE-hankkeeseen, jonka avulla luodaan kaikkien Euroopan unionin toimielinten yhteinen termitietokanta. Tästä tärkeästä hankkeesta kerrotaan enemmän tämän toimintakertomuksen luvussa 5. Lopuksi haluan käännöskeskuksen päivittäisestä toiminnasta vastaavana ilmaista kiitollisuuteni hallintoneuvostoamme kohtaan. Sen ansiosta olemme voineet johtaa käännöskeskusta tasapainoisesti ja suuntautua tulevaisuuteen huolimatta niistä suurista vaikeuksista, joita olemme kohdanneet vuoden 2002 aikana. Kiitän myös asiakkaitamme luottamuksesta meitä kohtaan, ulkopuolisia yhteistyökumppaneitamme ammattitaidosta, joka on tarjonnut meille arvokasta apua, ja ennen kaikkea käännöskeskuksen henkilöstöä, jonka työlleen omistautumisen ja innostuksen ansiosta olemme selvinneet vuonna 2002 kohtaamistamme vaikeuksista. F. DE VICENTE Johtaja 6

9 LUKU 2 HALLINTONEUVOSTO A. TOIMINNAN PUITTEET Käännöskeskuksen valvontaelimessä eli hallintoneuvostossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja käännöskeskuksen kanssa sopimuksen tehneistä erillisvirastoista/toimielimistä sekä kaksi edustajaa Euroopan komissiosta. Hallintoneuvostossa on nyt edustettuina yhteensä 37 virastoa ja jäsenvaltiota, kun kolme uutta kumppanuussopimusta on allekirjoitettu. Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa: 14. maaliskuuta ja 24. lokakuuta. Viime kokouksessa oli uutena puheenjohtajana Euroopan komission ehdottama M. Vanden Abeele, komission käännöspalvelun pääjohtaja. Hallintoneuvoston sihteeristö järjesti 16. ja 17. kokouksen, päivitti asiakirjakokonaisuuksia, huolehti arkistoista ja julkaisuista ja seurasi jäsenten nimityksiä (36% varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä joko nimitettiin tehtäväänsä tai heidän kautensa uusittiin vuonna 2002). Sihteeristö toimitti myös kaksi kirjallista menettelyä kaikkien jäsenten kesken. Ensimmäinen niistä koski tietojen vaihtoa, jotta käännöskeskus voisi tehdä analyysin Euroopan unionin tulevan laajentumisen vaikutuksesta kunkin asiakkaansa käännösmäärärahoihin. Toisen kirjallisen menettelyn tarkoituksena oli saada hyödyllisiä ehdotuksia hallintoneuvoston työjärjestyksen muuttamiseksi, jonka luonnoksen laatimisen käännöskeskus on saanut tehtäväkseen. B. PÄÄTÖKSET JA KESKUSTELUNAIHEET Keskustelujen aiheet ja päätökset: 1. Rahoitus- ja talousarvioasiat Vuoden 2002 talousarvion toteutusta koskevan vastuuvapauden myöntäminen johtajalle. Korjaavan lisätalousarvion hyväksyminen vuodelle 2002, mikä johtui tarpeesta mukauttaa menot käännöskeskuksen todellisen toiminnan tasolle. Kyseessä on 13 prosentin vähennys käännösmäärässä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2003 talousarvion hyväksyminen. Sen mukaan käännösten kokonaismäärä on sivua ja sivun keskihinta 77,5 euroa, menot jakautuvat siten, että henkilöstön osuus on 52 %, alihankintakäännösten 30 %, toiminnan 13 % ja varamäärärahojen 5 %. Henkilöstötaulukossa on 138 tilapäistä ja 20 vakinaista tointa. Käännöskeskuksen varainhoitosääntöjen muutoksen tilanne. Muutos perustuu neuvoston 25 päivänä kesäkuuta 2002 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta antaman asetuksen (EY, Euratom) n:o 1605/2002 (EYVL n:o L 248, ) 185 artiklaan. Hallintoneuvosto on todennut ongelmat, jotka liittyvät lainsäädäntötyön etenemiseen laadittaessa puitevarainhoitoasetusta yhteisön luomia elimiä varten ja muutettaessa niiden perustamisasetuksia. Tämä lainsäädäntötyö edellyttää, että 7

10 hallintoneuvosto antaa lausuntonsa käännöskeskuksen laatimasta luonnoksesta. Hallintoneuvosto havaitsi olevan pelättävissä, että kaikki erillisvirastoja koskevat säännökset eivät olisi valmiina 1. tammikuuta 2003, joka on yleisen varainhoitoasetuksen voimaantulon päivämäärä. Tämän seurauksena olisi hallintoneuvoston mukaan riski, että yhteisön elinten perustamissäädökset ja yleinen varainhoitoasetus eivät pidä yhtä, jolloin voi syntyä lainopillisia ongelmia. Näin ollen käännöskeskusta kuten kaikkia muitakin erillisvirastoja varten on luotava väliaikainen ratkaisu, jota toimivaltaisten viranomaisten on vielä analysoitava. 2. Yleiset toimintaohjeet Vuoden 2001 toimintakertomus ja vuoden 2002 työohjelma hyväksyttiin käännöskeskuksen johtajan esittämien luonnosten pohjalta. Ehdotus käännöskeskuksen hankintoja ja sopimuksia käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa koskevien sääntöjen muuttamisesta hyväksyttiin. C. KESKEISET ASIAT 1. Toimitilat Käännöskeskuksen lopullisia toimitiloja koskevasta erittäin tärkeästä kysymyksestä todettakoon, että hallintoneuvosto tutustui Luxemburgin hallituksen esittämään suunnitelmaan Hammiin rakennettavasta talosta. Luxemburgin hallitus toimitti ensimmäiset asiaan liittyvät tiedot, jotka koskivat paikallisten viranomaisten luovutusehtoja, kiinteistöliisaukseen perustuvaa kustannusarviota, rakennuskapasiteettia ja -normeja sekä töiden suunnittelua. Ottaen huomioon tämän hankkeen suuret vaikutukset käännöskeskukseen hallintoneuvosto katsoi, että olisi vielä saatava lisätietoja ja neuvoteltava asiasta sekä taloudelliselta kannalta että paikan laadun ja mahdollisuuksien osalta, jotta hallintoneuvosto voisi ilmaista kantansa asiaan siihen täysin perehtyneenä. Se päätti hankkia ulkopuolisen asiantuntijalausunnon vakuuttuakseen siitä, että hinta ja tekniset ehdot vastaavat hankkeen tavoitteita. Hallintoneuvosto pyysi myös puheenjohtajaansa jatkamaan keskusteluja Luxemburgin viranomaisten kanssa, jotta asiaan saataisiin nopeasti enemmän selvyyttä. Maaliskuussa 2003 pidettävää kokousta varten on tarkoitus laatia raportti, johon sisältyy tietoja rahoitusta koskevista ministerien välisistä neuvotteluista. Ensimmäinen raportti suunnitelmista käännöskeskuksen muuttamiseksi Hammiin on jo saatu valmiiksi, ja se toimitettiin jäsenille vuoden 2002 lopulla. 2. Ulkopuolisesta arvioinnista tehdyn raportin seuranta Vuoden 2000 maaliskuussa hallintoneuvosto aloitti keskustelut käännöskeskuksen toimintatapojen mahdollisesta tarkistuksesta, josta säädetään perustamisasetuksen 19 artiklassa. Niinpä käännöskeskuksesta teetettiin ulkopuolinen arviointi (vuoden 2001 maaliskuussa). Hallintoneuvosto päätti, että analyysi tehdään kahdesta näkökulmasta, yhtäältä käännöskeskuksen säädöskehyksen kannalta ja toisaalta sen sisäisen organisaation kannalta. Tämän lähestymistavan tuloksena saatiin päätelmiä, jotka koskivat pääasiassa käännöskeskuksen toimintaa (sen roolin selventäminen toimielinten välisessä yhteistyössä ja tämän rahoitus, käännöskeskuksen tehtävien laajentaminen kaikkiin julkisiin elimiin, joiden toiminta liittyy Euroopan 8

11 unioniin), ja suosituksia, jotka koskivat käännöskeskuksen sisäistä hallintoa (käännöskeskuksen monivuotisen toimintasuunnitelman laatiminen vuosille ). Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimitti nämä päätelmät Euroopan komissiolle. Käännöskeskus esitti lokakuussa pidetyn kokouksen jälkeen monivuotisen toimintasuunnitelman. Se liittyy lokakuussa 2001 ehdotettujen toimenpiteiden jatkamiseen ulkopuolisessa arvioinnissa esitettyjen suositusten mukaisesti. Sen etenemisestä tiedotettiin jäsenille vuoden 2002 huhtikuussa. Toimintasuunnitelma heijastaa erityisesti käännöskeskuksen päätöstä ryhtyä kokonaisvaltaiseen laadunvarmistukseen EFQM-mallin (European Foundation for Quality Management) mukaisesti. Vuoden 2002 maaliskuussa käännöskeskus pyysi, että EFQM vahvistaisi sen sitoutuneen erinomaiseen laatuun pyrkimiseen (taso Committed to Excellence). Käännöskeskuksella on sopiva rakenne tällaista suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja tarkastamisen jatkuvaa kiertoa varten. Hallintoneuvosto suhtautuu hyvin myönteisesti ehdotettuun monivuotiseen toimintasuunnitelmaan. 3. Hallintoneuvoston työjärjestyksen uudistus Hallintoneuvosto antoi 16. kokouksessaan käännöskeskukselle tehtäväksi laatia luonnos työjärjestyksen uudistamiseksi. Tämä toimeksianto johtui sekä tarpeesta selventää tiettyjä säännöksiä että tarkistaa toimintamenetelmiä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Käännöskeskus esitti lokakuun kokouksessa tiedoksi luonnoksen, joka pohjautui analyysiin selvennettävistä/täydennettävistä kohdista, erillisvirastojen voimassa olevista tai luonnosvaiheessa olevista säännöistä sekä ehdotuksista, joita jäsenet olivat antaneet kohdassa A mainitussa kirjallisessa menettelyssä. Nopean mielipiteiden vaihdon jälkeen hallintoneuvosto päätti liittää tämän tekstin maaliskuun 2003 kokouksen esityslistaan hyväksyttäväksi. 9

12 LUKU 3 LAADUNHALLINTA Vuonna 2001 käännöskeskus päätti ottaa käyttöön kokonaisvaltaisen lähestymistavan laadunhallintaan. Se tutki eri vaihtoehtoja, esitteli ne kaikille henkilöstön jäsenille ja sai heidän mielipiteitään asiasta elektronisen keskustelufoorumin (Quality Forum) välityksellä. Päätös käyttää EFQM-mallia tehtiin saman vuoden lopussa. A. KULMAKIVI: EFQM-MALLI 1. Johdanto 14 eurooppalaista yritystä perusti vuonna 1988 EFQM:n (European Foundation for Quality Management), jonka tarkoituksena on edistää kestävää laadunvarmistusta Euroopassa. Koska oli tarpeen luoda puitteet laadun kehittämisen mittaamiseksi ja ohjaamiseksi, se laati EFQMlaadunhallintamallin. Tätä mallia käyttävät nyt tuhannet organisaatiot eri puolilla maailmaa. Se tarjoaa niille yhteisen kielen ja johtamisvälineen ja helpottaa siten hyvien käytännön ratkaisujen jakamista eri toiminta-aloilla. 2. Hyvän laadun peruskäsitteet EFQM-malli pohjautuu kahdeksaan peruskäsitteeseen: tuloksiin suuntautuminen; asiakkaiden tarpeet; johtajuus ja tavoitteiden johdonmukaisuus; prosessijohtaminen ja tosiasioihin nojautuminen; henkilöstön kehittäminen ja sen osallistuminen; jatkuva koulutus, innovaatiot ja parannukset; kumppanuuksien kehittäminen ja vastuu yhteisöön nähden. 3. Laadunhallintamallin rakenne ja soveltaminen EFQM-mallin mukaan organisaation on hyvään laatuun pyrkiessään ensinnäkin tiedettävä, mitkä sen vahvat puolet ovat ja millä alueilla sen olisi tehtävä parannuksia, ja sen olisi suoritettava itsearviointi, jotta menettely olisi tehokas. Tätä varten EFQM-mallissa ehdotetaan hyvien käytännön ratkaisujen kehystä, joka on koottu yhdeksän kriteerin perusteella: johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja keskeiset suorituskykytulokset. Viisi ensimmäistä kriteeriä ( tekijät ) liittyvät organisaation toimintaan ja neljä muuta ( tulokset ) sen saavutuksiin. Kutakin kriteeriä vastaa sarja kysymyksiä, joiden tarkoituksena on määrittää organisaation suoritus kullakin alueella. Loogisesti katsoen tulokset riippuvat tekijöistä. Malli ei ole kuitenkaan yksisuuntainen, vaan on aivan yhtä tärkeää, että organisaation johtajat kehittävät ja mukauttavat tekijöitä saatujen tulosten mukaisesti. 10

13 4. EFQM-mallin mukaiset laadun tasot EFQM-mallissa on laadun eri tasoja. Taso Committed to Excellence osoittaa, että organisaatio on saavuttanut ensimmäisen vaiheen sitoutumisessa laadun parantamiseen. Nyt maaliskuussa käännöskeskus on tehnyt EFQM:lle pyynnön, että EFQM vahvistaisi sen saavuttaneen tämän vaiheen. Tämä sitoutuminen tarkoittaa, että käännöskeskus suorittaa sisäisen arvioinnin kaikista johtamisensa ja toimintansa näkökohdista, havaitsee yleiset alueet, joilla sen on syytä tehdä parannuksia ja määrittelee kolme parannustoimenpidettä, jotka toteutetaan määrätyn ajan kuluessa (9 kuukautta). Ennen tämän määräajan loppua käännöskeskuksen on kyettävä osoittamaan, että parannustoimenpiteet on todella toteutettu. EFQM:n edustajan on todennettava tämä tulos. Taso Recognised for Excellence merkitsee hyvin johdettua organisaatiota, joka on tiellä erinomaiseen laatuun organisatorisessa mielessä. Tason European Quality Award Level ovat saavuttaneet organisaatiot, jotka haluavat olla Euroopan tai maailman parhaita laadun suhteen. Tähän luokkaan kuuluvat loppukilpailuun päässeet ja palkinnon saaneet organisaatiot. B. ITSEARVIOINTI, TULOKSET JA SEURANTATOIMENPITEET 1. Itsearviointityöryhmä Käännöskeskus suoritti ensimmäisen itsearviointinsa 27. ja 28. kesäkuuta. Se suoritettiin työpajan muodossa, johon osallistuivat osastopäälliköt, jotkut jaostopäälliköt ja yksi henkilöstökomitean jäsen. Ryhmä käsitteli kaikkiaan 90 kysymystä, jotka pohjautuivat EFQM-malliin, ja määritteli ensisijaisiksi kahdeksan parannustoimenpidettä, joista kolme ensimmäistä EFQM:n on määrä vahvistaa: käännöskeskuksen strategian selventäminen prosessien määrittely ja niiden muodon määrittäminen tärkeimpien indikaattorien määrittäminen suoritusten ja käännöskeskuksesta vallitsevien käsitysten mittaamiseen käännöskeskuksen arvojen määrittely ja soveltaminen johtamistyylien määrittely ja toteuttaminen tunnustuksen antamisen ja kannustamisen järjestelmän kehittäminen käännöskeskuksen sisäisen viestintäpolitiikan arviointi ja tarkistus (sekä tiedotus että vuoropuhelu) käännöskeskuksen ulkoisen viestintäpolitiikan arviointi ja tarkistus. Ensimmäisestä parannustoimenpiteestä eli strategian selventämisestä käytiin keskusteluja syyskuusta marraskuuhun, ja tuloksena oli visioluonnos. Se tulee olemaan panoksena strategian parissa vuonna 2003 tehtävään työhön. Toinen hyväksytty aloite koskee prosessien määrittelemistä ja muodon antamista niille. Konsulttipalvelujen hankkimiseksi johdon tueksi julkaistiin tarjouspyyntö, ja ensimmäinen kokous ulkopuolisen konsultin kanssa pidettiin 11

14 joulukuussa. Kolmas toimenpide eli suoritusta ja käännöskeskuksesta vallitsevia käsityksiä mittaavat indikaattorit on tarkoitus toteuttaa vuonna 2003; tämä edellyttää selkeän vision ja strategian määrittelemistä. 2. Kysely henkilöstön keskuudessa Henkilöstön keskuudessa suoritetulla kyselyllä on ollut hyvin tärkeä osa käännöskeskuksen itsearvioinnissa. Kaikille henkilöstön jäsenille toimitettiin kyselylomake, joka koski heidän mielipiteitään käännöskeskuksen toiminnasta. Kyselylomake kattoi laajan kirjon alueita mukaan lukien johtaminen, käännöskeskuksen politiikka ja strategia, tapa, jolla henkilöstöä ja muita resursseja hallinnoidaan, sisäinen viestintä ja vuoropuhelu, koulutus, se, kokeeko henkilöstö itseään arvostettavan, henkilöstön käsitys asiakkaiden tarpeista ja erilaisten sisäisten prosessien limittäisyys. Kaikkiaan 143 henkilöstä 102 (71,3 %) vastasi kyselyyn. Tulosten kirjaaminen oli huomattava tehtävä, sillä kyselylomakkeessa oli 56 kysymystä, joissa oli monta vastausvaihtoehtoa, 4 kysymystä, joihin vastattiin vapaamuotoisesti, sekä huomautuksia varten varattu kohta. Laadunhallintajaosto kirjasi vastausta kysymyksiin, joissa oli monta vastausvaihtoehtoa, 306 avovastausta, prioriteettien yhdistelmää ja suuren määrän huomautuksia. Tulokset osoittivat, että joitakin alueita on syytä pohtia: viestintä, käännöskeskuksen politiikan ja strategian ymmärtäminen, kannustus parannuksiin, tunnustuksen antaminen ja toiminta. Täydennyksenä osastojen välisiin keskusteluihin kaikkien yksiköiden vastaaville järjestettiin 2. joulukuuta seminaari aiheesta johtajuus. Kukin yksikkö laati sitten luettelon ehdotuksistaan. Tämän seurantaprosessin päätyttyä laaditaan toimintasuunnitelma ja prioriteetit (vuoden 2003 alussa). 3. Päätelmät EFQM-mallin etuna on, että siinä käytetään pitkän tähtäyksen aikaväliä ja että se kattaa organisaation toiminnan kaikki näkökohdat. Se varmistaa osaltaan, että ei unohdeta niitäkään johtajuuden elementtejä, jotka eivät ole konkreettisia, ja se ohjaa organisaatiota kestävään laatuun. Koska malli on kokonaisvaltainen, itsearvioinnin prosessi tuottaa paljon mahdollisuuksia parannustoimenpiteiksi, joita ei kaikkia voida toteuttaa samanaikaisesti. Käännöskeskus on määrittänyt ensisijaiset toimenpiteensä ja on sitoutunut ensimmäiseen suunnitelmaan. 12

15 LUKU 4 KÄÄNTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ TOIMINTA A. TYÖMÄÄRÄ 1. Toiminnan kehitys Työmäärä (asiakirjat ja yhteisön tavaramerkit) käännettyjen sivujen lukumääränä on vähentynyt. Kokonaismäärä on sivua, joten se ei saavuttanut ennakoitua sivun määrää. Tämä väheneminen liittyy oleellisesti siihen, että sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) on lähettänyt merkittävästi vähemmän yhteisön tavaramerkkejä käännettäviksi: niitä oli sivua, kun määrä vuonna 2001 oli sivua. Yhteisön tavaramerkkien käännökset ovat kuitenkin edelleen suurin osa eli 64,7 % koko käännöstyöstä (vuonna 2001 niiden osuus oli 73 %). Sen sijaan asiakirjatyyppisten käännösten sivumäärä on lisääntynyt (niitä oli sivua, kun vastaava määrä vuonna 2001 oli sivua). Tämä johtuu yhtäältä siitä, että käännöksiä pyydettiin enemmän Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden kielille ja muille yhteisöön kuulumattomille kielille (3 593 sivua, kun vastaava määrä vuonna 2001 oli sivua), ja toisaalta uusille asiakkaille tehtävistä töistä (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto ja Eurojust) sivua käännätettiin alihankintana ja sivua sisäisesti. Seuraavasta taulukosta käy ilmi toiminnan kehitys käännöskeskuksen toiminnan aloittamisesta lähtien. VUOSI SIVUJA YHTEENSÄ MUUTOS SIVUJEN MUUTOS PROSENTTEINA LUKUMÄÄRÄNÄ , , , , , , ,9 13

16 2. Sisäisten resurssien organisointi Käännöskeskuksen tärkeimpään osastoon eli käännösosastoon kuului 31. joulukuuta kaikkiaan 85 henkilöä, joista 60 oli kääntäjiä. Työn suunnittelun jaostoon kuuluu 13 henkilöä ja freelancejaostoon 6 henkilöä. Kuusi henkilöä (sihteeristö, kirjastohenkilöstö ja tietotekniikan yhteyshenkilö) työskentelee suoraan osastopäällikön alaisuudessa. Koska kääntäjien ja tukihenkilöstön käytössä on jatkuvasti kasvava määrä tietoteknisiä apuvälineitä, on luotu tietotekniikan yhteyshenkilön toimi. Hänen päätehtävinään ovat tietoteknisten tarpeiden määrittäminen, koordinointi muiden yksiköiden kanssa ja uusien sovellusten testaus. Erityistä huomiota on kiinnitetty kääntäjien kielitaitoa koskevien tietojen päivittämiseen. Tämän ansiosta on voitu määrittää paitsi kunkin kääntäjän hankkimat uudet taidot myös heidän mieltymyksensä käännöskeskuksen eri asiakkaiden erikoisaloihin. Näin käännös- ja tarkastustyöt on voitu jakaa paremmin yksilöllisten taitojen mukaisesti. Koko osasto on myös jatkanut työmenetelmiensä ja palvelun laadun parantamista. Esimerkkeinä voidaan mainita ohjeiden laatiminen ja viiteasiakirjat ulkopuolisilla kääntäjillä teetettäviä oikeudellisten asiakirjojen käännöksiä varten sekä yleisluonteisemmat ohjeet (EU:n 11 virallisella kielellä), jotka sisältävät linkkejä käännöskeskuksen asiakkaiden ja EU:n toimielinten sivustoille. B. SUHTEET ASIAKKAISIIN 1. Vuoropuhelu Tietoja vaihdetaan säännöllisesti kaikkien asiakkaiden kanssa. Tämä on tietenkin välttämätöntä, jotta käännöskeskus olisi perillä käännösten kysynnän kehityksestä ja voisi siten mukauttaa resurssinsa työn määrän vaihteluihin ja uusiin tarpeisiin. Yhteydenpidossa asiakkaiden kanssa käännöskeskuksen koordinaattoreilla on tärkeä merkitys, koska he voivat osaltaan helpottaa työtovereittensa työtä ja vaikuttaa käännösten laadun parantamiseen erityistietojensa avulla. Erilaisia hankkeita saatiin päätökseen tällä saralla, kuten sääntöjen laatiminen bibliografioiden kääntämistä varten, ohjeet erikoistermien kääntämiseen ym. Jotkut koordinaattorit ovat lisäksi määrittäneet yhteistyössä kieliteknologian jaoston kanssa tärkeimmistä asiakirjoista poimitun perusterminologian, jonka kääntäjät ovat tarkastaneet ja joka on sitten toimitettu asiakkaalle vahvistettavaksi. Virastoihin on tehty myös vierailuja, joilla on keskusteltu yhteistyötavoista terminologian ja viiteasiakirjojen suhteen. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston kanssa järjestettiin vuoden loppupuoliskolla erityisiä tapaamisia. Harmonisointiviraston juristi-lingvistit ja sen käännöstyön suunnitteluyksikön jäsenet kävivät kahteen otteeseen tutustumassa käännöskeskuksen käännösosastoon. Näissä tilaisuuksissa vaihdettiin tietoja sekä määritettiin oikeudellisia tekstejä käännettäessä tarvittavaa terminologiaa ja viiteasiakirjoja. Kumpikin osapuoli piti näitä tapaamisia hyvin hyödyllisinä ja toivoi, että sellaisia järjestettäisiin säännöllisemmin. Vuoropuheluun asiakkaiden kanssa liittyvät myös lomakkeet, joilla mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä. Lomake lähetetään automaattisesti jokaisen toimitetun käännöksen yhteydessä. Asiakas lähettää halutessaan täytetyn lomakkeen takaisin käännöskeskukseen ja voi siten ilmoittaa käännöskeskukselle helposti ja nopeasti erityisistä termiongelmista, toivomastaan 14

17 esitystavasta ja tyylistä, myönteisistä arvioistaan ym. Liitteessä VII on esitetty tulokset. Valitettavasti palautteen määrä, joka oli jo alhainen vuonna 2001, (1,5 % kaikista käännöksistä) laski edelleen vuonna 2002 (1,29 %). On kuitenkin myönteistä, että kielteisen palautteen osuus käännösten kokonaismäärästä laski 0,78 prosentista vuonna ,62 prosenttiin vuonna Nämä luvut sisältävät kaikenlaisen palautteen, joskin suurin osa siitä on saatu asiakkaille käännöksen mukana toimitetuista asiakastyytyväisyyttä koskevista lomakkeista. Näiden tulosten analysointi osoittaa, että yleisin ongelma asiakkaiden mielestä on terminologia. Kussakin tapauksessa ongelmaa on tarkasteltu sisäisesti sen perussyyn löytämiseksi, ja asiakkaille on ilmoitettu tämän tarkastelun tuloksesta. Tarvittaessa haluttu terminologia on lisätty käännöskeskuksen tietokantaan tulevaa käyttöä varten. Lukuun ottamatta näitä tapauskohtaisia toimenpiteitä tästä palautteesta ilmenevät suuntaukset ovat kuitenkin liian vähäisiä, jotta niiden perusteella voitaisiin tehdä yleisiä päätöksiä. 2. Pyrkimykset yksinkertaistamiseen a) Työnkulku Käännöskeskuksen kaksi työnkulkujärjestelmää, Flosys (asiakirjat) ja Nemo (tavaramerkit) kehitettiin vuonna 2001, ja niitä on parannettu lisäämällä niihin erilaisia moduuleja. Tarkoituksena oli parantaa niiden suorituskykyä ja myös mukauttaa ne paremmin käyttäjien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Flosys-järjestelmään lisättiin sen ensimmäisen käyttövuoden aikana erilaisia teknisiä ja käsitteellisiä parannuksia. Useita asiakirjojen kääntämisessä käytettäviin sovelluksiin liittyviä moduuleja kehitettiin ja lisättiin siihen (Excel TRADOS TWB:tä varten, Powerpoint TRADOS TWB:tä varten, HTML TRADOS Tag Editoria varten ja XML TRADOS Tag Editoria varten). Tämän ansiosta melkein kaikki asiakkailta elektronisesti tulevat alkuperäiset tekstit voidaan nyt käsitellä kokonaan Flosys-järjestelmässä käännöksen apuvälineitä käyttäen. Myös työ, joka liittyy moduulin "viiteasiakirjat" yhdistämiseen tähän järjestelmään, on saatettu loppuun. Tämän moduulin ansiosta kääntäjille ja käännösten tarkastajille sekä myös freelancekääntäjille voidaan siirtää nopeammin ja varmemmin heidän tarvitsemansa tiedot viiteasiakirjoista Lotus Notes -järjestelmässä, joka on yhdistetty työnkulkuun. Se saataneen toimintavalmiiksi vuoden 2003 aikana. Flosys Web -moduuli, joka esiteltiin asiakkaille huhtikuussa pidetyssä kokouksessa, on kehitetty kokonaan valmiiksi, ja sitä testattiin heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Sen käyttöönoton ajankohdaksi määrättiin 1. tammikuuta Tämän järjestelmän ansiosta käännöskeskuksen eri asiakkaat voivat itse kirjata käännöspyyntönsä suojatulle Internetsivustolle. Näin käännöstilausta koskevan lomakkeen tiedot käsitellään elektronisesti koko työnkulun ajan asiakkaan suorittamasta koodauksesta lähtien. NEMO-järjestelmää on parannettu ottamalla käyttöön kaksi uutta sisäistä versiota, toinen keväällä ja toinen alkusyksystä. Muutokset merkitsivät uusien toimintojen lisäämistä käännösja tarkastusliittymiin sekä palvelinta koskevia monimutkaisempia mukautuksia. Vuoden lopussa ulkopuolisille kääntäjille toimitettiin toinen, parannettu versio. Käännöskeskuksessa suoritettiin sisäinen kysely käyttäjien tyytyväisyydestä. Se osoitti, että järjestelmään oltiin yleisesti ottaen 15

18 tyytyväisiä. Kyselyn ansiosta saatiin myös hyvin arvokkaita ehdotuksia järjestelmän parantamiseksi, ja se osoitti, että sovellusta kehitettiin oikeaan suuntaan. Seurantatoimenpiteinä on otettu käyttöön joitakin väliaikaisia ja joitakin pysyviä ratkaisuja. Vuoden 2003 kuluessa lisätään asteittain uusia muutoksia. b) Translator s Workbench -ohjelma Translator s Workbench (TWB) ryhmä keskittyi neljään aihekokonaisuuteen: Erilaisten käännösmoduulien kehittäminen TWB:n kanssa (Excel TRADOS TWB:tä varten, Powerpoint TRADOS TWB:tä varten, HTML TRADOS Tag Editoria varten ja XML TRADOS Tag Editoria varten). Eri muistien ylläpito (tietokannat, jotka koostuvat lähtökielestä kohdekieleen käännetyistä lauseista). Tässä on syytä täsmentää, että hallinta-alueiden määrää on vähennetty 16:sta 14:ään ja että muistien määrää on vähennetty 180:een. Syötettyjen lausekokonaisuuksien (lauseiden ja niiden käännösten) kokonaismäärä on noin EUROPOL-muisteja on nyt 38, ja niissä on hakukokonaisuutta. Linjaukset, jotka ovat käännöstyön pohjana TWB:ssä. TWB-järjestelmien teknisten ongelmien ratkaiseminen. Lisäksi ryhmä on osallistunut hyvin erikoistuneisiin teknisen alan kokouksiin ja seminaareihin saadakseen lisätietoa alan viimeisimmistä uutuuksista. c) Viiteasiakirjat Viiteasiakirjayksikkö on ollut toiminnassa vähän yli vuoden. Sen tehtävänä on ollut tehdä valmistelutyötä 1300 asiakirjaa varten hallinnon tai juridiikan alalta tai erikoistuneemmilta aloilta kuten esimerkiksi työterveys ja työturvallisuus, rotusyrjintä ja muukalaisviha, yhteisön tavaramerkit ja mallit jne. Tähän työhön liittyi noin 4000 asiakirjaa paperimuodossa, elektronisessa muodossa ja Internetissä. Lisäksi laadittiin tietokanta, joka sisältää kaikki käännöskeskuksen OHMI:lle kääntämät riitaasioihin liittyvät oikeudelliset asiakirjat. Siinä on nyt jo hakumahdollisuutta ja sitä saatetaan ajan tasalle päivittäin. Yksikkö on myös tehnyt huomattavan määrän asiakirjahakuja Internetistä ja muista lähteistä tulevien jäsenvaltioiden osalta. Näin se voi vastata tulevien virallisten kielten erityisiin käännöstarpeisiin ja myöskin perustaa asiakirjapankin (perustamisasetukset, täytäntöönpanoasetukset ym.), joka on tarpeen tässä laajentumista edeltävässä vaiheessa. 3. Uusi terminologiaa koskeva strategia Vuoden 2001 lopulla tehtiin ulkopuolisten kääntäjien tyytyväisyyttä mittaava kyselytutkimus. Heitä pyydettiin kertomaan mielipiteensä käännöskeskuksen heidän käyttöönsä toimittamista terminologisista resursseista. Vastaajista 36 prosenttia piti käännettävien tekstien mukana lähetettyjä sanalistoja usein sopivina ja 25 prosenttia joskus sopivina. Freelance-sivustolta Internetistä ladattavat terminologiset tiedot olivat 44 prosentin mielestä usein sopivia ja 19 prosentin mielestä joskus sopivia. Asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavat lomakkeet, jotka seuraavat automaattisesti jokaisen lähetetyn käännöksen mukana, osoittavat, että suurin osa kielteisestä palautteesta koskee termiongelmia 16

19 (ks. liite VII). Ne voidaan jakaa kahteen kategoriaan: lähtötekstin termien kattaminen vain osittain ja sellaisten oikeiden termien puuttuminen, joita olisi saatavilla asiakasta koskevista lähteistä. Näiden tietojen pohjalta käännöskeskus on kehittänyt lähestymistavan, jonka avulla näitä kahta asiaa voidaan käsitellä järjestelmällisesti. Se koostuu neljästä osasta: Erityisten asiakirjaresurssien luominen Alkuvaiheessa, ennen kuin päästään kehittyneempään järjestelmään, sanalistoja laaditaan tietyntyyppisiä asiakirjoja ja tiettyjä asiakkaita varten, esimerkiksi vuosikertomuksia tai tiedotteita varten. Nykyisten resurssien käyttäminen hyväksi Käännöskeskuksen aiemmin kääntämät tekstit ovat huomattava kielellinen resurssi. Monien markkinoilla olevien ohjelmien avulla voidaan poimia termejä puoliautomaattisesti monikielisistä tekstikokoelmista. Näiden järjestelmien ansiosta yksikielisiä tai linjaustoiminnolla käsiteltyjä kaksikielisiä tekstejä voidaan käydä läpi ja saada mahdollisesti sopivia termilistoja ja niiden käännöksiä uusien termisanastojen laatimiseksi. Termiresurssien vahvistaminen ja korjaaminen Käännöskeskuksen termiresurssien vahvistaminen on tärkeää työtä laadunvarmistuksen kannalta. Jos virastot tai kansallisten viranomaisten asiantuntijat vahvistaisivat selkeästi sanalistat, virastot voisivat vaatia käännöskeskusta käyttämään näitä sanalistoja käännöksissään. Käännöskeskuksen termitietokanta (EUROTERMS) Vuonna 2002 EUROTERMS-tietokannan hakusanojen määrä kasvoi huomattavasti (yhteensä sanalla). Määrä kasvoi eniten Euroopan ympäristökeskuksen terminologian osalta (noin 6850 hakusanaa), ja toisena oli Euroopan lääkearviointivirasto (1000 hakusanaa). Tietokannassa on nyt hakusanaa. Käännöskeskuksen kääntäjät ovat lisänneet uusia hakusanoja, ja termityöryhmä on kerännyt ulkopuolisia sanalistoja ja lisännyt ne tietokantaan. C. ALIHANKINTAKÄÄNNÖKSET 1. Sopimuspolitiikka Käännöskeskus järjesti yksitoista tarjouskilpailua puitesopimusten tekemiseksi teknisten tekstien kääntämisestä teollis-/immateriaalioikeuksien alalla kaikille Euroopan unionin virallisille kielille. Käännösten kokonaismääräksi on ennakoitu noin sivua vuodessa (kaikki tarjouspyynnöt yhteensä). Näiden tarjouspyyntöjen perusteella tehdyt sopimukset tulevat voimaan vuonna Käännöskeskus julkaisi lisäksi huhtikuussa kiinnostuksenilmaisupyynnön, joka koski alihankintakäännöksiä englannista portugaliksi, islanniksi ja norjaksi. Sen perusteella laadittiin kolme ehdokasluetteloa mainittujen kieliyhdistelmien osalta. Luettelot ovat voimassa vuoden 2004 loppuun asti. Kuten aikaisempinakin vuosina, käännöskeskus julkaisi nämä pyynnöt sekä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä että myös omalla Internet-sivustollaan. Kaikki tarjouksen esittämisessä tarvittavat asiakirjat ovat siis saatavissa elektronisesti. Näin hakijat voivat myös ilmaista kiinnostuksensa tarjouspyyntöä kohtaan elektronisella lomakkeella, jonka kopio kirjautuu 17

20 automaattisesti käännöskeskuksen Internet-palvelimelle. Elektronisen lomakkeen tietoja käytetään niiden todentamisen jälkeen tietokantaa varten, jolla voidaan seurata koko menettelyä kirjaamisesta lähtien sopimuksen tekemiseen ja sen jälkeenkin, sillä samaa tietokantaa käytetään jaettaessa käännöstöitä ja se on sovitettu yhteen taloushallinnon järjestelmän kanssa. Tietojen saatavuus elektronisessa muodossa jo menettelyn alusta lähtien on selvästi hyödyllistä, koska se säästää aikaa, vähentää menettelyyn tarvittavan henkilöstön, materiaalin ja välineiden (paperi, kirjekuoret, tulostimet ym.) tarvetta, vähentää postituskuluja ja helpottaa hallinnointia siten, että tietokanta voidaan ladata ennakolta. SOPIMUKSIA KOSKEVAT TIEDOT TM AMI EN >PT/IS/NO Ilmoitusten julkaiseminen 16. ja 19. elokuuta huhtikuuta 2002 Sopimusten voimaantulo 6. tammikuuta 2003 Vain luettelo Kiinnostuksenilmaisujen/kirjausten määrä (Internet-sivusto) Saatujen tarjousten/ehdokkaiden lukumäärä Hyväksyttyjen tarjousten/ehdokkaiden lukumäärä Luetteloihin merkittyjen yritysten lukumäärä Sopimusosapuolten hallinnointi ja tiedottaminen Freelance-jaosto osallistui aktiivisesti monenlaiseen tiedottamiseen ulkopuolisille kääntäjille. Helmikuussa vahvistettiin uudet talousteksteihin liittyvät luettelot (talouden alan tekstien kääntäminen englannista ja ranskasta kaikkiin unionin virallisiin kieliin) ja uudet ympäristöteksteihin liittyvät luettelot (ympäristöasioita koskevat tekstit englannista kaikkiin unionin virallisiin kieliin sekä norjaan ja islantiin). Kaikille sopimuksen saaneille lähetettiin kirje, jossa heitä kehotettiin kirjautumaan Internetin rajoitetulle freelance-sivustolle, jolta he saisivat tietoa työtavoista, laskutuksesta, asemastaan luettelossa, käännöskeskuksen termimuisteista ym. asioista. Tämä tiedotusmenettely uusille toimeksisaajille järjestetään vastedes automaattisesti kaikkien uusien luetteloiden vahvistamisen yhteydessä. Kaikkia erillisvirastojen viiteasiakirjoja on ryhdytty järjestämään uudelleen ja luetteloimaan. Tätä laajamittaista työtä ei voida toteuttaa ilman arvokasta yhteistyötä käännöskeskuksen asiakkaiden koordinaattorien kanssa. Tämä vaihe suoritetaan ennen kuin viiteasiakirjat lisätään Internetin freelance-sivuston kohtaan Translation Help, josta ulkopuoliset kääntäjät saavat ne käyttöönsä ennen käännöstyön aloittamista. Lisäksi työnkulkujärjestelmästä (Flosys) voidaan nyt liittää automaattisesti viiteasiakirjoja ulkopuolisille kääntäjille lähetettäviin viesteihin. Tämä merkitsee kiistämättä ajansäästöä sekä pienentää niiden virheiden riskiä, joita voi aiheutua saman tiedon syöttämisestä moneen kertaan. Ulkopuoliset kääntäjät saavat siis luotettavat viiteasiakirjat, jotka liittyvät useinkin vaikeaan ja hankalaan käännöstyöhön. Tiedotusta hoidetaan myös Newsletter-tiedotteilla. Ne keskittyvät sellaisiin aiheisiin kuin käännöskeskuksen sisäinen arviointikomitea ja ulkopuolisille kääntäjille tehty kysely tyytyväisyydestä. 18

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 406/33 C 406/33 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaus (98/C 406/06) 1.1 Tämä kertomus annetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO CT/CA-012/2004/01FI EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN PÄÄTÖS, JOKA KOSKEE YLEISÖN TUTUSTUMISMAHDOLLISUUDESTA ASIAKIRJOIHIN ANNETUN ASETUKSEN (EY) N:O 1049/2001 TÄYTÄNTÖÖNPANOA HALLINTONEUVOSTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 EUROPANPARLAMENTI PV 6/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta Bryssel SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 2. Keskustelu Louise Weiss -rakennuksessa suoritetun

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) 14594/02 PUBLIC LIMITE ELARG 386 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Laajentumistyöryhmä Päivämäärä: 22. marraskuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

(2002/813/EY) 1 artikla

(2002/813/EY) 1 artikla L 280/62 18.10.2002 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE IV EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 1/2014

LISÄTALOUSARVIO 1/2014 Haldusnõukogu LISÄTALOUSARVIO CT/CA-026/FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. Yleistä B. Hinnat C. Tulot D. Menot II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULOTAULUKKO IV. MENOTAULUKKO LIITE 1 HENKILÖSTÖTAULUKKO

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot