FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1

2 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden merkityksen 7 Tuotteistus lisää kustannus tietoisuutta 8 Toimi 2010 tehokkuutta tilaaja tuottaja-malleihin 10 Moniosaaminen on valttia johdon konsultoinnissa FCG:n Tuottava kuntaliitos -hankkeeseen osallistui kahdeksan kuntaliitoksen tehnyttä kuntaa. Lappeenrannasta mukana hankkeessa oli kehitysjohtaja Markku Heinonen. Kuva: Jarmo Teinilä. 12 Johtajuusvalmennusta luottamushenkilöjohdolle 14 Koulutuskumppanuus kukoistaa Lappeenrannassa 16 FCG mukana Rovaniemen kehittämisessä 18 Yhdistyksestä vaikuttajaorganisaatioksi 19 Tännekö tuulivoimaloita? 20 Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon FCG Consulting People on FCG:n sidosryhmä lehti. Julkaisija FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, Helsinki Puhelin , faksi Sähköposti 21 FCG konsultoi koulujen rakentamisessa 22 Ratkaisuehdotus Kazakstanin pop-yhdisteongelmaan 24 FCG-uutisia 26 Juhani Niva eläkkeelle Oulusta 26 Nimityksiä FCG:llä Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Osoitteenmuutokset verkon kautta > yhteystiedot > yhteystietojen muutos Painopaikka Lönnberg Painot Oy, Helsinki FCG Consulting People 1/2010

3 Pääkirjoitus Arvoisa lukija, Kunnissa on parhaillaan menossa kiinnostava uudistumisvaihe, jossa pohditaan kuntien elinvoimaisuutta ja kykyä menestyä tulevaisuudessa. Rakenteiden uudistaminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii aikaa ja erityisesti osaavaa johtamista. Tätä johtamista FCG tukee omilla koulutus- ja konsultointipalveluillaan. Olemme olleet vuosien kuluessa mukana monenlaisissa kuntien ja niitä lähellä olevien organisaatioiden kehittämishankkeissa. Tämän lehden keskeinen teema on kuntajohtamisen kehittäminen. Lehdessämme on asiaa kuntaliitoksista, kuntien tuottavuuden kehittämiseen liittyvistä hankkeista ja kuntien johtajille suunnatuista valmennusohjelmista. Kerromme tässä lehdessä esimerkiksi Lappeenrannasta, jossa olemme olleet pitkään kaupungin yhteistyökumppanina koulutusten järjestämisessä. Lisäksi mukana on asiakkaitamme Rovaniemeltä, Järvenpäästä, Haminasta, Joensuusta, Oulusta, Jyväskylästä, Viitasaarelta.. Sidosryhmälehtemme on jaossa myös Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumissa, joka on yksi merkittävimmistä kuntajohtajien vuotuisista verkottumistapahtumista. Tähän Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyössä järjestämään perinteiseen tapahtumaan odotetaan jälleen noin viittäsataa osallistujaa. Tapahtuman rinnakkaisseminaarina järjestetään myös ICTfoorumi, jossa tuottavuutta käsitellään tietohallinnon ratkaisujen näkökulmista. Mikäli lehden sisältö herättää kysymyksiä tai antaa aihetta palautteeseen, sitä otamme mielellämme vastaan. Palautteen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseeen Antoisia lukuhetkiä! Paul Paukku FCG Consulting People 1/2010 3

4 Tavoitteena elinvoimainen kunta Teksti: Paula Böhling Kuvat: Jarmo Teinilä Kuntaliitoksen tavoitteena on turvata yksittäisten kuntien, seudun ja alueen elinvoimaisuus ja toimintakyky muuttuvassa ympäristössä toisin sanoen se, että ne selviävät tulevaisuuden haasteista ja menestyvät. Liitosprosessi selvityksineen kestää yleensä useita vuosia. Siinä voidaan tunnistaa ainakin seuraavat vaiheet: kuntaliitoksen esiselvitys, kuntaliitosselvitys ja sopimusneuvottelut, kuntaliitospäätös siihen liittyvine neuvotteluineen, kuntaliitoksen valmistelu sekä kuntaliitoksen täytäntöönpano. Usein puhutaan ehkä korostetustikin palveluista, koska ne näkyvät kuntalaisille selvimmin, mutta yhtä lailla monen muun asian on oltava kunnossa: infran on toimittava. Kunnan on oltava elinkeino- ja väestörakenteeltaan sellainen, että se kiinnostaa myös yrityksiä, jolloin saadaan verotuloja ja kunnan työllisyysaste pysyy mahdollisimman korkeana. Tärkeitä ovat myös imagotekijät eli että kunta vetää puoleensa eri alojen osaajia, kertoo johtava konsultti Markus Pauni FCG:ltä. Strategista pohdintaa Kuntaliitosselvityksessä arvioidaan, mitä hyötyjä liitoksella on mahdollista saavuttaa ja mitä haittoja siitä voisi olla. Asioita palastellaan ja tarkastellaan eri näkökulmista. Oleellista on hahmottaa, voisiko kunta menestyä paremmin, jos sen hartiat olisivat leveämmät. Se on paljolti strategista mietintää, joka tapahtuu työryhmissä syntyvän aineiston ja neuvottelupöydissä käytyjen keskustelujen perusteella, Pauni kuvailee. Konsultoidessaan kuntaliitosselvityksiä FCG:n asiantuntijat käyttävät keskustelun apuvälineenä Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta -kehikkoa. Siinä liitoksen tavoitteita ja vaikutuksia tarkastellaan viidestä näkökulmasta: palvelut ja asiakkaat, henkilöstö ja talous, yhdyskunta ja ympäristö, elinkeinot ja työllisyys sekä demokratia ja johtaminen. Näiden asioiden pitää olla kunnossa, jotta kunta voisi väittää olevansa toimiva ja elinvoimainen Pauni tähdentää. Työskentelymalli jäsentää ja yksinkertaistaa asiaa, jotta päätöksen tekeminen olisi kunnille helpompaa. Liitoksen hyödyt ja haitat arvioidaan yhteisvoimin Yleensä kuntaliitosselvitystä varten perustetaan ohjausryhmä, jossa ovat mukana ainakin kunnanjohtajat ja kuntien johtavat poliitikot, sekä projektiryhmä, jonka muodostavat kuntien keskeisimmät viranhaltijat. Raakatyön tekevät toimialakohtaiset ryhmät, jossa asioita tutkitaan palvelu palvelulta, palvelupiste palvelupisteeltä. Ne valmistelevat myös pääosan kirjallisesta materiaalista. Konsultti saa usein tehtäväkseen esimerkiksi selvitysprosessin organisoimisen ja prosessin kulun ohjaamisen. Konsultin vastuisiin kuuluu monesti myös kuntalaisten kuuleminen. Kuntaliitoksesta voidaan järjestää neuvoa-antava kansanäänestys tai asukkaita voidaan kuulla muulla tavoin, kuten Sastamalassa, jossa FCG teki kuntalaiskyselyn. Konsultti tuo työskentelyyn asiantuntijan työpanoksen, laajan taustatiedon ja osaamisen sekä pitää prosessia kasassa. Kuntaliitos on kuitenkin prosessina niin vaativa ja monitahoinen, että se edellyttää myös vahvaa paikallista osallistumista, sitoutumista ja tahtotilaa, etenkin poliittista tahtotilaa, korostavat Joensuun kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen ja kaupunginsihteeri Jari Horttanainen. Joensuussa FCG on ollut mukana myös kuntaliitosta seuranneessa strategiatyössä. Suunnittelun haasteena epävarmuus tulevasta Kun Joensuun, Enon ja Pyhäselän kuntaliitosta niin kuin muitakin viime vuonna voimaan tulleita liitoksia valmisteltiin, talousnäkymät olivat oleellisesti paremmat kuin liitosten tullessa voimaan vuoden 2009 alussa. Jos tuleva taloustilanne olisi tiedetty, liitossopimuksen sisältöjä olisi todennäköisesti arvioitu tuolloin toisella tavalla. Olisi kiinnitetty merkittävästi enemmän huomiota tuottavuuden parantamiseen, yhdistymisavustusten käyttöön ja yleensä sopimuksen sisällöllisiin kirjauksiin, Meriläinen ja Horttanainen sanovat. Tuottavuuden parantamisessa on runsaasti potentiaalia, niin kuin meidänkin hankkeessamme todettiin. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin päätöksentekokykyä. Kuntaliitos sinänsä ei ratkaise mitään, vaan se tuo jopa rajoitteita muun muassa henkilöstön pitkän työsuhdeturvan takia. Toisaalta suuremmassa yksikössä on enemmän liikkumavaraa ja henkilöstön eläköityminen mahdollistaa osaltaan tuottavuustavoitteiden toteutumista. Juhani Meriläinen ja Jari Horttanainen arvioivat, että talouden jyrkässä laskusuhdanteessa Joensuun kaupungilla olisi saattanut olla paremmat mahdollisuudet selvitä yksinään, sillä kuntaliitoksen toteuttamiseen kuluu paljon resursseja. Liitoksesta kuitenkin haetaan hyötyjä pitkäjänteisesti. Joensuussa on edetty kuntarakenteen kannalta oikeaan suuntaan, he toteavat. Toisaalta, jos liitosta ei olisi tehty, Enon tilanne olisi ollut todella vaikea, osuihan vuoteen 2009 myös alueen merkittävimmän työllistäjän, Stora Enson Uimaharjun tehtaan, seisokki. Pyhäselän kunnan taas olisi pitänyt kyetä itse tekemään ratkaisuja nopeammin kuin alueella nyt osana Joensuuta tehdään. Oikealla: Markus Paunin mukaan vähintään yhtä tärkeä asia kuin täsmällisesti tehdyt raportit ja selvitykset on se, onko kuntaliitosprosessin aikana saatu luotua luottamuksellinen ilmapiiri. 4 FCG Consulting People 1/2010

5 Vuoden 2009 alussa toteutui 32 kuntaliitosta, niiden joukossa Enon ja Pyhäselän liittyminen Joensuuhun sekä Vammalan, Mouhijärven ja Äetsän yhdistyminen Sastamalaksi. FCG:n asiantuntijat konsultoivat molempia liitosselvityksiä. FCG Consulting People 1/2010 5

6 Teksti: Paula Böhling Kuvat: Jarmo Teinilä Tuottava kuntaliitos -hankkeessa saatiin erinomaisesti kokoon suuria ja pieniä tuottavuustoimia, joita osallistujakunnissa on toteutettu. Niistä löytyy oppia tulevillekin vuosille oppia, jota ei ole ollut tähän mennessä liiemmälti jaossa, kiittelee Lappeenrannan kehitys johtaja Markku Heinonen. Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden merkityksen FCG:n Tuottava kuntalii tos -hanke kokosi kahdeksan kuntaliitoksen tehnyttä kun taa yhteen vaihtamaan kokemuksia tuottavuuden parantamisesta. Vuonna 2009 toteutettuun hankkeeseen osallistuivat Joensuu, Jyväskylä, Kaarina, Kokkola, Kouvola, Lappeenranta, Pöytyä ja Salo, kertoo johtava konsultti Sirpa Korhonen. Esimerkiksi Lappeenrannassa tuottavuusohjelmia on tehty ja toimeenpantu jo muutaman vuoden ajan, ja tuottavuuden parantaminen oli vuonna 2009 voimaan tulleen Lappeenranta Joutseno-kuntaliitoksen keskeinen ajuri: sitä kautta kuntalaisille haettiin kilpailukykyistä tuloveroprosenttia ja maksujen tasoa. FCG:n hankkeessa saimme hyviä esimerkkejä siitä, millä keinoin tuottavuutta on muualla edistetty. Lappeenrannassa pidettiin pari paikallista työpajapäivää, joihin osallistui laajemminkin kaupungin viranhaltijoita ja toimialojen johtoa, kertoo kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen. Hankkeen esimerkkejä voidaan hänen mukaansa hyödyntää myös valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmatyössä. Hallitus on velvoittanut 20 suurinta kuntaa laatimaan palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat, joiden toteutumista seurataan kuntien ja valtion yhteistyönä. Liitoskunnat ovat edelläkävijöitä Hanke osoitti, että kuntaliitoskunnat ovat usein edelläkävijöitä tuottavuuden parannustyössä, Heinonen sanoo. Ennen kuntaliitoksissa luvattiin paljon kaikenlaista hyvää ja betonoitiin menoja sellaisiinkin lisäherkkuihin, joihin ei olisi ollut varaa. Viime aikoina on sen sijaan lähdetty tavoittelemaan parempaa tuottavuutta konkreettisten ohjelmien ja toimien avulla. Lappeenrannassa tavoitteena on hoitaa entisen kokoisella hallinto- ja tukipalvelukoneistolla myös Joutsenon ja vuonna 2010 kaupunkiin liittyneen Ylämaan kunnan myötä tulevat lisätehtävät. Irtisanomiset eivät ole mahdollisia, mutta eläköitymisen kautta vapautuvista vakansseista on tarkoitus jättää täyttämättä vähintään joka viides. Tähänastiset kokemukset tuottavuusohjelmasta ovat erinomaiset. Vuoden 2009 toimien vaikutus kaupungin tulokseen on liki 10 miljoonaa euroa. Parhaat tulokset on saavutettu henkilöstömenojen käyttöä, hallintoa ja tukipalveluja tehostamalla ja pal- velut on voitu pitää likimain samantasoisina kuin aiemminkin. Rakenteita ja toimintatapoja on muutettava Tuottava kuntaliitos -hanke valoi uskoa siihen, että on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä. Samalla se osoitti, kuinka haastavaa on päättää palveluverkkoon liittyvistä asioista. Terveys- ja vanhuspalvelujen kasvava kysyntä on keskeisimpiä kysymyksiä. Miten kunnissa vastataan siihen, että palvelujen käyttäjämäärä kasvaa ja veronmaksajia on yhä vähemmän? Etelä-Karjalassa tilannetta helpotti hallinnollisten rakenteiden rustaaminen täysin uuteen uskoon: perustettiin maakunnallinen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), johon myös Lappeenrannan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi liitettiin. Voisiko yksi vastaus tulevaan terveyspalvelujen kysynnän kasvuun olla Ruotsissa ja osittain Tanskassakin käyttöön otettu palveluseteli-malli, Heinonen esittää. Siinä asiakas saa valita perustason palveluntuottajan ja maksaa itse tarvitsemansa lisäpalvelut. Näin ainakin, elleivät kunnat kykene palvelua tuottamaan. Tässä mallissa vain laadultaan parhaat yksiköt pärjäävät, ja tuottavuus optimoituu ilman hallintokoneistoja. 6 FCG Consulting People 1/2010

7 Case Järvenpää: Tuotteistus lisää kustannustietoisuutta Teksti: Anna-Maija Gruber Kuva: Jarmo Teinilä Palvelujen tuotteistus on parhaillaan käynnissä lukuisissa kunnissa. Tuottavuuden parantaminen, kustannustietoisuuden lisääminen ja olemassa olevien resurssien parempi hyödyntäminen ovat monen kuntapäättäjän tavoitteina. Järvenpään tavoitteena on kaikkien keskeisten palvelujen tuotteistaminen vuoden 2010 loppuun mennessä, kertoo talousjohtaja Antti Peltola. Järvenpään kaupunki käynnisti palvelujen tuotteistuksen viime vuoden loppupuolella. Olemme olleet mukana luomassa Järvenpään palvelustrategioita, joihin tuotteistushanke omalta osaltaan kiinnittyy, kertoo FCG:n johtava konsultti Markus Pauni. Tiukalla tavoitteella Järvenpään tarkoituksena on tuotteistaa kaikki keskeiset palvelut vuoden 2010 loppuun mennessä. Tavoitteet on asetettu kaupunkistrategian toteuttamisohjelmiin ja talousarvioon, ja hanke käynnistyi konkreettisesti loppuvuodesta, kertoo talousjohtaja Antti Peltola. Nyt ovat aluillaan tuotemäärittelyt, ja viimeisessä vaiheessa paneudutaan kustannuslaskentaan. Kaikille tuotteille ei ehkä ehditä saada hintoja tässä aikataulussa, mutta se ei olekaan olennaisinta. Tuotteistus on monivaiheinen prosessi ja kustannuslaskenta sen viimeinen vaihe. Pohjatyö on tehtävä hyvin, jotta siinä onnistutaan, hän arvioi. Tuotteistus viedään läpi kaikilla toimialoilla, ja esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa sitä on jo tehty muun muassa sosiaalipäivystyksen saralla. Tuotteistuksen kautta pääsemme konkretisoimaan, mitä meidän resursseillamme ja verotuloillamme tuotetaan. Näin lisätään oman toimintamme kustannustietoisuutta. Osa johtamisen kehittämistä Tuotteistaminen on meillä myös johtamisen väline, koska se tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi ja välineitä tavoiteasetantaan. Oman palvelutuotannon kustannusten ja sisällön tunteminen helpottaa palveluiden järjestämiseen liittyvien ratkaisujen tekemistä. Vaikka asiakaspalveluja ostetaan myös ulkopuolelta, niiden ulkoistaminen ei sinänsä ole tavoitteena, Peltola huomauttaa. Tuotteistaminen luo paremmat edellytykset myös organisaation muuttamiselle ja kehittämiselle kohti asiakaslähtöistä prosessimaista organisaatiota, hän arvelee. Motivoi ja sitouta FCG on ollut mukana Järvenpään prosessissa pitämällä eri toimialojen budjettivastuuhenkilöille ja muille avainhenkilöille projektisuunnitelman mukaisia koulutustilaisuuksia, joissa on selvitetty tuotteistamisen perusteita ja eri laskentamenetelmiä. Tärkeää on motivoida ja sitouttaa henkilöstö, toteaa Pauni. Tuotteistuksen tekijöille annetun koulutuksen lisäksi sparraamme tarvittaessa toimialakohtaisten työryhmien työtä. Järvenpää on ollut meille pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka kanssa on hyvässä yhteistyössä etsitty uusia toimintatapoja, keinoja hyödyntää prosessiajattelua ja heidän kannaltaan parhaita ratkaisumalleja. FCG Consulting People 1/2010 7

8 Toimi 2010 tehokkuutta tilaaja tuottaja-malleihin Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Kimmo Räisänen ja Matti Multanen Viime keväänä käynnistynyt yhdeksän kunnan yhteinen verkostohanke Toimi 2010 etsii itsearvioinnin ja vuoropuhelun keinoin uusia ohjausmalleja tilaaja tuottaja-ajatteluun. Verkostohanke on hyvä tapa jakaa ryhmässä kokemusta ja tietämystä sekä jo muodostuneita hyviä käytäntöjä. FCG toimii tässä organisaattorina ja asiantuntijana, kertoo projektipäällikkö, johtava konsultti Markus Pauni Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmästä. Hankkeessa ovat mukana Hamina, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kemi, Lahti, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Tampere. Ensivaihe käynnistyi osallistujien itsearvioinnilla, kakkosvaiheessa käsiteltiin tilaajien ja tuottajien rooleja. Laatukysymyksiä ja tuotteistusta Nyt keskitymme laatuun ja laatujärjestelmiin, joissa osanottajilla on eniten kehittämistarpeita, arvioi Pauni. Malleissa on pääosin kyse kunnan sisäisestä tilaaja tuottaja-toimintatavasta ja sopimuksista. Akuutteja kysymyksiä ovat hinta laatu-suhteen määrittely, tuotteistuksen laajuus ja kustannusten kohdistaminen tietylle tuotteelle. Tuotteistaminen on haaste myös tuotantokoneiston johtajalle. Toimintakulttuurista riippuen rajaa vedetään ammattiosaamisen ja poliittisen tarkoituksenmukaisuuden välille. Tilaaja tuottaja-malleissa haasteita aset taa myös siirtyminen hierarkkisesta käskyvaltasuhteesta kohti sopimusohjaus- ta, joka on suuri organisaatiokulttuurinen muutos. Keväällä käsitellään toimialakohtaisia erityiskysymyksiä, monituottaja-ajattelua ja markkinoilta tilattavien palvelujen kilpailuttamista. Joissain kunnissa toimivia markkinoita ei välttämättä ole olemassakaan. Kunnan oma palvelustrategia voi kuitenkin signaalina auttaa jotain toimialaa kehittymään. Hankkeen loppuraportti julkistetaan Kuntamarkkinoilla syyskuussa Haminassa pilottina tekninen toimi Haminassa tilaaja tuottaja-mallin pilottina on ollut kaupungin tekninen toimi. Hyvien kokemusten perusteella sitä aiotaan soveltaa seuraavaksi sivistystoimeen ja perusterveydenhuoltoon, kertoo teknisen toimen johtaja Matti Filppu. Malli on otettu eri puolilla myönteisesti vastaan. Vuonna 2008 käynnistynyt hanke perustuu Haminan palvelustrategiaan. Virastotyyppinen organisaatio muuttui palveluorganisaatioksi, ja tilaajat ja tuottajat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa. Henkilöstö on saanut muutosvalmennusta ja mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Tällainen sopimusohjattu sisäinen malli tavoittelee nimenomaan kustannustehokkuutta, määrittelee Filppu. Palvelut on tuotteistettu ja niiden kustannukset määritelty. Hamina on niin pieni kaupunki, että markkinoita ei helposti synny. Noin neljännes palveluista tuotetaan kuitenkin ulkopuolisin voimin, mikä auttaa meitä kehittämään omiakin palveluja. Jaettua tietoa Toimi hanke on ollut hyvä jatke omalle toiminnallemme, koska mukana on edelläkävijäkuntia. Omat käsityksemme ovat vahvistuneet, ja olemme voineet omaksua muiden hyviä käytäntöjä. Näin syntyy myös toimiva verkosto ja uusia kontakteja, arvioi Filppu. Haminan sivistystoimen ja perusterveydenhuollon edustajat otetaan mukaan hankkeen toimialakohtaisia erityiskysymyksiä käsiteltäessä. Kehittämistyön hekin joutuvat tekemään itse, mutta teoriapuolessa pystymme heitä tukemaan, hän arvioi. Edelläkävijänä Oulu Oulussa on kehitetty jo yli 10 vuoden ajan ydinkunta palvelukunta-mallia, joka on tilaaja tuottaja-mallin sovellus, kertoo va. strategiapäällikkö Maria Ala-Siuru, Toimi hankkeen osanottajia. Pilotteina Ou- 8 FCG Consulting People 1/2010

9 Ylhäällä: Ydinkunta palvelukunta-malli on lisännyt läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta, arvioi va. strategiapäällikkö Maria Ala-Siuru Oulusta. Alhaalla: Haminassa tilaaja tuottaja-mallin pilottina on ollut kaupungin tekninen toimi, kertoo sen johtaja Matti Filppu. lussa olivat päivähoito ja tekninen sektori. Mallia on kehitetty pienin askelin. Se on lisännyt toiminnan läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta sekä muutoksen tekijöiden eli henkilöstön tyytyväisyyttä. Toimi hanke saa häneltä kiitosta, koska se on tuonut hyödyllistä vertailutietoa. Olemme käyneet läpi laatukysymyksiä ja tuotteistusta, jotka ovat toimivan sopimusohjauksen ehdottomia edellytyksiä. Yhteistyötä on ollut varsinkin Tampereen kanssa, joka on myös pitkällä mallin soveltamisessa. Johtamisjärjestelmä muutoksessa Oulussa on tekeillä johtamisjärjestelmän uudistus, joka tähtää tilaajien ja keskushallinnon yhdistämiseen. Erilliset sektorit jäävät pois, ja palvelut pyritään järjestämään rajattomiksi. Tilaajat fuusioidaan yhdessä keskushallinnon kanssa. Tavoitteena ovat asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat palvelut, ja hallintokuntien tukipalvelujen päällekkäisyyskin poistuu, Ala-Siuru kertoo. Uudistus tuo palvelujen tuottamisen lähemmäksi poliittista päätöksentekoa ja vahvistaa kunnallisdemokratiaa. Samalla selkiytyy lautakuntien rooli. Jos ja kun uudistus on lopullisesti vahvistettu, Oulu saa johtamisjärjestelmän, joka vastaa paremmin kunnan nykyisen toimintaympäristön ja tulevaisuuden haasteita. FCG Consulting People 1/2010 9

10 Moniosaaminen on valttia johdon konsultoinnissa Teksti: Kuvat: Paula Böhling Lehtikuva, Restelin kuva-arkisto, FCG:n kuva-arkisto Johdon konsultoinnille on ominaista monialaisuus. Asiakkaalle saatetaan tarjota kokonaispakettia, joka voi ulottua esimerkiksi kuntastrategian konsultoinnista toimialakohtaisiin suunnitelmiin ja selvityksiin. FCG on ollut pitkään mukana Jyväskylän seudun kehittämisessä. Johtava konsultti Taina Ollikainen FCG:ltä on tehnyt Jyväskylän kaupungille useita kaupan alan selvityksiä, kuten arvioinnit Keljon Prisman ja Citymarketin laajennusten vaikutuksista sekä Eteläportin kaupallisen selvityksen. Nyt käynnissä on kaksivaiheinen Jyväskylän kaupan palveluverkkoselvitys, jossa syksyn 2009 aikana selvitettiin ostovoimaa ja sen kehittymistä, kaupan palveluverkon pääpiirteitä sekä kaupan kehitys näkymiä Keski-Suomen maakunnan alueella. Hankkeen toisessa vaiheessa laaditaan Jyväskylän kaupungin kaupan palveluverkkoselvitys, joka menee edellistä tarkemmalle tasolle. Jyväskylän seutu on kasvava alue Keski-Suomessa, joten kaupan palveluille on runsaasti kysyntää ja uudet palvelut sijoittuvat pääosin sinne. Muissa Keski-Suomen kunnissa kaupan hankkeita on vireillä vähemmän ja ne ovat huomattavasti pienempiä kuin Jyväskylän seudulla, Ollikainen selostaa tuloksia. Palveluverkkoselvitys toimii tärkeänä lähtöaineistona Keski-Suomen maakuntakaavoitukselle ja Jyväskylään laadittavalle uudelle yleiskaavalle. Jyväskylän ja FCG:n yhteistyöhankkeita ovat myös 9-tien kehityskäytävä (Jämsä Jyväskylä Hankasalmi), Jyväskylän seudun matkailumarkkinoinnin yhteistoimintamallin kehittäminen ja Laajavuoren alueen Master 10 FCG Consulting People 1/2010

11 Jyväskylä on Keski-Suomen maakunnan vetovoimainen keskus. Kasvavassa kaupungissa on paljon tarvetta erilaisille kehittämishankkeille. Esimerkiksi Rantasipi Laajavuoren merkittävät investoinnit käynnistivät Laajavuoren alueen matkailun Master Plan prosessin. Plan. Kaupunki osallistui FCG:n vetämään Tuottava kuntaliitos -hankkeeseen ja on mukana Toimi hankkeessa (Toiminnan organisointi ja ohjausmallit hyödyntäen tilaaja tuottaja-ajattelua). Julkisen ja yksityisen rajapinnassa sultointi ja FCG Efekon johdon konsultointi yhdistyivät FCG:n fuusiossa. Jos yhtiö saa tehtäväkseen esimerkiksi kuntastrategian konsultoinnin, sillä on valmiudet jatkaa edelleen toimialakohtaisiin strategioihin ja erilaisiin kehittämissuunnitelmiin. Pitkän yhteistyöhistorian ja alueellisen toimintamme ansiosta tunnemme Jyväskylässä toisemme hyvin. Uskon, että olemme kaupungille ja muille toimijoille helppo ja luotettava yhteistyökumppani. Santala ennakoi, että suunnittelulle ja selvityksille tulee yhä enemmän tarvetta, sillä tiedon merkitys johtamisessa ja päätöksenteossa kasvaa. Niukkojen resurssien aikaan päätösten taustat pitää tuntea erityisen tarkkaan. Paikallista näkemystä tarvitaan Projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen FCG:ltä tarkastelee asiakkaan ja konsultin suhdetta erityisesti niiden kokemusten valossa, joita hän sai työskennellessään Jyväskylän kau- Jyväskylässä tekemällemme kehityskonsultoinnille on luonteenomaista monialaisuus ja se, että työ tapahtuu usein julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, esimerkiksi kaupungin ja kaupan keskusliikkeiden tai kaupungin, matkailualan yritysten ja yhdistysten sekä muiden toimijoiden kanssa, luonnehtii toimialajohtaja Pauli Santala FCG:ltä. Meillä on taustaltaan ja osaamiseltaan monipuolista väkeä ammattilaisia, jotka ovat toimineet pitkään alalla. Asiat hoidetaan laadukkaasti, ja aikataulut pitävät. Palveluvalikoima laajentui entisestään, kun aiempi FCG Planeko Oy:n kehityskonpungin kaavoituksessa projektipäällikkönä ja muun muassa maankäytön suunnittelua palvelevien selvitysten ja kehittämisanalyysien tilaajana. Konsulteilla on oma tärkeä roolinsa kaupungin kehittämisessä. Konsultit toimivat suunnittelussa asiantuntijoina sekä tuovat siihen lisätietoa ja ulkopuolisia ideoita. Monialaisuus on vahvuus tässä tehtävässä, Mäkäräinen arvioi. Haasteena hän näkee toimintatapojen kehittämisen: sen, että niin töiden tilaajat kuin konsultit etsisivät aktiivisesti uudenlaisia, kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia yhteistyön muotoja ja toimintatapoja. Tämä lisäisi työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Jos esimerkiksi selvityksissä pystyttäisiin nykyistä paremmin sovittamaan yhteen erilaisia vaikutuksia paikallisista lähtökohdista käsin, työn tulokset hyödyttäisivät päätöksentekoa entistä enemmän. Mäkäräisen mukaan tämä vaatii osaamista hankintaprosesseissa ja projektitoiminnassa sekä oppimishalua ja yhteistyökykyä kaikilta osapuolilta. FCG Consulting People 1/

12 Teksti: Anna-Maija Gruber Kuvat: Jouni Löytöläinen Johtajuusakatemian asiantunteva valmennus avaa uusia näkökulmia myös entiselle ammattijohtajalle, arvioi Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen. Johtajuusvalmennusta luottamushenkilöjohdolle FCG:n yhteistyössä Kuntaliiton kanssa järjestämä Johtajuusakatemia on kuntien ylimmälle luottamushenkilöjohdolle tarkoitettu pitkäkestoinen yksilövalmennusohjelma. Syksyllä 2009 käynnistynyt akatemia oli järjestyksessä toinen. Johtajuusakatemia on ikään kuin pysähdyspaikka, jossa kunnan ylimmät luottamushenkilöt voivat paneutua oman johtajuutensa kehittämiseen, määrittelee akatemian tavoitteita FCG:n johtava konsultti Riitta Sinkkilä. Tulevaisuuden tarpeisiin Valmennusohjelma koostuu asiantuntijaalustuksista, itsearvioinnista, henkilökohtaisia ominaisuuksia analysoivasta taitokehikosta, vertaisryhmistä ja oppimispäiväkirjasta. Osanottajat arvioivat itse omia kehittämistarpeitaan, joiden pohjalta heille laaditaan henkilökohtainen muutossuunnitelma, kertoo Sinkkilä. Tämänkertaisen akatemian ohjelmasta on käyty läpi kolme kahden päivän mittais- 12 FCG Consulting People 1/2010

13 ta jaksoa. Suunnitteilla on vielä yksi täydentävä osuus. Englannissa toimii vastaava Leadership Academy, johon oli tarkoitus käydä tutustumassa. Tilalle tulee kuitenkin todennäköisesti kotimainen jakso, hän arvioi. Olemme saaneet valmennuksesta erittäin hyvää palautetta, joten sille on varmasti tarvetta jatkossakin. Oman johtajuuden äärellä Positiivisena kokemuksena Johtajuusakatemiaa pitää Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, jolla on menossa viides valtuustokausi ja takana muutenkin laaja kokemus kunnallispolitiikasta. Entisenä ilmavoimien upseerina hänellä on johtajakokemusta myös työelämästä, mutta akatemian valmennus tuntui silti tarpeelliselta. Oman johtajuuden kehittäminen ei ole koskaan yksinkertaista. Siihen tarvitaan vähintäänkin sisäistä pohdiskelua omista valmiuksista. Tällainen asiantunteva valmennus avaa aivan uusia näkemyksiä, hän toteaa ja antaa akatemian kouluttajille hyvän arvosanan. Näkökulmia kuntarakenteeseen Partanen piti erityisen hyödyllisenä sitä, että valmennettavana oli useita kuntarakennemuutoksen läpikäyneitä luottamushenkilöitä, joiden kanssa saattoi vaihtaa kokemuksia. Jyväskylässä toteutettiin vuoden 2009 alusta Suomen suurimpiin kuuluva kuntaliitos, jossa Jyväskylän kaupungista, maalaiskunnasta ja Korpilahden kunnasta muodostui asukkaan uusi kaupunki. Partanen toivookin, että luottamushenkilöitä perehdytettäisiin jo ennalta kuntarakenteen muutoksiin, kuntajakolakiin sekä sopimusten rakenteeseen ja sisältöön. Johtajuusakatemia olisi hänen mielestään sopiva tapa valmentaa tällaisissa kysymyksissä. Hän kaipaa myös luottamushenkilöiden koulutusjärjestelmän virallistamista. Liittyäkö vai eikö liittyä? Viitasaarellakin käydään keskusteluja kuntarakenteen muutoksista yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa, joita on Viitasaaren kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Puustinen nostaa valmennuksen ykkösanniksi vertaiskeskustelut. kaikkiaan kahdeksan. Niinpä Viitasaaren kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Puustinen nostaa Johtajuusakatemian ykkösanniksi vertaiskeskustelut, joita saattoi käydä vastaavassa asemassa olevien kuntien kanssa. Keskustelut avasivat silmiä ja saivat pohtimaan, pitäisikö sittenkin mennä isompaan kuntarakenteeseen, joka tuo mukanaan etuja, hän miettii. Apua suuriin saappaisiin Puustinen on toisen kauden valtuutettu ja ensimmäistä kauttaan kaupunginhallituksen johdossa. Erittäin hyödyllisenä hän piti henkilökohtaista valmennusta, jossa taitokehikon ja tutor-keskustelujen avulla tutkailtiin omia vahvuuksia ja korjattavia puolia. Johtajuusakatemian valmennus on erinomaisen tarpeellista tällaiselle tuoreelle valtuutetulle, joka on astunut isoihin saappaisiin, hän arvioi ja suosittelee siihen osal- listumista muillekin vastaavissa tehtävissä toimiville. Kiitosta häneltä saavat myös hyvät luennoitsijat. Lisäoppia luottamushenkilöille Tällaista ylimmän poliittisen johdon valmennusta on Puustisen mielestä tarjolla liian vähän, vaikka kunta-asioista on muuten saatavilla runsaasti koulutusta. Luottamushenkilöjärjestelmä on hänen arvionsa mukaan ajautumassa umpikujaan isoissa kunnissa. Ei voi olla tarkoituksenmukaista, että vaativia ykkösluottamustehtäviä voivat hoitaa vain eläkeläiset tai kunnan palveluksessa olevat, joilla on aikaa ja mahdollisuuksia panostaa tehtäviin riittävästi, hän kritisoi ja kaipaa kuntiin päätoimisia hallituksen ja valtuuston puheenjohtajia Tampereen tai Pirkkalan malliin. Hän kuulisi aiheesta mielellään vaikka Johtajuusakatemian seuraavalla jaksolla. FCG Consulting People 1/

14 Timo Karine sai vuodenvaihteessa vastuulleen FCG:n Lappeenrannan toimipaikan päällikön tehtävät. Koulutuskumppanuus kukoistaa Lappeenrannassa Teksti: Paula Böhling Kuvat: Jarmo Teinilä Koulutustilaisuuksia 133, päiviä 173, osallistujia yli Siinä toteutumaa FCG:n järjestämästä koulutustoiminnasta Lappeenrannassa vuonna Määrät ovat olleet likimain samalla tasolla myös aiempina vuosina. Noin puolet toiminnasta on sopimuskoulutusta, johon kaupunki varaa vuosittain talous arviossaan määrärahan. Johtaminen ja esimiestyö. Talous ja hallinto. Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat. Sosiaali- ja terveyspalvelut. Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri. Ympäristö- ja kuntatekniikka. Koulutustoimintamme on hyvin monialaista, ja aiheet ovat aina lähtöisin suoraan asiakkaan tarpeista, käytännön työn ääreltä, kertoo johtava koulutuspäällikkö Ritva Penttilä-Pietarinen FCG:n Lappeenrannan toimipaikasta. FCG tekee joka kevät kartoituksen kaupungin työntekijöiden koulutustoiveista ja -tarpeista. Kurssit, jotka valitaan toteutettavaksi koulutusmäärärahalla, tuotteistetaan yhdessä kaupungin henkilöstöpäällikön ja koulutusyhdyshenkilöiden kanssa. Sopimus kumppanit huolehtivat yhdessä myös ohjelman seurannasta ja arvioinnista. Kouluttajat tulevat eri puolilta Suomea sen mukaan, mistä parhaat asiantuntijat löytyvät. Perusformaatti, strateginen kumppanuus, toimii oikein hyvin, onhan se kantanut kaikkien näiden vuosien yli, sanoo Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi. Vuonna 2010 kolmanneksi sopimuskumppaniksi tuli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), johon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin. Alan työntekijät voivat näin osallistua koulutuksiin kuten 14 FCG Consulting People 1/2010

15 Koulutuspalvelujen tilaajana meillä on varsin kovat laatukriteerit. Haluamme myös, että tilaisuudet järjestetään Lappeenrannassa. Ei euroakaan matkakuluihin, kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi (oik.) sanoo. Ritva Penttilä-Pietarinen (vas.) käynnisti koulutustoiminnan Lappeenrannassa vuonna Keskimmäisessä kuvassa mukana myös FCG:n Timo Karine ja Lappeenrannan kehitysjohtaja Markku Heinonen. ennenkin, vain toisen organisaation nimissä. Lisäsopimuksella mukana ovat Etelä-Karjalan muut kunnat, joille hinnat ovat muuta Suomea edullisemmat. Noin puolet Lappeenrannassa järjestettävästä koulutuksesta toteutetaan tilauspohjalta. Tuoreita näkökulmia, uusia toteutustapoja Huolimatta pitkästä historiastaan koulutusyhteistyö ei tunnu jämähtäneen paikoilleen. Kehittämisideoita kumpusi yksi toisensa perään, kun Savilampi ja Penttilä-Pietarinen tapasivat uuden vuoden kynnyksellä. Kaupungin strategiaan sisältyy henkilöstöstrategia, ja osa sitä on osaamisstrategia. Kuinka koulutuksen suunnittelu saataisiin kytkettyä entistä kiinteämmin näiden laadintaan? Siinä on meille yksi kehittämisen paikka, he toteavat. Tähän saakka noin 40 prosenttia kouluttautujista on tullut sosiaali- ja terveysalalta, kun taas johtaminen, esimiestyö, kuntatalous ja hallinto ovat jääneet selvästi vähemmälle. Myös teknistä toimialaa voitaisiin vahvistaa koulutuksella, Päivi Savilampi näkee. Ihmisillä on monesti taipumus opiskella asioita, jotka he jo tavalla tai toisella hallitsevat. Vanha tapa, paras tapa -ajattelu kannattaisi muutenkin murtaa, hän sanoo mainiten hyvänä esimerkkinä Sosiaalija terveystoimen johtamiskoulutusohjelman, jossa ihmisiä kannustettiin ajattelemaan helikopteriperspektiivistä, esimerkiksi: mitä johtaminen oikeastaan on. Uudet asiat ja näkökulmat on myös osattava esittää niin, että ihmiset oivaltavat niiden merkityksen vaikkapa tuottavuuden parantamisessa tai oman itsensä kehittämisessä, kumppanit pohtivat. Koulutusohjelmiensa markkinoinnissa FCG on siirtymässä ympäristöä vähemmän kuormittavaan verkkomaailmaan. Myös kurssien toteutuksessa sähköiset menetelmät nähdään mahdollisuutena: jotain voitaisiin ehkä toteuttaa kokonaan verkko- tai videokurssina, ja sähköiset keskustelualustat saattaisivat olla hyödyllisiä. Lappeenranta-mallia tarjotaan muualle maahan Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Ritva Penttilä- Pietarinen luettelee kaupunkeja, joissa Lappeenranta-mallia on jo käyty esittelemässä tai jonne ollaan menossa. Tämä tai tästä sovellettu malli, mutta oleellista on saada aikaan sopimus kaupungin kanssa, siinä on asiakaslähtöisen toiminnan ydin, hän painottaa. FCG:n toimipaikoilla on koulutuksen järjestämisessä monia vahvuuksia: Siellä tunnetaan alueen asiakkaat, organisaatiot, kulttuuri ja ympäristö, siellä ymmärretään alueen tarpeet ja osataan sopeuttaa toiminta niihin ja kun välimatkat ovat lyhyitä, on helppo reagoida nopeasti. Yhtiön hyvät suhteet kunta-alan toimijoihin ovat monen asiakkaan mielestä korvaamaton etu. FCG Consulting People 1/

16 Kortteli 10:n alueen virtuaalimallista laadittu kuvasovite havainnollistaa alueelle suunniteltua maankäyttöä. FCG mukana Rovaniemen kehittämisessä Teksti: Eeva Kokki Kuvat: Eeva Kokki, FCG:n kuva-arkisto Lapin maakuntakeskus Rovaniemi on asukkaan kasvava ja kehittyvä kaupunki. FCG on ollut kaupungille pitkäaikainen yhteistyökumppani monimuotoisissa yhdyskuntasuunnitteluhankkeissa. Parhaillaan meneillään on kiinnostavia, kaupungin vetovoimaisuuden kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Rovaniemen ja samalla Lapin alueen kehittämisessä keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi matkailu ja elämysteollisuus. Alue toimii myös kaivosteollisuuden veturina koko Suomessa. Rovaniemi tähtää vahvaan kasvuun sekä asutuksen että palveluiden kehittämisessä. Kaupunkikuvan kehittämisessä merkittävimpiin viime vuosien hankkeisiin lukeutuu kansainvälisestikin palkittu Rovakadun ja Koskikadun uudistaminen. Parhaillaan kehittämiskohteena ovat Lampelan alue ja Kemijoen ranta-alue. Näissä kaikissa FCG on mukana. Lampela keskusta-alueen jatkeena Rovaniemellä voimakkain kasvu kohdistuu keskustan lähellä oleville alueille. Kaupunkirakenteen tiivistäminen on myös ilmastotaloudellisesti kannattavaa. Rovaniemen keskusta-alueen ja Valtatie 4:n välissä sijaitseva Lampelan alue on tulevaisuudessa yksi keskusta-alueen tärkeimmistä laajenemissuunnista ja samalla kaavasuunnittelun kohde. Kaupunki omistaa puolet alueesta. Rovaniemellä tarve olisi vuositasolla noin 300 huoneistolle ja 100 omakotitalolle. Lampelan alue on nyt teollisuuspainotteista 16 FCG Consulting People 1/2010

17 Aluepäällikkö Pirkka Hartikainen (vas.), kaupungininsinööri Olli Peuraniemi ja apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila. liikealuetta, mutta sinne suunnitellaan sekä asutusta että palveluita. Se on keskeinen paikka, joka on maakuntakaavassa määritelty keskustatoimintojen alueeksi, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila. Alueen kehittämisessä kiinnostavaa on myös sen vaikutus kaupunkikuvaan. FCG toteuttaa asemakaavallisen tarkastelun, jossa luonnostellaan alueelle käyttötarkoituksia tulevaisuudessa ja samalla tehdään havainnemalleja esimerkiksi kerroskorkeuksien vaikutuksesta kaupungin siluettiin. Keskeistä on alueen liikennejärjestelyiden parantaminen. Asemakaavallisen tarkastelun toteuttamisessa FCG käyttää vuorovaikutteisia menetelmiä, joissa kuntalaisilla ja palveluntuottajilla oli mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen. Tavoitteena on saada Lampelan alueen asemakaava valmiiksi vuoden 2010 aikana. Alueen suunnittelussa on otettu huomioon myös meluun ja maaperän kunnostamiseen liittyvät asiat. Vastaavan tyyppisen hankkeen FCG toteutti vuonna 2009 Rovaniemen kaupungille ns. kortteli 10:n alueelle aivan kaupungin ydinkeskustassa. Alueen asemakaavan laadinta etenee tällä hetkellä kaupungin luottamuselimissä. Kemijoen ranta-alueesta vetovoimainen Kemijoen keskustan puoleisen ranta-alueen kehittäminen on toinen kaupunki kuvaan vaikuttava hanke. Tätä kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevaa aluetta kehitetään myös vuorovaikutteisesti. FCG voitti kilpailutuksen alueen suunnittelusta ja toteuttaa ensin ranta-alueen yleissuunnitelman ja sen jälkeen rakentamissuunnittelun. Hankkeelle on saatu rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Kemijoen ranta on keskeinen puistoalue niin kesällä kuin talvisin. Ranta-alueen käsittely ja palveluiden sijoittelu alueelle pyritään toteuttamaan mahdollisimman vuorovaikutteisesti ja kuntalaisia kuulevasti, kertoo kaupungininsinööri Olli Peuraniemi. Suunnitteluhankkeella on omat verkkosivut, joiden kautta on haettu palautetta ja ideoita alueen kehittämiselle. Kehittämisehdotuksia ja ideoita tuli viitisenkymmentä ja joitakin suoria yhteydenottoja. Olen itse käynyt muutamassa tilaisuudessa kertomassa hankkeesta. Tässä projektissa saatua palautetta voidaan hyödyntää myös vastarannan kehittämisessä, toteaa FCG:n Rovaniemen aluepäällikkö Pirkka Hartikainen. Paikallisuus yhteistyön perustana FCG ja sen edeltäjä Suunnittelukeskus on ollut Rovaniemen keskusta-alueen ja infran kehittämisessä mukana aluetoimipaikan perustamisesta, vuodesta 1955 lähtien. Myös FCG:n koulutus- ja konsultointiosaamista on hyödynnetty kaupungin kehittämisessä. FCG on melkein kuin kaupungin oma konttori. Olen itse ollut tyytyväinen FCG:n panokseen esimerkiksi Rovakadun ja Koskikadun suunnittelussa, Martti Anttila huomauttaa. Tilaajan kannalta on suuri etu, että FCG toimii paikkakunnalla. Kanssakäyminen voi olla päivittäistä. Myös FCG:n monialainen osaaminen on hyödynnettävissä paikallisissa hankkeissa. Yhteistyöllä on pitkät perinteet ja FCG:n kanssa on helppoa työskennellä, kun tunnemme toisemme. Vaikeatkin asiat on saatu oiottua ja hyvä yhteistyö jatkuu, toteaa puolestaan Peuraniemi. Pirkka Hartikainen kiteyttää yhteistyön FCG:n aluepäällikön ja kuntalaisen näkökulmasta: On kunnia asia, että saa omaa kaupunkia kehittää. Ei sitä kehtaa huonosti tehdä. FCG Consulting People 1/

18 Yhdistyksestä vaikuttajaorganisaatioksi Teksti: Paula Böhling Kuva: Jyry Louhisto Uuden strategiansa mukaan Projektiyhdistys haluaa olla projektitoiminnan edistäjä ja projekti johtamisen edelläkävijä taho, jolla on vahva etu järjestön ja vaikuttajan rooli. Projektiyhdistys ry on vuodesta 1978 toiminut valtakunnallinen järjestö: projektiosaamisen kehittäjä ja alan keskustelufoorumi. Sillä on noin jäsentä. Uuden strategiakauden kynnyksellä yhdistyksessä pohdittiin tulevaisuuden näkymiä. Jäsenmäärän kasvu näyttää pysähtyneen. Yritysten ja yhteisöjen johto ei osallistu aktiivisesti toimintaamme, ja osa julkisen sektorin toimijoista pitää projektimaista toimintatapaa heille sopimattomana. Tiedämmekö, mitä meiltä odotetaan? Eikö projektitoiminta kiinnosta? Vai onko viestimme väärä, onko meidät ymmärretty väärin, kysyi hallituksen puheenjohtaja Osmo Härkönen viime syksyn Projektitoiminta-lehdessä. Projektit monimuotoistuvat Muutostarpeita arvioitiin jäsenkyselyllä sekä kartoittamalla hallituksen ja asiantuntijoiden näkemyksiä yhdistyksen tilasta ja näkymistä. Lisäksi selvitettiin, kuinka muut vastaavat organisaatiot toimivat. Hallituksen jäsenten kesken pidettiin kaksi työpajaa. Analyysit osoittivat, että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat olennaisesti projektitoimintaan, kertoo strategiaprosessia vetänyt johtava konsultti Jarmo Riikonen FCG:ltä. Projektimaisuus lisääntyy. Työtä tehdään verkostoissa, jotka ovat usein virtuaalisia ja monikulttuurisia. Projektit monimutkaistuvat ja nopeutuvat. Kustannusten hallinnan merkitys kasvaa. Projekteja salkutetaan ohjelmiksi. Projektien tuloksia on hyödynnettävä entistä tehokkaammin. Kasvustrategia Strategiaan kirjattiin visioksi: vuonna 2020 Projektiyhdistys on verkostoituvan projektitoiminnan edistäjä ja projektijohtamisen edelläkävijä. Se pyrkii parantamaan suomalaista yhteiskuntaa kehittämällä projektitoimintaa sekä yhdistyksen jäsenten projektiosaamista. Tavoitteena on siis, että organisaatiot, teollisuus ja elinkeinoelämä yleensäkin näkisivät projektitoiminnan menestystekijänä ja tärkeänä työvälineenä ja että tähän olisi myös tarvittava osaaminen. Aiemmin pääpaino oli projektiosaamisen edistämisessä yksilötasolla, Riikonen täsmentää. Strategiaa toteutettaessa kehitetään uusia tuotteita ja palveluja sekä uusia verkottumismahdollisuuksia. Yhdistys aikoo nostaa profiiliaan yhdistyksestä liitoksi, jolloin sen vaikutusmahdollisuudet paranevat. Osmo Härkönen toimii Projektiyhdistyksen nykyisessä hallituksessa varapuheenjohtajana. 18 FCG Consulting People 1/2010

19 Teksti: Paula Böhling Kuvat: Pohjolan Voiman kuva-arkisto ja Jarmo Teinilä Vasemmalla: Rannikko, meri ja tunturit ovat parhaita tuulivoimantuotantoalueita. Oikealla: Palvelupakin uutuus on GIS-työkalu, joka ottaa huomioon kaavat, asutuksen ja infran sekä hyödyntää uutta Tuuliatlasta. Työkalulla saa helposti karkean arvion kohteen soveltuvuudesta tuulivoiman tuotannolle, Yrjö Halttunen lupaa. Tännekö tuulivoimaloita? Maassamme toimi vuoden 2009 lopulla 120 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 147 megawattia. Jos vuodelle 2020 asetetut tuotantotavoitteet aiotaan saavuttaa, kapasiteetti on nostettava noin megawattiin, mikä tarkoittaa satoja uusia voimaloita. Tällä hetkellä FCG:llä on tuulivoimaan liittyviä suunnitteluhankkeita Oulussa, Raahessa, Merenkurkun alueella, Hankoniemellä, Kotkassa ja Juvalla. Olen havainnut, että asiantuntijoillamme on kova innostus näihin töihin. He saavat tilaisuuden käyttää osaamistaan aivan uudella tavalla ja toimia samalla ympäristön hyväksi, iloitsee FCG:n Energia- ja ilmastopalvelut -toimialan johtaja, aluepäällikkö Yrjö Halttunen. Tuulivoiman tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan, ja kun voimalat tulevat elinkaarensa päähän, ne on mahdollista purkaa niin, ettei luontoon jää mitään. Lisäksi voimalan materiaalit voidaan kierrättää. Kunpa maanomistajatkin oivaltaisivat tuulivoiman mahdollisuudet. Olisiko siitä jopa rannikon uuselinkeinoksi, Halttunen miettii. Monen osaajan urakka Tuulivoimahankkeisiin liittyvissä selvityksissä ja suunnittelussa saattaa kulua hyvinkin kaksi kolme vuotta. Eniten aikaa vievät YVAselvitykset ja kaavoitus, joihin molempiin löytyy FCG:ltä vankkaa osaamista. Suunnittelu aloitetaan ympäristöselvityksellä. Sen perusteella alueellinen ympäristöviranomainen määrittelee, kuuluuko hanke YVA-menettelyn piiriin. Mikäli YVA edellytetään, se tehdään tarvittavan laajuisena. Kaavoitusvaatimuksiin on tulossa muutoksia, mutta toistaiseksi tuulipuistoalueiden tulee olla varattuna maakuntakaavassa ja niistä pitää olla merkinnät yleiskaavassa. Asemakaava tarvitaan rakennuslupien myöntämistä varten. Myös monen muuan alan taitajia tarvitaan: Maaperä- ja geotekniset tutkimukset, kaikuluotaukset, perustusten ja huoltoteiden suunnittelu, maisemavaikutusten arviointi, vesilupahakemusten laadinta, melumallinnus ja -mittaus sekä varjo- ja välähdysmallinnus, Halttunen luettelee suunnittelun osa-alueita. FCG voi myös konsultoida hankintasopimuksia, tehdä vastaanottotarkastuksia ja toimia hankkeissa rakennuttajana. FCG Consulting People 1/

20 Teksti: Eeva Kokki Kuva: Jussi Tiainen Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon Kakolanmäen jätevedenpuh dista molle ja siihen liittyvälle lämpöpumppuja biokaasu laitokselle on myön netty vuoden 2009 RIL-palkinto. Jäte vedenpuhdistamo on yksi suurimmista FCG:n suunnittelemista hankkeista. Jätevedenpuhdistamon suunnittelun lisäksi FCG avusti urakoitsijavalinnoissa ja vastasi rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Hanke, joka oli mittasuhteiltaan erittäin suuri, valmistui aikataulussaan ja budjettinsa mukaisesti, mikä on ollut vahva osoitus FCG:n osaamisesta sekä suunnittelijana että rakennuttajana. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen oli poikkeuksellista jo siitäkin syystä, että puhdistamo on louhittu maan alle keskelle kaupunkia. Louhinta ja räjäytykset edellyttivät erityistä tarkkuutta ja ammattitaitoa, samoin räjäytetyn aineksen poiskuljettaminen. Työmaan lähellä sijaitsee tiheää asutusta ja muun muassa 750 oppilaan koulu. Palkitun kohteen valinnan tehnyt Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) kunnia puheenjohtaja Risto Kangas-Ikkala kiinnitti huomiota erityisesti Kakolanmäen suureen alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen merkitykseen ja kokonaisratkaisuun, jossa ekologisuus ja kestävä kehitys olivat tärkeitä reunaehtoja niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Lisäksi hän totesi hankkeen toteuttamisessa rohkaisevaksi myös eri toimijoitten välisen yhteistyön. Rakennuttamisen aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja kerrottiin lähialueen asukkaille hankkeen etenemisestä. Hyvin toteutetulla tiedottamisella kyettiin hallitsemaan myös hankkeeseen kohdistettua kritiikkiä ja akuutteja tiedontarpeita. Kakolanmäen toteutus on ollut teknisesti vaativa urakka, jossa sekä logistiikka että hankkeen hallinta ovat edellyttäneet korkeaa ammattitaitoa. Kustannukset pysyivät hallinnassa monivaiheisella kilpailuttamismenettelyllä ja asiantuntevalla rakennuttamisella, valvonnalla ja osaavalla urakoitsijalla. Toteutuksessa työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja hankkeen aikana vältyttiin vakavilta tapaturmilta. RIL-palkinnolla on annettu tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle vuodesta 1972 lähtien. Kilpailun järjestää Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 20 FCG Consulting People 1/2010

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot