LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit Lokakuu

2 1

3 Esipuhe Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialan sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2007 tulostavoitteiden saavuttaminen ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Raportti käsittää arvion toimialan tulostavoitteiden toteutumasta sekä kunkin viraston ja laitoksen osalta ministeriön palautekirjeen tulostavoitteiden seurantalomakkeineen. Liikenteen toimialan virastojen ja laitosten palautekirjeet on käsitelty ja hyväksytty liikenteen johtoryhmässä ja Viestintäviraston palautekirje viestinnän johtoryhmässä Virastoille ja laitoksille annetut palautekirjeet sisältävät näkemyksen tulostavoitteiden savuttamisesta, mahdollisen selvityspyynnön sekä muut mahdolliset havainnot tulostavoitteisiin liittyen. JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneministeri Viestintäministeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustajat 2

4 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäalan tulostavoitteet 4 Ajoneuvohallintokeskus Palautekirje 15 Seurantalomake 17 Tiehallinto Palautekirje 22 Seurantalomake 24 Merenkulkulaitos Palautekirje 29 Seurantalomake 31 Ratahallintokeskus Palautekirje 38 Seurantalomake 41 Rautatievirasto Palautekirje 49 Seurantalomake 51 Ilmailuhallinto Palautekirje 53 Seurantalomake 55 Viestintävirasto Palautekirje 58 Seurantalomake 60 Ilmatieteen laitos Palautekirje 66 Seurantalomake 68 Merentutkimuslaitos Palautekirje 73 Seurantalomake 75 3

5 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS A) Viestintä / Korkealaatuiset viestintäpalvelut ovat yleisesti saatavilla, hinnaltaan kohtuullisia ja niitä tarjotaan tehokkaasti toimivilla viestintämarkkinoilla LVMHA_00100 Nopeiden laajakaistapalveluiden tarjonta ja käyttö Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Suomen Internet-yhteyksistä yli 90 prosenttia on laajakaistaisia ja yleisimmän laajakaistapalvelun yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s ja Suomi nousee maailman eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä. Vuoden vaihteessa laajakaistaliittymiä oli 85 % kaikista internetyhteyksistä. Laajakaistaliittymiä oli ,52 milj liittymää, joista 28 %:n kapasitetti oli 2 Mbit/s tai yli. Tavoite toteutunee osittain. Kaikista internetyhtyksistä noin 90 % on laajakaistayhteyksiä. Kaikkia mitattavia tietoja ei ole saatavilla. LVMHA_00200 Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonnan ja rahoituksen turvaaminen Televisiomaksun tuottokertymä säilyy ennallaan. Julkisen palvelun ohjelmistotarjonnan monipuolisuus säilyy vähintään nykyisellään. Tuottokertymä kasvaa. Tuottokertymä säilyy ennallaan tai kasvaa. Monipuolisuus säilyy nykyisellään. Monipuolisuus säilyy nykyisellään. Kertymä ; 198,1 me / ; 204,9 me LVMHA_00300 Kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan ja muun sisältötuotannon toimintaedellytysten kehittyminen Siirtyminen kokonaan digitaaliseen lähettämiseen toteutuu suunnitellusti digitaalisessa lähetysverkossa on tarjolla yli 20 televisiokanavaa. Siirtyminen toteutuu suunnitellusti. Siirtyminen toteutuu suunnitellusti. Analogiset lähetysverkot suljetaan ja kanavanippu E aloittaa toimintansa 1.9. Tavoite toteutuu. Tavoite toteutuu välitetään 25 televisiokanavaa (ei sis. lyhytaik. toimiluvalla toimivia) LVMHA_00400 Postin yleispalvelun taso Postilähetysten kulkunopeus säilyy nykyisellään (D+1 95%). Tavoite toteutuu. Tavoite toteutuu D+1 94,5% ja D+2 99,4%, 12 kk:n liukuva tulos D+1 95,2% LVMHA_00500 Sanomalehden säilyminen monipuolisena ja moniarvoisena viestintävälineenä Lehdistötuen taso pysyy nykyisellään. Lehdistötuen taso nousee. Lehdistötuen taso nousee. TA2006; e/ta2007; /TAE e 4

6 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot B) Viestintä / Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin LVMHA_00600 Tietoturvallinen yhteiskunta, tietoturvallisuusalan kilpailukyky sekä tietoturvaosaamisen taso Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Kansalaisten luottamus sähköisiin palveluihin on hyvällä tasolla Viestinnän yksityisyyden suoja säilyy ennallaan. Luottamus säilynyt ennallaan. Luottamus säilyy ennallaan. Mediaseurannan mukaan luottamus säilynyt ennallaan. Tavoite toteutuu Tavoite toteutuu Yleinen mediaseuranta Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus säilyy vähintään nykytasolla. Krittisen infran toimintavarmuus säilyy nykytasolla. Krittisen infran toimintavarmuus säilyy nykytasolla. Huoltovarmuuskeskuksen raportit ja LVM:n asiantuntija-arviot Kolmen suurimman suomalaisen tietoturva-alan yrityksen liikevaihdon kasvu on muuta sähköteknistä tuotantoa nopeampaa. SSH:n liikevaihto pieneni 34 %, Stonesoft:n liikevaihto kasvoi kolmanneksen ja F-Secure liikevaihto kasvoi 18 % Tavoite toteutuu SSH:n koko vuoden arvion mukaan sen liikevaihto kasvaa merkittävästi. Myös muut ilmoittaneet tavoitteekseen liikevaihdon kasvattamisen. LVMHA_00700 Viestintäviraston tietoturvatoiminnan kehittäminen ja suuntaaminen Viestintäviraston tietoturvatoiminnan voimavaroja lisätään ja toiminnasta suunnataan vähintään puolet kriittisen infrastruktuurin toiminnan varmistamiseen. Tavoite toteutuu Tavoite toteutuu Huoltavarmuuskeskus rahoittanut vuoden 2007 alusta 3/4 -osaa CERT-FI:n toiminnasta ja samalla sen rahoitus kaksinkertaistui. C) Viestintä / Uusia innovatiivisia viestintäpalveluita syntyy ja tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden, kilpailukyvyn ja kansalaisten arjen parantamiseksi Tavoite/tavoitetaso Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Mobiilitelevisiotoiminnan kaupallinen käyttö käynnistyy. Toiminta käynnistynyt. Toiminta käynnistynyt. Langattomien verkkojen käyttö lisääntyy. Lisääntyy. Lisääntyy. Mm. Digitan langaton verkko aloitti. D) Liikenne / Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut LVMHA_00900 Runkoverkon toimivuus ja sujuvuus Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Matka- ja kuljetusajat lyhenevät runkoverkolla. Tieverkolla 100 km/h on edelleen 75 %:lla runkoverkkoa. Kaukojunien myöhästymiset ovat olleet hienoisessa kasvussa viime vuosien aikana. Radanpidosta johtuneet myöhästymiset ovat säilyneet ennallaan. Matka- ja kuljetusajat säilynevät ennallaan, tavoitetta ei saavuteta. Kaukojunien myöhästymisissä ns. heijastusvaikutukset ovat lisääntyneet eli yhden junan myöhästyminen heijastuu aiempaa laajemmalle. Tämä johtuu mm. kapasiteetin käytön lisääntymisestä. Häiriötilanteiden määrä vähenee. ks. edellä 5

7 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 LVMHA_01000 Liikkumis- ja kuljetusmuotojen valintamahdollisuuksien kehittäminen Kansallisen hallinnointi- ja rahoitusmallin mukaista matkapalvelukeskusta käynnistyy 3. Vuoden 2007 alussa käynnistyi Pohjois- Karjalan matkapalvelukeskus. Keskusten valmistelua on jatkettu usealla alueella. Tavoitetta ei saavuteta. Alueet odottavat valtakunnallista MPK-toimintaa koskevia jatkotoimenpidelinjauksia. Koska MPK-toimintaa on vaikeaa toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisena, MPK-toimintaa organisoidaan uudelleen siten, että hanketta toteutetaan seudullisista lähtökohdista kuntavetoisesti ja kuntien keskinäiseen yhteistyöhön perustuen. Logistiikkakeskusten maayhteyksien kehittämisen toimintalinjat selvitetty. Tiehallinto ja Ratahallintokeskus ovat niille asetetun tulostavoitteen mukaisesti kartoittaneet logistiikkakeskusten tilannetta. Työtä jatketaan syksyn aikana. Tavoite saavutetaan. LVMHA_01100 Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutason turvaaminen Joukkoliikenteen peruspalvelutaso hajaasutusalueilla pysyy vuoden 2006 tasolla. Peruspalvelutaso toteutuu pääosin kuntien välisissä yhteyksissä arkisin, mutta ilta- ja viikonloppuliikenteessä sekä kuntien sisäisessä liikenteessä on paljon puutteita. Yleisesti ottaen palvelutaso vastaa vuoden 2006 tilannetta. Tavoite saavutetaan. Peruspalvelutason turvaaminen pitkällä aikavälillä edellyttää uusien järjestämiskeinojen, kuten kutsujoukkoliikenteen käyttöönottoa. Yksinomaan reittiliikenteellä palvelutasoa ei pystytä säilyttämään. LVMHA_01200 Liikennejärjestelmän toimivuuden edistäminen kaupunkiseudulla. Suurten väyläinvestointien tarve ei kaupunkiseuduilla kasva. Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen sekä neliporrasmallin käyttöönotto ovat olleet vuonna 2006 aloitetun liikennejärjestelmäkoulutuksen lähtökohtia. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia on laadittu tai uudistettu useilla kaupunkiseuduilla. Tieliikenne on kuitenkin kasvanut, samoin investointitarve. LVM on valmistelemassa liikennejärjestelmäsuunnitteluun kytkettyjen pitkäjänteisten kaupunkiseutukohtaisten joukkoliikenteen kehittämisohjelmien laadintatyötä yhdessä kaupunkiseutujen kanssa. Tavoitetta ei saavuteta. 6

8 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot LVMHA_01200 Liikennejärjestelmän toimivuuden edistäminen kaupunkiseudulla. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Ns. neliporrasmalli on otettu käyttöön Tavoite saavutetaan. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytykset kaupunkiseuduilla paranevat. Tiehallinto käyttää neliporrasmalliajattelua liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja mm. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategioissa sekä PLJ:ssä korostetaan neliporrasmallin mukaista ajattelutapaa Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen toimintaedellytykset ovat parantuneet palvelujen kehittämisen ja lisääntyneen matkustuksen myötä. Muilta osin kaupunkiseutujen, erityisesti suurten kaupunkiseutujen kanssa on käynnistetty erilaisia joukkoliikenteeseen ja sen kehittämiseen liittyviä tarkasteluja. LVM valmistelee erityisten kaupunkiseutukohtaisten joukkoliikenteen kehittämisohjelmien laadintatyötä. Yhteistyötä erityisesti suurten kaupunkien kanssa on tiivistetty. Suuremmilla kaupunkiseuduilla on laadittu kevyen liikenteen strategia- ja palvelusuunnitelmia ja avattu reittiopasja infojärjestelmiä. Useat kunnat ovat kehittäneet kevyen liikenteen epäkohtien palautejärjestelmiä. Valtio ei ole kohdentanut rahoitustaan kaupunkiseutujen kevyen liikenteen infrastruktuuriin. Tavoite saavutetaan pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen osalta. Muilta osin tavoitetta ei saavuteta. Kevyen liikenteen tavoitteita ei saavuteta kuin infojärjestelmien osalta. Kevyen liikenteen turvallisuuteen kiinnitetään yhteistyössä erityistä huomiota. Neliporrasmallin käyttöönotto on alkanut suhteellisen hyvin, mutta laajempi käyttö vaatii aikaa ja myös ministeriöltä selkeää viestiä. Erityisesti keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämistä ja hankkeiden eteenpäin viemistä haittaa seutujen passiiviisuus ja toimivallan hajautuminen useille eri tahoille. Asiaan liittyy keskeisesti myös keskuskaupunkien ja niitä ympäröivien kuntien yhteistyön ongelmat ja näkemysten eroavaisuus. Valtion rahoitusta ei ole kohdennettu kaupunkiseutujen kevyen liikenteen infrastruktuuriin, eikä kaupunkiseuduilla ole budjetoitu riittävää rahoitusta infrastruktuurin laajentamiseen, parantamiseen ja kunnossapitotoimiin. Valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyö vaatii aluekohtaisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja aiesopimusten tarkentamista Tärkeimpien kaupunkikeskusten alueella on kehitetty alueen yhteistä liikenteen hallintaa ja liikenteen tiedottamista Helsingin seudun, Tampereen, Oulun ja Turun seuduilla on tehty kaupunkien ja valtion yhteisiä hankkeita tai suunnitelmia hankkeista kevätkaudella. Helsingissä kärkihankkeet ovat toteutusvaiheessa, Tampereella strategiset suunnitelmat ovat edistyneet, Oulussa otettiin yhteinen Oulun seudun liikennetietopalvelu käyttöön ja Turussa viimeisimmät hankkeet ovat liittyneet joukkoliikenteen informaation kehittämiseen. Helsingin kaupungin liikenteen ohjaus siirtyy kokonaan Tiehallinnon liikennekeskukseen. Tampereella kehitetään vastaavaa hanketta. Tietopalveluita kehitetään kaikissa kaupungeissa aktiivisesti. 7

9 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot E) Liikenne / Parannetaan liikenneturvallisuutta LVMHA_01300 Liikennekuolemien ja vakavien vammautumisten vähentäminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Tieliikenteessä kuolleita ei ole enemmän kuin 290 Tasoristeysonnettomuuksien määrä on korkeintaan 45 Rautatie-, lento- ja meriliikenteen matkustajakuolemia ei tapahdu VAK-kuljetuksissa ei tapahdu vaarallisista aineista johtuvia vakavia onnettomuuksia. F) Liikenne / Vähennetään ympäristöhaittoja LVMHA_01400 Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen LVMHA_01500 Liikenteen hiukkaspäästöjen ja meluhaittojen vähentäminen Tieliikenteessä kuolleita kesäkuun loppuun mennessä 178 (ennakkotieto), mikä on 56 enemmän kuin vastaavana kautena edellisvuonna. Alkuvuoden tiedot viittaavat siihen, että kuolleiden määrä kasvaa edellisestä vuodesta ja on Tasoristeysonnettomuuksien määrä on vähentynyt. Kuitenkin tasoristeysonnettomuuksissa kuolleita oli kesäkuun loppuun mennessä jo 6, kun koko vuoden 2006 aikana kuolleita oli 5 ja vuoden 2005 aikana 8. Rautatie-, lento- ja meriliikenteessä ei ole tapahtunut kuolemiin johtavia onnettomuuksia. Ei ole tapahtunut. Rautatie-, lento- ja meriliikenteessä ei tapahdu matkustajakuolemia. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Tavarankuljetuksissa parannetaan rautatie- ja vesikuljetusten toimintaedellytyksiä. Tie-, ilma- ja rautatieliikenteen NOx- ja VOC päästöt vähenevät 75 %:lla v tasosta v mennessä. Liikenteen yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat vuonna 2010 korkeintaan vuoden 1990 tasolla. Rautateiden ja vesiväylien kehittämisinvestoinnit parantavat niiden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Nox-päästöt ovat vähentyneet noin 58 % ja ja VOC-päästöjen taustalla olevat liikenteen HC-päästöt noin 50 %. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat tällä hetkellä LIPASTO-tietokannan perusteella noin 16 % (tieliikenteen päästöt noin 10 %) korkeammat kuin vuonna Päästöjen alenema edennyt tavoitellulla tavalla ja jatkuu kiristyvien ajoneuvo- ja polttoainenormien ansiosta. Liikenteen päästöjen kasvu jatkuu ilman lisätoimia noin 1-1,5 % vuodessa. Tavoitteet asetettiin realistisesti EUROnormien mukaan ja koska ajoneuvojen EURO-normit ja polttoaineteknologia kehittyneet, tavoite saavutetaan. Kioton mukainen tavoite, mutta jo alun perin epärealistinen käytettävissä olevaan keinovalikoimaan nähden. 8

10 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot G) Liikenne / Muut tavoitteet LVMHA_01600 Liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta huolehtiminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Yli 55 db:n liikennemelulle altistuvien määrä pienenee vuoden 2003 tasosta 60000:lla vuoteen 2010 mennessä Liikennemelulle altistuvien määrä jatkaa kasvuaan etenkin tieliikenteessä. Käännettä ei tapahdu ilman merkittäviä tie- ja katuliikenteen meluntorjuntatoimenpiteitä. Resursseja ei ole ollut mahdollista suunnata tarvittavissa määrin meluntorjuntaan. Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnalle on valmisteltu teemapaketti. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Lainsäädännöllä luodaan toiminnanharjoittajille tasapuoliset ja toimivat kuljetusmarkkinat. Logistiikan toimenpideohjelmaa toteutetaan. Kauppa-alusluettelolain uudistus on edennyt aikataulun mukaisesti. Henkilöliikennelain kokonaisuudistusta on valmisteltu. Uuden taksilain voimaantuloon valmistauduttu mm. ohjeistamalla ja kouluttamalla lupaviranomaisia. Kuljetuspuolella on seurattu EUsäädösvalmistelua. Ajoaikaohjeet on tehty. Satamalainsäädännön kokonaisuudistuksen käynnistämistä on valmisteltu. Panostettu vahvasti Venäjän rajaliikenteen sujuvuuteen. Osallistuttu EU:n ja Venäjän logistiikan ongelmien ad hoc - työhön, jonka raportti valmistui kesäkuussa. Valmisteltu Pohjoisen ulottuvuuden logistiikkakumppanuutta. Kauppa-alusluettelolain muutos annetaan eduskunnalle budjettilakina. Henkilöliikennelain uudistustyön organisointi ja työohjelma on virallisesti hyväksytty LVM:n johtoryhmässä Työ etenee suunnitelmien mukaisesti. Taksiliikennelaki astui voimaan Syksyllä annetaan eduskunnalle 2 U-kirjettä: tavaraliikenteen markkinoillepääsy sekä ammattiinpääsyasetus (liikenneluvan ehdot). Rajaliikenteen ruuhkat ovat loppuvuonna ennennäkemättömät, koska rekkaparkkia ei vielä ole. Ad hoc -työn suosituksia aletaan toteuttaa. Uuden taksilain myötä kilpailu taksialalla on jonkin verran lisääntynyt. Taksiluvat tulevat koko maan tasolla arviolta lisääntymään n. 7-8 %. 9

11 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot H) Omistajapolitiikka LVMHA_01600 Liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta huolehtiminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Lainsäädännöllä luodaan toiminnanharjoittajille tasapuoliset ja toimivat kuljetusmarkkinat. Logistiikan toimenpideohjelmaa toteutetaan. Kauppa-alusluettelolain uudistus on edennyt aikataulun mukaisesti. Henkilöliikennelain kokonaisuudistusta on valmisteltu. Uuden taksilain voimaantuloon valmistauduttu mm. ohjeistamalla ja kouluttamalla lupaviranomaisia. Kuljetuspuolella on seurattu EUsäädösvalmistelua. Ajoaikaohjeet on tehty. Satamalainsäädännön kokonaisuudistuksen käynnistämistä on valmisteltu. Panostettu vahvasti Venäjän rajaliikenteen sujuvuuteen. Osallistuttu EU:n ja Venäjän logistiikan ongelmien ad hoc - työhön, jonka raportti valmistui kesäkuussa. Valmisteltu Pohjoisen ulottuvuuden logistiikkakumppanuutta. Kauppa-alusluettelolain muutos annetaan eduskunnalle budjettilakina. Henkilöliikennelain uudistustyön organisointi ja työohjelma on virallisesti hyväksytty LVM:n johtoryhmässä Työ etenee suunnitelmien mukaisesti. Taksiliikennelaki astui voimaan Syksyllä annetaan eduskunnalle 2 U-kirjettä: tavaraliikenteen markkinoillepääsy sekä ammattiinpääsyasetus (liikenneluvan ehdot). Rajaliikenteen ruuhkat ovat loppuvuonna ennennäkemättömät, koska rekkaparkkia ei vielä ole. Ad hoc -työn suosituksia aletaan toteuttaa. Uuden taksilain myötä kilpailu taksialalla on jonkin verran lisääntynyt. Taksiluvat tulevat koko maan tasolla arviolta lisääntymään n. 7-8 %. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS - TUOTTAVUUS I) Yhteiset tavoitteet LVMHA_01800 Hallinnonalan tuottavuuden parantaminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Hallinnonalan kokonaisuustuottavuus kasvaa keskimäärin 2% vuodessa kaudella Tilastokeskus julkistaa tiedot vuoden 2008 kesäkuussa. Työn tuottavuus kasvaa 2%/v Tilastokeskus julkistaa tiedot vuoden 2008 kesäkuussa. 10

12 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA - PALVELUKYKY JA LAATU I) Yhteiset tavoitteet LVMHA_01900 Hallinnonalan riskienhallinnan kehittäminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Ministeriön riskienhallintakartoitus suoritettu ja keskeisiin toimenpiteisiin ryhdytty. Hallinnonalan riskienhallintapolitiikan valmistelu aloitettu. Ministeriön riskienhallinnan kehittämiseksi on asetettu työryhmä, jonka toimikausi on Työryhmässä on myös edustusta hallinnonalan virastoista ja laitoksista. LVM:n kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liittyvien asiantuntija- ja konsultointipalvelujen tuottamisesta on solmittu sopimus KPMG:n kanssa. LVM:n avainriskit on tunnistettu ja priorisoitu. Olennaiset riskienhallintakeinot on kartoitettu. Riskienhallintapolitiikka on laadittu. Systemaattinen riskienhallintajärjestelmä on luotu ja integroitu toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin. Riskienhallintaprosessin jatkuvuuden varmistamiseksi on olemassa välineet. 11

13 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA LVM_00100 Ministeriön strategisten ydinprosessien (lainsäädäntö ja ohjaus) laatu LVM_00200 Valtioneuvoston asettamien lainsäädännön valmistelua koskevien tavoitteiden toteutuminen LVM_00300 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö ja yhteistoiminta Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Hallinnonalan prosessien laatu on valtiohallinnon kärkeä. Vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti. Kansainvälinen ulottuvuus on osa hankkeiden valmistelua ja toteutusta. Kansainvälisestä toimintaympäristöstä tulevat muutospaineet ennakoidaan valmistelussa ja resurssien jaossa. Uudistukset / muutokset toteutetaan kuulemis- yms. menettelyjä noudattaen. Lainsäädäntöprosessi käyty läpi jokaisen ministeriön lainvalmistelijan ja lähiesimiehen kanssa. Prosessin käytännön toteutumista seurataan hankepäätöskontrollilla.tulosohjausprosessi määritelty ja informoitu LVM:n osastoille ja hallinnonalalle. Hallitusohjelman ja tavoitteita ryhdytty viemään TTS-lähtökohdiksi. Avoin ja sidosryhmät huomioiva sekä sääntelykohteen kannalta kattavan vaikutusarvioinnin sisältävä valmistelu tavoitteena. LVM on asettanut kaksi lainsäädäntöhanketta paremman sääntelyn ohjelman kärkihankkeiksi (tiemaksut ja tvlainsäädännön uudistaminen). Prosessia käsitellään liikennepolitiikan ja viestintäpolitiikan osastokokouksissa ja lainvalmistelijoiden verkostossa. Hankepäätöskontrolli ulotetaan myös asetuksiin. TTS:n tekeminen viety läpi ensimmäisen kerran prosessin mukaisesti. Prosessin kulku on arvioitu ja korjaustarpeet identifioitu. Vaikutusarvioseuranta kohdistetaan erityisesti valittuihin kärkihankkeisiin. Lainsäädäntöprosessin soveltaminen on lähtenyt käyntiin suunnitellusti. Korostunutta huomiota on kiinnitettävä säädöshankepäätösten aikataulujen realistisuuteen. Keskeisin haaste liittyy hankkeisiin, joiden toteuttamisaikataulu on rajallinen valmistelusta johtumattomista syistä. Tavoite toteutettu. Tavoite toteutuu. On osa hankkeiden valmistelua ja toteutusta. Tavoite toteutettu. Tavoite toteutuu. On osa hankkeiden valmistelua ja toteutusta. 12

14 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 LVM_00500 Liiketoiminnan ohjauksen laatu Varmistetaan omistajan tavoitteiden toteutuminen yrityksissä. VR-Yhtymä Oy:n omistajaohjaus on siirtynyt 1.5. alkaen VNK:aan. Tieliikelaitos yhtiöitetään ja myös se siirtyy VNK:n ohjaukseen. Omistajaohjaus on ollut tavoitteen mukainen. Yhtiökokousmenettely on otettu käyttöön keväällä Valtionapupäätökset on tehty kahden kuukauden kuluessa. Omistajaohjauksessa kehitetään uudenlaista tulosraportointia kolmen ohjattavan liikelaitoksen kanssa: Ilmailulaitos, Varustamoliikelaitos ja Luotsausliikelaitos. Tieliikelaitoksen yhtiöittämisvalmistelut etenevät aikataulun mukaisesti. Ohjettavia liikelaitoksia on kolme ja näistä vastaavat henkilöt ovat vaihtuneet heinä-syyskuun 2007 aikana. LVM_00600 Valtionapupäätösten tekeminen TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Kaikki valtionapupäätökset tehdään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätösvalmistelu on laadukasta. Valtionapupäätökset tehdään kahden kuukauden kuluessa. LVM_00700 Toimintakustannukset / henkilötyövuosi Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle euroa Lasketaan koko vuoden osalta. Lasketaan koko vuoden osalta. LVM_00800 Tuottavuuden ja prosessien tehokkuuden mittaamisen kehittäminen Tuottavuus voidaan sisällyttää tulostavoitteeksi kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Virastojen ja laitosten alustaviin tulostavoitteisiin on sisällytetty tavoitteet työn tuottavuudelle ja kokonaistuottavuudelle. Ilmailuhallinto ja Rautatievirasto ovat kehittäneet tuottavuuslaskentaansa siten, että tuottavuuden seuranta vuoden 2008 alusta alkaen on mahdollista. Kaikilla hallinnonalan virastoilla -- myös vuonna 2006 toimintansa aloittaneilla Ilmailuhallinnolla ja Rautatievirastolla -- on kehittynyt tuottavuuslaskenta, joka mahdollistaa tuottavuuden kehittymisen seurannan Tilastokeskuksen ylläpitämän Valtion tuottavuustilastoinnin vaatimukset täyttävällä tavalla. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN LVM_00900 Työtyytyväisyysindeksi 3.4 pistettä Työtyytyväisyysmittaus tehdään syksyllä. Indeksi on saatavissa loppuvuonna. LVM_01000 Strategisen johtamisen edellytysten parantaminen sekä osaamisstrategian toteuttaminen Osaamisstrategiaa toteutetaan. Osaamisstrategian toteutus tehtiin NYKY- hankkeen yhteydessä Osaamisstrategia toteutetaan Nykyhankkeen toimeenpanon yhteydessä. Ministeriön ja hallinnonalan riskienhallintatyö etenee. Ministeriön riskienhallinnan kehittämiseksi on asetettu työryhmä, jonka toimikausi on Työryhmässä on myös edustusta hallinnonalan virastoista ja laitoksista. LVM:n kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liittyvien asiantuntija- ja konsultointipalvelujen tuottamisesta on solmittu sopimus KPMG:n kanssa. LVM:n avainriskit on tunnistettu ja priorisoitu. Olennaiset riskienhallintakeinot on kartoitettu. Riskienhallintapolitiikka on laadittu. Systemaattinen riskienhallintajärjestelmä on luotu ja integroitu toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin. Riskienhallintaprosessin jatkuvuuden varmistamiseksi on olemassa välineet. 13

15 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 LVM_01100 Tukiprosessien laatu ja priorisointi Talousprosessit sujuvat kevyesti ja ovat laadukkaita. Laatukäsikirjaa on pidetty ajan tasalla. Laatuasiat on otettu huomioon mm. talousyksikön laatimissa ohjeissa ja kirjeissä. Asioita jatketaan sovitun mukaisesti. Ministeriön taloushallinnon siirtyminen palvelukeskukseen toteutetaan hallitusti erikseen sovitun aikataulun mukaisesti tehdyn päätöksen mukaan taloushallinnon toimintoja tullaan vaiheittain siirtämään Valtiokonttorin palvelukeskukseen. Aikataulu täsmentyy neuvottelujen myötä tehdyn päätöksen mukaan taloushallinnon toimintoja tullaan vaiheittain siirtämään Valtiokonttorin palvelukeskukseen. Aikataulu täsmentyy neuvottelujen myötä. Ministeriön asiahallinnan käyttöönoton suunnittelu. Toteutettiin tarjouskilpailu järjestelmätoimittajille. Toteutetaan järjestelmän tarkempi määrittelytyö ja käynnistetään ministeriökohtainen hanke. Asianhallintajärjestelmä toteutetaan ja otetaan käyttöön vaiheistetusti sovitun aikataulun mukaan. T&K- toiminta otetaan osaksi hallinnonalan strategista suunnittelua ja tulosohjausprosessia. Teknisesti t&k painotukset ovat osana TTS:ssä ja tavoitteissa. Käytännössä t&k painoarvo LVM:n toiminnassa on laskenut. Painotusten ja panosten kuvauspyyntö on sisällytetty TTS:n laadintaohjeisiin ja sisällytetään vuoden 2008 LVM:n toiminnansuunnitteluohjeisiin. Kuvaukset ja suunnitelmat ovat käytettävissä TTSkäsittelyissä ja tujo- neuvotteluissa. Ministeriöiden välinen sektoritutkimusyhteistyö on käynnistynyt koskien hallitusohjelman toteuttamista. Tutkimustiedonhallinnan kehittäminen LVM:n asettama työryhmä tutkimusportaalin kehittämiseksi sai valmiiksi tutkimus- ja kehittämisportaalin suunnitelmaraportin, alustavan vaatimusmäärittelyn sekä kustannushyötyanalyysin. Määrärahat ja erityisesti henkilöresurssit eivät riitä toteutuksen aloittamiseen vuonna

16 /21/2006 Ajoneuvohallintokeskus Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1888/21/2006 Asia Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2007 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty PALKO-hanketta koskevia tavoitteita ja autokouluoppilaiden tutkintomenestystä koskevaa tavoitetta lukuun ottamatta Ajoneuvohallintokeskus tulee saavuttamaan vuodelle 2007 asetetut tavoitteet. Virastolta saadun raportin perusteella on arvioitavissa, että tavoitteiden saavuttaminen vuoden jälkipuoliskolla edellyttää virastolta kuitenkin edelleen erityisiä ponnistuksia. PALKOon kuuluva ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto marraskuussa heikentää jossain määrin asetettujen mittareiden arvoja, vaikka tavoitteet sinänsä saavutetaan. Jo nyt on kuitenkin selvää, että PALKO-hanketta koskevia tavoitteita ei loppuvuonna tulla saavuttamaan. On perusteltua syytä todeta, että PALKO-hanketta lukuun ottamatta Ajoneuvohallintokeskus selviytyy tavoitteistaan hyvin. Autokouluoppilaiden tutkintomenestyksen kohdalla Ajoneuvohallintokeskus arvioi tavoitteen jäävän saavuttamatta eräiden kehittämistoimien johdosta. Toimenpiteet ovat sinänsä tärkeitä ja tarpeellisia tutkintotoiminnan laadun kannalta, mutta niiden vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen olisi kuitenkin pyrittävä ennakoimaan siinä vaiheessa, kun mittareita asetetaan niiden realistisuuden varmistamiseksi. Ajoneuvojärjestelmien käyttöönoton siirtäminen vuoden 2007 huhtikuulta marraskuulle merkitsi sitä, että PALKO-hankkeen kustannus-, aikataulu- ja sisältötavoitteita ei voida saavuttaa. Ajoneuvotietojärjestelmien viivästyminen on kasvattanut hankkeen kokonaiskustannuksia ja viivästyttänyt PALKOon kuuluvan toisen suuren osakokonaisuuden kuljettajatietojärjestelmien uudelleen käynnistämistä. Myös Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmiin yhteydessä olevat liikenneturvallisuuden ja eräät muut yhteiskunnan kehittämishankkeet ovat tietojärjestelmien uudistuksen viivästymisen vuoksi siirtyneet toivottua myöhempään ajankohtaan. Vaikka PALKO-hankkeen kustannukset keväällä 2005 kiinnitettiin 36,3 milj. euroon, PALKOon liittyvät muut kustannukset ovat kasvaneet. Mukaan ovat tulleet ajoneuvopuo- 15

17 len siirtymäprojektin kustannukset nykyisin 11,6 milj. euroa, käytönhallintajärjestelmän kustannukset 3,3 milj. euroa ja kuljettajapuolen siirtymäprojektin kustannukset 4,5 milj. euroa. Yhteensä mainitut kustannukset ovat nyt 55,6 milj. euroa. PALKOon liittyvien menojen lisäksi virastolla on myös muita tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviä menoja. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä Ajoneuvohallintokeskus on ilmoittanut, että vuoden 2011 loppuun asti viraston ATJjärjestelmäkokonaisuuden vaatimien järjestelmäkehitystoimenpiteiden kustannusarvio ilman oman työn arvio on 63,5 milj. euroa. Summa sisältää PALKO-hankkeen kustannukset. Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että Ajoneuvohallintokeskuksen PALKOhankkeen ja muun rekisterijärjestelmien kehittämistoiminnan seurantaa tulee tehostaa. PALKO-hanke ja muu rekisterijärjestelmien kehittäminen tulee sitoa projektisalkkuun ja sille vahvistettuihin kustannuksiin. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee antaa selvitys hankkeen etenemisestä vähintään vuosineljänneksittäin viraston johtokunnalle ja ministeriölle. Liikenne- ja viestintäministeriö kutsuu Ajoneuvohallintokeskuksen lokakuussa neuvottelemaan PALKO-hankkeesta. Ministeriö edellyttää, että Ajoneuvohallintokeskuksen johtokunta käsittelee ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Ajoneuvohallintokeskus raportoi vuodelle 2007 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen välisissä tulosneuvotteluissa keväällä Lisäksi ministeriö toteaa, että Ajoneuvohallintokeskuksen tulee tehdä vuoden 2008 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä tehdä muutoinkin ehdotus vuodelle 2008 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi mennessä. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet Lopulliset tulostavoitteet kirjataan tulossopimusasiakirjaan. Liikenneministeri Anu Vehviläinen Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 16

18 Ajoneuvohallintokeskus, osavuosiraportti 6/2007 Tuloksellisuuden yleiskuvaus puolivuotisjaksolla 1-6/2007 Ajoneuvohallintokeskukselle on asetettu 19 tavoitetta, joista viiteen ei vielä ole saatavissa mittaustietoja. Tavoite toteutui yhdeksässä mutta jäi saavuttamatta viiden osalta. Näistä kahden ennustetaan kuitenkin toteutuvan loppuvuoden aikana. Toteutuneiden tavoitteiden määrän perusteella alkuvuotta voi pitää tuloksellisena. Kuitenkin PALKO-tavoitteen ollessa keskeinen tavoite on sen toteutumattomuus nähtävä kokonaiskuvaa selkeästi heikentävänä tekijänä. Mittareiden lisätiedot Tulossopimusmittarit TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS AKE_01700 Hakemusasioiden käsittelyaika Arvosana 7.00 pv 4.90 pv 3 - Erittäin hyvä TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tuottavuus AKE_01300 Ajoneuvorekisterin muutostietojen päivitysnopeus Arvosana Keskimääräinen viive ajoneuvon luovutuspäivän ja rekisteriin ilmoituspäivän välillä enintään 4,5 pv 4,23 4, Erittäin hyvä Ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto heikentää loppuvuoden toteutumaa. AKE_01400 Luovutettujen tietoyksiköiden määrä kpl kpl kpl AKE_01500 Työn tuottavuuden kehittyminen (v.2000=100) 1 % 1 % 1 % Vuoden 2006 toteutumaindeksi (2000 = 100) oli 106,45, vuoden 2007 budjetti 106,50 ja 1-6/ ,26, joten parannus on ollut erittäin pieni. Toisaalta työn tuottavuuden nousu oli huomattava vuodesta 2005 (103,31) vuoteen 2006 (106,45). 17

19 AKE_01600 Kokonaistuottavuuden kehittyminen (v.2000=100) 0 % -6 % -6 % Vuoden 2006 toteutumaindeksi (2000 = 100) oli 104,56, vuoden 2007 budjetti 91,69 ja toteutuma 1-6/ ,56, joten heikennys oli budjetissa suurempi kuin puolen vuoden toteutumassa. Vuonna 2006 kokonaistuottavuuden kehitys oli merkittävää, mutta vuodelle 2007 asetettua tuottavuustavoitetta ei tulla saavuttamaan. Vuoden 2008 talousarvioesitys kuitenkin on tehty tuottavuusmielessä nousevaksi, joten TTS-kaudella tavoite saavutettaneen. AKE_01800 Puhelinpalvelun tavoitettavuus 75 % 84, 2 % 77.5 % Ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto heikentää loppuvuoden toteutumaa. Myös puhelinpalvelutuottajan vaihtuminen saattaa tilapäisesti laskea mittarin arvoa. AKE_02000 Sähköisesti vireille tulleiden lupahakemusten määrä suhteessa tuoteryhmän kaikkiin vireille tulleisi 60 % 48 % 50 % TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Kannattavuus ja kustannusvastaavuus AKE_01900 Yksikkökustannukset/suorite toteutuvat 3/4 pääsuoritteista 75 % 75 % 75 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelukyky ja laatu AKE_00100 Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien erot 80 % 78.6 % 80 % Asiantilaan on reagoitu jo huhtikuun toteutumatilastojen perusteella. Asemat, joiden hylkäysprosenttitaso on ollut alle määritellyn rajan, ovat olleet tehostetussa tarkkailussa ja prosenttiluku on ollut huhtikuun lukuihin verrattuna nousussa. Kokonaisuutena tavoitteen saavuttaminen on todennäköistä, koska kesäkuun lopun tilanteessa asemia, jotka olivat rajojen ulkopuolella, oli enää vain neljä kappaletta liikaa. Loppuvuonna asiaan kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. 18

20 AKE_00200 Testiautoissa olevien vikojen löytyminen määräaikaiskatsastuksissa 70 % 70 % Alkuvuonna ei tehty testejä. Toiminnan kilpailutus on suoritettu alkuvuonna ja testejä tehdään syksyllä. AKE_00300 Autokouluoppilaiden tutkintomenestys Ajokokeen arvioinnin laadun varmistuksen lisääntyneet tarkastukset/mies sekä erityisesti tänä vuonna koulutuksen painopisteenä ollut palautteen antaminen-teema ovat johtaneet tutkinnon vastaanottajien antamien arvioiden kiristymiseen, mistä johtuu mittarin laskentaperusteena olevien kokonaisarvioiden summan pieneneminen. Viimeisen viiden vuoden aikana toteumat ovat vaihdelleet AKE_00400 Autokouluopetuksen koettu hyöty Toteuma-arvo on yhden sadasosan päässä mittarina käytetystä viiden vuoden keskiarvosta, mikä mahtuu vielä tilastollisen satunnaisvaihtelun rajoihin. AKE_00500 AKEn palvelukuva 3.50 Tietoa ei vielä saatavissa, toteutunee AKE_00600 Asiakastyytyväisyys AKEn vastuulla oleviin palveluihin 3.90 Mittaus tehdään syksyllä, toteutunee AKE_00700 Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan 3.50 Mittaus tehdään syksyllä, toteutunee AKE_00800 Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyysaste Arvosana ei laatutasohäiriöitä Hyvä Hyvä 3 - Erittäin hyvä 19

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot