LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit Lokakuu

2 1

3 Esipuhe Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön toimialan sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2007 tulostavoitteiden saavuttaminen ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Raportti käsittää arvion toimialan tulostavoitteiden toteutumasta sekä kunkin viraston ja laitoksen osalta ministeriön palautekirjeen tulostavoitteiden seurantalomakkeineen. Liikenteen toimialan virastojen ja laitosten palautekirjeet on käsitelty ja hyväksytty liikenteen johtoryhmässä ja Viestintäviraston palautekirje viestinnän johtoryhmässä Virastoille ja laitoksille annetut palautekirjeet sisältävät näkemyksen tulostavoitteiden savuttamisesta, mahdollisen selvityspyynnön sekä muut mahdolliset havainnot tulostavoitteisiin liittyen. JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiovarain controller -toiminto Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneministeri Viestintäministeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten ohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntajäsenet Erityisavustajat 2

4 SISÄLLYSLUETTELO Liikenne- ja viestintäalan tulostavoitteet 4 Ajoneuvohallintokeskus Palautekirje 15 Seurantalomake 17 Tiehallinto Palautekirje 22 Seurantalomake 24 Merenkulkulaitos Palautekirje 29 Seurantalomake 31 Ratahallintokeskus Palautekirje 38 Seurantalomake 41 Rautatievirasto Palautekirje 49 Seurantalomake 51 Ilmailuhallinto Palautekirje 53 Seurantalomake 55 Viestintävirasto Palautekirje 58 Seurantalomake 60 Ilmatieteen laitos Palautekirje 66 Seurantalomake 68 Merentutkimuslaitos Palautekirje 73 Seurantalomake 75 3

5 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS A) Viestintä / Korkealaatuiset viestintäpalvelut ovat yleisesti saatavilla, hinnaltaan kohtuullisia ja niitä tarjotaan tehokkaasti toimivilla viestintämarkkinoilla LVMHA_00100 Nopeiden laajakaistapalveluiden tarjonta ja käyttö Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Suomen Internet-yhteyksistä yli 90 prosenttia on laajakaistaisia ja yleisimmän laajakaistapalvelun yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s ja Suomi nousee maailman eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä. Vuoden vaihteessa laajakaistaliittymiä oli 85 % kaikista internetyhteyksistä. Laajakaistaliittymiä oli ,52 milj liittymää, joista 28 %:n kapasitetti oli 2 Mbit/s tai yli. Tavoite toteutunee osittain. Kaikista internetyhtyksistä noin 90 % on laajakaistayhteyksiä. Kaikkia mitattavia tietoja ei ole saatavilla. LVMHA_00200 Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonnan ja rahoituksen turvaaminen Televisiomaksun tuottokertymä säilyy ennallaan. Julkisen palvelun ohjelmistotarjonnan monipuolisuus säilyy vähintään nykyisellään. Tuottokertymä kasvaa. Tuottokertymä säilyy ennallaan tai kasvaa. Monipuolisuus säilyy nykyisellään. Monipuolisuus säilyy nykyisellään. Kertymä ; 198,1 me / ; 204,9 me LVMHA_00300 Kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan ja muun sisältötuotannon toimintaedellytysten kehittyminen Siirtyminen kokonaan digitaaliseen lähettämiseen toteutuu suunnitellusti digitaalisessa lähetysverkossa on tarjolla yli 20 televisiokanavaa. Siirtyminen toteutuu suunnitellusti. Siirtyminen toteutuu suunnitellusti. Analogiset lähetysverkot suljetaan ja kanavanippu E aloittaa toimintansa 1.9. Tavoite toteutuu. Tavoite toteutuu välitetään 25 televisiokanavaa (ei sis. lyhytaik. toimiluvalla toimivia) LVMHA_00400 Postin yleispalvelun taso Postilähetysten kulkunopeus säilyy nykyisellään (D+1 95%). Tavoite toteutuu. Tavoite toteutuu D+1 94,5% ja D+2 99,4%, 12 kk:n liukuva tulos D+1 95,2% LVMHA_00500 Sanomalehden säilyminen monipuolisena ja moniarvoisena viestintävälineenä Lehdistötuen taso pysyy nykyisellään. Lehdistötuen taso nousee. Lehdistötuen taso nousee. TA2006; e/ta2007; /TAE e 4

6 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot B) Viestintä / Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin LVMHA_00600 Tietoturvallinen yhteiskunta, tietoturvallisuusalan kilpailukyky sekä tietoturvaosaamisen taso Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Kansalaisten luottamus sähköisiin palveluihin on hyvällä tasolla Viestinnän yksityisyyden suoja säilyy ennallaan. Luottamus säilynyt ennallaan. Luottamus säilyy ennallaan. Mediaseurannan mukaan luottamus säilynyt ennallaan. Tavoite toteutuu Tavoite toteutuu Yleinen mediaseuranta Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus säilyy vähintään nykytasolla. Krittisen infran toimintavarmuus säilyy nykytasolla. Krittisen infran toimintavarmuus säilyy nykytasolla. Huoltovarmuuskeskuksen raportit ja LVM:n asiantuntija-arviot Kolmen suurimman suomalaisen tietoturva-alan yrityksen liikevaihdon kasvu on muuta sähköteknistä tuotantoa nopeampaa. SSH:n liikevaihto pieneni 34 %, Stonesoft:n liikevaihto kasvoi kolmanneksen ja F-Secure liikevaihto kasvoi 18 % Tavoite toteutuu SSH:n koko vuoden arvion mukaan sen liikevaihto kasvaa merkittävästi. Myös muut ilmoittaneet tavoitteekseen liikevaihdon kasvattamisen. LVMHA_00700 Viestintäviraston tietoturvatoiminnan kehittäminen ja suuntaaminen Viestintäviraston tietoturvatoiminnan voimavaroja lisätään ja toiminnasta suunnataan vähintään puolet kriittisen infrastruktuurin toiminnan varmistamiseen. Tavoite toteutuu Tavoite toteutuu Huoltavarmuuskeskus rahoittanut vuoden 2007 alusta 3/4 -osaa CERT-FI:n toiminnasta ja samalla sen rahoitus kaksinkertaistui. C) Viestintä / Uusia innovatiivisia viestintäpalveluita syntyy ja tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden, kilpailukyvyn ja kansalaisten arjen parantamiseksi Tavoite/tavoitetaso Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Mobiilitelevisiotoiminnan kaupallinen käyttö käynnistyy. Toiminta käynnistynyt. Toiminta käynnistynyt. Langattomien verkkojen käyttö lisääntyy. Lisääntyy. Lisääntyy. Mm. Digitan langaton verkko aloitti. D) Liikenne / Turvataan toimivat matka- ja kuljetusketjut LVMHA_00900 Runkoverkon toimivuus ja sujuvuus Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Matka- ja kuljetusajat lyhenevät runkoverkolla. Tieverkolla 100 km/h on edelleen 75 %:lla runkoverkkoa. Kaukojunien myöhästymiset ovat olleet hienoisessa kasvussa viime vuosien aikana. Radanpidosta johtuneet myöhästymiset ovat säilyneet ennallaan. Matka- ja kuljetusajat säilynevät ennallaan, tavoitetta ei saavuteta. Kaukojunien myöhästymisissä ns. heijastusvaikutukset ovat lisääntyneet eli yhden junan myöhästyminen heijastuu aiempaa laajemmalle. Tämä johtuu mm. kapasiteetin käytön lisääntymisestä. Häiriötilanteiden määrä vähenee. ks. edellä 5

7 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 LVMHA_01000 Liikkumis- ja kuljetusmuotojen valintamahdollisuuksien kehittäminen Kansallisen hallinnointi- ja rahoitusmallin mukaista matkapalvelukeskusta käynnistyy 3. Vuoden 2007 alussa käynnistyi Pohjois- Karjalan matkapalvelukeskus. Keskusten valmistelua on jatkettu usealla alueella. Tavoitetta ei saavuteta. Alueet odottavat valtakunnallista MPK-toimintaa koskevia jatkotoimenpidelinjauksia. Koska MPK-toimintaa on vaikeaa toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisena, MPK-toimintaa organisoidaan uudelleen siten, että hanketta toteutetaan seudullisista lähtökohdista kuntavetoisesti ja kuntien keskinäiseen yhteistyöhön perustuen. Logistiikkakeskusten maayhteyksien kehittämisen toimintalinjat selvitetty. Tiehallinto ja Ratahallintokeskus ovat niille asetetun tulostavoitteen mukaisesti kartoittaneet logistiikkakeskusten tilannetta. Työtä jatketaan syksyn aikana. Tavoite saavutetaan. LVMHA_01100 Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutason turvaaminen Joukkoliikenteen peruspalvelutaso hajaasutusalueilla pysyy vuoden 2006 tasolla. Peruspalvelutaso toteutuu pääosin kuntien välisissä yhteyksissä arkisin, mutta ilta- ja viikonloppuliikenteessä sekä kuntien sisäisessä liikenteessä on paljon puutteita. Yleisesti ottaen palvelutaso vastaa vuoden 2006 tilannetta. Tavoite saavutetaan. Peruspalvelutason turvaaminen pitkällä aikavälillä edellyttää uusien järjestämiskeinojen, kuten kutsujoukkoliikenteen käyttöönottoa. Yksinomaan reittiliikenteellä palvelutasoa ei pystytä säilyttämään. LVMHA_01200 Liikennejärjestelmän toimivuuden edistäminen kaupunkiseudulla. Suurten väyläinvestointien tarve ei kaupunkiseuduilla kasva. Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen sekä neliporrasmallin käyttöönotto ovat olleet vuonna 2006 aloitetun liikennejärjestelmäkoulutuksen lähtökohtia. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia on laadittu tai uudistettu useilla kaupunkiseuduilla. Tieliikenne on kuitenkin kasvanut, samoin investointitarve. LVM on valmistelemassa liikennejärjestelmäsuunnitteluun kytkettyjen pitkäjänteisten kaupunkiseutukohtaisten joukkoliikenteen kehittämisohjelmien laadintatyötä yhdessä kaupunkiseutujen kanssa. Tavoitetta ei saavuteta. 6

8 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot LVMHA_01200 Liikennejärjestelmän toimivuuden edistäminen kaupunkiseudulla. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Ns. neliporrasmalli on otettu käyttöön Tavoite saavutetaan. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytykset kaupunkiseuduilla paranevat. Tiehallinto käyttää neliporrasmalliajattelua liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja mm. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategioissa sekä PLJ:ssä korostetaan neliporrasmallin mukaista ajattelutapaa Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen toimintaedellytykset ovat parantuneet palvelujen kehittämisen ja lisääntyneen matkustuksen myötä. Muilta osin kaupunkiseutujen, erityisesti suurten kaupunkiseutujen kanssa on käynnistetty erilaisia joukkoliikenteeseen ja sen kehittämiseen liittyviä tarkasteluja. LVM valmistelee erityisten kaupunkiseutukohtaisten joukkoliikenteen kehittämisohjelmien laadintatyötä. Yhteistyötä erityisesti suurten kaupunkien kanssa on tiivistetty. Suuremmilla kaupunkiseuduilla on laadittu kevyen liikenteen strategia- ja palvelusuunnitelmia ja avattu reittiopasja infojärjestelmiä. Useat kunnat ovat kehittäneet kevyen liikenteen epäkohtien palautejärjestelmiä. Valtio ei ole kohdentanut rahoitustaan kaupunkiseutujen kevyen liikenteen infrastruktuuriin. Tavoite saavutetaan pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen osalta. Muilta osin tavoitetta ei saavuteta. Kevyen liikenteen tavoitteita ei saavuteta kuin infojärjestelmien osalta. Kevyen liikenteen turvallisuuteen kiinnitetään yhteistyössä erityistä huomiota. Neliporrasmallin käyttöönotto on alkanut suhteellisen hyvin, mutta laajempi käyttö vaatii aikaa ja myös ministeriöltä selkeää viestiä. Erityisesti keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kehittämistä ja hankkeiden eteenpäin viemistä haittaa seutujen passiiviisuus ja toimivallan hajautuminen useille eri tahoille. Asiaan liittyy keskeisesti myös keskuskaupunkien ja niitä ympäröivien kuntien yhteistyön ongelmat ja näkemysten eroavaisuus. Valtion rahoitusta ei ole kohdennettu kaupunkiseutujen kevyen liikenteen infrastruktuuriin, eikä kaupunkiseuduilla ole budjetoitu riittävää rahoitusta infrastruktuurin laajentamiseen, parantamiseen ja kunnossapitotoimiin. Valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyö vaatii aluekohtaisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja aiesopimusten tarkentamista Tärkeimpien kaupunkikeskusten alueella on kehitetty alueen yhteistä liikenteen hallintaa ja liikenteen tiedottamista Helsingin seudun, Tampereen, Oulun ja Turun seuduilla on tehty kaupunkien ja valtion yhteisiä hankkeita tai suunnitelmia hankkeista kevätkaudella. Helsingissä kärkihankkeet ovat toteutusvaiheessa, Tampereella strategiset suunnitelmat ovat edistyneet, Oulussa otettiin yhteinen Oulun seudun liikennetietopalvelu käyttöön ja Turussa viimeisimmät hankkeet ovat liittyneet joukkoliikenteen informaation kehittämiseen. Helsingin kaupungin liikenteen ohjaus siirtyy kokonaan Tiehallinnon liikennekeskukseen. Tampereella kehitetään vastaavaa hanketta. Tietopalveluita kehitetään kaikissa kaupungeissa aktiivisesti. 7

9 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot E) Liikenne / Parannetaan liikenneturvallisuutta LVMHA_01300 Liikennekuolemien ja vakavien vammautumisten vähentäminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Tieliikenteessä kuolleita ei ole enemmän kuin 290 Tasoristeysonnettomuuksien määrä on korkeintaan 45 Rautatie-, lento- ja meriliikenteen matkustajakuolemia ei tapahdu VAK-kuljetuksissa ei tapahdu vaarallisista aineista johtuvia vakavia onnettomuuksia. F) Liikenne / Vähennetään ympäristöhaittoja LVMHA_01400 Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen LVMHA_01500 Liikenteen hiukkaspäästöjen ja meluhaittojen vähentäminen Tieliikenteessä kuolleita kesäkuun loppuun mennessä 178 (ennakkotieto), mikä on 56 enemmän kuin vastaavana kautena edellisvuonna. Alkuvuoden tiedot viittaavat siihen, että kuolleiden määrä kasvaa edellisestä vuodesta ja on Tasoristeysonnettomuuksien määrä on vähentynyt. Kuitenkin tasoristeysonnettomuuksissa kuolleita oli kesäkuun loppuun mennessä jo 6, kun koko vuoden 2006 aikana kuolleita oli 5 ja vuoden 2005 aikana 8. Rautatie-, lento- ja meriliikenteessä ei ole tapahtunut kuolemiin johtavia onnettomuuksia. Ei ole tapahtunut. Rautatie-, lento- ja meriliikenteessä ei tapahdu matkustajakuolemia. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Tavarankuljetuksissa parannetaan rautatie- ja vesikuljetusten toimintaedellytyksiä. Tie-, ilma- ja rautatieliikenteen NOx- ja VOC päästöt vähenevät 75 %:lla v tasosta v mennessä. Liikenteen yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat vuonna 2010 korkeintaan vuoden 1990 tasolla. Rautateiden ja vesiväylien kehittämisinvestoinnit parantavat niiden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Nox-päästöt ovat vähentyneet noin 58 % ja ja VOC-päästöjen taustalla olevat liikenteen HC-päästöt noin 50 %. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat tällä hetkellä LIPASTO-tietokannan perusteella noin 16 % (tieliikenteen päästöt noin 10 %) korkeammat kuin vuonna Päästöjen alenema edennyt tavoitellulla tavalla ja jatkuu kiristyvien ajoneuvo- ja polttoainenormien ansiosta. Liikenteen päästöjen kasvu jatkuu ilman lisätoimia noin 1-1,5 % vuodessa. Tavoitteet asetettiin realistisesti EUROnormien mukaan ja koska ajoneuvojen EURO-normit ja polttoaineteknologia kehittyneet, tavoite saavutetaan. Kioton mukainen tavoite, mutta jo alun perin epärealistinen käytettävissä olevaan keinovalikoimaan nähden. 8

10 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot G) Liikenne / Muut tavoitteet LVMHA_01600 Liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta huolehtiminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Yli 55 db:n liikennemelulle altistuvien määrä pienenee vuoden 2003 tasosta 60000:lla vuoteen 2010 mennessä Liikennemelulle altistuvien määrä jatkaa kasvuaan etenkin tieliikenteessä. Käännettä ei tapahdu ilman merkittäviä tie- ja katuliikenteen meluntorjuntatoimenpiteitä. Resursseja ei ole ollut mahdollista suunnata tarvittavissa määrin meluntorjuntaan. Tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnalle on valmisteltu teemapaketti. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Lainsäädännöllä luodaan toiminnanharjoittajille tasapuoliset ja toimivat kuljetusmarkkinat. Logistiikan toimenpideohjelmaa toteutetaan. Kauppa-alusluettelolain uudistus on edennyt aikataulun mukaisesti. Henkilöliikennelain kokonaisuudistusta on valmisteltu. Uuden taksilain voimaantuloon valmistauduttu mm. ohjeistamalla ja kouluttamalla lupaviranomaisia. Kuljetuspuolella on seurattu EUsäädösvalmistelua. Ajoaikaohjeet on tehty. Satamalainsäädännön kokonaisuudistuksen käynnistämistä on valmisteltu. Panostettu vahvasti Venäjän rajaliikenteen sujuvuuteen. Osallistuttu EU:n ja Venäjän logistiikan ongelmien ad hoc - työhön, jonka raportti valmistui kesäkuussa. Valmisteltu Pohjoisen ulottuvuuden logistiikkakumppanuutta. Kauppa-alusluettelolain muutos annetaan eduskunnalle budjettilakina. Henkilöliikennelain uudistustyön organisointi ja työohjelma on virallisesti hyväksytty LVM:n johtoryhmässä Työ etenee suunnitelmien mukaisesti. Taksiliikennelaki astui voimaan Syksyllä annetaan eduskunnalle 2 U-kirjettä: tavaraliikenteen markkinoillepääsy sekä ammattiinpääsyasetus (liikenneluvan ehdot). Rajaliikenteen ruuhkat ovat loppuvuonna ennennäkemättömät, koska rekkaparkkia ei vielä ole. Ad hoc -työn suosituksia aletaan toteuttaa. Uuden taksilain myötä kilpailu taksialalla on jonkin verran lisääntynyt. Taksiluvat tulevat koko maan tasolla arviolta lisääntymään n. 7-8 %. 9

11 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot H) Omistajapolitiikka LVMHA_01600 Liikenne- ja kuljetusmarkkinoiden toimivuudesta huolehtiminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Lainsäädännöllä luodaan toiminnanharjoittajille tasapuoliset ja toimivat kuljetusmarkkinat. Logistiikan toimenpideohjelmaa toteutetaan. Kauppa-alusluettelolain uudistus on edennyt aikataulun mukaisesti. Henkilöliikennelain kokonaisuudistusta on valmisteltu. Uuden taksilain voimaantuloon valmistauduttu mm. ohjeistamalla ja kouluttamalla lupaviranomaisia. Kuljetuspuolella on seurattu EUsäädösvalmistelua. Ajoaikaohjeet on tehty. Satamalainsäädännön kokonaisuudistuksen käynnistämistä on valmisteltu. Panostettu vahvasti Venäjän rajaliikenteen sujuvuuteen. Osallistuttu EU:n ja Venäjän logistiikan ongelmien ad hoc - työhön, jonka raportti valmistui kesäkuussa. Valmisteltu Pohjoisen ulottuvuuden logistiikkakumppanuutta. Kauppa-alusluettelolain muutos annetaan eduskunnalle budjettilakina. Henkilöliikennelain uudistustyön organisointi ja työohjelma on virallisesti hyväksytty LVM:n johtoryhmässä Työ etenee suunnitelmien mukaisesti. Taksiliikennelaki astui voimaan Syksyllä annetaan eduskunnalle 2 U-kirjettä: tavaraliikenteen markkinoillepääsy sekä ammattiinpääsyasetus (liikenneluvan ehdot). Rajaliikenteen ruuhkat ovat loppuvuonna ennennäkemättömät, koska rekkaparkkia ei vielä ole. Ad hoc -työn suosituksia aletaan toteuttaa. Uuden taksilain myötä kilpailu taksialalla on jonkin verran lisääntynyt. Taksiluvat tulevat koko maan tasolla arviolta lisääntymään n. 7-8 %. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS - TUOTTAVUUS I) Yhteiset tavoitteet LVMHA_01800 Hallinnonalan tuottavuuden parantaminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Hallinnonalan kokonaisuustuottavuus kasvaa keskimäärin 2% vuodessa kaudella Tilastokeskus julkistaa tiedot vuoden 2008 kesäkuussa. Työn tuottavuus kasvaa 2%/v Tilastokeskus julkistaa tiedot vuoden 2008 kesäkuussa. 10

12 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA - PALVELUKYKY JA LAATU I) Yhteiset tavoitteet LVMHA_01900 Hallinnonalan riskienhallinnan kehittäminen Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Ministeriön riskienhallintakartoitus suoritettu ja keskeisiin toimenpiteisiin ryhdytty. Hallinnonalan riskienhallintapolitiikan valmistelu aloitettu. Ministeriön riskienhallinnan kehittämiseksi on asetettu työryhmä, jonka toimikausi on Työryhmässä on myös edustusta hallinnonalan virastoista ja laitoksista. LVM:n kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liittyvien asiantuntija- ja konsultointipalvelujen tuottamisesta on solmittu sopimus KPMG:n kanssa. LVM:n avainriskit on tunnistettu ja priorisoitu. Olennaiset riskienhallintakeinot on kartoitettu. Riskienhallintapolitiikka on laadittu. Systemaattinen riskienhallintajärjestelmä on luotu ja integroitu toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin. Riskienhallintaprosessin jatkuvuuden varmistamiseksi on olemassa välineet. 11

13 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA LVM_00100 Ministeriön strategisten ydinprosessien (lainsäädäntö ja ohjaus) laatu LVM_00200 Valtioneuvoston asettamien lainsäädännön valmistelua koskevien tavoitteiden toteutuminen LVM_00300 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö ja yhteistoiminta Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 Hallinnonalan prosessien laatu on valtiohallinnon kärkeä. Vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti. Kansainvälinen ulottuvuus on osa hankkeiden valmistelua ja toteutusta. Kansainvälisestä toimintaympäristöstä tulevat muutospaineet ennakoidaan valmistelussa ja resurssien jaossa. Uudistukset / muutokset toteutetaan kuulemis- yms. menettelyjä noudattaen. Lainsäädäntöprosessi käyty läpi jokaisen ministeriön lainvalmistelijan ja lähiesimiehen kanssa. Prosessin käytännön toteutumista seurataan hankepäätöskontrollilla.tulosohjausprosessi määritelty ja informoitu LVM:n osastoille ja hallinnonalalle. Hallitusohjelman ja tavoitteita ryhdytty viemään TTS-lähtökohdiksi. Avoin ja sidosryhmät huomioiva sekä sääntelykohteen kannalta kattavan vaikutusarvioinnin sisältävä valmistelu tavoitteena. LVM on asettanut kaksi lainsäädäntöhanketta paremman sääntelyn ohjelman kärkihankkeiksi (tiemaksut ja tvlainsäädännön uudistaminen). Prosessia käsitellään liikennepolitiikan ja viestintäpolitiikan osastokokouksissa ja lainvalmistelijoiden verkostossa. Hankepäätöskontrolli ulotetaan myös asetuksiin. TTS:n tekeminen viety läpi ensimmäisen kerran prosessin mukaisesti. Prosessin kulku on arvioitu ja korjaustarpeet identifioitu. Vaikutusarvioseuranta kohdistetaan erityisesti valittuihin kärkihankkeisiin. Lainsäädäntöprosessin soveltaminen on lähtenyt käyntiin suunnitellusti. Korostunutta huomiota on kiinnitettävä säädöshankepäätösten aikataulujen realistisuuteen. Keskeisin haaste liittyy hankkeisiin, joiden toteuttamisaikataulu on rajallinen valmistelusta johtumattomista syistä. Tavoite toteutettu. Tavoite toteutuu. On osa hankkeiden valmistelua ja toteutusta. Tavoite toteutettu. Tavoite toteutuu. On osa hankkeiden valmistelua ja toteutusta. 12

14 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 LVM_00500 Liiketoiminnan ohjauksen laatu Varmistetaan omistajan tavoitteiden toteutuminen yrityksissä. VR-Yhtymä Oy:n omistajaohjaus on siirtynyt 1.5. alkaen VNK:aan. Tieliikelaitos yhtiöitetään ja myös se siirtyy VNK:n ohjaukseen. Omistajaohjaus on ollut tavoitteen mukainen. Yhtiökokousmenettely on otettu käyttöön keväällä Valtionapupäätökset on tehty kahden kuukauden kuluessa. Omistajaohjauksessa kehitetään uudenlaista tulosraportointia kolmen ohjattavan liikelaitoksen kanssa: Ilmailulaitos, Varustamoliikelaitos ja Luotsausliikelaitos. Tieliikelaitoksen yhtiöittämisvalmistelut etenevät aikataulun mukaisesti. Ohjettavia liikelaitoksia on kolme ja näistä vastaavat henkilöt ovat vaihtuneet heinä-syyskuun 2007 aikana. LVM_00600 Valtionapupäätösten tekeminen TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Kaikki valtionapupäätökset tehdään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätösvalmistelu on laadukasta. Valtionapupäätökset tehdään kahden kuukauden kuluessa. LVM_00700 Toimintakustannukset / henkilötyövuosi Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle euroa Lasketaan koko vuoden osalta. Lasketaan koko vuoden osalta. LVM_00800 Tuottavuuden ja prosessien tehokkuuden mittaamisen kehittäminen Tuottavuus voidaan sisällyttää tulostavoitteeksi kaikille hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Virastojen ja laitosten alustaviin tulostavoitteisiin on sisällytetty tavoitteet työn tuottavuudelle ja kokonaistuottavuudelle. Ilmailuhallinto ja Rautatievirasto ovat kehittäneet tuottavuuslaskentaansa siten, että tuottavuuden seuranta vuoden 2008 alusta alkaen on mahdollista. Kaikilla hallinnonalan virastoilla -- myös vuonna 2006 toimintansa aloittaneilla Ilmailuhallinnolla ja Rautatievirastolla -- on kehittynyt tuottavuuslaskenta, joka mahdollistaa tuottavuuden kehittymisen seurannan Tilastokeskuksen ylläpitämän Valtion tuottavuustilastoinnin vaatimukset täyttävällä tavalla. Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN LVM_00900 Työtyytyväisyysindeksi 3.4 pistettä Työtyytyväisyysmittaus tehdään syksyllä. Indeksi on saatavissa loppuvuonna. LVM_01000 Strategisen johtamisen edellytysten parantaminen sekä osaamisstrategian toteuttaminen Osaamisstrategiaa toteutetaan. Osaamisstrategian toteutus tehtiin NYKY- hankkeen yhteydessä Osaamisstrategia toteutetaan Nykyhankkeen toimeenpanon yhteydessä. Ministeriön ja hallinnonalan riskienhallintatyö etenee. Ministeriön riskienhallinnan kehittämiseksi on asetettu työryhmä, jonka toimikausi on Työryhmässä on myös edustusta hallinnonalan virastoista ja laitoksista. LVM:n kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liittyvien asiantuntija- ja konsultointipalvelujen tuottamisesta on solmittu sopimus KPMG:n kanssa. LVM:n avainriskit on tunnistettu ja priorisoitu. Olennaiset riskienhallintakeinot on kartoitettu. Riskienhallintapolitiikka on laadittu. Systemaattinen riskienhallintajärjestelmä on luotu ja integroitu toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin. Riskienhallintaprosessin jatkuvuuden varmistamiseksi on olemassa välineet. 13

15 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala / 2007 / puolivuotisraportoinnin tiedot Tavoite/tavoitetaso Toteutuma 6/2007 ( ) Ennuste koko vuodelle 2007 LVM_01100 Tukiprosessien laatu ja priorisointi Talousprosessit sujuvat kevyesti ja ovat laadukkaita. Laatukäsikirjaa on pidetty ajan tasalla. Laatuasiat on otettu huomioon mm. talousyksikön laatimissa ohjeissa ja kirjeissä. Asioita jatketaan sovitun mukaisesti. Ministeriön taloushallinnon siirtyminen palvelukeskukseen toteutetaan hallitusti erikseen sovitun aikataulun mukaisesti tehdyn päätöksen mukaan taloushallinnon toimintoja tullaan vaiheittain siirtämään Valtiokonttorin palvelukeskukseen. Aikataulu täsmentyy neuvottelujen myötä tehdyn päätöksen mukaan taloushallinnon toimintoja tullaan vaiheittain siirtämään Valtiokonttorin palvelukeskukseen. Aikataulu täsmentyy neuvottelujen myötä. Ministeriön asiahallinnan käyttöönoton suunnittelu. Toteutettiin tarjouskilpailu järjestelmätoimittajille. Toteutetaan järjestelmän tarkempi määrittelytyö ja käynnistetään ministeriökohtainen hanke. Asianhallintajärjestelmä toteutetaan ja otetaan käyttöön vaiheistetusti sovitun aikataulun mukaan. T&K- toiminta otetaan osaksi hallinnonalan strategista suunnittelua ja tulosohjausprosessia. Teknisesti t&k painotukset ovat osana TTS:ssä ja tavoitteissa. Käytännössä t&k painoarvo LVM:n toiminnassa on laskenut. Painotusten ja panosten kuvauspyyntö on sisällytetty TTS:n laadintaohjeisiin ja sisällytetään vuoden 2008 LVM:n toiminnansuunnitteluohjeisiin. Kuvaukset ja suunnitelmat ovat käytettävissä TTSkäsittelyissä ja tujo- neuvotteluissa. Ministeriöiden välinen sektoritutkimusyhteistyö on käynnistynyt koskien hallitusohjelman toteuttamista. Tutkimustiedonhallinnan kehittäminen LVM:n asettama työryhmä tutkimusportaalin kehittämiseksi sai valmiiksi tutkimus- ja kehittämisportaalin suunnitelmaraportin, alustavan vaatimusmäärittelyn sekä kustannushyötyanalyysin. Määrärahat ja erityisesti henkilöresurssit eivät riitä toteutuksen aloittamiseen vuonna

16 /21/2006 Ajoneuvohallintokeskus Viite Liikenne- ja viestintäministeriön tulostavoitekirje , dnro 1888/21/2006 Asia Ajoneuvohallintokeskuksen tulostavoitteiden saavuttaminen vuoden 2007 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää ohessa yhteenvedon hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteiden saavuttamisesta ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Yhteenveto perustuu virastojen ja laitosten tuottamiin väliraportteihin. Ministeriön johtoryhmässä asiaa on käsitelty PALKO-hanketta koskevia tavoitteita ja autokouluoppilaiden tutkintomenestystä koskevaa tavoitetta lukuun ottamatta Ajoneuvohallintokeskus tulee saavuttamaan vuodelle 2007 asetetut tavoitteet. Virastolta saadun raportin perusteella on arvioitavissa, että tavoitteiden saavuttaminen vuoden jälkipuoliskolla edellyttää virastolta kuitenkin edelleen erityisiä ponnistuksia. PALKOon kuuluva ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto marraskuussa heikentää jossain määrin asetettujen mittareiden arvoja, vaikka tavoitteet sinänsä saavutetaan. Jo nyt on kuitenkin selvää, että PALKO-hanketta koskevia tavoitteita ei loppuvuonna tulla saavuttamaan. On perusteltua syytä todeta, että PALKO-hanketta lukuun ottamatta Ajoneuvohallintokeskus selviytyy tavoitteistaan hyvin. Autokouluoppilaiden tutkintomenestyksen kohdalla Ajoneuvohallintokeskus arvioi tavoitteen jäävän saavuttamatta eräiden kehittämistoimien johdosta. Toimenpiteet ovat sinänsä tärkeitä ja tarpeellisia tutkintotoiminnan laadun kannalta, mutta niiden vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen olisi kuitenkin pyrittävä ennakoimaan siinä vaiheessa, kun mittareita asetetaan niiden realistisuuden varmistamiseksi. Ajoneuvojärjestelmien käyttöönoton siirtäminen vuoden 2007 huhtikuulta marraskuulle merkitsi sitä, että PALKO-hankkeen kustannus-, aikataulu- ja sisältötavoitteita ei voida saavuttaa. Ajoneuvotietojärjestelmien viivästyminen on kasvattanut hankkeen kokonaiskustannuksia ja viivästyttänyt PALKOon kuuluvan toisen suuren osakokonaisuuden kuljettajatietojärjestelmien uudelleen käynnistämistä. Myös Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmiin yhteydessä olevat liikenneturvallisuuden ja eräät muut yhteiskunnan kehittämishankkeet ovat tietojärjestelmien uudistuksen viivästymisen vuoksi siirtyneet toivottua myöhempään ajankohtaan. Vaikka PALKO-hankkeen kustannukset keväällä 2005 kiinnitettiin 36,3 milj. euroon, PALKOon liittyvät muut kustannukset ovat kasvaneet. Mukaan ovat tulleet ajoneuvopuo- 15

17 len siirtymäprojektin kustannukset nykyisin 11,6 milj. euroa, käytönhallintajärjestelmän kustannukset 3,3 milj. euroa ja kuljettajapuolen siirtymäprojektin kustannukset 4,5 milj. euroa. Yhteensä mainitut kustannukset ovat nyt 55,6 milj. euroa. PALKOon liittyvien menojen lisäksi virastolla on myös muita tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviä menoja. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä Ajoneuvohallintokeskus on ilmoittanut, että vuoden 2011 loppuun asti viraston ATJjärjestelmäkokonaisuuden vaatimien järjestelmäkehitystoimenpiteiden kustannusarvio ilman oman työn arvio on 63,5 milj. euroa. Summa sisältää PALKO-hankkeen kustannukset. Liikenne- ja viestintäministeriö lähtee siitä, että Ajoneuvohallintokeskuksen PALKOhankkeen ja muun rekisterijärjestelmien kehittämistoiminnan seurantaa tulee tehostaa. PALKO-hanke ja muu rekisterijärjestelmien kehittäminen tulee sitoa projektisalkkuun ja sille vahvistettuihin kustannuksiin. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee antaa selvitys hankkeen etenemisestä vähintään vuosineljänneksittäin viraston johtokunnalle ja ministeriölle. Liikenne- ja viestintäministeriö kutsuu Ajoneuvohallintokeskuksen lokakuussa neuvottelemaan PALKO-hankkeesta. Ministeriö edellyttää, että Ajoneuvohallintokeskuksen johtokunta käsittelee ministeriön antaman palautteen väliraportista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä. Ajoneuvohallintokeskus raportoi vuodelle 2007 vahvistettujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jonka laatimisen määräaika on Tavoitteiden saavuttamisesta neuvotellaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuksen välisissä tulosneuvotteluissa keväällä Lisäksi ministeriö toteaa, että Ajoneuvohallintokeskuksen tulee tehdä vuoden 2008 talousarvioesityksessä olevien alustavien tulostavoitteiden tarkistukset sekä tehdä muutoinkin ehdotus vuodelle 2008 asetettaviksi lopullisiksi tulostavoitteiksi mennessä. Tavoitteena on, että ministeriön johtoryhmä käsittelee tulostavoitteet Lopulliset tulostavoitteet kirjataan tulossopimusasiakirjaan. Liikenneministeri Anu Vehviläinen Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 16

18 Ajoneuvohallintokeskus, osavuosiraportti 6/2007 Tuloksellisuuden yleiskuvaus puolivuotisjaksolla 1-6/2007 Ajoneuvohallintokeskukselle on asetettu 19 tavoitetta, joista viiteen ei vielä ole saatavissa mittaustietoja. Tavoite toteutui yhdeksässä mutta jäi saavuttamatta viiden osalta. Näistä kahden ennustetaan kuitenkin toteutuvan loppuvuoden aikana. Toteutuneiden tavoitteiden määrän perusteella alkuvuotta voi pitää tuloksellisena. Kuitenkin PALKO-tavoitteen ollessa keskeinen tavoite on sen toteutumattomuus nähtävä kokonaiskuvaa selkeästi heikentävänä tekijänä. Mittareiden lisätiedot Tulossopimusmittarit TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS AKE_01700 Hakemusasioiden käsittelyaika Arvosana 7.00 pv 4.90 pv 3 - Erittäin hyvä TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tuottavuus AKE_01300 Ajoneuvorekisterin muutostietojen päivitysnopeus Arvosana Keskimääräinen viive ajoneuvon luovutuspäivän ja rekisteriin ilmoituspäivän välillä enintään 4,5 pv 4,23 4, Erittäin hyvä Ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto heikentää loppuvuoden toteutumaa. AKE_01400 Luovutettujen tietoyksiköiden määrä kpl kpl kpl AKE_01500 Työn tuottavuuden kehittyminen (v.2000=100) 1 % 1 % 1 % Vuoden 2006 toteutumaindeksi (2000 = 100) oli 106,45, vuoden 2007 budjetti 106,50 ja 1-6/ ,26, joten parannus on ollut erittäin pieni. Toisaalta työn tuottavuuden nousu oli huomattava vuodesta 2005 (103,31) vuoteen 2006 (106,45). 17

19 AKE_01600 Kokonaistuottavuuden kehittyminen (v.2000=100) 0 % -6 % -6 % Vuoden 2006 toteutumaindeksi (2000 = 100) oli 104,56, vuoden 2007 budjetti 91,69 ja toteutuma 1-6/ ,56, joten heikennys oli budjetissa suurempi kuin puolen vuoden toteutumassa. Vuonna 2006 kokonaistuottavuuden kehitys oli merkittävää, mutta vuodelle 2007 asetettua tuottavuustavoitetta ei tulla saavuttamaan. Vuoden 2008 talousarvioesitys kuitenkin on tehty tuottavuusmielessä nousevaksi, joten TTS-kaudella tavoite saavutettaneen. AKE_01800 Puhelinpalvelun tavoitettavuus 75 % 84, 2 % 77.5 % Ajoneuvojärjestelmien käyttöönotto heikentää loppuvuoden toteutumaa. Myös puhelinpalvelutuottajan vaihtuminen saattaa tilapäisesti laskea mittarin arvoa. AKE_02000 Sähköisesti vireille tulleiden lupahakemusten määrä suhteessa tuoteryhmän kaikkiin vireille tulleisi 60 % 48 % 50 % TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Kannattavuus ja kustannusvastaavuus AKE_01900 Yksikkökustannukset/suorite toteutuvat 3/4 pääsuoritteista 75 % 75 % 75 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelukyky ja laatu AKE_00100 Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosenttien erot 80 % 78.6 % 80 % Asiantilaan on reagoitu jo huhtikuun toteutumatilastojen perusteella. Asemat, joiden hylkäysprosenttitaso on ollut alle määritellyn rajan, ovat olleet tehostetussa tarkkailussa ja prosenttiluku on ollut huhtikuun lukuihin verrattuna nousussa. Kokonaisuutena tavoitteen saavuttaminen on todennäköistä, koska kesäkuun lopun tilanteessa asemia, jotka olivat rajojen ulkopuolella, oli enää vain neljä kappaletta liikaa. Loppuvuonna asiaan kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. 18

20 AKE_00200 Testiautoissa olevien vikojen löytyminen määräaikaiskatsastuksissa 70 % 70 % Alkuvuonna ei tehty testejä. Toiminnan kilpailutus on suoritettu alkuvuonna ja testejä tehdään syksyllä. AKE_00300 Autokouluoppilaiden tutkintomenestys Ajokokeen arvioinnin laadun varmistuksen lisääntyneet tarkastukset/mies sekä erityisesti tänä vuonna koulutuksen painopisteenä ollut palautteen antaminen-teema ovat johtaneet tutkinnon vastaanottajien antamien arvioiden kiristymiseen, mistä johtuu mittarin laskentaperusteena olevien kokonaisarvioiden summan pieneneminen. Viimeisen viiden vuoden aikana toteumat ovat vaihdelleet AKE_00400 Autokouluopetuksen koettu hyöty Toteuma-arvo on yhden sadasosan päässä mittarina käytetystä viiden vuoden keskiarvosta, mikä mahtuu vielä tilastollisen satunnaisvaihtelun rajoihin. AKE_00500 AKEn palvelukuva 3.50 Tietoa ei vielä saatavissa, toteutunee AKE_00600 Asiakastyytyväisyys AKEn vastuulla oleviin palveluihin 3.90 Mittaus tehdään syksyllä, toteutunee AKE_00700 Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan 3.50 Mittaus tehdään syksyllä, toteutunee AKE_00800 Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyysaste Arvosana ei laatutasohäiriöitä Hyvä Hyvä 3 - Erittäin hyvä 19

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOS- TEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE Helmikuu 0 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 1 Määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Kansainvälinen telepäivä 17.5.2010 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 1 Määrärahat luvuittain LVM:n pääluokka valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä on noin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Versio 28.8.2006 2 Ylläpidon toimintaympäristö 2006 Tieverkko 78 168 km (65 % päällystetty) Liikennesuorite 34 Mrd ajokm/v Vuotuinen ylläpito 0,22

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne-

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa KUUMA OSAVUOSITOIMINTAKATSAUS sekä katsaus vuosien 2014-2017 painopisteisiin Johtokunta 4.6.2014 / 28, liite 18 3 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA Valmis Toteutuu ennustetusti, kesken Toteutuu ennustetusti,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 0 LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2006 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 Kesäkuu 2006 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta 20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta S e l v i t y s o s a : Tieliikenteen turvallisuus on parantunut hitaasti kymmenen viime vuoden aikana. Sitä ennen oli erittäin myönteinen kausi.

Lisätiedot

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010 Pohjoisten alueiden kilpailukyky edellyttää toimivaa infrastruktuuria Oulu 23.2.2015 Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016 Asiakastyytyväisyys paranee Aikataulujen pitävyys Aikataulujen pitävyyden kuiluarvo enintään 1,2 mitattuna asiakastyytyväisyystutkimuksessa loppuvuodesta (2015 kuilu 1,2) Kokonaisarvosana aikataulujen

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ Kesäkuu 2007 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008. Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen meluntorjunta: nykytila, tavoitteet ja toimet - Tilaisuus Kirkkonummella 29.9.2008 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Melualueilla (päiväajan yli 55 db, LAeq7-22 > 55 db) asuvien lukumäärät

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Hankesuunnittelupäivä 2016

Hankesuunnittelupäivä 2016 Hankesuunnittelupäivä 2016 Ylijohtaja Rami Metsäpelto 25.10.2016 Maakuntauudistus ja Elyt Liikennevirasto ja Liikenneverkkoyhtiö Liikennekaari Rautatieliikenteen kilpailu Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus Kesäkuu 2017

Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus Kesäkuu 2017 Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus Kesäkuu 2017 Laki liikenteen palveluista (Liikennekaari) Poliittinen ratkaisu 20.9.2016 Eduskunnalle 22.9.2016 (HE 161/2016 vp) Eduskunnan käsittely alkoi lähetekeskustelulla

Lisätiedot

VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä 28.9.2005.

VHXUDQWDORPDNNHHQ. Nämä on hyväksytty ministeriön johtoryhmässä 28.9.2005. /,,.(11(-$9,(67,17b$/$16(.b /,,.(11(-$9,(67,17b0,1,67(5,g1 +$//,1121$/$19,5$672-(1-$ /$,7267(178/267$92,77(,'(1 6$$9877$0,1(198211$ 0LQLVWHUL QSDODXWHNLUMHHWVHNl SXROLYXRWLVUDSRUWLW /RNDNXX 1 (VLSXKH Tähän

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 148/2007 Liikenne-

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2018

Talousarvioesitys 2018 Talousarvioesitys 2018 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen 1 Määrärahat luvuittain LVM:n pääluokka valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä on noin 3,4 miljardia

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Tielaitos VÄLIRAPORTTI 1/1993

Tielaitos VÄLIRAPORTTI 1/1993 Tielaitos VÄLIRAPORTTI 1/1993 Helsinki 1993 Esikunta Ö Doknro: Nidenro: / /7' Vahraportti 1/1993... Tielaitos Esikunta Helsinki 1993 Julkaisua saatavana Tielaitos, Esikunta Keskushallinto Opastinsilta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne-

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Tilinpäätöskannanotto 9 12.6.2013 LVM/606/01/2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiehallinto

Talousarvioesitys Tiehallinto 24. Tiehallinto S e l v i t y s o s a : Tiehallinto turvaa toimivat matka- ja kuljetusketjut ylläpitämällä ja kehittämällä tieverkon palvelutasoa, parantaa tieliikenteen turvallisuutta sekä vähentää ja

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Julkisen talouden suunnitelma 2017-2020 Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Määrärahakehykset 2017-2020 1 000 euroa TA 2016 Kehys 2017 Kehys 2018 Kehys 2019 Kehys 2020 01. Hallinto ja toimialan yhteiset

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Eduskunnan lausumien toimeenpano (1/2014) 341/54/2011 Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.12.2013, LVM/2250/02/2013. Maa- ja metsätalousministeriö, 18.12.2013, dnro

Lisätiedot