KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Raportti M3/99

2 Suomen Kaukolämpö ry 1999 ISSN Viite: Sky-kansio 5/2

3 KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI

4

5 Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI M3/99 Markkinointitoimikunta KAUKOLÄMMÖN JA KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN MARKKINOINTI Kaukolämpö on toimintansa alusta alkaen ollut muiden lämmitysmuotojen kanssa kilpailluilla markkinoilla. Kaukolämpöä on myös markkinoitu enemmän tai vähemmän suunnitellusti. Sen markkinoinnissa ovat auttaneet öljykriisit, valtiovalta ym. ulkopuoliset tahot. Kaukolämmön markkinaosuus lämmitysmarkkinoilla on enää vähän kasvava, mutta monilla paikkakunnilla on vielä kaukolämpöön liittymättömiä alueita ja yksittäisiä kiinteistöjä. Näiden liittämiseksi tarvitaan markkinointia. Lisäksi uusien palvelujen tulo energia- ja kaukolämpöyritysten tuotevalikoimaan vaatii liiketoiminnan periaatteiden noudattamista ja suunnitelmallista markkinointia. Markkinoinnin lähtökohtana on tuotteiden ja palvelujen tuotteistaminen. "Kaukolämpöstrategiat " - suunnitelmaa tehtäessä kaukolämpö määriteltiin ensi kertaa tuotteena, tuotteistettiin. Strategiatyön jälkeen markkinointitoimikunta yksilöi kaukolämmön tuoteominaisuudet vielä tarkemmin sekä tuotteisti yleisimmät, erillisinä asiakkaille tarjottavat kaukolämpöpalvelut. Kaukolämmön ja kaukolämpöpalvelujen tuotteistaminen antaa entistä selkeämmät argumentit markkinointiin. Sen avulla selviää, mitä sisältyy kaukolämpö-tuotteeseen ja mitkä ovat erikseen hinnoiteltavaa palvelua. Tuotteistaminen parantaa asiakkaiden kaukolämpölaitteiden oikeaa käyttöä sekä edistää energiansäästöä. Samalla se lisää kaukolämpöyritysten kannattavuutta. Markkinointitoimikunta Kari Laakso Timo Inkeroinen Timo Mäki Terjo Nieminen Marjatta Talsi Jämsän Aluelämpö Oy Kotkan Energia Oy Pori Energia Valkeakosken Energia Oy Suomen Kaukolämpö ry Julkaisun tekemisessä ovat lisäksi avustaneet Salmi Voima Oy, Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Rovaniemen Energia. 1

6

7 SISÄLTÖ Sivu Mitä markkinointi on? 3 Markkinoinnin kehitysvaiheet.. 3 Missä vaiheessa on kaukolämmön markkinointi?.. 5 Tuotteen elinkaari.. 6 Markkinoinnin edellytykset 7 * Toiminta-ajatus, liikeidea, markkinoinnillinen liikeidea, resurssit Markkinoinnin kulmakivet 8 Markkinoinnin kilpailukeinot 8 * Markkinointimix * Markkinointiviestintä, viestintämix.9 Kaukolämmön markkinointi visioista toteutukseen.. 10 * Markkinatutkimus * Segmentointi * Markkinointisuunnitelma * Toteutus * Seuranta Profilointi..14 * Mitä on profilointi? * Lähiverkot * Kaukolämmön profiili * Kaukolämpöpalvelujen profiili Benchmarking 17 Asiakas odottaa laatua * Asiakkaan mielikuva kaukolämmön laadusta * Asiakkaan laatuodotukset...19 Riemujoukolla tuloksiin..20 Tuotteistaminen...22 * Tuotteen tasot * Anna tuotteelle nimi Tuote nimeltä kaukolämpö.23 * Räätälöinti ja brandaus 24 * Kaukolämmön hinnoittelu...25 Kaukolämpöpalvelujen tuotteistaminen 26 * Kaukolämpölaitteiden katselmus * Avaimet käteen - kaukolämpöliittymä tai laitesaneeraus * Kaukolämpölaitteiden päivystys * Lämmönsiirtimen tiiviystarkastus Esimerkit.. 31 Liitteet.. 41 Kirjallisuutta

8

9 MITÄ MARKKINOINTI ON? Markkinoinnista kuulee useita toinen toistaan monimutkaisempia määritelmiä. Lyhyesti ja ytimekkäästi se voidaan kiteyttää professori Christian Grönroosin tavoin: Markkinointi on asiakassuhteiden aikaansaamista, ylläpitämistä, kehittämistä ja kaupallistamista. Näissä muutamassa sanassa on markkinoinnin kaikki osa-alueet strategioista toteutukseen ja seurantaan. Määritelmä pitää sisällään paljon työtä ja erilaisia toimintoja. Asiakassuhteiden aikaansaaminen edellyttää markkinoinnin olevan mukana yrityksen strategiassa. Siihen sisältyvät vuosisuunnitelman laatiminen, markkinatutkimus, kohderyhmittäin toteutetut markkinointitoimenpiteet sekä seuranta toimenpiteiden onnistumisesta. Asiakassuhteiden ylläpito tarkoittaa huolehtimista olevista asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Asiakassuhteiden ylläpidon kirkkaana johtotähtenä on vanha totuus, jonka mukaan tyytyväinen asiakas on paras yrityksen ja sen tuotteiden puolestapuhuja ja markkinoija. Asiakassuhteiden kehittäminen on jatkuvaa asiakkaiden ja yrityksen välistä yhteistyötä Se merkitsee myös uusia tuotteita ja palveluja sekä niiden kehittämistä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Markkinoinnilla herätetään asiakkaissa myös uusia tarpeita. Asiakassuhteiden kaupallistaminen merkitsee liiketoimintaperiaatteiden mukaan toimivia yrityksiä. Tarjottavien tuotteiden ja palvelujen tulee olla hyvin tuotteistettuja ja kilpailukykyisiä sekä molemmille osapuolille kannattavia. MARKKINOINNIN KEHITYSVAIHEET Markkinoinnin historiassa on seuraavat kehitysvaiheet: tuotantosuuntainen myyntisuuntainen kysyntäsuuntainen asiakassuuntainen kokonaisvaltainen järjestelmäperusteinen. Tuotantosuuntaisessa markkinoinnissa keskityttiin tuotteiden valmistamiseen tarvittaviin tekijöihin, kuten työvoimaan, energiaan, raaka-aineisiin, rahoitukseen ym. Tuotantosuuntaisessa vaiheessa tuotteita ei markkinoitu. Tavoitteena oli ainoastaan, että tavaraa on riittävästi saatavilla. Tuotantosuuntainen markkinointiajattelu oli ominaista ja 50-luvuilla. 3

10 Teollistuminen sai aikaan hyödykkeiden nopean valmistamisen. Tuotteita ja palveluja syntyi kysyntää enemmän. Tämä muutti markkinointiajattelun 50-luvun puolivälissä myyntisuuntaiseksi. Tavaroiden menekkiä pyrittiin lisäämään tehostamalla mainontaa ja myyntityötä. Myyntisuuntaisessa vaiheessa yritys pyrkii mukauttamaan kysyntää tuotantoa vastaavaksi. Tämä vaihe oli vallalla aina 70-luvulle asti. Kysyntäsuuntainen ajattelu oli ensimmäinen askel nykyaikaiseen markkinointiin. Tämä vaihe tuli Suomeen 1960-luvun lopulla. Olennaisin muutos edellisiin oli, että tuotteet suunniteltiin ja kehitettiin asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista. Kysyntäsuuntaisessa vaiheessa markkinointi ymmärretään jo tapahtumaketjuksi, joka alkaa asiakkaiden tarpeiden kartoituksesta tarkoituksena näiden tyydyttäminen yritystä kannattavalla tavalla. Kysyntäsuuntaisuus on ollut vallitsevana 80-luvulle asti. Asiakassuuntaisessa markkinoinnissa asiakas on yrityksen toiminnan perusta. Se perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, on jatkuvaa toimintaa ja korostaa tuloksellisuutta. Asiakassuuntaisuuden keskeinen tavoite on kanta-asiakkaiden saaminen. Se alkoi 70-luvun lopulta jatkuen edelleen. 90-luvulla on markkinointiin tullut jälleen uusi vaihe, kokonaisvaltainen markkinointi. Se tarkoittaa, että markkinointi oivalletaan yrityksen liiketoiminnan lähtökohdaksi. Tuotteet ja palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tuotteilta ja palveluilta edellytetään muista erottuvaa liikeideaa sekä elinkaaritarkastelua ja ympäristöystävällisyyttä. Yrityksen liiketoiminnan menestyksen avaimina ovat asiakastyytyväisyys sekä toiminnan ja palvelujen laatu. Mielikuvien merkitys markkinoinnissa kasvaa asiakassuuntaisessa ja kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa. Vuosituhannen vaihtuessa astuu kuvaan järjestelmäperusteinen markkinointi, joka merkitsee prosessimarkkinointia. Asiakkaan arvot ja erilaiset tunnusluvut ovat ominaisia järjestelmäperusteiselle markkinoinnille. 4

11 Liiketoiminnallisten ratkaisujen päätöksentekojärjestys markkinoinnin eri kehitysvaiheissa Tuotantokeskeinen toiminta Tuote Toimintatapa Segmentti Imago Tuotekeskeinen toiminta (myyntisuuntainen) Tuote Segmentti Toimintatapa Imago Kysyntäkeskeinen toiminta Segmentti Tuote Toimintatapa Imago Markkinointikeskeinen toiminta (asiakassuuntainen, kokonaisvaltainen) Segmentti Imago Tuote Toimintatapa MISSÄ VAIHEESSA ON KAUKOLÄMMÖN MARKKINOINTI? Kaukolämpötoiminta käynnistyi Suomessa 1950-luvun alussa. Se alkoi markkinoiden ja potentiaalisten asiakkaiden kartoituksella. Sitä seurasivat myyntitoimenpiteet; kirjeet ja henkilökohtainen myyntityö. Tätä vaihetta kaukolämmön markkinoinnissa voidaan nimittää tuotantosuuntaiseksi markkinoinniksi. Myyntisuuntaista markkinointi oli silloin, kun voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa oli kaukolämpötehoa ja kaukolämpöverkko ulottui jo melko laajalle kaupunki- tai taajamaalueelle. Kaukolämpöä on markkinoitu myös kysyntäsuuntaisesti. Uudet palvelut ja niiden markkinointi ovat tuoneet alalle asiakassuuntaisen markkinoinnin. Kokonaisvaltaisen markkinoinnin tunnusmerkitkään eivät ole kaukolämpöalalla täysin vieraita. Jotkut energia- ja kaukolämpöyritykset räätälöivät jo tuotteitaan ja palvelujaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaiken kaikkiaan kaukolämpöyritykset ovat vielä hyvin eri tasoilla tuotteidensa markkinoinnissa. Mieti, missä vaiheessa on yrityksesi markkinointi? 5

12 TUOTTEEN ELINKAARI Kaikilla tuotteilla on elinkaarensa. Kaaren eri vaiheet ovat esittely, kasvu, yleistyminen, kyllästyminen ja loppuvaihe. Elinkaarta kuvataan seuraavalla graafilla. Esittely Kasvu Yleistyminen Kyllästyminen Loppuvaihe Esittely Tuotteen elinkaari Esittelyvaiheessa tuote tuodaan markkinoille ja myyntikäyrä nousee yleensä hitaasti. Esittelyvaiheessa tuotteen aiheuttamat kustannukset ovat tuottoja suuremmat johtuen tuotanto-, jakelu-, mainonta- ym. kustannuksista. Esittelyvaihetta voidaan lyhentää mm. tuotteen alhaisella hinnalla, vahvalla panostuksella markkinointiviestintään, ylivoimaisella kilpailuedulla kilpailijoihin verrattuna, kattavalla jakeluverkostolla, suurella ostopotentiaalilla ja hyvällä yrityskuvalla. Kasvu Kasvuvaiheessa myynti nousee yleensä voimakkaasti. Kasvuvaiheessa saadaan tuotteesta jo tuloja yritykseen. Kasvuvaiheen markkinoinnissa panostetaan enemmän henkilökohtaiseen myyntityöhön ja laatuun. Yleistyminen Yleistymisvaihe on myös nimeltään kypsyysvaihe. Mitä paremmin tuote on otettu vastaan markkinoilla, sitä nopeammin seuraa yleistymisvaihe. Tässä vaiheessa tuotteen menekki ei enää kasva samalla vauhdilla. 6

13 Kyllästyminen Kyllästymisvaiheessa tuotteen myynti laskee. Menestyvän tuotteen kyllästymisvaihe on pitempi kuin vähemmän menestyvän. Viimeistään tässä vaiheessa on tehtävä päätös, mitä tehdään, että tuotteen elinkaari saadaan taas nousuun. Loppu Mikäli tuotetta ei ole kyllästymisvaiheen aikana saatu uuteen nousuun, on edessä sen lopettaminen. Kaukolämmön elinkaari noudattaa hyvin yleistä tuotteen elinkaarta. Kaukolämmön esittely alkoi 50-luvulla. Se yleistyi 60- ja 70-luvuilla. Muutoksiin alkoi tulla tarvetta 80-luvulla. Kaukolämpötoiminnassa muutokset merkitsivät lähinnä satsaamista teknisen kehittämisen lisäksi palveluun, viestintään sekä yritys- ja tuotekuviin. 90-luvulla kaukolämpöyritysten ja kaukolämmön menestymiseksi on kehitetty uutta liiketoimintaa uusista tuotteista. MARKKINOINNIN EDELLYTYKSET Tuloksellinen markkinointi edellyttää, että yrityksellä on toiminta-ajatus, liikeidea ja toimintaan tarvittavat resurssit. Toiminta-ajatus määrittelee yrityksen toiminnan suunnan. Se ei saa olla liian laaja, mutta ei myöskään rajoittavan suppea. Hyvä toiminta-ajatus kannustaa ja motivoi henkilöstöä tulokselliseen toimintaan. Toiminta-ajatuksen tulee olla riittävän konkreettinen ja ymmärrettävä. Toiminta-ajatus tuli yrityksiin 50-luvulla. 70-luvulla alettiin puhua Liikeidean merkityksestä. Liikeidea määriteltiin kuvaamaan yrityksen toimintaa. Liikeideassa määritellään yritykselle päämäärät ja tavoitteet. Liikeidean osat ovat markkinalohko eli segmentti, tuotteet ja palvelut, toimintatapa sekä voimavarat. Liikeidea ja toiminta-ajatus sekoitetaan usein keskenään. Toiminta-ajatus on yleisluonteinen. Se kertoo, miksi yritys on markkinoilla. Liikeidea kuvaa, miten markkinoilla toimitaan luvulla puhutaan markkinoinnillisesta liikeideasta. Tämä merkitsee, että markkinointi oivalletaan osaksi yrityksen strategiaa, eikä ainoastaan keinoksi tehdä kauppaa. Yrityksen tulokselliseen toimintaan tarvitaan taloudellisia, teknisiä ja henkisiä resursseja. Taloudelliset resurssit määräytyvät käytettävissä olevan oman pääoman ja saatavissa olevan vieraan pääoman mukaan. Tekniset resurssit ovat tuotantovälineitä ja laitteita. Henkiset resurssit yritys saa henkilöstöltään. Mitä paremmin henkilöt 7

14 motivoituvat työhönsä ja saavat siihen kannustusta sekä tarvittavat vastuut, sitä tuloksellisempaa on työskentely. Kaikkia yrityksen resursseja tulee jatkuvasti kehittää ja niiden käyttö pitää osata suunnata oikein. MARKKINOINNIN KULMAKIVET Markkinoinnin tavoitteena on tuottaa yritykselle tulosta. Sen kulmakivinä voidaan pitää psykologiaa ja matematiikkaa. Psykologia tarkoittaa tässä sitä, että markkinoija tuntee, miten ihmiset käyttäytyvät myyntitilanteissa, miten viestitään parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi, miten asiakkaista pidetään huolta jne. Matematiikka on kustannusten ja tuottojen laskemista tavoitteenaan toiminnan kannattavuus ja kilpailukyky. Markkinoija tarvitsee työssään tietoa ja sopivia luonteenominaisuuksia, kuten hyvää ihmistuntemusta, avoimuutta, ulospäin suuntautuneisuutta, hyviä kommunikaatiotaitoja, tiedonhalua, uteliaisuutta ja suomalaista sisukkuutta. Tietoa pitää olla tuotteesta tai palvelusta, yrityksestä ja ennen kaikkea markkinoinnista. Sopivia luonteenominaisuuksia saadaan syntymälahjana, mutta erilaisia vuorovaikutustilanteita voidaan myös oppia. MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuote ja palvelu, hinta, tuotteen saatavuus, markkinointiviestintä ja yrityksen henkilöstö. Kilpailukeinojen avulla yritys aikaansaa tuotteilleen ja palveluilleen kysyntää. Kilpailukeinojen yhdistelemistä kutsutaan nimellä markkinointimix. Kilpailukeinot valitaan erikseen kullekin tuotteelle erikseen ja niiden sisältö suunnitellaan huolellisesti. Kaukolämmön kilpailutilanteeseen vaikuttaa ennen kaikkea tilanne lämmitysmarkkinoilla; polttoaineiden hinnat, niiden saatavuus, energiaverot yms. 8

15 Tuote Palvelu Henkilöstö Hinta Saatavuus Markkinointimix MARKKINOINTIVIESTINTÄ Markkinointiviestinnällä kerrotaan asiakkaille, mitä tuotteita ja palveluja yritys tarjoaa, miten niitä saa ja paljonko ne maksavat. Markkinointiviestintään kuuluvat henkilökohtainen myyntityö, mainonta, myynninedistäminen sekä tiedotus ja suhdetoiminta. Näistä rakentuu yrityksen viestintämix. Markkinointiviestintä Markkinointiviestintä Henkilökohtainen myynti Mainonta Myynnin edistäminen Tiedotus PR-toiminta Viestintämix Kaukolämpöyrityksen viestintämixiin kuuluvat perinteisesti henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen sekä tiedotus ja suhdetoiminta. Mainonta on viime aikoina lisääntynyt kaukolämmön markkinoinnissa. Kukin yritys valitsee itselleen parhaiten sopivat markkinointiviestinnän keinot. Henkilökohtainen myyntityö on asiakkaan kohtaamista myyntitilanteessa joko "nenäkkäin" tai puhelimessa. Henkilökohtainen myynti on aina yksilöllistä ja vaatii ennakolta asiakkaan ominaisuuksiin tutustumista. Mainonta suunnataan suurille joukoille. Sillä vaikutetaan asenteisiin ja mielipiteisiin yrityksestä ja sen tuotteista. Kaukolämmön myynninedistäminen on osallistumista messuihin ja näyttelyihin sekä järjestämällä "avoimia ovia" paikkakuntalaisille. 9

16 Markkinointiviestinnän tavoitteiden asettelussa ja tulosten mittauksessa auttavat mm. AIDA- ja DAGMAR-porrasmallit: AIDA Action osto Desire ostohalu Interest kiinnostus Attention huomio DAGMAR Toiminta Vaikuttaminen Tuntemus Tietoisuus Tietämättömyys Kullekin portaikon askelmalle asetetaan omat tavoitteet. Tarkoituksena on saada asiakas portaikon ensiaskelmalle ja siitä nousemaan portaat ostovaiheeseen asti. KAUKOLÄMMÖN MARKKINOINTI VISIOISTA TOTEUTUKSEEN Markkinointi kuuluu kaukolämpöyrityksen strategiaan. Yrityksen pääseminen visioihinsa edellyttää markkinointia ja viestintää. Markkinointi tarvitsee myös oman strategiansa. Strategia saa suunnan yrityksen visioista. Siinä määritellään markkinoinnin avainalueet ja ylivoimaisen osaamisen alueet sekä mietitään keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. 10

17 Strategisten tavoitteiden löytämiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä. Strategiatyössä paljon käytetty menetelmä on nelikenttä- eli SWOT-analyysi, jossa kartoitetaan toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet Mahdollisuudet Heikkoudet Uhat SWOT MARKKINATUTKIMUS Strategian jälkeen mietitään markkinoinnin kohderyhmät ja alueet, joille markkinoidaan. Tehdään markkinatutkimus, jossa selvitetään, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita, mitä asiakkaat tahtovat. SEGMENTOINTI Segmentoinnilla tarkoitetaan kokonaismarkkinoiden jakamista pienempiin osiin. Yritys jakaa markkinointinsa kohderyhmät, potentiaaliset asiakkaat, ryhmiin. Sen jälkeen segmentit määritellään; selvitetään kohderyhmän koko ja kuvataan sen tyypilliset ominaisuudet. Segmenttiin valittujen asiakkaiden tarpeiden tulee olla mahdollisimman samansuuntaiset. Onnistunut segmentointi antaa perustan yrityksen ja sen tuotteiden menestykseen. Markkinasegmentit valitaan erittäin huolellisesti. Mitä kapeampia segmentit ovat, sitä paremmin tavoitteet saavutetaan ja sitä tuloksellisempaa markkinointi on. Tee kapea segmentti ja puolita vielä se 11

18 Kaukolämmön markkinoinnin segmenttien valintakriteereitä 1. Alueelliset kriteerit kaupunginosat 2. Kiinteistötyypit asuinkerrostalot rivitalot liikekiinteistöt teollisuuskiinteistöt julkiset rakennukset 3. Henkilöryhmät isännöitsijät kiinteistöjen omistajat kiinteistöjen hallintoelinten jäsenet ym. Kaukolämpöpalveluiden segmentoinnissa valintakriteerit ovat tuote/palvelukohtaisia. Segmenttejä voivat muodostaa: kaukolämpöasiakkaat ryhmittäin (eri kokoiset ja eri tyyppiset asiakkaat vrt. yllä, kiinteistötyypit, vanhat liittymät, laitteiden uusimisvaiheessa olevat asiakkaat ym.) ei-kaukolämpöasiakkaat kaikki yhdyskunnan kiinteistöt MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointisuunnitelma tehdään vuosittain ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti. Suunnitelma voi olla sanallisessa muodossa, mutta helpointa on seurata matriisimuotoon laadittua suunnitelmaa. Kokonaissuunnitelman lisäksi laaditaan tuote- ja/tai kampanjakohtaiset suunnitelmat. (matriisiesimerkki liitteenä) Suunnitelmista selviävät: * Mikä tuote? (anna tuotteelle nimi, jos kyseessä on uusi tuote) * Segmentointi (kenelle?) - alueet (kaupunginosat) - kohderyhmät (asuinkerrostalot, rivitalot, teollisuus, julkiset rakennukset ym.) * Aikataulut (milloin?) * Keinot (mikä viestintämix?) * Kanavat (mitkä viestimet ja välineet) * Vastuuhenkilöt (kuka vastaa?) * Budjetti 12

19 TOTEUTUS Kun tuotteelle on annettu nimi ja markkinointisuunnitelma on tehty, on aika toteuttaa suunniteltuja toimenpiteitä. Vastuuhenkilöt huolehtivat markkinointikeinojen ja kanavien valinnasta sekä laaditun budjetin ja aikaansaatujen tulosten seurannasta. Kaukolämmön markkinointikeinoja ovat esim.: * infotilaisuuksien järjestäminen kiinteistöjen edustajille * henkilökohtainen myyntityö kiinteistön ja lämmönmyyjän välisissä neuvotteluissa * mainonta eri viestimissä; paikallislehdissä, -radioissa ja -televisiossa * uutisten ja artikkeleiden toimittaminen viestimille * oman ohjelma-ajan saaminen paikallisradioihin ja -televisioon * kirjallinen markkinointi - kirjeet, esitteet * tyytyväisten asiakkaiden käyttäminen puolesta puhujina * puhelinmarkkinointi Kaukolämpö on tuote, jota ei voi maistaa, haistaa eikä koskettaa. Siksi mainonnassa luodaan mielikuvia ja vedotaan tunteisiin. Tutkimusten mukaan ihmisten ostopäätökset yleensäkin perustuvat tunteisiin ja mielikuviin. SEURANTA Toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta seurataan. Mitataan, kuinka suuri määrä potentiaalisista liittyjistä on saatu kaukolämpöasiakkaiksi ja kuinka monen kanssa prosessi on meneillään. Analysoidaan, missä kohdin markkinoinnissa on epäonnistuttu, valitaan uudet toimenpiteet ja toistetaan markkinointia. Sama malli pätee myös kaukolämpöpalvelujen markkinoinnissa. 13

20 PROFILOINTI YRITYSKUVA PALVELUKUVA TUOTEKUVA = IMAGO Asiakkaiden tyytyväisyyteen sekä uusien asiakkaiden saamiseen vaikuttavat mielikuvat (imago) yrityksestä sekä sen palveluista, tuotteista, hinnoista, toiminnan laadusta, henkilöstöstä ym. Yritys on itse vastuussa näiden mielikuvien synnystä. Lähimmäksi haluttuja mielikuvia päästään hallitulla profiloinnilla. Mitä totuudenmukaisemmin profiili on rakennettu sitä helpompi on saavuttaa hyvä imago ja säilyttää se. On hyvä muistaa, että jokaisella yrityksellä on imago, vaikka sitä ei olisi tietoisesti rakennettukaan. Sellainen imago perustuu luuloihin, asenteisiin, huhupuheisiin yms. ja on hyvin altis kaikille vaikutteille. Hyvää imagoa ei rakenneta kertakampanjalla. Siten saavutetaan vain hetkellisiä voittoja. Jatkuva profilointityö takaa varmimmin hyvän imagon ja asiakkaiden myönteisen asennoitumisen yritykseen ja sen tuotteisiin. MITÄ ON PROFILOINTI? Profilointi tarkoittaa työyhteisön haluamien mielikuvakytkentöjen pitkäjänteistä rakentamista kohderyhmien tajuntaan. Kyse ei ole ainoastaan yhteisökuvamainonnasta, vaan vankasta yhteisön viestinnän määrittämisestä. Hallittu profiili (tavoitekuva) ammentaa osan sisällöstään yhteisön visioista ja tärkeimmistä tehtävistä eli missiosta ("pyhä tehtävä"). Osaksi tavoitekuva rakentuu työyhteisön historiasta ja yrityskulttuurista. Kolmas tavoitekuvan osa on nykyhetki. Tavoitekuvaa rakennettaessa onkin historian pohjalta pidettävä kirkkaana mielessä nykyhetki ja tulevaisuus. Käytännössä profilointi on kolmen tekijän saumatonta yhteensovittamista: 1 Teot - mitä teemme ja miten 2. Viestit - mitä sanomme ja miten (totuus) 3. Ilme - miltä näytämme Yhteisöilme muodostuu mm. henkilöstöstä, toimipaikan antamista aistivaikutelmista, työyhteisön liikemerkistä ja logotunnuksesta, kirjeenvaihdon ulkonäöstä ja liikelahjoista. Yhteisöilmeen tulee kaikkia yksityiskohtia myöten viestiä tavoitekuvaa. Tavoitekuvaa rakennetaan myös yrityksen sisällä. Profiiliteemoja tuodaan esiin sisäisessä tiedotuksessa, koulutuksessa, perehdyttämisessä, yksiköiden kokouksissa ja 14

21 alaisten kanssa käytävissä keskusteluissa. Profiiliteemojen tulee olla kiinteänä osana yhteisön jokapäiväistä viestintää. LÄHIVERKOT Yrityksen henkilöstö on avainasemassa profiilia rakennettaessa. Henkilöstö heijastaa parhaiten palveluyrityksen yrityskuvaa. Jokaisella työntekijällä on lähipiirissään henkilöä, ns. lähiverkot, jotka saavat hänen kauttaan tietoja ja käsityksiä yrityksestä, sen tuotteista, kulttuurista jne. Motivoinut ja palvelualtis henkilöstö edistää lähiverkkojensa välityksellä yrityksen ympärillä olevan maailman positiivista asennoitumista yritykseen ja sen tuotteisiin. KAUKOLÄMMÖN PROFIILI Suomen Kaukolämpö ry tekee kaukolämpöä, lämmön ja sähkön yhteistuotantoa sekä energia- ja kaukolämpöyritysten muita tuotteita tunnetuksi kotimaassa sekä kansainvälisesti. Kaukolämmön ja uusien tuotteiden profiiliin vaikuttaa alan yritysten profiili. Yhdistys auttaa jäseniään profiloimaan yrityksiään ja tuotteitaan hallitusti ja totuudenmukaisesti. Kaukolämpö tunnetaan laadukkaana tuotteena. Sen ykkösetuja ovat edullisuus ja ylivoimainen ekologisuus. Kaukolämmön profiilia kirkastetaan tuote- ja tuotantokuvaa hiomalla. Kaukolämpö erottuu kilpailijoistaan myös huolellisesti valittujen, lämmön hintaan sisältyvien tukipalvelujen avulla. Maksulliset kaukolämpöpalvelut ovat korkealuokkaisia tuotteita, joilla kaukolämpöyritykset nostavat profiiliaan ja parantavat kannattavuuttaan. Kaukolämpöä ja kaukolämpöpalveluja profiloidaan tiedotuksen ja markkinoinnin keinoin. Kaukolämmön profiilin strategisena lähtökohtana korostetaan tuotteen ja tuotannon edullisuutta ja ylivoimaista ekologisuutta. Kaukolämmön edullisuus koostuu energian tehokkaasta käytöstä, käytön helppoudesta, luotettavuudesta ja oikeasta hinta-laatusuhteesta. Edullisuuselementit sisältävät seuraavia hyötyjä: Edullisuus 1. Energian tehokas käyttö * kansantaloudellinen säästö - vähemmällä polttoainemäärällä enemmän energiaa - lämmön ja sähkön yhteistuotanto - energian säästö 15

22 * yksityistaloudellinen säästö - energian säästö - rahan säästö 2. Käytön helppous - automaatio huolehtii asumisviihtyvyydestä - asiakkaan lämmönkulutusta seurataan ja kulutuksesta raportoidaan - asiakas saa kulutusennusteen budjetointia varten 3. Luotettavuus - lämpö ja lämmin vesi riittävät aina - laitteet ovat luotettavia - kaukolämpöasiantuntijat huolehtivat lämmityksestä 4. Hinta - oikea hinta-laatusuhde Ekologisuus Ekologisuus muodostuu pääasiassa ympäristön säästöstä. Sen elementtejä ovat: * Yhteistuotanto, korkea hyötysuhde * Tehokas savukaasujen puhdistaminen * Polttoainejousto; paikkakuntakohtaiset polttoainevalinnat * Kierrätyspolttoaineet; teollisuuden, yritysten ja yhdyskuntien syntypistelajitelluista jätteistä valmistetut polttoaineet * Ympäristöasioiden valvonta * Keskitetty polttoaineiden kuljetus ja varastointi * Biopolttoaineet Kaukolämmön edullisen ja ekologisen profiilin esiintuominen toteutetaan kohderyhmittäin ideoiduilla viesteillä ja iskulauseilla. Viesteissä hyödynnetään yhteiskunnassa kulloinkin liikkuvat trendit. Viestien päälinjat ovat energian ekologinen ja järkevä käyttö. Viestien kohderyhmät 1. Päättäjät, potentiaaliset asiakkaat, suuri yleisö 2. Kaukolämpöyritykset ja paikalliset päättäjät 3. Asiakkaat Viestien aiheita ovat kaukolämmön yleinen hyväksyttävyys, lämmön ja sähkön yhteistuotannon energiatehokkuus, kaukolämpöyritysten asiantuntemus ja vastuun kantaminen asiakkaistaan, kaukolämmön puhtaus ja vihreys. Suomalainen kaukolämmitysjärjestelmä on hightech- ja vientituote. 16

23 KAUKOLÄMPÖPALVELUJEN PROFIILI Yhdistys suunnittelee ja toteuttaa kaukolämpöpalvelujen tuotteistamisen ja markkinoinnin koulutusta. Näistä palveluista muodostetaan tuki- ja asiakaspalveluineen laadullisesti ja teknis-taloudellisesti ylivertaisia kilpailijoiden tarjoamiin palveluihin verrattuna. Profiloinnin tuloksena syntyvät yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden imagot BENCHMARKING Benchmarking on parhaimpiin vertaamista tai esikuvaoppimista. Kaukolämpöala on tavallaan benchmarkannut toimintansa alusta alkaen. Alussa mallia haettiin ulkomailta, lähinnä Ruotsista ja Tanskasta, myöhemmin energia- ja kaukolämpöyritykset ovat ottaneet mallia toisiltaan. Tietoa ja osaamista on vaihdettu. Suomen Kaukolämpö ry on toiminut parhaiden menetelmien kokoajana, tekemällä kaukolämmön eri toiminnoista suosituksia ja raportteja, joita kaikki jäsenet ovat hyödyntäneet omassa toiminnassaan. Benchmarking on nykyisin yleisesti yritysmaailmaan tullut keino yritysten toimintojen kehittämiseksi. Myös kaukolämpöalan tulee sen mallin mukaisesti bernchmarkata muiden alojen toimintoja ja saada niistä uusia ideoita ja toimintamalleja yritysten ja koko alan kehittämiseksi. 17

24 ASIAKAS ODOTTAA LAATUA Nykyaikainen asiakas on valveutunut ja odottaa yritykseltä laadukkaita tuotteita ja palveluja. Asiakkaan mielikuvat laadusta muodostuvat teknisestä laadusta, toiminnan laadusta sekä yrityksen ja sen tuotteiden ja palvelujen laadusta (Christian Grönroos). Kaukolämmön laatu voidaan karkeasti määritellä myös samalla jaolla. ASIAKKAAN MIELIKUVA KAUKOLÄMMÖN LAADUSTA Tuotekuva Yrityskuva Hintakuva Laatukuva Henkilöstökuva Imago Tekninen laatu * Ammatillinen osaaminen * Tekninen osaaminen * Tehokkuus * Järjestelmällisyys * Menetelmien hallinta * Järjestelmien kehittäminen * Automaation kehittäminen Toiminnan laatu * Asiakaspalvelun laatu * Tiedotus * Palveluhalukkuus * Kyky ja halu selvittää asiakkaan ongelmia * Joustavuus * Saavutettavuus * Myönteinen asiakassuuntautuneisuus Kaukolämmön laadukas imago rakentuu energia- ja kaukolämpöyritysten yrityskuvasta, tuotekuvasta, hintakuvasta, henkilöstökuvasta, laatukuvasta ym. Imagoon vaikuttaa oleellisesti myös yrityskulttuuri, yrityksen toimintatapa. Tekninen laatu muodostuu henkilöstön osaamisesta, kaukolämpöjärjestelmän tasokkuudesta ja toimivuudesta sekä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Toiminnan laatu on henkilöstön ja palvelun laatua. 18

25 ASIAKKAAN LAATUODOTUKSET Asiakkaan laatuodotuksiin vaikuttavat hänen sen hetkiset tarpeensa sekä aiemmat kokemuksensa yrityksestä ja sen tuotteista, tuotteen hinta, kuulopuheet yrityksestä, yrityksen markkinointiviestintä ja yrityskuva. Palvelutilanteessa hän kokee teknisen ja toiminnallisen laadun tason sekä muodostaa yrityksestä mielikuvia. Mitä lähempänä asiakkaan laatuodotukset ja kokemus palvelutilanteessa ovat toisiaan, sitä paremmin yritys on onnistunut laatutyössään ja yritys- sekä tuotekuvansa rakentamisessa. Yritys voi olla tyytyväinen toimintaansa, jos asiakkaan laatuodotukset ylittyvät. LAATUODOTUKSET Aiemmat kokemukset Hinta Suusta-suuhun puheet Markkinointiviestintä Tarpeet Odotettu laatu Yrityskuva Vertailu Koettu laatu Yrityskuva Toiminnan laatu Tekninen laatu 19

26 RIEMUJOUKOLLA TULOKSIIN Kaukolämmön ja kaukolämpöpalvelujen markkinointi sujuu hyvin, kun markkinointia hoidetaan riemujoukolla. Kaukolämpöalalla on perinteisesti työskennelty riemutyylillä; innokkaasti ja asiantuntemuksella. MIKÄ ON RIEMUJOUKKO? Suomessakin on tutkittu ilmiötä, joka hetkellisesti vapauttaa työryhmässä piilevän luovan energian. Tällaista ryhmää kutsutaan synergiseksi ryhmäksi. Mistä tahansa työyhteisöstä tai jostakin sen yksiköistä voi tulla tällainen synerginen ryhmä. Ryhmä saa aikaan mahtavia tuloksia ja uusia luovia ratkaisuja. Tällaisen ryhmän jäsenet nauttivat työstään ja tuloksistaan. Tällaista ryhmää voi hyvällä syyllä kutsua riemujoukoksi. Riemujoukolle on ominaista suuri innostus, korkea sitoutumis- ja motivaatioaste, kokeilunhalu ja ryhmäylpeys. Ryhmässä sekoittuvat työ ja huvi. Ryhmällä voi olla jopa oma sisäinen kieli. Synergiavaiheessa oleva ryhmä ei juuri piittaa säännöistä. Jos synergiselle ryhmälle annetaan tilaa, hyväksytään työelämässä myös luova hulluus. Tämä taas edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä. Riemujoukon synergian voi laukaista esim. haaste, projekti tai muu uusi kokoonpano, uusi, karismaattinen jäsen, uusi tai "uudistunut" johtaja tai esimies, jotka antavat tilaa ideoille. Mihin synergia häviää? Synergia häviää, kun haaste muuttuu arkiseksi tai kantava hahmo lähtee tai työ yksinkertaisesti päättyy tai muut ryhmät tulevat kateellisiksi. RIEMUJOUKON JOHTAMINEN Riemujohtaja saa aikaan enemmän ja parempaa laatua siten, että alaiset kokevat työniloa ja kasvavat henkisesti. Riemujohtaja miettii riemun alueita. Hän säteilee myönteisyyttä ja hänellä on terve itsetunto. Riemujohtaja panee itsensä likoon ja luo samalla turvallisuuden tunteen. Riemujohtajalla on hyvä ihmistuntemus, diplomatiaa, vuorovaikutustaitoja, neuvottelutaitoa ja luovia tekniikoita. Hän kysyy ja kuuntelee. Hän ei ole ylimielinen eikä korosta valtaansa. Riemujohtaja on tavoitettavissa ja antaa rohkeasti palautetta. Riemujohtaminen on ryhmän tilannejohtamista, jossa tarvitaan tilannevainua. Ryhmädelegointi on tärkeää, samoin hyvän ryhmähengen edellytysten luominen. Muutoksen johtaminen korostuu. 20

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.1.2011 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Hinnasto 1.1.2011

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Rakennusten lämmitystekniikka Perusvaatimukset Rakennusten lämmitys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että: saavutetaan hyvä sisäilmasto ja

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun.

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. Hyvän olon energiaa Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN.

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.fi 15,5 milj. asukasta Olemme osa pörssiyhtiötä AS Harju Elekter Group,

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti

Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti Kaukolämpöä luotettavasti ja edullisesti. HÄJY LÄHILÄMPÖ on edullinen kaukolämmmön palvelupaketti, joka sisältää liittymän, asennuksen,

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto alkaen

Kaukolämpöhinnasto alkaen Sivu 1/ 6 Kaukolämpöhinnasto 1.1.2014 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT TAMMERMATIC -PALVELUT loistavaa puhtautta Käytössäsi ovat pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet, jotka soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön kaikissa autonpesukoneissa ja vedenkierrätysjärjestelmissä.

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu. Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu. Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Ympäristöystävällistä lämpöä nykyaikaisimmalla tekniikalla IMATRAN LÄMPÖ OY Imatran Lämpö Oy vastaa asiakaslähtöisesti Imatran kaupungin omistamana osakeyhtiönä

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot