käyttöohje Rev 1.0 KO-FIRESCAPE-V fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttöohje Rev 1.0 KO-FIRESCAPE-V fi"

Transkriptio

1 käyttöohje Rev 1.0 Rikosilmoitus Kameravalvonta Työajanseuranta Kulunvalvonta Ovipuhelimet Henkilöturva Poistumisreittivalaistus Paloilmoitin

2

3 Sisällys NÄYTTÖNÄKYMÄT 5 PALOILMOITIN 6 1. Käyttötasot 6 2. Paloilmoitinvalikot 6 3. Paloilmoitus / ennakkovaroitus 6 4. Vikailmoitus 7 5. Irti/takaisinkytkentä 8 6. Irtikytkennät/takaisinkytkennät vikatilanteessa 8 7. Palokellojen/sireenien irti/päällekytkentä 9 8. Palovälittimen irtikytkentä 9 9. Testivalikot Kuukausikokeilu ja muut testit Testiohjelmat Kellon ja päiväyksen asetus 12 TURVAVALAISTUS TURVA/OPASTEVALOT KOEPOLTTO TURVAVALOLOKI RAPORTIT IRTIKYTKENNÄT AJAN ASETUS TURVAVALOVIAT 14 VALIKOT 15 3

4 SEURAAVA hälytysosoitteiden selaamiseen EVAKUOINTI - LISÄVIIVE välittimen viivästys SISÄINEN SUMMERI keskuksen oman hälyttimen vaiennus RYHMÄ pääsy ryhmävalikkoon SILMUKKA pääsy silmukkavalikkoon VAIENNUS / HÄLYTTIMET PÄÄLLE hälyttimet pois / päälle PALAUTUS keskuksen palautus paloilmoituksen jälkeen VIKA EN 54-2 EN PALO JÄRJESTELMÄVIKA HUOLTOILMOITUS PALOVÄLITIN ENNAKKOVAROITUS HÄLYTTIMET PALAUTUS EPÄONNISTUNUT JÄNNITEVIKA USEITA ILMOITUKSIA TURVAVALOT IRTIKYTKENTÖJÄ PALOVÄLITIN AKTIVOITU VIKAVÄLITIN AKTIVOITU VALMIUSTILA SEURAAVA VAIENNUS / HÄLYTTIMET PÄÄLLE PALAUTUS PALOTESTI TURVAVALOTESTI TURVAVALOJA AKTIIVISENA LISÄVIIVE EVAKUOINTI OSOITE RYHMÄ SILMUKKA PALUU TURVAVALAISTUS SISÄINEN SUMMERI TESTI PÄÄLLE IRTI HUOLTO TESTI testin aktivointi OSOITE pääsy osoitevalikkoon Nuolinäppäimet valikossa liikkumiseen. PALUU -näppäimellä paluu perusnäyttöön PÄÄLLE irtikytketyn kohteen takaisinkytkentä IRTI valitun kohteen irtikytkentä HUOLTO pääsy paloilmoitin- tai PALUU turvavalaistustoiminteisiin TURVAVALAISTUS pääsy turvavalaistusvalikkoon

5 NÄYTTÖNÄKYMÄT Huoltopainikkeen painamisen jälkeen valitaan järjestelmä Käyttötasokoodinäkymä (tehdasasetuksena 12345) ryhmä osoite näkymä missä kohdassa käytettävissä olevat painikkeet 5

6 PALOILMOITIN 1. Käyttötasot Käyttötaso 1: Keskus normaalitilassa ovi kiinni. Käytössä ainoastaan turvavalopuolen toiminnot. Käyttötaso 2: Ovi avattu avaimella. Kaikki näppäimet käytössä. Käyttötaso 3: Salasanan syöttäminen (tehdasasetus 12345). Mahdollistaa ohjauksien ja valvontaominaisuuksien irtikytkentöjen operoinnin. Käyttötaso 4: Ainoastaan valtuutetuilla huoltoliikkeillä. Keskuksen oven avaus ei irtikytke Palo-/vikavälitintä Hälytyskeskukseen. 2. Paloilmoitinvalikot AKTIIVISET VIAT: Näyttää olemassa olevat paloilmoitinjärjestelmän viat AJAN ASETUS LIKAANTUMISASTE: Näyttää/selattavissa laitteiden likaantumisasteet prosentteina. HÄLYTYSMUISTI: Näyttää/selattavissa tapahtuneet hälytykset. TAPAHTUMAT: Näyttää/selattavissa kaikki tapahtumat. IRTI/PÄÄLLE: Keskuksen toimintojen/ohjausten irti/päälle kytkennät IRTIKYTKENNÄT: Näyttää voimassaolevat irtikytkennät 3. Paloilmoitus / ennakkovaroitus Paloilmoitus aktivoituu, kun: paloilmoitus-painiketta painetaan paloilmaisin on havainnut alkavan palon suoritetaan Yhteystesti. (Vain palokunta saa palauttaa keskuksen paloilmoituksen.) Huom! Yhteystestistä tulee ilmoittaa etukäteen Hälytyskeskukseen! Käyttäjä ei voi millään muulla tavoin aiheuttaa paloilmoitusta suoraan keskukselta. Ryhmä nro Ryhmänimi Tapahtuma-aika Paikannuskaavion sivu Pvm. + aika Ensimmäinen tai selattu hälytys Muut pinossa olevat hälytykset Viimeinen hälytys Piste nro Pistenimi Hälyttäneiden Käyttölaitteen ryhmien määrä nro 1 ovi auki 1. Avaa keskuksen ovi. 2. Vaienna keskuksen sisäinen summeri painamalla Sisäinen summeri -painiketta. 3. Vaienna hälyttimet painamalla Vaiennus-painiketta. Vain palokunta saa vaientaa kiinteistön hälyttimet palohälytystilanteessa 6

7 4. Selaa paloilmoitukset painamalla Seuraava-painiketta. (Valo palaa, jos on useita ilmoituksia.) 5. Hälytykset palautetaan painamalla Palautus-painiketta, kunnes keskus antaa yhtäjaksoisen PIIP-äänen. Näyttöön ilmestyy teksti: Mikäli palautus epäonnistuu, keskus ilmoittaa tästä aktivoimalla Irtikytkentöjä-ledin ja antamalla äänimerkin. Näyttöön tulee luettelo Irtikytkennät ja luettelo irtikytkeytyneistä osoitteista. Vaienna äänimerkki painamalla Sisäinen summeri -painiketta. Palautus epäonnistunut -led jää palamaan. 6. Sulje keskuksen ovi ja varmista ovesta vetämällä, että ovi on kiinni. 4. Vikailmoitus Valitun vian numero Vikojen lkm. Vikojen indikointi ja lkm. 1. Vaienna keskuksen sisäinen summeri painamalla Sisäinen summeri -painiketta. 2. Selaa vikailmoitukset painamalla Seuraava-painiketta. (Valo palaa, jos on useita ilmoituksia.) Huom. Turvavalojen viat näkyvät ainoastaan turvavalaistuspuolen valikossa 3. Viat palautetaan painamalla Palautus-painiketta, kunnes keskus antaa yhtäjaksoisen PIIP-äänimerkin. 4. Mikäli palautus epäonnistuu, keskus jää näyttämään Aktiivit viat -luetteloa. Vaienna äänimerkki painamalla Sisäinen summeri -painiketta. 5. Viallinen osoite voidaan irtikytkeä. Kts. kohta Irtikytkennät. 6. Jos ko. vika koskee vikavalvontaa, esim. akkujännitettä tai maavuotoa, voidaan irtikytkeä ko. vikavalvonta. Kts. kohta Irtikytkennät. 7. Irtikytkennän jälkeen viat palautetaan painamalla Palautuspainiketta, kunnes keskus antaa yhtäjaksoisen PIIP-äänimerkin. 8. Vaienna mahdollinen äänimerkki painamalla Sisäinen summeri -painiketta. 7

8 5. Irti/takaisinkytkentä Käyttölaitteen ollessa normaalitilassa osoitteiden irtikytkentä tapahtuu seuraavasti: 1. Avaa ovi. 2. Paina osoite. 3. Valitse nuolinäppäimillä osoite ja paina osoitteen kohdalla Irti-painiketta. 4. Takaisin kytkettäessä; paina irtikytketyn osoitteen kohdalla Päälle-painiketta. 6. Irtikytkennät/takaisinkytkennät vikatilanteessa 1. Viallinen osoite voidaan irtikytkeä valitsemalla haluttu osoite Nuoli ylös ja Nuoli alas -painikkeilla. Kun osoite on valittuna (korostettuna) paina Osoite-painiketta. Tämän jälkeen voit irtikytkeä osoitteen painamalla Irti. Kun osoite irtikytketään, keskus indikoi irtikytkennän aktivoimalla irtikytkentä-ledin. ja ilmoittamalla asiasta äänimerkillä. Vaienna äänimerkki painamalla Sisäinen summeri -painiketta. Jos ko. vika koskee vikavalvontaa, esim. akkujännitettä tai maavuotoa, voit irtikytkeä ko. vikavalvonnan. Irti/Päällevalikkoa selataan painamalla Nuoli oikealle -painiketta kunnes ko. näyttö ilmestyy. Valitun valvonnan nro Valvontojen lkm 2. Valitse ko. vikavalvonta Nuoli ylös ja Nuoli alas -painikkeilla. Tämän jälkeen voit irtikytkeä valvonnan painamalla Irti-painiketta. Vikavalvonnan irtikytkentä vaatii koodin syöttämisen. Syötä keskuksen 5-numeroinen koodi numeropainikkeilla (tehdasasetus on 12345, emme suosittele koodin vaihtoa). Paina tämän jälkeen Irti. Kun vikavalvonta irtikytketään, keskus indikoi irtikytkennän aktivoimalla irtikytkentä-ledin ja ilmoittamalla asiasta äänimerkillä. Vaienna äänimerkki painamalla 3. Paina Paluu-painiketta, jolloin keskus palaa perusnäyttöön. 4. Vaienna äänimerkki painamalla Sisäinen summeri -painiketta. 5. Irtikytkennän jälkeen keskus näyttää irtikytkennät erillisessä näytössä. Valitun irtikytkennän nro Irtikytkentöjen lkm Sisäinen summeri -painiketta. Irtikytkennän indikointi ja lkm Huom! Koodin syöttö irtikytkee välittimen! Käyttölaitteen kansi on suljettava, jotta välittimen irtikytkentä poistetaan. 8

9 7. Palokellojen/sireenien irti/päällekytkentä 1. Avaa keskuksen ovi 2. Paina huolto painiketta 3. paina Nuoli vasemmalle painiketta siirtyäksesi paloilmoitin puolen toimintoihin 4. selaa nuolinäppäimillä (sivuille) kunnes tulet toimintoon irti/päälle 5. selaa nuolinäppäimillä (ylös/alas) kohtaan palokellojen lähdöt 6. paina Irti-painiketta ja anna käyttötason koodi, kun merkintä muuttuu X merkiksi on kohde irtikytketty Palautus 1. toista edellisestä kohdat paina painiketta Päälle kun X muuttuu merkiksi (päälle merkki) on irtikytkentä palautettu 8. Palovälittimen irtikytkentä 1. Avaa keskuksen ovi 2. Paina huolto painiketta 3. paina Nuoli vasemmalle painiketta siirtyäksesi paloilmoitin puolen toimintoihin 4. selaa nuoli (sivuille) painikkeilla kunnes tulet toimintoon irti/päälle 5. selaa nuolipainikkeilla (ylös/alas) kohtaan palovälitin lähdöt 6. paina Irti- painiketta ja anna käyttötason koodi, kun merkintä muuttuu X merkiksi on kohde irtikytketty HUOM! palovälitin on irtikytkettynä kunnes se palautetaan Palautus 1. toista edellisestä kohdat paina painiketta Päälle kun X muuttuu merkiksi (päälle merkki) on irtikytkentä palautettu 9. Testivalikot JÄRJESTELMÄTESTI YHTEYSTESTI NÄYTTÖLEDIT JA ÄÄNET PALOVÄLITIN LÄHDÖT VIKAVÄLITIN LÄHDÖT LÄHDÖT 1-4 OHJELMOITAVAT TOIMINNOT 9

10 10. Kuukausikokeilu ja muut testit Ilmoita kuukausikokeilusta hälytyskeskukseen (HÄKE). Ilmoita rakennuksessa oleville ihmisille hälytintestistä. Jokaisen testin suoritus täytetään Paloilmoittimen kuukausikokeilu -taulukkoon. Testien suorittaminen: Avaa käyttölaitteen ovi keskuksen avaimella. Paina testipainiketta anna suojakoodi Selaa valikkoa Nuolipainikkeilla kunnes haluttu testi on korostettuna. Paina Testi-painiketta. Mikäli käyttötaso ei salli tätä toimenpidettä, keskus kysyy testikoodia. Syötä keskuksen testikoodi (5 numeroa). Tehdaskoodi on Jos keskus ei hyväksy em. koodia, ota yhteys huoltoliikkeeseen/jälleenmyyjään. Valitse haluamasi testi (järjestelmätesti tai yhteystesti). Valinta tehdään Nuoli ylös ja Nuoli alas -painikkeilla, kunnes haluamasi testi on korostettuna. Paina Testi-painiketta. Keskus suorittaa nyt valitsemasi testin. Etene tämän jälkeen näytön ohjeiden mukaan. 10

11 11. Testiohjelmat 1. Järjestelmätesti: Seuraavat testit suoritetaan tässä järjestyksessä: 1. Näytön testi: vasen led-rivi oikea led-rivi näytön kaikki segmentit päällä äänimerkki näppäimistö syöttöjännite A + B ovikytkin sarjaliikenne likaantumisaste Merkitse näytön testin suoritus taulukon kohtaan näyttötesti. 2. Akun kuormitustesti: Akkua kuormitetaan kuormitusvastuksella. Keskus rekisteröi jännitteen ja näyttää tämän näytössä. Merkitse akun kuormitustestin suoritus taulukon kohtaan akun kuormitustesti. 2. Yhteystesti Seuraavat testit suoritetaan tässä järjestyksessä: 1. Vikavälitin: Ensin keskus aktivoi vikavälitinlähdön 30 s ajaksi. Vikavälitinlähdön aktivointi indikoidaan ledillä. Näytössä lukee VIKAVÄLITTIMEN TESTI AKTIV. KÄYTTÖLAITTEELTA x. 2. Palovälitin: Tämän jälkeen keskus aktivoi myös palovälitinlähdön 30 s ajaksi. Palovälitinlähdön aktivointi indikoidaan ledillä. Näytössä lukee PALOVÄLITTIMEN TESTI AKTIV. KÄYTTÖLAITTEELTA x. Kesken suoritettuna testit sammuttavat vika- sekä palovälitinledit. Merkitse yhteystestin suoritus taulukon kohtaan yhteystesti. Yhteystestin varmistus: Ota yhteys hälytyskeskukseen (HÄKE) varmistaen vika- sekä palohälytystietojen saapuminen oikeassa järjestyksessä. Ilmoita kuukausikokeilun päättymisestä. Merkitse varmistus taulukon kohtaan yhteystestin varmistus. 11

12 12. Kellon ja päiväyksen asetus Avaa ovi. Paina nuoli vasemmalle, jolloin pääset valikossa kohtaan AJAN ASETUS. Paina Enter-näppäintä, jolloin muutettavan arvon alle tulee viiva. Muuta arvoa Nuoli ylös ja Nuoli alas ja hyväksy Enter-näppäimellä. Paluu-näppäin palauttaa näytön aina normaalinäkymään. 12

13 TURVAVALAISTUS 13. TURVA/OPASTEVALOT Firescape keskuksen oven ollessa kiinni voidaan turva/opastevalon tapahtumia selata turvavalaistus painikkeen kautta. Turva/opastevalojärjestelmän toiminteita voidaan suorittaa laajemmin myöskään edellytä oven avaamista (käyttötason koodia voidaan vaatia) huolto painikkeen kautta,tämä ei Valikot turvavalaistus painikkeesta: 1. Aktiivit alueet/selattavissa 2. Koepoltto 3. Turvavaloviat/ selattavissa 4. Irtikytkennät/ selattavissa 5. Raportit/ selattavissa Valikot huolto painikkeesta: 1. Turvavaloviat 2. Koepoltto 3. Turvavaloloki 4. Raportit 5. Irtikytkennät 6. Ajan asetus Valikot valitaan nuolipainikkeilla. 14. KOEPOLTTO Toiminnolla voidaan testikäyttää valaisimia halutun/valitun ajan. 1. Paina huolto painiketta 2. Paina Nuoli oikealle painiketta siirtyäksesi Turvavalaistus puolen toimintoihin 3. selaa Nuoli (sivuille) painikkeilla kohtaan koepoltto 4. valitse Nuoli ylös ja Nuoli alas -painikkeilla testiajan kesto 5. paina Enter käynnistääksesi testin 15. TURVAVALOLOKI 1. Paina huolto painiketta 2. Paina Nuoli oikealle painiketta siirtyäksesi Turvavalaistus puolen toimintoihin 3. selaa nuoli Nuoli (sivuille) painikkeilla kohtaan turvavaloloki 4. nuoli Nuoli ylös ja Nuoli alas -painikkeilla voit selata tapahtumia 5. myös numero- ja enter painikkeella voidaan siirtyä suoraan tapahtumanumeroon 16. RAPORTIT 1. Paina huolto painiketta 2. Paina Nuoli oikealle painiketta siirtyäksesi Turvavalaistus puolen toimintoihin 3. selaa Nuoli (sivuille) painikkeilla kohtaan raportit 4. Käynnissä oleva kuukausitesti tulee näkyviin painamalla Enter painiketta (mikäli on käynnissä) 5. tallennetut kuukausitestit. Paina Enter painiketta 6. Loki viimeksi suoritetuista koepoltoista. Paina Enter painiketta 13

14 17. IRTIKYTKENNÄT 1. Paina huolto painiketta 2. Paina Nuoli oikealle painiketta siirtyäksesi Turvavalaistus puolen toimintoihin 3. selaa Nuoli (sivuille) painikkeilla kohtaan irtikytkennät 4. Näyttää irtikytketyt valot (ei näytä palopuolen laitteita) 5. mikäli toiminteeseen on tultu Huolto painikkeen kautta on irtikytkennän statusta mahdollista muuttaa. 18. AJAN ASETUS 1. Paina huolto painiketta 2. Paina Nuoli oikealle painiketta siirtyäksesi Turvavalaistus puolen toimintoihin 3. selaa Nuoli (sivuille) painikkeilla kohtaan ajan asetus 4. Paina Enter painiketta muutettavan arvon alle tulee viiva 5. Muuta arvoa Nuoli ylös ja Nuoli alas ja Enter painikkeilla 6. voit lopettaa ajan asetus toiminteen myös C painikkeella 19. TURVAVALOVIAT 1. Paina huolto painiketta 2. Paina Nuoli oikealle painiketta siirtyäksesi Turvavalaistus puolen toimintoihin 3. selaa Nuoli (sivuille) painikkeilla kohtaan TURVAVALOVIAT 4. Näyttää vikaantuneet turva/opastevalot. 5. mikäli toiminteeseen on tultu huolto painikkeen kautta on vikaantuneen osoitteen statusta mahdollista muuttaa. Osoite painikkeella voidaa tarkastella kyseisen osoitteen laitteen tietoja. 14

15 VALIKOT VALIKOT = = JÄRJESTELMÄLLE VALITTU TURVAVALOT F TURVAVALOJA EI VALITTU PALOHÄLYTYS PALO F HÄLYTYSMUISTI F ENN.VAR/VIAT/IRTIKYTK. < VALIKOISSA LIIKKUMINEN > "LEPOTILA" FIREscape F PALUU ( TURVAVALO TESTIKOODI ) ( MUP OVI = PALO AVAIN ) PALUU PALOILMOITUS TURVAVALOT C Peruutus edelliseen valikkoon = ( esim. tapahtumalokiin jos sieltä valittiin OSOITTEET/RYHMÄT/ALUEET/SILMUKAT ) = :52 VIAT 02 POISKYTK. 01 VÄLITIN 1:45 1 1,2,3,4,5,6,7,8 H = PÄÄLLE IRTI NAVIGOI NUMEROT VALITSE PERUUTA Q = EI OIKEUTTA TEHDÄ MUUTOKSIA KUTEN PÄÄLLE/POIS KYTKENTÖJÄ * 1= JÄRJESTELMÄTESTI 2= YHTEYSTESTI 3= NÄYTTÖ, LEDIT JA ÄÄNET 4= PALOVÄLITIN LÄHDÖT 5= VIKAVÄLITIN LÄHDÖT VALINNAT TESTIVALIKOSSA : 6= LIKAANTUMISASTEET 7= LÄHTÖ 1 8= LÄHTÖ 2 9= LÄHTÖ 3 10= LÄHTÖ 4 Prior.1: Näytetään Jos on vikoja VIAT F Prior.2: Näytetään jos on ennakkovaroituksia Prior.3: Näytetään jos on irtikytkentöjä ENNAKKO VAROITUS F IRTIKYTKENNÄT F Prior.4: Näytetään jos on aktivoituja alueita AKTIVOIDUT ALUEET F OSOITTEET H RYHMÄT H SILMUKAT H ( PALO TESTIKOODI ) TESTIT H PALUU C Prior.1: Näytetään Jos on vikoja Prior.2: Näytetään jos on irtikytkentöjä Prior.3: Näytetään jos on aktivoituja alueita TURVAVALO AKTIVOIDUT KOEPOLTTO VIAT Q IRTIKYTKENNÄT Q Q RAPORTIT ALUEET Q Q OSOITTEET H VIAT H IRTIKYTKENNÄT H VALVONNAT PÄÄLLE/POIS H TAPAHTUMAT H RYHMÄT H SILMUKAT H HÄLYTYSMUISTI H LIKAANTUMIS ASTEET H PVM / AIKA H ( PALO TESTIKOODI ) TESTIT H PALUU C PALUU C TURVAVALO VIAT H KOEPOLTTO H TAPAHTUMAT H RAPORTIT H OSOITTEET H AKTIVOIDUT ALUEET H TURVAVALO IRTIKYTKENNÄT H VAIHEVAHDIT IRTI / PÄÄLLE H PVM / AIKA H ALUEET H SILMUKAT H * * 15

HUOM! FX 3NET paloilmoitinjärjestelmä Käyttöohje

HUOM! FX 3NET paloilmoitinjärjestelmä Käyttöohje FX 3NET paloilmoitinjärjestelmä Käyttöohje Sisällys: sivu Paloilmoitus / ennakkovaroitus 2 Irtikytkentä palautuksen epäonnistuessa 2 Vikailmoitus / huoltoilmoitus 3 Irtikytkennät / päällekytkennät 4 t

Lisätiedot

NUOLIPAINIKKEET YLÖS/ALAS: Valikoitten valinnassa. NUOLIPAINIKKEET VASEN/OIKEA: Valikoissa liikkumiseen

NUOLIPAINIKKEET YLÖS/ALAS: Valikoitten valinnassa. NUOLIPAINIKKEET VASEN/OIKEA: Valikoissa liikkumiseen Käyttöohje EBL512 Käyttöpanelin painikkeet: KÄYTTÖOIKEUS: Valikoihin pääseminen NUOLIPAINIKKEET YLÖS/ALAS: Valikoitten valinnassa NUOLIPAINIKKEET VASEN/OIKEA: Valikoissa liikkumiseen HYVÄKSY: Valintojen

Lisätiedot

Käyttöohje EBL512 G3

Käyttöohje EBL512 G3 Käyttöohje EBL512 G3 SISÄLLYSLUETTELO Paloilmoitus (vain pelastushenkilöstölle)... 5 Vikailmoitus (laitevian kuittaaminen)...6 Irtikytke / takaisinkytke...7-9 Kuukausikoe...10 Tapahtumarekisteri... 11

Lisätiedot

VOICE ES ryhmän konventionaalinen paloilmoitinkeskus KÄYTTÖOHJE UMA R B SUOMI

VOICE ES ryhmän konventionaalinen paloilmoitinkeskus KÄYTTÖOHJE UMA R B SUOMI VOICE ES 801 8 ryhmän konventionaalinen paloilmoitinkeskus KÄYTTÖOHJE UMA 101 102 R B SUOMI UMA 101 102 R B VOICE ES 801 Käyttöohje Elotec AS 2 Tekijänoikeus 2005 Elotec AS. Kaikki oikeudet varattu. Elotec

Lisätiedot

FC10 Paloilmoitinkeskus

FC10 Paloilmoitinkeskus FC10 Paloilmoitinkeskus Käyttöohjeet Fire & Security Products Pidätämme kaikki oikeudet tähän dokumenttiin ja siinä esitettyihin asioihin. / Pidätämme oikeudet myös muutoksiin. 2004 Copyright by Siemens

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS 3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS KÄYTTÖOHJE Lismar Oy, Telinetie 3, 33880 Lempäälä Puhelin : (03) 31249110 Fax: (03) 3672116 Web: www.lismar.fi Email: lismar@lismar.fi Document Revision Details Issue

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

SmartLoop Analoginen paloilmoitinkeskus Käyttöohje. User s manual FI

SmartLoop Analoginen paloilmoitinkeskus Käyttöohje. User s manual FI User s manual FI 0051-CPD-0225 0051-CPD-0226 0051-CPD-0227 0051-CPD-0228 0051-CPD-0231 0051-CPD-0232 SmartLoop Analoginen paloilmoitinkeskus Käyttöohje Tekijänoikeus Tämän dokumentin tiedot ovat yksinomaan

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

EN 54-2 EN 54-4 EN 12094-1 0051-CPD-0224 0051-CPD-0229 0051-CPD-0230

EN 54-2 EN 54-4 EN 12094-1 0051-CPD-0224 0051-CPD-0229 0051-CPD-0230 EN 54-2 EN 54-4 EN 12094-1 0051-CPD-0224 0051-CPD-0229 0051-CPD-0230 SmartLine Palovaroitinkeskus Käyttöohje Luku 1 Palovaroitinkeskuksen kuvaus 1.1 Valmistaja INIM Electronics s.r.l. Via Fosso Antico,

Lisätiedot

Käyttöopas & hoitopäiväkirja CFP 2/4/8 SILMUKAN PALOILMOITINKESKUS CFP 2/4/8 PALORYHMÄN PALOILMOITINKESKUS

Käyttöopas & hoitopäiväkirja CFP 2/4/8 SILMUKAN PALOILMOITINKESKUS CFP 2/4/8 PALORYHMÄN PALOILMOITINKESKUS CFP 2/4/8 SILMUKAN PALOILMOITINKESKUS CFP 2/4/8 PALORYHMÄN PALOILMOITINKESKUS Käyttöopas & hoitopäiväkirja hyväksytty dokumentti nro DFU7001000 versio 4 Käyttöopas & hoitopäiväkirja hyväksytty dokumentti

Lisätiedot

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE Sivu 2/8 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Infinite Prime keskuksen ohjelmallista käyttööottoa. Syötä Infinite Prime keskukseesi tässä ohjeessa luetellut

Lisätiedot

Paloilmoituskeskus FC10

Paloilmoituskeskus FC10 Paloilmoituskeskus FC0 Päiväkirja Building Technologies Fire Safety & Security Products Pidätämme kaikki oikeudet tähän dokumenttiin ja siinä esitettyihin asioihin / Pidätämme oikeudet myös muutoksiin.

Lisätiedot

Delta Esser. 1.PÄIVÄKIRJA palokunta huolto tarkastus. Lakalaivankatu 7 33840 Tampere. 3.Käyttöohje. Puh. 020 752 2550 Fax. 020 752 2549. 4.

Delta Esser. 1.PÄIVÄKIRJA palokunta huolto tarkastus. Lakalaivankatu 7 33840 Tampere. 3.Käyttöohje. Puh. 020 752 2550 Fax. 020 752 2549. 4. Delta Esser 1.PÄIVÄKIRJA palokunta huolto tarkastus Eltek Finland Oy Lakalaivankatu 7 33840 Tampere 2.Kuukausikokeilu Puh. 020 752 2550 Fax. 020 752 2549 3.Käyttöohje 4.Asennusohje ilmoitinjärjestelmät

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Kuvaus käyttöpainikkeista

Kuvaus käyttöpainikkeista Kuvaus käyttöpainikkeista Edellinen Hälyttimet Vaiennus Seuraava Menu Summerin Vaiennus Kuittaus Hälyttimet Aktivointi Sivu 1 / 20 Sisällysluettelo YLEISKATSAUS...3 1.1 OHJAUSPANEELI...3 OHJAUSTOIMINNOT...4

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

FC10 Paloilmoitinkeskus. Pikaohjeet kytkennöille ja konfigurointiin. Fire & Security Products FC1002/04/08/12/-C FC1024-A

FC10 Paloilmoitinkeskus. Pikaohjeet kytkennöille ja konfigurointiin. Fire & Security Products FC1002/04/08/12/-C FC1024-A FC0 Paloilmoitinkeskus Pikaohjeet kytkennöille ja kfigurointiin FC002/04/08/2/-C FC024-A Fire & Security Products Pidätämme kaikki oikeudet tähän dokumenttiin ja siinä esitettyihin asioihin. / Pidätämme

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Pikakäyttöopas PowerMax Pro

Pikakäyttöopas PowerMax Pro Sector Alarm Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki Puh. 0207 345 000 info@sectoralarm.fi sectoralarm.fi Y-tunnus 0667761-0 Pikakäyttöopas PowerMax Pro Keskusyksikön näppäimistöselitteet 1. Hälytysjärjestelmän

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI Magnum 25 Osoitteellinen paloilmoitinkeskus Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI MAGNUM 25 SISÄLTÖ OSA1- KÄYTTÖ 1.1 Keskuksen etupaneelin kuvaus... 2 1.2 Hälytys... 4 1.3 Järjestelmän palautus... 5 1.4 Hälytysten

Lisätiedot

GE Security CS5500. LCD-näppäimistön käyttöohje. imagination at work

GE Security CS5500. LCD-näppäimistön käyttöohje. imagination at work GE Security CS5500 LCD-näppäimistön käyttöohje imagination at work 98/482/ EY-ilmoitus (Koskee CE-merkittyjä tuotteita.) Tämä laite täyttää Euroopan neuvoston päätöksen 98/482/EY vaatimukset Euroopan laajuisesta

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

AMIS-ohjelman käyttöohjeet

AMIS-ohjelman käyttöohjeet AMIS-ohjelman käyttöohjeet Yleistä AMIS-ohjelma on Daisy-kirjojen ilmainen lukuohjelma. AMISin avulla voit lukea Daisy-äänikirjoja, Daisy-yhdistelmäkirjoja, jotka sisältävät sekä tekstiä että ääntä, ja

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Turvallisuusjärjestelmä

Turvallisuusjärjestelmä 777 Turvallisuusjärjestelmä Käyttöohje puh. (09) 682 841, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi www.hedengrensecurity.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PIKAOHJE...4 1.1. PÄÄLLEKYTKENTÄ...4 1.2. POISKYTKENTÄ...5

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI Magnum 25 Osoitteellinen paloilmoitinkeskus Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI MAGNUM 25 SISÄLTÖ OSA1- KÄYTTÖ 1.1 Keskuksen etupaneelin kuvaus... 2 1.2 Hälytys... 4 1.3 Järjestelmän palautus... 5 1.4 Hälytysten

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

Swiss timer kellokonsoli käyttöohje

Swiss timer kellokonsoli käyttöohje Swiss timer kellokonsoli käyttöohje Hae toimitsijapöytä varastosta ja kellokonsoli sovitusta paikasta. Toistaiseksi kellokonsolista sovitaan HYVISSÄ AJOIN ennen peliä Mia Westerlundin (050 3018726) kanssa.

Lisätiedot

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä Pikakäyttöohjeet

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä Pikakäyttöohjeet Pikakäyttöohjeet Ulkoyksikkö näppäimistöllä ja näytöllä Tervehdysteksti ja kellonaika vuorottelevat näytössä. Näytön taustavalo syttyy, kun on pimeää. Soittaminen asuntoon: Soitto tapahtuu näppäilemällä

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Pikakäyttöopas iconnect

Pikakäyttöopas iconnect Sector Alarm Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki Puh. 0207 345 000 info@sectoralarm.fi sectoralarm.fi Y-tunnus 0667761-0 Pikakäyttöopas iconnect Tärkeimmät käyttöominaisuudet keskusyksiköltä ja näppäimistöltä

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

PUHELINNUMEROT KOTI: TYÖ: PUH:

PUHELINNUMEROT KOTI: TYÖ: PUH: ASENNUSKOHDE: OSOITE: YHTEYSHENKILÖ PUHELINNUMEROT KOTI: TYÖ: PUH: ASENNUSLIIKE: ASENTAJA: ASENNUSPÄIVÄ: HÄLYTYSKESKUS: ASENTAJAKOODI TAKUU PÄÄTTYY: PUHELIN: KOODIEN OHJELMOINTI Koodi 1 on pääkäyttäjäkoodi,

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME

PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME BL-Palontorjunta Oy ICAS PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME Snro: 71 231 40 Käyttö- ja asennusohje Huom: Päätevastukset 2 kpl 22 kohm kotelon sisällä PALOVAROITINKESKUS ICAS IMC ME YLEISTÄ: ICAS IMC ME on

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Itsenäinen koodilukko PK-01

Itsenäinen koodilukko PK-01 Itsenäinen koodilukko PK-01 Laitteistoversio 1.00 pk-01_en 06/12 SATEL sp. z o.o. PUOLA www.satel.eu VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti ennen asennusta. Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Porttipuhelimen toiminta.

Porttipuhelimen toiminta. Porttipuhelimen toiminta. Kun vieras saapuu, valitsee hän sinun kutsupainikkeesi porttipuhelimesta. Jonka jälkeen puhelimesi soi. Sinulla on sek. puheaikaa henkilön kanssa joka kutsun lähetti. Jos haluat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

TRM 300 kuljettajapäätteen pikaohje 11/07

TRM 300 kuljettajapäätteen pikaohje 11/07 TRM 300 kuljettajapäätteen pikaohje 11/07 ju/161107 Myynnin peruutus 1. Valitse MENU näppäimellä sivulle jossa on PERUUTUS (alavalikossa) 2. Paina peruutus 3. Näytön pystyvalikkoon tulee viimeksi myydyn

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio Integrointi rikosilmoitinjärjestelmään -

TIDOMAT smartone versio Integrointi rikosilmoitinjärjestelmään - TIDOMAT smartone versio 2.1 - Integrointi rikosilmoitinjärjestelmään - Integraatio rikosilmoitinjärjestelmään Yhdistämällä smartone-yksikön rikosilmoitinjärjestelmään (ulkoiseen hälyttimeen) voidaan ohjata

Lisätiedot

ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI

ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI Connect Portal ŠKODA CONNECT verkkopalvelujen käyttö edellyttää, että käyttäjä ja auto on rekisteröity etukäteen Connect Portal - verkkosivustolla ja että auton

Lisätiedot

F10-Lavalaput Versio 1.1. F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet. 1 Yleistä. 2 Ohjelmiston pikaohje. 3 Ohjelmiston laajempi ohje

F10-Lavalaput Versio 1.1. F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet. 1 Yleistä. 2 Ohjelmiston pikaohje. 3 Ohjelmiston laajempi ohje F10-Lavalaput ohjelmiston käyttöohjeet 1 Yleistä 2 Ohjelmiston pikaohje 3 Ohjelmiston laajempi ohje 3.1 Ohjelmiston käynnistäminen 3.2 Kirjautuminen palveluun 3.3 Tuotteen valinta ja muiden tietojen syöttö

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

Snom 360 VoIP-puhelimen pikakäyttöohje

Snom 360 VoIP-puhelimen pikakäyttöohje 2007 1/7 Snom 360 VoIP-puhelimen pikakäyttöohje 2007 2/7 Puhelimen käyttöönotto 1. Puhelin poistetaan laatikostaan 2. Verkkokaapeli kytketään puhelimen NET-porttiin ja toinen pää kytkimeen tai seinässä

Lisätiedot

Jablotron JA-63 Profi hälytinkeskus käyttöohje

Jablotron JA-63 Profi hälytinkeskus käyttöohje Jablotron J-63 Profi hälytinkeskus käyttöohje Suomeksi 3/2003 larmcentral Jablotron J-63 "Profi" bruksansvisning Sisällysluettelo: 1 Näyttö... 3 2 Järjestelmän käyttö... 5 2.1 Päällekytkentä... 5 2.2 Poiskytkentä...

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

MINICODE ACL-153 2. OHJELMOINTIKOODIN JA TUNNISTEEN OHJELMOINTI

MINICODE ACL-153 2. OHJELMOINTIKOODIN JA TUNNISTEEN OHJELMOINTI Asentaja/ Käyttäjän käsikirja MINICODE CL-153 1. JOHDANTO MINICODE ACL-153 ACL-153 on varustettu yhdellä releellä jossa on yksi potentiaalivapaa vaihtokärki. Irroitettavassa liitinrimassa on nastat avauspainikkeelle,

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Asennus Jubilee 8 / Jubilee 15 / Jubilee 12V Tyyppikilpi on laitteen takapuolella. Jubilee asennetaan seinään, yksikkö on suunniteltu uppo asennukseen. Laitteessa on tilaa johtojen

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081 Nokeval No 000 Käyttöohje Mallit F, 000F, 00F, 00F-0 Gray-, BCD- ja Binäärituloille Valmistaja: Nokeval Oy Yrittäjäkatu 00 NOKIA Finland Puh. + (0) 00 Fax. + (0) 0 Suuret kenttänäytöt BCD-, Grayja Binäärituloille

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

VOICE ES 801. 8 ryhmän konventionaalinen paloilmoitin. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet IMA 101 005 R C SUOMI

VOICE ES 801. 8 ryhmän konventionaalinen paloilmoitin. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet IMA 101 005 R C SUOMI VOICE ES 801 8 ryhmän konventionaalinen paloilmoitin Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet IMA 101 005 R C SUOMI Tekijänoikeus 2005 Elotec AS. Kaikki oikeudet varattu. Elotec AS antaa oikeudet tämän käsikirjan

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot