Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011"

Transkriptio

1 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 )

2 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon toiminta vuonna Laadunhallinta, seuranta ja arviointi Seuranta ja arviointi Opetuksen ja opiskelun toiminta vuonna Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta Tukipalvelutoiminnot Henkilöstöpalvelut Kansainvälisen toiminnan palvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Opiskelijapalvelut Taloushallintopalvelut Tietohallintopalvelut Tilapalvelut Viestintäpalvelut Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminta Ammattikorkeakoulun talous Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna Ammattikorkeakoulun talouden hallinta Käyttötalousosan ja investointiosan toteutuminen Käyttötalousosat Liite 1: Tuloskortti Liite 2: Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemät tuloksellisuusmittarit Liite 3: Talouden taustatietoja... 37

3 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 1 Rehtorin katsaus Savonia sai toiminnastaan arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen. Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on saanut kyseisen palkinnon. Lisäksi mm. Tulevaisuuden Tuotteet -konsepti palkittiin KONSTA-palkinnolla innovaatiokilpailussa ja ytiimi palkittiin liikeidea- ja yritysyhteistyökilpailussa, jossa opiskelijat ratkaisivat aitoja yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä. Savoniassa, kuten koko ammattikorkeakoulusektorilla, on suuria muutoshaasteita. Uudistuva ammattikorkeakoululaki tulee muuttamaan mm. ammattikorkeakoulujen rahoitusta, taloutta sekä ylläpitomallia. Savonia tuleviin uudistuksiin liittyy myös toimintojen keskittäminen Microkadun kampukselle Kuopiossa, ISAT-/UEF-yhteistyön syveneminen. Aloituspaikkaleikkaukset ja koulutusohjelmien lakkautumisesitykset ovat aiheuttaneet henkilöstössä epävarmuutta. Muutoshaasteiden edessä kiinnitettiin huomioita henkilöstön jaksamiseen. Sisäisessä tiedottamisessa huomioitiin koko henkilöstön tiedonsaanti ja hyödynnettiin videoneuvotteluyhteyksiä. Lisäksi huomioitiin henkilöstön tarve keskustella muutokseen liittyvistä asioista. Vuoden 2011 aikana Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni. Suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. Pietarin valtiollisen polyteknisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö. Elokuussa ISAT-risteilyn merkeissä toteutui historiallinen kahden ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset. OKM:lle annattava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. Savonia ja Itä-Suomen yliopisto tekevät monipuolista yhteistyötä kielikeskuksen kanssa. Ristiinopiskelusopimus solmittiin syksyllä 2011 Savonian ympäristötekniikan ja UEF:n ympäristötieteiden välillä kanssa. Terveysalan koulutuksessa lääketieteen opintojen osalta on sovittu syvenevää yhteistyötä. Liiketalous ja kauppatieteet tekevät yhteistyötä myynnin johtamisen koulutuksessa. TKI-yhteistyötä on tehty mm. vesiturvallisuuden ja ikääntyvien hyvinvoinnin kehittämisen ja tutkimisen alueilla. Yhteistyössä käynnistetään myös

4 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 koulutusviennin kehittäminen hankerahoituksella vuosina ISAT/UEF-yhteistyössä on jatkettu TKI-palveluiden kehittämistyötä, mm. innovaatiotoiminnassa, keksintöjen kaupallistamisessa ja TKI-sopimusasioissa. Strategisten tulosten osalta toiminnan laatu ydinprosessien osalta pääosin osoitti positiivista kehityssuuntaa tai pysyi hyvällä ja erinomaisella tasolla. Kuitenkin joiltain osin oli havaittavissa myös heikkouksia ja tulosten huolestuttavaa laskua. Erot eri yksiköiden ja osaamisalueiden välillä ovat edelleen varsin suuret. Teknologia- ja ympäristöalan positiivinen kehitys useissa tuloksissa osoitti kehittämisen panostusten olleen oikeaan osuvia. Huolestuttavana voidaan pitää joidenkin yksiköiden heikkoa tulostasoa. Opiskelijat ja sidosryhmät ovat pääosin Savonian toimintaan tyytyväisiä ja vetovoima on hieman kasvanut. Varkauden kampuksen osalta opiskelijavetovoimassa ollaan selvästi muita heikompia. Opetuksen ja tutkimus- ja kehitystyön prosessien tehostamis- ja kehittämistoimet näkyvät erinomaisena opintopistesuoritusmäärinä, TKI-opintopisteiden reiluna kasvuna ja maksullisen palvelutoiminnan hyvällä tasolla pysymisenä. Huolestuttavana voidaan pitää alhaista tutkintojen lukumäärää sekä viiden vuoden määräajassa valmistuvien lukumäärää. Tämä näkyy talouden osalta kustannus-tehokkuuden laskuna. Tutkinnon hinta on kääntynyt kasvuun. Kansainvälisyystavoitteet ovat varsin haasteelliset ja tavoitteisiin päästään vain osin. Positiivista on henkilöstön kiinnostus kielikoulutukseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2011 osalta terve ja hyvässä kunnossa, vaikkakin kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos aleni selvästi edellisvuodesta ja jäi myös vuoden 2011 budjetoidusta tavoitteesta. Kuntayhtymän/ammattikorkeakoulun toimintatuotot olivat 54,4 milj. euroa, toimintakulut 52,2 milj. euroa, vuosikate positiivinen 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos positiivinen +1,5 miljoonaa euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savoniaammattikorkeakoulun kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne hyvin vahva ja maksuvalmius erinomainen. Investointien toteutunut määrä vuonna 2011 oli maltillinen 1,8 milj. euroa. Suurimmat investointihankinnat olivat tietohallinnon laite- ja järjestelmähankinnat, toimitiloihin tehdyt varusteluhankinnat ja tekniikan koulutusalan laitehankinnat. Vuosi 2011 oli ammattikorkeakoulun 18. ja kuntayhtymän 16. toimintavuosi. Kiitän lämpimästi kuntayhtymämme luottamushenkilöitä, ammattikorkeakoulun hallitusta ja johtoa, sidosryhmiemme edustajia sekä erityisesti henkilöstöämme ja opiskelijoitamme vuoden 2011 tuloksekkaasta toiminnasta. VELI-MATTI TOLPPI Rehtori

5 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 2 Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon toiminta vuonna 2011 Ammattikorkeakoulun sisäisestä hallinnosta ja kehittämisestä vastasi ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Hallituksessa oli rehtorin lisäksi 10 henkilöstö- ja ulkopuolista jäsentä. He edustivat ammattikorkeakoulun muuta johtoa, päätoimisia opettajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia opiskelijoita sekä elinkeino- ja muuta työelämää. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 9 kertaa. Rehtori Veli-Matti Tolpin lisäksi ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Päätoimiset opiskelijat Riku Jokinen Isa Burman Enni Loikkanen Joona Hämäläinen Päätoimiset opettajat Sirkka-Liisa Halimaa Pentti Mäkelä Pertti Kupiainen Petri Kainulainen Muu päätoiminen henkilöstö Juha Laitinen Anitta Miettinen Mari Miettinen Pirjo Sepponen Muu johto Mervi Vidgrén Riitta Rissanen Elinkeino- ja muun työelämän edustajat Elina Pallonen-Eriksson Merja Miettinen Jari Osmala Irma Sirviö Anne Pääkkönen Jyrki Sahala Puheenjohtajalla, vararehtorilla ja talousjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa. Ammattikorkeakoulun sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. 3 Laadunhallinta, seuranta ja arviointi Savonian laadunhallinnan toteutumisesta, johtamisjärjestelmän toimivuudesta, koko ammattikorkeakoulun toiminnasta ja tuloksista saatiin palautetta Euroopan laatupalkintomallin mukaisesti osana Excellence Finland -kilpailua. Arviointitulosten perusteella palauteraportissa oli nostettu esille esille vahvuuksia ja esikuvallisuutta kuin heikkouksia ja kehittämisen potentiaaleja. Vahvuuksia ja esikuvallisuus:

6 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Johtamiskulttuuri, joka korostaa yhteistä tavoitetta, yhteisiä toimintatapoja, yhteistyötä ja avoimuutta onnistumisen kierre esim. kiinteistöpalveluiden ryhtiliike ongelmien korjaamisessa ja palvelujen parantamisessa Laadun vahva kytkeminen johtamiseen yhdistettynä jämäkkään ja systemaattiseen talouden suunnitteluun ja ohjaukseen ISAT-projektin valjastaminen merkittävien muutosten pilottialustaksi, joka alussa herätti epäilystä, mutta viime aikoina on nähtävissä merkittävää muutosvastarinnan sulamista Oivallus monialaisuuden käytännönläheisestä kytkemisestä oma porukka järjestää juhlien ohjelmat ja tarjoilut, esim. Pelastusopiston osaamista on hyödynnetty kriisinhallinnan harjoituksissa Innostus osallistua innovatiivisiin kilpailuihin laaja-alaisesti ja menestyksestä liputtaminen ja palkitseminen Tukiprosessien ohjaus sisäisten asiakkuuksien suunnittelun ja arvioinnin perusteella Toimivat perustietojärjestelmät vaativassa verkkoympäristössä ja erinomainen palveluhenki tietoteknisissä palveluissa Kirjastopalveluiden ammattimainen toiminta, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ja palvelualttius Terveydenhoidon tiivis yhteistyö yliopiston kanssa ajan hermolla pysymiseksi Yhteistyö alueen avainyritysten kanssa esim. Foster Wheeler, Andritz, Junttan, Normet, Ponsse Kansainvälistymisen keihäänkärjet (Pietari, Liverpool, Afrikka-ohjelma) Pääarvioijan palautetilaisuudessa esitettiin seuraavat alkuvaiheessa olevat kehittämisen potentiaalit: OIS-konseptin toteuttaminen uusia tiloja hyödyntämällä ISAT-projektin kehittämisen painopisteet (osaamisen arviointi) Kumppanuusmallin laajentaminen Panostukset viestintään (uudistettu intranet, Savonian Sanomat -lehti) Toimintaa tehostavat tietojärjestelmät (verkko-oppimisjärjestelmä / sosiaalisen median hyödyntäminen, projektihallinta, CRM) Kevättalvella 2011 toteutettiin johdon katselmukset vuonna 2010 uusitussa muodossa ja niin sanottuina henkilöstötilaisuuksina. Johdon katselmusten tavoitteena oli tulosten ja toiminnan läpikäymisen lisäksi keskustella kehittämistä vaativista asioista sekä osaamisaluemallin toimivuudesta. Johdon katselmustulosten perusteella yhteistyö osaamisalueiden ja tukipalvelujen kesken sujuu hyvin, parannettavaa yhteistyössä löytyy erityisesti toiminnan kriittisistä pisteistä kuten lukuvuoden sujuva käynnistyminen. Keskeisin kehittämiskohde oli kuitenkin niin henkilöstön toimivuuskyselyn kuin johdon katselmustulosten perusteella tuleviin muutoksiin valmistautuminen ja yhtäaikaisten muutosten hallinta ja niistä viestiminen. Näihin haasteisiin liittyen laadittiin erillinen muutossuunnitelma muutosten hallinnan parantamiseksi ja panostettiin sisäisen viestinnän monipuolistamiseen ja

7 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 nopeuttamiseen. Muutosviestinnän toteuttamista suunniteltiin yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa. Tiedontuotannon osalta jatkettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön uusien mittareiden ja niihin liittyvien laskentamallien käyttöönottoa. Valtakunnallisen tietojärjestelmähankkeen vaikutuksien selvitystyön pohjalta ja ISAT -yhteistyönä käynnistettiin yhteisen tietovaraston suunnittelu- ja toteutustyö. Prosessien osalta keskityttiin ydinprosessien tehokkuuden parantamiseen kehittämistyössä. OIS-prosessityö toteutettiin. Kehittämistyö tuotti osin odotettua parempia tuloksia, mutta samalla toi esille kehittämisen kriittisiä kohteita (vrt. tuloskortin ja tavoitesopimusmittarien tulokset). 3.1 Seuranta ja arviointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutettiin ja raportoitiin vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Savonia sai toimintansa laadusta vuonna 2011 arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen Excellence Finland -finaalissa. Tunnustus tuli toisen kerran peräkkäin (vuonna 2010 vastaavan tunnustuksen sai terveysalan yksikkö). Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on kyseisen palkinnon saanut. Arviointisuunnitelma noudatti laadunhallintaohjelmaan kirjattuja ja sovittuja arvioinnin kohteita vuonna Savonian arviointisuunnitelma toteutui sovitusti. Excellence Finland - finaaliin osallistumisen avulla tehtiin toiminnan ja tulosten analyysi ja finaaliin osallistumisen myötä saatiin ulkoiselta arviointiryhmältä koko toiminnan arviointiraportti. Keskeinen arviointikohde oli myös TKI-toiminnan kansainvälinen ja Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta toteutettu arviointi. Arviointi jatkuu vuonna 2012, jolloin myös arvioinnin tulokset julkistetaan. Itsearvioinnit kohdistuivat TKI-toimintaan ja kielten opetukseen. Tekniikka ja kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma sai myös vuoden 2009 lopulla Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosille myöntämän koulutuksen laatuyksikköpalkinnon ja siihen liittyvän tunnustuksen vuodelle Tiedontuotannon parantamiseksi käynnistyi tietovaraston kehittämistyö ISAT-yhteistyönä. Samalla työstettiin kansainvälisyyteen liittyvän ja liikkuvuuden seurantaan liittyvän yhteisen ohjelmiston käyttöönottoa (Mobility Online -ohjelmisto). Lisäksi opiskelija- ja sidosryhmäkyselyjen parannustyötä tehtiin ja uuden sähköisen kyselyjärjestelmän käyttöönottotyö oli aktiivista. Molempien käyttöönotto on valmis vuoden 2012 aikana. Prosessien kehitystyö eteni suunnitelmien mukaisesti. Opetuksen ja opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessien tehokkuus parani joiltain osin (opintopistekertymät ) ja

8 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 joiltain osin laski (tutkinnot ja maksullinen palvelutoiminta) (vrt. tuloskortin tulokset sekä OKM:n tavoitesopimusmittarien tulokset). Benchmarkingeja toteutettiin koulutusaloilla osana opetuksen ja opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan normaalia kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Benchmarking-vierailuja toteutettiin OIS-mallin suunnitteluun ja tulevaan Microkadun kampukseen liittyen tutustumalla Hollannin, Skotlannin ja Englannin vastaaviin malleihin. Lisäksi ISAT-yhteistyössä toteutettiin bechmarkingit strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa Pietarin valtiolliseen teknilliseen yliopistoon ja Liverpoolin John Mooresin yliopistoon. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on käynnistynyt aktiivisesti. Benchmarkingin lisääntymisen edistämiseen saatiin myös Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoitusta (KKA). Benchmarkingin kohteena on sosiaali- ja terveysala ja opiskelijoiden kansainvälinen harjoittelu. ISAT:n toiminnan arviointi toteutui sovitusti. Vuoden 2011 toiminnasta laadittiin erillinen toimintakatsaus vuoden 2010 tapaan. 4 Opetuksen ja opiskelun toiminta vuonna 2011 Savoniassa oppimista uudistetaan OIS-ajattelun mukaisesti. OIS-oppimisessa (Open Innovation Space) keskeistä on työelämäläheisyys, toiminnallisuus ja monialainen toiminta. Opiskelijat toimivat aktiivisesti ja yhteisöllisesti. OIS-oppimista tukevat monimuotoiset oppimisympäristöt. Savonian tekniikan koulutuksessa CDIO-kehittämistyö vahvistaa OISajattelua tekniikan koulutuksessa. Samaan aikaan osaamislähtöisten opetussuunnitelmien rakenteita on uudistettu ammattikorkeakoulututkintojen (ml. ylempien ammattikorkeakoulututkinnot) osalta. Opiskelijan ohjauksen kokonaissuunnitelma ja siihen liittyvä opettajatuutorin opas ja AHOTtoimintaohje on otettu Savoniassa käyttöön syksyllä Toimenpiteillä tuetaan opiskeluprosessin tehokkuutta. Edellisten lisäksi tekniikan koulutusalalla on vuonna kehittämisprojekti opiskelijan ohjauksen kokonaissuunnitelman jalkauttamiseksi. Koulutusohjelmien vastuuopettajien resurssien kasvattaminen ja kohdentaminen erityisesti ohjauksen on tuottanut tulosta. Toimintavuonna keskeyttäneiden määrä on kääntynyt laskuun. Tekniikan alalla ohjauksen kehittämistoimintaa jatketaan ja ohjaushenkilöstöä kannustetaan edelleen sitoutumaan tehtäväänsä. Tekniikan alalla on otettu käyttöön myös ohjattu harjoittelu, jossa ammattiaineopettajat ohjaavat opiskelijoita yhdessä harjoittelupaikan ohjaajien kanssa huomioiden opiskelijan ja koulutusohjelman oppimistavoitteet.

9 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Opiskeluprosessin eteneminen oli kaikilla Savonian koulutussaloilla sujuvaa ja 45 opintopistettä. Vuonna 2011 tutkinnon suorittaneista 73,16 % suoritti vähintäänkin 45 opintopistettä. Tulos on selvästi yli tavoitteen. Ylempien ammattikorkeakoulututkintotavoitteet eivät ole toteutuneet. Ylempien ammattikorkeakoulujen osalta opetussuunnitelmarakenteet yhtenäistettiin ja kaikissa koulutusohjelmissa on vähintään 5 opintopistettä vieraskielisiä opintoja. Myös opiskelijaarviointiin ja erityisesti kehittämistehtävän ohjaukseen on haettu yhteisiä ja parhaita toimintamalleja. Toimintavuonna koulutuksen vetovoima oli edelleen kasvava, mutta vetovoima vaihtelee koulutusaloittain ja koulutusohjelmittain. Erityisesti heikko vetovoima oli puutekniikan koulutusohjelmassa sekä Varkauden liiketalouden ja energiatekniikan koulutusohjelmissa. Koulutustarjontaa on koottu ja uudistettu ennakoivasti erityisesti muotoilun ja puutekniikan koulutusohjelmassa. Savonia on solminut syksyllä 2011 kumppanuussopimuksen Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on, että oppilaitokset pystyvät tarjoamaan opiskelijoille laadukkaat ja joustavat koulutusväylät. Erityisesti opintojen nivelvaihetta kehitetään. Samalla ammattiopisto huomioi varsinkin yleisaineiden osalta opiskelijoille riittävät valmiudet jatko-opintoihin. Kansainvälisen toiminnan osalta asiantuntijaliikkuvuuden tavoitteisiin ei ole ylletty kun taas opiskelijavaihdon tavoitteet on ylitetty. Savonia on koulutuksen kansainvälistymisessä korostanut kaksoistutkintojen kehittämistä. Tällä hetkellä Savoniassa on kaksi kaksoistutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa ja kolmas sopimus on syntymässä keväällä Savonian linja koulutusosaamisen vientiin on määritelty. Aluekehityshanke markkinoiden selvittämiseksi ja kanavien rakentamiseksi on aloitettu yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Koulutusvientiosaamisen tuotteistaminen on aloitettu yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Kansainvälisten kumppanuuksien arvottaminen on osa Savonian kumppanuuksien johtamisen mallia, mikä näkyy myös ISAT-yhteistyössä. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa. Savonia ja Itä- Suomen yliopiston Kuopion kampus järjestävät vuonna yhteistyössä kiinan kielen opetusta. Ristiinopiskelusopimus solmittiin syksyllä 2011 Savonian ympäristötekniikan ja UEF:n ympäristötieteiden välillä kanssa. Terveysalan koulutuksessa lääketieteen opintojen osalta on sovittu syvenevää yhteistyötä, jossa yliopisto hoitaa lääketieteen opetuksen. Liiketalous ja kauppatieteet tekevät yhteistyötä myynnin johtamisen koulutuksessa. Suuhygienistikoulutuksen opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty yhdessä UEF:n hammaslääkärikoulutuksen kehittämisen kanssa. Suuhygienistikoulutus siirtyy vuonna 2013 yhteisiin tiloihin hammaslääketieteen kanssa. ISAT-yhteistyö on edennyt yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta suunnitellusti.

10 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Vuonna 2012 on käynnistetty yhteistä koulutusta ja toteutettu hanke- ja projektitoimintaa sekä panostettu opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. Pietarin valtiollisen teknillisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö. Pietariin suuntautui erityisesti hajautettujen energiaratkaisujen osalta yhteistyö ja Liverpoolin John Mooresin yliopiston kanssa monialainen yhteistyö. John Mooresin kanssa käynnistyi myös strategiseen kumppanuuteen perustuva benchmarking hanke (opiskelijoiden kansainvälinen harjoittelu ja rajat ylittävä korkeakoulutus, laatuyhteistyö) johon myös saatiin Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoitusta. Kansainvälistä liikkuvuutta on suunnattu ISAT:n kansainvälisiin kumppanikorkeakouluihin (Pietarin valtiollinen polytekninen yliopisto ja John Moores University, Liverpool). ISAT-yhteistyössä on luotu aikaisemman hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) yhteinen toimintamalli, joka käyttöönotettiin syksyllä Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta Vuoden 2011 aikana uudistettiin Savonian TKI-projektitoiminnan ja MAP-toiminnan prosessit ja niihin kuuluvia toimintaohjeita (mm. map-palvelujen hinnoitteluohje) päivitettiin. Vuoden 2011 aikana käynnistettiin myös projektinhallintaohjelmiston tarvekartoitus sekä ohjelmiston julkinen hankinta. Ohjelmisto otetaan käyttöön Savoniassa vuoden 2012 aikana ja käyttöönottoa tuetaan henkilöstökoulutuksella. Näillä toimenpiteillä yhtenäistetään Savonian TKI-toiminnan käytäntöjä sekä kehitetään toiminnan vaikuttavuutta (mm. TKI-toiminnan ja opetuksen integrointi). Toimintavuoden aikana uusittiin TKI-toiminnan viestintämateriaaleja mm. Santrassa, www-sivuilla ja esitteissä. TKI-hankkeista tehtiin sähköisiä julkaisuja. Osaamiskeskittymät monialaisen TKI-toiminnan painoaloina TKI-toimintaa suunnattiin Savonian monialaisiin/monitieteellisiin osaamiskeskittymiin (energia, ympäristö ja turvallisuus, hyvinvointituotteet ja -palvelut sekä integroitu tuotekehitys) sekä ISAT-kumppanuuden (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointituotteet ja -palvelut, Venäjä-osaaminen) painoaloille. Osaamiskeskittymien toiminnassa suunniteltiin ja käynnistettiin vuonna 2011 useita monialaisia TKI-projekteja, joista viidelle hankkeelle haettiin myös kansainvälistä rahoitusta. Osaamiskeskittymissä kehitettiin ja toteutettiin OIS-ajattelua, mm. opiskelijoiden monialaiset projektiopinnot. TKI-toiminnan menot vuonna 2011 olivat noin 10,8 miljoonaa euroa ja TKI-toiminnan henkilötyövuodet vuonna 2011 olivat 166,62 htv (sisältää TKI-henkilöstön opettajien TKI-työn, muun henkilöstön TKI-työn ja TKI-toiminnan tukihenkilöstön). Vuonna 2011 julkaisuja tuotettiin yhteensä 151 kappaletta, joista osa oli englanninkielisiä, kansainvälisten

11 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 konferenssien esityksiä tai julkaisuja. Keksintöilmoituksia tehtiin edellistä vuotta vähemmän. TULI-toiminnassa ensiarvioitiin yli 50 opiskelijan ja/tai henkilöstön esittämää ideaa, joista osa eteni kaupalliseen arvioinnin vaiheeseen. TULI-toimintaa kehitettiin osana Itä-Suomen TULIkehittämisverkostoa, jonka koordinoinnista Savonia vastasi. TKI-toiminnassa vahvistui työelämän ja alueen kehittämistarpeista lähtevät monialaiset TKIprojektit sekä soveltava tutkimus- ja kehittämistyö, jolla on kytkentä koulutusohjelmien opetukseen ja sen kehittämiseen. Tekes-rahoitteisia tutkimus-, yritysyhteistyö- ja kehittämisprojekteja toimintavuonna oli kymmenen. Alueellisessa kehittämisessä panostettiin erityisesti maaseutuelinkeinojen maito-osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen, alueen teknologiateollisuuden kehittämishankkeen (Leka) toimintojen käynnistämiseen sekä Varkauden alueen energiaosaamisen tutkimus- ja kehittämisverkoston kokoamiseen. Maksullisen palvelutoiminnan tulot suhteessa koko tulorahoitukseen oli vuonna ,7 %. Palvelujen markkinointia ja tuotteistamista jatkettiin. Kysytyimmät elinkeinoelämälle suunnatut TKI-palvelut (koulutus-, kehittämis-, tutkimus- tai testauspalvelut) olivat vuonna 2011 tekniikan alan, mm. kone-, teknologiateollisuuden ja ympäristöalan palveluissa sekä terveys- ja hyvinvointialan ja liiketalouden alan palveluissa. Maksullisen palvelutoiminnan kokonaistuloksessa oli alakohtaisia eroja. Tekniikan alalla mm. sähkö- ja tietotekniikan ja digitaalisen median palveluissa kannattavuus oli heikoin. Yritysyhteistyö, yrittäjyys ja innovaatiotoiminta Yritysyhteistyötä opetuksessa sekä TKI-työssä vahvistettiin kumppanuus-toimintamallin mukaisesti. Avainkumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä syvennettiin. Yritysyhteistyötä käynnistettiin myös Savonian Microkadun kampuksen alueen yritysten ja Technopoliksen välillä yhteisissä tilaisuuksissa, joissa esiteltiin mm. Savonian OIS-malli ja yritysyhteistyömahdollisuuksia OIS-ajattelun mukaisesti. Innovaatiotoiminnassa panostettiin opiskelijoiden ideoiden tukemiseen sekä OISopetuksessa että TULI-toiminnassa. Opiskelijalähtöistä yrittäjyyttä tukevan ytiimin toiminta laajeni vuonna Opiskelijayrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa kehitetään edelleen OIStoiminnassa. TAKOMO-pilotoinnissa kehitettiin toimintatapaa, jossa työ- ja elinkeinoelämästä nousevat toimeksiannot linkitetään opetukseen ja TKI-toimintaan. Innovaatiotoiminnasta saatiin vuonna 2011 tunnustuksia, mm. Tulevaisuuden Tuotteet -konsepti palkittiin KONSTA-palkinnolla, myös ytiimi palkittiin Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämässä liikeidea- ja yritysyhteistyökilpailussa, jossa opiskelijat ratkaisivat aitoja yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä. ISAT-kumppanuus ja UEF-yhteistyö TKI-toiminnassa ISAT-yhteistyössä käynnistettiin ja haettiin useita painoalojen soveltavan TKI-toiminnan hankkeita (mm. VASKE, HIMA, SECRE NPP- ohjelman hanke, ENPI-matkailuhanke), joissa kumppaneina ovat mm. alueen kunnat ja kaupungit, Itä-Suomen yliopisto, alueen yritykset,

12 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 julkiset organisaatiot ja kansainväliset kumppanit. Vuonna 2011 toteutettiin yhteinen ISATjulkaisuluettelo. TKI-toiminnan tukipalveluissa tehtiin aktiivista ISAT-yhteistyötä, mm. rahoitus- ja sopimusosaaminen ja kumppanuudet sekä toteutettiin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ISAT-tutkijaseminaarit. Toimintavuonna toteutettiin myös yhteinen tutkimusetiikan seminaari UEF-yhteistyössä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta tutustui Savonian TKItoimintaan syksyllä Itä-Suomen yliopiston kanssa on syvennetty TKI-yhteistyötä mm. vesiturvallisuuden ja ikääntyvien hyvinvoinnin kehittämisen ja tutkimisen alueilla. Yhteistyössä käynnistetään myös koulutusviennin kehittäminen hankerahoituksella vuosina ISAT-UEF yhteistyössä on jatkettu TKI-palveluiden kehittämistyötä, mm. innovaatiotoiminnassa, keksintöjen kaupallistamisessa ja TKI-sopimusasioissa. Vuonna 2011 jätettiin myös Tekesille Savonian hakemus Keksintösäätiön Tuoteväylä-toiminnasta. Kansainvälinen TKI- toiminta Kansainvälisen koulutusviennin avaus tehtiin Kosovon alueelle Länsi-Balkanin ammattitaitojen kehittämisohjelmassa, jossa koulutetaan ja kehitetään pääsääntöisesti vuonna 2012 Kosovon maatalousneuvojia. Hankkeen rahoittaa Ulkoministeriö ja se toteutetaan yhteistyössä ProAgrian ja Prishtinan yliopiston kanssa. Kansainvälisen TKI-rahoituksen toteutuneessa määrässä ei tapahtunut kasvua. Kansainvälisiä TKI-hankkeita suunniteltiin ja haettiin lukumääräisesti enemmän kuin vuonna Toimintavuonna osallistuttiin KKA:n kansainväliseen TKI-toiminnan arviointiin laatimalla itsearviointiraportti englanniksi sekä osallistumalla kansainvälisen arviointiryhmän haastatteluun. Vuoden 2011 lopulla julkaistusta arvioinnin väliraportista laadittiin Savonian analyysi. 6 Tukipalvelutoiminnot 6.1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöprosesseja on päivitetty palvelussuhdeasioiden osalta ja jalkauttaminen tehdään vuonna 2012 HR-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Matkalaskuohjelma otettiin käyttöön ja yhtenäinen ohjeistus laadittiin vuoden 2011 aikana selkiyttämään virka- ja virantoimitusmatkoja koskevia käytäntöjä. Henkilöstösuunnittelussa vahvistettiin yhteistyötä osaamisalueiden johdon kanssa erityisesti määräaikaisten palvelussuhteiden arvioinnin osalta kiinnittämällä erityistä huomiota määräaikaisuuden perusteisiin. Tiedottamisen vastuut ovat selkiytyneet Santran käyttöönoton myötä. Osaamisen kehittämistä koskeva toimintamalli toteutui suunnitellun mukaisesti; osaamiskartoitukset toteutettiin, kehityskeskustelut pidettiin uusitun mallin mukaisesti Sympaa hyödyntäen ja tuloksista laadittiin osaamispääomaraportti ISAT-yhteistyössä.

13 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuettiin yhteisesti järjestetyillä koulutuksilla. Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin kielitutkintoon valmentava englannin kielen koulutus opetushenkilöstölle. Muutoksen kohtaamista tukemaan järjestettiin kaikilla kampuksilla Työyhteisö muutosten murroksessa eväitä muutosten kohtaamiseen ja työhyvinvoinnin turvaamiseen -seminaari. Hyvän asiakaspalvelun ja työyhteisön viestinnän valmiuksien edistämiseksi tukipalveluhenkilöstölle suunnattiin asiakaslähtöisen palvelutoiminnan ja viestinnän koulutus. Avointen oppimisympäristöjen lisääntymisen ja niiden digitalisoitumisen myötä tekijänoikeuskysymykset ovat nousseet keskeisesti esille. Sen vuoksi järjestettiin erityisesti opetus- ja TKI-henkilöstölle kohdennettu Tekijänoikeusseminaari. 6.2 Kansainvälisen toiminnan palvelut Palvelutoiminta on parantunut keskitetyn liikkuvuuden hallinnan myötä. Kv-palvelut ovat olleet aktiivisesti mukana tukemassa kansainvälistä O&O- ja TKI- toimintaa. Markkinointia on tehostettu opiskelijarekrytoinnilla Venäjälle, Kiinaan ja Kazakstaniin sekä laatimalla aikaisempaa enemmän erilaista markkinointimateriaalia ja levittämällä sitä. Kv-kumppanien määrää on vähennetty, kaksoistutkintojen kehittäminen on lisääntynyt ja myytävän koulutuksen tuotesuunnittelu on käynnistynyt. Venäjä-osaamisen kehittäminen on realisoitunut mm. uusina Venäjään liittyvinä hankkeina ja verkostoitumisena ja uusina kumppaneina. Matkailuliiketoiminnassa on toteutettu intensiivikursseja sekä laadittu suunnitelma uudesta opintokokonaisuudesta. Venäjäasiantuntijoiden koulutus on aloitettu ISAT-yhteistyönä. 6.3 Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjasto- ja tietopalvelujen palvelutarjonnassa huomioitiin, että kaikilla kampuksilla on samantasoiset kirjasto- ja tietopalvelut. Tämän lisäksi palvelun tarjonnassa keskityttiin palvelujen saatavuuteen verkossa. Asiakaspalvelua järjestettiin kampuksilla arkisin ja verkon kautta siten, että osa verkkopalveluista oli käytettävissä ympärivuorokautisesti. Tiedonhankinnan opetusta annettiin sekä lähi- että verkko-opetuksena. Näiden lisäksi kampuksilla tarjottiin avointa tietokantakoulutusta ja annettiin henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opiskelijoiden itseopiskelua varten valmistui Tiedonhankinnan perusteet Moodle kurssin rinnalle vastaava englanninkielinen kurssi Basics of Information Seeking. Toimintavuoden aikana prosessien kehittämisen lähtökohtana oli toimintojen järjestäminen asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti kiinnittäen huomiota palvelun saatavuuteen myös englanninkielellä. Erityisesti paneuduttiin toimintojen keskittämiseen ja selkiinnyttämiseen.

14 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 OIS-hanketoiminnassa oltiin mukana monin eri tavoin. ISAT-yhteistyön tiimoilta pidettiin Kuopiossa seminaaripäivä, jossa sovittiin yhteisistä etenkin ristiinopiskelua tukevista käytänteistä. Savilahden kampussuunnittelua varten laadittiin tilasuunnitelmia sekä keskusteltiin alustavasti kirjaston toimintamallista. 6.4 Opiskelijapalvelut Henkilöstön työkuvien muutoksella työkuormia jaettiin entistä tasaisemmin. Tämä toi toimintaan vakautta ja hallittavuutta. Lisäksi useita työtehtäviä yhdenmukaistettiin ja tehostettiin, joka teki sijaisjärjestelyt entistä helpommiksi. Vuoden 2011 keskeisenä tavoitteena oli jatkaa opiskeluoikeusasioiden kehittämistä ja niihin liittyvien toimintojen tasalaatuistamista. Siinä onnistuttiin hyvin. Vuonna 2011 lukuvuosiilmoittautumiset hoidettiin täysin keskitetysti. Menettelyllä vapautettiin resursseja ja varmistettiin opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu. Pikapalvelupiste on pidetty auki ympäri vuoden ja sillä on pystytty tarjoamaan kaikille Savonian opiskelijoille palvelua myös ns. loma-aikoina. Syksyllä kaksi opintosihteeriä vakinaistettiin ja yhden määräaikaisen työsuhdetta jatkettiin vuodella. Tämä toi toimintaa kaivattua vakautta. 6.5 Taloushallintopalvelut Taloushallintopalvelut tuotti ydinprosesseille ja tukipalveluille niiden kannattavuuden ylläpitämiseksi tarvittavan taloustiedon pääosin keskitetysti. Taloushallinto on tukenut hyvin läheisesti kiinteistöhallintoa ja tilapalveluita Kuopion Microkadun kampuksen talouden suunnittelussa vuoden 2011 aikana ja sen toteutushankkeissa ja sopimushallinnossa. Taloushallintopalvelut on toteuttanut suunnitelman mukaisesti sähköisten taloushallinnon ratkaisuiden käyttöä: uusi taloushallinnon laskentajärjestelmäkokonaisuus (kirjanpito, ostot, sähköiset laskut, tositearkistointi, budjetointi, raportointi) on hankittu ja sen käyttöönottoa on projektina toteutettu onnistuneesti pääosan vuotta Toteutukseen on liitetty myös matkalaskujen ohjelmisto, sähköisten matkalaskujen hallinto, jossa käyttöönoton päätoteutusvastuu on taloushallinnossa, ja muutokset toteutetaan vuoden 2012 puolella. Uusien järjestelmien toteutus on merkinnyt huomattavaa työkuormitusta taloushallinnolle. Järjestelmien käyttöönotto ja niiden tuoma hyöty toteutuu vasta vuoden 2012 aikana. Toteutettavan taloushallinnon laskentajärjestelmän uusinta ja nykyaikaistaminen on suunniteltu hyvin pitkälle yhteensopivaksi ISAT:in puitteissa PKAMK:n vastaavan järjestelmän kanssa. Taloushallinnon organisointi on ollut tiimityöhön pohjaavaa ja toimintakyky on parantunut aiemmasta, vaikkakin uusien ohjelmistojen käyttöönotto on merkinnyt huomattavaa

15 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 kuormitusta taloushenkilöstölle ja osaltaan hidastanut tukipalvelun toimintojen sisäistä kehittämistä. Taloushallinnon vuoden 2011 toiminnassa pystyttiin pitäytymään sille asetetussa kustannusbudjetissa, vaikka ongelmana on ollut se, että huomattava osa henkilöstöä on määräaikaisia ja toisaalta uuden laskentajärjestelmän käyttöönoton projekti on vaatinut valtaosalta lisätyöpanosta siihen. Savonian taloushallinnon toimesta ylläpidettiin ISAT-projektin talousseurantaa ja raportointia. 6.6 Tietohallintopalvelut Tietohallintopalvelujen kehittämisessä on edetty ja uudistettu Savonian tietohallintoratkaisuja. Tietohallinnon vuosittainen tyytyväisyyskysely korvattiin jokaisen Service Desk -pyynnön jälkeisellä kyselyllä. Näiden kyselyjen tulokset käytiin parin kuukauden välein läpi SDtiiminvetäjän ja tietohallintopäällikön välisissä tarkasteluissa. Tietohallinnon kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 oli mm. rajapintayhteistyön kehittäminen. Rajapintayhteistyötä tehtiin mm. kirjaston, opetuksen ja tilapalvelujen kanssa. Kaikissa opetuksen liittyvissä kehittämisprojekteissa ei edetty tavoitteen ja aikataulun mukaisesti, mm. WIP-ohjelmiston toiminnan laajennus. Opetusprosessia tukevien tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen vaatii edelleen kehittämistä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Paperiton Savonia -projekti saatettiin tietoteknisesti loppuun ja otettiin käyttöön RFIDpohjainen turvatulostusjärjestelmä kampuksilla. Tulostuskustannuksissa havaittiin jo vuonna 2011 säästöä vuoteen 2010 verrattuna. Henkilöstön kulkuoikeuksia ei kuitenkaan saatu vielä yhdistettyä toimimaan samalla RFID-tunnisteella kulkuoikeusjärjestelmän ei-avoimuuden vuoksi. Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (PKAMK) välistä tietoliikenneyhteyttä nostettiin 10 GBps:ään Savonian päässä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa on tavoitteena nostaa tietoliikennenopeus vastaavalle tasolle kevään 2012 aikana. ISATtietokannan kehittämistyötä jatkettiin ja rakennettiin pilottiympäristö, jossa tiedot haetaan opiskelijahallintojärjestelmän (SYMSI) tietokannoista. PKAMK:n kantojen yhdistäminen jatkuu vuonna ISAT:n videoneuvotteluyhteyksien ja luentojen talletusjärjestelmien hankinta toteutettiin vuoden 2011 lopussa. Asennukset ja käyttöönotto tapahtuu vuonna Tilapalvelut Tilapalvelut ovat tuottaneet kuluneen vuoden aikana henkilökunnan ja opiskelijoiden vaatimat palvelukset tiloista ruokailuun. Uusimpana palveluna olivat viime keväänä käyttöön otetut henkilökunnan käyttöön otetut polkupyörät, kampusten asiointi liikennöintiin.

16 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Tilapalvelut olivat mukana useissa vuoden 2011 aikana toteutuneissa rakennushankkeissa sekä rakennuttajana, tilaajan että käyttäjänä. Osa hankkeista kestää seuraaville vuosille. Matkailu- ja ravitsemisalalle muutti uusin tiloihin Microkadun kampukselle. Pilotti OIS-ympäristö otettiin käyttöön Microkadun kampuksella. Pinnoituslaboratorio muuttuu uusiin tiloihin Microkadun kampukselle. Suuhygienistien erityisopetustilat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennus Canthia. Microkadun kampuksen suunnittelun vaatimien perusaineistojen kokoaminen eri opetusaloilta Sairaalakadun Kampuksen rakennus 4 vesikaton uusiminen Tilapalveluissa on ollut vuoden aikana henkilövaihdoksia kiinteistöpäällikkö jäi opiskeluvirkavapaalle keväällä kiinteistösihteeri vaihtui syksyllä tilasuunnittelija tuli uuden Microkadun kampus -projektiin Nykyiset siivous- ja ateriapalvelujen tuottajat jatkoivat nykyisen sopimuksen puitteissa. 6.8 Viestintäpalvelut Savonian graafinen ilme uudistettiin suunnitelman mukaisesti, ja otettiin käyttöön syksyn 2011 aikana. Ko. työ jatkuu myös vuoden 2012 puolella. Sisäistä viestintää on kehitetty etenkin Santran kautta, joka uudistettiin uuden graafisen ilmeen käyttöönoton yhteydessä. Savonian Sanomat uudistettiin ulkoasun ja rakenteen osalta. Lehti tuotetaan sähköisesti selattavaan versioon, joka on todettu toimivaksi ja helppokäyttöiseksi. Levikin laajentamisen osalta kehitystyö ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Julkaisutoiminnassa päästiin etenemään ISAT-yhteistyössä mm. luomalla oma julkaisusarja ja painettu julkaisuluettelo ISAT:lle. Yhteisen julkaisun toimittaminen käynnistettiin, mutta julkaisu ei valmistunut vuoden 2011 puolella. Savonian osalta julkaisutoiminnan painopiste oli melko voimakkaasti kaupallisissa julkaisuissa, joka koettiin asiaksi johon tulee jatkossakin k Merkittävänä muutoksena viestintäpalveluiden toiminnassa oli viestintäpäällikön aloittaminen tehtävässään toukokuussa. Viestintä on saanut vuoden aikana positiivista palautetta palvelun laadusta ja nopeudesta. 7 Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminta Toimikausi 2011 oli Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan viides varsinainen toimikausi ammattikorkeakoululain mukaisena opiskelijakuntana, vaikkakin jo viidestoista kokonaisuudessaan.

17 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Opiskelijakunta kiersi koulutusyksiköt SAVOTTA-päivien merkeissä jo kahdeksatta kertaa. Vakituiset liikuntavuorot pyörivät Kuopio-hallissa ja Savoniabic-jumpat jatkuivat läpi vuoden. SAVOTTAhengailu järjestettiin vuonna 2011 kahdesti oppilaitospastoreiden tiloissa Vanhassa Pappilassa. Opiskelijakunnan Sairaalakadun kampuksen kahvila cafesavotta sekä syyslukukauden alussa Microkadun kampukselle avattu cafesavottamicro tarjosivat palveluja ja neuvontaa opiskelijoille. Opiskelijakunta osallistui Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ISAT-yheistyöhön ja kehitti yhteistyötään Pohjois-Karjalan AMK:n opiskelijakunta POKA:n kanssa. Myös Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä mm. Kuopion kaupungin opiskelija-asiain neuvottelukunnassa ja Kuopion kilpailukykytyöryhmässä opiskelijoita edustaen. Opiskelijakalenteri toteutettiin yhdessä POKA:n ja ISYY:n kanssa. Opiskelijakunta vastasi Opiskelijan Itä-Suomi ry:n toiminnasta ja hallinnoinnista. Myös yhteistyö muiden itäsuomalaisten opiskelijakuntien kesken syveni Idän viisikon nimissä. Opiskelijakunta järjesti lukuvuoden avajaiset stand up -komediaillan muodossa. Jäseneksi liittyneille opiskelijoille tarjottiin kahden kuukauden ilmainen Savon Sanomien tutustumisjakso sekä Iisalmessa ja Varkaudessa tarjottiin edullisia opiskelijalippuja elokuvateattereihin. Varkaudessa otettiin käyttöön Kuopiosta tuttu jäsenetuhintainen kahvikortti yhteistyössä Varkauden kampuksen opiskelijakahvilan kanssa. Varkauden kaupunki, opiskelijayhdistykset ja opiskelijakunta aloittivat yhteistyön opiskelijoita koskevien asioiden edistämiseksi. Opiskelijakunnan järjestämiin tuutorikoulutuksiin osallistui vuoden aikana noin 120 tuutoria ja järjestökoulutukseen liki 50 opiskelijayhdistysaktiivia. Keväällä pidettiin kv-tuutorikoulutus. Opiskelijakunta oli mukana suunnittelemassa uutta Savilahden kampusaluetta. Opiskelijakunta osallistui Kuopion paikallisliikenteen opiskelijalippukampanjan toteuttamiseen. Kampanjan aikana opiskelijat saivat Kuopion Liikenteen kuukausilipuista tuntuvan alennuksen. Opiskelijakunta oli hakemassa YTHS-pilottihanketta Kuopioon yhdessä Savonian, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kaupungin ja YTHS:n kanssa. Opiskelijayhdistysten kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä Winterfest- ja Kauppakadun Improbatur -tapahtumien sekä opiskelijakorttikuvausten ja jäsenrekrytoinnin merkeissä. Hyväntekeväisyystapahtuma ystävänpäivä-keilaus järjestettiin toista kertaa yhtä aikaa Iisalmen, Kuopion ja Varkauden keilahalleissa. Samoin vapputapahtuma WappuSAVOTTA järjestettiin jo toista kertaa sairaalakadun kampuksella, josta siirryttiin lakittamaan Minna Canthin patsas. Järjestäytymisaste oli alkuvuonna 2011 noin 80 % läsnäolevistä tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevista Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja kohosi syksyllä n. 89 % jäsenmäärän noustua yli opiskelijaan. Suhteellinen jäsenmäärä kasvoi kiitettävästi ja toimikaudelle asetettu 75 % järjestäytymisaste täyttyi mainiosti.

18 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 8 Ammattikorkeakoulun talous Taloushallintopalvelut Taloushallintopalvelut tuotti ydinprosesseille ja tukipalveluille niiden kannattavuutta ja tuottavuutta nostavaan ohjaukseen tarvittavan taloustiedon pääosin keskitetysti. Taloushallinnon palveluiden tuottavuuden vahva parantaminen aloitettiin uusilla sähköisillä taloushallinnon ratkaisuilla, uudella laskentajärjestelmällä ja matkalaskuohjelmistolla; niiden hyödyt alkavat näkyä käyttöönoton myötä vuodesta 2012 alkaen. Taloushallinnon laskentajärjestelmää suunniteltiin ja kehitettiin vuonna 2011 siten, että se mahdollistaa lisääntyvän yhteistyön ISATin puitteissa. Ammattikorkeakoulun talouden ja kuntayhtymän talouden esittämisen erot: Toiminta- ja tulosraportissa (TOTU) esitetään Savonia-ammattikorkeakoulun käyttötalouden kokonaisuus, osaamisalueet ja kehittämis- ja palvelukeskus. Talouden perusteet ovat ammattikorkeakoulun osalta (toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma, TOKSU ja sitä vastaava toteumaraportti, TOTU) ja ylläpitäjä kuntayhtymän osalta (toimintasuunnitelma- ja talousarvio, TSTA ja sitä vastaava toteumaraportti toimintakertomus ja tilinpäätös, TKTP) yhteneväiset. Pääerona on, että TOTU (ja TOKSU) ovat yksityiskohtaisemmat kuin TKTP (ja TSTA) siltä osin, että TOTUssa esitetään osaamisalueiden tason talous ja kehittämis- ja palvelukeskuksen talous ja investoinnit yksityiskohtaisemmin. 8.1 Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna 2011 Tilinpäätös, talous ja rahoitus Talouden suunnittelussa ja toteutumassa kuntayhtymän tasolla ja samalla myös ammattikorkeakoululle keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään investointien tulorahoitusta ja lainanhoitokatetta. Osa näistä terveen talouden mittareista toimii tavallaan vain tärkeänä taustana amk:n taloudelle. Mittarit on esitetty erikseen TOTUn liitteissä 1 ja 2. Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän talous ja rahoitus olivat vuoden 2011 aikana ja osalta terveet ja hyvässä kunnossa. Tämä toteuma on nähtävissä talouden mittareista, vaikkakin joidenkin kohdalla oli jättämää tavoitteesta. Savonia sai vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) yksikköhintarahoitusta hieman enemmän kuin oli ennakoitu (ennakoitu 44,2 milj. euroa, toteuma 44,3 milj. euroa) ja läsnä olevia opiskelijoita oli hieman enemmän kuin on rahoituksen opiskelijamäärä (taulukko

19 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 alla). Kokonaisuudessaan toimintatuotot ylittivät hieman budjetoidut tuotot, mutta T&K:n ja maksullisen palvelutoiminnan volyymi jäi hieman tavoitteesta. Vuoden 2011 opiskelijamäärän ja yksikköhintarahoituksen määrä oli seuraava: Savonia: arvio opiskelijamääräarvio ja toteuma opiskelijamääräarvio ja toteuma Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, euroa brutto Savonia: toteuma Henkilöstömäärän kehitys vuosina Lkm (31.12) 2011 Htv (OKM) TSTA2011 Lkm TSTA2011 Htv 2010 Lkm (31.12) 2010 Htv (OKM) TSTA2010 Lkm TSTA2010 Htv Henkilöstöryhmä Opetushenkilöstö , , TKIhenkilöstö , , Muu , , henkilöstö Yhteensä , , Kuntayhtymän henkilöstömäärän kehitystä seurataan lukumäärän ja henkilötyövuosien perusteella eri henkilöstöryhmissä. Kokonaishenkilöstömäärä poikkileikkauspäivänä oli 612 henkilöä. Määrään sisältyy kaikki kuntayhtymään tuolloin palvelussuhteessa olleet henkilöt riippumatta palvelussuhteen kestosta ja työajasta. Heistä virka-, opinto-, vuorottelu- tai perhevapaalla oli vuodenvaihteessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 42 työskentelee osa-aikaisesti ja osa-aikaeläkkeellä olevia on 32, yhteensä 74 osa-aikaista työntekijää eli 12 % koko henkilöstöstä. Henkilöstön lukumäärä koko kuntayhtymässä on kasvanut kahdeksalla henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärän kehityksessä ei kuntayhtymätasolla tapahtunut juurikaan muutosta edellisvuoteen verrattuna. Yksikköjen välillä henkilöstön lukumäärän kehityksessä on eroja. Merkittävimmin henkilöstön lukumäärä on kasvanut kehittämis- ja palvelukeskuksessa, liiketalouden Kuopion yksikössä ja Tekniikan Kuopion yksikössä ja vastaavasti eniten vähentynyt Kuopion Muotoiluakatemiassa ja Tekniikan Varkauden yksikössä. Henkilöstömäärän kasvu johtuu osittain erilaisilla virka- ja työvapailla olevien henkilöiden sijaisiksi palkatuista henkilöistä sekä vakinaisen henkilöstön osa-aikatyöstä johtuneesta tilapäisen lisähenkilöstön tarpeesta. Tekniikan ja liiketalouden yksiköissä kyse on myös määräaikaisen TKI-henkilöstön palkkaamisesta uusiin projekteihin. Opetushenkilöstön määrässä muutokset kaikissa yksiköissä ovat yksittäisiä ja koko kuntayhtymässä opetushenkilöstön määrä on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna. Aloituspaikkaleikkausten vaikutukset opetushenkilöstön määrään näkyvät eniten kulttuurialalla muotoilun ja graafisen viestinnän koulutuksessa, jossa opetushenkilöstön

20 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 määrä on vähentynyt viidellä henkilöllä vuoden aikana. Tekniikan Varkauden yksikössä henkilöstömäärän vähennys johtuu lähinnä projektien päättymisestä johtuvasta määräaikaisen TKI-henkilöstön määrän vähenemisestä. Kokonaisuudessaan TKI-henkilöstön lukumäärä oli talousarviossa arvioitua hieman suurempi. Sen sijaan henkilötyövuodet TKI-henkilöstön osalta vähenivät jonkin verran ja vastaavasti kasvoivat muun henkilöstön osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön luokittelun mukaisesti muuhun henkilöstöön kuuluu hallinto- ja johtotehtävissä olevien lisäksi TKI-toiminnan tukihenkilöstö ja opetuksen tukihenkilöstö. TKI-toiminnan tukihenkilöstön osuus muun henkilöstön henkilötyövuosista on 11,88 henkilötyövuotta ja opetuksen tukihenkilöstön osuus 34,21 henkilötyövuotta. Muun henkilöstön lukumäärä väheni edellisvuoteen verrattuna, joskin talousarviossa asetettua tavoitetta ei saavutettu. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2011 asetetusta kokonaistavoitteesta jäätiin siten jonkin verran. Henkilötyövuosien osalta laskenta tapahtuu koko vuoden ajalta lasketun toteuman perusteella, joka ottaa huomioon mm. osa-aikaiset, tilapäiset ja määräaikaiset palvelussuhteet toteutuneena vuosityöaikana. Palkkakustannukset ilman henkilöstösivukuluja nousivat edellisvuodesta 1,5 %, josta palkankorotusten osuus oli keskimäärin 1,3 %. Henkilötyövuosien lievä kasvu vastaa siten palkkakustannusten kasvua. Rakenteellisen kehittämisen ja talouden sopeuttamisen vaatimukset merkitsevät henkilöstö- ja osaamistarpeen uudelleen arviointia. Henkilöstösuunnitelman valmistelu käynnistettiin henkilöstövaikutusten arviointia varten ja sopeuttamistoimien toteuttamiseksi tulevalla strategiakaudella. Henkilöstöasioiden sähköistämistä koskeva järjestelmähankinta toteutettiin vuonna Järjestelmän käyttöönotto parantaa osaltaan henkilöstötietojen hallintaa ja seurantaa ja siten tukee myös henkilöstösuunnittelua. Osaamispääoman varmistamiseksi toteutettiin osaamiskartoitukset, jotka toimivat osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin perustana. Ammatillista kehittymistä ja hiljaisen tiedon siirtymistä tukemaan käynnistettiin ISAT-yhteistyössä mentorointiohjelman valmistelu. 8.2 Ammattikorkeakoulun talouden hallinta Savoniassa on asetettu talouden ja rahoituksen suunnitteluun, ohjaamiseen ja seuraamiseen muutamia keskeisiä talouden tavoitteita ja mittareita ja Savonia raportoi niiden ja vain kuntayhtymän tasolla kaikkien KiLan kuntajaoksen ammattikorkeakoulun toimintaan soveltuvien talouden mittareiden toteumat (kuntayhtymän mittarit liitteenä). Talouden strategiset mittarit, niiden tavoite ja toteuma esitetään kohdassa tuloskortti ja tuloksellisuusmittarit (taulukko). Muut soveltuvat mittarit ja taustamittarit esitetään tässä talousosassa ja sen liitteissä. Talouden (TOKSUn) ja talousarvion sitovuustasojen toteutuminen Ammattikorkeakoulun hallitus: Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa 28.2.2012 (7 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA TULOSRAPORTTI 2010 (TOTU) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 17.2.

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA TULOSRAPORTTI 2010 (TOTU) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 17.2. TOIMINTA- JA TULOSRAPORTTI 2010 (TOTU) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 17.2.2011 (6 ) Sisällysluettelo 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon toiminta vuonna

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TULOSRAPORTTI 2012 (TOTU 2012)

TOIMINTA- JA TULOSRAPORTTI 2012 (TOTU 2012) K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S TOIMINTA- JA TULOSRAPORTTI 2012 (TOTU 2012) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 20.2.2013 (7 ) 2 (39) SISÄLLYS 1 REHTORIN KATSAUS...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

Savonia-ammattikorkeakoulu TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 3.11.2010, 7 Sivu 1 / 23 Sisällysluettelo 1 Ammattikorkeakoulun toiminta... 3 1.1 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti.

Työnjaon kehittäminen Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa on edennyt heikosti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma (TOKSU) 2012 2014 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 27.10.2011 (7 ) Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 2 / 30 Sisältö 1 Ammattikorkeakoulun toiminta...

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KOULUTUKSEN LAATU JA LAATUTYÖN MERKITYS SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TOIMINNASSA SEMINAARI MOSKOVA 25.9.2012. Riitta Paasivuori, laatupäällikkö

KOULUTUKSEN LAATU JA LAATUTYÖN MERKITYS SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TOIMINNASSA SEMINAARI MOSKOVA 25.9.2012. Riitta Paasivuori, laatupäällikkö KOULUTUKSEN LAATU JA LAATUTYÖN MERKITYS SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TOIMINNASSA SEMINAARI MOSKOVA 25.9.2012 Riitta Paasivuori, laatupäällikkö Laatutyön suunta Suomessa Suomen koulutusjärjestelmässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa pilottitapaaminen Kuopio

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa pilottitapaaminen Kuopio Kokemuksia ja tuloksia hankkeen pilottitoiminnasta AHOT- menettely ja alkuvaiheen ohjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakoulutuksessa pilottitapaaminen

Lisätiedot

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ARVIOINNIN TAUSTA ARVIOINNIN TAUSTA ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi perustui ISATin toimintasuunnitelmaan 2010-2013 ja Innovatiivinen aluekehitystyö -toimintaan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019

1(7) Luonnos versio 8. Strategia 2016-2019 1(7) Strategia 2016-2019 2(7) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti. Edellisen hallituksen

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Metropolia Ammattikorkeakoulu Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Yhteisö, uudistaja ja kumppani Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Learning Café työskentelyn tulokset

Learning Café työskentelyn tulokset Learning Café työskentelyn tulokset Ryhmä 1: Miten Venäjä-näkökulmaa saadaan suomalaisten korkeakoulujen koulutusohjelmiin? Opiskelijat Venäjälle jo opintojen alkuvaiheessa, toimisi kimmokkeena pidemmille

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus 2012 1 TULOSTEN JA MUUTOSTEN VUOSI Keväällä 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön päättämästä yli 2000

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO Sisältö 1. Prosessikartta 2. Osaprosessin yleiskuvaus Osaprosessin tavoite, kriittiset menestystekijät, odotukset, prosessin omistajan ja ryhmän tehtävät, yhteistyö muiden prosessien

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP)

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP) TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa 14.6.2011 (6 ) Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus... 3 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNHALLINNAN YLEISET PERIAATTEET

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNHALLINNAN YLEISET PERIAATTEET Toimenpide Päivämäärä Tekijä Hyväksyjä Hyväksytty 08.11.2004 H. Malinen Johtoryhmä Päivitetty 15.08.2005 H. Malinen Johtoryhmä Päivitetty 10.09.2007 H. Malinen Johtoryhmä Päivitetty 14.11.2008 M. Nykänen

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Pertti Kupiaisen varajäsen muun päätoimisen henkilöstön edustaja

Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Pertti Kupiaisen varajäsen muun päätoimisen henkilöstön edustaja AIKA Keskiviikko 3.11.2010 kello 18.00 20.10. PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten Hakijan perustiedot Virallinen nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3 TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty rehtorin päätöksellä 4.9.2013 102. 1 Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat säännöt 1 2 Ammattikorkeakoulun organisaatio 1 2.1 Koulutus- ja tutkimuskeskukset 2 2.2 Kehittämis-

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Savoniaammattikorkeakoulu alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Kati Partanen, Lehtori (Maatilatalous) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman vastuuopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot