Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011"

Transkriptio

1 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 )

2 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon toiminta vuonna Laadunhallinta, seuranta ja arviointi Seuranta ja arviointi Opetuksen ja opiskelun toiminta vuonna Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta Tukipalvelutoiminnot Henkilöstöpalvelut Kansainvälisen toiminnan palvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Opiskelijapalvelut Taloushallintopalvelut Tietohallintopalvelut Tilapalvelut Viestintäpalvelut Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminta Ammattikorkeakoulun talous Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna Ammattikorkeakoulun talouden hallinta Käyttötalousosan ja investointiosan toteutuminen Käyttötalousosat Liite 1: Tuloskortti Liite 2: Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemät tuloksellisuusmittarit Liite 3: Talouden taustatietoja... 37

3 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 1 Rehtorin katsaus Savonia sai toiminnastaan arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen. Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on saanut kyseisen palkinnon. Lisäksi mm. Tulevaisuuden Tuotteet -konsepti palkittiin KONSTA-palkinnolla innovaatiokilpailussa ja ytiimi palkittiin liikeidea- ja yritysyhteistyökilpailussa, jossa opiskelijat ratkaisivat aitoja yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä. Savoniassa, kuten koko ammattikorkeakoulusektorilla, on suuria muutoshaasteita. Uudistuva ammattikorkeakoululaki tulee muuttamaan mm. ammattikorkeakoulujen rahoitusta, taloutta sekä ylläpitomallia. Savonia tuleviin uudistuksiin liittyy myös toimintojen keskittäminen Microkadun kampukselle Kuopiossa, ISAT-/UEF-yhteistyön syveneminen. Aloituspaikkaleikkaukset ja koulutusohjelmien lakkautumisesitykset ovat aiheuttaneet henkilöstössä epävarmuutta. Muutoshaasteiden edessä kiinnitettiin huomioita henkilöstön jaksamiseen. Sisäisessä tiedottamisessa huomioitiin koko henkilöstön tiedonsaanti ja hyödynnettiin videoneuvotteluyhteyksiä. Lisäksi huomioitiin henkilöstön tarve keskustella muutokseen liittyvistä asioista. Vuoden 2011 aikana Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni. Suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. Pietarin valtiollisen polyteknisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö. Elokuussa ISAT-risteilyn merkeissä toteutui historiallinen kahden ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset. OKM:lle annattava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. Savonia ja Itä-Suomen yliopisto tekevät monipuolista yhteistyötä kielikeskuksen kanssa. Ristiinopiskelusopimus solmittiin syksyllä 2011 Savonian ympäristötekniikan ja UEF:n ympäristötieteiden välillä kanssa. Terveysalan koulutuksessa lääketieteen opintojen osalta on sovittu syvenevää yhteistyötä. Liiketalous ja kauppatieteet tekevät yhteistyötä myynnin johtamisen koulutuksessa. TKI-yhteistyötä on tehty mm. vesiturvallisuuden ja ikääntyvien hyvinvoinnin kehittämisen ja tutkimisen alueilla. Yhteistyössä käynnistetään myös

4 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 koulutusviennin kehittäminen hankerahoituksella vuosina ISAT/UEF-yhteistyössä on jatkettu TKI-palveluiden kehittämistyötä, mm. innovaatiotoiminnassa, keksintöjen kaupallistamisessa ja TKI-sopimusasioissa. Strategisten tulosten osalta toiminnan laatu ydinprosessien osalta pääosin osoitti positiivista kehityssuuntaa tai pysyi hyvällä ja erinomaisella tasolla. Kuitenkin joiltain osin oli havaittavissa myös heikkouksia ja tulosten huolestuttavaa laskua. Erot eri yksiköiden ja osaamisalueiden välillä ovat edelleen varsin suuret. Teknologia- ja ympäristöalan positiivinen kehitys useissa tuloksissa osoitti kehittämisen panostusten olleen oikeaan osuvia. Huolestuttavana voidaan pitää joidenkin yksiköiden heikkoa tulostasoa. Opiskelijat ja sidosryhmät ovat pääosin Savonian toimintaan tyytyväisiä ja vetovoima on hieman kasvanut. Varkauden kampuksen osalta opiskelijavetovoimassa ollaan selvästi muita heikompia. Opetuksen ja tutkimus- ja kehitystyön prosessien tehostamis- ja kehittämistoimet näkyvät erinomaisena opintopistesuoritusmäärinä, TKI-opintopisteiden reiluna kasvuna ja maksullisen palvelutoiminnan hyvällä tasolla pysymisenä. Huolestuttavana voidaan pitää alhaista tutkintojen lukumäärää sekä viiden vuoden määräajassa valmistuvien lukumäärää. Tämä näkyy talouden osalta kustannus-tehokkuuden laskuna. Tutkinnon hinta on kääntynyt kasvuun. Kansainvälisyystavoitteet ovat varsin haasteelliset ja tavoitteisiin päästään vain osin. Positiivista on henkilöstön kiinnostus kielikoulutukseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2011 osalta terve ja hyvässä kunnossa, vaikkakin kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos aleni selvästi edellisvuodesta ja jäi myös vuoden 2011 budjetoidusta tavoitteesta. Kuntayhtymän/ammattikorkeakoulun toimintatuotot olivat 54,4 milj. euroa, toimintakulut 52,2 milj. euroa, vuosikate positiivinen 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos positiivinen +1,5 miljoonaa euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savoniaammattikorkeakoulun kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne hyvin vahva ja maksuvalmius erinomainen. Investointien toteutunut määrä vuonna 2011 oli maltillinen 1,8 milj. euroa. Suurimmat investointihankinnat olivat tietohallinnon laite- ja järjestelmähankinnat, toimitiloihin tehdyt varusteluhankinnat ja tekniikan koulutusalan laitehankinnat. Vuosi 2011 oli ammattikorkeakoulun 18. ja kuntayhtymän 16. toimintavuosi. Kiitän lämpimästi kuntayhtymämme luottamushenkilöitä, ammattikorkeakoulun hallitusta ja johtoa, sidosryhmiemme edustajia sekä erityisesti henkilöstöämme ja opiskelijoitamme vuoden 2011 tuloksekkaasta toiminnasta. VELI-MATTI TOLPPI Rehtori

5 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 2 Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnon toiminta vuonna 2011 Ammattikorkeakoulun sisäisestä hallinnosta ja kehittämisestä vastasi ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Hallituksessa oli rehtorin lisäksi 10 henkilöstö- ja ulkopuolista jäsentä. He edustivat ammattikorkeakoulun muuta johtoa, päätoimisia opettajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja päätoimisia opiskelijoita sekä elinkeino- ja muuta työelämää. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 9 kertaa. Rehtori Veli-Matti Tolpin lisäksi ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Päätoimiset opiskelijat Riku Jokinen Isa Burman Enni Loikkanen Joona Hämäläinen Päätoimiset opettajat Sirkka-Liisa Halimaa Pentti Mäkelä Pertti Kupiainen Petri Kainulainen Muu päätoiminen henkilöstö Juha Laitinen Anitta Miettinen Mari Miettinen Pirjo Sepponen Muu johto Mervi Vidgrén Riitta Rissanen Elinkeino- ja muun työelämän edustajat Elina Pallonen-Eriksson Merja Miettinen Jari Osmala Irma Sirviö Anne Pääkkönen Jyrki Sahala Puheenjohtajalla, vararehtorilla ja talousjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa. Ammattikorkeakoulun sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. 3 Laadunhallinta, seuranta ja arviointi Savonian laadunhallinnan toteutumisesta, johtamisjärjestelmän toimivuudesta, koko ammattikorkeakoulun toiminnasta ja tuloksista saatiin palautetta Euroopan laatupalkintomallin mukaisesti osana Excellence Finland -kilpailua. Arviointitulosten perusteella palauteraportissa oli nostettu esille esille vahvuuksia ja esikuvallisuutta kuin heikkouksia ja kehittämisen potentiaaleja. Vahvuuksia ja esikuvallisuus:

6 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Johtamiskulttuuri, joka korostaa yhteistä tavoitetta, yhteisiä toimintatapoja, yhteistyötä ja avoimuutta onnistumisen kierre esim. kiinteistöpalveluiden ryhtiliike ongelmien korjaamisessa ja palvelujen parantamisessa Laadun vahva kytkeminen johtamiseen yhdistettynä jämäkkään ja systemaattiseen talouden suunnitteluun ja ohjaukseen ISAT-projektin valjastaminen merkittävien muutosten pilottialustaksi, joka alussa herätti epäilystä, mutta viime aikoina on nähtävissä merkittävää muutosvastarinnan sulamista Oivallus monialaisuuden käytännönläheisestä kytkemisestä oma porukka järjestää juhlien ohjelmat ja tarjoilut, esim. Pelastusopiston osaamista on hyödynnetty kriisinhallinnan harjoituksissa Innostus osallistua innovatiivisiin kilpailuihin laaja-alaisesti ja menestyksestä liputtaminen ja palkitseminen Tukiprosessien ohjaus sisäisten asiakkuuksien suunnittelun ja arvioinnin perusteella Toimivat perustietojärjestelmät vaativassa verkkoympäristössä ja erinomainen palveluhenki tietoteknisissä palveluissa Kirjastopalveluiden ammattimainen toiminta, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ja palvelualttius Terveydenhoidon tiivis yhteistyö yliopiston kanssa ajan hermolla pysymiseksi Yhteistyö alueen avainyritysten kanssa esim. Foster Wheeler, Andritz, Junttan, Normet, Ponsse Kansainvälistymisen keihäänkärjet (Pietari, Liverpool, Afrikka-ohjelma) Pääarvioijan palautetilaisuudessa esitettiin seuraavat alkuvaiheessa olevat kehittämisen potentiaalit: OIS-konseptin toteuttaminen uusia tiloja hyödyntämällä ISAT-projektin kehittämisen painopisteet (osaamisen arviointi) Kumppanuusmallin laajentaminen Panostukset viestintään (uudistettu intranet, Savonian Sanomat -lehti) Toimintaa tehostavat tietojärjestelmät (verkko-oppimisjärjestelmä / sosiaalisen median hyödyntäminen, projektihallinta, CRM) Kevättalvella 2011 toteutettiin johdon katselmukset vuonna 2010 uusitussa muodossa ja niin sanottuina henkilöstötilaisuuksina. Johdon katselmusten tavoitteena oli tulosten ja toiminnan läpikäymisen lisäksi keskustella kehittämistä vaativista asioista sekä osaamisaluemallin toimivuudesta. Johdon katselmustulosten perusteella yhteistyö osaamisalueiden ja tukipalvelujen kesken sujuu hyvin, parannettavaa yhteistyössä löytyy erityisesti toiminnan kriittisistä pisteistä kuten lukuvuoden sujuva käynnistyminen. Keskeisin kehittämiskohde oli kuitenkin niin henkilöstön toimivuuskyselyn kuin johdon katselmustulosten perusteella tuleviin muutoksiin valmistautuminen ja yhtäaikaisten muutosten hallinta ja niistä viestiminen. Näihin haasteisiin liittyen laadittiin erillinen muutossuunnitelma muutosten hallinnan parantamiseksi ja panostettiin sisäisen viestinnän monipuolistamiseen ja

7 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 nopeuttamiseen. Muutosviestinnän toteuttamista suunniteltiin yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa. Tiedontuotannon osalta jatkettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön uusien mittareiden ja niihin liittyvien laskentamallien käyttöönottoa. Valtakunnallisen tietojärjestelmähankkeen vaikutuksien selvitystyön pohjalta ja ISAT -yhteistyönä käynnistettiin yhteisen tietovaraston suunnittelu- ja toteutustyö. Prosessien osalta keskityttiin ydinprosessien tehokkuuden parantamiseen kehittämistyössä. OIS-prosessityö toteutettiin. Kehittämistyö tuotti osin odotettua parempia tuloksia, mutta samalla toi esille kehittämisen kriittisiä kohteita (vrt. tuloskortin ja tavoitesopimusmittarien tulokset). 3.1 Seuranta ja arviointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutettiin ja raportoitiin vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Savonia sai toimintansa laadusta vuonna 2011 arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen Excellence Finland -finaalissa. Tunnustus tuli toisen kerran peräkkäin (vuonna 2010 vastaavan tunnustuksen sai terveysalan yksikkö). Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on kyseisen palkinnon saanut. Arviointisuunnitelma noudatti laadunhallintaohjelmaan kirjattuja ja sovittuja arvioinnin kohteita vuonna Savonian arviointisuunnitelma toteutui sovitusti. Excellence Finland - finaaliin osallistumisen avulla tehtiin toiminnan ja tulosten analyysi ja finaaliin osallistumisen myötä saatiin ulkoiselta arviointiryhmältä koko toiminnan arviointiraportti. Keskeinen arviointikohde oli myös TKI-toiminnan kansainvälinen ja Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta toteutettu arviointi. Arviointi jatkuu vuonna 2012, jolloin myös arvioinnin tulokset julkistetaan. Itsearvioinnit kohdistuivat TKI-toimintaan ja kielten opetukseen. Tekniikka ja kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma sai myös vuoden 2009 lopulla Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosille myöntämän koulutuksen laatuyksikköpalkinnon ja siihen liittyvän tunnustuksen vuodelle Tiedontuotannon parantamiseksi käynnistyi tietovaraston kehittämistyö ISAT-yhteistyönä. Samalla työstettiin kansainvälisyyteen liittyvän ja liikkuvuuden seurantaan liittyvän yhteisen ohjelmiston käyttöönottoa (Mobility Online -ohjelmisto). Lisäksi opiskelija- ja sidosryhmäkyselyjen parannustyötä tehtiin ja uuden sähköisen kyselyjärjestelmän käyttöönottotyö oli aktiivista. Molempien käyttöönotto on valmis vuoden 2012 aikana. Prosessien kehitystyö eteni suunnitelmien mukaisesti. Opetuksen ja opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessien tehokkuus parani joiltain osin (opintopistekertymät ) ja

8 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 joiltain osin laski (tutkinnot ja maksullinen palvelutoiminta) (vrt. tuloskortin tulokset sekä OKM:n tavoitesopimusmittarien tulokset). Benchmarkingeja toteutettiin koulutusaloilla osana opetuksen ja opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan normaalia kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Benchmarking-vierailuja toteutettiin OIS-mallin suunnitteluun ja tulevaan Microkadun kampukseen liittyen tutustumalla Hollannin, Skotlannin ja Englannin vastaaviin malleihin. Lisäksi ISAT-yhteistyössä toteutettiin bechmarkingit strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa Pietarin valtiolliseen teknilliseen yliopistoon ja Liverpoolin John Mooresin yliopistoon. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on käynnistynyt aktiivisesti. Benchmarkingin lisääntymisen edistämiseen saatiin myös Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoitusta (KKA). Benchmarkingin kohteena on sosiaali- ja terveysala ja opiskelijoiden kansainvälinen harjoittelu. ISAT:n toiminnan arviointi toteutui sovitusti. Vuoden 2011 toiminnasta laadittiin erillinen toimintakatsaus vuoden 2010 tapaan. 4 Opetuksen ja opiskelun toiminta vuonna 2011 Savoniassa oppimista uudistetaan OIS-ajattelun mukaisesti. OIS-oppimisessa (Open Innovation Space) keskeistä on työelämäläheisyys, toiminnallisuus ja monialainen toiminta. Opiskelijat toimivat aktiivisesti ja yhteisöllisesti. OIS-oppimista tukevat monimuotoiset oppimisympäristöt. Savonian tekniikan koulutuksessa CDIO-kehittämistyö vahvistaa OISajattelua tekniikan koulutuksessa. Samaan aikaan osaamislähtöisten opetussuunnitelmien rakenteita on uudistettu ammattikorkeakoulututkintojen (ml. ylempien ammattikorkeakoulututkinnot) osalta. Opiskelijan ohjauksen kokonaissuunnitelma ja siihen liittyvä opettajatuutorin opas ja AHOTtoimintaohje on otettu Savoniassa käyttöön syksyllä Toimenpiteillä tuetaan opiskeluprosessin tehokkuutta. Edellisten lisäksi tekniikan koulutusalalla on vuonna kehittämisprojekti opiskelijan ohjauksen kokonaissuunnitelman jalkauttamiseksi. Koulutusohjelmien vastuuopettajien resurssien kasvattaminen ja kohdentaminen erityisesti ohjauksen on tuottanut tulosta. Toimintavuonna keskeyttäneiden määrä on kääntynyt laskuun. Tekniikan alalla ohjauksen kehittämistoimintaa jatketaan ja ohjaushenkilöstöä kannustetaan edelleen sitoutumaan tehtäväänsä. Tekniikan alalla on otettu käyttöön myös ohjattu harjoittelu, jossa ammattiaineopettajat ohjaavat opiskelijoita yhdessä harjoittelupaikan ohjaajien kanssa huomioiden opiskelijan ja koulutusohjelman oppimistavoitteet.

9 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Opiskeluprosessin eteneminen oli kaikilla Savonian koulutussaloilla sujuvaa ja 45 opintopistettä. Vuonna 2011 tutkinnon suorittaneista 73,16 % suoritti vähintäänkin 45 opintopistettä. Tulos on selvästi yli tavoitteen. Ylempien ammattikorkeakoulututkintotavoitteet eivät ole toteutuneet. Ylempien ammattikorkeakoulujen osalta opetussuunnitelmarakenteet yhtenäistettiin ja kaikissa koulutusohjelmissa on vähintään 5 opintopistettä vieraskielisiä opintoja. Myös opiskelijaarviointiin ja erityisesti kehittämistehtävän ohjaukseen on haettu yhteisiä ja parhaita toimintamalleja. Toimintavuonna koulutuksen vetovoima oli edelleen kasvava, mutta vetovoima vaihtelee koulutusaloittain ja koulutusohjelmittain. Erityisesti heikko vetovoima oli puutekniikan koulutusohjelmassa sekä Varkauden liiketalouden ja energiatekniikan koulutusohjelmissa. Koulutustarjontaa on koottu ja uudistettu ennakoivasti erityisesti muotoilun ja puutekniikan koulutusohjelmassa. Savonia on solminut syksyllä 2011 kumppanuussopimuksen Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on, että oppilaitokset pystyvät tarjoamaan opiskelijoille laadukkaat ja joustavat koulutusväylät. Erityisesti opintojen nivelvaihetta kehitetään. Samalla ammattiopisto huomioi varsinkin yleisaineiden osalta opiskelijoille riittävät valmiudet jatko-opintoihin. Kansainvälisen toiminnan osalta asiantuntijaliikkuvuuden tavoitteisiin ei ole ylletty kun taas opiskelijavaihdon tavoitteet on ylitetty. Savonia on koulutuksen kansainvälistymisessä korostanut kaksoistutkintojen kehittämistä. Tällä hetkellä Savoniassa on kaksi kaksoistutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa ja kolmas sopimus on syntymässä keväällä Savonian linja koulutusosaamisen vientiin on määritelty. Aluekehityshanke markkinoiden selvittämiseksi ja kanavien rakentamiseksi on aloitettu yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Koulutusvientiosaamisen tuotteistaminen on aloitettu yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Kansainvälisten kumppanuuksien arvottaminen on osa Savonian kumppanuuksien johtamisen mallia, mikä näkyy myös ISAT-yhteistyössä. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa. Savonia ja Itä- Suomen yliopiston Kuopion kampus järjestävät vuonna yhteistyössä kiinan kielen opetusta. Ristiinopiskelusopimus solmittiin syksyllä 2011 Savonian ympäristötekniikan ja UEF:n ympäristötieteiden välillä kanssa. Terveysalan koulutuksessa lääketieteen opintojen osalta on sovittu syvenevää yhteistyötä, jossa yliopisto hoitaa lääketieteen opetuksen. Liiketalous ja kauppatieteet tekevät yhteistyötä myynnin johtamisen koulutuksessa. Suuhygienistikoulutuksen opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty yhdessä UEF:n hammaslääkärikoulutuksen kehittämisen kanssa. Suuhygienistikoulutus siirtyy vuonna 2013 yhteisiin tiloihin hammaslääketieteen kanssa. ISAT-yhteistyö on edennyt yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta suunnitellusti.

10 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Vuonna 2012 on käynnistetty yhteistä koulutusta ja toteutettu hanke- ja projektitoimintaa sekä panostettu opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. Pietarin valtiollisen teknillisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö. Pietariin suuntautui erityisesti hajautettujen energiaratkaisujen osalta yhteistyö ja Liverpoolin John Mooresin yliopiston kanssa monialainen yhteistyö. John Mooresin kanssa käynnistyi myös strategiseen kumppanuuteen perustuva benchmarking hanke (opiskelijoiden kansainvälinen harjoittelu ja rajat ylittävä korkeakoulutus, laatuyhteistyö) johon myös saatiin Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoitusta. Kansainvälistä liikkuvuutta on suunnattu ISAT:n kansainvälisiin kumppanikorkeakouluihin (Pietarin valtiollinen polytekninen yliopisto ja John Moores University, Liverpool). ISAT-yhteistyössä on luotu aikaisemman hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) yhteinen toimintamalli, joka käyttöönotettiin syksyllä Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta Vuoden 2011 aikana uudistettiin Savonian TKI-projektitoiminnan ja MAP-toiminnan prosessit ja niihin kuuluvia toimintaohjeita (mm. map-palvelujen hinnoitteluohje) päivitettiin. Vuoden 2011 aikana käynnistettiin myös projektinhallintaohjelmiston tarvekartoitus sekä ohjelmiston julkinen hankinta. Ohjelmisto otetaan käyttöön Savoniassa vuoden 2012 aikana ja käyttöönottoa tuetaan henkilöstökoulutuksella. Näillä toimenpiteillä yhtenäistetään Savonian TKI-toiminnan käytäntöjä sekä kehitetään toiminnan vaikuttavuutta (mm. TKI-toiminnan ja opetuksen integrointi). Toimintavuoden aikana uusittiin TKI-toiminnan viestintämateriaaleja mm. Santrassa, www-sivuilla ja esitteissä. TKI-hankkeista tehtiin sähköisiä julkaisuja. Osaamiskeskittymät monialaisen TKI-toiminnan painoaloina TKI-toimintaa suunnattiin Savonian monialaisiin/monitieteellisiin osaamiskeskittymiin (energia, ympäristö ja turvallisuus, hyvinvointituotteet ja -palvelut sekä integroitu tuotekehitys) sekä ISAT-kumppanuuden (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointituotteet ja -palvelut, Venäjä-osaaminen) painoaloille. Osaamiskeskittymien toiminnassa suunniteltiin ja käynnistettiin vuonna 2011 useita monialaisia TKI-projekteja, joista viidelle hankkeelle haettiin myös kansainvälistä rahoitusta. Osaamiskeskittymissä kehitettiin ja toteutettiin OIS-ajattelua, mm. opiskelijoiden monialaiset projektiopinnot. TKI-toiminnan menot vuonna 2011 olivat noin 10,8 miljoonaa euroa ja TKI-toiminnan henkilötyövuodet vuonna 2011 olivat 166,62 htv (sisältää TKI-henkilöstön opettajien TKI-työn, muun henkilöstön TKI-työn ja TKI-toiminnan tukihenkilöstön). Vuonna 2011 julkaisuja tuotettiin yhteensä 151 kappaletta, joista osa oli englanninkielisiä, kansainvälisten

11 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 konferenssien esityksiä tai julkaisuja. Keksintöilmoituksia tehtiin edellistä vuotta vähemmän. TULI-toiminnassa ensiarvioitiin yli 50 opiskelijan ja/tai henkilöstön esittämää ideaa, joista osa eteni kaupalliseen arvioinnin vaiheeseen. TULI-toimintaa kehitettiin osana Itä-Suomen TULIkehittämisverkostoa, jonka koordinoinnista Savonia vastasi. TKI-toiminnassa vahvistui työelämän ja alueen kehittämistarpeista lähtevät monialaiset TKIprojektit sekä soveltava tutkimus- ja kehittämistyö, jolla on kytkentä koulutusohjelmien opetukseen ja sen kehittämiseen. Tekes-rahoitteisia tutkimus-, yritysyhteistyö- ja kehittämisprojekteja toimintavuonna oli kymmenen. Alueellisessa kehittämisessä panostettiin erityisesti maaseutuelinkeinojen maito-osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen, alueen teknologiateollisuuden kehittämishankkeen (Leka) toimintojen käynnistämiseen sekä Varkauden alueen energiaosaamisen tutkimus- ja kehittämisverkoston kokoamiseen. Maksullisen palvelutoiminnan tulot suhteessa koko tulorahoitukseen oli vuonna ,7 %. Palvelujen markkinointia ja tuotteistamista jatkettiin. Kysytyimmät elinkeinoelämälle suunnatut TKI-palvelut (koulutus-, kehittämis-, tutkimus- tai testauspalvelut) olivat vuonna 2011 tekniikan alan, mm. kone-, teknologiateollisuuden ja ympäristöalan palveluissa sekä terveys- ja hyvinvointialan ja liiketalouden alan palveluissa. Maksullisen palvelutoiminnan kokonaistuloksessa oli alakohtaisia eroja. Tekniikan alalla mm. sähkö- ja tietotekniikan ja digitaalisen median palveluissa kannattavuus oli heikoin. Yritysyhteistyö, yrittäjyys ja innovaatiotoiminta Yritysyhteistyötä opetuksessa sekä TKI-työssä vahvistettiin kumppanuus-toimintamallin mukaisesti. Avainkumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä syvennettiin. Yritysyhteistyötä käynnistettiin myös Savonian Microkadun kampuksen alueen yritysten ja Technopoliksen välillä yhteisissä tilaisuuksissa, joissa esiteltiin mm. Savonian OIS-malli ja yritysyhteistyömahdollisuuksia OIS-ajattelun mukaisesti. Innovaatiotoiminnassa panostettiin opiskelijoiden ideoiden tukemiseen sekä OISopetuksessa että TULI-toiminnassa. Opiskelijalähtöistä yrittäjyyttä tukevan ytiimin toiminta laajeni vuonna Opiskelijayrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa kehitetään edelleen OIStoiminnassa. TAKOMO-pilotoinnissa kehitettiin toimintatapaa, jossa työ- ja elinkeinoelämästä nousevat toimeksiannot linkitetään opetukseen ja TKI-toimintaan. Innovaatiotoiminnasta saatiin vuonna 2011 tunnustuksia, mm. Tulevaisuuden Tuotteet -konsepti palkittiin KONSTA-palkinnolla, myös ytiimi palkittiin Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämässä liikeidea- ja yritysyhteistyökilpailussa, jossa opiskelijat ratkaisivat aitoja yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä. ISAT-kumppanuus ja UEF-yhteistyö TKI-toiminnassa ISAT-yhteistyössä käynnistettiin ja haettiin useita painoalojen soveltavan TKI-toiminnan hankkeita (mm. VASKE, HIMA, SECRE NPP- ohjelman hanke, ENPI-matkailuhanke), joissa kumppaneina ovat mm. alueen kunnat ja kaupungit, Itä-Suomen yliopisto, alueen yritykset,

12 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 julkiset organisaatiot ja kansainväliset kumppanit. Vuonna 2011 toteutettiin yhteinen ISATjulkaisuluettelo. TKI-toiminnan tukipalveluissa tehtiin aktiivista ISAT-yhteistyötä, mm. rahoitus- ja sopimusosaaminen ja kumppanuudet sekä toteutettiin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ISAT-tutkijaseminaarit. Toimintavuonna toteutettiin myös yhteinen tutkimusetiikan seminaari UEF-yhteistyössä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta tutustui Savonian TKItoimintaan syksyllä Itä-Suomen yliopiston kanssa on syvennetty TKI-yhteistyötä mm. vesiturvallisuuden ja ikääntyvien hyvinvoinnin kehittämisen ja tutkimisen alueilla. Yhteistyössä käynnistetään myös koulutusviennin kehittäminen hankerahoituksella vuosina ISAT-UEF yhteistyössä on jatkettu TKI-palveluiden kehittämistyötä, mm. innovaatiotoiminnassa, keksintöjen kaupallistamisessa ja TKI-sopimusasioissa. Vuonna 2011 jätettiin myös Tekesille Savonian hakemus Keksintösäätiön Tuoteväylä-toiminnasta. Kansainvälinen TKI- toiminta Kansainvälisen koulutusviennin avaus tehtiin Kosovon alueelle Länsi-Balkanin ammattitaitojen kehittämisohjelmassa, jossa koulutetaan ja kehitetään pääsääntöisesti vuonna 2012 Kosovon maatalousneuvojia. Hankkeen rahoittaa Ulkoministeriö ja se toteutetaan yhteistyössä ProAgrian ja Prishtinan yliopiston kanssa. Kansainvälisen TKI-rahoituksen toteutuneessa määrässä ei tapahtunut kasvua. Kansainvälisiä TKI-hankkeita suunniteltiin ja haettiin lukumääräisesti enemmän kuin vuonna Toimintavuonna osallistuttiin KKA:n kansainväliseen TKI-toiminnan arviointiin laatimalla itsearviointiraportti englanniksi sekä osallistumalla kansainvälisen arviointiryhmän haastatteluun. Vuoden 2011 lopulla julkaistusta arvioinnin väliraportista laadittiin Savonian analyysi. 6 Tukipalvelutoiminnot 6.1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöprosesseja on päivitetty palvelussuhdeasioiden osalta ja jalkauttaminen tehdään vuonna 2012 HR-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Matkalaskuohjelma otettiin käyttöön ja yhtenäinen ohjeistus laadittiin vuoden 2011 aikana selkiyttämään virka- ja virantoimitusmatkoja koskevia käytäntöjä. Henkilöstösuunnittelussa vahvistettiin yhteistyötä osaamisalueiden johdon kanssa erityisesti määräaikaisten palvelussuhteiden arvioinnin osalta kiinnittämällä erityistä huomiota määräaikaisuuden perusteisiin. Tiedottamisen vastuut ovat selkiytyneet Santran käyttöönoton myötä. Osaamisen kehittämistä koskeva toimintamalli toteutui suunnitellun mukaisesti; osaamiskartoitukset toteutettiin, kehityskeskustelut pidettiin uusitun mallin mukaisesti Sympaa hyödyntäen ja tuloksista laadittiin osaamispääomaraportti ISAT-yhteistyössä.

13 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuettiin yhteisesti järjestetyillä koulutuksilla. Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin kielitutkintoon valmentava englannin kielen koulutus opetushenkilöstölle. Muutoksen kohtaamista tukemaan järjestettiin kaikilla kampuksilla Työyhteisö muutosten murroksessa eväitä muutosten kohtaamiseen ja työhyvinvoinnin turvaamiseen -seminaari. Hyvän asiakaspalvelun ja työyhteisön viestinnän valmiuksien edistämiseksi tukipalveluhenkilöstölle suunnattiin asiakaslähtöisen palvelutoiminnan ja viestinnän koulutus. Avointen oppimisympäristöjen lisääntymisen ja niiden digitalisoitumisen myötä tekijänoikeuskysymykset ovat nousseet keskeisesti esille. Sen vuoksi järjestettiin erityisesti opetus- ja TKI-henkilöstölle kohdennettu Tekijänoikeusseminaari. 6.2 Kansainvälisen toiminnan palvelut Palvelutoiminta on parantunut keskitetyn liikkuvuuden hallinnan myötä. Kv-palvelut ovat olleet aktiivisesti mukana tukemassa kansainvälistä O&O- ja TKI- toimintaa. Markkinointia on tehostettu opiskelijarekrytoinnilla Venäjälle, Kiinaan ja Kazakstaniin sekä laatimalla aikaisempaa enemmän erilaista markkinointimateriaalia ja levittämällä sitä. Kv-kumppanien määrää on vähennetty, kaksoistutkintojen kehittäminen on lisääntynyt ja myytävän koulutuksen tuotesuunnittelu on käynnistynyt. Venäjä-osaamisen kehittäminen on realisoitunut mm. uusina Venäjään liittyvinä hankkeina ja verkostoitumisena ja uusina kumppaneina. Matkailuliiketoiminnassa on toteutettu intensiivikursseja sekä laadittu suunnitelma uudesta opintokokonaisuudesta. Venäjäasiantuntijoiden koulutus on aloitettu ISAT-yhteistyönä. 6.3 Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjasto- ja tietopalvelujen palvelutarjonnassa huomioitiin, että kaikilla kampuksilla on samantasoiset kirjasto- ja tietopalvelut. Tämän lisäksi palvelun tarjonnassa keskityttiin palvelujen saatavuuteen verkossa. Asiakaspalvelua järjestettiin kampuksilla arkisin ja verkon kautta siten, että osa verkkopalveluista oli käytettävissä ympärivuorokautisesti. Tiedonhankinnan opetusta annettiin sekä lähi- että verkko-opetuksena. Näiden lisäksi kampuksilla tarjottiin avointa tietokantakoulutusta ja annettiin henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opiskelijoiden itseopiskelua varten valmistui Tiedonhankinnan perusteet Moodle kurssin rinnalle vastaava englanninkielinen kurssi Basics of Information Seeking. Toimintavuoden aikana prosessien kehittämisen lähtökohtana oli toimintojen järjestäminen asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti kiinnittäen huomiota palvelun saatavuuteen myös englanninkielellä. Erityisesti paneuduttiin toimintojen keskittämiseen ja selkiinnyttämiseen.

14 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 OIS-hanketoiminnassa oltiin mukana monin eri tavoin. ISAT-yhteistyön tiimoilta pidettiin Kuopiossa seminaaripäivä, jossa sovittiin yhteisistä etenkin ristiinopiskelua tukevista käytänteistä. Savilahden kampussuunnittelua varten laadittiin tilasuunnitelmia sekä keskusteltiin alustavasti kirjaston toimintamallista. 6.4 Opiskelijapalvelut Henkilöstön työkuvien muutoksella työkuormia jaettiin entistä tasaisemmin. Tämä toi toimintaan vakautta ja hallittavuutta. Lisäksi useita työtehtäviä yhdenmukaistettiin ja tehostettiin, joka teki sijaisjärjestelyt entistä helpommiksi. Vuoden 2011 keskeisenä tavoitteena oli jatkaa opiskeluoikeusasioiden kehittämistä ja niihin liittyvien toimintojen tasalaatuistamista. Siinä onnistuttiin hyvin. Vuonna 2011 lukuvuosiilmoittautumiset hoidettiin täysin keskitetysti. Menettelyllä vapautettiin resursseja ja varmistettiin opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu. Pikapalvelupiste on pidetty auki ympäri vuoden ja sillä on pystytty tarjoamaan kaikille Savonian opiskelijoille palvelua myös ns. loma-aikoina. Syksyllä kaksi opintosihteeriä vakinaistettiin ja yhden määräaikaisen työsuhdetta jatkettiin vuodella. Tämä toi toimintaa kaivattua vakautta. 6.5 Taloushallintopalvelut Taloushallintopalvelut tuotti ydinprosesseille ja tukipalveluille niiden kannattavuuden ylläpitämiseksi tarvittavan taloustiedon pääosin keskitetysti. Taloushallinto on tukenut hyvin läheisesti kiinteistöhallintoa ja tilapalveluita Kuopion Microkadun kampuksen talouden suunnittelussa vuoden 2011 aikana ja sen toteutushankkeissa ja sopimushallinnossa. Taloushallintopalvelut on toteuttanut suunnitelman mukaisesti sähköisten taloushallinnon ratkaisuiden käyttöä: uusi taloushallinnon laskentajärjestelmäkokonaisuus (kirjanpito, ostot, sähköiset laskut, tositearkistointi, budjetointi, raportointi) on hankittu ja sen käyttöönottoa on projektina toteutettu onnistuneesti pääosan vuotta Toteutukseen on liitetty myös matkalaskujen ohjelmisto, sähköisten matkalaskujen hallinto, jossa käyttöönoton päätoteutusvastuu on taloushallinnossa, ja muutokset toteutetaan vuoden 2012 puolella. Uusien järjestelmien toteutus on merkinnyt huomattavaa työkuormitusta taloushallinnolle. Järjestelmien käyttöönotto ja niiden tuoma hyöty toteutuu vasta vuoden 2012 aikana. Toteutettavan taloushallinnon laskentajärjestelmän uusinta ja nykyaikaistaminen on suunniteltu hyvin pitkälle yhteensopivaksi ISAT:in puitteissa PKAMK:n vastaavan järjestelmän kanssa. Taloushallinnon organisointi on ollut tiimityöhön pohjaavaa ja toimintakyky on parantunut aiemmasta, vaikkakin uusien ohjelmistojen käyttöönotto on merkinnyt huomattavaa

15 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 kuormitusta taloushenkilöstölle ja osaltaan hidastanut tukipalvelun toimintojen sisäistä kehittämistä. Taloushallinnon vuoden 2011 toiminnassa pystyttiin pitäytymään sille asetetussa kustannusbudjetissa, vaikka ongelmana on ollut se, että huomattava osa henkilöstöä on määräaikaisia ja toisaalta uuden laskentajärjestelmän käyttöönoton projekti on vaatinut valtaosalta lisätyöpanosta siihen. Savonian taloushallinnon toimesta ylläpidettiin ISAT-projektin talousseurantaa ja raportointia. 6.6 Tietohallintopalvelut Tietohallintopalvelujen kehittämisessä on edetty ja uudistettu Savonian tietohallintoratkaisuja. Tietohallinnon vuosittainen tyytyväisyyskysely korvattiin jokaisen Service Desk -pyynnön jälkeisellä kyselyllä. Näiden kyselyjen tulokset käytiin parin kuukauden välein läpi SDtiiminvetäjän ja tietohallintopäällikön välisissä tarkasteluissa. Tietohallinnon kehittämisen painopistealueena vuonna 2011 oli mm. rajapintayhteistyön kehittäminen. Rajapintayhteistyötä tehtiin mm. kirjaston, opetuksen ja tilapalvelujen kanssa. Kaikissa opetuksen liittyvissä kehittämisprojekteissa ei edetty tavoitteen ja aikataulun mukaisesti, mm. WIP-ohjelmiston toiminnan laajennus. Opetusprosessia tukevien tietoteknisten ratkaisujen toteuttaminen vaatii edelleen kehittämistä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Paperiton Savonia -projekti saatettiin tietoteknisesti loppuun ja otettiin käyttöön RFIDpohjainen turvatulostusjärjestelmä kampuksilla. Tulostuskustannuksissa havaittiin jo vuonna 2011 säästöä vuoteen 2010 verrattuna. Henkilöstön kulkuoikeuksia ei kuitenkaan saatu vielä yhdistettyä toimimaan samalla RFID-tunnisteella kulkuoikeusjärjestelmän ei-avoimuuden vuoksi. Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun (PKAMK) välistä tietoliikenneyhteyttä nostettiin 10 GBps:ään Savonian päässä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa on tavoitteena nostaa tietoliikennenopeus vastaavalle tasolle kevään 2012 aikana. ISATtietokannan kehittämistyötä jatkettiin ja rakennettiin pilottiympäristö, jossa tiedot haetaan opiskelijahallintojärjestelmän (SYMSI) tietokannoista. PKAMK:n kantojen yhdistäminen jatkuu vuonna ISAT:n videoneuvotteluyhteyksien ja luentojen talletusjärjestelmien hankinta toteutettiin vuoden 2011 lopussa. Asennukset ja käyttöönotto tapahtuu vuonna Tilapalvelut Tilapalvelut ovat tuottaneet kuluneen vuoden aikana henkilökunnan ja opiskelijoiden vaatimat palvelukset tiloista ruokailuun. Uusimpana palveluna olivat viime keväänä käyttöön otetut henkilökunnan käyttöön otetut polkupyörät, kampusten asiointi liikennöintiin.

16 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Tilapalvelut olivat mukana useissa vuoden 2011 aikana toteutuneissa rakennushankkeissa sekä rakennuttajana, tilaajan että käyttäjänä. Osa hankkeista kestää seuraaville vuosille. Matkailu- ja ravitsemisalalle muutti uusin tiloihin Microkadun kampukselle. Pilotti OIS-ympäristö otettiin käyttöön Microkadun kampuksella. Pinnoituslaboratorio muuttuu uusiin tiloihin Microkadun kampukselle. Suuhygienistien erityisopetustilat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennus Canthia. Microkadun kampuksen suunnittelun vaatimien perusaineistojen kokoaminen eri opetusaloilta Sairaalakadun Kampuksen rakennus 4 vesikaton uusiminen Tilapalveluissa on ollut vuoden aikana henkilövaihdoksia kiinteistöpäällikkö jäi opiskeluvirkavapaalle keväällä kiinteistösihteeri vaihtui syksyllä tilasuunnittelija tuli uuden Microkadun kampus -projektiin Nykyiset siivous- ja ateriapalvelujen tuottajat jatkoivat nykyisen sopimuksen puitteissa. 6.8 Viestintäpalvelut Savonian graafinen ilme uudistettiin suunnitelman mukaisesti, ja otettiin käyttöön syksyn 2011 aikana. Ko. työ jatkuu myös vuoden 2012 puolella. Sisäistä viestintää on kehitetty etenkin Santran kautta, joka uudistettiin uuden graafisen ilmeen käyttöönoton yhteydessä. Savonian Sanomat uudistettiin ulkoasun ja rakenteen osalta. Lehti tuotetaan sähköisesti selattavaan versioon, joka on todettu toimivaksi ja helppokäyttöiseksi. Levikin laajentamisen osalta kehitystyö ei toteutunut suunnitelman mukaisesti. Julkaisutoiminnassa päästiin etenemään ISAT-yhteistyössä mm. luomalla oma julkaisusarja ja painettu julkaisuluettelo ISAT:lle. Yhteisen julkaisun toimittaminen käynnistettiin, mutta julkaisu ei valmistunut vuoden 2011 puolella. Savonian osalta julkaisutoiminnan painopiste oli melko voimakkaasti kaupallisissa julkaisuissa, joka koettiin asiaksi johon tulee jatkossakin k Merkittävänä muutoksena viestintäpalveluiden toiminnassa oli viestintäpäällikön aloittaminen tehtävässään toukokuussa. Viestintä on saanut vuoden aikana positiivista palautetta palvelun laadusta ja nopeudesta. 7 Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminta Toimikausi 2011 oli Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan viides varsinainen toimikausi ammattikorkeakoululain mukaisena opiskelijakuntana, vaikkakin jo viidestoista kokonaisuudessaan.

17 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 Opiskelijakunta kiersi koulutusyksiköt SAVOTTA-päivien merkeissä jo kahdeksatta kertaa. Vakituiset liikuntavuorot pyörivät Kuopio-hallissa ja Savoniabic-jumpat jatkuivat läpi vuoden. SAVOTTAhengailu järjestettiin vuonna 2011 kahdesti oppilaitospastoreiden tiloissa Vanhassa Pappilassa. Opiskelijakunnan Sairaalakadun kampuksen kahvila cafesavotta sekä syyslukukauden alussa Microkadun kampukselle avattu cafesavottamicro tarjosivat palveluja ja neuvontaa opiskelijoille. Opiskelijakunta osallistui Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ISAT-yheistyöhön ja kehitti yhteistyötään Pohjois-Karjalan AMK:n opiskelijakunta POKA:n kanssa. Myös Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä mm. Kuopion kaupungin opiskelija-asiain neuvottelukunnassa ja Kuopion kilpailukykytyöryhmässä opiskelijoita edustaen. Opiskelijakalenteri toteutettiin yhdessä POKA:n ja ISYY:n kanssa. Opiskelijakunta vastasi Opiskelijan Itä-Suomi ry:n toiminnasta ja hallinnoinnista. Myös yhteistyö muiden itäsuomalaisten opiskelijakuntien kesken syveni Idän viisikon nimissä. Opiskelijakunta järjesti lukuvuoden avajaiset stand up -komediaillan muodossa. Jäseneksi liittyneille opiskelijoille tarjottiin kahden kuukauden ilmainen Savon Sanomien tutustumisjakso sekä Iisalmessa ja Varkaudessa tarjottiin edullisia opiskelijalippuja elokuvateattereihin. Varkaudessa otettiin käyttöön Kuopiosta tuttu jäsenetuhintainen kahvikortti yhteistyössä Varkauden kampuksen opiskelijakahvilan kanssa. Varkauden kaupunki, opiskelijayhdistykset ja opiskelijakunta aloittivat yhteistyön opiskelijoita koskevien asioiden edistämiseksi. Opiskelijakunnan järjestämiin tuutorikoulutuksiin osallistui vuoden aikana noin 120 tuutoria ja järjestökoulutukseen liki 50 opiskelijayhdistysaktiivia. Keväällä pidettiin kv-tuutorikoulutus. Opiskelijakunta oli mukana suunnittelemassa uutta Savilahden kampusaluetta. Opiskelijakunta osallistui Kuopion paikallisliikenteen opiskelijalippukampanjan toteuttamiseen. Kampanjan aikana opiskelijat saivat Kuopion Liikenteen kuukausilipuista tuntuvan alennuksen. Opiskelijakunta oli hakemassa YTHS-pilottihanketta Kuopioon yhdessä Savonian, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kaupungin ja YTHS:n kanssa. Opiskelijayhdistysten kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä Winterfest- ja Kauppakadun Improbatur -tapahtumien sekä opiskelijakorttikuvausten ja jäsenrekrytoinnin merkeissä. Hyväntekeväisyystapahtuma ystävänpäivä-keilaus järjestettiin toista kertaa yhtä aikaa Iisalmen, Kuopion ja Varkauden keilahalleissa. Samoin vapputapahtuma WappuSAVOTTA järjestettiin jo toista kertaa sairaalakadun kampuksella, josta siirryttiin lakittamaan Minna Canthin patsas. Järjestäytymisaste oli alkuvuonna 2011 noin 80 % läsnäolevistä tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevista Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja kohosi syksyllä n. 89 % jäsenmäärän noustua yli opiskelijaan. Suhteellinen jäsenmäärä kasvoi kiitettävästi ja toimikaudelle asetettu 75 % järjestäytymisaste täyttyi mainiosti.

18 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 8 Ammattikorkeakoulun talous Taloushallintopalvelut Taloushallintopalvelut tuotti ydinprosesseille ja tukipalveluille niiden kannattavuutta ja tuottavuutta nostavaan ohjaukseen tarvittavan taloustiedon pääosin keskitetysti. Taloushallinnon palveluiden tuottavuuden vahva parantaminen aloitettiin uusilla sähköisillä taloushallinnon ratkaisuilla, uudella laskentajärjestelmällä ja matkalaskuohjelmistolla; niiden hyödyt alkavat näkyä käyttöönoton myötä vuodesta 2012 alkaen. Taloushallinnon laskentajärjestelmää suunniteltiin ja kehitettiin vuonna 2011 siten, että se mahdollistaa lisääntyvän yhteistyön ISATin puitteissa. Ammattikorkeakoulun talouden ja kuntayhtymän talouden esittämisen erot: Toiminta- ja tulosraportissa (TOTU) esitetään Savonia-ammattikorkeakoulun käyttötalouden kokonaisuus, osaamisalueet ja kehittämis- ja palvelukeskus. Talouden perusteet ovat ammattikorkeakoulun osalta (toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma, TOKSU ja sitä vastaava toteumaraportti, TOTU) ja ylläpitäjä kuntayhtymän osalta (toimintasuunnitelma- ja talousarvio, TSTA ja sitä vastaava toteumaraportti toimintakertomus ja tilinpäätös, TKTP) yhteneväiset. Pääerona on, että TOTU (ja TOKSU) ovat yksityiskohtaisemmat kuin TKTP (ja TSTA) siltä osin, että TOTUssa esitetään osaamisalueiden tason talous ja kehittämis- ja palvelukeskuksen talous ja investoinnit yksityiskohtaisemmin. 8.1 Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna 2011 Tilinpäätös, talous ja rahoitus Talouden suunnittelussa ja toteutumassa kuntayhtymän tasolla ja samalla myös ammattikorkeakoululle keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään investointien tulorahoitusta ja lainanhoitokatetta. Osa näistä terveen talouden mittareista toimii tavallaan vain tärkeänä taustana amk:n taloudelle. Mittarit on esitetty erikseen TOTUn liitteissä 1 ja 2. Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän talous ja rahoitus olivat vuoden 2011 aikana ja osalta terveet ja hyvässä kunnossa. Tämä toteuma on nähtävissä talouden mittareista, vaikkakin joidenkin kohdalla oli jättämää tavoitteesta. Savonia sai vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) yksikköhintarahoitusta hieman enemmän kuin oli ennakoitu (ennakoitu 44,2 milj. euroa, toteuma 44,3 milj. euroa) ja läsnä olevia opiskelijoita oli hieman enemmän kuin on rahoituksen opiskelijamäärä (taulukko

19 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 alla). Kokonaisuudessaan toimintatuotot ylittivät hieman budjetoidut tuotot, mutta T&K:n ja maksullisen palvelutoiminnan volyymi jäi hieman tavoitteesta. Vuoden 2011 opiskelijamäärän ja yksikköhintarahoituksen määrä oli seuraava: Savonia: arvio opiskelijamääräarvio ja toteuma opiskelijamääräarvio ja toteuma Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, euroa brutto Savonia: toteuma Henkilöstömäärän kehitys vuosina Lkm (31.12) 2011 Htv (OKM) TSTA2011 Lkm TSTA2011 Htv 2010 Lkm (31.12) 2010 Htv (OKM) TSTA2010 Lkm TSTA2010 Htv Henkilöstöryhmä Opetushenkilöstö , , TKIhenkilöstö , , Muu , , henkilöstö Yhteensä , , Kuntayhtymän henkilöstömäärän kehitystä seurataan lukumäärän ja henkilötyövuosien perusteella eri henkilöstöryhmissä. Kokonaishenkilöstömäärä poikkileikkauspäivänä oli 612 henkilöä. Määrään sisältyy kaikki kuntayhtymään tuolloin palvelussuhteessa olleet henkilöt riippumatta palvelussuhteen kestosta ja työajasta. Heistä virka-, opinto-, vuorottelu- tai perhevapaalla oli vuodenvaihteessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 42 työskentelee osa-aikaisesti ja osa-aikaeläkkeellä olevia on 32, yhteensä 74 osa-aikaista työntekijää eli 12 % koko henkilöstöstä. Henkilöstön lukumäärä koko kuntayhtymässä on kasvanut kahdeksalla henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärän kehityksessä ei kuntayhtymätasolla tapahtunut juurikaan muutosta edellisvuoteen verrattuna. Yksikköjen välillä henkilöstön lukumäärän kehityksessä on eroja. Merkittävimmin henkilöstön lukumäärä on kasvanut kehittämis- ja palvelukeskuksessa, liiketalouden Kuopion yksikössä ja Tekniikan Kuopion yksikössä ja vastaavasti eniten vähentynyt Kuopion Muotoiluakatemiassa ja Tekniikan Varkauden yksikössä. Henkilöstömäärän kasvu johtuu osittain erilaisilla virka- ja työvapailla olevien henkilöiden sijaisiksi palkatuista henkilöistä sekä vakinaisen henkilöstön osa-aikatyöstä johtuneesta tilapäisen lisähenkilöstön tarpeesta. Tekniikan ja liiketalouden yksiköissä kyse on myös määräaikaisen TKI-henkilöstön palkkaamisesta uusiin projekteihin. Opetushenkilöstön määrässä muutokset kaikissa yksiköissä ovat yksittäisiä ja koko kuntayhtymässä opetushenkilöstön määrä on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna. Aloituspaikkaleikkausten vaikutukset opetushenkilöstön määrään näkyvät eniten kulttuurialalla muotoilun ja graafisen viestinnän koulutuksessa, jossa opetushenkilöstön

20 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) / 38 määrä on vähentynyt viidellä henkilöllä vuoden aikana. Tekniikan Varkauden yksikössä henkilöstömäärän vähennys johtuu lähinnä projektien päättymisestä johtuvasta määräaikaisen TKI-henkilöstön määrän vähenemisestä. Kokonaisuudessaan TKI-henkilöstön lukumäärä oli talousarviossa arvioitua hieman suurempi. Sen sijaan henkilötyövuodet TKI-henkilöstön osalta vähenivät jonkin verran ja vastaavasti kasvoivat muun henkilöstön osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön luokittelun mukaisesti muuhun henkilöstöön kuuluu hallinto- ja johtotehtävissä olevien lisäksi TKI-toiminnan tukihenkilöstö ja opetuksen tukihenkilöstö. TKI-toiminnan tukihenkilöstön osuus muun henkilöstön henkilötyövuosista on 11,88 henkilötyövuotta ja opetuksen tukihenkilöstön osuus 34,21 henkilötyövuotta. Muun henkilöstön lukumäärä väheni edellisvuoteen verrattuna, joskin talousarviossa asetettua tavoitetta ei saavutettu. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2011 asetetusta kokonaistavoitteesta jäätiin siten jonkin verran. Henkilötyövuosien osalta laskenta tapahtuu koko vuoden ajalta lasketun toteuman perusteella, joka ottaa huomioon mm. osa-aikaiset, tilapäiset ja määräaikaiset palvelussuhteet toteutuneena vuosityöaikana. Palkkakustannukset ilman henkilöstösivukuluja nousivat edellisvuodesta 1,5 %, josta palkankorotusten osuus oli keskimäärin 1,3 %. Henkilötyövuosien lievä kasvu vastaa siten palkkakustannusten kasvua. Rakenteellisen kehittämisen ja talouden sopeuttamisen vaatimukset merkitsevät henkilöstö- ja osaamistarpeen uudelleen arviointia. Henkilöstösuunnitelman valmistelu käynnistettiin henkilöstövaikutusten arviointia varten ja sopeuttamistoimien toteuttamiseksi tulevalla strategiakaudella. Henkilöstöasioiden sähköistämistä koskeva järjestelmähankinta toteutettiin vuonna Järjestelmän käyttöönotto parantaa osaltaan henkilöstötietojen hallintaa ja seurantaa ja siten tukee myös henkilöstösuunnittelua. Osaamispääoman varmistamiseksi toteutettiin osaamiskartoitukset, jotka toimivat osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin perustana. Ammatillista kehittymistä ja hiljaisen tiedon siirtymistä tukemaan käynnistettiin ISAT-yhteistyössä mentorointiohjelman valmistelu. 8.2 Ammattikorkeakoulun talouden hallinta Savoniassa on asetettu talouden ja rahoituksen suunnitteluun, ohjaamiseen ja seuraamiseen muutamia keskeisiä talouden tavoitteita ja mittareita ja Savonia raportoi niiden ja vain kuntayhtymän tasolla kaikkien KiLan kuntajaoksen ammattikorkeakoulun toimintaan soveltuvien talouden mittareiden toteumat (kuntayhtymän mittarit liitteenä). Talouden strategiset mittarit, niiden tavoite ja toteuma esitetään kohdassa tuloskortti ja tuloksellisuusmittarit (taulukko). Muut soveltuvat mittarit ja taustamittarit esitetään tässä talousosassa ja sen liitteissä. Talouden (TOKSUn) ja talousarvion sitovuustasojen toteutuminen Ammattikorkeakoulun hallitus: Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot