Kuntouttavaa asumispalvelua Etelä-Pohjanmaalla -seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttavaa asumispalvelua Etelä-Pohjanmaalla -seminaari"

Transkriptio

1 Kuntouttavaa asumispalvelua Etelä-Pohjanmaalla -seminaari Kuntotuttavan palveluasumisen kehittämisen kriteerit Kyselyn tuloksia Omaisneuvoja Simo Lamminsivu

2 Käsitteet: Omaisneuvoja Simo Lamminsivu

3 - Kuntoutuminen Kuntoutujan oma kehitysprosessi, tavoitteena toteuttaa omalle elämälle asetetut tavoitteet ja lisätä kykyä toimia menestyksekkäästi ja tyytyväisenä elinympäristössä

4 - Asumispalvelu Sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain nojalla kunnan itse tuottamaa tai ostamaa palvelua kuntoutujalle - Asumisen tulisi olla sellaista joka täyttää kenen tahansa asumisen peruskriteerit - Asumispalvelu on kodinomaisessa ympäristössä tapahtuvaa asukkaan omaa muutosta ja kuntoutumista tukevaa toimintaa

5 Mitä on kuntouttava asumispalvelu? Vanhimpia mielenterveyspotilaiden kuntoutusmuotoja. Kuntouttavassa asumispalvelussa varsinainen kuntoutustyö on ihmisten, tässä tapauksessa henkilökunnan, tekemää työtä. Laadukas asumispalvelu edistää kuntoutujan toimintakyvyn parantumista

6 Kuntouttavan asumispalvelun edellytyksenä ovat riittävät resurssit, asumisolosuhteet, toiminta ja asenteet (Nordling 2013)

7 Erika Anttinen ja Markku Ojanen (1984,286) ovat todenneet, että askel askeleelta etenevä ja normaalisuuden tavoitteeseen pyrkivä kuntoutus edellyttää: - Aukotonta pieni-porrasteista kuntoutuspalveluiden järjestelmää - Joustavaa, ei-virkavaltaista toimintaa

8 - Yksilöllistä ja yhteisöllistä työotetta - Etenevään kutoutumiseen pyrkimistä, missä myös takapakit sallittuja - Eri osapuolten konsensusta kuntoutujan prosessista, johon esim. koulutuksen ja työnohjauksen avulla päädytään

9 Kyselyn taustaa - Omaisten yhteydenotot - Huolestuneisuus, varsinkin siitä ettei kuntoutujan fyysisen kunnon ylläpitoon kiinnitetä riittävästi huomiota - Jämähdetään, laitostutaan, nykyiset asumispalveluyksiköt muuttumassa ent. B-mielisairaaloiksi - Syynä pidettiin usein henkilökunnan riittämättömyyttä

10 Yhdistyksen edunvalvontaryhmässä keskusteltiin asiasta ja päätettiin suorittaa kysely yksiköissä. Jotta tasapuolisuusperiaate säilyisi, päätettiin käyttää Kuntouttavan palveluasumisen kehittämisen kriteerit - kyselylomaketta

11 KYSELYLOMAKE - Kyselylomake on laadittu yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen, EPSHP:n, Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n ja Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa. - Tarkoitettu työkaluksi ja käyttöön kuntoutujille, heidän omaisille/läheisille, palveluiden ostajille ja tuottajille sekä lääninhallitukselle kehittämis- ja arviointivälineeksi.

12 Miten? - Länsi-suomen lääninhallitukselta saatiin lista palveluntuottajista - Sosionomi-opiskelija / työntekijä otti yhteyttä yksikköön ja sopi tapaamiset. - Pyrittiin alueelliseen kattavuuteen, eri seutukunnat, 2-vuoro/3-vuoropaikat (palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen), eri palveluntuottajia, uusia ja vanhoja yksiköitä

13 - Kaikki yksiköt joihin otettiin yhteyttä, lähtivät mukaan - Helppo - ei lomaketta vaan tultiin haastattelemaan - Suurimmassa osassa vastaajana vastaava ohjaaja tms., jossakin ohjaaja ja muutamassa mukana enemmän vastaajia esim. toiminnanjohtaja, palvelujohtaja jne. - Melkein kaikissa yksiköissä kysyttiin halutaanko haastatella myös asukkaita, mutta - Haastateltiin työntekijät; haluttiin tietää kuntouttavuudesta, ei ollut tyytyväisyyskysely

14

15 - Kysely suoritettiin huhti - syyskuussa yksikköä - Kyselyn vastaukset kokosi Satu Mäki-Fossi sosiaalityön opintojen harjoittelujaksolla. - Kyselyn tuloksista tehtiin juttu Labyrinttilehteen sekä tieteellinen artikkeli.

16 Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä max. 6p. Omaisneuvoja Simo Lamminsivu

17 Kuntoutujan kuuleminen (suluissa tulos x määrä/ 13 yksiköstä) Kuntoutussuunnitelma on tehty kuntoutujan ja hänen omaistensa tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Kirjattava kuntoutussuunnitelmaan, jos kuntoutuja ei halua omaisia mukaan. 7/13 Kuntoutussuunnitelma annetaan kuntoutujalle itselleen. 10/13 Kuntoutujan toiveet kirjattu, ketä omaisten lisäksi haluaa mukaan kuntoutussuunnitelman tekoon ja tarkistukseen. 4/13 Yksikössä yhteystiedot oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista ja vapaaehtoisjärjestöistä 9/13

18 Yhteistyö on järjestetty omaisten, viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa Yksikössä on kirjattu toimintamalli yhteistyöstä: omaisten, järjestöjen, kunnan ja yhteistyön kannalta keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 4/13 (Viranomaisyhteistyön) Toimintamallin toteutuminen kirjataan kunkin asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan. 5/13

19 Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut max 4 p. (Kakkoskohdasta tultava 2 pistettä mikäli toiminta kuntouttavaa.) Omaisneuvoja Simo Lamminsivu

20 Kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin toimintoihin, joista tiedot nähtävillä asiakasperehdytyskansiossa tms. 11/13 Päiväohjelman kuntouttava sisältö ja kuntouttavat toimintaedellytykset: käytännön tietojen ja taitojen harjoitus, osallistuminen oman psyykkisen kyvyn mukaan, vuorovaikutustaitojen harjoittelu, vastuunotto elämästä, viikko-ohjelma (1p.), kuntouttavia ryhmätoimintoja arkipäivisin ja kuvaus niiden sisällöstä (1p.). 7/13 Toiminta-ajatuksessa kuvataan toiminta kuntouttavaksi tai toimintakykyä ylläpitäväksi toiminnaksi. 11/13

21 Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista max. 3 pistettä Omaisneuvoja Simo Lamminsivu

22 Huoneen varustetaso (oma lukittava huone + wc ja suihku) ja mahdollisuus halutessaan saada huonetoveri. 6/13 Paloturvallisuuden normit täyttävä sammutusjärjestelmä, vuosittaiset palo- ja turvatarkastukset. Säännölliset palo- ja pelastusharjoitukset. 6/13 Avun tarve yöaikana järjestetty ja siitä tieto kuntoutujalla. Ympärivuorokautinen hälytyspuhelinjärjestelmä. 13/13

23 Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät kuntoutujien tarpeiden mukaan max. 4 pistettä Omaisneuvoja Simo Lamminsivu

24 Henkilöstön kokonaismäärä suhteessa kuntoutujamäärään suositusten mukainen. Tehostetussa palveluasumisessa 0,40-0,80 työntekijää kohden ja palveluasumisessa 0,30 työntekijää kuntoutujaa kohden. Ympärivuorokautisessa toiminnassa henkilökuntaa öisin, työvuorolista kaikkien nähtävillä. 12/13 Henkilökunnalla on sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan koulutus. 13/13 Yksikön koulutussuunnitelma tehty kirjallisena ja se liitetään toimintakertomukseen. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma, yksikkökohtainen koulutusrekisteri. 6/13 Lakisääteinen työnohjaus järjestetty. Työnohjaajan nimi ja työnohjauskerrat kirjataan toimintakertomukseen. 1/13

25 Palveluiden arviointia ja laatua kehitetään max. 3 pistettä Omaisneuvoja Simo Lamminsivu

26 Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan ja arvioidaan vähintään 2x/v. 10/13 Palautekyselyt tehdään vähintään 1x /v niin, että palautetta kysytään kuntoutujilta, omaisilta, henkilökunnalta, hoitavalta taholta ja kunnalta. Tulokset käsitellään yhdessä edm. tahojen kanssa. 6/13 Palautekyselyn pohjalta tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma asioiden korjaamiseksi, kirjataan toimintakertomukseen ja toimitetaan lääninhallitukselle. 6/13

27 Tuloksia: 3 yksikköä 13:sta täytti kriteerit eli toiminta on kuntouttavaa

28 2 yksikköä 13:sta saisi korjauskehotuksen ja uudelleentarkistuksen

29

30 Kehittämisehdotus: - Yritysten eri yksiköt kokoavat hyvät omaiskäytännöt/toimintamallit (yhdessä omaisyhdistyksen kanssa), jolloin hyviä malleja voi levittää laajemmin.

31 Esimerkki toimintamallista omaisten/läheisten huomioimisessa.

32 - omaisen/läheisen kanssa tutustumaan yksikköön - yhteydenpito kirjeitse yms. omaisiin/läheisiin 2 x v -omaisten kutsuminen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien tekoon ja tarkistukseen - kyselyt omaisille -omaistenillat (kyselyn tulokset ja toimenpiteet) - yhteinen tapahtuma (kesällä grilli-ilta ja talvella pikkujoulut) - omaistoimikunta

33 Rohkeasti yhteyttä omaisyhdistykseen, yhdessä voidaan kehittää omaistoimintaa/omaisten huomiointia.

34 Kysymyksiä? Ideoita pohdintaa

35 KIITOS JA HEI

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä

Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Moilanen Aija, ARvire Ky ja Laine Maarit Terveyskunto Oy Kannattavaa kumppanuutta ja kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjä Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella hankkeessa kuntouttavalla

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot