Squash-lehti on Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Squash-lehti on Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa."

Transkriptio

1

2

3 Päätoimittajalta Juha Saarentaus Lehden tekijät Taas eletään mielenkiintoisia aikoja. Talouden taantuma tuntuu kääntyvän ja pääministerin ajojah on saavu anut jälleen uuden tason. Ma parka. Jonkin verran on leh en palstoilta saanut aiheesta irti jotain todentuntuistakin. Pääministerimme on innokas rakentaja. Onneksi hän ei ole ainoa, vaan muitakin asiasta kiinnostuneita on liikkeellä. Jo käy öön ote ujen Kauniaisten ken en lisäksi on pääkaupunkiseudulla käynnistymässä jälleen uusia rakennushankkeita. Ruoholahden hallihanke etenee ja Taliinkin on syntymässä uusi pelipaikka. Tosin näissä ei ole vielä viimeistä sanaa sano u, mu a hyvältä näy ää. Kun kasvava junioripelaajajoukko tulee maksukykyiseksi harrastajaksi, eivät he jää tyhjän päälle kuten edellinen sukupolvi. Ja tuo kasvaminenhan tapahtuu muutamassa vuodessa. Squash-lehden tavoi eena on väli ää harrastajille etoa ja tunnelmia pelistä, pelaamisesta ja kaikesta muustakin harrastuksen mukanaan tuomasta. Harrastusleh on sikäli mielenkiintoinen media, e ä se jää usein väli ämään lanne etoa vielä vuosienkin jälkeen. Ullakolta saa aa löytyä tunnelmia omasta nuoruudesta tai vaikka kuvia isästä paljon nykyistä hoikempana. Tehtävämme on siis luoda elämyksiä nyt ja myös tulevaisuudessa. Lehteä tehdään pääosin talkoovoimin. Varsinaisia edotuksen amma laisia ei toimitusjoukossamme ole ja niin sisällön kasaaminen kuhunkin lehteen onkin avustajakunnan motivaation varassa. Vakioavustajien lisäksi mukana on ollut lapäisempää työvoimaa ja ilokseni olen voinut todeta ihan omaehtoisiakin lähestymisiä ju uaineistojen muodossa. Mu a aina välillä loppuu happi innokkaaltakin avustajalta ja silloin tarvitaan vil ketjusta lisävoimia. Monella meistä on varmasti jotain sano avaa harrastuksestamme. Se voi olla tunnelmia tai tuntoja, kokemusta tai näkemystä tai ukkaa informaa ota seuratoiminnasta, omasta tai toisten pelistä. Pelikausi on alussa. Nyt kanna aa o aa pelikassiin mukaan myös pelikynä ja tulla mukaan talkoisiin. Otan mielellään vastaan niin lyhyitä kuin pidempiäkin ju uja. Squash on saanut oman opposi onsa. Anonyyminä kirjoi eleva ne leh Pel kii purkaa frustraa otaan pikkuhiljaa jo vakiintuneella tyylillä. Kaikki on pielessä, kurjaa ja mälsää eikä kukaan osaa mitään. Miksei kaikki ole niin kuin ennen, kun oli kivaa ja sentään jotenkuten pärjä inkin? Opposi opolii kot pistävät kaiken energiansa yhteen asiaan. Pääministerin kaatamiseen. Mitähän tapahtuisi, jos tuosta energiasta käyte äisiin edes pieni osa tarpeellisten asioiden eteenpäin viemiseen? Samanlaisen vies n voi lähe ää Pel kii lehden toimitukselle. Jos haluat viedä suomalaista squashia eteenpäin, suuntaa energiasi asioihin joilla voi olla merkitystä tavoi een kannalta. Sellainen voisi olla esimerkiksi jokin ajatus tai ehdotus. Korjaus squash-lehden nro 2/2009 etoihin. Sivun 28 jutun Squashia mailapelikurssilla kirjoi ajana toimi Lo a Vuorelan sijasta squashliitossa työharjoi elussa ollut Mäntän ylästeen 8.luokkalainen Henriikka Naapi. Pahoi elemme virhe ä. Squash-lehti on Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittaja Juha Saarentaus Taitto Tomi Niinimäki Tätä numeroa avustivat Leo Hatjasalo, Markku Hyrske, Jarkki Jaakkola, Markku Kais nen, Jarmo Karjala, Tiina Koivu, Krister Koivula, Heikki Kononen, Kyös Mustonen, Tomi Niinimäki, Jukka Nummi, Nalle Parmonen, Pe eri Repo, Poku Salo, Tommi Tapola, Jari Tuomi, Olli Tuominen, Lo a Vuorela. Julkaisija Suomen Squashlii o ry, Radiokatu 20, SLU puh. (09) fax (09) Ilmoitukset, aineistot ja osoitteenmuutokset Suomen Squashlii o Tj Markku Hyrske Juttuehdotukset Päätoimi ajalle Paino Paintek Pihlajamäki Oy, Helsinki ISSN Etukansi Tennishuippu Jarkko Nieminen kävi kentällä Heikki Konosen kanssa. Kuva: Alejandro Lorenzo. Seuraava numero kolahtaa postiluukuista joulukuussa Päätoimi ajalta 3 Puheenjohtajalta 4 Toiminnanjohtajalta 5 Suomen Squashlii o edo aa 6-7 Päivyri 8-9 News 10 Juniorit esi elyssä 11 Kononen 12 Ohjeita PSA-kisan järjestämiseksi 13 Miehiä huipulla 14 Naisia huipulla 15 Tapahtumakalenteri Bri sh Open Nalle squashin mekassa 21 Lajin persoonat SM-liigakatsaus Puhdas urheilu 27 ESRC:n naiset

4 puheenjohtajalta Leo Hatjasalo Yhteistyö on nyt avainsana! Olen saanut seurata ja analysoida lajiimme lii yvää toimintaa liiton puheenjohtajan roolissa nyt hieman yli puoli vuo a. Tutustuessani Suomessa ja osi ain myös maailmalla tapahtuvaan squash-toimintaan olen samalla kriittisesti pohtinut, miten squashin kansallinen pelaajamäärä olisi mahdollista kääntää nousuun. Miten saisimme niin lapset, nuoret ja aikuisetkin kiinnostumaan squashista? Mikä olisi oikea tapa saada uusi sukupolvi hakeutumaan tämän reilun pelin pariin ja innostumaan siitä vieläpä pysyväs? Voimme löytää monia syitä pelaajaja harrastelijakatoon, mu a jos emme lopultakin ryhdy yhdessä talkoisiin lajin puolesta squashin kansallinen la saa aa ajautua vieläkin huonompaan suuntaan. Tässä, todellisessa talkootyössä yhteistyö Squashliiton, seurojen ja halliyri äjien välillä on ensisijaisen tärkeää. Tämän lisäksi kiinnostuksen herä ämiseen kaikilla rintamilla tarvitaan jatkuvas uusia innova ivisia keinoja, ja etenkin vies nnän ja median työkaluja. Olemme liiton hallituksessa pää äneet kutsua koolle kaikki Suomen squash-seurojen puheenjohtajat. Kokoontumisen myötä on vihdoin aika avata keskustelu siitä, mitä Suomen squashille on tehtävissä. Pyrimme näin selvi ämään, miten seurojen ja liiton välistä työtä ja kommunikoin a voitaisiin ratkaisevas kaikilla toiminnan tasoilla tehostaa ja parantaa. Kehitys on väl ämätöntä lajin yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Olemme ehdo aneet squash-seurojen puheenjohtajille yhteistä tapaamista liiton edustajien kanssa Tampereen kisojen yhteydessä Toivon henkilökohtaisesti runsasta osano oa niin seuratapaamiseen kuin itse kilpailuihinkin. Yksi lajimme harrastamiseen liittyvä ajankohtainen huomio koskee harrastuspaikkoja. Tosiasia on, e ä seurat ja niiden pelaajat tarvitsevat toimivia liikuntapaikkoja, halleja ja ken ä harrastaakseen lajia sen kaikissa muodoissaan. Tässä astuvat kuvaan maamme halliyri äjät, jotka ovat squashin arvoketjun äärimmäisen tärkeä toiminnallinen osa. He eivät harrasta hallitoimintaa vaan ovat yri äjiä sanan täydessä merkityksessä. Toimintakauteni aikana olen tavannut muutaman heistä ja luulen nyt ymmärtäväni paljon paremmin myös heidän tarpeitaan ja toiveitaan squash-liiketoiminnan suhteen. On eri äin haastavaa pitää tasapainossa mahdollinen kasvava pelaajajoukko suhteessa hallien pelipaikkoihin, kun huomioidaan vielä väestön ja pelaajien hajonta maassamme. Kun tarkastelemme yleisimpiä mailapelejä, kuten tennistä, sulkapalloa ja squashia, on hieno asia, e ä meillä on mahdollisuus jo lapsena kokeilla monia eri lajeja ja sitoutua niistä itselle parhaiten sopiviin. Lajiliitot em. mailapelien taustalla ovat niin Suomessa kuin maailmallakin merkittävässä asemassa lajien tilasta huoleh misessa. Halutessaan heillä on mahdollisuus viedä eteenpäin ja edistää lajeihin liittyvää kansallista urheilu- ja liikuntatoimintaa. Uskon vahvasti, että tulevaisuudessa tällainen lajien yli ulottuva, seurojen ja liittojen yhteinen ja monipuolinen toiminta kaikilla tasoilla on omiaan lisäämään yleises niin squashin kuin muidenkin mailapelien suosiota Suomessa. Tarvitaan siis konkree sia tekoja niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin tasoilla. Monipuolista ja innova ivista, innostavaa osaamista on aivan varmas olemassa niin seurojen, hallitoiminnan kuin squash-liittommekin yhteydessä. Yhteinen ja maailmanlaajuinen Squashhaasteemme huolimatta siitä, että Squash olympialajiksi vuonna 2016 koki valite avas takapakkia ei ole sammunut eikä pysähtynyt. Uskon vakaas, että jonain lähitulevaisuuden päivänä squash, muiden arvoistensa yksilömailapelien joukossa lunastaa paikkansa olympialajina ja saamme vihdoin nähdä suomalaistenkin pelaajien menestyksen. Tällainen tulevaisuus edelly ää kuitenkin, e ä pidämme yhdessä huolen kansallisen squash-toimintamme kasvuedellytyksistä sen kaikilla rintamilla. Toivotan teille kaikille squash-toimintaan osallistuville hyvää syksyä ja edelleen pysyvää intoa harrastaa, osallistua ja viedä lajiamme koh uusia haasteita. 4

5 Toiminnanjohtajalta Markku Hyrske Valtionavustus ja mailapelien välinen yhteistyö Val onavustusten kokonaispo nousee avuste aville liikuntajärjestöille taas ensi vuonna n. 10% ns. Veikkausvoi ovarojen jakosuhdelakia seuraten. Samaan aikaan OPM pyrkii, kuten muutkin viranomaistahot, vähentämään ja selkiy ämään avustustoiminnan työtä ja byrokra aa. Tähän lii yen liikuntajärjestöjen avustuskriteerit ukentuvat 2012, jolloin uusi Liikuntalaki astunee voimaan. Suomen Squashliiton tavoi eisiin on pitkään kuulunut vähentää riippuma omuu a OPM:n jakamasta Val onavusta omaa varainhankintaa lisäämällä. Nykyisessä globaalissa lamassa bisneksen kasva aminen on ollut vaikeaa lähes kaikilla yhdistyksillä ja niin meilläkin. Kulumme on budjetoitu kuluvalla vuodella euroon ja Val on perusavustus on siitä 72%, mikä on korkea. Uusi Liikuntalaki aiheuttaa paineita pienille lajiliitoille ja niin squashillekin. Olennaisimmissa volyymikriteereissä, jäsenmäärissä, olemme alakynnessä. Minimi 40 toimivaa jäsenseuraa ja henkilöä seuroissa, on kova haaste saavu aa reilussa kahdessa vuodessa, kun lukumme olivat vuoden 2008 lopussa 30 toimivaa jäsenseuraa ja vajaat jäsentä seuroissa. Tosin liitollamme on eduksi katsottavia laatuetuja, kuten, valtakunnallisuus, kansainvälisyys ja kansallinen merki ävyys - n villiä harrastajaa ja alakoululaista kaudessa Juniorikampanjassa. Lisäksi Reilu peli, josta olemme lajissamme ylpeitä. Se näkyy doping-ongelma omuutena, kaverin huomioon o amisessa peliken llä, mu a myös joka päivä lajikeskusteluissa sekä -töissä yhteen hiileen puhaltamisena ja intona. Teho omuu a ja byrokra aa OPM pyrkii vähentämään myös muilla keinoin kuin äsken kerrotulla. Esimerkiksi samankaltaisten lajilii ojen toivotaan yhdentyvän ja siihen voidaan osoi aa taloudellisia porkkanoita. Uudet ja nuoret yksilöyksilömailapelilajit kuten Suomen Racketlonlii o ( neljän mailan peli ) ja Suomen Padel-yhdistys (Meksikosta lähtöisin oleva tenniksen tyyppinen peli, jossa seinät rajoina), ovat erityisen ukassa lanteessa, kun lajiväellä on halua kehi yä ja laajentua, mu a työtä vauhdi avia avustusta ei kriteerien mukaan juurikaan voi saada. Uudelle lajille tukea OPM:ltä voisi tulla, jos on osana jo avustuksia saavaa ry: tä. OPM:stä Hannu Tolonen on pyytänyt allekirjoittanutta selvittämään näitä mahdollisuuksia yksilöyksilömailapelien kesken, minkä teen ilolla. Samalla voimme kartoi aa vanhojenkin yksilömailapelien synergiaa tuovat mahdollisuudet, mikä on ollut esillä jo aiemmin ko. liittojen tapaamisissa. Squashliiton periaate on aina ollut aloitteellisuus ja yhteistyöhalu, josta pari esimerkkiä. Avauksestamme on seurannut, e ä yhteisiä kärkitason valmentajakoulutuksia yksilömailapeleissä on toteute u jo 80-luvun puolivälistä alkaen, ja kaikki lajit ovat kokeneet ne järkevinä, kun pyörää ei tarvitse keksiä itse uudelleen. Viime kaudella aiheena oli muuten henkinen valmennus. Liikuntapedagokiikan opiskelijoille lasten yksilömailapelien yhteistä metodiikkaopeusta allekirjoittanut on pitänyt mm. Pajulahden Urheiluopistossa ja Rovanimen OKL:ssä, jolloin pääsi etenkin squash myös erikseen esille. Vähän eri sarjassa ja oma lukunsa on kunniapuheenjohtajamme Lauri Taras n panos yhteisissä kansallisissa ja kansainvälisissä urheilu- ja yhdistysasioissa. Selvää on, että eri ihmiset ja tahot osaavat paremmin eri asioita ja näkökulmat sekä kokemukset ovat erilaiset. Jos tämä hyödynnetään, teho paranee. Lajien yhteistyö etenee parhaiten, kun se on luontevaa ja osapuolille hyötyä tuo avaa, mikä koskee niin lii o, alue kuin paikallistasoakin. Paikallistason hyviä esimerkkejä on ESRC, joka järjestää ko hallillaan toimivien yksilömailapeliseurojen yhteistä naisten ja ty öjen kisaa. Kuopion Squash on taas pitänyt näiden lajien yhteisiäjunnuleirejä. ESRC:llä on nuorten valmennuspäällikkö Mannu Salmensaari, jonka työstä osa on sulkapalloseurassa ja näin on saatu kokopäivätyö, jota OPM tukee erillisen valtakunnallisen seuratukiprojek n kau a. Racketlontoimintaa on ainakin MyyrSquashilla ja OSK: lla esimerkkejä rii ää. Liikuntapaikkarakentamisessa ja liikuntapalveluissa lajirajat ovat kadonneet jo ajat si en. Mainio ju u on Grani Tennis ry:n masinoima hanke, josta on syntynyt pari kuukau a si en ava u yksilöyksilömailapelihallina profiloituva keskus, jossa on myös ryhmäliikuntaa ja palau avia hoitoja ja mikä tärkeää, squashia on kaksi ken ää! Lähiliikuntapaikoissa eli lähinnä pihoilla, puistoissa ja lähikoulujen saleissa on yksilöyksilömailapelien osuus vielä minimaalinen. Monipuolisuus on lasten ja perheiden liikunnassa val a ja sitä kehi elemällä on mahdollisuus saada myös ainakin JokaPaikanSquash vauh in

6 Squashliitto tiedottaa Seurojen ja liiton johdon tapaaminen Tampere Openin yhteydessä lauantaina klo Paikkana Hotelli Cumulus Hämeenpuisto, Ra na-kabine, joka on kisahallin Liikuntakeskus GoGo:n yhteydessä. Liitto kouluttaa Koulutusjärjestelmä kaaviona Star na lyhytkurssit (EU-taso I) Squashliiton toimisto järjestää seuroille, halleille ja eri yhteisöille koulutusta omalla ko hallilla. Suosituimpia ovat arki-iltojen tapahtumat tason tuomarikoulutukset (3 h) - Squashin tekniikkaopetuksen perusteet (3 h) vuo ai en lasten squashohjauksen perusteet (4 h) - Lasten taitomerkkisuoritusten valvojan koulutus (1 h) - ilmainen Seuroille osano omaksut ovat seurajäsenille 25 / henkilö ja muille sopimuksen mukaan. Sisältää sähköiset ja kirjalliset materiaalit. Koulutustaso vaiku aa ohjaajien saamiin palkkioihin. Sine seuroilla ryhmien vastuuohjaajien on oltava väjhintäin tason I suori aneita. Squashkoulun ohjaajakurssi pääkaupunkiseudulla la su Leikit ja lasten oheisharjoitteet la klo 10-12, kouluttajana Marja-Leena Salmensaari. Osanottomaksu 15. On mahdollista osallistua pelkästään tähän osioon. Päivä jatkuu ohjaajakurssilla squashsisällöillä, kouluttajana Markku Hyrske. Osano omaksu 40 / pv. Ohjaajakurssi kattaa oppisisällön, joka antaa valmiuksia 6-14-vuo ai en kokonaisvaltaiseen ja monipuoliseen squashohjaamiseen ja ohjaajana itsensä kehi ämiseen. Tarkoite u uusille ohjaajille ja henkilöille, jotka haluavat lasten ja aloi elijoi en ohjauksesta kokemusta. Eräissä ohjaajakoulutuksissa testataan uutena ns. kisällikoulutusta siten, että se tapahtuu juniorien alueleireillä. Niissä koulu aja ohjeistaa kurssilaisia ennen leirin alkua ja tukee harjoitusten kuluessa. Squashvalmentajan kurssi 2+2 päivää (EU-taso II) Keväällä alueleireihin li yen - edotetaan erikseen. Liitto konsultoi Seuratoiminnan kehi ämiseksi järjestämme tapaamisia, joissa yhteises sovitun aihepiirin pohjalta pohditaan seuran kehitysmahdollisuuksia ja käytännön toimenpiteitä. Tukena ovat koetellut eri squashyksikköjen ja mui en lajien esimerkit. Muita asiantun jjoita hyödynnetään tarvi aessa, mm. SLU-aluei en henkilöt, mui en seurojen vetäjät. Palvelu on seuroille maksuton. Mikäli hallissa ei ole toimivaa seuraa, voimme yhdessä hallin johdon kanssa poh a, mi en toiminta voisi käynnistyä. Seura on hallille tapa delegoida kilpailutoimintaa ja asiakashankintaa, lisätä harrastamista, viihtyvyy ä ja liikevaihtoa. Uusien squashken en suunni elu, kent- en remontoin in ja hoitoon liityvissä asioissa tj. Hyrske informoi ja välittää asiantun joi en apua, Kun kyse on vähäisestä ajankäytöstä, konsultointi on ilmaista. Koululaiskampanja on väline alakoululaisten seuraan rekrytoin in. Katso esimerkki Mikkelissä toteutetusta prosessista sivulla 10. Lisä etoja - yhteys Lo a Vuorelaan. Tilaa juniorivälineet liitosta Juniorimailat ja pallot ovat toimiva apuväline lasten squashin opetuksessa ja lajin aloi amisessa. Lii o tarjoaa juniorivälineitä edulliseen hintaan pallot, mailat ja suojalasit. Tarkistakaapa samalla löytyykö halliltanne pallovalikoimasta kaikki Dunlop-pallomallit, Tilaukset toimitetaan pos ennakolla ja hintaan lisätään pos kulut. Dunlop Junior-maila 33 Suojalasit, Dunlop 25 Juniorimaila ja kaksi palloa valinnan mukaan pallon laa kko, pallon malli valinnan mukaan palloa valinnan mukaan 15 Pallovaihtoehdot ovat: Minisquash (lasten iso vaahtomuovinen pallo) Max (aloi elijan iso,kimmoisa sininen pallo) Progress (taitavan harrastajan pisteetön musta pallo) Squashtuki ry:n stipendejä haettavissa ohjaajille ja valmentajille L i s ä t i e t o j a h tt p : / / w w w. s q u a s h. fi/squashtuki/ ja sähköpostina Lumilyhtyarvat taas seurojen tukena myytyä arpaa tuo euroa verovapaata toimintarahaa seurasi kanssaan! h p://www.lumilyhty.fi/ Kysy epäröimättä lisätietoja Suomen Squashliiton toimistosta! Toiminnanjohtaja Markku Hyrske Gsm Järjestösihteeri Lo a Vuorela ma-to gsm lo ILMOITTAUTUMISET LIITON TOIMISTOON VIIKKOA ENNEN TAPAHTUMAA. 6

7 Squashin organisaatiouudistus vai squashorganisaatio uudistuu? Otsikon ensimmäinen osa kuvaa perinteistä ylhäältä alaspäin valuvaa ja käskyte yä pakote a organisaa on uudistamiseen ja muutokseen. Tämä osa vii aa myös monelle kaukaiseen asiaan, joka tapahtuu jossakin etäällä jonkun toisen suunni elemana tai määräämänä. Otsikon jälkimmäinen osa on huoma avas posi ivisempi ja sisältää oman halun ja sitoumuksen uudistua ja muu ua. Lisäksi se osoi aa ak ivista ote a muutokseen sekä kertoo, että muutos on jo lähes alkanut. Otsikon jälkimmäinen osa on squashuudistuksen tavoi eenamme. Keväällä 2009 Suomen Squashliiton uusi hallitus osana strategian uudistustyötä antoi pienelle työryhmälle tehtävän poh a valiokuntatyöskentelytyön uudistamista ja nykyisen valiokuntamallin puu eita. Tehtävää pohdi aessa hyvänä lähtökohtana uudistustyölle oli squashväen oma halu uudistua, squashpelaajien tarpeet ja hallituksen kiinnostus asiaan. Kartoitustyössä tärkeää selvitystyötä on jäsenistön eli seurojen tarpeiden kuuleminen, siksi Tampere Openin yhteydessä hallitus haluaa kuulla seurojen edustajilta näkemyksiä uudistustyön suuntaviivoista. Uudistustyötä tehtäessä emme voi myöskään unohtaa muita tärkeitä sidosryhmiämme. Näin voidaan parhaiten saavu aa haluamamme tavoi eet uudistukselle ja muutokselle. Keskeisiä ehdote uja muutoksia uudistuksessa ovat seuraavat asiat: Valiokunnista tulee toimintaryhmiä. Toimintaryhmien vetovastuu on hallituksen ulkopuolella. Hallituksen jäsenet ovat mukana toimintaryhmissä. Toimintaryhmät palvelevat ja tukevat ak ivises seurojen toimintaa. Toimintaryhmille määritellään selkeät tehtävät, rooli ja tavoi eet, jolloin ryhmän kaikilla jäsenillä ja seuroilla on selvillä se, mitä heiltä odotetaan. Hallituksen ja toimiston rooli ja tehtävät määritellään tukemaan ja sparraamaan toimintaryhmiä. Uudistuksen perustehtävänä on seurojen toiminnan tukeminen, sillä ilman toimivia seuroja ei ole myöskään pelaajia, ja jos ei ole pelaajia, ei myöskään ole seuroja. Yleisenä päämääränä on vuorovaikutuksen lisääminen hallien, liiton, hallituksen, halliyrittäjien ja pelaajien kesken. Uudistustyö hallituksessa jatkuu - ja siirtyy myöhemmin projek n vaa vimpaan vaiheeseen eli itse opera iviseen toimintaan. Uudistusterveisin Jukka Nummi, Suomen squashliiton varapuheenjohtaja

8 Päivyri uutisia meiltä ja muualta Toukokuu Maailmalla viete in jälleen World Squash Daytä ja tämän vuoden teemanahan oli squashin saaminen mukaan vuoden 2016 olympialaisiin. (www.worldsquashday.com) Sopivas Maailman Squashpäivään oli osunut myös meidän Juniori- ja seniori-gp-sarjamme finaali, joka kisa in Helsingin Merihaassa. (www.squash.fi) Henrik Heke Mustonen osallistui Zürichissä käytyyn Seegarten Vi s Openiin selvi äen kaksi karsintakierrosta, mu a häviten si en Unkarin Mark Krajcsacille. (www.squashsite.co.uk ja fi) Ranskan Thierry Lincou pää maanmiehensä Gregory Gaultierin pitkän valtakauden Euroopan henkilökohtaisissa mestaruuskisoissa. Belgian squash-pyhätössä Herentalsissa käytyjen kisojen naisten mestariksi kruunattiin Hollannin Natalie Grinham. (www.squashsite.co.uk) Pienen 3000 dollarin Hemubo Squash Trophyn pääsarjaan suoraan päässeen Ma as Tuomen taival katkesi häviöön heti ensimmäisessä o elussa kakkossijoitetulle Englannin Joe Leelle. (www.squashsite.co.uk) Kesäkuu Kesäkuun Suomi-rankingissa tapahtui viimein jo kauan ennakoitu muutos, kun nuori Henrik Mustonen ohi Ma as Tuomen ja siirtyi kakkospaikalle. Miesten valioon ei noussut uusia nimiä, mu a sen sijaan ryhmän sisällä vaihdeltiin sijoituksia melko paljon. Naisten ykkösenä jatkoi Mikkelin Saara Valtola, valiosta A-luokkaan tipahti ESRC:n Laura Aalto-Setälä ja uutena nimenä valiossa näh in racketlon-taitajamme Michaela Björnström. (www.squash.fi) PSA-rankingin ykkösenä seisoo järkkymä ömänä kuukaudesta toiseen Egyp n Karim Darwish. Ranskan Gregory Gaultier rikkoo egyptiläisrintamaa ja muinoinen listaykkönen Amr Shabana on näistä pudonnut jo neljänneksi. Vielä nihkeämmin menee James Willstropilla, joka nyt tipahti pois kymppisakista, perä 12:nneksi. Olli Tuominen jatkaa sijalla 21, Henrik Mustonen nousi taas kymmenen pykälää sijalle 141 ja Ma as Tuomikin pääsi takaisin kahdensadan paremmalle puolelle. (www.psa-squash.com) Tavallises jo huh kuussa kisattava German Junior Open oli siirtynyt pela avaksi touko-kesäkuun vaihteeseen. Mukana oli yksi suomalainenkin, Kuopion Ma as Hänninen, joka sijoi ui kuudenneksi alle 13-vuo- ai en poikien sarjassa. (german-junior-open.de ja www. squash.fi) Nais-squashin rahakkaampiin turnauksiin kuuluvan dollarin Seoul Openin loppuo elussa Malesian listaykkönen Nicol David vei voiton Englannin Jenny Duncalfista. (www.squashsite.co.uk) Squash-amma laisemme Henrik Mustonen ja Matias Tuomi osallistuivat Tukholmassa 4000 dollarin Scandinavian Openiin. Tuomi pääsi aina toiselle kierrokselle as. (www.swedishsquash.se ja www. squash.fi) Olli Tuominen sai lievitystä kalkkiviivoilla hävitylle Suomen liigamestaruudelle noustuaan joukkueensa Marseillen kanssa Ranskan mestareiksi. (www.squashsite.co.uk) WISPA:n Promotional Tour vieraili tänä vuonna Zürichissä ja Roomassa. (www.wispa.net ja co.uk) Taiwanin pääkaupungissa Taipeissa käytyjen World Gamesien squash-tapahtuman mestareiksi selviytyivät Englannin Nick Ma hew ja Malesian Nicol David. Maini akoon, että kisoissa kilpaili yhteensä 4800 osano ajaa 31 eri lajissa. (www.worldgames2009.tw ja www. squashsite.co.uk) Pienen Hollola Openin loppuo elussa näh in ko hallissaan kisaa hallinneen Henrik Mustosen voitto helsinkiläisestä Hameed Ahmedista. (www.squash.fi) Useita suomalaisiakin senioripelaajia osallistui Saksan Krefeldissä käytyihin European Masters kisoihin. Ainoana meikäläisenä välieriin saakka selviytyi Anssi Mää änen. (masters-em09.squash-events.de ja Heinäkuu PSA:n rankingissa ei ollut näkyvissä liikehdintää, ainakaan kymmenen kärkimiehen osalta. Ollikin seilasi edelleen kahdenkymmenen huonommalla puolella ja Heke ja Ma as sijoilla 147 ja (www.psa-squash.com) WISPA-rankingissa Grinhamin sisarukset vaihtoivat paikkaa sulassa sovussa, Nyt oli Natalie vuorollaan kolmosena, Rachael nelosena. Ranskan mestari Camille Serme on aloittanut hurjan nousun, sijalta 34 suoraan sijalle 24. (www.wispa.net) Heke Mustonen nappasi kirkkaimman pokaalin Pioneer Junior Squash Cupissa Kölnissä. Suomesta mukana olivat myös Espoon Jaakko Vähämaa ja Järvenpään Miko ja Jami Äijänen. (www.pioneercup.de ja fi) Suomalaiset juniorit olivat mukana myös Dutch Junior Openissa samalla vahvuudella kuin edellisellä viikolla Kölnissä. Amsterdamissakin poikien kuninkuusluokan alle 19-vuo ai en voiton vei Henrik Mustonen. (www.djosquash.nl ja Elokuu PSA-rankingin ensimmäiset eivät juurikaan liikahdelleet, suomalaisetkin säilyivät lähes samoilla sijoillaan: Olli 20, Heke 145 ja Ma as 189. (www.psa-squash.com) dollarin Malaysian Openin voiton vei isäntämaan Nicol David. Miesten tuha a dollaria köyhemmän turnauksen paras oli Egyp n Amr Shabana. (www.squashsite.co.uk) Aikaisemmin vuorovuosin pelattu tyttöjen ja poikien MM-kisa muuttui henkilökohtaisen kilpailun osalta jokavuotiseksi. Niinpä myös pojat kisasivat mestaruudesta tänä vuonna. Meidän suuri toivomme Henrik Mustonen koki yllätystappion toisen kierroksen o elussaan Pakistanin Nazir Iqbalia vastaan. Mustonen voi kuitenkin loput neljä o eluaan ja sijoi ui kokonaistuloksissa seitsemänneksitoista. Voiton vei Egyp n Mohamed El Shorbagy. (www.squashsite.co.uk ja fi) Tampereen Squashklubin pitkäaikainen juniorivaikuttaja Eira Oinonen menehtyi rajun sairauden murtamana. (www.squash.fi) Ty öjen MM-kisojen henkilökohtaisen elin vei vain 13-vuo as Egyp n Nour El Sherbini. Hän on kaikkien aikojen nuorin voi aja. Joukkuekisan voiton o Egyp, finaalin kakkosena oli hienoinen yllä äjä Hong Kong. (www.squashsite.co.uk/worldjuniors) Squash ei päässyt lopulta ehdolle uudeksi urheilulajiksi vuoden 2016 olympialaisiin. Kansainvälisen Olympiakomitean äänestykseen Kööpenhaminaan etenivät golf ja rugby. (www.worldsquash.org ja fi) Anssi Mää änen on vali u naismaajoukkueen uudeksi valmentajaksi. (www.squash.fi) Maailman talouden lama iski Nigerian Lagosissa elokuussa pelattavaksi aiottuun dollarin African Openiin. Kahden suurimman tukijan vetäydyttyä oli järjestäjien peruute ava koko kilpailu. Kisan ykkösijoite una olisi ollut maailmanlistan ykkönen, Egyp n Karim Darwish. (www.squashsite.co.uk) Ainoana suomalaisena Odessan tämän vuo sessa PSA-kisassa Black Sea Openissa esiintynyt Henrik Mustonen eteni aina puolivälierään saakka, jossa joutui tunnustamaan saksalaisen Simon Rösnerin paremmakseen. (www.squashsite.co.uk ja fi) Suomen miehet voi vat Ruotsin hieman varamiehisen joukkueen puhtaas 5-0 tämänvuo sessa maao elussa. Myös naiset ja nuoret selvi vät vastustajansa kunnialla. (www.squash.fi ja Henrik Mustonen oli päässyt Suomen edustajana villillä kor lla Kuwaitin World Openin karsintaan, joka käy in St. George s Hillissä Englannissa. Yksikierroksisessa kisassa Heke joutui taipumaan 1-3 Englannin Robbie Templelle. (www.squashsite.co.uk) World Openin tapaan myös Saudi Interna onal turnauksen karsinnat pide in hyvissä ajoin ennen itse kisaa St. George s Hillissä Englannissa. (www.squashsite.co.uk) Euroopan kiertueeseen kuuluva Suomen juniorikisa oli täksi vuodeksi siirtynyt Espooseen ja saanut uuden nimen Finnish Junior Open. Poikien alle 19-vuo aiden luokan voiton vei Ville Hiltunen ja tytöissä paras oli Kris na Mustonen. (www.squash.fi) Olli Tuomisen osallistuminen dollarin Colombian Openiin huipentui välierään, jossa hän koki kuitenkin tappion Australian David Palmerille. (www.squash.fi ja co.uk) Syyskuu PSA-rankingissa näh in uusi kymppi-mies, kun Espanjan Borja Golan nousi ensimmäistä kertaa tälle tasolle, James Willstropkin virkistyi ja palasi yhdeksänneksi. Olli Tuominen oli 18., Heke uransa parhaalla sijoituksella 133. ja Ma as o hiukan pakkia, sijoitus nyt 195. (www.psa-squash.com) WISPA-rankingissa kymmenen ensimmäistä on liikuttavasti paikallaan. Ykkösenä on jo 41 kuukau a ollut Malesian Nicol David, mu a tällä saavutuksellaan hän on vasta naisten sarjan kolmas, edelleen sellaiset nimet kuin Susan Devoy (Uusi-Seelan, 105 kuukautta ykkösenä!) ja Michelle Mar n (Australia, 58 ykköskuukau a). (www.wispa.net) Kansallisen squash-kautemme perinteises avaava Nääs-cup oli koonnut Hämeenpuiston GoGo Kuntokeskukseen yli 60 osano ajaa. Laadukkaassa loppuo elussa kohtasivat Ylivieskan Squashia edustava Henrik 8

9 Juha Saarentauksen kokoama kollaasi Tamperen SMkilpailuista. Mustonen ja ESRC:n Matias Tuomi. Heke vei voiton ja palkintona olleen upean matkapuhelimen. (www.squash.fi) Vuoden tauon jälkeen pysty in jälleen järjestämään perinteinen squashin U.S. Open turnaus. Samannimisen ja samanaikaisesti käydyn tennisturnauksen varjoon hieman jäänyt dollarin kisa oli sijoite u tällä kertaa Chicagoon. Loppuo elussa voiton vei Egyp n Amr Shabana, kakkosena maanmiehensä Ramy Ashour. Olli Tuominen selvisi toiselle kierrokselle, mutta hävisi sitten Australian David Palmerille. (www.squashsite.co.uk ja fi) Matias Tuomi osallistui Ranskan Sannois ssa pieneen 6000 dollarin Super Satellite kisaan. Karsinnasta pääsarjaan edenneen Ma aksen kohtaloksi tuli häviö ensimmäisellä kierroksella Australian Steve Finitsikselle. (www.squashsite.co.uk) Suomen Heke Mustonen oli Kölnin ja Amsterdamin kisojen tapaan myös Nordic Junior Openin kuningas. Myös Järvenpään Miko Äijänen saavu luokkavoiton, alle 13-vuo ai en poikien sarjassa. Suomalaisia pelaajia oli mukana ilahdu avan monta eli 16. (www.squash.se ja Bri sh Openin mestareiksi kruuna in Rachael Grinham (neljännen kerran) ja Nick Ma hew (toinen titteli). Mainittakoon, että naisten ykkössijoite u, Malesian Nicol David koki yllätystappion toisella kierroksella häviten 2-3 Irlannin Madeline Perrylle johde uaan o elua jo 2-0 ja menetettyään si en perä kolme o elupalloa. (www.squashsite.co.uk) Mikkelin Squashin miesten joukkue ja ESRC:n naisten joukkue olivat selvinneet runko-sarjavoi ajina tämänvuotiseen seurajoukkueiden EM-kisaan Ruotsin Göteborgiin Mikkeliläiset selvisivät yhdeksänsiksi ja espoolaiset pykälää paremmin eli kahdeksansiksi. Miesten mestarin nimi oli Aberdeen ja naisten Pontefract. (www.squashsite.co.uk ja fi) Syksyn ensimmäinen Juniori- ja seniori-gp-sarjan osakilpailu kisattiin squash-88:n järjestämänä Espoon Suvelassa. (www.squash.fi) Nettivinkki SquashZAG Väi ää olevansa squashin facebook ja yhdistävänsä kaikki squashin ystävät koko maailmassa. Katsokaa itse. (www.squashzag.com) Jari Tuomi

10 News Mikkelissä uutta potkua juniorikössiin Uusi squashkausi käynnistyi Mikkelissä syyskuun alussa mi avalla juniorikampanjalla. Halliyri äjämme, SportForumin Juha Pekonen ja Squashliiton Lo a Vuorela järjes vät paikallisen Siekkilän ala-asteen luokkien yhden liikuntatunnin pitämisen hallilla teemana tutustuminen squashiin. Mukaan tuli kaikkiaan kymmenen luokkaa, joiden kirjo ulo ui ekaluokkalaisista kuudesluokkalaisiin. Kahden päivän aikana ensituntuman lajiin sai vajaat 200 lasta. Tapahtuman suunni elun ja käytännön toimeenpanon hoi liiton puolelta asiantuntevas Tomi Niinimäki apunaan muutama Mikkelin Squashin ak ivi. Koululaiset olivat erilaisesta liikkatunnista etenkin innostuneita ja myös ope ajilta saatu palaute oli eri äin posi ivista. Kampanjan seuraavana vaiheena oli squashin alkeiskurssi. Sen pohjus Markku Hyrske järjestämällä Mikkelissä yhden iltapuhteen mi aisen intensiivisen ohjaajakoulutuksen. Tälle oli suuri käytännön laus, sillä seura oli rekrytoinut alkeiskurssin vetäjiksi sellaisia seuralaisia (sekä senioripelaajia e ä junioreita), joilla ei ole aiempaa ohjaaja/valmennuskokemusta. Varsinaisen junnualkeiskurssin kävi läpi kolmetoista nuorta, kolme ty öä ja kymmenen poikaa. Mikkelin olosuhteissa harvinaisen suuri osano ajajoukko johtui epäilemä ä aiemmin toteutetusta koululaistapahtumasta. Alkeiskurssi käsi kolme ohja ua harjoituskertaa. Tavoi eena oli tehdä kössi en stä tutummaksi, pitää hauskaa ja ope aa lapset alkuun oikean lyön tekniikan harjoi elussa. Ilmeises asetetut tavoi eet toteutuivat vähintäänkin kohtuullisen hyvin, sillä alkeiskurssilaisista on 8-10 ilmoi autunut halukkaaksi jatkamaan ohja uja harjoituksia. Aloittelevista junnuista ollaan muodostamassa seuralle uudet sekä ty öjen e ä poikien valmennusryhmät. Näy ää siltä, e ä ohjaajakysymys, joka on ainakin Mikkelin olosuhteissa usein juniorivalmennuksen yksi pullonkaula, on tällä erää kunnossa. Liiton tuki sekä koululaistapahtuman e ä ohjaajakoulutuksen järjestämisessä on ollut seuralle eri äin tärkeä. Halliyrityksen ja seuran yhteistyö, joka on myös yksi perusedellytys pitkäjänteiselle juniorityölle, on Mikkelissä perinteises toiminut esimerkillises. Heikki Teräsvirta Mikkelin Squash ry Nääs-Squash Milanossa Heti viime vuoden Dublinin-matkan jälkeen Nääs-Squash oli taas tänä vuonna liikkeellä: Nääsak ivit kävivät avecien kera Milanossa Matkan välivuosistatuksesta huolima a mukaan läh perä 19 aikuista ja kaksi lasta. Pelit Polisquashissa (voi o 7-3), nappiin osuneet säät, maailmankuulu italialainen kei ö sekä viikonlopputurismi Duomoineen takasivat taas onnistuneen reissun. Loistavas onnistuneista järjestelyistä vastasi pitkän linjan Italian-tun ja Ma Asp. Ensi kesänä Nääsaktiivit osallistuvat toivottavasti suuren suomalaisryhmän osana Seniorien MM-kilpailuihin Kölnissä. Seuraava varsinainen Nääs-kohde on haussa vuodelle On uumoiltu, e ä se on olisi joko Euroopassa tai si en kauempana... Krister Koivula Eira Oinonen on poissa Tampereen Squashkerhoa ja suomalaista squashia on kohdannut suuri menetys. Rakaste u, pitkäaikainen juniorivalmentaja, Eira Oinonen, kuoli rajun sairauden murtamana elokuun viidentenä päivänä. Niin kuin mones, asiat tulevat yllättäen. Vielä kevätkauden päättäjäisten aikaan kaikki tuntui olevan hyvin. Si en kesäkuussa salakavala sairaus hiipi Eiran elämään ja hän kävi taistelua pitkin kesää. Mu a tällä kertaa Eiran voimat eivät riittäneet voi oon. Eira oli eri äin pide y ihminen. Lauseet joita olen saanut kuulla tapahtuman jälkeen ihmisiltä; Eira oli aina iloinen, Eira antoi aina neuvoja ja kannus ja Eiralla oli aina aikaa vaikka ede in e ä kalenteri oli piukassa, kuvaavat häntä eri äin hyvin Hän oli aina iloinen ja junioreiden paras valmentaja, äi ja ystävä. Ihme elin Eiran voimia hoitaa TSK:n juniorivalmennusta vuodesta toiseen ihan yksin. Tavoitteemme seuran hallituksessa olikin saada hänelle apuvalmentajia mahdollisimman monta ennen kuin joskus taakka tulee liian suureksi. Tilanne tulikin nopeammin, odo ama a ja lopullisemmin kuin uskoimmekaan. Eiran jä ämää aukkoa ei saada koskaan paika ua eikä tarvitsekaan. Hänen hieno esimerkkinsä ohjaa squashihmisiä jatkossakin. Olemme saaneet juniorivalmennuksen uudelleen käyn in ja siinä on mukana uusia innokkaita valmentajia. Sanonta aina syntyy vanhasta tuhkasta uutta pitää tässäkin asiassa paikkansa. Eiran vaikutus juniorisquashissa oli merki ävä myös valtakunnallises. Hän edisti toimillaan suomalaista squashia konkree ses ja häntä kuunnel in tarkas valmentajana, lajin asiantun jana ja vaiku ajana. Eira oli esimerkki posi ivisesta squashpelaajasta, joka nau kovista ja reiluista otteluista niin kilpailuissa kuin seurapeleissä aina seniorien maaotteluita myöten. Eiralla on seniorisquashissa eniten voite uja mitaleita kuin kellään, SM-joukkuemitaleja löytyy myös useita ja löytyypä lastoista naisten maajoukkue edustuskin vuodelta Myös Eiran amma kin lii yi lapsiin. Pääosan työurastaan hän ohjasi liikuntakasvatuksessa satoja ellei tuhansia lastentarhan ope ajiksi koulu autuvia Tampereen Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen yksikössä liikuntakasvatuksen lehtorina. Eiran Oinosen omaisten toivomuksena on e ä TSK jakaisi vuosi ain Eiran palkinnon. Sen me teemme nöyräs Eiraa kunnioi aen. Jari Hämäläinen Puheenjohtaja Tampereen Squashkerho ry 10

11 Matias Hänninen Juniorit esittelyssä Nimi: Ma as Hänninen Ikä: 12v Seura: SQK Valmentajat: Petri Räbinä ja Toivo Askonen Kuinka kauan olet pelannut squashia ja miten inostuit squashista? Osallistuin kesällä 2006 Kuopiossa joka vuosi järjeste ävään 2-viikkoa kestävään mailapelikouluun. Lajeina olivat tennis, golf, sulkapallo ja squash. Kipinä squashiin jäi kytemään ja niinpä ilmoi auduin SQK:n harjoituksiin joulukuussa Valmentaja Toivo Topi Askonen kannus ja ope minut lajin saloihin Siilinjärven Fontanellan hallilla. Taitojen jo hieman kehity yä osallistuin ensimmäisiin GP-kisoihini talvella 2007 Kuopiossa ja menestystä tulikin mukavas, sijoituin kolmanneksi ja innostus kasvoi en sestään. Seuraavana talvena Topi alkoikin jo puhua Jaffa-Cupiin osallistumisesta ja niinpä ensimmäiset Jaffat nau in jo keväällä Squashia olen siis harrastanut 2,5 vuo a ja kilpaillut talvesta 2007 alkaen. Mikä on mukavinta squashissa? Varmaankin se, että squashissa on ainoastaan itse vastuussa o elun lopputuloksesta. Tietys pelimatkat ovat mukavia kun tapaa muita pelikavereita ympäri Suomen. Maajoukkueleirit viime talvena olivat uusi hieno kokemus. Mitkä ovat tavoitteesi squashin parissa? Päästä edustamaan Suomea EM-kisoihin ja etys siellä hyvä menestyminen. Harjoittelu Normaali harjoitusviikko sisältää squas- hia ja pesistä. Talvella harjoi elin squashia 4 kertaa viikossa. Maanantaisin on kahdet harkat. Ensin päivällä Topin harkat Fontanellassa ja illalla Räbinän Petrin harkat Kuopiossa. Tiistaisin käyn pelaamassa Siilinjärveläisten 19v poikien Teemu Tirkkosen ja Henri Kanasen kanssa. Poikien kanssa saa kovaa pelikokemusta mikä on tosi tärkeää kehi ymisen kannalta. Perjantaisin on vielä Topin harkat Fontanellassa. Käyn myös silloin tällöin pelaamassa oman pikkuveljeni Miskan kanssa. Pesistä treenaan talvella 2 kertaa viikossa. Pesistreeneissä tehdään paljon lihaskunto- ja liikkuvuusharjoituksia mitkä sopivat tosi hyvin täydentämään squashin harjoi elua. Kesällä pelaan pesäpalloa Siipen D- poikajuokkuessa. Pesistä olen harrastanut jo 7 vuo a. Pelipaikkana on useimmiten lukkari tai 2-pol aja. Osallistumme kesän aikana Itä-Suomen aluesarjaan 12 muun joukkueen kanssa ja kesän ehdoton kohokohta on pesäpallon suurleiri, mikä muuten järjestetään tänä kesänä Vihdissä ja Lohjalla , joten tervetuloa vaan katsomaan! Olen harrastanut myös kilpahiihtoa usean vuoden ajan. Kilpailemisen lope n kuitenkin viime talvena. Yleisurheilu on kuulunut myös harrastuksiini ja palkintokaapissa kiiltelee useita piirinmestaruus mitaleja ja pokaaleita menneiltä kesiltä. Vahvuudet ja heikkoudet? Vahvuuksia on ehdo omas hyvä liikkuminen ja nopeus sekä stopparit. Vastustajan pelin lukeminenkin on kehi ynyt menneen talven aikana kovas. Siihen on ollut suurena apuna Teemun ja Henrin kanssa vedetyt kovat pelitreenit. Heikkouksia voisi olla sellaisen kovan peliru inin vähyys ja helpoista katkaisupaikoista pallon tappaminen. Pallon taakselyömisessä on myös paljon paranne avaa mu a se kehi yy koko ajan kovaa vauh a. Mikä on paras saavutuksesi? 6. Sija German Junior Openissa kesäkuun alussa Esikuva OT. Oli kiva pelata Enkkua Ollin kanssa Tampereen SM-kisoissa, kiitos siitä Ollille! Mitä juttuja haluaisit tehdä enemmän liittyen squashiin? Pelimatkoja ulkomaille ja enemmän yhteisiä leirejä muiden seurojen pelaajien kanssa. Terveiset muille squashjunnuille ja harrastajille Tsemppiä kesätreeneihin, syksyllä taas tavataan. Olis kiva nähdä teitä pelaamassa joskus meillä Kuopiossakin. Tulkaa moikkaamaan pesisleirille heinäkuussa. Lo a Vuorela

12 Kolumni Heikki Kononen Pelivuorossa: Jarkko Nieminen Olen menossa pelaamaan squashia Suomen menestyneimmän tennispelaajan, Jarkko Niemisen, kanssa. Tarkoituksena on kysellä Jarkon näkemyksiä squashista ja tietysti tarkastaa, kuinka kumipallo tottelee tennisässää. Pääkallonpaikka, Merihaan Palloilutalo, kumisee tyhjyyttään. Heinäkuinen ilta-aurinko pitää squashväen ulkoilmassa muissa puuhissa. kuva: Alejandro Lorenzo Asenne kunnossa Ennen peliä kyselen Jarkon odotuksista ja ennustuksista siitä, mitä kopissa tulee tapahtumaan. Hän kertoo olevansa innoissaan ja odo aa oppivansa jotain uu a. Pisteitä on turha odo aa, sillä pelimies on pelimies omassa lajissaan. (Allekirjoi anut on varsin imarreltu.) Pelikäsitys on minulle outo, enkä oikein osaa käy ää seiniä hyväkseni. Mu a ainakin asenne a löytyy! Ja se on to a. Jarkko haki palloja ja luudasi ympäri ken ää ihannoitavalla asenteella. Vauh a pelissä on sen verran, e ä ylinopeussakot olisivat aiheelliset. Jos vähänkään tuntee kirjoi ajan pelityyliä, ei ole vaikeaa kuvitella kentällä tapahtunu a revi elyä. Totu eluerän jälkeen pelin taso nousee, ja tennistaituri alkaa ymmärtää myös squashin saloja. Opinkin paljon uu a, nyt kun sain ohjausta ja vinkkejä ensimmäisen kerran elämässäni, Jarkko myhäilee jälkikäteen. Tekniikkaa ja taktiikkaa Passitreenin aikana Jarkko palauttaa pallot viivasuoraan taakse, sekä pompusta e ä volleysta. Jalat toimivat kärppämäisen sähäkäs, ja maila on valmiina. Tennispelaajalle squash on teknises helpompi laji oppia kuin sulkapallo. Toisaalta sulkapallossa ja tenniksessä on sama peliidea. Jarkolla olisi aineksia nousta myös squashissa Suomen huipulle. Geenit sopii mailapeleihin, joten varmas olisin pärjännyt myös squashissa, jos sen olisin valinnut lajikseni. Mailapelit kiinnostavat tenniksen taitajaa yleensäkin. Tykkään peleistä. En tykkää niinkään kilpailla aikaa vastaan tai mitata sen ejä tai metrejä, Jarkko pohdiskelee. Todellinen työmies Jokaisella huippupelaajalla täytyy olla jokin salaisuus menestykseen. Jarkko naurahtaa uteluilleni salaisista harjoitusmetodeista ja viittaa alkuvuodesta kirjoi amaansa kirjaan Pelaamisen lumo. Ei ole mitään salaisuuksia, vain kovalla työllä saavu aa tuloksia. Olen aina ollut tunnollinen treenaaja. Jarkko kertoo harjoi elevansa 3-4 tun a tennistä normaalina treenipäivänä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu noin kaksi tun a fysiikkaa päivässä. Ei sitä paljon muuta ennätäkään päivän aikana tehdä. Lepohetkinä hän rentoutuu kirjan parissa tai musiikkia kuunnellen. Kisamatkoilla myös leffojen katsominen on hyvä keino saada ajatukset pois tenniksestä. Suomen squashjunioreille hän lähe ää tsemppiä harjoi eluun ja ennen kaikkea treeni-iloa. Tärkeintä on e ä nau i siitä, mitä tekee. Täytyy säily ää peli-ilo. Lisäksi pitää olla pitkäjänteisyyttä; tuloksia ei saavuteta viikossa. Itse nau n suunna omas aurinkoisesta heinäkuun illasta squashkopissa hioten todellisen amma pelurin kanssa. Suurkiitokset Jarkolle! Heikki K Kirjoi aja on 7-vuo aana tennisuransa aloi anut ja samalla lope anut nykyinen squashinpelaaja kuva: Alejandro Lorenzo Ennen matsia toivotetaan vastustajalle pelionnea. 12

13 Ohjeita PSA Satelliitti-tason kisojen järjestämiseksi Tässä ohjeistuksessa käsittellään Satellite-tason PSA turnauksia, jotka on tarkoitettu pääasiassa uraansa aloittelevien pelaajien rankingpisteiden kartuttamiseen. Pisteitä saadakseen on pelaajan oltava PSA:n jäsen. Jäsentasoja on useita ja jäsenmaksu määräytyy tason mukaan. tajalle lite ävä osuus. Kilpailuun nimetään pelaajista PSA-pelaajien edustaja, joka toimii yhdyshenkilönä kisajärjestäjien ja pelaajien välillä ja raportoi kisan jälkeen PSA:lle tapahtuman sujumisesta. Kilpailun johtaja Kyösti Mustonen ojentamassa kirjekuorta Hameed Ahmedille kesäkuussa pelatun Hollola Openin palkintojenjakotilaisuudessa. Kisoja suunnitellessa kannattaa varmistaa, ettei samanaikaiseti ole muita turnauksia, jotka saattaisivat rajoittaa osallistujien määrää tai tasoa. Kisan järjestämiseksi on saatava PSA:n hyväksyntä ja makse ava kulloinkin voimassa oleva rekisteröin maksu. Squashlii o osallistuu rekisteröinnin hoitamiseen ja maksuun sopimuksen mukaan. kuva: Petteri Repo pienemmissä kisoissa käytetään myös normaalia 48 cm:n korkeu a. Palkintosummat maksetaan kilpailijoille PSA:n ohjeistuksen mukaises yleensä USA:n dollareina käteen he, kun kilpailijan kilpailu on loppunut. Palkintosummasta vähennetään yleensä majoituskulut, PSA:lle lite ävä kilpailijamaksu ja verot- Karsinnat ovat yleensä kaksipäiväiset ja pääsarjassakin pelataan normaalis vain yksi kierros päivässä. Täten kisoihin olisi vara ava kuusi kisapäivää aikaa. Closed Satellite turnauksissa voidaan pelata kaksi kierrosta päivässä, kunhan varmistetaan rii ävä palautumisaika. Pelaajia voidaan hyödyntää tuomaroin tehtävissä ja myös PR-tapahtumissa kisapaikalla. PSA on parhaillaan poh massa merkittäviä uudistuksia PSA turnauksiin lii yen. Kilpailurakenne tulee todennäköisesti muu umaan melkoises, mu a uskoakseni kilpailujen järjestäminen toteutuu edelleen nykyisen ohjeistuksen mukaan. PSA Tour Guide on 61 sivuinen ne stä ladattava pdf-dokumentti, joka löytyy PSA:n ko sivuilta. Tästä oppaasta löytyy kaikki tarvi ava eto PSA kilpailujen järjestämiseksi. Kyös Mustonen Satellite-tason kilpailuissa on kolme kategoriaa: Closed Satellite, Satellite ja Super Satellite. Kategoria ja jaossa olevat rankingpisteet määräytyvät makse avan palkintosumman perusteella. Yleises kilpailut pelataan 16 pelaajan kaaviolla, jossa on 12 sijoite ua pelaajaa ja 4 pelaajaa selviää pääkaavioon karsinnan kau a. Karsinnassa on yleensä 16 pelaajaa. Kisajärjestäjä voi myöntää yhden villin kor n PSA pelaajalle pääkaavioon. Lisäksi 4 paikallista pelaajaa voidaan sijoi aa karsintaan. PSA-kilpailuissa käytettävien kentän la oiden täytyy olla pinnoi ama omat ja hiotut karkeuteen 60 liukastumisten väl ämiseksi. Etupellin korkeus on ainakin suuremmissa turnauksissa 43 cm, mu a Hollolan mitalistit: Hameed Ahmed (2.), Henrik Mustonen (1.) ja Kai Stöör (3.). Closed Satellite Satellite Super Satellite Rekisteröin viimeistään 1 kk 2 kk 2 kk Rekisteröin maksu 60 GPP 500 USD 500 USD Palkintosumma 500 $ $ $ Osallistumisoikeus Ko maiset PSA pelaajat PSA pelaajat pelaajat kuva: Petteri Repo

14 miehiä huipulla Thierry Lincou Ranskan squash-historian tuntemukseni ylettyy Julien Bonetat n kaatamiseen samaisessa Bogotan kisassa, johon olen parhaillaan noin 10 vuoden tauon jälkeen palaamassa. Vaikka kyseinen kaveri oli taitava mailankäsittelijä ja pääsi maailmanlistallakin top kympin tuntumaan, en silti nyt kirjoita hänestä. Thierry Lincou, Ranskan tukkijalka astui tietoisuuteeni Suomen omissa joukkue-em- kilpailuissa vuonna 1998, kun muistan Juha Rambo Raumolinin pyöritelleen miestä joukkueemme ykköspaikalla. Tuolloin ranskalaiset olivat vain itse etoisia, patonkia syöviä pullapoikia, jotka pehmenivät hikipisaroiden myötä kuin veteen upote u vehnäpatonki. Ranska oli tuolloin vasta nousemassa ainoaksi maaksi, joka pystyisi toden teolla haastamaan kaikkival aan Englannin Euroopan squashkuninkuudessa. Tasoa alkoi toki jo tuolloin löytyä, mu a vielä silloin he jäivät suomijyrän alle oman joukkueemme tasaisuuden ja hyvän hengen edessä. Sittemmin 2000-luvulle päästyämme lanne hieman muu ui. Pieneltä In an valtamerellä sijaitsevalta Reunionin saarelta kotoisin oleva Thierry kypsyi paikallisen laaturommin tapaan hitaasti, mutta tuloksena on syntynyt ehdoton hittituote, joka on tuonut, ei ainoastaan ko saarelleen vaan myös koko Ranskalle, todellista ylpeyden aihetta. Vasta 17-vuo aana hän muu koulun perässä Reunionilta Pariisiin, missä kuluivat seuraavat kymmenen vuo a. Viimeiset kuusi vuo a hän on asunut vaimonsa sekä kahden ty ärensä kanssa Marseillessa. Tallista löytyy urheiluauto, joka on bodyboardingin sekä moo oripyörien kanssa miehen intohimo. Tosin jälkimmäisin harraste on jäänyt, kuten monelta muultakin tuntemaltani, leh en tahmeille sivuille. Maan harjoi elukul uuria on muoka u Thierryn sekä hänen lähimmän ystävänsä ja kilpailutoverinsa Renan Lavignen väsymä ömällä uurastuksella ja laadukkaalla harjoi elulla. Osaansa on myös näytellyt Ranskan panostus huippu-urheiluun valmennuksen, testauksien sekä rahallisen tuen muodossa. Eri tahojen satsaus lajiin on poikinut tulosta myös nuorempiin ikäpolviin; tämän palstan päähenkilönä voisi yhtä hyvin olla kuusi vuo a nuorempi, maailmanlistan tämän hetken numero kaksi, Gregory Gaultier, joka edustaa selkeäs eri sukupolvea kuin -76 syntynyt Thierry. Kuudentoista amma laisvuoden jälkeen hänen CV:ssä lukee mm. World Openin voi o, vuosi maailman ykkösenä, muutama ison kisan kuten Super Series Finalsin ja Hong Kong Openin voi o, sekä pysyminen maailmanlistalla kuuden parhaan joukossa kuusi vuo a peräkkäin. Hänellä on myös 11 Ranskan mestaruu a. Thierryllä on monen muun urheilijan tapaan useita vahvuuksia alkaen asialle eri äin antautuneesta asenteesta. Mies harjoi elee sekä valmistautuu o eluihin huolella, eivätkä hävityt pelit estä häntä tekemästä jo rutiiniksi muodostunutta loppuverry elyä. Syö öruutuun astuessaan keski yminen vie hänet laan, joka näkyy katsomoon as. Pelilliset vahvuudet koostuvat hyvästä balanssista ja lentolyönneistä. Miestä on harmillisen vaikea ohi aa sekä pallolla, e ä toisinaan omalla liikkumisella. Rotevarakenteinen hyvällä tasapainolla varuste u itse etoinen lajinsa amma lainen on aika ajoin vaikea kierre ävä, mikäli pallo sa uu irtoamaan liiaksi sivuseinästä. Myös hänen lyön nsä ovat hyvien asentojen avi amana listasijoituksen mukaisia. Etenkin lentopeli ja pallojen katkominen tarkas ilman virheitä nostavat pelin tempon tasolle, joka toisinaan saa katsojatkin hengästymään. Thierry Lincoun esimerkki sekä menestys ovat olleet omiaan tuomaan lajille lisää julkisuu a ja sitä kau a myös pelaajia. Pelilliset saavutukset kirjataan ylös, mu a hänen henkinen asenteensa ja o eensa elää varmas vielä pitkään lajin legendoissa, huolima a nuoremman sukupolven ohiajosta. Olli Tuominen 14

15 naisia huipulla Natalie Grinham Australia on kautta aikojen tuottanut maailmanluokan squashpelureita niin miehissä kuin naisissakin. Tämän hetken nimekkäimmät aussinaiset lienevät Grinhamin siskokset, jotka molemmat ovat naisten amma laisrankigin viiden parhaan joukkossa. Nykyisin tosin sisaruksista vain Rachel edustaa ko- maataan Australiaa Natalien muute ua Hollan in ja saaden maan edustusoikeuden. Keväällä 2009 Natalie pelasinkin ensimmäistä kertaa uuden maansa joukkueessa edustaen Hollan a joukkueiden EM-kilpailuissa. Natalie on kuten squashmaassa kuuluukin käynyt ensimmäisen kerran squashkentällä ollessaan 2-vuo as. Pienestä pitäen treenaaminen ja kilpaileminen siskon kanssa on pitänyt innostuksen lajiin hengissä sekä kannustanut ja tukenut jatkamaan. Siskoksia kutsutaankin osuvas Toowoomba Twosome, heidän ko paikkakuntansa mukaan. Natalie, siskoksista nuorempi, pää matkata Hollan in peliuraansa kehi ämään isosisko Rachelin matkustaessa Egyp in hakemaan potkua omalle uralleen. Natalie jäi sille elle ja avioituikin lopulta hollan laisen amma laispelaaja Tommy Berdenin kanssa. Natalie Grinham harjoi elee Hollannissa en sen miesten amma laispelaaja Lucas Bui n valmennuksessa. Natalie on ollut maailmanlistan kuuden parhaan joukossa vuodesta 2003 ja kipusi sijalle hän pelasi maailmanmestaruuden voi aneessa Australian joukkueessa Natalie teki naissquashin historiaa voi aen Commonwealth gameseissa kolminkertaises kultaa: yksilökilpailuissa kaatui finaalissa oma sisko Rachel, nelinpelissä siskoset o vat yhdessä voiton sekä sekanelinpelissä kulta irtosi yhteistyöllä Joe Kneippin kanssa. Harvinainen suoritus kaiken kaikkaan! Kauden 2009 alussa Natalie kärsi hinkuyskästä, josta toipuminen vei oman aikansa, mu a paluu peliareenoille oli vakuu ava, sillä MM-kilpailuissa Natalie nappasi hopeaa häviten finaalissa malesian Nicol Davidille. Lo a Vuorela Natalie Grinham Ikä: 31 Ko maa: Australia Asuinpaikka: Hollan Maailmanranking: 3 Korkein listasijoitus: 2. (2007) Uran paras saavutus: Commonwealth games 2006, kolminkertainen kultamitalis

16 KILPAILUKALEN 2009 SYYSKUU Nääs Cup M1, M50 NääsSq / Tampere Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo Merihaan 4-peli GP 1 Helsinki Seurajoukkueiden Euro Cup Göteborg Juniori & seniori GP 1 Sq-88 / Espoo Miesten joukkue-mm Odense / Tanska 2009 LOKAKUU Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo TSSq Cup M1 TSSq / Turku Merihaan 4-peli GP 2 Helsinki Squashliiga Hartwall Jaffa Cup 1 P17-11, T17-11 ESQ / Espoonlahti SM-Firma-Squash Savcor Finnish Open for Ladies MiSq / Mikkeli Mikä on naisten Voima ja Tahto urheilussa? Mikkeli Juniori & seniori GP 2 MiSq / Mikkeli Squashliiga MARRASKUU Merihaan 4-peli GP 3 Helsinki ESRC Cup M1 ESRC / Espoo Tampere Open M1 N1 TSK / Tampere Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo Hartwall Jaffa Cup 2 P17-11, T17-11 ESQ / Espoonlahti Sq-88 Cup M1 N1 Sq-88 / Espoo Squashliiga Merihaan 4-peli GP 4 Helsinki 2009 JOULUKUU Fontanella Kylpylä Cup M2 SqK / Siilinjärvi Juniori & seniori GP 3 JSK / Järvenpää Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo Finnish Junior Open Espoo Nordic Junior Open Malmö Danish Junior Open Kööpenhamina Slovak Junior Open Bratislava Belgian Junior Open Herentals Hungarian Junior Open Szeged Irish Junior Open Gallaway Swiss Junior Open Zürich Scottish Junior Open Edinburgh EUROOPAN JUNIORIKALENTERI British Junior Open Sheffield Czech Junior Open Praha Flemish Junior Open Herentals French Junior Open Lille Austrian Junior Open Wien Welsh Junior Open Cardiff German Junior Open München Portuguese Junior Open Oporto Italian Junior Open Riccione Spanish JO Santiago de Compostela Pioneer Junior Open Köln Dutch Junior Open Amsterdaml 16 Suomen S Radiokatu 20, 0 puh (09) squash.offi

17 TERI TAMMIKUU Lahti Open M1 LahtiSq / Lahti Hartwall Jaffa Cup 3 P17-11, T17-11 ESQ / Espoonlahti SM-Firma-Squash Squashliiga Merihaan 4-peli GP Seniorien SM-kilpailut MiSq / Mikkeli Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo Juniorien SM-kilpailut HSRC / Helsinki 2010 HELMIKUU Squashliiga SM-Firma-Squash Merihaan 4-peli GP Savcor Finnish Open MiSq / Mikkeli Juniori & seniori GP Hartwall Jaffa Cup 4 P17-11, T17-11 ESQ / Espoomlahti Terva Cup M1, P&T OSK / Oulu 2010 MAALISKUU Espoo Women s Open N1 ESRC / Espoo HSRC Dunlop Cup M1 HSRC / Helsinki A Cup of Squash M2 SqK / Kuopio A-Sport Cup M1 N1 Sq-88 / Espoo Merihaan 4-peli GP 7 Hhelsinki Sotilaiden SM-kilpailut Esport Center / Espoo Squashliiga Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo Hartwall Jaffa Cup 5 P17-11, T17-11 ESQ / Espoonlahti Järvenpää Open M1 N1 JSK / Järvenpää Seniorien joukkue-sm Nuorten U19 EM-kilpailut Wien 2010 HUHTIKUU Squashliigan playoffs + karsinnat Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo Merihaan 4-peli GP 8 Helsinki Juniori & seniori GP finaali SM-kilpailut ESRC / Espoo Joukkueiden EM-kilpailut Aix-en-Provence 2010 TOUKOKUU Hartwall Jaffa Cup 6 P17-11, T17-11 ESQ / Espoonlahti Nelinpelin epävirallinen SM HSK / Helsinki Pepsi Max Junior Open ESRC / Espoo Henk.koht. EM-kilpailut Saksa quashlii o 0093 SLU, Helsinki 0 fax (09)

18 British Open Viihdettä ja yllätyksiä Tämänvuotinen British Open tarjosi lähes loppuunmyydyille katsomoille loistavaa squashviihdettä, uskomattomia palloralleja ja yllätyksiä. David Palmer (AUS) ajaa tyypilleseen tapaansa kiinni mieheen vaikka Amr Shabana (EGY) on antanut riittävästi tilaa hakea pysäytyslyönnin. 18

19 PSA:n johtaja Ziad Al-Turki Madeline Perry. Karim Darwish. Naisten puolella yllätyksistä vastasivat maailmanlistan 31. sijalla oleva australialainen Donna Urquhart voi amalla 7. sijoitetun (WISPA 11) ranskalaisen Isabelle Stoehrin 3-2 erälukemin. Suurimpana yllätyksenä voidaan kuitenkin pitää viidenneksi sijoitetun irlan laisen Madeline Perryn hienoa 3-2 voi oa maailman ykköspelaajasta Nicol Davidista. Viidennessä erässä Perryllä oli 10-8 lanteessa kaksi o elupalloa. Malesialainen David pelasi ensimmäisen oivallises ja kavensi lanteeksi O elun kruunasi Perryn ennakkoluuloton rystypuolen syötönpalautus suoraan nikkiin. James Willstrop takoi 3-0 voiton edellisellä kierroksella Thierry Lincoun yllättäneestä Azlan Iskandarista. Miehissä ensimmäisen pommin pudo varmas pelannut englan lainen Daryl Selby kukistamalla treenikaverinsa, 8. sijoitetun Adrian Gran n tasaisessa 3-1 matsissa. Toisesta yllätyksestä vastasi Malesian Azlan Iskandar voi amalla hallitsevan Euroopan Mestarin Thierry Lincoun 3-2 (11-13, 11-4, 5-11, 14-12, 11-5). Kvartseissa kovassa kunnossa oleva Englannin Peter Barker o ensimmäisen voi onsa maailman 2. rankatusta Ranskan Gregory Gaul eristä lukemin 3-2 (11-7, 7-11, 11-3, 7-11, 11-8). Miesten seitsemässä aiemmassa kohtaamisessa Barker oli saanut vain yhden erän. Semifinaalit olivat yllätykse ömiä kun Nick Ma hew kukis Peter Barkerin 3-0 (48 min) ja James Willstrop nii asi 3-0 lukemat vaisus pelannu a Amr Shabanaa vastaan vain 32 minuutissa. Näin Bri sh Openin finaalissa oli vastakkain kaksi englan laista pelaajaa ensimmäistä kertaa 70 vuoteen. Vahvassa nousukunnossa oleva Englannin Peter Parker otti vakuuttavan 3-0 voiton malesian ykköspelaajasta Ong Beng Heestä. Hollannin Vanessa Atkinson kurottaa enlannin Jenny Duncalfin stoppariin. Finaali olikin si en varsinainen taistelu. Kilpailun pisimmässä (122 min) o elussa Nick Ma hew kruuna in viidennen erän jatkopallojen jälkeen lopulta voi ajaksi lukemin 3-2 (8-11, 11-8, 7-11, 11-3, 12-10). Huhurintamalla puhu in PSA:n valmistelevan ka avaa televisioin ja internet streaming sopimusta merki ävän kansainvälisen toimijan kanssa. Teks ja kuvat: Nalle Parmonen Nick Matthew ei antanut hyvin pelanneen Daryl Selbyn yllättää

20 Madeline Perryn tyylinäyte Nicol Davidia vastaan. 20 Ranskan Gregory Gaultier hakee Peter Barkerin stopparin.

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005 Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta Tanssiesitysten lomassa suoritettiin menestyksekkäästi F-katselmus

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

2. Edellisen kokouksen (2), järjestäytymiskokouksen (3) sekä liittokokouksen pöytäkirjat

2. Edellisen kokouksen (2), järjestäytymiskokouksen (3) sekä liittokokouksen pöytäkirjat SSqL:n hallituksen kokous 4. / 2011 Pöytäkirja AIKA 31.3.2011 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kuntokabinetti Läsnä Leo Hatjasalo (pj.) Hannu Mäkinen (tj.) Lars Ekholm Jukka Nummi Saara Valtola

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 2014 PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 ja PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 Edustuspelaajatoimikunnan vetäjä: Marco Willberg, GSM 040 930 6255 Ohjesäännöissä ilmenee pelaajien valintakriteerit eri

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille.

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. JÄSENKIRJE SYYSKUU 2016 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. KuPS seuraavat kotiottelut Savon Sanomat Areenalla

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua kilpailukutsussa mainitussa paikassa alkaen klo 10. Kilpailupaikat ovat: Luokat 1. 10.09.2016 Espoo

Lisätiedot

Pelinjohtajien ranking

Pelinjohtajien ranking MIESTEN YKKÖSPESIS KAUSI 2016 Pelinjohtajien ranking 1. Imatran Pallo-Veikot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2. Haminan Palloilijat 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 31 3. Ulvilan Pesä-Veikot 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 6 36 4.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012

Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012 Sarjajärjestelmät ja pelitavat 2012 D12 / TD12 ALUEKARSINTA 20 JOUKKUETTA 2 X 10 JOUK. LOHKOA (PIIREITTÄIN) ALUESARJA KUMMANKIN KARSINTALOHKON 1.-5. YKKÖNEN 20 JOUKKUETTA KUMMANKIN KARSINTALOHKON 6.-10.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SISÄLTÖ 1 Yleiset säännöt 3 2 Stipendit/tunnustuspalkinnot 5 3 Kunnon Kuntalainen 6 3 Ilmoituslomakkeet (1-3)

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015

St1 2015-2016. Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 St1 2015-2016 Juho Halonen Jussi Piirainen Vierumäki 28.5.2015 ST1 nuorten maajoukkue 2015-2016 Valmentajat: Jussi Piirainen ja Juho Halonen Urheilijat: Tytöt (6) Jasmi Joensuu (-96) Johanna Matintalo

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Lisätietoja: www.shorinjiryu.fi

Lisätietoja: www.shorinjiryu.fi Vantaan Jukara KARATE JUDO AIKIDO KARATE Kausitiedote Syksy 2006 SHORINJIRYU KARATEN SM KILPAILUT Kokusai Shorinjiryu karaten avoimet SM-kilpailut järjestetään 28.10.2006 Espoossa. Jukarasta kisoihin lähtee

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa.

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. 28.3.2015 C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. PK kesti maalivahti Jose Ylisalon johdolla KPK: n alkuminuuttien rynnistyksen, irtokiekot ja miehet siivottiin tehokkaasti maalin edestä

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Ahos-apurahan turvin tehty tutustumis/koulutusmatka Skotlannin vammaissulkapallon maajoukkue leirille

Ahos-apurahan turvin tehty tutustumis/koulutusmatka Skotlannin vammaissulkapallon maajoukkue leirille 1 MATKARAPORTTI SKOTLANNIN SULKAPALLOKOULUTUKSESTA TIIVISTELMÄ Ahos-apurahan turvin tehty tutustumis/koulutusmatka Skotlannin vammaissulkapallon maajoukkue leirille Osallistujat: Tero Kallio, Kauko Oksanen,

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008 PÄIVÄKIRJA 26.5.2008 Tyttöjen kausi päättyi muutaman viikon takaisiin harrastesarjojen SM-kisoihin Jyväskylässä. Sijoitus oli hienosti neljäs, tosin harmittavasti 0.05 pisteen päässä pronssi mitalista.

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 HSRC 40 VUOTTA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Kilpailutoiminta... 3 Kilpailutoimikunta... 3 Kilpailukalenteri... 3 SM-liiga... 4 Edustuspelaajat...

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Hallikauden toimintakalenteri 2015-2016. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu

Hallikauden toimintakalenteri 2015-2016. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Hallikauden toimintakalenteri 2015-2016 www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Tampere Juni 5.-6.3.2016 Indoor Games r Lauantaina 5.3. klo 10 alkaen P15: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula,

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015

Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Toimintakertomus 2015 Pieksämäen Tsemppi 82 Lentopalloseura JOHDANTO Toimintavuoden 2015 syksyllä käynnistyi Lentopalloseura Pieksämäen Tsemppi 82:n 34. toimintakausi. Se tietää sitä,

Lisätiedot

Seuraposti 1/2015 Pelaajat kysyy päävalmentajat vastaa

Seuraposti 1/2015 Pelaajat kysyy päävalmentajat vastaa Seuraposti 1/2015 Pelaajat kysyy päävalmentajat vastaa Nuorten ryhmä Power Team on valinnut pelaajien edustajina valmentajille osoitetut kysymykset. Ringettekoulu, vastuuohjaaja Riikka Päävalmentajana

Lisätiedot

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 1961 Seuran toiminta on ollut vireää alusta alkaen. Vuonna 1961 seura järjesti ensimmäiset jäärata-ajot Keskuskentällä aivan Kuopion keskustan

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016

YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 YHTEISTYÖSSÄ OSA KAUSIRAPORTTIA, LUMILAJIT LIIKUTTAVAT - KEVÄT 2016 SUKSICROSS, MÄKIHYPPY, YHDISTETTY, MAASTOHIIHTO, AMPUMAHIIHTO STRATEGIA Esikuvat Sitoutuminen kaikilla tasoilla Lapset & perheet Koulut

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA Seura täyttää. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. Viranomaisen - tytöt alle v. - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus - valio,

Lisätiedot

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo

Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo Joensuun Kataja Yleisurheilun lajiryhmät Vanhempaininfo 29.9.2014 Kataja-yu Seuran esittely Toiminnanjohtaja: Tomi Pyylampi - Vastuu, talous Valmennuspäällikkö: Anssi Vänskä - Valmennustoiminta + kilpailut

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

MAILAN PÄIVÄ

MAILAN PÄIVÄ MAILAN PÄIVÄ 17.5.2012 Suomen Tennisliiton ja sen jäsenseurojen yhteistapahtuma ulkopelikauden alkaessa. Vinkkejä Mailan päivän viettoon. 1 Sisällysluettelo Tapahtumia Sivu - Tenniksen alkeet 3 - Tie-break

Lisätiedot

Lasten valmennuskoulutus uudistuu

Lasten valmennuskoulutus uudistuu Lasten valmennuskoulutus uudistuu E taso päivittyi 2013 selviytymispaketti Luo innostava ja turvallinen ilmapiiri Kannusta omaehtoiseen harjoitteluun Pelaa paljon harjoituksissa (pelin kautta oppiminen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

FC Honka. 2007 Ikäluokkamalli

FC Honka. 2007 Ikäluokkamalli FC Honka 2007 Ikäluokkamalli Innopoli 29.10.2014 Organisaatiokaavio (2014-2015) Urheilullinen ja valmennuksellinen vastuu. Mukana säännöllisesti kaikkien ryhmien tapahtumissa. 07 ikäluokan johtoryhmä Ikäluokkavastaava

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 olivat historian kolmannet maailmanmestaruuskilpailut ja toiset miesten MM kisat. Ne järjeste4in Tšekissä

Lisätiedot

Porvoon Ajot 2013/Borgå Akilles Cykling

Porvoon Ajot 2013/Borgå Akilles Cykling Porvoon Akilles pyöräilyjaosto/borgå Akilles 18.2.2013 Syntynyt kesäkuussa 1992 Aloitti kilpapyöräilyn 2004 M-12 sarjassa Ylioppilas 2012 Mäntsälän lukiosta Aloittaa lokakuussa 2012 varusmiespalveluksen

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN URHEILUPALKITSEMISEN UUDISTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNGIN URHEILUPALKITSEMISEN UUDISTAMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN URHEILUPALKITSEMISEN UUDISTAMINEN URHEILUPALKINTOTOIMIKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN ESITYS 8.9.2011 A. HELSINKI-PÄIVÄN PALKITSEMISET VUODEN HELSINKILÄISURHEILIJA - palkitaan aina paras

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426

F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 1(11) KAUSI 2008 2009 Kausi 2008 2009 tullaan muistamaan kultaisin numeroin klubilaisten sinipurppuraisissa mielissä pitkään. Copa del Reyn ja La ligan pokaalit kuitattiin palkintokaappiin kotimaan kilpakentiltä

Lisätiedot

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit Vanhempainkokous 19.4.2012 E-00 POJAT -> D2 juniorit Käsiteltäviä asioita Kausi 2012-2013 Joukkueiden vastuuhenkilöt Toiminta tulevalla kaudella 2012-2013 D2-junioreiden Pelimaailma Operaatio pelisäännöt

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Maailma on täynnä erilaisia polkuja Huipulle on monta erilaista tietä Huippu-urheiluikä ja sen merkitys harjoittelussa Monipuolinen liikunta Miksi?

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

RALLY GRAND SLAM. Vuoden 2015 kilpailukalenteri uudistuu. SBL:n kilpailusarjat vuonna 2015

RALLY GRAND SLAM. Vuoden 2015 kilpailukalenteri uudistuu. SBL:n kilpailusarjat vuonna 2015 RALLY Vuoden 2015 kilpailukalenteri uudistuu Vuoden 2015 kilpailukalenteri rakennetaan kokonaan uudelle pohjalle. Kalenteri rakennetaan tasapainoisemmaksi ja kilpailut sijoitetaan siihen mahdollisimman

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2.

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2. Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2014 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2014 644/12.04.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Me haluamme olla jatkuvassa liikkeessä. Luoda toimintaa, joka vastaa jäsentemme odotuksia. Vastaamalla tähän kyselyyn, annat meille kuvan siitä, missä me nyt

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 Tervetuloa 26. kaupunkiotteluun 3.-4.9.2010 Lappeenrantaan Itä-Suomen kaikki golfseurat ja lisäksi kaksi aikaisemmin mukana ollutta golfseuraa on kutsuttu 26:een golfseurojen

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

LIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA

LIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA LIITON ALAINEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA 2016 2017 Naisten SM sarja Ajalla 1.10.2016 25.2.2017 pelataan 8 joukkueen nelinkertainen sarja (28 ottelua/joukkue). Sarjassa sijalle 8 sijoittunut joukkue putoaa

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu Karelia Golf Ry Juniorivalmennuksen info 2014-2015 12.11.2014 Joensuu Yleistä tietoa: Ympärivuotista valmennusta (talvikausi/kesäkausi) Talvikausi: 17.11.-18.12.2014 (Mehtimäen Golfhalli) Kevätkausi 6.1.-27.4.2014

Lisätiedot