TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö Säätiön puheenjohtaja Jussi Kivinen.

3 SISÄLTÖ YLEISTÄ Kehittäminen...5 Apurahojen tilityskäytännöt...5 Toimistotyöt...5 Konsertit...5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat...7 Toimintapiirin apurahat...7 Myönnetyt apurahat...9 Apurahoista ja projekteista Stipendit...15 Yhteenveto opintotoiminnasta...15 Säätiön antama tuki vuosina HALLINTO Hallitus...17 Sijoitustoimikunta...17 Valtuuskunta Apurahalautakunta Tilintarkastajat...23 Vakuutukset...23 TALOUS Talous...25 Tilinpäätös...27 Hallituksen kiitokset...27 Tuloslaskelma Tase...29 Tilintarkastuskertomus...30 MYÖNNETYT APURAHAT 2010 Toimintapiirin apurahat Erityisapurahat Stipendit Kuusankosken ja Kymenlaakson oppilaitoksiin

4 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

5 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön 38.. toimintavuosi. Säätiö myönsi toimintavuoden aikana apurahoina ja stipendeinä yhteensä euroa. Apurahojen ja stipendien saajina oli henkilöä, ryhmää ja yhdistystä. Yli 46 % apurahojen ja stipendien kokonaissummasta kohdennettiin koulutukseen. KEHITTÄMINEN Hallitus ja apurahalautakunta kokoontuivat kesäkuussa yhteiseen kehittämiskokoukseen, jossa käsiteltiin vuoden 2011 apurahoihin ja projekteihin liittyviä asioita sekä kokemuksia uuden Kouvolan syntymisen vaikutuksista apurahoihin. APURAHOJEN TILITYSKÄYTÄNNÖT Säätiö myöntää vuosittain tuhatkunta apurahaa. Jokaisen apurahan käytöstä saajan tulee tehdä tilitys. Käytäntö on toiminut varsin hyvin, mutta vuosittain muutama apurahansaaja on laiminlyönyt tilitysvelvollisuutensa. Säätiö on kiinnittänyt erityistä huomiota tilittämättä jätettyihin apurahoihin. Uusissa hakuohjeissa korostetaan, että hakija sitoutuu palauttamaan apurahan, ellei sitä määräajassa tilitetä. Samalla on ollut esillä tilittämättömien apurahojen takaisinperinnän tiukentaminen. Apurahajuhla, Jari Hangasluoma Apurahajuhlan vieraita TOIMISTOTYÖT Vuoden aikana on ollut esillä UPM Kymin ja säätiön välinen työnjako säätiön toimistotöiden järjestämisessä. Yhteisymmärryksessä on päätetty eräistä muutoksista, jotka astuvat voimaan kesällä Säätiön toimisto sijaitsee Marskinkadulla Kuusankoskella. KONSERTIT Säätiö tarjosi syksyllä yhtiöläisille ja eläkeläisille sekä heidän perheenjäsenilleen lippuja Kuusankoskitalossa järjestettyihin konsertteihin. Jaettavana oli 300 lippua neljään eri konserttiin. Tämä kokeiluluontoinen toimintamuoto sai hyvän vastaanoton. Apurahajuhla, PoKLi 5

6 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

7 APURAHAT KEVÄÄLLÄ JAETUT APURAHAT Vuoden 2010 apurahat julistettiin haettaviksi mennessä ilmoituksella, joka julkaistiin useissa sanomalehdissä sekä internetissä. Määräaikana jätettiin hakemusta, yhteismäärältään euroa. Apurahalautakunnan ehdotuksen perusteella hallitus myönsi apurahaa, yhteensä euroa. Luettelo apurahojen saajista on tässä toimintakertomuksessa tilinpäätösasiakirjojen jälkeen. Hakemukset ja myönnetyt apurahat jakautuivat eri hakijaryhmien kesken seuraavasti: Apurahajuhlan vieraita TOIMINTAPIIRIN APURAHAT myönnetty haettu kpl euroa kpl euroa Palveluksessa olevat Eläkeläiset Perheenjäsenet Yhtiöläisryhmät Yhteensä MUUT APURAHAT Kouvola - yksityishenkilöt yhdistykset ryhmät Yhteensä Muu Kymenlaakso - yksityishenkilöt yhdistykset ryhmät Yhteensä Muut - yksityishenkilöt ryhmät Yhteensä APURAHAT YHTEENSÄ

8 Jokioisten Museorautatie.

9 MYÖNNETYT APURAHAT 2010 (euroa) APURAHOISTA JA PROJEKTEISTA Suurimmat apurahat Museorautatieyhdistys ry, Kuusankosken - Voikan kapearaiteisen rautatien kahden matkustajavaunun ja umpitavaravaunun restauroiminen. Jokioisten Museorautatien toimintaa ylläpitävän Museorautatieyhdistyksen tarkoituksena on suojella ja ylläpitää suomalaisten kapearaiteisten rautateiden perintöä. Tarkoituksena oli restauroida vaunut ulkoisesti lukujen vaihteen asuunsa. Monivuotiselle projektille oli myönnetty euron apuraha vuonna Vaunut saatiin liikenteeseen kesällä Säätiö teki retken heinäkuun 25. päivänä Jokioisiin vaunujen vihkimistilaisuuteen. Antti Lahelma ja työryhmä, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Arkeologia, Kouvolan seutu muinaisuudessa - korpea vai kaskenkaatajia -projekti (yhteinen projekti Jaalan kotiseutusäätiön kanssa), euroa. Kouvolan Judoseura ry 9

10 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

11 Kalevi Eklöf, Suomalaisten kaakkurien elinympäristöt ja niiden käyttö eri vuodenaikoina -tutkimus, euroa. Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry, vuoden 2009 puolella myönnettiin euron apuraha Point-iltapäiväkerhotoiminnan tukemiseksi. Projekti on toteutettu vuoden 2010 aikana. Kuusankosken Voimistelu- ja Urheiluseura Puhti ry, jääkiekko- ja pesäpallojuniorien turnaus- ja leiritoiminta euroa ja seuran 100-vuotishistoriikki euroa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, seitsemän opiskelijaryhmän opintotoiminnan tukeminen, euroa. UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö, konserttitapahtuman järjestäminen ja levytysprojektin toteuttaminen, euroa. Kymin Nikkarit ry, yhdistyksen toisen toimintavuoden aikana jatkettiin puutyöharrastepiirin toimintaa, laajennettiin toimintaa kudontapiiriin sekä järjestettiin jäsenille muuta opetus-, virkistys- ja kulttuuritoimintaa, euroa. Kymenlaakson Lintutieteellinen yhdistys ry, Metsälinnustohankkeen toteuttaminen Halla-Sippolan alueella, euroa. Myllykosken seudun kotiseutuyhdistys ry, Myllykoski-kuvakirjasarjan toteuttaminen, euroa. Voikkaan Viesti ry, seuran 100-vuotisjuhlien toteuttaminen, euroa. Kouvola-Seura ry, Kouvolan kaupungin kansalaisopiston 90-vuotisen historian tallentaminen ja historiateoksen tuottaminen, euroa. Kouvolan Pallonlyöjät ry, juniori-, leiri- ja turnaustoiminta, euroa. Kymin virkamiesklubi, Kymin virkamiesklubi 100 vuotta, euroa. Sudet ry, turnauksiin ja leireihin osallistuminen kotimaassa, euroa. Kymin Nikkarit ry 11

12 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

13 Suurimmat henkilökohtaiset apurahat Seuraaville henkilöille myönnettiin vähintään euron suuruinen apuraha: Arto Ahlberg, energiatekniikan insinööri (AMK) -opinnot, euroa Jarno Einolander, tekniikan väitöskirja, euroa Katri Halonen, optikko-opinnot ammattikorkeakoulussa, euroa Piia Harjula, teollisuuden MBA-opintojen kurssimaksut, euroa Jutta Hartikainen, hoitotieteen väitöskirja II, materiaalikustannukset ja seminaarimatkat, euroa Anssi Heinämäki, Bachelor of Arts Honours Degree in Sports Coaching -tutkinto University of Central Lancashire, Englanti, euroa Joni Henttu, upseerin tutkinnon täydentäminen sotatieteiden maisterin tutkinnoksi Maanpuolustuskorkeakoulussa, euroa Kimmo Hämäläinen, teollisuuden MBA-tutkinto III, euroa Sari Kauppi, ympäristöekologian väitöskirja, euroa Sanna Kuokka, ympäristöekologian väitöskirja, matkakulut, euroa Pirjo Niemelä, insinööri (AMK) -opinnot, euroa Anna-Maija Nisula, tietojohtamisen väitöskirja euroa Katri Porkka, kasvatustieteiden maisterin tutkinto ja pro gradu -tutkielma, euroa Marko Puustinen, Business Studies BA (Hons), Bournemouth University II, euroa Timo Vesa, LVI-työteknikkokoulutus, euroa Mikko Wecksten, MBA-tutkinto III, euroa. Kouvolan Uimarit 13

14 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

15 STIPENDIT Kouvolassa sekä muualla Kymenlaaksossa opiskeleville myönnettiin 120 stipendiä, yhteensä euroa. Luettelo stipendinsaajista on toimintakertomuksen lopussa. YHTEENVETO OPINTOTOIMINNASTA Sääntöjen 4 :n mukaan on vähintään kolmannes jaettujen apurahojen määrästä vuosittain käytettävä opintotoimintaan. Vuonna 2010 käytettiin opintotoiminnan tukemiseen euroa eli 46 prosenttia myönnettyjen apurahojen yhteismäärästä. SÄÄTIÖN ANTAMA TUKI VUOSINA (euroa) Opinnot ja tieteellinen toiminta Kulttuuri ja taiteellinen toiminta Yhteiskunnallinen toiminta Harrastukset ja virkistystoiminta 15

16 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

17 HALLINTO HALLITUS Säätiön hallitukseen kuuluvat UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen valitsema puheenjohtaja, säätiön valtuuskunnan valitsema varapuheenjohtaja sekä valtuuskunnan valitsemat yhteensä viisi työntekijä- ja toimihenkilöjäsentä. Valtuuskunta valitsee lisäksi kaksi hallituksen varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksivuotinen. Säätiön hallitukseen kuuluivat toimikauden 2010 ajan seuraavat henkilöt: Jussi Kivinen puheenjohtaja Seppo Kylliäinen varapuheenjohtaja toimihenkilöryhmästä Reino Grönlund jäsen toimihenkilöryhmästä Leena Heimonen jäsen toimihenkilöryhmästä Harri Meriluoto jäsen työntekijäryhmästä Pertti Mäkelä jäsen työntekijäryhmästä Kati Tähti jäsen työntekijäryhmästä Kai Nyyssönen varajäsen työntekijäryhmästä Satu Silvonen varajäsen toimihenkilöryhmästä Hallituksen sihteerinä toimi säätiön asiamies Stig-Olof Lindholm. Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 11 kertaa. SIJOITUSTOIMIKUNTA Kouvolan Lyseon lukion draamaprojekti Hallitus oli vuonna perustanut alaisenaan toimivan sijoitustoimikunnan. Toimikunta kokoontui vuoden 2010 aikana kolme kertaa. Kokouksissa sijoitustoimikunnan jäsen Kim Lindström on esittänyt ajankohtaiskatsauksia arvopaperimarkkinoista sekä selvityksiä säätiön sijoituksista suomalaisiin osakkeisiin. Nordealta on saatu kirjalliset raportit Private Wealth Managementin hoidettavaksi annetun salkun sisällöstä ja kehityksestä sekä pankin laatimia arvopaperimarkkinoitten julkaisuja ja muita selvityksiä. 17

18 Jokioisten Museorautatie.

19 VALTUUSKUNTA Valtuuskuntaan, jonka puheenjohtajan UPM-Kymmene Oyj:n hallitus nimittää, kuului toimikauden 2010 ajan puheenjohtajan lisäksi 20 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet on valittu kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosiksi valittiin uusien sääntöjen mukaisesti kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. Vuosittain on vaihtunut puolet valtuuskunnan jäsenistä. Säätiön valtuuskuntaan kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt: Jussi Kivinen, UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen nimeämä puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Toimikausi Työntekijöitten valitsemat jäsenet Juha Järvinen Juha Penttilä Harri Meriluoto Jukka Koponen Hannu Nyström Anita Halme Tuija Pasonen Mervi Kytö Paavo Pesonen Mikko Kosonen Hannu Pääkkönen Kati Tähti Tommi Bragge Päivi Kajander Pertti Mäkelä Kari Tiitinen Kai Nyyssönen Kouvolan Seudun Oopperayhdistys ry Toimihenkilöitten valitsemat jäsenet Juhani Einolander Arto Virtanen Reino Grönlund Simo Kosonen Sari Honkanen Riitta Virtanen Jukka Kuusela Rauno Karvinen Anne Pelli Seija Pekkanen Jukka Puustinen Pälvi Jaakkola Seppo Kylliäinen Jonna Linden Mikko Pajari Jukka Suortanen Kirsti Stylman-Anttila

20 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

21 Säätiön voimaan tulleiden uusien sääntöjen mukaan valtuuskunnassa ei alkaen ole henkilökohtaisia varajäseniä vaan kaksi toimihenkilöjäsenten yhteistä ja kaksi työntekijäjäsenten yhteistä varajäsentä. Henkilökohtaisten varajäsenten toimikaudet päättyivät Valtuuskunta oli syyskokouksessaan valinnut varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2010 Seppo Kylliäisen toimihenkilöryhmästä. Toimintavuoden aikana valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. APURAHALAUTAKUNTA Apurahalautakunnan tehtävänä on käsitellä apurahahakemukset ja toimintavuoden määrärahan puitteissa valmistella hallituksen vahvistettavaksi ehdotus apurahojen myöntämisestä. Apurahalautakuntaan kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Heidät valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta valitsee lautakuntaan kuusi varsinaista jäsentä ja molemmat varajäsenet. Lisäksi UPM-Kymmene Oyj:n hallitus nimesi lautakuntaan saakka voimassa olleiden sääntöjen mukaan kaksi varsinaista jäsentä. Säätiön hallitus puolestaan valitsee voimaan tulleiden sääntöjen mukaan apurahalautakuntaan kaksi varsinaista jäsentä. Apurahalautakuntaan kuuluivat vuonna 2010 valtuuskunnan vuoden 2009 syyskokouksessa valitsemina: Reino Grönlund Leena Heimonen Jukka Koponen Seppo Kylliäinen Paavo Pesonen Keijo Vilkki Pertti Mäkelä Satu Silvonen toimihenkilöryhmästä toimihenkilöryhmästä työntekijäryhmästä toimihenkilöryhmästä työntekijäryhmästä työntekijäryhmästä varajäsen, työntekijäryhmästä varajäsen, toimihenkilöryhmästä. Kymenlaakson Kansanmusiikkiyhdistys ry Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry 21

22 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

23 UPM-Kymmene Oyj:n hallitus oli valinnut apurahalautakuntaan vuosiksi Jari Hangasluoman ja Kalle Talvenheimon. Hallitus oli valinnut kokouksessaan apurahalautakuntaan päättyväksi toimikaudeksi Sirkka-Liisa Huumosen ja Seija Ämmälahden. Apurahalautakunta valitsi keskuudestaan toimikauden 2010 puheenjohtajaksi Jari Hangasluoman ja varapuheenjohtajaksi Paavo Pesosen. Pirkko Vaara toimi lautakunnan sihteerinä. Häntä avusti Arja Suokas. Apurahalautakunta kokoontui toimikauden aikana 7 kertaa. Valtaosa apurahahakemuksista käsiteltiin lautakunnan viikon kestävässä kokouksessa TILINTARKASTAJAT UPM-Kymmene Oyj nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee yhdessä valtuuskunnan valitsemien tilintarkastajien kanssa tarkastaa seuraavan tilivuoden tilinpitoa ja hallintoa. UPM-Kymmene Oyj:n hallitus oli syksyllä 2009 nimennyt tilintarkastajaksi taloust. maist. Jouko Taipaleen ja hänen varahenkilökseen KHT-tilintarkastajan, kauppat. maisteri Christina Variksen. Valtuuskunnan vuoden 2009 syyskokouksessa oli valittu varsinaisiksi tilintarkastajiksi HTM-tilintarkastaja, sosionomi Tapani Kivelä ja HTM-tilintarkastaja Jarmo Kuntonen sekä heidän varamiehikseen HTM-tilintarkastaja Reijo Haka ja Kari Palmumaa. Kymen Jousi ry VAKUUTUKSET Säätiöllä on ns. johdon vastuuvakuutus. Vakuutettuina ovat hallituksen jäsenet, muut säätiön toimielinten jäsenet ja säätiön asiamies. Vakuutuksen antaja on Marsh Oy. 23

24 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

25 TALOUS Säätiön on sääntöjensä mukaan säilytettävä pysyvästi omistuksessaan osa UPM-Kymmene Oyj:n osakkeista. Säännöksen tulkinnanvaraisuuden vuoksi sen sisällöstä pyydettiin vuonna 2009 asiantuntijanlausunto, jonka mukaan pysyvästi säilytettävien osakkeiden lukumäärä on kpl. Vuoden 2010 päättyessä tuon erän markkina-arvo oli 18.,2 milj. euroa eli noin 48. % säätiön varallisuudesta. Muu varallisuus koostuu suomalaisista ja pohjoismaisista osakkeista sekä eurooppalaisista joukkovelkakirjalainoista. Noteerattujen osakkeitten markkina-arvo vuoden lopussa oli 35,6 milj. euroa (24,5 milj. vuonna 2009). Säätiön omistuksessa oli kertomusvuoden lopussa parinkymmenen Helsingin pörssissä noteeratun yrityksen osakkeita. Lisäksi säätiö omisti vuoden lopussa eräiden pohjoismaisten yritysten osakkeita. Joukkovelkakirjojen markkina-arvo vuoden lopussa oli 1,7 milj. euroa (1,3 milj. euroa 2009). Säätiön sijoituspääoman jakautuminen eri omaisuuslajeihin vuosina ilmenee oheisesta kuviosta. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä 2,4 milj. euroa (4,2 milj. vuonna 2009). Osinkotuottoja säätiöllä oli 1,4 milj. euroa (1 milj. vuonna 2009) sekä korkotuottoja 0,05 milj. euroa (0,1 milj. vuonna 2009). Arvopapereitten arvon alennusten palautuksia kirjattiin 0,9 milj. euroa (3,0 milj. euroa vuonna 2009). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat 0,2 milj. euroa (0,1 milj. vuonna 2009). Kertomusvuonna kirjattiin arvonalennuksia 0,1 milj. euroa (0,1 milj. vuonna 2009). Vuonna 2010 säätiö myönsi apurahoina 70 % saatujen osinko- ja korkotuottojen määrästä (78. % vuonna 2009). Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön taloudellinen asema on vakaa. Säätiöllä ei ole velkaa ja sen likviditeetti on hyvä. Säätiön osinkotulojen arvioidaan olevan vuonna 2011 suuremmat kuin vuonna Korkotulot tullevat vuonna 2011 olemaan vaatimattomat. Sijoitustuottojen arvioidaan mahdollistavan tavanomaisen apurahatoiminnan vuonna SIJOITUSTEN MARKKINA- ARVON JAKAUMA VUODEN LOPUSSA (%) Osakkeet, UPM Osakkeet, muut yritykset Sijoitusrahasto Korkosijoitukset 25

26 Säätiön kesäretki Jokioisten Museorautatielle ja höyryfestivaaleille, Minkiö

27 TILINPÄÄTÖS Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuonna sekä säätiön taloudellinen asema käyvät ilmi oheisesta tilinpäätöksestä. HALLITUKSEN KIITOKSET Säätiön hallitus esittää parhaimmat kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat eri tavoin edistäneet säätiön toimintaa, sekä UPM-Kymmene Oyj:lle saamastaan tuesta ja avusta. Apurahajuhla, Vokki-Myyrät Kouvolassa 24. helmikuuta 2011 Jussi Kivinen Reino Grönlund Seppo Kylliäinen Jukka Puustinen Juha Järvinen Pertti Mäkelä Jukka Tuominen Apurahajuhla, Kouvolan Laulu 27

28 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Palkkiot , ,73 Eläkevakuutusmaksut , ,00 Sosiaaliturvamaksut -211, ,8.0 Henkilöstökulut yhteensä , ,53 Apurahat Jaetut apurahat , ,00 Apurahan palautukset , ,54 Tutkimus-, projekti- ja erityisapurahat , ,00 Koululaisstipendit , ,00 Apurahat yhteensä , ,46 Poistot -136, ,91 Muut kulut , ,57 Tuotto-/kulujäämä , ,47 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot , ,47 Korkotuotot , ,54 Muut sijoitustoiminnan tuotot , ,34 Tuotot yhteensä , ,35 Kulut Arvopapereiden hoitokulut , ,97 Muut sijoitustoiminnan kulut , ,53 Kulut yhteensä , ,50 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,8.5 Tilikauden yli-/alijäämä , ,38. 28

29 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 409,32 545,75 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 409,32 545,75 Sijoitukset Osakkeet , ,33 Joukkovelkakirjalainat , ,00 Määräaikaiset talletukset 0, ,00 Sijoitukset yhteensä , ,33 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,08. VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset 7.194,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,8.1 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,98. VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,06 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,8.2 Sidotut rahastot , ,57 Vapaat rahastot , ,35 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Tilikauden yli-/alijäämä , ,38. Oma pääoma yhteensä , ,22 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset velat , ,25 Siirtovelat 2.016, ,59 Vieras pääoma yhteensä 9.600, ,8.4 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,06 29

30 TILINTARKASTUSKERTOMUS Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön valtuuskunnalle Olemme tilintarkastaneet Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Kuusankoskella 10. päivänä maaliskuuta 2011 Tapani Kivelä HTM Jarmo Kuntonen HTM Jouko Taipale Metsäkaari 14 Kouvolankatu 34 Lapinkaari 21 B Kuusankoski Kouvola Tampere 30

31 MYÖNNETYT APURAHAT 2010 TOIMINTAPIIRIN APURAHAT Palveluksessa olevat, opintotoiminta, tieteellinen- ja taiteellinen toiminta Ahlberg Arto Energiatekniikan insinööri (AMK) -opinnot Finnilä Juha Opiskelu ammattiopistossa 300 Floman Teuvo Energiatekniikan insinööri (AMK) -opinnot II Haarala Perttu Englannin kielen kurssi Etelä-Afrikassa Helminen Kari Englannin kielen kurssi USA:ssa Hietanen Risto Esimiesvalmennuskoulutus 700 Huovila Kari Taksinkuljettajakurssi 500 Hyvönen Marko Energiatekniikan insinööri (AMK) -tutkinto 600 Härkönen Miia Ympäristötieteen perusopinnot Ikonen Petri Ratapihatyöntekijäkoulutus 700 Järvinen Matti Tietojohtamisen diplomityö 500 Kaalinpää Jukka Englannin kielen kurssi Maltalla Kollanus Raija Laboratorioalan perustutkinto II 500 Kylliäinen Eila Kuvakirjan teko talteenottolaitosprojektin vaiheista Kääriäinen Mika Sairaanhoitaja (AMK), opinnäytetyö 500 Laakso Juha Englannin kielen kurssi Maltalla Laaksonen Lilka Englannin kielen kurssi Uudessa-Seelannissa Laine Ritva Sosionomi (AMK), opinnäytetyö 500 Lehtovirta Ari Ammatillinen opettajakoulutus 8.00 Linden Eija Englannin kielen kurssi Maltalla Lukkarinen Helena Geronomi-opinnot 650 Mertakorpi Pekka Kasvatustieteiden perusopinnot, yleinen aikuiskasvatustiede 540 Mynttinen Sari Taloushallinnon ammattitutkinto Niemelä Pirjo Insinööri (AMK) -opinnot Niinimäki Sami Energiatekniikan insinööri (AMK) -opinnot Pakkanen Matti Rakennusinsinööri (AMK) -opinnot Purmonen Martti Englannin kielen kurssi Maltalla Puustinen Teija Kirjoittamisen ja visuaalisen viestinnän kurssi 700 Pykäri Merja Englannin kielen kurssi Etelä-Afrikassa Reiman Tommi Geronomi (AMK), opinnäytetyö 500 Rutanen Mika Englannin kielen kurssi Maltalla Ruusunen Janne Hermoratahierontaopinnot Räihä Seppo Klassisen hieronnan peruskurssi Salminen Jari Englannin kielen kurssi USA:ssa Seppälä Anu Sosionomi (AMK), opinnäytetyö 500 Seppälä Arto Englannin kielen kurssi Maltalla Simonen Minna Ympäristöbiologian perusopinnot 650 Sjöblom Jukka-Pekka Rakennusinsinööri (AMK) -opinnot 700 Ström Esa Englannin kielen kurssi USA:ssa Suhonen Jani Sairaanhoitaja (AMK), opinnäytetyö 500 Tapola Lauri FCGS (Forest Cluster Graduate School) 600 Tarkkanen Petri Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus Ukkonen Simopekka Ympäristöteknologian insinööri (AMK) -opinnot IV Vainio Samuli Englannin kielen kurssi Maltalla Vesa Timo LVI-työteknikkokoulutus

32 Viinamäki Heli KTM- tutkinto ja pro gradu -tutkielma Virtanen Riitta Lähihoitajatutkinto Vähälummukka Antti Ammatilliset opettajakorkeakouluopinnot Wecksten Mikko Teollisuuden MBA-tutkinto III Palveluksessa olevat, harrastustoiminta Blomberg Lasse Golfharrastus 700 Eriksson Mika Golfharrastus 700 Haimi Seppo Golfkurssi 700 Hedström Kirsi Yhteiskuntakelpoinen koira -kurssi 600 Heino Mikko Golfkurssi 700 Helander Esa Ducati Meccanica S.P.A -museokatsastetun moottoripyörän entisöinti Hietanen Ari Osallistuminen Fin 5-suunnistusviikolle 8.00 Honkanen Jarkko Jääkiekkoharrastus 8.00 Inkeröinen Mikko Purjelentolupakirjakurssi Kaasalainen Isto Vanhan avoveneen entisöinti 400 Kajander Hannu Golfharrastus 700 Kiiskinen Teemu Golfharrastus 700 Korppi Tommi Golfvalmennus 700 Kuittinen Rauno Urheiluammuntaharrastus, harjoittelu ja kilpailut 700 Kukkonen Janne Talvivaellus Ruotsin Sarek-kansallispuistossa 900 Kunttu Petri Golfharrastus 400 Laitinen Jukka Tenniskurssi 700 Lantta Mikko Jääkiekkoharrastus 700 Laurila Markku Perhokalastusharrastus ja bambu-perhovavan rakentaminen opastuksineen 900 Laurila Mikko Golfkurssi 700 Liiri Jari Keilailuharrastus 500 Mäkinen Kari Hiihtokoulu Saariselällä 400 Nurmberg Timo Golfvalmennus 700 Nyström Lasse Lavatanssiharrastus, kilpailujen osallistumismaksut 900 Nöjd Marja-Leena Valoryijyjen ja kuultokuvataulujen teko 500 Paalanen Jorma Maratonjuoksuharrastus, osallistuminen ruskamaratonille 8.00 Pakkanen Tuomo Golfkurssi 300 Pasanen Eero Suunnistuksen MM-kilpailut Australiassa Pehkonen Reijo Golfkurssi 500 Peltola Kimmo Salibandyn erotuomari-, valmennus- ja pelitoiminta 400 Pulkkinen Kimmo Hevosharrastus, ajolupakurssi 500 Pynnönen Veli-Matti Keilailuharrastus 600 Pyörret Kari Tenniskurssi 500 Pääkkönen Petri Kitaransoiton opiskelu 600 Pöyry Tomi Valokuvausharrastus 8.00 Rihula Teemu Kalastusharrastus 900 Salmela Nina Avoin muodostelma- ja aikuisluisteluharrastus 400 Simonen Jarmo Tenniskurssi 700 Sormunen Ilkka Vetouisteluharrastus 700 Suortanen Jukka Vanhojen Kuusankoski-postikorttien keräily, taustatietojen kartoittamiseen liittyvät kulut 500 Tommiska Juha Koskikalastusharrastus 500 Tykkälä Niko Tukholman maraton Weckman Seppo Ampumaharrastus

33 Eläkeläiset, opintotoiminta, tieteellinen- ja taiteellinen toiminta Ahopalo Jaakko 8.0-vuotistaidenäyttely Galleria Bremerissä Karkkilassa II 600 Kellokoski Kaarina Saksan kielen kurssi Saksassa Koivula Esa A Englannin kielen kurssi Maltalla Mäki Hannu Klassisen hieronnan jatkokurssit 600 Niemi Jorma Yleisen teologian aineopinnot 8.00 Pukki Irma Kuvataide- ja akvarellikurssi, Sorrento, Italia 8.00 Södervik Juhani Historian perusopinnot 8.00 Tiitta Eila Käki kukkuu siellä -elämänkertakirja 600 Eläkeläiset, harrastustoiminta Ahtiainen Antero Veteraanien maastohiihdon MM-kilpailut Falunissa Arola Arto Euroopassa ajettavien Historic-rallien osallistumismaksut Hirvonen Kirsti Kuntosaliharrastus 600 Huttunen Tapio Ilmailukirjallisuusharrastus 300 Hyypiä Seija Kuntokeskusliikunta 600 Jokinen Matti Jazz-kitaran soiton opiskelu 900 Koivula Esa Tenniskurssi 500 Lautala Merja Koiraharrastus, kilpailutoiminta Lehmunen Timo Kirjoittaminen 8.00 Lehtinen Veikko Matka luontoon ja itseen -taidekurssi 550 Nyberg Lea Kirjoitus- ja valokuvausharrastus 500 Saarits Raimo Vetouisteluharrastus 400 Sauvala Marja-Leena Yksinlaulun opiskelu 900 Siekkinen Heimo Riistanhoito- ja metsästysharrastus 500 Sipilä Matti Golfkurssi 600 Vainonen Anja Yksinlaulun opiskelu 900 Vanhalakka Valma Öljy- ja vesivärimaalausharrastus 400 Perheenjäsenet, opintotoiminta, tieteellinen- ja taiteellinen toiminta Ahlberg Helena Englannin kielen kurssi Englannissa Alasalmi Pia Psykologian perusopinnot 400 Alatalo Jani Historian väitöskirjan materiaali- ja matkakustannukset Andersson Janette Opiskelu Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa Andersson Janica Lukio-opiskelu Aurikorannikon suomalaisessa koulussa 320 Einolander Jarno Tekniikan väitöskirja Einolander Johannes Englannin kielen kurssi Maltalla Fihlman Riikka Erityisluokanopettajan opinnot II Hangasluoma Kaisa Kauppatieteiden pro gradu -tutkielma 500 Hanski Eveliina Englannin kielen kurssi Englannissa Harju Pia Tradenomin opinnäytetyö 500 Hartikainen Jutta Hoitotieteen väitöskirja II, materiaalikustannukset ja seminaarimatkat Heikkinen Jari Luontovalokuvanäyttely Heikkinen Mika Tuotantotalouden DI-tutkinto II Heikkinen Suvi Kauppatieteiden pro gradu -tutkielma 500 Heinämäki Anssi Henttu Joni Bachelor of Arts Honors Degree in Sports Coaching -tutkinto University of Central Lancashire, Englanti Upseerin tutkinnon täydentäminen sotatieteiden maisterin tutkinnoksi Maanpuolustuskorkeakoulussa

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 0. JOHDANTO... 3 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1. Jäsenkehitys... 3 1.2. Järjestökehitys... 3 1.3. Järjestöpalvelut... 4 1.3.1. Jäsenrekisteri... 4 1.3.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1.3.2 Toiminnan rahoitus... 37 1.3.2.1 Rahoituslaskelma... 39 1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 40

Sisällysluettelo. 1.3.2 Toiminnan rahoitus... 37 1.3.2.1 Rahoituslaskelma... 39 1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 40 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 1.1.3 Yleinen ja konsernin

Lisätiedot

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto

Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto Nimi Tarkoitus Apuraha Kotipaikka Rahasto Kerätär Raija Väitös: Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi 1000 Oulu Ahti ja Anni Fredikssonin rahasto Laukaan Demarit ry Talo puhuu -

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Sulasolin vuosi 2009

Sulasolin vuosi 2009 Sulasolin vuosi 2009 Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 toiminnassa on ollut vaikuttavimpana tekijänä niin yleinen kuin Sulasolin sisäinen taloudellinen tilanne. Se on vaikuttanut kaikkeen toimintaan erittäin

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Kirkonseutu. vuotta kotipyhäkoulua. Tärkeintä ihmissuhdetta palvelukseen. Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013 Pappilan piiat Pro Puussa Tärkeintä ihmissuhdetta kannattaa Heinolassa valmiina sakraaliesineiden palvelukseen hieno näyttely hoitaa huolella SIVU 3 SIVU 9 SIVU 16 Kirkonseutu Numero 18 Keskiviikkona 18.9.2013

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI Järjestelytoimikunta 14.10.2008 Päätoimikunta 15.10.2008 2 1. JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA PENTTI SIMOJOKI: TERVASTA TERÄKSEEN, VUODEN 2008 VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot