www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering"

Transkriptio

1 V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering suurtapahtumat storevenemang puistot parker liikenneturvallisuus trafiksäkerhet

2 Kaupunginjohtajan tervehdys VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING Pääkirjoitus 2 Ledaren 2 Vaasan www-sivut 3 Vasas www-sidor 3 Velkaneuvonta 4 Skuldrådgivning 4 Sosiaaliasiamies 5 Socialombudsmannen 5 Kongressitoimisto 6 7 Kongressbyrån 6 7 Palvelubussi 8 Servicebussen 8 Jätehuolto 9 Avfallshantering 9 Kaupunginorkesteri 10 Stadsorkestern 10 Suurtapahtumat 10 Storevenemang 11 Tanssin päivät 11 Puistot/Parker Merenkulkupiiri 12 Seurakunta 14 Kuula-opisto 15 Vaasan ammattikorkeakoulu 16 Vasa yrkeshögskola 16 Liikenneturvallisuus 17 Trafiksäkerhet 17 Vaasan ammattiopisto18 19 Vasa yrkesinstitut Pohjanmaan museo 20 Österbottens museum 20 Kuorofestivaali 21 Körfestivalen 21 Tapahtumakalenteri Evenemang Kustantaja: Vaasan kaupunki Förlaggare: Vasa stad Päätoimittaja/Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimittajat/Redaktörer: Hannele Saloranta-Rönkä, Mira Siira ja Salla Virta Taitto/Ombrytning: Mainostoimisto Bonnie&Clyde Oy Lehdistä olemme voineet lukea kaupunginjohtajaksi pyrkivien haastatteluja ja luottamushenkilöiden odotuksia uudelle kaupunginjohtajalle. Yleensä esitetään vain hyviä näkemyksiä kaupunkimme tulevaisuudesta. Vaasa on mielestäni imagoaan parempi kaupunki. Täällä on merta, saaristoa ja aurinkoa. Vaasa on kunnon kaupungin näköinen, jolla on arvokas historia. Vahvuuksiamme ovat kansainvälisyys, koulutus, osaaminen, nykyaikainen teollisuus, matkailu ja kulttuuri. Peruselementit hyvään kehitykseen ovat siis olemassa. Meillä vaasalaisilla on omituinen piirre aliarvioida kaupunkiamme ja väheksyä saavutuksiamme. Menetyksiämme on itketty vuosikausia eikä tulevaisuuteen jakseta innostuneesti katsoa. Ilmassa on valittamisen maku. Imagoamme on eniten nakertanut pitkä epävarmuus laivaliikenteen tulevai-suudesta, mutta nyt pienen tauon jälkeen laiva taas seilaa toukokuun alusta alkaen. Positiivisella puolella on sentään yli 1000 työpaikan vuosittainen lisäys, mikä kohdistuu ensisijaisesti korkean osaamisen työpaikkoihin. Ilmeisesti tästä johtuen Vaasan työttömyys on eräs suurten kaupunkien alhaisimpia. Kaupungin talous on voitu pitää kohtuullisessa kunnossa. Vakauttamisohjelmaa on noudatettu määrätietoisesti. Investointeja on voitu tehdä neljän viimeisen vuoden aikana ennätyksellisen paljon. Vaasa kohdistaa myös perus- ja hyvinvointipalveluihin varoja lähes eniten asukasta kohden Suomen kaupungeista. Ilman henkilökuntamme aktiivista työintoa ei Vaasa olisi näin hyvinvoiva kaupunki. Kulunut sanonta henkilökunta on tärkein voimavaramme on Vaasassa täyttä totta. Henkilökuntamme hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden lisääminen on tärkeä yhteinen tehtävämme. Minä uskon Vaasan hyvän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarvitaan kuitenkin enemmän yhteishenkeä ja positiivista ajattelua päättäjiltämme ja työintoa meiltä jokaiselta. Työniloa toivottaen Seppo Sanaksenaho Stadsdirektörens hälsning Vi har i tidningarna fått läsa intervjuer med stadsdirektörskandidaterna och om de förtroendevaldas förväntningar på den nya stadsdirektören. I allmänhet är det enbart positiva synpunkter som framförs om vår stads framtid. Jag tycker att Vasa har en sämre image än vad staden förtjänar. Här finns hav, skärgård och sol. Vasa ser ut som en riktig stad med en värdefull historia. Våra starka sidor är internationalismen, utbildningen, kunnandet, den moderna industrin, turismen och kulturen. De grundläggande elementen för en god utveckling finns alltså. Vi vasabor har en konstig förmåga att undervärdera vår stad och förringa betydelsen av våra framgångar. I flera år har vi sörjt över det vi förlorat och ingen orkar blicka entusiastiskt mot framtiden. En klagofylld atmosfär råder. Vår image har mest lidit av den långvariga osäkerheten gällande färjetrafikens framtid, men nu efter en kort paus, kommer färjan åter att börja köra i början av maj. På den positiva sidan finns dock en årlig ökning med över 1000 arbetsplatser, vilka hänför sig i första hand till arbetsplatser för högklassigt kunnande. Det är troligenberoende på detta som arbetslösheten i Vasa är bland de lägsta i de stora städerna. Stadens ekonomi har kunnat hållas i rimligt skick. Stabiliseringsprogrammet har följts målmedvetet. Investeringar har kunnat göras under de senaste fyra åren i rekordartad omfattning. Av de finländska städerna anvisar Vasa också nästan mest medel per invånare för bas- och välfärdsservice. Utan vår personals aktiva arbetsinsats skulle Vasa inte vara en så här välmående stad. Det slitna uttrycket - personalen är vår viktigaste resurs - är fortsättningsvis sant i Vasa. Ökandet av vår personals välbefinnande och trivsel i arbetet är en viktig gemensam sak för oss. Jag tror på Vasas möjligheter till en god framtid. Det krävs emellertid mera vianda och positivt tänkande bland våra beslutsfattare och arbetsmotivation bland oss allihop. Med önskan om arbetsglädje Seppo Sanaksenaho Paino/Tryck: UPC Print Painos/Upplaga: kpl/st. Kannen kuvat: Ritva Pajulahti Kuva: Matti Lehonen-Virta

3 Vaasan kaupungin verkkosivut ovat kuntalaisen tuhti tietopaketti Vasa stads nätsidor är ett rejält informationspaket för kommuninvånarna Vaasan kaupunki on uudistanut wwwsivustoaan entistä monipuolisemmaksi. Kaupungin kotisivuilta kuntalaiset ja muutkin löytävät tuhdisti ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa Vaasasta ja paikallisesta elämänmenosta. Vaasan kaupungin ensimmäinen oma tiedotussivusto avattiin jo vuonna Yhdeksän vuoden aikana kaupungin kotisivut ovat ottaneet suuria kehitysaskelia ja kokeneet muutaman täydellisen muodonmuutoksen. Tänä päivänä sivusto on kattava tietopaketti niin paikallisesta elinkeinoelämästä, tapahtumatarjonnasta, kulttuurista, luonnosta kuin kaupungin hallinnosta ja historiasta kiinnostuneille. Verkkosivujen merkitystä kaupungin tiedotuksessa on tehostettu merkittävästi. Sivuille on saatu lisää sisältöä, kun suurimmat hallintokunnat ovat tulleet verkkoon mukaan. Uutuutena ovat mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, tekninen virasto sekä kaavoitus ja rakentaminen. Kaikilla hallintokunnilla ei ole vielä sivuja verkossa, mutta hyvän esimerkin toivotaan saavaan loputkin liikkeelle. Sivuston tarkoituksena on palvella kuntalaisia monipuolisesti käytännön asioissa. Terveystoimen sivuilta voi tarkastaa esimerkiksi päivystyksen tai lääkäreiden vastaanottoajat. Tapahtumakalenterista voi vilkaista vaikka kyseisen päivän teatteriesitykset tai vaasalaiset tapahtumat jopa kuukausiksi eteenpäin. Kaupungin yleishallinto puolestaan tuottaa pöytäkirjansa webbiin nähtäviksi. - Vaasan kotisivuilla on sekä pysyvää että vaihtuvaa tietoa. Tavoitteena on, että vaihtuva tieto on aina ajankohtaista ja uudistuu jatkuvasti, kertoo Vaasan kaupungin tiedottaja ja internetjohtoryhmän sihteeri Hannele Saloranta-Rönkä. Sivusto palvelee myös matkaajia sekä Suomesta että muualta maailmasta. Vaasaan voi tutustua webin kautta paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös englanniksi ja saksaksi. Lähiaikoina verkkoon ilmestyvät myös venäjän- ja ranskankieliset sivut. - Sivujen kautta voi vaasalainenkin löytää paljon uutta kotikaupungistaan huomata vaikka, ettei tarvitse lähteä Geneveen asti katsomaan Matissea, Saloranta-Rönkä muistuttaa. Yksi uutuus on palautelomake, jolla voi kertoa mielipiteensä ja antaa kehitysehdotuksia Vaasan kaupungille. Mikäli kirjoittaja ilmoittaa oman sähköpostiosoitteensa, voidaan palautteeseen vastata mahdollisimman nopeasti. Yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita internetyhteyksineen löytyy Vaasassa Kansalaisinfosta Rewell Centerissä sekä ainakin kaikista kirjastoista. Vaasan kaupungin kotisivut osoitteessa Mira Siira Vasa stad har förnyat sina webbsidor, som nu är allt mångsidigare. På stadens hemsidor hittar kommuninvånarna och även andra rejält med aktuell och nyttig information om Vasa och vad som är på gång i staden. Vasa stads första egna informationssidor publicerades redan år Under nio års tid har stadens hemsidor utvecklats med stora steg och genomgått ett antal fullständiga formförändringar. Idag är sidorna ett täckande informationspaket för den som är intresserad av såväl det lokala näringslivet, evenemangsutbudet, kulturen, naturen som stadens förvaltning och historia. Nätsidornas betydelse i stadens information har effektiverats märkbart. Sidorna har fått mera innehåll, då de största förvaltningarna har upptagits i nätet. Nyheter är bland annat social- och hälsovårdsservicen, tekniska verket samt planläggning och byggande. Alla förvaltningar har inte ännu sina sidor i nätet, men man hoppas att även resten följer det goda exemplet. Avsikten med sidorna är att mångsidigt betjäna kommuninvånarna i praktiken. På hälsovårdsväsendets sidor kan man kontrollera t.ex. dejoureringen eller läkarnas mottagningstider. Från evenemangskalendern kan man få reda på teaterföreställningarna ifrågavarande dag eller evenemangen i Vasa t.o.m. flera månader på förhand. Stadens allmänna förvaltning inför för sin del protokollen till påseende i nätet. - På Vasas hemsidor finns information som är både bestående och föränderlig. Målet är att den information som förändras alltid är uppdaterad och förnyas hela tiden, berättar Vasa stads informatör och internetledningsgruppens sekreterare Hannele Saloranta-Rönkä. Sidorna betjänar även turister både från Finland och andra länder. Med Vasa kan man bekanta sig i nätet förutom på finska och svenska, även på engelska och tyska. Under den närmaste tiden kommer också sidor på ryska och franska att införas. - På sidorna kan också vasabon hitta mycket nytt om sin hemstad t.ex. märka att man inte behöver åka ända till Genéve för att se Matisse, påminner Saloranta- Rönkä. En nyhet är blanketten för feedback, på vilken man kan skriva sina åsikter och ge utvecklingsförslag till Vasa stad. Om skribenten meddelar sin e-postadress, kan svar på feedback ges så fort som möjligt. Datorer med internetförbindelser avsedda för allmänheten finns i Vasa vid Medborgar-infon i Rewell Center samt åtminstone i alla bibliotek. Vasa stads hemsidor finns under adressen Mira Siira VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 3

4 Talous- ja velkaneuvontaa Vaasanseudun asukkaille Skuldrådgivning för invånarna i Vasaregionen VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/ Vaasanseudulla asuville on nyt tarjolla entistä monipuolisempaa talous- ja velkaneuvontaa. Talous- ja velkaneuvojat auttavat yksityishenkilöitä taloudenhoitoon ja velkoihin liittyvissä asioissa. Neuvonta on asiakkaille maksutonta ja sitä annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Talous- ja velkaneuvonta hoidetaan Vaasanseudun kuntien välisenä yhteistyönä. Mukana yhteistyössä ovat Vaasa, Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, Vähäkyrö ja Vöyri. Vaasan kaupunki järjestää neuvontaa Vaasassa sekä paikallispalvelupisteissä muissa kunnissa. Velkaneuvoja antaa tietoja ja neuvoo talouden ja velkojen hoidossa opastaa taloudenpidon suunnittelussa selvittää velallisen talousongelmia ja avustaa sovinnon tekemisessä velkojien kanssa avustaa velkajärjestelyyn liittyvän asian hoidossa ja ohjaa oikeudelliseen neuvontaan. Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa hakeutua hyvissä ajoin ennen kuin velkaongelma pääsee kasvamaan suureksi. Jos maksamattomia laskuja alkaa kertyä, on aika havahtua ja ottaa yhteyttä velkaneuvojaan. Lisätietoja: Puh (06) Kysy velkaneuvojaa Talous- ja velkaneuvoja Marika Niittykoski toivoo, että monipuolinen ja maksuton palvelu madaltaisi kynnystä hakeutua neuvontaan. Vasaregionens invånare erbjuds nu allt mångsidigare ekonomisk råd-givning och skuldrådgivning. Ekonomi-och skuldrådgivarna hjälper privatpersoner i ärenden som ansluter sig till skötseln av ekonomi och skulder. Rådgivningen är för kunden avgiftsfri och ges både på finska och svenska. Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen sköts som samarbete mellan kommunerna i Vasaregionen. I samarbetet deltar: Vasa, Storkyro, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Maxmo, Korsholm, Närpes, Oravais, Lillkyro och Vörå. Vasa stad ordnar rådgivning i Vasa samt vid lokala serviceställen i de övriga kommunerna. Skuldrådgivaren ger upplysningar och råd om skötseln av ekonomi och skulder ger råd vid utarbetandet av hushållsbudget utreder gäldenärens ekonomiska problem och biträder vid uppgörandet av förlikning med fordringsägarna biträder i skötseln av ärenden som ansluter sig till skuldsanering och hänvisar gäldenären till att söka juridisk rådgivning Det lönar sig att söka ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i god tid innan skuldproblemet blir för stort. Om högen av obetalda räkningar börjar bli stor är det skäl att reagera och ta kontakt med skuldrådgivaren. Tilläggsuppgifter: Tfn (06) Fråga efter skuldrådgivaren Ekonomi- och skuldrådgivare Marika Niittykoski önskar att den mångsidiga och avgiftsfria servicen skulle sänka tröskeln för invånarna att söka sig till rådgivning.

5 Sosiaaliasiamies neuvoo Socialombudsmannen ger råd Vuoden 2001 alussa tuli voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Kunta nimesi sosiaaliasiamiehen neuvomaan asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä tehtävissä. Vaasassa sosiaaliasiamiehen tehtäviä ryhtyi hoitamaan Sauli Kytöharju. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Laki määrittelee myös salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevia kysymyksiä. Laki ei tuo asiakkaille uusia sosiaalipalveluita. Kunnan nimeämä sosiaaliasiamies toimii sekä viranomaisten että yksityisen järjestämän sosiaalihuollon asiakkaita varten. Jotta sosiaaliasiamiehen puolueettomuus ja riippumattomuus olisi turvattu, hän ei voi olla asiakastyössä päätöksiä tekemässä. Vaasan lähikunnat ovat halukkaita tekemään kaupungin kanssa sopimuksia sosiaaliasiamiehen palveluiden ostamisesta kuntiensa asukkaita varten. Tässä vaiheessa Sauli Kytöharju käyttää sosiaaliasiamiehen tehtäviin 60 % työajastaan, loput 40 % hän käyttää hallinnollisiin tehtäviin työssään päihdehuollon johtajana. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä tehtävissä, avustaa asiakkaita muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle. I början av år 2001 trädde lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården i kraft. Kommunen utsåg en socialombudsman med uppgift att ge klienterna råd i frågor som ansluter sig till tillämpningen av lagen. I Vasa började Sauli Kytöharju sköta socialombudsmannens uppgifter. Klientlagen innehåller de centrala rättsliga principerna i anslutning till klientens medverkan, bemötande och rättsskydd inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och ett gott bemötande. Lagen innehåller också stadganden om frågor som gäller sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Lagen medför inte någon ny socialservice för klienterna. Den av kommunen utsedda socialombudsmannen arbetar för klienterna både inom av myndigheter och privata ordnad socialvård. För att socialombudsmannens opartiskhet och oberoende skall garanteras, kan han inte delta i beslutsfattandet inom klientarbetet. Vasas närkommuner är villiga att med staden ingå avtal om köp av socialombudsmannens service för klienterna i kommunerna. I detta skede använder Sauli Kytöharju 60 % av sin arbetstid för uppgifterna som hör till socialombudsmannen, resten 40 % använder han för administrativa uppgifter i sitt arbete som chef för missbrukarvården. Socialombudsmannen ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen inom socialvården, bistår klienten vid framställning av anmärkning, informerar om klientens rättigheter, arbetar också i övrigt för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda samt följer med hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och avger årligen till kommunstyrelsen en redogörelse för detta. Sauli Kytöharju Lisätietoja: Puh (06) Ytterligare upplysningar: Tfn (06) VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 5

6 6

7 Tillsammans gšr vi Vasa till en evenemang- och kongressstad 7

8 Uusi palveluliikenne on käynnistynyt Palosaaren ja keskustan alueella Ny servicetrafik i Brändö och centrum Uusi palvelubussi aloitti vuodenvaihteessa 2001 liikennöimisen Vaasassa. Bussi ajaa Palosaaren ja keskus-tan alueilla arkipäivisin klo välisenä aikana. Bussi ei kul-je etukäteen sovittua reittiä vaan se ajaa tarpeen mukaan mainituilla alueilla. Palvelubussiin voi nousta tai jäädä pois missä vain palveluliikennealueella. Palvelubussi on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja siinä on tilaa 17 matkustajalle. Palvelubussiin mahtuu kerrallaan kolme pyörätuoliasiakasta ja auto on varustettu muutenkin erikoispalveluin ja varustein. Bussiin nousemisessa ja poistumisessa autetaan, ja asiakkaat viedään ovelta ovelle. Kiirettä ei ole. Bussin reitti suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Autolla on kuitenkin tiettyjä aikataulupisteitä. Pääterveysasemalla bussi on aamuisin klo 9.00 ja ja Ylätorilla klo 10.00, ja Asiakas voi tilata palvelubussin mieluiten edellisenä arkipäivänä tai viimeistään tunti ennen matkaa. Matkat tilataan puhelinnumerosta Matkan hinta on sama kuin paikallisliikenteen busseissa. Matkan voi maksaa lipuilla tai käteisellä kuljettajalle. Lippuja voi ostaa etukäteen paikallisliikenteen toimistosta Rewell Centeristä. Esimerkiksi 40 lipun vihkonen maksaa 240 mk, ja aikarajoitetta käytölle ei ole. En ny servicebuss började trafikera i Vasa vid årsskiftet Bussen kör i Brändö- och centrumområdet vardagar mellan kl och Bussen kör inte längs en på förhand överenskommen rutt, utan den kör enligt behovet på nämnda områden. Passagerarna kan stiga på och av servicebussen var som helst inom servicetrafikområdet. Servicebussen är avsedd för alla kommuninvånare och i den finns plats för 17 passagerare. I servicebussen ryms samtidigt tre rullstolsbundna passagerare och den är också annars försedd med specialservice och utrustning. Passagerarna får hjälp vid på- och avstigningen och de körs från dörr till dörr. Utan brådska. PALOSAARI BRÄNDÖ Bussens rutt planeras enligt passagerarnas behov. Bussen har emellertid vissa hållplatser enligt en tidtabell. Vid huvudhälsocentralen är bussen på morgnar kl och och vid Övre torget kl.10.00, och Passageraren kan beställa servicebussen, helst föregående vardag eller senast en timme före resan. Bussen kan beställas på telefonnumret Biljettpriset är samma som i lokaltrafikens bussar. Resan kan betalas med biljett eller kontant till chauffören. Biljetter kan köpas på förhand från lokaltrafikbyrån i Rewell Center. Till exempel 40 biljetter kostar 240 mark och det finns ingen tidsbegränsning för användningen. VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 N VAASAN KESKUSTA CENTRUM I VASA PÄÄTERVEYS- ASEMA HUVUD- HÄLSOCENTRALEN 68

9 Miltä kaupunkilaisen jätehuolto näyttää tänään Hur ser stadsbornas avfallshantering ut i dag Kierrätys ja jätteiden lajittelu on viime vuosina tullut yhä tärkeämmäksi. Sitä mukaa, kun vastuu ympäristön tilasta kasvaa, myös erilaiset kierrätyspisteet lisääntyvät. Jätemaksu nousi Vaasassa vuoden alusta kymmenen prosenttia, suurimpana syynä uuden kaatopaikan rakentaminen. Kaupunkilaiset ovat kuitenkin ottaneet nousun hyvin vastaan - ympäristökysymysten arvo on ilmeisesti ymmärretty. Seppo Ruostekoski ASJ Stormossen Oy:n jätteenkäsittelylaitokselta on sitä mieltä, että tällä hetkellä Vaasassa tarpeeksi ekopisteitä eli paperin, lasin, metallin ja paristojen keräyspaikkoja. - Jos uusia asuntoalueita rakennetaan, nostetaan myös ekopisteiden määrää. Tämän hetkiseen tilanteeseen 33 pistettä on riittää. Hyötykäyttöasema sen sijaan tarvittaisiin. Nyt Stormossen on lähin erilaista hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä vastaanottava hyötykäyttöasema. Matka Koivulahdessa, valtatie 8:n varrella, sijaitsevaan Stormosseniin on monelle autottomalle kohtuuttoman pitkä. Onkin hyvä, että paikkaa uudelle asemalle etsitään parhaillaan. Ruostekosken mukaan vaasalaiset kierrättävät kohtalaisen hyvin. Pientä parantamisen varaa löytyy aina, mutta yleensä jätteet löytävät paikkansa oikeisiin astioihin. Jokaisella asuinkiinteistöllä on astia karkeajätteelle ja keittiöjätteelle, ja monista suuremmista asuinkiinteistöistä löytyy myös ekopiste. Karkeajäteastian jätteet, kuten PVC-muovi, painekyllästetty puu sekä sekamateriaali, päätyvät kaatopaikalle. Keittiöjäteastia nielee kaiken eloperäisen ja poltettavaksi soveltuvan jätteen, paitsi puun. Tarpeettomista tai korjausta kaipaavista kodinkoneista, elektroniikasta ja huonekaluista pääsee eroon viemällä ne Varastokadulla sijaitsevaan ekokeskukseen. Ekokeskuksen tavoitteena on edistää tavaroiden uusiokäyttöä. Toimitettavista tavaroista otetaan huoltoa varten pieni maksu. Ekokeskus myös myy pientä korvausta vastaan kunnostettuja huonekaluja ja esimerkiksi vanhoista pakastimista valmistettuja kompostoreja. Salla Virta Återvinning och sortering av avfall har under de senaste åren blivit allt viktigare. I samma takt som ansvaret för miljöns tillstånd växer, ökar också antalet återvinningsstationer. Avfallsavgiften steg i Vasa från årets början med tio procent, den största orsaken var anläggandet av en ny avstjälpningsplats. Den höjda avgiften har dock fått ett bra mottagande hos stadsborna man har tydligen förstått miljöfrågornas betydelse. Seppo Ruostekoski från ASJ Stormossen Ab:s avfallsbehandlingsanläggning är av den åsikten att Vasa för närvarande har tillräckligt många ekopunkter, dvs. insamlingsställen för papper, glas, metall och batterier. - Om nya bostadsområden byggs, utökas också antalet ekopunkter. För den nu rådande situationen räcker 33 punkter. En återvinningsstation skulle dock behövas. Nu är Stormossen den närmaste återvinningsstation som tar emot olika slag av återvinnbart avfall. Vägen till Stormossen, som finns invid riksåttan i Kvevlax, är för många utan bil oskäligt lång. Det är bra att en plats för en ny station söks som bäst. Enligt Ruostekoski är vasaborna ganska bra på återvinning. Litet rum för förbättringar finns det alltid, men i allmänhet hittar avfallet vägen till rätt kärl. Varje bostadsfastighet har ett kärl för grovavfall och ett för köksavfall, och vid många av de större fastigheterna finns också en ekopunkt. Avfallet från grovavfallskärlet såsom PVC-plast, tryckimpregnerat trä samt blandmaterial förs till avstjälpningsplatsen. Köksavfallskärlet slukar allt organiskt och brännbart avfall, utom trä. Hushållsmaskiner, elektronik och möbler som är överflödiga eller kan repareras kan föras till ekocentret som finns på Magasinsgatan. Målet med ekocentret är att främja återanvändning av saker. För de saker som förs in uppbärs en liten avgift för service. Ekocentret säljer också mot en liten ersättning upprustade möbler och t.ex. kompostorer som tillverkats av gamla frysar. Salla Virta VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/

10 Kevät - Våren 2001 sax & SYMPHONY Yhteiskonsertti Seinäjoen orkesterin kanssa Samkonsert med Seinäjoki orkester To 8.3.Vaasan kaupungintalo/vasa stadshus, Pe/fre 9.3. Ylistaron kirkko/kyrkan i Ylistaro Joht. Hannu Norjanen, sol. Pekka Kuusisto, viulu/violin, Jan-Erik Gustafsson, sello/violoncell (80,-/60,-/30,-) To * Sinfoniakonsertti/Symfonikonsert Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Raschèr-saksofonikvartetti/-saxofonkvartett (80,-/60,-/30,-) To * Puhallinkonsertti/Blåskonsert Pohjanmaan Sotilassoittokunnan kanssa Tillsammans med Österbottens militärmusikkår Joht./dir. Pertti Pekkanen, sol. Tuomas Länne, pasuuna/basun (60,-/40,-/20,-) To 5.4. * Pääsiäiskonsertti/Påskkonsert Joht./dir. Hannu Norjanen Sol. Helena Bexar, sopraano/sopran, Georgina Lindfors, altto/alt Vaasan Naiskuoro (60,-/40,-/20-) Ti ke * Jorma Panulan kapellimestarikurssin konsertit/ Jorma Panulas kapellmästarkursens konserten (60,-/40,-/20,-) Ma/Mån * Vappukonsertti/Valborgskonsert Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Kukka-Maaria Ketoniemi, sopraano/sopran, Erkki Mendelin, tenori/teonor,virpi Saraluoto, viulu/violin (60,-/40,-/20,-) To * Nuorten solistien konsertti/unga solister Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Kuula-opiston oppilaat/kuula-institutets elever (60,-/40,-/20,) Kullervo-sinfonia/-symfonin Pe/fre klo/kl Lakeuden Risti, Seinäjoki La/Lö klo/kl Vaasan kirkko/trefaldighetskyrkan Mieskuoro Jussit ja Seinäjoen orkesteri Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Riikka Hakola, sopraano/sopran Sauli Tiilikainen, baritoni/baryton, Wasa Sångargille (60,-/40,-/20,-) * klo 19.00,Vaasan kaupungintalo/kl ,Vasa stadshus Vaasan Kaupunginorkesteri Vasa Stadsorkester Pl 3, VAASA Puh. (06) , , fax Vaasan suurtapahtumat houkuttelevat Kuoro- ja kamarimusiikkia sekä huippukapellimestareita Jorma Panulan kapellimestarikurssin kaksi päätöskonserttia 24. ja 25. huhtikuuta 2001 tarjoavat monivivahteisia tulkintoja perinteisestä klassisesta musiikista. Kapellimestarikurssille eri puolilta maailmaa osallistuvat oppilaat johtavat konserteissa Vaasan kaupunginorkesteria toukokuuta vietettävän Vaasan kuorofestivaalin eksoottinen tuulahdus tulee tänä vuonna Pietarista. Neljä kansainvälistä kilpailua voittanut kamarikuoro Lege Artist osoittaa taitavuutensa Vaasassa. Kansainvälisiä vieraita saadaan myös Englannista The Kings singersien ehkä maailman kuuluisimman a cappella -ryhmän muodossa. Ortodoksikuorojen katselmus esittelee bysanttilaista ja venäläistä kirkkolauluperinnettä, nuorisokuorot ja Ylioppilaskunnan laulajat perinteisempää kuorolaulua sekä Kosti Könnin muistokonsertti ja Kullervo-sinfonia kansallista perinnettä. Kuorofestivaalien ohjelmaa voi kuulla kaupungintalon juhlasalin ohella myös kaduilla ja kaupungilla. Korsholman musiikkijuhlat esittelee joukon maailman kuuluja taiteilijoita ja kamarimusiikin helmiä. Avajaiskonsertin esiintyjinä ovat barytoni Bo Skovhus ja pianisti Helmut Deutsch. Taiteita ja karnevaalimenoa Pohjanmaan Suurmessuilta löytyy näytteilleasettajia laidasta laitaan. Botniahallissa voi hankkia tietoa ajoneuvoista, hyvinvoinnista, asumisesta tai julkisista palveluista. Kädentaito-osastolta löytyy kotiin vietäviä tuliaisia ja myös lasten tuotteille on pystytetty oma osastonsa. Tänä vuonna Suurmessujen yhteydessä järjestetään myös Matkat ja Elämykset -tapahtuma heinäkuuta kuullaan Vaasan Rockperry-festivaaleilla kovia suomalaisartisteja. Avauspäivänä esiintyvät Dingo ja Yö sekä ruotsalainen Nordman. Lauantaina yleisönsä valloittavat Tommi Läntinen, Kirka, Suurlähettiläät sekä Pauli Hanhiniemen perunateatteri. Festivaaleille odotetaan 8000 hengen yleisöä. Kymmenvuotisjuhlaansa viettävä Taiteiden yö houkuttelee kaupunkilaisia 9. elokuuta musiikin, teatterin, tanssin ja kuvataiteen pariin. Taiteiden yössä voi vaikkapa pistäytyä kaupunginorkesterin ulkoilmakonsertissa, ihailla katutaiteilijoita ja sambakulkuetta tai tutustua monikulttuurisuuteen vanhalla kasarmialueella. Ohjelmaa löytyy monenlaista elokuuta vietetään Hietasaaressa Wasa Water Carnivalia. Päivällä luvassa on tasokas rantalentopalloturnaus ja erilaisia vesiurheilulajeja. Pienimmät voivat vierailla edullisella yhdistelmälipulla Wasalandiassa ja Tropiclandiassa. Illalla pistetään jalalla koreasti saaristotansseissa tai vietetään iltaa huippuesiintyjiä kuunnellen. Kansainvälisiä urheilutapahtumia Kaarlen kenttä täyttyy yleisurheilun Eurooppa cupin ensimmäisen divisioonan kilpailijoista kesäkuuta. Kyseessä on joukkuekilpailu, jossa yksi edustaja taistelee yhdessä lajissa maansa maineesta. Suomessa Eurooppa cup käydään nyt kolmatta kertaa. Vaasassa kilpaillaan sekä naisten että miesten ensimmäisessä divisioonassa. Kilpailijoita tulee kolmestatoista eri maasta. Suomen joukkueelle Eurooppa cup on yksi kauden tärkeimmistä tapahtumista. Tavoitteena on tulevina vuosina nousta sekä miesten että naisten sarjassa Eurooppa cupin kahdeksan parhaan maan joukkoon, superliigaan. Suomen suurimpiin juniorijalkapalloturnauksiin kuuluva Wasa Football cup pelataan kaupungin ruohokentillä. Mukana on vuosittain runsaat 250 joukkuetta kaikista Pohjoismaista ja Euroopasta. Wasa Youth Football cupin järjestämä nelipäiväinen turnaus tutustuttaa nuoret ja heidän huoltajansa reilun pelin ohessa toisiinsa ja Vaasan kaupunkiin elokuuta kaupungin rannat täyttyvät raittiista ulkoilmasta ja luonnosta nauttivista kävelijöistä. Kansainväliseen International Marching League monipäiväkävelyjen sarjaan kuuluvassa Vaasan Marssissa ei kilpailla. Eripituiset, tarkkaan valitut kävelyreitit houkuttelevat osallistujia useista eri maista. Kolmen päivän kävelijät palkitaan mitalilla ja jokainen osallistuja saa diplomin. Monipäiväkävelyt ovat maailmalla arvostettuja tapahtumia. Salla Virta

11 Storevenemang i Vasa lockar Kör- och kammarmusik samt kapellmästare av toppklass Panula-kapellmästarkursens två avslutningskonserter 24 och 25 april 2001 bjuder på nyansrika tolkningar av traditionell klassisk musik. Kapellmästarkursens elever från olika delar av världen fungerar som dirigenter för Vasa stadsorkester vid konserterna. Vid Vasa körfestival som hålls kommer ett exotiskt inslag i år från S:t Petersburg. Kammarkören Lege Artis, som vunnit fyra internationella tävlingar, visar sin skicklighet i Vasa. Internationella gäster kommer också från England i form av a cappellagruppen The King singers. De ortodoxa körernas mönstring presenterar den bysantinska och ryska kyrkosångstraditionen, ungdomskörerna och Ylioppilaskunnan laulajat mer traditionell körsång samt Kosti Könnis minneskonsert och Kullervo-symfonin den nationella traditionen. Körfestivalens program kan förutom i stadshusets festsal också höras på gatan och på olika ställen i staden. Musikfestspelen Korsholm presenterar en rad världsberömda artister och kammarmusikpärlor. Under öppningskonserten uppträder barytonen Bo Skovhus och pianisten Helmut Deutsch. Konst och karnevalyra På Österbottens stormässa finns utställare från vitt skilda områden. I Botniahallen kan man skaffa information om fordon, välmående, boende eller offentlig service. På hantverksavdelningen finns olika produkter till salu och också för barnprodukter finns en egen avdelning. I år ordnas i samband med stormässan också evenemanget Resor & Upplevelser juli får vi vid Rockperry-festivalen i Vasa höra finländska toppartister. Under öppningsdagen uppträder Dingo och Yö samt Nordman från Sverige. På lördagen står Tommi Läntinen, Kirka, Suurlähettiläät samt Pauli Hanhiniemen perunateatteri i tur. Till festivalen väntas 8000 besökare. Konstens natt som firar tioårsjubileum lockar stadsborna den nionde augusti till musik, teater, dans och bildkonst. Under konstens natt kan man t.ex. lyssna till stadsorkesterns utomhuskonsert, beundra gatukonstnärerna och sambaprocessionen eller bekanta sig med kulturell mångfald på det gamla kasernområdet. Det finns program för alla åldrar. Wasa Water Carnival firas på Sandö. På dagen utlovas en högklassig beachvolleyturnering och olika vattensporter. De yngre kan med en förmånlig kombinationsbiljett besöka Wasalandia och Tropiclandia. På kvällen kan man ta en svängom på skärgårdsdansen eller lyssna till toppartister. Internationella sportevenemang Karlsplanen fylls med tävlande i Europacupens första division i friidrott Det är en lagtävling, där en representant i varje gren kämpar för sitt lands heder. Europacupen hålls nu för tredje gången i Finland. I Vasa tävlar man både i damernas och herrarnas första division. Tävlandena kommer från tretton olika länder. För det finländska laget är Europacupen ett av säsongens viktigaste evenemang. Målet är att under de kommande åren både i herrarnas och damernas serie stiga till superligan, där de åtta bästa länderna i Europacupen tävlar. Wasa Footballcup, som hör till de största juniorfotbollsturneringarna i Finland, spelas på stadens gräsplaner. Drygt 250 lag från alla nordiska länder och Europa deltar årligen. Wasa Youth Footballcup som ordnar fyradagarsturneringen ger ungdomarna och deras lagledare en möjlighet att vid sidan om fair play bekanta sig med varandra och Vasa stad fylls stadens stränder av vandrare som njuter av den friska luften och naturen. Vaasan Marssi som hör till serien flerdagsvandringar inom International Marching League är ingen tävling. Omsorgsfullt valda vandringsstråk av olika längd lockar deltagare från många olika länder. De vandrare som deltar tre dagar belönas med en medalj och varje deltagare får ett diplom. Vandringsevenemang som pågår flera dagar är uppskattade ute i världen. Också Vaasan Marssi samlar varje år deltagare från olika länder. Salla Virta 11

12 Kuva: Ritva Pajulahti Vaasa, puistikoiden kaupunki, on kesäisin kaunis. Kaupunkia halkoo viisi puistokatua, joiden elinvoimainen puusto on hyvässä kasvussa. Vaasassa vierailevat matkaajat ihailevat poikkeuksetta ydinkeskustan leveitä ja vihreitä puistikoita. Myös vaasalaiset ovat ylpeitä vehmaista puistikoistaan. Silloin tällöin tulee kuitenkin kaupunkilaisilta huomautus: Kauheaa, kun puistikolla on taas paljon roskia!. Huomautus on täysin aiheellinen. Kaupunginpuutarhan työntekijät hoitavat puistikoiden, leikkipaikkojen ja muiden viheralueiden hoitamisen lisäksi myös roskien keruun. Puistojen ja leikkipaikkojen hoitomääräraha vuonna 2000 oli noin 5 miljoonaa markkaa. Tästä summasta puhtaanapidon osuus oli noin 1,4 miljoonaa markkaa. Summaan sisältyy palkkamenoja, kone- ja materiaalikustannuksia sekä jätemaksuja. Jos puhtaanapidon kustannukset muutettaisiin palkkamenoiksi, tarkoittaa se sitä, että 10 työntekijää keräisi roskia läpi koko vuoden osallistumatta lainkaan varsinaisiin viheralueiden hoitotöihin. Puhtaanapidon kustannukset ovat suuret verrattuna muihin hoitokustannuksiin. Millä tavoin niitä voisi pienentää? Roskaamisongelman ratkaisun avain on hallussa meillä jokaisella. Me kaikki yhdessä voimme toimia kotikaupunkimme puistojen parhaaksi laittamalla roskat niille tarkoitettuihin astioihin. Jokaisen korttelin puistikko-osuudella on 4 5 roska-astiaa. Jos pystyisimme pienentämään puhtaanapidon kustannuksia, voisimme kohdentaa määrärahoja varsinaisiin viheralueiden hoitotöihin nykyistä enemmän. Oikein aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille kaupunkilaisille kuin myös tänne tuleville! Kalevi Paakki, Kaupunginpuutarhuri Vasa, esplanadernas stad, är vacker på somrarna. Genom staden går fem parkgator, vilkas livskraftiga trädbestånd växer bra. Turister som besöker Vasa beundrar utan undantag de breda och gröna esplanaderna i centrum. Även vasaborna är stolta över sina lummiga esplanader. Nu och då hörs emellertid följande kommentar från stadsborna: Det är ju hemskt så mycket skräp det finns i esplanaden igen. Anmärkningen är helt välgrundad. Stadsträdgårdens arbetstagare sköter förutom om esplanaderna, lekparkerna och andra grönområden, även om uppsamlingen av skräp områden. Anslaget för skötseln av parker och lekparker uppgick år 2000 till ca 5 milj.mk. Av denna summa utgör renhållningens andel ca 1,4 milj.mk. Summan inbegriper löneutgifter, maskin- och materialkostnader samt avfallshanteringsavgifter. Om renhållningskostnaderna skulle ändras till lönekostnader skulle det innebära att 10 arbetstagare skulle samla skräp året runt, utan att delta i den egentliga skötseln av grönområden. Renhållningskostnaderna är stora jämfört med andra skötselkostnader. Hur skulle man kunna minska på dem? Lösningen till nedskräpningsproblemet finns hos var och en av oss. Vi kan alla tillsammans verka till förmån för parkerna i vår hemstad, genom att sätta skräpet i för det avsedda kärl. I varje kvarter finns på esplanadavsnittet 4-5 skräpkärl. Om vi kunde minska på renhållningskostnaderna skulle vi kunna rikta anslagen till den egentliga skötseln av grönområden bättre än tidigare. En riktigt varm och solig sommar önskas såväl alla stadsbor som turister! Kalevi Paakki, Stadsträdgårdsmästaren Pohjanlahden merenkulkupiiri luo edellytykset turvalliselle merenkululle ja vesillä liikkumiselle. Merenkulkupiirin tehtävänä on: luotsaus ja liikenteen ohjaus sekä niiden kehittäminen väylänpito ja väyläverkoston kehittäminen veneilyn toimintaedellytyksien ylläpito ja kehittäminen Valassaarten majakka, kuva: Jukka Gršnlund Pohjanlahden merenkulkupiirin piirikonttori sijaitsee Vaasassa. Piirissä työskentelee noin 180 henkilöä. Bottniska vikens sjöfartsdistrikts distriktskontor ligger i Vasa. Distriktet har cirka 180 anställda. Bottniska vikens sjöfartsdistrikt skapar förutsättningar för en trygg sjöfart och båttrafik. Sjöfartsdistriktet har som uppgift: att leda och utveckla lotsningstrafiken att sköta farledshållningen och utveckla farledsnätet att underhålla och förbättra småbåtstrafiken 12

13 Puistot ovat kaupunkilaisten henkireikiä Parkerna är oaser för stadsborna Yhteys luontoon on ihmiselle tärkeä niin esteettisesti kuin mielenterveyden kannalta. Tiheästi rakennetuissa keskiajan kaupungeissa ei ollut tilaa puistoille. Kaupunkilaisten kokoontumispaikkoina toimivat torit. Vasta 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla ruvettiin kaupunkeihin rakentamaan puistokatuja ja puistoja. Tuolloin syntyivät Vaasaankin ensimmäiset kaupunkipuistot. Hovioikeuden yhteyteen Vanhaan Vaasaan rakennettiin 1780-luvun alussa neljän puurivistön muodostama Hovioikeudenpuistikko Vaasan ja koko maan kaunistukseksi sekä kaupunkilaisten kävelyja virkistyspaikaksi. Ennen Vaasan paloa 1852 suosituin sunnuntaipäivien kävelykohde oli 1820-luvun alussa rakennettu Seurahuoneen puisto, jossa oli varjoisien puistokäytävien ja kauniiden kukkaistutusten lisäksi kaupunkilaisia viihdyttävää toimintaa. Pyöreässä säleiköstä tehdyssä, humalan peittämässä ja hiekkalattiaisessa hallissa eli puutarhamajassa tarjoiltiin kesäisin kahvia, teetä ja jopa totia rakennettiin puiston laitaan kaivohuone, brunnisalonki, jossa ns. kaivonjuojat nauttivat proviisori A. A. Levónin valmistamia keinotekoisia kylmiä ja lämpimiä mineraalivesiä. Kesäisin brunnisalongissa esiintyi myös teatteriseurueita ja pidettiin kaivotanssiaisia. Liikunnallista puolta edusti keilarata. Seurahuoneen puisto oli tarkoitettu seurapiirien, korkeiden virkamiesten ja rikkaiden porvarien, käyttöön luvun puolivälissä alettiin ottaa huomioon myös alempien yhteiskuntaluokkien tarpeet. Heitä varten ryhdyttiin suunnittelemaan ns. kansanpuistoja, jollaisena Vaasassa toimi kymmenkunta vuotta Liselundin tila kaupungin länsipuolella Hästholmenilla. Siellä sijaitsi kaunis 1700-luvun lopulla rakennettu neljän korttelin muodostama muotopuutarha. Liselundin tuolloinen omistaja rakennutti kanavan varteen suihkukylpylän, joka oli maksua vastaan yleisön käytössä. Ajoittain käytössä oli myös keilarata. Tilan päärakennusta saattoi saada käyttöönsä retkien, nyyttikestien ja kesäjuhlien järjestämiseen. Nämä julkiset viherkeitaat samoin kuin yksityisten omistamat kauniit puutarhat sijaitsivat kaupungin laidoilla ja sen ulkopuolella. Varsinkin kesäisin itse kaupunki koettiin epäviihtyisäksi. Sieltä puuttuivat varjostavat puistokadut ja katukuvaa pehmentävät istutukset. Suurimmaksi puutteeksi koettiin merinäkymien ja uimarantojen puuttuminen. Jokainen kynnelle kykenevä muutti kesäkuukausiksi rannikolla ja saaristossa oleviin huviloihinsa ja maalaistaloista vuokraamiinsa kesäasuntoihin. Kaupunki tyhjeni, ja jopa kaupallinen elämä pakeni kesäksi noin yhdeksän kilometrin päähän kaupungista, Palosaaren satamaan. Huvila-aate kehittyi Suomessa juuri Merenkurkun alueella. Ensimmäiset huvilat rakennettiin jo 1700-luvun lopulla. Vaasan palo 1852 tuhosi lähes koko kaupungin, myös Seurahuoneen puistoineen. Tänä päivänä on Vanhassa Vaasassa jäljellä enää monenlaisia vaiheita kokenut lehmuskujien muodostama Hovioikeudenpuistikko. Se on Suomen vanhin yhä käytössä oleva puistokatu. Eija Piispala Kontakten till naturen är viktig för människan både estetiskt och med tanke på det andliga välmåendet. I de tätt bebyggda medeltida städerna fanns det inte plats för parker. Torgen fungerade som stadsbornas samlingsplatser. Först på 1700-talet och i början av 1800-talet började man anlägga parkgator och parker i städerna. Då fick även Vasa sina första stadsparker. I anslutning till Hovrätten i Gamla Vasa byggdes i början av talet Hovrättsesplanaden, med fyra trädrader, för att försköna Vasa och hela landet samt som stadsbornas promenad- och rekreationsställe. Före Vasa brand 1852 var det populäraste stället för söndagspromenader Societetshusets park, som anlades i början av 1820-talet och där det förutom skuggiga parkgångar och vackra blomsterplanteringar fanns underhållningsverksamhet för stadsborna. I lusthuset, en rund hall med sandgolv, byggd av spjälverk och täckt med humle, serverades om somrarna kaffe, te och t.o.m. toddy. År 1846 byggdes vid utkanten av parken ett brunnshus, en brunnssalong, där de s.k. brunnsdrickarna njöt av provisor A.A. Levóns konstgjorda kalla och varma mineralvatten. På somrarna uppträdde i brunnssalongen även teatersällskap och ordnades brunnsdanser. Möjligheter till motion erbjöd kägelbanan. Societetshusets park var avsedd för societeten, de högt uppsatta tjänstemännen och de rika borgarna. I mitten av 1800-talet började man beakta även de lägre samhällsklassernas behov. För dem började man planera s.k. folkparker. En sådan park i Vasa var under ett tiotal år, , Liselunds lägenhet på stadens västra sida på Hästholmen. Där fanns en vacker, i slutet av 1700-talet anlagd formträdgård, som omfattade fyra kvarter. Liselunds dåvarande ägare lät bygga invid kanalen ett badställe, som mot betalning kunde användas av allmänheten. Tidvis var även en kägelbana i bruk. Huvudbyggnaden på lägenheten kunde fås i användning för ordnande av utflykter, knytkalas och sommarfester. Dessa allmänna gröna oaser, liksom de av privatpersoner ägda vackra trädgårdarna, fanns i stadens utkanter och utanför staden. Speciellt under somrarna betraktades själva staden som otrivsam. Där fanns inga skuggiga parkgator eller planteringar, som mjukade upp stadsbilden. Den största bristen ansågs vara avsaknaden av havsutsikt och simstränder. Alla som kunde flyttade för sommarmånaderna till sina villor på kusten och i skärgården eller till sina sommarbostäder som de hyrt i bondgårdar. Staden blev tom och t.o.m. det kommersiella livet flydde för sommaren ca nio kilometer utanför staden till Brändö hamn. Villaidén utvecklades i Finland just i Kvarkenområdet. De första villorna byggdes redan i slutet av 1700-talet. Vasa brand 1852 förstörde nästan hela staden, även Societetshuset och dess park. Idag finns i Gamla Vasa kvar endast Hovrättsesplanaden, lindallén som genomlevt många olika skeden. Den är Finlands äldsta parkgata som fortsättningsvis är i användning. Eija Piispala Kuva: Matti Lehtonen-Virta VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/

14 PIENOISSÄHKÖAUTOT koko perheen harrastus Pienoissähköautokerhot kokoontuvat Palosaaren seurakuntatalossa Kapteeninkatu Tänä keväänä joka tiistai klo kokoontuva kerho on tarkoitettu vuotiaille pojille. Syksyllä aloittaa lisäksi yli 12-vuotiaiden kerho, joka kokoontuu joka keskiviikko klo Mukaan voivat tulla sekä pojat että tytöt. Pienoissähköautotoiminta kehittää käden taitoja tarjoaa kivan kaveriporukan vie kilpailumatkoille eri puolille Suomea on yhteinen harrastus esim. isille ja pojille Seurakunnan kerhotoiminta ilmaista Seurakunta antaa kerholaisten käyttöön autot ja välineet. Kilpailutoimintaan pääsee mukaan noin markalla, jolla hankitaan oma auto ja ajokahva. Aluksi voi ostaa käytetyn auton. Kolme pienoissähköautorataa Pienoissähköautotoimintaa voi harrastaa seurakunnan kerhoissa Palosaaren seurakuntatalossa ja syksyllä myös Huutoniemen seurakuntakeskuksessa. Suvilahti-seuralla ja kaupungilla on rata Suvilahden koulussa. Tiedustelut: Nuorisotoimisto Pentti Laurila puh Tietokone laskee autojen kierrokset ja nšyttšš tulokset monitorissa. Palosaaren talkootyšnš valmistunut pienoissšhkšautorata on noin 40 metriš pitkš ja 8-urainen. Radalla voidaan ajaa valtakunnallisia kilpailuja. Autoa tšytyy huoltaa, šljytš, sšštšš, renkaita pitšš vaihtaa. Auto katsastetaan ennen kilpailua ja tarkastetaan kilpailun jšlkeen. 14

15 KUULA-OPISTO Musiikin ja tanssin oppilaitos P SYKOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN huhtikuun aikana Kuula-opiston kansliaan SepŠnkylŠntie 2, Vaasa Kanslian puh , klo 8-16 Klassinen musiikki Oppivalinnat pššsykokeilla Soitinvalinnat viulu alttoviulu sello kontrabasso huilu oboe klarinetti saksofoni fagotti kšyrštorvi trumpetti baritonitorvi pasuuna tuuba piano kitara harmonikka lyšmšsoittimet yksinlaulu soitinvalmennus Tanssi Oppilasvalinnat pššsykokeilla klassinen baletti nykytanssi Lastentanssi Ei pššsykoetta, ainoastaan ilmoittautuminen Pop/jazz Oppilasvalinnat pššsykokeilla Soitinvalinnat piano/keyboards sšhkškitara sšhkšbasso rummut yksinlaulu Musiikkileikkikoulu Ei pššsykoetta, ainoastaan ilmoittautuminen vauvamuskari Musiikkileikkikoulu valmennusryhmšt pšivškotien muskariryhmšt Avoin osasto Ei pššsykoetta, oppilaat otetaan ilmoittautumisjšrjestyksessš. Lukukausimaksut muita osastoja korkeammat. klassinen ja pop/jazz opetusaineet KUULA-INSTITUTET LŠroinrŠttningen fšr musik och dans Klassisk musik Eleverna antas pœ basen av intršdesfšrhšr. Dans Eleverna antas pœ basen av intršdesfšrhšr. Musiklekskolan Inget intršdesfšrhšr, endast anmšlning. Instrumentval: violin altviolin cello kontrabas flšjt oboe klarinett saxofon fagott valthorn trumpet trombone barytonhorn tuba piano gitarr dragspel slagverk solosœng instrumentfšrberedelse klassisk ballett nutidsdans (klasserna 5-7) Barndans inget intršdesfšrhšr, endast anmšlning. Pop/jazz Eleverna antas pœ basen av intršdesfšrhšr. Instrumentval piano/keyboards elgitarr elbas trummor solosœng babyrytmik musiklekskola fšrberedelsegrupper daghemmens musiklekskolgrupper ppen avdelning samma Šmnen som i klassisk musik och pop/jazz eleverna antas i anmšlningsordning utan intršdesfšrhšr terminsavgifterna hšgre Šn i andra avdelningar ANM LAN TILL INTR DESF RH R inom april till Kuula-institutets kansli SmedsbyvŠgen 2, Vasa Telefon till kansliet , klo

16 Vaasan ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutus- sekä tutkimus ja kehityspalveluja tekniikassa, liiketaloudessa ja matkailussa sekä sosiaalija terveysaloilla. Opiskelijoita on noin 3000 sekä päätoimista henkilöstöä yli 200. TEKNIIKKA JA LIIKENNE Kone- ja tuotantotekniikka Rakennustekniikka Sähkötekniikka Tietotekniikka Ympäristöteknologia Information Technology Wolffintie 30, Vaasa Puh (06) , LIIKETALOUS JA MATKAILU Aussenhandel und Marketing Hotelli- ja ravintola-ala Liiketalous Tietojenkäsittely Företagsekonomi Hotell- och restaurangbranschen Informationsbehandling Hotel and Restaurant Business International Business Ruutikellarintie 2, Vaasa Puh (06) , VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/ SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sosiaaliala Pitkäkatu A, Vaasa Puh (06) ,

17 Liikenneturvallisuudessa kovat tavoitteet Höga mål för trafiksäkerheten Liikenneturvallisuustoimikunta on teettänyt uuden liikenneturvallisuussuunnitelman Vaasaan. Toimikunta on asettanut liikenneonnettomuuksien vähentämisessä seuraavat tavoitteet: Puolittaa henkilövahinkoon johtaneiden onnetto muuksien määrä vuosien keskiarvosta (81onnettomuutta/v) vuoteen 2005 mennessä Puolittaa vastaavana aikana pyöräilyonnettomuuksien määrä (keskiarvo 33 onnettomuutta/v) Lisätä turvavälineiden käyttöä siten, että valtakunnalliset tavoitteet saavutetaan eli pimeällä heijastimen käyttöaste taajamassa 40 % pyöräilykypärän käyttöaste 50 % turvavyön käyttöaste mahdollisimman korkea Lisätä käytettäviä resursseja sekä liikenneturvallisuustyön tietoutta ja arvostusta päätöksenteossa Luoda toimiva liikenneturvallisuustyön ohjaus- ja seurantajärjestelmä sekä lisätä vastuuta liikenneturvallisuustyössä hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Vaasan suunnitelmassa painotetaan erityisesti hallintokunnissa tapahtuvaa työtä. Omat toimintasuunnitelmat on laadittu opetus-, terveys-, sosiaali-, vapaa-aika- ja tekniseen toimeen. Maankäytön suunnittelua varten on laadittu erillinen tarkastusohjelma. Suunnitelmien laadinnassa konsultteja ovat avustaneet kaupungin hallintokuntien ohella Liikenneturva, Vaasan tiepiiri, Länsi-Suomen lääninhallitus, poliisi ja liikenneministeriö. Kyselyissä ja seminaareissa on kartoitettu laajasti eri tienkäyttäjäryhmien näkemyksiä liikenneturvallisuusasioissa. Liikenneympäristön parantamiseen kohdistuvat toimenpide-ehdotukset perustuvat ongelmiin, jotka ovat tulleet esille mielipidekyselyissä ja onnettomuusanalyyseissä. Toimenpideohjelmassa on esitetty pääasiassa edullisia ja nopeasti toteutettavissa olevia parannustoimenpiteitä. Vaikuttavimmat liikenneympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ovat nopeusrajoitusjärjestelmä, pyörätieverkon kehittäminen ja puuttuvien pääkatujen rakentaminen. Nopeusrajoitus kaikilla asuntoalueilla ja keskustassa esitetään alennettavaksi 40 km/h:ssa ja erityiskohteissa 30 km/h:ssa. Yhdystien jatkeen rakentamisen ensimmäinen vaihe toteutuu vihdoin vuosina Se on kaikkein tärkein hanke myös liikenneturvallisuuden kannalta. Konepajakadun ja Kivihaantien liittämisestä kiertoliittymän avulla Yhdystiehen on päästy sopimukseen Vaasan tiepiirin kanssa. Konepajakadusta onkin Sepänkyläntien rinnalle tulossa Vaasan toinen sisääntulotie koillisen suunnasta. Kadun toisessa päässä on päästy sopimukseen Ratahallintokeskuksen kanssa siitä, että matkakeskuksen arkkitehtikilpailussa Konepajakatu voidaan suunnitella tasoristeyksenä rautatien poikki ja liittää Hietasaarenkatuun. Tätä kautta saattaa syntyä myös uusi yhteys tulevaan Toriparkin toiseen sisäänajoon Kauppapuistikolta. Trafiksäkerhetskommittén har låtit utarbeta en ny trafiksäkerhetsplan för Vasa. Kommittén har uppställt följande mål för minskandet av trafikolyckor: Före år 2005 halvera antalet olyckor som leder till personskada från medelvärdet åren (81 olyckor/år) Under motsvarande tid halvera antalet cykelolyckor (medelvärdet 33 olyckor/ år) Främja användningen av säkerhetsutrustning i en sådan omfattning att de riksomfattande målen uppnås dvs. användningsgraden av reflexer i tätort 40 % användningsgraden av cykelhjälm 50 % en så hög användningsgrad av bilbälte som möjligt Öka medvetenheten om trafiksäkerhetssarbetet i beslutsprocessen, höja arbetets status och öka resurserna som används i arbetet Skapa ett fungerande system för styrning och upp följning av trafiksäkerhetsarbetet och öka ansvaret i arbetet inom förvaltningsenheter och i intressegrupper N Konepajankatu Verkstadsgatan Yhdystie FšrbindelsevŠg I planen för Vasa betonas speciellt arbetet i förvaltningsenheterna. Egna verksamhetsplaner har uppgjorts för utbildnings-, hälsovårds-, social- och fritidsväsendet samt för tekniska sektorn. För planeringen av markanvändningen har ett skilt granskningsprogram utarbetats. I utarbetandet av planerna har konsulterna fått hjälp förutom av stadens förvaltningsenheter, av Trafikskyddet, Vasa vägdistrikt, Länsstyrelsen i Västra Finland, polisen och trafikministeriet. I enkäter och vid seminarier har olika väganvändargruppers synpunkter klarlagts i trafiksäkerhetsärenden.åtgärdsförslagen som riktas på förbättrandet av trafikmiljön baserar sig på de problem som framkommit i enkäter och olycksanalyser. I åtgärdsprogrammet har föreslagits i huvudsak förbättringsåtgärder som är förmånliga och som kan förverkligas snabbt. De effektivaste åtgärderna som riktas på trafikmiljön är hastighetsbegränsningssystemet, utveck-lande av cykelvägnätet och anläggande av huvudgator. Hastighetsbegränsningen föreslås sänkas på alla bostadsområden och i centrum till 40 km/h och vid speciella ställen till 30 km/h. Det första skedet i byggandet av Förbindelsevägens förlängning förverkligas under åren Detta är det viktigaste projektet även med tanke på trafiksäkerheten. Om anslutningen av Verkstadsgatan och Stenhagavägen med en rondell har överenskommits med Vasa vägdistrikt. Verkstadsgatan kommer vid sidan av Smedsbyvägen att bli den andra infartsvägen till Vasa från nordost. Gällande gatans andra ända har man med Banförvaltningscentralen kommit överens om att i arkitekttävlingen för resecentret kan Verkstadsgatan planeras som en plankorsning över järnvägen och anslutas till Sandögatan. På det här sättet kan även en ny förbindelse fås till den kommande andra infarten till Torgparkeringen från Handelsesplanaden. Kokkolantie KarlebyvŠgen Kivihaantie StenhagavŠgen Ehdotus Konepajakadun ja Kivihaantien liittšmisestš Yhdystiehen VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/

18 On aika hakea vetovoimaiseen Vaasan ammattiopistoon Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut on uusi kaksikielinen oppilaitos, joka on aloittanut toimintansa Ammattiopisto yhdistettiin kolmesta ammatillista peruskoulutusta antavasta oppilaitoksesta (Vaasan ammattioppilaitos, Vaasan liiketalous- ja hotelli-instituutti - Vasa institut för företagsekonomi och hotellverksamhet, Vaasan sosiaalija terveysalan oppilaitos). Koulutuspaikkoja ammattiopistossa on yli Tämän lisäksi työelämäpalvelut-toimialan vuosittain järjestämään koulutukseen osallistuu n. 300 aikuisopiskelijaa. Ammatillinen koulutus tšnššn Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavat tutkinnot ovat yleensš peruskoulun, mutta myšs lukion oppimššršn tai ylioppilastutkinnon, jšlkeen suoritettavia ammatillisia perustutkintoja. Opetus sisšltšš sekš teoriaa ettš tyštš. Tavoitteena on saada opiskelijoille evššt tulevaisuuteen: ammatillinen valmius ja leipš pšytššn. Perustutkinnot muodostuvat ammatillisista opinnoista, yhteisistš opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. LisŠksi tutkintoihin sisšltyy puoli vuotta tyšssšoppimista ja pššttštyš. Ammatilliset opinnot sisšltšvšt ammattialan ydinasiat ja perusosaamisen. KansainvŠlisyys on osa Vaasan ammattiopiston arkipšivšš. Vuonna 2000 oli yli 80 opiskelijaa ulkomailla opiskelemassa tai harjoittelemassa. Ammatillinen všylš - avain tyšelšmššn ja korkeakouluihin Ammatillinen všylš on paitsi avain tyšelšmššn, myšs tie korkeakouluopintoihin. Opetusministerišn suunnitelmissa on, ettš kolmannes ammattikorkeakoulujen opiskelijoista tulee ammatillisten oppilaitosten kautta. Kolmivuotiset tutkinnot antavat myšs yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja tiedekorkeakouluihin. 18 Vaasan ammattiopisto tšnššn Tekniikan ja liikenteen koulutusalan opetus on keskittynyt SepŠnkylŠntie 16:n toimipisteeseen. Tutkintonimikkeet: koneistaja levyseppšhitsaaja ajoneuvoasentaja sšhkš- ja energiatekniikka; asentaja elektroniikka ja tietoliikennetekniikka; asentaja automaatiotekniikka ja kunnossapito; asentaja LVI-asentaja kiinteistšnhoitaja talonrakentaja pukuompelija laborantti Kaupan ja hallinnon koulutusala sijaitsee Ruutikellarintie 2:ssa. Tutkintonimikkeet: merkonomi datanomi Matkailu- ja ravitsemisalan opetus keskitetššn Ruutikellarintie 4:n toimipisteeseen. Tutkintonimikkeet: matkailupalvelujen tuottaja; matkailuvirkailija palveluvastaava suurtalouskokki ravintolakokki tarjoilija hotellivirkailija Sosiaali- ja terveysalan kauneudenhoidon opetus keskitetššn peruskorjauksen jšlkeen syksyllš 2001 Ruutikellarintie 2:een. Nyt lšhihoitajia koulutetaan SepŠnkylŠntie 4:ssŠ ja parturikampaajia ja kosmetologeja SepŠnkylŠntie 16:ssa. LŠhihoitajienkin koulutus siirtynee Ruutikellarintie 2:een syksyllš Tutkintonimikkeet: lšhihoitaja, parturi-kampaaja, kosmetologi. LisŠksi ohjelmassa on maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus sekš valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Kulttuurialan opetus alkaa syksyllš 2001 Ruutikellarintie 2:ssa. Tutkintonimike: media-assistentti. Yhteishaku: peruskoulun pššttšluokkalaiset Ammattiopintojen ohessa valkolakki Vaasan ammattiopistossa on mahdollista suorittaa yhdistelmštutkinto. Noin 300 ammattiopiston opiskelijaa suorittaa yhdistelmšopintoja, joiden avulla opiskelija voi lisštš teoreettista osaamistaan. YhdistelmŠopintojen lukiokurssit suoritetaan opiskelijan omassa ammatinopiskelutoimipisteessš. YhdistelmŠopinnot hyvšksytysti suoritettuaan opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Opiskelija voi suorittaa lukioopintoina ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin seuraavista oppiaineista neljššn: Šidinkieli, ruotsi, englanti, pitkš tai lyhyt matematiikka/ reaali. YhdistelmŠopinnot eivšt oikeuta lukion pššttštodistukseen, mutta laajentamalla lukio-opintoja itsenšisesti opiskelijalla on mahdollisuus saada myšs lukion pššttštodistus.

19 Det Šr dags att ansška till Vasa yrkesinstitut Gemensam ansškan till yrkesutbildning Grundskolelever Uudet puhelinnumerot / Nya telefonnummer Vaasan ammattiopiston organisaatiouudistuksesta aiheutui puhelinnumeroiden muutoksia. Tekniikan ja liikenteen koulutusala / teknik och kommunikation: vaihde / všxel: Kaupan ja hallinnon koulutusala / handel och administration: vaihde / všxel: Matkailu- ja ravitsemisala / turism och kosthœll: Sosiaali- ja terveysala / social- och hšlsovœrd: Kulttuuriala / kultur: TyšelŠmŠpalvelut / arbetslivstjšnster: Pyrimme jatkossa palvelemaan yhš paremmin. Lue lisšš / LŠs mera SisŠltŠŠ tietoa myšs aikuiskoulutuksesta InnehŒller ocksœ information om vuxenutbildning Vasa yrkesinstitut i dag I Vasa yrkesinstitut ges svensksprœkig undervisning pœ tre utbildningsomrœden: Handel och administration: merkonom datanom Turism- och kosthœllsbranschen: producent av resetjšnster; turisttjšnsteman receptionist restaurangkock servitšr Kultur: SvensksprŒkig medieassistentutbildning bšrjar pœ hšsten Modern yrkesutbildning med brett urval. Yrkesutbildningen ger en grundexamen som man alltid har nytta av i framtiden. De nya grundexamina lšmpar sig utmšrkt fšr de som har gœtt ut grundskolan men ocksœ fšr studenter. VŒra treœriga grundexamina ger allmšn hšgskole-behšrighet till universitet och yrkeshšgskolor. MŒlsŠttningen med yrkesutbildningen Šr att ge de studerande en bred yrkeskompetens som efterfrœgas i arbetslivet. Utbildningen arrangeras i samarbete med nšrings- och yrkeslivet. I alla grundexamina ingœr yrkesstudier, gemensamma studier och fritt valbara studier. I studierna ingœr ocksœ inlšrning i arbete och ett slutarbete. I yrkesstudierna studerar man yrkets baskunskaper och kšrnkompetens. Kombinera yrkes- och gymnasiestudier Vid Vasa yrkesinstitut kan man ocksœ avlšgga kombistudier. Kombistudier innebšr att du - samtidigt som du studerar till ett yrke - kan lšsa gymnasiekurser med slutmœl att kunna skriva studentexamen. Du kan skriva studentexamen samtidigt som du fœr en grundexamen. NŠr du avlšgger gymnasiestudier kan du skriva fyra Šmnen i studentskrivningarna. Du kan skriva modersmœlet, finska, engelska, realen eller kort matematik. Kombistudierna beršttigar inte till avgœngsbetyg frœn gymnasiet. Du kan naturligtvis komplettera dina gymnasiestudier senare om du vill fœ ett avgœngsbetyg frœn gymnasiet. 19

20 Pohjanmaan museo PENTTI UUSIKYLÄ IN MEMORIAM Vaasalainen modernismin tienviitoittaja. En vägvisare i modernismen i Vasa ARABIAN KAATIMIA ARABIAS TILLBRINGARE Arabian koristekuvioisia kaatimia 1900-luvun alusta 1980-luvulle Maila ja Ahti Myllyviitan kokoelmista. Arabias tillbringare med dekor från 1900-talets början till 1980-talet ur Maila och Ahti Myllyviitas samlingar VELI EKROOS, EERO MURTOMÄKI Maalauksia ja valokuvia. Målningar och fotografier ERIK KRÅKSTRÖM, TORSTEN NYGÅRD Poterossa piirrettyä. Korsu-skisser MESTAREITA JA OPPIPOIKIA MÄSTARE OCH LÄRJUNGAR Pohjalaisten käsityömaalareiden tuotanto esittäytyy museon laajassa kesänäyttelyssä. Mukana on huonekaluja ja muuta esineistöä rukinlavoista rekiin. Museets stora sommarutställning presenterar österbottniska hantverksmålare och deras prodiction; möbler och andra föremål från linbräden till slädar. Vaasan taidehalli NYKYTAIDETTA BERLIINISTÄ NUTIDSKONST FRÅN BERLIN NYKYTAIDETTA BERGAMOSTA NUTIDSKONST FRÅN BERGAMO VAASAN KUVATAIDEKOULU VASA BILDKONSTSKOLA Perinteikäs kuvataidekoulu täyttää 10 vuotta. Den traditionsrika bildkonstskolan fyller 10 år PAULA BLÅFIELD Vaasalaisen keraamikon uusia teoksia. Nya verk av vasakeramikern. Galleria Ibis, valokuvanäyttelyitä / fotoutställningar Vaasan taidehalli/vasa konsthall PRAHA / PRAG Lars Rebers, Uusikaarlepyy / Nykarleby NOW AND THEN SOMETHING OUT THERE TALKS TO YOU Saul Shapiro, Århus, Tanska / Danmark JUHA ALLAN EKHOLM Turku / Åbo HELINÄ TEPPONEN Kuopio PYHÄ PUU / DET HELIGA TRÄDET Juha Sahlgren, Perho 20 POHJANMAAN MUSEO - ÖSTERBOTTENS MUSEUM Museokatu 3, Museigatan 3 avoinna / öppet 10-17, ke / ons puh

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Tilinpäätös alijäämäinen Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjöfartsmässa i Åbo. Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011. M/s Alppila Intiasta Suomeen. M/s Containerships VII Vuosaaressa MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Sjöfartsmässa i Åbo Arja Ahonen Årets sjömansidrottare 2011 4/2011 M/s Alppila Intiasta Suomeen 4 / 2011 M/s Containerships VII Vuosaaressa

Lisätiedot

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts helsingfors stads

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/3011 13122010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

Aitoa yhteistoimintaa! 3

Aitoa yhteistoimintaa! 3 2015 VIIKKO VECKA 3 SEUDUN KEHITTÄJÄ REGIONENS UTVECKLARE Aitoa yhteistoimintaa! 3 Uhkailu on liian monen opettajan arkea 6-7 Tykkää meistä! Gilla oss! Mahtavia Tarjouksia! Kaikki pipot ja käsineet / Alla

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Rajaturvallisuusunioni ry 2/2015 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RTU:N FRISBEEGOLFMESTARUUS RUUS SUORITUSARVIOINNIT JA KOORDINAATIO TYÖHYVINVOINTIKYSELYN PURKAMINEN TYÖYKSIKKÖTASOLLA Kestävää

Lisätiedot