www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering"

Transkriptio

1 V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering suurtapahtumat storevenemang puistot parker liikenneturvallisuus trafiksäkerhet

2 Kaupunginjohtajan tervehdys VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING Pääkirjoitus 2 Ledaren 2 Vaasan www-sivut 3 Vasas www-sidor 3 Velkaneuvonta 4 Skuldrådgivning 4 Sosiaaliasiamies 5 Socialombudsmannen 5 Kongressitoimisto 6 7 Kongressbyrån 6 7 Palvelubussi 8 Servicebussen 8 Jätehuolto 9 Avfallshantering 9 Kaupunginorkesteri 10 Stadsorkestern 10 Suurtapahtumat 10 Storevenemang 11 Tanssin päivät 11 Puistot/Parker Merenkulkupiiri 12 Seurakunta 14 Kuula-opisto 15 Vaasan ammattikorkeakoulu 16 Vasa yrkeshögskola 16 Liikenneturvallisuus 17 Trafiksäkerhet 17 Vaasan ammattiopisto18 19 Vasa yrkesinstitut Pohjanmaan museo 20 Österbottens museum 20 Kuorofestivaali 21 Körfestivalen 21 Tapahtumakalenteri Evenemang Kustantaja: Vaasan kaupunki Förlaggare: Vasa stad Päätoimittaja/Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen Toimittajat/Redaktörer: Hannele Saloranta-Rönkä, Mira Siira ja Salla Virta Taitto/Ombrytning: Mainostoimisto Bonnie&Clyde Oy Lehdistä olemme voineet lukea kaupunginjohtajaksi pyrkivien haastatteluja ja luottamushenkilöiden odotuksia uudelle kaupunginjohtajalle. Yleensä esitetään vain hyviä näkemyksiä kaupunkimme tulevaisuudesta. Vaasa on mielestäni imagoaan parempi kaupunki. Täällä on merta, saaristoa ja aurinkoa. Vaasa on kunnon kaupungin näköinen, jolla on arvokas historia. Vahvuuksiamme ovat kansainvälisyys, koulutus, osaaminen, nykyaikainen teollisuus, matkailu ja kulttuuri. Peruselementit hyvään kehitykseen ovat siis olemassa. Meillä vaasalaisilla on omituinen piirre aliarvioida kaupunkiamme ja väheksyä saavutuksiamme. Menetyksiämme on itketty vuosikausia eikä tulevaisuuteen jakseta innostuneesti katsoa. Ilmassa on valittamisen maku. Imagoamme on eniten nakertanut pitkä epävarmuus laivaliikenteen tulevai-suudesta, mutta nyt pienen tauon jälkeen laiva taas seilaa toukokuun alusta alkaen. Positiivisella puolella on sentään yli 1000 työpaikan vuosittainen lisäys, mikä kohdistuu ensisijaisesti korkean osaamisen työpaikkoihin. Ilmeisesti tästä johtuen Vaasan työttömyys on eräs suurten kaupunkien alhaisimpia. Kaupungin talous on voitu pitää kohtuullisessa kunnossa. Vakauttamisohjelmaa on noudatettu määrätietoisesti. Investointeja on voitu tehdä neljän viimeisen vuoden aikana ennätyksellisen paljon. Vaasa kohdistaa myös perus- ja hyvinvointipalveluihin varoja lähes eniten asukasta kohden Suomen kaupungeista. Ilman henkilökuntamme aktiivista työintoa ei Vaasa olisi näin hyvinvoiva kaupunki. Kulunut sanonta henkilökunta on tärkein voimavaramme on Vaasassa täyttä totta. Henkilökuntamme hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden lisääminen on tärkeä yhteinen tehtävämme. Minä uskon Vaasan hyvän tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tarvitaan kuitenkin enemmän yhteishenkeä ja positiivista ajattelua päättäjiltämme ja työintoa meiltä jokaiselta. Työniloa toivottaen Seppo Sanaksenaho Stadsdirektörens hälsning Vi har i tidningarna fått läsa intervjuer med stadsdirektörskandidaterna och om de förtroendevaldas förväntningar på den nya stadsdirektören. I allmänhet är det enbart positiva synpunkter som framförs om vår stads framtid. Jag tycker att Vasa har en sämre image än vad staden förtjänar. Här finns hav, skärgård och sol. Vasa ser ut som en riktig stad med en värdefull historia. Våra starka sidor är internationalismen, utbildningen, kunnandet, den moderna industrin, turismen och kulturen. De grundläggande elementen för en god utveckling finns alltså. Vi vasabor har en konstig förmåga att undervärdera vår stad och förringa betydelsen av våra framgångar. I flera år har vi sörjt över det vi förlorat och ingen orkar blicka entusiastiskt mot framtiden. En klagofylld atmosfär råder. Vår image har mest lidit av den långvariga osäkerheten gällande färjetrafikens framtid, men nu efter en kort paus, kommer färjan åter att börja köra i början av maj. På den positiva sidan finns dock en årlig ökning med över 1000 arbetsplatser, vilka hänför sig i första hand till arbetsplatser för högklassigt kunnande. Det är troligenberoende på detta som arbetslösheten i Vasa är bland de lägsta i de stora städerna. Stadens ekonomi har kunnat hållas i rimligt skick. Stabiliseringsprogrammet har följts målmedvetet. Investeringar har kunnat göras under de senaste fyra åren i rekordartad omfattning. Av de finländska städerna anvisar Vasa också nästan mest medel per invånare för bas- och välfärdsservice. Utan vår personals aktiva arbetsinsats skulle Vasa inte vara en så här välmående stad. Det slitna uttrycket - personalen är vår viktigaste resurs - är fortsättningsvis sant i Vasa. Ökandet av vår personals välbefinnande och trivsel i arbetet är en viktig gemensam sak för oss. Jag tror på Vasas möjligheter till en god framtid. Det krävs emellertid mera vianda och positivt tänkande bland våra beslutsfattare och arbetsmotivation bland oss allihop. Med önskan om arbetsglädje Seppo Sanaksenaho Paino/Tryck: UPC Print Painos/Upplaga: kpl/st. Kannen kuvat: Ritva Pajulahti Kuva: Matti Lehonen-Virta

3 Vaasan kaupungin verkkosivut ovat kuntalaisen tuhti tietopaketti Vasa stads nätsidor är ett rejält informationspaket för kommuninvånarna Vaasan kaupunki on uudistanut wwwsivustoaan entistä monipuolisemmaksi. Kaupungin kotisivuilta kuntalaiset ja muutkin löytävät tuhdisti ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa Vaasasta ja paikallisesta elämänmenosta. Vaasan kaupungin ensimmäinen oma tiedotussivusto avattiin jo vuonna Yhdeksän vuoden aikana kaupungin kotisivut ovat ottaneet suuria kehitysaskelia ja kokeneet muutaman täydellisen muodonmuutoksen. Tänä päivänä sivusto on kattava tietopaketti niin paikallisesta elinkeinoelämästä, tapahtumatarjonnasta, kulttuurista, luonnosta kuin kaupungin hallinnosta ja historiasta kiinnostuneille. Verkkosivujen merkitystä kaupungin tiedotuksessa on tehostettu merkittävästi. Sivuille on saatu lisää sisältöä, kun suurimmat hallintokunnat ovat tulleet verkkoon mukaan. Uutuutena ovat mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, tekninen virasto sekä kaavoitus ja rakentaminen. Kaikilla hallintokunnilla ei ole vielä sivuja verkossa, mutta hyvän esimerkin toivotaan saavaan loputkin liikkeelle. Sivuston tarkoituksena on palvella kuntalaisia monipuolisesti käytännön asioissa. Terveystoimen sivuilta voi tarkastaa esimerkiksi päivystyksen tai lääkäreiden vastaanottoajat. Tapahtumakalenterista voi vilkaista vaikka kyseisen päivän teatteriesitykset tai vaasalaiset tapahtumat jopa kuukausiksi eteenpäin. Kaupungin yleishallinto puolestaan tuottaa pöytäkirjansa webbiin nähtäviksi. - Vaasan kotisivuilla on sekä pysyvää että vaihtuvaa tietoa. Tavoitteena on, että vaihtuva tieto on aina ajankohtaista ja uudistuu jatkuvasti, kertoo Vaasan kaupungin tiedottaja ja internetjohtoryhmän sihteeri Hannele Saloranta-Rönkä. Sivusto palvelee myös matkaajia sekä Suomesta että muualta maailmasta. Vaasaan voi tutustua webin kautta paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös englanniksi ja saksaksi. Lähiaikoina verkkoon ilmestyvät myös venäjän- ja ranskankieliset sivut. - Sivujen kautta voi vaasalainenkin löytää paljon uutta kotikaupungistaan huomata vaikka, ettei tarvitse lähteä Geneveen asti katsomaan Matissea, Saloranta-Rönkä muistuttaa. Yksi uutuus on palautelomake, jolla voi kertoa mielipiteensä ja antaa kehitysehdotuksia Vaasan kaupungille. Mikäli kirjoittaja ilmoittaa oman sähköpostiosoitteensa, voidaan palautteeseen vastata mahdollisimman nopeasti. Yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita internetyhteyksineen löytyy Vaasassa Kansalaisinfosta Rewell Centerissä sekä ainakin kaikista kirjastoista. Vaasan kaupungin kotisivut osoitteessa Mira Siira Vasa stad har förnyat sina webbsidor, som nu är allt mångsidigare. På stadens hemsidor hittar kommuninvånarna och även andra rejält med aktuell och nyttig information om Vasa och vad som är på gång i staden. Vasa stads första egna informationssidor publicerades redan år Under nio års tid har stadens hemsidor utvecklats med stora steg och genomgått ett antal fullständiga formförändringar. Idag är sidorna ett täckande informationspaket för den som är intresserad av såväl det lokala näringslivet, evenemangsutbudet, kulturen, naturen som stadens förvaltning och historia. Nätsidornas betydelse i stadens information har effektiverats märkbart. Sidorna har fått mera innehåll, då de största förvaltningarna har upptagits i nätet. Nyheter är bland annat social- och hälsovårdsservicen, tekniska verket samt planläggning och byggande. Alla förvaltningar har inte ännu sina sidor i nätet, men man hoppas att även resten följer det goda exemplet. Avsikten med sidorna är att mångsidigt betjäna kommuninvånarna i praktiken. På hälsovårdsväsendets sidor kan man kontrollera t.ex. dejoureringen eller läkarnas mottagningstider. Från evenemangskalendern kan man få reda på teaterföreställningarna ifrågavarande dag eller evenemangen i Vasa t.o.m. flera månader på förhand. Stadens allmänna förvaltning inför för sin del protokollen till påseende i nätet. - På Vasas hemsidor finns information som är både bestående och föränderlig. Målet är att den information som förändras alltid är uppdaterad och förnyas hela tiden, berättar Vasa stads informatör och internetledningsgruppens sekreterare Hannele Saloranta-Rönkä. Sidorna betjänar även turister både från Finland och andra länder. Med Vasa kan man bekanta sig i nätet förutom på finska och svenska, även på engelska och tyska. Under den närmaste tiden kommer också sidor på ryska och franska att införas. - På sidorna kan också vasabon hitta mycket nytt om sin hemstad t.ex. märka att man inte behöver åka ända till Genéve för att se Matisse, påminner Saloranta- Rönkä. En nyhet är blanketten för feedback, på vilken man kan skriva sina åsikter och ge utvecklingsförslag till Vasa stad. Om skribenten meddelar sin e-postadress, kan svar på feedback ges så fort som möjligt. Datorer med internetförbindelser avsedda för allmänheten finns i Vasa vid Medborgar-infon i Rewell Center samt åtminstone i alla bibliotek. Vasa stads hemsidor finns under adressen Mira Siira VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 3

4 Talous- ja velkaneuvontaa Vaasanseudun asukkaille Skuldrådgivning för invånarna i Vasaregionen VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/ Vaasanseudulla asuville on nyt tarjolla entistä monipuolisempaa talous- ja velkaneuvontaa. Talous- ja velkaneuvojat auttavat yksityishenkilöitä taloudenhoitoon ja velkoihin liittyvissä asioissa. Neuvonta on asiakkaille maksutonta ja sitä annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Talous- ja velkaneuvonta hoidetaan Vaasanseudun kuntien välisenä yhteistyönä. Mukana yhteistyössä ovat Vaasa, Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, Vähäkyrö ja Vöyri. Vaasan kaupunki järjestää neuvontaa Vaasassa sekä paikallispalvelupisteissä muissa kunnissa. Velkaneuvoja antaa tietoja ja neuvoo talouden ja velkojen hoidossa opastaa taloudenpidon suunnittelussa selvittää velallisen talousongelmia ja avustaa sovinnon tekemisessä velkojien kanssa avustaa velkajärjestelyyn liittyvän asian hoidossa ja ohjaa oikeudelliseen neuvontaan. Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa hakeutua hyvissä ajoin ennen kuin velkaongelma pääsee kasvamaan suureksi. Jos maksamattomia laskuja alkaa kertyä, on aika havahtua ja ottaa yhteyttä velkaneuvojaan. Lisätietoja: Puh (06) Kysy velkaneuvojaa Talous- ja velkaneuvoja Marika Niittykoski toivoo, että monipuolinen ja maksuton palvelu madaltaisi kynnystä hakeutua neuvontaan. Vasaregionens invånare erbjuds nu allt mångsidigare ekonomisk råd-givning och skuldrådgivning. Ekonomi-och skuldrådgivarna hjälper privatpersoner i ärenden som ansluter sig till skötseln av ekonomi och skulder. Rådgivningen är för kunden avgiftsfri och ges både på finska och svenska. Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen sköts som samarbete mellan kommunerna i Vasaregionen. I samarbetet deltar: Vasa, Storkyro, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Maxmo, Korsholm, Närpes, Oravais, Lillkyro och Vörå. Vasa stad ordnar rådgivning i Vasa samt vid lokala serviceställen i de övriga kommunerna. Skuldrådgivaren ger upplysningar och råd om skötseln av ekonomi och skulder ger råd vid utarbetandet av hushållsbudget utreder gäldenärens ekonomiska problem och biträder vid uppgörandet av förlikning med fordringsägarna biträder i skötseln av ärenden som ansluter sig till skuldsanering och hänvisar gäldenären till att söka juridisk rådgivning Det lönar sig att söka ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i god tid innan skuldproblemet blir för stort. Om högen av obetalda räkningar börjar bli stor är det skäl att reagera och ta kontakt med skuldrådgivaren. Tilläggsuppgifter: Tfn (06) Fråga efter skuldrådgivaren Ekonomi- och skuldrådgivare Marika Niittykoski önskar att den mångsidiga och avgiftsfria servicen skulle sänka tröskeln för invånarna att söka sig till rådgivning.

5 Sosiaaliasiamies neuvoo Socialombudsmannen ger råd Vuoden 2001 alussa tuli voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Kunta nimesi sosiaaliasiamiehen neuvomaan asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä tehtävissä. Vaasassa sosiaaliasiamiehen tehtäviä ryhtyi hoitamaan Sauli Kytöharju. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Laki määrittelee myös salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevia kysymyksiä. Laki ei tuo asiakkaille uusia sosiaalipalveluita. Kunnan nimeämä sosiaaliasiamies toimii sekä viranomaisten että yksityisen järjestämän sosiaalihuollon asiakkaita varten. Jotta sosiaaliasiamiehen puolueettomuus ja riippumattomuus olisi turvattu, hän ei voi olla asiakastyössä päätöksiä tekemässä. Vaasan lähikunnat ovat halukkaita tekemään kaupungin kanssa sopimuksia sosiaaliasiamiehen palveluiden ostamisesta kuntiensa asukkaita varten. Tässä vaiheessa Sauli Kytöharju käyttää sosiaaliasiamiehen tehtäviin 60 % työajastaan, loput 40 % hän käyttää hallinnollisiin tehtäviin työssään päihdehuollon johtajana. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä tehtävissä, avustaa asiakkaita muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle. I början av år 2001 trädde lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården i kraft. Kommunen utsåg en socialombudsman med uppgift att ge klienterna råd i frågor som ansluter sig till tillämpningen av lagen. I Vasa började Sauli Kytöharju sköta socialombudsmannens uppgifter. Klientlagen innehåller de centrala rättsliga principerna i anslutning till klientens medverkan, bemötande och rättsskydd inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och ett gott bemötande. Lagen innehåller också stadganden om frågor som gäller sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Lagen medför inte någon ny socialservice för klienterna. Den av kommunen utsedda socialombudsmannen arbetar för klienterna både inom av myndigheter och privata ordnad socialvård. För att socialombudsmannens opartiskhet och oberoende skall garanteras, kan han inte delta i beslutsfattandet inom klientarbetet. Vasas närkommuner är villiga att med staden ingå avtal om köp av socialombudsmannens service för klienterna i kommunerna. I detta skede använder Sauli Kytöharju 60 % av sin arbetstid för uppgifterna som hör till socialombudsmannen, resten 40 % använder han för administrativa uppgifter i sitt arbete som chef för missbrukarvården. Socialombudsmannen ger klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen inom socialvården, bistår klienten vid framställning av anmärkning, informerar om klientens rättigheter, arbetar också i övrigt för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda samt följer med hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och avger årligen till kommunstyrelsen en redogörelse för detta. Sauli Kytöharju Lisätietoja: Puh (06) Ytterligare upplysningar: Tfn (06) VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 5

6 6

7 Tillsammans gšr vi Vasa till en evenemang- och kongressstad 7

8 Uusi palveluliikenne on käynnistynyt Palosaaren ja keskustan alueella Ny servicetrafik i Brändö och centrum Uusi palvelubussi aloitti vuodenvaihteessa 2001 liikennöimisen Vaasassa. Bussi ajaa Palosaaren ja keskus-tan alueilla arkipäivisin klo välisenä aikana. Bussi ei kul-je etukäteen sovittua reittiä vaan se ajaa tarpeen mukaan mainituilla alueilla. Palvelubussiin voi nousta tai jäädä pois missä vain palveluliikennealueella. Palvelubussi on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja siinä on tilaa 17 matkustajalle. Palvelubussiin mahtuu kerrallaan kolme pyörätuoliasiakasta ja auto on varustettu muutenkin erikoispalveluin ja varustein. Bussiin nousemisessa ja poistumisessa autetaan, ja asiakkaat viedään ovelta ovelle. Kiirettä ei ole. Bussin reitti suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Autolla on kuitenkin tiettyjä aikataulupisteitä. Pääterveysasemalla bussi on aamuisin klo 9.00 ja ja Ylätorilla klo 10.00, ja Asiakas voi tilata palvelubussin mieluiten edellisenä arkipäivänä tai viimeistään tunti ennen matkaa. Matkat tilataan puhelinnumerosta Matkan hinta on sama kuin paikallisliikenteen busseissa. Matkan voi maksaa lipuilla tai käteisellä kuljettajalle. Lippuja voi ostaa etukäteen paikallisliikenteen toimistosta Rewell Centeristä. Esimerkiksi 40 lipun vihkonen maksaa 240 mk, ja aikarajoitetta käytölle ei ole. En ny servicebuss började trafikera i Vasa vid årsskiftet Bussen kör i Brändö- och centrumområdet vardagar mellan kl och Bussen kör inte längs en på förhand överenskommen rutt, utan den kör enligt behovet på nämnda områden. Passagerarna kan stiga på och av servicebussen var som helst inom servicetrafikområdet. Servicebussen är avsedd för alla kommuninvånare och i den finns plats för 17 passagerare. I servicebussen ryms samtidigt tre rullstolsbundna passagerare och den är också annars försedd med specialservice och utrustning. Passagerarna får hjälp vid på- och avstigningen och de körs från dörr till dörr. Utan brådska. PALOSAARI BRÄNDÖ Bussens rutt planeras enligt passagerarnas behov. Bussen har emellertid vissa hållplatser enligt en tidtabell. Vid huvudhälsocentralen är bussen på morgnar kl och och vid Övre torget kl.10.00, och Passageraren kan beställa servicebussen, helst föregående vardag eller senast en timme före resan. Bussen kan beställas på telefonnumret Biljettpriset är samma som i lokaltrafikens bussar. Resan kan betalas med biljett eller kontant till chauffören. Biljetter kan köpas på förhand från lokaltrafikbyrån i Rewell Center. Till exempel 40 biljetter kostar 240 mark och det finns ingen tidsbegränsning för användningen. VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2001 N VAASAN KESKUSTA CENTRUM I VASA PÄÄTERVEYS- ASEMA HUVUD- HÄLSOCENTRALEN 68

9 Miltä kaupunkilaisen jätehuolto näyttää tänään Hur ser stadsbornas avfallshantering ut i dag Kierrätys ja jätteiden lajittelu on viime vuosina tullut yhä tärkeämmäksi. Sitä mukaa, kun vastuu ympäristön tilasta kasvaa, myös erilaiset kierrätyspisteet lisääntyvät. Jätemaksu nousi Vaasassa vuoden alusta kymmenen prosenttia, suurimpana syynä uuden kaatopaikan rakentaminen. Kaupunkilaiset ovat kuitenkin ottaneet nousun hyvin vastaan - ympäristökysymysten arvo on ilmeisesti ymmärretty. Seppo Ruostekoski ASJ Stormossen Oy:n jätteenkäsittelylaitokselta on sitä mieltä, että tällä hetkellä Vaasassa tarpeeksi ekopisteitä eli paperin, lasin, metallin ja paristojen keräyspaikkoja. - Jos uusia asuntoalueita rakennetaan, nostetaan myös ekopisteiden määrää. Tämän hetkiseen tilanteeseen 33 pistettä on riittää. Hyötykäyttöasema sen sijaan tarvittaisiin. Nyt Stormossen on lähin erilaista hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä vastaanottava hyötykäyttöasema. Matka Koivulahdessa, valtatie 8:n varrella, sijaitsevaan Stormosseniin on monelle autottomalle kohtuuttoman pitkä. Onkin hyvä, että paikkaa uudelle asemalle etsitään parhaillaan. Ruostekosken mukaan vaasalaiset kierrättävät kohtalaisen hyvin. Pientä parantamisen varaa löytyy aina, mutta yleensä jätteet löytävät paikkansa oikeisiin astioihin. Jokaisella asuinkiinteistöllä on astia karkeajätteelle ja keittiöjätteelle, ja monista suuremmista asuinkiinteistöistä löytyy myös ekopiste. Karkeajäteastian jätteet, kuten PVC-muovi, painekyllästetty puu sekä sekamateriaali, päätyvät kaatopaikalle. Keittiöjäteastia nielee kaiken eloperäisen ja poltettavaksi soveltuvan jätteen, paitsi puun. Tarpeettomista tai korjausta kaipaavista kodinkoneista, elektroniikasta ja huonekaluista pääsee eroon viemällä ne Varastokadulla sijaitsevaan ekokeskukseen. Ekokeskuksen tavoitteena on edistää tavaroiden uusiokäyttöä. Toimitettavista tavaroista otetaan huoltoa varten pieni maksu. Ekokeskus myös myy pientä korvausta vastaan kunnostettuja huonekaluja ja esimerkiksi vanhoista pakastimista valmistettuja kompostoreja. Salla Virta Återvinning och sortering av avfall har under de senaste åren blivit allt viktigare. I samma takt som ansvaret för miljöns tillstånd växer, ökar också antalet återvinningsstationer. Avfallsavgiften steg i Vasa från årets början med tio procent, den största orsaken var anläggandet av en ny avstjälpningsplats. Den höjda avgiften har dock fått ett bra mottagande hos stadsborna man har tydligen förstått miljöfrågornas betydelse. Seppo Ruostekoski från ASJ Stormossen Ab:s avfallsbehandlingsanläggning är av den åsikten att Vasa för närvarande har tillräckligt många ekopunkter, dvs. insamlingsställen för papper, glas, metall och batterier. - Om nya bostadsområden byggs, utökas också antalet ekopunkter. För den nu rådande situationen räcker 33 punkter. En återvinningsstation skulle dock behövas. Nu är Stormossen den närmaste återvinningsstation som tar emot olika slag av återvinnbart avfall. Vägen till Stormossen, som finns invid riksåttan i Kvevlax, är för många utan bil oskäligt lång. Det är bra att en plats för en ny station söks som bäst. Enligt Ruostekoski är vasaborna ganska bra på återvinning. Litet rum för förbättringar finns det alltid, men i allmänhet hittar avfallet vägen till rätt kärl. Varje bostadsfastighet har ett kärl för grovavfall och ett för köksavfall, och vid många av de större fastigheterna finns också en ekopunkt. Avfallet från grovavfallskärlet såsom PVC-plast, tryckimpregnerat trä samt blandmaterial förs till avstjälpningsplatsen. Köksavfallskärlet slukar allt organiskt och brännbart avfall, utom trä. Hushållsmaskiner, elektronik och möbler som är överflödiga eller kan repareras kan föras till ekocentret som finns på Magasinsgatan. Målet med ekocentret är att främja återanvändning av saker. För de saker som förs in uppbärs en liten avgift för service. Ekocentret säljer också mot en liten ersättning upprustade möbler och t.ex. kompostorer som tillverkats av gamla frysar. Salla Virta VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/

10 Kevät - Våren 2001 sax & SYMPHONY Yhteiskonsertti Seinäjoen orkesterin kanssa Samkonsert med Seinäjoki orkester To 8.3.Vaasan kaupungintalo/vasa stadshus, Pe/fre 9.3. Ylistaron kirkko/kyrkan i Ylistaro Joht. Hannu Norjanen, sol. Pekka Kuusisto, viulu/violin, Jan-Erik Gustafsson, sello/violoncell (80,-/60,-/30,-) To * Sinfoniakonsertti/Symfonikonsert Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Raschèr-saksofonikvartetti/-saxofonkvartett (80,-/60,-/30,-) To * Puhallinkonsertti/Blåskonsert Pohjanmaan Sotilassoittokunnan kanssa Tillsammans med Österbottens militärmusikkår Joht./dir. Pertti Pekkanen, sol. Tuomas Länne, pasuuna/basun (60,-/40,-/20,-) To 5.4. * Pääsiäiskonsertti/Påskkonsert Joht./dir. Hannu Norjanen Sol. Helena Bexar, sopraano/sopran, Georgina Lindfors, altto/alt Vaasan Naiskuoro (60,-/40,-/20-) Ti ke * Jorma Panulan kapellimestarikurssin konsertit/ Jorma Panulas kapellmästarkursens konserten (60,-/40,-/20,-) Ma/Mån * Vappukonsertti/Valborgskonsert Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Kukka-Maaria Ketoniemi, sopraano/sopran, Erkki Mendelin, tenori/teonor,virpi Saraluoto, viulu/violin (60,-/40,-/20,-) To * Nuorten solistien konsertti/unga solister Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Kuula-opiston oppilaat/kuula-institutets elever (60,-/40,-/20,) Kullervo-sinfonia/-symfonin Pe/fre klo/kl Lakeuden Risti, Seinäjoki La/Lö klo/kl Vaasan kirkko/trefaldighetskyrkan Mieskuoro Jussit ja Seinäjoen orkesteri Joht./dir. Hannu Norjanen, sol. Riikka Hakola, sopraano/sopran Sauli Tiilikainen, baritoni/baryton, Wasa Sångargille (60,-/40,-/20,-) * klo 19.00,Vaasan kaupungintalo/kl ,Vasa stadshus Vaasan Kaupunginorkesteri Vasa Stadsorkester Pl 3, VAASA Puh. (06) , , fax Vaasan suurtapahtumat houkuttelevat Kuoro- ja kamarimusiikkia sekä huippukapellimestareita Jorma Panulan kapellimestarikurssin kaksi päätöskonserttia 24. ja 25. huhtikuuta 2001 tarjoavat monivivahteisia tulkintoja perinteisestä klassisesta musiikista. Kapellimestarikurssille eri puolilta maailmaa osallistuvat oppilaat johtavat konserteissa Vaasan kaupunginorkesteria toukokuuta vietettävän Vaasan kuorofestivaalin eksoottinen tuulahdus tulee tänä vuonna Pietarista. Neljä kansainvälistä kilpailua voittanut kamarikuoro Lege Artist osoittaa taitavuutensa Vaasassa. Kansainvälisiä vieraita saadaan myös Englannista The Kings singersien ehkä maailman kuuluisimman a cappella -ryhmän muodossa. Ortodoksikuorojen katselmus esittelee bysanttilaista ja venäläistä kirkkolauluperinnettä, nuorisokuorot ja Ylioppilaskunnan laulajat perinteisempää kuorolaulua sekä Kosti Könnin muistokonsertti ja Kullervo-sinfonia kansallista perinnettä. Kuorofestivaalien ohjelmaa voi kuulla kaupungintalon juhlasalin ohella myös kaduilla ja kaupungilla. Korsholman musiikkijuhlat esittelee joukon maailman kuuluja taiteilijoita ja kamarimusiikin helmiä. Avajaiskonsertin esiintyjinä ovat barytoni Bo Skovhus ja pianisti Helmut Deutsch. Taiteita ja karnevaalimenoa Pohjanmaan Suurmessuilta löytyy näytteilleasettajia laidasta laitaan. Botniahallissa voi hankkia tietoa ajoneuvoista, hyvinvoinnista, asumisesta tai julkisista palveluista. Kädentaito-osastolta löytyy kotiin vietäviä tuliaisia ja myös lasten tuotteille on pystytetty oma osastonsa. Tänä vuonna Suurmessujen yhteydessä järjestetään myös Matkat ja Elämykset -tapahtuma heinäkuuta kuullaan Vaasan Rockperry-festivaaleilla kovia suomalaisartisteja. Avauspäivänä esiintyvät Dingo ja Yö sekä ruotsalainen Nordman. Lauantaina yleisönsä valloittavat Tommi Läntinen, Kirka, Suurlähettiläät sekä Pauli Hanhiniemen perunateatteri. Festivaaleille odotetaan 8000 hengen yleisöä. Kymmenvuotisjuhlaansa viettävä Taiteiden yö houkuttelee kaupunkilaisia 9. elokuuta musiikin, teatterin, tanssin ja kuvataiteen pariin. Taiteiden yössä voi vaikkapa pistäytyä kaupunginorkesterin ulkoilmakonsertissa, ihailla katutaiteilijoita ja sambakulkuetta tai tutustua monikulttuurisuuteen vanhalla kasarmialueella. Ohjelmaa löytyy monenlaista elokuuta vietetään Hietasaaressa Wasa Water Carnivalia. Päivällä luvassa on tasokas rantalentopalloturnaus ja erilaisia vesiurheilulajeja. Pienimmät voivat vierailla edullisella yhdistelmälipulla Wasalandiassa ja Tropiclandiassa. Illalla pistetään jalalla koreasti saaristotansseissa tai vietetään iltaa huippuesiintyjiä kuunnellen. Kansainvälisiä urheilutapahtumia Kaarlen kenttä täyttyy yleisurheilun Eurooppa cupin ensimmäisen divisioonan kilpailijoista kesäkuuta. Kyseessä on joukkuekilpailu, jossa yksi edustaja taistelee yhdessä lajissa maansa maineesta. Suomessa Eurooppa cup käydään nyt kolmatta kertaa. Vaasassa kilpaillaan sekä naisten että miesten ensimmäisessä divisioonassa. Kilpailijoita tulee kolmestatoista eri maasta. Suomen joukkueelle Eurooppa cup on yksi kauden tärkeimmistä tapahtumista. Tavoitteena on tulevina vuosina nousta sekä miesten että naisten sarjassa Eurooppa cupin kahdeksan parhaan maan joukkoon, superliigaan. Suomen suurimpiin juniorijalkapalloturnauksiin kuuluva Wasa Football cup pelataan kaupungin ruohokentillä. Mukana on vuosittain runsaat 250 joukkuetta kaikista Pohjoismaista ja Euroopasta. Wasa Youth Football cupin järjestämä nelipäiväinen turnaus tutustuttaa nuoret ja heidän huoltajansa reilun pelin ohessa toisiinsa ja Vaasan kaupunkiin elokuuta kaupungin rannat täyttyvät raittiista ulkoilmasta ja luonnosta nauttivista kävelijöistä. Kansainväliseen International Marching League monipäiväkävelyjen sarjaan kuuluvassa Vaasan Marssissa ei kilpailla. Eripituiset, tarkkaan valitut kävelyreitit houkuttelevat osallistujia useista eri maista. Kolmen päivän kävelijät palkitaan mitalilla ja jokainen osallistuja saa diplomin. Monipäiväkävelyt ovat maailmalla arvostettuja tapahtumia. Salla Virta

11 Storevenemang i Vasa lockar Kör- och kammarmusik samt kapellmästare av toppklass Panula-kapellmästarkursens två avslutningskonserter 24 och 25 april 2001 bjuder på nyansrika tolkningar av traditionell klassisk musik. Kapellmästarkursens elever från olika delar av världen fungerar som dirigenter för Vasa stadsorkester vid konserterna. Vid Vasa körfestival som hålls kommer ett exotiskt inslag i år från S:t Petersburg. Kammarkören Lege Artis, som vunnit fyra internationella tävlingar, visar sin skicklighet i Vasa. Internationella gäster kommer också från England i form av a cappellagruppen The King singers. De ortodoxa körernas mönstring presenterar den bysantinska och ryska kyrkosångstraditionen, ungdomskörerna och Ylioppilaskunnan laulajat mer traditionell körsång samt Kosti Könnis minneskonsert och Kullervo-symfonin den nationella traditionen. Körfestivalens program kan förutom i stadshusets festsal också höras på gatan och på olika ställen i staden. Musikfestspelen Korsholm presenterar en rad världsberömda artister och kammarmusikpärlor. Under öppningskonserten uppträder barytonen Bo Skovhus och pianisten Helmut Deutsch. Konst och karnevalyra På Österbottens stormässa finns utställare från vitt skilda områden. I Botniahallen kan man skaffa information om fordon, välmående, boende eller offentlig service. På hantverksavdelningen finns olika produkter till salu och också för barnprodukter finns en egen avdelning. I år ordnas i samband med stormässan också evenemanget Resor & Upplevelser juli får vi vid Rockperry-festivalen i Vasa höra finländska toppartister. Under öppningsdagen uppträder Dingo och Yö samt Nordman från Sverige. På lördagen står Tommi Läntinen, Kirka, Suurlähettiläät samt Pauli Hanhiniemen perunateatteri i tur. Till festivalen väntas 8000 besökare. Konstens natt som firar tioårsjubileum lockar stadsborna den nionde augusti till musik, teater, dans och bildkonst. Under konstens natt kan man t.ex. lyssna till stadsorkesterns utomhuskonsert, beundra gatukonstnärerna och sambaprocessionen eller bekanta sig med kulturell mångfald på det gamla kasernområdet. Det finns program för alla åldrar. Wasa Water Carnival firas på Sandö. På dagen utlovas en högklassig beachvolleyturnering och olika vattensporter. De yngre kan med en förmånlig kombinationsbiljett besöka Wasalandia och Tropiclandia. På kvällen kan man ta en svängom på skärgårdsdansen eller lyssna till toppartister. Internationella sportevenemang Karlsplanen fylls med tävlande i Europacupens första division i friidrott Det är en lagtävling, där en representant i varje gren kämpar för sitt lands heder. Europacupen hålls nu för tredje gången i Finland. I Vasa tävlar man både i damernas och herrarnas första division. Tävlandena kommer från tretton olika länder. För det finländska laget är Europacupen ett av säsongens viktigaste evenemang. Målet är att under de kommande åren både i herrarnas och damernas serie stiga till superligan, där de åtta bästa länderna i Europacupen tävlar. Wasa Footballcup, som hör till de största juniorfotbollsturneringarna i Finland, spelas på stadens gräsplaner. Drygt 250 lag från alla nordiska länder och Europa deltar årligen. Wasa Youth Footballcup som ordnar fyradagarsturneringen ger ungdomarna och deras lagledare en möjlighet att vid sidan om fair play bekanta sig med varandra och Vasa stad fylls stadens stränder av vandrare som njuter av den friska luften och naturen. Vaasan Marssi som hör till serien flerdagsvandringar inom International Marching League är ingen tävling. Omsorgsfullt valda vandringsstråk av olika längd lockar deltagare från många olika länder. De vandrare som deltar tre dagar belönas med en medalj och varje deltagare får ett diplom. Vandringsevenemang som pågår flera dagar är uppskattade ute i världen. Också Vaasan Marssi samlar varje år deltagare från olika länder. Salla Virta 11

12 Kuva: Ritva Pajulahti Vaasa, puistikoiden kaupunki, on kesäisin kaunis. Kaupunkia halkoo viisi puistokatua, joiden elinvoimainen puusto on hyvässä kasvussa. Vaasassa vierailevat matkaajat ihailevat poikkeuksetta ydinkeskustan leveitä ja vihreitä puistikoita. Myös vaasalaiset ovat ylpeitä vehmaista puistikoistaan. Silloin tällöin tulee kuitenkin kaupunkilaisilta huomautus: Kauheaa, kun puistikolla on taas paljon roskia!. Huomautus on täysin aiheellinen. Kaupunginpuutarhan työntekijät hoitavat puistikoiden, leikkipaikkojen ja muiden viheralueiden hoitamisen lisäksi myös roskien keruun. Puistojen ja leikkipaikkojen hoitomääräraha vuonna 2000 oli noin 5 miljoonaa markkaa. Tästä summasta puhtaanapidon osuus oli noin 1,4 miljoonaa markkaa. Summaan sisältyy palkkamenoja, kone- ja materiaalikustannuksia sekä jätemaksuja. Jos puhtaanapidon kustannukset muutettaisiin palkkamenoiksi, tarkoittaa se sitä, että 10 työntekijää keräisi roskia läpi koko vuoden osallistumatta lainkaan varsinaisiin viheralueiden hoitotöihin. Puhtaanapidon kustannukset ovat suuret verrattuna muihin hoitokustannuksiin. Millä tavoin niitä voisi pienentää? Roskaamisongelman ratkaisun avain on hallussa meillä jokaisella. Me kaikki yhdessä voimme toimia kotikaupunkimme puistojen parhaaksi laittamalla roskat niille tarkoitettuihin astioihin. Jokaisen korttelin puistikko-osuudella on 4 5 roska-astiaa. Jos pystyisimme pienentämään puhtaanapidon kustannuksia, voisimme kohdentaa määrärahoja varsinaisiin viheralueiden hoitotöihin nykyistä enemmän. Oikein aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille kaupunkilaisille kuin myös tänne tuleville! Kalevi Paakki, Kaupunginpuutarhuri Vasa, esplanadernas stad, är vacker på somrarna. Genom staden går fem parkgator, vilkas livskraftiga trädbestånd växer bra. Turister som besöker Vasa beundrar utan undantag de breda och gröna esplanaderna i centrum. Även vasaborna är stolta över sina lummiga esplanader. Nu och då hörs emellertid följande kommentar från stadsborna: Det är ju hemskt så mycket skräp det finns i esplanaden igen. Anmärkningen är helt välgrundad. Stadsträdgårdens arbetstagare sköter förutom om esplanaderna, lekparkerna och andra grönområden, även om uppsamlingen av skräp områden. Anslaget för skötseln av parker och lekparker uppgick år 2000 till ca 5 milj.mk. Av denna summa utgör renhållningens andel ca 1,4 milj.mk. Summan inbegriper löneutgifter, maskin- och materialkostnader samt avfallshanteringsavgifter. Om renhållningskostnaderna skulle ändras till lönekostnader skulle det innebära att 10 arbetstagare skulle samla skräp året runt, utan att delta i den egentliga skötseln av grönområden. Renhållningskostnaderna är stora jämfört med andra skötselkostnader. Hur skulle man kunna minska på dem? Lösningen till nedskräpningsproblemet finns hos var och en av oss. Vi kan alla tillsammans verka till förmån för parkerna i vår hemstad, genom att sätta skräpet i för det avsedda kärl. I varje kvarter finns på esplanadavsnittet 4-5 skräpkärl. Om vi kunde minska på renhållningskostnaderna skulle vi kunna rikta anslagen till den egentliga skötseln av grönområden bättre än tidigare. En riktigt varm och solig sommar önskas såväl alla stadsbor som turister! Kalevi Paakki, Stadsträdgårdsmästaren Pohjanlahden merenkulkupiiri luo edellytykset turvalliselle merenkululle ja vesillä liikkumiselle. Merenkulkupiirin tehtävänä on: luotsaus ja liikenteen ohjaus sekä niiden kehittäminen väylänpito ja väyläverkoston kehittäminen veneilyn toimintaedellytyksien ylläpito ja kehittäminen Valassaarten majakka, kuva: Jukka Gršnlund Pohjanlahden merenkulkupiirin piirikonttori sijaitsee Vaasassa. Piirissä työskentelee noin 180 henkilöä. Bottniska vikens sjöfartsdistrikts distriktskontor ligger i Vasa. Distriktet har cirka 180 anställda. Bottniska vikens sjöfartsdistrikt skapar förutsättningar för en trygg sjöfart och båttrafik. Sjöfartsdistriktet har som uppgift: att leda och utveckla lotsningstrafiken att sköta farledshållningen och utveckla farledsnätet att underhålla och förbättra småbåtstrafiken 12

13 Puistot ovat kaupunkilaisten henkireikiä Parkerna är oaser för stadsborna Yhteys luontoon on ihmiselle tärkeä niin esteettisesti kuin mielenterveyden kannalta. Tiheästi rakennetuissa keskiajan kaupungeissa ei ollut tilaa puistoille. Kaupunkilaisten kokoontumispaikkoina toimivat torit. Vasta 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla ruvettiin kaupunkeihin rakentamaan puistokatuja ja puistoja. Tuolloin syntyivät Vaasaankin ensimmäiset kaupunkipuistot. Hovioikeuden yhteyteen Vanhaan Vaasaan rakennettiin 1780-luvun alussa neljän puurivistön muodostama Hovioikeudenpuistikko Vaasan ja koko maan kaunistukseksi sekä kaupunkilaisten kävelyja virkistyspaikaksi. Ennen Vaasan paloa 1852 suosituin sunnuntaipäivien kävelykohde oli 1820-luvun alussa rakennettu Seurahuoneen puisto, jossa oli varjoisien puistokäytävien ja kauniiden kukkaistutusten lisäksi kaupunkilaisia viihdyttävää toimintaa. Pyöreässä säleiköstä tehdyssä, humalan peittämässä ja hiekkalattiaisessa hallissa eli puutarhamajassa tarjoiltiin kesäisin kahvia, teetä ja jopa totia rakennettiin puiston laitaan kaivohuone, brunnisalonki, jossa ns. kaivonjuojat nauttivat proviisori A. A. Levónin valmistamia keinotekoisia kylmiä ja lämpimiä mineraalivesiä. Kesäisin brunnisalongissa esiintyi myös teatteriseurueita ja pidettiin kaivotanssiaisia. Liikunnallista puolta edusti keilarata. Seurahuoneen puisto oli tarkoitettu seurapiirien, korkeiden virkamiesten ja rikkaiden porvarien, käyttöön luvun puolivälissä alettiin ottaa huomioon myös alempien yhteiskuntaluokkien tarpeet. Heitä varten ryhdyttiin suunnittelemaan ns. kansanpuistoja, jollaisena Vaasassa toimi kymmenkunta vuotta Liselundin tila kaupungin länsipuolella Hästholmenilla. Siellä sijaitsi kaunis 1700-luvun lopulla rakennettu neljän korttelin muodostama muotopuutarha. Liselundin tuolloinen omistaja rakennutti kanavan varteen suihkukylpylän, joka oli maksua vastaan yleisön käytössä. Ajoittain käytössä oli myös keilarata. Tilan päärakennusta saattoi saada käyttöönsä retkien, nyyttikestien ja kesäjuhlien järjestämiseen. Nämä julkiset viherkeitaat samoin kuin yksityisten omistamat kauniit puutarhat sijaitsivat kaupungin laidoilla ja sen ulkopuolella. Varsinkin kesäisin itse kaupunki koettiin epäviihtyisäksi. Sieltä puuttuivat varjostavat puistokadut ja katukuvaa pehmentävät istutukset. Suurimmaksi puutteeksi koettiin merinäkymien ja uimarantojen puuttuminen. Jokainen kynnelle kykenevä muutti kesäkuukausiksi rannikolla ja saaristossa oleviin huviloihinsa ja maalaistaloista vuokraamiinsa kesäasuntoihin. Kaupunki tyhjeni, ja jopa kaupallinen elämä pakeni kesäksi noin yhdeksän kilometrin päähän kaupungista, Palosaaren satamaan. Huvila-aate kehittyi Suomessa juuri Merenkurkun alueella. Ensimmäiset huvilat rakennettiin jo 1700-luvun lopulla. Vaasan palo 1852 tuhosi lähes koko kaupungin, myös Seurahuoneen puistoineen. Tänä päivänä on Vanhassa Vaasassa jäljellä enää monenlaisia vaiheita kokenut lehmuskujien muodostama Hovioikeudenpuistikko. Se on Suomen vanhin yhä käytössä oleva puistokatu. Eija Piispala Kontakten till naturen är viktig för människan både estetiskt och med tanke på det andliga välmåendet. I de tätt bebyggda medeltida städerna fanns det inte plats för parker. Torgen fungerade som stadsbornas samlingsplatser. Först på 1700-talet och i början av 1800-talet började man anlägga parkgator och parker i städerna. Då fick även Vasa sina första stadsparker. I anslutning till Hovrätten i Gamla Vasa byggdes i början av talet Hovrättsesplanaden, med fyra trädrader, för att försköna Vasa och hela landet samt som stadsbornas promenad- och rekreationsställe. Före Vasa brand 1852 var det populäraste stället för söndagspromenader Societetshusets park, som anlades i början av 1820-talet och där det förutom skuggiga parkgångar och vackra blomsterplanteringar fanns underhållningsverksamhet för stadsborna. I lusthuset, en rund hall med sandgolv, byggd av spjälverk och täckt med humle, serverades om somrarna kaffe, te och t.o.m. toddy. År 1846 byggdes vid utkanten av parken ett brunnshus, en brunnssalong, där de s.k. brunnsdrickarna njöt av provisor A.A. Levóns konstgjorda kalla och varma mineralvatten. På somrarna uppträdde i brunnssalongen även teatersällskap och ordnades brunnsdanser. Möjligheter till motion erbjöd kägelbanan. Societetshusets park var avsedd för societeten, de högt uppsatta tjänstemännen och de rika borgarna. I mitten av 1800-talet började man beakta även de lägre samhällsklassernas behov. För dem började man planera s.k. folkparker. En sådan park i Vasa var under ett tiotal år, , Liselunds lägenhet på stadens västra sida på Hästholmen. Där fanns en vacker, i slutet av 1700-talet anlagd formträdgård, som omfattade fyra kvarter. Liselunds dåvarande ägare lät bygga invid kanalen ett badställe, som mot betalning kunde användas av allmänheten. Tidvis var även en kägelbana i bruk. Huvudbyggnaden på lägenheten kunde fås i användning för ordnande av utflykter, knytkalas och sommarfester. Dessa allmänna gröna oaser, liksom de av privatpersoner ägda vackra trädgårdarna, fanns i stadens utkanter och utanför staden. Speciellt under somrarna betraktades själva staden som otrivsam. Där fanns inga skuggiga parkgator eller planteringar, som mjukade upp stadsbilden. Den största bristen ansågs vara avsaknaden av havsutsikt och simstränder. Alla som kunde flyttade för sommarmånaderna till sina villor på kusten och i skärgården eller till sina sommarbostäder som de hyrt i bondgårdar. Staden blev tom och t.o.m. det kommersiella livet flydde för sommaren ca nio kilometer utanför staden till Brändö hamn. Villaidén utvecklades i Finland just i Kvarkenområdet. De första villorna byggdes redan i slutet av 1700-talet. Vasa brand 1852 förstörde nästan hela staden, även Societetshuset och dess park. Idag finns i Gamla Vasa kvar endast Hovrättsesplanaden, lindallén som genomlevt många olika skeden. Den är Finlands äldsta parkgata som fortsättningsvis är i användning. Eija Piispala Kuva: Matti Lehtonen-Virta VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/

14 PIENOISSÄHKÖAUTOT koko perheen harrastus Pienoissähköautokerhot kokoontuvat Palosaaren seurakuntatalossa Kapteeninkatu Tänä keväänä joka tiistai klo kokoontuva kerho on tarkoitettu vuotiaille pojille. Syksyllä aloittaa lisäksi yli 12-vuotiaiden kerho, joka kokoontuu joka keskiviikko klo Mukaan voivat tulla sekä pojat että tytöt. Pienoissähköautotoiminta kehittää käden taitoja tarjoaa kivan kaveriporukan vie kilpailumatkoille eri puolille Suomea on yhteinen harrastus esim. isille ja pojille Seurakunnan kerhotoiminta ilmaista Seurakunta antaa kerholaisten käyttöön autot ja välineet. Kilpailutoimintaan pääsee mukaan noin markalla, jolla hankitaan oma auto ja ajokahva. Aluksi voi ostaa käytetyn auton. Kolme pienoissähköautorataa Pienoissähköautotoimintaa voi harrastaa seurakunnan kerhoissa Palosaaren seurakuntatalossa ja syksyllä myös Huutoniemen seurakuntakeskuksessa. Suvilahti-seuralla ja kaupungilla on rata Suvilahden koulussa. Tiedustelut: Nuorisotoimisto Pentti Laurila puh Tietokone laskee autojen kierrokset ja nšyttšš tulokset monitorissa. Palosaaren talkootyšnš valmistunut pienoissšhkšautorata on noin 40 metriš pitkš ja 8-urainen. Radalla voidaan ajaa valtakunnallisia kilpailuja. Autoa tšytyy huoltaa, šljytš, sšštšš, renkaita pitšš vaihtaa. Auto katsastetaan ennen kilpailua ja tarkastetaan kilpailun jšlkeen. 14

15 KUULA-OPISTO Musiikin ja tanssin oppilaitos P SYKOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN huhtikuun aikana Kuula-opiston kansliaan SepŠnkylŠntie 2, Vaasa Kanslian puh , klo 8-16 Klassinen musiikki Oppivalinnat pššsykokeilla Soitinvalinnat viulu alttoviulu sello kontrabasso huilu oboe klarinetti saksofoni fagotti kšyrštorvi trumpetti baritonitorvi pasuuna tuuba piano kitara harmonikka lyšmšsoittimet yksinlaulu soitinvalmennus Tanssi Oppilasvalinnat pššsykokeilla klassinen baletti nykytanssi Lastentanssi Ei pššsykoetta, ainoastaan ilmoittautuminen Pop/jazz Oppilasvalinnat pššsykokeilla Soitinvalinnat piano/keyboards sšhkškitara sšhkšbasso rummut yksinlaulu Musiikkileikkikoulu Ei pššsykoetta, ainoastaan ilmoittautuminen vauvamuskari Musiikkileikkikoulu valmennusryhmšt pšivškotien muskariryhmšt Avoin osasto Ei pššsykoetta, oppilaat otetaan ilmoittautumisjšrjestyksessš. Lukukausimaksut muita osastoja korkeammat. klassinen ja pop/jazz opetusaineet KUULA-INSTITUTET LŠroinrŠttningen fšr musik och dans Klassisk musik Eleverna antas pœ basen av intršdesfšrhšr. Dans Eleverna antas pœ basen av intršdesfšrhšr. Musiklekskolan Inget intršdesfšrhšr, endast anmšlning. Instrumentval: violin altviolin cello kontrabas flšjt oboe klarinett saxofon fagott valthorn trumpet trombone barytonhorn tuba piano gitarr dragspel slagverk solosœng instrumentfšrberedelse klassisk ballett nutidsdans (klasserna 5-7) Barndans inget intršdesfšrhšr, endast anmšlning. Pop/jazz Eleverna antas pœ basen av intršdesfšrhšr. Instrumentval piano/keyboards elgitarr elbas trummor solosœng babyrytmik musiklekskola fšrberedelsegrupper daghemmens musiklekskolgrupper ppen avdelning samma Šmnen som i klassisk musik och pop/jazz eleverna antas i anmšlningsordning utan intršdesfšrhšr terminsavgifterna hšgre Šn i andra avdelningar ANM LAN TILL INTR DESF RH R inom april till Kuula-institutets kansli SmedsbyvŠgen 2, Vasa Telefon till kansliet , klo

16 Vaasan ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutus- sekä tutkimus ja kehityspalveluja tekniikassa, liiketaloudessa ja matkailussa sekä sosiaalija terveysaloilla. Opiskelijoita on noin 3000 sekä päätoimista henkilöstöä yli 200. TEKNIIKKA JA LIIKENNE Kone- ja tuotantotekniikka Rakennustekniikka Sähkötekniikka Tietotekniikka Ympäristöteknologia Information Technology Wolffintie 30, Vaasa Puh (06) , LIIKETALOUS JA MATKAILU Aussenhandel und Marketing Hotelli- ja ravintola-ala Liiketalous Tietojenkäsittely Företagsekonomi Hotell- och restaurangbranschen Informationsbehandling Hotel and Restaurant Business International Business Ruutikellarintie 2, Vaasa Puh (06) , VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/ SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyö, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyö, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sosiaaliala Pitkäkatu A, Vaasa Puh (06) ,

17 Liikenneturvallisuudessa kovat tavoitteet Höga mål för trafiksäkerheten Liikenneturvallisuustoimikunta on teettänyt uuden liikenneturvallisuussuunnitelman Vaasaan. Toimikunta on asettanut liikenneonnettomuuksien vähentämisessä seuraavat tavoitteet: Puolittaa henkilövahinkoon johtaneiden onnetto muuksien määrä vuosien keskiarvosta (81onnettomuutta/v) vuoteen 2005 mennessä Puolittaa vastaavana aikana pyöräilyonnettomuuksien määrä (keskiarvo 33 onnettomuutta/v) Lisätä turvavälineiden käyttöä siten, että valtakunnalliset tavoitteet saavutetaan eli pimeällä heijastimen käyttöaste taajamassa 40 % pyöräilykypärän käyttöaste 50 % turvavyön käyttöaste mahdollisimman korkea Lisätä käytettäviä resursseja sekä liikenneturvallisuustyön tietoutta ja arvostusta päätöksenteossa Luoda toimiva liikenneturvallisuustyön ohjaus- ja seurantajärjestelmä sekä lisätä vastuuta liikenneturvallisuustyössä hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Vaasan suunnitelmassa painotetaan erityisesti hallintokunnissa tapahtuvaa työtä. Omat toimintasuunnitelmat on laadittu opetus-, terveys-, sosiaali-, vapaa-aika- ja tekniseen toimeen. Maankäytön suunnittelua varten on laadittu erillinen tarkastusohjelma. Suunnitelmien laadinnassa konsultteja ovat avustaneet kaupungin hallintokuntien ohella Liikenneturva, Vaasan tiepiiri, Länsi-Suomen lääninhallitus, poliisi ja liikenneministeriö. Kyselyissä ja seminaareissa on kartoitettu laajasti eri tienkäyttäjäryhmien näkemyksiä liikenneturvallisuusasioissa. Liikenneympäristön parantamiseen kohdistuvat toimenpide-ehdotukset perustuvat ongelmiin, jotka ovat tulleet esille mielipidekyselyissä ja onnettomuusanalyyseissä. Toimenpideohjelmassa on esitetty pääasiassa edullisia ja nopeasti toteutettavissa olevia parannustoimenpiteitä. Vaikuttavimmat liikenneympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ovat nopeusrajoitusjärjestelmä, pyörätieverkon kehittäminen ja puuttuvien pääkatujen rakentaminen. Nopeusrajoitus kaikilla asuntoalueilla ja keskustassa esitetään alennettavaksi 40 km/h:ssa ja erityiskohteissa 30 km/h:ssa. Yhdystien jatkeen rakentamisen ensimmäinen vaihe toteutuu vihdoin vuosina Se on kaikkein tärkein hanke myös liikenneturvallisuuden kannalta. Konepajakadun ja Kivihaantien liittämisestä kiertoliittymän avulla Yhdystiehen on päästy sopimukseen Vaasan tiepiirin kanssa. Konepajakadusta onkin Sepänkyläntien rinnalle tulossa Vaasan toinen sisääntulotie koillisen suunnasta. Kadun toisessa päässä on päästy sopimukseen Ratahallintokeskuksen kanssa siitä, että matkakeskuksen arkkitehtikilpailussa Konepajakatu voidaan suunnitella tasoristeyksenä rautatien poikki ja liittää Hietasaarenkatuun. Tätä kautta saattaa syntyä myös uusi yhteys tulevaan Toriparkin toiseen sisäänajoon Kauppapuistikolta. Trafiksäkerhetskommittén har låtit utarbeta en ny trafiksäkerhetsplan för Vasa. Kommittén har uppställt följande mål för minskandet av trafikolyckor: Före år 2005 halvera antalet olyckor som leder till personskada från medelvärdet åren (81 olyckor/år) Under motsvarande tid halvera antalet cykelolyckor (medelvärdet 33 olyckor/ år) Främja användningen av säkerhetsutrustning i en sådan omfattning att de riksomfattande målen uppnås dvs. användningsgraden av reflexer i tätort 40 % användningsgraden av cykelhjälm 50 % en så hög användningsgrad av bilbälte som möjligt Öka medvetenheten om trafiksäkerhetssarbetet i beslutsprocessen, höja arbetets status och öka resurserna som används i arbetet Skapa ett fungerande system för styrning och upp följning av trafiksäkerhetsarbetet och öka ansvaret i arbetet inom förvaltningsenheter och i intressegrupper N Konepajankatu Verkstadsgatan Yhdystie FšrbindelsevŠg I planen för Vasa betonas speciellt arbetet i förvaltningsenheterna. Egna verksamhetsplaner har uppgjorts för utbildnings-, hälsovårds-, social- och fritidsväsendet samt för tekniska sektorn. För planeringen av markanvändningen har ett skilt granskningsprogram utarbetats. I utarbetandet av planerna har konsulterna fått hjälp förutom av stadens förvaltningsenheter, av Trafikskyddet, Vasa vägdistrikt, Länsstyrelsen i Västra Finland, polisen och trafikministeriet. I enkäter och vid seminarier har olika väganvändargruppers synpunkter klarlagts i trafiksäkerhetsärenden.åtgärdsförslagen som riktas på förbättrandet av trafikmiljön baserar sig på de problem som framkommit i enkäter och olycksanalyser. I åtgärdsprogrammet har föreslagits i huvudsak förbättringsåtgärder som är förmånliga och som kan förverkligas snabbt. De effektivaste åtgärderna som riktas på trafikmiljön är hastighetsbegränsningssystemet, utveck-lande av cykelvägnätet och anläggande av huvudgator. Hastighetsbegränsningen föreslås sänkas på alla bostadsområden och i centrum till 40 km/h och vid speciella ställen till 30 km/h. Det första skedet i byggandet av Förbindelsevägens förlängning förverkligas under åren Detta är det viktigaste projektet även med tanke på trafiksäkerheten. Om anslutningen av Verkstadsgatan och Stenhagavägen med en rondell har överenskommits med Vasa vägdistrikt. Verkstadsgatan kommer vid sidan av Smedsbyvägen att bli den andra infartsvägen till Vasa från nordost. Gällande gatans andra ända har man med Banförvaltningscentralen kommit överens om att i arkitekttävlingen för resecentret kan Verkstadsgatan planeras som en plankorsning över järnvägen och anslutas till Sandögatan. På det här sättet kan även en ny förbindelse fås till den kommande andra infarten till Torgparkeringen från Handelsesplanaden. Kokkolantie KarlebyvŠgen Kivihaantie StenhagavŠgen Ehdotus Konepajakadun ja Kivihaantien liittšmisestš Yhdystiehen VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/

18 On aika hakea vetovoimaiseen Vaasan ammattiopistoon Vaasan ammattiopisto - Vasa yrkesinstitut on uusi kaksikielinen oppilaitos, joka on aloittanut toimintansa Ammattiopisto yhdistettiin kolmesta ammatillista peruskoulutusta antavasta oppilaitoksesta (Vaasan ammattioppilaitos, Vaasan liiketalous- ja hotelli-instituutti - Vasa institut för företagsekonomi och hotellverksamhet, Vaasan sosiaalija terveysalan oppilaitos). Koulutuspaikkoja ammattiopistossa on yli Tämän lisäksi työelämäpalvelut-toimialan vuosittain järjestämään koulutukseen osallistuu n. 300 aikuisopiskelijaa. Ammatillinen koulutus tšnššn Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavat tutkinnot ovat yleensš peruskoulun, mutta myšs lukion oppimššršn tai ylioppilastutkinnon, jšlkeen suoritettavia ammatillisia perustutkintoja. Opetus sisšltšš sekš teoriaa ettš tyštš. Tavoitteena on saada opiskelijoille evššt tulevaisuuteen: ammatillinen valmius ja leipš pšytššn. Perustutkinnot muodostuvat ammatillisista opinnoista, yhteisistš opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. LisŠksi tutkintoihin sisšltyy puoli vuotta tyšssšoppimista ja pššttštyš. Ammatilliset opinnot sisšltšvšt ammattialan ydinasiat ja perusosaamisen. KansainvŠlisyys on osa Vaasan ammattiopiston arkipšivšš. Vuonna 2000 oli yli 80 opiskelijaa ulkomailla opiskelemassa tai harjoittelemassa. Ammatillinen všylš - avain tyšelšmššn ja korkeakouluihin Ammatillinen všylš on paitsi avain tyšelšmššn, myšs tie korkeakouluopintoihin. Opetusministerišn suunnitelmissa on, ettš kolmannes ammattikorkeakoulujen opiskelijoista tulee ammatillisten oppilaitosten kautta. Kolmivuotiset tutkinnot antavat myšs yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja tiedekorkeakouluihin. 18 Vaasan ammattiopisto tšnššn Tekniikan ja liikenteen koulutusalan opetus on keskittynyt SepŠnkylŠntie 16:n toimipisteeseen. Tutkintonimikkeet: koneistaja levyseppšhitsaaja ajoneuvoasentaja sšhkš- ja energiatekniikka; asentaja elektroniikka ja tietoliikennetekniikka; asentaja automaatiotekniikka ja kunnossapito; asentaja LVI-asentaja kiinteistšnhoitaja talonrakentaja pukuompelija laborantti Kaupan ja hallinnon koulutusala sijaitsee Ruutikellarintie 2:ssa. Tutkintonimikkeet: merkonomi datanomi Matkailu- ja ravitsemisalan opetus keskitetššn Ruutikellarintie 4:n toimipisteeseen. Tutkintonimikkeet: matkailupalvelujen tuottaja; matkailuvirkailija palveluvastaava suurtalouskokki ravintolakokki tarjoilija hotellivirkailija Sosiaali- ja terveysalan kauneudenhoidon opetus keskitetššn peruskorjauksen jšlkeen syksyllš 2001 Ruutikellarintie 2:een. Nyt lšhihoitajia koulutetaan SepŠnkylŠntie 4:ssŠ ja parturikampaajia ja kosmetologeja SepŠnkylŠntie 16:ssa. LŠhihoitajienkin koulutus siirtynee Ruutikellarintie 2:een syksyllš Tutkintonimikkeet: lšhihoitaja, parturi-kampaaja, kosmetologi. LisŠksi ohjelmassa on maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus sekš valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Kulttuurialan opetus alkaa syksyllš 2001 Ruutikellarintie 2:ssa. Tutkintonimike: media-assistentti. Yhteishaku: peruskoulun pššttšluokkalaiset Ammattiopintojen ohessa valkolakki Vaasan ammattiopistossa on mahdollista suorittaa yhdistelmštutkinto. Noin 300 ammattiopiston opiskelijaa suorittaa yhdistelmšopintoja, joiden avulla opiskelija voi lisštš teoreettista osaamistaan. YhdistelmŠopintojen lukiokurssit suoritetaan opiskelijan omassa ammatinopiskelutoimipisteessš. YhdistelmŠopinnot hyvšksytysti suoritettuaan opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Opiskelija voi suorittaa lukioopintoina ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin seuraavista oppiaineista neljššn: Šidinkieli, ruotsi, englanti, pitkš tai lyhyt matematiikka/ reaali. YhdistelmŠopinnot eivšt oikeuta lukion pššttštodistukseen, mutta laajentamalla lukio-opintoja itsenšisesti opiskelijalla on mahdollisuus saada myšs lukion pššttštodistus.

19 Det Šr dags att ansška till Vasa yrkesinstitut Gemensam ansškan till yrkesutbildning Grundskolelever Uudet puhelinnumerot / Nya telefonnummer Vaasan ammattiopiston organisaatiouudistuksesta aiheutui puhelinnumeroiden muutoksia. Tekniikan ja liikenteen koulutusala / teknik och kommunikation: vaihde / všxel: Kaupan ja hallinnon koulutusala / handel och administration: vaihde / všxel: Matkailu- ja ravitsemisala / turism och kosthœll: Sosiaali- ja terveysala / social- och hšlsovœrd: Kulttuuriala / kultur: TyšelŠmŠpalvelut / arbetslivstjšnster: Pyrimme jatkossa palvelemaan yhš paremmin. Lue lisšš / LŠs mera SisŠltŠŠ tietoa myšs aikuiskoulutuksesta InnehŒller ocksœ information om vuxenutbildning Vasa yrkesinstitut i dag I Vasa yrkesinstitut ges svensksprœkig undervisning pœ tre utbildningsomrœden: Handel och administration: merkonom datanom Turism- och kosthœllsbranschen: producent av resetjšnster; turisttjšnsteman receptionist restaurangkock servitšr Kultur: SvensksprŒkig medieassistentutbildning bšrjar pœ hšsten Modern yrkesutbildning med brett urval. Yrkesutbildningen ger en grundexamen som man alltid har nytta av i framtiden. De nya grundexamina lšmpar sig utmšrkt fšr de som har gœtt ut grundskolan men ocksœ fšr studenter. VŒra treœriga grundexamina ger allmšn hšgskole-behšrighet till universitet och yrkeshšgskolor. MŒlsŠttningen med yrkesutbildningen Šr att ge de studerande en bred yrkeskompetens som efterfrœgas i arbetslivet. Utbildningen arrangeras i samarbete med nšrings- och yrkeslivet. I alla grundexamina ingœr yrkesstudier, gemensamma studier och fritt valbara studier. I studierna ingœr ocksœ inlšrning i arbete och ett slutarbete. I yrkesstudierna studerar man yrkets baskunskaper och kšrnkompetens. Kombinera yrkes- och gymnasiestudier Vid Vasa yrkesinstitut kan man ocksœ avlšgga kombistudier. Kombistudier innebšr att du - samtidigt som du studerar till ett yrke - kan lšsa gymnasiekurser med slutmœl att kunna skriva studentexamen. Du kan skriva studentexamen samtidigt som du fœr en grundexamen. NŠr du avlšgger gymnasiestudier kan du skriva fyra Šmnen i studentskrivningarna. Du kan skriva modersmœlet, finska, engelska, realen eller kort matematik. Kombistudierna beršttigar inte till avgœngsbetyg frœn gymnasiet. Du kan naturligtvis komplettera dina gymnasiestudier senare om du vill fœ ett avgœngsbetyg frœn gymnasiet. 19

20 Pohjanmaan museo PENTTI UUSIKYLÄ IN MEMORIAM Vaasalainen modernismin tienviitoittaja. En vägvisare i modernismen i Vasa ARABIAN KAATIMIA ARABIAS TILLBRINGARE Arabian koristekuvioisia kaatimia 1900-luvun alusta 1980-luvulle Maila ja Ahti Myllyviitan kokoelmista. Arabias tillbringare med dekor från 1900-talets början till 1980-talet ur Maila och Ahti Myllyviitas samlingar VELI EKROOS, EERO MURTOMÄKI Maalauksia ja valokuvia. Målningar och fotografier ERIK KRÅKSTRÖM, TORSTEN NYGÅRD Poterossa piirrettyä. Korsu-skisser MESTAREITA JA OPPIPOIKIA MÄSTARE OCH LÄRJUNGAR Pohjalaisten käsityömaalareiden tuotanto esittäytyy museon laajassa kesänäyttelyssä. Mukana on huonekaluja ja muuta esineistöä rukinlavoista rekiin. Museets stora sommarutställning presenterar österbottniska hantverksmålare och deras prodiction; möbler och andra föremål från linbräden till slädar. Vaasan taidehalli NYKYTAIDETTA BERLIINISTÄ NUTIDSKONST FRÅN BERLIN NYKYTAIDETTA BERGAMOSTA NUTIDSKONST FRÅN BERGAMO VAASAN KUVATAIDEKOULU VASA BILDKONSTSKOLA Perinteikäs kuvataidekoulu täyttää 10 vuotta. Den traditionsrika bildkonstskolan fyller 10 år PAULA BLÅFIELD Vaasalaisen keraamikon uusia teoksia. Nya verk av vasakeramikern. Galleria Ibis, valokuvanäyttelyitä / fotoutställningar Vaasan taidehalli/vasa konsthall PRAHA / PRAG Lars Rebers, Uusikaarlepyy / Nykarleby NOW AND THEN SOMETHING OUT THERE TALKS TO YOU Saul Shapiro, Århus, Tanska / Danmark JUHA ALLAN EKHOLM Turku / Åbo HELINÄ TEPPONEN Kuopio PYHÄ PUU / DET HELIGA TRÄDET Juha Sahlgren, Perho 20 POHJANMAAN MUSEO - ÖSTERBOTTENS MUSEUM Museokatu 3, Museigatan 3 avoinna / öppet 10-17, ke / ons puh

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 182/2013 vp Sosiaaliasiamiehen tehtävien hyvän hoitamisen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Sosiaaliasiamiehestä säädetään asiakaslaissa, tarkemmin sanottuna sosiaalihuollon asiakkaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 421/2001 vp Kuntien mahdollisuus valita velkaneuvonnan hoito parhaaksi katsomallaan tavalla Eduskunnan puhemiehelle Velkaneuvonnan tulo lakisääteiseksi toiminnaksi on tärkeä ja hyvä

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot