TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

2 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa. Lappeenrannassa sijaitsee viisi koulutusyksikköä. Kuvassa tekniikan yksikkö. Toimintakertomus 2003 Toimittaja ja toimitussihteeri, henkilöhaastattelut tiedottaja Mervi Palonen Valokuvauksen ja ulkoasun koordinointi, jakelu markkinointisihteeri Tarja Turkkila Ulkoasun suunnittelu ja taitto opiskelija Mari Leinonen, kuvataiteen koulutusohjelma Valokuvat valokuvauksen lehtori Päivi Eronen, opiskelija Merja Isomaa, opiskelija Terhi Korhonen, opiskelija Riikka Lempiäinen, valokuvaaja Marleena Liikkanen, valokuvaaja Ari Nakari, EKAMK-arkisto Painatus Painotalo Auranen Oy, Forssa Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu EKAMK PL 303 (Pohjolankatu 23) LAPPEENRANTA Vaihde

3 Sisältö Tekemisen maku 2 Yrityshautomossa hyvään alkuun Uusien yritysten siemen itää palvelualoilla 4 Ammattikorkeakoulun ja yliopiston osaaminen voimavarana Metsäteollisuusinstituutti FII - luo Etelä-Karjalasta metsäteollisuuden pääkaupungin 6 Opetusministeriöltä tuloksellisuusrahaa Tunnustusta toiminta- ja uudistumiskyvystä 7 Terveyssuunnittelijan jatkokoulutus aloitettiin lokakuussa Sairaanhoitajakoulutukseen 20 lisäaloituspaikkaa 9 Strategia suuntaa kansainvälisyyttä Valmistuvat opiskelijat päteviä työskentelemään kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa 10 Tekniikassa panostettu kehityshankkeisiin ja englanninkieliseen opetukseen 12 Tuotantotalouden yliopettaja Leena Kallio: Imatralle tarvitaan haasteisiin rohkeasti tarttuvia opiskelijoita 14 Tietotekniikan yliopettaja Kari Smolander muistuttaa: Tietotekniikka on luovaa ja sosiaalista 16 Yhteinen opetussuunnitelma liiketalouden ja matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutusaloille 18 Vuoden 2003 opettaja Erkki Räsänen tarjoaa opetusmetodiksi hyvää vuorovaikutusta 20 Restonomiopiskelija Maija Närhi tutki ruokapalvelualan työhyvinvointia 22 Sosiaali- ja terveysalalla kehitetään kansainvälistä yhteistyötä 23 Taru Juvakka on tehnyt täyden kierroksen samassa talossa - opiskelijasta koulutusjohtajaksi Sosiaali- ja terveysalalla katseet perhetutkimukseen 24 Kansainvälisyys on osa kulttuurin koulutusalan arkea 26 Täydennyskoulutus ja kehityspalvelu tarjoaa työelämälähtöistä aikuiskoulutusta ja asiantuntijapalveluja 29 Työterveyshuollon ja päihdetyön erikoistumisopinnot korkeakoulujen arviointineuvoston laaturekisteriin 30 Optisten mittalaitteiden kalibrointitilat Etelä-Karjalan ammattikorkeakouluun 31 Itsepalvelukäytännöt vakiintuneet ammattikorkeakoulun tietokeskuksessa 32 Ammattikorkeakoulun hallitus Organisaatiokaavio 33 Opiskelijayhdistys opiskelijoiden edunvalvojana 34 Sini Reijo edustaa opiskelijoita ammattikorkeakoulun hallituksessa Tutorit tärkeitä viestinviejiä ja vaikuttajia 35 Opiskelijaterveydenhuolto uudistui 36 Vuosi 2003 lukuina ja kaavioina 37 Talous 37 Rahoituksen piirissä olevat opiskelijat koulutusaloittain 38 Rahoituksen piirissä olevat opiskelijat paikkakunnittain 39 Kaikkien opiskelijoiden määrä koulutusaloittain 40 Kaikkien opiskelijoiden määrä paikkakunnittain 41 Koulutuksen vetovoimaisuus 42 Kansainvälinen opettaja- ja asiantuntijavaihto 43 Henkilöstö 44 Julkaisut EU:n rakennerahastoprojektit Valmistuneet opiskelijat Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 50 Koulutusalat, koulutusohjelmat, tutkinnot ja suuntautumisvaihtoehdot 51 Koulutusyksiköt ja yhteystiedot 52 MEO MODO minun tavallani 28 1

4 Tekemisen maku Mennyttä vuotta voi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun elämässä hyvällä syyllä luonnehtia tekemisen kaudeksi. Keskeiset toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta mittaavat tunnusluvut ovat ponnahtaneet parempaan suuntaan. Keskeyttämisaste on pienentynyt merkittävästi ja valtakunnallisessa vertailussa olemme nousseet keskikastiin. Myös valmistumisajat ovat lyhentyneet lähemmäs normiaikaa. Näiden tavoitteiden eteen on kaikilla koulutusaloilla tehty paljon töitä ja tulokset ovat nyt näkyvissä. Paljon on vieläkin tekemistä, mutta tästä on hyvä jatkaa työtä eteenpäin. Kuin alkusoittona vuoden 2003 paremmalle tulokselle saimme kesäkuussa tiedon vuodelle 2002 myönnetystä euron tuloksellisuusrahasta. Meille myönnettiin tunnustus tehdystä strategiatyöstä ja kyvystämme käyttää tietoa ja analysoida omaa toimintaamme. Marleena Liikkanen Omaa ammattikorkeakouluamme kehittäessämme olemme toimintaa ohjaaviksi tavoitteiksi ottaneet opetusministeriön tuloksellisuusmittarit ja vertailemme suoriutumistamme jatkuvasti muihin suomalaisiin ammattikorkeakouluihin. Vertailut ja analyysit ovat graafisessa muodossa koko henkilöstömme luettavissa omalla intranet-sivullamme. Nämä vertailut ja seuranta viestittävät meille itsellemme, että ha- 2

5 luamme päästä niin korkealle parhaimpien joukkoon kuin se meidän maakuntamme olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Toimintavuonna 2003 laadittiin ammattikorkeakoululle myös kansainvälisen toiminnan strategia. Määrittelimme aikaisempaa tarkemmin maantieteelliset alueet, joille erityisesti haluamme panostaa. Eurooppa ja siellä erityisesti Pohjoismaat ja Baltia sekä Länsi-Euroopan maat ja myös Venäjä ovat erityisen toimeliaisuutemme alueita. Aasiassa keskitymme Kiinaan ja Malesiaan. Arvioimme kaikki kansainväliset kumppanimme ja asetamme kriteerit henkilövaihdon kohteille. Kansainvälisyys merkitsee meille myös henkilöstön ja opiskelijoiden kielitaidon ja kansainvälisyysvalmiuksien kehittämistä. Näihin asioihin tulemme panostamaan tulevina vuosina. Mennyt vuosi merkitsi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoululle myös merkittäviä päätöksiä uudesta koulutuksesta. Sosiaali- ja terveysalalle saimme päätöksen kauan kaipaamistamme lisäaloituspaikoista sairaanhoitajakoulutukseen. Sairaanhoitopiirin sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimen vuosikymmenen lopussa ennustettuun työvoimapulaan saadaan koulutusmäärää lisäämällä helpotusta. Meille oli tärkeä myös opetusministeriön antama lupa tuotantotalouden koulutusohjelman käynnistämiseen. Tuotantotalouden koulutus käynnistyy Imatran tekniikan yksikössä aikuiskoulutuksena syksyllä 2004 ja sitä on tarkoitus tämän pilottivaiheen jälkeen tulevina vuosina laajentaa nuorisoasteen puolelle. Vuoden 2003 osalta ammattikorkeakoulun aikakirjoihin jää myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien kanssa tehty alustava sopimus metsäteollisuusinstituutin Forest Industry Instituten perustamisesta. Sekä ammattikorkeakoulu että yliopisto ovat vuodelle 2004 saaneet opetusministeriöltä hankerahoitusta tälle hankkeelle. Pääsimme yhdessä yliopiston kanssa kuitenkin ottamaan varaslähdön metsäteollisuusinstituutin perustamisessa jo elokuussa 2003, kun Etelä-Karjalan kasvukeskusohjelma päätti rahoittaa hanketta hyvän asian alkuun avittamisessa. Vuoden 2003 toimintaan voimme kaikki ammattikorkeakoulussa työskentelevät niin henkilökunta kuin opiskelijatkin olla syystä tyytyväisiä. Se antaa meille rohkaisevan pohjan ponnistaa kohti seuraavan vuoden yhä parempia tuloksia. Anneli Pirttilä rehtori 3

6 Yrityshautomossa hyvään alkuun Uusien yritysten siemen itää palvelualoilla Teknologiakeskus Kareltekin toimitusjohtaja Marjut Hannelin vakuuttaa, että palvelualoilla on tilaa kasvulle: Teknologiayritysten rinnalle on nousemassa sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu- ja ravitsemisalan palveluyrityksiä. Myös käsi- ja taideteollisille tuotteille on kysyntää, kun niitä markkinoidaan asiantuntevasti ja verkostoissa. Marjut Hannelin näkee ammattikorkeakoulun monialaisuudessa uusia mahdollisuuksia. Luottakaa toisiinne ja tiimiytykää. Verkostot pärjäävät paremmin liike-elämän kilpailutilanteissa kuin yksittäiset tekijät, hän neuvoo. Kareltekin yrityshautomo on 3. marraskuuta 2003 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti myös ammattikorkeakoulun käytössä. Liikeideat koetellaan ja tutkitaan perinpohjin ennen kuin ne päästetään markkinoille, joten valmistuvilla opiskelijoilla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet testata, onko heistä yrittäjiksi. Jos idea on hyvä ja sisimmässä palaa yrittäjyyden intohomo, kannattaa lähteä mukaan, Marjut Hannelin kannustaa. Yrityshautomossa ei unohdeta kuvataiteilijoitakaan, koska heille on tarjolla uudenlaisia työtilaisuuksia esimerkiksi sisällöntuottajien osaajatiimeissä. Markkinakelpoisuus ja kilpailutilanne tutkitaan Yrittäjäksi aikovan opiskelijan tueksi rakennetaan hautomossa asiantuntijaverkosto. Ideoiden markkinakelpoisuus testataan ja kilpailutilanne analysoidaan. Myös mahdolliset rahoittajat vedetään jo alkumetreillä mukaan yhteistyöhön. Liiketoiminnan hauduttelu- ja käynnistämisvaiheessa Kareltekista on mahdollisuus saada toimitilat käyttöön kaikkine tietoliikenneyhteyksineen. Rutistus on kuitenkin kova alusta alkaen ja yrittäjäkandidaatilta vaaditaan, että hän tekee kotiläksynsä kunnolla. Karsimme ideat, joilla ei ole elämisen mahdollisuuksia. Mieluummin olemme ylikriittisiä kuin herätämme turhia toiveita, Marjut Hannelin sanoo. Alakohtainen osaaminen löytyy kuitenkin ammattikorkeakoulun omista koulutusohjelmista ja myös opettajia valmennetaan uusien hankkeiden tukemiseen. Oppilaitosten työskentelytilatkin ovat usein meidän tilojamme sopivammat ja sijaitsevat lähempänä ammattialan osaajia, Hannelin arvioi. Kareltek on hionut liiketoiminnan prosessien osaamistaan pitkässä juoksussa: hautomo perustettiin vuonna 1987 ja se on ensimmäinen yrityshautomo, joka aloitti toimintansa julkisella rahoituksella Suomessa. Etelä-Karjalaan tarvitaan tuhansia uusia yrityksiä, jotta väestömäärän lasku saataisiin pysähtymään. Tuloksia ei synny hetkessä, vaan tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Hautomo on tehokas tapa virkistää maakunnan elinkeinoelämää, toimitusjohtaja Hannelin vakuuttaa. Potkua yrittäjyydelle Yrittäjyyskoulutus ei vielä tee kenestäkään yrittäjää, mutta se voi kyllä sytyttää piilevän kipinän. Varsinkaan palvelualoilla ei monikaan opiskelija ole tullut edes ajatelleeksi, että voisi kehittää oman liikeidean tai mennä mukaan osaajatiimiin. Suomessa yrityksiä perustetaan huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Meillä sodan jälkeinen 4

7 Marjut Hannelin: Kun ammattikorkeakoulun tutkimustoiminta kehittyy, myös innovaatioita syntyy. Tärkeää on samaan aikaan vahvistaa yrittäjyysajattelua kaikilla koulutusaloilla. Marleena Liikkanen sukupolvi halusi kouluttaa lapsensa ja toivoi heille pääasiassa valkokauluksisen palkollisen turvallisesta elämää, Hannelin kuvailee. Hän ei usko, että byrokratia tai korkea verotus ovat tärkeimmät syyt suomalaisten haluttomuuteen perustaa uusia yrityksiä. Nimen omaan riskin ottaminen pelottaa, mikä on ymmärrettävää, koska koulutetuille nuorille on nykyisin tarjolla hyvin palkattuja ja haastavia työpaikkoja, joissa voi toteuttaa itseään ilman riskinottoakin. Palveluyrityksille Marjut Hannelin ennustaa nykyistä parempaa tulevaisuutta. Olemme tähän asti olleet itsepalvelukansaa, mutta väestön ikääntyessä esimerkiksi kotitalouspalveluja kysytään nykyistä enemmän. Myös yhteiskunta ryhtyy ennemmin tai myöhemmin ostamaan palveluja yksityisiltä. Innovaatiosta yritykseksi Kareltekin yrityshautomon rinnalla toimiva innovaatioiden kaupallistamisputki tuottaa maakuntaan yrityksiä tasaiseen tahtiin. Useimmat ideat tulevat tällä hetkellä yliopistolta, mutta katseet kääntyvät nyt myös ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketalouden koulutusohjelmiin. Kun ammattikorkeakoulun tutkimustoiminta kehittyy, myös innovaatioita syntyy. Tärkeää on samaan aikaan vahvistaa yrittäjyysajattelua kaikilla koulutusaloilla. Haastattelun lopuksi Marjut Hannelin kertoo Lappeenrannan vanhan tekun kasvatista, joka keksi hyvän idean, teki ensimmäisen protonsa kouluaikana, tuli jalostamaan sitä Kareltekiin, perusti yrityksen ja menestyy nyt erinomaisen hyvin. Seuratkaahan perässä. 5

8 Ammattikorkeakoulun ja yliopiston osaaminen voimavarana Metsäteollisuusinstituutti FII - luo Etelä-Karjalasta metsäteollisuuden pääkaupungin Matkalla samaan suuntaan: yliopiston vararehtori Ilkka Pöyhönen ja ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä Sekä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun että Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategioissa yhdeksi tärkeimmistä painopistealueista on määritelty metsäteollisuuden osaaminen. Kun tämä osaaminen yhdistettiin voimavaraksi sekä linkiksi maakunnan eri toimijoiden välille, syntyi FII Forest Industry Institute metsäteollisuusinstituutti. Tavoitteena on ei vähempää kuin tehdä Etelä-Karjala tunnetuksi Euroopan metsäteollisuuden pääkaupunkina ja maailmanlaajuisesti johtavana paperiteollisuuden osaamiskeskittymänä. Jotta onnistuisimme, meidän pitää kokea olevamme samassa junassa matkalla samaan suuntaan, ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä ja yliopiston vararehtori Ilkka Pöyhönen täsmentävät. 6

9 Verkostomaisesti toimiva FII on yhdistävä linkki, joka kokoaa maakunnan metsäteollisuusyritykset, alihankkijat, kouluttajat, osaajat ja tutkijat yhteen. Mukana yhteistyössä ovat myös Imatran ja Lappeenrannan kaupungit. Metsäteollisuus on Etelä-Karjalan avainklusteri ja siihen liittyvät eri tahot ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Metsäinstituutin perustaminen vuonna 2003 oli luonnollinen jatko tälle yhteistyölle sekä osaamisstrategioille. FII on siis lisäarvon luoja. Se vahvistaa imagoa sekä tuo maakuntaan osaamista, osaajia ja työpaikkoja. Vastuu opetuksesta, tutkimuksesta ja kehitystyöstä Sekä ammattikorkeakoulu että yliopisto palvelevat muun muassa maakunnan metsäklusterin yrityksiä. Velvollisuutena on kouluttaa klusterille osaajia niin alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin sekä tuottaa innovaatioita. Tästä vielä pidemmälle menee yliopisto, joka tuottaa uutta tutkimustietoa ammattikorkeakoulua laajemmin ja syvemmin. Sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa on liiketaloudellista osaamista yhdistetty tekniseen osaamiseen. Etelä-Karjalassa koulutetaankin metsäklusterille myös ammattilaisia, joilla on tietoa tuotannosta, markkinoinnista sekä logistiikasta. FII haluaa keskittää metsäteollisuuteen liittyvää opetusta, tutkimusta ja kehitystyötä Etelä-Karjalaan. Se on myös valmis ottamaan vastuun koulutuksen keskittämisestä ja tarttumaan napakasti innovaatiohankkeiden toteuttamiseen. Sitoutuminen tärkeää Kun metsäinstituuttia suunniteltiin, ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajat testasivat ideaansa yrityksissä. Vastassa oli innostusta eikä vastaväitettä juuri esitetty. Luonnollisesti asiaa pohdittiin kriittisesti. Maailma on viestejä täynnä ja siksi markkinointi on aina haasteellinen tehtävä. Itse asiassa jokainen metsäinstituutin toimija kokee tämän yhdessä ja erikseen, jos haluamme olla metsäteollisuuden pääkaupunki, Ilkka Pöyhönen sanoo. Tärkeä FII:n tavoite onkin sitouttaa eri toimijat yhteiseen tavoitteeseen sekä myös huolehtia, että organisaatio on kunnossa. Luotsina työskentelee instituutin projektipäällikkö Leena Kallio, joka aloitti tehtävässä maaliskuussa Anneli Pirttilä uskoo viestin kantavan. Etelä-Karjalassa sijaitsee poikkeuksellinen metsäteollisuuden keskittymä maailmassa. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto täydentävät tätä keskittymää sekä myös toinen toistaan. Edellytykset metsäteollisuuden pääkaupungiksi ovat erinomaiset, Pirttilä arvioi. FII:n tarkoituksena on myös tuottaa kansainvälisiä koulutusohjelmia paperitekniikkaan ja metsäklusterin liiketoimintaan sekä organisoida kesäkouluja ja kansainvälisiä seminaareja alan ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille. Tutkimushankkeita toteutetaan yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä metsäteollisuusyritysten kesken ennalta sovitun työnjaon perusteella. Terhi Korhonen Opetusministeriöltä tuloksellisuusrahaa Tunnustusta toiminta- ja uudistumiskyvystä Opetusministeriö myönsi vuonna 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoululle euroa tuloksellisuusrahaa tunnustuksena toiminta- ja uudistumiskyvystä. Arviointiperusteissa korostettiin erityisesti kykyä analysoida omaa toimintaa sekä kehittää opetusta. Rehtori Anneli Pirttilä on tyytyväinen, että tunnustus saatiin nimenomaan ansioista, joihin tarvitaan strategiataitoja. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa tuloksellisuuden mittareita, kuten vetovoimaisuutta, keskeyttämisastetta, opiskelijoiden valmistumisaikoja ja kansainvälistymistä, seurataan tarkasti. 7

10 Terveyssuunnittelijan jatkotutkintokoulutus aloitettiin lokakuussa 2003 Sosiaali- ja terveysalalla Lappeenrannassa aloitettiin lokakuussa terveyssuunnittelijan jatkotutkintoon johtava koulutus. Ensimmäistä kertaa Etelä-Karjalassa toteutettava monimuotokoulutus kestää toukokuuhun 2005 asti. Terveyssuunnittelijat ovat kokonaan uusi ammattikunta, joka työskentelee kunnissa väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on aikuiskoulutustyyppinen ja työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, johon voivat hakea jo aiemmin varsinaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ja sen lisäksi kolme vuotta työelämässä kokemusta hankkineet henkilöt. Opinnot voidaan suorittaa myös työn ohella opiskellen ja niihin liittyykin merkittävä työelämän kehitystehtävä. Terveyssuunnittelijan koulutus on laajuudeltaan 60 opintoviikkoa. Poikkitieteellinen ammattikunta Terveyssuunnittelijat sijoittuvat kuntiin työskentelemään väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviin suunnittelu- ja koordinointitehtäviin. Toimenkuva ylittää perinteisen sosiaali- ja terveysalan työsaran ja hyvinvoinnin edistäminen ulottuu elinkeinoelämän sekä ihmisen elämänpiirin eri sektoreille. Tehtävää voisikin luonnehtia poikkitieteelliseksi. Terveyssuunnittelijan koulutus antaa hyvät valmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön, jossa pyritään vaikuttamaan muun muassa terveyden edistämisen verkostojen rakenteisiin ja niiden muodostumiseen. Terveyssuunnittelija analysoi ja tulkitsee väestön terveys- ja hyvinvointitietoja sekä suunnittelee toimintoja niiden perusteella. Merja Isomaa Terveyssuunnittelijaksi: jatkotutkintoryhmän ohjaaja, kuntoutusalan yliopettaja Päivi Vehmasvaara (vasemmalla edessä) sekä opiskelijat Tuija Blankenstein, Maarit Kuntola, Marja-Liisa Honkanen, Leena Hyrylä (vasemmalla takana) ja Johanna Värmälä. 8

11 Sairaanhoitajakoulutukseen 20 lisäaloituspaikkaa Päivi Eronen Sosiaali- ja terveysalalla voi opiskella viidessä koulutusohjelmassa. Koko koulutusalan vuosittainen nuorten aloituspaikkamäärä nousi 110 paikkaan valtioneuvoston määrärahapäätöksellä. Opetusministeriö myönsi 20 lisäaloituspaikkaa Etelä- Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan nuorten koulutukseen vuosiksi Koko koulutusalan vuosittainen nuorten aloituspaikkamäärä nousi näin 110 paikkaan. Ammattikorkeakoulu oli anonut lisäpaikkoja hoitotyön koulutusohjelmaansa jo kolme kertaa, koska terveysalalle ennakoidaan sairaanhoitajapulaa lähivuosina. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa opetusministeriön päätöstä jouduttiin odottamaan kaksi vuotta. Lisäpaikat ovat Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilän mukaan työvoimatarpeen kannalta hyvin tervetulleita. Sosiaali- ja terveysalallamme on kohdennettu aloituspaikkoja aikuiskoulutukseen, koska nuorisoasteen paikkoja ei ole ollut riittävästi. Samanlaisessa pulassa monet muut ammattikorkeakoulut ovat joutuneet siirtämään muilta koulutusaloiltaan aloituspaikkoja terveysalalle. Odottelumme on ollut strategisesti viisasta, koska opetusministeriön päätös lisäpaikoista ratkaisi kiistellyn asian kaikkien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Pirttilä sanoo. Lisäaloituspaikat sisältyivät valtioneuvoston syksyn 2003 määrärahapäätökseen, jossa Suomen ammattikorkeakouluille jaettiin 250 uutta aloituspaikkaa. Näistä 210 tuli terveysalalle, jossa uusia aloituspaikkoja jaettiin 11 ammattikorkeakoululle. 9

12 Strategia suuntaa kansainvälisyyttä Valmistuvat opiskelijat päteviä työskentelemään kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on, että kaikki valmistuvat opiskelijat osaavat toimia työelämän kansainvälisissä yhteistyöverkoissa ja hallitsevat englannin kieltä yhteistyön vaatimusten mukaisesti. Koulutusaloilla ja koulutusohjelmissa, joissa kansainvälisyys korostuu, tavoitteena on hyvä tai erinomainen kielitaito. Englannin kielen ja äidinkielensä lisäksi opiskelijan tulisi osata ainakin välttävästi jotain kolmatta kieltä. Henkilöstön osalta tavoitteena on, että 75 % englanninkielellä opettavista henkilöistä on suorittanut yleisen kielitutkinnon vuoteen 2008 mennessä ja että opetus- ja muu henkilöstö osaa omassa työssään toimia kansainvälisissä yhteyksissä. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainväliset tavoitteet ja linjaukset on kirjattu helmikuussa 2004 valmistuneeseen kansainvälisen toiminnan strategiaan, jota työstettiin eri koulutusalojen kansainvälisyysryhmissä sekä ammattikorkeakoulun johtoryhmässä ja hallituksessa vuoden 2003 aikana. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun keskeisimmät kansainvälisen toiminnan muodot ja toteutustavat ovat opiskelijavaihto, vieraskielinen opetus, opettaja- ja asiantuntijavaihto, kansainväliset tutkimus- ja kehityshankkeet sekä kansainvälisten tilaisuuksien järjestäminen ja muu yhteistyö. Vuoden 2004 alusta alkaen Ritva Kosonen on työskennellyt kieli- ja viestintäpalvelun koordinaattorina. Kaikki Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kieltenopettajat kuuluvat kieli- ja viestintäpalveluun. Kyseessä on matriisiorganisaatio, joka poikkileikkaa koulutusalat kieltenopetuksen kohdalta. Kieltenopettajat työskentelevät kuitenkin kukin omalla koulutusalallaan. Marleena Liikkanen Opiskelijavaihto keskeisintä Lyhyt- ja pitkäkestoinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto molempiin suuntiin on jatkossakin Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun keskeisin kansainvälisen toiminnan muoto. Tulevaisuudessa pyritään nostamaan kansainvälisen harjoittelijavaihdon osuutta kokonaisvaihdoista. Erityistä huomiota kiinnitetään vaihtojen maantieteelliseen kohdentumiseen. Vieraskielisen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoille valmiuksia toimia kansainvälisissä yhteyksissä sekä mahdollistaa saapuville opiskelijoille riittävä opintotarjonta. Tavoitteena on kaksinkertaistaa tarjottavan vieraskielisen opetuksen määrä vuoteen 2008 mennessä. 10

13 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden koordinaattori Virve Häkämies ja kansainvälisten asioiden päällikkö Seppo Pellinen. Päivi Eronen Opettajavaihto on käytännössä edellytys toimivan opiskelijavaihdon syntymiselle. Lisäksi opettajavaihtoon osallistuminen lisää ammattikorkeakoulun henkilöstön kansainvälisiä taitoja ja valmiuksia vieraskielisen opetuksen antamiseen sekä edistää osallistumista kansainväliseen hanketoimintaan. Saapuvien opettajien avulla voidaan lisätä tarjottavan englanninkielisen opetuksen määrää sekä tukea kansainvälistymistä kotimaassa. Kansainvälisten tilaisuuksien järjestämisellä pyritään kehittämän kansainvälisiä yhteyksiä paitsi oppilaitokselle myös alueella toimiville yrityksille ja muille organisaatioille. Tavoitteena on järjestää vuosittain ainakin yksi merkittävä kansainvälinen konferenssi tai seminaari. Muuta kansainvälistä yhteistyötä tehdään yhteistyöoppilaitosten kanssa erityisesti verkko-opetuksessa sekä kaksoistutkintojen kehittämisessä. Lisäksi kulttuurin koulutusalalla toteutetaan kansainvälisiä näyttelyitä. Kansainväliset hankkeet kohdentuvat teema-alueille Kansainväliset yhteistyöhankkeet ovat entistä keskeisempi kansainvälisen toiminnan osa-alue, koska tutkimus- ja kehitystoiminta on uudessa ammattikorkeakoululaissa asetettu yhdeksi ammattikorkeakoulujen tehtäväksi. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kansainväliset hankkeet pyritään jatkossa kehittämään metsäosaamisen, matkailun tai tietotekniikan teema-alueille. Kansainvälisiin hankkeisiin osallistuminen korostuu vuoden 2006 jälkeen, kun nykyinen ESR-rahoituskausi päättyy. Tutkimus- ja kehityshankkeissa etsitään yhteistyökumppaneita oppilaitosten lisäksi yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista. Maantieteelliset painopistealueet määritelty Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun ja opetusministeriön välisessä tavoitesopimuksessa vuosille on Etelä- Karjalan ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan maantieteellisiksi painopistealueiksi määritelty Pohjoismaat ja muu Länsi-Eurooppa, Venäjä ja uudet EU:n jäsenmaat sekä Aasiassa Kiina ja Malesia. Ammattikorkeakoulu tulee tiivistämään yhteistyötään erityisesti Saksaan, Ruotsiin ja Pietarin alueelle. 11

14 Tekniikka Tekniikassa panostettu kehityshankkeisiin ja englanninkieliseen opetukseen Tekniikan koulutusala vahvisti osaamistaan vuonna 2003 osallistumalla useisiin kehityshankkeisiin. Huomiota on kiinnitetty myös insinööriopiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien parantamiseen. Vuoden merkittävä investointipäätös oli tekniikan Imatran yksikön paperilaboratorion uudistaminen. Konetekniikan kansainvälisen koulutusohjelman opiskelijat tuovat tekniikan Lappeenrannan yksikköön kansainvälistä tunnelmaa. Koulutusohjelmassa oli toinen sisäänotto elokuussa Kahdella kansainvälisellä luokalla on opiskellut yhteensä 22 opiskelijaa lukuvuonna : venäläisiä, kiinalaisia, yksi etiopialainen sekä myös suomalaisia. Ensimmäistä kertaa koulutusalalla on koko lukuvuoden ajan työskennellyt kiinalainen vaihto-opettaja Xue En. Hän on opettanut kansainvälisen konetekniikan opiskelijoille thermodynamiikkaa, ohjaus-, säätö- ja laitetekniikkaa sekä fysiikan laboratoriotyöskentelyä. Lisäksi hän on opettanut kiinan kieltä tekniikan Imatran yksikössä. Englanninkielistä opetusta paperitekniikassa Paperitekniikan koulutusohjelmassa Imatralla aloitetaan syksystä 2004 pakolliset englanninkieliset opintojaksot, joihin osallistuvat kaikki uudet koulutusohjelman opiskelijat. Aiemmin englanninkielistä koulutusta on toteutettu erillisessä suuntautumisvaihtoehdossa, josta samalla luovutaan. Toivomus englanninkielisen opetuksen lisäämisestä on tullut alan teollisuudelta, missä englantia käytetään yleisesti työskentely- ja raportointikielenä. Päätös laboratorion uudistamisesta Tekniikan Imatran yksikön paperilaboratorion uudistaminen on yksi tärkeimmistä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän lähivuosien investointihankkeista. Laboratorion uudistamista varten nimettiin projektiryhmä helmikuussa Laboratorioon hankitaan nykyisten laitteiden lisäksi uutta laitteistoa. Tämä mahdollistaa nykyisen opetuksen syventämisen ja laajentamisen uusille alueille. Esimerkkinä uudesta laitteistosta on EU-rahoituksen avulla hankittava digitaalinen painokone. Mukana useissa kehityshankkeissa Tekniikan koulutusala oli vuonna 2003 mukana useassa kehityshankkeessa: esimerkiksi ammattikorkeakoulun teknologiastrategia -hankkeessa, jossa laaditaan suunnitelma, miten teknologisen kehityksen vaikutukset tulisi ottaa huomioon opetuksessa ja tutkimuksessa. Hanketta on rahoittanut Tekes. Muita kehityshankkeita, joissa tekniikka on mukana, ovat olleet rakennustekniikan koulutusohjelman toteuttama rakennuslaboratorion kehittämishanke, KEVE-hanke, 12

15 Tekniikka Ulla Moilanen aloitti opintonsa rakennustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä 2003 tekniikan Lappeenrannan yksikössä. Marleena Liikkanen OSNET-projekti sekä metsäteollisuusinstituutti-hanke, jota Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja metsäteollisuusyritysten kanssa. Rakennuslaboratoriohankkeessa kehitetään rakennuslaboratorion toimintaa lisäämällä sekä monipuolistamalla opetuksessa ja tutkimuksessa käytettäviä välineitä ja laitteita. Se toteutetaan EAKR-hankkeena, ja toteutus jatkuu vuoden 2004 puolelle. Tarkoituksena on vauhdittaa rakennustekniikan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä kehittää tuotteita maksulliseen palvelutoimintaan. KEVE-hanke on kuntayhtymän hanke, joka toteutetaan EU-hankkeena. Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä opettajien teknisiä ja pedagogisia valmiuksia virtuaaliopetuksessa ja näin lisätä virtuaaliopetuksen tarjontaa tekniikan koulutusohjelmissa. OSNET-projekti on EU:n viidennen puiteohjelman verkostohanke, jota koordinoi Ateenan teknillinen yliopisto. Hankkeessa tunnistetaan rakennuskivialan parhaimpia käytänteitä ja edistetään niiden levittämistä Euroopassa. Tunnusluvut hyviä Tekniikan koulutusalalla vahvistettiin ammattikorkeakoulun asettamia painopistealueita rekrytoimalla keväällä 2003 uusi yliopettaja sekä lehtori tietotekniikan koulutusohjelmaan. Lisäksi syyslukukaudella valittiin yliopettajat paperitekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmiin. Tärkeimpien toimintaan liittyvien tunnuslukujen kehitys oli vuoden 2003 aikana hyvä. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi tekniikassa 2,5:stä 2,6:een, mikä on valtakunnallisen vertailun mukaan hyvä tulos. Positiivisena voidaan pitää myös keskeyttämisasteen pienenemistä 12,2:sta 11,1:een. Vastaavasti keskimääräinen valmistumisaika lyheni 4,5:stä vuodesta 4,2:een vuoteen. Keskeyttämisaste on parantuneesta tilanteesta huolimatta liian korkea. Keskeyttämisasteen pienenemiseen sekä valmistumisaikojen lyhenemiseen vaikutettiin muun muassa osallistumalla Oplaa-hankkeeseen, missä laajennettiin opiskelijoiden kanssa käytävien kehityskeskusteluiden määrää sekä kiinnitettiin huomiota viidennen vuoden opiskelijoiden ohjaamiseen. 13

16 Tekniikka Tuotantotalouden yliopettaja Leena Kallio: Imatralle tarvitaan haasteisiin rohkeasti tarttuvia opiskelijoita Leena Kallio loikkasi teollisuuden suurtyöyhteisöstä koulutuksen suurtyöyhteisöön eli Stora Ensolta ammattikorkeakouluun. Varsinaista kuilua ei kuitenkaan tarvinnut ylittää, koska hän tuntee laskeutuneensa dynaamiseen ja verkostoituneeseen kouluun, jolla on luja kytkös metsäteollisuuteen. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun tuotantotalouden yliopettajana helmikuussa 2004 aloittanut Leena Kallio ryhtyy kouluttamaan paperiteollisuudelle ammattilaisia. Aikaisemmin hän valitsi ja vastaanotti valmistuneita insinöörejä töihin. Tuore yliopettaja on kovasti innostunut mutta silti vielä kuulosteleva: Onhan tämä melkoinen loikka, koska olen kaiken ikääni työskennellyt teollisuuden palveluksessa. Mutta oikeastaan olen vain siirtynyt katselemaan samaa asiaa sen toisesta päästä. Nyt voin koulutusohjelman suunnittelusta alkaen vaikuttaa opetuksen sisältöön ja laatuun eli siihen, millaisia työntekijöitä paperiteollisuuteen koulutetaan. Tuotantotalouden yliopettaja Leena Kallio, tekniikan koulutusala Kotoisin Rovaniemeltä Perhe: aviomies, joka työskentelee Stora Enson Venäjän puunhankinnan kehitysjohtajana, kaksi aikuista tytärtä Valmistunut ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta 1974, kasvatustieteiden maisteriksi 1994 ja psykologian lisensiaatiksi 2002 Joensuun yliopistosta Työskennellyt Imatralla silloisessa Enso-Gutzeit Oy:ssä markkinoinnin, laskentatoimen ja asikaspalvelun tehtävissä Joensuussa metalliteollisuuden palveluksessa (Abloy Oy) markkinointiin, liiketoiminnan suunnitteluun sekä henkilöstön ja organisaation kehittämiseen liittyvissä tehtävissä henkilöstön kehittämispäällikkönä Stora Enson kartonkitehtaalla Imatralla Helmikuusta 2004 alkaen Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun tuotantotalouden yliopettaja, päävastuualueinaan metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen, sekä metsäteollisuusinstituutin projektipäällikkö. 14

17 Tekniikka Leena Kallio: Iso metsäteollisuusyritys on kuin oma erillinen maailmansa, jolla on tietty syke ja kuviot. Joskus entisessä elämässäni, kun kävin päivällä Imatrankosken keskustassa, aivan hämmästelin muuta elämää tehtaiden ulkopuolella. Nyt olen astunut koulutuksen maailmaan ja ympäröivä yhteiskuntakin tuntuu tulleen ikään kuin lähemmäksi. Huomaan myös, että ammattikorkeakoulu on dynaaminen kokonaisuus, joka on jo aikaa sitten karistanut nurkkakuntaisuuden pölyt niskastaan. Uskallusta ja innokkuutta Yliopettaja Leena Kallion teollisuudessa hankkima näkemys, kokemus ja tieto pannaan moneen kertaan likoon, kun Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa aloitetaan tuotantotalouden insinöörien koulutusohjelma. Koulutus alkaa Imatralla ensin aikuiskoulutuksena syyslukukaudella Uuteen koulutusohjelmaan Leena Kallio etsii parhaita opiskelijoita: Imatralla ei ole pääkaupunkiseudun houkuttelevuutta, mutta olenkin varma, että koulutuksen laadukkuus ja ajantasainen sisältö ratkaisevat vetovoiman. Tavoitteeksi asetan, että rohkeasti haasteisiin tarttuvat ihmiset jäävät ja tulevat Imatralle opiskelemaan. Yliopettajan tehtävän ohella Leena Kallio toimii projektipäällikkönä metsäteollisuusinstituutissa, joka kehittää Etelä-Karjalaan verkostomaisesti toimivaa metsäteollisuuden koulutus- ja tutkimusfoorumia: Kaakkois-Suomi ja Etelä-Karjala ovat sekä eurooppalaisittain että globaalisti ainutlaatuinen metsäteollisuuden keskittymä, josta on syytä olla ylpeä. Kun yhdistämme voimavaroja, voimme parhaiten vastata alan tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin. Leena Kallio on koulutukseltaan ekonomi, kasvatustieteiden maisteri ja psykologian lisensiaatti. Parhaillaan hän valmistelee kauppatieteellistä väitöskirjaansa, jonka aihe liittyy tulevaisuuden paperitehtaan johtamiseen. Marleena Liikkanen Millaisia ammattilaisia haluat kouluttaa paperiteollisuuteen? Leena Kallio ei lähde luomaan yli-ihmisiä eikä muokkaa opiskelijoista standardituotteita. Kaikkien valmistuneiden yhteiseksi ominaisuudeksi hän kuitenkin määrittelee uskaliaan ja innostuneen asenteen. Soisinkin, että valmistuneet insinöörimme näkisivät rohkeasti asioita uudella tavalla ja pystyisivät oma-aloitteisesti hankkimaan uutta tietoa. Teollisuuteen tarvitaan moniottelijoita eli toimialansa osaajia, jotka hallitsevat ohjausja toimintaprosesseja, panostavat tuotteiden laatuun sekä asiakaslähtöiseen markkinointiin. Koulu antaa perustan, työpaikka erityisosaamisen. Tuotantotalouteen toivon uteliaita ja aktiivisia opiskelijoita, jotka valmistuttuaan osaavat toimia verkostoissa, ottavat oma-aloitteisesti vastuun työstään, mutta eivät kuitenkaan sooloile yksin, vaan työskentelevät luontevasti omien työryhmiensä jäseninä ja virtuaalitiimeissä. Leena Kallio vakuuttaa, että tulevaisuuden työntekijä on vastuuntuntoinen, kykenee päätöksentekoon ja osaa ajatella kokonaisvaltaisesti. Loikka kouluttajaksi Miksi jätit tutun teollisuuden maailman ja siirryit kouluttajaksi? Todella monet ovat kysyneet samaa ihmetelleet ja siunailleet. Vastaus on ihan yksinkertainen: haluan tasoittaa teollisuuden ja koulutuksen kynnystä. Teollisuudessa hankkimani kokemus on lyömätön etu. Kuka tahansa lukutaitoinen voi opiskella asioita kirjoista, mutta kokenut opettaja tarjoaa opiskelijoilleen sisäistettyä ja käytännössä karaistunutta tietoa, jota pohditaan ja kyseenalaistetaan oppituntien vuorovaikutustilanteissa, Leena Kallio vastaa. Hän tuntee myös paperintuotannon, johtamisen sekä myynnin kehittämistarpeita ja on siksi valmiina suuntaamaan opinnäytetöiden aiheita ja virkistämään ammattikorkeakoulun tutkimustoimintaa. 15

18 Tekniikka Tietotekniikan yliopettaja Kari Smolander muistuttaa: Tietotekniikka on luovaa ja sosiaalista Vuonna 1981 lukiolainen Kari Smolander naputteli kirjoituskoneellaan esitelmää tietokoneesta, jonka avulla mullistettaisiin perinteinen tietojenkäsittely. Poika haaveili, että hänestä tulee isona tietokoneinsinööri tai taiteilija, koska halusi mullistajien joukkoon. Vuonna 2003 kauppatieteiden lisensiaatti Kari Smolander väitteli filosofian tohtoriksi arkkitehtuurin roolista tietojärjestelmien kehittämisessä. Pojasta ei tullut inssiä, vaan inssien opettaja. Ja mitä taiteeseen tulee, hän toivoisi, että insinöörit ja taiteilijat työskentelisivät nykyistä enemmän samoissa tiimeissä. Kun hän opettaa systeemisuunnittelua ja projektityöskentelyä tietotekniikan insinööriopiskelijoille, hän muistuttaa: Tietotekniikka on luovaa, koska on suunniteltava uudenlaisia rakenteita, ja sosiaalista, koska on ymmärrettävä, mitä ihmiset ovat vailla. Tietotekniikan yliopettaja Kari Smolanderin työpiste sijaitsee Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun tekniikan Imatran yksikössä. Oman nuoruusajan lukioon on vain muutaman kivenheiton matka. Vanha kotikaupunki on hänen mielestään hyvä paikkakunta opiskella ja opettaa. Itse asiassa tietotekniikka ei ole paikkakunnasta kiinni lainkaan, koska markkinat ovat globaaleja. Tällä alalla ei myydä käsin kosketeltavaa tavaraa, vaan biteistä koostuvia ohjelmistoja, joiden suunnittelukustannukset lähenevät sataa prosenttia ja tuotantokustannukset nollaa prosenttia, Smolander selittää. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutuksen vahvuudet ovat hänen mielestään kohdallaan. Strategiatyötä on tehty ja nyt Imatralla panostetaan varsinkin ohjelmistotyön osaamiseen. Kari Smolander Tietotekniikan yliopettaja vuodesta 1998 alkaen, opettaa ohjelmistosuunnittelua ja projektityötä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusalalla Syntynyt Puumalassa, muutti Imatralle 7-vuotiaana, Tainionkosken lukion kasvatti Kauppatieteiden maisteriksi 1988 ja lisensiaatiksi 1993 Jyväskylän yliopistossa Väitteli filosofian tohtoriksi Arkkitehtuurin roolista tietojärjestelmien kehittämisessä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Perhe: vaimo, 13-vuotias tytär ja 11-vuotias poika Liikuntaharrastukset: maastopyöräily, hiihto ja laskettelu Musiikin tekijä ja suurkuluttaja: instrumenttina kitara ja sävellyksissä tietokone. 16

19 Tekniikka Kari Smolander: Tietotekniikan alalla tarvitaan matemaattisten ja teknisten taitojen lisäksi myös luovuutta, täsmällisyyttä, sosiaalisuutta Marleena Liikkanen ja kirjallista esitystaitoa. Viestintää oppii parhaiten projekteissa Tietotekniikan opiskelijat ovat Kari Smolanderin mielestä mukavia ja tavallisia nuoria. Hän yllyttää myös tyttöjä koulutusohjelmaansa opiskelijoiksi. Nyt vain noin 20 prosenttia opiskelijoista on tyttöjä. Monesti luullaan, että täällä pitää olla varsinainen matematiikan ja tekniikan nörtti. Tosiasiassa alalla kysytään myös paljon luovuutta, täsmällisyyttä, sosiaalisuutta, sujuvaa kirjallista esitystaitoa, Smolander luettelee. Hänen mielestään opiskelijoilla on enemmän puutteita kirjallisessa ilmaisussaan kuin matematiikan taidoissa. Työn luonteeseen kuuluu raporttien ja selvitysten kirjoittaminen. Oman äidinkielen hallinta on ihan välttämätöntä, jotta ymmärrettävä raportti syntyisi. Sen jälkeen sitten kysytään, kuinka hyvin hallitset englantia, joka on tietoteknisen dokumentaation valtakieli. Myös neuvottelutaitoa ja valmiuksia vuorovaikutukseen tarvitaan asiakaslähtöisellä alalla. Ennen kuin insinööri ryhtyy suunnittelemaan tietoverkkoa tai ohjelmistoa, hänen on kartoitettava asiakkaan tarpeet. Siis neuvoteltava, oivallettava ja esitettävä suunnitelma. Työ ei olekaan pelk- kää koneen ääressä istumista, vaan oleellista on asiakkaan kohtaaminen, Kari Smolander kuvailee. Hänen mielestään viestinnän opetusta ei saisi kokonaan irrottaa ammattiaineista. Viestinnän ja vuorovaikutuksen opiskelussa projektityöskentely on paras vaihtoehto. Raporttien kirjoittamisen ja asiakassuhteiden hoidon oppii parhaiten oikeissa työelämäprojekteissa. Irrallisina oppiaineina niiden todellinen merkitys ja kytkös tulevaan ammattiin katoaa. Tiimityötä Kari Smolander muistuttaa, että tietojenkäsittely on laaja osaamisalue ja yhden ihmisen on mahdollista hallita siitä vain siivu tai pari. Hyvä tulos edellyttää tiimityöskentelyä muiden osaajien kanssa. Nykyään on ihan luonnollista, että eri tekijöiden ja alojen osaaminen yhdistetään. Meillä Imatralla ammattikorkeakoulun ICT-Center on erilaisten työryhmien kohtauspaikka, missä esimerkiksi tekniikan ja kuvataiteen opiskelijat voisivat nykyistä enemmän yhdistää taitojaan. 17

20 Liiketalous ja matkailu- Matkailu- ja ravitsemispalvelut Yhteinen opetussuunnitelma liiketalouden ja matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutusaloille Vuoden 2003 alussa liiketalouden sekä matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutusaloille nimettiin yhteiseksi koulutusjohtajaksi kauppatieteiden tohtori Olli-Pekka Juhantila. Koulutusalat saivat myös yhteisen johtoryhmän. Pyrkimyksenä oli lisätä koulutusalojen yhteistyötä sekä saavuttaa merkittäviä synergiaetuja, koska molempien alojen opetukseen kuuluu huomattavan paljon samoja aihealueita. Toimintatapoja on hiottu yhteisissä suunnittelutapaamisissa ja säännöllisesti kokoontuvan johtoryhmän kokouksissa. Tavoitteisiin päästiin jo vuoden 2003 aikana melko hyvin. Yhteistyö niin kahden koulutusalan kuin Imatran ja Lappeenrannan yksiköidenkin välillä on lisääntynyt. Myös opetusresursseja on yhdistetty. Koulutusalojen suurin ponnistus on ollut uuden, yhteisen opetussuunnitelman laatiminen. Molempien koulutusalojen koko henkilökunta on osallistunut suunnittelutyöhön. Lisäksi opiskelijat, toimistohenkilökunta ja neuvottelukunnat ovat tuoneet esille omia näkemyksiään, jotka on otettu huomioon. Työelämän tarpeet esille Uudessa opetussuunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon ennen kaikkea tämän päivän työelämän tarpeet. Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen painotuksia on muutettu niin, että opiskelijoiden hankkimat tiedot ja taidot mahdollistavat saumattoman siirtymisen opiskelusta työelämään. Uuden opetussuunnitelman kulmakiviä ovat: kunnollinen perehdyttäminen ammattikorkeakouluopiskeluun sekä opiskeltavaan tutkintoon, kokonaisuuksien looginen käsittely ja ammatillinen harjoittelu. Lisäksi kullekin opintojaksolle varataan aiempaa pidempiä yhtenäisiä ajanjaksoja, mikä mahdollistaa uusien, entistä monipuolisempien opetusmenetelmien ja oppimiskokemusten toteuttamisen. Liiketalouden Imatran opintotoimistossa opiskelijoita palvelee koulutussihteeri Leena Anttalo-Peltonen (oikealla). 18

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot