Valtuusto Sivu 1 / 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto Sivu 1 / 76"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: tai Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Espoon kaupungin hallintosäännön hyväksyminen Vuoden 2016 arviointikertomuksen hyväksyminen Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 27 hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Vuoden 2016 tilinpäätös ja tuloksen käsittely KulttuuriEspoo ohjelman toimenpiteiden raportointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ( ) 42 raportointi 9 7 Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun 45 liikenne -kuntayhtymän jäseniksi ja tästä johtuvien HSL perussopimuksen muutosten hyväksyminen 10 Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 49 hyväksyminen, alue , 85. Kaupunginosa Kalajärvi 11 Valtuustoaloite nettilähetysten teknisen tason parantamiseksi 56 Espoon valtuuston kokouksista 12 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista 59 koululuokkien retkille 13 Valtuustokysymys maksuttomista julkisen liikenteen 64 matkoista koulujen retkille 14 Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen 69 laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupungin omassa toiminnassa (Pöydälle ) 15 Valtuustokysymys 100 vuotta täyttäneiden muistamisesta 74 kaupungin taholta 16 8 Vuoden 2017 kuntavaalituloksen tiedoksi merkitseminen 76 Espoo Maria Guzenina puheenjohtaja

2 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Valtuusto Sivu 2 / 76 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B - 64.

3 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Valtuusto Sivu 3 / 76 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kok. / Kesk.

4 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 4 / / Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Espoon kaupungin hallintosäännön hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Riitta-Liisa Kammonen, puh Ari Konttas, puh Elina Yli-Koski, puh Eva Elston-Hämäläinen, puh Johanna Kattelus, puh Katariina Kaukonen, puh Kimmo Sarekoski, puh Maarit Vierunen, puh Tiina Pesonen, puh Timo Kuismin, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin hallintosäännön siten, että se tulee voimaan , 2 kumoaa seuraavat johtosäännöt alkaen - Espoon valtuuston työjärjestys - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin tarkastussääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin kielitaitosääntö - Espoon kaupungin taloussääntö

5 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 5 / 76 - Espoon kaupungin elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sääntö - Espoon kaupungin vahinkorahaston sääntö - Espoon kaupungin investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin peruspalvelujen kehittämisrahaston sääntö - Espoon kaupungin peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston sääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö - Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Liite 1 Espoon kaupungin hallintosääntö Selostus Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan luottamushenkilöorganisaation arviointia ja kehittämistä varten johtoryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja, strategiajohtaja ja sihteerinä kaupunginsihteeri. - Johtoryhmän tehtävänä oli valmistella ja toteuttaa valtuustoryhmiä ja kaupunginhallitusta osallistava prosessi - valmistella ehdotukset luottamushenkilöorganisaation kehittämiseksi ja keskeisten luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamiseksi sekä tuomaan ehdotukset (johtosäännöt) kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi syksyllä Johtoryhmä aloitti työnsä vuoden 2015 lopussa ja on kokoontunut 17 kertaa. Valtuustoryhmille lähetettiin tammikuussa 2016 kysely, jossa kartoitettiin valtuustoryhmien näkemyksiä luottamushenkilöorganisaation ja johtamisen sekä luottamushenkilöiden toimintaedellytysten kehitystarpeista. Kehittämistyön edetessä pidettiin kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan yhteinen iltakoulu , jossa käsiteltiin mm. valtuuston työjärjestystä ja luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä. Iltakoulun pohjalta kaupunginhallitus päivitti Hyvä hallintotapa -suosituksen sekä valtuusto hyväksyi valtuuston työjärjestyksen siten, että sitä toteutetaan kokeiluna saakka. Hallintosääntökokonaisuutta on käsitelty kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan yhteisessä iltakoulussa vielä Lisäksi hallintosääntöä on käsitelty henkilöstötoimikunnassa. Uusi kuntalaki Uusi kuntalaki tulee päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevien pykälien osalta voimaan Kuntalain 90 :ssä säädetään hallintosäännöstä seuraavasti:

6 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 6 / 76 Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: a) toimielimistä ja johtamisesta; b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; c) henkilöstöorganisaatiosta; d) taloudenhoidosta; e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: a) toimivallan siirtämisestä; b) toimielinten kokoontumisesta; c) varajäsenten kutsumisesta; d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä; i) esittelystä; j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; n) 23 :ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista; o) viestinnän periaatteista; p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: a) valtuuston kokousmenettelystä; b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 7 / 76 Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa. Tällä hetkellä voimassa olevassa kuntalaissa ei vastaavaa yksityiskohtaista säännöstä ole, vaan sen mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Uuden kuntalain hallintosääntöä koskevassa pykälässä säädellyt asiat ovat voimassa olevissa johtosäännöissä pääsääntöisesti määritelty. Hallintosääntöä on valmisteltu nykyisten johtosääntöjen pohjalta ja täsmennetty niitä uuden kuntalain vaatimusten mukaiseksi. Hallintosäännön rakenne pohjautuu voimassa oleviin johtosääntöihin ja se on jaettu seitsemäksi osaksi: I Luottamushenkilötoimielimet II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely III Viranhaltijaorganisaatio IV Henkilöstö V Talous VI Hankinta VII Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Ensimmäisessä osassa on omina lukuinaan valtuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, toimialojen lautakunnat, johtokunnat ja jaostot sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta. Toisessa osassa on nykyistä hallintosääntöä vastaava sääntely. Kolmannessa osassa on konsernihallinto sekä toimialat kukin omina lukuinaan. Neljännessä henkilöstöä koskevassa osassa on luvut, jotka vastaavat nykyistä henkilöstösääntöä ja kielitaitosääntöä. Viidennessä osassa on luvut nykyisestä taloussäännöstä sekä rahastojen säännöistä. Kuudennessa osassa on nykyistä hankintasääntöä vastaava sääntely ja viimeisessä osassa nykyistä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä vastaava sääntely. Hallintosääntöehdotus on kokonaisuudessaan liitteenä siten, että vasemmalla palstalla näkyy voimassa olevien johtosääntöjen määräykset ja oikealla palstalla ehdotus hallintosäännöksi. Sote- ja maakuntauudistuksen mahdolliset vaikutukset kaupungin organisaatioon ja hallintosääntöön Tässä vaiheessa sote- ja maakuntauudistus ei vaikuta hallintosääntöön ja sen organisaatiota koskeviin määräyksiin. Mikäli uudistus toteutuu ja sosiaali- ja terveystoimen tehtävät siirtyvät maakunnalle, vaikutus kaupungin organisaatioon on merkittävä. Uudistuksen toteutuessa käynnistetään uusi valmistelu muutosten tarpeesta organisaatioon ja koko toimialarakenteeseen. Sen vuoksi tavoitteena on, että valtuusto nimeäisi luottamustoimielimet kesäkuussa 2017 ainoastaan kahdeksi vuodeksi ja sen jälkeen arvioitaisiin tilanne uudelleen.

8 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 8 / 76 Uudesta kuntalaista aiheutuvat muutokset hallintosääntöön Kaupunginhallitusta koskevaan lukuun on lisätty kuntalain 90 :n edellyttämä kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on mm. yhdessä varapuheenjohtajien kanssa johtaa Espoo-tarinan ja kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa, tehdä yhteistyötä muiden kaupunkien ja kuntien poliittisen johdon kanssa sekä pitää yhteyttä asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Tämän tehtävän hoitamiseksi kaupunginhallituksen puheenjohtajistolla on mahdollisuus toimia osaaikaisesti. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien määrä esitetään pudotettavaksi nykyisestä kolmesta kahteen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta säännöksiä on täsmennetty. Uudessa kuntalaissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut korostuvat aiempaa enemmän. Sisäisen valvonnan avulla tuetaan ja varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan ja että hyvä hallintotapa toteutuu. Laissa määritellysti kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on valtuustolla; kaupunginhallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja toimenpanoa. Lautakunnat ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa ja samalla myös valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toiminnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Uuteen hallintosääntöön on kirjattu kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjaava ja valvova tehtävä. Päätösten tiedoksiantoa koskevan kuntalain 140 edellyttää, että luottamushenkilötoimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kunnan ilmoitustaulun käyttö päättyy kuntalain mukaisten päätösten nähtävällä pidon välineenä. Ainoastaan erityislaeista, kuten maankäyttö- ja rakennuslaista, voi johtua, että päätökset tulee julkistaa ilmoitustaululla. Myös viranhaltijapäätökset tulee pitää tietoverkossa nähtävänä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Käytännössä julkiset viranhaltijapäätökset tulee pitää nähtävänä ainakin sitä osin, kun niihin voi hakea oikaisua, jotta ne tulevat lainvoimaisiksi. Tätä koskevat sääntely on lisätty hallintosäännön toiseen osaan. Kuntalain :ssä määrätään, että kunnanhallituksen on asetettava ns. vaikuttamistoimielimet, eli nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö - osaan on lisätty vaikuttamistoimielinten puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot. Muutoin vaikuttamistoimielimiä ei ole tarpeen hallintosäännössä säädellä. Tarkistukset kaupunginhallituksen ja sen jaostojen tehtäviin Kaupunginhallituksen tehtäviä ympäristöön liittyvien asioiden osalta täsmennetään siten, että ympäristöpolitiikan periaatteiden lisäksi kaupunginhallitus päättää ympäristötavoitteista. Tämä täsmennys vastaa jäljempänä selostettavaa ympäristölautakunnan tehtävien täsmennystä.

9 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 9 / 76 Kaupunginhallituksen tehtäviin lisätään toimivalta päättää ICT:hen liittyvistä strategisista linjauksista. Näitä linjauksia ja periaatteita voivat olla mm. kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet ja tavoitetila sekä niiden merkittävät muutokset, ICT-hankintojen jakautuminen omaan tuotantoon, sidosyksikköhankintoihin ja ostoihin markkinoilta, ICT-toiminnan yhteistyösopimukset ja liikkeenluovutukset sekä strategiset toimittajasuhteet. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtäviin lisätään toimivalta ottaa vuokralle kiinteää omaisuutta. Voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt työpaikkatonttien sekä asuntotonttien vuokraamisesta ja toisaalta teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtajalla ja tonttipäälliköllä on vähäisempää toimivaltaa tonttien ja muiden alueiden hankkimisessa ja vuokralle ottamisessa. Käytännössä elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt ainoastaan em. tonttien vuokralle antamisesta. Hankintojen osalta kaupunginhallituksen tehtävien täsmennystä selostetaan jäljempänä hankintasäännön yhteydessä. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä kasvupalveluja organisoidaan uudelleen. Tämän vuoksi maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen on lisätty kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tehtäviin. Jaoston tehtävistä ehdotetaan sen sijaan poistettavaksi elinkeino- ja työllisyysrahaston varojen ja tuottojen käyttöä koskevat 2-3 -kohdat, kuten jäljempänä rahaston sääntöjen tarkistusten yhteydessä selostetaan. Palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista päättäminen on siirretty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston tehtävistä Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunnan tehtäviin. Siirron merkitys on vähäinen, koska tila- ja asuntojaosto toimii myös johtokuntana. Vastaava sääntely on lautakuntien tehtävissä. Tarkastussääntö Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Kaupunginhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi kaupungin hallintosäännön yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta on käsitellyt hallintosäännön tarkastussääntöä koskevaa lukua ja ja antanut siitä oman esityksensä, joka on liitetty hallintosäännön luottamustoimielimiä koskevaan osaan. Lisäksi hallintosäännön henkilöstöä koskevaan osaan on tehty tarkistus siten, että tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin palkantarkistuksesta. Hallintosääntöön otettavien hallinnon ja talouden tarkastusten määräysten valmistelu perustuu voimassa olevaan kaupungin tarkastussääntöön. Valmistelussa on huomioitu uuden kuntalain pykälät

10 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 10 / 76 tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävistä ja tietojensaantioikeudesta sekä tilintarkastuskertomuksesta. Tarkastuslautakunnan uusia tehtäviä ovat muun muassa tuloksellisuusarviointi, sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden valvominen ja rekisterinpitäjänä toimiminen. Hallintosäännön toimialojen lautakuntia, johtokuntia ja jaostoja sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaa koskevat luvut Toimialojen lautakuntia, johtokuntia ja jaostoja koskevan lukuun on koottu nykyiset johtosäännöt, lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan osuutta, joka on omana lukunaan. Ensin mainitussa luvussa on yhdistetty lautakunnille yhteisiä pykäliä, kuten läsnäolo- ja puheoikeus, esittely ja yhteiset tehtävät ja ratkaisuvalta. Lisäksi sanontoja on täsmennetty, esim. huolehtia-verbi on vaihdettu vastata-verbiin useissa kohdissa. Myös joitain tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevia pykäliä on yhdistetty. Lautakuntien jaostot lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostoa esitetään lakkautettavaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston tehtävät ovat pääsääntöisesti olleet luonteeltaan valmistelevia, eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Teknisen lautakunnan tiejaoston tehtävänä on lautakunnan puolesta ratkaista yksityisistä teistä annetun lain mukaan tielautakunnan ratkaistaviksi kuuluvat asiat. Yksityisten teiden määrä on vähentynyt ja siten myös jaoston ratkaistavien asioiden määrä on ollut vähäinen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityisiin tehtäviin ja ratkaisuvaltaan on lisätty erillinen maininta, että sosiaali- ja terveyslautakunta toimii terveydensuojelulain mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena. Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa tältä osin viranhaltijoille. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tehtäviin on tullut uuden tartuntatautilain (1227/2016) myötä muutos. Tartuntatautilaki astui voimaan Uuden lain mukaan kunnan monijäseninen toimielin ei enää toimi alistusviranomaisena tartunnan leviämistä rajoittavista toimenpiteistä päätettäessä, vaan niistä vastaa kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Rajoittamispäätös tehdään aina lääketieteellisin perustein, eikä sen ratkaisemista ole tarkoituksenmukaista antaa toimielimelle. Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston tehtävistä poistetaan toimivalta toimia tartuntatautilain mukaisena alistusviranomaisena yksittäistä henkilöä koskevassa asiassa. Sivistystoimen osalta tehdään lähinnä teknisiä tarkennuksia ja päivityksiä vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä käytäntöä. Teknisen toimen lautakuntien osalta hallintosääntöön tehdään tarkennuksia kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja rakennuslautakunnan osalta.

11 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 11 / 76 Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimivallasta siirtyy vaikutukseltaan merkittävien maa-aineslupien ratkaiseminen ympäristölautakunnalle, koska maa-aineslain nojalla maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee alkaen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Teknisen lautakunnan toimivaltaan ehdotetaan lisättäväksi laissa kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta määritetyt valvontatehtävät. Kyseistä lakisääteistä tehtävää ei ole aikaisemmin määritelty millekään toimielimelle johtosäännössä. Ympäristölautakunnan tehtävänä on ollut laatia ehdotus kaupungin ympäristönsuojeluohjelmaksi. Ympäristönsuojeluohjelma terminä on vanhentunut, eikä sen nimisiä ohjelmia ole Espoossa tehty enää luvun jälkeen. Tämän johdosta säännöstä muutetaan niin, että lautakunta laatii ehdotukset kaupungin ympäristötavoitteiksi. Ympäristötavoitteiden asettaminen kuvaa paremmin ympäristökeskuksen ja -lautakunnan roolia asettaa tavoitteet vuorovaikutuksessa muiden tulosyksiköiden kanssa ja seurata niiden toteutumista. Ympäristölautakunnalta siirretään ympäristöjohtajalle toimivalta myöntää ympäristönsuojelulain 156 d, tarkoitettu poikkeus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista. Poikkeuksen myöntäminen esitetään ympäristöjohtajan päätettäväksi, koska ympäristöjohtaja päättää myös vesihuoltolain mukaisesta poikkeuksesta jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisista perustasoa ankarammista talousjätevesien puhdistustasovaatimuksista. Koska asiat liittyvät läheisesti toisiinsa, kaikkien näiden poikkeusten myöntämisedellytysten arviointi voi ilmetä samassa asiassa. On siis tarkoituksenmukaista, että poikkeuksen kaikissa tilanteissa myöntää ympäristöjohtaja. Johtosäännöissä ei ole aiemmin säännelty vuonna 2014 voimaan tulleita maankäyttö- ja rakennuslain 13 a -luvun mukaisia hulevesiä koskevia erityisiä säännöksiä. Rakennuslautakunnalle annetaan toimivalta toimia lain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä kyseisen lainkohdan mukaisissa hulevesiasioissa. Rakennuslautakunta toimii maakäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Em. lain mukaan valtuusto voi hallintosäännöllä siirtää rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Rakennuslautakunnalle esitetään lisättäväksi toimivalta päättää useista yksittäisistä ja vähämerkityksellisemmistä asioista, jotka ovat nykyisessä johtosäännössä määritelty viranhaltijoiden toimivaltaan. Tämän johdosta on tarkoituksenmukaista, että rakennuslautakunta voi siirtää sille rakennusvalvontaviranomaisena laissa tai alemmanasteisessa säädöksessä annettua toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle lain asettamien poikkeusten rajoissa. Tarkoituksena on, että rakennuslautakunta tekee erillisen päätöksen, jolla se siirtää rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaansa vähemmän merkittävissä asioissa rakennusvalvontakeskuksen nimetyille viranhaltijoille.

12 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 12 / 76 Rakennusten purkamista koskevaa toimivaltaa on muutettu niin, että rakennuslautakunnalla on toimivalta ainoastaan suojeltujen rakennusten osalta, kun lautakunta aikaisemmin päätti yli m2 rakennusten ja julkisten rakennusten purkamisesta. Rakennuslautakunnan toimivaltaa on laajennettu päättämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista toimenpideluvista ja maisematyöluvista mm. silloin, kun niillä on laaja ja merkittävä kaupunkikuvallinen vaikutus. Konsernihallinnon organisaatiota koskevat tarkistukset Konsernihallinnon konserniesikunnan ja konsernipalvelujen tehtäviä tarkistetaan siten, että taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävät sekä asiakirjahallinto ja käännöspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan konsernipalveluista konserniesikuntaan. Palkanlaskenta siirtyy taloushallinnon tehtävistä henkilöstöhallinnolle. Muutoksilla valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen. Kokonaisuuden hallintaa parannetaan, kun strateginen ohjaus ja operatiivinen toiminta ovat yhden linjajohdon alla. Muutoksilla otetaan myös ensimmäinen askel kohti tiukempaa konserniohjausta. Tiedonkulku, kommunikaatio ja prosessit selkeytyvät, synergiaetu mahdollistuu ja osaaminen vahvistuu. Järjestelyllä myös sijaisuuksien järjestäminen helpottuu. Kaupunkitasoisesti henkilöstöhallinnon organisointi selkeytyy, kun kaupunkiyhteiset henkilöstötoiminnot siirretään kaikki samaan linjaorganisaatioon. Samalla myös tarkennetaan toimialojen henkilöstötoimintojen tehtävät. Tavoitteena on, että toiminnon yhdenmukaisuus ja johdettavuus paranee ja osin päällekkäisiä toimintoja voidaan purkaa. Tavoitteena on parantaa erityisesti esimiesten saaman palvelun laatua ja tukea kuntalaispalvelujen perustehtävän toteutumista vielä nykyistä vahvemmin ja tavoitteellisemmin. Johtamisen kehittämisen (ESJO) jalkautus ja hyvät käytännöt levitetään samoilla periaatteilla ja toimintatavoilla koko organisaatioon. Tavoitteellinen koko HR-toiminnon johtaminen helpottuu, jolloin myös tuottavuuden parantamiseen on paremmat edellytykset. Myös organisaatiossa tehtävien muutosten hallinta paranee sekä henkilöstötoimintoa itseään koskien että koko kaupunkia koskevien muutosten tukifunktiona. Palkanlaskennan liittämisestä henkilöstöhallintoon arvioidaan saatavan usealla tavalla hyötyä, mm. HR-tiedon ja -järjestelmien hallittavuus paranee. Lisäksi järjestely mahdollistaa osaamisen jakamisen palkanlaskennan ja HR-neuvomon osin päällekkäisten tehtävien osalta. Asiakirjahallinto on osa päätöksentekoprosessia ja sillä, kuten käännöspalveluillakin, on synergiaetuja konserniesikunnan toimintojen kanssa. Päätöksentekoprosessin kokonaisuuden hallinta paranee, kun kaikki sen toiminnot ovat samassa organisaatiossa.

13 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 13 / 76 Myös konsernipalveluiden tulosyksiköiden nimiä ja tehtäviä on tarkistettu. Toimintojen ja tehtäväkokonaisuuksien siirrot organisaatioista toiseen on käsitelty yhteistoiminnallisesti henkilöstön kanssa. Sivistystoimen organisaatiota koskevat tarkistukset Sivistystoimen toimialan tulosyksiköiden tehtävien osalta esitetään, että esiopetuksesta vastaa alkaen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö. Suomenkielisestä esiopetuksesta päätettiin kaupunginhallituksessa seuraavasti: - Suomenkielisen esiopetuksen järjestämisvastuu ja koordinointi siirtyy alkaen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön. - KVTES:in piirissä toimivat esiopettajat toimivat varhaiskasvatuksen tulosyksikön alaisuudessa, vaikka ryhmä toimisi koulun tiloissa. Nykyiset OVTES:in mukaiset esiopetuksen viranhaltijat pysyvät OVTES:in piirissä ja koulujen rehtoreiden alaisuudessa siihen asti, kun ovat virassa. - Uudet esiopetusryhmät perustetaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön alaisuuteen ja niihin palkataan KVTES:n mukainen esiopettaja. Valmistavaan opetukseen liittyvissä ryhmissä on aina OVTES:in mukaan palkattu esiopettaja suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ja koulun rehtorin alaisuudessa. - Koulujen tiloissa toimivat esiopettajat toimivat kyseisen koulun rehtorin alaisuudessa niin kauan, kun esiopetusta toteuttaa OVTES:in piirissä oleva esiopettaja. Mikäli koulussa on useampi kuin yksi esiopetusryhmä, kaikki esiopettajat toimivat saman virkaehtosopimuksen piirissä. Tarvittaessa toteutetaan opettajien sijoituskoulumuutoksia tämän periaatteen toteuttamiseksi. Lukuvuonna suomenkielisessä esiopetuksessa on yhteensä lasta. Näistä lapsista (132 toteutuspaikkaa varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa) on varhaiskasvatuksen toteuttamassa esiopetuksessa ja 792 (21 koulua) opetustoimen toteuttamassa esiopetuksessa. Sivistystoimen johtaja antoi valmistelukehotuksen ja perusti sivistystoimeen ohjausryhmän, jonka tavoitteena oli selvittää ja uudistaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen opetuksen välinen työnjako esiopetuksessa siten, että esiopetus toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä tulosyksikössä. Sivistystoimen johtaja tarkensi valmistelukehotusta niin, että esiopetuksen palvelut siirretään hoidettavaksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä.

14 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 14 / 76 Muutoksen jälkeen esiopetusta antavan henkilöstön palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyisivät Espoossa yhtenäisesti. Muutoksen piirissä on 37 vakituista virkaa tai tuntiopettajuutta hoitavaa esiluokanopettajaa. Mikäli esiopetus siirtyy kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen toteuttavaksi, kenenkään vakinaisessa palvelussuhteessa olevan esiluokanopettajan palvelussuhde ei katkea Espoon kaupunkiin, mikäli esiluokanopettaja ottaa vastaan tarjotun lastentarhanopettajan työsuhteisen tehtävän varhaiskasvatuksen esiopetuksessa. Mikäli esiluokanopettajalla on luokanopettajan kelpoisuus, hänelle tarjotaan luokanopettajan virkaa koulussa ja mikäli hänellä on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus, tarjotaan hänelle erityislastentarhanopettajan työsuhteista tehtävää varhaiskasvatuksessa. Työn tekemisen paikka ei välttämättä muutu. Palvelussuhteen ehdoissa tapahtuu muutoksia, kuten mm. sopimusalan muutos (noudatettava sopimus KVTES), palvelussuhteen lajin muutos virasta työsuhteeksi, tehtäväkohtaisen palkan ja palkkarakenteen muutos, työajan muutos ja vuosilomaoikeuden alkaminen. Muutoksen toteutuessa esiluokanopettajan on mahdollista siirtyä työsuhteeseen sopimalla. Mikäli sopiminen ei onnistu, tapahtuu muutos kunnallisen viranhaltijalain 43 perusteella, jolloin työantaja tarjoaa päättyvän virkasuhteen sijalle uutta tehtävää. Muutoksesta on viestitty ja pidetty erillinen info- ja keskustelutilaisuus esiluokanopettajille, rehtoreille sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenille Yhteistoimintakokoukset sekä kuulemiset on pidetty ja Yhteistoimintaneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa on käynnistetty ja päätetty Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Lautakunta merkitsi tiedoksi annetun selvityksen sekä piti tärkeänä, että kaupungin kanssa tekemiä sopimuksia kunnioitetaan ja kaupungin henkilöstöpolitiikan tulee olla oikeudenmukaista. Lisäksi kaupungille on toimitettu mm. koulujen henkilöstön ja koulujen vanhempainyhdistysten kannanottoja. Lautakunnan tiedoksi merkitsemä selvitys ja kannanotot ovat nähtävänä kokouksessa. Muutos edellyttää riittävää aikaa tehdä järjestelyt opetuksen, varhaiskasvatuksen ja henkilöstön osalta. Muutos on mahdollista toteuttaa käytännössä lukuvuoden alusta alkaen. Muutoksen toteutuessa henkilöstökulut alenevat. Muutos mahdollistaa sen, että esiopetuksen ja siihen liittyvän muun varhaiskasvatuksen hoitaa sama henkilöstö ja valmistavan opetuksen järjestäminen helpottuu. Muutos alentaa kustannuksia vuositasolla 2,3 milj. euroa. Tarkistukset kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien tehtäviin ja ratkaisuvaltaan Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunkimarkkinoinnin periaatteista. Kaupunginjohtajan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan esitetään

15 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 15 / 76 lisättäväksi toimivalta päättää kaupunkimarkkinointia koskevista sopimuksista näiden periaatteiden pohjalta. Toimialajohtajien tehtäviin esitetään lisättäväksi toimivalta ottaa vastaa toimialalle osoitettu lahjoitus. Voimassa olevien johtosääntöjen mukaan toimivalta lahjoitusten ottamiseen on ainoastaan kaupunginjohtajalla, mutta on osoittautunut tarpeelliseksi jakaa toimivaltaa toimialajohtajille toimialansa osalta. Lisäksi toimialajohtajille esitetään toimivalta päättää tilapäisen toiminnan osalta ja kiireellisissä tapauksissa palvelua tuottavan toiminnan käynnistämisestä ja lopettamisesta sekä toimintojen yhdistämisestä. Tämä on tärkeää erityisesti sivistystoimen osalta esim. silloin, kun päiväkodin tilat jostain syystä ovat käyttökelvottomat ja täytyy tehdä nopeasti tilapäisiä ratkaisuja. Tarkistukset muiden viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan Konsernihallinnon viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan on lisätty lakiasiainjohtajalle toimivalta päättää kaupungin oikeudellisia palveluja koskevien sitovien ohjeiden ja linjausten antamisesta. Tällä pyritään varmistamaan yhdenmukainen linja kaikissa kaupungin oikeudellisissa asioissa. Sivistystoimen viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan on lisätty voimaan tulleen kirjastolain määrittelemä käyttökielto. Käyttökiellosta tekee päätöksen kirjaston aluejohtaja. Teknisen ja ympäristötoimen viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan tehdään lakimuutoksista ja uusista käytännöistä johtuvia tarkennuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 13 a -lukuun on lisätty hulevesiä koskevia erityisiä säännöksiä. Toimivalta säännöksiin kuuluviin vastuualueisiin on jaettu rakennuslautakunnan lisäksi kaupunkitekniikan keskuksen katupäällikön ja lupapäällikön sekä ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan kesken. Kaupunkitekniikan keskuksen katupäällikön tehtävistä liikennejärjestelyiden ja valaistuksen suunnitelmien hyväksyminen siirtyy infrapalvelupäällikölle. Kaupunkisuunnittelujohtajan toimivallasta siirtyy ympäristölautakunnalle muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien maa-aineslupien ratkaiseminen, koska maa-aineslain nojalla maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee alkaen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Rakennusvalvontakeskuksessa hallintosäännössä mainittuja päätöksiä tekeviksi viranhaltijoiksi on lisätty virkanimikkeistä lvi-insinöörit sekä valvontainsinööri. Viranhaltijoiden toimivaltaa myöntää rakennuslupa on lisätty kerrosalaltaan enintään m2 rakennushankkeeseen aikaisemman m2 sijasta. Viranhaltijoiden toimivaltaa myöntää rakennuslupa rakennushankkeen kerrosalasta riippumatta silloin, kun

16 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 16 / 76 päätös koskee tiettyjä korjaus- ja muutostöitä on laajennettu koskemaan julkisia rakennuksia. Hallinto- ja kehittämisjohtajan ja tonttipäällikön keskinäistä toimivaltaa maan hankkimiseksi ja luovuttamiseksi on tarkistettu. Lisäksi hallinto- ja kehittämisjohtajalle on annettu toimivalta päättää vuokralaisen hakemuksesta omakotitonttien vuokrasopimusten päättämisestä, josta elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on ennen päättänyt asuntotonttien vuokraamista koskevan toimivaltansa nojalla. Muutos on tarkoituksenmukainen, koska elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon on viety päätettäväksi maanvuokrasopimusten päättämisiä, jotka ovat johtuneet erilaisista salassa pidettävistä vuokralaisten henkilökohtaisista asioista. Aiemmin tonttipäälliköllä ollutta toimivaltaa päättää pidennyksen myöntämisestä kaupungin myymien ja vuokraamien tonttien rakentamisvelvollisuuden täyttämiseksi on laajennettu koskemaan päätösten tekemistä muutoksista, jotka koskevat kaupungin myymien ja vuokraamien tonttien rakennusvelvollisuuden täyttämistä. Koska Espoossa ei juuri ole enää kaavoittamattomia maa-alueita, on maanhankintaa ja -luovutusta koskevia toimivaltasäännöksiä yksinkertaistettu siten, että säännöksiä ei jaeta sen perusteella sijaitseeko hankittava tai luovutettava maa yleiskaava- ja asemakaava-alueella vai niiden ulkopuolella. Kaupungilla oli vuoden 2016 alussa jäljellä kaksi asunto-osakeyhtiö -muotoista aravalainoitettua vuokra-asuntoa, joissa vuokralaisilla oli mahdollisuus lunastaa asunto omakseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus vapautti molemmat huoneistot rajoituksista vuoden 2016 aikana, minkä seurauksena vuokralaisten lunastusmahdollisuus asuntoihin päättyi ja osakekirjat luovutettiin huoneistojen omistajille. Koska em. asuntoja ei kaupungilla enää ole, poistetaan asuntopäällikön toimivallasta asuntolainoitetun vuokra-asunnon omaksi lunastamiseen liittyvistä toimenpiteistä päättäminen. Henkilöstöä koskeviin sääntöihin tehtävät tarkistukset Henkilöstösääntöön ei esitetä tehtävän merkittäviä muutoksia. Palkantarkistusta koskevaan 21 :ään sekä palkan takaisinperimistä ja takaisinperinnästä luopumista koskevaan 23 :ään tehdään joitain täsmennyksiä. Rahastojen sääntöihin tehtävät tarkistukset Peruspalveluiden ja maanhankinnan investointirahaston, peruspalvelujen kehittämisrahaston, elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston, investointirahaston ja vahinkorahaston sääntöjä on päivitetty, selkeytetty ja yhtenäistetty. Säännöissä on yhtenäisellä tavalla esitetty rahaston tarkoitus, kartuttaminen, hoitaminen, käyttö ja purkaminen. Suurimmat yksittäiset muutokset koskevat elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahastoa sekä vahinkorahastoa, joita esitetään muutettavaksi seuraavasti:

17 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 17 / 76 Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston säännön 6 :n Rahaston hankkeista ja kuluista päättäminen mukaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää elinkeino- ja työllisyysrahaston varoista ja tuotoista tehtävistä investoinneista ja muista suoraan kuluksi kirjattavista rahoituskohteista. Tämä pykälä on jatkossa tarpeeton, koska 3 :n mukaan rahaston hoidosta vastaa konserniesikunta valtuuston rahaston käytöstä hyväksymän suunnitelman mukaisesti, kuten muissakin rahastoissa. Vastuun keskittäminen yhdelle taholle on tarpeen rahaston sijoitusten ja varainkäytön kontrolloimiseksi. Myös kaupunginhallitusta koskevan luvun 5 :stä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailujaoston tehtävistä esitetään poistettavaksi elinkeino- ja työllisyysrahaston varojen ja tuottojen käyttöä koskevat 2-3 -kohdat. Vahinkorahaston varojen käyttämisestä on päättänyt rahoitusjohtaja sellaisissa vahingoissa, joiden kustannukset eivät ylitä euroa. Sitä suuremmissa korvauksesta on päättänyt kaupunginhallitus. Tarkoituksena on ollut, että kaupunginhallitus ottaa kantaa suuriin ja erikoislaatuisempiin vahinkoihin. On ilmennyt, että laajemmissa, mutta muuten selkeissä vesitai palovahingoissa kokonaisvahingon määrä nousee helposti yli nykyisen euron rajan. On tehokkaampaa, että selkeissä, vaikkakin isohkoissa vahingoissa, on rahastokorvauksen päätösvalta rahoitusjohtajalla, joten rajaa jonka ylittävistä vahingoista päättää kaupunginhallitus on perusteltua korottaa euroon. Hankintasääntöön tehtävät tarkistukset Hallintosäännön hankintasääntöä koskevaa osaa on päivitetty mm. poistamalla tarpeettomia, jo laissa säädeltyjä määritelmiä ja täsmentämällä joitain määritelmiä. Kaupunginhallituksen tehtäviä täsmennetty siten, että kaupunginhallitus hyväksyy palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset. Keskeiset strategisesti linjattavat asiat koskevat Espoo-tarinan toimeenpanoa hankinnoissa ja liittyvät muun muassa elinkeinopoliittisten tavoitteiden edistämiseen (markkinoiden toimivuus, yritysystävällisyys, paikallisuus), innovaatioiden edistämiseen sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseen. Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat päättävät edelleen toimialueellaan kuntalaispalvelujen järjestämistavasta Espoo-tarinan mukaisesti sekä toimialueensa hankintoja ohjaavista periaatteista. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja hankintaohjetta. Kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa siten, että hankinta tehdään sen tarjouksen perusteella, joka parhaiten täyttää tarjouspyynnössä määritellyt ehdot. Päätöksenteossa ei siten voi käyttää poliittista harkintaa. Toimivalta hankintapäätösten tekemisessä on toimialallaan kaupunginjohtajalla, toimialajohtajilla ja liiketoimintajohtajalla. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja liiketoimintajohtaja voivat siirtää toimivaltaansa toimintaohjeella. Lisäksi kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää yhteisistä hankinnoista, yhteishankinnoista valtuuston hyväksymän pääkaupunkiseudun yhteishankinnoista tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä koko kaupungin

18 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 18 / 76 ICT-palveluiden hankinnoista. ICT-palveluiden hankinta on tässä eriytetty omaksi ryhmäkseen. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöön tehtävät tarkistukset Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä on selkeytetty ja siitä on poistettu vanhentuneita, tarpeettomia määräyksiä. Esim. kotiäänestysten osalta lainsäädäntö on muuttunut, eivätkä luottamushenkilöt enää osallistu kotiäänestysten toimittamiseen. Samoin ehdotetaan, että erillisiä ohjeita soveltamisesta ei enää anneta. Voimassa olevasta kaupunginhallituksen hyväksymästä soveltamisohjeesta siirretään matkustus- ja palkkiosääntöön tarpeelliset määräykset, kuten esim. vuosipalkkioiden laskemisesta, ansionmenetysja lapsenhoitokorvauksista ja niiden hakemisesta, matkakustannusten korvauksesta sekä korvausten ja palkkioiden maksamisen aikataulusta. Sääntöön kirjataan voimassa oleva käytäntö kodin ja kokouspaikan välisten matkakustannusten korvaamisesta. Kaupunginhallitus jätti hallintosäännön kokouksessaan pöydälle Pöydälläolon aikana hallintosääntöä on esitelty valtuuston neuvottelutoimikunnalle ja valtuustoryhmät ovat käyneet siitä neuvotteluja. Luottamushenkilöorganisaation kehittämisen johtoryhmä täydennettynä kaikkien ryhmien edustajilla on käsitellyt ryhmiltä esiin nousseita muutostarpeita. Ryhmien palautteen perusteella on tehty joitain stilistisiä täsmennyksiä. Lisäksi on tehty mm. seuraavat muutokset: - Kaupunginhallituksen tehtäviin on lisätty maahanmuuttajien kotouttamisen edistämisen periaatteista päättäminen vastaavasti, kuin kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle. - Kaupunginhallituksen tehtäviin on lisätty strategisesti merkittävistä ICT-hankkeista ja -projekteista päättäminen. - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston tehtäviin on lisätty esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle asuntopolitiikan periaatteista. Myös muilla kaupunginhallituksen jaostoilla on samankaltaisia valmistelevia tehtäviä. - Liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtäviin on lisätty kaupungin nuorisopolitiikan tavoitteiden valmistelu ja niiden toteutumisen seuranta. Svenska rum -lautakunnan tehtäviin kuuluu vastata mm. nuorisoa koskevista asioista siltä osin, kuin ne koskevat sivistystoimen ruotsinkielisten palvelujen järjestämistä. - Teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan on lisätty luonnon- ja maisemanhoidon periaatteiden hyväksyminen. - Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sääntöön on lisätty määräys rahaston purkamisesta. - Hankintasäännön yhteishankinnan määritelmää on täsmennetty. - Luottamushenkilöiden matkustus- ja palkkiosäännöstä poistetaan ehdotus kokouspalkkioiden puolittamisesta silloin, kun varsinainen

19 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 19 / 76 jäsen ja varajäsen osallistuvat samaan kokoukseen muun syyn, kuin jäsenen esteellisyyden vuoksi. - Lastenhoitokorvauksen enimmäismäärä on korotettu paikkajakotoimikunnan suosituksesta 20 euroon. - Hallintosäännöstä poistetaan suomenkielisen esiopetuksen siirto suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön alkaen. Asia tuodaan erillisenä asiana myöhemmin käsiteltäväksi. - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto säilytetään. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin hallintosäännön siten, että se tulee voimaan , lukuun ottamatta III osan Viranhaltijaorganisaatio, 3. luvun Sivistystoimi 3 :n 1-kohtaa, josta suomenkielinen esiopetus siirtyy kokonaisuudessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön alkaen. 2 kumoaa seuraavat johtosäännöt alkaen - Espoon valtuuston työjärjestys - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin tarkastussääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin kielitaitosääntö - Espoon kaupungin taloussääntö - Espoon kaupungin elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sääntö - Espoon kaupungin vahinkorahaston sääntö - Espoon kaupungin investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin peruspalvelujen kehittämisrahaston sääntö

20 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 20 / 76 - Espoon kaupungin peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston sääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö - Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Kaupunginhallitus kumoaa yleisohjeet Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön soveltamisesta edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan osan. Käsittely Elo Laihon kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Elon pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle. Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin hallintosäännön siten, että se tulee voimaan , 2 kumoaa seuraavat johtosäännöt alkaen - Espoon valtuuston työjärjestys - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin tarkastussääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin kielitaitosääntö - Espoon kaupungin taloussääntö

21 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 21 / 76 - Espoon kaupungin elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sääntö - Espoon kaupungin vahinkorahaston sääntö - Espoon kaupungin investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin peruspalvelujen kehittämisrahaston sääntö - Espoon kaupungin peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston sääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö - Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Kaupunginhallitus kumoaa yleisohjeet Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön soveltamisesta edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan osan. Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 146 jälkeen. Elo Hyrkön ym. kannattamana teki seuraavat muutosehdotukset ja lisäysehdotuksen: Muutosehdotus nro 1: Varhaiskasvatusjaoston puheenjohtajaksi voidaan valita opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen tai varajäsen. Puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Muutosehdotus nro 2: Tekninen lautakunta hyväksyy luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat. Muutosehdotus nro 3: Tekninen lautakunta hyväksyy merkittävät puisto-, silta-, tunneli-, venesatama- ja urheilupuistojen suunnitelmat. Muutosehdotus nro 4: Tekninen lautakunta hyväksyy merkittävät hulevesisuunnitelmat. Muutosehdotus nro 5: Kaupunginhallitus hyväksyy hankintaohjeen. Lisäysehdotus: Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan toimintamallit konsernipalvelujen toiminnan ohjauksesta sekä johtavien viranhaltijoiden valinnoista kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

22 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 22 / 76 Lahtinen Elon ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: I osan 1. luku momentti: Kunkin valtuutetun kutakin asiaa käsittelevä ensimmäinen puheenvuoro on pääsääntöisesti enintään viiden minuutin mittainen. Valtuutetun samaa asiaa käsittelevät seuraavat puheenvuorot kestävät enintään minuutin. " Särkijärvi teki seuraavan muutosehdotuksen: Palkkioiden edellisen korotuksen jälkeen yleinen palkkataso on noussut noin 6 prosenttia; joidenkin mielestä liikaa, joidenkin liian vähän. Esitän, että tämänsuuruinen tarkistus tehtäisiin kaikkiin palkkioihin (tasaeuroihin pyöristettynä). Byman teki seuraavan muutosehdotuksen: Rakennusluvan myöntämisperusteita ei muuteta neliörajojen osalta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Särkijärven ja Bymanin muutosehdotusten raukeavan kannattamattomana. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Elon muutosehdotus nro 1 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 6 ääntä vastaan hylänneen Elon muutosehdotuksen nro 2. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 3 ääntä vastaan ja yhden äänestäessä tyhjää hyväksyneen Elon muutosehdotuksen nro 3. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 7 ääntä vastaan hylänneen Elon muutosehdotuksen nro 4. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen Elon muutosehdotuksen nro 5. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Elon lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

23 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 23 / 76 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 1 ääntä vastaan hylänneen Lahtisen muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin hallintosäännön siten, että se tulee voimaan , 2 kumoaa seuraavat johtosäännöt alkaen - Espoon valtuuston työjärjestys - Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö - Espoon kaupungin tarkastussääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosääntö - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan johtosääntö - Espoon kaupungin hallintosääntö - Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntö - Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin sivistystoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosääntö - Espoon kaupungin henkilöstösääntö - Espoon kaupungin kielitaitosääntö - Espoon kaupungin taloussääntö - Espoon kaupungin elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston sääntö - Espoon kaupungin vahinkorahaston sääntö - Espoon kaupungin investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin peruspalvelujen kehittämisrahaston sääntö - Espoon kaupungin peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sääntö - Espoon kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston sääntö - Espoon kaupungin hankintasääntö - Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Kaupunginhallitus kumoaa yleisohjeet Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön soveltamisesta edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä koskevan osan.

24 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto Sivu 24 / 76 Tiedoksi Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan toimintamallit konsernipalvelujen toiminnan ohjauksesta sekä johtavien viranhaltijoiden valinnoista kaupunginhallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

25 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 25 / / Tarkastuslautakunta Vuoden 2016 arviointikertomuksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh Virpi Ala-aho, puh Anneli Tiainen, puh Päätösehdotus Tarkastuslautakunta Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2016, 2 velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle seurantaraportin käsittelyn yhteydessä, 3 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Arviointikertomus PKS -arviointimuistio 2016 Esityslistan liitteenä on vuoden 2016 arviointikertomus ja oheismateriaalina PKS-raportti Asunto- ja maankäyttöpolitiikka hyvinvoinnin edistämisessä pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Päätöshistoria Tarkastuslautakunta Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho

26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto Sivu 26 / 76 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esteellisyydet ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2016 sekä antaa Ulkoisen tarkastuksen yksikölle oikeudet tehdä kertomukseen stilistisiä ja teknisiä korjauksia. Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2016, 2 velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle seurantaraportin käsittelyn yhteydessä, 3 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Käsittely Tarkastuslautakunnan jäsen Maija Saimalahti ilmoitti olevansa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ominaisuudessa esteellinen käsiteltäessä sosiaali- ja terveystoimen asioita. Maija Saimalahti poistui esteellisenä klo ja Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomusluonnoksen tekstit ja havainnot luvuittain. Kokouksessa tehdyt muutokset teksteihin ja havaintoihin sisällytettiin keskustelun tuloksena luonnokseen. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

27 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 27 / / Tarkastuslautakunta Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh Päätösehdotus Tarkastuslautakunta Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta , 2 hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen, 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta Liite Selostus 3 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti edellisen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain mukaan tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä käsitellään tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Tilinpäätöksen valmistelu kuuluu kaupunginhallitukselle ja tilintarkastuskertomuksen ja vastuuvapausasian valmistelu tarkastuslautakunnalle. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Päätöshistoria

28 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto Sivu 28 / 76 Tarkastuslautakunta Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta , 2 hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen, 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta Käsittely Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Lind esitteli tilikauden tilintarkastuksen tulokset sekä tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja toimielinten jäsenille sekä tilivelvollisille vastuuvapauden myöntämistä. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

29 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 29 / / Kaupunginhallitus Vuoden 2016 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Vesa Kananen, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto päättää vuoden 2016 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tilapalvelut-liikelaitos vähentää poistoeroa ,70 euroa. - Peruskaupunki lisää poistoeroa ,67 euroa. - Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston ylijäämä ,31 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston ylijäämä ,51 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen kehittämisrahaston vuoden ylijäämä ,71 lisätään edellisten kausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Sosiaalisen luototuksen rahaston alijäämä ,71 euroa vähennetään rahastopääomasta. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Vahinkorahaston ylijäämä ,59 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Kaupungin tilikauden ylijäämä ,44 lisätään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään. Liite Selostus 4 Tilinpäätös Toimintaympäristö Espoon asukasmäärä kasvoi viime vuonna 1,7 prosenttia henkilöllä ja asukkaita oli vuoden lopussa Espoon vieraskielisten kaupunkilaisten määrä kasvoi ennätyksellisesti henkilöllä, joka vastaa 80 prosenttia Espoon väestönkasvusta vuonna Vieraskielisten osuus Espoon väestöstä on 15,4 prosenttia. Turvapaikanhakijoiden vastaanotossa tilanne normalisoitui vuoden aikana

30 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 30 / 76 hyvin poikkeuksellisen vuoden 2015 jälkeen, uusista vieraskielisistä kaupunkilaisista 615 henkilöä oli turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Vuonna 2016 valmistui uusia asuntoja ja lisäksi uusia asuntoja oli aloituksessa eli 700 asuntoa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuosina Espooseen valmistuu ennusteen mukaan yhteensä noin asuntoa, joten Espoon asukasmäärä tulee kasvamaan kiihtyvään tahtiin. Kasvava asukasmäärä lisää kaupunkilaisten palvelujensekä palvelutilojen tarvetta. Vuoden 2016 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä ja työttömyysaste oli 10,3 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 13,6 prosenttia. Työttömyyden kasvu taittui Suomessa vuoden 2016 kesäkuussa. Espoossa, käänne tapahtui lokakuussa. Vuoden 2016 lopulla Espoossa oli työttömiä 3,8 prosenttia vähemmän ja työttömyysaste oli 0,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Ennen lokakuussa tapahtunutta taittumista työttömien määrä kasvoi Espoossa yhtäjaksoisesti maaliskuusta 2012 lähtien. Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden) määrä Espoossa kääntyi viime joulukuussa laskuun neljä ja puoli vuotta jatkuneen nousun jälkeen. Vuoden 2016 lopulla Espoossa oli pitkäaikaistyöttömiä eli 1,7 prosenttia vuodentakaista vähemmän. Espoossa huomattava ryhmä on korkeasti koulutetut työttömät, joita oli vuoden lopulla 34 prosenttia kaikista Espoon työttömistä. 2. Käyttötalous Vuosien 2015 ja 2016 toimintamenojen vertailua vaikeuttaa valmistus omaan käyttöön menojen lasku 40 milj. eurolla vuodesta 2015, Espoo Cateringin Oy:n perustamisen vaikutukset sekä HUS-kuntayhtymän vuoden ,9 milj. euron ja vuoden milj. euron ylijäämäpalautukset, jotka kohdistuivat vuodelle Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu eliminoiden valmistus omaan käyttöön, HUS ja Catering yhtiöittäminen on noin 4,6 prosenttia, joka on aivan liian suuri suhteessa väestönkasvuun ja inflaatioon. Toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista), toteuma oli milj. euroa, noin 24 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa oletettua parempi. Toimintakatetta paransi ulkoisten toimintatuottojen kasvu 12 prosentilla mm. maanmyynti- ja sopimuskorvaustuotoissa sekä toimintamenoja vähentäneet Länsimetron liikennöinnin siirtyminen sekä HUS ylijäämäpalautukset. Toimintakatteen alijäämä kasvoi raportin mukaan 1,6 prosenttia vuodesta 2015, vertailukelpoisesti toimintakatteen alijäämän kasvu on kuitenkin 3 prosenttia. Alijäämän kasvun tulisi taittua, jotta talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteet saavutettaisiin.

31 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 31 / Verorahoitus Verorahoitus koostuu verotuloista (ansiotulon kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero) sekä valtionosuuksista. Kaupunki sai verotuloja yhteensä 1 446,4 milj. euroa vuonna Verotulot yhteensä kasvoivat edellisestä vuodesta 3,8 prosenttia. Kun kunnallisveron oikaisut kohdennetaan oikeille vuosille, on vertailukelpoinen kasvu 2,6 prosenttia. Verotulot toteutuivat 103 prosenttisesti talousarvioon verrattuna ja talousarvio ylittyi 48 milj. eurolla pääasiassa kunnallisverojen jako-osuuden oikaisuista johtuen. Kunnallisveroja tilitettiin 1 226,1 milj. euroa, kasvua 5,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisverotuotot ylittivät talousarvion 44 milj. eurolla vuodelle 2015 ja 2016 kohdistuneiden oikaisutilitysten johdosta. Yhteisöveroa tilitettiin yhteensä 120,6 milj. euroa, -11,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveroa tilitettiin yhteensä 99,7 milj. euroa, kasvua 3,5, tilitys oli talousarviossa oletetun mukainen. Espoo sai valtionosuuksia yhteensä 60,9 milj. euroa. Espoo verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus muille kunnille oli noin -163 milj. euroa. 4. Vuosikate ja tilikauden tulos Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä investointien kattamiseen. Toimintakatteeseen vaikuttaneista eristä sekä poikkeuksellisen suurista verotuloista johtuen kaupungin vuosikatteeksi muodostui 199 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun yli 80 milj. eurolla. Poistoja ja arvon alentumisia toteutui 139 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi muodostui 60 milj. euroa. Espoossa voimakkaana jatkuvan väestönkasvun ja kaupunkirakenteen muutoksen vuoksi kaupungin investointitaso on huomattavasti poistotasoa korkeampi. Siten Espoon vuosikatteen on oltava selvästi poistoja suurempi. Talouden tasapainottamista tukeva vuosikatetavoite on talouden tasapainottamis- ja tuottavuus ohjelmassa asetettu 270 milj. euroon (vuoden 2020 taso). Vaikka tulos ja vuosikate ovat muuhun kuntakenttään nähden kohtuulliset, ovat ne kuitenkin riittämättömät investointitasoon nähden. Vuonna 2016 kaupungin investointeja toteutettiin 286 milj. eurolla. Ylijäämäinen tulos ei riittänyt kattamaan palvelutarpeen kasvun vaatimien investointien rahoitusta. Kaupungin lainakanta (pl. konsernitili) kasvoi edelleen 210 milj. eurolla euroon / asukas 5. Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä Henkilöstömäärä laski edellis-vuodesta noin 230:llä johtuen kaupungin ruokapalvelutoimintojen yhtiöittämisestä Espoo Catering Oy:ksi

32 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 32 / 76 alkaen. Vertailukelpoinen henkilöstömäärän kasvu on noin 250. Henkilöstö kasvoi pääasiassa määräaikaisilla työntekijöillä mm. turvapaikanhakijoiden palvelujen resursoinnista, Espoon sairaalan ja Elä ja Asu palvelujen käynnistymisestä sekä lapsi- ja oppilasmäärän kasvusta johtuen. Palkkakulut kasvoivat 2,8 prosentilla ja henkilöstöpalvelujen ostot 10,6 prosentilla. 6. Investoinnit Kaupungin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 286 milj. euroa, joka alitti muutetun talousarvion 115 milj. eurolla. Rahoitusosuudet huomioon ottaen kaupungin nettoinvestoinnit ovat yhteensä 256 milj. euroa, laskua edellisvuodesta 58 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat investointiosassa oli aineettomassa omaisuudessa Länsimetron valtionavustuksissa metroyhtiölle, jotka kanavoidaan kaupungin investointien kautta (läpilaskutusperiaatteella). Valtionosuuksia kirjattiin vuodelle 2016 noin 52 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa oli varauduttu. Metron I-osan valtionosuuskatto on saavutettu ja II-vaiheen rakentaminen on edennyt hitaammin kuin Länsimetro Oy on talousarviovaiheessa olettanut ja valtionosuuksia siirtyi tältä osin maksettavaksi seuraavina vuosina. Uudisrakentamisen hankeryhmän määrärahat alittuivat 20 milj. eurolla, kun toimitilahankkeita siirtyi uudelleen suunniteltavaksi mm. liian kalliiden rakentamisratkaisujen vuoksi. 7. Lainat Talousarviossa varatusta 344 milj. euron lainanottovaltuudesta käytettiin 270 milj. euroa. Lainanottovaltuutta ei ollut tarpeen käyttää kokonaan, eikä rahastoja tarpeen purkaa mm. kunnallisveron oikaisutilityksistä sekä investointiohjelman 115 milj. euron alituksesta johtuen. Kaupungin lainakanta vuoden 2016 lopussa oli n. 857 milj. euroa ja asukasta kohden euroa. Tilinpäätöksen lainakanta sisältää kaupungin pitkäaikaisen lainamäärän lisäksi mm. konsernitilin saldon tilinpäätöshetkellä. Konsernitilin saldo vaihtelee vuoden mittaan tytäryhtiöiden nostamien lainojen ja investointien toteutumisen tahdissa. Lainakanta ilman konsernitilin saldoa oli 714 milj. euroa. Lisäksi suuria investointihankkeita toteutettiin kaupungin tytäryhtiöiden kautta, joka kasvatti konsernin lainakantaa 464 milj. eurolla euroon / asukas. Konsernin lainkanta vuoden lopussa oli 3,2 miljardia euroa.

33 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 33 / Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen Espoo-tarinan vuoden 2016 tulostavoitteet toteutuivat pääasiassa hyvin. Vuodelle 2016 sitovia tulostavoitteita oli asetettu 36, joista 27 tulostavoitetta toteutui ja 9 osalta tulostavoite ei täysin toteutunut. Tulostavoitteiden lisäksi toimialat olivat asettaneet tavoitteita, jotka eivät olleet valtuustoon nähden sitovia. Niiden toteutumisen eteneminen on raportoitu lauta- ja johtokunnille. Tulostavoitteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin ja niiden tarkempi erittely on tilinpäätöksessä. 9. Konsernitilinpäätös Espoo konsernirakenne muuttui vuoden 2016 aikana, merkittävimpiä muutoksia olivat mm. Espoo Catering liikelaitoksen muuttaminen kaupungin 100 %:sti omistamaksi yhtiöksi, Kiinteistö Oy Espoon keskuskeittiön perustaminen rakennuttamaan ja omistamaan Espoon keskuskeittiön, Tapiolan Urheilutalon koko osakekannan lunastaminen kaupungille, jolloin omistusosuus nousi 94 %:sta 100 %:in. Lisäksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian osalta on aloitettu valmistelut yhtiöittämisvelvollisuuden toteuttamiseksi työvoimapoliittisen koulutuksen osalta siten, että koulutuksen järjestää kuntayhtymän omistama osakeyhtiö Omnia Koulutus Oy. Konsernin toimintakate oli milj. euroa eli 16 milj. euroa heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikate oli 297 milj. euroa eli 52 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikate asukasta kohden oli euroa. Tilikauden ylijäämä oli 72 milj. euroa eli 8 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunkikonsernin bruttoinvestoinnit olivat 726 milj. euroa. Eniten bruttoinvestointeja kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä toteuttivat Länsimetro Oy 251 milj. euroa, Espoon Asunnot Oy 41 milj. euroa ja KOy Espoon Sairaala 63 milj. euroa. Konsernin lainakanta oli vuoden 2016 lopussa noin milj. euroa ja se kasvoi vuodessa 489 milj. euroa. Oikaistu lainakanta (Espoon Asunnot Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainat sekä Länsimetro Oy:n lainoista Helsingin osuus on vähennettynä) oli milj. euroa eli 464 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oikaistu lainakanta asukasta kohden oli euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli euroa. 10. Mahdolliset tarkistukset Tarkastuksessa mahdollisesti esiin nousevien tilipäätöksen tarkistusten tekemiseksi esitetään, että konserniesikunta oikeutetaan tekemään teknisiä tarkistukset tilinpäätökseen. Mahdolliset tarkistukset eivät voi muuttaa tilikauden tulosta tai päätöksessä esitettyä tilikauden tuloksen käsittelyä.

34 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 34 / 76 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 allekirjoittaa Espoon kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, 2 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi, 3 oikeuttaa konserniesikunnan tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vuoden 2016 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tilapalvelut-liikelaitos vähentää poistoeroa ,70 euroa. - Peruskaupunki lisää poistoeroa ,67 euroa. - Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston ylijäämä ,31 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston ylijäämä ,51 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen kehittämisrahaston vuoden ylijäämä ,71 lisätään edellisten kausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Sosiaalisen luototuksen rahaston alijäämä ,71 euroa vähennetään rahastopääomasta. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Vahinkorahaston ylijäämä ,59 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Kaupungin tilikauden ylijäämä ,44 lisätään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään. Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 91 jälkeen.

35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto Sivu 35 / 76 Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

36 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto Sivu 36 / / Kaupunginhallitus KulttuuriEspoo ohjelman toimenpiteiden raportointi Valmistelijat / lisätiedot: Susanna Tommila, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee tiedoksi selostuksessa olevan raportin KulttuuriEspoo ohjelman toimenpiteistä. Liite Selostus 5 KulttuuriEspoo 2030 Espoon valtuusto hyväksyi KulttuuriEspoo linjaukset kokouksessaan KulttuuriEspoo 2030 hyödyntää kulttuurin ja taiteen näkökulmaa koko kaupungin tulevaisuuden linjaamisessa. Kulttuurilla ja taiteella tulee olla näkyvämpi rooli esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, rakentamisessa, oppimisessa, sosiaalipalveluissa ja terveydenhoidossa. KulttuuriEspoo 2030 on kaupunkitasoinen ohjelma siitä, miten voimme yhdessä tehdä Espoosta rohkean ja innovatiivisen kaupungin. KulttuuriEspoo toimenpiteet ovat poikkihallinnollisia ja niiden toteutuminen edellyttää eri toimialojen sitoutumista yhteiseen tekemiseen. Toimenpiteet huomioidaan asianomaisten toimialojen ja tulosyksiköiden toiminnan suunnittelussa ja toteutumisesta raportoidaan valtuustokausittain kulttuurilautakunnalle ja valtuustolle. Ensimmäisen vuoden aikana kulttuurin tulosyksikkö on keskittynyt toimimaan keskustelun avaajana yhteistyön paikoista ja mahdollisuuksista kaupungin palveluja järjestävien toimialojen kanssa. Sektoriajattelu elää edelleen hyvin vahvana kaupungin organisaatioissa ja sitoutuminen yhteiseen tekemiseen on vasta heräämässä. Strategisten valintojen ja tavoitetilojen muuttuminen arjen tekemiseksi tarvitsee tuekseen vahvaa poliittista tahtotilaa. Vuoden 2016 aikana kulttuurin tulosyksikössä käynnistettiin KulttuuriEspoo2030 -ohjelman mukaisia strategisia avauksia kaupunkitasoisten poikkisektoraalisten toimintatapojen selvittämiseksi. Kulttuuritoiminnan vipupisteet yhteiskunnallisessa muutoksessa ovat moninaiset: kyse on sekä koko alueen ja sen yhteisön kyvystä jäsentää ja kertoa yhteistä tarinaa maailman muutoksesta, erilaisten ihmisten

37 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto Sivu 37 / 76 voimaannuttamisesta niin oman tekemisen, koettujen kulttuurielämysten tai arjen sujuvuuden ja oman lähiympäristön esteettisyyden kokemisen kautta toimenpiteitä teknisen ja ympäristötoimen yhteistyönä Espoon teknisen toimen palvelujen tavoitteena on luoda toimivat ja viihtyisät edellytykset asumiselle ja yrittämiselle, huolehtia ympäristöstä ja kaupunkikuvallisesta ilmeestä. Yleisesti voidaan todeta, että rakennetun ympäristön laatu määräytyy pitkälti sen perusteella, kuinka hyvin se vastaa käyttäjien tarpeisiin. Laatu muodostuu toiminnallisuudesta, ekologisesta kestävyydestä, elinkaarikustannuksista, estetiikasta ja elämyksellisyydestä. Kaikkea julkista palvelutuotantoa haastavat nykyisin yhteiskunnassa useat megatrendit, myös teknisen toimen palveluja kuntalaisille ja yrityksille. Kuntapalveluiden kehittämiseen vaikuttavat keskeisesti kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, kestävän kehityksen vaatimukset ja niukkenevat taloudelliset resurssit sekä teknologinen kehitys ja digitalisaatio. Suomen maankäytön suunnittelua koskevaan lainsäädäntöön on jo vuodesta 1990 lähtien sisältynyt velvoite edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Pyrkimyksenä on ollut myös edistää vuorovaikutteista suunnittelua sekä kuntalaisten kuulemista maankäyttöä koskevissa asioissa. Rakennushankkeiden tarkastelussa keskitytään usein vain investointivaiheen kustannuksiin, sillä kustannuslaskennan keinot ovat kehittyneempiä ja laajemmin hyväksyttyjä kuin erilaisten elinkaaren aikana syntyvien arvojen tai hyödyn määrittämiseen käytetyt työkalut. Tavoitteena on kuitenkin, että rakentamisen prosessi tuottaa tulevaisuudessa enemmän kuin rakennuksia eli rakennusten ohella tilaratkaisuja, jotka vastaavat käyttäjien toimintaa ja tarpeita. Valtakunnallinen ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, joka perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. Vuonna 2017 taide, suunnittelu ja arkkitehtuuri ovat ensimmäistä kertaa omana kokonaisuutenaan mukana myös ROTI -järjestelmässä. Rakennetun omaisuuden tila ROTI, ajankohtaiskatsaus Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista, nosti muiden teemojensa rinnalle uuden asiantuntijapaneelin. Tulevaisuuden hankkeissa moniammatilliset tiimit luovat toimivaa ja elämyksellistä rakennettua ympäristöä. Kokonaisvaltaiset ratkaisut tuottavat käyttäjilleen sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista lisäarvoa. Ratkaisut syntyvät käyttäjälähtöisesti, mutta niissä huomioidaan samalla elintapojen, arvojen ja kulttuurin muutokset kehittämällä innovatiivisia uusia ratkaisuja. Käyttäjälähtöisyyden myötä osallistaminen, palvelumuotoilu, konseptointi ja tulevaisuudentutkimus ovat tulleet rakennusalalle jäädäkseen. (ROTI paneeli 2017)

38 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto Sivu 38 / 76 Uudet valtakunnalliset ohjeet, kuten taidetta rakennushankkeessa käsittelevä RT -kortti sekä taideasiantuntijoiden käyttö ovat helpottaneet taideteosten hankintaa Suomessa. Muotoilupalveluiden käyttö on kasvussa kiinteistö- ja rakennusalalla. Niiden avulla voidaan mm. tehostaa tilojen käyttöastetta, luoda uudenlaisia tila- ja palvelukonsepteja sekä löytää toimintatapa- ja palvelu-uudistuksia. Ympäristönsuojeluhankkeissa voitaisiin jatkossa kiinnittää huomiota ympäristönsuojelullisten arvojen ja tavoitteiden lisäksi myös kulttuurin kokonaisuuteen, ihmisten arvoihin ja elämäntapoihin. Kulttuuriperintö ja sen suojeleminen sukupolvelta toiselle luo kaupungin omaa identiteettiä ja arvokkaaksi koettuja luontokohteita halutaan suojella yhdessä. - Kulttuurin tulosyksikön sekä teknisen ja ympäristötoimen yhteistyön mahdollisuuksia on selvitetty ja nopeita kokeilutoimia on pyritty käynnistämään. - Espoon omaa toimintatapaa taiteen prosenttiperiaatteesta on selvitelty yhteistyötapaamisissa, yhdessä on etsitty tapoja joilla taidetta voitaisiin hyödyntää luovasti rakentamisessa sekä sisä- ja ulkotiloissa. - Kulttuurisektorin ottaminen mukaan maankäytön suunnittelussa ja alueiden kehittämisessä on alkuvaiheessa ja mahdollisia yhteistyötapoja tunnustellaan. Asukkaiden osallisuus palveluiden suunnittelussa ja mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueen kehittämiseen on mahdollisuus tehdä yhteistyötä, kulttuurilautakunnan tukemat asukas- ja kaupunginosayhdistykset olisivat luonteva kumppani asukasfoorumien ohella. - Kaupungin tilojen yhteiskäyttöä on lisätty (esim. Haukilahden päiväkoti ja kirjasto) - Kulttuurin tulosyksikkö ja tekninen toimi ovat yhdessä tukeneet väliaikaisten toimijoiden ja tapahtumien syntymistä rohkeilla tilakokeiluilla (Keran väliaika). Keran alueesta ollaan yhteistyöllä teknisen toimen ja konserniesikunnan kanssa luomassa espoolaisen kiertotalouden keskittymää. - Kaupunginmuseo ja tekninen toimi valmistelevat yhdessä kulttuuriympäristöohjelman, joka ohjaa kaupunkikuvallisten rakennusten, kulttuurimaiseman ja arkeologisen kulttuuriperinnön hoitamista ja vaalimista. - Kaupunginmuseo on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa laatinut koulurakennusten inventoinnin. - Maaliskuussa 2017 avatussa Espoon uudessa sairaalassa toteutetaan prosenttiperiaatteen hengessä kuusi erillistä tilaustaideteosta. Teokset on integroitu osaksi sairaalan arkkitehtuuria, ja suunnittelussa on huomioitu tilallisten kokemusten luominen toimenpiteitä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä Espoon sosiaali- ja terveystoimi on visiossaan linjannut, että se auttaa ihmisiä oppimaan, löytämään omat voimavaransa ja pärjäämään omassa arjessaan. Työote on valmentava, eli asiakas osallistuu oman palvelunsa

39 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto Sivu 39 / 76 suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Kulttuurin tulosyksikön ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä on kehitetty mm. seuraavilla tavoilla: - Kulttuurineuvolatoimintaa laajennettiin kahteen uuteen neuvolaan vuonna Kulttuuritoimijoiden verkostoon liittyi Aalto -yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma. - Kulttuuriketju vie kulttuuria ja taidetta ikäihmisten arkeen hoivalaitoksissa. Myös suorana verkossa näytetty itsenäisyyspäivän juhlakonsertti 2016 tarjosi esimerkiksi palvelutalojen asukkaille mahdollisuuden osallistua konserttikokemukseen. - Vapaaehtoisen kulttuurikaverin kanssa tehtiin vuoden 2016 aikana kulttuurivierailuja yhteensä 390 kertaa. - Kaikukortilla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat espoolaiset saavat lippuja kulttuuritapahtumiin. Toiminnassa mukana olevat sosiaali- ja terveysalan toimijat jakoivat asiakkailleen vuonna 2016 yhteensä 1320 Kaikukorttia. - Maaliskuussa 2017 avatussa Espoon uudessa sairaalassa toteutetaan prosenttiperiaatteen hengessä kuusi erillistä tilaustaideteosta. Teokset on integroitu osaksi sairaalan arkkitehtuuria, ja suunnittelussa on huomioitu tilallisten kokemusten luominen. Lisäksi kaikissa potilashuoneissa on EMMAn kokoelmateoksia esillä. Sosiaali- ja terveystoimi haluaa nostaa omassa visiossaan palvelujen laadun ja turvallisuuden eurojen ja suoritteiden rinnalle. Sote -muutoksista huolimatta kuntien tehtävänä säilyy jatkossakin edistää kaikkien kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Kulttuurilla on tutkitusti paljon hyvinvointia edistäviä vaikutuksia ja yhdessä sosiaalitoimen kanssa kulttuuri saadaan osaksi myös niiden ihmisten arkea, jotka muuten saattaisivat olla syrjäytymisvaarassa yhteiskunnasta toimenpiteitä konsernihallinnon yhteistyönä Konsernihallinto edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä. Kaupungin visiossa todetaan, että Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. KulttuuriEspoo ohjelmassa on huomioitu, että menestyvän kaupungin pitää tunnistaa omat ominaispiirteensä ja se, minkälaiseksi kaupunki on kehittymässä. Kaupungin identiteetti on tärkeä osa tulevaisuuden suunnittelua. Kulttuuri ja kulttuuriperintö ovat kaupungin dna. Kaupungin asukkaiden yhteiset arvot muodostavat käsityksen siitä, mitkä asiat ovat arvokkaita, esimerkiksi millaista elämäntapaa kuntalaiset haluavat edistää. Kestävä kehitys on kaikkeen kaupungin tekemiseen liittyvä arvotavoite. Se sisältää oletuksia hyvästä ja tavoiteltavasta kehityksestä. Paikallistason toiminta ja osallistuminen edistävät eri sektoreiden välistä vuorovaikutusta ja auttavat sovittamaan yhteen päätöksenteon eri tasoja. Aktiivinen osallisuus ja vaikuttaminen vahvistavat yhteisöllisyyttä ja paikallista identiteettiä.

40 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto Sivu 40 / 76 - Vuoden 2016 aikana kulttuurin tulosyksikkö sekä lukuisat kulttuuriyhteisöt antoivat omat kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa. Esimerkiksi vastuullinen kuluttaminen on yksi tapa osoittaa myötätuntoa ja lisätä ihmisten välistä empatiaa. - Elinkeinoelämän ja kulttuurin yhteistyöllä vahvistetaan Espoon mainetta ja luodaan Espoosta houkutteleva kotipaikka myös kansainvälisille asiantuntijoille ja toimijoille. Espoon kaupunki, EMMA ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö solmivat vuonna 2016 sopimuksen säätiön kokoelman sijoittamisesta Näyttelykeskus WeeGeen tiloihin. Uusi designille varattu näyttelytila ja kokoelman esillepano vahvistavat Espoon design -profiilia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi -raportti korostaa myös design-, palvelumuotoilu- ja brändiosaamisen merkitystä Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden vahvistamisessa toimenpiteitä sivistystoimen yhteistyönä Kuntien ensisijaisena tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kulttuurin merkitys kestävän hyvinvoinnin luomisessa on ratkaisevaa. Talous johtaa helposti yhteiskunnallista keskustelua tässä ajassa. Miten rohkeus tehdä asioita uudella tavalla voisi vahvistaa yhteiskuntaamme? Kulttuuripalveluista, liikunta- ja nuorisopalveluista löytyy opetus- ja varhaiskasvatuksen palvelujen lisäksi vastauksia siihen, millainen sivistyskaupunki Espoo voi olla. - Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa työpaikkoja ja ammatteja häviää ja vanhoja taitoja täytyy päivittää. Yhteistyössä opetustoimen kanssa kulttuurin tulosyksikkö tarjoaa uusia oppimisympäristöjä sekä kulttuuri tarjoaa reittejä uuden oppimiseen. - KULPS! -kulttuuri- ja liikuntapolku päivitettiin vuoden 2017 alusta vastaamaan paremmin uutta opetussuunnitelmaa ja tukemaan oppilaiden kokemusta luovasta ja kokeilunhaluisesta ilmapiiristä. Kehittämistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä opetustoimen kanssa. - Kansainvälisessä tunnettuudessa haetaan sivistystoimen yhteisiä toimintamuotoja tuoda espoolaista osaamista esille, Culture for Cities & Regions hankekokonaisuutta on tehty yhdessä opetustoimen kanssa - Palvelutorin käynnistyminen Ison Omenan tiloissa on tuonut uudenlaisia kumppanuuksia kirjastolle; erityisesti uudenlaista tekemistä ja palveluja nuorisotoimen kanssa - Kaupungit kilpailevat yhä enemmän uusien toimintojen luomisessa. Kaupungin vetovoima syntyy mm. ainutkertaisista tapahtumista. Liikuntatoimen kanssa tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ovat luoneet aivan uudenlaisen konseptin Ystäväluistelutapahtumasta, jossa talvinen liikunta ja korkeatasoinen taidetarjonta ovat yhdistyneet laadukkaaksi palveluksi tuhansille kuntalaisille.

41 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto Sivu 41 / 76 Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostuksessa olevan raportin KulttuuriEspoo ohjelman toimenpiteistä. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

42 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto Sivu 42 / / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ( ) raportointi Valmistelijat / lisätiedot: Terhi Pippuri, puh Elina Palojärvi, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto merkitsee liitteenä olevan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportoinnin tiedoksi. Liite Selostus 6 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa Suunnitelman liitteinä ovat 1) Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kehittämissuunnitelma sekä 2) Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Kaikki mainitut asiakirjat ovat lakisääteisiä (lastensuojelulaki 417/2007, asetus 338/2011) ja ne tulee ottaa huomioon laadittaessa laajempaa kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman väliraportti käsiteltiin valtuustossa Samalla hyväksyttiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosille sekä oppilashuoltoa koskevat lisäykset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman luvuksi 4.5. Nyt käsiteltävänä olevassa raportoinnissa esitellään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille asetettujen painopistealueiden toteutuminen. Lisäksi raportissa on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman strategisten tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosina Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen painopisteinä olivat: - Nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta ja palvelujen sujuvuutta parannetaan, - Seuranta- ja hyvinvointitietoa hyödynnetään nykyistä paremmin - Lasten ja nuorten osallisuutta ja toimijuutta vahvistetaan,

43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto Sivu 43 / 76 - Huomioidaan kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja tehostetaan osallistavaa ja tasapuolisesti kaikki ryhmät huomioon ottavaa toimintaa, - Monikulttuurisuusohjelman lapsiperheisiin ja nuoriin liittyvät toimenpiteet viedään käytäntöön, - Monialaista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvointityön johtamisessa ja kehittämisessä vahvistetaan - Sosiaalihuoltolain sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokseen liittyvä kehittämistyö ja toimenpiteiden vieminen käytäntöön. Yhteenveto ja johtopäätökset painopisteiden toteutumisesta Nuorten (13-22 v.) päihde- ja mielenterveyspalvelujen hoitoketjujen ja kustannusten nykytilaa koskeva analysointi toteutettiin ja selvitystä hyödynnetään palveluketjujen uudelleen muotoilussa asiakkaan hoidon saumattomaksi toteutumiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen monialaisessa yhteistyössä on jatkossakin keskeinen tavoite. Hyvinvointiraportointia kehitetään kaupunkitasoisesti. Tavoitteena on oikea-aikainen ja paremmin hyödynnettävissä oleva tieto lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Jatkossa lasten ja nuorten omia kokemuksia ja palautetta tulee kerätä systemaattisemmin. Lasten ja nuorten omien kokemusten arvostetuksi ja huomioiduksi tuleminen ovat keskeinen tavoite kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. Osallistamista on kehitetty ja toteutettu yhä enemmän ja sen perusteella kehitetty palveluja. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman ja Opetussuunnitelman keskeisinä tavoitteina on lasten osallisuuden vahvistaminen. Erilaisilla toimintamuodoilla (esim. KULPS! kulttuuri- ja liikuntapolku, Kaikukortti) on lisätty kulttuurin saavutettavuutta. Tätä pidetään jatkossakin tärkeänä. Monikulttuurisuusohjelman lapsiperheisiin ja nuoriin liittyvien toimenpiteiden vieminen käytäntöön on toteutunut. Vieraskielisten lasten ja perheiden huomioimista kehitetään kaikissa lasten ja perheiden palveluissa. Espoo mukana pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (Lape) kehittämistyössä ( ), missä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten erityistarpeet hyvinvoinnin tukemisessa. Monialaisen yhteistyön vahvistaminen lasten ja nuorten hyvinvointityön johtamisessa ja kehittämisessä on toteutunut. Kuluvalla valtuustokaudella lasten ja nuorten palveluiden yhteensovittavaan johtamiseen on saatu toimivat ja hyvät rakenteet. Jatkossa pyritään siihen, että kaikissa lasten ja perheiden palveluissa asiakkaille tehdään yhteinen palvelutarpeen arviointi ja suunnitelma. Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä sivistystoimen lautakunnissa.

44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto Sivu 44 / 76 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee liitteenä olevan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportoinnin tiedoksi ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportoinnin tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

45 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9 Valtuusto Sivu 45 / / Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseniksi ja tästä johtuvien HSL perussopimuksen muutosten hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Ahtiainen, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 hyväksyy Siuntion ja Tuusulan kuntien liittymisen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään alkaen, 2 hyväksyy liitteenä olevan muutetun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen ehdolla, että myös kuntayhtymän muut jäsenkunnat hyväksyvät muutetun perussopimuksen, 3 oikeuttaa teknisen toimen johtajan hyväksymään vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia perussopimukseen. Liite Oheismateriaali Selostus 7 Ehdotus uudeksi perussopimukseksi - Käsittelypyyntö HSL HSL hallitus pöytäkirjan ote 14 - HSL hallitus pöytäkirjan ote alkaen voimassa oleva nykyinen HSL perussopimus HSL:n hallitus päätti kokouksessaan esittää HSL:n nykyisille jäsenkunnille, että ne hyväksyvät liitteenä olevan luonnoksen mukaisen perussopimuksen HSL:n muutetuksi perussopimukseksi ja varautuvat siihen, että perussopimuksen luonnokseen on ehkä tarpeen tehdä vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia. HSL:n nykyisiä jäsenkuntia pyydetään käsittelemään perussopimuksen muutos valtuustoissaan mennessä.

46 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9 Valtuusto Sivu 46 / 76 Siuntion kunnanhallitus päätti , että Siuntion kunta hakee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyyttä alkaen. Tuusulan kunnanhallitus päätti , että Tuusula hakee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenyyttä alkaen. HSL:n nykyisten jäsenkuntien hyväksymän perussopimuksen mukaisesti HSL:n jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa. Tämä jäsenyyden edellytys täyttyy Tuusulan kohdalla. Siuntiota puolestaan ei mainita näiden kuntien joukossa. Nykyisten jäsenkuntien kantaa Siuntion jäsenhakemukseen on tämän vuoksi selvitetty etukäteen mm. pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa. Siuntion jäsenyydelle ei ole ollut nähtävissä esteitä. HSL:n alustavien arvioiden mukaan Siuntion ja Tuusulan liittymisen vaikutus nykyisten jäsenkuntien vuosittain HSL:lle maksamiin kuntaosuuksiin ei ole merkittävä. Uuden jäsenkunnan liittyminen edellyttää perussopimuksen muutosta, joka on käsiteltävä kaikissa HSL:n jäsenkuntien valtuustoissa kuntalain 57 :n mukaisesti. Luonnos tarkistetusta perussopimuksesta alkaen on liitteenä. HSL:n päivätty käsittelypyyntö jäsenkunnille sekä HSL:n hallituksen pöytäkirjan otteet Tuusulan ja Siuntion liittymisestä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseniksi ovat oheismateriaalina. Kuntalain mukaan jäsenkunnat on lueteltava perussopimuksessa. Näin ollen Siuntion ja Tuusulan liittyminen HSL:n jäsenkunniksi edellyttää niiden lisäämistä perussopimuksen asianomaisin kohtiin (1, 4, 12, 15 ja 32 ). Lisäksi, jotta Siuntio voidaan ottaa kuntayhtymän jäseneksi, HSL ehdottaa, että perussopimukseen lisätään uusi 4, joka mahdollistaa myös muun, kuin Helsingin seutuun kuuluvan kunnan jäsenyyden kuntayhtymässä, kunhan muut jäsenyydelle asetetut edellytykset täyttyvät. Samassa yhteydessä HSL on halunnut tehdä perussopimukseen teknisluonteisia tarkistuksia sekä tarkistaa sellaisia perussopimuksen kohtia, jotka ovat vanhentuneet. Nykyisessä perussopimuksessa on lueteltu jäsenkunnittain hallituspaikkojen määrä vuosille ja yhtymäkokouksen äänioikeudet vuodelle Nämä kohdat ovat sittemmin vanhentuneet. HSL esittää, että perussopimuksen 12 ja 15 :stä poistetaan jäsenkunnittain ilmoitetut hallituspaikkojen sekä yhtymäkokouksien äänioikeudet ja kirjataan perussopimukseen vain niiden määräytymisperusteet, ei niiden tarkkoja määriä.

47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9 Valtuusto Sivu 47 / 76 Tarkistukset HSL:n hallituksen kokoonpanoon tehdään myöhemmin tämän vuoden aikana, kun kuntavaalien tulos on selvillä. HSL:n yhtymäkokous nimeää hallituksen jäsenet. Mikäli nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät Siuntion ja Tuusulan jäsenyyden ja muutetun perussopimuksen, päättää HSL:n syksyllä pidettävä yhtymäkokous HSL:n peruspääoman korottamisesta Siuntion ja Tuusulan osuutta vastaavalla määrällä. Tuusulan peruspääoma olisi noin euroa ja Siuntion peruspääoma noin euroa. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä. HSL:n päivätty käsittelypyyntö jäsenkunnille sekä HSL :n hallituksen pöytäkirjan otteet Tuusulan ja Siuntion liittymisestä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseniksi ovat oheismateriaalina. Päätöshistoria Kaupunginhallituksen konsernijaosto Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto 1 hyväksyy Siuntion ja Tuusulan kuntien liittymisen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään alkaen, 2 hyväksyy liitteenä olevan muutetun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen ehdolla, että myös kuntayhtymän muut jäsenkunnat hyväksyvät muutetun perussopimuksen, 3 oikeuttaa teknisen toimen johtajan hyväksymään vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia perussopimukseen. Päätös Kaupunginhallituksen konsernijaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

48 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9 Valtuusto Sivu 48 / 76 1 hyväksyy Siuntion ja Tuusulan kuntien liittymisen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään alkaen, 2 hyväksyy liitteenä olevan muutetun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen ehdolla, että myös kuntayhtymän muut jäsenkunnat hyväksyvät muutetun perussopimuksen, 3 oikeuttaa teknisen toimen johtajan hyväksymään vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia perussopimukseen. Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 10 Valtuusto Sivu 49 / / Kaupunginhallitus Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 85. Kaupunginosa Kalajärvi Valmistelijat / lisätiedot: Leena Kaasinen, puh Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy päivätyn ja muutetun Kalajärvenkallio - Kalajärviberget asemakaavan ja siihen liittyvän Kalajärvi I b asemakaavan muutoksen piirustusnumero 5382, 85. kaupunginosassa (Kalajärvi), alue , Oheismateriaali Selostus - Kalajärvenkallio, tapahtumaluettelo - Kalajärvenkallio, kaavamääräykset 1 - Kalajärvenkallio, kaavamääräykset 2 - Kalajärvenkallio, kaavakartta - Kalajärvenkallio, ajantasa-asemakaava - Kalajärvenkallio, havainnekuva - Kalajärvenkallio, päätöshistoria 1 - Kalajärvenkallio, päätöshistoria 2 Valtuusto palautti Kalajärvenkallion asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi, jotta seuraavat asiat varmistetaan ja tehdään näistä johtuvat lisäpäätökset ja tarkistukset asiakirjoihin: - Asemakaavan mukainen asuntorakentaminen ei saa ulottua suojelualueille. Sen tulee noudattaa vahvistetun yleiskaavan mukaisia asuinaluerajauksia. - Asemakaavan vaikuttavuusarviointeja täydennetään siten, että erityisesti voidaan varmistua järven valuma-alueen hulevesijärjestelyistä ja turvata herkän järven laatu. - Järven alueelle laadittavaa yhtenäistä hulevesien hallintajärjestelmää kiirehditään ja alueen viemäröintisuunnitelmaa täydennetään. - Kaupungin mailta omatoimiseen pientalorakentamiseen luovutettavien tonttien luovutukset ajoitetaan siten, että ennen asuntorakentamista toteutetaan kaupunginhallituksen päättämien ohjeiden mukaiset toimenpiteet ja täten ympäristölliset ja liikenteelliset edellytykset turvataan.

50 Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 10 Valtuusto Sivu 50 / 76 Asemakaavan mukainen asuntorakentaminen ei ulotu suojelualueille ja se noudattaa vahvistetun yleiskaavan mukaisia asuinaluerajauksia. Alueelle on laadittu Kalajärvenkallion ja Kalajärvenrannan hulevesirakenteiden rakennettavuustarkastelu ja Kalajärven itärannalle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. Kaava-asiakirjat on tarkistettu näiden suunnitelmien mukaisiksi. Kaava-alueelle vuonna 2005 tehtyä luontoselvitystä on lisäksi arvioitu erillisessä lausunnossa keväällä 2017, minkä jälkeen luontoselvitystä on täydennetty liito-oravan esiintymisen ja vesilain 2 luvun 11 :n mukaisten pienvesien osalta. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n maastokäynti kohdennettiin asemakaavan rakentamisalueille, joilla ei todettu vesilain mukaisia pienvesiä eikä alueilta löydetty liito-oravan jätöksiä. Kalajärvenkallion asemakaavoituksen tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen, luonnonläheinen omakotialue, joka tukeutuu Kalajärven keskuksen palveluihin. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla: Kalajärvenkallio - Kalajärviberget, asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 5382, käsittää osan kortteleista 85002, ja sekä katu-, virkistys-, erityis- ja suojelualueet 85. kaupunginosassa (Kalajärvi), muodostuu uudet korttelit , alue Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa vuodesta lähtien.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa 09.03.2017 Sivu 1 / 1 983/2017 00.01.01.00 6 Johtokunnan kuuleminen Espoon kaupungin hallintosääntöuudistusta koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 105. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.04.2017 Sivu 1 / 1 730/2017 00.01.01.00 105 Espoon kaupungin hallintosäännön hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Riitta-Liisa Kammonen, puh. 050 597 0956 Ari Konttas,

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Sivu 1 / 84. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus Sivu 1 / 84. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.05.2017 maanantai klo 15:30-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Sivu 1 / 112

Kaupunginhallitus Sivu 1 / 112 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 10.04.2017 Sivu 1 / 112 Kokoustiedot Aika 10.04.2017 maanantai klo 15:45-17:35 Paikka Valtuustosali, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet jäsenet Markus Torkki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Uudenmaan liiton hallintosäännön hyväksyminen 265/00.00.

Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Uudenmaan liiton hallintosäännön hyväksyminen 265/00.00. Maakuntahallitus 41 24.04.2017 Maakuntavaltuusto 8 24.05.2017 Uudenmaan liiton hallintosäännön 2017-2018 hyväksyminen 265/00.00.01/2017 MHS 24.04.2017 41 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen selostus Vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 208. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 208. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh Valtuusto 21.11.2016 Sivu 1 / 1 2915/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 326 7.11.2016 208 Valtuuston työjärjestyksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh. 050 526 2173 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 202/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 14 12.1.2015 35 Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudeksi 2015-2016 (Pöydälle 12.1.2015)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 374. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 374. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 Sivu 1 / 1 4760/2015 00.04.02.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 69 7.12.2015 374 Liiketoiminnan siirto Espoo Catering Oy:lle ja apporttisopimuksen hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 5307/2016 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 43 13.2.2017 Valtuusto 28 27.2.2017 Kaupunginhallitus 109 10.4.2017 62 Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.11.2013 Sivu 1 / 1 4730/00.01.01/2013 328 Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen,

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 328. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.11.2016 Sivu 1 / 1 5349/2013 00.01.02 328 Poikkihallinnollisen kehitysohjelmatyön jatkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.05.2017 Sivu 1 / 1 [Ennakkotieto] 5307/2016 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 43 13.2.2017 Valtuusto 28 27.2.2017 Kaupunginhallitus 109 10.4.2017 Valtuusto 62 24.4.2017 77 Valtuustokysymys kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten

Poimintoja Maakuntalaista (luonnos ) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten Poimintoja Maakuntalaista (luonnos 22.12.2016) - lähetekeskustelu hallintosääntötyötä varten 24.1.2017 klo 08.30- Vuokko Ylinen Hallintojohtaja 24.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Hallintosäännön merkitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Valtuusto Sivu 1 / Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Valtuusto Sivu 1 / Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4730/00.01.01/2013 Kaupunginhallitus 328 11.11.2013 178 Palveluliiketoimen organisaation kehittäminen sekä johtosääntöjen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 109. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 109. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.04.2017 Sivu 1 / 1 5307/2016 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 43 13.2.2017 Valtuusto 28 27.2.2017 109 Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh Valtuusto 21.11.2016 Sivu 1 / 1 5349/2013 00.01.02 Kaupunginhallitus 328 7.11.2016 209 Poikkihallinnollisen kehitysohjelmatyön jatkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

VII Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

VII Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (6) VII Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien hoitamisesta palkkiota, ansionmenetyksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh 16.02.2017 Sivu 1 / 1 694/2017 00.00.01.00 30 Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnat toimikaudella 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh. 050 395 2160 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015 Valtuusto 09.11.2015 Sivu 1 / 1 2734/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 69 1.6.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 95 19.10.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 71 07.03.2016 Kaupunginhallitus 123 02.05.2016 Kaupunginhallitus 132 16.05.2016 Kaupunginhallitus 172 13.06.2016 Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu Kh 07.03.2016

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 307/00.01.02/2015 Kaupunginhallitus 33 19.1.2015 43 Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot: Mari

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Kaupunginvaltuusto 10 18.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 0.06.05 Sivu / 030/0.05.05/05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 8.5.05 9 5.5.05 00 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto (Pöydälle 5.5.05) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2017 1 (5) 3 V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet HEL 2017-003722 T 00 00 02 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Asian tausta ja edellytykset laissa

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ratkaisuvalta. Hallintosääntöön on lisätty seuraava uusi säännös:

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ratkaisuvalta. Hallintosääntöön on lisätty seuraava uusi säännös: Kaupunginhallitus 75 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto 26 21.08.2017 Hallintosäännön täydentäminen ja korjaaminen 621/00.01.01.00/2016 Kaupunginhallitus 14.08.2017 75 Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen,

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.01.2017 Sivu 1 / 1 1986/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 10 9.1.2017 14 Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 817/2017 00.01.01.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 9 27.2.2017 Kaupunginhallitus 106 10.4.2017 47 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä Valmistelijat

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 607/2017 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 41 13.2.2017 23 Valtuustokauden 2013-2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö / /2017 KHALL Kaupunginhallitus 234 08.05.2017 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 2764/00.01.01/2017 KHALL 08.05.2017 234 Yleistä Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH Kaupunginhallitus 165 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 52 15.05.2017 Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH 08.05.2017 165 Kemijärven kaupungin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 17.12.2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 147. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 147. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.05.2016 Sivu 1 / 1 147 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

27 Hallintosääntö, hallinnon ja talouden tarkastus

27 Hallintosääntö, hallinnon ja talouden tarkastus Tampere Pöytäkirja 5/2016 1 (6) Aika 23.11.2016, klo 14:00-14:19 Paikka Tammerkoski istuntosali Käsitellyt asiat 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Hallintosääntö,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö /00.01.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö /00.01. Kaupunginhallitus 234 08.05.2017 Kaupunginhallitus 245 15.05.2017 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 2764/00.01.01/2017 KHALL 08.05.2017 234 Yleistä Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

4. Teknisen ja ympäristötoimen toimiala

4. Teknisen ja ympäristötoimen toimiala Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (6) 4. Teknisen ja ympäristötoimen toimiala 1 Toiminta-ajatus Teknisen ja ympäristötoimen tarkoituksena on huolehtia yhdyskuntasuunnittelusta, joukkoliikenteen ja

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot