Poliisiuutiset. Teema: Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! IPA Suomen osasto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliisiuutiset. Teema: Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! IPA Suomen osasto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen"

Transkriptio

1 Sisäministerin ja poliisiylijohtajan joulutervehdys s.6 Kansainvälinen nuorisotapaaminen Tsekeissä s.16 IPA Maailmankongressi Eilatissa s.19 IPA 3 International Police Association Suomen Osasto Section Finland Poliisiuutiset 2012 IPA Suomen osasto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! > Ajokorttiuudistus Teema: & Ympäristörikokset

2 Sisällys copyright Pääkirjoitus Päätoimittajalta 6 Sisäministerin ja poliisiylijohtajan joulutervehdys Kiitos hyvistä tuloksista 7 Presidentin palsta Arvoisat IPA Suomen jäsenet 8 Teema: Ajokorttiuudistus Uusi ajokorttilaki 10 Teema: Ympäristörikokset Ympäristörikokset poliisin haasteena 13 Mitä kuuluu IPA Suomen osaston kunniapuheenjohtajalle? 16 Kansainvälinen nuorisotapaaminen Tsekeissä 18 NBM IPA Maailmankongressi Eilatissa Vartijana Itämeren portilla 23 Vuosikokouskutsu 24 Vehendi, Vehendi...Vehendi IPA Suvepäevad Etelä-Hämeen Poliisiyhdistys Irlannissa 28 IPA:n kansainvälinen kirjoituskilpailu Saksan Bundes Polizein päällystökurssivieraita Helsingissä 29 IPA-Kalenteri IPA-Program 30 Kokouskutsu IPA Metso 30 Lähde IPA:n kurssikeskukseen Gimborniin > Teema: Ajokorttiuudistus s.8 Suomen ajokorttilainsäädäntö muuttuu lakitasoiseksi kokonaisuudessaan Muutoksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY. Muutosta vauhdittaa myös säännöstön hajanaisuus ja vaikeaselkoisuus. Tällä hetkellä ajokortti- säädökset löytyvät pääosin asetustasoisista säädöksistä, kuten ajokorttiasetuksesta. Sen soveltamista on täydennetty liikenneministeriön päätöksellä. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä määrittelee ajokorttivaatimuksen tietyissä henkilökuljetuksissa traktorin perävaunulla. Osa säädöksistä on myös tieliikennelaissa. Ympäristörikokset s.10 Yleisessä keskustelussa esiin tulevia teemoja ovat viime aikoina olleet vahvasti tietoturvallisuus, lisääntynyt ja raaistunut väkivalta, rahoitus ja tuotantojärjestelmien riskit, mutta erityisesti myös luonnonkatastrofit ja ympäristökysymykset Miksi et lähtisi Lappiin? Kannenkuva: Markku Hotti Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa Teema: Huumausaineet ja muut päihteet IPA POLIISIUUTISET 3/2012 3

3 Pääkirjoitus Julkaisija kuva: Markku Hotti International Police Association Suomen osasto ry PL 240, Helsinki Päätoimittaja Kauko Kuismin matkapuhelin: Jäsenyysasiat Taloudenhoitaja Carola Timber-Karhuviita IPA-majan varaukset Beerit Hotti Lautiosaarentie 48 FI Lautiosaari GSM Kotisivut Webmaster : Jaana Sola Kustantaja & Ilmoitusmyynti Taitto Printmix Oy Sulkapolku 3, Helsinki puh Mika Trogen puh Painopaikka Hannun Tasapaino Oy Espoo IPA Suomen osasto ry Presidentti Jari Liimatta I varapuheenjohtaja Bengt Lagerroos Kulttuurivaliokunta II varapuheenjohtaja Kauko Kuismin Sosiaalinvaliokunta III varapuheenjohtaja Esko Autio Ammatillinen valiokunta Pääsihteeri Miia Keso TEKSTI: KAUKO KUISMIN Päätoimittajalta T ämän lehden sisältöön koottu aineisto käsitykseni mukaan hyvin kuvaa IPA -toiminnan ulottuvuuksia. Lehdessä on juttuja kesäpäivistä, nuorisotapaamisesta, ystävien tapaamisista, kuulumisista, merkkivuosijuhlista ja hallinnon kokouksista. Ammatilliseksi teemaksi tähän lehteen muotoutuivat ajokorttiuudistus ja ympäristörikostutkinta. Ympäristöasiat ovat kuluneen syksyn aikana olleet erityisesti kainuulaisen kaivoksen kipsisakkavuodon takia runsaasti julkisuudessa. Tämän johdosta Jorma Niemen ja Tomi Lehtisen artikkeli tässä lehdessä on varsin ajankohtainen. Ympäristöoikeuteen liittyvän koulutukseni ja kokemukseni perusteella uskaltaudun toteamaan, että pahimman kuohuntavaiheen ja suurimman mediamylläkän jälkeen keskusteluissa esillä olleiden skenaarioiden mittasuhteet usein asettuvat uomiinsa - elinkeinotoiminnan ja luontoarvojen välinen jyrkkä vastakkainasettelu vähin erin lievenee. Useasti lienee niin, että elinkeinotoiminnan mainekustannukset ja yleiset henkiset seuraamukset ovat voimakkain jälkikäteinen vaikutus virheistä oppimisen ohella. Onnettomuusja esitutkintaviranomaisten joka tapauksessa tulee pitäytyä ammatillisesti tosiasioiden ja tapahtumien kulkujen selvittämisessä. Heidän tavoitteensa on selkeä: prosessuaalisen totuuden selvittäminen. Ympäristöasioista on helppo siirtyä ympäristön asioihin. Koleaa ja sateista kesää on seurannut ennätyksellisen sateinen syksy. Sääasioista keskusteleminen ei yleensä jätä ketään kylmäksi, mutta toisaalta ainakin lomasäitä käsittelevien kahvipöytäkeskustelujen yhteydessä kylmästä säästä puhuminen voi saada jotkut lämpimiksi. Tätä kirjoitettaessa odotukset Antinpäivän myrskyn seurauksien kartoittamiseen ovat vielä ennustusteiden varassa - kylmä ja viimainen itätuuli lennättää satavan lumen sananmukaisesti vaakasuoraan ja nostattaa Suomenlahdelle kymmenenkin metrin korkuisia aaltoja. Märkä, routimaton maa antaa puut juurineen myrskytuulten riepoteltaviksi. Kaikinpuolinen varautuminen on erityisen tärkeää. Vilkaisu kalenteriin: pian on joulukuu ja synkimmän kaamoksen aika käsillä! Toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Kauko Kuismin IPA POLIISIUUTISET 3/2012 5

4 Kiitos hyvistä tuloksista Sisäministerin ja poliisiylijohtajan joulutervehdys P oliisin työn tuloksia ei voi suoraan verrata eri maiden kesken, mutta monien mittareiden perusteella Suomen poliisi on maailman parhaiden joukossa. Rikosten selvitystaso on kansainvälisesti erittäin korkealla tasolla. Toimintavalmiusaikamme on parantunut harvaan asutussa maassa entisestään. Onnistumisemme perustuu toimivaan yhteiskuntajärjestykseen, aktiivisiin asukkaisiin sekä luotettavaan turvallisuuden ammattilaiseen, poliisiin. Tästä hyvästä tuloksesta meidän kaikkien - nykyisten ja entisten työntekijöiden sekä läheisten sidosryhmien - on syytä olla ylpeitä. Tulevaisuuden uhkana väijyy kuitenkin toisenlainen todellisuus: lisääntynyt väkivalta sekä nuorten heikko kiinnittyminen yhteiskuntaan. Lapset ja nuoret ovat yhä useammin joutuneet väkivaltarikoksen kohteeksi ja osa nuorista syrjäytyy jo varsin varhaisessa vaiheessa yhteiskunnasta. Näin joulun alla on hyvä miettiä, mitä voisimme tehdä syrjäytymisvaarassa olevien hyväksi. Syrjäytymisen kovassa ytimessä on jo kymmeniä tuhansia nuoria. He eivät ole rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi, eikä heitä näy missään tilastoissa. Poliisissakin meidän olisi löydettävä uusia keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn ja kanssakäymiseen nuorten kanssa. Se edellyttää, että meillä on nuorten luottamus ja toimiva keskusteluyhteys. Onnistuneesta yhteydenpidosta nuoriin on onneksi erinomaisia viitteitä. Yksi on vastikään valmistunut nuorisobarometri, jonka mukaan poliisi on myös nuorten mielestä luotettavin instituutio Suomessa. Poliisiin luottaa 94 prosenttia vastaajista. Niiden määrä, jotka luottavat paljon, on noussut kuudessa vuodessa kymmenellä -prosenttiyksiköllä. Harppaus on huikea. Olemme oikealla tiellä. Oikeaa tietä on etsitty myös hallinnon sisällä. Poliisiuudistus käynnistyi kiivaan julkisen keskustelun saattelemana. Tärkeät päätökset saatiin kuitenkin tehtyä niin, että uudistus on tehtävissä aikataulussaan. Uudistuksen taustalla on poliisin vaikea taloudellinen tilanne. Hallitus ratkaisi asian siten, että puolet poliisitoiminnan rahoitusvajeesta katetaan määrärahakorotuksella, toinen puoli rakenteellisilla uudistuksilla eli Pora III -hankkeella. Pora-uudistus ei lähtökohtaisesti muuta poliisin operatiivista toimintaa. Uudistaminen tapahtuu hallintorakenteita keventämällä. Hallintoa, johtoa ja tukipalveluita tehostetaan ja näin säästetään resursseja varsinaiseen poliisityöhön. Tavoitteena on, että toiminnan taso pysyy nykyisellä hyvällä tasolla talouden tiukkuudesta huolimatta. Luomme paremmat edellytykset näkyvälle ja hajautetulle poliisitoiminnalle, jonka kulmakivenä on nopea toimintavalmiusaika. Samaan aikaan tehostamme toimintaamme monilla muilla keinoilla. Esimerkiksi asiointipalveluita siirretään verkkoon, poliisiautosta kehitetään liikkuvaa toimistoa ja käyttöön otetaan useita uusia tietojärjestelmiä. Säästämme seinissä ja panostamme palveluihin. Tilanne ei ole työntekijöille helppo. Pora-uudistus tuo paljon toimenpiteitä, isoja ja pieniä, mutta kaikki tärkeitä. Tämä vaatii työntekijöiltä venymiskykyä ja kykyä nähdä uudistusvaiheen yli tilanteeseen, jossa toiminta on taas tasaantunut. Muutokset kuormittavat meitä kaikkia. Siksi on tärkeää, että pidämme huolta itsestämme. Jouluna on aikaa rauhoittua, kerätä voimia ja viettää aikaa läheisten kanssa. Haluamme toivottaa teille kaikille rauhallista joulua ja erinomaista uutta vuotta. Päivi Räsänen sisäministeri Mikko Paatero poliisiylijohtaja 6 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

5 TEKSTI: JARI LIIMATTA Presidentin palsta Arvoisat IPA Suomen Osaston jäsenet M enneen syksyn tuulet ovat takanapäin ja vuosi 2012 on kääntymässä kohti loppupuoltaan. Osassa valtakuntaa on luntakin jo saatu kohtuullinen määrä. Meillä Karjalassa sateli viimeyönä pakkaslunta mukavat 10 senttiä, joten pihamaat loistavat kirkkaan valkoisina. Saa nähdä onko jo kyseessä se niin sanottu pysyvä lumi vai vieläkö lauha loppusyksy jatkaa taivaltaan. Todennäköisen varmaa kuitenkin on, että lunta saadaan lisää ympäri valtakuntaa vielä useaan otteeseen. Uutisia lukiessani on päällimmäisenä USA:ssa jälleen kerran riehunut hirmumyrsky, joka riepotteli mennen tullen mm. New Yorkin suurkaupunkia ja sen ympäristöä. Noita kuvia katsellessa voi vain todeta minkälaiset voimat tuolla luonnossa piileekään. Siinä pieni ihminen on varsin pikkutekijä! On hienoa asua täällä Suomessa! International Police Association sai syyskuussa uuden kansainvälisen presidentin, kun sveitsiläinen Pierre-Martin Moulin valittiin tiukassa äänestyksessä luotsaamaan järjestöämme seuraavan kolmivuotiskauden. Pierre-Martinhan on toki tuttu meille jo pidemmältä ajalta, koska hän on toiminut aikaisemmin järjestömme kansainvälisenä rahastonhoitajana yhdeksän vuotta. Suomen Osaston puolesta toivotamme hänelle aktiivista ja menestyksellistä toimikautta. Israelin Eilatissa pidetyssä maailmankongressissa kansainvälinen hallitus uusiutui muutoinkin kohtuullisen paljon, joten siinä mielessä järjestössämme puhaltavat uudet tuulet! Eilatin kokouksen yhteydessä järjestetyllä kongressiviikolla oli mukana kaikkiaan kymmenkunta suomalaista. Saimme nauttia kansainvälisen IPA- hengen ohessa mahtavan lämpimästä lomasäästä lämpötilan hätyytellessä koko viikon lähes + 40 astetta. Israelin osasto onnistui kokousjärjestelyissään ja oheisohjelmassaan mukavasti, kiitos heille siitä! Oikein lämmin kiitos vielä kerran, kaikille mukana olleille suomalaisille ipalaisille! Kansainvälisellä rintamalla on vuoden toisella puoliskolla ollut varsin vilkasta. Perinteinen kansainvälinen nuorisotapaaminen pidettiin Tšekissä, jonne oli kokoontunut viitisenkymmentä nuorta 23 eri maasta. Tälläkin kertaa meiltä oli osallistuja mukana ohjelmassa, jolle oli annettu seuraavanlainen teema; Where The History Has Come Through! Vuoden 2013 nuorisotapaaminen järjestetään Sveitsissä. Toivon, että tähänkin tapahtumaan saadaan kaksi osallistujaa yhdistyksemme jäsenten lapsista tai lapsenlapsista. Osallistujanhan tulee olla tapaamisen aikana 15 vuotta täyttänyt, mutta alle 18-vuotias. Rohkeasti mukaan! Nyt on aika tehdä varauksia omalle, hienolle IPA- Majallemme Ylläksen Äkäslompolossa, koskien ensivuoden hiihtosesonkia ja muutoinkin koko tulevaa kautta. Majaisänniltä saamani tiedon mukaan majalla on vielä tilaa varsinkin viikoille 8-10, joten rohkeasti varaamaan niin uudet kuin vanhat majankävijät. Edellisestä lehdestämme saimme lukea remontti- ja siivousryhmän aktiivisesta toiminnasta majamme viihtyvyyden eteen. Kiitos kovasti heille siitä! Sen lisäksi majalle on hankittu meidän kaikkien turvallisuudeksi uusi hälytysjärjestelmä sekä hankittu uusia käyttövälineitä mm. huoneisiin. Uskon, että Sinun lomallasi on kaikki mahdollisuudet onnistua hienosti Lapin jyhkeissä maisemissa omalla IPAmajallamme! Alaosastoissa on järjestetty erilaisia IPA- tapahtumia pitkin syksyä. Alaosastojen johtoelimet ovat tärkeässä asemessa siinä, että jäsenistöllämme on vuoden mittaan mahdollisuus osallistua erilaisiin juuri alaosastojen jäseniä kiinnostaviin tapahtumiin. Toivon, että kukin alaosasto jaksai- si myös jatkossa panostaa aktiiviseen toimintaan omalla alueellaan. Tällä on suuri merkitys niin entisten jäsenten jäsenenä pysymisessä sekä uusien jäsenten mukaan saamisessa. Meillä on runsaasti potentiaalista henkilöstöä, joka ei vielä ole löytänyt ipalaisiksi, mutta uskon, että aktiivisella tiedottamisella ja kohtuullisella erilaisia toimintoja sisältävällä ohjelmalla yhä useampi kiinnostuu ja liittyy jäseneksi! Ainakaan pienestä 20 euron jäsenmaksusta se ei voine olla kiinni! Yhdistyksen puheenjohtajana haluan lämpimästi kiittää kaikkia jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme menneestä vuodesta ja samalla toivotan meille kaikille oikein Lämmintä ja Rauhaisaa Joulun Aikaa sekä Onnellista tulevaa vuotta Servo Per Amikeco! Jari Liimatta Presidentti IPA Suomen Osasto ry IPA POLIISIUUTISET 3/2012 7

6 > TEEMA: Ajokorttiuudistus UUSI AJOKORTTI- LAKI Ajokorttilaki kokonaisuudessaan voimaan /2012 IPA POLIISIUUTISET

7 TEKSTI: Matti Heinänen Kirjoittaja on Jyväskylän pääpoliisiasemalla ajo-oikeusasioita käsittelevä ylikonstaapeli KUVA: MARJA LAHTINEN S uomen ajokorttilainsäädäntö muuttuu lakitasoiseksi kokonaisuudessaan Muu-toksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY. Muutosta vauhdittaa myös säännöstön hajanaisuus ja vaikeaselkoisuus. Tällä hetkellä ajokorttisäädökset löytyvät pääosin asetustasoisista säädöksistä, kuten ajokorttiasetuksesta. Sen soveltamista on täydennetty liikenneministeriön päätöksellä. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä määrittelee ajokorttivaatimuksen tietyissä henkilökuljetuksissa traktorin perävaunulla. Osa säädöksistä on myös tieliikennelaissa. Säädökset eivät vastaa kaikilta osin enää tätä päivää. Nykyisin opetuslupaopetuksessa edellytetään hakijalta ja opetettavalta saman perheen jäsenyyttä. Tämä vaatimus poistuu ja ope-tuksen toteuttamiseen tulee myös muutoksia. Ennen ajo-opetuksen aloittamista opetusluvan haltijan on yhdessä oppilaan kanssa osallistuttava autokoulussa annettavaan opetuslupa-opetusta tukevaan opetukseen. Onnettomuusriski kuljettajauran alussa asettaa vaatimuksia ajo-opetuksen kehittämiselle. Lisäksi mopojen ja kevyiden nelipyörien lisääntyminen näkyy myös onnettomuustilastoissa. Perustuslakimmekin edellyttää, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää laintasoisilla säädöksillä. Muutoksilla on selkeytetty monelta osin myös tulkintoja, jotka eivät aina ole olleet yhteneväi-siä koko valtakunnassa. Muutoksista Tulevaisuudessa varsinainen ajokortti on mahdollista saada nykyisen puolentoista vuoden sijasta jo vuoden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin alkamisesta. Lyhytaikaisen ajokortin anka-rampi rikkomusseuranta kestää kuitenkin kahden vuoden ajan lyhytaikaisen ajokortin myön-tämisestä. Entisen jatko-opetuksen tilalle tulee nyt harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Harjoitteluvaiheen opetuksen määrä on tunti teoriaopetusta ja kaksi tuntia ajo-opetusta. Tämä on tarkoitettu saatavaksi melko pian lyhytaikaisen ajokortin saamisen jälkeen. Syventävän vaiheen opetuksen määrä vastaa sisällöltään nykyistä jatko-opetusta. Sen voi suorittaa jatkossa jo 3 kk kuluttua ajokortin saannista, entisen 6 kk sijasta. Uusi opetus lisää ajo-opetuksen määrää neljällä ajotunnilla, teoriaopetuksen määrän pysyessä samana. Ajokortin haltijoiden terveydentilan seuranta keskitetään jatkossa ajokortin uudistamisen yhteyteen. Nykyisestä 45 vuoden iässä tapahtuvasta näkökyvyn tarkastuksesta luovutaan. Ryhmään 2 kuuluvan ajokortin haltijan on ajokorttia uudistettaessa liitettävä hakemukseensa lääkärinlausunto, mikäli hän on täyttänyt 45 vuotta. Tähän ryhmään kuuluvat ajoneuvoluokat C1:stä raskaimpiin luokkiin, pitäen sisällään kuorma- ja linja-autot perävaunuineen. Näitä pienempien ajoneuvoluokkien, eli ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto on esitettävä 70 vuoden iässä tapahtuvasta uudistamisesta lukien. Tämä lisää tarvetta kul-jettajan terveydentilan toteamiseen poliisin suorittamassa kenttävalvonnassa. Samoin lääkä-reiltä edellytetään aktiivisempaa ilmoittamista poliisille ajokykynsä menettäneistä kuljettajista. Ajokorteista tulee määräaikaisia. Ryhmän 1 ajokortit ovat voimassa 15 vuotta ja ryhmän 2 ajokortit 5 vuotta. Ennen saadut ajokortit ovat voimassa 70 ikävuoteen saakka, mutta kuitenkin enintään 20 vuotta lain voimaantulosta, eli saakka. Käyttöön uusia ajokorttiluokkia Käyttöön tulee myös uusia ajokorttiluokkia. LTluokka koskee liikennetraktoria, jonka ikävaatimuksena on 18 vuoden ikä. Tällä ajokortilla ei saa ajaa muita ajoneuvoja, kuin liikennetrak-toria, ei edes mopoa. A2-luokalla korvataan nykyinen kahden vuoden rajoitettu A-luokan moottoripyöräkortti, joka oikeuttaa 10 kw tehokkaamman 35 kw:n moottoripyörän kuljettamiseen. Rajoittamattoman moottoripyöräkortin voi jatkossa hankkia 24 vuotta täyttänyt ensimmäisenä moottoripyörä-korttinaan. Suuremman A-luokan kortin voi hankkia myös kokemuksen ja koulutuksen kautta. Silloin luokkien korotukseen vaaditaan, että korotettava ajokortti on ollut voimassa 2 vuoden ajan. Lisäksi edellytetään 7 tuntia lisäopetusta, joka pitää sisällään 2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia. Ajotunneista 4 on oltava ajo-opetusta liikenteessä. Mopokortti korvataan AM- luo-kalla. Se oikeuttaa joko 2- ja 3-pyöräisen mopon, tai kevyen nelipyörän kuljettamiseen. Rat-kaisevaa on, millä ajoneuvolla kuljettajantutkinto on suoritettu. B-luokan yhdistelmiin tulee myös muutoksia. B- ja BE-luokan väliin tulee B-luokka merkinnällä 96. Tämä suoritetaan erillisellä ajokokeella. Kyseinen luokka oikeuttaa kuljettamaan yhdistelmää, jossa B-luokan vetoautoon saadaan kytkeä yli 750 kg perävaunu, jolloin yhdistelmän rekisteriin merkitty kokonaismassa saa olla enintään 4250 kg. Tämä eroaa B-luokasta siten, että B-kortilla yhdistelmän kokonaismassa kyseisessä tapauksessa saa olla enintään 3500 kg. Raskaiden ajokorttiluokkien muutokset Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien ja linja-autojen kuljettajilta poistui 70 vuoden yläikäraja helmikuussa He saavat ajaa kyseisiä yhdistelmäajoneuvoja tyhjänä ja linja-autoja ilman matkustajia. Mikäli he esittävät ajokorttia myönnettäessä poliisille geriatriaan perehtyneen lääkärin puoltavan lausunnon, he saavat kuljettaa kyseisiä ajoneuvoja kuormattuna. Tämä väliaikaiseksi tarkoitettu menettely poistuu ja sen jälkeen kyseinen oikeus saadaan esittämällä laajennettu lääkärinlausunto. Tämä korvaa geriatriaan perehtyneen lääkärin lausunnon. Lausunnossa lääkäri ottaa huomioon ikääntymisen tuomat muutokset, kuten erilaisten sairauksien yhteisvaikutukset ja lääkkeiden käytön, sekä ikääntymisen myötä tulevat muut muutokset. Tämä edellyttää lääkäreiden perehtymistä asiaan ja myös heille annettavaa ohjeistusta. Tällä tavoin hankittuun ajokorttiin ei tule rajoitusta, joten se antaa oikeuden kuljettaa raskaissa ajoneuvoissa kuormaa sekä matkustajia. Valvonta on ammattilaisten työtä Kuten on nähtävissä, jatkossa tämäkin valvonta edellyttää poliisilta lisääntyvää ammattitaidon hallintaa. Tämä ei kaikilta osin ole nähtävissä valtiovallan tahtotilasta kohdentaa resursseja liikennevalvontatyöhön. Tämäkin lainsäädäntömuutos on oiva esimerkki ammattitaitoa vaativasta henkilöstöstä. Näitä tehtäviä ei hoideta ammattitaitoisesti toisarvoisina tehtävinä. Lain siirtymäsäännökset pitävät siitä huolen vielä pitkälle tulevaisuuteen. Toivottavasti silloin on myös valvojia. IPA POLIISIUUTISET 3/2012 9

8 > TEEMA: Ympäristörikokset YMPÄRISTÖRIKOKSET POLIISIN HAASTEENA TEOT AMMATTIMAISTUMASSA Rikokset monimuotoisia ja tekotavat ovat yhä suunnitelmallisempia Y leisessä keskustelussa esiin tulevia teemoja ovat viime aikoina olleet vahvasti tietoturvallisuus, lisääntynyt ja raaistunut väkivalta, rahoitus ja tuotantojärjestelmien riskit, mutta erityisesti myös luonnonkatastrofit ja ympäristökysymykset. Uusimpien selvitysten ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan ympäristörikollisuudesta on nykykehityksen jatkuessa tulossa Suomessa yhä enemmän järjestäytynyttä ja ammattimaista kansainvälisiä trendejä seuraten. Vuonna 2010 ilmestyneen Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän raportin mukaan esimerkiksi suurten kaupunkien rakennusurakoinnissa toimii jo rikollisryhmiä, jotka hyödyntävät toimiessaan määräysvallassaan olevia yrityksiä. Säästösyistä ja taloudellisen voiton tavoitteluun pyrkiessään nämä yritykset ovat muun muassa dumpanneet purkujätteitä luontoon. Ympäristöön kohdistuvan rikollisuuden muuttuessa entistä ammattimaisempaan ja järjestäytyneen rikollisuuden suuntaan tulee jatkuvasti myös uusia meille aiemmin tuntemattomia tekomuotoja ilmi. Kehitys huolestuttaa ja herättää aiheellisia kysymyksiä. Miksi uhanalaiset lajit ja kasvit vähenevät? Miksi tapahtuu uhanalaisten kasvien ja lajien sekä radioaktiivisten aineiden salakuljetuksia? Muita ilmiöitä meillä ja EU-alueella ovat muun muassa riistan salakaadot, laittomat hakkuut ja kaatopaikat, alusten öljypäästöt merillä kalakuolemineen, pilaantuneet maa-alueet kemikaalipäästöjen seurauksena, teollisuuden lupaehtoepäselvyydet ja lupaehtojen rikkomistapaukset ja niin edelleen. Ympäristörikoksella aiheutetaan elinympäristön tai luonnon vahingoittamista ja pilaamista. Pilaamisrikoksista tavallisimpiin kuuluvat juuri laittomat kaatopaikat ja vesien tai ilman pilaaminen. Luontoon kohdistuvista rikoksista tavallisimpia ovat rauhoitettujen kasvien ja eläinten salakuljettaminen ja hävittäminen sekä pesien tuhoaminen. Rikostutkijoiden työllä yleisön täysi tuki Media otsikoi viime kesäkuussa terävästi Pohjois- Suomessa paljastuneen linnunmunien salakuljetukseen liittyneen luonnonsuojelurikoksen paljastumisen yhteydessä: ympäristörikostutkinta on vielä lapsenkengissä. Luonnonsuojelujärjestön edustaja piti julkaistussa uutisessa Suomessa ympäristörikoksissa kiinnijäämisen riskiä melko pienenä. Euroopassa arvioitiin erillisten ympäristöpoliisien ansiosta voitavan luonnonsuojelurikoksiin puuttua tehokkaammin ja otettiin kantaa siihen että Suomessa ei ole vielä ympäristöpo- 10 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

9 poikkeuksellinen ympäristöön kohdistustunut rikoskokonaisuus on ollut A.Lokapojat Oy:n tapaus. liisia kuten esimerkiksi Hollannissa ja Italiassa. Hollannissa todettiin olevan jopa noin 600 ja Italiassa lähes tuhat ympäristörikoksiin erikoistunutta tutkijaa. Ympäristö- ja luonnonvararikosten kriminalisointia ei pidetty tarpeeksi ankarana (YLE ). Ympäristö- ja luonnonvararikoksella aiheutettujen vahinkojen aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat usein suuria ja rikoksella saatu hyöty mittavaa, ja vahingot voivat olla jopa kohtalokkaita elinympäristön ja luonnon ennalleen saattamisessa. Klassinen esimerkki on pohjavesialueen saastuminen käyttökelvottomaksi hävittämällä laittomasti öljyperäisiä jätteitä maaperään. Tällainen teko vaikuttaisi suoranaisesti kymmenien tuhansien, ellei peräti satojen tuhansien kotitalouksien arkeen hyvinkin pitkäksi aikaa. Luontoon päässeiden haitallisten aineiden aiheuttamia terveydellisiä haittoja ja muutoksia ekosysteemiin on erittäin hankalaa arvioida pitkällä aikavälillä. Ympäristön ja luonnon suojaamisen merkitys oikeushyvänä onkin kiistaton ja rikosten selvittämiseen on poliisin henkilöstön helppo motivoitua ja sitoutua. Rikostutkijoiden ponnistelulla paikallispoliisissa, alueellisissa yksiköissä, keskusrikospoliisissa on merkitystä ja tulokset ovat parhaimmillaan vaikutuksiltaan moniulotteisia. Luonnon varoihin kohdistuvien rikosten osalta kansalaisten tuki poliisille ja muille ympäristön eteen työtään tekeville viranomaisille on erityisen väkevä. Poliisin ympäristötutkinnan järjestelyt Suomessa Yritystoiminnassa tapahtuvaa ympäristörikollisuutta tutkitaan tällä hetkellä pääosin poliisilaitosten alueellisissa talousrikosyksiköissä. Keskusrikospoliisissa valtakunnallisten ja laajojen ympäristö- ja luonnonvararikosten tutkinta on keskittynyt myös talousrikosyksiköihin. Paikallispoliisissa tutkittavat ympäristö- ja luonnonvararikokset voidaan katsoa olevan yleensä pienimuotoisempia tapauksia kuten roskaamisjutut, joissa elinympäristöön ja luontoon jätetään kuitenkin purku- ja muita jätteitä. Maastoon hylätään ajoittain tavaraa, jonka kierrätys olisi kuluttajalle ilmaista, kuten autonrenkaita ja kodinkoneita, tällöin kyse on usein myös osin välinpitämättömyydestä ja viitsimättömyydestä. Yksittäisinäkin tapauksina paikallispoliisissa tutkittavat ympäristörikokset voivat olla saatavan rikoshyödyn sekä aiheutetun elinympäristön ja luonnon pilaantumisen osalta merkittäviä: esimerkkinä yksittäisen yrityksen aiheuttama öljypäästö vesistöön. Yksin emme onnistu viranomaiset yhteistyössä Rikostutkinnan vaikuttavuuden ja tulosten kannalta on hyvin merkittävää aktiivinen ja tiivis yhteistyö esitutkinnan aikana eri viranomaistahojen kesken. Kaikkien osapuolten erityistä osaamista toimialueeseensa liittyen siis tarvitaan. Valvontaviranomaisella on velvollisuus tehdä ilmoitus havaitsemistaan em. lakien vastaisista teoista tai laiminlyönneistä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten (Ympäristönsuojelulaki 116, Jätelaki 147 ). Poliisi tutkii, syyttäjä syyttää ja tuomioistuin ratkaisee, onko rikos tapahtunut. Viime vuosina on käyty keskusteluita valvontaviranomaisten ilmoitusvelvollisuuden madaltamisesta ja aikaistamisesta, jotta poliisi voi aloittaa tutkinnan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkiksi poliisilain tiedonhankintakeinojen käyttämisellä. Lehdistössä on ollut kannanottoja ympäristövalvontaviranomaisten riittävyydestä kunnallisella ja alueellisella tasolla (Savon Sanomat ). Ympäristöviranomaisten resurssien riittävyydestä on oltu huolissaan myös poliittisella tasolla (Kirjallinen kysymys 573/2008 ). Lähivuosien trendinä näyttäisi valitettavasti olevan ympäristöviranomaisten resurssien väheneminen entisestään. Tällä kehityksellä on todennäköiset kielteiset vaikutukset muun muassa piilorikollisuuden esille saamisessa ja ennaltaehkäisemisessä, sillä tiukan priorisoinnin seurauksena kenttä- ja valvontakäynnit oletettavasti vähenevät. On mahdollisena vaarana viranomaisten etääntyminen muun muassa ympäristöluvallisten yritysalojen arjesta kauemmaksi byrokraattisen asiakirjavaihdon taakse. Ympäristölakien valvonta kuuluu osaltaan poliisille. On otettukin kantaa että poliisin ympäristötutkintaa hoitavilla pitäisi olla nykyistä selkeästi enemmän resursseja ja aikaa työskennellä yhdessä kunnallisten ja alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa omassa toimivaltaisessa roolissamme (Keskisuomalainen ) Ympäristörikostapaukset kiinnostavat ja uutisointi tärkeää Runsaasti julkisuutta ja kiinnostusta mediassa ja sosiaalisessa mediassa saanut ja maamme mittakaavassa poikkeuksellinen ympäristöön kohdistunut rikoskokonaisuus on ollut A. Lokapojat Oy:n tapaus. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella toimivassa alueellisessa tutkintayksikössä on selvitetty jätteenkuljetusyhtiö A. Lokapojat Oy:n liiketoimintaa ja siihen liittyneitä tapahtumia liki kymmenen vuoden liiketoiminta-ajalta. Yrityksen johtoa syytettiin käräjäoikeudessa törkeästä ympäristön turmelemisesta ja päätekijöille annettiin alioikeudessa pitkät vankeustuomiot. Tapaus on parhaillaan siirtymässä hovioikeusvaiheen käsittelyyn. Tutkinnan ja oikeuskäsittelyn lopulliset tulokset näemme aikanaan. Rikollisen toiminnan paljastumisen vaikuttavuutta on jo nyt pidetty toimialalle ja myös yhteiskunnallisesti merkittävänä. Tiedottaminen ja julkisuus ovat tässä suhteessa ensiarvoista (Lappalainen 2011). Jokin aika sitten esillä oli uutisissa Ilomantsilainen kuljetusyrittäjä. Liikennöitsijä oli saanut Joensuun käräjäoikeudessa kymmenen kuukautta ehdollista vankeutta ja maksettavakseen lähes euron korvaukset törkeästä ympäristörikoksesta. Yrittäjä nosti maa-aineksia luvanvastaisesti kymmenen vuoden ajan lupa-alueen ulkopuolelta ja osin harjunsuojelu- ja Natura -alueilta yhteensä noin kuutiota. Kymmenesosa nostoista tapahtui Natura-alueelta. Syytetty oli myös säilyttänyt koneita ja polttoaineita soranottoalueella suojaamattomina ja jättänyt vaaditut maisemointitoimet tekemättä. Käräjäoikeuden mukaan menettely kokonaisuudessaan osoitti törkeää piittaamattomuutta maa-ainesten ottamista koskevaa säätelyjärjestelmää kohtaan. Toiminta alueella aiheutti myös ilmeisen pohjaveden pilaantumis- ja likaantumisriskin. Tapauksia kantautuu eri puolilta maata tasaiseen tahtiin ja toimittajat ovat näistä kiinnostuneita. Monet muistavat edelleen myös laivuri Jukka Ojarannan suorittamat myrkkytynnyreiden upotukset 80-luvun alussa Suomenlahteen. Iltalehti uutisoi aiheesta yllättäen jälleen kuluvan vuoden heinäkuussa. Kalastajana, salakuljettajana ja Helsingissä laittoman alkoholin myyjänä 1960 luvulta alkaen toiminut Turun-Jukka lempinimellä tunnettu Ojaranta julkaisi tapahtumista kirjan, Johan myrkyn lykkäs. Sitä voi suositella lukukokemukseksi kaikille ympäristörikoksista kiinnostuneille. IPA POLIISIUUTISET 3/

10 Ympäristörikostutkinnan trendit Euroopassa ja kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol toteaa raportissaan ympäristörikollisuuden olevan yksi nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista rikollisuudenaloista. Erityisenä uhkakuvana Interpol pitää ympäristörikollisuuden järjestäytymistä ja ammattimaistumista sekä yhteyttä terrorismiin. YLE uutisoi hiljattain Italian järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen ilmenemismuodoista Italian Napolin Campanian seudulla. Käytännössä kaikilla elinkeinonharjoittamisen osa-alueilla on mafia ulottanut lonkeronsa ansaitakseen laittomia tuloja. Tämä on tarkoittanut viime vuosina merkittävää ja nopeaa ympäristörikollisuuden kasvua. Maa-alueita on tuhoutunut käyttökelvottomiksi maaperään kaivetuista vaarallisista jätteistä. Vuosikausiin Napolin kaupungissa ei ole ollut toimivaa jätehuoltoa (Ulkolinja ). Vieläkin vakavampi ympäristöongelma on ollut Campanian alueen itälaidalla sijaitseva kuoleman kolmio. Se on ollut alue, jolla varsinkin maksasyöpään kuolee poikkeuksellisen paljon ihmisiä. Maailman terveysjärjestö WHO ja Italian terveysministeriö epäilevät osasyyksi jätteitä, joita mafia on kaivanut maaperään jo vuosia. Italialainen ympäristöjärjestö Legambiente onkin lanseerannut termin ekomafia kuvaamaan ympäristöön liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta, jota tapahtuu päivittäin ympäri Italiaa (Voima ). Suomesta on tutkintamenetelmiin ja tutkinnan järjestelyihin tutustumiseksi tehty keskusrikospoliisin taholta vierailuja muiden maiden tutkijoiden ja rikoslaboratorioihin. Muiden Euroopan maiden ympäristötutkijoiden kanssa tapahtuva yhteistyö lisääkin tutkijoidemme ammattitaitoa. Yhtenä varteenotettavana tapahtumana tässä mielessä on myös Cepol:n vuosittain järjestämä ympäristö- ja luonnonvararikosten seminaari. Ympäri maailmaa eri viranomaistahoista kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää ja tuloksellista ympäristörikollisuuden torjuntaa ja yhteistyötä tekevät Ruotsin ympäristöpoliisit, Norjan Okokrim, Hollannin ympäristörikostutkintayksikkö, Italian veropoliisi, Interpol, Yhdysvalloissa FBI ja EPA, jne. Tutustuminen näiden yksiköiden toimintaan saattaisi olla mahdollista hyvinkin IPA -toiminnan kautta syntyneiden kansainvälisten yhteyksien myötä. Ajatuksia ympäristörikostutkinnan kehittämisestä Suomessa on toistaiseksi ollut viisi valtioneuvoston vahvistamaa talousrikostorjuntaohjelmaa v Harmaan talouden torjuntaa on tehostettu erityisesti toimialoilla, joihin on todettu liittyvän suuria veroriskejä. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi majoitus- ja ravintola-ala, kuljetusala sekä rakennusala. Tulevissa ohjelmissa eräs painopiste alue saattaa olla myös ympäristö- ja luonnonvararikosten torjunta ja sen toimialat. Poliisin hallintorakenneuudistuksen seuraavan vaiheen ratkaisut vaikuttavat osaltaan todennäköisesti myös ympäristörikosten tutkintaan. Ammattitaito ja erityisosaaminen poliisilaitoksilla ja erillisyksiköissä tulisi pystyä säilyttämään. Hyvä vaihtoehto toiminnan kehittämiseksi voisi olla isoissa laitoksissa vaativan- ja pitkäkestoisen rikostutkinnan yhteyteen liitetyt tutkintaryhmät. Poliisilaitoksiltamme löytyy päivittäistutkintaa, lyhytkestoista tutkintaa, pitkäkestoista tutkintaa, alueellista tutkintaa, eri rikoslajeihin erikoistuneita ja niitä tutkivia poliiseja: omaisuus-, liikenne-, huume-, väkivalta-, talousrikos-, tiedustelu-, nettipoliiseja. Merkille pantavaa ja monelle ehkä yllättäväkin tieto lienee että ei kuitenkaan yhtään ympäristöpoliiseja. Maassamme on meneillään monta vaativaa laajamittaista ympäristörikoskokonaisuuksien tutkintaa kuten Talvivaaran kaivoksen tapaus. Ympäristönsuojelulainsäädännössä säädetään luonnon- ja ympäristönsuojelusta, luonnonvarojen käytöstä kaikissa omilla osa-alueillaan. Tämä kasvattaa vaatimuksia tutkijoiden osaamisen ja koulutuksen kehittämisen suhteen sekä nykyisen saatavissa olevan eri viranomaistahojen koulutuksen tehokasta yhteensovittamista. Viranomaisten lisäksi meillä on monia elinympäristön ja luonnon suojeluun keskittyviä merkittäviä paikallis- ja valtakunnallisen tason yhteisöjä. Poliisin aktiivinen yhteistyö myös näiden tahojen kanssa kasvattaa kansalaisten ympäristötietoutta ympäristö- ja luonnonvararikosten torjunnassa. Ympäristö- ja luonnonvararikosten tutkinta ei liene tarkoituksenmukaisinta tulevaisuudessa ainoastaan hajautettuna toimintona. Kannattanee entistä vakavammin harkita ympäristöpoliisin perustamista muiden EU-maiden tapaan. Keskustelua tästä on jo käyty eri medioissa ja poliittisella tasolla. Emme tarvitse Suomeen ympäristöpoliiseja itseisarvona. Koventuvista haasteista selvitäksemme tarvitsemme ympäristö- ja luonnonvararikoksiin erikoistuneita positiivisen hiilijalan jälkensä jättäviä osaavia tutkijoita ja heille toimintaa yhä paremmin tukevat yksiköt tutkintajärjestelyineen. Jorma Niemi Tomi Lehtinen Artikkelin kirjoittajat Jorma Niemi ja Tomi Lehtinen ovat toimineet yksikössään ympäristörikosten tutkijoina ja tutkinnanjohtajina. Lähteet: - Poliisin toimintaympäristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus Jätealan ympäristörikokset esitys. Lyytikäinen Satu. Jätehuoltopäivät Raportti v Ympäristörikoksista Suomessa. Suomen kansallinen ympäristörikosseurantatyöryhmä Vakavan ympäristörikoksen tutkinta kehittää yhteistoiminnan kulttuuria - Tapaus A. Lokapojat Oy:n esitutkinta. Lappalainen, Anna-Riitta. Teoksessa Vuosiraportti vuoden ympäristörikoksista Suomessa. Suomen kansallinen ympäristörikosseuranta-työryhmä , Ympäristörikostutkinta on vielä lapsenkengissä. YLE uutiset Italian verinen mafia. YLE Ulkolinja (http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/dokumentit/ulkolinja-italian-verinen-mafia) - Ympäristörikoksista suuri osa jää paljastumatta. Savon Sanomat Interpol raportti (http://www.interpol.int) - Kansanedustaja Sanna Perkiön kirjallinen kysymys 573/2008 Eduskunnan puhemiehelle (http:// ) - Mafia tekee rahaa roskastakin. Voima lehti (http://fifi.voima.fi) - Törkeä ympäristörikos toi ehdollista yrittäjälle. Helsingin Sanomat Ympäristörikoksia vähätellään Suomessa. Olli Paasivirta. Keskisuomalainen /2012 IPA POLIISIUUTISET

11 Mitä kuuluu IPA Suomen osaston kunniapuheenjohtajalle? Hyvät IPA -ystävät. Minulta pyydettiin kirjoitusta työnimellä mitä kuuluu kunniapuheenjohtajalle?" Kiitos kysymästä, minulle kuuluu ihan hyvää! Kuten useimmat varmasti tietävät, olen jäänyt eläkkeelle. Irtisanoudun siitä eläkeläisten ryhmästä, jolla on aina kiire. Minulle eläkkeelle jäämisen luksusta on kiireettömyys, ei tiukkoja aikatauluja, ei tarvetta maanantaiaamuna kiirehtiä 6.15 Helsinkiin lähtevään junaan ym., kuitenkin tekemistä ja ohjelmaa on niin, ettei pitkästymään pääse. En myöskään kuulu siihen ryhmään, joka kukonlaulun aikaan alkaa keitellä kahvia ja odotella aamun lehden kolahtamista postiluukusta. Minä saatan istua vielä aamukahvipöydässä silloin kun naapuri tulee lounastunnille. Kernaasti tunnustan kuitenkin kuuluvani siihen ryhmään, jonka lompakossa (nykyään kännykässä, tosin kuvat eivät ole enää tallessa kun viime matkalla talousapuna Kreikalle lahjoitin kännykkäni metrossa matkalla Pireus - Monastiraki) on kuvia lastenlapsista, joita sitten esitellään halukkaille ja vähän haluttomillekin. Kun lastenlapset ovat kylässä, eläkeläisen kiireettömyyden luksuksesta joutuu vähän tinkimään. Aamulla ei tarvita herätyskelloa herätäkseen ajoissa eikä illalla tarvitse lukea saadakseen unen päästä kiinni. Vaikeusaste lastenlasten hoidossa vähän lisääntyi kun tytär perheineen muutti Kreikkaan. Toisaalta bonusta on ollut se, että lastenlastenhoitokeikan yhteydessä saa viettää myös etelän loman. Olemme tänä vuonna käyneet Kreikassa jo kolme kertaa. Halukkaille voin antaa yksityiskohtaisempaa tietoa Ateenan Kifissian leikkipuistoista! Totta kai eläkkeelle jääminen yli 40 vuoden työrupeaman jälkeen on iso elämän muutos, johon on syytä jo etukäteen henkisesti valmistautua. Minä toteutin irrottautumisen entisestä ja samalla pitkään olleen unelman kiertelemällä 4 viikkoa Kreikan saaria yksin ilman ennakkoon laadittua tiukkaa suunnitelmaa. Se toimi hyvin. Työstä jäädään eläkkeelle, mutta Ipalaisuus on elämäntapa. IPAA kutsutaan ystävyysjärjestöksi, samoin kansainvälisyys on IPA -toiminnalle leimallista. Aktiivisten IPA -toiminnan vuosien ansiosta minulla on maailmalla laaja ystävien verkko. Mieltä lämmittävät terveiset, joita useimpien kansainvälisten kokousten jälkeen edelleenkin saan. Vapaa-ajan lisääntyminen mahdollistaa myös monenlaisia rendezvouseja. Mm. entiset kansainvälisen hallituksen jäsenet kokoontuvat säännöllisesti - Suomessakin kokoonnuimme IPA Suomen osaston 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Hieman surullisena olen todennut itsekkyyden ja populismin nostavan päätään Suomessakin malliin rajat kiinni ja lisää poliiseja. Ipaideologialla Servo per Amikeco löytyisi kysyntää niin meillä kuin muuallakin. Realismia on, ettei Impivaaraan ole enää paluuta (jos joku sitä vielä oikeasti haikailee), vaan kansainvälistyminen tulee entisestään lisääntymään.tätä kirjoittaessani tuli tieto, että EU:lle on myönnetty Nobelin Rauhan Palkinto. Hyvä uutinen! Talouskriisin kurjimuksessa monelta on unohtunut EU:n ja sen edeltäjien perustamisen peruslähtökohdat ja ne toimet, joilla rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia on edistetty viimeisten 60 vuoden aikana Euroopassa. "IPA on iloinen asia" oli IPA Suomen osaston edesmenneen puheenjohtajan Tapani Elomaan lanseeraama slogan. Näin on ja toivotankin kaikille iloista mieltä ja hyvää loppuvuotta! Jorma Ahonen IPA POLIISIUUTISET 3/

12 Kansainvälinen nuorisotapaaminen TEKSTI: AINORIIKKA ANTTONEN S aavuttuani Tshekkiin kaikki olivat jännittyneitä, eivätkä puhuneet toisilleen paljoa. Jotkut olivat kylläkin tutustuneet toisiinsa ennen matkaa Facebookissa. Hotelli oli vanha, ja se sijaitsi Prahan keskustan reunamilla. Joidenkin lennot olivat myöhässä ja jotkut eksyivät lentokentälle, mutta kaikki pääsivät kuitenkin ehjänä perille. Illalla emme tehneet muuta kuin esittelimme itsemme lyhyesti ja menimme nukkumaan. Tsekeissä Aamiaisen jälkeen vierailimme Prahan linnassa ja kävimme paikoissa, jonne muu yleisö ei päässyt. Päivä oli polttavan kuuma, ja kävelimme puolet päivästä Prahan keskustassa. Kolmantena päivänä menimme Prahan kaupungintalolle ja pormestari toivotti meidät virallisesti tervetulleiksi. Teimme siellä opastetun kierroksen, jonka jälkeen söimme lounaan veneessä ja valmistauduimme neljän tunnin bussimatkaan. Perillä Baldovecin urheilukeskuksessa söimme illallisen ja jotkut kävivät uima-altaassakin. Aamulla lähdimme retkelle tippukiviluolaan, josta tulimme ulos veneillä maanalaista jokea pitkin. Sen jälkeen jatkoimme matkaa minipyörätehtaalle, jossa sai kokeilla sähköpotkulautaa, minimoottoripyörää ja minimönkijää. Se oli kaikkien mielestä hauskaa, tosin jotkut menettivät ajokkinsa hallinnan ja törmäilivät toisiin. Illalla saimme kuunnella maiden esityksiä. Seuraavan päivän vietimme urheilukeskuksessa erilaisten aktiviteettien parissa. Saimme kokeilla värikuulasotaa, jousiammuntaa ja Tarzan-hyppyä 18 metristä. Hyppy oli monelle varmasti koko reissun kohokohta, ja se vaatikin päättäväisyyttä; kiivettyään ylös osa keräsi rohkeutta vartinkin ennen kuin uskaltautui hyppäämään. Illalla istuimme yhdessä leirinuotiolla ja grillasimme makkaraa. Aamiaisen jälkeen lähdimme Lednicen linnaan, joskin matkalla jouduimme vaihtamaan bussia entisen mentyä rikki. Linnassa järjestetyn opaskierroksen jälkeen teimme kävelyretken linnan maille ja siellä sijaitsevalle turkkilaiselle tornille. Kiipesimme tornin huipulle huimat 302 askelmaa. Syötyämme lounaan käväisimme läheisessä kylässä katselemassa juutalaista kaupunginosaa. 16 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

13 Perjantaina Tshekin poliisivoimat saapuivat urheilukeskukseen näyttämään esityksiä, joihin kuului poliisikoirien koulutusta, rosvojen kiinniottamista, autovarkaita ja helikopteriin tutustumista. Poliisikoirien omistautumista kouluttajalleen ja nopeutta saada rosvo kiinni oli jännittävää seurata. Illalla meille oli järjestetty grilliruokaa ja disko. Aamuvarhaisella pakkasimme laukkumme ja lähdimme uuteen asuinpaikkaan. Matkalla tutustuimme Tshekin toiseksi suurimpaan kaupunkiin Brnoon ja teimme tunnin risteilyn joella. Kolmas majapaikkamme oli varmasti kaikille mieluisin. Vanha maatila oli remontoitu kauniiksi majataloksi ja pihapiirissä vuohiaitauksen vieressä juoksenteli kissanpentuja. Ennen nukkumaanmenoa kävimme vielä hyppimässä trampoliinilla ja syöttämässä aaseja. Kolme seuraavaa päivää vietimme läheisissä kylissä ja kaupungeissa, joissa tutustuimme UNESCO:n suojelukohteisiin. Katselimme värikkäitä taloja ja vierailimme jälleen linnoissa, joista saimme kieltämättä tarpeeksemme kahden viikon aikana. Loput päivistä saimme pitää vapaata ja vietimmekin ne korttia pelaillen. Kiireisten päivien jälkeen oli helpotus jäädä tilalle eläinten kanssa. Saimme ratsastaa hevosilla ja aaseilla, kalastaa ja ajaa kaivinkonetta. Iltapäivällä pelasimme paikallista jalkapallojoukkuetta vastaan lopputuloksena tasapeli. Torstaina kannoimme tavaramme bussiin ja lähdimme kohti Prahaa. Pitkän matkan jälkeen kävimme ostoskeskuksessa syömässä ja palasimme hotellille. Illan ohjelmaan kuului maiden esityksiä, joiden jälkeen kaikki menivät väsyneinä huoneisiinsa. Toiseksi viimeisen päivän aamuna vierailimme Prahan poliisimuseossa, jonka näyttely oli hyvin mielenkiintoinen. Sen jälkeen koitti monien innostukseksi shoppailua Tshekin suurimmassa ostoskeskuksessa, jossa viivyimme monta tuntia. Illalla oli luvassa gaalailta, jossa syötiin ja tanssittiin, sekä jaettiin stipendit. Huolimatta aamun aikaisesta herätyksestä monet valvoivat myöhään, jotkut jopa koko yön. Lähtöpäivän aamuna tunnelma oli haikea, sillä kaikilla oli ollut todella mukavaa ja kaikista oli tullut hyviä ystäviä. Kaksi viikkoa kului todella nopeasti, ja moni olisi halunnut jäädä vielä kuukaudeksi. IYG oli hieno kokemus ja monelle ensimmäinen ulkomaanmatka ilman vanhempia. Itse koin sen erittäin hyväksi kielitaidon kohentajaksi niin englannissa kuin saksassakin. Matkalla oppi itsenäisyyttä ja omatoimisuutta, vaikka meistä pidettiinkin hyvää huolta. Mehän olimme koko ajan poliisin valvovan silmän alla. :) IPA POLIISIUUTISET 3/

14 TEKSTI: MIIA KESO NBM 2012 I PA:n Pohjois- ja Baltian-maiden vuositapaaminen pidettiin Göteborgissa kesäkuun alussa. Samalla juhlistettiin IPA Ruotsin, Region 3, 50-vuotispäiviä. IPA Suomen osastoa tapaamisessa edustivat presidentti Jari Liimatta, III varapresidentti Esko Autio sekä pääsihteeri Miia Keso. Mukana tapaamisessa oli edustajat Ruotsista, Norjasta, Islannista, Tanskasta ja Virosta. Tapaamisen yhteydessä järjestetyn kokouksen asialistalla oli mm. Eilatissa pidettävä maailman kongressi, IPA lehdet sekä jäsenyysasiat. Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Virossa ainoastaan poliisimiehet voivat olla IPA:n jäseniä. Norjassa ollaan päättämässä ensi vuonna sallivatko he siviilihenkilöt IPA jäseniksi. Myös Ruotsissa asiasta on käyty keskusteluja. Kokouksessa päätettiin, että vuosittainen tapaamisperinne jatkuu ja nimi muutettiin virallisesti Pohjois- ja Baltian-maiden tapaamiseksi. Baltian maat hyväksyttiin täysivaltaisiksi jäseniksi NBM-tapaamisiin, kun ne tähän asti ovat olleet kutsuttuina. Kokouksen päätteeksi IPA SO:n presidentti Jari Liimatta otti vastaan kokous nuijan ja toivotti kokousväen tervetulleeksi vuoden 2013 Pohjois- ja Baltian-maiden tapaamiseen Tampereelle. Kokouksen päätteeksi edustajat osallistuivat Göteborgin kiertoajeluun yhdessä Region 3 juhlavieraiden kanssa. Ilta huipentui Region 3 juhlavastaanottoon sekä juhlaillalliseen. 18 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

15 TEKSTI: KAUKO KUISMIN IPA Maailmankongressi Eilatissa K ansainvälisen IPA:n tärkein instituutio, Maailmankongressi kokoontui syyskuussa nyt 20. kerran. Tällä kertaa kokouksen isäntänä toimi IPA- Israel. Isännät olivat vieneet kokouksen Eilatiin Punaisen meren pohjukkaan, jossa Jordanian Aqaba ja Egyptin Taba ovat aivan naapurissa. Kuten tunnettua, alueen historiallisten tapahtumien kulku, varsin epävakaa tilanne ja konfliktiherkkä arkitodellisuus oli jo aikanaan kokouspaikkaa päätettäessä keskustelujen keskiössä. Isännät olivat kiinnittäneet erityistä huomiota turvallisuusjärjestelyihin - turvatoimet ja toimenpiteisiin varautuminen näkyivät kaikessa kokoontumiseen liittyvässä toiminnassa. Olen kuluneen kolmen vuoden ajan, siis edellisestä maailmankongressista lähtien, ollut kovin tyytymätön IPA:n kansainvälisen hallinnon toimintaan. Kritiikkini keskiössä on ollut teema: Maailma muuttuu - muuttuuko IPA? Vastaus kysymykseen ei valitettavasti ole mielestäni ollut myönteinen, vaan kansainvälisen hallituksen toimintaa ei ole aina ole voinut pitää hyvän hallinnon perusperiaatteiden mukaisena ja läpinäkyvyyden kriteereitä täyttävänä. Tämän johdosta olin henkilökohtaisesti ladannut kovia odotuksia erityisesti Maailmankongressissa tehtäville henkilövalinnoille. Onneksi odotukseni henkilömuutoksista suurelta osin toteutuivat, tosin pientä viilaamista taisi jäädä vielä kolmen vuoden päästä kokoontuvalle seuraavalle Maailmankongressille. IPA Suomen osaston kokousedustajana Maailmankongressissa oli Jari Liimatta. Me pääsihteeri Miian Keson kanssa olimme läsnä kokouksessa kokoustarkkailijoiden statuksella. Suomesta Maailmankongressin aikaiseen oheisohjelmaan osallistuivat Anita Kyyrönen, Marjo Sorsa, Raili ja Pentti Janka sekä edustava, pirteä IPA Botnian trio - Kuuttilan Paula ja Asko sekä Aution Esko. Kokousviikkoa seuranneelle ystävyysviikolle osallistuivat Anita Fabritius, Teija Koivunen sekä Jokisen Tuula ja Pena. Suomen märän, mutta kostean kesän jäljiltä Eilatin aurinko ja Punaisen meren kuumat tuulet varmaankin toivat lohtua sekä oheisohjelmaan osallistuneiden että ystävyysviikolla olleiden matkalaisten päiviin. Me kokouksessa istuneet tosin saimme viettää ilmastoidussa kokoussalissa neljä pitkää päivää aikaisesta aamusta iltamyöhään saakka. Aikataulujen venymisen syykin oli selkeä: kokouksen johtamisen prosessia ei parhaalla tahdollakaan voinut pitää moitteettomana! IPA POLIISIUUTISET 3/

16 20 3/2012 IPA POLIISIUUTISET Uutena jäsenenä kansainväliseen IPAperheeseen hyväksyttiin Maailmankongressissa yksimielisesti Bosnia- Hertsegovina

17 Kansainvälisen IPA -toiminnan uuden aamunkoiton takuuhenkilöt, kansainvälisen IPA:n uusi hallitus (PEB) aloitti haasteellisen työnsä sveitsiläisen Pierre-Martin Moulin 'in johdolla. Pierre-Martin on ehdottoman hyvä valinta kansainväliseksi presidentiksi. Hän jo ennätti kv. taloudenhoitajana yhdessä Romain Minyn (Luxemburg) kanssa saattaa kv. toiminnan taloudenpidon ajanmukaiseksi. Romain toimii uudessa PEB:ssä nyt taloudenhoitajana ja apunaan hänellä on itävaltalainen Wolfgang Grabutsch. Ensimmäiseksi varapresidentiksi nousi erityisen ankaran vaalitaktikoinnin ja osin myös lobbauksen myötä israelilainen Gal Sharon. Aito IPA -aatteen mies Saksan Werner Busch on toimikauden ajan II varapresidenttinä ja Alankomaiden Kees Sal III varapresidenttinä. Onneksemme Werner ja Kees tuovat kokemuksensa ja henkilökohtaisen osaamisensa sekä voimakkaiden taustaorganisaatioidensa tuen Pierre-Martinin avuksi kv. toiminnan nykyajan haasteisiin vastaamisessa. Kansainvälisenä pääsihteerinä jatkoajan sai kreikkalainen Georgios Katsaropoulos. Käytännön asioita IPA:n päämajassa johtaa edelleen apulaispääsihteerinä Stephen Crockard. Pitkän päivätyön kv. presidenttinä tehnyt kyproslainen Michael Odysseos palkittiin ansaituin huomionosoituksin kokouksen yhteydessä. Kyllä Odysseos varmaankin on omistautunut toiminnalleen ja myös myönteistä kehitystä on kv. hallinnossa tapahtunut. Tosin mieltäni on usein askarruttanut se, millaiseksi kv. IPA:n hallinto ja toimintojen kehitys olisi muokkautunut, jos pitkän päivätyön kv. varapresidenttinä tehnyt Jorma Ahonen aikanaan olisi asettunut ehdolle kv. presidentiksi. Kaikki tapaamani tuon ajan aktiiviset kv. IPA - toimintaan osallistuneet ovat vakuuttaneet, että Jorma olisi varmuudella valittu kv. presidentiksi, mikäli hän olisi asettunut ehdolle. Vakaa käsitykseni on, että tietyille Välimeren valtioille tyypillinen ja IPA:n toiminnassakin valitettavasti näkyvissä ollut hallinnollinen suhmurointi ei varmuudella olisi ollut ylipäätään mahdollista kv. IPA:n toiminnassa, jos Jorma olisi johtanut organisaatiota. Nyt kävi vielä niin, että Odysseos oli ilmoittanut halukkuutensa jatkaa osaamisensa jakamista IPA:n käyttöön vielä uuden PEB:n aikanakin. Niinpä maailmankongressi jo ennen henkilövalintoja hyväksyi kv. sääntöihin muutoksen, jonka mukaan uuden kv. presidentin valinnan jälkeen tehtävänsä jättänyt aiempi presidentti voidaan kutsua PEB:n ja kv. IPA:n neuvonantajaksi - Odysseos kutsuttiin neuvonantajaksi tunnustuksen osoituksena hänen arvokkaalle työlleen ja kokemukselleen! Uutena jäsenenä kansainväliseen IPA -perheeseen hyväksyttiin Maailmankongressissa yksimielisesti Bosnia-Hertsegovina. Tämä upealla tavalla osoittaa sitä, että suurin osa entisen Jugoslavian osatasavalloista ovat saaneet suvereeneina valtioina sisäiset asiansa pikku hiljaa järjestykseen. Entisen Jugoslavian maista kehityksen kärjessä edelleen kulkee Slovenia, joka kuuluu jo euroalueeseen. Suomalainen osaaminen pääsi miellyttävällä tavalla kokouksessa esille kv. kulttuurivaliokunnan raportin käsittelyn yhteydessä. Eija Aspholm kv. kulttuurivaliokunnan jäsenenä oli organisoinut kirjoituskilpailun. Eijan kirjoitus asiasta on toisaalla tässä lehdessä. Huomion arvoista on, että porilainen Iiris Salmenvirta palkittiin kongressin yhteydessä kirjoituskilpailun dekkarisarjan voittajana. Iiris saa tunnustuksensa keväällä Ikaalisissa IPA Suomen osaston vuosikokouksen yhteydessä. Onnea! IPA POLIISIUUTISET 3/

18 VARTIJANA ITÄMEREN PORTILLA Vaikka meitä vietihin linnasta linnaan, ei Tanskanmaassa ollut mitään mätää, vaikka joku niin on joskus väittänytkin (varmaan joku ruotsalainen aikoja sitten). K ronborgin linna vartioi Öresundin salmen kapeimmalla kohdalla kaikkea laivaliikennettä Itämerelle, siis mm. Tukholmaan, Suomeen ja Pietariin. Vuoden 1425 tienoilla Erik Pommerilainen rakensi linnan ensimmäisen osan Helsingörin kaupungin ja sataman edustan pienelle saarelle. Sittemmin vuosina kuningas Frederik II lisärakensi siitä komean renessanssilinnan, josta tuli kuninkaanlinna. Siitä tuli myös yksi Pohjolan merkittävimmistä linnoituksista. Ennen linnan rakentamista oli Tanskan valtakunta ja kuningas kärsinyt köyhyydestä ja jatkuvasta rahapulasta. Kun linnasta pystyi sen tykeillä hallitsemaan koko Öresundin salmea, pääsi kuningas valvomaan koko Itämeren laivaliikennettä ja alkoi kerätä kauppalaivoilta tullimaksua Itämerelle pääsystä. Siihen loppui köyhyys. Näin meille kerrottiin. Tosin elämä ei sitten ollut aina linnoituksessa niin helppoa, kun myöhemmin mm. vuonna 1629 linna vaurioitui pahoin suuressa tulipalossa. Kuningas Kristian IV (Frederik II:n poika) korjautti linnan entiseen loistoonsa. Tanskan kuningas joutui kuitenkin sotatilaan ruotsalaisten kanssa, jotka tulivat vuonna1658 ja pommittivat linnaa, valtasivat sen ja ryöstivät kaikki linnan aarteet ja taide-esineet sotasaaliina Ruotsiin. Tämä kummastutti meitä, kun koulun historian opetuksesta on muistissa, että Tanska, Norja ja Ruotsi olivat yhteisessä Kalmarin Unioni nimisessä valtioliitossa (vv ). Valtioliitto kukoisti tai ainakin voi hyvin Tanskan kuningattaren Margareta I:n aikana vv Margaretan kuoltua (1412) alkoi valtioliitto rakoilla. Ruotsissa mm. joukko aatelisia kapinoi avoimesti sitä vastaan. Niinpä Tanskan kuningas Kristian II hyökkäsi Ruotsiin Tukholmaan ja teloitti suuren joukon Ruotsin aatelisia. Historia tuntee tapahtuman nimellä Tukholman verilöyly. Vuosiluvuista huomaa, että tämä ehkä lienee selityksenä Kronborgin linnan valtaukselle ja ryöstölle. Niin muuten, Norja pysyi kuuliaisesti valtioliitossa Tanskan kanssa vuoteen Nyt vuonna 2012 Kronborgin linna toimii suurelta osin museona ja turistien matkakohteena. Eräitä osia siitä voidaan myös käyttää erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Linnan suuressa juhlasalissa vietti myös Tanskan IPA-osasto 50-vuotisjuhliensa juhlavastaanottoa. Tanskan IPA oli kutsunut juhlaan muiden Pohjoismaiden sekä Baltian maiden ja Puolan IPA-osastojen presidentit. Suomea edustivat presidentti Jari Liimatta ja taloudenhoitaja Carola Timper-Karhuviita. Allekirjoittanut oli sitten Sancho Panzana mukana. Kansainvälistä hallitusta edusti juuri valittu II varapresidentti Werner Busch. 50- vuotisjuhlat kestivät syyskuuta Juhlavastaanotolla tarjottiin kuplivaa juhlajuomaa sekä monenlaisia smörrebrödejä, pikkusuolaista ja makeaakin suupalaa. Ensimmäisen kuohuvan jälkeen piti Tanskan osaston nykyinen presidentti Michael Boolsen juhlapuheen hyvällä värikkäällä englannilla. Tanskankieli olisi mennyt reippaasti päämme yli Yhtä hyvää englantia puhui myös saksalainen Werner Busch esittäen kansainvälisen hallituksen tervehdyksen juhlivalle osastolle. Sitten luovutettiin ja vastaanotettiin muistolahjoja, vaikka periaatteena nykyään on lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Suomen osasto käytti kultaista keskitietä ja Jari Liimatta luovutti hienon IPA-plaketin rahalahjan kanssa. Sen jälkeen seurasi mieleenpainuva musiikki- ja marssiesitys, jonka esitti noin 30-henkinen vuotiaiden (silmämääräisesti arvioiden sääristä) tyttöjen puhallinorkesteri. Ohjelma ja kuviomarssi oli kuin Haminan tattoossa. Oli erikseen sauva kädessä orkesterinjohtaja ja marssijohtaja. Oli rumpuryhmä, pasuunat ja tuubat, niin, niin, ja korkeat hatut ja pliseeratut vekkihameet. Linnoista puheen ollen kävimme myös tanskalaisten Versaillesin eli Fredensborgin linnan edustalla, mutta sisään emme syystä tai toisesta päässeet. Linnahan on kuningatarperheen kesäkoti. Ehkä hän oli juuri päiväsiestalla, tai salongissa nauttimassa pikkusikaristaan makeita sauhuja, joista ei ole kuulemma luopunut kaikista terveysintoilijoista välittämättä. Yhtä juhlaa olivat tanskalaisten lounaat ja päivälliset. Erityisesti jäi päähän Kööpenhaminan alaosaston tarjoama lounas heidän kerhohuoneistossaan Frederiksbergin IPA-talossa. Silliä tarjottiin aluksi monessa muodossa (ilman perunaa) ja suolan liuottimena oli pulloittain tunnettua Aalborgin akvaviittia tai saksalaistyyppistä omenasnapsia. Olihan tietysti joku pihvikin ja kakkua jälkiruokana kait. Ei pidä luulla, että juhla olisi karannut käsistä, sillä aika oli rajattu noin 1,5 tuntiin ja joka pöydän vanhimpana istui paikallinen seniorijäsen. Sitä paitsi huoneisto oli 3. kerroksessa ja sieltä poistuttiin kapeita portaita käyttäen hyvässä järjestyksessä. Siellä tapasin myös vanhan tuttavan Walter Dam-Larssenin, joka oli Tanskan IPA-presidentti 1990 luvun alkupuolella. Oli kiva tavata hyvässä kunnossa. Sitten meidät vietiin bussilla noin 4 tunniksi Tivoliin tuulettumaan ennen päivällistä. Koko ajan meillä oli majapaikkana Helsingörin 22 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

19 lähellä sijaitseva entinen LO:n koulutuskeskus, joka nykyisin oli ostettu hotelliksi. Sitä kutsuttiin nimellä Konventum. Siellä oli hyvät majoitustilat sekä hyvä ravintola ja salit iltajuhlien pitämiseen. Kaksi herkullista päivällistä siellä syötiin, joista viimeinen oli oikein Gala Dinner. Molempien päivällisten jälkeen tanssittiin, sellaista lukujen hyvärytmistä musiikkia. Näissä tilaisuuksissa pääsi hyvin tapaamaan ja juttelemaan vanhojen tuttavien kanssa, niin kuin olimme odottaneetkin. Erityisesti haluan mainita IPA:n Tanskan osaston puheenjohtajan vuodesta 1984 eteenpäin 90-luvulle. Hän oli Esbjergin kaupungin poliisimestari Lars Rand-Jensen, joka on hyvin karismaattinen henkilö muistuttaen kalastuslaivan kapteenia pitkän partansa ja alati leuassa riippuvan käyrän piippunsa kanssa. Hän oli tullut tutuksi useissa pohjoismaisissa sekä IECkokouksissa, on minua vuoden vanhempi ja hyvässä fyysisessä kunnossa. Toisaalta huomasin retkillä hänen useimmiten kävelevän yksikseen, kun nuori ikäpolvi ei häntä enää niin hyvin tunne. Pääasiassa hänen seuranaan oli hänen puheenjohtajakautensa Tanskan osaston pääsihteeri Jörgen Möller-Jensen, joka oli juhlissa viehättävän vaimonsa Birgithin kanssa. Kyllä heitä oli ilo tavata niin hyvissä voimissa ja hieman muistella menneitäkin. He olivat jo lähempänä 80:tä. Lars Rand-Jensen piti gaalaillassa ex tempore hienon puheen muistellen osastonsa menneitä vaiheita. Yksi kiva ratkaisu pitää vielä mainita. Tulopäivän iltana nautimme päivällistä buffet-pöydästä laivalla, joka seilasi kolme kertaa Ruotsin ja Tanskan väliä, että ennätimme rauhassa ruokailla. Oman lukunsa ansaitsee tanskalaisten isäntiemme vieraanvaraisuus, mitä olimme jo kokemuksesta osanneet odottaakin. Heti tullessamme Tanskaan lentoaseman tullialueelta ulos, näkyi kaiteen takana kaveri kädessään iso kyltti Välkommen Carola & Kauko. Jörgen Krabbe oli meitä sitten autolla kyyditsemässä, milloin emme olleet isossa bussissa. Aina illallisilla hän viehättävän poliisivaimonsa Betinan kanssa oli kutsumassa meitä pöytäänsä iloiseen seuraan. Kivat oli juhlat ja miellyttävät jäivät muistot! VIELÄ NYKYPÄIVÄNÄKIN KAIVATAAN KALMARIN UNIONIA. Vuonna 2009 esitti ruotsalainen historioitsija Gunnar Wetterberg, että Kalmarin Unioni pitäisi palauttaa Pohjoismaihin, kun EU:ssa on niin monia ristipaineita. Pohjolan Unionista tulisi 25 milj. asukkaan liittovaltio ja maailman 10:ksi suurin talousmahti. Olikohan Wetterberg saanut ajatukselleen rohkaisua Suomesta? Wikipedia tietää kertoa, että v Suomessa on esittänyt Kalmarin Unionin palauttamista entinen rikoskomisario ja myöhemmin Lahden apulaispoliisipäällikkö Aimo Ojanen kirjassaan Eilispäivää ei ole. Edelleen hän esitti jopa unionin pääkaupungiksi Maarianhaminaa. Mikähän suhde siinä piilee? kertoja Kauko Karhuviita 72v PS. Lähde: Faktat ja vuosiluvut Wikipedia VUOSIKOKOUSKUTSU Tervetuloa IPA Suomen osaston sääntömääräiseen kokoukseen lauantaina klo Ikaalisten kylpylään. Kokouksessa käsitellään kaikki yhdistyksen sääntöjen 13 :n määräämät asiat. Kokouspaketti, 110 euroa/henkilö, sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa lauantaista sunnuntaihin, juhlaillallisen juomineen sekä aamupalan. Pakettiin kuuluu myös Vesitropiikki saunoineen sekä kuntosalin käyttö. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 32 euroa. Pelkän illalliskortin juhlaillalliselle voi ostaa hintaan 40 euroa/henkilö. Ikaalisten kylpylään on mahdollista saapua jo perjantaina hintaan 81 euroa/henkilö/vrk kahden hengen huoneessa tai 113 euroa/henkilö/vrk yhden hengen huoneessa. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee tehdä mennessä. Lisätietoja tai ************************************************************************************************** VUOSIKOKOUS Rantasipi Ikaalisten Kylpylä REKISTERÖINTILOMAKE Nimi: Puh: Sähköposti: Yövyn: Kahden hlön huoneessa (la-su) Yhden hlön huoneessa (la-su) Kahden hlön huoneessa (pe-su) Yhden hlön huoneessa (pe-su) En yövy, ostan vain illalliskortin (hlön nimi) (hlön nimi) Erikoisruokavalio tms. Lähetä lomake/lomakkeelle kysytyt tiedot Miia Kesolle sähköpostilla: tai postitse osoitteella: Miia Keso, Pirkanmaan poliisilaitos, PL 147, Tampere, mennessä. IPA POLIISIUUTISET 3/

20 TEKSTI: KARI MATTILA Vehendi, Vehendi...Vehendi IPA SUVEPÄEVAD Missä tämä Vehendi sitten on? Vehendin kylä on keski/etelä Virossa Tartun maakunnassa. Juhlapaikka Vehendin motelli on ison Vörstjärven rannalla. Tuo upea motelli on rakennettu pyöröhirsistä v.2008 ja se on Baltian suurin höylähirsitalo. Siinä on 21 kahden hengen huonetta. Löytyy saunaa ja uima-allastakin. Lisäksi on toinen erillinen majoitustila sekä kaksi isoa katettua terassirakennusta. K eväällä sain välikäsien kautta tiedon heinäkuussa järjestettävistä IPA Eestin kesäjuhlista Suvepäevad ja innostuin heti. Jos vaikka tänä vuonna minullakin olisi mahdollisuus lähteä mukaan, nyt kun työvuorotkaan eivät enää haittaisi vapaa-ajan viettoa. Eikä aikaakaan kun sain asiaa koskevan esitteen haltuuni. Olin IPA ystäviltäni kuullut näistä aikaisempien vuosien Suvepäevistä ja kokemukset olivat olleet hienoja. Suvepäevad järjestetään Virossa aina eri paikkakunnilla, joka tuo siihen myös oman haasteensa ja mielenkiintonsa. Suvepäevilla on kullakin oma teemansa, joten vieraiden toivotaan tuovan mukanaan teeman mukaisia asuja ja rekvisiittaa. Tänä vuoden juhlissa teemana oli Wild West. Pienien tiedustelujen jälkeen kuulin, että ainakin Rostedtit Kaarinasta, Kauko jr. ja Laakson Seppo ainakin olivat menossa Suvepäeville ties monettako kertaa. Seppo ja Kauko ystävällisesti hyväksyivät, että voisin majoittua heidän kanssaan perillä samaan tubaan. Niin sitten tehtiin huone- ja osallistumisvaraukset ja Seppo hoiti lisäksi porukkamme laivaliput ym. Perjantai aamuna Kauko ja Seppo saapuivat sovitusti kotiini Lauttasaareen ja sieltä jatkettiin Sepon autolla kohti Hgin länsi sadamaa.. Ruoholahdesta poimimme kyytiimme vielä Marjo Sorsan ja niin oli autossa nyt kolme cowboyta ja yksi cowlady. Laivamatkan jälkeen jatkoimme kohti etelää ja vajaaaan parin tunnin jälkeen saavuimme Vehendin motellille, jonka pihalle eri maiden vieraat pystyttelivät telttojaan. Rekisteröitymisen yhteydessä paikallinen pikku hiawatka intiaanityttö kertoi juhlien ohjelmasta ja laittoi kullekin ranteeseen sattumanvaraisesti joko punaisen, vihreän, sinisen tai keltaisen rannekkeen.. Tuon rannekkeen värin merkitys selvisi vasta seuraavana päivänä. Majoittumisen jälkeen tulopäivä perjantai kuluikin alueeseen ja ipalaisiin tutustuen. Kukin oli pukeutunut jos minkäkinlaiseen Villin Lännen asuun. Oli paljon intiaaneja, sheriffejä, karjapaimenia ja kaikki sulassa sovussa. Päivän lopuksi oli vielä suuressa terassikatoksessa elävää musiikkia ja tanssia. Lauantaina aamiaisen jälkeen Wild Westiläiset kokoontuivat juhlien avaamistilaisuuteen ja IPAlipun nostoon. Samalla kuulimme osallistujista tilastotietoa. Suomalaisia oli 25, puolalaisia 23, 2 latviasta ja n. 120 virolaista. Sitten alkoi ohjelma. Samanvärisen rannekkeen omaavat kokoontuivat yhteen ja valitsivat oman 8n henkisen joukkueensa, joka kisaili isäntien laatimissa hauskoissa peleissä ja kilpailuissa. Näitä olivat mm. naulojen lyöminen puun sisään vasaran iskulla, hevosenkenkien tarkkuusheittoa, vuotavilla astioilla veden kuljetusta pään päällä, jousiammuntaa, paloletkujen letitysta ja lentopalloa. Kisojen väliajalla nautittiin porukalla lounas ja taas jatkettiin kisaamista. Pienille lapsillekin oli omia leikkejä ja pelejä. Illallisen jälkeen juhlat jatkuivat Wild West partylla, jossa kuulimme päivän kisojen tulokset ja voittajat. Joissakin yksilölajeissa palkittin parhaimmat suoritukset. Suvepäevien parhaimmasta tai näyttävimmästä Wild West asusta palkittiin presidenttimme Jari L. Hienoa.! Elävän musiikin ja tanssin myötä ilta jatkui pikkutunneille saakka. Sunnuntaina aamiaisen jälkeen oli edessä Suvepäivien päättäminen ja lipun lasku. Ennen kotimatkan alkua oli aika vaihtaa tietoja ja suveniirejä uusien ja vanhojen ipaystävien kanssa. Summa summarum. Tapahtuma oli tosi mukava ja suomalaiselle lähes ilmainen. Kahden yön majoitus aamiaisineen, lounainen ja illallisineen maksoi huikeat 17 Euroa.!!! On harmi, ettei vastaavaa tilaisuutta voi järjestää täällä Suomessa lähinnä korkeiden kustannusten takia. Myöskin tuo juhlan vaihtuva teema on hyvä idea. Kun porukat pukeutuvat teeman mukaisesti, niin se tuo lisää yhteenkuuluvaisuutta ja samanarvoisuutta ja iloa eri kansallisuuksien kesken. 24 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 3/2015 KESÄTEATTERI KIINNOSTI Kuopion Uudessa Kesäteatterissa Rauhalahdessa esitettiin kuluneena kesänä täysille katsomoille musikaalia Solistina Olavi Virta.

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Women MX Camp Joutsa 9-10.6.2007

Women MX Camp Joutsa 9-10.6.2007 Moi! Olen Emma ja olen 10 v. Olen ajanut motocrossia noin 3 ja puoli vuotta ja tämänhetkinen pyöräni on KTM 85cc SX. Ajan Botnia Dirt Riders (BDR) seurassa Vaasassa. Olen osallistunut Women MX Camp: iin,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sataman turva-asiat Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Safety vs. Security turvallisuus turva ISPS Taustaa

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut, Palaute

Kuntaneuvottelut, Palaute Kuntaneuvottelut, Palaute 1. Oletko? VSSHP:n viranhaltija 0 1 2 3 Kuntien edustaja Muu, 2. Kutsu 0 1 2 3 3. Kokoustilat, Haartmanin, Learning cafe-tilat 0 1 2 3. Aikataulussa pysyminen 0 1 2 3 . Ajan riittävyys

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot