Poliisiuutiset. Teema: Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! IPA Suomen osasto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliisiuutiset. Teema: Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! IPA Suomen osasto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen"

Transkriptio

1 Sisäministerin ja poliisiylijohtajan joulutervehdys s.6 Kansainvälinen nuorisotapaaminen Tsekeissä s.16 IPA Maailmankongressi Eilatissa s.19 IPA 3 International Police Association Suomen Osasto Section Finland Poliisiuutiset 2012 IPA Suomen osasto toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! > Ajokorttiuudistus Teema: & Ympäristörikokset

2 Sisällys copyright Pääkirjoitus Päätoimittajalta 6 Sisäministerin ja poliisiylijohtajan joulutervehdys Kiitos hyvistä tuloksista 7 Presidentin palsta Arvoisat IPA Suomen jäsenet 8 Teema: Ajokorttiuudistus Uusi ajokorttilaki 10 Teema: Ympäristörikokset Ympäristörikokset poliisin haasteena 13 Mitä kuuluu IPA Suomen osaston kunniapuheenjohtajalle? 16 Kansainvälinen nuorisotapaaminen Tsekeissä 18 NBM IPA Maailmankongressi Eilatissa Vartijana Itämeren portilla 23 Vuosikokouskutsu 24 Vehendi, Vehendi...Vehendi IPA Suvepäevad Etelä-Hämeen Poliisiyhdistys Irlannissa 28 IPA:n kansainvälinen kirjoituskilpailu Saksan Bundes Polizein päällystökurssivieraita Helsingissä 29 IPA-Kalenteri IPA-Program 30 Kokouskutsu IPA Metso 30 Lähde IPA:n kurssikeskukseen Gimborniin > Teema: Ajokorttiuudistus s.8 Suomen ajokorttilainsäädäntö muuttuu lakitasoiseksi kokonaisuudessaan Muutoksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY. Muutosta vauhdittaa myös säännöstön hajanaisuus ja vaikeaselkoisuus. Tällä hetkellä ajokortti- säädökset löytyvät pääosin asetustasoisista säädöksistä, kuten ajokorttiasetuksesta. Sen soveltamista on täydennetty liikenneministeriön päätöksellä. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä määrittelee ajokorttivaatimuksen tietyissä henkilökuljetuksissa traktorin perävaunulla. Osa säädöksistä on myös tieliikennelaissa. Ympäristörikokset s.10 Yleisessä keskustelussa esiin tulevia teemoja ovat viime aikoina olleet vahvasti tietoturvallisuus, lisääntynyt ja raaistunut väkivalta, rahoitus ja tuotantojärjestelmien riskit, mutta erityisesti myös luonnonkatastrofit ja ympäristökysymykset Miksi et lähtisi Lappiin? Kannenkuva: Markku Hotti Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa Teema: Huumausaineet ja muut päihteet IPA POLIISIUUTISET 3/2012 3

3 Pääkirjoitus Julkaisija kuva: Markku Hotti International Police Association Suomen osasto ry PL 240, Helsinki Päätoimittaja Kauko Kuismin matkapuhelin: Jäsenyysasiat Taloudenhoitaja Carola Timber-Karhuviita IPA-majan varaukset Beerit Hotti Lautiosaarentie 48 FI Lautiosaari GSM Kotisivut Webmaster : Jaana Sola Kustantaja & Ilmoitusmyynti Taitto Printmix Oy Sulkapolku 3, Helsinki puh Mika Trogen puh Painopaikka Hannun Tasapaino Oy Espoo IPA Suomen osasto ry Presidentti Jari Liimatta I varapuheenjohtaja Bengt Lagerroos Kulttuurivaliokunta II varapuheenjohtaja Kauko Kuismin Sosiaalinvaliokunta III varapuheenjohtaja Esko Autio Ammatillinen valiokunta Pääsihteeri Miia Keso TEKSTI: KAUKO KUISMIN Päätoimittajalta T ämän lehden sisältöön koottu aineisto käsitykseni mukaan hyvin kuvaa IPA -toiminnan ulottuvuuksia. Lehdessä on juttuja kesäpäivistä, nuorisotapaamisesta, ystävien tapaamisista, kuulumisista, merkkivuosijuhlista ja hallinnon kokouksista. Ammatilliseksi teemaksi tähän lehteen muotoutuivat ajokorttiuudistus ja ympäristörikostutkinta. Ympäristöasiat ovat kuluneen syksyn aikana olleet erityisesti kainuulaisen kaivoksen kipsisakkavuodon takia runsaasti julkisuudessa. Tämän johdosta Jorma Niemen ja Tomi Lehtisen artikkeli tässä lehdessä on varsin ajankohtainen. Ympäristöoikeuteen liittyvän koulutukseni ja kokemukseni perusteella uskaltaudun toteamaan, että pahimman kuohuntavaiheen ja suurimman mediamylläkän jälkeen keskusteluissa esillä olleiden skenaarioiden mittasuhteet usein asettuvat uomiinsa - elinkeinotoiminnan ja luontoarvojen välinen jyrkkä vastakkainasettelu vähin erin lievenee. Useasti lienee niin, että elinkeinotoiminnan mainekustannukset ja yleiset henkiset seuraamukset ovat voimakkain jälkikäteinen vaikutus virheistä oppimisen ohella. Onnettomuusja esitutkintaviranomaisten joka tapauksessa tulee pitäytyä ammatillisesti tosiasioiden ja tapahtumien kulkujen selvittämisessä. Heidän tavoitteensa on selkeä: prosessuaalisen totuuden selvittäminen. Ympäristöasioista on helppo siirtyä ympäristön asioihin. Koleaa ja sateista kesää on seurannut ennätyksellisen sateinen syksy. Sääasioista keskusteleminen ei yleensä jätä ketään kylmäksi, mutta toisaalta ainakin lomasäitä käsittelevien kahvipöytäkeskustelujen yhteydessä kylmästä säästä puhuminen voi saada jotkut lämpimiksi. Tätä kirjoitettaessa odotukset Antinpäivän myrskyn seurauksien kartoittamiseen ovat vielä ennustusteiden varassa - kylmä ja viimainen itätuuli lennättää satavan lumen sananmukaisesti vaakasuoraan ja nostattaa Suomenlahdelle kymmenenkin metrin korkuisia aaltoja. Märkä, routimaton maa antaa puut juurineen myrskytuulten riepoteltaviksi. Kaikinpuolinen varautuminen on erityisen tärkeää. Vilkaisu kalenteriin: pian on joulukuu ja synkimmän kaamoksen aika käsillä! Toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! Kauko Kuismin IPA POLIISIUUTISET 3/2012 5

4 Kiitos hyvistä tuloksista Sisäministerin ja poliisiylijohtajan joulutervehdys P oliisin työn tuloksia ei voi suoraan verrata eri maiden kesken, mutta monien mittareiden perusteella Suomen poliisi on maailman parhaiden joukossa. Rikosten selvitystaso on kansainvälisesti erittäin korkealla tasolla. Toimintavalmiusaikamme on parantunut harvaan asutussa maassa entisestään. Onnistumisemme perustuu toimivaan yhteiskuntajärjestykseen, aktiivisiin asukkaisiin sekä luotettavaan turvallisuuden ammattilaiseen, poliisiin. Tästä hyvästä tuloksesta meidän kaikkien - nykyisten ja entisten työntekijöiden sekä läheisten sidosryhmien - on syytä olla ylpeitä. Tulevaisuuden uhkana väijyy kuitenkin toisenlainen todellisuus: lisääntynyt väkivalta sekä nuorten heikko kiinnittyminen yhteiskuntaan. Lapset ja nuoret ovat yhä useammin joutuneet väkivaltarikoksen kohteeksi ja osa nuorista syrjäytyy jo varsin varhaisessa vaiheessa yhteiskunnasta. Näin joulun alla on hyvä miettiä, mitä voisimme tehdä syrjäytymisvaarassa olevien hyväksi. Syrjäytymisen kovassa ytimessä on jo kymmeniä tuhansia nuoria. He eivät ole rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi, eikä heitä näy missään tilastoissa. Poliisissakin meidän olisi löydettävä uusia keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn ja kanssakäymiseen nuorten kanssa. Se edellyttää, että meillä on nuorten luottamus ja toimiva keskusteluyhteys. Onnistuneesta yhteydenpidosta nuoriin on onneksi erinomaisia viitteitä. Yksi on vastikään valmistunut nuorisobarometri, jonka mukaan poliisi on myös nuorten mielestä luotettavin instituutio Suomessa. Poliisiin luottaa 94 prosenttia vastaajista. Niiden määrä, jotka luottavat paljon, on noussut kuudessa vuodessa kymmenellä -prosenttiyksiköllä. Harppaus on huikea. Olemme oikealla tiellä. Oikeaa tietä on etsitty myös hallinnon sisällä. Poliisiuudistus käynnistyi kiivaan julkisen keskustelun saattelemana. Tärkeät päätökset saatiin kuitenkin tehtyä niin, että uudistus on tehtävissä aikataulussaan. Uudistuksen taustalla on poliisin vaikea taloudellinen tilanne. Hallitus ratkaisi asian siten, että puolet poliisitoiminnan rahoitusvajeesta katetaan määrärahakorotuksella, toinen puoli rakenteellisilla uudistuksilla eli Pora III -hankkeella. Pora-uudistus ei lähtökohtaisesti muuta poliisin operatiivista toimintaa. Uudistaminen tapahtuu hallintorakenteita keventämällä. Hallintoa, johtoa ja tukipalveluita tehostetaan ja näin säästetään resursseja varsinaiseen poliisityöhön. Tavoitteena on, että toiminnan taso pysyy nykyisellä hyvällä tasolla talouden tiukkuudesta huolimatta. Luomme paremmat edellytykset näkyvälle ja hajautetulle poliisitoiminnalle, jonka kulmakivenä on nopea toimintavalmiusaika. Samaan aikaan tehostamme toimintaamme monilla muilla keinoilla. Esimerkiksi asiointipalveluita siirretään verkkoon, poliisiautosta kehitetään liikkuvaa toimistoa ja käyttöön otetaan useita uusia tietojärjestelmiä. Säästämme seinissä ja panostamme palveluihin. Tilanne ei ole työntekijöille helppo. Pora-uudistus tuo paljon toimenpiteitä, isoja ja pieniä, mutta kaikki tärkeitä. Tämä vaatii työntekijöiltä venymiskykyä ja kykyä nähdä uudistusvaiheen yli tilanteeseen, jossa toiminta on taas tasaantunut. Muutokset kuormittavat meitä kaikkia. Siksi on tärkeää, että pidämme huolta itsestämme. Jouluna on aikaa rauhoittua, kerätä voimia ja viettää aikaa läheisten kanssa. Haluamme toivottaa teille kaikille rauhallista joulua ja erinomaista uutta vuotta. Päivi Räsänen sisäministeri Mikko Paatero poliisiylijohtaja 6 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

5 TEKSTI: JARI LIIMATTA Presidentin palsta Arvoisat IPA Suomen Osaston jäsenet M enneen syksyn tuulet ovat takanapäin ja vuosi 2012 on kääntymässä kohti loppupuoltaan. Osassa valtakuntaa on luntakin jo saatu kohtuullinen määrä. Meillä Karjalassa sateli viimeyönä pakkaslunta mukavat 10 senttiä, joten pihamaat loistavat kirkkaan valkoisina. Saa nähdä onko jo kyseessä se niin sanottu pysyvä lumi vai vieläkö lauha loppusyksy jatkaa taivaltaan. Todennäköisen varmaa kuitenkin on, että lunta saadaan lisää ympäri valtakuntaa vielä useaan otteeseen. Uutisia lukiessani on päällimmäisenä USA:ssa jälleen kerran riehunut hirmumyrsky, joka riepotteli mennen tullen mm. New Yorkin suurkaupunkia ja sen ympäristöä. Noita kuvia katsellessa voi vain todeta minkälaiset voimat tuolla luonnossa piileekään. Siinä pieni ihminen on varsin pikkutekijä! On hienoa asua täällä Suomessa! International Police Association sai syyskuussa uuden kansainvälisen presidentin, kun sveitsiläinen Pierre-Martin Moulin valittiin tiukassa äänestyksessä luotsaamaan järjestöämme seuraavan kolmivuotiskauden. Pierre-Martinhan on toki tuttu meille jo pidemmältä ajalta, koska hän on toiminut aikaisemmin järjestömme kansainvälisenä rahastonhoitajana yhdeksän vuotta. Suomen Osaston puolesta toivotamme hänelle aktiivista ja menestyksellistä toimikautta. Israelin Eilatissa pidetyssä maailmankongressissa kansainvälinen hallitus uusiutui muutoinkin kohtuullisen paljon, joten siinä mielessä järjestössämme puhaltavat uudet tuulet! Eilatin kokouksen yhteydessä järjestetyllä kongressiviikolla oli mukana kaikkiaan kymmenkunta suomalaista. Saimme nauttia kansainvälisen IPA- hengen ohessa mahtavan lämpimästä lomasäästä lämpötilan hätyytellessä koko viikon lähes + 40 astetta. Israelin osasto onnistui kokousjärjestelyissään ja oheisohjelmassaan mukavasti, kiitos heille siitä! Oikein lämmin kiitos vielä kerran, kaikille mukana olleille suomalaisille ipalaisille! Kansainvälisellä rintamalla on vuoden toisella puoliskolla ollut varsin vilkasta. Perinteinen kansainvälinen nuorisotapaaminen pidettiin Tšekissä, jonne oli kokoontunut viitisenkymmentä nuorta 23 eri maasta. Tälläkin kertaa meiltä oli osallistuja mukana ohjelmassa, jolle oli annettu seuraavanlainen teema; Where The History Has Come Through! Vuoden 2013 nuorisotapaaminen järjestetään Sveitsissä. Toivon, että tähänkin tapahtumaan saadaan kaksi osallistujaa yhdistyksemme jäsenten lapsista tai lapsenlapsista. Osallistujanhan tulee olla tapaamisen aikana 15 vuotta täyttänyt, mutta alle 18-vuotias. Rohkeasti mukaan! Nyt on aika tehdä varauksia omalle, hienolle IPA- Majallemme Ylläksen Äkäslompolossa, koskien ensivuoden hiihtosesonkia ja muutoinkin koko tulevaa kautta. Majaisänniltä saamani tiedon mukaan majalla on vielä tilaa varsinkin viikoille 8-10, joten rohkeasti varaamaan niin uudet kuin vanhat majankävijät. Edellisestä lehdestämme saimme lukea remontti- ja siivousryhmän aktiivisesta toiminnasta majamme viihtyvyyden eteen. Kiitos kovasti heille siitä! Sen lisäksi majalle on hankittu meidän kaikkien turvallisuudeksi uusi hälytysjärjestelmä sekä hankittu uusia käyttövälineitä mm. huoneisiin. Uskon, että Sinun lomallasi on kaikki mahdollisuudet onnistua hienosti Lapin jyhkeissä maisemissa omalla IPAmajallamme! Alaosastoissa on järjestetty erilaisia IPA- tapahtumia pitkin syksyä. Alaosastojen johtoelimet ovat tärkeässä asemessa siinä, että jäsenistöllämme on vuoden mittaan mahdollisuus osallistua erilaisiin juuri alaosastojen jäseniä kiinnostaviin tapahtumiin. Toivon, että kukin alaosasto jaksai- si myös jatkossa panostaa aktiiviseen toimintaan omalla alueellaan. Tällä on suuri merkitys niin entisten jäsenten jäsenenä pysymisessä sekä uusien jäsenten mukaan saamisessa. Meillä on runsaasti potentiaalista henkilöstöä, joka ei vielä ole löytänyt ipalaisiksi, mutta uskon, että aktiivisella tiedottamisella ja kohtuullisella erilaisia toimintoja sisältävällä ohjelmalla yhä useampi kiinnostuu ja liittyy jäseneksi! Ainakaan pienestä 20 euron jäsenmaksusta se ei voine olla kiinni! Yhdistyksen puheenjohtajana haluan lämpimästi kiittää kaikkia jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme menneestä vuodesta ja samalla toivotan meille kaikille oikein Lämmintä ja Rauhaisaa Joulun Aikaa sekä Onnellista tulevaa vuotta Servo Per Amikeco! Jari Liimatta Presidentti IPA Suomen Osasto ry IPA POLIISIUUTISET 3/2012 7

6 > TEEMA: Ajokorttiuudistus UUSI AJOKORTTI- LAKI Ajokorttilaki kokonaisuudessaan voimaan /2012 IPA POLIISIUUTISET

7 TEKSTI: Matti Heinänen Kirjoittaja on Jyväskylän pääpoliisiasemalla ajo-oikeusasioita käsittelevä ylikonstaapeli KUVA: MARJA LAHTINEN S uomen ajokorttilainsäädäntö muuttuu lakitasoiseksi kokonaisuudessaan Muu-toksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY. Muutosta vauhdittaa myös säännöstön hajanaisuus ja vaikeaselkoisuus. Tällä hetkellä ajokorttisäädökset löytyvät pääosin asetustasoisista säädöksistä, kuten ajokorttiasetuksesta. Sen soveltamista on täydennetty liikenneministeriön päätöksellä. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä määrittelee ajokorttivaatimuksen tietyissä henkilökuljetuksissa traktorin perävaunulla. Osa säädöksistä on myös tieliikennelaissa. Säädökset eivät vastaa kaikilta osin enää tätä päivää. Nykyisin opetuslupaopetuksessa edellytetään hakijalta ja opetettavalta saman perheen jäsenyyttä. Tämä vaatimus poistuu ja ope-tuksen toteuttamiseen tulee myös muutoksia. Ennen ajo-opetuksen aloittamista opetusluvan haltijan on yhdessä oppilaan kanssa osallistuttava autokoulussa annettavaan opetuslupa-opetusta tukevaan opetukseen. Onnettomuusriski kuljettajauran alussa asettaa vaatimuksia ajo-opetuksen kehittämiselle. Lisäksi mopojen ja kevyiden nelipyörien lisääntyminen näkyy myös onnettomuustilastoissa. Perustuslakimmekin edellyttää, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää laintasoisilla säädöksillä. Muutoksilla on selkeytetty monelta osin myös tulkintoja, jotka eivät aina ole olleet yhteneväi-siä koko valtakunnassa. Muutoksista Tulevaisuudessa varsinainen ajokortti on mahdollista saada nykyisen puolentoista vuoden sijasta jo vuoden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin alkamisesta. Lyhytaikaisen ajokortin anka-rampi rikkomusseuranta kestää kuitenkin kahden vuoden ajan lyhytaikaisen ajokortin myön-tämisestä. Entisen jatko-opetuksen tilalle tulee nyt harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Harjoitteluvaiheen opetuksen määrä on tunti teoriaopetusta ja kaksi tuntia ajo-opetusta. Tämä on tarkoitettu saatavaksi melko pian lyhytaikaisen ajokortin saamisen jälkeen. Syventävän vaiheen opetuksen määrä vastaa sisällöltään nykyistä jatko-opetusta. Sen voi suorittaa jatkossa jo 3 kk kuluttua ajokortin saannista, entisen 6 kk sijasta. Uusi opetus lisää ajo-opetuksen määrää neljällä ajotunnilla, teoriaopetuksen määrän pysyessä samana. Ajokortin haltijoiden terveydentilan seuranta keskitetään jatkossa ajokortin uudistamisen yhteyteen. Nykyisestä 45 vuoden iässä tapahtuvasta näkökyvyn tarkastuksesta luovutaan. Ryhmään 2 kuuluvan ajokortin haltijan on ajokorttia uudistettaessa liitettävä hakemukseensa lääkärinlausunto, mikäli hän on täyttänyt 45 vuotta. Tähän ryhmään kuuluvat ajoneuvoluokat C1:stä raskaimpiin luokkiin, pitäen sisällään kuorma- ja linja-autot perävaunuineen. Näitä pienempien ajoneuvoluokkien, eli ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa lääkärinlausunto on esitettävä 70 vuoden iässä tapahtuvasta uudistamisesta lukien. Tämä lisää tarvetta kul-jettajan terveydentilan toteamiseen poliisin suorittamassa kenttävalvonnassa. Samoin lääkä-reiltä edellytetään aktiivisempaa ilmoittamista poliisille ajokykynsä menettäneistä kuljettajista. Ajokorteista tulee määräaikaisia. Ryhmän 1 ajokortit ovat voimassa 15 vuotta ja ryhmän 2 ajokortit 5 vuotta. Ennen saadut ajokortit ovat voimassa 70 ikävuoteen saakka, mutta kuitenkin enintään 20 vuotta lain voimaantulosta, eli saakka. Käyttöön uusia ajokorttiluokkia Käyttöön tulee myös uusia ajokorttiluokkia. LTluokka koskee liikennetraktoria, jonka ikävaatimuksena on 18 vuoden ikä. Tällä ajokortilla ei saa ajaa muita ajoneuvoja, kuin liikennetrak-toria, ei edes mopoa. A2-luokalla korvataan nykyinen kahden vuoden rajoitettu A-luokan moottoripyöräkortti, joka oikeuttaa 10 kw tehokkaamman 35 kw:n moottoripyörän kuljettamiseen. Rajoittamattoman moottoripyöräkortin voi jatkossa hankkia 24 vuotta täyttänyt ensimmäisenä moottoripyörä-korttinaan. Suuremman A-luokan kortin voi hankkia myös kokemuksen ja koulutuksen kautta. Silloin luokkien korotukseen vaaditaan, että korotettava ajokortti on ollut voimassa 2 vuoden ajan. Lisäksi edellytetään 7 tuntia lisäopetusta, joka pitää sisällään 2 teoriatuntia ja 5 ajotuntia. Ajotunneista 4 on oltava ajo-opetusta liikenteessä. Mopokortti korvataan AM- luo-kalla. Se oikeuttaa joko 2- ja 3-pyöräisen mopon, tai kevyen nelipyörän kuljettamiseen. Rat-kaisevaa on, millä ajoneuvolla kuljettajantutkinto on suoritettu. B-luokan yhdistelmiin tulee myös muutoksia. B- ja BE-luokan väliin tulee B-luokka merkinnällä 96. Tämä suoritetaan erillisellä ajokokeella. Kyseinen luokka oikeuttaa kuljettamaan yhdistelmää, jossa B-luokan vetoautoon saadaan kytkeä yli 750 kg perävaunu, jolloin yhdistelmän rekisteriin merkitty kokonaismassa saa olla enintään 4250 kg. Tämä eroaa B-luokasta siten, että B-kortilla yhdistelmän kokonaismassa kyseisessä tapauksessa saa olla enintään 3500 kg. Raskaiden ajokorttiluokkien muutokset Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien ja linja-autojen kuljettajilta poistui 70 vuoden yläikäraja helmikuussa He saavat ajaa kyseisiä yhdistelmäajoneuvoja tyhjänä ja linja-autoja ilman matkustajia. Mikäli he esittävät ajokorttia myönnettäessä poliisille geriatriaan perehtyneen lääkärin puoltavan lausunnon, he saavat kuljettaa kyseisiä ajoneuvoja kuormattuna. Tämä väliaikaiseksi tarkoitettu menettely poistuu ja sen jälkeen kyseinen oikeus saadaan esittämällä laajennettu lääkärinlausunto. Tämä korvaa geriatriaan perehtyneen lääkärin lausunnon. Lausunnossa lääkäri ottaa huomioon ikääntymisen tuomat muutokset, kuten erilaisten sairauksien yhteisvaikutukset ja lääkkeiden käytön, sekä ikääntymisen myötä tulevat muut muutokset. Tämä edellyttää lääkäreiden perehtymistä asiaan ja myös heille annettavaa ohjeistusta. Tällä tavoin hankittuun ajokorttiin ei tule rajoitusta, joten se antaa oikeuden kuljettaa raskaissa ajoneuvoissa kuormaa sekä matkustajia. Valvonta on ammattilaisten työtä Kuten on nähtävissä, jatkossa tämäkin valvonta edellyttää poliisilta lisääntyvää ammattitaidon hallintaa. Tämä ei kaikilta osin ole nähtävissä valtiovallan tahtotilasta kohdentaa resursseja liikennevalvontatyöhön. Tämäkin lainsäädäntömuutos on oiva esimerkki ammattitaitoa vaativasta henkilöstöstä. Näitä tehtäviä ei hoideta ammattitaitoisesti toisarvoisina tehtävinä. Lain siirtymäsäännökset pitävät siitä huolen vielä pitkälle tulevaisuuteen. Toivottavasti silloin on myös valvojia. IPA POLIISIUUTISET 3/2012 9

8 > TEEMA: Ympäristörikokset YMPÄRISTÖRIKOKSET POLIISIN HAASTEENA TEOT AMMATTIMAISTUMASSA Rikokset monimuotoisia ja tekotavat ovat yhä suunnitelmallisempia Y leisessä keskustelussa esiin tulevia teemoja ovat viime aikoina olleet vahvasti tietoturvallisuus, lisääntynyt ja raaistunut väkivalta, rahoitus ja tuotantojärjestelmien riskit, mutta erityisesti myös luonnonkatastrofit ja ympäristökysymykset. Uusimpien selvitysten ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan ympäristörikollisuudesta on nykykehityksen jatkuessa tulossa Suomessa yhä enemmän järjestäytynyttä ja ammattimaista kansainvälisiä trendejä seuraten. Vuonna 2010 ilmestyneen Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän raportin mukaan esimerkiksi suurten kaupunkien rakennusurakoinnissa toimii jo rikollisryhmiä, jotka hyödyntävät toimiessaan määräysvallassaan olevia yrityksiä. Säästösyistä ja taloudellisen voiton tavoitteluun pyrkiessään nämä yritykset ovat muun muassa dumpanneet purkujätteitä luontoon. Ympäristöön kohdistuvan rikollisuuden muuttuessa entistä ammattimaisempaan ja järjestäytyneen rikollisuuden suuntaan tulee jatkuvasti myös uusia meille aiemmin tuntemattomia tekomuotoja ilmi. Kehitys huolestuttaa ja herättää aiheellisia kysymyksiä. Miksi uhanalaiset lajit ja kasvit vähenevät? Miksi tapahtuu uhanalaisten kasvien ja lajien sekä radioaktiivisten aineiden salakuljetuksia? Muita ilmiöitä meillä ja EU-alueella ovat muun muassa riistan salakaadot, laittomat hakkuut ja kaatopaikat, alusten öljypäästöt merillä kalakuolemineen, pilaantuneet maa-alueet kemikaalipäästöjen seurauksena, teollisuuden lupaehtoepäselvyydet ja lupaehtojen rikkomistapaukset ja niin edelleen. Ympäristörikoksella aiheutetaan elinympäristön tai luonnon vahingoittamista ja pilaamista. Pilaamisrikoksista tavallisimpiin kuuluvat juuri laittomat kaatopaikat ja vesien tai ilman pilaaminen. Luontoon kohdistuvista rikoksista tavallisimpia ovat rauhoitettujen kasvien ja eläinten salakuljettaminen ja hävittäminen sekä pesien tuhoaminen. Rikostutkijoiden työllä yleisön täysi tuki Media otsikoi viime kesäkuussa terävästi Pohjois- Suomessa paljastuneen linnunmunien salakuljetukseen liittyneen luonnonsuojelurikoksen paljastumisen yhteydessä: ympäristörikostutkinta on vielä lapsenkengissä. Luonnonsuojelujärjestön edustaja piti julkaistussa uutisessa Suomessa ympäristörikoksissa kiinnijäämisen riskiä melko pienenä. Euroopassa arvioitiin erillisten ympäristöpoliisien ansiosta voitavan luonnonsuojelurikoksiin puuttua tehokkaammin ja otettiin kantaa siihen että Suomessa ei ole vielä ympäristöpo- 10 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

9 poikkeuksellinen ympäristöön kohdistustunut rikoskokonaisuus on ollut A.Lokapojat Oy:n tapaus. liisia kuten esimerkiksi Hollannissa ja Italiassa. Hollannissa todettiin olevan jopa noin 600 ja Italiassa lähes tuhat ympäristörikoksiin erikoistunutta tutkijaa. Ympäristö- ja luonnonvararikosten kriminalisointia ei pidetty tarpeeksi ankarana (YLE ). Ympäristö- ja luonnonvararikoksella aiheutettujen vahinkojen aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat usein suuria ja rikoksella saatu hyöty mittavaa, ja vahingot voivat olla jopa kohtalokkaita elinympäristön ja luonnon ennalleen saattamisessa. Klassinen esimerkki on pohjavesialueen saastuminen käyttökelvottomaksi hävittämällä laittomasti öljyperäisiä jätteitä maaperään. Tällainen teko vaikuttaisi suoranaisesti kymmenien tuhansien, ellei peräti satojen tuhansien kotitalouksien arkeen hyvinkin pitkäksi aikaa. Luontoon päässeiden haitallisten aineiden aiheuttamia terveydellisiä haittoja ja muutoksia ekosysteemiin on erittäin hankalaa arvioida pitkällä aikavälillä. Ympäristön ja luonnon suojaamisen merkitys oikeushyvänä onkin kiistaton ja rikosten selvittämiseen on poliisin henkilöstön helppo motivoitua ja sitoutua. Rikostutkijoiden ponnistelulla paikallispoliisissa, alueellisissa yksiköissä, keskusrikospoliisissa on merkitystä ja tulokset ovat parhaimmillaan vaikutuksiltaan moniulotteisia. Luonnon varoihin kohdistuvien rikosten osalta kansalaisten tuki poliisille ja muille ympäristön eteen työtään tekeville viranomaisille on erityisen väkevä. Poliisin ympäristötutkinnan järjestelyt Suomessa Yritystoiminnassa tapahtuvaa ympäristörikollisuutta tutkitaan tällä hetkellä pääosin poliisilaitosten alueellisissa talousrikosyksiköissä. Keskusrikospoliisissa valtakunnallisten ja laajojen ympäristö- ja luonnonvararikosten tutkinta on keskittynyt myös talousrikosyksiköihin. Paikallispoliisissa tutkittavat ympäristö- ja luonnonvararikokset voidaan katsoa olevan yleensä pienimuotoisempia tapauksia kuten roskaamisjutut, joissa elinympäristöön ja luontoon jätetään kuitenkin purku- ja muita jätteitä. Maastoon hylätään ajoittain tavaraa, jonka kierrätys olisi kuluttajalle ilmaista, kuten autonrenkaita ja kodinkoneita, tällöin kyse on usein myös osin välinpitämättömyydestä ja viitsimättömyydestä. Yksittäisinäkin tapauksina paikallispoliisissa tutkittavat ympäristörikokset voivat olla saatavan rikoshyödyn sekä aiheutetun elinympäristön ja luonnon pilaantumisen osalta merkittäviä: esimerkkinä yksittäisen yrityksen aiheuttama öljypäästö vesistöön. Yksin emme onnistu viranomaiset yhteistyössä Rikostutkinnan vaikuttavuuden ja tulosten kannalta on hyvin merkittävää aktiivinen ja tiivis yhteistyö esitutkinnan aikana eri viranomaistahojen kesken. Kaikkien osapuolten erityistä osaamista toimialueeseensa liittyen siis tarvitaan. Valvontaviranomaisella on velvollisuus tehdä ilmoitus havaitsemistaan em. lakien vastaisista teoista tai laiminlyönneistä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten (Ympäristönsuojelulaki 116, Jätelaki 147 ). Poliisi tutkii, syyttäjä syyttää ja tuomioistuin ratkaisee, onko rikos tapahtunut. Viime vuosina on käyty keskusteluita valvontaviranomaisten ilmoitusvelvollisuuden madaltamisesta ja aikaistamisesta, jotta poliisi voi aloittaa tutkinnan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esimerkiksi poliisilain tiedonhankintakeinojen käyttämisellä. Lehdistössä on ollut kannanottoja ympäristövalvontaviranomaisten riittävyydestä kunnallisella ja alueellisella tasolla (Savon Sanomat ). Ympäristöviranomaisten resurssien riittävyydestä on oltu huolissaan myös poliittisella tasolla (Kirjallinen kysymys 573/2008 ). Lähivuosien trendinä näyttäisi valitettavasti olevan ympäristöviranomaisten resurssien väheneminen entisestään. Tällä kehityksellä on todennäköiset kielteiset vaikutukset muun muassa piilorikollisuuden esille saamisessa ja ennaltaehkäisemisessä, sillä tiukan priorisoinnin seurauksena kenttä- ja valvontakäynnit oletettavasti vähenevät. On mahdollisena vaarana viranomaisten etääntyminen muun muassa ympäristöluvallisten yritysalojen arjesta kauemmaksi byrokraattisen asiakirjavaihdon taakse. Ympäristölakien valvonta kuuluu osaltaan poliisille. On otettukin kantaa että poliisin ympäristötutkintaa hoitavilla pitäisi olla nykyistä selkeästi enemmän resursseja ja aikaa työskennellä yhdessä kunnallisten ja alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa omassa toimivaltaisessa roolissamme (Keskisuomalainen ) Ympäristörikostapaukset kiinnostavat ja uutisointi tärkeää Runsaasti julkisuutta ja kiinnostusta mediassa ja sosiaalisessa mediassa saanut ja maamme mittakaavassa poikkeuksellinen ympäristöön kohdistunut rikoskokonaisuus on ollut A. Lokapojat Oy:n tapaus. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella toimivassa alueellisessa tutkintayksikössä on selvitetty jätteenkuljetusyhtiö A. Lokapojat Oy:n liiketoimintaa ja siihen liittyneitä tapahtumia liki kymmenen vuoden liiketoiminta-ajalta. Yrityksen johtoa syytettiin käräjäoikeudessa törkeästä ympäristön turmelemisesta ja päätekijöille annettiin alioikeudessa pitkät vankeustuomiot. Tapaus on parhaillaan siirtymässä hovioikeusvaiheen käsittelyyn. Tutkinnan ja oikeuskäsittelyn lopulliset tulokset näemme aikanaan. Rikollisen toiminnan paljastumisen vaikuttavuutta on jo nyt pidetty toimialalle ja myös yhteiskunnallisesti merkittävänä. Tiedottaminen ja julkisuus ovat tässä suhteessa ensiarvoista (Lappalainen 2011). Jokin aika sitten esillä oli uutisissa Ilomantsilainen kuljetusyrittäjä. Liikennöitsijä oli saanut Joensuun käräjäoikeudessa kymmenen kuukautta ehdollista vankeutta ja maksettavakseen lähes euron korvaukset törkeästä ympäristörikoksesta. Yrittäjä nosti maa-aineksia luvanvastaisesti kymmenen vuoden ajan lupa-alueen ulkopuolelta ja osin harjunsuojelu- ja Natura -alueilta yhteensä noin kuutiota. Kymmenesosa nostoista tapahtui Natura-alueelta. Syytetty oli myös säilyttänyt koneita ja polttoaineita soranottoalueella suojaamattomina ja jättänyt vaaditut maisemointitoimet tekemättä. Käräjäoikeuden mukaan menettely kokonaisuudessaan osoitti törkeää piittaamattomuutta maa-ainesten ottamista koskevaa säätelyjärjestelmää kohtaan. Toiminta alueella aiheutti myös ilmeisen pohjaveden pilaantumis- ja likaantumisriskin. Tapauksia kantautuu eri puolilta maata tasaiseen tahtiin ja toimittajat ovat näistä kiinnostuneita. Monet muistavat edelleen myös laivuri Jukka Ojarannan suorittamat myrkkytynnyreiden upotukset 80-luvun alussa Suomenlahteen. Iltalehti uutisoi aiheesta yllättäen jälleen kuluvan vuoden heinäkuussa. Kalastajana, salakuljettajana ja Helsingissä laittoman alkoholin myyjänä 1960 luvulta alkaen toiminut Turun-Jukka lempinimellä tunnettu Ojaranta julkaisi tapahtumista kirjan, Johan myrkyn lykkäs. Sitä voi suositella lukukokemukseksi kaikille ympäristörikoksista kiinnostuneille. IPA POLIISIUUTISET 3/

10 Ympäristörikostutkinnan trendit Euroopassa ja kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol toteaa raportissaan ympäristörikollisuuden olevan yksi nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista rikollisuudenaloista. Erityisenä uhkakuvana Interpol pitää ympäristörikollisuuden järjestäytymistä ja ammattimaistumista sekä yhteyttä terrorismiin. YLE uutisoi hiljattain Italian järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen ilmenemismuodoista Italian Napolin Campanian seudulla. Käytännössä kaikilla elinkeinonharjoittamisen osa-alueilla on mafia ulottanut lonkeronsa ansaitakseen laittomia tuloja. Tämä on tarkoittanut viime vuosina merkittävää ja nopeaa ympäristörikollisuuden kasvua. Maa-alueita on tuhoutunut käyttökelvottomiksi maaperään kaivetuista vaarallisista jätteistä. Vuosikausiin Napolin kaupungissa ei ole ollut toimivaa jätehuoltoa (Ulkolinja ). Vieläkin vakavampi ympäristöongelma on ollut Campanian alueen itälaidalla sijaitseva kuoleman kolmio. Se on ollut alue, jolla varsinkin maksasyöpään kuolee poikkeuksellisen paljon ihmisiä. Maailman terveysjärjestö WHO ja Italian terveysministeriö epäilevät osasyyksi jätteitä, joita mafia on kaivanut maaperään jo vuosia. Italialainen ympäristöjärjestö Legambiente onkin lanseerannut termin ekomafia kuvaamaan ympäristöön liittyvää järjestäytynyttä rikollisuutta, jota tapahtuu päivittäin ympäri Italiaa (Voima ). Suomesta on tutkintamenetelmiin ja tutkinnan järjestelyihin tutustumiseksi tehty keskusrikospoliisin taholta vierailuja muiden maiden tutkijoiden ja rikoslaboratorioihin. Muiden Euroopan maiden ympäristötutkijoiden kanssa tapahtuva yhteistyö lisääkin tutkijoidemme ammattitaitoa. Yhtenä varteenotettavana tapahtumana tässä mielessä on myös Cepol:n vuosittain järjestämä ympäristö- ja luonnonvararikosten seminaari. Ympäri maailmaa eri viranomaistahoista kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää ja tuloksellista ympäristörikollisuuden torjuntaa ja yhteistyötä tekevät Ruotsin ympäristöpoliisit, Norjan Okokrim, Hollannin ympäristörikostutkintayksikkö, Italian veropoliisi, Interpol, Yhdysvalloissa FBI ja EPA, jne. Tutustuminen näiden yksiköiden toimintaan saattaisi olla mahdollista hyvinkin IPA -toiminnan kautta syntyneiden kansainvälisten yhteyksien myötä. Ajatuksia ympäristörikostutkinnan kehittämisestä Suomessa on toistaiseksi ollut viisi valtioneuvoston vahvistamaa talousrikostorjuntaohjelmaa v Harmaan talouden torjuntaa on tehostettu erityisesti toimialoilla, joihin on todettu liittyvän suuria veroriskejä. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi majoitus- ja ravintola-ala, kuljetusala sekä rakennusala. Tulevissa ohjelmissa eräs painopiste alue saattaa olla myös ympäristö- ja luonnonvararikosten torjunta ja sen toimialat. Poliisin hallintorakenneuudistuksen seuraavan vaiheen ratkaisut vaikuttavat osaltaan todennäköisesti myös ympäristörikosten tutkintaan. Ammattitaito ja erityisosaaminen poliisilaitoksilla ja erillisyksiköissä tulisi pystyä säilyttämään. Hyvä vaihtoehto toiminnan kehittämiseksi voisi olla isoissa laitoksissa vaativan- ja pitkäkestoisen rikostutkinnan yhteyteen liitetyt tutkintaryhmät. Poliisilaitoksiltamme löytyy päivittäistutkintaa, lyhytkestoista tutkintaa, pitkäkestoista tutkintaa, alueellista tutkintaa, eri rikoslajeihin erikoistuneita ja niitä tutkivia poliiseja: omaisuus-, liikenne-, huume-, väkivalta-, talousrikos-, tiedustelu-, nettipoliiseja. Merkille pantavaa ja monelle ehkä yllättäväkin tieto lienee että ei kuitenkaan yhtään ympäristöpoliiseja. Maassamme on meneillään monta vaativaa laajamittaista ympäristörikoskokonaisuuksien tutkintaa kuten Talvivaaran kaivoksen tapaus. Ympäristönsuojelulainsäädännössä säädetään luonnon- ja ympäristönsuojelusta, luonnonvarojen käytöstä kaikissa omilla osa-alueillaan. Tämä kasvattaa vaatimuksia tutkijoiden osaamisen ja koulutuksen kehittämisen suhteen sekä nykyisen saatavissa olevan eri viranomaistahojen koulutuksen tehokasta yhteensovittamista. Viranomaisten lisäksi meillä on monia elinympäristön ja luonnon suojeluun keskittyviä merkittäviä paikallis- ja valtakunnallisen tason yhteisöjä. Poliisin aktiivinen yhteistyö myös näiden tahojen kanssa kasvattaa kansalaisten ympäristötietoutta ympäristö- ja luonnonvararikosten torjunnassa. Ympäristö- ja luonnonvararikosten tutkinta ei liene tarkoituksenmukaisinta tulevaisuudessa ainoastaan hajautettuna toimintona. Kannattanee entistä vakavammin harkita ympäristöpoliisin perustamista muiden EU-maiden tapaan. Keskustelua tästä on jo käyty eri medioissa ja poliittisella tasolla. Emme tarvitse Suomeen ympäristöpoliiseja itseisarvona. Koventuvista haasteista selvitäksemme tarvitsemme ympäristö- ja luonnonvararikoksiin erikoistuneita positiivisen hiilijalan jälkensä jättäviä osaavia tutkijoita ja heille toimintaa yhä paremmin tukevat yksiköt tutkintajärjestelyineen. Jorma Niemi Tomi Lehtinen Artikkelin kirjoittajat Jorma Niemi ja Tomi Lehtinen ovat toimineet yksikössään ympäristörikosten tutkijoina ja tutkinnanjohtajina. Lähteet: - Poliisin toimintaympäristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus Jätealan ympäristörikokset esitys. Lyytikäinen Satu. Jätehuoltopäivät Raportti v Ympäristörikoksista Suomessa. Suomen kansallinen ympäristörikosseurantatyöryhmä Vakavan ympäristörikoksen tutkinta kehittää yhteistoiminnan kulttuuria - Tapaus A. Lokapojat Oy:n esitutkinta. Lappalainen, Anna-Riitta. Teoksessa Vuosiraportti vuoden ympäristörikoksista Suomessa. Suomen kansallinen ympäristörikosseuranta-työryhmä , Ympäristörikostutkinta on vielä lapsenkengissä. YLE uutiset Italian verinen mafia. YLE Ulkolinja (http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/dokumentit/ulkolinja-italian-verinen-mafia) - Ympäristörikoksista suuri osa jää paljastumatta. Savon Sanomat Interpol raportti (http://www.interpol.int) - Kansanedustaja Sanna Perkiön kirjallinen kysymys 573/2008 Eduskunnan puhemiehelle (http:// ) - Mafia tekee rahaa roskastakin. Voima lehti (http://fifi.voima.fi) - Törkeä ympäristörikos toi ehdollista yrittäjälle. Helsingin Sanomat Ympäristörikoksia vähätellään Suomessa. Olli Paasivirta. Keskisuomalainen /2012 IPA POLIISIUUTISET

11 Mitä kuuluu IPA Suomen osaston kunniapuheenjohtajalle? Hyvät IPA -ystävät. Minulta pyydettiin kirjoitusta työnimellä mitä kuuluu kunniapuheenjohtajalle?" Kiitos kysymästä, minulle kuuluu ihan hyvää! Kuten useimmat varmasti tietävät, olen jäänyt eläkkeelle. Irtisanoudun siitä eläkeläisten ryhmästä, jolla on aina kiire. Minulle eläkkeelle jäämisen luksusta on kiireettömyys, ei tiukkoja aikatauluja, ei tarvetta maanantaiaamuna kiirehtiä 6.15 Helsinkiin lähtevään junaan ym., kuitenkin tekemistä ja ohjelmaa on niin, ettei pitkästymään pääse. En myöskään kuulu siihen ryhmään, joka kukonlaulun aikaan alkaa keitellä kahvia ja odotella aamun lehden kolahtamista postiluukusta. Minä saatan istua vielä aamukahvipöydässä silloin kun naapuri tulee lounastunnille. Kernaasti tunnustan kuitenkin kuuluvani siihen ryhmään, jonka lompakossa (nykyään kännykässä, tosin kuvat eivät ole enää tallessa kun viime matkalla talousapuna Kreikalle lahjoitin kännykkäni metrossa matkalla Pireus - Monastiraki) on kuvia lastenlapsista, joita sitten esitellään halukkaille ja vähän haluttomillekin. Kun lastenlapset ovat kylässä, eläkeläisen kiireettömyyden luksuksesta joutuu vähän tinkimään. Aamulla ei tarvita herätyskelloa herätäkseen ajoissa eikä illalla tarvitse lukea saadakseen unen päästä kiinni. Vaikeusaste lastenlasten hoidossa vähän lisääntyi kun tytär perheineen muutti Kreikkaan. Toisaalta bonusta on ollut se, että lastenlastenhoitokeikan yhteydessä saa viettää myös etelän loman. Olemme tänä vuonna käyneet Kreikassa jo kolme kertaa. Halukkaille voin antaa yksityiskohtaisempaa tietoa Ateenan Kifissian leikkipuistoista! Totta kai eläkkeelle jääminen yli 40 vuoden työrupeaman jälkeen on iso elämän muutos, johon on syytä jo etukäteen henkisesti valmistautua. Minä toteutin irrottautumisen entisestä ja samalla pitkään olleen unelman kiertelemällä 4 viikkoa Kreikan saaria yksin ilman ennakkoon laadittua tiukkaa suunnitelmaa. Se toimi hyvin. Työstä jäädään eläkkeelle, mutta Ipalaisuus on elämäntapa. IPAA kutsutaan ystävyysjärjestöksi, samoin kansainvälisyys on IPA -toiminnalle leimallista. Aktiivisten IPA -toiminnan vuosien ansiosta minulla on maailmalla laaja ystävien verkko. Mieltä lämmittävät terveiset, joita useimpien kansainvälisten kokousten jälkeen edelleenkin saan. Vapaa-ajan lisääntyminen mahdollistaa myös monenlaisia rendezvouseja. Mm. entiset kansainvälisen hallituksen jäsenet kokoontuvat säännöllisesti - Suomessakin kokoonnuimme IPA Suomen osaston 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Hieman surullisena olen todennut itsekkyyden ja populismin nostavan päätään Suomessakin malliin rajat kiinni ja lisää poliiseja. Ipaideologialla Servo per Amikeco löytyisi kysyntää niin meillä kuin muuallakin. Realismia on, ettei Impivaaraan ole enää paluuta (jos joku sitä vielä oikeasti haikailee), vaan kansainvälistyminen tulee entisestään lisääntymään.tätä kirjoittaessani tuli tieto, että EU:lle on myönnetty Nobelin Rauhan Palkinto. Hyvä uutinen! Talouskriisin kurjimuksessa monelta on unohtunut EU:n ja sen edeltäjien perustamisen peruslähtökohdat ja ne toimet, joilla rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia on edistetty viimeisten 60 vuoden aikana Euroopassa. "IPA on iloinen asia" oli IPA Suomen osaston edesmenneen puheenjohtajan Tapani Elomaan lanseeraama slogan. Näin on ja toivotankin kaikille iloista mieltä ja hyvää loppuvuotta! Jorma Ahonen IPA POLIISIUUTISET 3/

12 Kansainvälinen nuorisotapaaminen TEKSTI: AINORIIKKA ANTTONEN S aavuttuani Tshekkiin kaikki olivat jännittyneitä, eivätkä puhuneet toisilleen paljoa. Jotkut olivat kylläkin tutustuneet toisiinsa ennen matkaa Facebookissa. Hotelli oli vanha, ja se sijaitsi Prahan keskustan reunamilla. Joidenkin lennot olivat myöhässä ja jotkut eksyivät lentokentälle, mutta kaikki pääsivät kuitenkin ehjänä perille. Illalla emme tehneet muuta kuin esittelimme itsemme lyhyesti ja menimme nukkumaan. Tsekeissä Aamiaisen jälkeen vierailimme Prahan linnassa ja kävimme paikoissa, jonne muu yleisö ei päässyt. Päivä oli polttavan kuuma, ja kävelimme puolet päivästä Prahan keskustassa. Kolmantena päivänä menimme Prahan kaupungintalolle ja pormestari toivotti meidät virallisesti tervetulleiksi. Teimme siellä opastetun kierroksen, jonka jälkeen söimme lounaan veneessä ja valmistauduimme neljän tunnin bussimatkaan. Perillä Baldovecin urheilukeskuksessa söimme illallisen ja jotkut kävivät uima-altaassakin. Aamulla lähdimme retkelle tippukiviluolaan, josta tulimme ulos veneillä maanalaista jokea pitkin. Sen jälkeen jatkoimme matkaa minipyörätehtaalle, jossa sai kokeilla sähköpotkulautaa, minimoottoripyörää ja minimönkijää. Se oli kaikkien mielestä hauskaa, tosin jotkut menettivät ajokkinsa hallinnan ja törmäilivät toisiin. Illalla saimme kuunnella maiden esityksiä. Seuraavan päivän vietimme urheilukeskuksessa erilaisten aktiviteettien parissa. Saimme kokeilla värikuulasotaa, jousiammuntaa ja Tarzan-hyppyä 18 metristä. Hyppy oli monelle varmasti koko reissun kohokohta, ja se vaatikin päättäväisyyttä; kiivettyään ylös osa keräsi rohkeutta vartinkin ennen kuin uskaltautui hyppäämään. Illalla istuimme yhdessä leirinuotiolla ja grillasimme makkaraa. Aamiaisen jälkeen lähdimme Lednicen linnaan, joskin matkalla jouduimme vaihtamaan bussia entisen mentyä rikki. Linnassa järjestetyn opaskierroksen jälkeen teimme kävelyretken linnan maille ja siellä sijaitsevalle turkkilaiselle tornille. Kiipesimme tornin huipulle huimat 302 askelmaa. Syötyämme lounaan käväisimme läheisessä kylässä katselemassa juutalaista kaupunginosaa. 16 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

13 Perjantaina Tshekin poliisivoimat saapuivat urheilukeskukseen näyttämään esityksiä, joihin kuului poliisikoirien koulutusta, rosvojen kiinniottamista, autovarkaita ja helikopteriin tutustumista. Poliisikoirien omistautumista kouluttajalleen ja nopeutta saada rosvo kiinni oli jännittävää seurata. Illalla meille oli järjestetty grilliruokaa ja disko. Aamuvarhaisella pakkasimme laukkumme ja lähdimme uuteen asuinpaikkaan. Matkalla tutustuimme Tshekin toiseksi suurimpaan kaupunkiin Brnoon ja teimme tunnin risteilyn joella. Kolmas majapaikkamme oli varmasti kaikille mieluisin. Vanha maatila oli remontoitu kauniiksi majataloksi ja pihapiirissä vuohiaitauksen vieressä juoksenteli kissanpentuja. Ennen nukkumaanmenoa kävimme vielä hyppimässä trampoliinilla ja syöttämässä aaseja. Kolme seuraavaa päivää vietimme läheisissä kylissä ja kaupungeissa, joissa tutustuimme UNESCO:n suojelukohteisiin. Katselimme värikkäitä taloja ja vierailimme jälleen linnoissa, joista saimme kieltämättä tarpeeksemme kahden viikon aikana. Loput päivistä saimme pitää vapaata ja vietimmekin ne korttia pelaillen. Kiireisten päivien jälkeen oli helpotus jäädä tilalle eläinten kanssa. Saimme ratsastaa hevosilla ja aaseilla, kalastaa ja ajaa kaivinkonetta. Iltapäivällä pelasimme paikallista jalkapallojoukkuetta vastaan lopputuloksena tasapeli. Torstaina kannoimme tavaramme bussiin ja lähdimme kohti Prahaa. Pitkän matkan jälkeen kävimme ostoskeskuksessa syömässä ja palasimme hotellille. Illan ohjelmaan kuului maiden esityksiä, joiden jälkeen kaikki menivät väsyneinä huoneisiinsa. Toiseksi viimeisen päivän aamuna vierailimme Prahan poliisimuseossa, jonka näyttely oli hyvin mielenkiintoinen. Sen jälkeen koitti monien innostukseksi shoppailua Tshekin suurimmassa ostoskeskuksessa, jossa viivyimme monta tuntia. Illalla oli luvassa gaalailta, jossa syötiin ja tanssittiin, sekä jaettiin stipendit. Huolimatta aamun aikaisesta herätyksestä monet valvoivat myöhään, jotkut jopa koko yön. Lähtöpäivän aamuna tunnelma oli haikea, sillä kaikilla oli ollut todella mukavaa ja kaikista oli tullut hyviä ystäviä. Kaksi viikkoa kului todella nopeasti, ja moni olisi halunnut jäädä vielä kuukaudeksi. IYG oli hieno kokemus ja monelle ensimmäinen ulkomaanmatka ilman vanhempia. Itse koin sen erittäin hyväksi kielitaidon kohentajaksi niin englannissa kuin saksassakin. Matkalla oppi itsenäisyyttä ja omatoimisuutta, vaikka meistä pidettiinkin hyvää huolta. Mehän olimme koko ajan poliisin valvovan silmän alla. :) IPA POLIISIUUTISET 3/

14 TEKSTI: MIIA KESO NBM 2012 I PA:n Pohjois- ja Baltian-maiden vuositapaaminen pidettiin Göteborgissa kesäkuun alussa. Samalla juhlistettiin IPA Ruotsin, Region 3, 50-vuotispäiviä. IPA Suomen osastoa tapaamisessa edustivat presidentti Jari Liimatta, III varapresidentti Esko Autio sekä pääsihteeri Miia Keso. Mukana tapaamisessa oli edustajat Ruotsista, Norjasta, Islannista, Tanskasta ja Virosta. Tapaamisen yhteydessä järjestetyn kokouksen asialistalla oli mm. Eilatissa pidettävä maailman kongressi, IPA lehdet sekä jäsenyysasiat. Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Virossa ainoastaan poliisimiehet voivat olla IPA:n jäseniä. Norjassa ollaan päättämässä ensi vuonna sallivatko he siviilihenkilöt IPA jäseniksi. Myös Ruotsissa asiasta on käyty keskusteluja. Kokouksessa päätettiin, että vuosittainen tapaamisperinne jatkuu ja nimi muutettiin virallisesti Pohjois- ja Baltian-maiden tapaamiseksi. Baltian maat hyväksyttiin täysivaltaisiksi jäseniksi NBM-tapaamisiin, kun ne tähän asti ovat olleet kutsuttuina. Kokouksen päätteeksi IPA SO:n presidentti Jari Liimatta otti vastaan kokous nuijan ja toivotti kokousväen tervetulleeksi vuoden 2013 Pohjois- ja Baltian-maiden tapaamiseen Tampereelle. Kokouksen päätteeksi edustajat osallistuivat Göteborgin kiertoajeluun yhdessä Region 3 juhlavieraiden kanssa. Ilta huipentui Region 3 juhlavastaanottoon sekä juhlaillalliseen. 18 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

15 TEKSTI: KAUKO KUISMIN IPA Maailmankongressi Eilatissa K ansainvälisen IPA:n tärkein instituutio, Maailmankongressi kokoontui syyskuussa nyt 20. kerran. Tällä kertaa kokouksen isäntänä toimi IPA- Israel. Isännät olivat vieneet kokouksen Eilatiin Punaisen meren pohjukkaan, jossa Jordanian Aqaba ja Egyptin Taba ovat aivan naapurissa. Kuten tunnettua, alueen historiallisten tapahtumien kulku, varsin epävakaa tilanne ja konfliktiherkkä arkitodellisuus oli jo aikanaan kokouspaikkaa päätettäessä keskustelujen keskiössä. Isännät olivat kiinnittäneet erityistä huomiota turvallisuusjärjestelyihin - turvatoimet ja toimenpiteisiin varautuminen näkyivät kaikessa kokoontumiseen liittyvässä toiminnassa. Olen kuluneen kolmen vuoden ajan, siis edellisestä maailmankongressista lähtien, ollut kovin tyytymätön IPA:n kansainvälisen hallinnon toimintaan. Kritiikkini keskiössä on ollut teema: Maailma muuttuu - muuttuuko IPA? Vastaus kysymykseen ei valitettavasti ole mielestäni ollut myönteinen, vaan kansainvälisen hallituksen toimintaa ei ole aina ole voinut pitää hyvän hallinnon perusperiaatteiden mukaisena ja läpinäkyvyyden kriteereitä täyttävänä. Tämän johdosta olin henkilökohtaisesti ladannut kovia odotuksia erityisesti Maailmankongressissa tehtäville henkilövalinnoille. Onneksi odotukseni henkilömuutoksista suurelta osin toteutuivat, tosin pientä viilaamista taisi jäädä vielä kolmen vuoden päästä kokoontuvalle seuraavalle Maailmankongressille. IPA Suomen osaston kokousedustajana Maailmankongressissa oli Jari Liimatta. Me pääsihteeri Miian Keson kanssa olimme läsnä kokouksessa kokoustarkkailijoiden statuksella. Suomesta Maailmankongressin aikaiseen oheisohjelmaan osallistuivat Anita Kyyrönen, Marjo Sorsa, Raili ja Pentti Janka sekä edustava, pirteä IPA Botnian trio - Kuuttilan Paula ja Asko sekä Aution Esko. Kokousviikkoa seuranneelle ystävyysviikolle osallistuivat Anita Fabritius, Teija Koivunen sekä Jokisen Tuula ja Pena. Suomen märän, mutta kostean kesän jäljiltä Eilatin aurinko ja Punaisen meren kuumat tuulet varmaankin toivat lohtua sekä oheisohjelmaan osallistuneiden että ystävyysviikolla olleiden matkalaisten päiviin. Me kokouksessa istuneet tosin saimme viettää ilmastoidussa kokoussalissa neljä pitkää päivää aikaisesta aamusta iltamyöhään saakka. Aikataulujen venymisen syykin oli selkeä: kokouksen johtamisen prosessia ei parhaalla tahdollakaan voinut pitää moitteettomana! IPA POLIISIUUTISET 3/

16 20 3/2012 IPA POLIISIUUTISET Uutena jäsenenä kansainväliseen IPAperheeseen hyväksyttiin Maailmankongressissa yksimielisesti Bosnia- Hertsegovina

17 Kansainvälisen IPA -toiminnan uuden aamunkoiton takuuhenkilöt, kansainvälisen IPA:n uusi hallitus (PEB) aloitti haasteellisen työnsä sveitsiläisen Pierre-Martin Moulin 'in johdolla. Pierre-Martin on ehdottoman hyvä valinta kansainväliseksi presidentiksi. Hän jo ennätti kv. taloudenhoitajana yhdessä Romain Minyn (Luxemburg) kanssa saattaa kv. toiminnan taloudenpidon ajanmukaiseksi. Romain toimii uudessa PEB:ssä nyt taloudenhoitajana ja apunaan hänellä on itävaltalainen Wolfgang Grabutsch. Ensimmäiseksi varapresidentiksi nousi erityisen ankaran vaalitaktikoinnin ja osin myös lobbauksen myötä israelilainen Gal Sharon. Aito IPA -aatteen mies Saksan Werner Busch on toimikauden ajan II varapresidenttinä ja Alankomaiden Kees Sal III varapresidenttinä. Onneksemme Werner ja Kees tuovat kokemuksensa ja henkilökohtaisen osaamisensa sekä voimakkaiden taustaorganisaatioidensa tuen Pierre-Martinin avuksi kv. toiminnan nykyajan haasteisiin vastaamisessa. Kansainvälisenä pääsihteerinä jatkoajan sai kreikkalainen Georgios Katsaropoulos. Käytännön asioita IPA:n päämajassa johtaa edelleen apulaispääsihteerinä Stephen Crockard. Pitkän päivätyön kv. presidenttinä tehnyt kyproslainen Michael Odysseos palkittiin ansaituin huomionosoituksin kokouksen yhteydessä. Kyllä Odysseos varmaankin on omistautunut toiminnalleen ja myös myönteistä kehitystä on kv. hallinnossa tapahtunut. Tosin mieltäni on usein askarruttanut se, millaiseksi kv. IPA:n hallinto ja toimintojen kehitys olisi muokkautunut, jos pitkän päivätyön kv. varapresidenttinä tehnyt Jorma Ahonen aikanaan olisi asettunut ehdolle kv. presidentiksi. Kaikki tapaamani tuon ajan aktiiviset kv. IPA - toimintaan osallistuneet ovat vakuuttaneet, että Jorma olisi varmuudella valittu kv. presidentiksi, mikäli hän olisi asettunut ehdolle. Vakaa käsitykseni on, että tietyille Välimeren valtioille tyypillinen ja IPA:n toiminnassakin valitettavasti näkyvissä ollut hallinnollinen suhmurointi ei varmuudella olisi ollut ylipäätään mahdollista kv. IPA:n toiminnassa, jos Jorma olisi johtanut organisaatiota. Nyt kävi vielä niin, että Odysseos oli ilmoittanut halukkuutensa jatkaa osaamisensa jakamista IPA:n käyttöön vielä uuden PEB:n aikanakin. Niinpä maailmankongressi jo ennen henkilövalintoja hyväksyi kv. sääntöihin muutoksen, jonka mukaan uuden kv. presidentin valinnan jälkeen tehtävänsä jättänyt aiempi presidentti voidaan kutsua PEB:n ja kv. IPA:n neuvonantajaksi - Odysseos kutsuttiin neuvonantajaksi tunnustuksen osoituksena hänen arvokkaalle työlleen ja kokemukselleen! Uutena jäsenenä kansainväliseen IPA -perheeseen hyväksyttiin Maailmankongressissa yksimielisesti Bosnia-Hertsegovina. Tämä upealla tavalla osoittaa sitä, että suurin osa entisen Jugoslavian osatasavalloista ovat saaneet suvereeneina valtioina sisäiset asiansa pikku hiljaa järjestykseen. Entisen Jugoslavian maista kehityksen kärjessä edelleen kulkee Slovenia, joka kuuluu jo euroalueeseen. Suomalainen osaaminen pääsi miellyttävällä tavalla kokouksessa esille kv. kulttuurivaliokunnan raportin käsittelyn yhteydessä. Eija Aspholm kv. kulttuurivaliokunnan jäsenenä oli organisoinut kirjoituskilpailun. Eijan kirjoitus asiasta on toisaalla tässä lehdessä. Huomion arvoista on, että porilainen Iiris Salmenvirta palkittiin kongressin yhteydessä kirjoituskilpailun dekkarisarjan voittajana. Iiris saa tunnustuksensa keväällä Ikaalisissa IPA Suomen osaston vuosikokouksen yhteydessä. Onnea! IPA POLIISIUUTISET 3/

18 VARTIJANA ITÄMEREN PORTILLA Vaikka meitä vietihin linnasta linnaan, ei Tanskanmaassa ollut mitään mätää, vaikka joku niin on joskus väittänytkin (varmaan joku ruotsalainen aikoja sitten). K ronborgin linna vartioi Öresundin salmen kapeimmalla kohdalla kaikkea laivaliikennettä Itämerelle, siis mm. Tukholmaan, Suomeen ja Pietariin. Vuoden 1425 tienoilla Erik Pommerilainen rakensi linnan ensimmäisen osan Helsingörin kaupungin ja sataman edustan pienelle saarelle. Sittemmin vuosina kuningas Frederik II lisärakensi siitä komean renessanssilinnan, josta tuli kuninkaanlinna. Siitä tuli myös yksi Pohjolan merkittävimmistä linnoituksista. Ennen linnan rakentamista oli Tanskan valtakunta ja kuningas kärsinyt köyhyydestä ja jatkuvasta rahapulasta. Kun linnasta pystyi sen tykeillä hallitsemaan koko Öresundin salmea, pääsi kuningas valvomaan koko Itämeren laivaliikennettä ja alkoi kerätä kauppalaivoilta tullimaksua Itämerelle pääsystä. Siihen loppui köyhyys. Näin meille kerrottiin. Tosin elämä ei sitten ollut aina linnoituksessa niin helppoa, kun myöhemmin mm. vuonna 1629 linna vaurioitui pahoin suuressa tulipalossa. Kuningas Kristian IV (Frederik II:n poika) korjautti linnan entiseen loistoonsa. Tanskan kuningas joutui kuitenkin sotatilaan ruotsalaisten kanssa, jotka tulivat vuonna1658 ja pommittivat linnaa, valtasivat sen ja ryöstivät kaikki linnan aarteet ja taide-esineet sotasaaliina Ruotsiin. Tämä kummastutti meitä, kun koulun historian opetuksesta on muistissa, että Tanska, Norja ja Ruotsi olivat yhteisessä Kalmarin Unioni nimisessä valtioliitossa (vv ). Valtioliitto kukoisti tai ainakin voi hyvin Tanskan kuningattaren Margareta I:n aikana vv Margaretan kuoltua (1412) alkoi valtioliitto rakoilla. Ruotsissa mm. joukko aatelisia kapinoi avoimesti sitä vastaan. Niinpä Tanskan kuningas Kristian II hyökkäsi Ruotsiin Tukholmaan ja teloitti suuren joukon Ruotsin aatelisia. Historia tuntee tapahtuman nimellä Tukholman verilöyly. Vuosiluvuista huomaa, että tämä ehkä lienee selityksenä Kronborgin linnan valtaukselle ja ryöstölle. Niin muuten, Norja pysyi kuuliaisesti valtioliitossa Tanskan kanssa vuoteen Nyt vuonna 2012 Kronborgin linna toimii suurelta osin museona ja turistien matkakohteena. Eräitä osia siitä voidaan myös käyttää erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Linnan suuressa juhlasalissa vietti myös Tanskan IPA-osasto 50-vuotisjuhliensa juhlavastaanottoa. Tanskan IPA oli kutsunut juhlaan muiden Pohjoismaiden sekä Baltian maiden ja Puolan IPA-osastojen presidentit. Suomea edustivat presidentti Jari Liimatta ja taloudenhoitaja Carola Timper-Karhuviita. Allekirjoittanut oli sitten Sancho Panzana mukana. Kansainvälistä hallitusta edusti juuri valittu II varapresidentti Werner Busch. 50- vuotisjuhlat kestivät syyskuuta Juhlavastaanotolla tarjottiin kuplivaa juhlajuomaa sekä monenlaisia smörrebrödejä, pikkusuolaista ja makeaakin suupalaa. Ensimmäisen kuohuvan jälkeen piti Tanskan osaston nykyinen presidentti Michael Boolsen juhlapuheen hyvällä värikkäällä englannilla. Tanskankieli olisi mennyt reippaasti päämme yli Yhtä hyvää englantia puhui myös saksalainen Werner Busch esittäen kansainvälisen hallituksen tervehdyksen juhlivalle osastolle. Sitten luovutettiin ja vastaanotettiin muistolahjoja, vaikka periaatteena nykyään on lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Suomen osasto käytti kultaista keskitietä ja Jari Liimatta luovutti hienon IPA-plaketin rahalahjan kanssa. Sen jälkeen seurasi mieleenpainuva musiikki- ja marssiesitys, jonka esitti noin 30-henkinen vuotiaiden (silmämääräisesti arvioiden sääristä) tyttöjen puhallinorkesteri. Ohjelma ja kuviomarssi oli kuin Haminan tattoossa. Oli erikseen sauva kädessä orkesterinjohtaja ja marssijohtaja. Oli rumpuryhmä, pasuunat ja tuubat, niin, niin, ja korkeat hatut ja pliseeratut vekkihameet. Linnoista puheen ollen kävimme myös tanskalaisten Versaillesin eli Fredensborgin linnan edustalla, mutta sisään emme syystä tai toisesta päässeet. Linnahan on kuningatarperheen kesäkoti. Ehkä hän oli juuri päiväsiestalla, tai salongissa nauttimassa pikkusikaristaan makeita sauhuja, joista ei ole kuulemma luopunut kaikista terveysintoilijoista välittämättä. Yhtä juhlaa olivat tanskalaisten lounaat ja päivälliset. Erityisesti jäi päähän Kööpenhaminan alaosaston tarjoama lounas heidän kerhohuoneistossaan Frederiksbergin IPA-talossa. Silliä tarjottiin aluksi monessa muodossa (ilman perunaa) ja suolan liuottimena oli pulloittain tunnettua Aalborgin akvaviittia tai saksalaistyyppistä omenasnapsia. Olihan tietysti joku pihvikin ja kakkua jälkiruokana kait. Ei pidä luulla, että juhla olisi karannut käsistä, sillä aika oli rajattu noin 1,5 tuntiin ja joka pöydän vanhimpana istui paikallinen seniorijäsen. Sitä paitsi huoneisto oli 3. kerroksessa ja sieltä poistuttiin kapeita portaita käyttäen hyvässä järjestyksessä. Siellä tapasin myös vanhan tuttavan Walter Dam-Larssenin, joka oli Tanskan IPA-presidentti 1990 luvun alkupuolella. Oli kiva tavata hyvässä kunnossa. Sitten meidät vietiin bussilla noin 4 tunniksi Tivoliin tuulettumaan ennen päivällistä. Koko ajan meillä oli majapaikkana Helsingörin 22 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

19 lähellä sijaitseva entinen LO:n koulutuskeskus, joka nykyisin oli ostettu hotelliksi. Sitä kutsuttiin nimellä Konventum. Siellä oli hyvät majoitustilat sekä hyvä ravintola ja salit iltajuhlien pitämiseen. Kaksi herkullista päivällistä siellä syötiin, joista viimeinen oli oikein Gala Dinner. Molempien päivällisten jälkeen tanssittiin, sellaista lukujen hyvärytmistä musiikkia. Näissä tilaisuuksissa pääsi hyvin tapaamaan ja juttelemaan vanhojen tuttavien kanssa, niin kuin olimme odottaneetkin. Erityisesti haluan mainita IPA:n Tanskan osaston puheenjohtajan vuodesta 1984 eteenpäin 90-luvulle. Hän oli Esbjergin kaupungin poliisimestari Lars Rand-Jensen, joka on hyvin karismaattinen henkilö muistuttaen kalastuslaivan kapteenia pitkän partansa ja alati leuassa riippuvan käyrän piippunsa kanssa. Hän oli tullut tutuksi useissa pohjoismaisissa sekä IECkokouksissa, on minua vuoden vanhempi ja hyvässä fyysisessä kunnossa. Toisaalta huomasin retkillä hänen useimmiten kävelevän yksikseen, kun nuori ikäpolvi ei häntä enää niin hyvin tunne. Pääasiassa hänen seuranaan oli hänen puheenjohtajakautensa Tanskan osaston pääsihteeri Jörgen Möller-Jensen, joka oli juhlissa viehättävän vaimonsa Birgithin kanssa. Kyllä heitä oli ilo tavata niin hyvissä voimissa ja hieman muistella menneitäkin. He olivat jo lähempänä 80:tä. Lars Rand-Jensen piti gaalaillassa ex tempore hienon puheen muistellen osastonsa menneitä vaiheita. Yksi kiva ratkaisu pitää vielä mainita. Tulopäivän iltana nautimme päivällistä buffet-pöydästä laivalla, joka seilasi kolme kertaa Ruotsin ja Tanskan väliä, että ennätimme rauhassa ruokailla. Oman lukunsa ansaitsee tanskalaisten isäntiemme vieraanvaraisuus, mitä olimme jo kokemuksesta osanneet odottaakin. Heti tullessamme Tanskaan lentoaseman tullialueelta ulos, näkyi kaiteen takana kaveri kädessään iso kyltti Välkommen Carola & Kauko. Jörgen Krabbe oli meitä sitten autolla kyyditsemässä, milloin emme olleet isossa bussissa. Aina illallisilla hän viehättävän poliisivaimonsa Betinan kanssa oli kutsumassa meitä pöytäänsä iloiseen seuraan. Kivat oli juhlat ja miellyttävät jäivät muistot! VIELÄ NYKYPÄIVÄNÄKIN KAIVATAAN KALMARIN UNIONIA. Vuonna 2009 esitti ruotsalainen historioitsija Gunnar Wetterberg, että Kalmarin Unioni pitäisi palauttaa Pohjoismaihin, kun EU:ssa on niin monia ristipaineita. Pohjolan Unionista tulisi 25 milj. asukkaan liittovaltio ja maailman 10:ksi suurin talousmahti. Olikohan Wetterberg saanut ajatukselleen rohkaisua Suomesta? Wikipedia tietää kertoa, että v Suomessa on esittänyt Kalmarin Unionin palauttamista entinen rikoskomisario ja myöhemmin Lahden apulaispoliisipäällikkö Aimo Ojanen kirjassaan Eilispäivää ei ole. Edelleen hän esitti jopa unionin pääkaupungiksi Maarianhaminaa. Mikähän suhde siinä piilee? kertoja Kauko Karhuviita 72v PS. Lähde: Faktat ja vuosiluvut Wikipedia VUOSIKOKOUSKUTSU Tervetuloa IPA Suomen osaston sääntömääräiseen kokoukseen lauantaina klo Ikaalisten kylpylään. Kokouksessa käsitellään kaikki yhdistyksen sääntöjen 13 :n määräämät asiat. Kokouspaketti, 110 euroa/henkilö, sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa lauantaista sunnuntaihin, juhlaillallisen juomineen sekä aamupalan. Pakettiin kuuluu myös Vesitropiikki saunoineen sekä kuntosalin käyttö. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 32 euroa. Pelkän illalliskortin juhlaillalliselle voi ostaa hintaan 40 euroa/henkilö. Ikaalisten kylpylään on mahdollista saapua jo perjantaina hintaan 81 euroa/henkilö/vrk kahden hengen huoneessa tai 113 euroa/henkilö/vrk yhden hengen huoneessa. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee tehdä mennessä. Lisätietoja tai ************************************************************************************************** VUOSIKOKOUS Rantasipi Ikaalisten Kylpylä REKISTERÖINTILOMAKE Nimi: Puh: Sähköposti: Yövyn: Kahden hlön huoneessa (la-su) Yhden hlön huoneessa (la-su) Kahden hlön huoneessa (pe-su) Yhden hlön huoneessa (pe-su) En yövy, ostan vain illalliskortin (hlön nimi) (hlön nimi) Erikoisruokavalio tms. Lähetä lomake/lomakkeelle kysytyt tiedot Miia Kesolle sähköpostilla: tai postitse osoitteella: Miia Keso, Pirkanmaan poliisilaitos, PL 147, Tampere, mennessä. IPA POLIISIUUTISET 3/

20 TEKSTI: KARI MATTILA Vehendi, Vehendi...Vehendi IPA SUVEPÄEVAD Missä tämä Vehendi sitten on? Vehendin kylä on keski/etelä Virossa Tartun maakunnassa. Juhlapaikka Vehendin motelli on ison Vörstjärven rannalla. Tuo upea motelli on rakennettu pyöröhirsistä v.2008 ja se on Baltian suurin höylähirsitalo. Siinä on 21 kahden hengen huonetta. Löytyy saunaa ja uima-allastakin. Lisäksi on toinen erillinen majoitustila sekä kaksi isoa katettua terassirakennusta. K eväällä sain välikäsien kautta tiedon heinäkuussa järjestettävistä IPA Eestin kesäjuhlista Suvepäevad ja innostuin heti. Jos vaikka tänä vuonna minullakin olisi mahdollisuus lähteä mukaan, nyt kun työvuorotkaan eivät enää haittaisi vapaa-ajan viettoa. Eikä aikaakaan kun sain asiaa koskevan esitteen haltuuni. Olin IPA ystäviltäni kuullut näistä aikaisempien vuosien Suvepäevistä ja kokemukset olivat olleet hienoja. Suvepäevad järjestetään Virossa aina eri paikkakunnilla, joka tuo siihen myös oman haasteensa ja mielenkiintonsa. Suvepäevilla on kullakin oma teemansa, joten vieraiden toivotaan tuovan mukanaan teeman mukaisia asuja ja rekvisiittaa. Tänä vuoden juhlissa teemana oli Wild West. Pienien tiedustelujen jälkeen kuulin, että ainakin Rostedtit Kaarinasta, Kauko jr. ja Laakson Seppo ainakin olivat menossa Suvepäeville ties monettako kertaa. Seppo ja Kauko ystävällisesti hyväksyivät, että voisin majoittua heidän kanssaan perillä samaan tubaan. Niin sitten tehtiin huone- ja osallistumisvaraukset ja Seppo hoiti lisäksi porukkamme laivaliput ym. Perjantai aamuna Kauko ja Seppo saapuivat sovitusti kotiini Lauttasaareen ja sieltä jatkettiin Sepon autolla kohti Hgin länsi sadamaa.. Ruoholahdesta poimimme kyytiimme vielä Marjo Sorsan ja niin oli autossa nyt kolme cowboyta ja yksi cowlady. Laivamatkan jälkeen jatkoimme kohti etelää ja vajaaaan parin tunnin jälkeen saavuimme Vehendin motellille, jonka pihalle eri maiden vieraat pystyttelivät telttojaan. Rekisteröitymisen yhteydessä paikallinen pikku hiawatka intiaanityttö kertoi juhlien ohjelmasta ja laittoi kullekin ranteeseen sattumanvaraisesti joko punaisen, vihreän, sinisen tai keltaisen rannekkeen.. Tuon rannekkeen värin merkitys selvisi vasta seuraavana päivänä. Majoittumisen jälkeen tulopäivä perjantai kuluikin alueeseen ja ipalaisiin tutustuen. Kukin oli pukeutunut jos minkäkinlaiseen Villin Lännen asuun. Oli paljon intiaaneja, sheriffejä, karjapaimenia ja kaikki sulassa sovussa. Päivän lopuksi oli vielä suuressa terassikatoksessa elävää musiikkia ja tanssia. Lauantaina aamiaisen jälkeen Wild Westiläiset kokoontuivat juhlien avaamistilaisuuteen ja IPAlipun nostoon. Samalla kuulimme osallistujista tilastotietoa. Suomalaisia oli 25, puolalaisia 23, 2 latviasta ja n. 120 virolaista. Sitten alkoi ohjelma. Samanvärisen rannekkeen omaavat kokoontuivat yhteen ja valitsivat oman 8n henkisen joukkueensa, joka kisaili isäntien laatimissa hauskoissa peleissä ja kilpailuissa. Näitä olivat mm. naulojen lyöminen puun sisään vasaran iskulla, hevosenkenkien tarkkuusheittoa, vuotavilla astioilla veden kuljetusta pään päällä, jousiammuntaa, paloletkujen letitysta ja lentopalloa. Kisojen väliajalla nautittiin porukalla lounas ja taas jatkettiin kisaamista. Pienille lapsillekin oli omia leikkejä ja pelejä. Illallisen jälkeen juhlat jatkuivat Wild West partylla, jossa kuulimme päivän kisojen tulokset ja voittajat. Joissakin yksilölajeissa palkittin parhaimmat suoritukset. Suvepäevien parhaimmasta tai näyttävimmästä Wild West asusta palkittiin presidenttimme Jari L. Hienoa.! Elävän musiikin ja tanssin myötä ilta jatkui pikkutunneille saakka. Sunnuntaina aamiaisen jälkeen oli edessä Suvepäivien päättäminen ja lipun lasku. Ennen kotimatkan alkua oli aika vaihtaa tietoja ja suveniirejä uusien ja vanhojen ipaystävien kanssa. Summa summarum. Tapahtuma oli tosi mukava ja suomalaiselle lähes ilmainen. Kahden yön majoitus aamiaisineen, lounainen ja illallisineen maksoi huikeat 17 Euroa.!!! On harmi, ettei vastaavaa tilaisuutta voi järjestää täällä Suomessa lähinnä korkeiden kustannusten takia. Myöskin tuo juhlan vaihtuva teema on hyvä idea. Kun porukat pukeutuvat teeman mukaisesti, niin se tuo lisää yhteenkuuluvaisuutta ja samanarvoisuutta ja iloa eri kansallisuuksien kesken. 24 3/2012 IPA POLIISIUUTISET

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syysmarraskuu 2009 Nro 3/2009 Kuva: Katja Huusko-Ahlgren Romanilapsi tarvitsee

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4 D I G E S T A Juridinen aikakausilehti 2/07 Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Kopo-palsta... 5 Poronkusema 2007... 7 Kiinan-opinnot: Shanghai 19.3.-23.3... 10 Hikipedia älyvapaa

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola: TYÖELÄKE 3 2012 MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 Pääkirjoitus Paluuta ei ole Ihminen on turvallisuushakuinen olento.

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTALINJAT 2020 JULKISTETTIIN, S. 4 ENSIMMÄISIÄ SYYTTÄJÄN STARTISTA VALMISTUNEITA JUHLITTIIN, S. 6 ACTION DAY AT EUROJUST, S.

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTALINJAT 2020 JULKISTETTIIN, S. 4 ENSIMMÄISIÄ SYYTTÄJÄN STARTISTA VALMISTUNEITA JUHLITTIIN, S. 6 ACTION DAY AT EUROJUST, S. 1 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTALINJAT 2020 JULKISTETTIIN, S. 4 ENSIMMÄISIÄ SYYTTÄJÄN STARTISTA VALMISTUNEITA JUHLITTIIN, S. 6 ACTION DAY AT EUROJUST, S. 14 SISÄLTÖ TÄSSÄ NUMEROSSA Oman elämän toimintalinjat

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Ruskaretki kutsuu! Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka

Ruskaretki kutsuu! Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka Ruskaretki kutsuu! Lähde retkeilemään ja ihailemaan Lapin kauneinta ruskaa Kiilopään tunturikeskukseen Saariselälle! Ohjelmaa Kiilopäällä Kiilopään viikko-ohjelmassa on mahdollisuus pelata joka päivä tunturikeskuksen

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org s.4 Identiteettiä pilvessä ja pilvestä s.7 Maksuliikenteen mahdollisuudet hyvässä ja pahassa 26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot