Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille"

Transkriptio

1 Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan. YLEISTÄ... 2 OHJELMAPÄIVITYSTEN TEKO... 2 ENNAKKOON TEHTÄVÄT TOIMENPITEET... 3 RIITTÄVÄN KÄYTTÖOIKEUDEN VARMISTAMINEN TOIMINNON AJAMISEEN... 3 PÄÄRUUDUN ALV- TIEDOTUSTOIMINNON KÄYTTÖ JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 TIETOKANNAN HUOLTAMINEN ENNEN ALV- AJOA... 3 AJON TESTAAMINEN ETUKÄTEEN (VAPAEHTOINEN LISÄTOIMENPIDE)... 4 AJON NOPEUTTAMINEN AJASTAMALLA TIETOKANNAN SISÄINEN VARMUUSKOPIOINTI MUUHUN AIKAAN... 4 MONIYRITYSKÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA, JOS SAMALLA PALVELIMELLA 2 TAI USEAMPIA YRITYKSIÄ... 4 MONIMYYMÄLÄ- JÄRJESTELMISSÄ HUOMIOITAVAA... 4 MUUNNOSAJON SUORITTAMINEN... 5 YLEISTÄ... 5 MUUNNOSAJON TOIMINTAPERIAATE... 5 KESKENERÄISTEN TAPAHTUMIEN KÄSITTELY... 7 TUOTE- JA HINNASTOHINTOJEN MUUTTAMINEN... 7 VALINTA, KÄYTETÄÄNKÖ ENSISIJAISESTI VEROTTOMIA HINTOJA... 7 MUUNNOSAJON SUORITTAMINEN JA SILLE VARATTAVA AIKA... 8 MAHDOLLISET TOIMENPITEET MUUNNOSAJON AJAMISEN JÄLKEEN... 9 KIRJANPITOTILIT, UUDET HINTALAPUT... 9 UUSIEN HINNASTOJEN PÄIVITTÄMINEN ALV- MUUTOKSEN JÄLKEEN... 9 HINTOJEN MAHDOLLINEN PYÖRISTÄMINEN AJON LOPUKSI... 9 ASETUKSINA OLEVIEN TUNTIVELOITUSTEN MUUTTAMINEN... 9 LASKUTUSLISIEN MUUTTAMINEN, JOS VEROLLINEN SUMMA TULEE MUUTTAA... 9 OSTORESKONTRAN KÄYTTÄMÄT TILIKARTAN TILIEN ALV- PROSENTIT KAHVIOTUOTTEIDEN VEROKANNAN VAIHTUMINEN TYÖMÄÄRÄYKSEN OSITTAMISESSA HUOMIOITAVAA: OSITETTUJA LASKUJA EI SAA JÄTTÄÄ AVOIMEKSI TUKIPALVELUISTA ALV- VAIHDOKSEN AIKAAN 30.6 JA LIITE 1 TIETOKANNAN VAPAAN TILAN KASVATTAMINEN KLOONAUS- TOIMINNOLLA LIITE 2 - ALV:N VAIHTUMISEEN LIITTYVÄT LISÄTOIMINNOT TARKISTUS, ETTEI SALLITA MYYNTIÄ VANHENTUNEELLA VEROKANNALLA ASETUS, NÄKYYKÖ VEROKANTA RIVEILLÄ MYYNNIN TEOSSA VANHAN MYYNTITAPAHTUMAN POHJALTA, VERON JA HINTOJEN MUUNTAMINEN LIITE 3- VAIN KORJAAMOKÄYTTÖÄ KOSKEVAT TOIMINNOT YLEISTÄ TYÖMÄÄRÄYKSEN HYVITTÄMISESSÄ MAHDOLLISUUS MUUTTAA MÄÄRÄYS UUDELLE ARVONLISÄVEROLLE TYÖMÄÄRÄYSLÄHETTEEN POISTAMINEN SUORITTAA TYÖMÄÄRÄYKSEN VEROKANTAMUUNNOKSEN TYÖMÄÄRÄYKSEN TEOSSA ALV 22 % MÄÄRÄYKSEN POHJALTA, ALV:N JA HINTOJEN MUUNTAMINEN TYÖPAKETIN TEOSSA ALV 22 % MÄÄRÄYKSEN POHJALTA VEROKANTOJEN JA HINTOJEN MUUNTAMINEN LIITE 4- HINTOJEN PYÖRISTÄMINEN JA MUUTA ALV:N VAIHDOKSEEN LIITTYVÄÄ HINTOJEN PYÖRISTÄMINEN TULOSTEIDEN ERITTELYT, KUN UUTTA JA VANHAA VEROKANTAA SAMALLA LASKULLA TAI KUITILLA LIITE 5 LISÄOHJEITA ERIKOISTILANTEISIIN MITEN TOIMITAAN, JOS AJO ON AAMULLA VIELÄ KESKEN? MITEN TOIMITAAN JOS AAMULLA EI OLE AJON VALMISTUMISRAPORTTIA RUUDULLA? TEKNISTÄ TIETOA MIKROTUKIHENKILÖILLE: AJON TOIMINTAPERIAATE JA SUORITUSKYKYASIAT

2 Yleistä Tässä kerrotut alv- ajot ovat tässä muodossaan mukana tai uudemmissa tuotanto- ja kehitysversioissa. Kaikkiin arvonlisäverokantoihin (nykyisin 8, 12, 22) tulee lisää yksi prosenttiyksikkö Ajankohta keskellä lomakautta ja se, että viimekertaisesta yleisen verokannan muuttumisesta on 15 vuotta, tuovat mukanaan omat haasteensa. Erikoistapauksena on vielä se, että jos yrityksessä myydään kahviotuotteita, niiden verokanta muuttuu 22:sta 13:een. Muutoksen läpivienti on erityisen haastavaa varaosakaupassa, koska nimikemäärät ja tietokannat ovat suuria. Milloinkaan aikaisemmin ei kaikkien käyttäjien tietokantoja ole samanaikaisesti muunnettu näin massiivisesti samaan aikaan; ajo koskee usein miljoonia tuotteita. Esimerkiksi euron käyttöönotossa oli siirtymäkausi, jolloin yritykset voivat muuntaa tietokantansa eri aikoihin. Tietokantojen kannalta ajo on hyvin kuormittava, koska kaikki tuotteet muuttuvat kerralla - usein miljoonia. Tällöin yksikin virheellinen tuote tietokannassa voi keskeyttää ajon, jolloin voidaan tarvita teknistä tukea. Lisäksi yritykset haluavat todennäköisesti toimia hintojen kanssa eri tavoin. Itse ajon lisäksi halutaan varmastikin päivittää toimittajien uudet hinnastot, mahdollisesti pyöristää muuttuneita hintoja, muuttaa tuotteiden hintoja manuaalisesti (tuotteille, joista ei saada hinnastoja) ja muuta vastaavaa, joka luo tarvetta käyttötukeen. Automaattisesti muunnettavia erityyppisiä tietoja on noin 15, näiden joukossa mm. erityyppiset avoimet tapahtumat, työvaiheet, tuotepaketit ym. Lisäksi yrityksen pitää harkinnan mukaan muuttaa esimerkiksi tuntiveloitusten asetukset. Käyttäjien neuvonta- ja tukitarve tulee ajoittumaan pitkälti samaan ajankohtaan. Muunnosajosta onkin pyritty kehittämään mahdollisimman helppokäyttöinen. Koska ajon ajankohta on lähes kaikilla sama, etukäteen valmistautuminen ja kysymysten miettiminen läpi etukäteen nousee äärimmäisen tärkeäksi. Vain näin toimimalla voidaan käyttötukea antaa niille, joilla ajossa tulee teknisiä ongelmia tai yrityskohtaisia erikoistilanteita. Tuessa on tarve keskittyä ensisijaisesti kriittisiin ja toiminnan estäviin ongelmiin, kuten ajojen keskeytymisiin tai tietokantojen saamiseen toimintaan, sikäli kun näitä tulee vastaan. Hinnastopäivitys- ja muut lisäneuvonnat ovat toissijaisia. Asiakkaille kun ei voida antaa vanhalla alv:lla tehtyjä kuitteja tai laskuja, vaan alv:n osuus tositteissa täytyy olla oikein, vaikkei hintoja muutettaisikaan. Ajon tarve ei siis riipu siitä, muutetaanko hintoja vai ei. Sadoilla käyttäjäyrityksillä on yli miljoonan tuotteen tietokantoja, ja muunnosvaiheessa nämä kaikki pitää muuttaa. Vaikka yrityksessä siis päädyttäisiin pitämään hinnat pidetään samoina, ja odottamaan esimerkiksi tukkureilta uusia hinnastoja, ei se poista ajon tarvetta. Tuotekohtaiset verokannat pitää joka tapauksessa muuntaa, muuten myyntitositteet tulevat vanhalla alv:lla. Vielä selvennyksenä se, että verokanta on ohjelmassa rivikohtainen ja tuotekohtainen tieto. Vaikka valtaosalla ohjelman käyttäjistä on käytössä vain yksi verokanta, ei muunnoksessa riitä, että vain jokin tietty asetus muutettaisiin toiseksi, vaan kaikki tiedot, joissa verokanta esiintyy, on päivitettävä prosentiltaan uudeksi. Tämä on muunnostoiminnon tehtävä, mutta käyttäjän tulee valita, muutetaanko kaikki hinnat, kuten avoimet pikatilaukset tai ostotilaukset, vai pidetäänkö esimerkiksi jo tehdyssä tilauksessa kiinni sovitusta verollisesta hinnasta. Kun tässä ohjeessa puhutaan hintojen muuttamisesta, tarkoitetaan koko ajan verollisia hintoja. Ohjelman tietokannassa kaikki tieto säilytetään pääasiassa verollisessa muodossa. Ohjelmapäivitysten teko Tämän ohjeen kertomat alv- toiminnot sisältyvät AutoFutur ja KoneFutur tuotantoversioihin joiden päiväys on tai uudempi, sekä kehitysversioihin, joiden päiväys on tai uudempi. Versiot ovat päivitettävissä ohjelman tukisivuilta omilla yrityskohtaisilla tukisivujen tunnuksilla, normaalien versiopäivitysten tapaan. Varaudumme siihen, että asiakkailta tulee vielä ennen esille lisätarpeita toimintojen liittyen, jotta manuaalinen työ ja virhemahdollisuudet jäisivät minimiin. Näin ollen suosittelemme päivittämään vielä lähempänä ajon ajankohtaa, kesäkuussa, sen hetken uusimman version tukisivuilta, erityisesti jos alv- tiedotussivulla näin neuvotaan ja uudempi versio on julkaistu. Tukisivulta ilmenee myös, mitä muutoksia versioon on mahdollisesti tehty (On toki mahdollista, ettei lisätarpeita ilmene). Selvää on, että kaikki ohjelman käyttäjäyritykset eivät saa kuitenkaan ohjelmiaan päivitettyä hetkessä, joten kehotamme vahvasti päivittämään jo nykyisen version hyvissä ajoin. Muistutamme, että välipäivityksistä ei postiteta paperitiedotteita, vaan tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse, yrityksen ilmoittamaan yhteys- sähköpostiin. Tukisivuilta löytyvät myös ajankohtaiset ohjeet. Tätä tiedotusta varten on myös avattu erityinen alv- infosivu, kohdassa A5, josta myöhempänä ohjeessa lisää. Ellei Teille tule FuturSoftilta noin kuukausittain ylläpitotiedotteita, kehotamme ehdottomasti ilmoittamaan yhteys-sähköpostinne FuturSoftille. Tämän voi ilmoittaa osoitteeseen 2

3 Ennakkoon tehtävät toimenpiteet Riittävän käyttöoikeuden varmistaminen toiminnon ajamiseen Oletuksena ajo vaatii käyttäjältä 9- tason käyttäjätunnukset, jotta ajoa ei päästä ajamaan vahingossa tai luvatta. Jos ajon suorittajalla on 9- tason käyttäjätunnukset, on asia kunnossa. Kuitenkin jos ajon tulee tekemään yrityksessä työntekijä, jolla ei ole ohjelmaan 9- tason käyttöoikeuksia, voidaan seuraavalla tavalla määritellä etukäteen käyttöoikeus alv- ajoon määrätylle henkilölle. Tämä tapahtuu käyttöoikeuksien hallinnasta seuraavasti: Mennään kohtaan Asetukset Toimintojen käyttöoikeudet. Siellä kohtaan Tietokannat Arvonlisäveron muunnosajo. Täysversiossa toiminto löytyy myös nimihaulla. Ellei toiminto löydy, suorita toiminto Huolto Rekisteröi toiminnot. HUOM! OIKEUS PITÄÄ EHDOTTOMASTI ANTAA ETUKÄTEEN. ALV- AJOJEN AIKAAN TUESSA EI OLE MAHDOLLISTA HANKKIA KÄYTTÖOIKEUKSIA. Ellei käyttöoikeuksien hallintatoiminto ole tuttu, suosittelemme määrittelemään oikeuden ajoissa, ja ottamaan jo etukäteen yhteyttä tukeen asian hoitamiseksi kuntoon. Pääruudun alv- tiedotustoiminnon käyttö ja käyttöönotto Pääruudulla on näkyvissä kuvan muistutuspainike alv:n muutoksesta (päivämäärältään tai uudemmassa versiossa). Painiketta napsauttamalla avautuu ohjelman tukisivujen alv- infosivu, jossa pidetään yllä reaaliaikaista tiedotusta, liittyen mahdollisiin uusiin päivityksiin, ohjeistuksiin, yleisiin kysymyksiin ja muuhun, jolla pyritään vähentämään ruuhkaa ohjelmatuessa. Painike toimii ajastetusti, eikä näy enää jälkeen. Ellei tukisivujen yrityskohtaisia tunnuksia ole syötetty, se tapahtuu seuraavasti: Mennään päävalikosta kohtaan Asetukset Yleiset asetukset. Siellä Yleiset- välilehdelle. Siellä täytetään kohdat Tukisivujen käyttäjätunnus ja salasana. Ellei tunnuksia ole, ne saadaan menemällä sivulle sieltä kohtaan AutoFutur ja KoneFutur tukisivut. Täällä painetaan Unohtuiko salasana ja seurataan ohjeita. Eli syötetään sähköpostiosoite, johon ylläpitotiedotteet tulevat. Ellei näitä tule, tai järjestelmä ei löydä tunnuksia osoitteella, lähetetään pyyntö tunnusten avaamiseksi tai puhelimitse (1,39/min). Näin päästään suoraan tukisivujen kohtaan A5, jossa pidetään yllä ALV- ohjeistusta. Toki sinne pääsee myös normaaliin tapaan, tukisivujen päävälilehden kohdasta A5. Tietokannan huoltaminen ennen alv- ajoa Suosittelemme tietokannan kloonaus- toiminnon ajamista etukäteen, jolla varmistutaan, ettei tietokannassa ole ennestään virheitä, ja että se toimii optimaalisella nopeudella. Sillä alv- ajon yhteydessä, joka käy läpi koko tuotekortiston ja paljon muitakin tietoja, vakavimmat ongelmat seuraavat siitä, jos ajossa tulee vastaan tietokantavirhe (jos tietokanta on ennestään vahingoittunut, joka ei tule esille normaalikäytössä) ja tietoja joudutaan palauttamaan varmuuskopiolta (jonka ohjelma tekee ennen ajoa). 3

4 Lisäksi on syytä tarkistaa tietokannan maksimikoko, ja että tietokannassa on vapaata tilaa mielellään 500 mt. Vapaan tilan näkee mm. Alv- ajotoiminnon välilehdeltä Tiedot, tästä myöhempänä ohjeessa tarkemmin. Haluttaessa voidaan järjestää tietokannan huoltotyö etätyönä, sovittuna aikana helpdeskistä. (Aika-arvio 1 h, tuntiveloitus 81 e + alv, työtilauksen voi tehdä ) Ajon testaaminen etukäteen (vapaehtoinen lisätoimenpide) Jos yrityksessä on mikrotukihenkilö, hänellä on mahdollisuus testata etukäteen ajon suorittaminen omalla tietokannalla. Tämä tapahtuu pystyttämällä tietokannan esimerkiksi erilliselle kannettavalle tietokoneelle, asentamalla siihen AutoFutur/KoneFutur ohjelman ja kopioimalla demotietokannan päälle yrityksen tietokannan varmuuskopiolta. Tällöin voidaan etukäteen varmistaa, tuleeko tietokannassa vastaan mahdollisesti esimerkiksi jotakin virheellistä tietoa, ja samalla katsoa, kauanko ajo tulee kestämään. Samalla voidaan käydä läpi, mitä pitää ajon jälkeen vielä itse muuttaa, jotta hinnoittelu toimii kuten haluttu. Tämä on kuitenkin täysin vapaaehtoista, mutta mahdollista esimerkiksi suuremmille yrityksille. On myös mahdollista lähettää toukokuun aikana yrityksen tietokannan varmuuskopio FuturSoftille, joka ajaa testiajon tietokannasta, ja raportoi jos testiajossa havaittiin jotakin poikkeavaa. Samalla saadaan tieto, kauanko ajon suorittaminen tietokannalla kesti testikoneella. Palvelusta veloitetaan 1 h työveloitus. Postitukset saatteen kanssa FuturSoftin osoitteeseen Lars Sonckin Kaari 16, Espoo. Ajon nopeuttaminen ajastamalla tietokannan sisäinen varmuuskopiointi muuhun aikaan Ajoa voidaan nopeuttaa suurella tietokannalla noin tunti sillä, että ohjelman ajastettu tietokannan varmuuskopiointi kiintolevylle ajastetaan niin, ettei se käynnisty alv- muunnosajon kanssa samaan aikaan. Sen sijaan ajastetulla kopioinnilla muistitikulle tai vastaavalle ei ole merkitystä nopeuden kannalta, eikä siihen ole tarpeen tehdä muutoksia. Ajastus voidaan muuttaa seuraavasta kohdasta: Päävalikosta kohta Huolto Tietokannan aputoiminnot. Täältä painetaan Varmuuskopion ajastus. Ja syötetään kellonaika ja painetaan OK. Jotta ajastus tulee varmuudella voimaan, suositellaan palvelimen käynnistystä uudelleen, tai jos yrityksessä mikrotukihenkilö, Solid- palvelun uudelleenkäynnistystä ohjauspaneelista. Sen, milloin varmuuskopio on tällä hetkellä ajastettu, näkee mm. alv- muunnostoiminnon välilehdeltä Tiedot (palvelimella). Moniyrityskäytössä huomioitavaa, jos samalla palvelimella 2 tai useampia yrityksiä Jos samoissa tiloissa on moniyrityskäyttöä, ja samalla palvelimella kaksi eri tietokantaa, ajo ajetaan luonnollisesti kaikkiin tietokantoihin. Tällöin on varauduttava ajon kestämiseen kaksi kertaa pidempään, kun samanaikaisesti suoritetaan kahta ajoa. Tällöin ajoon pitää varata riittävästi aikaa, tarvittaessa jopa sulkea myymälä aikaisemmin. Lisäksi ajo tulee käynnistää toiseen tietokantaan toiselta koneelta kuin palvelimelta (ellei tehdä ajoa peräkkäin), sillä yhdellä koneella voi olla käynnissä vain yksi alvajo samaan aikaan (Tämä on siis poikkeus ohjeeseen, että ajo ajetaan aina palvelimelta). Monimyymälä- järjestelmissä huomioitavaa Alv- ajo on toteutettu niin, että se ajetaan joka toimipisteessä itsenäisesti. Alv:n tai hinnan muuttuminen esimerkiksi tuotteissa ei laukaise synkronointia. Näin ei synny tilannetta, että esimerkiksi 2 miljoonaa tuotetta lähtisi synkronoitumaan yhdellä kertaa. Vain normaaliin tapaan tehdyt tuotemuutokset synkronoituvat, ja niiden mukana välittyy mukaan alv- muutos, koska alv- ajo ajetaan aina päivän päätteeksi ja tämä viimeisin muutos jää voimaan. Myös synkronointien ajastukset olisi suositeltava muuttaa niin, etteivät ne käynnisty samaan aikaan ajon kanssa, varsinkaan tuotteiden synkronoinnit. Jos alv- ajo ja synkronointi päivittävät samaa tuotetta samaan aikaan, on mahdollista että ajo keskeytyy. Jos yrityksessä toimitaan niin, että lähetteet synkronoidaan päätoimipisteeseen ennen laskutusta, on kaksi vaihtoehtoa: joko käynnistetään synkronointi manuaalisesti, synkronoidaan lähetteet ja ajetaan laskutus normaaliin tapaan alv 22:n aikana. Tai alvmuunnoksessa jätetään muuntamatta avoimet lähetteet (ruksi pois), ja suoritetaan laskutus ajon jälkeen (voidaan muuttaa päiväys). 4

5 Muunnosajon suorittaminen Yleistä Ennen ajon käynnistämistä varmistetaan, että versio on päivitetty ja käytössä on vähintään päivätty versio. Jos on ajettu huhtikuussa 2010 päivätty versio, se on suositeltavaa päivittää, jotta ajo tapahtuu tarkalleen tämän ohjeen mukaan. Koska kesäkuun loppuun asti kaikki myynnit tehdään vanhalla verokannalla, muunnosajo tehdään liikkeen sulkemisen ja mahdollisen laskutuksen jälkeen, yleensä siis keskiviikkona Poikkeuksena oppilaitokset, joilla ei usein ole myyntiä kesällä. Nämä voivat halutessaan tehdä ajon siis jo etukäteen. AJO AJETAAN AINA JÄRJESTELMÄN PALVELINKONEELTA, jos kyse on verkkoversiosta. Tähän syynä ovat mm. ajossa tarvittavat tietokannan hallintatoiminnot, sekä se, että ajo tapahtuu riittävän nopeasti. Sivukoneilta voi kuitenkin etukäteen tutustua toiminnon käyttöön, tällöin osa Tiedot- välilehden tiedoista ei näy. Ennen alv:n vaihdosta tulee laskuttaa kaikki mahdolliset avoimet tapahtumat pois, eli lähetteet, työmääräykset ja vastaavat. Muunnosajon toimintaperiaate Ajo käynnistetään päävalikon välilehdeltä Tietojen ylläpito, painikkeesta Huoltotoiminnot, välilehdeltä Erikois. Ensin mennään siis päävalikon Tietojen ylläpito välilehdelle ja sieltä kohtaan Huoltotoiminnot. Ja täältä Erikois- välilehdelle. Ja täältä painetaan Arvonlisäveron muunnosajo. Arvonlisäveron muunnosajo- painiketta painamalla avautuu itse muunnosajo-ruutu. Ruudulla on välilehdet Toiminnot ja Tiedot. Toiminnot- lehdeltä suoritetaan itse ajo ja Tiedot- välilehdellä voidaan tarkistaa tärkeimmät tiedot ennen ajon suorittamista. 5

6 Kun valinnat on ensin huolella tehty (ajoa ei voi perua!), muunnosajo käynnistyy painikkeesta Suorita valitut toimenpiteet. Jos tiedetään, ettei käytössä ole muita verokantoja kuin 22 % (lisäksi voi olla verotonta myyntiä), ajoa voi hieman nopeuttaa valitsemalla ruudun ylälaidasta, että käsitellään vain 22 % verokanta. Jos yrityksen hinnoittelu perustuu verottomiin hintoihin, ruksataan ruudun yläreunasta kyseinen ruksi. Siitä myöhempänä ohjeessa lisätietoja. Normaalisti kaikki tiedot muunnetaan. Erikoistapauksissa voidaan ottaa pois ruksi Muunnetaan kaikki ja valita, mitkä muunnetaan. Se ei ole suositeltavaa. Vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen tulevat ruksit sitä mukaa kun ajoa ajetaan, eli siitä näkee, onko tietty tieto jo muunnettu. Tiedot- välilehdeltä on syytä tarkistaa, että välimuistin koko on vähintään 250 Mt. Tietokoneen muistin määrä näkyy ruudulla, ja sen tulisi mieluiten olla vähintään 1,0 Gt (muistia saa edullisesti lisää - 0,5 Gt on minimivaatimus). Ruudulla näkyy lisäksi (kun ollaan palvelimella), paljonko tietokannassa on vapaata tilaa. Sitä tulisi olla mielellään 500 Mt (ehdoton minimi 300 Mt). 6

7 Ruudulla näkyvien tietojen lisäksi on syytä tarkistaa, että itse kiintolevyllä, jolla tietokanta sijaitsee, on vapaata riittävästi kiintolevytilaa. Se tarkistetaan Windowsin normaalista Oma tietokone- tai Resurssienhallinta toiminnosta. Vapaata tilaa on syytä olla useampia gigatavuja, sillä muunnosajo tekee jo pelkästään lokitiedostoja useamman sata megatavua. Ellei tietokannassa ole vapaata tilaa, on suositeltavaa suorittaa Kloonaus- toiminto, joka sekä tiivistää tietokannan, että lisää siihen tarvittaessa 2 Gt maksimikokoa. (Liite 1 kertoo tarkemmin). Koon tarkistus on syytä suorittaa hyvissä ajoin etukäteen, että ehtii tehdä tarvittavat toimenpiteet, itse alv-ajon hetkellä tuki tulee olemaan täystyöllistetty. Keskeneräisten tapahtumien käsittely Ennen alv:n vaihdosta tulee laskuttaa kaikki mahdolliset avoimet tapahtumat pois, eli lähetteet, työmääräykset ja vastaavat. Joka tapauksessa jää avoimeksi useimmiten mm. seuraavia tapahtumia, ja näissä voidaan harkinnanvaraisesti joko muuttaa verolliset hinnat uuden alv:n mukaiseksi, tai pitää hinnat ennallaan (jolloin veroton hinta laskee): - Työmääräykset ja kustannusarviot (korjaamoilla) - Tarjoukset - Pikalaskelmat - Pikatilaukset - Asiakastilaukset / tilausvahvistukset / kauppasopimukset (AKL kauppasopimuksia ajo ei muunna) Ostopuolta koskien voidaan muuntaa seuraavat tiedot: - Avoimet saapumattomat ostotilausten rivit (jotka siis hyväksytty ostotilauksiksi, mutta eivät saapuneet). Muunnos käsittelee vain rivit, joita ei ole vielä saapunut tai peruttu yhtään kappaletta (osatoimituksia ei muunneta) - Avoimet tilausehdotusten rivit (tilausrivit tilauskirjassa, joista ostotilausta ei vielä tehty) Lisäksi ajolla voidaan muuntaa seuraavan tyyppiset tapahtumat: - Myyntialennukset eli asiakas/asiakasryhmäkohtaiset nettohinnat. Esimerkiksi lehtikampanja-hinnat, jotka ajettu. - Ostoalennukset eli toimittajilta saatavat nettohinnat. Esimerkiksi lehtikampanja- ostohinnat, jotka ajettu. - Hinnastojen tulkintaohjeet (näissä on verokantatietoja mm. verottomien hintojen muuntamista varten) Varsinaisten hinnastotyyppisten tietojen muuttamiset käsitellään seuraavassa kappaleessa. Tuote- ja hinnastohintojen muuttaminen Kunkin ruudulla näkyvän tiedon kohdalla valitaan, muutetaanko verolliset hinnat uuden veron mukaiseksi. Oletuksena alv lisätään kaikkiin ko. hintoihin. Ajossa hinnoilla tarkoitetaan nimenomaan arvonlisäverollisia hintoja. JOS YRITYKSESSÄ KÄYTETÄÄN HINNOITTELUSSA VEROTTOMIA HINTOJA, on verollisten hintojen muuttaminen tehtävä ehdottomasti, vain tällä tavoin veroton hinta pysyy entisellään. Oletuksena alv:n muutos viedään (verollisiin) hintoihin. Muunnosajot käsittelevät seuraavia asioita: - Tuotekortisto: aktiiviset ja passiiviset tuotteet - Tuotepaketit - Korjaamokäytössä työvaiheet (työnimikkeet) ja työpaketit Yrityksessä pitää siis huolellisesti etukäteen määritellä, millä valinnoilla ajot ajetaan. Valinnoista riippumatta tuotteiden varastonarvo muunnetaan niin, ettei sen veroton arvo muutu. Eli keskihinnat muunnetaan tuotteiden ajon yhteydessä valinnoista riippumatta. Kun ajo ajetaan, veroton varastonarvo pysyy ennallaan (mahdollisia desimaalipyöristyksiä voi tapahtua n. 0,01 %). Valinta, käytetäänkö ensisijaisesti verottomia hintoja Ruudulla on valinta Yrityksessä hinnat käsitellään verottomina. Jos yrityksessä käytetään hinnoittelussa verottomia hintoja, tämä valinta tulee laittaa päälle. Näin hintoihin ei käytännössä synny pyöristyksiä, vaan muunnokset tehdään 6:n desimaalin tarkkuudella. Normaalisti muunnokset tehdään sen mukaan, ettei verollinen hinta muutu. 7

8 Ruksi on oletuksena päällä, jos ohjelmassa on päällä asetus Suurempi laskentatarkkuus hinnoille, jota verottomia hintoja käyttävät yritykset usein käyttävät. Lisätietoa: Ohjelman tietokannassa hinnat tallennetaan yleensä aina verollisessa muodossa (joita valtaosa käyttäjistä käyttää). Tarkoilla desimaalihinnoilla toimittaessa syntyy tilanne, että hinta voidaan pyöristää 2 desimaaliin joko verollisena tai verottomana hintana. Tämän ruksin päällä ollessa ohjelma tekee pyöristykset verottoman hinnan suhteen. Muunnosajon suorittaminen ja sille varattava aika Ajoon pitää varata aikaa koko yö, jos käytössä ovat tukkureiden hinnastot, jolloin tuotteita on useita satoja tuhansia. Testatuilla esimerkkitietokannoilla, uudehkoilla koneilla, ajoon kului aikaa seuraavasti: Esimerkki 1: Palvelin vuonna 2009 hankittu tehotyöasema (4-ydin), 4 Gt muistia, Vista: 2 miljoonan tuotekortistolla 5 tuntia. Esimerkki 2: Palvelin vuonna 2005 hankittu HP-työasemakone, 2 Gt muistia, XP: 2 miljoonan tuotekortistolla 9 tuntia. Ellei ohjelmaan ole ajettu tukkujen hinnastoja, jolloin tuotekortisto on esimerkiksi alle tuotetta, ei ajo tule kestämään todennäköisesti max. tuntia pidempään. Nopeimmillaan pienellä tietokannalla ajo voi tapahtua siis varsin nopeastikin, jolloin voidaan seurata sen valmistuminen loppuun asti. Hitailla koneilla ja isoilla tuotekortistoilla pitää varmistaa, että tietokannan asetukset ovat kunnossa, ja mielellään on äskettäin suoritettu tietokannan kloonaus, jotta ajo ehtii mennä yön aikana. Hitaan koneen tapauksessa pitää kiirehtiä, että ajo aloitetaan illalla mahdollisimman ajoissa. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä laitetoimittajaan tai mikrotukeen ja esim. lisätä keskusmuistia. Ylivoimaisesti suurin osa ajon viemästä ajasta kuluu passiivisten tuotteiden muuntamisessa. Keskimäärin aktiivisten tuotteiden ajo menee noin tunnissa ja muut ajot kestävät vain minuutteja, kun tietokanta toimii normaalilla nopeudella. Yrityksen pitää siis varata riittävästi aikaa ajojen ajamiseen, normaalin aukioloajan ulkopuolella. Ajo käynnistetään Suorita valitut toimenpiteet- painikkeesta kun valinnat on ensin tehty. Kun ajo käynnistyy, se ehdottaa ensin otettavaksi tuoreen varmuuskopion tietokannasta kiintolevylle. Tämä tulee hyväksyä. Tällä pyritään varmistamaan, että voidaan palata ainakin lähtötilanteeseen, jos ajossa tulee vastaan tietokantaongelmia. Jos tietokannassa on tilaa vähemmän kuin 300 Mt, tästä tulee varoitus ja tällöin on syytä keskeyttää ajo ja lisätä ensin tilaa (kts. ohjeen lopun Liite 1). Poikkeuksena on, että ellei ohjelmaan ole ajettu hinnastoja, voidaan ajo suorittaa, koska tietokanta on tällöin riittävän pieni. Näin ei aiheuteta tarpeetonta ruuhkaa tuelle ajon aikaan, ja kokoa voidaan kasvattaa erikseen myöhemmin. Kun ajo on valmis, sulkeutuu ohjelma automaattisesti, ja ruudulle tulee seuraavan kuvan mukainen raportti. Ellei raporttia ole jostakin syystä lopuksi näkyvissä ruudulla, tämän ohjeen lopusta, liitteestä 5 löytyy ohjeet, mistä raportti voidaan avata näkyviin manuaalisesti. Tilanteessa, että raporttia ei olisikaan näkyvissä, ja ohjelma on sulkeutunut, on hyvin todennäköistä, että ajo on mennyt onnistuneesti loppuun, koska ohjelma on sulkeutunut. Jos ajossa tapahtuu jokin virhe, on virheilmoitus todennäköisesti näkyvissä. Kun raportti on ruudulla ja ajo valmis, voidaan käydä läpi esimerkein, että tuotekortistossa verokanta näkyy alv 23, ja on hyvä myös tarkistaa asetus Yleiset asetukset Yleiset Oletusverokanta, että se on 23, ja sen jälkeen käytön voi aloittaa. Seuraavassa osiossa on kerrottu, mitä lisätoimenpiteitä voi tilanteesta riippuen olla syytä suorittaa itse ajon lisäksi. 8

9 Mahdolliset toimenpiteet muunnosajon ajamisen jälkeen Kirjanpitotilit, uudet hintalaput Edellä on käsitelty vain varsinaisen muunnosajon käyttö. Lisäksi joudutaan mahdollisesti perustamaan tilitoimiston ohjeiden mukaisesti uudet kirjanpidon tilit uusille verokannoille, esim. ostoreskontran käytössä, koska rinnakkain on olemassa vanhalla ja uudella verokannalla olevia laskuja ja kuitteja. Raporttien ottamisessa voi tulla esiin lisätarpeita. Nämä eivät ole kuitenkaan myyntityön jatkumisen kannalta kriittisiä, mutta muutettavat asiat on hyvä suunnitella hyvissä ajoin etukäteen. Luonnollisesti myymälän hintamerkinnät aiheuttavat paljon työtä hintojen muuttuessa. Uudet hinnat voidaan tulostaa ohjelman hintalappu-toiminnoilla luonnollisesti vasta muunnosajon jälkeen. Jos tämä nousee ongelmaksi, ole yhteydessä etukäteen tukeen. Erikois-hintalappujen tekeminen, joissa olisi rinnakkain vanha ja uusi hinta, voidaan tarvittaessa selvittää erillisenä asiana. Todennäköistä on kuitenkin, että uusia hintoja ei etukäteen voida tulostaa mm. pyöristysten ja uusien hinnastopäivitysten takia. Uusien hinnastojen päivittäminen alv- muutoksen jälkeen On syytä jo etukäteen syytä valmistella mahdollisimman pitkälle uusien hinnastojen ajot ja hankkia niihin tulkintaohjeet. Sillä FuturSoftin tuessa keskitytään alv- muunnoksen ajan vain akuuttien ongelmatilanteiden hoitoon, hinnastojen muokkaamista esim. Excelistä tai hinnastopäivitysten neuvontaa ei voida tehdä, vaan nämä lisätyöt tehdään alv- ajovaiheen mentyä ohi. Hintojen mahdollinen pyöristäminen ajon lopuksi Lisäksi yritys voi haluta tehdä hintojen pyöristyksiä. Ne voidaan tehdä normaalien toimintojen puitteissa. Niistä liitteessä 4, s. 14. Asetuksina olevien tuntiveloitusten muuttaminen Ainakin seuraavat asetukset on syytä käydä läpi sen mukaan, onko käytössä verolliset vai verottomat hinnat, ja halutaanko esimerkiksi verolliset tuntiveloitukset muuttaa. Kyseiset asetukset ovat ohjelmassa yleensä verollisina hintoina. Nämä kuvassa näkyvät, korjaamoille tärkeimmät ovat kohdassa Korjaamoasetukset Korjaamon oletustiedot. Asetuksista löytyy myös esimerkiksi kohdat Myyntireskontra Karhun huomautusmaksu, pientarvikelisä, joka voi olla myös euromääräinen, ja muuta vastaavia, jotka on syytä käydä asetuksista läpi. Laskutuslisien muuttaminen, jos verollinen summa tulee muuttaa Laskutuslisän oletus on kohdassa Yleiset asetukset Laskutuslisä. On huomattava, että tuntiveloitus- ja vastaavat asetukset ovat asetuksissa verollisina hintoina. Jos yritys toimii verottomilla hinnoilla, ja laskutuslisä on esim. 5+alv=6,10, pitää se muuttaa 6,15:ksi, jotta se on edelleen verottomana 5 e. Jos laskutuslisä muutetaan uuden alv:n mukaiseksi, asiakaskohtaiset laskutuslisät pitää lisäksi muuntaa uusiin summiin. Tämä tapahtuu Tietojen muokkaus- toiminnossa kohdassa Asiakkaat, muokkaustoiminnolla Muuta asiakaskohtaisia laskutuslisiä. 9

10 Ostoreskontran käyttämät tilikartan tilien alv- prosentit Kirjanpitäjän ohjeiden mukaan, muutetaan tilikartassa joko vanhojen tilien prosentit uusiin, tai tehdään uudet tilit uusilla tilinumeroilla ja prosenteilla. Tämä koskee ensisijassa osto/kulutilejä, mahdollisesti myös kassa-alennus tilejä, jos niitä on erilliset eri verokannoille. Joka tapauksessa tilikartta on syytä käydä läpi tili kerrallaan. Tilikartta löytyy ostoreskontran pääruudulta tai toimintojen nimihaulla, Tilikart. Varminta lienee kuitenkin uusien tilien lisääminen, jolloin ei synny mahdollisuutta esimerkiksi raportointiongelmiin, kun tilikartan veroprosentti muuttuu. Kahviotuotteiden verokannan vaihtuminen Ravintolamyynnin verokanta muuttuu nykyisestä 22:sta 13:een samaan aikaan. Tällöin jos yrityksellä on kahvio, näiden tuotteiden verokanta voidaan muuttaa 13:een. Tämä tapahtuu manuaalisesti tuote kerrallaan, rajaamalla tuotteiden hallintaruudulla esimerkiksi tietty tuoteryhmä, ja tuotteen tiedoissa verokannan vaihtaminen kohdassa Verokanta. Tähän ei ole siis automatiikkaa, koska kyse on erikoistapauksista; ohjelmistoa ei ole suunniteltu ravintolakäyttöön. Jos tuotteita on hyvin paljon, helpdesk voi tehdä ajoja tarvittaessa maksullisena etätyönä. (Koska verokanta laskee, on verokannan muuttaminen lähinnä yrityksen oma asia; myyntiä voi jatkaa, vaikkei tätä ehdittäisi heti muuttaa). Työmääräyksen osittamisessa huomioitavaa: ositettuja laskuja ei saa jättää avoimeksi Jos työmääräys ositetaan useammalle asiakkaalle, esimerkiksi omavastuu ja alv:n osuus, nämä summat eivät muutu muunnosajossa, eli esim. jos alv:n osuus on siirretty vakuutusyhtiölle ennen alv-muutosta, alv:n osuus voi ollakin tosiasiassa toinen heinäkuussa. Siksi ositetut työt pitää laskuttaa loppuun ennen kuun vaihdetta, tai jättää ne perustiedoille, odottamaan laskuttamista kokonaisuudessa heinäkuussa. Tukipalveluista alv- vaihdoksen aikaan 30.6 ja 1.7 Olemme keränneet ohjeen loppuun liitteeseen 5 ohjeita jo etukäteen tiedossa oleviin mahdollisiin erikoistilanteisiin. Jos ajossa siis tulee vastaan ongelma, katso onko asiaan ratkaisua liitteessä. Toki siihen on hyvä tutustua etukäteenkin. Normaali tukinumero on (1,39 e/ min) ja tuen sähköposti (maksuton). Jonotus on puhelintuessa maksuton (eli pvm/mpm). Tuessa tulee 30.6 päivä iltana olemaan jonkin verran pidennetty aukioloaika (normaalisti kesäaikaan ). Ilmoitamme tarkan iltapäivystyksen aukioloajan tukisivuilla ja/tai ylläpitotiedotteissa. Mikäli todetaan tarpeelliseksi, ilmoitamme erikseen tukisivuilla poikkeusjärjestelyistä tuessa, esimerkiksi maksullisten soittopyyntöjen jättämiseksi, jolloin FuturSoftilta pyynnöstä soitettu tukipuhelu laskutetaan käytetyn työajan mukaisesti. Joka tapauksessa mahdollisimman moni mahdollinen kysymys kannattaa selvittää etukäteen, tukipalveluiden ruuhkien vähentämiseksi. Liite 1 tietokannan vapaan tilan kasvattaminen kloonaus- toiminnolla Solid- tietokannalle määritellään sen asetuksissa maksimikoko, minkä verran tietokannalle varataan tilaa kiintolevyltä. Uusissa asennuksissa se on oletuksena useimmiten 2 Gb (2100 Mt), mutta ellei tietokantaa ole koskaan huollettu, voi se olla vähemmän. Helpoin tapa kasvattaa tietokannan maksimikokoa ja lisäksi pienentää tietokannan kokoa on tietokannan kloonaustoiminto, joka ajaa tiedot uuteen tietokantatiedostoon, jolloin tietokannan koko on varmuudella riittävä, ja samalla tietokannasta jää tarpeeton tila pois, ja mahdolliset tietokannalle vuosien aikana syntyneet fyysiset korjaantuvat. Kloonaustoimintoon on tehty ja uudemmalla päivämäärällä oleviin versioihin ominaisuus, että kloonaustoiminto normaalin toiminnan lisäksi lisää uuden tietokantatiedoston entisen tai entisten lisäksi, jolloin tietokannassa on aina vapaana toiminnon suorittamisen jälkeen vähintään 2 Gb. Kloonaus käynnistyy kohdasta Tietojen ylläpito Tietokantatyökalut ja sieltä Kloonaus- välilehdeltä. Sen ajamisesta löytyy ohje ohjelman päävalikon kohdasta Ohje Tekniset ohjeet (ohjeen kirjoittamishetkellä sivulta 16). 10

11 Liite 2 - ALV:n vaihtumiseen liittyvät lisätoiminnot Nämä toiminnot ovat ja uudemmissa versioissa. Nämä eivät koske alv- ajoa, vaan sen jälkeistä toimintaa uusien alvprosenttien käytössä, ja koskevat mm. sitä, miten estetään, ettei vanhaa alv-kantaa kopioidu uusille myyntitapahtumille eri toimintojen yhteydessä. Muuten syntyisi alv 22 % myyntiä, kun esim. tehdään kauppa tai työmääräys kopiona vanhan pohjalta. Käytettävä arvonlisävero määräytyy tuotteen toimitushetken mukaan. Vanhaa verokantaa voidaan siis vielä joutua käyttämään, kun tehdään hyvityksiä, tai jos ennen toimitetusta tavarasta tehdään korjattu lasku (Tarkemmat ohjeet aina omalta kirjanpitäjältä tai verottajalta, mutta tämä on yleinen pääsääntö). Tarkistus, ettei sallita myyntiä vanhentuneella verokannalla Tämän oletuksena päällä olevan asetuksen avulla ei voida vahingossa (ainakaan helposti) tehdä alv 22 % tai esimerkiksi 12 % myyntiä verokanta-ajon jälkeen. Varoituksen voi kuitenkin ohittaa, esimerkiksi jos on tehty hyvityslasku ja mahdollisesti siitä uusi korjattu lasku, ennen toimituista tuotteista, jolloin hyvitys ja mahdollisesti myös uusi lasku pitää tehdä alv 22 % kannalla (kirjanpitäjän/ verottajan ohjeiden mukaisesti). Ohjelma tekee tämän tarkistuksen myyntiä, lähetettä, työmääräystä, tarjousta sekä asiakastilausta hyväksyttäessä. Asetus on kohdassa Yleiset asetukset Yleiset Tarkista tapahtumaa päätettäessä, että verokanta on voimassa. Ohjelma katsoo sen, onko verokanta vanhentunut, kohdasta Yleiset asetukset Myynti Verokannat (kts. kuva). Asetus, näkyykö verokanta riveillä On ennestään olemassa asetus, jolla säädetään, näkyykö alv- prosentti myynti- ja läheteruudulla riveillä. Tämän asetuksen avulla voidaan tarvittaessa saada verokanta näkyviin, jos halutaan eri tilanteissa nähdä, että verokanta menee oikein. Tämä asetus on kohdassa Yleiset asetukset Myyntiruutu Verokanta muutettavissa riveillä. Työmääräysruudulla prosentin näkyvyys määrätään hiiren oikealla rivien kohdalta, kohdasta Lisäkentät. Erikoistapauksissa tätä rivin verokantaa luonnollisesti myös muuttaa käsin, jos esimerkiksi halutaan tehdä pikatilaus jo etukäteen 23 % verokannalla, toimitettavaksi loppuvuodesta. Myynnin teossa vanhan myyntitapahtuman pohjalta, veron ja hintojen muuntaminen Jos myyntiruudussa käytetään toimintoa Vanhan myynnin rivien hakeminen, ohjelma muuntaa tarvittaessa verokannan uudeksi vastaavaksi verokannaksi ja hinnat sen mukaiseksi. Ohjelma näyttää ilmoituksen tästä. 11

12 Liite 3- Vain korjaamokäyttöä koskevat toiminnot Yleistä Koska korjaamolla on aina avoimia työmääräyksiä ja kustannusarvioita, ja määräyksiä tehdään myös vanhojen pohjalta, sekä tehdään jopa työpaketteja vanhojen pohjalta, ja määräyksen hyvittämisen jälkeen määräys muuttuu avoimeksi, on virheiden välttämiseksi ja toiminnan helpottamiseksi tehty useita toimintoja, jotka muuttavat automaattisesti verokannan uudeksi, kun käsitellään vanhoja 22 % aikaisia työmääräyksiä. Näistä seuraavassa tarkat ohjeet. Työmääräyksen hyvittämisessä mahdollisuus muuttaa määräys uudelle arvonlisäverolle Hyvitettäessä vanhalla verokannalla (22 %) tehty työmääräys, on mahdollisuus muuttaa verokanta ja hinnat uuden veron mukaiseksi. Lain mukaan alv 22 %:lla saa tehdä myyntiä heinäkuun alusta eteenpäin lähinnä vain tilanteissa, että lasku on edellisen virheellisen laskun korjaus, ja tuotteet on luovutettu vanhan veron voimassaoloaikana. Turvallisinta ja kirjanpidollisesti helpointa lienee siis muuttaa myynti uuden veron alaiseksi, kun määräys palautetaan avoimeksi. Huom! Hyvityslasku tehdään siis aina alkuperäisen laskun mukaisella verolla, jolloin hyvityslaskun summa on sama kuin alkuperäisen laskun. Tämä kysymys koskee siis sitä, että kun hyvityksen jälkeen määräys palautetaan avoimeksi, mille verokannalle ja hinnoille avoin työmääräys jätetään, uudelleen laskutusta varten. Kysymyksellä ei siis ole mitään merkitystä, jos koko lasku palautetaan, eli määräys poistetaan tai perutaan hyvityksen jälkeen. Kysymykset ovat seuraavia. Ensin ohjelma kysyy itse verokannan muuttamisesta. Sen jälkeen tulee kysymys, muutetaanko verolliset hinnat uuden mukaiseksi. Jos yrityksessä käytetään siis verottomia hintoja hinnoittelussa, tähän vastataan aina Kyllä, jotta veroton hinta pysyy ennallaan. Tämän jälkeen esimerkiksi määräyslistalta voidaan nähdä, että avoimen työmääräyksen summa on muuttunut uuden veron mukaiseksi. Jos kysymys on ositetusta työmääräyksestä usealle asiakkaalle, luonnollisesti tämä muutos koskee vain sillä kertaa hyvitettyjä rivejä. Vanhat rivit jäävät siis vanhalle verokannalle, joita ei hyvitetä. 12

13 Työmääräyslähetteen poistaminen suorittaa työmääräyksen verokantamuunnoksen Jos työmääräys on päätetty työmääräyslähetteeksi, peruminen tapahtuu poistamalla kyseinen työmääräyslähete. Tällöin kun ohjelma muuttaa työmääräyksen takaisin avoimeksi, ja verokanta on välillä muuttunut, ohjelma palauttaa avoimen työmääräyksen valinnaisesti uudelle verokannalle ja uusille hinnoille. Tämä tapahtuu samoin kysymyksin kuin jos hyvitetään työmääräys. Tarkemmat ohjeet työmääräyksen hyvityksen yhteydessä ohjeessa. Työmääräyksen teossa alv 22 % määräyksen pohjalta, alv:n ja hintojen muuntaminen Kun käytetään toimintoa Ota määräys uuden pohjaksi, ohjelma tarkistaa, ovatko riveillä olevat verokannat voimassa. Elleivät ole, ohjelma käyttää verokantojen muunnostietoja ja muuntaa rivien verokannat ja hinnat uuden alv:n mukaiseksi. Mahdolliseen verottomaan myyntiin tämä ei luonnollisesti vaikuta. Muunnos tapahtuu automaattisesti, ja ohjelma ilmoittaa muunnoksen tekemisestä. Työpaketin teossa alv 22 % määräyksen pohjalta verokantojen ja hintojen muuntaminen Jos muodostetaan työpaketti alv 22 % työmääräyksestä, ohjelma muuntaa verokannat ja hinnat uuden alv:n mukaiseksi. Näin ei päästä tekemään alv 22 % tuotepaketteja ja niitä myymällä vanhan alv:n alaista myyntiä. Ohjelma antaa muunnoksesta ilmoituksen. 13

14 Liite 4- Hintojen pyöristäminen ja muuta alv:n vaihdokseen liittyvää Hintojen pyöristäminen Hinnastopäivitysten yhteydessä ajon jälkeiset hinnat voivat pyöristyä itsestään, tai hinnastopäivitystä koskevilla asetuksilla voidaan asettaa omat pyöristykset, jotka tapahtuvat hinnastopäivityksen yhteydessä. Kuitenkin jos hintoja pidetään yllä itse, voi olla tarpeen pyöristää esimerkiksi tietyn hintaluokan tuotteiden hinnat lähimpään 5 senttiin tai 10 senttiin. Tämä tapahtuu menemällä tuotteiden hallintaan (Tiedot Tuotteet), rajaamalla ensin tuotteet, joiden hinnat halutaan pyöristää (esimerkiksi myyntihinta- sarakkeessa antaa hinnaksi >100) ja painamalla painiketta Lisätoiminnot. Täällä on kuvan mukainen toiminto, jossa valitaan ensin pyöristyksen tapa (esim. tasa-euroon) ja voidaan valita myös, että pyöristys tehdään aina ylöspäin. Pyöristys käynnistyy painikkeista Pyöristä myyntihinnat lähimpään tai Pyöristä tarjoushinnat lähimpään. Kuten todettu, pyöristys koskee kaikkia rajattuja tuotteita. Tuotteiden hallintaruudun puolella ensin rajataan, mitä pyöristetään, ja kerralla ei kannata rajata valtavaa määrää tuotteita, maksimissaan joitakin tuhansia kerrallaan. Tarvittaessa näitä voi pyöristää rajaamalla esimerkiksi toimittajan ja/tai tuoteryhmän kerrallaan, ja lisäksi hinnan mukaan hintaluokittain. Tai pyöristää esimerkiksi varastossa olevilta tuotteilta ensi vaiheessa, jos esimerkiksi halutaan tehdä uudet hintalaput tuotteille. Tulosteiden erittelyt, kun uutta ja vanhaa verokantaa samalla laskulla tai kuitilla Ohjelma tukee neljää verokantaa alv- erittelyissä samalla laskulla, joten samalla tapahtumalla voi palautustapauksissa olla mukana sekä vanhan ja uuden verokannan tuoterivejä. Tämä ei vaadi mitään muutoksia asetuksiin. 14

15 Liite 5 Lisäohjeita erikoistilanteisiin Miten toimitaan, jos ajo on aamulla vielä kesken? AJO TÄYTYY KESKEYTTÄÄ; OHJELMAA EI SAA SAMAAN AIKAAN KÄYTTÄÄ. Tämä sen vuoksi, että tietokanta toimii ajon aikana ns. yhden käyttäjän tilassa, eikä se salli käyttöä samaan aikaan. Ajo on suunniteltu siten, että viimeisimpänä muunnetaan passiiviset tuotteet. Näin ollen aktiiviset on todennäköisesti jo ajettu. Tässä tilanteessa on mahdollista keskeyttää ajo ruudulla passiivisten ajossa näkyviin tulevasta Keskeytä- painikkeesta. Heti kun mahdollisuus tulee, ajo pitää ajaa uudelleen loppuun, esim. siis ensimmäisen työpäivän jälkeen. Ajo jatkaa siitä, mihin se jäi, joten muuntoajo on joka kerta pidemmällä. Ellei ajo siis ehdi menemään läpi yhdessä yössä, se menee loppuun viimeistään seuraavana yönä. Kun ajo ajetaan seuraavan kerran, riittää että painetaan aloituspainiketta, jolloin ohjelma ohittaa jo käsitellyt muunnettavat kohdat, eli jatkaa suoraan passiivista tuotteista. JOS siis joudutaan käyttämään ohjelmaa tilanteessa, että passiiviset tuotteet ovat vielä osittain alv 22 %, pitää myynnissä olla TARKKANA. Ennen myyntitapahtuman päättämistä on suositeltavaa käydä joka tuoterivi läpi ja tarkistaa, että kaikkien rivien alv prosentti on oikea. Tätä varten voi ohjeessa kerrotulla tavalla laittaa alv- prosentin näkyviin tuoteriveillä, ellei se ennestään ole. Verokannan voi muuttaa näille tuotteille tuotteen tietoruudulta manuaalisesti. Ohjelma varoittaa tosin myyntitapahtuman lopussa myös, jos ollaan myymässä verokannalla, jota ei ole käytössä. Tämäkään ei auta, jos koko alv- ajo on tekemättä. Miten toimitaan jos aamulla ei ole ajon valmistumisraporttia ruudulla? Hyvin todennäköisesti ajo on tällöin onnistunut, kun virheilmoituksia ei ole ruudulla. Windows ei kaikissa tilanteissa saa avattua raporttia näytölle lopuksi, tämä saattaa johtua myös virransäästö-toiminnoista. Todennäköisesti riittää, että tarkistetaan muutamalla passiivisella tuotteella, että verokannaksi on muuttunut 23. Asia voidaan tarkistaa myös raportin avulla seuraavasti: Mennään Windows- versiosta riippuen kohtaan Oma tietokone tai Resurssienhallinta. Ellei tämä ole tuttua, löytyy resurssienhallinta esimerkiksi painamalla Windowsin käynnistysvalikon painikkeen kohdalla hiiren oikeaa, josta löytyy kohta Resurssienhallinta. Täältä mennään kohtaan Oma tietokone Paikallinen levy C, ja sieltä Program Files ja ohjelmasta riippuen joko hakemistoon AutoFuturPro tai KoneFutur. Täältä pitäisi löytyä tiedosto nimellä alv_muunnos_raportti.txt. Se avataan kaksoisnapsauttamalla, jolloin avautuu kuvan tyyppinen raportti, josta näkyy, että ajo on suoritettu onnistuneesti. Teknistä tietoa mikrotukihenkilöille: ajon toimintaperiaate ja suorituskykyasiat Ajon kuormittavin toiminto, tuotteiden muuntoajo on toteutettu siten, että se seuraa tietokannan tilaa, ja tasapainottaa ajoa siten, että ajoa jatketaan vasta kun tietokanta on purkanut riittävästi kuormaa. Ajo tehdään virheenkorjaavasti 1000 tuotetta kerrallaan siten, että jos tietokanta on vioittunut ja datassa on virheellisiä lukuja (esim. 10 potenssiin 20 tai 10 potenssiin -20), niin ohjelma yrittää korjata virheellisen datan ja jatkaa ajoa. Jos miljoonien tuotteiden päivitys suoritettaisiin ilman kuormantasausta, tietokannan koko moninkertaistuisi ajossa tapahtumajonon koon ja tarvittavan välimuistin vuoksi. Tästä syystä prosessorin kuorma ajon aikana on vain esim %. Tämä on siis tarkoituksellinen kuormitus, eikä merkitse, että toiminto hidastelisi. Ajo välittää käynnistyessään Windowsille järjestelmäkutsun, että Windows ei menisi ajon aikana virransäästötilaan, joka keskeyttäisi tai hidastaisi ajoa. Tämän on todettu testeissä toimivan. Suositeltavaa on lisäksi yleistä palvelinkäyttöä ja ajastuksia ajatellenkin määrittelemällä ohjauspaneelista, ettei palvelinkone mene koskaan virransäästötilaan. Virransäästötoiminnot eivät tässä suhteessa toimi loogisesti, sillä virransäästötila voi käynnistyä, vaikka ajo on käynnissä, sillä se ei vaadi käyttäjän toimia, eli esimerkiksi näppäimistöä ei käytetä. Tämä piirre koskee ensisijaisesti Windows 7:aa sekä Vistaa. 15

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur käyttäjille Päivitetty 9.11.2012 YLEISTÄ... 3 OHJELMAPÄIVITYSTEN TEKO... 3 ENNAKKOON TEHTÄVÄT TOIMENPITEET... 4 RIITTÄVÄN KÄYTTÖOIKEUDEN VARMISTAMINEN

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkojärjestelmän päivitysohje

AutoFutur / KoneFutur verkkojärjestelmän päivitysohje AutoFutur / KoneFutur verkkojärjestelmän päivitysohje Yleistä Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi kun käytössäsi on AutoFutur- tai KoneFutur- verkkojärjestelmä. Yhden koneen järjestelmää varten on oma

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 17.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

Versiona tulee olla Pikamuunnos, joka nopeuttaa päivitystä murto-osaan, löytyy versiosta lähtien.

Versiona tulee olla Pikamuunnos, joka nopeuttaa päivitystä murto-osaan, löytyy versiosta lähtien. SOLID 7 PÄIVITYSOHJE Päivitetty 22.5.2015 YLEISTÄ Versiona tulee olla 2010.4. Pikamuunnos, joka nopeuttaa päivitystä murto-osaan, löytyy 19.5.2015 versiosta lähtien. Päivitys on maksullinen, ja kun se

Lisätiedot

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus 1-kone Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur 1-kone-asennuksen. verkko-asennuksesta on olemassa

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos 1.1.2013 Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Identoi Oy I d e n t o i O y K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K u o p i o 010-4

Lisätiedot

Kahan sähköinen kaupan liitäntä

Kahan sähköinen kaupan liitäntä AutoFutur ja KoneFutur 2010 Kahan sähköinen kaupan liitäntä Sisältäen Autoluettelo- liitännän Asennus- ja käyttöohje Päivitetty 11.9.2009 Kahan sähköisen kaupan liitäntä - 1 - KÄYTTÖÖNOTTO... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

WINDOWS 7 ASETUKSET FUTURSOFT OHJELMIEN KÄYTTÖÄ VARTEN

WINDOWS 7 ASETUKSET FUTURSOFT OHJELMIEN KÄYTTÖÄ VARTEN WINDOWS 7 ASETUKSET FUTURSOFT OHJELMIEN KÄYTTÖÄ VARTEN SISÄLTÖ Yleistä...2 Windows 7 pilkku- ja päivämääräongelma...2 Ongelma:...2 Ratkaisu:...2 Serverin virranhallintaominaisuudet...4 Käyttäjätilien valvonnan

Lisätiedot

Jos käytössänne on päivätyn version sijasta 27.5 päivätty versio, on siinä seuraavat rajoitukset:

Jos käytössänne on päivätyn version sijasta 27.5 päivätty versio, on siinä seuraavat rajoitukset: ÖRUMNET 2011 KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖOHJE Ohje päivitetty 17.6.2011 VERSION PÄIVITYS Tässä ohjeessa neuvotut toiminnot ovat mukana 2010.1 tuotantoversiossa, jonka päiväys on 17.6.2011 (tai jatkossa uudempi).

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur työasema-asennuksen.

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa

Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Autodata-ohjelmiston käyttö FuturSoft- ohjelmien kanssa Päivitetty 19.1.2006 Autodata-ohjelmiston käyttö - 1 - Sisällys YLEISTÄ... 3 AUTODATA-KUVAKKEEN KÄYTTÖ... 3 OSIEN HAKU AUTODATASTA (EI AUTODATA KOODIA)...

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur HL Group sähköinen kaupan liitäntä

AutoFutur ja KoneFutur HL Group sähköinen kaupan liitäntä AutoFutur ja KoneFutur HL Group sähköinen kaupan liitäntä Käyttöohje Päivitetty 29.1.2010 HL Groupin sähköisen kaupan liitäntä - 1 - KÄYTTÖÖNOTTO... 3 YLEISTÄ... 3 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (10) Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (10) 1 Yleistä... 3 2 Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto... 4 2.1 Käytössä olevan

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 3.5.2010

Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 3.5.2010 Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 3.5.2010 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 Viime hetken tiedot

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Tietokari Oy T i e t o k a r i O y I d e n t o i G r o u p K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0

Lisätiedot

KoneFutur Brandtin sähköisten liitäntöjen asennus- ja käyttöohje. Päivitetty Brandt liitäntä

KoneFutur Brandtin sähköisten liitäntöjen asennus- ja käyttöohje. Päivitetty Brandt liitäntä KoneFutur Brandtin sähköisten liitäntöjen asennus- ja käyttöohje Päivitetty 24.2.2013 Brandt liitäntä - - 1 - Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO...3 YLEISTÄ...3 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...3 BRANDTIN TOIMITTAJANUMEROIDEN

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 19.3.2010

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 19.3.2010 ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 19.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje

AutoFutur ja KoneFutur. Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu. Käyttöohje AutoFutur ja KoneFutur Asiakastyytyväisyyskysely- palvelu Käyttöohje 18.2.2011 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASETUKSET... 3 KYSELYIDEN MUOKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN... 3 Kyselytekstin asettaminen ja muokkaaminen...

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän muutokset 11.3.2011 Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen

TK-Vuokrat järjestelmän muutokset 11.3.2011 Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen TK-Vuokrat järjestelmän muutokset 11.3.2011 Ohessa koontia järjestelmämuutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Tietokari Oy T i e t o k a r i O y I d e n t o i G r o u p K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla. 1 Odoo ohjelman demokäyttöön riittää, että asentaa ohjelmiston, ja tietokannan. Jos päättää ottaa ohjelmiston tuotannolliseen käyttöön, on päivitettävä myös XML raporttipohjat, sekä syötettävä yrityksen

Lisätiedot

Tilikartan uuden version käyttöönotto

Tilikartan uuden version käyttöönotto Syyskuu 2011 1 (10) Tilikartan uuden 1. Yleistä... 1 2. Liikekirjurin version tunnistaminen... 3 3. Tapahtumien lukitus ja noudot... 4 4. Raporttien tulostaminen ennen uuden a... 4 5. Varmistukset ennen

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja:

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: OHJE 1 (6) VUODENVAIHDE BASWARE INVOICEREADY -OHJELMISTOSSA Loppuvuoden 2016 matkalaskujen käsittely Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja: - Muuttakaa matkalaskujen asetuksissa

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur 1-koneen version siirtäminen toiselle koneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur 1-koneen version siirtäminen toiselle koneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur 1-koneen version siirtäminen toiselle koneelle Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur 1-koneen järjestelmän

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Päivitys 9.9.2009 Elintarvikkeiden ja rehujen alv 17% -> 12% Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 Viime

Lisätiedot

ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt

ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt ipad:n päivitys versioon ios 7 Porin kaupungin luottamushenkilöt Sivu 1 / 8 Mikä versio ipadissani on? Alkusyksyllä 2013 jaetuissa kaupungin luottamushenkilöiden ipadeissa käyttöjärjestelmän versio on

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA. Vuosipäivitys 19.3.2010

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA. Vuosipäivitys 19.3.2010 ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA Vuosipäivitys 19.3.2010 - sisältäen alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje

Kelan sähköinen suorakorvaus. Opus Dental -ohje Kelan sähköinen suorakorvaus Opus Dental -ohje 1. Vaatimukset palvelun käyttämiselle Palvelun käyttäminen edellyttää, että käytössä on Opus Dental -versio 7.1.283 tai uudempi. Palveluntuottaja tekee aloitteen

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon

Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon Vedä ja pudota Maamittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuva GeoTIFF-muotoon Jukka Rahkonen http://latuviitta.org Viimeksi muutettu 16. lokakuuta 2012 Tiivistelmä Latuviitta.ogr -sivuston palautteessa kaivattiin

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 17.3.2010

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 17.3.2010 ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 17.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje Uuden version asennusvaiheet: 1. Asenna tietokanta (SQL Server 2005 Express-versio) Katso erillinen asennusohje: SQL Server 2005 Express

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE 1 ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE ASIAKASRAPORTOINTIIN KIRJAUTUMINEN Saatuanne käyttöoikeudet raportointiin, tapahtumatiedot ovat käytettävissä heti. Raportoinnin tiedot päivittyvät n. vuorokauden viiveellä.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja System Scheduler ajastusohjelma

Varmuuskopiointi ja System Scheduler ajastusohjelma Varmuuskopiointi ja System Scheduler ajastusohjelma Tässä ohjeessa käydään läpi itse FuturSoft ohjelman sisäinen varmuuskopiointi, komentojonon muokkaus, System Scheduler nimisen ajastusohjelman käyttö

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 2.10.2008

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 2.10.2008 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 2.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus 1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus Kun laite saa virtaa joko akusta tai muuntajasta niin se käynnistyy: Boot... Latauksen jälkeen, silloin kun laitteeseen on määritelty useampi käyttäjä, se pyytää näppäilemään

Lisätiedot

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus 17.4.2013 1 (16) Verkkolaskujen FTP siirto 17.4.2013 2 (16) 1 Toimintaperiaate... 3 1.1 A-Tapa Lähetys (laskutus) työasemilta, FTP avattu eri koneelle... 3 1.2 B-Tapa Lähetys (laskutus) FTP palvelimelta...

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

Visma Nova ALV-prosentin muutos. Versio 7.6

Visma Nova ALV-prosentin muutos. Versio 7.6 Visma Nova ALV-prosentin muutos Versio 7.6 Oppaan päiväys: 4.12.2012 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat) puh: 0600 1 3330 (muut) Visma

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 6.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 5 2 ASTERI LASKUTUKSEN OHJELMAMUUTOKSIA...

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

AutoFutur ja KoneFutur Tilausliitäntä Isojoen Konehalli Oy:lle

AutoFutur ja KoneFutur Tilausliitäntä Isojoen Konehalli Oy:lle AutoFutur ja KoneFutur Tilausliitäntä Isojoen Konehalli Oy:lle Käyttöohje Päivitetty 7.5.2009 (lisäyksiä 12.8.2014) Tilausliitäntä Isojoen Konehalli - 1 - KÄYTTÖÖNOTTO...2 YLEISTÄ...2 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Asteri Verolomake 60,61A, 61B

Asteri Verolomake 60,61A, 61B Asteri Verolomake 60,61A, 61B Vuosipäivitys 2004 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

AutoFutur Ja Tools Ja Elektro Oy sähköinen kaupan liitäntä Käyttöohje

AutoFutur Ja Tools Ja Elektro Oy sähköinen kaupan liitäntä Käyttöohje AutoFutur Ja Tools Ja Elektro Oy sähköinen kaupan liitäntä Käyttöohje Päivitetty 5.4.2013 1 KÄYTTÖÖNOTTO...3 YLEISTÄ...3 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...3 JA- YHTIÖIDEN TOIMITTAJANUMERON JA KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Tekso. 3.0 version päivitysohje

Tekso. 3.0 version päivitysohje Tekso 3.0 version päivitysohje Tekso päivitysohje 1 (8) TEKSON VERSIOPÄIVITYS v.3.0 Saamassanne tiedotteessa on linkki Tekson uuteen 3.0 versiopäivitykseen. Lue tämä ohje tarkkaan ennen kun aloitat versiopäivityksen.

Lisätiedot

MIKROTUKIHENKILÖN OHJE SOLID-TIETOKANNAN JA OHJELMAN SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI

MIKROTUKIHENKILÖN OHJE SOLID-TIETOKANNAN JA OHJELMAN SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI MIKROTUKIHENKILÖN OHJE SOLID-TIETOKANNAN JA OHJELMAN SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI Päivitetty 17.10.2011-1 - YLEISTÄ... 3 KAHDEN TIETOKANTATIEDOSTON KÄYTTÄMINEN... 3 TIEDOSTOJÄRJESTELMÄN TARKISTAMINEN (PALVELIN

Lisätiedot