KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Miika Tulisalon eroanomus Kortesjärven asukaslautakunnan 191 jäsenyydestä 79 Jäsenen valitseminen Kortesjärven asukaslautakuntaan Asemakaavan muuttaminen Kauhavan kaupungin Ylihärmän 193 taajamassa, Hakolan kaava-alue 81 Kauhavan kaupungin omavelkaisten takausten myöntäminen 196 Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Handelsbankenilta ottamille lainoille 82 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta SteelParkin ja Metsälän teollisuuskiinteistöjen siirtäminen 200 apporttina Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle 84 Botnia Grain Oy:n kanssa tehdyn yritystilasopimuksen 202 purkaminen ja uuden vuokrasopimuksen hyväksyminen 85 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Kaupunginjohtajan valitseminen Muut asiat / Kv

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki 19:00-20:54 jäsen est. 83 Hakala Teemu 19:00-20:54 jäsen est. 81 Haukkala Juhani 19:00-20:54 jäsen Hauta Tiina 19:00-20:54 jäsen Heikkilä Paavo 19:00-20:54 jäsen Hietamäki Olli-Pekka 19:00-20:54 jäsen Hietamäki Petri 19:00-20:54 jäsen Hyrsky Tuula 19:00-20:54 jäsen Janhunen Kari 19:00-20:54 jäsen Kangas Marketta 19:00-20:54 jäsen est. 83 Kankaanpää Kari 19:00-20:54 jäsen Kankaansyrjä Mika 19:00-20:54 jäsen est. 81 Keltto Pekka 19:00-20:54 jäsen Knuuttila Jari 19:00-20:54 jäsen Koivisto Tuula 19:00-20:54 jäsen Korkealaakso Heikki 19:00-20:54 jäsen Korpimäki Marja-Leena 19:00-20:54 2. varapuh.joht. Kurvinen Antti 19:00-20:54 1. varapuh.joht. Lauttamus Eino 19:00-20:54 jäsen Luoma Arja K. 19:00-20:54 jäsen Mattila Marita 19:00-20:54 jäsen Mattila Risto 19:00-20:54 jäsen Mäkinen Jouko 19:00-20:54 puheenjohtaja Niemistö Jaakko 19:00-20:54 jäsen est. 81, 84 Ojanperä Harri 19:00-20:54 jäsen est. 81 Paavola Eero 19:00-20:54 jäsen Peltoluhta Sami 19:00-20:54 jäsen Peltonen Matias 19:00-20:54 jäsen Pihlgren Antti 19:00-20:54 jäsen est. 81 Pukkila Mathias 19:00-20:54 jäsen Puro-Aho Alpo 19:00-20:54 jäsen est. 84 Puronvarsi Martti 19:00-20:54 jäsen Salo Petri 19:00-20:54 jäsen Salonpää Hannu 19:00-20:54 jäsen est. 83 Sankelo Janne 19:00-20:54 jäsen Viita-aho Rami 19:00-20:54 jäsen Virrankoski Ville 19:00-19:52 jäsen Ylinen Keijo 19:00-20:54 jäsen Övermark Niina 19:00-20:54 jäsen Lammi Jorma 19:00-20:54 H Sippolan vj. est. 83 Niemi Anna-Liisa 19:00-20:54 H Kuoppalan vj. Vuorinen Anna-Maija 19:00-20:54 S Malmin vj. Lilja Maria 19:00-20:54 S Lammin vj. Antila Tuure 19:52-20:54 V Virrankosken vj Sorvisto Anna-Leena 19:00-20:54 kh:n jäsen Mattila Harri 19:00-19:52 kaupunginjohtaja Salo Liisa 19:00-20:54 hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Luhtala Hannele 19:00-20:54 henkilöstöjohtaja Mars Hannu 19:00-20:54 kehitysjohtaja Takamaa Juha 19:00-20:54 tekninen johtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto POISSA Kuoppala Helena jäsen Lammi Sirpa jäsen Malmi Seppo jäsen Sippola Harri jäsen KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Jouko Mäkinen Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Matias Peltonen Mathias Pukkila PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9.00 SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 76 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuu te tuis ta on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähin tään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouk ses ta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokous kut sus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Li säk si kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotettava ennen kokousta niissä tiedo tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen il moitus tau luil le yleisesti nähtäville sekä julkaistu Komiat-lehdessä ja Järvi seu dun Sanomissa Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuu te tuil le Lisäksi kokouskutsu on luettavissa kaupungin ko ti si vuilla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 77 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul la kin ker ral la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal la toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat valtuutetut Harri Ojanperä ja Matias Peltonen. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virkahuoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matias Peltonen ja Mathias Pukkila. Todettiin, että mikäli kokouksessa toimitetaan vaali suljetuin lipuin, pöytä kir jan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaali toi mi tuk ses sa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Miika Tulisalon eroanomus Kortesjärven asukaslautakunnan jäsenyydestä 519/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Miika Tulisalo anoo saapuneella kirjeellä eroa Kortesjärven asukas lau ta kun nan jäsenyydestä. Hän on muuttanut toiselle paikkakunnalle. Kaupunginjohtajan esitys: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Miika Tulisalolle myönnetään ero Kor tesjär ven asukas lau ta kun nan jäsenyydestä, koska hän ei paikkakunnalta poismuu ton vuok si ole enää vaa li kel poi nen Kortesjärven asukaslautakuntaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 78 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jäsenen valitseminen Kortesjärven asukaslautakuntaan 519/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Miika Tulisalon anottua eroa Kortesjärven asukaslautakunnan jäsenyydestä (paik ka kun nal ta pois muu tto), tulee Kortesjärven asukaslautakuntaan valita uusi jä sen. Kortesjärven asukaslautakuntaan on on vuosiksi valittu seuraavat: Varsinainen jäsen Teija Kari Jaana Ojala Markku Mäkelä Pertti Pirttinen Mauno Kari Kajsa Lähdemäki Kirsi Niemi Miika Tulisalo Henkilökohtainen varajäsen Kaija Kivikangas Hanna Kolkka Pirjo Luoma Arto Ylikoski Markku Kottari Piia Jutila Erkki M. Peltola Risto Lilja Kaupunginjohtajan esitys: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Miika Tulisalon tilalle uuden jä se nen Kortesjärven asukaslautakuntaan jäljellä olevaksi valtuuston toi mi kaudek si. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 79 Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti Kortesjärven asukaslautakunnan varsi nai sek si jäseneksi jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi Timo Tulisalon.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaavan muuttaminen Kauhavan kaupungin Ylihärmän taajamassa, Hakolan kaava-alue 137/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo Kauhavan kaupunki on tehnyt päätöksen Hakolan asemakaavan muut ta mi ses ta ja antanut kilpailutuksen perusteella muutostyön Suun nit te lu toimis to Aluetekniikka Oy:n tehtäväksi. Kaupunki on asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä en sim mäisen kaavaluonnoksen virallisesti nähtäville ja varsinaisen kaa va eh do tuk sen väliseksi ajaksi sekä pyytänyt asian osai silta lausunnot kaavamuutokseen. Asemakaavan muutos sisältää pääasiassa Sairaalantien yleisen tiealueen muut ta mi sen kaduksi. Kaduksi muuttamisen ja hyväksyttyjen kun nal lis tek niikan suunnitelmien jälkeen on vuorossa selvitys, jolla selvitetään maan omis tajuu teen liittyvät tekijät. Kaduksi muuttaminen mahdollistaa sen, että kaupunki omis taa katualueen ja alueelle voidaan rakentaa kevyenliikenteen väylä, jonka ra ken ta mi ses ta ja ylläpidosta vastaa Kauhavan kaupunki. Aloite hankkeeseen on tullut Hakolan alueen asukkailta. Kauhavan kaupungin tavoitteena on ympä ris tön arvoja säilyttäen rakentaa kevyen liikenteen väylä Sairaalantien varteen alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Vähäisessä määrin kaavan muutos sisältää myös katualueen leventämistä kort te lin 13 kohdalla alueen pohjoisosassa. Levennystarve lähtee mi toi tuk sesta, jonka kevyenliikenteen väylä vähimmillään vaatii ja on mitoitettu niin pie neksi kuin on mahdollista, että väylä on kuitenkin vielä mahdollista toteuttaa. Tästä syys tä myös kortteli 13 näkyy mukana kaavamuutosalueeseen sisältyvänä. Asemakaavan muutos ei vaikuta muulla tavalla alueen rakenteeseen, ym pä ristöön eikä luontoon. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä liikenneturvallisuuden para ne mi seen ja sitä kautta myös asumisviihtyvyyden lisääntymiseen. Asemakaavasta on annettu osallistumis- ja arviointivaiheessa ( ) seuraavat lausunnot ja muistutukset: Elenia: kaavaan ei tarvitse varata johtoalueita. Kehityskeskus: ei huomautettavaa. Ympäristölautakunta: Pohjavesialueen rajat syytä piirtää kaavakartalle. Muistutus, Koivusalo Pirre ja Matti: Katualuetta kavennettava ai em masta, vuo den 2006 asemakaavasta poiketen.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunnot huomioitu seuraavasti: Ympäristölautakunta: Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan poh ja ve si alu eel la, joten rajoja ei voi sijoittaa kartalle. Sen sijaan asetetaan kaa va mää räys, joka ilmoittaa alueen si jait se van pohjavesialueella ja jolla on voimassa ym pä ris tön suo je lu lain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Matti ja Pirre Koivusalo: Laadittu kaavoittajan vastine, jossa pääsisältönä todetaan, ettei nyt vireillä oleva kaavanmuutos koske suojelualueita, joista Koivusalot ovat esittäneet huoles tu mi sen sa. Kaavan muutos koskee ainoastaan katualuetta sekä korttelia 13 vä häi ses sä määrin, joihin ei sisälly kumpaankaan suojelumääräyksiä eikä kum paa kaan ole inventoitu vuoden 2006 asemakaavoitustyössä val ta kun nal lises ti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi vuoden 2006 asemakaavassa on jo riittävästi käsitelty ja huomioitu vanhan Härmän Sairaalan -alueen eri tyisar vo ja ja asetettu kaavallisia suojelumääräyksiä. Tästä syystä kaupunki ei näe tar peel li sek si lähteä myöskään muuttamaan vuoden 2006 asemakaavan mukai sia katualueen rajoja. Kevyenliikenteen väylän rakentamisesta ko rok keel lise na (jota Koivusalot muistutuksessaan edellyttävät), kaavoittaja toteaa, että kaa va muu tok sel la ainoastaan muutetaan liikennealue katualueeksi, joka varaa riit tä vät tilat kv-väylän toteuttamista varten. Rakennesuunnitteluun kuuluvia yksi tyis koh tia ei ratkaista kaavan laatimisen yhteydessä vaan kunnallisteknisissä suun ni tel mis sa, joista on oma valitusosoitus. Asemakaavasta on annettu kaavaehdotusvaiheessa ( ) seuraa vat lausunnot: ELY: ei huomautettavaa Ympäristölautakunta: ei huomautettavaa. Asemakaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä ta valla nähtävillä ja kaava on valmis toteutettavaksi. Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen omalta osaltaan ja siirtää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston hy väk syt tä väk si. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti Ha kolan asemakaavan muutoksen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginvaltuusto 80 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kauhavan kaupungin omavelkaisten takausten myöntäminen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Handelsbankenilta ottamille lainoille 556/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on pyytänyt lainatarjouksia seuraavasti: pääomaltaan euron laina 15 vuoden laina-ajalla, lyhennykset puo li vuo sit tain pääomaltaan euron laina 10 vuoden laina-ajalla, ker ta ly hentei nen. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n kokonaislainatarve on siis euroa. Täs tä summasta euroa on vanhojen lainojen uusimisia ja eu roa uutta lainaa. Uutta lainaa otetaan Ylihärmän alueen asuntojen kau koläm pö in ves toin tei hin, Häijyn alueen perusparannuksen lisärahoitukseen, Kauppa tie 109 B-talon korjaukseen, Joupinsola 1 B-talon peruskorjaukseen sekä kau pun gin hal li tuk sen linjaukseen perustuvaan asunto-osakkeiden hankintaan al ka vis ta kohteista. Lainojen konvertointi on tarpeen, jotta lainojen lyhennykset saa daan suunnitelman mukaisten poistojen kanssa samalle tasolle. Edullisimman tarjouksen antoi Handelsbanken ja Kauhavan Vuokra-asunnot Oy hakee Kau ha van kaupungilta omavelkaista takausta Handelsbankenin seuraa vin eh doin tarjoamilla lainoille: Laina 1: Lainan määrä euroa Laina-aika 15 vuotta Maksuohjelma Tasalyhennys,lyhennykset ja korot puolivuosittain Korko Euribor 6 kk +0,74 % Järjestelypalkkio 750 euroa Lainan vakuus Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus Laina 2: Lainan määrä euroa Laina-aika 5+5 vuotta Maksuohjelma Lyhennys kerralla laina-ajan lopussa, korot puo li vuo sittain Korko Euribor 6 kk +0,84 % Järjestelypalkkio 750 euroa Lainan vakuus Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on Kauhavan kaupungin 100 %:sesti omistama yh tiö. Kaupungin yhtiön puolesta antamien omavelkaisten takausten määrä on vuo den 2013 tilinpäätöstietojen mukaan noin euroa, mistä summas ta euroa kohdistuu johdannaissopimusten takaukseen. Kon ver-

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto toi ta vis ta lainoista kahdella, pääomaltaan euroa, on vakuutena ai kaisem min kin ollut kaupungin omavelkainen takaus. Muiden vakuutena on tähän saak ka ollut kiinteistökiinnitys. Kaupungin takausvastuu lisääntyy tämän päätök sen myötä eurolla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki perii ty tär yh teisö jen puolesta annetuista takauksista 0,50 %:n takausprovision. Ko. pää omil la ta kaus pro vi sion määräksi muodostuu yhteensä euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kauhavan kaupungin oma velkai sen takauksen myöntämistä Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Han dels banke nil ta em. eh doin ottamille euron ja euron lainoille eli yhteen sä euron lainoille. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä poistui esteellisenä ko kouk sesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Vuokra-asun not Oy:n hal li tuk sen jäsenenä. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 81 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Teemu Hakala, Mika Kankaansyrjä, Jaakko Niemis tö, Harri Ojanperä ja Antti Pihlgren poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisjääviys Kauhavan Vuok ra-asunnot Oy:n hallituksen jäseninä / varajäseninä.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt liitteenä olevan yhtymän osavuosikatsauksen ajalta ja päättänyt antaa katsauksen tiedoksi jäsenkunnille. Kuntayhtymän tammi-elokuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,6 milj. euroa. Kat saus kau den tuotot olivat 63 milj. euroa ja kulut 63,3 milj. euroa. Tuottojen ta lous ar vion toteutuma oli 66,5 % ja kulujen 67,1 %. Ilman varhaiskasvatusta, jo ka on kuntayhtymän talousarviossa mukana 7 kuukauden osalta vuonna 2014, talousarvion kulujen toteutuma oli tammi-elokuussa 65,4 %. Kak si neuvoi sen oman toiminnan osalta kulujen talousarvion toteutuma ilman var haiskas va tus ta oli tammi-elokuussa 64,4 % ja erikoissairaanhoidon ja Eskoon palve lu os to jen talousarvion toteutuma oli tammi-huhtikuussa 67,6 %. Toiminnallisesti talousarviovuosi on ollut erittäin vilkas ja siihen on sisältynyt mo nia haasteita. Merkittävä ponnistus alkuvuoden aikana oli Ete lä-poh janmaan yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja valmistautuminen ke säkuus sa tapahtuneeseen Kanta-arkistoliittymään. Uudet käytännöt ja ohjelmat ovat vaatineet kouluttautumista koko terveys- ja vanhuspalvelujen hen ki lös töltä. Talousarviovuoden toiminnassa ovat näkyneet valmistelussa oleva sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen rakennemuutos sekä ensi vuoden alussa voimaan astuva päi vys tys ase tus. Kuntien taloustilanne vaikuttaa muutostarpeeseen myös so siaa li- ja terveyspalveluissa ja viime vuoden loppupuolella aloitettua ra ken teel listen muutosten toimeenpano kohti avohoitoisempaa suositusten mukaista palve lu ra ken net ta on jatkettu. Varhaiskasvatus on siirtynyt lähtien kuntayhtymästä Kauhavan kaupun gin toiminnaksi. Kauhavan kaupunki tuottaa jatkossa var hais kas va tus palve lut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Kuntayhtymän johdossa on tapahtunut muutoksia, kun pitkäaikaiset vi ran hal tijat kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen ja hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somp pi ovat eläköityneet. Uusina viranhaltijoina ovat aloittaneet hoito työn johtaja Terhi Haapala ja kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa. Tammi-elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2014 toimintakulujen ennakoidaan ko ko nai suudes saan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen liittyy kui ten kin vielä paljon epävarmuustekijöitä. Mm. vanhuspalvelujen alkuvuonna teh ty jen tehtävämuutosten vaikutusta loppuvuodelle on edelleen vaikeaa arvioi da.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Alkuvuoden toteutuman perusteella kuntayhtymän oman toiminnan ko ko naiskus tan nuk set toteutuisivat jonkin verran budjetoitua pienempänä huolimatta var hais kas va tuk sen ylityksistä. Muun kuin varhaiskasvatuksen kulut ovat heinä kuus sa tulleista palkankorotuksista ja heinäkuussa aloittaneesta vam maisten asumispalveluyksikkö Fransunpuistosta sekä asumispalveluiden os to pal velui den hinnankorotuksista johtuen loppuvuosipainotteiset. Erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuoden nousun jälkeen tasaantuneet ja ko ko nai suu te na myös erikoissairaanhoito näyttää pysyvän talousarvion raamis sa, mikäli loppukesän kulukehitys jatkuu. Eskoon sosiaalipalvelujen kun tayh ty män menot ylittävät talousarviossa varatut määrärahat uusien asiak kuuksien vuoksi sekä Kauhavan että Lappajärven osalta. Kauhavan kaupungin osalta Kaksineuvoisen palvelujen käyttö on pää sään töises ti ollut ennakoitua pienempää. Sosiaalipalvelujen osalta toteutunut suo ri temää rä on jäänyt 6,0 % ja läpilaskutettavien erien osalta 6,9 % arvioitua pienem mäk si. Sosiaalipalvelujen toteutunut maksuosuus on noin euroa (4,4 %) ennakoitua pienempi. Vanhuspalvelujen palvelurakenteeseen on tehty al ku vuo den aikana merkittäviä muutoksia, kun palveluasumista on muutettu ko ti hoi dok si ja laitoshoitoa tehostetuksi palveluasumiseksi. Tämän vuoksi ko tihoi to pal ve lui den ja tehostetun palveluasumisen käyttö on ollut ollut selvästi bud je toi tua suurempaa ja palveluasumisen ja laitoshoidon käyttö selvästi budje toi tua pienempää. Vanhuspalvelujen maksuosuus on kahden ensimmäisen vuo si kol man nek sen aikana muodostunut noin euroa (7,3 %) arvioitua kor keam mak si. Terveyspalveluiden käyttö on ollut suoritekäytöllä mitattuna 3,3 % ja toteutuneella maksuosuudella tarkasteltuna noin euroa (4,0 %) en na koi tua pienempää. Erikoissairaanhoito huomioiden Kauhavan tam mi-elokuun maksuosuus Kaksineuvoisen menoihin on noin euroa (0,7 %) ajan jak sol le budjetoitua pienempi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osa vuo si kat sauksen ajalta tietoonsa saatetuksi ja antaa katsauksen tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 82 Kaupunginvaltuusto merkitsi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osa vuo si kat sauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SteelParkin ja Metsälän teollisuuskiinteistöjen siirtäminen apporttina Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle 555/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: kehitysjohtaja Hannu Mars Kauhavan kaupunkistrategian ja taloussuunnitelman yhtenä keskeisenä läh tökoh ta na on konsernirakenteen tehostaminen ja siihen liittyvän omis ta ja oh jauksen kehittäminen. Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt yksinkertaistaa kon ser ni ra ken net ta. Yhtenä toimenpiteenä on Kankaankylässä sijaitsevan Steel Parkin ja Ylihärmän keskustan läheisyydessä sijaitsevan Metsälän siirto ap port ti na Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle. Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta. Ap port ti omai suut ta voi olla vain omaisuus, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Mikäli apporttina käytetään kiinteistöä, on asiaa koskeva luovutussopimus tehtä vä maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyssä muodossa. Steel Park käsittää kaksi maarekisteritilaa Osmolan ( ) ja Pe solan ( ).Kiinteistöillä sijaitsee kaksi vanhaa puurakenteista va ras tora ken nus ta, yksi teollisuushalli ja toimistorakennus. Steel Parkin teol li suus hallis sa on neljä vuokralaista ja kahdesta tilasta on vuokraneuvottelut vireillä. Noin m²:n suuruisesta teollisuushallista on kokonaan vapaana n m². Jär jes te lyn yhteydessä ja jälkeen tiloja on tarkoitus kehittää siten, että niitä on mah dol lis ta vuokrata pienemmissä kokonaisuuksissa yrityksille nykyaikaisina teol li suus ti loi na. Metsälän ( ) kiinteistöllä sijaitsee yksi teollisuushalli ja kaksi varas to ra ken nus ta. Teollisuushallissa on vuokralaisena Mikkilän Teol li suus maalaa mo Oy. Varastorakennukset ovat osittain kaupungin ja osittain Ete lä-pohjan maan Pelastuslaitoksen käytössä. Apportin luovutusarvo on Steel Parkin osalta yhteensä ja Metsälän osal ta Luovutuksen kokonaisarvo on Arvot ovat kau pungin kirjanpidon mukaiset ao. kiinteistöjen tasearvot per Kaupparekisteri-ilmoitukseen on liitettävä apportista lausuvan tilintarkastajan an ta ma selvitys omaisuuden siirtymisestä. Selvitys on liitteenä. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n hallitus ja ylimääräinen yhtiökokous ovat hyväk sy neet apportin toteuttamisen siihen liittyvine apporttikirjoineen ja ti lin tarkas ta jan selvityksineen kokouksessaan Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää voimassaolevaan kaupunkistrategiaan perustuen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Steel Parkin ja Metsälän -kiinteistöjä maa rekis te ri ti loi neen ja rakennuksineen koskevan siirron apporttina Kauhavan Yri tys-

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kiin teis töt Oy:lle ohessa olevan apporttikirjan ja siihen liittyvän tilintarkastajan sel vi tyk sen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Heikki A. Hakala poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän kä sitte lyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n hal lituk sen jäsenenä tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla kokouksessa oli kehitysjohtaja Han nu Mars. Mars poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 83 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Heikki A. Hakala, Marketta Kangas, Jorma Lammi ja Hannu Salonpää poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän kä sit telyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksen jä se ni nä.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Botnia Grain Oy:n kanssa tehdyn yritystilasopimuksen purkaminen ja uuden vuokrasopimuksen hyväksyminen 8/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Kauhavan kaupunki (jäljempänä Kaupunki) on tehnyt Yri tys ti la so pimuk sen jossa sopijapuolina olivat kaupungin lisäksi Kiinteistö Oy Riihi (jäl jempä nä KOY) ja Botnia Grain Oy (jäljempänä Yritys). Sopimusta on muutettu Alkuperäisen sopimuksen tarkoituksena on ollut vuokrata Kau pungin perustaman ja 100 % omistaman KOY:n rakennuttamat toimitilat Yri tyk selle. Sopimuksen mukaan toimitilat vuokrataan liikehuoneiston vuokrauksesta an ne tun lain (482/95) tarkoittamalla vuokrasuhteella käytettäväksi vil ja tuot teiden jatkojalostukseen. Alkuperäisessä yritystilasopimuksessa vuokra-ajaksi sovittiin 13 vuotta, jonka ku lues sa Yritys sitoutuu lunastamaan kiinteistöyhtiön osakkeet. Yrityksellä oli so pi muk sen mukaan myös oikeus lunastaa osakkeet em. ajankohtaa ai kaisem min, edellyttäen että KOY on lyhentänyt rahalaitokselta ottamaansa lainaa vä hin tään 60 % lainan alkuperäisestä määrästä ( ,00 ) ja erään tyneet korot. Sopimusta muutettiin siten, että vuokra-ajaksi muutettiin 20 vuotta. Vuokraksi sovittiin KOY:n ottaman lainan koron ja vuotuisen ly hennyk sen yhteismäärä, joka jaetaan yhtä suuriin kuukausieriin. Vuokranmaksuksi so vit tiin kunkin kuukauden 5. päivä. Vuokran ja muiden erääntyneiden mak sujen viivästyskoroksi sovittiin 10 %. Vuokranmaksuvelvoitteen lisäksi so pi muksen mukaan Yritys vastaa kiinteistöstä aiheutuvista yllä- ja kun nos sa pi to kustan nuk sis ta ja muista maksuista. Yrityksellä ei ole sopimuksen purkautuessa oi keut ta saada korvausta kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muis ta töistä. Yritystä alkuvuodesta 2014 kohdanneesta kriisistä johtuen Kaupunki, KOY ja Yri tys pitivät neuvottelun Neuvotteluun osallistuivat KOY Riihen toimi tus joh ta ja Ristaniemi, hallituksen puheenjohtaja Puro-Aho sekä Kaupungin puo lel ta kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja kehitysjohtaja. Yrityksen tj Kul talah den lisäksi neuvotteluissa oli mukana Yrityksen kutsusta Juha Jokelainen. Neu vot te lus sa Yritys totesi, että se hakeutuu saneerausmenettelyyn, johon joh ta neis ta syistä sen vuokranmaksukyky on erittäin rajallinen seuraavan kahden vuoden aikana. Yhtiö esitti pyynnön että jäljellä oleva velka konvertoitaisiin 10 vuoden lainaksi, jossa olisi alussa kaksi lyhennysvapaata vuotta. Neuvotteluissa todettiin, että Yhtiön nykyinen vuokrasopimus perustuu yri tys tila so pi muk seen, jossa sopimuksen kesto on saakka. Lisäksi sovittiin, et tä syntyneestä tilanteesta johtuen alkuperäistä sopimusta ei muuteta, vaan neu vo tel laan osapuolten välille uusi vuokrasopimus. KOY lupautui aloittamaan ole mas sa ole vi en lainojensa ehtojen muuttamiseksi rahoitusneuvottelut, joissa huo mioi daan Yrityksen esittämät toiveet lyhennysvapaudesta. Yritys on ha keutu nut neuvottelujen jälkeen yrityssaneeraukseen ja Pohjanmaan Käräjäoikeus on antanut asiasta puoltavan päätöksen Selvittäjäksi on määrätty Asian ajo toi mis to Krogerus Oy/Jarmo Makkonen.

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KOY:n hallitus käsitteli sopimusneuvottelutilannetta ja Yrityksen sekä KOY:n vä lis tä taloustilannetta kokouksessaan ja päätti hyväksyä omalta osal taan uuden laaditun sopimuksen. KOY päätti esittää, että myös Kaupunki ja Yritys hyväksyisivät laaditun sopimuksen. Kaupunginhallitus käsitteli asiakokonaisuutta kokouksessaan ja päät ti seuraavaa: Botnia Grain Oy:n vuokranmaksuvelvoitteiden laiminlyöntien perusteella kau pun gin, Kiinteistö Oy Riihen ja Botnia Grain Oy:n välillä teh ty ja muutettu yritystilasopimus todettiin purkautuneeksi sopi muk sen kohdan 5.4. perusteella ja hyväksyttiin KOY Riihen hallituksen esitys uudeksi vuokrasopimukseksi Botnia Grain Oy:n hallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan sil lä muutoksella, että sopimuksen kohdan 2.1. ensimmäinen lause muotoillaan seu raa vas ti: "Toimitilat vuokrataan käytettäväksi viljan jatkojalostukseen ja muuhun yh tiön toimialaan kuuluvaan toimintaan." Liitteenä on yrityksen ehdottamalla lisäyksellä muutettu sopimus. Kyseessä on luon teel taan tekninen lisäys, joka ei muuta aiemmin käsittelyssä ollutta olennais ta sopimussisältöä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mu kaisen Kauhavan kaupungin, Kiinteistö Oy Riihen ja Botnia Grain Oy:n välisen vuok ra so pi muk sen. Uudella sopimuksella korvataan osapuolten välillä tehty ja muutettu sopimus. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla ko koukses sa oli kehitysjohtaja Hannu Mars. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 84 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Jaakko Niemistö ja Alpo Puro-Aho poistuivat esteel li si nä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kiin teis tö Oy Riihen hallituksen jäseninä.

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n mukaan kunnan tu lee il moit taa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään ve ro vuot ta edeltä vän vuoden marraskuun 17. päivänä. Vuoden 2013 verotus valmistuu Kauhavan kaupungin vuo den 2013 kunnallisen tuloveron määrä on julkaistun ennakkotiedon mukaan 47,1 miljoonaa euroa ja se pe rus tuu 20,75 %:n veroprosenttiin. Kun nal lisen tuloveron määrä kasvoi vuo teen 2012 ver rat tu na 6,4 %, kun val ta kun nal lises ti muutos oli 3,8 %. Kuluvana vuonna kunnallista tuloveroa arvioidaan kertyvän noin 49,8 mil joonaa euroa, ja se perustuu 21,75 %:n tuloveroprosenttiin. Suomen Kun ta lii ton ar vion mukaan vuonna 2015 kunnallista tuloveroa tilitetään Kauhavan kau pungil le 0,4 % vähemmän kuin vuonna 2014 mikäli tu lo ve ro pro sent ti pysyy en ti sellään. Arvio perustuu ansiotulojen kasvuun 1,1 %:lla vuonna 2014 ja 1,0 %:lla vuon na Lisäksi asukasluvun on ar vioi tu laskevan siten, että työikäisten mää rä vähenee 1,5 %:lla vuonna Kokonaisuutena vä es tö vä henemän on ar vioi tu olevan 0,7 %. Vuoden 2015 tu lo poh jaa hei ken tää peruspalvelujen valtionosuuden leik kaa minen ja valtionosuusuudistus, jossa vanhusväestön määrän merkitys val tionosuu teen vähenee. Valtionosuusuudistuksessa Kauhavan kaupunki hyötyy aikai sem paan nähden verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta noin 80 euroa/asukas, mutta valtionosuusuudistuksen siirtymäkautena uu distuk ses ta aiheutuvasta muutoksesta leikataan 50 euroa/asukas ylittävä osuus. Kaik ki aan peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan saatavan ensi vuonna euroa eli 0,5 % kuluvaa vuotta vähemmän. Opetus- ja kult tuu ri mi niste riön valtionosuus huomioiden kaupungin vuonna 2015 saama val tion osuusra hoi tuk sen arvioidaan tässä vaiheessa kasvavan noin 1 %:lla kuluvaan vuoteen verrattuna. Yleisestä ta lou del li ses ta tilanteesta johtuen yh tei sö ve ron tuoton arvioiminen on vaikeaa, mutta sen arvioidaan olevan vuoden 2014 tasolla. Toimielinten talousarvioesityksissä on kuluvan vuoden tarkistettuun ta lous ar vioon nähden menokasvua 1,4 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Kun hallintokunnat ovat tehneet talousarvion johtoryhmäkäsittelyssä edellytetyt tarkistukset, on me no kas vu saatu supistettua noin 0,5 miljoonaan euroa eli 0,5 %:in. Me no karsin nas ta huolimatta talousarvio on jäämässä selvästi alijäämäiseksi. Menoja ei pys ty tä enää juurikaan karsimaan, mikäli toiminta jatkuu nykymuotoisena. Palve lu verk koon tehtävien muutosten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä säästöi nä vasta seuraavan kokonaisen toimintavuoden aikana. Lisäksi kaupungilla on merkittäviä investointitarpeita, joilla pyritään kaupungin kehittämiseen ja veto voi mai suu den parantamiseen sekä turvallisiin ja terveellisiin tiloihin. Raskas in ves toin ti oh jel ma nostaa suunnitelman mukaisten poistojen määrää mer kit täväs ti, minkä seurauksena vuosikatteen pitäisi kasvaa vastaavalla määrällä,

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto jot ta talous pysyisi tasapainossa. Tässä vaiheessa talousarvioesitys on noin 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kau pun gin taseessa on ker ty nei tä ylijäämiä noin 6,1 miljoonaa euroa. Ku lu van vuoden talousarvio osoittaa tehtyjen tarkistusten jälkeen noin 1,8 miljoo nan alijäämää, mitä kuitenkin pyritään omalla toiminnalla supistamaan pienem mäk si. Kun ta lain talouden tasapainolle aset ta mat vaatimukset huomioiden kau pun gil la ei ole mahdollisuutta laatia useita alijäämäisiä talousarvioita, vaan ta lous pitää saada tasapainotettua supistuvaan tulopohjaan mahdollisimman no peas ti. Valtuuston edellyttämä talouden tasapainottamisohjelma tuodaankin val tuus to kä sit te lyyn palveluverkkoratkaisujen jälkeen todennäköisesti tam mikuul la Kauhavan kaupungin tavoitteena on ollut tuottaa laadukkaat pal ve lut kil pai lu kykyi sin veroprosentein. Tuloveroprosentin maakunnallinen kes ki ar vo vuon na 2014 on 21,00 % Kauhavan kaupungin veroprosentin ollessa 21,75. Esi tys listan laa din ta vai hees sa ei ole käytettävissä varmaa tietoa maakunnan muiden kun tien esi tyk sis tä ensi vuoden veroprosenteiksi. Koska Kauhavan kuluvan vuo den veroprosentti on selvästi Etelä-Pohjanmaan keskimääräistä korkeampi, tu li si taloutta pystyä tasapainottamaan menojen supistamisen kautta ilman tulo ve ro pro sen tin korottamista. Toisaalta on tiedostettava, että Kauhavan kaupun gin kunnallisverotuksessa verotettava asukaskohtainen tulo on selvästi Sei nä joen ja Lapuan tasoa alhaisempi, millä osaltaan on merkittävä vaikutus Kau ha van veroprosentin korkeampaan tasoon. Huomioon on myös otettava kau pun gin ja sen konserniyksiköiden poikkeuksellisen haasteellinen in ves tointi oh jel ma, jolla vähennetään infran korjausvelkaa ja parannetaan elinvoimaa. Yhden prosenttiyksikön korotus tuloveroon lisää kaupungin tuloja hie man yli 2 mil joo nal la eurolla. Kunnallisen tuloveron vuoden 2015 ar vioi dut tilitysmäärät ovat eri veroprosenteilla seuraavat: Tulovero% Tilitettävä kunnallisvero 21,75 49,645 m 22,00 50,176 m 22,25 50,708 m 22,50 51,239 m 22,75 51,771 m Kaupunginvaltuuston tekemän linjauksen mukaisesti tavoit tee na on kaupungin palvelurakennetta järjestelemällä tasapainottaa ta loutta niin, että jat kos sa painopistettä saadaan siirretyksi veronkorotusten sijasta ene ne väs ti tuot ta vuu den parantamiseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää Kauhavan kau pun gin vuoden 2015 kunnalliseksi tuloveroprosentiksi 21,75. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot