KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Miika Tulisalon eroanomus Kortesjärven asukaslautakunnan 191 jäsenyydestä 79 Jäsenen valitseminen Kortesjärven asukaslautakuntaan Asemakaavan muuttaminen Kauhavan kaupungin Ylihärmän 193 taajamassa, Hakolan kaava-alue 81 Kauhavan kaupungin omavelkaisten takausten myöntäminen 196 Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Handelsbankenilta ottamille lainoille 82 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta SteelParkin ja Metsälän teollisuuskiinteistöjen siirtäminen 200 apporttina Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle 84 Botnia Grain Oy:n kanssa tehdyn yritystilasopimuksen 202 purkaminen ja uuden vuokrasopimuksen hyväksyminen 85 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Kaupunginjohtajan valitseminen Muut asiat / Kv

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki 19:00-20:54 jäsen est. 83 Hakala Teemu 19:00-20:54 jäsen est. 81 Haukkala Juhani 19:00-20:54 jäsen Hauta Tiina 19:00-20:54 jäsen Heikkilä Paavo 19:00-20:54 jäsen Hietamäki Olli-Pekka 19:00-20:54 jäsen Hietamäki Petri 19:00-20:54 jäsen Hyrsky Tuula 19:00-20:54 jäsen Janhunen Kari 19:00-20:54 jäsen Kangas Marketta 19:00-20:54 jäsen est. 83 Kankaanpää Kari 19:00-20:54 jäsen Kankaansyrjä Mika 19:00-20:54 jäsen est. 81 Keltto Pekka 19:00-20:54 jäsen Knuuttila Jari 19:00-20:54 jäsen Koivisto Tuula 19:00-20:54 jäsen Korkealaakso Heikki 19:00-20:54 jäsen Korpimäki Marja-Leena 19:00-20:54 2. varapuh.joht. Kurvinen Antti 19:00-20:54 1. varapuh.joht. Lauttamus Eino 19:00-20:54 jäsen Luoma Arja K. 19:00-20:54 jäsen Mattila Marita 19:00-20:54 jäsen Mattila Risto 19:00-20:54 jäsen Mäkinen Jouko 19:00-20:54 puheenjohtaja Niemistö Jaakko 19:00-20:54 jäsen est. 81, 84 Ojanperä Harri 19:00-20:54 jäsen est. 81 Paavola Eero 19:00-20:54 jäsen Peltoluhta Sami 19:00-20:54 jäsen Peltonen Matias 19:00-20:54 jäsen Pihlgren Antti 19:00-20:54 jäsen est. 81 Pukkila Mathias 19:00-20:54 jäsen Puro-Aho Alpo 19:00-20:54 jäsen est. 84 Puronvarsi Martti 19:00-20:54 jäsen Salo Petri 19:00-20:54 jäsen Salonpää Hannu 19:00-20:54 jäsen est. 83 Sankelo Janne 19:00-20:54 jäsen Viita-aho Rami 19:00-20:54 jäsen Virrankoski Ville 19:00-19:52 jäsen Ylinen Keijo 19:00-20:54 jäsen Övermark Niina 19:00-20:54 jäsen Lammi Jorma 19:00-20:54 H Sippolan vj. est. 83 Niemi Anna-Liisa 19:00-20:54 H Kuoppalan vj. Vuorinen Anna-Maija 19:00-20:54 S Malmin vj. Lilja Maria 19:00-20:54 S Lammin vj. Antila Tuure 19:52-20:54 V Virrankosken vj Sorvisto Anna-Leena 19:00-20:54 kh:n jäsen Mattila Harri 19:00-19:52 kaupunginjohtaja Salo Liisa 19:00-20:54 hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Luhtala Hannele 19:00-20:54 henkilöstöjohtaja Mars Hannu 19:00-20:54 kehitysjohtaja Takamaa Juha 19:00-20:54 tekninen johtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto POISSA Kuoppala Helena jäsen Lammi Sirpa jäsen Malmi Seppo jäsen Sippola Harri jäsen KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Jouko Mäkinen Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Matias Peltonen Mathias Pukkila PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9.00 SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 76 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuu te tuis ta on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähin tään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouk ses ta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokous kut sus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Li säk si kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotettava ennen kokousta niissä tiedo tus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen il moitus tau luil le yleisesti nähtäville sekä julkaistu Komiat-lehdessä ja Järvi seu dun Sanomissa Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuu te tuil le Lisäksi kokouskutsu on luettavissa kaupungin ko ti si vuilla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 77 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul la kin ker ral la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal la toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat valtuutetut Harri Ojanperä ja Matias Peltonen. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virkahuoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matias Peltonen ja Mathias Pukkila. Todettiin, että mikäli kokouksessa toimitetaan vaali suljetuin lipuin, pöytä kir jan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaali toi mi tuk ses sa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Miika Tulisalon eroanomus Kortesjärven asukaslautakunnan jäsenyydestä 519/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Miika Tulisalo anoo saapuneella kirjeellä eroa Kortesjärven asukas lau ta kun nan jäsenyydestä. Hän on muuttanut toiselle paikkakunnalle. Kaupunginjohtajan esitys: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Miika Tulisalolle myönnetään ero Kor tesjär ven asukas lau ta kun nan jäsenyydestä, koska hän ei paikkakunnalta poismuu ton vuok si ole enää vaa li kel poi nen Kortesjärven asukaslautakuntaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 78 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jäsenen valitseminen Kortesjärven asukaslautakuntaan 519/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Miika Tulisalon anottua eroa Kortesjärven asukaslautakunnan jäsenyydestä (paik ka kun nal ta pois muu tto), tulee Kortesjärven asukaslautakuntaan valita uusi jä sen. Kortesjärven asukaslautakuntaan on on vuosiksi valittu seuraavat: Varsinainen jäsen Teija Kari Jaana Ojala Markku Mäkelä Pertti Pirttinen Mauno Kari Kajsa Lähdemäki Kirsi Niemi Miika Tulisalo Henkilökohtainen varajäsen Kaija Kivikangas Hanna Kolkka Pirjo Luoma Arto Ylikoski Markku Kottari Piia Jutila Erkki M. Peltola Risto Lilja Kaupunginjohtajan esitys: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Miika Tulisalon tilalle uuden jä se nen Kortesjärven asukaslautakuntaan jäljellä olevaksi valtuuston toi mi kaudek si. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 79 Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti Kortesjärven asukaslautakunnan varsi nai sek si jäseneksi jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi Timo Tulisalon.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaavan muuttaminen Kauhavan kaupungin Ylihärmän taajamassa, Hakolan kaava-alue 137/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo Kauhavan kaupunki on tehnyt päätöksen Hakolan asemakaavan muut ta mi ses ta ja antanut kilpailutuksen perusteella muutostyön Suun nit te lu toimis to Aluetekniikka Oy:n tehtäväksi. Kaupunki on asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä en sim mäisen kaavaluonnoksen virallisesti nähtäville ja varsinaisen kaa va eh do tuk sen väliseksi ajaksi sekä pyytänyt asian osai silta lausunnot kaavamuutokseen. Asemakaavan muutos sisältää pääasiassa Sairaalantien yleisen tiealueen muut ta mi sen kaduksi. Kaduksi muuttamisen ja hyväksyttyjen kun nal lis tek niikan suunnitelmien jälkeen on vuorossa selvitys, jolla selvitetään maan omis tajuu teen liittyvät tekijät. Kaduksi muuttaminen mahdollistaa sen, että kaupunki omis taa katualueen ja alueelle voidaan rakentaa kevyenliikenteen väylä, jonka ra ken ta mi ses ta ja ylläpidosta vastaa Kauhavan kaupunki. Aloite hankkeeseen on tullut Hakolan alueen asukkailta. Kauhavan kaupungin tavoitteena on ympä ris tön arvoja säilyttäen rakentaa kevyen liikenteen väylä Sairaalantien varteen alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Vähäisessä määrin kaavan muutos sisältää myös katualueen leventämistä kort te lin 13 kohdalla alueen pohjoisosassa. Levennystarve lähtee mi toi tuk sesta, jonka kevyenliikenteen väylä vähimmillään vaatii ja on mitoitettu niin pie neksi kuin on mahdollista, että väylä on kuitenkin vielä mahdollista toteuttaa. Tästä syys tä myös kortteli 13 näkyy mukana kaavamuutosalueeseen sisältyvänä. Asemakaavan muutos ei vaikuta muulla tavalla alueen rakenteeseen, ym pä ristöön eikä luontoon. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä liikenneturvallisuuden para ne mi seen ja sitä kautta myös asumisviihtyvyyden lisääntymiseen. Asemakaavasta on annettu osallistumis- ja arviointivaiheessa ( ) seuraavat lausunnot ja muistutukset: Elenia: kaavaan ei tarvitse varata johtoalueita. Kehityskeskus: ei huomautettavaa. Ympäristölautakunta: Pohjavesialueen rajat syytä piirtää kaavakartalle. Muistutus, Koivusalo Pirre ja Matti: Katualuetta kavennettava ai em masta, vuo den 2006 asemakaavasta poiketen.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunnot huomioitu seuraavasti: Ympäristölautakunta: Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan poh ja ve si alu eel la, joten rajoja ei voi sijoittaa kartalle. Sen sijaan asetetaan kaa va mää räys, joka ilmoittaa alueen si jait se van pohjavesialueella ja jolla on voimassa ym pä ris tön suo je lu lain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Matti ja Pirre Koivusalo: Laadittu kaavoittajan vastine, jossa pääsisältönä todetaan, ettei nyt vireillä oleva kaavanmuutos koske suojelualueita, joista Koivusalot ovat esittäneet huoles tu mi sen sa. Kaavan muutos koskee ainoastaan katualuetta sekä korttelia 13 vä häi ses sä määrin, joihin ei sisälly kumpaankaan suojelumääräyksiä eikä kum paa kaan ole inventoitu vuoden 2006 asemakaavoitustyössä val ta kun nal lises ti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi vuoden 2006 asemakaavassa on jo riittävästi käsitelty ja huomioitu vanhan Härmän Sairaalan -alueen eri tyisar vo ja ja asetettu kaavallisia suojelumääräyksiä. Tästä syystä kaupunki ei näe tar peel li sek si lähteä myöskään muuttamaan vuoden 2006 asemakaavan mukai sia katualueen rajoja. Kevyenliikenteen väylän rakentamisesta ko rok keel lise na (jota Koivusalot muistutuksessaan edellyttävät), kaavoittaja toteaa, että kaa va muu tok sel la ainoastaan muutetaan liikennealue katualueeksi, joka varaa riit tä vät tilat kv-väylän toteuttamista varten. Rakennesuunnitteluun kuuluvia yksi tyis koh tia ei ratkaista kaavan laatimisen yhteydessä vaan kunnallisteknisissä suun ni tel mis sa, joista on oma valitusosoitus. Asemakaavasta on annettu kaavaehdotusvaiheessa ( ) seuraa vat lausunnot: ELY: ei huomautettavaa Ympäristölautakunta: ei huomautettavaa. Asemakaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä ta valla nähtävillä ja kaava on valmis toteutettavaksi. Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen omalta osaltaan ja siirtää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston hy väk syt tä väk si. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Lisätietoja: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti Ha kolan asemakaavan muutoksen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisena. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginvaltuusto 80 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kauhavan kaupungin omavelkaisten takausten myöntäminen Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Handelsbankenilta ottamille lainoille 556/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on pyytänyt lainatarjouksia seuraavasti: pääomaltaan euron laina 15 vuoden laina-ajalla, lyhennykset puo li vuo sit tain pääomaltaan euron laina 10 vuoden laina-ajalla, ker ta ly hentei nen. Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n kokonaislainatarve on siis euroa. Täs tä summasta euroa on vanhojen lainojen uusimisia ja eu roa uutta lainaa. Uutta lainaa otetaan Ylihärmän alueen asuntojen kau koläm pö in ves toin tei hin, Häijyn alueen perusparannuksen lisärahoitukseen, Kauppa tie 109 B-talon korjaukseen, Joupinsola 1 B-talon peruskorjaukseen sekä kau pun gin hal li tuk sen linjaukseen perustuvaan asunto-osakkeiden hankintaan al ka vis ta kohteista. Lainojen konvertointi on tarpeen, jotta lainojen lyhennykset saa daan suunnitelman mukaisten poistojen kanssa samalle tasolle. Edullisimman tarjouksen antoi Handelsbanken ja Kauhavan Vuokra-asunnot Oy hakee Kau ha van kaupungilta omavelkaista takausta Handelsbankenin seuraa vin eh doin tarjoamilla lainoille: Laina 1: Lainan määrä euroa Laina-aika 15 vuotta Maksuohjelma Tasalyhennys,lyhennykset ja korot puolivuosittain Korko Euribor 6 kk +0,74 % Järjestelypalkkio 750 euroa Lainan vakuus Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus Laina 2: Lainan määrä euroa Laina-aika 5+5 vuotta Maksuohjelma Lyhennys kerralla laina-ajan lopussa, korot puo li vuo sittain Korko Euribor 6 kk +0,84 % Järjestelypalkkio 750 euroa Lainan vakuus Kauhavan kaupungin omavelkainen takaus Kauhavan Vuokra-asunnot Oy on Kauhavan kaupungin 100 %:sesti omistama yh tiö. Kaupungin yhtiön puolesta antamien omavelkaisten takausten määrä on vuo den 2013 tilinpäätöstietojen mukaan noin euroa, mistä summas ta euroa kohdistuu johdannaissopimusten takaukseen. Kon ver-

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto toi ta vis ta lainoista kahdella, pääomaltaan euroa, on vakuutena ai kaisem min kin ollut kaupungin omavelkainen takaus. Muiden vakuutena on tähän saak ka ollut kiinteistökiinnitys. Kaupungin takausvastuu lisääntyy tämän päätök sen myötä eurolla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki perii ty tär yh teisö jen puolesta annetuista takauksista 0,50 %:n takausprovision. Ko. pää omil la ta kaus pro vi sion määräksi muodostuu yhteensä euroa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kauhavan kaupungin oma velkai sen takauksen myöntämistä Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:n Han dels banke nil ta em. eh doin ottamille euron ja euron lainoille eli yhteen sä euron lainoille. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mika Kankaansyrjä poistui esteellisenä ko kouk sesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Vuokra-asun not Oy:n hal li tuk sen jäsenenä. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 81 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Teemu Hakala, Mika Kankaansyrjä, Jaakko Niemis tö, Harri Ojanperä ja Antti Pihlgren poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisjääviys Kauhavan Vuok ra-asunnot Oy:n hallituksen jäseninä / varajäseninä.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt liitteenä olevan yhtymän osavuosikatsauksen ajalta ja päättänyt antaa katsauksen tiedoksi jäsenkunnille. Kuntayhtymän tammi-elokuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,6 milj. euroa. Kat saus kau den tuotot olivat 63 milj. euroa ja kulut 63,3 milj. euroa. Tuottojen ta lous ar vion toteutuma oli 66,5 % ja kulujen 67,1 %. Ilman varhaiskasvatusta, jo ka on kuntayhtymän talousarviossa mukana 7 kuukauden osalta vuonna 2014, talousarvion kulujen toteutuma oli tammi-elokuussa 65,4 %. Kak si neuvoi sen oman toiminnan osalta kulujen talousarvion toteutuma ilman var haiskas va tus ta oli tammi-elokuussa 64,4 % ja erikoissairaanhoidon ja Eskoon palve lu os to jen talousarvion toteutuma oli tammi-huhtikuussa 67,6 %. Toiminnallisesti talousarviovuosi on ollut erittäin vilkas ja siihen on sisältynyt mo nia haasteita. Merkittävä ponnistus alkuvuoden aikana oli Ete lä-poh janmaan yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja valmistautuminen ke säkuus sa tapahtuneeseen Kanta-arkistoliittymään. Uudet käytännöt ja ohjelmat ovat vaatineet kouluttautumista koko terveys- ja vanhuspalvelujen hen ki lös töltä. Talousarviovuoden toiminnassa ovat näkyneet valmistelussa oleva sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen rakennemuutos sekä ensi vuoden alussa voimaan astuva päi vys tys ase tus. Kuntien taloustilanne vaikuttaa muutostarpeeseen myös so siaa li- ja terveyspalveluissa ja viime vuoden loppupuolella aloitettua ra ken teel listen muutosten toimeenpano kohti avohoitoisempaa suositusten mukaista palve lu ra ken net ta on jatkettu. Varhaiskasvatus on siirtynyt lähtien kuntayhtymästä Kauhavan kaupun gin toiminnaksi. Kauhavan kaupunki tuottaa jatkossa var hais kas va tus palve lut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Kuntayhtymän johdossa on tapahtunut muutoksia, kun pitkäaikaiset vi ran hal tijat kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen ja hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somp pi ovat eläköityneet. Uusina viranhaltijoina ovat aloittaneet hoito työn johtaja Terhi Haapala ja kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa. Tammi-elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2014 toimintakulujen ennakoidaan ko ko nai suudes saan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen liittyy kui ten kin vielä paljon epävarmuustekijöitä. Mm. vanhuspalvelujen alkuvuonna teh ty jen tehtävämuutosten vaikutusta loppuvuodelle on edelleen vaikeaa arvioi da.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Alkuvuoden toteutuman perusteella kuntayhtymän oman toiminnan ko ko naiskus tan nuk set toteutuisivat jonkin verran budjetoitua pienempänä huolimatta var hais kas va tuk sen ylityksistä. Muun kuin varhaiskasvatuksen kulut ovat heinä kuus sa tulleista palkankorotuksista ja heinäkuussa aloittaneesta vam maisten asumispalveluyksikkö Fransunpuistosta sekä asumispalveluiden os to pal velui den hinnankorotuksista johtuen loppuvuosipainotteiset. Erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuoden nousun jälkeen tasaantuneet ja ko ko nai suu te na myös erikoissairaanhoito näyttää pysyvän talousarvion raamis sa, mikäli loppukesän kulukehitys jatkuu. Eskoon sosiaalipalvelujen kun tayh ty män menot ylittävät talousarviossa varatut määrärahat uusien asiak kuuksien vuoksi sekä Kauhavan että Lappajärven osalta. Kauhavan kaupungin osalta Kaksineuvoisen palvelujen käyttö on pää sään töises ti ollut ennakoitua pienempää. Sosiaalipalvelujen osalta toteutunut suo ri temää rä on jäänyt 6,0 % ja läpilaskutettavien erien osalta 6,9 % arvioitua pienem mäk si. Sosiaalipalvelujen toteutunut maksuosuus on noin euroa (4,4 %) ennakoitua pienempi. Vanhuspalvelujen palvelurakenteeseen on tehty al ku vuo den aikana merkittäviä muutoksia, kun palveluasumista on muutettu ko ti hoi dok si ja laitoshoitoa tehostetuksi palveluasumiseksi. Tämän vuoksi ko tihoi to pal ve lui den ja tehostetun palveluasumisen käyttö on ollut ollut selvästi bud je toi tua suurempaa ja palveluasumisen ja laitoshoidon käyttö selvästi budje toi tua pienempää. Vanhuspalvelujen maksuosuus on kahden ensimmäisen vuo si kol man nek sen aikana muodostunut noin euroa (7,3 %) arvioitua kor keam mak si. Terveyspalveluiden käyttö on ollut suoritekäytöllä mitattuna 3,3 % ja toteutuneella maksuosuudella tarkasteltuna noin euroa (4,0 %) en na koi tua pienempää. Erikoissairaanhoito huomioiden Kauhavan tam mi-elokuun maksuosuus Kaksineuvoisen menoihin on noin euroa (0,7 %) ajan jak sol le budjetoitua pienempi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osa vuo si kat sauksen ajalta tietoonsa saatetuksi ja antaa katsauksen tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 82 Kaupunginvaltuusto merkitsi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osa vuo si kat sauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SteelParkin ja Metsälän teollisuuskiinteistöjen siirtäminen apporttina Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle 555/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: kehitysjohtaja Hannu Mars Kauhavan kaupunkistrategian ja taloussuunnitelman yhtenä keskeisenä läh tökoh ta na on konsernirakenteen tehostaminen ja siihen liittyvän omis ta ja oh jauksen kehittäminen. Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt yksinkertaistaa kon ser ni ra ken net ta. Yhtenä toimenpiteenä on Kankaankylässä sijaitsevan Steel Parkin ja Ylihärmän keskustan läheisyydessä sijaitsevan Metsälän siirto ap port ti na Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:lle. Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta. Ap port ti omai suut ta voi olla vain omaisuus, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Mikäli apporttina käytetään kiinteistöä, on asiaa koskeva luovutussopimus tehtä vä maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyssä muodossa. Steel Park käsittää kaksi maarekisteritilaa Osmolan ( ) ja Pe solan ( ).Kiinteistöillä sijaitsee kaksi vanhaa puurakenteista va ras tora ken nus ta, yksi teollisuushalli ja toimistorakennus. Steel Parkin teol li suus hallis sa on neljä vuokralaista ja kahdesta tilasta on vuokraneuvottelut vireillä. Noin m²:n suuruisesta teollisuushallista on kokonaan vapaana n m². Jär jes te lyn yhteydessä ja jälkeen tiloja on tarkoitus kehittää siten, että niitä on mah dol lis ta vuokrata pienemmissä kokonaisuuksissa yrityksille nykyaikaisina teol li suus ti loi na. Metsälän ( ) kiinteistöllä sijaitsee yksi teollisuushalli ja kaksi varas to ra ken nus ta. Teollisuushallissa on vuokralaisena Mikkilän Teol li suus maalaa mo Oy. Varastorakennukset ovat osittain kaupungin ja osittain Ete lä-pohjan maan Pelastuslaitoksen käytössä. Apportin luovutusarvo on Steel Parkin osalta yhteensä ja Metsälän osal ta Luovutuksen kokonaisarvo on Arvot ovat kau pungin kirjanpidon mukaiset ao. kiinteistöjen tasearvot per Kaupparekisteri-ilmoitukseen on liitettävä apportista lausuvan tilintarkastajan an ta ma selvitys omaisuuden siirtymisestä. Selvitys on liitteenä. Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n hallitus ja ylimääräinen yhtiökokous ovat hyväk sy neet apportin toteuttamisen siihen liittyvine apporttikirjoineen ja ti lin tarkas ta jan selvityksineen kokouksessaan Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää voimassaolevaan kaupunkistrategiaan perustuen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Steel Parkin ja Metsälän -kiinteistöjä maa rekis te ri ti loi neen ja rakennuksineen koskevan siirron apporttina Kauhavan Yri tys-

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kiin teis töt Oy:lle ohessa olevan apporttikirjan ja siihen liittyvän tilintarkastajan sel vi tyk sen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Heikki A. Hakala poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän kä sitte lyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n hal lituk sen jäsenenä tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla kokouksessa oli kehitysjohtaja Han nu Mars. Mars poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 83 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Heikki A. Hakala, Marketta Kangas, Jorma Lammi ja Hannu Salonpää poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän kä sit telyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksen jä se ni nä.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Botnia Grain Oy:n kanssa tehdyn yritystilasopimuksen purkaminen ja uuden vuokrasopimuksen hyväksyminen 8/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Kauhavan kaupunki (jäljempänä Kaupunki) on tehnyt Yri tys ti la so pimuk sen jossa sopijapuolina olivat kaupungin lisäksi Kiinteistö Oy Riihi (jäl jempä nä KOY) ja Botnia Grain Oy (jäljempänä Yritys). Sopimusta on muutettu Alkuperäisen sopimuksen tarkoituksena on ollut vuokrata Kau pungin perustaman ja 100 % omistaman KOY:n rakennuttamat toimitilat Yri tyk selle. Sopimuksen mukaan toimitilat vuokrataan liikehuoneiston vuokrauksesta an ne tun lain (482/95) tarkoittamalla vuokrasuhteella käytettäväksi vil ja tuot teiden jatkojalostukseen. Alkuperäisessä yritystilasopimuksessa vuokra-ajaksi sovittiin 13 vuotta, jonka ku lues sa Yritys sitoutuu lunastamaan kiinteistöyhtiön osakkeet. Yrityksellä oli so pi muk sen mukaan myös oikeus lunastaa osakkeet em. ajankohtaa ai kaisem min, edellyttäen että KOY on lyhentänyt rahalaitokselta ottamaansa lainaa vä hin tään 60 % lainan alkuperäisestä määrästä ( ,00 ) ja erään tyneet korot. Sopimusta muutettiin siten, että vuokra-ajaksi muutettiin 20 vuotta. Vuokraksi sovittiin KOY:n ottaman lainan koron ja vuotuisen ly hennyk sen yhteismäärä, joka jaetaan yhtä suuriin kuukausieriin. Vuokranmaksuksi so vit tiin kunkin kuukauden 5. päivä. Vuokran ja muiden erääntyneiden mak sujen viivästyskoroksi sovittiin 10 %. Vuokranmaksuvelvoitteen lisäksi so pi muksen mukaan Yritys vastaa kiinteistöstä aiheutuvista yllä- ja kun nos sa pi to kustan nuk sis ta ja muista maksuista. Yrityksellä ei ole sopimuksen purkautuessa oi keut ta saada korvausta kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muis ta töistä. Yritystä alkuvuodesta 2014 kohdanneesta kriisistä johtuen Kaupunki, KOY ja Yri tys pitivät neuvottelun Neuvotteluun osallistuivat KOY Riihen toimi tus joh ta ja Ristaniemi, hallituksen puheenjohtaja Puro-Aho sekä Kaupungin puo lel ta kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja kehitysjohtaja. Yrityksen tj Kul talah den lisäksi neuvotteluissa oli mukana Yrityksen kutsusta Juha Jokelainen. Neu vot te lus sa Yritys totesi, että se hakeutuu saneerausmenettelyyn, johon joh ta neis ta syistä sen vuokranmaksukyky on erittäin rajallinen seuraavan kahden vuoden aikana. Yhtiö esitti pyynnön että jäljellä oleva velka konvertoitaisiin 10 vuoden lainaksi, jossa olisi alussa kaksi lyhennysvapaata vuotta. Neuvotteluissa todettiin, että Yhtiön nykyinen vuokrasopimus perustuu yri tys tila so pi muk seen, jossa sopimuksen kesto on saakka. Lisäksi sovittiin, et tä syntyneestä tilanteesta johtuen alkuperäistä sopimusta ei muuteta, vaan neu vo tel laan osapuolten välille uusi vuokrasopimus. KOY lupautui aloittamaan ole mas sa ole vi en lainojensa ehtojen muuttamiseksi rahoitusneuvottelut, joissa huo mioi daan Yrityksen esittämät toiveet lyhennysvapaudesta. Yritys on ha keutu nut neuvottelujen jälkeen yrityssaneeraukseen ja Pohjanmaan Käräjäoikeus on antanut asiasta puoltavan päätöksen Selvittäjäksi on määrätty Asian ajo toi mis to Krogerus Oy/Jarmo Makkonen.

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KOY:n hallitus käsitteli sopimusneuvottelutilannetta ja Yrityksen sekä KOY:n vä lis tä taloustilannetta kokouksessaan ja päätti hyväksyä omalta osal taan uuden laaditun sopimuksen. KOY päätti esittää, että myös Kaupunki ja Yritys hyväksyisivät laaditun sopimuksen. Kaupunginhallitus käsitteli asiakokonaisuutta kokouksessaan ja päät ti seuraavaa: Botnia Grain Oy:n vuokranmaksuvelvoitteiden laiminlyöntien perusteella kau pun gin, Kiinteistö Oy Riihen ja Botnia Grain Oy:n välillä teh ty ja muutettu yritystilasopimus todettiin purkautuneeksi sopi muk sen kohdan 5.4. perusteella ja hyväksyttiin KOY Riihen hallituksen esitys uudeksi vuokrasopimukseksi Botnia Grain Oy:n hallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan sil lä muutoksella, että sopimuksen kohdan 2.1. ensimmäinen lause muotoillaan seu raa vas ti: "Toimitilat vuokrataan käytettäväksi viljan jatkojalostukseen ja muuhun yh tiön toimialaan kuuluvaan toimintaan." Liitteenä on yrityksen ehdottamalla lisäyksellä muutettu sopimus. Kyseessä on luon teel taan tekninen lisäys, joka ei muuta aiemmin käsittelyssä ollutta olennais ta sopimussisältöä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mu kaisen Kauhavan kaupungin, Kiinteistö Oy Riihen ja Botnia Grain Oy:n välisen vuok ra so pi muk sen. Uudella sopimuksella korvataan osapuolten välillä tehty ja muutettu sopimus. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana paikalla ko koukses sa oli kehitysjohtaja Hannu Mars. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 84 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Jaakko Niemistö ja Alpo Puro-Aho poistuivat esteel li si nä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kiin teis tö Oy Riihen hallituksen jäseninä.

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n mukaan kunnan tu lee il moit taa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään ve ro vuot ta edeltä vän vuoden marraskuun 17. päivänä. Vuoden 2013 verotus valmistuu Kauhavan kaupungin vuo den 2013 kunnallisen tuloveron määrä on julkaistun ennakkotiedon mukaan 47,1 miljoonaa euroa ja se pe rus tuu 20,75 %:n veroprosenttiin. Kun nal lisen tuloveron määrä kasvoi vuo teen 2012 ver rat tu na 6,4 %, kun val ta kun nal lises ti muutos oli 3,8 %. Kuluvana vuonna kunnallista tuloveroa arvioidaan kertyvän noin 49,8 mil joonaa euroa, ja se perustuu 21,75 %:n tuloveroprosenttiin. Suomen Kun ta lii ton ar vion mukaan vuonna 2015 kunnallista tuloveroa tilitetään Kauhavan kau pungil le 0,4 % vähemmän kuin vuonna 2014 mikäli tu lo ve ro pro sent ti pysyy en ti sellään. Arvio perustuu ansiotulojen kasvuun 1,1 %:lla vuonna 2014 ja 1,0 %:lla vuon na Lisäksi asukasluvun on ar vioi tu laskevan siten, että työikäisten mää rä vähenee 1,5 %:lla vuonna Kokonaisuutena vä es tö vä henemän on ar vioi tu olevan 0,7 %. Vuoden 2015 tu lo poh jaa hei ken tää peruspalvelujen valtionosuuden leik kaa minen ja valtionosuusuudistus, jossa vanhusväestön määrän merkitys val tionosuu teen vähenee. Valtionosuusuudistuksessa Kauhavan kaupunki hyötyy aikai sem paan nähden verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta noin 80 euroa/asukas, mutta valtionosuusuudistuksen siirtymäkautena uu distuk ses ta aiheutuvasta muutoksesta leikataan 50 euroa/asukas ylittävä osuus. Kaik ki aan peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan saatavan ensi vuonna euroa eli 0,5 % kuluvaa vuotta vähemmän. Opetus- ja kult tuu ri mi niste riön valtionosuus huomioiden kaupungin vuonna 2015 saama val tion osuusra hoi tuk sen arvioidaan tässä vaiheessa kasvavan noin 1 %:lla kuluvaan vuoteen verrattuna. Yleisestä ta lou del li ses ta tilanteesta johtuen yh tei sö ve ron tuoton arvioiminen on vaikeaa, mutta sen arvioidaan olevan vuoden 2014 tasolla. Toimielinten talousarvioesityksissä on kuluvan vuoden tarkistettuun ta lous ar vioon nähden menokasvua 1,4 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Kun hallintokunnat ovat tehneet talousarvion johtoryhmäkäsittelyssä edellytetyt tarkistukset, on me no kas vu saatu supistettua noin 0,5 miljoonaan euroa eli 0,5 %:in. Me no karsin nas ta huolimatta talousarvio on jäämässä selvästi alijäämäiseksi. Menoja ei pys ty tä enää juurikaan karsimaan, mikäli toiminta jatkuu nykymuotoisena. Palve lu verk koon tehtävien muutosten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä säästöi nä vasta seuraavan kokonaisen toimintavuoden aikana. Lisäksi kaupungilla on merkittäviä investointitarpeita, joilla pyritään kaupungin kehittämiseen ja veto voi mai suu den parantamiseen sekä turvallisiin ja terveellisiin tiloihin. Raskas in ves toin ti oh jel ma nostaa suunnitelman mukaisten poistojen määrää mer kit täväs ti, minkä seurauksena vuosikatteen pitäisi kasvaa vastaavalla määrällä,

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto jot ta talous pysyisi tasapainossa. Tässä vaiheessa talousarvioesitys on noin 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kau pun gin taseessa on ker ty nei tä ylijäämiä noin 6,1 miljoonaa euroa. Ku lu van vuoden talousarvio osoittaa tehtyjen tarkistusten jälkeen noin 1,8 miljoo nan alijäämää, mitä kuitenkin pyritään omalla toiminnalla supistamaan pienem mäk si. Kun ta lain talouden tasapainolle aset ta mat vaatimukset huomioiden kau pun gil la ei ole mahdollisuutta laatia useita alijäämäisiä talousarvioita, vaan ta lous pitää saada tasapainotettua supistuvaan tulopohjaan mahdollisimman no peas ti. Valtuuston edellyttämä talouden tasapainottamisohjelma tuodaankin val tuus to kä sit te lyyn palveluverkkoratkaisujen jälkeen todennäköisesti tam mikuul la Kauhavan kaupungin tavoitteena on ollut tuottaa laadukkaat pal ve lut kil pai lu kykyi sin veroprosentein. Tuloveroprosentin maakunnallinen kes ki ar vo vuon na 2014 on 21,00 % Kauhavan kaupungin veroprosentin ollessa 21,75. Esi tys listan laa din ta vai hees sa ei ole käytettävissä varmaa tietoa maakunnan muiden kun tien esi tyk sis tä ensi vuoden veroprosenteiksi. Koska Kauhavan kuluvan vuo den veroprosentti on selvästi Etelä-Pohjanmaan keskimääräistä korkeampi, tu li si taloutta pystyä tasapainottamaan menojen supistamisen kautta ilman tulo ve ro pro sen tin korottamista. Toisaalta on tiedostettava, että Kauhavan kaupun gin kunnallisverotuksessa verotettava asukaskohtainen tulo on selvästi Sei nä joen ja Lapuan tasoa alhaisempi, millä osaltaan on merkittävä vaikutus Kau ha van veroprosentin korkeampaan tasoon. Huomioon on myös otettava kau pun gin ja sen konserniyksiköiden poikkeuksellisen haasteellinen in ves tointi oh jel ma, jolla vähennetään infran korjausvelkaa ja parannetaan elinvoimaa. Yhden prosenttiyksikön korotus tuloveroon lisää kaupungin tuloja hie man yli 2 mil joo nal la eurolla. Kunnallisen tuloveron vuoden 2015 ar vioi dut tilitysmäärät ovat eri veroprosenteilla seuraavat: Tulovero% Tilitettävä kunnallisvero 21,75 49,645 m 22,00 50,176 m 22,25 50,708 m 22,50 51,239 m 22,75 51,771 m Kaupunginvaltuuston tekemän linjauksen mukaisesti tavoit tee na on kaupungin palvelurakennetta järjestelemällä tasapainottaa ta loutta niin, että jat kos sa painopistettä saadaan siirretyksi veronkorotusten sijasta ene ne väs ti tuot ta vuu den parantamiseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää Kauhavan kau pun gin vuoden 2015 kunnalliseksi tuloveroprosentiksi 21,75. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus Konserni- ja henkilöstöjaosto 31 03.11.2015 Kaupunginhallitus 81 11.04.2016 Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus 332/5.52.525/2010 Konserni- ja henkilöstöjaosto 03.11.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Kaupunginhallitus 225 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 79 05.11.2013 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 218/1/35/2013 KHALL 28.10.2013 225 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta.

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Kaupunginhallitus 303 25.08.2014 Kaupunginhallitus 420 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto 129 08.12.2014 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 414/04.042/2014 KAUPHALL 25.08.2014 303 Seloste Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy

Lainaehtojen muuttaminen/ Paltamo Golf Oy Kunnanhallitus 185 11.08.2009 Kunnanhallitus 206 22.09.2009 Kunnanvaltuusto 44 15.10.2009 Kunnanhallitus 33 14.02.2012 Kunnanvaltuusto 9 15.03.2012 Kunnanhallitus 51 29.01.2013 Lainaehtojen muuttaminen/

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän hallitus 112 19.05.2016 Kuntayhtymän hallitus 143 17.08.2016 Kuntayhtymän hallitus 160 07.09.2016 Kuntayhtymän valtuusto 32 07.09.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 215/01.00.01/2016 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI Kaupunginhallitus 108 28.04.2014 Kaupunginvaltuusto 36 02.06.2014 Kaupunginhallitus 226 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 59 20.10.2014 KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen KH

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen KH Kaupunginhallitus 298 30.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Valtuusto 65 14.12.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen KH 30.11.2015 298 Kaupunginjohtaja Timo Louna on 31.7.2015 päivätyllä kirjeellään

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 239 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 54 14.11.2016 Vuoden 2017 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 348/02.03.01/2016 KH 31.10.2016 239 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot