SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa."

Transkriptio

1 1 2011

2 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin yhtiö 7 kommandiittiyhtiö 7 osakeyhtiö 8 osuuskunta 8 Yrityksen verotus 9 Luvanvaraisuus 12 Yrityksen perustaminen ja rekisteröinti 13 toiminimi 13 avoinyhtiö 13 kommandiittiyhtiö 13 osakeyhtiö 14 Viranomaisilmoitukset ja maksut 16 rekisteröinti 16 arvonlisävero 16 ennakkovero 16 työnantajasuoritukset 16 Yrittäjän eläke- ja työttömyysturva 18 Työntekijän palkkaaminen 19 Starttiraha 20 Talouden hallinta ja tietotekniikka 21 Markkinointi 22 Yrityskuva 24 Markkinoillinen liikeidea 25 Alustava liiketoimintasuunnitelma 26 Investointilaskelma 30 Kriittisen pisteen laskeminen 31 Kassabudjetti 32 Tulosennuste 33 Tarkistuslista yritystä suunnittelevalle 34 Ympäristövastuu 35 Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. Julkaisija: Pro Studia Oy Lisätietoja: Copyright: kopiointi ja käyttö ilman tekijän lupaa kielletty Toimitus: Risto Kuosmanen Ulkoasu: Kari Eklund DM Oy, Paino: As Reusner, 15. vuosikerta 2

3 MINUSTAKO YRITTÄJÄ? Tämän päivän Suomessa yrittämiseen suhtaudutaan myönteisesti. Puhutaan yleisesti, että Suomeen tulisi saada lisää yrittäjiä, mutta unohdetaan; mitä yrittäminen vaatii ja mitä riskejä siihen liittyy. Tämän oppaan tarkoitus on auttaa aloittavaa yrittäjää alkuun ja toimia apuvälineenä alkavan yrittäjän neuvonnassa. Yhdessä kattavan yritysneuvontaverkoston kanssa on helpompi välttää alkutaipaleen karikot. Suomessa jokaisella on mahdollisuus maksuttomaan yritysneuvontaan. Kannattaa käyttää hyväkseen palvelut, joita tarjoavat Uusyrityskeskukset, ELY-keskukset ja kuntien yrityspalvelut. MITÄ YRITTÄMINEN VAATII? Yrittäjän varsinaista prototyyppiä ei ole olemassa, vaan jokaisella on mahdollisuus menestyä yrittäjänä. Sopiiko yrittäminen kaikille, on taas eri asia. On tiettyjä ominaisuuksia, jotka helpottavat menestymistä yrittäjänä. Ammattitaito, koulutus ja asiakkaiden, toimialan sekä myyntikanavien tuntemus ovat menestymisen peruspilareita. Luonteenpiirteistä päämäärätietoisuus, sisukkuus, laskelmallisuus, peräänantamattomuus ja itsenäisyys sekä luovuus ovat menestyvien yrittäjien tunnusmerkkejä. ASIAKAS ON AINA OIKEASSA Yrittäjä on olemassa asiakasta varten. Asiakkaan tarpeen tunnistaminen ja tyydyttäminen ovat yrittäjän päätehtäviä. Yrittäjä, joka oivaltaa tämän vanhan viisauden paremmin kuin kilpailija menestyy pitkällä tähtäimellä. Itse asiassa yrittäjän täytyy löytää vastaus kolmeen kysymykseen: mitä, kenelle ja miten myyn? Kun nämä kolme asiaa ovat tasapainossa, yritys saavuttaa kilpailuetua. Vastaus näihin kolmeen kysymykseen on yrityksen liikeidea. KILPAILIJAT Kilpailijat ja vallitseva kysyntä määräävät ja vaikuttavat yrittäjän työstään saamaan myyntituloon, eikä yrittäjä yleensä itse voi hinnoitella omaa yrittämispanostaan. Tällöin yritysidean tulisi olla kilpailijoita parempi ja tuottavampi. SUUNNITTELU Yrittäminen vaatii aina rahaa. Suunnittele asiat huolella ja käytä asiantuntijoita apunasi. Yrityspalvelupisteissä on laaja yrityselämän asiantuntijaverkosto käytössäsi. Testaa ideasi heillä. Kenelle myyn? Mitä myyn? Liikeidea Mitä yrittäjältä vaaditaan? Miten myyn? Päämäärätietoisuus Luovuus Sisukkuus Laskelmallisuus Itsenäisyys Koulutus Ammattitaito Toimialan tuntemus Myyntikanavien tuntemus Asiakkaiden tuntemus > > > 3

4 YRITTÄJÄTESTI Yrittäjän persoonaan liitetään tiettyjä luonteenpiirteitä, joiden testaaminen on työlästä. Ohessa on yksinkertainen testi, jossa on esitetty erilaisia väittämiä. Mieti, miten itse suhtaudut niihin ja vastaa kyllä, ehkä tai ei. Muista olla rehellinen. 1. Innostun hyvistä ideoista, vaikka ne olisivat epävarmoja 2. Kun haluan jotain, asetan itselleni selkeät tavoitteet sen saavuttamiseksi 3. Kun kohtaan ongelmia, löydän kyllä keinot niiden ratkaisemiseksi 4. Kun olen kiinnostunut jostakin asiasta, tarvitsen vähemmän unta 5. Mietin usein, miten asiat voisi tehdä toisin 6. Minulla on taipumus taistella auktoriteetteja vastaan 7. Nautin usein yksinäisistä hetkistä 8. Minulla on uusia erilaisia ideoita 9. Minulla on vahva halu menestyä 10. Minun ei ole vaikea pitää uudenvuoden päätöksiäni 11. Tutkin tuntemattomia aiheita, oppiakseni uutta 12. Nautin järjestyksestä 13. Osaan toimia vaistonvaraisesti 14. Olen itsevarma 15. Olen luonteeltani positiivinen 16. Olen luonteeltani sisukas 17. Olen sopeutumiskykyinen 18. Olen utelias 19. Ystävät pitävät minua jääräpäisenä 20. Ongelmat ovat minulle haasteita 21. Minun on helppo selviytyä tunnepuolen takaiskuista 22. Tutkin tarkkaan tekemäni virheet ja otan opikseni 23. Uskallan ottaa riskejä 24. Yleensä teen asiat omalla tavallani 25. Olen valmis uhrauksiin, jos tulevaisuudessa on mahdollista saada tuloksia kyllä ehkä ei Laske kyllä-, ehkä- ja ei-vastausten määrä. Jokaisesta kyllä-vastauksesta saat 3 pistettä, ehkä -vastauksesta 2 pistettä ja ei-vastauksesta 0 pistettä. Laske pisteet yhteen alla näet tulokset pistettä: Sinussa on yrittäjäainesta. Aloita liiketoimintasuunnitelman teko ja ota yhteys lähimpään yritysneuvojaan (yhteystiedot sivulla 34) pistettä: Sinussa on yrittäjäainesta, mutta tarvitset ehkä kannustusta. Mieti, tarvitsetko lisää koulutusta tai työkokemusta ennen kuin aloitat yrittäjänä tai kannattaisiko palkata työntekijä. Ota yhteys lähimpään yritysneuvojaan pistettä: Mieti tarkkaan, haluatko ryhtyä yrittäjäksi yksin. Kannattaisiko etsiä itsellesi kumppani, jonka kanssa yrittäminen onnistuisi paremmin. Ota yhteys lähimpään yritysneuvojaan. alle 37 pistettä: Todennäköisesti viihdyt paremmin palkkatyössä kuin yrittäjänä. Yrittäminen ei ehkä ole oikea vaihtoehto sinulle. > > > > 4

5 YRITYSNEUVOJAT AUTTAVAT MENESTYKSEEN! IDEA! Yhteys yritysneuvojaan! Onko minusta yrittäjäksi? Idean muokkaaminen liikeideaksi Markkinoiden tutkiminen Alustava kartoitus rahoituksen saatavuudesta Kannattavuuslaskelmat Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä Liiketoimintasuunnitelma Starttiraha (haettava ennen yrityksen perustamista) Yrityksen perustaminen 5 > > >

6 YRITTÄMISEN MUODON VALINTA Yritystoiminta on mahdollista aloittaa joko perustamalla uusi yritys, ostamalla toimiva yritys tai ryhtymällä franchising yrittäjäksi. UUSI YRITYS Uuden yrityksen perustajalla on useita vaihtoehtoja: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta. Itse liiketoiminnan kannalta kaikki yritysmuodot ovat hyviä. Tärkeintä on miettiä, mihin yritystoiminnalla pyritään. Jos esimerkiksi yrittämisen tarkoitus on turvata yhdelle henkilölle ja hänen perheelleen riittävä tulotaso, on toiminimi usein paras ratkaisu. Toiminta alkaa nollasta eikä vanhoja rasitteita ole. Uuden yrityksen perustaja istuu tavallaan puhtaaseen pöytään. TOIMIVA YRITYS Suomessa on monta elinkelpoista yritystä, jotka kaipaavat jatkajaa. Tällaisen löytäminen saattaa olla kimmoke yrittäjäksi ryhtymiselle. Vanhan yrityksen ostoon liittyy mahdollisia riskejä, joten on ensiarvoisen tärkeä käyttää asiantuntijoita apuna arvioidessa hankkeen kannattavuutta. Toiminta alkaa, joko miinukselta tai plussalta. Ostaja istuu valmiiksi katettuun pöytään. FRANCHISING Henkilölle, jolla on halu ryhtyä yrittäjäksi ja jolla on siihen henkilökohtaiset edellytykset, mutta toimialan tuntemus puuttuu, saattaa franchising avata oven yrittäjyyteen. Franchising tarkoittaa kahden yrityksen välistä yhteistoimintamallia. Toimintamalli perustuu franchising-antajan kehittämään liikeideaan, joka on käytännössä testattu ja havaittu menestyväksi ja kannattavaksi, ja joka on mallinnettu ns. konseptiksi. Franchising- antaja luovuttaa sopimusajaksi korvausta vastaan konseptin käyttöoikeuden, toisin sanoen siihen liittyvät tietotaidon, tavaramerkit ja yhteistyöedut paikallisille yrittäjille. YRITYSNEUVOJAT AUTTAVAT ALKUUN Ennen lopullista valintaa on syytä keskustella asiantuntijan kanssa siitä, mikä on paras vaihtoehto. Maksuttomia yritysneuvoja saa ELYkeskuksista, uusyrityskeskuksista ja kuntien yritysneuvojilta. ELY-keskukset tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. ELY-keskuksia on maassamme 15. Uusyrityskeskus tarjoaa aloittavalle yrittäjälle laajan, ilmaisen asiantuntijaverkoston sekä vankan kokemuksen liikeidean elinkelpoisuuden arviointiin ja yrittäjänä pärjäämiseen. YRITYSMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT perustajien lukumäärä pääoman tarve vastuut ja päätöksenteko toiminnan joustavuus jatkuvuus ja laajentuminen rahoittajien suhtautuminen voitonjako verotus > > > > 6

7 Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Yksi henkilö YRITYSMUODOT Vähintään kaksi Väh. yksi vastuunalainen Väh. yksi äänetön TOIMINIMI Yksinkertaisin tapa aloittaa yritystoiminta on toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yksityinen toiminimi ei ole erillinen oikeushenkilö. Päätöksenteko ja vastuu toiminimen asioissa kuuluvat yrittäjälle itselleen. Elinkeinonharjoittaja omistaa henkilökohtaisesti liikkeeseensä tai ammattiinsa kuuluvan omaisuuden. Vero- ja kirjanpitolainsäädäntö edellyttävät kuitenkin, että yksityisliikkeen varat ja velat pidetään erillään yrittäjän yksityisistä varoista ja veloista. Toiminimi soveltuu myös tilanteisiin, jossa aviopuolisot työskentelevät yhdessä toisen puolison yrityksessä. Usein sivutoiminen yrittäminen kannattaa aloittaa toiminimellä. Yritystoiminnan aloittaminen on nopeaa ja yksinkertaista. HENKILÖYHTIÖT Henkilöyhtiöillä tarkoitetaan avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä. Henkilöyhtiön osakkaana on yleensä luonnollisia henkilöitä, mutta myös toinen oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö voi olla osakkaana. Kukin henkilöyhtiön jäsen sijoittaa yhtiöön panoksena joko rahaa, rahan arvoista omaisuutta tai muun panoksen, esimerkiksi työpanoksen. AVOIN YHTIÖ Avoin yhtiö syntyy, kun kaksi tai useampia henkilöitä sopivat sen perustamisesta kirjoittamalla yhtiösopimuksen. Yhtiömiehet ovat tasavertaisia kaikissa yhtiön toimissa. He toimivat kuin yksityiset elinkeinonharjoittajat, mutta yhteiseen lukuun. KOMMANDIITTIYHTIÖ Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että siinä on yhden tai useamman vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi ainakin yksi äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies on oikeutettu hoitamaan yhtiön asioita samoin kuin yhtiömies avoimessa yhtiössä. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua yhtiötä koskevaan päätöksentekoon eikä myöskään vastuuta yhtiön velvoitteista. Hän sijoittaa yhtiöön vain rahapanoksen ja saa sille vuosittain määrätyn koron, mikäli voittoa syntyy. Yhtiösopimuksessa on määritelty äänettömän yhtiömiehen asema. PÄÄTÖKSET JA VASTUU Henkilöyhtiöissä yhtiön vastuunalaiset tai vastuunalainen yhtiömies edustavat, tekevät päätökset ja myös vastaavat yhtiön sitoumuksista ja veloista yhdessä henkilökohtaisesti. Henkilökohtainen vastuu vaatii yhtiömiehiltä hyvää keskinäistä luottamusta. VOITONJAKO VASTUUN- ALAISILLE YHTIÖMIEHILLE Rahaa yhtiömiehet nostavat normaalisti yksityisottoina, kuten toiminimessäkin. Yhtiömiehille voidaan maksaa myös palkkaa. Palkat ovat yhtiömiehille verotettavaa tuloa ja yhtiölle verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Palkasta maksettavan sotumaksun johdosta se yleensä ei kuitenkaan kannata. TOIMINIMI Yrittäjä vastaa koko omaisuudellaan tekemisistään. AVOIN YHTIÖ Yhtiömiehet vastaavat koko omaisuudellaan omista ja toistensa tekemisistä KOMMANDIITTIYHTIÖ Vastuunalainen yhtiömies vastaa koko omaisuudellaan tekemisistään. Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu sijoitettuun panokseen 7 > >

8 Osakeyhtiö Osuuskunta Vähintään yksi Vähintään kolme OSAKEYHTIÖ Omistajan vastuu rajoittuu sijoittamaansa pääomaan. Hallituksen jäsenillä vastuu on suurempi. YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ Osakeyhtiön perustamiseen vaaditaan vähintään yksi henkilö tai yhteisö. Yksityisessä osakeyhtiössä osakepääoma on vähintään euroa. PÄÄTÖSVALTA YHTIÖSSÄ Osakepääoma jaetaan osakkeisiin, jotka tuottavat omistajilleen äänioikeuden yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin. Äänimäärä riippuu osakkaan omistamien osakkeiden määrästä. Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka valitsee yleensä toimitusjohtajan vastaamaan yhtiön juoksevasta käytännön hallinnosta. Käytännössä 51%:n omistuksella päätetään yhtiön toiminnasta. VASTUUKYSYMYKSET Osakkaiden vastuu rajoittuu heidän yhtiön osakkeisiin sijoittamaan rahamäärään. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja voivat joutua vastaamaan tekemistään laittomista päätöksistä ja laiminlyönneistään. VOITONJAKO Osakas voi nostaa yrityksestä rahaa joko palkkana tai osinkotulona. Osinkoa yhtiö voi jakaa vasta ensimmäisen voitollisen tilinpäätöksen jälkeen. Osinkoa jaetaan osakkeiden omistussuhteessa. OSUUSKUNTA JA SEN PERUSTAMINEN > > > Osuuskunta on yhteisöyritys, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon ja elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenomistajat osallistuvat sen toimintaan ja käyttävät hyväkseen osuuskuntansa palveluksia. Osuuskuntaan voi kuulua henkilöjäseniä ja yrityksiä. Osuuskuntalain mukaan vähintään kolme henkilöä voi perustaa osuuskunnan. Jäsenten suorittamat (kaikille samansuuruiset) osuusmaksut muodostavat osuuspääoman. Sen määrä vaihtelee jäsenmäärän ja osuuskunnan säännöissä määritellyn osuusmaksun suuruuden mukaan, joten lakisääteistä vähimmäispääomaa ei ole. Osuuskunta vastaa henkilöjäsenten osalta työnantajavelvoitteista jäsenen työllistyessä. Myös pienyritykset voivat verkostoitua perustamalla osuuskunnan, jolloin osuuskunta hoitaa yrittäjien puolesta esimerkiksi mainonnan, laskutuksen, kirjanpidon ja päivystyksen. Osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen ylijäämän jakamisesta jäsenille tai muusta käytöstä päätetään osuuskunnan kokouksessa. HALLINTO, PÄÄTÖKSET JA VASTUU Ylintä päätösvaltaa käytetään jäsen ja ääni -periaatteella osuuskunnan kokouksessa, joka valitsee sääntöjen mukaisen hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja yleensä myös toimitusjohtajan. Jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista vain sijoittamallaan pääomalla, ellei säännöissä ole erikseen muuta mainittu. 8 SOSIAALINEN YRITYS Mikä tahansa yritysmuoto voi hakea sosiaalisen yrityksen statusta. Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on luoda työpaikkoja erityisesti vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille. Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä. Se tuottaa tavaroita ja palveluja markkinoille ja tavoittelee voittoa kuten muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan ja se on aina merkitty kaupparekisteriin. Erona muihin yrityksiin on, että sosiaalisen yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi yrityksen tulee olla merkitty työministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin. Vain tähän rekisteriin merkitty yritys saa liiketoiminnassaan ja markkinoinnissaan käyttää sosiaalisen yrityksen nimeä ja tunnusta. Parhaiten tällainen yritystoiminta onnistuu yrityksille, joilla on vankkaa kokemusta ja osaamista yritystoiminasta. Lisäksi yrityksillä tulee olla taitoa ohjata ja opettaa työtekijöitään tehtävissään.

9 YRITYKSEN VEROTUS ELINKEINOTULON JAKAMINEN PÄÄOMA- JA ANSIOTULOKSI Yrittäjän elinkeinotoiminnastaan saama tulo jaetaan verotuksessa kahteen tulolajiin: pääomatuloon ja ansiotuloon. Pääomatulojen vero on suhteellinen eli veron määrä on pääomatulon määrästä riippumatta 28 %. Ansiotulojen vero sen sijaan on progressiivinen eli veron veroprosentin määrä nousee tulojen kasvaessa. Ansiotuloista maksetaan veroa eri tulotasoilla oheisen taulukon esittämällä tavalla. Taulukossa on käytetty tuloveroprosenttina 22, joka sisältää kunnallisveron, kirkollisveron ja sairausvakuutusmaksun. Laskelmassa ei ole otettu huomioon ansiotulosta tehtäviä vähennyksiä. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin eri yritysmuotojen tuloverotusta. Lisää tietoa eri yritysmuotojen verotuksesta on saatavissa vero.fi-sivuilta. YKSITYINEN ELINKEINON- HARJOITTAJA (TOIMINIMI) Toiminimeä ei veroteta erikseen, vaan sen tulos (veronalainen tulos vähennettynä vähennyskelpoisilla menoilla) jaetaan elinkeinonharjoittajan henkilökohtaiseksi pääoma- ja ansiotuloksi elinkeinotoimintaan kuuluvan netto Pääomatulo Vero on suhteellinen 28 % , Elinkeinotoiminnan tulos 24 22, ,5 45 Tulot 1000 Ansiotulo Vero on progressiivinen 33, , > 9

10 YKSITYINEN ELINKEINONHARJOITTAJA Nettovarallisuus Jaettava yritystulo Pääomatuloa (20 % x ) Ansiotuloa Yksityisen elinkeinonharjoittajan jaettava yritystulo on Elinkeinotoimintaan kuuluvan varallisuuden ollessa on pääomatulon määrä yritystulosta (20 % x ) ja ansiotulon varallisuuden perusteella. Tuloksesta pääomatuloa on 20 %:n vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudelle, loppuosan ollessa ansiotuloa. Elinkeinonharjoittaja voi halutessaan valita vaihtoehdon, jossa pääomatulo-osuus on ainoastaan 10 %. Ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa elinkeinonharjoittaja voi myös vaatia, että jaettava yritystulo verotetaan kokonaan ansiotulona (pääomatuloosuus 0 %). Vaatimus tehdään veroilmoituksella. Jos puolisot harjoittavat yhdessä elinkeinotoimintaa, pääoma- ja ansiotulo jaetaan heidän kesken. Jos he haluavat pääomatulo-osuudeksi 20 %:n sijasta 10 % tai 0 %, heidän on tehtävä tätä koskeva vaatimus yhteisesti. Pääomatulo jaetaan verotettavaksi puolisoille omistusosuuksien suhteessa. Ansiotulo jaetaan työpanosten suhteessa. Jos elinkeinonharjoittaja ei esitä jakosuhteista muuta selvitystä, osuudet jaetaan puoliksi. HENKILÖYHTIÖ (AVOIN YHTIÖ JA KOMMANDIITTIYHTIÖ) Henkilöyhtiötä ei veroteta erikseen, vaikka ne antavat oman veroilmoituksensa, vaan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona sen mukaan, miten yhtiösopimuksessa on sovittu voitonjaosta. Yhtiömiehen tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi yhtiön verovuotta edeltävän verovuoden elinkeinotoiminnan nettovarallisuuden perusteella. Yhtymän verotuksessa laskettu nettovarallisuus jaetaan yhtiömiehille. Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 prosentin tuottoa yhtiömiehen osuudelle edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Loppuosa tulosta on ansiotuloa. Pääomatulo lasketaan vuotuisena tuottona, jolloin tilikauden pituus vaikuttaa pääomatulon määrään. Jos tilikauden pituus on esimerkiksi 18 kk, on 30 % tuloksesta pääomatuloa. Jos yhtymän jaettavaan elinkeinotoiminnan tuloon sisältyy käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen tai arvopapereiden luovutusvoittoja, on osakkaan osuus luovutusvoitoista nettovarallisuudesta riippumatta aina pääomatuloa. YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ Osakeyhtiön tulosta ei jaeta verotettavaksi osakkaan tulona, vaan yhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa 26 %. Yhtiö voi jakaa kertyneitä voittojaan osakkailleen osinkona, joka on osakkaalle veronalaista tuloa. Osakkaan verotuksessa saadut osingot jaetaan pääomatulona ja ansiotulona verotettaviin osinkoihin osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattisen arvon perusteella. Matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän tilinpäätöksen perusteella. Matemaattinen arvo lasketaan nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Pääomatulo-osinkoa on 9 %:n vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle. Pääomatulo-osingot ovat verovapaita euroon asti (osakaskohtainen raja). Ylimenevästä osasta 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Jos yhtiö jakaa osinkona enemmän kuin 9 %:n tuoton, 9 %:n ylittävästä osingosta 70 % on veronalaista ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Yhtiö voi myös maksaa osakkailleen palkkaa ja antaa luontoisetuja. kuin 9 %:n tuoton, 9 %:n ylittävästä osingosta 70 % on veronalaista ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa. Yhtiö voi myös maksaa osakkailleen palkkaa ja antaa luontoisetuja. > 10

11 HENKILÖYHTIÖ Nettovarallisuus Ay:n tulos Yhtiömies 1:n osuus tulosta 50 %, eli Yhtiömies 2:n osuus tulosta 50 %, eli Pääomatuloa (20 % x ) Ansiotuloa Pääomatuloa (20 % x ) Ansiotuloa Avoimessa yhtiössä on kaksi yhtiömiestä, joiden molempien osuus tulosta ja nettovarallisuudesta on 50 %. Avoimen yhtiön tulos on ja nettovarallisuus e. Yhtiömiehen tulo-osuus on (50 %), josta pääomatuloa on (20 % x e) ja loppuosa on ansiotuloa. OSAKEYHTIÖ Matemaattinen arvo Saatu osinko Pääomatulo-osinko (9 % x ) Ansiotulo-osinko asti verovapaa (70 % x ) veronalaista pääomatuloa (70 % x veronalaista ansiotuloa Osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattinen arvo on ja osinkoa jaetaan Pääomatuloosinkoa on 9 % matemaattisesta arvosta, eli Tästä on verovapaata. Lopuista :sta 70 % eli on veronalaista pääomatuloa. 9 %:n rajan ylittävä osa eli on ansiotulo-osinkoa. Siitä 70 % eli verotetaan ansiotulona. 11 >

12 TOIMINNAN LUVANVARAISUUS LUVANVARAISET ELINKEINOT Jos elinkeinonharjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on lupa hankittava ennen toiminnan aloittamista ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. ALUEHALLINTOVIRASTON (AVI) PALVELUJA: Alkoholilainsäädännön valvonta ja lupa-asiat - Kaikki alkoholijuomien anniskeluluvat - mainonnan valvonta - ravintoloiden valvonta - vähittäismyynnin valvonta - tiedotus ja ohjaus - ravintoloiden neljännesvuosiilmoitukset ja valvontamaksut - Sairaankuljetusluvat - Yksityinen sosiaalipalvelu- ja lupa-asiat - Yksityinen terveydenhuolto- ja lupa-asiat ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY- KESKUS) MYÖNTÄMIÄ LUPIA: - Tavaraliikenteen luvat - Joukkoliikenteen luvat - Taksi luvat MUITA LUVANVARAISIA ELINKEINOJA: Sähkölaitteet ja niihin liittyvät palvelut muuhun kuin omaan käyttöön: Turvatekniikan keskus TUKES. Matkatoimistoliikkeet: Kuluttajavirasto. Alkoholin valmistus ja maahantuonti: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Tuontiin liittyvät luvat: Tullilaitos. ILMOITUKSENVARAISET ELINKEINOT Joskus elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille, vaikka varsinaista lupaa ei tarvittaisikaan. Elintarvikkeita myyvien liikkeiden tai kauneushoitoloiden tiloissa tulee ennen käyttöönottoa suorittaa tarkastus ja hakea niiden käyttöönottoon kunnan terveysviranomaiselta lupa. Joidenkin elinkeinojen aloittaminen vaatii elinkeinonharjoittajaa rekisteröitymään tai tekemään erillisen ilmoituksen toiminnan aloittamisesta. Tällaisia ovat mm. - kiinteistön- ja vuokrahuoneistonvä littäjät (aluehallintovirasto) - työnvälitys- ja työvoiman vuokraus (Avi Työsuojelu) - Yleisötilaisuuksista ilmoitetaan poliisille. ULKOMAALAISET Suomessa ja Euroopan talousalueella (ETA) on laissa säädetyin ehdoin, ilman erityistä lupaa, oikeus harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa henkilöillä, joilla on asuinpaikka sekä yrityksillä ja yhteisöillä, joilla on kotipaikka Euroopan talousalueella. HYGIENIAPASSI Jos henkilö käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tarvitsee hän hygieniapassin! > > hygieniapassi.gene.fi ANNISKELUPASSI Alkoholin anniskeluun tarvitaan vastaavalle hoitajalle ja sijaiselle anniskelupassit! > > anniskelupassi.gene.fi > > > > > > > > 12

13 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI YKSITYINEN ELINKEINON- HARJOITTAJA (toiminimi) Perustajia yksi Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia yrittäjä, joka on täysikäinen ja jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA). Jos aviopuolisot harjoittavat yritystoimintaa yhdessä, perustetaan yritys toisen puolison nimiin. Aloittaminen Perustamiseen kuuluvat ilmoitus kaupparekisteriin ja verottajalle. Nämä ilmoitukset tehdään Y3- lomakkeella Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Jos mitään lupia ei tarvita, voidaan yritystoiminta aloittaa heti ilmoituksen jättämisen jälkeen. HENKILÖYHTIÖT (AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ) Perustajat Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä ja kommandiittiyhtiössä vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Perustajien pitää olla täysikäisiä ja asuinpaikat Euroopan talousalueella (ETA). Yhtiöpanokset Henkilöyhtiöissä vastuunalaisilla yhtiömiehillä on aina oltava yhtiössä yhtiöpanos, joko rahallinen panos ja/tai työpanos. Äänettömän yhtiömiehen panos on aina ilmoitettava rahana, jonka suuruutta ei ole erikseen määrätty. Yhtiön syntyminen ja yhtiösopimuksen laatiminen Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät yhtiömiesten keskinäisellä sopimuksella (yhtiösopimus). Yhtiösopimus tehdään kirjallisena. Yhtiösopimuksen voivat solmia kaikki täysivaltaiset henkilöt, oikeushenkilöt, kuten toiset henkilöyhtiöt tai osakeyhtiöt. Kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat yhtiösopimuksen. Yhtiösopimuksen muuttamiseen vaaditaan niin ikään kaikkien yhtiömiesten yksimielisyys. Kaupparekisteri edellyttää seuraavien asioiden määrittelemistä sopimuksessa: - toiminimi - kunta, josta toimintaa johdetaan - yhtiön toimiala - yhtiömiehet kommandiittiyhtiössä eritellään lisäksi, ketkä ovat vastuunalaisia ja ketkä äänettömiä yhtiömiehiä kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen panoksen määrä. Yhtiösopimuksia laaditaan riittävä määrä (yhtiömiehille, kirjanpitäjälle, tilintarkastajalle, pankkiin sekä kaupparekisteriin ja verottajalle) joko alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina kopioina. Perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja verottajalle Henkilöyhtiö ilmoitetaan kaupparekisteriin ja verottajalle Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän lomakkeella Y2. Henkilöyhtiö tarvitsee myös elinkeinoluvan, mikäli kyseessä on luvanvarainen elinkeino. Toiminimi - Yksi henkilö - Tai puolisot yhdessä - Y3-lomake Kommandiittiyhtiö - Vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies - Yhtiösopimus - Y2-lomake Avoin yhtiö - Vähintään kaksi yhtiömiestä - Yhtiösopimus - Y2-lomake Rekisteröinti Rekisteröinti Rekisteröinti 13 >

14 Osakeyhtiö - Vähintään yksi osakas - Perustamissopimus - Yhtiöjärjestys - Perustamisilmoituslomake Y1 - Liitelomake 1 - Hallituksen kokous - Pankkitilin avaaminen - Osakepääoman maksu - Todistus osakepääoman maksusta Rekisteröinti OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN Perustajat ja syntyminen Osakeyhtiö syntyy merkinnällä kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Patentti- ja rekisterihallituksen perustamispaketista (www.ytj.fi) löytyvät kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: Perustamispaketti on suunniteltu yhtiölle, jolle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja jonka osakkeet maksetaan rahassa ja koko merkintähinta merkitään osakepääomaan. PERUSTAMISSOPIMUSTA LAADITTAESSA MUISTETTAVA: Osakkeet Perustamissopimuksessa on mainittava kunkin osakkaan merkitsemien osakkeiden lukumäärä. Osakkeiden tulee olla täysin maksettuja ilmoitusta tehtäessä. Osakepääoman tulee olla vähintään 2500 euroa. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osakepääomaan. Osakkeenomistajat Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia osakkeenomistajia. Ulkomaalaisesta osakkeenomistajasta, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään tämän tilalle syntymäaika. Tällöin perusilmoitukseen on oheistettava esim. kopio passista. Hallitus ja toimitusjohtaja Jos hallituksen varsinaisia jäseniä on enemmän kuin yksi, on valittava puheenjohtaja. Varajäsen on valittava, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Varatilintarkastaja on valittava, jos varsinainen tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja ei ole pakollinen pienillä yhtiöillä. Ks. sivu 15. Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukaan vapaaehtoinen toimielin. Tilikausi Tilikaudesta määrätään perustamissopimuksessa. Yhtiön normaali tilikausi on 12 kuukautta. Se ilmaistaan kuukauden päivänä, jolloin tilikausi alkaa ja jolloin se päättyy, esim.: yhtiön tilikausi on Ensimmäinen tilikausi voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, ei kuitenkaan yli 18 kuukautta. Ensimmäinen tilikausi alkaa perustamissopimuksen allekirjoituksesta Yhtiöjärjestystä laadittaessa muistettava Valitkaa joko yhtiöjärjestysmalli A tai malli B. Malli A sisältää ainoastaan lain mukaan pakolliset kohdat. Malli B:ssä on lisäksi osakeyhtiölain keskeisiä määräyksiä sekä edustamisoikeuksia koskeva lauseke ja lunastuslauseke. Täydentäkää yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Älkää kirjoittako yhtiöjärjestykseen muuta, älkää myöskään muuttako mallin tekstiä. Kotipaikka Kotipaikkana on oltava Suomen kunta. Toimiala Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yhtiö toimii ja mitä yhtiö tekee, esim. ajoneuvojen korjaus, huolto ja kauppa. Toimialan tulee olla totuudellinen, siihen tulee ottaa kaikki ne alat, joilla yhtiö toimii tai aikoo toimia. > > > 14

15 MUUT ASIAT Yrityksen nimi Varaa aikaa nimisuunnitteluun. Varmista, että nimi on helppo muistaa ja sen käyttäminen on vaivatonta. Toiminimen rekisteröinti antaa yksinoikeuden nimeen koko maassa. Itse voit tutkia nimiä helposti Koska myös tavaramerkki voi olla este rekisteröinnille, kannattaa tarkistaa, ettei samalle tai samankaltaiselle alalle ole rekisteröity tai vireillä samanlaista tavaramerkkiä. Toiminimi voidaan muodostaa monella tavalla. Toiminimi voi olla esim. täysin keksitty sana. Tavallista on yhdistää paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi käyttää myös omaa nimeä. Kaupparekisteri suosittaa, että toiminimen kirjoitusasussa noudatetaan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Kirjoitusasusta ja siitä mahdollisesti johtuvista ongelmista vastaa kuitenkin ilmoittaja. Yhtiötunnus Yrityksen nimestä tulee selvitä yhtiömuoto, esimerkiksi avoin yhtiö (myös Lahtinen & Co, Mainostoimisto Lahtinen & Mäkinen), kommandiittiyhtiö, Ky, yksityinen osakeyhtiö, Oy, julkinen osakeyhtiö, Oyj, osuuskunta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja liittää nimeen usein sanat toiminimi, tmi, t:mi, mutta se ei ole pakollista. (esim. TTS-Tuotanto). Nimen yksilöivyys ja erottuvuus Nimen täytyy olla riittävän yksilöllinen, siis koostua muista kuin pelkästään yleisistä sanoista, ilmauksista, palvelun kuvauksesta tai paikannimistä. Nimen pitää riittävästi erottua muista rekisterissä olevista nimistä ja tavaramerkeistä. Oma nimi osana yrityksen nimeä varmistaa yksilöllisyyden. Aputoiminimi Aputoiminimi on kätevä silloin kun yrityksen toimiala on laaja ja osaa siitä halutaan harjoittaa omalla nimellään. Myös aputoiminimi tutkitaan ja rekisteröidään erikseen. Aputoiminimessä ei saa olla yhtiömuodon tunnusta. Toimiala Hyvin laaditusta toimialasta käy ilmi, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee. Toimialassa tulisi ilmaista kaikki ne alat, joilla yritys toimii tai suunnittelee toimivansa. Toimiala voidaan ilmoittaa myös ns. yleistoimialana, esim. muodossa yleistoimiala tai kaikki laillinen liiketoiminta. PRH suosittelee kuitenkin ilmoittamaan yksilöidymmän toimialan, koska laaja toimiala tai yleistoimiala saattaa vaikeuttaa toiminimen rekisteröintiä. Kirjanpito Yrittäjä on toiminnastaan kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon hoitaminen on usein järkevää antaa tilitoimiston hoidettavaksi. Yrittäjän on kuitenkin seurattava kirjanpitoa säännöllisesti, sillä vastuu kirjanpidosta on yleensä hänellä itsellään. Tilikausi Ammatinharjoittajan tilikausi on kalenterivuosi eli Kun ammatinharjoittaja pitää ns. kahdenkertaista kirjanpitoa on hänellä mahdollisuus valita tilikaudeksi muukin kahdentoista kuukauden mittainen jakso kuin kalenterivuosi. Liikkeenharjoittajilla ja yhtiöillä tilikauden pituus on kaksitoista kuukautta. Ensimmäisen tilikauden pituus voi olla enintään kahdeksantoista kuukautta tai myös vähemmän kuin kaksitoista kuukautta. Ensimmäisen tilikauden päätyttyä tilikausi jatkuu normaalisti kahdentoista kuukauden mittaisena. Tilintarkastajat Pienet yhtiöt eivät tarvitse tilintarkastajaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: taseen loppusumma ylittää euroa, liikevaihto ylittää euroa, palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Kirjanpidon uskottavuuden kannalta on usein suositeltavaa valita tilintarkastaja. 15 > >

16 Osuuskunta 350 Osakeyhtiö 350 Minimipääoma 2500 Toiminimi 75 Kommandiittiyhtiö 180 Avoin yhtiö 180 VIRANOMAISILMOITUKSET JA MAKSUT YRITYKSEN REKISTERÖINTI Yritystä rekisteröitäessä toimitetaan ilmoitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Samalla ilmoituksella ilmoittaudutaan sekä kauppaettä verottajan rekistereihin. Yrityksen tiedot välittyvät kaupparekisteriin, arvonlisäverorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin samalla lomakkeella: - Y1-lomake: osakeyhtiöt ja osuuskunnat - Y2-lomake: avoimet ja kommandiittiyhtiöt - Y3-lomake: yksityinen elinkeinonharjoittaja KÄSITTELYMAKSUT Osakeyhtiöt ja osuuskunnat 350 Avoimet ja kommandiittiyhtiöt 180 Yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi) 75 Aputoiminimen rekisteröinnistä erillismaksu 75. VEROT Arvonlisävero Verovelvollisia ovat kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta yms. Suomessa. Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittavan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus verottajalle Y-lomakkeella. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty, mm. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan verotuksen ulkopuolisia tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Jos yrityksen liikevaihto tilikaudessa jää alle euron, sen ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. ARVONLISÄVERON VEROPROSENTIT Veroa suoritetaan pääsääntöisesti 23 %. Alempaa verokantaa sovelletaan mm. elintarvikkeisiin ja ravintolaruokaan 13 %, sekä lääkkeisiin, kirjoihin, eräisiin liikuntapalveluihin, majoitustoimintaan, henkilökuljetuksiin 9 %. Vero lasketaan tavaran tai palvelun verottomasta hinnasta. Yritys laskee maksettavan veron määrän ja suorittaa sen veroviraston tilille. VÄHENNYSOIKEUDET Arvonlisäverovelvollinen saa vähentää liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamiinsa tavaroihin ja palveluihin sisältyneen veron (huom. laissa säädetyt rajoitukset). Verovelvollisten välisissä myyntitositteissa pitää olla eriteltynä veroton hinta, veron määrä ja verollinen hinta sekä maininta ALV-rek. PALKANMAKSUA KOSKEVAT TIEDOT Yrittäjän, joka maksaa säännöllisesti palkkoja, on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin. Ilmoittautuminen tapahtuu Y-lomakkeella. Veroviranomainen lähettää työnantajalle ilmoituksen rekisteriin merkitsemisestä sekä työnantajasuoritusten tilittämiseen ja ilmoittamiseen liittyvät lomakkeet. Jos palkanmaksu on tilapäistä, toimii yrittäjä tilapäisenä työnantajana. (ks. sivu 19) VEROTILI Verotili on kooste veronmaksajan oma-aloitteisista veroista. Verotiliä ylläpitää Verohallinto. Tili on veronmaksajakohtainen. Verotilille Verohallinto merkitsee verot, jotka veronmaksaja on ilmoittanut kausiveroilmoituksella ja maksut, joita maksaessaan veronmaksaja on käyttänyt verotiliviitettä. Tilille merkitään myös Verohallinnon maksuunpanemat ja palauttamat omaaloitteiset verot sekä korot. Verotilille ei merkitä tuloveroja, kiinteistöveroja, perintöveroja, metsänhoitomaksuja eikä varainsiirtoveroja. Verotili-palvelussa voi antaa kausiveroilmoituksen ja selata verotilin tilitapahtumia. Jos yrityksen liikevaihto on enintään euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa 16

17 Arvonlisävero % 23 % 13 % 9 % 0 % neljännesvuosittain. Jos liikevaihto on enintään euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain. Yritys voi halutessaan valita lyhyemmän ilmoitusja maksujakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi. TILAPÄINEN TYÖNANTAJA Tilapäinen työnantaja maksaa työnantajasuoritukset verohallinnon toimipisteistä, postitoimipaikoista ja pankeista saatavalla oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella. Sen lisäksi työnantaja antaa verovirastolle vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtaisen erittelyn. Näitäkin lomakkeita saa edellä mainituista toimipisteistä ja ne toimitetaan verottajalle palkanmaksua seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. (ks.sivu 19) ENNAKKOPERINTÄREKISTERI Omaa työtään (palveluja) myyvien yrittäjien ja yritysten tulee ilmoittautua ennakkoperintärekisteriin, jotta tehdystä työstä maksettavasta korvauksesta ei työn teettäjä olisi ennakonpidätysvelvollinen. Kun henkilö on merkitty rekisteriin, toimeksiantajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä maksamistaan työkorvauksista. ENNAKONPERINTÄ- REKISTERISTÄ POISTAMINEN Rekisteriin merkitty voidaan poistaa, jos asiakas laiminlyö olennaisesti veronmaksun, kirjanpitovelvollisuuden tai muut verotukseen liittyvät velvollisuutensa. Tieto rekisteristä poistamisesta voidaan myös julkaista luottolehdissä. ENNAKKOVEROT Y-lomakkeessa yrittäjä ilmoittaa ensimmäisen tilikauden arvioidun liikevaihdon sekä arvioidun verotettavan tulon. Verotoimisto laskee ennakkoveron yleensä yrittäjän esittämään oman arvion perusteella, jonka jälkeen verotoimisto lähettää yrittäjälle ennakkoverolipun. Verovuoden aikana ennakoiden määriä voidaan muuttaa. Ennakoita voidaan korottaa, alentaa tai kokonaan poistaa tilanteen niin vaatiessa. Jos tilikauden tulos osoittaa, että ennakot ovat riittämättömiä, voi yritys täydentää verojaan maksamalla ennakon täydennysmaksun. Mikäli ennakot eivät kata veron tarvetta lopullisessa verotuksessa, määrätään puuttuneille ennakkoveroille viivästyskorko. Ennakoiden lukeminen yrittäjän hyväksi lopullisessa verotuksessa tapahtuu viran puolesta, eikä verovelvollisen tarvitse liittää ennakkoverolippua veroilmoitukseensa. 17 Yrittäjän tärkeät päivät 12. päivä maksa arvonlisävero, ennakonpidätykset ja sotu 20. päivä maksa eläkevakuutus 22. päivä verotiliote 23. päivä maksa ennakkovero > > > >

18 OSAKEYHTIÖ omistus 30 % tai alle TYEL TOIMINIMI, AVOIN YHTIÖ, KOMMANDIITTIYHTIÖ, osakeyhtiö, jossa omistus yli 30 % YRITTÄJÄN ELÄKE- JA TYÖTTÖMYYSTURVA YEL YEL Yrittäjän on otettava yrittäjätoimintansa ajalle yrittäjien eläkelain (YEL) mukainen vakuutus. YEL-vakuutuksesta karttuu yrittäjän YEL-eläke. Vakuutuksessa vahvistetut työtulot vaikuttavat myös yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. YEL-vakuutus turvaa yrittäjän ja hänen perheensä toimeentuloa myös erilaisissa elämän riskitilanteissa. Vanhuuseläkkeen lisäksi YEL-vakuutukseen kuuluu esimerkiksi työkyvyttömyyseläke. Yrittäjän perheelle YEL-vakuutus antaa perhe-eläketurvan. YEL-VAKUUTUKSEN PIIRIIN KUULUU YRITTÄJÄ, neljä kuukautta täytettyään 18 vuotta 6 896,69 euroa vuonna 2011 johtavassa asemassa työskentelevä osakas vakuutetaan yrittäjänä, jos hän omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiö osak keista tai äänimääristä. Yrittäjätoimintaa ei ole pakko vakuuttaa, jos henkilö saa vanhuuseläkettä. Jos yrittäjä saa jotain muuta eläkettä kuin vanhuuseläkettä, on yrittäjätoiminta edelleen vakuutettava. YEL-TYÖTULO YEL-työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen arvosta. Työtulon pitää vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työtä tekemään palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. YELtyötulo ei ole yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen tuottama voitto. Yrittäjän työtulo vahvistetaan hänen toimintaolosuhteidensa ja Eläketurvakeskuksen työtulo-ohjeiden mukaan. Työtulo voi olla vähimmillään 6 896,69 ja enimmillään YEL-MAKSU YEL-vakuutusmaksu määräytyy yrittäjälle vahvistetun työtulon perusteella. Aloittava yrittäjä saa alennusta vakuutusmaksuistaan 25% yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Vuonna 2011 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 21,6 % vahvistetusta työtulosta. Yrittäjän vakuutusmaksua korotetaan 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta. Vuonna 2011 yli 53-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu on 22,9 % vahvistetusta työtulosta. Vakuutusta ottaessaan yrittäjä voi valita, maksaako hän YEL-maksunsa vuoden aikana yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, kuudessa tai 12 erässä. Maksupäivä on sovitun kuukauden 20. päivä. JOUSTOA VAKUUTUS- MAKSUIHIN Yrittäjä voi joustaa YEL-maksuissaan taloudellisen tilanteensa mukaan. Hyvinä vuosina eläketurvaa voi parantaa maksamalla lisämaksua, ja huonoina vuosina on mahdollista maksaa pienempiä maksuja. Jousto koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan. Lisämaksua voi maksaa % perusmaksun määrästä. Maksuja voi pienentää %. YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA Yrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi varmistaakseen työttömäksi joutuessaan ansiosidonnaisen päivärahan. Valittu vakuutustaso ei saa ylittää YEL-työtuloa. 21,6 % Yli 53 v. 22,9 % > > > 18

19 TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN Työntekijän palkkaaminen aiheuttaa yrittäjälle tiettyjä velvollisuuksia. Palkanmaksun lisäksi yrittäjän on järjestettävä työntekijälle työterveyshuolto. Suurimmat velvollisuudet liittyvät kuitenkin itse palkan maksuun, johon keskitytään seuraavassa. Työntekijää palkatessa on suositeltavaa tehdä kirjallinen selkeä työsopimus, jossa määritellään työntekijän ja työnantajan velvoitteet mahdollisimman selkeästi. Suomessa on eri aloilla työehtosopimukset, joita on syytä noudattaa. TyEL-vakuutusmaksu vuonna 2010 Sopimustyönantaja, jolla on ainakin yksi vakinainen työntekijä tai palkkasumma on yli 7518 puolessa vuodessa sekä vuoden 2009 kokonaispalkkasumma on alle TyEL maksu on 22,5 % palkoista. Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 22,4 % palkoista. Maksut sisältävät työntekijän eläkemaksuosuuden, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja vastaa koko työeläkemaksun suorittamisesta työeläkeyhtiölle. Työntekijän eläkemaksuosuus on 4,7 % ja yli 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,0 %. Tilapäisen työnantajan TyEL-ilmoitukset Jos sinulla ei ole työeläkevakuutusta, mutta otat yritykseesi työhön esimerkiksi kesäharjoittelijan olet ns. tilapäinen työnantaja. Tilapäisen työnantajan palkkasumma alittaa 7386 euroa puolessa vuodessa eikä hänellä ole vakituisia työntekijöitä. Tilapäinen työnantaja hoitaa työeläkevakuuttamisen ilmoittamalla työsuhteet ja maksamalla samalla vakuutusmaksun. Jos työllistät säännöllisesti tai maksat palkkoja vähintään 7518 puolen vuoden aikana, sinun tulee tehdä vakuutussopimus. MUUT PAKOLLISET MAKSUT Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,4 % josta 0,8 % on työnantajan ja 0,6 % työntekijän osuutta. Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista. Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,071 % ja tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan ja on 0,3-8 % SOSIAALITURVAMAKSU Työnantaja joutuu maksamaan sosiaaliturvamaksun, joka uusilla yrityksillä on 2,12 % palkoista. Maksu maksetaan ennakonpidätysten yhteydessä. ENNAKONPIDÄTYS Työnantaja pidättää työntekijän verokortin osoittaman prosentin mukaisen ennakonpidätyksen palkoista. Ennakonpidätys tilitetään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä. TyEL Tilapäinen työnantaja 23,0 % TyEL 22,5 % Sotu 2,12 % Työntekijän osuudet 4,7 % Yli 53 v. 6,0 % 19 >

20 STARTTIRAHAN HAKEMINEN STARTTIRAHA Ota yhteys yritysneuvojaan STARTTIRAHALLA ALKUUN Yrityksen perustajalla on mahdollisuus hakea TE-toimistosta starttirahaa. Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. STARTTIRAHAN MYÖNTÄ- MISEN EDELLYTYKSET 1) hakijalla on yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittava koulutus 2) hakijalla arvioidaan olevan muutoin riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan 3) yrityksellä on edellytyksiä kannattavaan toimintaan 4) hakija ei saa valtionavustusta omiin palkkakustannuksiinsa 5) hakijalle ei makseta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea samalta ajalta 6) yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty 7) yritystoiminta ei ilmeisesti käynnistyisi ilman hakijalle myönnettävää tukea 8) tuki ei vääristä samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua > > STARTTIRAHAN MYÖNTÄMI- NEN MUULLE KUIN TYÖTTÖ- MÄLLE TYÖNHAKIJALLE Starttirahaa voidaan työttömien työnhakijoiden lisäksi myöntää muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta ja kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyville. Starttirahan myöntäminen edellä mainituille henkilöille ei edellytä työnhakijaksi rekisteröitymistä eikä myöskään työnhakusuunnitelman tekemistä. Henkilö rekisteröidään tällöin henkilöasiakkaaksi. Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija ei saa samalta ajalta 1) palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaan liittymättömästä työstä 2) vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, luopumistukea 3) sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa 4) kuntoutusrahaa tai avustusta 5) opintotukilain mukaista opintotukea Starttirahan tarkoituksena ei ole tukea epäitsenäistä yrittäjyyttä, toisin sanoen menettelyä, jossa työntekijä siirtyy tekemään aiemmalle työnantajalleen samaa työtä palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä. Starttirahaa ei myönnetä, jos hakija siirtyy palkkatyöstä tekemään samaa työtä Laadi - liiketoimintasuunnitelma - rahoituslaskelma - kannattavuuslaskelma Tee starttirahakemus Hae verovelkatodistus Toimita paperit TE-toimistoon yrittäjänä ja jos liiketoimintasuunnitelman perusteella tai muutoin on ilmeistä, että hakijan pääasiallinen toimeksiantaja on hänen aiempi työnantajansa. YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. Jos starttirahaa hakeva henkilö on tehnyt yhtiön tai toiminimen rekisteröinnin lisäksi ainoastaan vähäisiä yritystoiminnan valmisteluun liittyviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi toimitilojen hankinta tai yritystukien hakeminen, yritystoiminnan katsotaan alkavan vasta varsinaisen taloudellisen tai tuotannollisen toiminnan käynnistyessä. Tärkeää on, että yritystä ei ole merkitty arvonlisävero- eikä ennakonperintä- rekisteriin ennen päätöstä. 20

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk OSA 6: Talousasiaa RAHOITUSLASKELMA osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja ENNEN toiminnan käynnistymistä / myös toiminnan ALOITTAMISEEN tarvittavia kustannuksia kuvaa sitä, mitä pitää olla hankittuna

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Suomen Fysioterapeutit Katri Partanen Suomen Fysioterapeutit Fysioterapia-alalla on vankka perinne yrittäjänä toimimisesta Liitossa lähes 2000 yrittäjäjäsentä:

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Kaija Kess Asianajaja, varatuomari Sisältö: Yritysmuodot Yksityisliike Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 4 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 28.03.2017 Raportti voimassa asti 14.06.2017 Arkistointitunnus 1490346489050 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Taratest Oy Y-tunnus 0939835-0 Tietolähteiden

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot