Turun NMKY. Toimintasuunnitelma turun nmky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun NMKY. Toimintasuunnitelma 2014. turun nmky"

Transkriptio

1 Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2014

2

3 luettelo Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat ja toiminnan laajuus 7 Nuorisotoiminta Nuorisotyö 9 Aamu- ja iltapäivätoiminta 10 Perhetyö 11 Nuorten aikuisten toiminta 11 Kerhotoiminta 12 Hirvensalon Nuorisotalo Moose's 12 Auran Tähti Pojat 13 Auran Tähti Poikien Tuki ry 15 KFUM:s Scouter Kamraterna R.F. 15 Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening SKUFFEN R.F. 17 Meripartiolippukunta Turun Tähti-Tytöt ry 18 Aikuistyö 19 Liikuntakasvatus Koripallojaosto 20 Kuntourheilujaosto 20 Sukellusjaosto 21 Suunnistusjaosto 22 Musiikkitoiminta Tähdet Kertovat Tyttökuoro 23 Stella Iuvenis -lapsikuoro 23 Aino-kuoro 24 Adastra Ensemble 24 Mieskuoro Naskalit 25 Seniorikuoro 25 Aura Brass Band 26 Lauluyhtye Ambitus 27 Turun NMKY:n musiikkiopisto 27 Sosiaalitoiminta Turun NMKY:n Sosiaalitoiminta 28 Senioritoiminta Old Stars -bändi 28 Torstaipiiri 30 Senioriaamukahvi 30 Talous 31 3

4 Turun NMKY Turun NMKY Turun NMKY kuuluu kansainväliseen NMKY-liikkeeseen, joka sai alkunsa Englannissa Ensimmäinen NMKY:n Maailmankokous pidettiin Pariisissa 1855, jota ajankohtaa pidetään NMKY:n Maailmanliikkeen syntynä. Suomeen NMKY-liike rantautui 1886 kun Turun nuorukaisyhdistys perustettiin. Senaatti ei kuitenkaan vahvistanut sääntöjä ja niin Turku sai odottaa vuoteen 1893 ennen kuin, lähes samoilla säännöillä ja samojen henkilöiden toimesta, Turun NMKY perustettiin ja sai toimiluvan. Siitä lähtien toiminta on jatkunut keskeytymättä. 4 Merkitystä elämään vuodesta 1893 Perustamisestaan saakka Turun NMKY omaksui NMKYliikkeen keskeiset toimintaperiaatteet, jotka on ilmaistu nk. Pariisin Baasiksessa (1855). Keskeistä on, että NMKY on kristillinen, ekumeeninen nuorisoliike. Sittemmin tätä peruskirjaa on täydennetty eri vuosikymmeninä NMKY:n Maailmankokouksissa ja NMKY:n Maailmanneuvoston kokouksissa. Maailmanneuvosto kokoontuu XVIII yleiskokoukseensa Yhdysvalloissa, Coloradossa, Estes Parkissa kesällä Yhdistyksen nimeämät edustajat (2) osallistuvat kokoukseen. Turun NMKY pyrkii vahvistamaan nuoria toimimaan yhteiskunnassa sisäistäen arvopohjamme. Tällaisia arvoja ovat mm. avoimuus, kansainvälisyys, kristillisyys, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Turun NMKY toimii läheisessä yhteydessä mm. luterilaisen kirkon sekä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa. Toiminnassamme otetaan huomioon kirkon nuorisotyön vuosiaiheteema ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan mm. lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiviin tammikuussa Turun NMKY haluaa osaltaan myös kehittää ja jatkaa yhteistyötä seurakuntien kanssa mm. nuorten aikuisten toiminnoissa. Samoin yhteistyö Turun kaupungin kanssa on merkittävää. Yhdistyksen toiminnan linjauksiin vaikuttavat NMKY:n Maailmanneuvoston, Euroopan NMKY:n ja Suomen NMKY:n strategiset painopisteet. Euroopan NMKY:n strategia on vuosille Suomen NMKY:n strategia vahvistettiin Turussa pidetyssä liittojen vuosikokouksessa vuosille Turun NMKY:n strategiaa on valmisteltu kahden vuoden ajan mm. johtokuntamme järjestämässä laivaseminaarissa syksyllä 2012, laivaseminaariin osallistujille ja osastojen vastuunkantajille järjestetyssä suunnittelutilaisuudessa huhtikuussa 2013 sekä yhdistyksen työntekijöiden kokouksissa. Strategia valmistuu yhdistyksen johtokunnan neuvottelupäivän aikana tammikuussa Sen nimi on Turun NMKY:n strategia Tavoitteet ja painopisteet Turun NMKY omaksui jo varhain Yhdysvalloissa (1905) kehitetyn YMCA-humanics eli NMKY:n punakolmio-ajattelun: NMKY haluaa tukea ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä henkisessä, hengellisessä ja fyysisessä suhteessa. Nuorisojärjestönä Turun NMKY:n toiminnan ensisijainen kohde on nuori. Yli 120 vuotta toimineena on Turun NMKY:n piirissä kuitenkin kaikenikäisiä. Monet ovat tulleet mukaan jo nuoruudessaan. Turun NMKY:n johtokunta on linjannut toiminnan niin, että se kattaa kaikki nuorisotyön keskeiset alueet: 1. "Perinteinen nuorisotyö" käsittää mm. lapsi- ja nuorisotyön - mukaan lukien partiolippukuntamme -, kerhoja leiritoiminnat ja koulutustoiminnat, isä-lapsi -työn ja perhetyön. 2. Liikuntakasvatus käsittää kuntourheilun, koripallon, sukelluksen, suunnistuksen ja koko joukon muita (pienimuotoisemmin harrastettuja) lajeja. 3. NMKY:n musiikkikasvatuksen piiriin kuuluvat mm. kuorot, lauluryhmät ja soittokunta sekä merkittävä musiikkikasvatus teorian, äänenmuodostuksen ja soitinopetuksen puitteissa. 4. Sosiaalinen nuorisotyö ja perhetyö tapahtuvat yhdistyksessä RAY-rahoitteisina toimintoina (Toivo, Maahanmuuttajien palveluohjaus) sekä yhtiöitettynä (BSMpalvelut Oy) tukiasuntotoimintana, henkilökohtaisena palveluohjauksena sekä Kampus-toimintana. Turun NMKY:n sääntöjen 3 mukaan yhdistyksen toimintamuotoja ovat ennen muuta nuorisotyö, liikuntakasvatus, musiikkitoiminnot ja sosiaalinen nuorisotyö. Nuorisotoiminta Yhdistys seuraa kiinteästi sitä kehitystä, jota tapahtuu niin yhteiskunnassa kuin NMKY-liikkeessä. Kehittäminen nuorisotyön kohdalla toteutuu mm. nuorisotyön lapsityön, perhetyön, isä-lapsi -toimintojen, kerhotoi-

5 Turun NMKY mintojen, nuorten koulutustoiminnan ja kansainvälisyyskasvatuksen puitteissa. Lisäksi nuorisotyössä on kehityskohteena mm. maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla pyrkivä imove!-toiminta, jota jossain muodossa pyritään jatkamaan. Perhetyössä kehitetään iltapäiväkerhotoimintaa sekä isä-lapsi -leiritoimintoja. Isä-lapsi -toiminnoissa korostetaan entisestään niitä arvoja, jotka ovat keskeisiä vanhempien ja lasten kohtaamisessa (päihteettömyys, suvaitsevaisuus, kumppanuus, kuunteleminen...). Tämä tapahtuu hyödyntämällä myös RAY-rahoitteisen NMKY-liikkeen valtakunnallisen isälapsi -projektin kokemuksia ja materiaalia. NMKY:n piirissä nähdään selkeästi, että perheiden sosiaalisesta asemasta riippumatta huoli ja ongelmat ovat yhteiset. Yhdistys etsii edelleen keinoja vaikuttaa erityisesti lähiölasten ja nuorten sekä maahanmuuttajien aktivoimiseen ja sitouttamiseen. Integraatiolla nähdään olevan suuri merkitys lasten ja nuorten asenteelliselle ja toiminnalliselle kehittymiselle. Kerhosihteeritoimintaa kehitetään etsimällä yhteistyötahoja mm. oppilaitoksista. Leiritoiminnot ovat keskeinen nuorisotoimintojemme osa. Määrällisenä tavoitteena on, että Harvan leirikeskuksessa vuoden 2014 aikana on toiminnassa mukana yli tuhat lasta ja nuorta sekä heidän perheitään. Leiritoimintaosaamista hyödynnetään myös Harvan leirikeskukseen sijoittuvien leirikoulujen puitteissa. Nuorten koulutustoimintoja kehitetään siten, että kerhotoimintoihin saadaan ja koulutetaan osaavia nuoria. Hyvin toimivaa kolmivuotista johtajakoulutusta jatketaan ja kehitetään. Turun NMKY osallistuu Suomen NMKY:n Liiton järjestämään FINYMCA-koulutukseen lähettämällä sinne koulutettavia nuoria. Nuorten ohjaajien ja avustajien lisäksi yhdistyksen toimintaan palkataan edelleen mahdollisuuksien mukaan palkkiotoimisia nuorisotyön avustajia. Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Turun NMKY vastaa Hirvensalon nuorisotalon toiminnoista ja niiden kehittämisestä. Martinseurakunnan kanssa on sovittu tilojen yhteiskäytöstä seurakunnallisen nuorisotyön tarpeisiin muutamana päivänä viikossa. Turun NMKY:n partiolippukuntien toimintoja tuetaan ja vahvistetaan kehittämällä yhteistyötä lippukuntien kesken. Auran Tähti Poikien tiloissa toimivat Turun Tähti- Tytöt ovat myös Turun NMKY:n jäseniä suorittamalla yhdistykselle samalla tavoin kuin muutkin Turun NMKY:n toiminnassa mukana olevat joko ulkojäsenmaksun tai varsinaisen jäsenmaksun. Turun NMKY toimii myös Turun Tähti-Tyttöjen taustayhteisönä. Yhdistyksen osastojen käytössä olevat leirialueet: Harva, Hirvijärvi ja Oriniemen Ulkoilualuesäätiö rs:n Oriniemen retkeilyalue ja Kamraterna-lippukunnan käytössä oleva Holkenin maja Paimiossa tehdään eri toimintamuotojen nuorille tutuiksi ja saatetaan entistä tehokkaampaan NMKY:n osastojen käyttöön. Harvan leirikeskuksen uusi majoitusrakennus, rantasaunan sähköistys ja viemäröinti ja johtajamökin peruskorjaus ovat tässä vaiheessa nostaneet käyttövuorokaudet maksimiinsa. Liikuntakasvatus Liikuntakasvatuksessa keskeisiä toimintamuotoja ovat koripallo, kuntourheilu, sukellus ja suunnistus. Lisäksi NMKY:ssä harrastetaan mm. salibandyä ja lentopalloa. Koripallotoiminnoissa uusi toiminnanjohtaja suorittaa merkittävää toiminnan kehitystyötä. Pääpaino on Vesselitoiminnan kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa: päiväkotikoripallotuokiot toteutetaan yhdessä Turun kaupungin ja Lounais-Suomen Liikun kanssa. Edellä mainitut NMKY:n keskeiset liikuntatoiminnot ovat merkittäviä liikuntakasvatuksen muotoja.yksi perustehtävistä on kasvattaa nuoria hyviin ja terveisiin elämäntapoihin tarjoamalla monipuolinen, kehittävä harrastus. Pätevien, koulutettujen valmentajien ja ohjaajien johdolla liikuntakasvatuksessa korostuvat NMKY:n perinteiset arvot: käytöstavat, luotettavuus, itseluottamus, aloitteellisuus ja myönteinen elämänasenne. Koripallotoiminnan kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että Turun kaupunki toteuttaisi pitkään suunnitellun palloiluhankkeen. Turun NMKY pyrkii osaltaan myönteisesti vaikuttamaan hankkeen toteutumiseen. Musiikkikasvatus Musiikkikasvatuksessa yhdistys panostaa musiikkiopiston laajentamiseen ja kasvaneen opetussoitinvalikoiman vakiinnuttamiseen. Oppilasmäärää kasvatetaan vähitellen noin 150 henkeen. Tavoitteena on edelleen myös päästä jo lähiaikoina osittaiseen valtionapuun oikeutetuksi oppilaitokseksi. Yhdistyksessä toimii Stella Iuvenis -lapsikuoro, Tähdet Kertovat Tyttökuoro, Ambitus-lauluyhtye, Aino-kuoro, Adastra Ensemble, Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit sekä Turun NMKY:n Seniorikuoro. Useiden kuorojen yhteydessä on myös kuorolaisista koottuja lauluryhmiä kuten Adena, Namikatse ja Sorelle. Lisäksi NMKY:n piirissä jatkaa Aura Brass Band -vaskiyhtye sekä lähinnä sosiaalisen nuorisotyön yhteydessä bänditoimintaa. Poikakuoron käynnistäminen on jollain aikavälillä primääritavoite. 5

6 Turun NMKY Musiikkiryhmät konsertoivat, esiintyvät vanhainkodeissa ja hoitolaitoksissa, erilaisten tapahtumien yhteydessä ja avustavat mm. jumalanpalveluksissa. Mm. joulukonsertteja tullaan järjestämään toistakymmentä. Sosiaalityö Sosiaalityössä, sen jälkeen kun vuonna 2009 yhtiöitettiin nk. Tasku-toiminta, keskitytään yhdistystoiminnan puolella RAY-varoin toteutettavaan Toivo-toimintaan ja Maahanmuuttajien palveluohjaukseen, mikäli toiminnan rahoitus tulevalle jaksolle saadaan. Lisäksi aktiivisesti toimitaan uuden RAY-projektin käynnistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa NMKY:n toimintaa lähiöalueilla, joissa mm. maahanmuuttajaperheiden parissa tapahtuva työ on tällä hetkellä varsin vähäistä. Turku on kuitenkin maamme keskeisiä maahanmuuttajapaikkakuntia ja lähes 8 % kaupunkimme asukkaista on maahanmuuttajia (Varissuolla noin 38 %, Lausteella 30 %, Halisissa 28 % jne.). On tärkeää, että maahanmuuttajien asiaa hoidetaan ennen kuin kehittyy esim. sen kaltaisia ongelmia, joita olemme nähneet muualla Euroopassa. NMKY-yhteys ja yhteistyö Turun NMKY korostaa toiminnassaan yhteistyön, keskinäisen jakamisen ja yhteisvastuun näkökulmia, joiden avulla kehitetään niitä tietoja, taitoja ja asenteita, jotka auttavat meitä toimimaan tehokkaasti yhdistyksessämme, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Yhteydenpitoa eri toimintamuotoihin ja osastoihin lisätään tavoitteena vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja NMKY-henkeä. Osastoja ja toimintamuotoja tuetaan viestinnän, hallintopalveluiden, toimitilojen ja taloudellisen tuen (mm. stipendit) avulla. Yhdistykselle on palkattu kokoaikainen työntekijä, yhdistyssihteeri, jonka työstä merkittävä osa on viestintään liittyvien tehtävien hoitamista. Verkostoituminen Verkostoitumista lisätään kehittämällä edelleen kahden- ja kolmenvälisiä yhteyksiä niihin veljesyhdistyksiin, joissa toiminnot ovat samantyyppisiä, eri järjestöjen kanssa toteutettavissa projektiyhteistöissä nuoriso- ja sosiaalisessa työssä, turkulaisten kristillisten järjestöjen yhteistoiminnoissa, yhteistyössä Opintokeskusten ja seurakuntien kasvatusasiainkeskuksen sekä diakoniakeskuksen ja eri seurojen sekä järjestöjen ja kunnan eri lautakuntien kanssa. Yhdistys osallistuu Tuomasmessutoiminnan järjestämiseen. Yhteistyötä ja yhteyksiä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymään ja eri seurakuntiin lisätään ja syvennetään. Tästä merkittävin on ehkä edellä mainittu nuorten aikuisten kehitysprojektin suunnittelu ja mahdollinen toteutus sekä yhteistyö Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa mm. rippikoulutoiminnoissa ja Martinseurakunnan kanssa päiväleiritoiminnassa, Henrikinseurakunnan kanssa isä- ja lapsityössä jne. Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä tukiyhdistysten, rekisteröityjen alaosastojen, Y-killan ja Oriniemen ulkoilualuesäätiön kanssa. Lisäksi yhdistyksellä on merkittävää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa. Luonnollisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen NMKY:n Liitto ja Suomen NMKY:n Urheiluliitto. Viestintä Yhdistys julkaisee toimintavuoden aikana Namikaattoritiedotelehteä, joka postitetaan kahtena numerona jäsenistölle. Jäsenlehti julkaistaan myös digitaalisena yhdistyksen nettisivuilla Kustannussyistä yhdistys etsii lehteen maksullisia ilmoituksia/mainostajia sekä yhteistyökumppaneita (nk. logo-näkyvyys). Suomen NMKY:n Liittojen kanssa tutkitaan mahdollisuutta yhteisen jäsenlehden aikaansaamiseksi. Vuoden 2014 aikana toteutetaan sähköinen tiedotuslehti jota lähetetään sähköpostitiedoston perusteella eri osastojen jäsenille. Samalla parannetaan myös muuta viestintää mm. ryhmäsähköpostin, osastokohtaisten tiedotteiden ja nettitiedottamisen osalta. Uudistus käsittää myös jäsenrekisterin ja sen hyödyntämisen sähköisessä laskutuksessa, tapahtumailmoittautumisissa (ja seurannassa), sekä kassaohjelman, työntekijöiden työajanseurannan ja kalenteriohjelman. Tällä uudistuksella tulemme merkittävästi parantamaan NMKY-yhteyttä ja yhteistä näkyvyyttä. Suomen NMKY:n Liiton strategia mukaisesti Turun NMKY on mukana hankkeessa yhteisen näkyvyyden lisäämiseksi. Hallinto Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.vuosikokous pidetään maaliskuussa (ti 25.3.), syyskokous marraskuussa (ti ). 6

7 Turun NMKY Johtokunta valittu kaudelle Paavo Vilpo puheenjohtaja Leena Casagrande varapuheenjohtaja Jörgen Björkman Kimmo Hollmén Keijo Ketonen Kimmo Kuokkanen Emmi Latva Harri Lindblom Matti Manner Tapio Nieminen Jan-Henrik Strandell Tuula von Zweygbergk Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Pertti Keskinen ja toiminnantarkastajana asianajaja Jari Malinen. Työvaliokunta Johtokunta on nimennyt työvaliokunnan asioiden valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan valitsema jäsen. Lisäksi työvaliokuntaan kuuluvat pääsihteeri ja hallintosihteeri. Osastot Toimintavuoden 2014 alussa yhdistyksessä toimivat osastot ovat: Partio-osasto Auran Tähti Pojat Lapsi-, Varhaisnuoriso- ja Nuoriso-osasto NMKY:n Tukiasunnot Stella Iuvenis -lapsikuoro Tähdet Kertovat Tyttökuoro Ambitus-lauluyhtye Aino-kuoro Adastra Ensemble Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit Turun NMKY:n Seniorikuoro Aura Brass Band Torstaipiiri Old Stars -band Seniorien aamukahvit Sosiaalinen toiminta (RAY-rahoitteiset toiminnot) Turun NMKY:n urheilijat Turun NMKY:n Urheilijat -niminen osasto muodostuu seuraavista jaostoista: koripallojaosto, kuntourheilujaosto, sukellusjaosto sekä suunnistusjaosto. Åbo KFUM:s Scouter Kamraterna rf (Koffan) rekisteröitynä osastona, jonka kaikki jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi. Myös Kamraternan tukiyhdistys Skuffenin kaikki jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi. Yhdistyksen tiloissa toimiva partiolippukunta Turun Tähti-Tyttöjen jäsenet ovat liittyneet myös Turun NMKY:n jäseniksi. Turun NMKY:n Musiikkiopisto on vakiinnuttanut toimintansa ja pyrkii edelleen osittaisen valtionavun piiriin niin pian kuin se on mahdollista. Työntekijät Yhdistys on palkannut pääsihteerin, hallintosihteerin, järjestötoiminnanjohtajan, sosiaalitoiminnanjohtajan, koripallotoiminnanjohtajan, yhdistyssihteerin, kolme nuorisosihteeriä, lapsi- ja perhetyön sihteerin sekä kerhosihteerin. Iltapäiväkerhotoimintaan on palkattu lisäksi oppisopimuskoulutettavia ja muita määräaikaisia työntekijöitä. Hirvensalon nuorisotaloon on palkattu talovastaava sekä palkkiotoimisia työntekijöitä. imove!- hanketta toteutetaan määrärahojen puitteissa. Lisäksi kuntourheiluun on palkattu salivalvoja. Pääsihteeri johtaa kaikkea toimintaa apunaan toimialajohtajat (toiminnanjohtajat) ja muu henkilökunta. Maahanmuuttajapalveluihin (RAY) on palkattu kaksi erityisasiantuntijaa. Toivo-toimintaan (RAY) on palkattu kaksi sosiaaliohjaajaa. RAY-jatkorahoitus Maahanmuuttajapalveluihin on tässä vaiheessa auki. Kuorojemme ja vaskiyhtyeen taiteelliset johtajat sekä äänenavaus- ja äänenmuodostuskoulutusta antavat opettajat ovat palkkiotoimisia. Soitin- ja laulunopettajia musiikkiopistossamme on seitsemän. Yhdistys maksaa kuukausittain palkkoja yli 45 eri henkilölle. Vuosittain palkkoja ja palkkioita suoritetaan lähes 150 henkilölle. Vapaaehtoisia on noin 300. Toimitilat ja toiminnan laajuus Yhdistyksellä on toimintaa 26 eri pisteessä kaupunkimme alueella lähes 150 kokoontumisryhmässä. Osastojen ja jaostojen johtokunnissa toimii noin 150 luottamushenkilöä. Toimintaryhmien ja vastaavien vetäjinä toimii yli 200 vapaaehtoista. Jäseniä yhdistyksessä on noin Yhdistystoiminnan käytössä on omat toimitilat Sirkkalankatu 27:ssä, jossa sijaitsee Turun NMKY:n juhlasali, ravintolasali ja keittiötilat sekä johtokunnan huone yht. 320 m2. Juhlasalissa on istumapaikat 140 hengelle. Samassa yhteydessä, katutasossa, on yhdistyksen toimisto, jonka käytössä on noin 100 m2 tilat. Sosiaalisella toiminnalla on yhdistyksen kiinteistössä Sirkkalankatu 7

8 Turun NMKY 27 B käytössä 16 huoneistoa, 727 m2 sekä Raisiossa vuokratiloissa 15 huoneistoa, 750 m2. NMKY:n sosiaalisen toiminnan avopalveluyksiköllä on käytössä Sirkkalankatu 27 katutasossa noin 110 m2 tilat Toivotoiminnalla. Yhteensä sosiaalitoiminnalla on käytössään 1587 m2. Sirkkalankatu 27 A-portaan asunto 1 on otettu yhdistyksen laajentuneen nuorisotyön toimistoksi (noin 100 m2). Kaskenkatu 10 kiinteistössä sijaitsevat partiotilat Kamraterna-lippukunnalle, pinta-alaltaan noin 100 m2 ja yhdistyksen kuntourheilujaoston kuntokämpällä noin 240 m2 tilat. Pihan takarakennuksessa toimivat partiolippukunta Auran Tähti Pojat ja Turun Tähti-Tytöt noin 300 m2 tiloissa yhteiskäytössä ja nuoriso-osasto nk. Bunkkerissa noin 100 m2 tiloissa. Lisäksi yhdistyksen Sirkkalankatu 27 kiinteistönkellaritiloissa on mm. "bändihuone" noin 50 m2 tiloissa. Yhdistyksen edustussauna noin 70 m2 sijaitsee Sirkkalankatu 27 kiinteistön kattotasolla (8. krs) ja on osastojen käytössä kokous- ja saunatiloina. Yhteensä yhdistyksellä on omia tiloja käytössään n m2 ja vuokralla sosiaalityölle Raisiosta noin 750 m2. Salon Taskulle on vuokrattu kaksi tukiasukasasuntoa sekä tukiperheasunto Rauman Taskulle vuokrattu kaksi tukiasuntoa ja tukiperheasunto. NMKY:n Tasku-toiminta on yhtiöitetty Turun NMKY:n kokonaan omistamaksi BSM-palvelut osakeyhtiöksi. Yhdistyksen omistaman Harvan leirisaaren lisäksi yhdistyksen käytössä on Oriniemen ulkoilualuesäätiö rs:n retkeilymaja Hirvensalossa ja Skuffen rf:n retkeilymaja Holken Paimiossa (Koffan) sekä Jalaksen suvun osoittama retkeilyalue Hirvijärven lähistöllä (ATP). Hengellinen työ Yhdistys järjestää yhteistyössä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa kaksi rippikoulua, joiden leirijaksot pidetään Harvan saaressa. Lisäksi yksi rippikoulu järjestetään yhteistyössä Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Yhdistys järjestää myös hartaus- ja kirkkotilaisuuksia. Mannerheimin kuolinpäivänä osallistutaan Sankariristillä järjestettävään muistotilaisuuteen. Yhdistyksen musiikkiryhmät avustavat jumalanpalveluksissa ja erikseen sovittavissa muissa tilaisuuksissa. Hengellinen ulottavuus pyritään toteuttamaan myös nk. läpäisyperiaatteella NMKY:n kolmio-ideologian mukaisesti. Koulutus, neuvottelupäivät ja seminaarit 8 Vuonna 2014 annettavaa koulutusta on taloudellisista syistä jouduttu karsimaan. Yhdistyksen työntekijöille, palkkiotoimisille vapaaehtoisille järjestetään koulutusta resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen NMKY:n Liiton sihteeripäiviin Helsingissä Työntekijöille valmistellaan koulutusmatkaa lähinaapuriin kevääksi Suomen NMKY-liikkeen pääsihteerit kokoontuvat Kiovassa elo-syyskuun vaihteessa 2014.Suomen NMKY:n Liittojen järjestämään koulutukseen osallistutaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. NMKY:n Maailmanneuvoston yleiskokoukseen Coloradossa on nimetty kaksi yhdistyksemme edustajaa. Kansainvälinen toiminta NMKY-liike toimii yli 130 maassa ja sen toiminnan parissa on noin 58 miljoonaa ihmistä (Ymca bluebook 2012). Yhdistyksellä on yhteydet lukuisiin kansallisiin NMKYliittoihin ja paikallisyhdistyksiin. Vuoden aikana vieraillaan eri kokoonpanoilla naapurimaissa. Yhteinen tapahtuma Niiden hyvien kokemusten ja saadun myönteisen palautteen johdosta, jota kolmena vuonna turunpäivänä järjestetystä Aurajoenvarsitapahtumasta on saatu, järjestetään Auransillan ja uuden kirjastosillan välisellä alueella Itärannalla Turun päivänä yhteinen NMKYtapahtuma. Yhdistyksen talous on osin NMKY:n kiinteistöjen vuokratulojen varassa. Toiminnan kiinteiden kustannusten kasvaessa yhä suurempi osa toimintabudjetista katetaan lisääntyvien projektien, yhteistoimintasopimusten ja muun oman varainhankinnan tuotolla. Myös kunnan ja seurakunnan tuki on merkittävää. Yhdistyksen tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen ei toimintaan suunnattuja resursseja voida kasvattaa vaan pikemminkin etsitään mahdollisuuksia osastojen oman varainhankinnan lisäämiseen. Osastojen onkin vastattava itse entistä merkittävämmästä osasta kustannuksia. Käytettävissä olevia resursseja kohdennetaan siten, että valitut painopistealueet saadaan hoidettua. Talousarvio on liitteenä. Osastojen taloutta hoidetaan joko osana yhdistyksen taloudenhoitoa tai tulosvastuullisina yksikköinä. Yhdistyksen maksuvalmiuden seuranta on jatkuva. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu.

9 Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta Päätoimiset työntekijät koordinoivat ja toteuttavat yhdistyksen nuorisotoimintaa apunaan määräaikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia nuoria. Nuorisotoiminnan johtaminen kuuluu järjestötoiminnanjohtajan työalaan. Nuorisotoiminnassa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös alaa opiskelevien harjoittelujaksoja. Vuodesta 1904 jatkunut poikatyö ja vuodesta 1905 toiminut nuoriso-osasto jatkavat toimintaansa Nuorisotoimintanimen alla. Yhdistyksen nuorisotoiminnan muotoja ovat mm. partiotoiminta, isä-lapsi-toiminta, perhetyö, kerhotoiminta, koulutustoiminta, leiri- ja retkitoiminta, seikkailutoiminta ja rippikoulut. Nuorisotyö Nuorisotyössä pyritään tarjoamaan toimintaa, jolla tuetaan lasten- ja nuorten kehittymistä kolmioperiaatteen mukaisesti tasapainossa. Tämä tapahtuu avoimen kerho-, retki- ja leiritoiminnan, nuorteniltojen ja nuorten omaehtoisen toiminnan sekä ohjaajakoulutusten keinoin. Lisäksi nuorisotyössä pyritään olemaan mukana erilaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja mahdollistamaan nuorisotoiminnallista kerho- ja liikuntatoimintaa. Mika Wallin, johtava nuorisosihteeri ( alkaen) Olli Toivonen, nuorisosihteeri Iikka Viitanen, nuorisosihteeri Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyön sihteeri Oppisopimusopiskelijat Palkkiotoimiset kouluttajat ja leiriohjaajat Kerhon- ja toiminnanohjaajat KOULUTUSTOIMINTA Nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kolmivuotiseen ohjaajakoulutukseen (Iso-, apu- ja semijohtajakoulutus). Koulutukset toteutetaan ilta- ja viikonloppukoulutuksina pääasiassa yhdistyksen omissa tiloissa ja leirikeskuksessa. Nuorten osallistumista muuhun koulutustoimintaan tuetaan (lajiliitot ja Suomen NMKY:n liitto). RETKI- JA LEIRITOIMINTA Toimintaa järjestetään koulujen ja oppilaitosten loma-aikoina tukien osallistujien sosiaalisia ja toiminnallisia tarpeita sekä heidän perheitään. Toimintaa järjestetään talvikaudella viikonloppuisin. Kesän leiritoiminta keskittyy Harvan saareen, jossa järjestetään leirejä varhaisnuorille (7-14-v.), perheille ja nuorille. Leiritoimintaa järjestetään ajoittain myös yhdistelmäleireinä, jolloin osallistujia on eri ikäryhmistä leiritoiminnassa samaan aikaan (mm. rippileiri ja nuortenleiri). Keväällä 2014 järjestetään hiihtovaellus Lappiin. SEIKKAILUTOIMINTA Nuorisotyön osana NMKY:llä harrastetaan kiipeilyä ja melontaa hyvin vapaamuotoisesti - talvikaudella sisällä ja kesällä ulkona. Pääsiäisen aikaan järjestetään ohjattu lapinvaellus nuorille. Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Harvan leirikeskus, täydessä toimintakunnossa kahden rakennusvaiheen jälkeen. YMCA Lounge, nuorisotoimisto ja kokoustilat. Nuorisotila Bunkkeri, nuortenilta ja koulutustoimintaa. Moose's, Hirvensalon nuorisotalo RIPPIKOULUT Yhdistys järjestää kaksi rippikoulua, joiden leirijaksot toteutetaan kesällä 2014 Harvassa. Lisäksi toteutetaan yhteistyössä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa yksi rippikoulu, jonka leirijakso järjestetään myös Harvassa. AVOIN TOIMINTA Nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua avoimeen nuorten osittain itsensä organisoimaan toimintaan. Näitä toimintoja ovat mm. SOHVA-nuortenillat, toiminta Moose'sissa ja nuorisoleirit kesällä ja talvella. LEIRIKESKUS HARVA JA VENETOIMINTA Kesäajan leiri- ja retkitoiminta keskittyy Harvan leirikeskukseen, jonka huollosta ja kunnossapidosta työntekijät osaltaan huolehtivat. Leirikeskuksessa on keväällä 2009 valmistunut ruokalarakennus ja vuonna 2013 valmistunut uusi majoitusrakennus, sekä sauna, luokka-/askartelutila, johtajamökki ja suuri kota. NMKY:n ryhmien lisäksi Harvassa järjestetään sopimusten mukaan seurakuntien rippileirejä ja pääasiassa alakouluikäisten leirikouluja yhteistyössä koulujen kanssa. Leirikeskuksen huolto- ja yhteysliikennettä varten yhdistyksellä on Terhi-perämoottoriveneitä, Buster L-vene ja Vihuri-alus. Venetoiminnasta kiinnostuneille järjestetään navigointi- ja merenkulkukoulutusta. Leiritoiminnan ohjaajia koulutetaan Terhi-veneiden käytössä. Vihuri- 9

10 Nuorisotoiminta aluksesta vastaa Kipparineuvosto, johon kuuluvat kippareiksi valtuutetut henkilöt. LIIKUNNALLISET KERHOT JA NUORTEN LIIKUNNALLINEN TOIMINTA Nuorisotyössä toteutetaan ostopalvelusopimuksella liikunnallisia kerhoja, ja tuetaan nuorten ja nuorten aikuisten liikunnallisuutta. Toiminta kohdentuu pääasiassa Turun lähiöihin (mm. Varissuo). Kesällä 2014 nuorisotyö pyrkii olemaan mukana toteuttamassa avoimia ulkoliikuntatapahtumia ympäri Turkua. Liikunta ja liikkumaan aktivoiva nuorisotyö on jatkoa vuoden 2013 lopussa päättyneelle imove!-hankkeelle. Ohjaajakoulutusten tason ja osallistumisaktiivisuuden ylläpito Nuorisotoiminnan lähtökohdista operoivan liikuntatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi Turun NMKY:n nuorisotyötä. Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä Heinänokan leirikeskus Turun Kaupunki (erityisesti vapaa-aikatoimialan nuoriso- ja liikuntapalvelut) Kristillinen Opintokeskus OK-Opintokeskus Nuoriso-osaston talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Talouden tasapainottamiseksi osasto hakee kurssi- ja projektitukia sekä hankkii taloudellista tukea yritys- ja muun yhteistyön avulla. 10 Aamu- ja iltapäivätoiminta NMKY:n aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu erityisesti alakoulun 1-2 -luokkalaisille. Iltapäivätoiminnassa pyritään toimimaan lasten ehdoilla säilyttämällä kuitenkin toiminnallisuuden ja monipuolisuuden. Lasten kehitystä tuetaan ottamalla huomioon kunkin yksilölliset kyvyt ja tarpeet. Iltapäivätoimintaa kehitetään jatkuvasti, ottaen huomioon lasten ja perheiden toiveet. Toimipisteitä on kaksi ja ne sijaitsevat Hirvensalossa ja Vähä-Heikkilän koululla. Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyönsihteeri Henna Härkönen, kerhosihteeri Mari Järvinen, nuorisotyöntekijä Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Turun NMKY:n iltapäiväkerho jatkaa kevät- ja syyskaudella 2014 Hirvensalon nuorisotalolla ja Vähä-Heikkilän koululla. Toiminta on mahdollista Turun kaupungin vapaa-aika toimialan nuortenpalveluiden ja valtionavun turvin. Aamutoimintaa järjestetään kevätkaudella 2014 Vähä-Heikkilän koululla, mikäli osallistujia on edelleen riittävästi. Syyskaudella 2014 aamutoimintaa tarjotaan molemmissa toimipisteissä, mikäli asiakkaita on vähintään 10. Tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on myös mahdollisuus välipalaan, lepoon ja rauhoittumiseen. Pyritään tekemään myös retkiä ja vierailukäyntejä mahdollisuuksien mukaan. Aamutoiminnan tavoitteena on turvata pienten koululaisten yksinäisiä aamuja turvallisen aikuisen ja mielekkään tekemisen avulla. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja perheen tukeminen kokonaisuutena. Iltapäivätoiminta tekee myös resurssien mukaan yhteistyötä koulujen kanssa. Koteihin pidetään yhteyttä sähköpostein, kirjeitse, vanhempaintapaamisissa ja hakutilanteissa. Iltapäiväkerho järjestää perhetapahtumia vuoden tärkeiden juhlapäivien läheisyydessä. Iltapäivätoiminnan ohjaajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin maksuttomiin koulutuksiin joita kaupunki järjestää. Vähä-Heikkilän toimipisteen toiminta pyritään vakiinnuttamaan. Luodaan ja vakiinnutetaan NMKY:n aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteiset toimintalinjat. Kartoitetaan mahdollisuutta laajentaa NMKY:n iltapäivätoimintaa niin, että kerhoja olisi yhteensä kolme. Tehdään suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä ja mahdollisuuksien mukaan aloitetaan iltapäivätoimintaa uudessa toimipisteessä. Lisätään jo olemassa olevaa yhteistyötä koulun ja erityisesti opettajien kanssa.

11 Nuorisotoiminta Turun kaupunki: Nuorten palvelut ja Iltapäivätoiminnan tuotantoryhmä Wäinö Aaltosen koulu Mikaelin koulu Vähä-Heikkilän koulu lähialueen muut iltapäiväkerhot ja muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat Iltapäiväkerhon talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Perhetyö Vuoden 2013 aikana isä-lapsi-toiminta on liitetty osaksi perhetyötä, ja perhetyötä on päätetty kehittää käytettävissä olevien resurssien rajoissa. Ensimmäisenä toteutui perheiden viikonloppu Harvassa lokakuun alussa Tavoitteena on rekrytoida vapaaehtoisia vanhempia kantamaan osaltaan vastuuta perhetoiminnasta. Iikka Viitanen, nuorisosihteeri Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyönsihteeri Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet NMKY:n toimistotilat Harvan saari Hirvensalon nuorisotalo yhteistyökumppaneiden tilat Kahden työntekijän osittainen työaika Yhteistyö muiden työntekijöiden ja työalojen kanssa Perhe- ja/tai isä-lapsi-leirit keväällä, kesällä ja syksyllä Ainakin kesällä järjestetään molemmat leirit Tapahtumapäiviä, retkiä ja lyhytkursseja (kuten kokkailu, kädentaidot, liikunta) järjestetään ainakin isä-lapsi-toiminnassa Perhetyön toteutuminen pääasiassa vapaaehtoisten vanhempien voimin. Turun NMKY:n muut työalat Tampereen ja Helsingin NMKY:t Turun ja Kaarinan seurakunnat muut paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt vapaaehtoiset vanhemmat eri alojen asiantuntijat Talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Nuorten aikuisten toiminta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun NMKY toteuttavat yhteistyössä nuorten aikuisten tavoittamiseen tähtäävän projektin vuosille Hanke on saanut nimen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella järjestetään vahvasti toiminnallista matalan kynnyksen toimintaa, jonka keskeisinä tavoitteina on muun muassa: - tavoittaa ne n vuotiaat, joita olemassa oleva seurakuntien toiminta ei tavoita - mennä ihmisten luo - järjestää toimintaa siellä missä ihmiset ovat esim. vapaa-aikanaan - auttaa kirkon jäsenyyttä pohtivia nuoria aikuisia löytämään paikkansa seurakunnassa, ja näin vähentää kirkosta eroamista - tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia sekä maahanmuuttajia - rohkaista ja sitouttaa osallistujia vapaaehtoisuuteen - huomioida kohderyhmän - myös kirkkoon kuulumattomien - tarpeita ja toiveita. Iikka Viitanen, nuorisosihteeri Mika Wallin, nuorisosihteeri Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus ne seurakuntien työntekijät, joiden työkuvaan kuuluu nuorten aikuisten toiminta seurakuntien tiedotus Harva ja seurakuntien leirikeskukset ja muut tilat Vimma 11

12 Nuorisotoiminta Vapaaehtoisten aikuisten rekrytointi toiminnan toteuttamiseen on oleellista. Koska hanke on vasta alussa, toiminnan määrä ja luonne on vasta hahmottumassa. Vuonna 2014 tullaan järjestämään toiminnallisia tapahtumia, leirejä ja kursseja yhteistyössä seurakuntien kanssa. Toiminnan tarkoituksena on tutkia ja kehittää toimintamallia nuorten aikuisten toiminnan järjestämiseksi. Juurruttaa 1835-toiminta seurakuntien pysyväksi toiminnaksi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat Turun NMKY:n muut työalat muut järjestöt ja yhteistyökumppanit kohderyhmään kuuluvat aikuiset. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tukee nuorten aikuisten 1835-hanketta merkittävästi. Talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. 12 Kerhotoiminta Kerhotoiminnassa tavoitteena on kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Yksi tärkeimmistä on nuorten kouluttaminen kerhonvetäjiksi, jotta meillä on tarpeeksi motivoituneita ja innostavia ohjaajia. Snorkkelikerhon tavoitteena on pitää kerhon toiminta laadukkaana ja aktiivisena. Snorkkelikerhon hallivuoro on edelleen joka toinen sunnuntai Turun uimahallilla. Hirvensalon nuorisotalolla kerhojen ja kurssien tavoitteena on kehittää alueen kerhotoimintaa tarjoamalla monipuolisempia vaihtoehtoja sekä järjestää pieniä tapahtumia mm. yhteistyössä Martinseurakunnan kanssa. Kiipeilykerhon tavoitteena on tarjota laadukasta ja turvallista kiipeilytoimintaa motivoituneiden ohjaajien ohjauksessa. Toisena tavoitteena on edelleen saada myös vanhemmat sekä kerholaisten kaverit kiipeilemään vapaavuorolla Palatsiin. Kevätkaudella on suunnitteilla aloittaa taas kerhotoimintaa Bunkkerissa. Kahden vetäjän voimin kerho olisi mahdollisesti näytelmäpainotteinen. Kerhosihteeri Henna Härkönen Nuorisosihteeri Mika Wallin Palkka- ja palkkiotoimiset kerhonjohtajat Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Kerhojen käytettävissä on Hirvensalon nuorisotalon eli Moose sin tilat, NMKY:n nuorisotila Bunkkeri, Turun uimahalli ja Kiipeilypalatsi. Vapaaehtoiset sekä palkkiotoimiset ohjaajat ovat välttämätön edellytys kerhotoiminnalle. Kerhot ovat teemakerhoja, joten toiminta on nimen mukaista. Kerhot ovat pääsääntöisesti 7 14-vuotiaille lapsille. Viikkotoiminnan lisäksi kerhot tekevät retkiä sopiviin kohteisiin ja luontoon. Tavoitteena on pitää kerhotoiminta laadukkaana ja monipuolisena, niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Kaikkiin kerhoihin tulee saada tarpeeksi osallistujia ja jokaiseen kerhoon motivoituneet ohjaajat. Kiipeilypalatsi Kuuvuoren nuorisotalo Turun Uimahalli Turun kaupunki NMKY:n sukellusjaosto Saaristomeren melojat Turun Kristillinen Opisto Bouldertehdas Kerhotoiminnan talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Hirvensalon Nuorisotalo Moose's Turun NMKY vastaa nuorisotalon toiminnasta keskeisenä toimintamuotonaan alueellinen nuorisotyö. Työn tarkoituksena on toteuttaa Nuorisoasiainkeskuksen ja

13 Nuorisotoiminta Turun NMKY:n arvoja ja toiminta-ajatusta vastaamalla lasten ja nuorten elämäntilanteiden ja kasvuympäristön luomiin haasteisiin ammattitaitoisesti. NMKY käyttää toiminnan järjestämiseen palkkiotoimisia ja osa-aikaisia työntekijöitä. Toiminnan tavoitteena on tarjota areena eri toimijoille - palveluille (mm. ammattilaiset), yhteisöille (järjestöt ja toimintaryhmät) ja kansalaisille (aktivoitua, suunnitella, osallistua, harrastaa). Hirvensalon alueella oleva nuorisotoiminta tehostuu ja verkostoituu. NMKY kohdentaa alueelle resursseja, kurssi- ja kasvatustoimintaa. Toiminta on joustavaa, innovatiivista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Alueen lapsille, nuorille ja perheille toteutetaan retki- ja leiritoimintaa, sekä tapahtumia. Laadukkaan alueellisen nuorisotyön tunnusmerkkejä ovat mm. asiakasryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen, yhteistyö vanhempien, lähihallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa, tavoitteiden asettaminen työlle ja niiden säännöllinen seuranta, kasvattamisen taito ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus. Keskeisiä kasvatuksellisia toimintamuotoja ovat avoin toiminta, kerhot, kurssit, leirit, tapahtumat ja yksilöllinen tuki. Nuorisosihteeri Mika Wallin Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Hirvensalon Nuorisotalo on Turun kaupungin omistama kiinteistö. Turun NMKY muokkaa taloa toiminnan tarkoitusta vastaavaksi tilaksi yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa. Talon ulkoalueita kunnostetaan turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Nuorisotalon käyttösuunnitelma Avointa, matalan kynnyksen iltatoimintaa ala-ja yläkoululaisille 2-3 kertaa viikossa. - Kerho- ja kurssitoimintaa alakouluikäisille 2-3 kertaa viikossa. - Teemallista harrastetoimintaa yläkouluikäisille 1-4 kertaa kuukaudessa. Kurssitoimintaa yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille kevät- ja syyskaudella. Vuodessa 4-6 kurssia. Kurssit saattavat koostua useista kokoontumisista, arviolta 2-4 kertaa. - Tapahtumia kerran kuussa (disko, teemalliset toiminnat, harrastustapahtumat, kädentaidot). - Koululaisten loma-aikoina talon kautta tarjotaan retkija leiritoimintaa. - Martinseurakunnan järjestämää toimintaa 2 iltana viikossa. Hirvensalon Nuorisotalolla järjestetään toimintaa ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille. Kaikki toiminta on avointa, mutta jotkin toiminnat edellyttävät ilmoittautumista ja sitoutumista. Pääasiassa toimintaa on arki-iltaisin klo alkaen iltapäivätoiminnan jälkeen. Tapahtumia ja kurssitoimintaa järjestetään myös lauantaisin. Toiminnassa nuori voi kohdata aikuisen ohjaajan. Talon toiminnan yhteydessä on mahdollisuus tavata kavereita virikkeellisessä ympäristössä, osallistua ohjattuun toimintaan, saada vertaistukea samanikäisiltä. Nuorisotalon kehittämisen visiona on NMKY:n yhteisökeskus, joka kokoaa sekä ammattimaisesti että kansalaislähtöisesti järjestetyt palvelut ja toiminnat tiiviisti ja keskitetysti yhteen niin, että ne mahdollisimman hyvin kohtaavat alueen ihmisten tarpeet ja toiveet. Kehittämisen lähtökohtana ovat toimintamahdollisuuksien lisääminen, kansalaisten aktivointi, syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalinen vahvistaminen. Turun kaupungin nuorisopalvelut Turun NMKY:n iltapäivätoiminta ja muut toiminnat Martinseurakunta Alueella toimivat järjestöt ja yhdistykset Wäinö Aaltosen koulu Hirvensalon nuorisotalon talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Turun NMKY:n ja Turun kaupungin välinen kumppanuussopimus mahdollistaa nuorisotalotoiminnan. Auran Tähti Pojat ATP:n tavoitteena on järjestää hyvää partioaatteen mukaista koulutusta ja toimintaa kaikille lippukunnan jäsenille Suomen partiolaisten ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on kouluttaa jäseniä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi ja johtajiksi sekä taitaviksi merenkulkijoiksi. Näihin tavoitteisiin pyritään partion keinoin eli yhdessä toimien ja erityisesti luonnossa toimien. Partiotaitojen opettamisen lisäksi pyritään nuorten henkisiä resursseja kartuttamaan antamalla heille mahdollisuus toimia lippukunnassa erilaisissa johtaja- ja apujohtaja tehtävissä sekä lähettämällä heitä lippukunnan, piirin ja järjestön järjestämille kursseille. 13

14 Nuorisotoiminta Christian Thiel, lippukunnanjohtaja Jussi Koistinen, lippukunnan apulaisjohtaja Masi-Pekka Rydman, sihteeri Roope Hovi, taloudenhoitaja Santtu Soupas, partiopoikaosaston johtaja Lauri Koistinen, sudenpentuosaston johtaja Lauri Koistinen, vaeltajaosaston johtaja Jussi Köpsi ja Aleksi Rosama, Merisuden päällikkö Kaarlo Forsman, kalustonhoitaja Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Lippukunnan koulutusalus S/y Merisudelle tehdään kansiremontti talven aikana. Veneen toimintaa rahoitetaan mm. charter-toiminnalla. Oriniemen retkeilymajasta huolehtii Oriniemen Ulkoilualue -säätiö. Lisäksi käytössä on Mynämäen Hirvijärvellä maa-alue. ATP tarvitsee edelleen uusia johtajia ja uusien johtajien rekrytoimiseen ja omien lippukuntalaisten kouluttamiseen johtajiksi on erityisesti panostettava. Myös uutta jäsenistöä, erityisesti uusia sudenpentuja, kaivataan kipeästi toimintaan ja uusi jäseniä pyritäänkin aktiivisesti rekrytoimaan. Lippukunnan tehtävänä on tarjota jäsenilleen partiomaista toimintaa ja mahdollisuus kehittää itseään partioperiaatteiden mukaisesti. Tärkeimpänä toimintamuotona ovat viikottaiset kokoukset kololla. Sudenpennut osallistuvat keväällä lippukuntaretkelle ja heillä on oma päiväpurjehdus. Kesällä ATP osallistuu Lounais-Suomen Partiopiirin Piiru14 kesäleirille, leirille voivat osallistua kaikki lippukunnan jäsenet. Syksyllä järjestetään sudenpentujen oma viikonloppuretki sekä lippukunnan joulujuhla. Seikkailijat ja tarpojat järjestävät omia retkiään ja osallistuvat keväällä lippukuntaretkelle. Syksyllä järjestetään Märkis, sekä venekuntien omia retkiä. Lisäksi seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat osallistuvat piirin partiotaitokisoihin. Kaikille ryhmille järjestetään omia päivä- tai viikonloppupurjehduksia. Kaikkia lippukuntalaisia Seikkailijoista vanhempiin osallistetaan veneen kevät- ja syyskunnostuksiin. Jäsenmäärän vahvistaminen, erityisesti uusia sudenpentuja kaivataan kipeästi toiminnan jatkumisen ylläpitämiseksi. Toimintaan panostaminen ja sen kehittäminen on aina tärkeää, jotta vanhat jäsenet pysyvät toiminnassa. Uuden partio-ohjelman myötä pyritään entistä tasokkaampaan ja mielekkäämpään toimintaan. Veneen käyttöastetta on lisättävä houkuttelemalla seikkailijoita ja tarpojia purjehduksille. Johtajarakennetta on vahvistettava ja uusia johtajia rekrytoitava. Uuden partio-ohjelman mukaisesti pyritään saamaan aikuisia partionjohtajia. Nuorille johtajille pyritään järjestämään myös omaa mielekästä tekemistä, että he pysyisivät mukana toiminnassa. Auran Tähti Poikien tuki ry Oriniemen ulkoilualuesäätiö rs Tähtiritarit Talous on tällä hetkellä melko vakaalla pohjalla mutta Merisuden kansiremonttia varten lippukunta käyttää tulevana talvena omia säästöjään n , lisäksi NMKY antaa korotonta lainaa Lisäksi kansiremonttiin tullaan käyttämään Aarniluotorahaston varat, jotka palautetaan rahastoon taloustilanteen vakiinnuttua taas normaaliksi. Tämä tuo haasteensa lippukunnan taloudelle ja kansiremontin rahoitus vaatii ATP:lta jatkossa tehokasta varainkeruuta ja vakaata taloutta, sillä lainaa pitää lyhentää väh /vuosi ja lisäksi rahaa olisi jäätävä myös säästöön. Omaa varainhankintaa kehitetään, näitä ovat joulupukkipalvelu, adventtikalenterimyynti, charterit, vuosikalenteri ym. muut kampanjat. Tärkeän osan taloutta muodostaa Turun kaupungin toimintaavustus. Leirit, purjehdukset ja retket pidetään omakustannehintaisina, kuitenkin niin, että niihin sisältyy pieni yleiskustannuslisä. ATP kerää jäseniltään oman pienen jäsenmaksun Suomen partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä. Johtajille järjestetään omaa ohjelmaa johtajahuollon merkeissä. Samoajat ja vaeltajat osallistuvat Lounais- Suomen Partiopiirin ja Turun alueen yhteiseen toimintaan. Samoajille ja vaeltajille pyritään järjestämään myös lippukunnan omaa toimintaa. 14

15 Auran Tähti Poikien Tuki ry Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun NMKY:n yhteydessä toimivan meripartiolippukunta Auran Tähti Poikien ja heidän vanhempiensa henkiseksi ja fyysiseksi parhaaksi NMKY-aatteen ja partioaatteen pohjalta. Laura Pirilä, puheenjohtaja Johanna Backlund, varapuheenjohtaja Tuula Manner, sihteeri Anna-Liisa Heinä, rahastonhoitaja sekä hallituksen jäsenet Heidi Thiel, Matti Hovi, Seppo Koisitinen, Sirkku Koskinen Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Auran Tähti Poikien tukena. Taloudellinen tuki lippukunnalle mahdollistaa partiojohtajien keskittymisen varsinaiseen partiotoimintaa varainhankinnan sijasta. ATP:n tuki ry haluaa myös tukea lippukuntaa auttamalla tilaisuuksien järjestelyissä pyydettäessä. Yhdistyksen toiminta tarjoaa myös aikuisille partiohenkisille ihmisille harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Kokoukset pyritään pitämään laumailtojen yhteydessä kololla, jotta sudenpentujen vanhemmat voisivat osallistua. Yhdistys pyydettäessä järjestää myös Tähtiritarien tilaisuuksien kahvituksen. Yhdistys on sitoutunut tukemaan ATP:n logolla varustettujen paitojen hankintaa. Perinteisesti yhdistys on hoitanut vanhempainiltojen ja partiomarssin muonituksen. Auran Tähti Poikien Tuki ry on miettinyt keinoja tiivistää yhteistyötä lippukunnan kanssa. Vanhempien roolia korostetaan uudessa partio-ohjelmassa ja yhdistys pohtii miten se voisi osallistua rakentavasti lippukunnan toimintaan. Yhdistys järjestää yhteisiä retkiä vanhemmille ja pojille. Yhdistyksen toiminnasta viestittämisen parantamiseksi ylläpidetään sähköpostilistaa, jolle toiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua puheenjohtajalle. Sähköpostin tavoittamattomissa oleville pyritään lähettämään perinteisen postin välityksellä informaatio. Lisäksi sähköpostiviestien informaatio tuodaan myös kolon ilmoitustaululle. Yhdistys edistää mahdollisuuksiensa mukaan lippukunnan retkeily-, leiri- ja purjehdustoimintaa. Varainhankinnassa keinoina ovat mm. teatteriesityksen myynti ja jäsenmaksut. Nuorisotoiminta KFUM:s Scouter Kamraterna R.F. / Allmänt och målsättningar Vuoden 2014 päätavoite on pitää kiinni nykyisistä jäsenistämme sekä rekrytoida uusia nuorempia jäseniä, tarkoitus on myös aktiivisesti rekrytoida uusia johtajia, erityisesti suuntaudumme opiskelijoihin jotka ovat muuttaneet Turkuun ja haluavat jatkaa partioharrastustaan. Tarkoituksena on järjestää koulukampanja ja mainostaa toimintaa mm. ruotsinkielisen tiedotuskeskus Luckanin kautta. Tavoitteena on myös ottaa yhteyttä vanhoihin johtajiin ja kartoittaa heidän halua liittyä mukaan toimintaan. Ohjelman kannalta tavoitteena on tarjota monipuolista ja laadukasta partio-ohjelmaa kaikille ikäluokille tasavertaisesti. Lippukunta haluaa painottaa johtajuutta ja keskittyä kaikkien hyvinvointiin. Tavoitteena on myös jatkossa painottaa meriohjelmaa. Ohjelmaa toteutetaan myös yhteistyönä muiden lippukuntien kanssa. Tavoitteena on ylläpitää hyvät suhteet ja yhteistyötä muihin lippukuntiin Huvudmålsättningen för år 2014 är att hålla kvar de nuvarande meddlemmarna samt att rekrytera nya unga meddlemmar, dessutom är planen att aktivt rekrytera nya ledare, speciellt bland studerande som flyttat till Åbo och som vill fortsätta med scouting. Under året kommer vi att ordna en rekryteringskampanj i de svenskspråkiga skolorna och informera om verksamheten bl.a. via det svenskspråkiga informationscentret Luckan. Gamla ledare skall också kontaktas med förfrågan om att återuppta medlemskapet. Med tanke på programmet är målsättningen att erbjuda ett mångsidigt och kvalitativt scoutprogram för alla de fem åldersgrupperna. Vi vill betona ledarskap och fokusera på ledarnas välmående. Som målsättning har vi också att fortsättningsvis ha ett aktivt sjö-program. Samarbetet och fortsatta goda relationer med andra scoutkårer hör också till målsättningarna för år / Ansvarspersoner Robert Björkman, lippukunnanjohtaja/kc Pernilla Enlund, sihteeri / sekreterare Victor Hautala Mikael Huldén, taloudenhoitaja / ekonom Wille Kreutzman 15

16 Nuorisotoiminta Axel Ramberg, varalippukunnanjohtaja / vkc Daniela Söderman Laura Oksanen Cecilia Hagert Sara Nyberg Linda Sointu Elin Sundqvist Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet / Tillgängliga resurser och deras behov av förändring Lippukunnan käytettävissä olevat tilat toimivat erittäin hyvin De utrymmen som är i kårens bruk fungerar väldigt bra. / Verksamhet och evenemang Tavoitteena on vastaisuudessakin järjestää lippukunnalle perinteisiä tapahtumia joita on järjestetty vuosien mittaan. Näihin kuuluvat retket Holkenille, leirit ja purjehdukset. Lippukunta haluaa myös innostaa johtajia osallistumaan FiSSc:enin järjestämiin johtajakoulutuksiin ja nuorempia ikäluokkia osallistumaan FiSSc:enin ohjelmatapahtumiin. Lippukunta haluaa painottaa meriohjelmaa myös vuonna Tavoitteena on järjestää purjehduksia niin, että kaikille ikäryhmille annetaan mahdollisuus osallistua. Kesällä on tarkoitus lippukuntana osallistua Fissc:in (Finlands Svenska Scouter r.f.) leiriin Atlantis jonne on tarkoitus saada noin 2000 osallistujaa. Kevään ja syksyn aikana lippukunta järjestää retkiä ja vaelluksia kaikille ikäluokille. Ryhmillä on tapaamisia riippuen ikäluokasta joko kerran viikossa tai vähän harvemmin. Johtajisto kerääntyy kokoustamaan kerran kuukaudessa Målsättningen för programmet är att ordna de för kåren traditionella evenemangen som bl.a. är förläggningar, hajker, manövrar, vandringar och seglatser. Vi vill uppmuntra ledare att delta på utbildningaar och de yngre scouterna att delta på programevenemang ordnade av FiSSc. Vi vill även nästa år betona sjö-programmet. Vi ordnar seglatser under sommarens lopp så att alla de olika åldersgrupperna erbjuds möjlighet att delta i sjöprogrammet. På sommaren har vi som kår planerat att delta på Fisscs storläger Atlantis vart det förväntas 2000 deltagare. 16 Under våren och hösten ordnar vi program för alla åldersgrupperna. De olika grupperna träffas beroende på åldersgrupp cirka en gång per vecka eller lite mer sällan. Ledarkåren samlas till möten en gång i månden. Selventää ja kehittää lippukunnan hallintoa niin, että sekä sisäinen että ulkoinen tiedotus olisi sujuvaa ja helppoa. Ylläpitää jäsenmäärää niin, että joka ikäluokassa olisi vähintään yksi toimiva ryhmä. Keskittyä johtajiston ja ryhmänjohtajien hyvinvointiin järjestämällä heille suunnattuja ohjelmia, koulutusta ja yhteinen ulkomaanmatka. Painottaa meritoimintaa niin, että kaikilla lippukunnan jäsenillä olisi perusvalmius liikkua veneellä ja mahdollisuus osallistua purjehduksiin Att förtydliga och förbättra kårens administration så att både den interna och externa kommunikationen är smidig och tydlig och når alla. Behålla medlemsantalet så att varje åldersgrupp har åtminstone en fungerande och aktiv grupp. Fokusera på ledarkårens och gruppledarnas välmående genom att ordna program och utbildning riktad till dem. Att ordna en gemensam utlandsresa. Betona sjöverksamhet så att alla kårmedlemmar skulle ha en basfärdighet i att röra sig till sjöss och en möjlighet att delta i seglatser. / Viktigaste samarbetsgrupper Turun NMKY / Åbo KFUM Tuki- ja vanhempainyhdistys Skuffen / Föräldraoch understödsföreningen Skuffen Turun ruotsalainen seurakunta / Åbo svenska församling FiSSc/SP / FiSSc/FS Turun kaupunki / Åbo stad Muut lippukunnat / Övriga scoutkårer /Ekonomi Lippukunnan taloudesta vastaa lippukunnanjohtaja, taloudenhoitaja ja lippukunnan hallitus. Lippukuntaa tukee taloudellisesti tuki- ja vanhempainyhdistys Skuffen sekä Turun kaupunki. Koska lippukunta on rekisteröity yhdistys, ei sen taloutta käsitellä osana yhdistyksen taloutta, mutta kaikki lippukunnan jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi tai ulkojäseniksi

17 Nuorisotoiminta För kårens ekonomi ansvarar kårchefen, ekonomen och kårkvarteret. Föräldra- och understödsföreningen Skuffen och Åbo stad understöder kåren ekonomiskt. Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening SKUFFEN R.F. /Allmänt och målsättningar Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea lippukunnan työtä partionuorten hyväksi sekä taloudellisesti että henkisesti. Vuosi 2014 on Skuffenin 65. toimintavuosi lippukunnan tukielimenä. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana ja tällä hetkellä noin 30 henkilöä kuuluvat Skuffenin toimintapiiriin. Perusajatuksena on luoda yhä parempia edellytyksiä ja resursseja lippukunnan jäseneille harjoittaa mielenkiintoisaa ja monipuolista partiotoimintaa Målsättningen med föreningens verksamhet är att stöda scoutkårens arbete för scoutungdomarna både ekonomiskt och ideellt. Nästa år, 2014 är Skuffens 65 verksamhetsår som stödorgan för scoutkåren. Medlemsantalet har hållits stabilt och för tillfället är ca 30 personer med i verksamheten. Grundtanken är att skapa allt bättre förutsättningar och resurser för kårens medlemmar att utöva en intressant och mångsidig scoutverksamhet. /Ansvarspersoner Stig-Göran Huldén, puheenjohtaja/ordförande Michael von Hellens,varapuheenjohtaja/viceordförande Robert Björkman, rahastonhoitaja/skattmästare Maj-Len Henriks-Eckerman, sihteeri/sekreterare sekä hallituksen muut jäsenet/samt övriga medlemmar i föreningens styrelse: Jan-Henrik Strandell, Jörgen Björkman, Mary-Ann Lindblad, Max Johansson, Patrik Palm, Mikael Huldén. Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet/ Tillgängliga resurser och deras behov av förändring Aktiiviset ja motivoidut jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi. Yhdistyksen toiminta on paljon riippuvainen vanhempien, sukulaisten ja muiden tuttavien vapaehtoisesta työpanoksesta. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa yhdistys tarvitsee uusia kiinnostuneita vastuunkantajia jäseniksi. Hyvin keskeinen merkitys Skuffenin toiminnalle on mahdollisuus pitää hallituksen kuukausikokoukset sekä yhdistyksen vuosikokous NMKY:n yhdistykselle osoittamassa hienossa kokoustilassa NMKY:n saunaosastossa Aktiva och motiverade medlemmar utgör föreningens viktigaste resurs. Föreningens verksamhet är mycket beroende av föräldrarnas, övriga släktingars samt bekantas frivilliga arbete. För att trygga verksamheten också i framtiden behöver föreningen nya intresserade ansvarsbärare som medlemmar. Av mycket central betydelse för Skuffens verksamhet är även möjligheten att samlas till styrelsens månadsmöten och till föreningens årsmöte i den fina möteslokalen som KFUM ställer till föreningens förfogande uppe i KFUM:s bastuavdelning. / Verksamhet och evenemang Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 7-8 kertaa vuodessa. Kokouksiin ovat myös ei hallitukseen kuuluvat jäsenet tervetulleita osallistumaan ja esittämään ideoitaan ja mielipiteitään. Kokoukset ovat tärkeä osa hallituksen työtä suunnitella ja päättää asioita koskien tukiyhdistyksen jatkuvaa toimintaa. Skuffen toimii helpottaakseen ja turvataakseen partiolippukunnan toiminnan niin maalla kun merellä. Skuffenin omistamat ja ylläpitämät: retkeilymaja Holken Paimiossa ja purjevene s/y Tuuli,muodostavat merkittävän osan yhdistyksen tuesta lippukunnan toiminnalle. Varsinkin retkelilymaja ja muut tontilla olevat rakennukset (sauna ja puuliiteri) vaativat vuosittain huoltoa ja pienempiä korjaustöitä. Voidakseen taloudelliseti tukea lippukunnan toimintaa on yhdistyksen omistuksessa muutama pienehkö osakehuoneisto joiden tuotto lyhentämättömänä suunnataan lippukunnan toimintaan. Nämä kuitenkin vaativat jatkuvaa huoltoa kuten keittiökalusteiden uusiminen, maalausta ja tapetointia. Tämäkin työ tehdään omin voimin Föreningens styrelse samlas till månadsmöten som hålls ca 7-8 ggr per år till vilka också medlemmar utanför styrelsen är välkomna att delta och framföra ideer och åsikter.. Dessa månadsmöten utgör en viktig del av styrelsens arbete med planering och beslut gällande understödsföreningens kontinuerliga verksamhet. Skuffen arbetar för att stöda scoutkårens aktiviteter såväl till lands som till sjöss. 17

18 Nuorisotoiminta Utfärdstugan Holken i Pemar och segelbåten s/y Tuuli som Skuffen äger och underhåller utgör betydelsefulla delar av föreningens stöd till scoutingen. Speciellt utfärdstugan med tillhörande byggnader (bastu, vedlider) kräver årliga mindrereparationer och service för att fungera. För att ekonomiskt kunna stöda scoutkårens arbete äger och sköter föreningen några mindre hyresaktielägenheter vilkas avkastning oavkortat går till scoutkårens verksamhet. Även här utförs mindre underhållsreparationer som byte av köksinredningar, tapetsering och målning med föreningens egna krafter. / Nyckelmålsättningar för åren 2015 och 2016 Skuffen jatkaa retkeilymaja Holkenin kunnostamista siinä määrin kuin yhdistyksen talous ja omat voimat sallivat. Jatkaa Koffanin nyt hyvin toimivan meripartiotoiminnan tukemista ja turvata toiminnan jatkuvuutta avustamalla taloudellisesti jo aloitettua purjevene s/y Tuulen varustuksien uusimista. Jatkaa jäsenmäärän vahvistamista rekrytoimalla aktiivisesti uusia jäseniä ja erityisesti nuorempia henkilöitä (lasten vanhemmat, partioystäviä jne.) turvaamaan yhdistyksen toimintaa jatkossa. Jatkaa yhdistyksen hallituksen ikärakenteen nuorentamista astettain valitsemalla myös nuorempia henkilöitä hallitukseen Att fortsätta renoveringen av utfärdstugan Holken i den mån föreningens ekonomi och de egna krafterna det tillåter. Att fortsätta att stöda Koffan i den nu välinkörda sjöscouting-verksamheten så att den är tryggad också i fortsättningen genom ekonomisk bidrag till den påbörjade förnyelsen av utrustningen på segelbåten s/y Tuuli. Att förstärka medlemsantalet genom att aktivt rekrytera nya medlemmar och speciellt yngre personer (föräldrar,scoutvänner etc.) för att trygga föreningens verksamhet framdeles. Att gradvis föryngra åldersstrukturen i föreningens styrelse genom inval av även yngre personer i styrelsen. / Viktigaste samarbetsgrupper Turun NMKY - KFUM i Åbo Lippukunta KFUM:s Scouter Kamraterna r.f - 18 Scoutkåren KFUM:s Scouter Kamraterna r.f Yhdistyksen jäsenten henkilökohtaiset yhteisverkot / Föreningens medlemmars personliga kontaktnät /Ekonomi Skuffenin hallinnolliset ja käytännölliset asiat hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen taloutta, kirjanpitoa ja raha-asioita hoitaa yhdistyksen rahastonhotaja. Muutaman huonomman välivuoden jälkeen yhdistyksen taloudellinen tilanne on tyydyttävä joten taloudellista tukea lippukunnalle on mahdollista jakaa myös seuravalle toimintavuodelle Föreningens administrativa och praktiska åligganden sköts av på föreningens årsmöte vald styrelse. Föreningens skattmästare handhar föreningens ekonomi, bokföring och bankärenden. Efter några sämre mellanår är det ekonomiska läget tillfredställade varför ekonomisk stöd till scoutkåren är möjligt att ge även för nästa verksamhetsår. Meripartiolippukunta Turun Tähti-Tytöt ry Tarjota laadukasta meripartiotoimintaa lapsille, nuorille sekä myös johtajille. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus ikäkaudesta riippumatta sekä purjehtimiseen että perinteiseen metsäleiriin". Aikaisemmin muutama ikävuosi on jäänyt kokonaan pois toiminnasta ja se näkyy toiminnassa tällä hetkellä. Tietyn ikävuoden johtajia ei ole lainkaan ja tämä aiheuttaa tehtävien kasaantumista samoille ihmisille. Näin ollen johtajien huomioonotto omalla ohjelmalla tulee olemaan entistä tärkeämpää. Lippukunnan jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi tai ulkojäseniksi. Rosa Hjort, lippukunnanjohtaja Emma Kuivalainen, lippukunnan apulaisjohtaja, sihteeri Maaria Ajanko, rahastonhoitaja Edita Valenius, Ella Laurila Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Viikoittaiseen kokoukseen käytössä oleva kolo vastaa tarpeita hyvin. Lippukunnan koulutusalus s/y Meritähti palvelee vielä hyvin lippukunnan käyttöä, mutta aluksen vanhetessa pitäisi alkaa pikku hiljaa pohtimaan uuden aluksen hankintaa. Tämä ei vielä kuitenkaan ole ajan-

19 Aikuistyö kohtaista, mutta tulevaisuudessa tämäkin tulee eteen. Lippukunnan omistuksessa oleva mökki, Tähtipirtti, yritetään saada aktiivisempaan käyttöön. Myyntiaikeista on toistaiseksi luovuttu, mutta käyttöaste on saatava korkeammaksi. Sudenpennut Viikoittaisen kokoustoiminnan ja koko lippukunnan tapahtumien lisäksi sudenpennuille pidetään keväällä ja syksyllä yksi retki, sekä ilta- ja päiväpurjehduksia lippukunnan koulutusaluksella Meritähdellä. He voivat myös osallistua piirin järjestämiin tapahtumiin. Seikkailijat ja tarpojat Viikoittaisen kokoustoiminnan ja koko lippukunnan tapahtumien lisäksi ryhmät pitävät omia retkiä kaksi toimintakautta kohden, ja heille järjestetään lippukunnan toimesta leirejä ja retkiä sekä purjehduksia. Lisäksi he voivat osallistua piirin järjestämiin tapahtumiin. Samoajat ja vaeltajat Ryhmien jäsenille tarjotaan toimintaa aluetasolla sekä pyritään järjestämään johtajarentoutuksia. Ryhmien jäsenet osallistuvat lippukunnan toimintaan retkillä, leireillä sekä purjehduksilla partio-ohjelman mukaisesti. Jäsenet osallistuvat myös piirin järjestämiin koulutuksiin. Aikuiset Aikuiset osallistuvat lippukunnan toimintaan kaikilla tasoilla, toimien lippukunnan tukihenkilöinä sekä tapahtumien järjestäjinä ja vastuuhenkilöinä. Aikuiset osallistuvat piirin ja järjestön järjestämille kursseille tai ovat niillä kouluttamassa. Tapahtumat - Lippukunnan talviretki: suunnattu kaikille ikäkausille - Lippukunnan kevätretki: suunnattu kaikille ikäkausille - Partioparaati: koko lippukunnalle - Tammileiri: suunnattu sudenpennuille ja seikkailijoille - Piiru2014 -piirileiri: suunnattu kaikille ikäkausille - Viikonloppupurjehdukset: suunnattu seikkailijoista ylöspäin - Matkapurjehdus: suunnattu tarpojista ylöspäin - Märkis: suunnattu seikkailijoista ylöspäin -Joulupaja: suunnattu kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän perheilleen - Joulusauna: johtajille oma saunailta, jossa käydään läpi kulunutta vuotta ja pohditaan tulevaa. ATP Lounais-Suomen partiopiiri alueen muut lippukunnat NMKY Lippukunnan taloudellista tilannetta pyritään kohentamaan tulevan vuoden aikana. Pullonkeräyskampanja saatetaan pitää keväällä. Syksyllä on adventtikalentereiden myynti, joulupaketointi sekä joulumyyjäiset. Kaikki retket ja purjehdukset budjetoidaan niin, että ne eivät jää tappiolle. Aikuistyö NMKY-kilta Aikuistyö Pääsihteerin toimesta käynnistetään kevättalvella Turun NMKY-kilta, johon kutsutaan yli 40-vuotiaita yhdistyksen piirissä toimineita ja heidän ystäviään. NMKY-kilta toimii mm. kokoontuen, retkeillen ja matkaillen erikseen laadittavan suunnitelman puitteissa. Tarkoituksena on tavoittaa yhdistyksemme piirissä aiemmin toimineita ja heidän sidosryhmiään. 19

20 Liikuntakasvatus 20 Liikuntakasvatus Yhdistyksen urheilutoiminta on organisoitu osastoksi nimeltä Turun NMKY:n Urheilijat. Osaston hallinto muodostuu johtokunnasta johon kuuluu osaston puheenjohtaja ja kunkin urheilujaoston puheenjohtaja, yhdistyksen johtokunnan nimeämä jäsen sekä yhdistyksen pääsihteeri. Koripallojaosto Lakien, sääntöjen sekä määräysten noudattamisen lisäksi inhimillisten arvojen, kuten yhteisvastuun, inhimillisyyden ja suvaitsevaisuuden kunnioittaminen ovat perustana NMKY:n koripallotoiminnalle. Näin pyritään luomaan oikeudenmukaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet koripalloharrastukseen kaikille. Missio Turun NMKY toteuttaa Turun alueella hyvin ohjattua ja johdettua koripallotoimintaa, joka on tavoitteellista, haastavaa ja kunkin osaamiselle ja motivaatiolle sopivaa. Visio Turun NMKY:n tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä pelata valtakunnallisesti parasta juniorikoripalloa ja tarjota paikallisesti kiinnostavaa ja laadukasta seuratoimintaa. Koripallotoiminnan tavoitteena on ottaa mukaan kaikki koripallosta kiinnostuneet lapset, nuoret ja aikuiset ja tarjota jokaiselle mukaan tulevalle oman osaamisensa ja motivaationsa mukaista laadukasta koripallotoimintaa. Kilpa- ja huippu-urheilussa tavoitteena on kasvattaa pelaajia, jotka pärjäävät aikuisiässä. Koripallotoiminnanjohtaja Joukkueiden valmentajat Joukkueiden johtajat Jaostolla on joukkueet kaikissa junioreiden ikäryhmissä, aikuistasolla III divisioonissa. Joukkueet harjoittelevat 2-6 kertaa viikossa ja osallistuvat omien ikäluokkiensa sarjoihin joko valtakunnallisesti tai alueellisesti. Junior Basket Tournament (JBT) järjestetään vapun jälkeisenä viikonloppuna yhdessä Turun Riennon Koripallo ry:n ja Naantalin koripalloilijoiden kanssa. TS-koripallokoulu järjestetään kesäkuussa. Åland Basket Camp järjestetään Åland Idrotcenterissä kesäkuussa. Kausikirja tehdään syksyllä. Päiväkotikiertue tavoittaa Läntisen ja Itäisen varhaiskasvatusalueen esikoululaisia koripallon kokeilemisen merkeissä. Vesselit-toimintaa tehostetaan. Valmentajarekrytointia ja valmentajahuoltoa parannetaan. Suomen Koripalloliitto Turun kaupunki Turun Riento Koripallojaosto toimii tulosvastuullisesti huolehtien itsenäisesti taloudestaan. Kirjanpito hoidetaan osana yhdistyksen kirjanpitoa. Kuntourheilujaosto Toimintaperiaatteena on tuottaa kohtuuhintaista kuntosalipalvelua sekä edistää kaikenikäisten ihmisten liikuntatottumuksia. - hyvä hinta-laatusuhde - keskeinen sijainti - asiakaskuntana on tavallisia ihmisiä - panostamme puhtauteen ja salijärjestykseen - siistit pesu- ja saunatilat - sopii kaikille yli 15-vuotiaille (myös naisille) - yläikärajaa ei ole Vesa Jauhiainen, jaoston puheenjohtaja Tommi Rydman, jaoston varapuheenjohtaja Eero Liimatainen, jaoston toinen varapuheenjohtaja Matti Pippola, sihteeri Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Toimintaa pyörittää vastuuhenkilöiden lisäksi 20 vapaaehtoista salivalvojaa.

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA

tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 130 vuotta NMKY-työtä Turussa 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013

Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013 Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013 Toimintasuunnitelma 2013 luettelo Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta 1893 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Turun NMKY 120 vuotta 6 Hallinto

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013

120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013 120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo Toimintakertomus 2013 3 Hallinto 4 Talous 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

LAPSET, NUORET PERHEET SOSIAALI- TOIMINTA URHEILU- TOIMINTA MUSIIKKI- TOIMINTA TOIMINTA- KERTOMUS 2014

LAPSET, NUORET PERHEET SOSIAALI- TOIMINTA URHEILU- TOIMINTA MUSIIKKI- TOIMINTA TOIMINTA- KERTOMUS 2014 LAPSET, NUORET PERHEET TOIMINTA MUSIIKKI- URHEILU- TOIMINTA TOIMINTA- SOSIAALI- TOIMINTA KERTOMUS 2014 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Toiminta kertomus 2012

Toiminta kertomus 2012 Toiminta kertomus 2012 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo Toimintakertomus 2012 Hallinto 3 Talous 5 Tutkimus- ja kehitystoiminta

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017

AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017 AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017 Tämä on Auran Tähti Poikien uutiskirje, josta löytyy paljon tärkeää tietoa. Luethan Pullopostin tarkasti ja merkitse tapahtumat kalenteriinne. Kaiken voit aina

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry 1 Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry Partiovuoden 2003 toiminta oli monipuolista ja aktiivista. Jokaisella laumalla ja vartiolla oli osaavat ja innostuneet johtajat, mistä tuloksena oli lukuisat suoritetut

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo r.y. ja sen kotipaikkana on Turku.

1 Yhdistyksen nimi on Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo r.y. ja sen kotipaikkana on Turku. Säännöt Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo r.y. ja sen kotipaikkana on Turku. Yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. YLEISTÄ Leppävaaran Korvenkävijät ry:ssä (LeKo) toimi kaudella 2011 noin 40 alle 18-vuotiasta partiolaista sekä 18 täysi-ikäistä johtajaa ja 4 aikuispartiolaista. Lippukunta on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 RUOKOLAHDEN kunnalle! Kunnanhallitus Ha kija: VUOKSEN 4H-YHDISTYS Osoite: Puhelin: Kotisivut: Yhteyshlö: Nällisuontie 3 56100 Ruokolahti 040 6311112 www.vuoksi.4h.fi Susanna Pöyhönen

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat nuoret +15 nuorten yrittäjyyden tukeminen ja heidän keskinäinen verkottuminen nuorten työllistäminen yhdistyksen

Lisätiedot

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja Pieksämäen Urheilusukeltajat ry Toimintalinja 2014 PiSu:n VISIO Toimintamme tärkeimpänä lähtökohtana on koota Pieksämäen talousalueen sukelluksesta kiinnostuneet henkilöt seuraamme. Seura pyrkii ottamaan

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry:n säännöt

Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry:n säännöt Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry:n säännöt Hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2015 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry LPKJ-BAROMETRI 213 21.1.213 Jarno Hakulinen SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 3 2.1. Vastanneet piireittäin... 3 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä... 4 2.3. Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. Yhdistyksen nimi lyhennetään epäviralliseen muotoon LW ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Isä-lapsi-toimintaa Namikan tapaan. www.isa-lapsi.fi. Isä-lapsi taustaa 2015. Turun NMKY - Sirkkalankatu 27, 20700 Turku - www.tunmky.

Isä-lapsi-toimintaa Namikan tapaan. www.isa-lapsi.fi. Isä-lapsi taustaa 2015. Turun NMKY - Sirkkalankatu 27, 20700 Turku - www.tunmky. www.isa-lapsi.fi Isä-lapsi-toimintaa Namikan tapaan Isä-lapsi taustaa 2015 Isä-lapsi-toimintaa Turun namikalla Pitkät perinteet vapaaehtoisten isien järjestämässä toiminnassa 2011-2013 valtakunnallinen

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Nyky-yhteiskunnan kipukohtia Harrastusten maksullisuus Sosioekonominen eriarvoisuus Syrjäytyminen Liikkumattomuus Ennenaikainen eläköityminen Sairaus- kustannukset Vuosikustannuksia

Lisätiedot