LATVIAN JA LIETTUAN LAINSÄÄDÄNTÖ ON YHDISTELMÄ VANHAA JA MODERNIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LATVIAN JA LIETTUAN LAINSÄÄDÄNTÖ ON YHDISTELMÄ VANHAA JA MODERNIA"

Transkriptio

1 Advokaadibüroo Sorainen Law Offices OÜ Pärnu mnt. 15, Tallinn, Estonia Tel: Fax: Reg. no Riga, Latvia Tel: , Fax: Vilnius, Lithuania Tel: , Fax: Helsinki, Finland Tel: , Fax: LATVIAN JA LIETTUAN LAINSÄÄDÄNTÖ ON YHDISTELMÄ VANHAA JA MODERNIA Julkaistu Suomalaisessa lakimies-lehdessä Lakimiesuutiset no. 6/2004 Latvian ja Liettuan lainsäädännöissä yhdistyvät modernit ja vanhakantaiset piirteet. Oikeusjärjestelmiä on uudistettu viime vuosikymmenellä laajalti, mutta paikallisia erikoisuuksia on paljon. Muodollisuudet ja byrokratia ovat monessa asiassa tärkeitä, mikä saattaa yllättää suomalaisen. Artikkeli jatkaa Lakimiesuutisten juttusarjaa, joka käsittelee uusien EU-maiden lainsäädännön erityispiirteitä. Kansallismieliset liettualaiset Euroopassa on kaksi suurta henkistä vedenjakajaa, joista toinen kulkee protestanttisen pohjoisen ja katolisen etelän välissä, ja toinen jakaa Euroopan rautaesiripun länsi- ja itäpuolella sijainneisiin maihin. Tällaista maaluokitusta käyttäen Suomi ja Liettua joutuvat täysin vastakkaisiin kategorioihin. Niinpä maiden välinen henkinen etäisyys onkin pidempi, kuin maantieteellinen etäisyys antaisi olettaa. Miten liettualaisia sitten voi ymmärtää? Pari perusseikkaa, joista yksi liittyy historiaan ja toinen kieleen, on hyvä tietää. Euroopan historian lukuisista suurvaltakausista Liettuan suurvaltahistoria lienee yksi tuntemattomimpia. Keskiajalla Liettua oli eurooppalainen suurvalta, joka ulottui Itämereltä Mustallemerelle. Liettuan kieli on hyvin vanha indo- eurooppalainen kieli, jonka puhtautta vaalitaan tarkasti. Nämä historian ja kieleen liittyvät erityispiirteet ovat mitä ilmeisimmin keskeisesti vaikuttavia taustasyitä siihen, että liettualaiset ovat varsin kansallismielisiä verrattuna esimerkiksi latvialaisiin tai virolaisiin. Sopimusoikeus Liettuassa Erilaisia sopimussuhteita säätelee Liettuassa hyvinkin yksityiskohtaisesti monisatasivuinen siviililaki. Esimerkiksi sellaisia sopimustyyppejä kuin jälleenmyynti- ja franchising-sopimuksia joiden tulkinta useissa maissa jää sopimusoikeuden yleisten periaatteiden varaan koskevia pykäliä on siviililaissa kymmenkunta sivua. Siviililaista on olemassa eduskunnan käännöstoimiston tekemä englanninkielinen käännös, joka tekee siitä kansainvälisessä kaupassa oivallisen käyttää.

2 2/7 Suomalaisten juristien yleensä automaattinen oletus, että liettualaisen osapuolen kanssa tehtävään sopimukseen tulee aina valita sovellettavaksi laiksi (kehittyneempi) Suomen laki, ei välttämättä kaikilta osin pidä paikkaansa. Mallia vuonna 2001 voimaan astuneelle siviililaille on haettu Hollannista, Kanadan Quebecistä ja Saksasta. Sopimusoikeudellisia muotovaatimuksia Liettuassa on enemmän kuin Suomessa. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä liettualaiset pitävät muillakin elämän alueilla suomalaisia tiukemmin kiinni muodollisuuksista. Liettuan laki kansalliskielestä, joka sinänsä on oikeustieteellisesti mielenkiintoinen ilmiö, aiheuttaa käytännössä ylimääräistä vaivaa ja työtä. Kielilain mukaan kaikki sopimukset tulee laatia liettuan kielellä, tai kustakin sopimuksesta tulee ainakin olla liettuankielinen versio, jos sopimus on laadittu jollakin muulla kuin liettuan kielellä. Liettuankielisen version puuttuminen ei tarkoita sitä, että sopimus olisi mitätön, mutta laiminlyönnin seuraamuksena voi olla hallinnollinen sakkorangaistus. Vero-oikeus Liettuassa Yritysten tuloveroprosentti on Liettuassa 15. Siinä tapauksessa, että osingonsaaja on toinen yhtiö, joka on omistanut yli 10% osinkoa maksavan yhtiön osakkeista yli vuoden ajan, maksetut osingot ovat verovapaita. Sen sijaan yksityishenkilöille maksetuista osingoista menee 15% vero. Palkansaajien tuloveroprosentti on 33. Kun otetaan vielä huomioon palkan sivukulut, 34%, ovat työnteon kokonaiskustannukset samalla tasolla kuin Suomessa. Kiinteistövero on 1,5 % verottajan määrittelemästä kiinteistön arvosta. Varainsiirtoveroa Liettuassa ei tunneta. Työoikeus Liettuassa Työoikeuden saralla Liettualle tyypillisiä piirteitä ovat ammattiliittojen heikko asema sekä erittäin byrokraattinen ja muotovaatimuksia korostava lainsäädäntö. Kuvaava esimerkki on vaatimus, jonka mukaan työsopimus tulee tehdä kirjallisesti. Suullisen sopimuksen perusteella tehty työ on näet paikallisen lain mukaan laitonta työtä, josta voi seurata sakkorangaistus työnantajalle. Liettuan lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä suhtaudutaan pidättyvästi kilpailukieltositoumuksiin, erityisesti sellaisiin sitoumuksiin, jotka ulottuvat työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Työntekijällä on velvollisuus pitää salassa työnantajansa yrityssalaisuudet vain siinä tapauksessa, että työnantaja on laatinut listan yrityksen salaisuuksista ja tämä lista on saatettu työntekijän tietoon. Useimmissa yrityksissä tällaista listaa ei luonnollisestikaan ole osattu tehdä. Lopuksi mainittakoon, että Liettuassa osakeyhtiön toimitusjohtaja katsotaan työntekijäksi, joka kuuluu työlainsäädännön soveltamisen piiriin. Prosessioikeus Liettuassa Vilnan oikeustalo on jyhkeä rakennus, joka sijaitsee kaupungin pääkadun varrella. Lähelle tultaessa huomio kiinnittyy rakennuksen ulkoseinään, joka on kaiverrettu täyteen ihmisten nimiä. Nimet ovat niiden, jotka toisen maailmansodan päättyessä ryhtyivät sissisotaan Neuvostoliiton miehitysjoukkoja vastaan ja menettivät rakennuksen kellarissa henkensä. Vuosina rakennuksessa nimittäin sijaitsi

3 3/7 KGB:n päämaja. Nykyään kellarissa on museo, joka on keskittynyt Liettuan synkkään lähihistoriaan. Maanpinnan yläpuolella sijaitsevissa kerroksissa puolestaan toimii alioikeuden lisäksi hovioikeus. Yleiset tuomioistuimet on organisoitu siten, että korkeimman oikeuden ja hovioikeuden, joita molempia on Liettuassa vain yksi, lisäksi maassa on kahdentyyppisiä alioikeuksia. Näistä alioikeuksista toinen muistuttaa suomalaista käräjäoikeutta siltä osin, että tuomarit käsittelevät sekä rikos- että siviilijuttuja. Toisentyyppisessä alioikeudessa rikos- ja siviilijuttuja varten on olemassa eri osastot. Tämä jälkimmäinen alioikeus ratkoo ensimmäisenä instanssina tiettyjä vakavia ja monimutkaisia juttuja ja toimii lisäksi ensimmäisen asteen valitusinstanssina yleisoikeuden päätöksistä. Hallintoasioita varten on olemassa erillinen tuomioistuinorganisaatio. Latvia, perinteikäs kauppamaa Latvia oli tuntematon maankolkka eurooppalaisille, kunnes vuonna 1158 bremeniläiset kauppiaat haaksirikkoutuivat Latvian pääkaupungin Riian läpi kulkevan Daugava-joen rannalle. Saksalaisten valloitusretki Latviaan seurasikin sitten hyvin pian ja saksalaisten vaikutus Latviaan on vielä nykypäivänäkin selvästi nähtävissä. Vuonna 1201 piispa Albert perusti Riian kaupungin, joka on ollut merkittävä satamaja kauppakaupunki aina noista ajoista lähtien. Vuonna 1282 Latvia liittyi hansakaupunkien liittoon ja voimakas taloudellinen kasvu alkoi. Latvialla on siis kansainvälisen kaupan saralla vankka ja pitkä traditio, joka on herätetty uudelleen henkiin 1990-luvun alussa, kun Latvia vapautui Neuvostoliiton pakkovallasta. Sopimusoikeus Latviassa Latvian uusi siviililaki, joka sääntelee sopimussuhteita maassa, astui voimaan Latvian siviililaki noudattelee hyvin pitkälle Saksan siviililain, Bürgerliches Gesetzbuch:n periaatteita. Sopimusvapauden periaate on kirjattu myös Latvian siviililakiin ja sopimuksia voidaan tehdä niin kirjallisessa kuin suullisessakin muodossa. Kuitenkin esim. kiinteistön kauppakirjat on tehtävä kirjallisessa muodossa. Osapuolet ovat vapaita myös valitsemaan sopimuksen kielen, mutta on huomattava, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset hyväksyvät vain latviankielisiä asiakirjoja tai vaativat vähintäänkin niiden käännättämistä latvian kielelle. Erikoisena piirteenä voitaneen huomioda viivästyskoron määrittely latvialaisessa sopimussuhteessa. Siviililaki ei periaatteessa rajoita sopijapuolten oikeuksia sopia viivästyskoron määrästä, joka yleensä onkin sovittu olevan jopa 0,1 0,15 %:a viivästyneestä summasta per päivä (!). Sopijaosapuolet voivat myös varsin vapaasti sopia sopimukseen sovellettavasta laista ja riitojen ratkaisumenettelystä. Latvian siviililaista on olemassa Latvian eduskunnan teettämä englanninkielinen käännös, joka tekee siitä kansainvälisessä kaupassa käyttäjäystävällisen. Vero-oikeus Latviassa Alhainen verotus ei useinkaan ole tärkein syy tulla Latvian markkinoille; esim. teollisuusinvestoijat ovat enemmänkin kiinnostuneita työvoiman alhaisesta

4 4/7 palkkatasosta. Yritysten tuloveroprosentti on 15. Siinä tapauksessa että osingonsaaja on esim. suomalainen yhtiö, joka on omistanut vähintään 25 % osinkoa maksavan yhtiön osakkeista vähintään kahden vuoden ajan, ei osinkoja veroteta Latviassa. Palkansaajien tuloveroprosentti on 25, joka on siis kiinteä veroprosentti eikä riippuvainen verovelvollisen tuloista. Kun otetaan vielä huomioon n. 33 % palkan sivukulut, huomataan että työnteon ns. sivukustannukset ovat lähes samalla tasolla kuin Suomessa. Palkkataso on kuitenkin useilla aloilla Suomea selvästi alhaisempi. Kiinteistövero on 1 % verottajan määrittelemästä kiinteistön arvosta. Varainsiirtoveroa Latviassa ei tunneta. Lisäksi on huomattava, että henkilökohtaisen omaisuuden myynnistä saatu voitto on lähtökohtaisesti verovapaata. Työoikeus Latviassa Myös Latviassa ammattiliittojen asema on heikko ja järjestäytymisaste alhainen. Latvian työlaki on kokonaisuudessaan uudistettu uudella, voimaan tulleella lailla. Työlain nojalla työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräajaksi, joskin määräaikaisten sopimusten käyttömahdollisuutta sekä niiden kestoa on tietyin osin rajoitettu työlaissa. Lisäksi työsopimuksessa voi olla määräys korkeintaan kolmen kuukauden mittaisesta koeajasta, jonka aikana työsuhde voidaan irtisanoa puolin ja toisin ilman erityisiä perusteita. Työsuhteen päättämiseen liittyvät perusteet ja päättämisen muodot on yksityiskohtaisesti säädetty Latvian työlaissa. Tältä osin voitaneen sanoa, että Latvian työlaki on vahvasti muotosidonnainen ja työnantajan on käytettävä erityistä varovaisuutta päättäessään työntekijänsä työsuhteen. Nimittäin, mikäli työnantaja on päättänyt työsuhteen lain vastaisesti tai mikäli lain edellytämiä muotovaatimuksia ei ole noudatettu työsuhdetta päätettäessä, on työntekijällä oikeus vaatia työsuhteen pitämistä ennallaan sekä palkanmaksua koko siltä ajalta, jonka työntekijä on ollut tekemättä työtä perusteettoman työsuhteen päättämisen johdosta. Prosessioikeus Latviassa Myös Latviassa on Suomen tapaan kolmiportainen oikeuslaitosjärjestelmä, jossa alioikeuksien päätöksistä voidaan valittaa alueellisiin valitustuomioistuimiiin (kolme kappaletta) ja loppujen lopuksi, tietyissä tapauksissa, korkeimpaan oikeuteen. Alioikeudet käsittelevät, Suomen järjestelmän tapaan, niin rikos- kuin siviiliasioita. Nykyisin myös hallintoasioita koskevat asiat käsittelevät tuomioistuimet on perustettu ja erotettu omaksi oikeuslaitoksen osakseen. Myös hallintotuomioistuinjärjestelmä on kolmiportainen. Latviassa tuomarikunta voidaan jakaa kahteen ryhmään; niihin, jotka toimivat tuomarinvirassa jo neuvostoaikoina, ja niihin, jotka ovat aloittaneet tuomariuransa uuden itsenäisyyden aikana. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien tuomareiden osaamisessa ja nykyaikaisen yhteiskunnan ymmärtämisessä on usein suuri ero verrattuna uuden itsenäisyyden aikana uransa aloittaviin tuomareihin. Latvian tuomioistuinjärjestelmän suurimpia ongelmia ovat hyvin pitkät käsittelyajat ja suuret erot tuomarikunnan jäsenten osaamisessa.

5 5/7 Latvia on myös New Yorkin välitystuomioita koskevan yleissopimuksen jäsen, joten esim. suomalaisten välitystuomioistuinten tuomiot ovat lähtökohtaisesti täytäntöönpantavissa Latviassa. Latvian oikeusministeriön ylläpitämän rekisterin mukaan Latviassa oli vuonna 2002 peräti yli 60 pysyvää välimiestuomioistuinta. Lukumäärä lienee ainutlaatuinen koko maailmassa, kun huomioidaan Latvian 2,5- miljoonainen väestö. Yhtiöoikeus Latviassa ja Liettuassa Liettuan oikeusjärjestelmä tuntee yksityisen ja julkisen osakeyhtiön lisäksi mm. avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön ja osuuskunnan. Liettualaisia erikoisuuksia ovat investointi- yhtiö, valtion yhtiö, kunnallinen yhtiö ja maatalousyhtiö. Yksityinen osakeyhtiö on ulkomaisten investoijien ylivoimaisesti eniten käyttämä yhtiömuoto. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus on Liettuan litaa (noin euroa). Toisin kuin Suomessa, Liettuassa osakeyhtiöllä on aina oltava toimitusjohtaja. Sen sijaan hallitusta ei tarvitse perustaa. Siinä tapauksessa että hallitus päätetään perustaa, siinä tulee olla vähintään kolme jäsentä. Liettuan, samoin kuin naapurimaansa Latvian, osakeyhtiölaki suhtautuu ulkomaisiin osakkeenomistajiin ja heidän tarpeisiinsa hyvin liberaalisti. Hallituksen jäsenille, sen enempää kuin Liettuassa toimitusjohtajallekaan tai Latviassa hallintoneuvoston jäsenille ei ole asetettu mitään kansalaisuus- tai asuinpaikkavaatimuksia. Osakkeet voivat myös olla kaikki ulkomaalaisomistuksessa. Yhtiökokouksen pitopaikkakin voi olla ulkomailla, edellyttäen, että asiasta on määräys yhtiöjärjestyksessä. Liettualainen erikoisuus on niin ikään sanan Liettua käyttö yhtiön toiminimen osana. Liettua- sanaa nimittäin pidetään kansallisomaisuutena, eikä sitä saa ottaa yhtiön toiminimen osaksi muuten kuin oikeusministerin myöntämällä poikkeusluvalla. Latvian oikeusjärjestelmä tuntee yksityisen ja julkisen osakeyhtiön lisäksi mm. avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön sekä osuuskunnan tapaisen organisaation. Koko yhtiölainsäädäntö on uudistettu hiljattain uuden siviililain myötä. Muutokset aiempaan olivat sen verran laajamittaiset, että kaikkien yksityisten ja julkisten osakeyhtiöiden on uudelleenrekisteröidyttävä uuteen kaupparekisteriin mennessä. Yksityinen osakeyhtiö on ulkomaalaisten investoijien ylivoimaisesti eniten käyttämä yhtiömuoto. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus on Latvian latia (noin EUR). Toisin kuin Suomessa, Latviassa yksityisen osakeyhtiön osakepääoman ei tarvitse olla kokonaisuudessaan maksettu yhtiötä rekisteröitäessä; korkeintaan puolet yksityisen osakeyhtiön osakepääomasta voidaan maksaa vuoden kuluessa yhtiön rekisteröimisestä. Latvian lainsäädäntö ei tunne samanlaista toimitusjohtajan käsitettä kuin suomalainen osakeyhtiölaki. Yksityisen osakeyhtiön hallintoelimiä ovatkin hallitus ja yhtiökokous, jonka lisäksi yhtiöllä voi olla hallintoneuvosto, kun taas julkisessa osakeyhtiössä hallintoneuvosto on pakollinen yhtiöorgaani. Hallitus vastaa yksityisen osakeyhtiön toiminnan järjestämisestä, ja siinä on oltava vähintään yksi jäsen.

6 6/7 Yksityisellä osakeyhtiöllä on myös oltava tilintarkastaja (esim. Virossa tämä ei kaikissa tapauksissa ole välttämätöntä). On myös huomattavaa, että osakeyhtiön osakkeiden kauppaa koskevia asiakirjoja ei tarvitse notarisoida. Kiinteistölainsäädäntö Toisin kuin Suomessa, kerrostaloasunnot ovat Liettuassa ja Latviassa kiinteää omaisuutta. Niinpä kerrostalohuoneiston kauppa tulee tehdä kiinteistökaupan muodossa, mikä tarkoittaa notaarin vahvistamaa kirjallista sopimusta. Näissä maissa ei tunneta asunto-osakeyhtiötä, joten kerrostalohuoneiston ostaja ostaa fyysisen huoneiston, ei osakkeita. Latviassa itse kauppakirjan ei tarvitse olla notaarin vahvistama, mutta vaatimus, joka tehdään kiinteistörekisterille kiinteistön siirtämiseksi uuden omistajan nimiin, on oltava notarisoitu. Kerrostalojen käytävät ja muut yhteiset tilat ovat oikeudellisessa mielessä yhteisomistuksessa siten, että kerrostaloasuntojen omistajat omistavat ko. tilat lähtökohtaisesti omistamiensa asuntojen pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Käytännössä yhteisten tilojen hoitaminen ja korjaaminen edellyttää lähes aina yksimielistä sopimista kerrostalon kaikkien omistajien kesken. Henkilöt, jotka täyttävät ns. eurooppalaiset ja transatlanttiset integraatiokriteerit (karkeasti sanottuna ostajat, jotka ovat ETA-, NATO- tai OECD-maista), voivat Liettuassa vapaasti ostaa muuta maata kuin maa- tai metsätalousmaata, esimerkiksi teollisuuskiinteistöjä. Latviassakaan ei muunlaisen kiinteistöomaisuuden kuin maatalousmaan ja metsämaan hankinnalle ole asetettu rajoituksia, jos hankkijana on EU-maan kansalainen tai yhteisö, jonka kotipaikka on jossain EU-maassa. Suomalaisillekin tuttu (irrationaalinen?) pelko maan omistuksen siirtymisestä ulkomaalaisten käsiin on tuttu ilmiö myös Liettuassa ja Latviassa. Liittyessään EU:n jäseneksi maat asettivat seitsemän vuoden siirtymävaiheen, jonka aikana ostajat voivat ostaa maa- ja metsätalousmaata vain, jos ovat asuneet maassa vähintään kolmen vuoden ajan maataloutta harjoittaen. Latviassa maa- ja metsätalousmaan ostajaksi kelpaa vain luonnollinen henkilö, ei siis yhtiö. Liettuassa Itämeren rannikolla sijaitseva Kuurin kynnäs on luonnonpuisto, joka on valtion maata. Maanhankinta on mahdollista ainoastaan vuokraamalla. Muualla rannikolla merenrantakiinteistöjen ulkomaalaisomistukselle ei ole asetettu mitään rajoituksia, kunhan ostajakandidaatti vain täyttää em. integraatiokriteerit. Kiinteistökauppoja suunniteltaessa Latviassa on huomioitava kunnan etuosto-oikeus. Hankittu kiinteistö voidaan rekisteröidä kiinteistörekisteriin uuden omistajansa nimiin vasta, kun kuntaa, jonka alueella hankittu kiinteistö sijaitsee, on tiedotettu lain mukaisessa muodossa tehdystä kaupasta ja kunta on päättänyt olla käyttämättä etuosto-oikeuttaan. Eri asia on taasen se, onko kyseisellä kunnalla tarvittavat varat ja intressi kiinteistön hankkimiseen. Järjestelmät selkiytyneet Latviassa ja Liettuassa toimittaessa on hyvä tiedostaa, että oikeusjärjestelmät ovat kehittyneet huimasti 1990-luvun alun sekavien vuosien jälkeen. Kehityksestä

7 7/7 huolimatta on kuitenkin varauduttava siihen, että käytännön toiminnassa voi vastaan tulla erilaisia, joskus yllättäviäkin ongelmia, eikä viranomaisten toiminta ole aina täysin yhdenmukaista. Edelleen on tärkeää tietää paikalliset niin kauppa- kuin muutkin tavat sekä kulttuurilliset erikoisuuspiirteet. Pekka Puolakka, Partner, Attorney-at-Law Juhani Siira, Attorney-at-Law Kirjoittajat ovat asianajajia ja työskentelevät Sorainen Law Offices:n palveluksessa. Juhani Siira työskentelee Vilnassa, Pekka Puolakka Tallinnassa ja Riiassa.

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi

Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi Taloyhtiön tilojen myynti remonttien rahoittamiseksi Taloyhtiö 2014, Messukeskus 1.4.2014 Associate Elina Skarra Lexia Asianajotoimisto Onko yhtiöllä tulossa isoja remontteja ja sitä kautta rahantarve?

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Toimitusjohtajasopimukset 4.11.2008

Toimitusjohtajasopimukset 4.11.2008 Toimitusjohtajasopimukset 4.11.2008 Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan yleiset tehtävät Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta).

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015:

Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.2015: Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen sekä Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala

KONEYHTEISTYÖ VIRRAT. ProAgria Pirkanmaa Simo Solala KONEYHTEISTYÖ VIRRAT ProAgria Pirkanmaa Simo Solala Yhteistyön tavoitteet Kustannussäästöjen mahdollisuus Uusilla koneilla on suuri konekapasiteetti Koneiden yksikkökustannukset pienentyvät käytön lisääntyessä.

Lisätiedot

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Tausta Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö (AOYL 7 luvun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Lakiklinikka, 13.9.2012 Kuntamarkkinat Pasi Pönkä, lakimies Kunta Yhtiökokous Hallitus Toimitusomistajana johtaja OYL 1:7 OYL 5:2 (t) OYL 6:2 (t) OYL 6:17

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Case Intia suomalainen Innovation Oy (nimi muutettu) neuvotteli intialaisen (valtio

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26 1 / 9 21.8.2008 16:26 Suomen Asiakastieto Oy 21.08.2008 16:25:06 KIINTEISTÖ OY MANNERHEIMINTIE 40:N YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mannerheimintie

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) Kysytty 10-04-2015. Voimassa 10-04-2015 lähtien YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY HELSINGIN PESTIKUJA 1 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1 ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot