LATVIAN JA LIETTUAN LAINSÄÄDÄNTÖ ON YHDISTELMÄ VANHAA JA MODERNIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LATVIAN JA LIETTUAN LAINSÄÄDÄNTÖ ON YHDISTELMÄ VANHAA JA MODERNIA"

Transkriptio

1 Advokaadibüroo Sorainen Law Offices OÜ Pärnu mnt. 15, Tallinn, Estonia Tel: Fax: Reg. no Riga, Latvia Tel: , Fax: Vilnius, Lithuania Tel: , Fax: Helsinki, Finland Tel: , Fax: LATVIAN JA LIETTUAN LAINSÄÄDÄNTÖ ON YHDISTELMÄ VANHAA JA MODERNIA Julkaistu Suomalaisessa lakimies-lehdessä Lakimiesuutiset no. 6/2004 Latvian ja Liettuan lainsäädännöissä yhdistyvät modernit ja vanhakantaiset piirteet. Oikeusjärjestelmiä on uudistettu viime vuosikymmenellä laajalti, mutta paikallisia erikoisuuksia on paljon. Muodollisuudet ja byrokratia ovat monessa asiassa tärkeitä, mikä saattaa yllättää suomalaisen. Artikkeli jatkaa Lakimiesuutisten juttusarjaa, joka käsittelee uusien EU-maiden lainsäädännön erityispiirteitä. Kansallismieliset liettualaiset Euroopassa on kaksi suurta henkistä vedenjakajaa, joista toinen kulkee protestanttisen pohjoisen ja katolisen etelän välissä, ja toinen jakaa Euroopan rautaesiripun länsi- ja itäpuolella sijainneisiin maihin. Tällaista maaluokitusta käyttäen Suomi ja Liettua joutuvat täysin vastakkaisiin kategorioihin. Niinpä maiden välinen henkinen etäisyys onkin pidempi, kuin maantieteellinen etäisyys antaisi olettaa. Miten liettualaisia sitten voi ymmärtää? Pari perusseikkaa, joista yksi liittyy historiaan ja toinen kieleen, on hyvä tietää. Euroopan historian lukuisista suurvaltakausista Liettuan suurvaltahistoria lienee yksi tuntemattomimpia. Keskiajalla Liettua oli eurooppalainen suurvalta, joka ulottui Itämereltä Mustallemerelle. Liettuan kieli on hyvin vanha indo- eurooppalainen kieli, jonka puhtautta vaalitaan tarkasti. Nämä historian ja kieleen liittyvät erityispiirteet ovat mitä ilmeisimmin keskeisesti vaikuttavia taustasyitä siihen, että liettualaiset ovat varsin kansallismielisiä verrattuna esimerkiksi latvialaisiin tai virolaisiin. Sopimusoikeus Liettuassa Erilaisia sopimussuhteita säätelee Liettuassa hyvinkin yksityiskohtaisesti monisatasivuinen siviililaki. Esimerkiksi sellaisia sopimustyyppejä kuin jälleenmyynti- ja franchising-sopimuksia joiden tulkinta useissa maissa jää sopimusoikeuden yleisten periaatteiden varaan koskevia pykäliä on siviililaissa kymmenkunta sivua. Siviililaista on olemassa eduskunnan käännöstoimiston tekemä englanninkielinen käännös, joka tekee siitä kansainvälisessä kaupassa oivallisen käyttää.

2 2/7 Suomalaisten juristien yleensä automaattinen oletus, että liettualaisen osapuolen kanssa tehtävään sopimukseen tulee aina valita sovellettavaksi laiksi (kehittyneempi) Suomen laki, ei välttämättä kaikilta osin pidä paikkaansa. Mallia vuonna 2001 voimaan astuneelle siviililaille on haettu Hollannista, Kanadan Quebecistä ja Saksasta. Sopimusoikeudellisia muotovaatimuksia Liettuassa on enemmän kuin Suomessa. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä liettualaiset pitävät muillakin elämän alueilla suomalaisia tiukemmin kiinni muodollisuuksista. Liettuan laki kansalliskielestä, joka sinänsä on oikeustieteellisesti mielenkiintoinen ilmiö, aiheuttaa käytännössä ylimääräistä vaivaa ja työtä. Kielilain mukaan kaikki sopimukset tulee laatia liettuan kielellä, tai kustakin sopimuksesta tulee ainakin olla liettuankielinen versio, jos sopimus on laadittu jollakin muulla kuin liettuan kielellä. Liettuankielisen version puuttuminen ei tarkoita sitä, että sopimus olisi mitätön, mutta laiminlyönnin seuraamuksena voi olla hallinnollinen sakkorangaistus. Vero-oikeus Liettuassa Yritysten tuloveroprosentti on Liettuassa 15. Siinä tapauksessa, että osingonsaaja on toinen yhtiö, joka on omistanut yli 10% osinkoa maksavan yhtiön osakkeista yli vuoden ajan, maksetut osingot ovat verovapaita. Sen sijaan yksityishenkilöille maksetuista osingoista menee 15% vero. Palkansaajien tuloveroprosentti on 33. Kun otetaan vielä huomioon palkan sivukulut, 34%, ovat työnteon kokonaiskustannukset samalla tasolla kuin Suomessa. Kiinteistövero on 1,5 % verottajan määrittelemästä kiinteistön arvosta. Varainsiirtoveroa Liettuassa ei tunneta. Työoikeus Liettuassa Työoikeuden saralla Liettualle tyypillisiä piirteitä ovat ammattiliittojen heikko asema sekä erittäin byrokraattinen ja muotovaatimuksia korostava lainsäädäntö. Kuvaava esimerkki on vaatimus, jonka mukaan työsopimus tulee tehdä kirjallisesti. Suullisen sopimuksen perusteella tehty työ on näet paikallisen lain mukaan laitonta työtä, josta voi seurata sakkorangaistus työnantajalle. Liettuan lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä suhtaudutaan pidättyvästi kilpailukieltositoumuksiin, erityisesti sellaisiin sitoumuksiin, jotka ulottuvat työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Työntekijällä on velvollisuus pitää salassa työnantajansa yrityssalaisuudet vain siinä tapauksessa, että työnantaja on laatinut listan yrityksen salaisuuksista ja tämä lista on saatettu työntekijän tietoon. Useimmissa yrityksissä tällaista listaa ei luonnollisestikaan ole osattu tehdä. Lopuksi mainittakoon, että Liettuassa osakeyhtiön toimitusjohtaja katsotaan työntekijäksi, joka kuuluu työlainsäädännön soveltamisen piiriin. Prosessioikeus Liettuassa Vilnan oikeustalo on jyhkeä rakennus, joka sijaitsee kaupungin pääkadun varrella. Lähelle tultaessa huomio kiinnittyy rakennuksen ulkoseinään, joka on kaiverrettu täyteen ihmisten nimiä. Nimet ovat niiden, jotka toisen maailmansodan päättyessä ryhtyivät sissisotaan Neuvostoliiton miehitysjoukkoja vastaan ja menettivät rakennuksen kellarissa henkensä. Vuosina rakennuksessa nimittäin sijaitsi

3 3/7 KGB:n päämaja. Nykyään kellarissa on museo, joka on keskittynyt Liettuan synkkään lähihistoriaan. Maanpinnan yläpuolella sijaitsevissa kerroksissa puolestaan toimii alioikeuden lisäksi hovioikeus. Yleiset tuomioistuimet on organisoitu siten, että korkeimman oikeuden ja hovioikeuden, joita molempia on Liettuassa vain yksi, lisäksi maassa on kahdentyyppisiä alioikeuksia. Näistä alioikeuksista toinen muistuttaa suomalaista käräjäoikeutta siltä osin, että tuomarit käsittelevät sekä rikos- että siviilijuttuja. Toisentyyppisessä alioikeudessa rikos- ja siviilijuttuja varten on olemassa eri osastot. Tämä jälkimmäinen alioikeus ratkoo ensimmäisenä instanssina tiettyjä vakavia ja monimutkaisia juttuja ja toimii lisäksi ensimmäisen asteen valitusinstanssina yleisoikeuden päätöksistä. Hallintoasioita varten on olemassa erillinen tuomioistuinorganisaatio. Latvia, perinteikäs kauppamaa Latvia oli tuntematon maankolkka eurooppalaisille, kunnes vuonna 1158 bremeniläiset kauppiaat haaksirikkoutuivat Latvian pääkaupungin Riian läpi kulkevan Daugava-joen rannalle. Saksalaisten valloitusretki Latviaan seurasikin sitten hyvin pian ja saksalaisten vaikutus Latviaan on vielä nykypäivänäkin selvästi nähtävissä. Vuonna 1201 piispa Albert perusti Riian kaupungin, joka on ollut merkittävä satamaja kauppakaupunki aina noista ajoista lähtien. Vuonna 1282 Latvia liittyi hansakaupunkien liittoon ja voimakas taloudellinen kasvu alkoi. Latvialla on siis kansainvälisen kaupan saralla vankka ja pitkä traditio, joka on herätetty uudelleen henkiin 1990-luvun alussa, kun Latvia vapautui Neuvostoliiton pakkovallasta. Sopimusoikeus Latviassa Latvian uusi siviililaki, joka sääntelee sopimussuhteita maassa, astui voimaan Latvian siviililaki noudattelee hyvin pitkälle Saksan siviililain, Bürgerliches Gesetzbuch:n periaatteita. Sopimusvapauden periaate on kirjattu myös Latvian siviililakiin ja sopimuksia voidaan tehdä niin kirjallisessa kuin suullisessakin muodossa. Kuitenkin esim. kiinteistön kauppakirjat on tehtävä kirjallisessa muodossa. Osapuolet ovat vapaita myös valitsemaan sopimuksen kielen, mutta on huomattava, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset hyväksyvät vain latviankielisiä asiakirjoja tai vaativat vähintäänkin niiden käännättämistä latvian kielelle. Erikoisena piirteenä voitaneen huomioda viivästyskoron määrittely latvialaisessa sopimussuhteessa. Siviililaki ei periaatteessa rajoita sopijapuolten oikeuksia sopia viivästyskoron määrästä, joka yleensä onkin sovittu olevan jopa 0,1 0,15 %:a viivästyneestä summasta per päivä (!). Sopijaosapuolet voivat myös varsin vapaasti sopia sopimukseen sovellettavasta laista ja riitojen ratkaisumenettelystä. Latvian siviililaista on olemassa Latvian eduskunnan teettämä englanninkielinen käännös, joka tekee siitä kansainvälisessä kaupassa käyttäjäystävällisen. Vero-oikeus Latviassa Alhainen verotus ei useinkaan ole tärkein syy tulla Latvian markkinoille; esim. teollisuusinvestoijat ovat enemmänkin kiinnostuneita työvoiman alhaisesta

4 4/7 palkkatasosta. Yritysten tuloveroprosentti on 15. Siinä tapauksessa että osingonsaaja on esim. suomalainen yhtiö, joka on omistanut vähintään 25 % osinkoa maksavan yhtiön osakkeista vähintään kahden vuoden ajan, ei osinkoja veroteta Latviassa. Palkansaajien tuloveroprosentti on 25, joka on siis kiinteä veroprosentti eikä riippuvainen verovelvollisen tuloista. Kun otetaan vielä huomioon n. 33 % palkan sivukulut, huomataan että työnteon ns. sivukustannukset ovat lähes samalla tasolla kuin Suomessa. Palkkataso on kuitenkin useilla aloilla Suomea selvästi alhaisempi. Kiinteistövero on 1 % verottajan määrittelemästä kiinteistön arvosta. Varainsiirtoveroa Latviassa ei tunneta. Lisäksi on huomattava, että henkilökohtaisen omaisuuden myynnistä saatu voitto on lähtökohtaisesti verovapaata. Työoikeus Latviassa Myös Latviassa ammattiliittojen asema on heikko ja järjestäytymisaste alhainen. Latvian työlaki on kokonaisuudessaan uudistettu uudella, voimaan tulleella lailla. Työlain nojalla työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräajaksi, joskin määräaikaisten sopimusten käyttömahdollisuutta sekä niiden kestoa on tietyin osin rajoitettu työlaissa. Lisäksi työsopimuksessa voi olla määräys korkeintaan kolmen kuukauden mittaisesta koeajasta, jonka aikana työsuhde voidaan irtisanoa puolin ja toisin ilman erityisiä perusteita. Työsuhteen päättämiseen liittyvät perusteet ja päättämisen muodot on yksityiskohtaisesti säädetty Latvian työlaissa. Tältä osin voitaneen sanoa, että Latvian työlaki on vahvasti muotosidonnainen ja työnantajan on käytettävä erityistä varovaisuutta päättäessään työntekijänsä työsuhteen. Nimittäin, mikäli työnantaja on päättänyt työsuhteen lain vastaisesti tai mikäli lain edellytämiä muotovaatimuksia ei ole noudatettu työsuhdetta päätettäessä, on työntekijällä oikeus vaatia työsuhteen pitämistä ennallaan sekä palkanmaksua koko siltä ajalta, jonka työntekijä on ollut tekemättä työtä perusteettoman työsuhteen päättämisen johdosta. Prosessioikeus Latviassa Myös Latviassa on Suomen tapaan kolmiportainen oikeuslaitosjärjestelmä, jossa alioikeuksien päätöksistä voidaan valittaa alueellisiin valitustuomioistuimiiin (kolme kappaletta) ja loppujen lopuksi, tietyissä tapauksissa, korkeimpaan oikeuteen. Alioikeudet käsittelevät, Suomen järjestelmän tapaan, niin rikos- kuin siviiliasioita. Nykyisin myös hallintoasioita koskevat asiat käsittelevät tuomioistuimet on perustettu ja erotettu omaksi oikeuslaitoksen osakseen. Myös hallintotuomioistuinjärjestelmä on kolmiportainen. Latviassa tuomarikunta voidaan jakaa kahteen ryhmään; niihin, jotka toimivat tuomarinvirassa jo neuvostoaikoina, ja niihin, jotka ovat aloittaneet tuomariuransa uuden itsenäisyyden aikana. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvien tuomareiden osaamisessa ja nykyaikaisen yhteiskunnan ymmärtämisessä on usein suuri ero verrattuna uuden itsenäisyyden aikana uransa aloittaviin tuomareihin. Latvian tuomioistuinjärjestelmän suurimpia ongelmia ovat hyvin pitkät käsittelyajat ja suuret erot tuomarikunnan jäsenten osaamisessa.

5 5/7 Latvia on myös New Yorkin välitystuomioita koskevan yleissopimuksen jäsen, joten esim. suomalaisten välitystuomioistuinten tuomiot ovat lähtökohtaisesti täytäntöönpantavissa Latviassa. Latvian oikeusministeriön ylläpitämän rekisterin mukaan Latviassa oli vuonna 2002 peräti yli 60 pysyvää välimiestuomioistuinta. Lukumäärä lienee ainutlaatuinen koko maailmassa, kun huomioidaan Latvian 2,5- miljoonainen väestö. Yhtiöoikeus Latviassa ja Liettuassa Liettuan oikeusjärjestelmä tuntee yksityisen ja julkisen osakeyhtiön lisäksi mm. avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön ja osuuskunnan. Liettualaisia erikoisuuksia ovat investointi- yhtiö, valtion yhtiö, kunnallinen yhtiö ja maatalousyhtiö. Yksityinen osakeyhtiö on ulkomaisten investoijien ylivoimaisesti eniten käyttämä yhtiömuoto. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus on Liettuan litaa (noin euroa). Toisin kuin Suomessa, Liettuassa osakeyhtiöllä on aina oltava toimitusjohtaja. Sen sijaan hallitusta ei tarvitse perustaa. Siinä tapauksessa että hallitus päätetään perustaa, siinä tulee olla vähintään kolme jäsentä. Liettuan, samoin kuin naapurimaansa Latvian, osakeyhtiölaki suhtautuu ulkomaisiin osakkeenomistajiin ja heidän tarpeisiinsa hyvin liberaalisti. Hallituksen jäsenille, sen enempää kuin Liettuassa toimitusjohtajallekaan tai Latviassa hallintoneuvoston jäsenille ei ole asetettu mitään kansalaisuus- tai asuinpaikkavaatimuksia. Osakkeet voivat myös olla kaikki ulkomaalaisomistuksessa. Yhtiökokouksen pitopaikkakin voi olla ulkomailla, edellyttäen, että asiasta on määräys yhtiöjärjestyksessä. Liettualainen erikoisuus on niin ikään sanan Liettua käyttö yhtiön toiminimen osana. Liettua- sanaa nimittäin pidetään kansallisomaisuutena, eikä sitä saa ottaa yhtiön toiminimen osaksi muuten kuin oikeusministerin myöntämällä poikkeusluvalla. Latvian oikeusjärjestelmä tuntee yksityisen ja julkisen osakeyhtiön lisäksi mm. avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön sekä osuuskunnan tapaisen organisaation. Koko yhtiölainsäädäntö on uudistettu hiljattain uuden siviililain myötä. Muutokset aiempaan olivat sen verran laajamittaiset, että kaikkien yksityisten ja julkisten osakeyhtiöiden on uudelleenrekisteröidyttävä uuteen kaupparekisteriin mennessä. Yksityinen osakeyhtiö on ulkomaalaisten investoijien ylivoimaisesti eniten käyttämä yhtiömuoto. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus on Latvian latia (noin EUR). Toisin kuin Suomessa, Latviassa yksityisen osakeyhtiön osakepääoman ei tarvitse olla kokonaisuudessaan maksettu yhtiötä rekisteröitäessä; korkeintaan puolet yksityisen osakeyhtiön osakepääomasta voidaan maksaa vuoden kuluessa yhtiön rekisteröimisestä. Latvian lainsäädäntö ei tunne samanlaista toimitusjohtajan käsitettä kuin suomalainen osakeyhtiölaki. Yksityisen osakeyhtiön hallintoelimiä ovatkin hallitus ja yhtiökokous, jonka lisäksi yhtiöllä voi olla hallintoneuvosto, kun taas julkisessa osakeyhtiössä hallintoneuvosto on pakollinen yhtiöorgaani. Hallitus vastaa yksityisen osakeyhtiön toiminnan järjestämisestä, ja siinä on oltava vähintään yksi jäsen.

6 6/7 Yksityisellä osakeyhtiöllä on myös oltava tilintarkastaja (esim. Virossa tämä ei kaikissa tapauksissa ole välttämätöntä). On myös huomattavaa, että osakeyhtiön osakkeiden kauppaa koskevia asiakirjoja ei tarvitse notarisoida. Kiinteistölainsäädäntö Toisin kuin Suomessa, kerrostaloasunnot ovat Liettuassa ja Latviassa kiinteää omaisuutta. Niinpä kerrostalohuoneiston kauppa tulee tehdä kiinteistökaupan muodossa, mikä tarkoittaa notaarin vahvistamaa kirjallista sopimusta. Näissä maissa ei tunneta asunto-osakeyhtiötä, joten kerrostalohuoneiston ostaja ostaa fyysisen huoneiston, ei osakkeita. Latviassa itse kauppakirjan ei tarvitse olla notaarin vahvistama, mutta vaatimus, joka tehdään kiinteistörekisterille kiinteistön siirtämiseksi uuden omistajan nimiin, on oltava notarisoitu. Kerrostalojen käytävät ja muut yhteiset tilat ovat oikeudellisessa mielessä yhteisomistuksessa siten, että kerrostaloasuntojen omistajat omistavat ko. tilat lähtökohtaisesti omistamiensa asuntojen pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Käytännössä yhteisten tilojen hoitaminen ja korjaaminen edellyttää lähes aina yksimielistä sopimista kerrostalon kaikkien omistajien kesken. Henkilöt, jotka täyttävät ns. eurooppalaiset ja transatlanttiset integraatiokriteerit (karkeasti sanottuna ostajat, jotka ovat ETA-, NATO- tai OECD-maista), voivat Liettuassa vapaasti ostaa muuta maata kuin maa- tai metsätalousmaata, esimerkiksi teollisuuskiinteistöjä. Latviassakaan ei muunlaisen kiinteistöomaisuuden kuin maatalousmaan ja metsämaan hankinnalle ole asetettu rajoituksia, jos hankkijana on EU-maan kansalainen tai yhteisö, jonka kotipaikka on jossain EU-maassa. Suomalaisillekin tuttu (irrationaalinen?) pelko maan omistuksen siirtymisestä ulkomaalaisten käsiin on tuttu ilmiö myös Liettuassa ja Latviassa. Liittyessään EU:n jäseneksi maat asettivat seitsemän vuoden siirtymävaiheen, jonka aikana ostajat voivat ostaa maa- ja metsätalousmaata vain, jos ovat asuneet maassa vähintään kolmen vuoden ajan maataloutta harjoittaen. Latviassa maa- ja metsätalousmaan ostajaksi kelpaa vain luonnollinen henkilö, ei siis yhtiö. Liettuassa Itämeren rannikolla sijaitseva Kuurin kynnäs on luonnonpuisto, joka on valtion maata. Maanhankinta on mahdollista ainoastaan vuokraamalla. Muualla rannikolla merenrantakiinteistöjen ulkomaalaisomistukselle ei ole asetettu mitään rajoituksia, kunhan ostajakandidaatti vain täyttää em. integraatiokriteerit. Kiinteistökauppoja suunniteltaessa Latviassa on huomioitava kunnan etuosto-oikeus. Hankittu kiinteistö voidaan rekisteröidä kiinteistörekisteriin uuden omistajansa nimiin vasta, kun kuntaa, jonka alueella hankittu kiinteistö sijaitsee, on tiedotettu lain mukaisessa muodossa tehdystä kaupasta ja kunta on päättänyt olla käyttämättä etuosto-oikeuttaan. Eri asia on taasen se, onko kyseisellä kunnalla tarvittavat varat ja intressi kiinteistön hankkimiseen. Järjestelmät selkiytyneet Latviassa ja Liettuassa toimittaessa on hyvä tiedostaa, että oikeusjärjestelmät ovat kehittyneet huimasti 1990-luvun alun sekavien vuosien jälkeen. Kehityksestä

7 7/7 huolimatta on kuitenkin varauduttava siihen, että käytännön toiminnassa voi vastaan tulla erilaisia, joskus yllättäviäkin ongelmia, eikä viranomaisten toiminta ole aina täysin yhdenmukaista. Edelleen on tärkeää tietää paikalliset niin kauppa- kuin muutkin tavat sekä kulttuurilliset erikoisuuspiirteet. Pekka Puolakka, Partner, Attorney-at-Law Juhani Siira, Attorney-at-Law Kirjoittajat ovat asianajajia ja työskentelevät Sorainen Law Offices:n palveluksessa. Juhani Siira työskentelee Vilnassa, Pekka Puolakka Tallinnassa ja Riiassa.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN

YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN YKSITYISEN LASTENSUOJELULAITOKSEN PERUSTAMINEN Antti-Ville Lemmetty Sauli Pihlajakangas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero

Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2009 Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa Kiinteistön luovutusvoittovero Omistajayrittäjän henkilökuntaedut

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa

Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Urheilijan verosuunnittelun mahdollisuudet niin kotimaisessa kuin ulkomaisessa kontekstissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Jyrki Louhi 2015 Laskentatoimen

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot