News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata"

Transkriptio

1 News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret lupaukset

2 PÄÄKIRJOITUS Kotimainen, kansainvälinen Rödl & PARTner Asianajotoimisto on uusi nimemme (vanha oli Heikkilä & Co Helsinki Asianajotoimisto). Kuten nimestä voi päätellä, olemme syventäneet yhteistyötä pitkäaikaisen kansainvälisen kumppanimme, saksalaisen perheyrityksen Rödl & Partnerin kanssa. Siirrymme siis yhteistyössä seuraavaan vaiheeseen kun kuherruskuukausi on ohi ja suhdetta voidaan verrata jo avioliittoon. Yhteistyön syventämisen syy on selvä, sillä Rödl & Partnerilla on toimintaa 100 maassa ympäri maailmaa yli asiantuntijan voimin. Näillä voimavaroilla pystymme auttamaan asiakkaita ja palvelemaan heitä entistäkin paremmin. Suomen tärkeimmät vientimaat Saksa, Ruotsi ja Venäjä ovat nyt yhtä lähellä kuin toimistomme. Pystymme palvelemaan niin suomalaisia asiakkaita maailmalla kuin kansainvälisiä asiakkaita Suomessa niin sanotun yhden luukun periaatteella. Hoidamme yrityksen perustamisen vaikka Viroon avaimet käteen -periaatteella. Paikan päällä tarvitsee käydä vain allekirjoittamassa lopulliset asiakirjat. Asiakkaamme säästää aikaa varsinaiseen liiketoimintaan, kun me hoidamme byrokratian ja rutiinit. Olemme innostuneita uusista mahdollisuuksista maailmalla ja kuitenkin olemme edelleen sama vanha toimisto tuttuine ihmisineen. Palvelemme asiakkaitamme kuten ennenkin, joustavasti, ammattitaitoisesti ja ripeästi niin liikejuridiikassa kuin verotuksessa. Kansainvälisyys kannattaa ja se on tänä päivänä monella alalla elämisen ehto. Meiltä saat ratkaisut liike-elämän ongelmatilanteisiin niin kotimaassa kuin maailmallakin. ARI MERTALA 2

3 16 TÄSSÄ NUMEROSSA: 6 Asianajaja Tommi Koposen kirjoitus koskee yrityskauppoja lähinnä myyjän näkökulmasta tarkasteltuna. Yrityskauppaan on hyvä ottaa mukaan asiantuntija heti kun näyttää siltä, että kauppa saattaa toteutua. Sivut Asianajaja Juha Unkuri kirjoittaa tässä lehdessä kilpailuoikeudesta. Asia on hyvin ajankohtainen, sillä Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita merkittäviä kilpailusääntöjen rikkomiseen liittyviä vahingonkorvausoikeudenkäyntejä. Sivut OTM Silja Takalo-Eskolan artikkeli käsittelee liikesalaisuuksia. Asianajotoimisto Rödl & Partnerilla on pitkä kokemus liikesalaisuuksia koskevien sopimusten laadinnasta. Toimiston asianajajat ovat myös edustaneet menestyksellisesti päämiehiään asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä. Sivut Ajankohtaista Yrityskauppoja tehdään taloustilanteesta huolimatta Alihankintasopimus turvaa yhteistyön Kilpailuoikeus koskee kaikkia Rödl & Partner auttaa asiakkaita kotoisasti ja globaalisti Suomalainen startup kiinnostaa jälleen Supercell, Rovio ja monet muut Liikesalaisuudet kannattaa suojata Agentti vai jälleenmyyjä Rakennushankkeiden juristeilla monta roolia Compliance yrityksen maine ja julkinen kuva Mitä lakia sovelletaan työntekijöiden ulkomaankomennuksissa Ajankohtaista: Kokonaisveroaste muuttuu vain vähän News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Päätoimittaja: Ari Mertala Julkaisija: Rödl & Partner Toimitus: Tiina Ruulio Taitto: Elias Kapiainen Tilaukset ja osoitteenmuutokset: 3

4 AJANKOHTAISTA Ei kahdesti samassa asiassa Saatavien perintään muutoksia SUOMEN PANKIN tiedotteen mukaan lakisääteinen viivästyskorko on velkasuhteissa yleensä seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko, joka on 0,5 prosenttia. Uutta on, että yritysten välisissä sekä yritysten ja viranomaisten välisissä maksuissa, jotka koskevat tavaroiden tai palvelujen hankkimista, lakisääteinen viivästyskorko on yhtä prosenttiyksikköä korkeampi. Tällä hetkellä yritysten välinen korkolain mukainen viivekorko on siis 8,5 prosenttia. Lisäksi yritysten välisissä suhteissa voidaan sopia joko alemmasta tai korkeammasta viivästyskorosta. Toinen keskeinen muutos on, että yrityksellä on myös oikeus periä velallisena olevalta toiselta yritykseltä 40 euron vakiokorvaus perintäkuluista, mikäli maksu on viivästynyt niin, että yrityksellä olisi oikeus viivästyskorkoon. Velkojana olevalla yrityksellä on oikeus saada mainittu korvaus, vaikka tosiasiallisia perintäkuluja ei olisikaan. Korkein oikeus antoi tärkeän ennakkoratkaisun ns. ei kahdesti samassa asiassa -kiellon soveltamisesta (2013:59). Korkein oikeus muutti näin aikaisempaa kantaansa siihen, voidaanko samasta verotukseen liittyvästä laiminlyönnistä määrätä seuraamuksiksi sekä hallinnollinen veronkorotus että rikosoikeudellinen rangaistus. Veronkorotusta on sinänsä pidetty jo vakiintuneesti rangaistuksen luonteisena seuraamuksena. Tapauksessa oli kysymys toiminimellä toimineesta elinkeinonharjoittajasta, jolle määrättiin saman menettelyn perusteella ensin veronkorotus ja sen jälkeen nostettiin syyte verorikoksesta. Korkein oikeus oli useissa aikaisemmissa ratkaisuissa kat- sonut, että veronkorotus esti veropetosta koskevan syytteen tutkimisen ja rangaistuksen määräämisen silloin, kun veronkorotusta koskeva ratkaisu oli tullut lopulliseksi ennen syytteen vireilletuloa. Tätä tulkintaa muutettiin niin, että veropetossyytettä ei voida nostaa enää sen jälkeen, kun veronkorotuksesta verotusmenettelystä on päätetty, vaikka päätös ei olisikaan lopullinen. Uusi ratkaisu muuttaa taannehtivasti voimassa olevan oikeuden tulkintaa vuodelta Tämä tarkoittaa sitä, että uuden tukinnan valossa lainvastaisesti nostettujen rikossyytteiden perusteella annetut tuomiot voidaan mahdollisesti purkaa. KHO muutti työsuhdeoptio tulon aikajakoa verotuksessa Korkein hallinto-oikeus on muuttanut tuoreessa ratkaisussaan (2013:93) aiempaa linjaansa työsuhdeoptiotulon verotukseen kansainvälisissä tilanteissa. Tapauksessa oli kyse erityisesti siitä, katsottiinko optiotulo saaduksi vain ajanjaksolta, joka verovelvollisen oli työskenneltävä saadakseen optioiden käyttöoikeuden, vai myös tämän jälkeiseltä samassa konsernissa työskennellyltä ajalta. Optioedun arvo on aiemmin määritetty ottamalla huomioon optioiden myöntämisen ja niiden käyttämisen väliin jäävä ajanjakso. KHO:n uuden ratkaisun mukaan kansainvälisissä tilanteissa saatujen optioiden aikajaon perustana tulee aiemmasta poiketen olla aikaväli optioiden myöntämisestä siihen ajankohtaan, kun niiden käyttäminen tulee mahdolliseksi. Aikaväli saattaa näin ollen merkittävästi lyhentyä, kun tarkastelujakso päättyy jo optioiden käytettäväksi tulemiseen niiden tosiasiallisen käyttämisen sijasta. On syytä huomata, ettei uusi ratkaisu kuitenkaan muuta ajankohtaa, jona työsuhdeoptiosta saadun edun verotus realisoituu. Työsuhdeoptioista saadut tulot verotetaan edelleen silloin kun optiot käytetään. Uuden KHO:n ratkaisun valossa on kuitenkin mahdollista jaksottaa Suomessa verotettavaksi vain se ajanjakso, jona optioiden saamisen ja käytettäväksi tulemisen väillä on työskennelty Suomessa. Uuden aikajaon soveltaminen voi johtaa aiempaa edullisempaan työsuhdeoptioiden verotukseen. Edustusmenoja ei voi enää vähentää Yrittäjille merkitsee käytännössä paljon se, että edustuskulut ovat nykyisin kokonaan verotuksessa vähennyskelvottomia, kun aiemmin niistä sai vähentää verotuksessa puolet. Vaikka säännös tuli voimaan , tällä muutoksella on takautuva vaikutus. Jos vuonna 2013 alkanut tilikausi päättyy vuoden 2014 puolella, eli tilikauteen sovelletaan uutta verosäännöstöä, ovat myös kaikki 2013 syntyneet edustuskulut vähennyskelvottomia. Edustuskulujen vähennyskelvottomuuden vastapainoksi tuli koulutusvähennys. Yrityksellä on oikeus tehdä verotuksessa noin 50 % lisävähennys enintään kolmelta työntekijän koulutuspäivältä tietyillä edellytyksillä. Koulutusvähennyksen tekeminen edellyttää muun muassa koko henkilöstöä koskevaa koulutussuunnitelmaa sekä sitä, että koulutus liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin 4

5 AJANKOHTAISTA Pk-yritysten rahoitustilanne hankala, muttei mahdoton Ulkopuolisen rahoituksen saaminen yritykseen on ollut ja on edelleen hyvin hankalaa. Fredrik von Erichsen / EPA Yritysten rahoitustarpeen määrä riippuu usein yrityksen toimialasta, mutta yleensä yrittäjän omat rahat eivät riitä tai niitä kaikkia ei ole syytä edes käyttää liiketoiminnan pyörittämiseen. Siksi yritykseen tarvitaan vierasta pääomaa joko lainan muodossa tai sitten mukaan otetaan ulkopuolinen pääomasijoittaja. Vuoden 2008 jälkeen kansainvälinen finanssikriisi vähensi merkittävästi lainatarjontaa, mutta erityisesti se kiristi lainanannon ehtoja. Moni yrittäjä siis toteaa, ettei pankista saa enää lainaa tai että lainan ehdot ovat kohtuuttomat. Onko rahoitustilanne Suomessa nyt niin vaikea, että liiketoimintoja on syytä supistaa ja jopa lopettaa rahoitusmahdollisuuksien niukkuuden takia? Ei suinkaan. Raha on kuitenkin yrityksissä vain väline liikeidean toteuttamiseksi, eikä sen puutteen pitäisi tyrehdyttää liiketoimintaa. Yrittäjien on yhä huolellisemmin valmistauduttava rahoituksen turvaamiseen ja harkittava eri rahoitusvaihtoehtoja perinteisen pankkilainan rinnalla. Rahaa onkin tarjolla Yrityksen omistajien kannattaa oppia tekemään yhteistyötä pääomasijoittajien kanssa. Myös pienemmät yritykset ovat potentiaalisia sijoituskohteita erilaisille rahoittajille, mutta samalla rahoittajat edellyttävät entistä tarkempia selvityksiä yrittäjältä rahoituksen toteuttamiseksi. Sijoittajalle saattaa riittää, että yrityksen liiketoiminta on tervettä ja vakaalla pohjalla ilman normaalia suurempaa kasvuodotusta. Rahaa on siis tarjolla, mutta rahoittajat haluavat varmistaa rahoitukseen liittyvät riskit. Finanssikriisi on vähentänyt merkittävästi lainatarjontaa ja kiristänyt lainanannon ehtoja. Rahoittaja pitää osata vakuuttaa Yrittäjän täytyy osata kertoa potentiaalisille rahoittajille perinteisten tilinpäätöstietojen lisäksi se, mitä yritys tekee, mitkä ovat sen suunnitelmat ja liikeideat tuleville vuosille ja miten kassavirta kehittyy. Kyse on kommunikoinnista ja ideoiden, suunnitelmien ja markkinoinnin kirjaamisesta ja selkeästä esittämisestä rahoittajille. Yrittäjän kannattaa tehdä kotitehtävät ennen ulkopuolisen rahoituksen hakemista ja valmistautua huolella rahoittajien kohtaamiseen. Mitä valmiimpana ja yksinkertaisempana yrittäjä esittää ajatuksensa, sitä varmemmin rahoittajat saadaan mukaan liiketoiminnan kehittämiseen. Tel (0) Mobile +358 (0) MIKKO PIIRTOLA Nyt viimeistään on valmistauduttava siihen, että yrityksen rahoitushakemukset on valmisteltu huolella syksyä varten. Rödl & Partner auttaa yritystäsi asiassa. 5

6 Yrityskauppoja tehdään taloustilanteesta huolimatta Teksti: TOMMI KOPONEN KUVA: Heikki tuuli Vaikka talouden näkymät ovat epävarmat, yrityskauppoja tehdään edelleen. Tässä artikkelissa käydään läpi yrityskauppa askel askeleelta lähinnä myyjän näkökulmasta. Varsinkin isojen pääomien yritykset ovat olleet viime aikoina aktiivisia yrityskaupoissa ostamalla pienempiä kilpailijoita. Samalla ne saattavat pyrkiä uusille toimialoille. Erityisesti ruotsalaiset yhtiöt ovat olleet aktiivisia yrityskauppojen suhteen. 6

7 Askel 1. Tunnusteleva yhteydenotto ja alkuneuvottelu Yrityskauppaprosessi lähtee useimmiten liikkeelle tunnustelevalla yhteydenotolla, minkä jälkeen ostaja- ja myyjäkandidaatti pitävät yleisluontoisen kauppaan liittyvän palaverin. Ensimmäisessä tapaamisessa molemmat osapuolet esittelevät itseään ja toimintaansa. Ostaja on yleensä jo käynyt läpi ostettavan yhtiön julkiset taloustiedot ja muutkin kohtuullisen helposti saatavat tiedot. Ostajalla on yleensä myös tässä vaiheessa käsitys kaupan rakenteesta ja kauppahintaa koskevasta raamista. Vaikka ostaja vaikuttaisi olevan hyvin perillä ostettavasta yhtiöstä, kannattaa myyjän olla tässä vaiheessa pidättyväinen tietojen antamisessa ostajakandidaatille. Koska annettuja tietoja koskevaa salassapitosopimusta ei ole usein vielä allekirjoitettu, ei salassapitovelvoitettakaan ole. Askel 2. Salassapitosopimuksen allekirjoitus Ennen kuin luottamuksellisia tietoja, kuten pitkiä tilinpäätösversioita, henkilöstön palkkausmalleja tai hinnoittelutietoja annetaan ostajalle, tulee varmistua siitä, että ostaja pitää ostettavan yhtiön luottamukselliset tiedot salassa. Tämä tapahtuu allekirjoittamalla salassapitosopimus, NDA (Non-Disclosure Agreement). Salassapitosopimuksen tulee määritellä ja luoda ehdot luottamukselliselle tiedolle ja sen käsittelylle sekä myös hävittämiselle neuvotteluiden päätyttyä. Sopimuksessa on myös hyvä määritellä rekrytointikielto sekä riittävä sopimussakko rikkomusten varalle. Ostaja saa aina yrityskauppaprosessin edetessä, erityisesti due diligence -tarkastuksessa, hyvin paljon tietoa ostettavasta yhtiöstä. Mikäli tiedon käyttöä ei ole rajoitettu tai avainhenkilöiden rekrytointia rajoitettu, voi asia aiheuttaa suurta vahinkoa myyjälle. Joskus ostajaksi tekeydytään urkkimaan tietoja ja liikesalaisuuksiakin. Askel 3. Liiketoiminta- vai osakekauppa Viimeistään salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osapuolien pitäisi tietää ja päättää, tehdäänkö osake- vai liiketoimintakauppa. Kauppamalli tulisi ottaa puheeksi niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, koska toteutusmallilla Myyjän tulisikin ottaa asiantuntija mukaan yrityskauppaan heti kun näyttää siltä, että kauppa voisi toteutua. on käytännössä merkittävä ero niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta erityisesti verotuksellisesti. Usein myyjä ottaa yhteyttä asiantuntijaan vasta kun ollaan allekirjoittamassa kauppakirjoja. Tässä vaiheessa mallin muuttaminen esimerkiksi verotussyistä on yleensä vaikeaa. Ostaja puolestaan on lähtenyt omalta osaltaan kauppaan tietyin edellytyksin ja hakenut mahdollisesti jo hyväksynnän tietyn sisältöiselle kaupalle oman yhtiön hallitukselta. Myyjän tulisikin ottaa asiantuntija mukaan yrityskauppaan heti kun näyttää siltä, että kauppa voisi toteutua. Kauppamalleilla on hyvin erilaiset verovaikutukset. Liiketoimintakaupassa Asiantuntijan käyttäminen yrityskaupassa kannattaa lähes poikkeuksetta. Yrityskauppoihin liittyy väistämättä paljon juridisia yksityiskohtia, joiden merkitystä asiaa syvemmin tuntemattoman voi olla vaikea mieltää. Myyjän tulisi ottaa asiantuntija mukaan yrityskauppaan oikeastaan heti kun kauppa alkaa näyttää mahdolliselta. > 7

8 kauppahinta tai osa siitä tuloutuu yhtiön verotettavaksi tuloksi. Osakekaupassa kauppahinta tuloutuu puolestaan osakkeenomistajan henkilökohtaiseksi pääomatuloksi, luovutusvoitoksi. Myyjän näkökulmasta osakekauppa on usein verotuksellisesti liiketoimintakauppaa huomattavasti edullisempi. Silloin kauppa ei vaikuta yhtiö tuloverotukseen eikä myyjääkään veroteta toiseen kertaan, kun hän ei joudu nostamaan kauppahintaa yhtiöstä itselleen esimerkiksi palkkana tai osinkona. Askel 4. Esisopimuksen laatiminen Kun salassapitosopimus on allekirjoitettu ja ostajalle on toimitettu pyydetyt lisätiedot, ostaja on yleensä valmis tekemään sitovan ostotarjouksen. Tässä vaiheessa laaditaan esisopimus, jossa sitoudutaan lopulliseen kauppaan. Kauppa siis toteutuu, mikäli ostajan asettamat erityisehdot täyttyvät eikä due diligence -tarkastuksessa tule esiin yllätyksiä. Esisopimusta laadittaessa pitäisi aina pyrkiä siihen, että kaikki kaupan teon kannalta keskeiset ehdot on jo sovittu. Mikäli kaupan osapuoli esittää vasta lopullista kauppakirjaa allekirjoitettaessa uusia ehtoja, voi tilanne johtaa kaupasta vetäytymiseen ja vahingonkorvausvelvollisuuteen toista osapuolta kohtaan. Myyjän tulee kiinnittää esisopimuksessa erityistä huomiota kilpailunrajoituksiin, kauppahinnan määräytymiseen ja maksamiseen. Myös omat vastuut pitää tarkistaa, ja sekin, millä edellytyksillä ostaja voi vetäytyä kaupasta mahdollisen due diligence -tarkastuksen myötä. Askel 5. Due diligence -tarkastus Due diligence -tarkastuksella tarkoitetaan ostettavan yhtiön toiminnan selvittämistä, yleisimmin hallinnon tarkastamista. Tarkastus mitoitetaan ostettavan yhtiön liiketoiminnan luonteen ja kaupan kokoluokan mukaan. Pienissä kaupoissa tarkastetaan usein esimerkiksi vain vuokrasopimusten, työsopimusten ja keskeisimpien asiakas- sekä yhteistyösopimusten sisältö sekä työoikeudelliset asiat. Suuremmissa yrityskaupoissa edellä mainitut tiedot käydään läpi laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Usein myös tarkastetaan ostettavan yhtiön kirjanpito ja verotus. Joissain tapauksissa haastatellaan laajasti yhtiöiden avainhenkilöitä, vaikkeivät nämä olisikaan myyjinä kaupassa. Askel 6. Kaupan päättäminen closing Sen jälkeen kun due diligence on saatu tehtyä eikä kaupan osapuolilla ole esisopimuksessa yksilöityä perustetta kaupasta vetäytymiselle, tehdään lopullinen kauppa. Lopullinen kauppakirja vastaa yleensä sisällöltään hyvin pitkälti esisopimusta eikä tässä vaiheessa yleensä enää voida esittää olennaisia uusia ehtoja. Tässäkin mielessä esisopimuksen merkitys yrityskaupassa korostuu. Kaupan closingin yhteydessä allekirjoitetaan lopullinen kauppakirja ja siirretään sopimukset ja oikeudet ostajalle, mikäli kyse on liiketoimintakaupasta. Tel (0) Mobile +358 (0) TOMMI KOPONEN Yrityskaupan yleisimmät ongelmat Yrityskauppoja rahoittava Finnvera on listannut yrityskauppojen tyypillisimmät ongelmat. Jatkajan löytäminen Yrityskaupan osapuolet eivät tunne yrityskauppaan liittyviä asioita. Myyjän epärealistinen hintakäsitys, arvonmääritysmenetelmiä ei tunneta. Ostettava liiketoiminta ei ole riittävän kannattavaa yrityksen tulevaan velkamäärään nähden. Rahoitusneuvottelut aloitetaan liian myöhään. Yrityskaupan rahoituksessa ei huomioida tulevien vuosien investointi- ja kehittämistarpeita. Ostettavan yrityksen haltuunotto epäonnistuu. 8

9 Alihankintasopimus turvaa yhteistyön Alihankintasopimus on yleensä kompromissi, sillä molemmat osapuolet tavoittelevat liiketoimesta mahdollisimman suurta hyötyä. Teksti: Aleksi Pakkanen Yritys pystyy kontrolloimaan toimintaansa parhaiten tekemällä työt itse. Kasvuun ja erityisesti kannattavuuteen tähtäävän yrityksen tulee kuitenkin miettiä, pitäisikö tiettyjä, ydinosaamisen ulkopuolisia toimintoja hankkia markkinoilla olevilta muilta toimijoilta. Oikean sopimus- ja yhteistyökumppanin löytämisen lisäksi tärkeää on sopimus, johon alihankinta perustuu. Tilaajan eduista Alihankinnan onnistuminen edellyttääkin sopimusta, jonka avulla tilaaja pystyy riittävissä määrin säilyttämään kontrollinsa alihankittuun työhön ja toisaalta hyödyntämään alihankkijan suurempaa tehokkuutta. Liikesopimuksiin sovellettavaa pakottavaa lainsäädäntöä on suhteellisen vähän. Lisäksi muun muassa Suomen kauppalain säännökset väistyvät, mikäli osapuolet sopivat toisin. Kansallisen lainsäädännön ohella kannatta muistaa myös kansainvälinen kauppalaki, jota sovelletaan eri valtioiden sopijapuoliin tietyin edellytyksin. Vaikka molemmat osapuolet olisivat suomalaisia, sopimuksia laaditaan yleisesti myös englanniksi esimerkiksi silloin, jos lopputuotteen tilaaja toimii ulkomailla. Sopimusehdoilla on keskeinen asema. Lisäksi erilaisia sopimuksia ja sovittavia asioita on paljon. Joskus saatetaan laatia myös itse sopimusneuvotteluita koskevia sopimuksia, joissa osapuolet sopivat liikealaisuuksien salassapidosta ja esimerkiksi kustannusten jakamisesta. Toisissa tapauksissa osapuolet päätyvät sopimaan vain puitesopimuksesta, 9

10 Sopimussakko voi rajoittaa vastuuta. jonka ehtojen sisällä määritellään esimerkiksi tilaukset ja toimitusajankohdat. Erityisesti pitkäkestoisiin sopimuksiin pyritään saamaan uudelleenneuvottelulausekkeita, joiden avulla voidaan varautua ennakoimattomiin tilanteisiin. Uudelleenneuvottelulausekkeiden yhteydessä käytetään usein myös erillistä sopimussakkoa, jolla pyritään varmistamaan se, että osapuolet tosiasiallisesti neuvottelevat uusista sopimusehdoista. Alihankkijan vastuut ja niiden rajoitukset Sopimusten eräs tärkeimmistä tehtävistä liike-elämässä on riskien ennakointi. Tähän pyritään muun muassa erilaisilla vastuunrajoitusehdoilla. Käytännössä ehtoja käytetään usein vakiosopimuksissa. Mikäli sopijakumppanit ovat epätasa-arvoisessa asemassa, vahvempi osapuoli pystyy vaikuttamaan myös ehtojen laajuuteen. Kansainvälisesti vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti vastuunrajoitusehto menettää sitovuutensa, jos sopimusrikkomus aiheutetaan tahallaan tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Mikäli osapuolet ovat yksityiskohtaisesti sopineet vastuistaan ja niiden ehdoista, kauppalakia ei sovelleta. Ehtojen käyttäminen on siten järkevää ja ne mahdollistavat tehokkaan riskienhallinnan. Tavallisimmat sopimusrikkomukset johtuvat joko viivästyksistä tai tuotteiden virheistä. Sopijakumppanin maksama suoritus ei siis ole vastannut sitä, mitä osapuolet ovat sopineet. Sopimusrikkomuksesta aiheutuu aina joko välitöntä tai välillistä vahinkoa, josta virheen tehnyt osapuoli yleensä joutuu vastaamaan. Kauppalain mukaisesti välitön vahinko tarkoittaa korvausta kuluista, hinnanerosta sekä saamatta jääneestä voitosta. Välittömänä vahinkona pidetään myös välillisen vahingon rajoittamisesta aiheutunutta vahinkoa. Välillisinä vahinkoina kauppalaissa on mainittu esimerkiksi tuotannon keskeytymisestä aiheutuneet vahingot. Sopimussakkoakin käytetään usein Mahdollisen vahingon laajuuden vuoksi niin tilaajan kuin alihankkijankin intressinä voi olla, että alihankintasopimuksessa mainitaan esimerkiksi kaikki välilliset vahingot, joista sopimusta rikkonut osapuoli vastaa. Välilliset vahingot voidaan sulkea myös kokonaan korvausvelvollisuuden ulkopuolelle. Vastuunrajoituslausekkeiden tehtävänä on siis muuttaa, tarkentaa ja yleensä myös rajoittaa joko vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksiä tai korvauksen suuruutta. Usein käytetään myös sopimussakkoa. Selvää on, että sakon suuruus pitää määritellä niin suureksi, että osapuolet tekevät kaikkensa sopimuksen täyttämiseksi. Käytännössä sopimussakko toimii yleensä myös vastuunrajoitusehtona. Sopimussakkoa käytettäessä tulee kuitenkin huomioida, että eräissä maissa sopimussakko ei välttämättä merkitse vahingonkorvauksen ylärajaa. Tämän vuoksi sopimuksessa on mainittava sopimussakon määrä korvauksen ylärajaksi, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Tel +358 (0) Mobile +358 (0) ALEKSI PAKKANEN Näin sopimusta rikottiin Tapauksessa KKO 2009:89 X oli tilannut Y:ltä henkilövaunun pyöriä valmiiksi koneistettuina ja tasapainotettuina. Y viivästyi pyörien toimittamisesta ja lisäksi pyörät eivät vastanneet sitä, mitä oli sovittu. Kauppahinta oli noin euroa. Toimituksen viivästymisestä oli sovittu erikseen. X kuitenkin vaati korvauksia virheellisestä suorituksesta hieman yli miljoonaa euroa. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta ja Y velvoitettiin korvaamaan X:lle (välittöminä) vahinkoina noin euroa. Osapuolten välisessä sopimuksessa ei ilmeisesti ollut erillistä vastuunrajoitusehtoa, koska KKO sovelsi kauppalain vahingonkorvauksen määrää koskevia säännöksiä. Vastuunrajoitusehdolla vastuun ylärajaksi voidaan sopia esimerkiksi osa kauppahinnasta. 10

11 Tarkoituksena toimivan kilpailun edistäminen Kilpailuoikeus koskee kaikkia Teksti: JUHA UNKURI Kilpailuoikeuden taustalla on ajatus toimivan taloudellisen kilpailun hyödyllisyydestä. Toimiva kilpailu kannustaa yrityksiä tehostamaan toimintatapojaan ja kehittämään uusia ja parempia tuotteita ja palveluita. > 11

12 Kilpailulaki kieltää kilpailulle vahingolliset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, päätökset ja muut vastaavat menettelytavat. Kiellettyjä rajoituksia ovat ennen kaikkea kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset kilpailun rajoittamiseksi eli kartellit sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Kaikki kilpailunrajoitukset eivät kuitenkaan ole lainvastaisia. Poikkeussäännöksen tarkoituksena on sallia sellaiset kilpailunrajoitukset, joiden kilpailua edistävät vaikutukset ovat suuremmat kuin rajoittavat vaikutukset. Lisäksi vähämerkityksellisinä pidettävät järjestelyt jäävät kokonaan kilpailunrajoituslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kartellit Yritysten on itse arvioitava, onko niiden toiminta kilpailulain sääntöjen vastaista. Kartellien keskeiset tyypit ovat hintakartellit, tuotannon rajoittamiseen tai markkinoiden jakamiseen tähtäävät kartellit ja tarjouskartellit. Hintakartellissa samalla tuotantotai jakeluportaalla olevat tavaroiden tai palvelujen myyjät tai ostajat sopivat joko suoraan tuotteiden hinnoista tai hintaan vaikuttavista seikoista kuten alennuksista tai provisioista. Tuotannon rajoittamiseen tai markkinoiden jakamiseen tähtäävässä kartellissa keskenään kilpailevat yritykset yhdessä sopivat tuotannon rajoittamisesta tai hankintalähteiden tai markkinoiden jakamisesta. Tarjouskartellissa tavaran myymiseen, ostamiseen tai palveluksen suorittamiseen liittyvässä tarjouskilpailussa tarjouksen antajat ovat yhteistoiminnassa keskenään ennen tarjousten jättämistä. Koska kilpailurajoituksen katsotaan vaikuttavat Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, soveltaa suomalainen viranomainen ja tuomioistuin suoraan myös EU:n 101 ja 102 -artikloja. Niiden määrittämä vaikuttavuuskriteeri voi täyttyä myös tapauksissa, joissa kaikki rajoitukseen osallistuvat yritykset ovat kotimaisia. Yrityksillä vastuu oman toimintansa lainmukaisuuden arvioinnista Yritysten on itse arvioitava, onko niiden toiminta kilpailulain sääntöjen vastaista tai voidaanko esimerkiksi jokin sopimusjärjestely hyväksyä kilpailulain poikkeussäännöksen nojalla. Tämä on usein vaikea tehtävä yrityksen johdolle. Johdon tietoisuus kilpailusäännöistä ja niiden rikkomisen seurauksista ei 12

13 kuitenkaan riitä. Myös sopimuksia käytännössä valmistelevien ja toteuttavien työntekijöiden tulee tuntea keskeiset pelisäännöt ja tunnistaa kilpailuoikeudelliset riskit, kun niitä tulee käytännön tilanteissa esiin. Kilpailusäännösten rikkominen voi tulla kalliiksi Kilpailua lainvastaisesti rajoittamalla yritys voi saada tilapäisesti etua. Tämä saatu etu voi tulla pidemmällä tähtäimellä kuitenkin hyvin kalliiksi. Markkinaoikeus voi määrätä kilpailulain kieltoja rikkoneelle yritykselle seuraamusmaksun, joka voi olla huomattava. Kilpailusäännösten rikkomista koskeva uutisointi on tuskin koskaan eduksi yhtiön maineelle. Pitkä kilpailuprosessi, mahdolliset vahingonkorvausja muut oikeudenkäynnit rasittavat kassan lisäksi yhtiön johtoa ja ainakin osaa muusta henkilökunnasta, vaikka nämä eivät itse olisikaan olleet aktiivisesti mukana rikkomuksessa. Kilpailunrajoitukseen osallistunut yritys voi lisäksi joutua korvaamaan kilpailunrajoituksesta sopimuskumppaneilleen ja kaikille muillekin aiheutuneen vahingon. Tämän kilpailusääntöjen rikkomiseen perustuvan vahingonkorvausvastuun merkitys on vahvasti kasvussa. Käräjäoikeuden tuomio asfalttikartelliasiassa Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion asfalttikartelliin liittyvässä vahingonkorvaus-oikeudenkäynnissä, jossa valtio ja 40 kuntaa hakevat pääomamäärältään yhteensä 122,7 miljoonan euron korvauksia päällystystöistä maksetusta ylihinnasta kaikkiaan seitsemältä asfalttialan yritykseltä. Valtion pääomamäärältään 56,7 miljoonan euron kanne hylättiin kokonaan käräjäoikeuden katsottua, että Tielaitos ja Tieliikelaitos olivat osallistuneet valtion töitä koskevaan kartelliin, eikä valtiolle ollut voinut aiheutua vahinkoa sellaisen toiminnan yhteydessä, johon se itse osallistui ja josta se katsoi itse hyötyneensä. Kuntakantajien osalta käräjäoikeuden tuomio oli myönteisempi ja nämä kanteen pääosin hyväksyttiin. Kunnille tuomittiin pääomamäärältään yhteensä 37,4 miljoonan euron korvaukset; korot nostavat summan huomattavasti suuremmaksi. Pääasial linen maksaja korvauksille tulee olemaan Lemminkäinen Oyj. Asfalttikartelliasian käsittely jatkuu todennäköisesti hovioikeudessa ja sen jälkeen vielä korkeimmassa oikeudessa. Tel (0) Mobile +358 (0) Juha Unkuri Rödl & Partner Oy:n Helsingin toimiston osakas asianajaja Juha Unkuri ajoi asiassa kolmen kaupungin kanteita. Tuomittujen korvausten määrä oli näistä jokaisessa yli 75 prosenttia alun perin vaaditusta määrästä. 13

14 Rödl & Partner auttaa asiakkaita Kotoisasti ja globaalisti Asianajotoimisto Heikkilä & Co. on muuttunut Rödl & Partneriksi. Maineikkaan Rödl & Partnerin hallituksen puheenjohtaja Christian Rödl kertoo seuraavassa haastattelussa, mikä toi hänen toimistonsa Suomeen. Teksti: TIINA RUULIO Miksi päätitte tulla Suomeen? Saksalainen Röld & Partner tarjoaa tilintarkastukseen, juridiikkaan ja yrityskonsultointiin liittyviä palveluja ympäri maapallon. Entinen Asianajotoimisto Heikkilä & Co. on sen ensimmäinen suomalainen partneri asianajotoiminnassa. Suomi on noussut tärkeysasteikossamme viime vuosina. Baltia on eräs vahvimmista taloudellisista tekijöistä Euroopassa, ja Suomella on asiassa olennainen rooli. Ylipäätään Suomi kytkee yhteen Venäjän, Baltian ja Skandinavian eikä vain logistisesti tai historiallisesti, vaan myös konkreettisissa liiketoimissa. Aloitimme yhteistyön Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n kanssa nelisen vuotta sitten. Yhteistyö on lähentynyt vähitellen, ja olen huomannut, että kyse on täydellisestä partnerista: saksaa puhuvia hyviä kollegoita, verosuunnitteluun perehtynyttä osaamista sekä laaja mutta samalla fokusoitunut asiakaskunta. Mitkä ovat odotuksenne? Haluamme jatkaa tarkasti suunniteltua kasvustrategiaa Baltian alueella ja tarjota näin sekä pohjoismaalaisille että saksalaisille asiakkaille yhden pysähdyksen palvelukonseptia. Uskomme, että suomalainen perinteinen asianajobisnes on valmis laajempaan palvelutarjontaan. Olennaista tietenkin on, että Suomen Rödl & Partnerin vahva panostus pitkiin asiakassuhteisiin säilyy ja vahvistuu. Mikä on työskentelytapanne? Teillähän on partnereita myös monissa muissa maissa. Rödl & Partner kohtaa asiakkaan siellä, missä asiakas tarvitsee meitä. Me emme lokeroi palveluja jäykästi, vaan tunnistamme todellisen elämän ongelmat ja tarjoamme riittävät resurssit niiden ratkaisemiseksi. Asiakashan toteuttaa liikeideaansa, ja meidän työmme on saada liikeidea toimimaan kaikilla tasoilla oli kyse sitten verosuunnittelusta, due dilligence -tarkastuksista, lupaprosesseista tai vaikkapa työlainsäädännön yksityiskohtien selvittämisestä. Kaikki partnerimme jakavat saman palvelufilosofian, joka on ohjannut yrityksemme toimintaa alusta pitäen: ensiksi tulevat aina ihmiset, joko asiakkaat tai kollegat, ovat he sitten johtavassa asemassa tai johdettavina. Minkälaista uutta asiantuntemusta haluatte tarjota suomalaisille asiakkaille? Voimme tuoda suomalaisten asiakkaiden ulottuville osaamista, johon vain harva toimisto Suomessa yltää. Palvelut ulottuvat Baltiaan, Skandinaviaan, Venäjälle, Italiaan, Brasiliaan Kaikki asiantuntemus välittyy asiakkaille aina Suomen toimiston kautta suomeksi. Mitä haluatte kertoa Rödl & Partnerin kasvusta? Vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet meille äärimmäisen hyviä. Tällaisia tuloksia ei nähdä aina, mutta uskon, että kasvu johtuu strategian onnistumisesta. Tavoittelemme hallittua kasvua. Menemme aina sinne, missä asiakkaat tarvitsevat meitä: New Yorkiin, Limasoliin, Helsinkiin, Tampereelle ja Bakuun Baltia on ollut lupaavimpia markkinoitamme Euroopassa, ja investoimme parasta aikaa esimerkiksi Ruotsiin. Meillä on myös isot toimistot Venäjällä ja Puolassa. Erityisesti verokonsultointinne osuus on kasvanut selvästi. Onko teillä mahdollisesti uusia ideoita yritysten vero-ongelmien ratkaisemiseksi? Verotus yhdistää Rödl & Partneria ja Suomea. Suomi on korkean verotuksen maa. Sen talous on vientivetoista, ja taloudella on vahvat intressit Itä-Euroopassa. Yhdessä suomalaisten kollegoiden kanssa pystymme seuraamaan suomalaisia yrityksiä niiden kansainvälistymisessä (ja moninaisissa verokysymyksissä tietysti). Voimme käyttää tässä hyväksi rakenteita ja toimistoja, joita olemme luoneet ympäri maailmaa 20 viime vuoden aikana. Pääkonttorinne on Nürnbergissä Baijerin osavaltiossa ja samalla kasvatte voimakkaasti kansainvälisesti. Miten yhdistätte perinteiset juurenne globaaliin liiketoimintaan? Tässä ei ole mitään ristiriitaa, sillä monet asiakkaat toimivat samalla periaatteella. Toisaalta vahvat kotoisat juuremme auttavat meitä innovoimaan asioita, jotka ovat hyvin kaukana Nürnbergistä. Puu, jolla on syvät juuret, on vahvimmillaan. 14

15 rödl & partner Voimme tuoda suomalaisten asiakkaiden ulottuville osaamista, johon vain harva toimisto Suomessa yltää, kertoo Rödl & Partnerin hallituksen puheenjohtaja Christian Rödl. 15

16 Suomalainen startup kiinnostaa jälleen Suomalaisten startuppien rahoitus on ollut tiukilla, sillä suomalaiset pääomasijoittajat ovat poteneet nettihypen jälkeistä krapulaa pitkään. Nyt tilanne näyttää valoisammalta. Teksti: TIINA RUULIO KUVA: Heikki tuuli Jos ajatellaan vuosia , niin silloin sekä yrittäjät että riskisijoittajat olivat ensikertalaisia. Koska kokemusta ei ollut, tuloksena oli aikamoinen katastrofi, kertoo Lifeline Venturesin pääomasijoittaja Timo Ahopelto. Pääomasijoittamisen krapula kestikin noin 15 vuotta. Yrityksissä on kuitenkin tapahtunut paljon, ja kansainvälisen rahan kiinnostus Suomea kohtaan on todellista. Rahoittajat ovat kiinnostuneita kansainvälisistä sarjayrittäjistä, joita meillä on. Sympaattinen koira nimeltä Dog Y Dog Kasvukiihdyttämöstä pääomasijoitusrahastoksi kasvanut yhtiö Lifeline Ventures on siltikin siitä harvinainen suomalainen pääomasijoittaja, että se sijoittaa nimenomaan hyvin aikaisen vaiheen listaamattomiin yhtiöihin, siis aitoihin startuppeihin. Toki enkelisijoittajat ovat tehneet vuosia tätä samaa, mutta sijoitettavat summat ovat pysyneet vaatimattomina. Nimenomaan toisen vaiheen rahoitusta on ollut tosi vaikeaa kerätä Suomesta. Olemme itse asiassa superaikaisen vaiheen sijoittajia. Saatamme sijoittaa mielenkiintoiseen ideaan ja yritykseen ensin euroa, jolla firma pärjää noin vuoden. Sen jälkeen ryhdymme hakemaan yritykselle suurempaa 1 5 miljoonan euron kasvurahoitusta, Ahopelto kertoo yhtiönsä sijoitusstrategiasta. Lifeline Venturesin salkussa on tällä hetkellä 18 terveys-, peli- ja nettialan yhtiötä. Eräs kehitteillä olevista ideoista on Leningrad Cowboysin luoma hahmo Dog Y Dog, jonka ympärille luodaan parasta aikaa elokuvaa, peliä ja oheistuotteita. Stanfordin kasvuyrittäjyysprofessori Steven Blanck on sanonut, että yrittäjyys sinänsä on kaikissa sen muodoissa tärkeää. Kansantalouden kasvun kannalta olennaisimpia ovat kuiten- kin globaalit kasvuyritykset, jotka luovat korkean jalostusarvon työpaikkoja. Olen tästä täysin samaa mieltä, kertoo Ahopelto. Uravalintana kasvuyrittäjyys Lifeline Venturesinkin salkussa on jo yksi menestystarina, suomalainen pelitalo Supercell, joka on kahdessa vuodessa kasvanut 100 työntekijän yritykseksi. Supercell tekee 2,4 miljoonan dollarin liikevaihtoa joka päivä. Se maksoi viime vuonna enemmän veroja Suomeen kuin Nokia. Ahopellolla on luonnollisesti yrittäjätausta. Hän muun muassa aloitti vuonna 2000 sähköisen potilastiedon keruuseen keskittyneen CRF Health -nimisen yrityksen. Lifeline Venturesin toisen perustajan, sarjayrittäjä Petteri Koposen viimeisimmän yrityksen, mobiilipalvelu Jaikun, osti lopulta Google vuonna Uuden pääomasijoittajan ensimmäiseen rahastoon onnistuttiin keräämään 30 miljoonaa euroa. Ahopelto uskoo, että teknologiayrittäjyys on tällä hetkellä kova juttu. Silloin kun itse valmistuin Otaniemestä, suunnilleen kaikki halusivat töihin joko Nokialle tai johonkin suureen konsulttiyritykseen. Nyt tilanne on aivan toinen, sillä jo opiskelijat miettivät kansainvälisen kasvuyrittäjän uraa. Kokeiluun E.I.R? Yrittäjyyden taakse on siis syntynyt uudenlaista pöhinää, jota on lisännyt esimerkiksi opiskelijapiireistä liikkeelle lähtenyt Aalto-yliopiston Startup Sauna, uusien yrittäjien uusi sparrausohjelma. Ahopelto hakee tiettyä analogiaa musiikin maailmasta. On selvä, että huippubändejä ei voi syntyä ilman tuhansia ja tuhansia autotallibändejä. Samaa aluskasvillisuutta tarvitaan myös kasvuyrittäjyyteen. 16

17 Pääomasijoittajan näkemyksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä hyviä yritysideoita, mutta taitavia yrittäjiä saisi olla lisää. Suomessa ehkä kannattaisikin ajatella Kalifornian Piilaaksossa hyväksi testattua E.I.R (Entrepeneur-In-Residence -mallia). Siinä pääomasijoittaja tavallaan palkkaa kerran onnistuneen startupyrittäjän innovoimaan uusia sijoituskohteita. Ahopelto on tyytyväinen siihen, että myös asianajotoimistot ovat jalostaneet palvelujaan startuppien tarpeisiin. Pienet yritykset tarvitsevat yleensä hyviä perussopimuksia, jotka eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita. Onneksi tämä on tajuttu. Uusia yrityksiä tarvitaan Suomeen kaivataan uusia yrityksiä, sillä yritysten määrä on laskusuunnassa. Tilastokeskuksen heinäkuun lopulla julkaisemien lukujen mukaan tammi-maaliskuussa aloitti yritystä, mikä on alhaisin luku kevään 2003 jälkeen. Pudotusta viime vuoteen verrattuna tuli 7,4 prosenttia. Lopettaneita yrityksiä on tilastoitu vastaasti ennätysmäärä, viime vuonna lopettaneiden määrä kasvoi 17,5 prosenttia. Kansainvälisen rahan kiinnostus Suomea kohtaan on todellista, sanoo Lifeline Venturesin pääomasijoittaja Timo Ahopelto. 17

18 Supercell, Rovio ja monet muut DOGYDOG.FI Teksti: TIINA RUULIO Suomalaisen pelialan liikevaihto (miljoonaa euroa) Lähde: Neogames (arvio) Suomalainen pelibisnes on kasvanut dramaattisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Kun alan liikevaihto vuonna 2012 oli 250 miljoonaa euroa, arvioi pelialan keskus Neogames viime vuoden liikevaihdon nousevan jo 800 miljoonaan euroon. Neogames on myös arvioinut, että vuonna 2020 alan ytimen liikevaihto olisi jo 1,5 miljardia. Eniten esillä on ollut vuonna 2010 perustettu Supercell. Muitakin menestyjiä toki on, kuten Rovio, Remedy, Red- Lynx ja 8,5 miljoonan euron rahoituksen juuri kerännyt Grand Cru ja ehkä pian myös Dog Y Dog. Merkittävä osa yrityksistä kehittää nimenomaan mobiilipelejä, mutta vipinää riittää myös muille teknisille alustoille. Talouslehti Forbesin mukaan Supercell takoi yksin viime vuoden tammimaaliskuussa lähes 140 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Yhtiö julkaisi vuonna 2012 Applen tableteille ja puhelimille kaksi peliä, strategiapeli Clash of Clansin ja maatilapeli Hay Dayn. Viime vuoden marraskuussa markkinoille saatiin uusi peli, Boom Beach. Lokakuussa SoftBank ja japanilainen pelitalo GungHo ostivat enemmistöosuuden peliyhtiöstä Supercellistä 1,1 miljardilla eurolla. Wall Street Journalin mukaan Suomen valtteja peliteollisuuden näkökulmasta ovat alhainen yritysverokanta ja aktiivinen start up -yritysten ympäristö. Suomesta onkin tullut pelialan hotspot. Vahvasti vientivetoinen peliteollisuus kasvaa siis huikeaa vauhtia, ja alan yritykset ovat pystyneet luomaan uusia brändejä yhä aikaisemmassa vaiheessa. Esimerkiksi Roviolle oheistuotteet tuovat 45 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiöllä on globaalisti noin 500 lisenssinhaltijaa, ja maailmalla myydään noin erilaista Angry Birds -tuotetta pehmoleluista lastenvaatteisiin. Yrityksiä vaivaa kuitenkin krooninen osaajapula, ja noin henkilöä työllistävä ala tarvitsee uusia graafikoita ja ohjelmoijia. Suomen pelialan keskuksen mukaan joka viides pelialalla työskentelevä onkin ulkomaalainen. Yle Uutiset kertoi, että innostus suomalaista pelialaa kohtaan on niin suurta, että myös ulkomaiset pelifirmat haluavat perustaa sivutoimistoja Helsinkiin. Pelialalla on Suomessa myös historiansa, sillä nykyään Elisan omistaman Sulakkeen virtuaaliyhteisö Habbo Hotel avasi ovensa jo vuonna Sulake ilmoittaa, että palvelussa vierailee kuukausittain neljä miljoonaa eri nuorta. 18

19 Liikesalaisuudet kannattaa suojata Teksti: silja takalo-eskola Luottamuksellisen tiedon salassa pitäminen on tämän päivän tietoyhteiskunnassa entistä hankalampaa. Huomattava määrä tietoa voidaan siirtää ja kopioida vaivattomasti ja hetken mielijohteesta. Kehitys on lisännytkin merkittävästi salassa pidettävän tiedon määrää. > 19

20 Lähes kaikki liiketoiminta pitää sisällään jotakin salassa pidettävää tietoa. Tunnetuimpia liikesalaisuuksia ovat esimerkiksi Coca-Colan resepti tai Microsoftin ohjelmistojen lähdekoodi. Liike- ja ammattisalaisuudesta on yleisesti ottaen kyse silloin, kun tiedon arvo yritykselle olisi huomattavasti vähäisempi, mikäli kyseinen tieto olisi kilpailijoiden käytössä. Laissa tunnetaan myös termi yrityssalaisuus. Liikesalaisuuden tunnusmerkit Lähtökohtaisesti liikesalaisuuksiksi luokiteltava tieto voi olla mitä tahansa, kuten organisaation sopimuksia, markkinointia tai hintapolitiikkaa koskevat tiedot. Lisäksi liikesalaisuuksia voivat olla esimerkiksi työ- ja valmistusmenetelmiä koskevat tiedot, kaavat, piirustukset, tietokoneohjelmat, tuotantomäärät ja asiakasrekisterit. Jotta tieto voidaan luokitella liikesalaisuudeksi juridisessa mielessä, yrityksen täytyy voida osoittaa, että sillä on sekä pyrkimys että tahto pitää tieto salassa. Tärkeää on, että salaiseksi luokitellun tiedon kanssa tekemisissä olevat henkilöt myös mieltävät tiedon salaiseksi. Tästä syystä yrityksen pitää konkreettisesti toimia niin, että tieto pysyy salassa. Olennaista kuitenkin on, että liikesalaisuudeksi luokiteltu tieto ei ole yleisesti tunnettua eikä sitä ole julkistettu. Tietoa suojataan liikesalaisuutena niin kauan kuin tieto pysyy salaisena ja liikesalaisuuden tunnusmerkit muutoin täyttyvät. Milloin kyseessä ei ole liikesalaisuus Jotta tieto voidaan luokitella liikesalaisuudeksi juridisessa mielessä, yrityksen täytyy voida osoittaa, että sillä on sekä pyrkimys että tahto pitää tieto salassa. Liikesalaisuudesta ei voida puhua, mikäli tieto on helposti selvitettävissä tutkimalla markkinoilla olevaa tuotetta. Myöskään pelkkää henkilön ammattitaitoon ja kokemukseen perustuvaa tietoa ei katsota liikesalaisuudeksi. Tämä voi tosin aiheuttaa vaikeita rajanvetoongelmia tilanteissa, joissa henkilö käyttää hyväksi aiemmin toisessa yrityksessä tietoonsa saamiaan liikesalaisuuksia siirtyessään kilpailijayritykseen. Suomessa yrityksen liikesalaisuuksia koskevaa sääntelyä löytyy paitsi laista sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) myös työsopimuslaista sekä rikoslaista. Työntekijöiden kannalta erityisesti työsopimuslaki ja rikoslaki ovat keskeisiä. Sen sijaan SopMenL:n säännöt koskevat erityisesti elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita ja määräävät elinkeinonharjoittajille liikesalaisuuksiin liittyviä käyttäytymissääntöjä. Työntekijän salassapitovelvollisuus Työsopimuslakiin perustuvan työntekijän uskollisuusvelvoitteen mukaan työntekijän tulee pidättäytyä ilmaisemasta ulkopuolisille työnantajansa ammatti- ja liikesalaisuuksia. Salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta voi myös joutua vastuuseen se, jolle työntekijä on 20

Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero

Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2009 Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa Kiinteistön luovutusvoittovero Omistajayrittäjän henkilökuntaedut

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012 EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 1/2012 MCI Palvelu kulkee mukanasi sixten korkmanin Eurooppa-näkemys esittelyssä herra kello Anne Badanin liikeideana maailman parantaminen 2 EVLI 1/2012 Muu maa mustikka

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

TILIPOSTI & Palkka. 8 Pilkkoset tekee koululuokkien varainhankinnasta helppoa. Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita: TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2014 Erityisasiantuntijat palveluksessanne Hallitse vaativat esimiestilanteet Työaika seurantaan Leif Backman tietää tuhansia onnistumistarinoita:

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1 Lea Ahoniemi 2010 Tampereen yliopisto CIRCMI tutkimusryhmä KIINA LIIKETOIMINTA- YMPÄRISTÖNÄ HAASTATTELUTUTKIMUS SUOMALAIS-- JOHTAJIEN KOKEMUKSISTA KIINASSA Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot