News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata"

Transkriptio

1 News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret lupaukset

2 PÄÄKIRJOITUS Kotimainen, kansainvälinen Rödl & PARTner Asianajotoimisto on uusi nimemme (vanha oli Heikkilä & Co Helsinki Asianajotoimisto). Kuten nimestä voi päätellä, olemme syventäneet yhteistyötä pitkäaikaisen kansainvälisen kumppanimme, saksalaisen perheyrityksen Rödl & Partnerin kanssa. Siirrymme siis yhteistyössä seuraavaan vaiheeseen kun kuherruskuukausi on ohi ja suhdetta voidaan verrata jo avioliittoon. Yhteistyön syventämisen syy on selvä, sillä Rödl & Partnerilla on toimintaa 100 maassa ympäri maailmaa yli asiantuntijan voimin. Näillä voimavaroilla pystymme auttamaan asiakkaita ja palvelemaan heitä entistäkin paremmin. Suomen tärkeimmät vientimaat Saksa, Ruotsi ja Venäjä ovat nyt yhtä lähellä kuin toimistomme. Pystymme palvelemaan niin suomalaisia asiakkaita maailmalla kuin kansainvälisiä asiakkaita Suomessa niin sanotun yhden luukun periaatteella. Hoidamme yrityksen perustamisen vaikka Viroon avaimet käteen -periaatteella. Paikan päällä tarvitsee käydä vain allekirjoittamassa lopulliset asiakirjat. Asiakkaamme säästää aikaa varsinaiseen liiketoimintaan, kun me hoidamme byrokratian ja rutiinit. Olemme innostuneita uusista mahdollisuuksista maailmalla ja kuitenkin olemme edelleen sama vanha toimisto tuttuine ihmisineen. Palvelemme asiakkaitamme kuten ennenkin, joustavasti, ammattitaitoisesti ja ripeästi niin liikejuridiikassa kuin verotuksessa. Kansainvälisyys kannattaa ja se on tänä päivänä monella alalla elämisen ehto. Meiltä saat ratkaisut liike-elämän ongelmatilanteisiin niin kotimaassa kuin maailmallakin. ARI MERTALA 2

3 16 TÄSSÄ NUMEROSSA: 6 Asianajaja Tommi Koposen kirjoitus koskee yrityskauppoja lähinnä myyjän näkökulmasta tarkasteltuna. Yrityskauppaan on hyvä ottaa mukaan asiantuntija heti kun näyttää siltä, että kauppa saattaa toteutua. Sivut Asianajaja Juha Unkuri kirjoittaa tässä lehdessä kilpailuoikeudesta. Asia on hyvin ajankohtainen, sillä Suomessa on tällä hetkellä vireillä useita merkittäviä kilpailusääntöjen rikkomiseen liittyviä vahingonkorvausoikeudenkäyntejä. Sivut OTM Silja Takalo-Eskolan artikkeli käsittelee liikesalaisuuksia. Asianajotoimisto Rödl & Partnerilla on pitkä kokemus liikesalaisuuksia koskevien sopimusten laadinnasta. Toimiston asianajajat ovat myös edustaneet menestyksellisesti päämiehiään asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä. Sivut Ajankohtaista Yrityskauppoja tehdään taloustilanteesta huolimatta Alihankintasopimus turvaa yhteistyön Kilpailuoikeus koskee kaikkia Rödl & Partner auttaa asiakkaita kotoisasti ja globaalisti Suomalainen startup kiinnostaa jälleen Supercell, Rovio ja monet muut Liikesalaisuudet kannattaa suojata Agentti vai jälleenmyyjä Rakennushankkeiden juristeilla monta roolia Compliance yrityksen maine ja julkinen kuva Mitä lakia sovelletaan työntekijöiden ulkomaankomennuksissa Ajankohtaista: Kokonaisveroaste muuttuu vain vähän News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Päätoimittaja: Ari Mertala Julkaisija: Rödl & Partner Toimitus: Tiina Ruulio Taitto: Elias Kapiainen Tilaukset ja osoitteenmuutokset: 3

4 AJANKOHTAISTA Ei kahdesti samassa asiassa Saatavien perintään muutoksia SUOMEN PANKIN tiedotteen mukaan lakisääteinen viivästyskorko on velkasuhteissa yleensä seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko, joka on 0,5 prosenttia. Uutta on, että yritysten välisissä sekä yritysten ja viranomaisten välisissä maksuissa, jotka koskevat tavaroiden tai palvelujen hankkimista, lakisääteinen viivästyskorko on yhtä prosenttiyksikköä korkeampi. Tällä hetkellä yritysten välinen korkolain mukainen viivekorko on siis 8,5 prosenttia. Lisäksi yritysten välisissä suhteissa voidaan sopia joko alemmasta tai korkeammasta viivästyskorosta. Toinen keskeinen muutos on, että yrityksellä on myös oikeus periä velallisena olevalta toiselta yritykseltä 40 euron vakiokorvaus perintäkuluista, mikäli maksu on viivästynyt niin, että yrityksellä olisi oikeus viivästyskorkoon. Velkojana olevalla yrityksellä on oikeus saada mainittu korvaus, vaikka tosiasiallisia perintäkuluja ei olisikaan. Korkein oikeus antoi tärkeän ennakkoratkaisun ns. ei kahdesti samassa asiassa -kiellon soveltamisesta (2013:59). Korkein oikeus muutti näin aikaisempaa kantaansa siihen, voidaanko samasta verotukseen liittyvästä laiminlyönnistä määrätä seuraamuksiksi sekä hallinnollinen veronkorotus että rikosoikeudellinen rangaistus. Veronkorotusta on sinänsä pidetty jo vakiintuneesti rangaistuksen luonteisena seuraamuksena. Tapauksessa oli kysymys toiminimellä toimineesta elinkeinonharjoittajasta, jolle määrättiin saman menettelyn perusteella ensin veronkorotus ja sen jälkeen nostettiin syyte verorikoksesta. Korkein oikeus oli useissa aikaisemmissa ratkaisuissa kat- sonut, että veronkorotus esti veropetosta koskevan syytteen tutkimisen ja rangaistuksen määräämisen silloin, kun veronkorotusta koskeva ratkaisu oli tullut lopulliseksi ennen syytteen vireilletuloa. Tätä tulkintaa muutettiin niin, että veropetossyytettä ei voida nostaa enää sen jälkeen, kun veronkorotuksesta verotusmenettelystä on päätetty, vaikka päätös ei olisikaan lopullinen. Uusi ratkaisu muuttaa taannehtivasti voimassa olevan oikeuden tulkintaa vuodelta Tämä tarkoittaa sitä, että uuden tukinnan valossa lainvastaisesti nostettujen rikossyytteiden perusteella annetut tuomiot voidaan mahdollisesti purkaa. KHO muutti työsuhdeoptio tulon aikajakoa verotuksessa Korkein hallinto-oikeus on muuttanut tuoreessa ratkaisussaan (2013:93) aiempaa linjaansa työsuhdeoptiotulon verotukseen kansainvälisissä tilanteissa. Tapauksessa oli kyse erityisesti siitä, katsottiinko optiotulo saaduksi vain ajanjaksolta, joka verovelvollisen oli työskenneltävä saadakseen optioiden käyttöoikeuden, vai myös tämän jälkeiseltä samassa konsernissa työskennellyltä ajalta. Optioedun arvo on aiemmin määritetty ottamalla huomioon optioiden myöntämisen ja niiden käyttämisen väliin jäävä ajanjakso. KHO:n uuden ratkaisun mukaan kansainvälisissä tilanteissa saatujen optioiden aikajaon perustana tulee aiemmasta poiketen olla aikaväli optioiden myöntämisestä siihen ajankohtaan, kun niiden käyttäminen tulee mahdolliseksi. Aikaväli saattaa näin ollen merkittävästi lyhentyä, kun tarkastelujakso päättyy jo optioiden käytettäväksi tulemiseen niiden tosiasiallisen käyttämisen sijasta. On syytä huomata, ettei uusi ratkaisu kuitenkaan muuta ajankohtaa, jona työsuhdeoptiosta saadun edun verotus realisoituu. Työsuhdeoptioista saadut tulot verotetaan edelleen silloin kun optiot käytetään. Uuden KHO:n ratkaisun valossa on kuitenkin mahdollista jaksottaa Suomessa verotettavaksi vain se ajanjakso, jona optioiden saamisen ja käytettäväksi tulemisen väillä on työskennelty Suomessa. Uuden aikajaon soveltaminen voi johtaa aiempaa edullisempaan työsuhdeoptioiden verotukseen. Edustusmenoja ei voi enää vähentää Yrittäjille merkitsee käytännössä paljon se, että edustuskulut ovat nykyisin kokonaan verotuksessa vähennyskelvottomia, kun aiemmin niistä sai vähentää verotuksessa puolet. Vaikka säännös tuli voimaan , tällä muutoksella on takautuva vaikutus. Jos vuonna 2013 alkanut tilikausi päättyy vuoden 2014 puolella, eli tilikauteen sovelletaan uutta verosäännöstöä, ovat myös kaikki 2013 syntyneet edustuskulut vähennyskelvottomia. Edustuskulujen vähennyskelvottomuuden vastapainoksi tuli koulutusvähennys. Yrityksellä on oikeus tehdä verotuksessa noin 50 % lisävähennys enintään kolmelta työntekijän koulutuspäivältä tietyillä edellytyksillä. Koulutusvähennyksen tekeminen edellyttää muun muassa koko henkilöstöä koskevaa koulutussuunnitelmaa sekä sitä, että koulutus liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin 4

5 AJANKOHTAISTA Pk-yritysten rahoitustilanne hankala, muttei mahdoton Ulkopuolisen rahoituksen saaminen yritykseen on ollut ja on edelleen hyvin hankalaa. Fredrik von Erichsen / EPA Yritysten rahoitustarpeen määrä riippuu usein yrityksen toimialasta, mutta yleensä yrittäjän omat rahat eivät riitä tai niitä kaikkia ei ole syytä edes käyttää liiketoiminnan pyörittämiseen. Siksi yritykseen tarvitaan vierasta pääomaa joko lainan muodossa tai sitten mukaan otetaan ulkopuolinen pääomasijoittaja. Vuoden 2008 jälkeen kansainvälinen finanssikriisi vähensi merkittävästi lainatarjontaa, mutta erityisesti se kiristi lainanannon ehtoja. Moni yrittäjä siis toteaa, ettei pankista saa enää lainaa tai että lainan ehdot ovat kohtuuttomat. Onko rahoitustilanne Suomessa nyt niin vaikea, että liiketoimintoja on syytä supistaa ja jopa lopettaa rahoitusmahdollisuuksien niukkuuden takia? Ei suinkaan. Raha on kuitenkin yrityksissä vain väline liikeidean toteuttamiseksi, eikä sen puutteen pitäisi tyrehdyttää liiketoimintaa. Yrittäjien on yhä huolellisemmin valmistauduttava rahoituksen turvaamiseen ja harkittava eri rahoitusvaihtoehtoja perinteisen pankkilainan rinnalla. Rahaa onkin tarjolla Yrityksen omistajien kannattaa oppia tekemään yhteistyötä pääomasijoittajien kanssa. Myös pienemmät yritykset ovat potentiaalisia sijoituskohteita erilaisille rahoittajille, mutta samalla rahoittajat edellyttävät entistä tarkempia selvityksiä yrittäjältä rahoituksen toteuttamiseksi. Sijoittajalle saattaa riittää, että yrityksen liiketoiminta on tervettä ja vakaalla pohjalla ilman normaalia suurempaa kasvuodotusta. Rahaa on siis tarjolla, mutta rahoittajat haluavat varmistaa rahoitukseen liittyvät riskit. Finanssikriisi on vähentänyt merkittävästi lainatarjontaa ja kiristänyt lainanannon ehtoja. Rahoittaja pitää osata vakuuttaa Yrittäjän täytyy osata kertoa potentiaalisille rahoittajille perinteisten tilinpäätöstietojen lisäksi se, mitä yritys tekee, mitkä ovat sen suunnitelmat ja liikeideat tuleville vuosille ja miten kassavirta kehittyy. Kyse on kommunikoinnista ja ideoiden, suunnitelmien ja markkinoinnin kirjaamisesta ja selkeästä esittämisestä rahoittajille. Yrittäjän kannattaa tehdä kotitehtävät ennen ulkopuolisen rahoituksen hakemista ja valmistautua huolella rahoittajien kohtaamiseen. Mitä valmiimpana ja yksinkertaisempana yrittäjä esittää ajatuksensa, sitä varmemmin rahoittajat saadaan mukaan liiketoiminnan kehittämiseen. Tel (0) Mobile +358 (0) MIKKO PIIRTOLA Nyt viimeistään on valmistauduttava siihen, että yrityksen rahoitushakemukset on valmisteltu huolella syksyä varten. Rödl & Partner auttaa yritystäsi asiassa. 5

6 Yrityskauppoja tehdään taloustilanteesta huolimatta Teksti: TOMMI KOPONEN KUVA: Heikki tuuli Vaikka talouden näkymät ovat epävarmat, yrityskauppoja tehdään edelleen. Tässä artikkelissa käydään läpi yrityskauppa askel askeleelta lähinnä myyjän näkökulmasta. Varsinkin isojen pääomien yritykset ovat olleet viime aikoina aktiivisia yrityskaupoissa ostamalla pienempiä kilpailijoita. Samalla ne saattavat pyrkiä uusille toimialoille. Erityisesti ruotsalaiset yhtiöt ovat olleet aktiivisia yrityskauppojen suhteen. 6

7 Askel 1. Tunnusteleva yhteydenotto ja alkuneuvottelu Yrityskauppaprosessi lähtee useimmiten liikkeelle tunnustelevalla yhteydenotolla, minkä jälkeen ostaja- ja myyjäkandidaatti pitävät yleisluontoisen kauppaan liittyvän palaverin. Ensimmäisessä tapaamisessa molemmat osapuolet esittelevät itseään ja toimintaansa. Ostaja on yleensä jo käynyt läpi ostettavan yhtiön julkiset taloustiedot ja muutkin kohtuullisen helposti saatavat tiedot. Ostajalla on yleensä myös tässä vaiheessa käsitys kaupan rakenteesta ja kauppahintaa koskevasta raamista. Vaikka ostaja vaikuttaisi olevan hyvin perillä ostettavasta yhtiöstä, kannattaa myyjän olla tässä vaiheessa pidättyväinen tietojen antamisessa ostajakandidaatille. Koska annettuja tietoja koskevaa salassapitosopimusta ei ole usein vielä allekirjoitettu, ei salassapitovelvoitettakaan ole. Askel 2. Salassapitosopimuksen allekirjoitus Ennen kuin luottamuksellisia tietoja, kuten pitkiä tilinpäätösversioita, henkilöstön palkkausmalleja tai hinnoittelutietoja annetaan ostajalle, tulee varmistua siitä, että ostaja pitää ostettavan yhtiön luottamukselliset tiedot salassa. Tämä tapahtuu allekirjoittamalla salassapitosopimus, NDA (Non-Disclosure Agreement). Salassapitosopimuksen tulee määritellä ja luoda ehdot luottamukselliselle tiedolle ja sen käsittelylle sekä myös hävittämiselle neuvotteluiden päätyttyä. Sopimuksessa on myös hyvä määritellä rekrytointikielto sekä riittävä sopimussakko rikkomusten varalle. Ostaja saa aina yrityskauppaprosessin edetessä, erityisesti due diligence -tarkastuksessa, hyvin paljon tietoa ostettavasta yhtiöstä. Mikäli tiedon käyttöä ei ole rajoitettu tai avainhenkilöiden rekrytointia rajoitettu, voi asia aiheuttaa suurta vahinkoa myyjälle. Joskus ostajaksi tekeydytään urkkimaan tietoja ja liikesalaisuuksiakin. Askel 3. Liiketoiminta- vai osakekauppa Viimeistään salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osapuolien pitäisi tietää ja päättää, tehdäänkö osake- vai liiketoimintakauppa. Kauppamalli tulisi ottaa puheeksi niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, koska toteutusmallilla Myyjän tulisikin ottaa asiantuntija mukaan yrityskauppaan heti kun näyttää siltä, että kauppa voisi toteutua. on käytännössä merkittävä ero niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta erityisesti verotuksellisesti. Usein myyjä ottaa yhteyttä asiantuntijaan vasta kun ollaan allekirjoittamassa kauppakirjoja. Tässä vaiheessa mallin muuttaminen esimerkiksi verotussyistä on yleensä vaikeaa. Ostaja puolestaan on lähtenyt omalta osaltaan kauppaan tietyin edellytyksin ja hakenut mahdollisesti jo hyväksynnän tietyn sisältöiselle kaupalle oman yhtiön hallitukselta. Myyjän tulisikin ottaa asiantuntija mukaan yrityskauppaan heti kun näyttää siltä, että kauppa voisi toteutua. Kauppamalleilla on hyvin erilaiset verovaikutukset. Liiketoimintakaupassa Asiantuntijan käyttäminen yrityskaupassa kannattaa lähes poikkeuksetta. Yrityskauppoihin liittyy väistämättä paljon juridisia yksityiskohtia, joiden merkitystä asiaa syvemmin tuntemattoman voi olla vaikea mieltää. Myyjän tulisi ottaa asiantuntija mukaan yrityskauppaan oikeastaan heti kun kauppa alkaa näyttää mahdolliselta. > 7

8 kauppahinta tai osa siitä tuloutuu yhtiön verotettavaksi tuloksi. Osakekaupassa kauppahinta tuloutuu puolestaan osakkeenomistajan henkilökohtaiseksi pääomatuloksi, luovutusvoitoksi. Myyjän näkökulmasta osakekauppa on usein verotuksellisesti liiketoimintakauppaa huomattavasti edullisempi. Silloin kauppa ei vaikuta yhtiö tuloverotukseen eikä myyjääkään veroteta toiseen kertaan, kun hän ei joudu nostamaan kauppahintaa yhtiöstä itselleen esimerkiksi palkkana tai osinkona. Askel 4. Esisopimuksen laatiminen Kun salassapitosopimus on allekirjoitettu ja ostajalle on toimitettu pyydetyt lisätiedot, ostaja on yleensä valmis tekemään sitovan ostotarjouksen. Tässä vaiheessa laaditaan esisopimus, jossa sitoudutaan lopulliseen kauppaan. Kauppa siis toteutuu, mikäli ostajan asettamat erityisehdot täyttyvät eikä due diligence -tarkastuksessa tule esiin yllätyksiä. Esisopimusta laadittaessa pitäisi aina pyrkiä siihen, että kaikki kaupan teon kannalta keskeiset ehdot on jo sovittu. Mikäli kaupan osapuoli esittää vasta lopullista kauppakirjaa allekirjoitettaessa uusia ehtoja, voi tilanne johtaa kaupasta vetäytymiseen ja vahingonkorvausvelvollisuuteen toista osapuolta kohtaan. Myyjän tulee kiinnittää esisopimuksessa erityistä huomiota kilpailunrajoituksiin, kauppahinnan määräytymiseen ja maksamiseen. Myös omat vastuut pitää tarkistaa, ja sekin, millä edellytyksillä ostaja voi vetäytyä kaupasta mahdollisen due diligence -tarkastuksen myötä. Askel 5. Due diligence -tarkastus Due diligence -tarkastuksella tarkoitetaan ostettavan yhtiön toiminnan selvittämistä, yleisimmin hallinnon tarkastamista. Tarkastus mitoitetaan ostettavan yhtiön liiketoiminnan luonteen ja kaupan kokoluokan mukaan. Pienissä kaupoissa tarkastetaan usein esimerkiksi vain vuokrasopimusten, työsopimusten ja keskeisimpien asiakas- sekä yhteistyösopimusten sisältö sekä työoikeudelliset asiat. Suuremmissa yrityskaupoissa edellä mainitut tiedot käydään läpi laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Usein myös tarkastetaan ostettavan yhtiön kirjanpito ja verotus. Joissain tapauksissa haastatellaan laajasti yhtiöiden avainhenkilöitä, vaikkeivät nämä olisikaan myyjinä kaupassa. Askel 6. Kaupan päättäminen closing Sen jälkeen kun due diligence on saatu tehtyä eikä kaupan osapuolilla ole esisopimuksessa yksilöityä perustetta kaupasta vetäytymiselle, tehdään lopullinen kauppa. Lopullinen kauppakirja vastaa yleensä sisällöltään hyvin pitkälti esisopimusta eikä tässä vaiheessa yleensä enää voida esittää olennaisia uusia ehtoja. Tässäkin mielessä esisopimuksen merkitys yrityskaupassa korostuu. Kaupan closingin yhteydessä allekirjoitetaan lopullinen kauppakirja ja siirretään sopimukset ja oikeudet ostajalle, mikäli kyse on liiketoimintakaupasta. Tel (0) Mobile +358 (0) TOMMI KOPONEN Yrityskaupan yleisimmät ongelmat Yrityskauppoja rahoittava Finnvera on listannut yrityskauppojen tyypillisimmät ongelmat. Jatkajan löytäminen Yrityskaupan osapuolet eivät tunne yrityskauppaan liittyviä asioita. Myyjän epärealistinen hintakäsitys, arvonmääritysmenetelmiä ei tunneta. Ostettava liiketoiminta ei ole riittävän kannattavaa yrityksen tulevaan velkamäärään nähden. Rahoitusneuvottelut aloitetaan liian myöhään. Yrityskaupan rahoituksessa ei huomioida tulevien vuosien investointi- ja kehittämistarpeita. Ostettavan yrityksen haltuunotto epäonnistuu. 8

9 Alihankintasopimus turvaa yhteistyön Alihankintasopimus on yleensä kompromissi, sillä molemmat osapuolet tavoittelevat liiketoimesta mahdollisimman suurta hyötyä. Teksti: Aleksi Pakkanen Yritys pystyy kontrolloimaan toimintaansa parhaiten tekemällä työt itse. Kasvuun ja erityisesti kannattavuuteen tähtäävän yrityksen tulee kuitenkin miettiä, pitäisikö tiettyjä, ydinosaamisen ulkopuolisia toimintoja hankkia markkinoilla olevilta muilta toimijoilta. Oikean sopimus- ja yhteistyökumppanin löytämisen lisäksi tärkeää on sopimus, johon alihankinta perustuu. Tilaajan eduista Alihankinnan onnistuminen edellyttääkin sopimusta, jonka avulla tilaaja pystyy riittävissä määrin säilyttämään kontrollinsa alihankittuun työhön ja toisaalta hyödyntämään alihankkijan suurempaa tehokkuutta. Liikesopimuksiin sovellettavaa pakottavaa lainsäädäntöä on suhteellisen vähän. Lisäksi muun muassa Suomen kauppalain säännökset väistyvät, mikäli osapuolet sopivat toisin. Kansallisen lainsäädännön ohella kannatta muistaa myös kansainvälinen kauppalaki, jota sovelletaan eri valtioiden sopijapuoliin tietyin edellytyksin. Vaikka molemmat osapuolet olisivat suomalaisia, sopimuksia laaditaan yleisesti myös englanniksi esimerkiksi silloin, jos lopputuotteen tilaaja toimii ulkomailla. Sopimusehdoilla on keskeinen asema. Lisäksi erilaisia sopimuksia ja sovittavia asioita on paljon. Joskus saatetaan laatia myös itse sopimusneuvotteluita koskevia sopimuksia, joissa osapuolet sopivat liikealaisuuksien salassapidosta ja esimerkiksi kustannusten jakamisesta. Toisissa tapauksissa osapuolet päätyvät sopimaan vain puitesopimuksesta, 9

10 Sopimussakko voi rajoittaa vastuuta. jonka ehtojen sisällä määritellään esimerkiksi tilaukset ja toimitusajankohdat. Erityisesti pitkäkestoisiin sopimuksiin pyritään saamaan uudelleenneuvottelulausekkeita, joiden avulla voidaan varautua ennakoimattomiin tilanteisiin. Uudelleenneuvottelulausekkeiden yhteydessä käytetään usein myös erillistä sopimussakkoa, jolla pyritään varmistamaan se, että osapuolet tosiasiallisesti neuvottelevat uusista sopimusehdoista. Alihankkijan vastuut ja niiden rajoitukset Sopimusten eräs tärkeimmistä tehtävistä liike-elämässä on riskien ennakointi. Tähän pyritään muun muassa erilaisilla vastuunrajoitusehdoilla. Käytännössä ehtoja käytetään usein vakiosopimuksissa. Mikäli sopijakumppanit ovat epätasa-arvoisessa asemassa, vahvempi osapuoli pystyy vaikuttamaan myös ehtojen laajuuteen. Kansainvälisesti vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti vastuunrajoitusehto menettää sitovuutensa, jos sopimusrikkomus aiheutetaan tahallaan tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Mikäli osapuolet ovat yksityiskohtaisesti sopineet vastuistaan ja niiden ehdoista, kauppalakia ei sovelleta. Ehtojen käyttäminen on siten järkevää ja ne mahdollistavat tehokkaan riskienhallinnan. Tavallisimmat sopimusrikkomukset johtuvat joko viivästyksistä tai tuotteiden virheistä. Sopijakumppanin maksama suoritus ei siis ole vastannut sitä, mitä osapuolet ovat sopineet. Sopimusrikkomuksesta aiheutuu aina joko välitöntä tai välillistä vahinkoa, josta virheen tehnyt osapuoli yleensä joutuu vastaamaan. Kauppalain mukaisesti välitön vahinko tarkoittaa korvausta kuluista, hinnanerosta sekä saamatta jääneestä voitosta. Välittömänä vahinkona pidetään myös välillisen vahingon rajoittamisesta aiheutunutta vahinkoa. Välillisinä vahinkoina kauppalaissa on mainittu esimerkiksi tuotannon keskeytymisestä aiheutuneet vahingot. Sopimussakkoakin käytetään usein Mahdollisen vahingon laajuuden vuoksi niin tilaajan kuin alihankkijankin intressinä voi olla, että alihankintasopimuksessa mainitaan esimerkiksi kaikki välilliset vahingot, joista sopimusta rikkonut osapuoli vastaa. Välilliset vahingot voidaan sulkea myös kokonaan korvausvelvollisuuden ulkopuolelle. Vastuunrajoituslausekkeiden tehtävänä on siis muuttaa, tarkentaa ja yleensä myös rajoittaa joko vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksiä tai korvauksen suuruutta. Usein käytetään myös sopimussakkoa. Selvää on, että sakon suuruus pitää määritellä niin suureksi, että osapuolet tekevät kaikkensa sopimuksen täyttämiseksi. Käytännössä sopimussakko toimii yleensä myös vastuunrajoitusehtona. Sopimussakkoa käytettäessä tulee kuitenkin huomioida, että eräissä maissa sopimussakko ei välttämättä merkitse vahingonkorvauksen ylärajaa. Tämän vuoksi sopimuksessa on mainittava sopimussakon määrä korvauksen ylärajaksi, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Tel +358 (0) Mobile +358 (0) ALEKSI PAKKANEN Näin sopimusta rikottiin Tapauksessa KKO 2009:89 X oli tilannut Y:ltä henkilövaunun pyöriä valmiiksi koneistettuina ja tasapainotettuina. Y viivästyi pyörien toimittamisesta ja lisäksi pyörät eivät vastanneet sitä, mitä oli sovittu. Kauppahinta oli noin euroa. Toimituksen viivästymisestä oli sovittu erikseen. X kuitenkin vaati korvauksia virheellisestä suorituksesta hieman yli miljoonaa euroa. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta ja Y velvoitettiin korvaamaan X:lle (välittöminä) vahinkoina noin euroa. Osapuolten välisessä sopimuksessa ei ilmeisesti ollut erillistä vastuunrajoitusehtoa, koska KKO sovelsi kauppalain vahingonkorvauksen määrää koskevia säännöksiä. Vastuunrajoitusehdolla vastuun ylärajaksi voidaan sopia esimerkiksi osa kauppahinnasta. 10

11 Tarkoituksena toimivan kilpailun edistäminen Kilpailuoikeus koskee kaikkia Teksti: JUHA UNKURI Kilpailuoikeuden taustalla on ajatus toimivan taloudellisen kilpailun hyödyllisyydestä. Toimiva kilpailu kannustaa yrityksiä tehostamaan toimintatapojaan ja kehittämään uusia ja parempia tuotteita ja palveluita. > 11

12 Kilpailulaki kieltää kilpailulle vahingolliset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, päätökset ja muut vastaavat menettelytavat. Kiellettyjä rajoituksia ovat ennen kaikkea kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset kilpailun rajoittamiseksi eli kartellit sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Kaikki kilpailunrajoitukset eivät kuitenkaan ole lainvastaisia. Poikkeussäännöksen tarkoituksena on sallia sellaiset kilpailunrajoitukset, joiden kilpailua edistävät vaikutukset ovat suuremmat kuin rajoittavat vaikutukset. Lisäksi vähämerkityksellisinä pidettävät järjestelyt jäävät kokonaan kilpailunrajoituslain soveltamisalan ulkopuolelle. Kartellit Yritysten on itse arvioitava, onko niiden toiminta kilpailulain sääntöjen vastaista. Kartellien keskeiset tyypit ovat hintakartellit, tuotannon rajoittamiseen tai markkinoiden jakamiseen tähtäävät kartellit ja tarjouskartellit. Hintakartellissa samalla tuotantotai jakeluportaalla olevat tavaroiden tai palvelujen myyjät tai ostajat sopivat joko suoraan tuotteiden hinnoista tai hintaan vaikuttavista seikoista kuten alennuksista tai provisioista. Tuotannon rajoittamiseen tai markkinoiden jakamiseen tähtäävässä kartellissa keskenään kilpailevat yritykset yhdessä sopivat tuotannon rajoittamisesta tai hankintalähteiden tai markkinoiden jakamisesta. Tarjouskartellissa tavaran myymiseen, ostamiseen tai palveluksen suorittamiseen liittyvässä tarjouskilpailussa tarjouksen antajat ovat yhteistoiminnassa keskenään ennen tarjousten jättämistä. Koska kilpailurajoituksen katsotaan vaikuttavat Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, soveltaa suomalainen viranomainen ja tuomioistuin suoraan myös EU:n 101 ja 102 -artikloja. Niiden määrittämä vaikuttavuuskriteeri voi täyttyä myös tapauksissa, joissa kaikki rajoitukseen osallistuvat yritykset ovat kotimaisia. Yrityksillä vastuu oman toimintansa lainmukaisuuden arvioinnista Yritysten on itse arvioitava, onko niiden toiminta kilpailulain sääntöjen vastaista tai voidaanko esimerkiksi jokin sopimusjärjestely hyväksyä kilpailulain poikkeussäännöksen nojalla. Tämä on usein vaikea tehtävä yrityksen johdolle. Johdon tietoisuus kilpailusäännöistä ja niiden rikkomisen seurauksista ei 12

13 kuitenkaan riitä. Myös sopimuksia käytännössä valmistelevien ja toteuttavien työntekijöiden tulee tuntea keskeiset pelisäännöt ja tunnistaa kilpailuoikeudelliset riskit, kun niitä tulee käytännön tilanteissa esiin. Kilpailusäännösten rikkominen voi tulla kalliiksi Kilpailua lainvastaisesti rajoittamalla yritys voi saada tilapäisesti etua. Tämä saatu etu voi tulla pidemmällä tähtäimellä kuitenkin hyvin kalliiksi. Markkinaoikeus voi määrätä kilpailulain kieltoja rikkoneelle yritykselle seuraamusmaksun, joka voi olla huomattava. Kilpailusäännösten rikkomista koskeva uutisointi on tuskin koskaan eduksi yhtiön maineelle. Pitkä kilpailuprosessi, mahdolliset vahingonkorvausja muut oikeudenkäynnit rasittavat kassan lisäksi yhtiön johtoa ja ainakin osaa muusta henkilökunnasta, vaikka nämä eivät itse olisikaan olleet aktiivisesti mukana rikkomuksessa. Kilpailunrajoitukseen osallistunut yritys voi lisäksi joutua korvaamaan kilpailunrajoituksesta sopimuskumppaneilleen ja kaikille muillekin aiheutuneen vahingon. Tämän kilpailusääntöjen rikkomiseen perustuvan vahingonkorvausvastuun merkitys on vahvasti kasvussa. Käräjäoikeuden tuomio asfalttikartelliasiassa Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion asfalttikartelliin liittyvässä vahingonkorvaus-oikeudenkäynnissä, jossa valtio ja 40 kuntaa hakevat pääomamäärältään yhteensä 122,7 miljoonan euron korvauksia päällystystöistä maksetusta ylihinnasta kaikkiaan seitsemältä asfalttialan yritykseltä. Valtion pääomamäärältään 56,7 miljoonan euron kanne hylättiin kokonaan käräjäoikeuden katsottua, että Tielaitos ja Tieliikelaitos olivat osallistuneet valtion töitä koskevaan kartelliin, eikä valtiolle ollut voinut aiheutua vahinkoa sellaisen toiminnan yhteydessä, johon se itse osallistui ja josta se katsoi itse hyötyneensä. Kuntakantajien osalta käräjäoikeuden tuomio oli myönteisempi ja nämä kanteen pääosin hyväksyttiin. Kunnille tuomittiin pääomamäärältään yhteensä 37,4 miljoonan euron korvaukset; korot nostavat summan huomattavasti suuremmaksi. Pääasial linen maksaja korvauksille tulee olemaan Lemminkäinen Oyj. Asfalttikartelliasian käsittely jatkuu todennäköisesti hovioikeudessa ja sen jälkeen vielä korkeimmassa oikeudessa. Tel (0) Mobile +358 (0) Juha Unkuri Rödl & Partner Oy:n Helsingin toimiston osakas asianajaja Juha Unkuri ajoi asiassa kolmen kaupungin kanteita. Tuomittujen korvausten määrä oli näistä jokaisessa yli 75 prosenttia alun perin vaaditusta määrästä. 13

14 Rödl & Partner auttaa asiakkaita Kotoisasti ja globaalisti Asianajotoimisto Heikkilä & Co. on muuttunut Rödl & Partneriksi. Maineikkaan Rödl & Partnerin hallituksen puheenjohtaja Christian Rödl kertoo seuraavassa haastattelussa, mikä toi hänen toimistonsa Suomeen. Teksti: TIINA RUULIO Miksi päätitte tulla Suomeen? Saksalainen Röld & Partner tarjoaa tilintarkastukseen, juridiikkaan ja yrityskonsultointiin liittyviä palveluja ympäri maapallon. Entinen Asianajotoimisto Heikkilä & Co. on sen ensimmäinen suomalainen partneri asianajotoiminnassa. Suomi on noussut tärkeysasteikossamme viime vuosina. Baltia on eräs vahvimmista taloudellisista tekijöistä Euroopassa, ja Suomella on asiassa olennainen rooli. Ylipäätään Suomi kytkee yhteen Venäjän, Baltian ja Skandinavian eikä vain logistisesti tai historiallisesti, vaan myös konkreettisissa liiketoimissa. Aloitimme yhteistyön Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n kanssa nelisen vuotta sitten. Yhteistyö on lähentynyt vähitellen, ja olen huomannut, että kyse on täydellisestä partnerista: saksaa puhuvia hyviä kollegoita, verosuunnitteluun perehtynyttä osaamista sekä laaja mutta samalla fokusoitunut asiakaskunta. Mitkä ovat odotuksenne? Haluamme jatkaa tarkasti suunniteltua kasvustrategiaa Baltian alueella ja tarjota näin sekä pohjoismaalaisille että saksalaisille asiakkaille yhden pysähdyksen palvelukonseptia. Uskomme, että suomalainen perinteinen asianajobisnes on valmis laajempaan palvelutarjontaan. Olennaista tietenkin on, että Suomen Rödl & Partnerin vahva panostus pitkiin asiakassuhteisiin säilyy ja vahvistuu. Mikä on työskentelytapanne? Teillähän on partnereita myös monissa muissa maissa. Rödl & Partner kohtaa asiakkaan siellä, missä asiakas tarvitsee meitä. Me emme lokeroi palveluja jäykästi, vaan tunnistamme todellisen elämän ongelmat ja tarjoamme riittävät resurssit niiden ratkaisemiseksi. Asiakashan toteuttaa liikeideaansa, ja meidän työmme on saada liikeidea toimimaan kaikilla tasoilla oli kyse sitten verosuunnittelusta, due dilligence -tarkastuksista, lupaprosesseista tai vaikkapa työlainsäädännön yksityiskohtien selvittämisestä. Kaikki partnerimme jakavat saman palvelufilosofian, joka on ohjannut yrityksemme toimintaa alusta pitäen: ensiksi tulevat aina ihmiset, joko asiakkaat tai kollegat, ovat he sitten johtavassa asemassa tai johdettavina. Minkälaista uutta asiantuntemusta haluatte tarjota suomalaisille asiakkaille? Voimme tuoda suomalaisten asiakkaiden ulottuville osaamista, johon vain harva toimisto Suomessa yltää. Palvelut ulottuvat Baltiaan, Skandinaviaan, Venäjälle, Italiaan, Brasiliaan Kaikki asiantuntemus välittyy asiakkaille aina Suomen toimiston kautta suomeksi. Mitä haluatte kertoa Rödl & Partnerin kasvusta? Vuodet 2012 ja 2013 ovat olleet meille äärimmäisen hyviä. Tällaisia tuloksia ei nähdä aina, mutta uskon, että kasvu johtuu strategian onnistumisesta. Tavoittelemme hallittua kasvua. Menemme aina sinne, missä asiakkaat tarvitsevat meitä: New Yorkiin, Limasoliin, Helsinkiin, Tampereelle ja Bakuun Baltia on ollut lupaavimpia markkinoitamme Euroopassa, ja investoimme parasta aikaa esimerkiksi Ruotsiin. Meillä on myös isot toimistot Venäjällä ja Puolassa. Erityisesti verokonsultointinne osuus on kasvanut selvästi. Onko teillä mahdollisesti uusia ideoita yritysten vero-ongelmien ratkaisemiseksi? Verotus yhdistää Rödl & Partneria ja Suomea. Suomi on korkean verotuksen maa. Sen talous on vientivetoista, ja taloudella on vahvat intressit Itä-Euroopassa. Yhdessä suomalaisten kollegoiden kanssa pystymme seuraamaan suomalaisia yrityksiä niiden kansainvälistymisessä (ja moninaisissa verokysymyksissä tietysti). Voimme käyttää tässä hyväksi rakenteita ja toimistoja, joita olemme luoneet ympäri maailmaa 20 viime vuoden aikana. Pääkonttorinne on Nürnbergissä Baijerin osavaltiossa ja samalla kasvatte voimakkaasti kansainvälisesti. Miten yhdistätte perinteiset juurenne globaaliin liiketoimintaan? Tässä ei ole mitään ristiriitaa, sillä monet asiakkaat toimivat samalla periaatteella. Toisaalta vahvat kotoisat juuremme auttavat meitä innovoimaan asioita, jotka ovat hyvin kaukana Nürnbergistä. Puu, jolla on syvät juuret, on vahvimmillaan. 14

15 rödl & partner Voimme tuoda suomalaisten asiakkaiden ulottuville osaamista, johon vain harva toimisto Suomessa yltää, kertoo Rödl & Partnerin hallituksen puheenjohtaja Christian Rödl. 15

16 Suomalainen startup kiinnostaa jälleen Suomalaisten startuppien rahoitus on ollut tiukilla, sillä suomalaiset pääomasijoittajat ovat poteneet nettihypen jälkeistä krapulaa pitkään. Nyt tilanne näyttää valoisammalta. Teksti: TIINA RUULIO KUVA: Heikki tuuli Jos ajatellaan vuosia , niin silloin sekä yrittäjät että riskisijoittajat olivat ensikertalaisia. Koska kokemusta ei ollut, tuloksena oli aikamoinen katastrofi, kertoo Lifeline Venturesin pääomasijoittaja Timo Ahopelto. Pääomasijoittamisen krapula kestikin noin 15 vuotta. Yrityksissä on kuitenkin tapahtunut paljon, ja kansainvälisen rahan kiinnostus Suomea kohtaan on todellista. Rahoittajat ovat kiinnostuneita kansainvälisistä sarjayrittäjistä, joita meillä on. Sympaattinen koira nimeltä Dog Y Dog Kasvukiihdyttämöstä pääomasijoitusrahastoksi kasvanut yhtiö Lifeline Ventures on siltikin siitä harvinainen suomalainen pääomasijoittaja, että se sijoittaa nimenomaan hyvin aikaisen vaiheen listaamattomiin yhtiöihin, siis aitoihin startuppeihin. Toki enkelisijoittajat ovat tehneet vuosia tätä samaa, mutta sijoitettavat summat ovat pysyneet vaatimattomina. Nimenomaan toisen vaiheen rahoitusta on ollut tosi vaikeaa kerätä Suomesta. Olemme itse asiassa superaikaisen vaiheen sijoittajia. Saatamme sijoittaa mielenkiintoiseen ideaan ja yritykseen ensin euroa, jolla firma pärjää noin vuoden. Sen jälkeen ryhdymme hakemaan yritykselle suurempaa 1 5 miljoonan euron kasvurahoitusta, Ahopelto kertoo yhtiönsä sijoitusstrategiasta. Lifeline Venturesin salkussa on tällä hetkellä 18 terveys-, peli- ja nettialan yhtiötä. Eräs kehitteillä olevista ideoista on Leningrad Cowboysin luoma hahmo Dog Y Dog, jonka ympärille luodaan parasta aikaa elokuvaa, peliä ja oheistuotteita. Stanfordin kasvuyrittäjyysprofessori Steven Blanck on sanonut, että yrittäjyys sinänsä on kaikissa sen muodoissa tärkeää. Kansantalouden kasvun kannalta olennaisimpia ovat kuiten- kin globaalit kasvuyritykset, jotka luovat korkean jalostusarvon työpaikkoja. Olen tästä täysin samaa mieltä, kertoo Ahopelto. Uravalintana kasvuyrittäjyys Lifeline Venturesinkin salkussa on jo yksi menestystarina, suomalainen pelitalo Supercell, joka on kahdessa vuodessa kasvanut 100 työntekijän yritykseksi. Supercell tekee 2,4 miljoonan dollarin liikevaihtoa joka päivä. Se maksoi viime vuonna enemmän veroja Suomeen kuin Nokia. Ahopellolla on luonnollisesti yrittäjätausta. Hän muun muassa aloitti vuonna 2000 sähköisen potilastiedon keruuseen keskittyneen CRF Health -nimisen yrityksen. Lifeline Venturesin toisen perustajan, sarjayrittäjä Petteri Koposen viimeisimmän yrityksen, mobiilipalvelu Jaikun, osti lopulta Google vuonna Uuden pääomasijoittajan ensimmäiseen rahastoon onnistuttiin keräämään 30 miljoonaa euroa. Ahopelto uskoo, että teknologiayrittäjyys on tällä hetkellä kova juttu. Silloin kun itse valmistuin Otaniemestä, suunnilleen kaikki halusivat töihin joko Nokialle tai johonkin suureen konsulttiyritykseen. Nyt tilanne on aivan toinen, sillä jo opiskelijat miettivät kansainvälisen kasvuyrittäjän uraa. Kokeiluun E.I.R? Yrittäjyyden taakse on siis syntynyt uudenlaista pöhinää, jota on lisännyt esimerkiksi opiskelijapiireistä liikkeelle lähtenyt Aalto-yliopiston Startup Sauna, uusien yrittäjien uusi sparrausohjelma. Ahopelto hakee tiettyä analogiaa musiikin maailmasta. On selvä, että huippubändejä ei voi syntyä ilman tuhansia ja tuhansia autotallibändejä. Samaa aluskasvillisuutta tarvitaan myös kasvuyrittäjyyteen. 16

17 Pääomasijoittajan näkemyksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä hyviä yritysideoita, mutta taitavia yrittäjiä saisi olla lisää. Suomessa ehkä kannattaisikin ajatella Kalifornian Piilaaksossa hyväksi testattua E.I.R (Entrepeneur-In-Residence -mallia). Siinä pääomasijoittaja tavallaan palkkaa kerran onnistuneen startupyrittäjän innovoimaan uusia sijoituskohteita. Ahopelto on tyytyväinen siihen, että myös asianajotoimistot ovat jalostaneet palvelujaan startuppien tarpeisiin. Pienet yritykset tarvitsevat yleensä hyviä perussopimuksia, jotka eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita. Onneksi tämä on tajuttu. Uusia yrityksiä tarvitaan Suomeen kaivataan uusia yrityksiä, sillä yritysten määrä on laskusuunnassa. Tilastokeskuksen heinäkuun lopulla julkaisemien lukujen mukaan tammi-maaliskuussa aloitti yritystä, mikä on alhaisin luku kevään 2003 jälkeen. Pudotusta viime vuoteen verrattuna tuli 7,4 prosenttia. Lopettaneita yrityksiä on tilastoitu vastaasti ennätysmäärä, viime vuonna lopettaneiden määrä kasvoi 17,5 prosenttia. Kansainvälisen rahan kiinnostus Suomea kohtaan on todellista, sanoo Lifeline Venturesin pääomasijoittaja Timo Ahopelto. 17

18 Supercell, Rovio ja monet muut DOGYDOG.FI Teksti: TIINA RUULIO Suomalaisen pelialan liikevaihto (miljoonaa euroa) Lähde: Neogames (arvio) Suomalainen pelibisnes on kasvanut dramaattisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Kun alan liikevaihto vuonna 2012 oli 250 miljoonaa euroa, arvioi pelialan keskus Neogames viime vuoden liikevaihdon nousevan jo 800 miljoonaan euroon. Neogames on myös arvioinut, että vuonna 2020 alan ytimen liikevaihto olisi jo 1,5 miljardia. Eniten esillä on ollut vuonna 2010 perustettu Supercell. Muitakin menestyjiä toki on, kuten Rovio, Remedy, Red- Lynx ja 8,5 miljoonan euron rahoituksen juuri kerännyt Grand Cru ja ehkä pian myös Dog Y Dog. Merkittävä osa yrityksistä kehittää nimenomaan mobiilipelejä, mutta vipinää riittää myös muille teknisille alustoille. Talouslehti Forbesin mukaan Supercell takoi yksin viime vuoden tammimaaliskuussa lähes 140 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Yhtiö julkaisi vuonna 2012 Applen tableteille ja puhelimille kaksi peliä, strategiapeli Clash of Clansin ja maatilapeli Hay Dayn. Viime vuoden marraskuussa markkinoille saatiin uusi peli, Boom Beach. Lokakuussa SoftBank ja japanilainen pelitalo GungHo ostivat enemmistöosuuden peliyhtiöstä Supercellistä 1,1 miljardilla eurolla. Wall Street Journalin mukaan Suomen valtteja peliteollisuuden näkökulmasta ovat alhainen yritysverokanta ja aktiivinen start up -yritysten ympäristö. Suomesta onkin tullut pelialan hotspot. Vahvasti vientivetoinen peliteollisuus kasvaa siis huikeaa vauhtia, ja alan yritykset ovat pystyneet luomaan uusia brändejä yhä aikaisemmassa vaiheessa. Esimerkiksi Roviolle oheistuotteet tuovat 45 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiöllä on globaalisti noin 500 lisenssinhaltijaa, ja maailmalla myydään noin erilaista Angry Birds -tuotetta pehmoleluista lastenvaatteisiin. Yrityksiä vaivaa kuitenkin krooninen osaajapula, ja noin henkilöä työllistävä ala tarvitsee uusia graafikoita ja ohjelmoijia. Suomen pelialan keskuksen mukaan joka viides pelialalla työskentelevä onkin ulkomaalainen. Yle Uutiset kertoi, että innostus suomalaista pelialaa kohtaan on niin suurta, että myös ulkomaiset pelifirmat haluavat perustaa sivutoimistoja Helsinkiin. Pelialalla on Suomessa myös historiansa, sillä nykyään Elisan omistaman Sulakkeen virtuaaliyhteisö Habbo Hotel avasi ovensa jo vuonna Sulake ilmoittaa, että palvelussa vierailee kuukausittain neljä miljoonaa eri nuorta. 18

19 Liikesalaisuudet kannattaa suojata Teksti: silja takalo-eskola Luottamuksellisen tiedon salassa pitäminen on tämän päivän tietoyhteiskunnassa entistä hankalampaa. Huomattava määrä tietoa voidaan siirtää ja kopioida vaivattomasti ja hetken mielijohteesta. Kehitys on lisännytkin merkittävästi salassa pidettävän tiedon määrää. > 19

20 Lähes kaikki liiketoiminta pitää sisällään jotakin salassa pidettävää tietoa. Tunnetuimpia liikesalaisuuksia ovat esimerkiksi Coca-Colan resepti tai Microsoftin ohjelmistojen lähdekoodi. Liike- ja ammattisalaisuudesta on yleisesti ottaen kyse silloin, kun tiedon arvo yritykselle olisi huomattavasti vähäisempi, mikäli kyseinen tieto olisi kilpailijoiden käytössä. Laissa tunnetaan myös termi yrityssalaisuus. Liikesalaisuuden tunnusmerkit Lähtökohtaisesti liikesalaisuuksiksi luokiteltava tieto voi olla mitä tahansa, kuten organisaation sopimuksia, markkinointia tai hintapolitiikkaa koskevat tiedot. Lisäksi liikesalaisuuksia voivat olla esimerkiksi työ- ja valmistusmenetelmiä koskevat tiedot, kaavat, piirustukset, tietokoneohjelmat, tuotantomäärät ja asiakasrekisterit. Jotta tieto voidaan luokitella liikesalaisuudeksi juridisessa mielessä, yrityksen täytyy voida osoittaa, että sillä on sekä pyrkimys että tahto pitää tieto salassa. Tärkeää on, että salaiseksi luokitellun tiedon kanssa tekemisissä olevat henkilöt myös mieltävät tiedon salaiseksi. Tästä syystä yrityksen pitää konkreettisesti toimia niin, että tieto pysyy salassa. Olennaista kuitenkin on, että liikesalaisuudeksi luokiteltu tieto ei ole yleisesti tunnettua eikä sitä ole julkistettu. Tietoa suojataan liikesalaisuutena niin kauan kuin tieto pysyy salaisena ja liikesalaisuuden tunnusmerkit muutoin täyttyvät. Milloin kyseessä ei ole liikesalaisuus Jotta tieto voidaan luokitella liikesalaisuudeksi juridisessa mielessä, yrityksen täytyy voida osoittaa, että sillä on sekä pyrkimys että tahto pitää tieto salassa. Liikesalaisuudesta ei voida puhua, mikäli tieto on helposti selvitettävissä tutkimalla markkinoilla olevaa tuotetta. Myöskään pelkkää henkilön ammattitaitoon ja kokemukseen perustuvaa tietoa ei katsota liikesalaisuudeksi. Tämä voi tosin aiheuttaa vaikeita rajanvetoongelmia tilanteissa, joissa henkilö käyttää hyväksi aiemmin toisessa yrityksessä tietoonsa saamiaan liikesalaisuuksia siirtyessään kilpailijayritykseen. Suomessa yrityksen liikesalaisuuksia koskevaa sääntelyä löytyy paitsi laista sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (SopMenL) myös työsopimuslaista sekä rikoslaista. Työntekijöiden kannalta erityisesti työsopimuslaki ja rikoslaki ovat keskeisiä. Sen sijaan SopMenL:n säännöt koskevat erityisesti elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita ja määräävät elinkeinonharjoittajille liikesalaisuuksiin liittyviä käyttäytymissääntöjä. Työntekijän salassapitovelvollisuus Työsopimuslakiin perustuvan työntekijän uskollisuusvelvoitteen mukaan työntekijän tulee pidättäytyä ilmaisemasta ulkopuolisille työnantajansa ammatti- ja liikesalaisuuksia. Salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta voi myös joutua vastuuseen se, jolle työntekijä on 20

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Tom Vapaavuori Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Tehtävä on kaksiosainen.

Tehtävä on kaksiosainen. YRITYSKAUPPASOPIMUKSET ENNAKKOTEHTÄVÄ TAUSTAKUVAUS ENNAKKOTEHTÄVÄ Juuso Innanen ja Niklas Blomström omistavat tasaosuuksin vuonna 2003 perustamansa suomalaisen Chaos Entertainment Oy:n koko osakekannan.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot