LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella Lastentarhanopettajan tehtävän täyttäminen Ennakkoväkiluku lokakuussa Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Saapuneet kirjeet Maa-alueen osto Maila Klemin perikunnalta kirkonkylän asemakaava-alueella...350

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 20/2013 LEMIN KUNTA 337 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Buuri Kati jäsen Lohtander Mika jäsen Pietiläinen Risto jäsen Rings Mervi jäsen Tölski Jarmo jäsen Ritva Laurikainen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Okko Veli-Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hakonen Hannu " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo Peutere Markku Pitkänen Pentti esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä kunnankamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Penttilä ja Jarmo Tölski. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Markku Peutere Arto Penttilä Jarmo Tölski PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus 261 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnan talousarviosta muutenkin on säädetty Kuntalain 65 :ssä. Toimielimiltä on pyydetty ehdotukset talousarvioon ja taloussuunnitelmaan otettavista tuloarvioista ja määrärahoista sekä talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä hyväksyttävistä tavoitteista. ten pohjalta on johtoryhmässä valmisteltu alustava talousarvioluonnos, jota on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Toimielinten yksityiskohtaiset ehdotukset ovat nähtävänä kokouksessa. Toimielinten esitysten pohjalta talousarvioesitys olisi noin 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Teknisten tarkistusten ja tasapainotustoimenpiteiden jälkeen esitys on tasapainossa. Tasapaino on kuitenkin saavutettu niin, että henkilöstömenot ovat 2,3 % pienemmät kuin tämän hetken palkkojen perusteella ja ensi vuoden sopimuskorotukset huomioon ottaen pitäisi olla. Eksoten alustava maksuosuus ilmoitettiin palvelusopimusneuvotteluissa Maksuosuus sisältää viidesosan Eksoten alijäämistä ja maksuosuuden korotuksen niin, ettei uutta alijäämää synny. Maksuosuuden korotus on euroa. Tuloveroprosentin nosto 21,0 %:iin perustui pääasiassa tähän nousuun. Verotulojen kasvuksi vuodelle 2014 on oletettu noin 2,3 % vuoden 2013 tarkistetusta arviosta ilman veroprosentin korotusta. Myös kiinteistöveroprosentteja on korotettu. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan tästä vuodesta noin eurolla, mutta kaikista osatekijöistä ei talousarvion valmistelun aikana ole saatu tietoa. Valtionosuuslaskelmiin liittyvät kertoimet ovat vielä vuodelta Erityisesti sairastavuuskertoimen muutos voi vaikuttaa valtionosuuden määrään. Investointien yhteenlaskettu nettomäärä on 1,2 miljoonaa euroa. Poistorahoitusta kertyy noin euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään noin euroa vuonna Uutta lainaa otetaan euroa. Kassavaroja ei investointeihin ole käytettävissä. Lainamäärä vuoden 2014 lopussa olisi tämän arvion mukaan noin 4,9 miljoonaa euroa, joka on noin 49 % vuoden 2014 arvioidusta verotulosta.

4 Kunnanhallitus Talousarvioehdotus on liitteenä. Talousarvion johdannossa esitetään kunnan visio ja kriittiset menestystekijät kunnan strategian mukaisina. Talousarvioon kuuluvat lisäksi mm. yleisperustelut, käyttötalousosa tulosalueittain, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarvion liitteinä ovat mm. tasearvio, laskelmat verotulojen ja valtionosuuksien perusteista, konsernirakenteen kuvaus sekä luettelo vakinaisesta henkilöstöstä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksytään. hyväksyttiin. Käsittelyssä kunnankamreeri selosti talousarvion laadinnan lähtökohtia, tasapainotuksen vaikeuksia ja toteutumisen epävarmuustekijöitä. Muun muassa palkkausmäärärahoja on jouduttu leikkaamaan niin, että ne riittävät 97,7 %:iin lokakuun 2013 palkoista. Tarvittavista säästötoimenpiteistä neuvotellaan yhteistyötoimikunnassa. Elinkeinoyhtiö Wirma Oy:n tarjoaman palvelusopimuksen ostoon ei ole varattu määrärahaa. Mervi Rings esitti, että talousarvioesityksen sivulla 3 esitetyt englanninkielen lehtorin ja perusopetuksen lehtorin virkanimikkeitä ei muuteta esitetyllä tavalla vaan ne pidetään ennallaan kuten sivistyslautakunta on esittänyt. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Sen sijaan esittelijän perustelu talousvaikutuksista lisätään tekstiin. Lisäksi keskustelun perusteella hyväksyttiin yksimielisesti eräitä Ringsin esittämiä ja Lohtanderin kannattamia tekstitarkennuksia ja lisäyksiä kunnanhallituksen tavoitteisiin ja tavoitetasoon. Merkittiin, että Hannu Hakonen ilmoitti esteellisyydestään Kotalahden leirikeskuksen investointihanketta (leader -hanke) käsiteltäessä, koska hän on kiinteistöä vuokraavan Uimin kyläyhdistyksen puheenjohtaja.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella Kunnanhallitus 26 Lemin kunta on käynnistänyt hankkeen maa-aineksen otto- ja läjitysalueen perustamiseksi omistamallaan tilalla Remusenmäki 2:30. Kaakkois-Suomen ELY-keskus esitti hankkeesta lausuntonaan seuraavaa: Yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet, maa-aineksen ottaminen ja erityisesti maa-ainesten läjittäminen alueelle (maankaatopaikkatoiminta), ovat ristiriidassa yleiskaavassa osoitetun TY-merkinnän (ympäristöhäiriöttömän yritystoiminnan alue) kanssa. Kyseessä olevien toimintojen sijoittaminen alueelle edellyttää kaavamuutosta. Kaavamuutoksen yhteydessä tulee edelleen selvitettäväksi suunnitellun alueen liikenteelliset tarpeet (liittymät), pohjaveden virtaussuunnat sekä vaikutukset alueen pohjavesiin ja kiinteistöjen vedenhankintaan. Hanketta on hyvin hankala viedä eteenpäin ilman kaavamuutosta. Kaavamuutoksella pyritään alueen käyttötarkoitus muuttamaan TY:stä maa-aineksen ottoon soveltuvaksi (EO). TY-alue ulottuu myös eteläisemmän naapuritilan Keskitupa 2:12 puolelle. Se on tarpeen käsitellä tällä samalla kaavamuutoksella. (Valm AH) 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää yleiskaavan muutoksen Iitiän tien varrella koskien tiloja Remusenmäki 2:30 ja Keskitupa 2:12 2. Hyväksyy insinööri Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi. hyväksyttiin. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin neljäntenä asiana. Paikalla oli asiantuntijana aluearkkitehti Antti Hirvikallio. _

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 172 Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt kaavaluonnosasiakirjat sekä siihen liittyvän päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavaluonnoksessa nykyisen kaavan teollisuusalue (TY) ja pieni osa metsätalousalueesta (M) on muutettu maa-ainesten ottoalueeksi ja puhtaiden maiden vastaanottoalueeksi (EO-1). Suojaviheraluetta (EV) on osoitettu maaainesalueen eteläpuolelle. Alueen pinta-ala on noin 15 ha. Kaavamuutoksen jälkeen kunta voi jatkaa maa-ainesluvan ja ympäristöluvan hakemista. Alueen luonto- ja maisemaselvitys valmistuu elokuussa (Valm AH) Kunnanhallitus päättää: 1.laittaa kaavaluonnoksen ja sitä vastaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi 2.kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla hyväksyttiin siten tarkistettuna, että kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville ajaksi Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kolmantena. Asiaa selosti maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio. _ Kunnanhallitus 226 Yleiskaavaluonnos ja sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti välisen ajan. Valmisteluaineistosta jättivät lausuntoja Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Kaakkois-Suomen ELYkeskus. Yksi rajanaapuri jätti huomautuksen. Maankäyttöinsinööri on valmistellut vastineet huomautukseen ja lausuntoihin päivätyissä kaavaehdotusasiakirjoissa on huomioitu viranomaislausunnoissa mainittuja asioita. Kaavamerkintöjä on tarkennettu ja suojaviheraluetta on lisätty Iitiäntien varteen. Kaavaehdotuskartta, merkinnät, selostus ja vastineet ovat luettavissa kunnan extranetissä. (Valm AH)

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet 2. laittaa kaavaehdotuksen MRA 19 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 3. kuulla osallisia ja viranomaisia MRL:n edellyttämällä tavalla hyväksyttiin. Kunnanhallitus 262 Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä MRA 19 :n mukaisesti välisenä aikana. Valmisteluaineistosta jättivät lausuntoja Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Muistutuksia ei jätetty. Maankäyttöinsinööri on valmistellut vastineet lausuntoihin. Lausuntojen perusteella päivättyihin kaavaehdotusasiakirjoihin ei ole tarvinnut tehdä muutoksia. Kaava on vietävissä lopulliseen valtuuston hyväksymiskäsittelyyn. (Valm AH). Asiakirjat lähetetään sähköisenä ja pyydettäessä paperiversiona. Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä kaavoittajan laatimat päivätyt vastineet 2. esittää kunnanvaltuustolle päivättyjen kaava-asiakirjojen hyväksymistä MRL 37 :n mukaisesti. hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Lastentarhanopettajan tehtävän täyttäminen Kunnanhallitus 263 Lastentarhanopettaja Laura Lapakko on irtisanoutunut tehtävästään. Työsuhde päättyy Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tarvetta saada täy-tettyä lastentarhanopettajan tehtävä toistaiseksi alkaen tai siitä alkaen, kun esiopetus syyslukukaudella 2014 alkaa, jotta lakisääteiset palvelut saadaan kunnassa järjestettyä. Rekrytoinnin kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että se saataisiin tehtyä samanaikaisesti avoimena olevien erityisopettajan viran ja erityis-lastentarhanopettajan tehtävän kanssa. Sivistysosaston päällikkö esittää, että kunnanhallitus antaisi luvan lastentarhanopettajan työsuhteen täyttämiseksi toistaiseksi alkaen tai myöhemmin sopimuksen mukaan. (valm. PP) Kunnanhallitus antaa sivistysosaston päällikölle luvan lastentarhanopettajan työsuhteen täyttämiseksi toistaiseksi alkaen tai myöhemmin sopimuksen mukaan. hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Ennakkoväkiluku lokakuussa 2013 Kunnanhallitus 264 Tilastokeskuksen julkaiseman ennakkoväkilukutilaston mukaan Lemin kunnan asukasluku lokakuun 2013 lopussa oli Nousua vuoden 2012 lopusta on 56 henkeä. Yhdistelmä Etelä-Karjalan kuntien väkiluvun muutoksista on liitteenä. (valm. PP) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus 265 Kokouksessa esitetään kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kunnankamreerin viranhaltijapäätökset. Edellisen kerran ne esitettiin Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 266 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. (valm. ph) Merkittiin tiedoksi.

10 Kunnanhallitus Maa-alueen ostaminen Maila Klemin perikunnalta kirkonkylän asemakaava-alueella Kunnanhallitus 267 Kunnan ja edesmenneen Maila Klemin oikeudenomistajien Seppo ja Juha Klemin kesken on neuvoteltu (Henttu, Luukkanen) maakaupasta kirkonkylän asemakaava alueella. Määräala sijaitsee koulukeskuksen eteläpuolella ja se on pääasiassa VL ja MU aluetta. Kyse on n 3,9 hehtaarin suuruisesta määräalasta Juvolan kylän tilasta Klemi RN:o 4:137 kiinteistötunnus Kauppahinta koostuu seuraavasti: Maapohjan osuus euroa minkä lisäksi maksetaan korvauksena kaupan kohteessa kasvavasta puustosta metsänhoitoyhdistyksen arvioon perustuen euroa. Kaupan kohde rajoittuu kunnan entuudestaan omistamaan maahan ja se soveltuu kaavoitettavaksi mm tonttimaaksi. Kuluvan vuoden talousarviossa on määräraha ja valtuuston valtuutus maanhankintaan. (Valm mp). Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostetun kaupan tehtäväksi ja kauppakirjan allekirjoitettavaksi. hyväksyttiin.

11 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 261,262, 263,264,265,266 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 267 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMI puhelin telefax sähköposti: Pykälät 267 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

12 Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kouvolan hallinto-oikeus Kauppamiehenkatu 43 C, PL KOUVOLA Sähköposti; Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä /HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. euroa Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot