Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto"

Transkriptio

1 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

2 Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski puhelin Tilaukset: SAK puhelin

3 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? 1 SISÄLTÖ Kreikan velkojen uudelleenjärjestely on välttämätöntä... 4 Sijoittajat vastuuseen velkojen uudelleenjärjestelyllä... 5 Euro on pidettävä kasassa... 6 Kuinka pankkijärjestelmä pelastetaan?... 6 EKP mukaan pankkien pääomittamiseen... 7 Valtioiden maksukyky turvattava... 9 Eurobondeja ei tarvita... 9 Kohti tasapainoa ja uutta kasvua Finanssipoliittista unionia ei tarvita... 12

4 2 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

5 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? 3 KUINKA ULOS EUROKRIISISTÄ? SAK:lla oli merkittävä rooli Suomen liittymisessä EU:n ja EMUn jäseniksi. Nyt euroalue ja sen myötä koko Euroopan unioni on historiansa pahimmassa kriisissä. Miten kriisistä voidaan löytää ulospääsy? Tässä puheenvuorossa esitellään SAK:n ekonomistien näkemys Euroopan akuutin talouskriisin hoitamisesta ja Euroopan talouspolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoista. Euroopan velkakriisin ratkaisu vaatii nykyistä järeämpiä toimenpiteitä. Tähän asti pelastuspaketeilla on saatu ostettua aikaa ja lykättyä velkakriisin äitymistä laajaksi finanssikriisiksi. Toimet ovat olleet järkeviä, koska aikalisän avulla finanssisektori on pystynyt varautumaan paremmin tuleviin ratkaisuihin. Toisaalta Euroopan poliittiset päättäjät, erityisesti Euroopan komissio, eivät ole kyenneet käyttämään saatua aikalisää hyväkseen. Uskottavaa suunnitelmaa Euroopan talouden pelastamiseksi ei ole saatu aikaan. Jo tehdyt talouspoliittiset toimet eivät ole likimainkaan riittäviä epävarmuuden lopettamiseen, eivätkä ne ole poistaneet laajan finanssikriisin uhkaa. Talous taantuu, työttömyys lisääntyy, ja työntekijät tuntevat kriisin kukkaroissaan. Kansalaiset ja markkinat odottavat tehokkaampia toimenpiteitä. Poliitikkojen on nyt aika ottaa ohjat käsiinsä ja muuttaa omaksuttua linjaa ongelmien torjunnassa. Ongelmat eivät ratkea pelkillä julkisten talouksien sopeutuksilla, vaan myös Euroopan keskuspankin EKP:n roolia on tarkasteltava uudelleen. Tiivistelmä ehdotuksista Ainoa toimiva ja uskottava keino Kreikan velkaongelman ratkaisuun on sen velkojen merkittävä uudelleenjärjestely. Kreikan irtautuminen eurosta ei ole realistista. Euroopan pankkeja on pääomitettava, jotta uudelleenjärjestelystä aiheutuvat luottotappiot eivät laukaise finanssikriisiä. Ensisijaisesti pääomituksen on tultava yksityiseltä sektorilta, mutta myös julkisen vallan toimia tarvitaan. Pääomitus on tehtävä Euroopan tasolla, ja siihen on käytettävä vakausvälineitä (ERVV ja EVM). Kansallinen verovaroin kustannettava pankkituki ei toimi. Vakausvälineiden koko ei ole likimainkaan riittävä. Niiden kasvattaminen verorahoilla ei ole järkevää eikä mahdollista. Siksi Euroopan keskuspankin roolia ongelmien hoitamisessa on vahvistettava. Vakausvälineet tulisi muuntaa EKP:n takauksella toimiviksi pankeiksi. Niin ne toimisivat myös euroalueen valtioiden maksukyvyn viimekätisinä turvaajina ja markkinat voisivat lopettaa spekulaatiot euromaiden ajautumisesta maksukyvyttömyyteen.

6 4 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? Toissijaisesti vakausvälineet voisivat tarjota vakuuksia valtioille myönnettäville lainoille. Eurobondit eivät ole ratkaisu, koska niiden avulla ei ratkaista kriisin taustalla olevia rakenteellisia ongelmia. Ne päinvastoin mahdollistaisivat holtittoman taloudenpidon jatkumisen ongelmamaissa. Akuutin kriisin jälkeen on ratkaistava euroalueen sisäiset epätasapainot. Pohjois-Euroopassa se tarkoittaisi nykyistä löyhempää palkka- ja finanssipolitiikkaa. EU-tason politiikassa on käytössä vain vähän uskottavia välineitä talouden rakenteellisten epätasapainojen ratkaisemiseksi, koska EU-päätöksenteolla ei voida vaikuttaa palkkoihin tai tuottavuuteen. Kokonaiskysynnän riittävästä tasosta on huolehdittava harjoittamalla elvyttävämpää talouspolitiikkaa pohjoisessa Euroopassa. Etelä- Euroopan sopeutustoimien on oltava maltillisia. Pelkät leikkaukset haittaavat talouskasvua ja vievät työpaikkoja. Euroalueen syvempään finanssipoliittiseen koordinaatioon ei ole tarvetta. Vallansiirto talouspolitiikassa kansalliselta tasolta komissiolle ei ole poliittisesti järkevää eikä taloudellisesti tarpeellista. Kreikan velkojen uudelleenjärjestely on välttämätöntä Kreikan valtionvelka on tällä hetkellä noin 150 prosenttia maan BKT:sta. Budjetin alijäämän on ennakoitu muodostuvan kuluvana vuonna noin kymmeneksi prosentiksi BKT:sta. On epätodennäköistä, että Kreikka kykenisi selviytymään veloistaan. Jo päätetyt toimet eivät ole riittävän järeitä vakauttamaan maan tilannetta. Viivyttely aiempien hätälainojen ja -pakettien kanssa on ollut perusteltua, koska se on lisännyt Kreikan poliittista painetta tehdä tarvittavia uudistuksia. Nykytilanteessa tarvitaan kuitenkin pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja. Jatkuvien ja riittämättömien hätäpakettien tie on kuljettu loppuun. Sijoittajia ei ole asetettu todelliseen vastuuseen. Heinäkuussa 2011 sovittuun Kreikan pelastuspakettiin liittyi jo yksityisten luotottajien vapaaehtoinen velkojen uudelleenjärjestely. Siinä sijoittajat sitoutuivat vaihtamaan hallussaan olevia velkapapereita matalakorkoisempiin ja pitkäkestoisempiin papereihin. Järjestelyä markkinoitiin kertomalla, että se helpottaa Kreikan mahdollisuuksia selvitä veloistaan ja lisää yksityisten sijoittajien vastuuta. Todellisuudessa yksityisten sijoittajien kokemat tappiot ovat hyvin rajallisia. Paikoin ehdot ovat olleet sijoittajille edullisia. Lisäksi velkojen uudelleenjärjestely oli mittaluokaltaan niin pientä, ettei se oleellisesti vaikuttanut Kreikan kykyyn selvitä velvoitteistaan. Hätälainojen myötä Kreikkaan liittyviä riskejä on siirtynyt yksityisiltä ulkomaisilta rahoittajilta muiden euromaiden veronmaksajille, Kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle sekä Euroopan Keskuspankille. Näin siksi, että hätälainojen turvin Kreikka on maksanut yksityisille velkojille erääntyneitä

7 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? 5 lainojaan tarjoten heille helpon ulospääsyn Kreikka-riskistä. Riskien sosialisointi merkitsee sitä, että viime kädessä maksajia ovat tavalliset työntekijät. Velkajärjestelyllä alkaa olla kiire, koska yksityisen sektorin Kreikka-riskit vähenevät koko ajan. Aidon sijoittajavastuun toteutuminen vaatii nopeaa päätöksentekoa. Kreikan valtionvelkaa on vähennettävä oleellisesti. Ainoa uskottava ulospääsy Kreikan velkakriisistä on sen velkojen merkittävä uudelleenjärjestely. Kriisissä on pohjimmiltaan kyse siitä, että Kreikalla on liikaa velkaa. Nykylääkkeillä Kreikan selviytyminen veloistaan ei ole realistista, vaan tilanne voidaan kestävästi ratkaista vain velan määrää vähentämällä. Kreikan velkojen leikkaaminen esimerkiksi 50 tai 60 prosentilla voisi tuoda velan ja korkomenot sellaiselle tasolle, että maa voisi niistä selviytyä. Samalla Kreikkaa lainoittaneet yksityiset toimijat saataisiin aitoon vastuuseen. Sijoittajat vastuuseen velkojen uudelleenjärjestelyllä Kattavan velkojen uudelleenjärjestelyn myötä yksityisten sijoittajien olisi tyydyttävä siihen, etteivät ne saa saataviaan täysimääräisesti takaisin. Samalla loppuisi pelastuspakettien muodossa tehty riskien siirtäminen yksityiseltä sektorilta julkiselle eli veronmaksajien kontolle. Velkajärjestelyn jälkeenkin Kreikalla on paljon tehtävää julkisen talouden kuntoon saamiseksi. Pelkästään velkojen uudelleenjärjestely ei ratkaise Kreikan tilannetta. Se on vain välttämätön askel kriisin lopettamiseksi. Kestävään kasvuun päästäkseen Kreikan on kyettävä parantamaan taloutensa kilpailukykyä. Riittävän velkojen uudelleenjärjestelyn jälkeen julkisen talouden kuntoon saaminen on aidosti mahdollista. Maan budjettialijäämän arvioidaan olevan ilman korkomenoja noin kaksi prosenttia BKT:stä kuluvana vuonna. Sovittujen leikkausten toteutuessa budjetti olisi ilman korkomenoja lähes tasapainossa vuonna Leikkaukset hidastavat talouskasvua, mikä saattaa vaikeut-taa tavoitteen saavuttamista. On kuitenkin syytä huomata, että Kreikan kriisin syynä eivät ole olleet korkeat julkiset menot sinänsä. Ne ovat suhteessa BKT:hen alhaisemmat kuin euromaissa keskimäärin. Ongelma on ollut se, että tuloja ei ole ollut riittävästi. Kreikan julkisen talouden rakenteelliset ongelmat eivät ole ylitsepääsemättömiä. Välittömästi velkojen uudelleenjärjestelyn jälkeen Kreikka ei välttämättä pysty palaamaan yksityisille velkamarkkinoille, joten kansainvälistä tukea tarvittaisiin todennäköisesti edelleen. Tuki kuitenkin menisi Kreikan valtion menoihin, ei yksityisten sijoittajien erääntyvien lainojen maksuun. Muiden ongelmamaiden tilanne ei ole yhtä paha kuin Kreikan. Julkisuudessa on spekuloitu akuutin velkakriisin leviämisellä suurempiin euromaihin, erityisesti Espanjaan ja Italiaan. Välitöntä vaaraa näiden maiden kohdalla ei kuitenkaan ole. Espanjan julkinen velka on siedettävällä tasolla suhteessa maan BKT:hen (noin 60 %). Italian julkinen talous taas on korkomenojen jälkeen ylijäämäinen, ja maan suuresta velkamäärästä suu-

8 6 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? rin osa on kotimaista velkaa. Kreikan tilanteen saaminen hallintaan ja markkinoiden epävarmuuden vähentäminen todennäköisesti vähentävät myös pelkoja muiden euromaiden velkaongelmien äitymisestä pahemmaksi. Jos muiden maiden ongelmat yltyvät kaikesta huolimatta kriisiksi asti, mikään ei estä toteuttamasta velkajärjestelyjä niidenkin kohdalla. Euro on pidettävä kasassa Euroalueen hajoaminen lisäisi epävarmuutta koko Euroopassa ja johtaisi hallitsemattomaan pääomapakoon Etelä Euroopan maista. Se räjähdyttäisi nytkin korkeat työttömyysluvut kestämättömiksi ja romahduttaisi elintason. Useissa puheenvuoroissa on esitetty Kreikan ja mahdollisesti muiden ongelmamaiden irtautumista eurosta ratkaisuksi ongelmiin. Se olisi erittäin ongelmallista useista syistä. Kreikan valmistautuminen eurosta irtaantumiseen aiheuttaisi mittavan pääoma- ja talletuspaon, mikä olisi maan taloudelle tuhoisaa. Hallitsemattoman pääomapaon estäminen vaatisi massiivisia pääomakontrolleja, mukaan lukien rajoituksia käteisen rahan nostosta. Odotukset tulevasta devalvaatiosta kannustaisivat nostamaan pankkitalletukset eurokäteiseksi, joka säilyttäisi arvonsa oman valuutan käyttöönoton jälkeenkin. Käytännössä koko pankkisektori pitäisi pysäyttää niin pitkäksi aikaa, että Kreikka ehtii tehdä ja panna toimeen päätökset uudesta valuutasta. Kreikan parlamentin päätösprosessi, pankkien tietokonejärjestelmien uusiminen ja uuden valuutan painaminen veisivät kuukausia. Niin pitkä tauko rahoitusmarkkinoiden toiminnassa olisi myrkkyä taloudelle. Kreikan irtautumisen myötä alkaisivat myös spekulaatiot muiden maiden irtautumisesta, mikä johtaisi samanlaiseen pääomien ulosvirtaukseen muista ongelmamaista. Irtautumisen myötä tapahtuva drakman voimakas devalvoituminen tarkoittaisi sitä, että Kreikan olisi entistä mahdottomampaa selvitä veloistaan. Käytännössä tilanne pakottaisi turvautumaan paljon mittavampaan velkojen uudelleenjärjestelyyn kuin Kreikan pysyessä eurossa. Kreikan irtautuminen eurosta olisi teknisesti liki mahdotonta, ei estäisi kriisin leviämistä muihin maihin eikä estäisi Kreikan velkojen mittavaa uudelleenjärjestelyä. Lisäksi se sysäisi kreikkalaiset suurtyöttömyyteen ja rajusti alempaan elintasoon. Kuinka pankkijärjestelmä pelastetaan? Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyn myötä pankit kärsisivät merkittäviä luottotappioita. Tappioiden ja niiden kerrannaisvaikutusten vaikutukset rahoitusjärjestelmän toimintakykyyn ovat epäselvät, mikä lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Euroopan pankkijärjestelmän kunto on muutenkin epäselvä. Esimerkiksi Euroopan komission kesällä teettämät pankkien

9 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? 7 stressitestit eivät anna vastausta siihen, kuinka Euroopan pankkijärjestelmä kestäisi Kreikan tai muiden maiden velanmaksun laiminlyönnin. Stressitestien olisi pitänyt olla poliitikoista riippumattomien viranomaisten suunnittelemia. Nyt syntyi vaikutelma, että testattavat riskit oli määritelty poliittisesti, mikä heikensi testien uskottavuutta. Jotta pankit kestäisivät Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyn ja muut velkakriisin seuraukset, ne tarvitsevat lisäpääomia. Esimerkiksi IMF on vaatinut Pankit tarvitsevat lisäpääomia. Pääomitus rauhoittaisi markkinoita. tätä julkisesti syyskuusta lähtien. Viime viikkoina tämän tyyppiset vaatimukset ovat tulleet jo osaksi poliittista valtavirtaa. Pääomittaminen on välttämätöntä rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi ja pankkikriisin estämiseksi. Samalla markkinat rauhoittuisivat, kun välittömän uuden finanssikriisin vaara pienenisi oleellisesti. EKP mukaan pankkien pääomittamiseen Ensisijaisesti pankkeja tulisi pääomittaa yksityisen sektorin ja erityisesti niiden omistajien toimesta. Pankit voidaan pakottaa hankkimaan lisää pääomia esimerkiksi kiristämällä niiden pääomavaatimuksia suhteessa niiden taseessa oleviin vastuisiin. On kuitenkin epärealistista, että Euroopan pankkijärjestelmä saataisiin uskottavasti kuntoon pelkästään yksityisen pääoman avulla, joten katse on suunnattava julkisen vallan toimiin. Keskustelua on käyty lähinnä siitä, tulisiko pääomittamisen perustua ensisijaisesti kansalliseen, käytännössä verorahoilla tapahtuvaan pääomistukseen, vai laajempaan eurooppalaiseen lähestymistapaan, jossa pääomistus tapahtuisi kansallisten budjettien sijasta eurooppalaisten välineiden kautta. Kansallinen pankkituki ei toimi kaikkialla. Pankkikriisin estäminen joudutaan tekemään nimenomaan eurooppalaisella tasolla. Laajamittaisen pankkikriisin sattuessa yksittäinen kansallisvaltio voi olla liian pieni toimija pelastamaan pankkeja. Suurikin maa voi ajautua kriisin sattuessa maksukyvyttömyyden tilaan, jos pankkikriisin hoito on yksin sen vastuulla. Saksa todennäköisesti selviäisi yksinkin pankkien laajamittaisesta pääomittamisesta, mutta muiden euromaiden kohdalla tilanne on toinen. Viime vuosina esimerkiksi Islannin ja Irlannin tapaukset osoittivat tämän konkreettisesti. Viimeisimpänä Dexia-pankin pelastusoperaatio herätti epäluuloja Belgian maksukyvystä. Euroalueella yksittäisen valtion käytössä olevat keinot pankkikriisin hallitsemiseksi ovat rajalliset, koska valtioilla ei ole omia keskuspankkeja. Finanssijärjestelmän pelastustoimet voidaan tehdä uskottavasti vain koko Euroopan laajuisesti. Tämä on luontevaa myös siksi, että pankit toimivat kansainvälisesti eivätkä vain yhden maan alueella. Esimerkiksi Suomessa toimivien suurten pankkikonsernien kuten Nordean ja Sammon pääkonttorit ovat muualla. Olisi outoa, jos Suomi ei joutuisi osallistumaan niiden pelastusoperaatioon siinä tapauksessa, että niille kävisi huonosti. Pankkien pääomittamisessa on tarkasteltava kokonaisuutena Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV), Euroopan vakausmekanismin (EVM) ja Euroopan keskuspankin toimintaa. EKP on jo nyt omaksunut poikkeuksellisia

10 8 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? toimia osin yhdessä muiden teollisuusmaiden keskuspankkien kanssa. Se on esimerkiksi alkanut ostaa ongelmamaiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta. Euroopan vakausvälineiden ERVV:n ja EVM:n toimintaa on sovittu muokattavan tehokkaammaksi ja joustavammaksi. Toteutuessaan suunnitelmat mahdollistavat pankkien pääomittamisen vakausvälineiden kautta. Lisäksi vakausvälineille tulisi oikeus antaa valioille lainaa nykyistä laajemmin ja oikeus ostaa valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta. Euroopan vakausvälineiden kokoa on kasvatettava. Ne voitaisiin muuttaa EKP:n takauksella toimiviksi pankeiksi. Vakausvälineiden on kriisitilanteissa pystyttävä takaamaan valtioiden maksukyky. Sovitut joustavoittamistoimet ovat askelia oikeaan suuntaan. ERVV:n ja EVM:n koko ei ole kuitenkaan läheskään riittävä tilanteen vakauttamiseksi. Vakausvälineiden koon kasvattaminen nykymallin pohjalta on puolestaan poliittisesti hyvin vaikeaa ja hidasta, eikä valtioiden budjeteista ole syytä pumpata pelastusoperaatioihin yhtään nykyistä enempää rahaa. On haettava muita keinoja vakausvälineiden toimintakyvyn nostamiseksi. ERVV ja EVM voitaisiin muuttaa EKP:n takauksella toimiviksi pankeiksi, jolloin ne saisivat lainaa suoraan keskuspankista. Silloin niiden rahoitukseen ei tarvittaisi suoraan verorahoja. Toinen vaihtoehto on järjestely, jossa EKP osallistuisi vakausvälineiden tekemiin toimiin antamalla niiden rinnalla lainaa sitä tarvitsevalle rahoituslaitokselle tai valtiolle. Vakausvälineiden tehoa on mahdollista kasvattaa myös markkinoilta hankittavalla rahalla. Ne voisivat osittain taata valtioille annettavia lainoja. Näin niistä saataisiin kokoaan suurempi teho irti, eikä tässäkään vaihtoehdossa tarvittaisi lisää verorahaa. Tässä mallissa vakausvälineiden teho säilyisi kuitenkin rajoitettuna, mikä voisi heikentää järjestelyn uskottavuutta etenkin siinä tapauksessa, että pankkeja jouduttaisiin pääomittamaan laajasti välineiden kautta. Pääomittamisen ei tule olla ilmaista sitä saaville rahoituslaitoksille. Holtittomaan taloudenpitoon ei missään nimessä saa kannustaa. Pääomitettavien pankkien tulisi lopettaa osinkojen ja ylisuurten bonusten maksaminen. Pääomittamisen vastikkeeksi osa pankkien tai muiden rahoituslaitosten osakkeista tulisi kansallistaa tai oikeammin eurooppalaistaa. Näin omistajat joutuisivat kantamaan vastuuta omistamiensa rahoituslaitosten ajautumisesta ongelmiin. Samalla julkinen valta saisi aikanaan omansa takaisin, kun kansallistetut osakkeet voitaisiin myydä taloustilanteen normalisoiduttua. Vastaaviin järjestelyihin turvauduttiin esimerkiksi Yhdysvalloissa vuoden 2008 kriisin yhteydessä. Myös Ruotsin 1990-luvun pankkikriisissä järjestely osoittautui toimivaksi ja julkinen sektori selvisi kriisistä huomattavasti pienemmin kustannuskin kuin vastikkeettomaan tukeen turvautunut Suomi.

11 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? 9 Valtioiden maksukyky turvattava ERVV:lle ja EVM:lle on tulossa oikeus lainoittaa valtioita suoraan ja ostaa valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta. Jos niistä luotaisiin EKP:n takauksella toimivia pankkeja, keskuspankki takaisi käytännössä vakausmekanismien kautta euromaiden maksukyvyn. Tämä olisi omiaan rauhoittamaan markkinoita. Samalla EKP:n on sitouduttava turvaamaan pankkijärjestelmän likviditeetti kaikissa tilanteissa. Euroalueen valtioiden ajautuminen rahoituksessaan markkinoiden armoille johtuu pitkälti siitä, että Euroopan keskuspankki ei nykymandaatillaan voi viime kädessä toimia alueen valtioiden maksuvalmiuden turvaajana (ns. lender of last resort). Siksi markkinat voivat rajattomasti spekuloida eri euromaiden maksukyvyllä. Tilanne on toinen maissa, joissa on oma keskuspankki. Niissä ei ole syntynyt ongelmallisten euromaiden kaltaista velkakriisiä, vaikka julkisen talouden tunnusluvut olisivat heikot. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Britannia ja Japani, joiden julkisten sektorien alijäämät ovat 8 9 prosenttia BKT:sta, ja julkinen velka on korkealla tasolla: Yhdysvalloissa ja Britanniassa hieman alle sata prosenttia BKT:sta, Japanissa lähes 200 prosenttia. Maiden valtionlainojen korot ovat pysyneet alhaisina, koska niiden keskuspankit voivat aina taata valtioiden maksukyvyn toisin kuin euroalueella. Tässä esitetyillä ehdotuksilla EKP takaisi vakausvälineiden kautta kaikkien euroalueen valtioiden maksukyvyn poikkeustilanteissa, eivätkä maat olisi enää riippuvaisia yksin markkinoista. Ratkaisu myös alentaisi ongelmamaiden valtionvelan korkoja. Tarkoituksena ei ole, että valtiot turvautuisivat rahoituksessaan laajamittaisesti keskuspankkirahoitukseen. Keskuspankkirahoitusta voidaan käyttää akuuttien kriisien hoitamisessa ja niiden haitallisten seurauksien estämisessä, ei pysyvänä laajamittaisena rahoitusvälineenä. Keskuspankin valtioiden rahoitukseen liittyvillä poikkeustoimilla on tarkoitus turvata julkisen sektorin mahdollisuudet selvitä velvoitteistaan maksukyvyttömyyden aikana. Näitä velvoitteita ovat esimerkiksi palkkojen, eläkkeiden ja muiden sosiaalietuuksien maksaminen. Keskuspankista ei siis pidä rakentaa jatkuvasti yli varojensa elävien maiden lainoitusautomaattia siihen liittyvien inflaatioriskin ja moraalikatoilmiön vuoksi. Siksi keskuspankin avun on oltava ikävä vaihtoehto siihen turvautuvalle maalle. Siihen on liityttävä jonkinasteinen kansallisen itsemääräämisoikeuden menetys ja uskottava ohjelma talouden saattamisesta elinkelpoiseksi kuten Kreikan kohdalla on menetelty. Eurobondeja ei tarvita Monet ovat esittäneet ongelmamaiden rahoituskriisien ratkaisuksi eurobondeja. Ajatuksena on, että euromaat laskisivat liikkeelle velkakirjoja, joista ne olisivat yhteisesti vastuussa. Jokainen jäsenmaa vastaisi täysimääräisesti liikkeellä olevista eurobondeista. Ne lisäisivät yhteisvastuuta ja ehkäisisivät yksittäisten valtioiden markkinoiden armoille joutumista. Esimerkiksi Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY on puhunut voimakkaasti eurobondien puolesta.

12 10 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? Suomalaisesta näkökulmasta eurobondit eivät kuitenkaan ole kestävä tai järkevä ratkaisu. Ne ovat ongelmallisia siksi, että niiden myötä lainan ottaminen markkinoilta tulisi halvemmaksi talouttaan huonosti hoitaville maille Kriisin taustalla olevat rakenteelliset ongelmat eivät ratkea eurobondeilla. ja kalliimmaksi hyvän taloudenpidon maille. Kärjistettynä pohjoiset euromaat häviäisivät ja eteläiset voittaisivat. Ilman muita muutoksia finanssipoliittisessa järjestelmässä eurobondit tarjoaisivat ongelmamaille velkaa alhaisemmalla korolla kuin mitä ne ansaitsisivat. Hyvän taloudenpidon maissa kävisi päinvastoin: valtionlainojen korko olisi korkeampi kuin muutoin, eli ne joutuisivat maksamaan toisten heikosta taloudenpidosta. Ratkaisuksi eurobondien käyttöä seuraavaan taloudenpidon helppoon holtittomuuteen on esitetty, että yksittäiselle maalle eurobondien määrä rajoitettaisiin esim. 60 prosenttiin BKT:sta (kuten komission ns. blue bond proposal). Näin mikään maa ei voisi velkaantua eurobondeilla toisten maiden lukuun kohtuuttomasti. Mallin ongelmana kuitenkin on, että se vesittäisi eurobondien perusajatuksen yhteisvastuusta. Maat joutuisivat edelleen rahoittamaan veloistaan 60 prosenttia BKT:sta ylittävän osan itse, jolloin ne olisivat tässä suhteessa markkinoiden armoilla aivan kuten nykyisellään. Eurobondeihin liittyvään moraalikatouhkaan ei ole esitetty uskottavaa ratkaisua. Toisaalta eurobondit eivät edes ole tarpeellisia, jos vakausvälineiden ja EKP:n roolia kehitetään edellisessä luvussa esitetyllä tavalla. Kohti tasapainoa ja uutta kasvua Akuutin kriisin ratkaisun jälkeen on löydettävä ratkaisut euroalueen rakenteellisiin ongelmiin. Kaikkialla Euroopassa on löydettävä uusia kasvun lähteitä. Näin erityisesti Etelä-Euroopassa, jossa kilpailukyvyn puute on akuutti ongelma. Pohjoisessa ongelmat ovat vähäisemmät, koska taloudet ovat jo valmiiksi kilpailukykyisiä ja varsin joustavia. Etelä Euroopan on kyettävä parantamaan kilpailukykykään. Jos euroalue halutaan pitää koossa, sen sisäiset epätasapainot on saatava korjattua. Koko euron olemassaolon ajan alueen eteläisten maiden kilpailukyky on heikentynyt, kun taas jo valmiiksi kilpailukykyiset Pohjois-Euroopan maat ovat parantaneet kilpailukykyään. Jotta euroalueella päästäisiin kohti sisäistä tasapainoa, Etelä-Euroopan maiden tulisi pystyä parantamaan kilpailukykykään ja sitä kautta pienentämään ulkoisia alijäämiään. Pohjois-Euroopassa tulisi vastaavasti pyrkiä normaalimpaan palkkakehitykseen ja eroon ylisuurista julkisten sektorien ylijäämistä: palkat voisivat nousta nykyistä maltillista tasoa enemmän ja julkiset vallat voisivat investoida ja kuluttaa enemmän. Tämän kehityksen on lähdettävä liikkeelle vientivetoisen pohjoisen ydinmaasta Saksasta. Suomi ei yksin voi tällaista politiikkaa ryhtyä harjoittamaan, koska se merkitsisi kilpailukyvyn heikkenemistä suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihimme, erityisesti siis Saksaan.

13 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? 11 Ellei euroalueen maiden erkaantumista toisistaan saada pysäytettyä, edessä ovat joko jatkuvat tulonsiirrot pohjoisesta etelään tai euroalueen hajoaminen. Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja. Kilpailukykyongelmissa Euroopan laajuista koordinaatiota tarvittaisiin nykyistä enemmän. Ongelmana EU:lla ei ole käytössään uskottavia välineitä talouden epätasapainojen korjaamiseen. Ayliikkeellä on, että kunnollisia välineitä ei ole ja niiden voisi olla suurempi rooli Euroopan luominen on hankalaa. laajuisessa palkkakoordinaatiossa. Kilpailukyvyssä on kyse palkkatasosta ja tuottavuudesta, eivätkä valtiot voi säännellä kumpaakaan tehokkaasti varsinkaan yhteisesti koko Euroopan tasolla. Kilpailukykyyn vaikuttaminen poliitikkojen harjoittaman palkkapolitiikan avulla vaatisi työmarkkinaosapuolien autonomian murentamista, mikä siirtäisi ratkaisut yhä kauemmas niiden käsistä, joita päätökset koskevat. Työmarkkinaosapuolet ovat olleet yksimielisiä siitä, että työelämän kysymykset on ensisijaisesti ratkaistava työtekijöiden ja työnantajien edustajien kesken. Työmarkkinaosapuolten itsenäinen neuvotteluoikeus sisältyy Euroopan unionin perustamissopimukseen. Työmarkkinoita tulee kehittää yhteistyössä, ei ulkopuolelta sanelemalla. Eurooppalaisella ay-liikkeellä voisi olla nykyistä vahvempi rooli Euroopanlaajuisessa palkkakoordinaatiossa. Nykyisin palkkaneuvottelut käydään lähes poikkeuksetta pelkästään kansallisella tasolla ilman koordinaatiota muiden maiden palkkakehitykseen. Eriytyvä kilpailukykykehitys vaatisi palkkakoordinaation tiivistämistä nimenomaan ay-liikkeen toimesta. Elvyttävää politiikkaa on harjoitettava siellä, missä siihen on varaa. Etelä Euroopan maiden ei tule säästää itseään hengiltä. Tuottavuuden nostaminen Euroopan laajuisella elinkeinopolitiikalla on yhtä epärealistista, sen ovat kaikki aiemmat elinkeinopoliittiset yritelmät osoittaneet. Ei ole näköpiirissä, että ainakaan lähitulevaisuudessa kyettäisiin poliittisesti luomaan yhtään uskottavampaa eurooppalaista kilpailukykyä ja talouden dynamiikkaa parantavaa ohjelmaa. Jatkossakin tuottavuuden kehitys riippuu ensi sijassa yritystason toimenpiteistä ja kansallisesta elinkeinopolitiikasta. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kokonaiskysynnän riittävästä tasosta huolehtiminen on tärkeää taloudellisen kasvun aikaansaamiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi. Niiden maiden, joilla on varaa, on harjoitettava nykyistä elvyttävämpää talouspolitiikkaa. Esimerkiksi IMF on todennut, että Pohjois- Euroopan maat (ml. Saksa) voisivat elvyttää talouksiaan voimakkaammin. Elvytys estäisi kokonaiskysynnän kohtuuttoman heikkenemisen euroalueella sekä helpottaisi alueen sisäisiä epätasapainoja. Kaikkialla samanaikaisesti harjoitettava leikkauspolitiikka olisi talouskasvun kannalta tuhoisaa. Tätä taustaa vasten myöskään eteläisten maiden leikkauspolitiikassa on säilytettävä maltti. Ylimitoitetut sopeutustoimenpiteet vain supistavat taloutta ja vievät työpaikkoja tuomatta mitään tilalle.

14 12 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? EKP:n rahapolitiikassa on edelleen keventämisen varaa: ohjauskorkoa voitaisiin laskea samalle tasolle Yhdysvaltain keskuspankin kanssa, eli lähelle nollaa. Finanssimarkkinoiden epävarmuuden lopettaminen on ennakkoedellytys talouskasvun turvaamiselle. Epävarmuus on tarttunut myös kuluttajiin ja yrityksiin, mikä on heikentänyt kokonaiskysyntää. Finanssimarkkinoiden saaminen järjestykseen ja epävarmuuden vähentäminen parantaa myös reaalitalouden näkymiä. Kotitaloudet eivät ole Euroopassa ylivelkaantuneita. Kulutuksen esteenä on varovaisuus eikä lainojen alle hukkuminen. Finanssipoliittista unionia ei tarvita Eteläisten euromaiden ulkoisia alijäämiä on seurannut julkisten talouksien alijäämät ja velkaantuminen. Kun myös pohjoisissa maissa (Suomea ja Luxemburgia lukuun ottamatta) rikottiin vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja toistuvasti, se menetti uskottavuutensa. Vakaus- ja kasvusopimuksen tilalle onkin useissa puheenvuoroissa vaadittu uskottavia finanssipolitiikan sääntöjä ja tiukempaa koordinaatiota. EU:lle on esitetty enemmän valtaa jäsenvaltioidensa budjettipolitiikkaan esimerkiksi sixpackina tunnetussa taloushallinnon paketissa. Sen sisältö on oikeansuuntainen, mutta menee paikoin tarpeettoman pitkälle. Komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisymmärrys taloushallinnon uudistamiseksi koostuu oleellisesti neljästä osasta: Vakaus- ja kasvusopimusta vahvistetaan ja sen laiminlyönnistä rankaistaan taloudellisesti. Liiallisiin budjettien alijäämiin puututaan tiukentamalla ja automatisoimalla sanktiointia. Menettely koskee sekä budjettien alijäämiä että valtionvelkaa. Kansallisten budjettiprosessien laatua ja hallintoa parannetaan esimerkiksi kehysbudjetoinnin avulla. Makrotaloudellisia epätasapainoja ja kilpailukykyongelmia tarkastellaan ja niitä ohjataan korjaamaan maakohtaisten sanktioiden avulla. Tulevaisuudessa kaikkien euromaiden sitoutuminen kestävään taloudenpitoon on välttämätöntä. Siihen tarvitaan myös sanktioita. Syvempään finanssipoliittiseen yhdentymiseen ei ole tarvetta. Kaikkien euromaiden sitoutuminen kestävään taloudenpitoon on välttämätöntä. Julkisten talouksien kestävyyttä on vahvistettava ja seurantaa tehostettava. Huonosti talouttaan hoitaville maille pitää asettaa uskottavia poliittisia ja taloudellisia sanktioita. Samalla kansallisia budjetointiprosesseja on kehitettävä sille tasolle, mitä ne ovat parhaimmillaan. Tätä varten ei ole syytä luoda uusia viranomaistoimintoja, vaan komissio voi hoitaa sanktioinnin. Nämä seikat ovat hyvin mukana six pack -lainsäädännössä. Kontrollia ja sanktiointia syvempään finanssipoliittiseen yhteistyöhön ei ole EU:ssa tai euroalueella syytä mennä. Ei ole myöskään syytä ottaa käyttöön raskaita hallinnollisia prosesseja, kuten esimerkiksi kansallisten budjettien kierrättämistä Brysselin kautta osana niiden hyväksymisprosessia.

15 SAK Kuinka ulos eurokriisistä? 13 Yhteiseen finanssipolitiikkaan sisältyy useita ongelmia. Kun euromailla ei ole yhteistä velkaa, ei välttämättä edes tarvita yhteisiä finanssipoliittisia pelisääntöjä. Riittää, että jokainen maa huolehtii itse uskottavalla tavalla kestävästä finanssipolitiikasta. Niiden maiden, jotka näin ovat jo tehneet, eli pohjoisten euromaiden, ei ole mitään syytä luopua finanssipoliittisesta autonomiastaan. Nykyistä tiukemmin koordinoitu finanssipolitiikka merkitsisi hyvin talouttaan hoitaville maille kohtuutonta vallansiirtoa Euroopan komissiolle. Vaarana on, että finanssipoliittisen vallan siirtäminen vahvemmin EU-tasolle johtaa pidemmällä aikavälillä automaattisiin tulonsiirtoihin pohjoisista maista eteläisiin ja hidastaa siten ongelmamaissa tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia. Samalla kansalliset erityispiirteet ja tarpeet tulisivat huomioiduksi finanssipolitiikassa nykyistä huonommin. Kansalaiset eivät missään tapauksessa ole sellaiseen valmiita, joten poliittisesti tiukempi finanssipoliittinen koordinaatio ei ole tavoiteltavaa. Ongelmaksi jäisi holtittomasti talouttaan hoitavien maiden kohtalo. Konkurssiin ajautumisen uhkan ja siihen liittyvän osittaisen kansallisen itsemääräämisoikeuden menetyksen tulisi kyetä toimimaan riittävänä pelotteena pitää julkiset taloudet kunnossa. Mikään maa tuskin vapaaehtoisesti haluaa Kreikan tielle.

16 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1, PL Helsinki puhelin

17 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1, PL Helsinki puhelin

Kuinka ulos eurokriisistä?

Kuinka ulos eurokriisistä? Kuinka ulos eurokriisistä? Palkansaajakeskusjärjestöjen ekonomistien keskusteluasiakirja 28.11.2011 Kuinka ulos eurokriisistä? Vuoden 2008 finanssikriisi ja sen hoito ovat johtaneet tiettyjen euroalueen

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38)

23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 23. Yhteisvaluutta-alueet ja Euroopan rahaliitto (Mankiw&Taylor, Ch 38) 1. Euron synty 2. Yhteisvaluutan hyödyt ja kustannukset 3. Onko EU optimaalinen yhteisvaluutta-alue? 4. Yhteisvaluutta-alueet ja

Lisätiedot

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 I. Julkisen talouden velkakriisi 2 Julkisen talouden alijäämä 10 Espanja Irlanti Italia Kreikka Portugali Saksa Ranska

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9.

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9. Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: EVM, ERVV, 2014 Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 17.9.2015 Kun euroa ajatellaan, on ajateltava suuria Tarkastusvaliokunta (TrVM

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne

Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne Aktuaariyhdistys 22.11.2012 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Esitetyt näkemykset ovat omiani. Ne eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 1 Esityksen

Lisätiedot

Euroopan talouden tulevaisuuden vaihtoehdot

Euroopan talouden tulevaisuuden vaihtoehdot Euroopan talouden tulevaisuuden vaihtoehdot Lauri Holappa Ratkaisuja maailmantalouden kriisiin 10.9. 8.10.2012 Helsingin suomenkielinen työväenopisto 1 Luennon sisältö 1. Mitkä vaihtoehdot ovat mahdottomia?

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Euroopan talousnäkymät

Euroopan talousnäkymät Sixten Korkman, ETLA TAF-seminaari Suomi vuonna 2025, Helsingin Messukeskus, 27.1.2012 Euroopan talousnäkymät 1. Missä mennään? 2. Mistä lähdettiin liikkeelle? 3. Mikä meni pieleen? 4. Minkälaisen rahaliiton

Lisätiedot

Kyproksen talouden sopeutusohjelma

Kyproksen talouden sopeutusohjelma Kyproksen talouden sopeutusohjelma Prosessin eteneminen Euroryhmän neuvottelutulokset 16.3, 19.3. ja 25.3. Dokumentaation valmistelu (komissio, EKP, troikka) Euroryhmä 12.4. dokumentaation hyväksyminen

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Euroopan Unionin talouskriisi ja Suomen talouden näkymät

Euroopan Unionin talouskriisi ja Suomen talouden näkymät Euroopan Unionin talouskriisi ja Suomen talouden näkymät Sixten Korkman ETLA Suuryritysten riskienhallintapäivä, Finlandia talo 25.1.2012 If Vahinkovakuutusyhtiö Globaalinen talouskehitys Iso murros: muuttuva

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen 20.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu Hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantuma

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriön E-kirjelmästä koskien EMUn. kehittämistä (E 70/2015 vp)

Lausunto valtiovarainministeriön E-kirjelmästä koskien EMUn. kehittämistä (E 70/2015 vp) Eduskunnan talousvaliokunnalle Lausunto valtiovarainministeriön E-kirjelmästä koskien EMUn Suomen kanta EMUn kehittämiseen kehittämistä (E 70/2015 vp) 25.11.2015 Valtiovarainministeriön muistion alussa

Lisätiedot

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan 1. väliarvio tilanne ja alustava aikataulu 9.5. Euroryhmän kokous: Kreikan jo toteuttanut

Lisätiedot

Kuinka ratkaista eurokriisi?

Kuinka ratkaista eurokriisi? Kuinka ratkaista eurokriisi? Ratkaisuja maailmantalouden kriisiin 10.9. 8.10.2012 Helsingin suomenkielinen työväenopisto 1 Luennon sisältö 1. Miten eurokriisiin ajauduttiin? 2. Miten kriisiä on yritetty

Lisätiedot

Eurokriisi ja Suomen talous. Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012

Eurokriisi ja Suomen talous. Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012 Eurokriisi ja Suomen talous Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012 Sisällys EMU- hankkeen tausta ja haasteet Valuuttaunioni ja yksityinen talous Valuuttaunioni ja julkinen talous Valuuttaunioni ja Suomi Valuuttaunionin

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Eurooppa-integraatio etenee, mutta vasta syksyllä 3 BLOGI Eurooppa-integraatio etenee, mutta vasta syksyllä 20.7.2015 10:00 BLOGI SAMU KURRI

Lisätiedot

Säästääkö EU itsensä hengiltä? Matti Tuomala

Säästääkö EU itsensä hengiltä? Matti Tuomala Säästääkö EU itsensä hengiltä? Matti Tuomala 20.04.2013 Euro-kriisin synnystä Euron ja USA:n kriisissä samoja piirteitä Erityisesti Saksan säästämisen ylijäämä virtasi muihin Euro-maihin kuten Espanjaan

Lisätiedot

Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin - kriisinratkaisu ja talletussuoja

Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin - kriisinratkaisu ja talletussuoja Johtokunnan jäsen Marja Nykänen Suomen Pankki Nordea siirtyy Suomeen ja pankkiunioniin - kriisinratkaisu ja talletussuoja 19.9.2017 1 Nordean siirtyminen Suomeen Nordean mahdolliseen tuloon varauduttu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Onko pankkisääntely pankkitoiminnan surma? Pankkien sääntelyn kehittäminen. Studia monetaria Esa Jokivuolle/Suomen Pankki

Onko pankkisääntely pankkitoiminnan surma? Pankkien sääntelyn kehittäminen. Studia monetaria Esa Jokivuolle/Suomen Pankki Onko pankkisääntely pankkitoiminnan surma? Pankkien sääntelyn kehittäminen Studia monetaria 31.1.2012 Esa Jokivuolle/Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Mistä nykyisessä sääntelyuudistuksessa

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaari Kansallismuseon auditorio Helsinki 25.10.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Eräiden maiden kokonaistuotanto

Lisätiedot

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 12.5.2011 12.5.2011 Pentti Hakkarainen Teemat 1) Suomen ja muun Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

Rahoitustukiohjelmat ja Suomen vastuut

Rahoitustukiohjelmat ja Suomen vastuut Rahoitustukiohjelmat ja Suomen vastuut -tilannekatsaus 19.9.2017 Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö Euroalueen talous- ja rahoitusvakaus EU- ja euromaiden vakauskysymykset Talouskasvu (globaali ja EU)

Lisätiedot

EU:N KEHITYS JA UNIONIN DEMOKRAATTINEN OIKEUTUS TIMO MIETTINEN, FT, YLIOPISTOTUTKIJA EUROOPPA-TUTKIMUKSEN VERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTO

EU:N KEHITYS JA UNIONIN DEMOKRAATTINEN OIKEUTUS TIMO MIETTINEN, FT, YLIOPISTOTUTKIJA EUROOPPA-TUTKIMUKSEN VERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTO EU:N KEHITYS JA UNIONIN DEMOKRAATTINEN OIKEUTUS TIMO MIETTINEN, FT, YLIOPISTOTUTKIJA EUROOPPA-TUTKIMUKSEN VERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTO 28/09/2017 1 EU JA DEMOKRATIA Kysymys demokraattisesta oikeutuksesta

Lisätiedot

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Olli Rehn Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 21.9.2017 1 Rahapolitiikan

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Pääjohtaja Erkki Liikanen

Pääjohtaja Erkki Liikanen RAHAPOLITIIKAN PERUSTEET JA TOTEUTUS Talousvaliokunnan seminaari 6.9.2006 Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankin neljä ydintoimintoa Rahapolitiikka Rahoitusvalvonta Pankkitoiminta Rahahuolto 2 Rahapolitiikka

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Mihin oletuksiin perustuu EU:n yhteinen talouspolitiikka? Suuren valiokunnan kuuleminen VTT, dos. Jaakko Kiander

Mihin oletuksiin perustuu EU:n yhteinen talouspolitiikka? Suuren valiokunnan kuuleminen VTT, dos. Jaakko Kiander Mihin oletuksiin perustuu EU:n yhteinen talouspolitiikka? Suuren valiokunnan kuuleminen 05.09.2016 VTT, dos. Jaakko Kiander 1 Perustamissopimus ja sisämarkkinat EU:n ytimenä on eurooppalaisten sisämarkkinoiden

Lisätiedot

Euroopan kärjistyvä talouskriisi ja Suomi

Euroopan kärjistyvä talouskriisi ja Suomi Euroopan kärjistyvä talouskriisi ja Suomi Pohdintaa Syyskuu 2012 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, kuntatalous Suuralueiden väestö 1975-2050, keskiennuste 2 Teollisuustuotannon kehitys maailmassa alueittain

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta 23.2.2016 A8-0030/12 12 7 a kohta (uusi) 7 a. kehottaa komissiota jäädyttämään meneillään olevat TTIP- ja TISAneuvottelut ja pidättymään markkinatalouden aseman (MES) myöntämisestä Kiinalle, kun otetaan

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Viranomaisten rooli pankkikriisien estämisessä ja ratkaisemisessa

Viranomaisten rooli pankkikriisien estämisessä ja ratkaisemisessa Viranomaisten rooli pankkikriisien estämisessä ja ratkaisemisessa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri Linse Consulting Oy Seminaari 1990-luvun pankkikriisin taloudelliset vaikutukset, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Aloitteessa euroerolle esitetään sekä taloudellisia, talouspoliittisia että valtiosääntöoikeudellisia perusteluja.

Aloitteessa euroerolle esitetään sekä taloudellisia, talouspoliittisia että valtiosääntöoikeudellisia perusteluja. 07.06.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle Kuten eduskunnan puhemiesneuvostolle lähettämässämme kirjeessä totesimme, kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa tähtää

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kysynnänsäätelypolitiikka 2010- luvulla. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 18.11.2014

Kysynnänsäätelypolitiikka 2010- luvulla. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 18.11.2014 Kysynnänsäätelypolitiikka 2010- luvulla Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 18.11.2014 Luennon sisältö 1. Talouspolitiikan tavoitteet 2. Funktionaalinen rahoitus ja investoinnit 3.

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 19.09.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Euroalueen ja

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/11 11 16 kohta 16. tähdentää, että rahoitustuki vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille annettiin lainoina, joita varten otettiin lainaa pääomamarkkinoilta käyttäen vakuutena unionin talousarviota;

Lisätiedot

Selviävätkö euromaat velkakriisistään?

Selviävätkö euromaat velkakriisistään? Selviävätkö euromaat velkakriisistään? Kreikka, Irlanti ja monet muutkin euromaat joutuvat pienentämään julkisen talouden alijäämiään. Mitä keinoja niillä on käytettävissään ja mitkä ovat seuraukset? Jaakko

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

10 KEINOA EUROOPAN UNIONIN UUDISTAMISEKSI YRITYSTEN SILMIN. Kauppakamarin linjaukset EU:n tulevaisuudesta

10 KEINOA EUROOPAN UNIONIN UUDISTAMISEKSI YRITYSTEN SILMIN. Kauppakamarin linjaukset EU:n tulevaisuudesta 10 KEINOA EUROOPAN UNIONIN UUDISTAMISEKSI YRITYSTEN SILMIN Kauppakamarin linjaukset EU:n tulevaisuudesta Tavoitteet Toimiva vapaakauppa ja terve talouskasvu EU:n ykköstavoitteeksi. Talouskasvun ja työpaikkojen

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaosasto Jussi Lindgren/RMO Tarkastusvaliokunta

Rahoitusmarkkinaosasto Jussi Lindgren/RMO Tarkastusvaliokunta Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2014 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2014 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 291 final LIITE 2.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 291 final LIITE 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9940/17 ADD 2 ECON 491 UEM 185 INST 242 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Suhdanne 1/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2017. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2017 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2017 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Vuosien 2017-2019 näkymät: tiivistelmä Maailmantaloudessa on noususuhdanne. Euroalueenkin kasvu pysyy

Lisätiedot

Kreikka II paketin pääkohdat

Kreikka II paketin pääkohdat Kreikka II paketin pääkohdat 1) Lähtökohdat 2) Sopeutusohjelma 2012-20 3) Lainaohjelma 2012-14 4) Vastuiden ja riskien rajaaminen Päivitetty 24.2.2012 1. Kreikka II paketin lähtökohdat Kreikalle luotava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

EMUN KEHITTÄMINEN JA SUOMEN KANTA

EMUN KEHITTÄMINEN JA SUOMEN KANTA EMUN KEHITTÄMINEN JA SUOMEN KANTA Timo Miettinen, FT Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Presentation Name / Firstname Lastname 07/11/2017 1 EMU:N UUDISTUSTYÖN TAVOITTEET Nyt esitetyt vaihtoehdot

Lisätiedot

Kreikan talouden III rahoitustukiohjelman eteneminen ja näkymät

Kreikan talouden III rahoitustukiohjelman eteneminen ja näkymät Kreikan talouden III rahoitustukiohjelman eteneminen ja näkymät Euroalueen vakausyksikkö Ohjelman eteneminen Kreikan 3. ohjelmasta päätettiin 19.8.2015 Lyhyen aikavälin tavoitteet: Palauttaa luottamus

Lisätiedot

Euroalueen talouskriisin taustat. Juha Tervala TTT-kurssi 15.1.14

Euroalueen talouskriisin taustat. Juha Tervala TTT-kurssi 15.1.14 Euroalueen talouskriisin taustat Juha Tervala TTT-kurssi 15.1.14 Euroalueen talouskriisin taustat - johdanto 2008 alkaneen euroalueen talouskriisin tausta: 1. Ongelmamaiden (Kreikka, Portugali, Irlanti,

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Voisiko euron hajo.aa hallitus1? Onko Fixit mahdollisuus. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 08.10.2015

Voisiko euron hajo.aa hallitus1? Onko Fixit mahdollisuus. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 08.10.2015 Voisiko euron hajo.aa hallitus1? Onko Fixit mahdollisuus Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 08.10.2015 Miksi olemme täällä tänään? Vastaus: monien ekonomisaen mielestä jo ennen

Lisätiedot

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euro Euro on 17 EU-maan yhteinen valuutta, joka on maksuvälineenä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot

Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kreikan kolmas ohjelma - Kreikan talouden tilanne - Toisen väliarvion tilanne ja eteneminen - Velkakestävyysarviot Kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö 16.2.2017 Kreikan talouden tila ja näkymät Talouden

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi Ajatuspaja Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. Tervetuloa keskustelemaan

Lisätiedot

Raha kulttuurimme sokea kohta

Raha kulttuurimme sokea kohta Raha kulttuurimme sokea kohta Raha mitä se on? Yleisimmät vastaukset: Vaihdon väline Arvon mitta Arvon säilyttäjä Vähemmän yleiset vastaukset: Vaihdon kohde Keinottelun väline Vallan työkalu Mutta kaikki

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Selvitys 1 (5) VM/1405/03.04.01.00/2012 24.8.2012 Valtioneuvoston oikeuskansleri Selvityspyyntönne 13.8.2012 Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Valtioneuvoston oikeuskansleri on 13.8.2012 pyytänyt

Lisätiedot

Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa

Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa Vesa Vihriälä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sisältö Eurooppa maailmataloudessa Lähiajan näkymät Miksi eurokriisi niin sitkeä? Miten tästä eteenpäin? Kriisi ja Suomi Eurooppa

Lisätiedot

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä

EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Erkki Liikanen Suomen Pankki EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä Euro & talous 1/2017 Julkinen 1 Esityksen sisältö 1. Rahapolitiikka voimakkaasti kasvua tukevaa 2. Euroalueen kasvu vahvistunut,

Lisätiedot