Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai kello Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Vuolle Sanna varajäsen Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Mäkilä Arja varajäsen Korvenpää Jukka jäsen - Heikkinen Timo varajäsen Lehtinen Juha jäsen x Rasilainen Pekka varajäsen Ojala Virpi jäsen x Sampolahti Eija varajäsen Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Ojala Jouni varajäsen Toivonen Osmo jäsen Soukka Risto varajäsen x Reide Pirjo valt. puh.joht. x Tuominen Veikko I valt. puh.joht. x Tyyskänen-Mäkilä Eveliina II valt. puh.joht. - Muut läsnäolijat Uudenkaupungin edustajat Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja x Suonkanta Leena pöytäkirjanpitäjä x Yhteensä 8/9 Anne Takala x Lea Myllymäki x Pöytäkirjan allekirjoitus Loimaa Puheenjohtaja Leena Virtanen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Pöytäkirjan tarkastus Tekniikka ja palvelualat Virpi Ojala Pöytäkirja yleisesti Tekniikka ja palvelualat nähtävänä Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Otteen oikeaksi todistaa Juha Lehtinen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 2 (23) sisällysluettelo Käsiteltävät asiat 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 85 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 86 n päätösten täytäntöönpano 87 Välitilinpäätös Johdannaissopimusten yleissopimuksen solmiminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 89 Pohjan tilaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanominen 90 Henkilöstöstrategian hyväksyminen 91 Merkkipäiväsääntö 92 Palkkojen harmonisointi 93 Opettajien epäpätevyysalennusten tarkistaminen 94 Oikaisuvaatimus 95 Ei julkinen 96 Viranhaltijapäätökset 97 Tiedoksiantoasiat 98 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä keskiviikkona kello Merk Leena Virtanen Leena Suonkanta hallituksen puheenjohtaja hallituksen pöytäkirjanpitäjä

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 3 (23) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YH 84 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on lähetetty kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta YH 85 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Talousjohtajan esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jukka Korvenpää ja Juha Lehtinen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Virpi Ojala ja Juha Lehtinen.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 4 (23) n päätösten täytäntöönpano YH 86 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen on 56 :n mukaan jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Mainittuja pykäliä sovelletaan myös kuntayhtymiin, jos niissä on yhtymähallitus. Kuntayhtymän valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on pidetty yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä perjantaina kello Pöytäkirjasta on toimitettu jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. n pidetyn kokouksen pöytäkirjasta ei ole otettu otetta valitusta varten, eikä päätöksistä muutoinkaan ole valitettu. Päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne eivät mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle. Päätökset ovat siis täytäntöön pantavissa. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy täytäntöön pantavaksi kuntalain 23 ja 56 pykälien mukaisesti yhtymävaltuuston tekemät päätökset. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 5 (23) Välitilinpäätös YH 87 Välitilinpäätöksen tuloslaskelman mukaan toimintamenot yhteensä ovat ,34. Toimintatuotot yhteensä ovat ,33. Poistot ovat ,61 Tuloslaskelma näyttää ,29 ylijäämää. Vuosikate on ,90. Investointimenot ovat välitilinpäätöksessä yhteensä ,60 ja toteutumaaste on 69,3 %. Toimintakulujen toteutuma-aste on 49,3 % ja toimintatulojen 52,1 %. Kassatilanne on ollut koko puolivuotiskauden hyvä. Pitkäaikaisia lainoja ei ole otettu. Novidan rakennusten ostoon tarvittava 4,5 M :n laina nostettiin heinäkuun lopulla. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee välitilinpäätöksen hyväksyen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 6 (23) Johdannaissopimusten yleissopimuksen solmiminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa YH 88 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kunnille, kuntayhtymille ja kuntayhtiöille niiden tarpeiden mukaisesti räätälöityjä johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman lainaehtojen uudelleenneuvottelemista. Johdannaissopimuksella voidaan myös suojautua valuuttamääräiseen lainaan liittyvältä valuuttakurssiriskiltä. Johdannaissopimus on yleensä alkuperäisestä lainasta täysin erillinen sopimus eikä vaadi lainanantajan hyväksyntää. Johdannaisten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimusta. Sopimuksessa sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan Kuntarahoituksen kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin, jotka voivat olla koronvaihtosopimuksia, korkokatto- ja korkolattiasopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia. Kunkin johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen ja vahvistetaan Kuntarahoituksen vahvistusmallien mukaisessa muodossa. Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin sopijapuolten välisiin johdannaissopimuksiin, jollei vahvistuksessa toisin mainita. Vahvistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jonka sopijapuolet allekirjoittavat ja joka yhdessä yleissopimuksen kanssa muodostaa johdannaissopimuksen ehdot. Johdannaisten käyttö edellyttää, että johdannaissopimusten käytöstä on tehty päätös ja johdannaissopimusten tekemiselle on annettu valtuutus (kuka saa tehdä). Liitteenä on Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Kuntarahoitus Oyj:n välinen sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus). Kuntayhtymäjohtajan esitys: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää, että kuntayhtymä allekirjoittaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimuksen johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (Yleissopimus). Lounais-suomen koulutuskuntayhtymä voi tehdä koronvaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoputkesta sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 7 (23) Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän puolesta yksittäiset sopimukset tekee talous- ja hallintojohtaja (valtuutus). Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 8 (23) Pohjan tilaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanominen YH 89 Loimaan koulutuskuntayhtymä (silloinen Loimaan Ammatti-instituutti) on solminut tammikuussa 2007 sopimuksen Pohjan tilan käytöstä Loimaan seurakunnan, Loimaan 4 H-yhdistyksen, Kauhanojan kyläyhdistyksen sekä Loimaan kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaan Pohjan tilan hallinnoinnista on vastannut Loimaan kaupungin nuorisopalvelut, kunnossapitokustannuksista Loimaan koulutuskuntayhtymä ja vuosittaiset nettokäyttökustannukset on jaettu sopimuskumppanien kesken tasan. Nettokustannukset ovat olleet noin euroa per sopimuskumppani. Pohjan tilan asioista on sovittu ns. ohjausryhmässä, johon koulutuskuntayhtymän edustajana on kuulunut talousjohtaja. Ohjausryhmässä on keskusteltu tilan tulevaisuudesta, koska Pohjan tilan kiinteistöt kaipaisivat kunnostustoimenpiteitä, joihin kuntayhtymä ei ole valmis ryhtymään. Keskustelua on käyty myös siitä, että vuotuiset nettokustannukset ovat pienemmille sopimuskumppaneille liian suuret. Pirkko Suhonen, joka Loimaan kaupungin nuorisotoimessa on huolehtinut Pohjan tilan asioista, on kesäkuussa lähettänyt sopimuskumppaneille kirjeen, jossa hän pyytää kommentteja yhteistyösopimuksen purkuun. Kuntayhtymässä kuntayhtymän johtaja, tulosalueen rehtori ja talousjohtaja ovat keskustelleet asiasta ja ovat päätyneet harkitsemaan Pohjan tilan myymistä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää irtisanoa Pohjan tilaa koskevan sopimuksen, joka on solmittu allekirjoituksin Loimaan Ammatti-instituutin, Loimaan kaupungin, Loimaan seurakunnan, Loimaan 4H-yhdistyksen sekä Kauhanojan kyläyhdistyksen kesken, päättymään Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 9 (23) Henkilöstöstrategian hyväksyminen YH 90 Fuusioon liittyvien henkilöstöasioiden valmistelua varten perustettu henkilöstötyöryhmä on käsitellyt henkilöstöstrategiaa viidessä kokouksessaan. Kuntayhtymän johtoryhmä on seurannut strategian edistymistä. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstöstrategiaa kokouksessaan ja oli valmis hyväksymään kuntayhtymäjohtajan esityksen sen viemisestä elokuun yhtymähallitukseen hyväksyttäväksi. Henkilöstöstrategian rakenne noudattaa Loimaan koulutuskuntayhtymässä voimassa ollutta henkilöstöstrategiaa, mutta strategiaa on täsmennetty ja päivitetty sekä siihen on lisätty uutena kaikkiin strategioihin tuleva kuntayhtymän yhteinen osio visioista ja strategioista. Tarkoituksena on, että henkilöstöstrategiaa kuten muitakin laadittavia strategioita tarkistetaan tarpeen vaatiessa sekä myös säännöllisin väliajoin. Henkilöstöstrategia on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategian esitetyssä muodossaan tulemaan voimaan Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 10 (23) Merkkipäiväsääntö YH 91 Merkkipäiväsääntöä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä sekä fuusion henkilöstötyöryhmässä ja viimeksi yhteistyötoimikunnassa Yhteistyötoimikunta teki merkkipäiväsääntöluonnokseen muutaman pienen korjauksen, mutta muutoin se oli valmis hyväksymään merkkipäiväsäännön viemisen elokuun yhtymähallitukseen ja syksyn yhtymävaltuustoon. käsittelyn johdosta uusi merkkipäiväsääntö voi tulla voimaan vasta ensi vuoden alusta. Siihen asti noudatetaan Loimaan koulutuskuntayhtymässä voimassa ollutta merkkipäiväsääntöä. Merkkipäiväsääntö on esityslistan liitteenä. Tarkoituksenmukaista on, että yhtymävaltuusto oikeuttaa yhtymähallituksen tekemään merkkipäiväsääntöön tarvittaessa lahjojen euromääräisen arvon tarkistukset. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää esityslistan mukaisen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän merkkipäiväsäännön edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi ja tulemaan voimaan oikeuttaa yhtymähallituksen tekemään merkkipäiväsääntöön tarvittavat lahjan arvoa koskevat tarkistukset. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 11 (23) Palkkojen harmonisointi YH 92 Fuusion henkilöstötyöryhmä on käsitellyt palkkojen harmonisointia useassa kokouksessaan, samoin kuntayhtymän johtoryhmä. Harmonisoinnin tarvetta on ollut eniten ammatillisten ohjaajien, ruokapalveluväen ja toimistoväen osalta. Tässä vaiheessa muutokset tehtäväkohtaisiin palkkoihin vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta noin 150 euroon per henkilö per kuukausi. Kokonaisvaikutus on 2913,25 /kk (n /vuosi). Täyttä harmonisointia ei kaikkien tehtävien osalta voida toteuttaa yhdellä kertaa vaan asiaan on palattava myöhemmin uudelleen ja pyrittävä asteittain harmonisoimaan palkat siten, että vaativuustasoltaan samanlaisesta tehtävästä maksetaan kummallakin tulosalueella samaa palkkaa. Esitystaulukko palkkojen harmonisoinnista jaetaan kokouksessa. Esityksessä on myös jokunen nimikemuutosesitys ja Novidan osalta kahden henkilön nimikemuutoksen toteaminen, koska siirtoluetteloon oli erehdyksessä tullut vanhat nimikkeet. Opettajien osalta harmonisointi on vielä kesken, koska se liittyy järjestelyvaran käyttöön ja TVA:n ja koskee palkkojen rakennetta. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset tehtäväkohtaisiin palkkoihin niillä tehtävillä, joita harmonisointitarve koskee, tulemaan voimaan lukien pöytäkirjan liitteen mukaisina. Lisäksi hyväksytään esityksen mukaiset nimikemuutokset. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 12 (23) Opettajien epäpätevyysalennusten tarkistaminen YH 93 Yhtymähallitus on viimeksi hyväksynyt OVTES:n osio A II luvun 8 pykälän mukaisesti epäpätevyydet koskien liitteitä 4, 5 ja 7 ja tulemaan voimaan lukien. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidassa käytetyt epäpätevyysalennukset ovat jonkin verran poikenneet Loimaalla käytetyistä. Fuusion valmisteluryhmä on kokouksissaan keskustellut asiasta ja on sovittu, että alkavan lukuvuoden alusta Novida siirtyy noudattamaan Loimaalla ja sitä kautta koko kuntayhtymässä voimassa olevia epäpätevyysalennuksia. Valtion asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (annettu ) johdosta ammatillisten oppilaitosten ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuusvaatimukset muuttuvat Tästä johtuen on OVTES:n sopimusmääräyksiä muutettu samasta ajankohdasta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen laskelmien mukaan sopimusmääräysmuutokset nostavat työvoimakustannuksia aiemmin sovittujen palkantarkistusten lisäksi vuonna 2011 keskimäärin 0,14 % laskettuna ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön palkkasummasta. OVTES;n muutosten mukaan tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. OVTES:n osio A:n mukaan epäpätevyysalennus on 6-20 %. Tarkoittaa siis vähintään 6 % ja enimmillään yhteensä 20 %. Jos opettajan kokonaisansio kelpoisuusasetuksen muutoksen johdosta tehtyjen sopimusmääräysmuutosten vuoksi ao. tehtävässä voimassa olleen OVTES sopimusmääräysten mukaan on suurempi kuin alkaen laskettava uusi kokonaisansio, erotuksesta muodostuu henkilökohtainen siirtymäkauden lisä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeen mukaan työnantajien tulee tarkistaa paikalliset epäpätevyysohjeet muuttuneen asetuksen mukaisiksi. Epäpätevyysalennuksen suuruudesta päättää työnantaja. Esityslistan liitteenä on palkanlaskennan valmistelema ja fuusion valmistelutyöryhmän käsittelemä esitys uusiksi opettajien

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 13 (23) epäpätevyysalennuksiksi, jotka tulisivat voimaan lukien. Taulukossa on mukana myös yhteisten opettajien epäpätevyydet vaikka näihin ei asetuksen muutoksella tullutkaan tässä vaiheessa muutoksia. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä opettajien epäpätevyysalennukset esityslistan mukaisena tulemaan voimaan Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 14 (23) Oikaisuvaatimus Rakennusalan tuntiopettajan palkkaaminen määräajaksi Yhtymähallitus , YH 82 Ammatti- ja aikuisopisto Novida on hakenut tuloksetta rakennusalalle pätevää opettajaa, mm. kuluvana keväänä kaksi kertaa. Koska pätevää opettajaa ei ole löytynyt, on rehtori Merja Koski esittänyt, että hakija Ossi Valtonen palkattaisiin rakennusalan tuntiopettajaksi toistaiseksi ja viiden (5) vuoden määräajan kuluessa Valtonen velvoitettaisiin suorittamaan vähintään rakennusmestarin tutkinto. Kuntayhtymäjohtaja pitää viiden vuoden määräaikaa liian pitkänä pätevöitymiseen ja on sitä mieltä, että määräaika voisi pisimmillään olla kolme (3) vuotta, joka on samanpituinen kuin aika suorittaa opettajan pedagoginen pätevyys. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää palkata kasvatustieteen maisteri Ossi Valtosen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tuntiopettajaksi. Hänet velvoitetaan kolmen vuoden kuluessa suorittamaan pätevöitymiskoulutuksena vähintään rakennusmestarin tutkinto, joka on suoritettava omalla ajalla ja kustannuksin. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen YH 94 Hakija Pekka Matintalo on esittänyt oikaisuvaatimuksen, joka on liitteenä. Ohessa on myös tulosalueen ja Novidan rakennusalan lausunto asiasta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uutta. Tulosalueen esittämällä ja koulutusalan opettajien tukemalla valinnalla on pyritty kestävään ratkaisuun vaikeaksi osoittautuneessa opettajakysymyksessä antamalla etusija pystyväksi opettajaksi todetulle henkilölle, jolle on esitetty vaatimus alan opintojen suorittaminen määräajassa. Lisäksi valitulla on käytännön kokemusta alalta ja alan teoreettista tietämystä kartutetaan aikataulutetun suunnitelman mukaisesti ja opetus toteutetaan ottaen huomioon opettajien tietämys ja taito.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 15 (23) Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus toteaa, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 16 (23) Ei julkinen YH 95

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 17 (23) Viranhaltijapäätökset YH 96 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervon viranhaltijapäätöksiä 18/2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh Logistiikan lehtorin viran täyttö lukien Joni Alanko Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan lehtorin virkaan lukien Ella Torikka yhteisten opintojen (tietojenkäsittely) lehtorin viran täyttäminen Eija Parikka lukien Ammatillisten opintojen (sähköala) lehtorin viran täyttäminen Seppo Kuusisto lukien Hämeentien toimipaikan piha-alueiden asfaltointiurakasta päättäminen Auton ja bensaluottokortin luovutus Mobiilipajahankkeeseen Sivutoimilupa Sivutoimilupa 26/2011/yh Sivutoimilupa Talousjohtaja Leena Suonkannan viranhaltijapäätöksiä 26/2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh Myllykyläntien kahden toimiston rakentamiseen liittyvien sähkötöiden urakoitsijavalinta/valittu Sähköasennus Jorpek Oy Paineilmakeskuksen uusinnan LVI-työt/urakoitsijan valinta Ruokapalvelutyöntekijän palkkaaminen: Birgitta Rantanen Catering-osan LVI-teknisten töiden urakoitsijan valinta Nosto-ovien tilaus Hämeentien yksikön vanhaan konehalliin

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 18 (23) 38/2011/yh Ruokahuollon hankintaehdotuksen hyväksyminen E Ahlström GN-astioiden täydennys hintaan 2102,47 Rehtori Markku Kaurilan viranhaltijapäätöksiä 145/2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh Logistiikan päätoimisen tuntiopettajan toimi lukien Tapani Hara Opinovi-hankkeen infopisteen työasema AKR Data Oy hintaan 840 alv 0 % Sosiaalialan päätoiminen tuntiopettaja lukien Kaija Mustikkamaa Tepan Sähköosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen työkalut Pk-työkalut hintaan 4031,25 Sähköosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen kärkisarja ja vääntökahva Työkalutuonnilta Wiha hintaan 5230,60 alv 0 % Sähköosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen työkypärä 50 kpl Multisafe hintaan 1375 alv 0 % Sähköosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen työvaatteet ProftMate hintaan 2445 alv 0 % Sähköosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen työtakit talvikäyttöön ProftMate hintaan 890 alv 0 % Sähköosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen työkengät Würth Oy:ltä hintaan 979,16 alv 0 % Rakennusosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen timanttileikkuri urien ajoon Mechelin Oy hintaan 2325,20 alv 0 % Rehtori Merja Kosken viranhaltijapäätöksiä 19/2011/yh Vakuumispakkauslaite Catering-osastolle Metos Oy:ltä hintaan alv 0 %

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 19 (23) 21/2011/yh Kylmävetolaatikosto Novidan suurkeittiöön Metos Oy:ltä hintaan alv 0 % Apulaisrehtori Tarja Asulan viranhaltijapäätöksiä 22/2011/yh Teorialuokan kannettavat koneet AkrData Oy:ltä hintaan 6380 alv 0 % yht. 20 kpl 24/2011/yh /2011/yh Elokuussa maksettavat palkat Lieto Ryhmäohjaajat Lieto Koulutustarkastaja Auli Guevaran viranhaltijapäätöksiä 48/2011/yh Hankintasopimukset ajalla : Amiedu , Faktia Koulutus Oy , Turun ammatti-instituutti Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 8.778, Turun aikuiskoulutuskeskus , Suomen luontaisterveysopisto Health College Oy /2011/yh /2011/yh Solmitut oppisopimukset yht. 8 kpl Solmitut oppisopimukset yht. 2 kpl 65/2011/yh Hankintasopimukset Faktia Koulutus Oy yht Henkilöstöpäätökset: Viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta on liitteenä. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 20 (23) Tiedoksiantoasiat YH 97 Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - toteutuma Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen.

21 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 21 (23) Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet YH 98 Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kunnallislain mukainen o i k a i s u v a a t i m u s

22 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 22 (23) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin :iin 89, 92 ja 93 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, osoite PL 124, LOIMAA. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, pykälät 84-88, 90, 91 ja Oikaisuvaatimusta ei myöskään saa tehdä hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön perusteella seuraavista päätöksistä, pykälät. VALITUSOSOITUS Seuraavaan päätökseen 94 voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitus tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo, osoite Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22, TURKU, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) Päätös on muuten lainvastainen Valituskirjassa on ilmoitettava - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt asiassa Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. Valitusasiakirjat Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

23 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 /11 23 (23) OIKAISUVAATIMUSOHJEEN LIITE Hallinto-oikeuksien osoitteet: HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9, Helsinki PL 120, Helsinki Puhelin Telekopio KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Salpausselänkatu 22, Kouvola PL 401, Kouvola Puhelin , Telekopio TURUN HALLINTO-OIKEUS Sairashuoneenkatu 2 4, Turku PL 32, Turku Puhelin Telekopio HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna PL 640, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio VAASAN HALLINTO-OIKEUS Kalarannanpuisto, Rantakatu, Vaasa PL 204, Vaasa Puhelin , Telekopio KUOPION HALLINTO-OIKEUS Maaherrankatu 21, Kuopio PL 1744, Kuopio Puhelin , Telekopio OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, Oulu PL 189, Oulu Puhelin , Telekopio ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Valtakatu 17, Rovaniemi PL 8112, Rovaniemi Puhelin , Telekopio

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot