SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS"

Transkriptio

1 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle 8 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen 10 ENERGISTÄ PALVELUA

2 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Julkaisija: Kokkolan Energia Pääkirjoitus Postiosoite: PL 165, Kokkola Katuosoite: Varastotie 3 Puhelin (06) Telefax (06) Päätoimittaja: Petri Kokko Toimitus: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä Ulkoasu: Mainostoimisto Fristyle Painopaikka: Lönnberg Painot Oy Painosmäärä: kpl. Jakelu: Kokkolan Jakelu Oy Investoimalla tuloksiin riittääkö raha jatkossa? Sisäsivuilla 3 Investoimalla tuloksiin riittääkö raha jatkossa? 4 Rakentajapalvelut keskitetysti 6 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 8 Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle 10 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen 11 Kokkolassa nautitaan edullisesta kaukolämmöstä 12 SähköTohtori neuvoo netissä 13 Tyydyttävä tulos edullisilla kuluttajahinnoilla 14 Osallistu asiakaslehden kehittämiseen KOKKOLAN ENERGIAN TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA: Vaihde (Kokkolan kaupunki) Puh. (06) Varastotie 3 (PL 165), Kokkola Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 Puh. (06) Rakentajapalvelu Puh. (06) tai (06) kokkolanenergia.fi Kaukolämpö tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähköliittymät tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähkönmyynti Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, sähkö Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, kaukolämpö Puh. (06) Oy Kokkola Power Ab Puh. (06) E nergialaitostoiminta on liiketoimintana eräs kaikkein pääomavaltaisimmista toimialoista. Asiakkaan eri energiahyödykkeistään maksamista laskuista suurella osalla katetaan pääomakuluja, jotka muodostuvat tuotantolaitosten ja siirtoverkostojen uudisrakentamisesta ja ylläpitoinvestoinneista. Kokkolan Energia on tähän saakka kyennyt yhdistämään kohtuullisen omistajan saaman tuloutuksen ja edulliset kuluttajahinnat. Tämä on perustunut nimenomaan riittäviin investointeihin sähkön- ja lämmöntuotantoon. Verkostojen rakentamisinvestointien tasoa nostettiin vuoden 2011 aikana ja toimitusvarmuuden ja saatavuuden parantamiseksi tehtävät verkostohankkeet jatkuvat lähivuosina. Vaikka näiden seurauksena pääomakustannukset nousevatkin jossain määrin, uskon että asiakkaamme hyväksyvät tämän. Huoltovarmuuden tärkeys tuskin on jäänyt kenellekään epäselväksi tänäkään talvena. Investointien toteuttamiseen tarvitaan aloitteen ja suunnittelun lisäksi valitettavasti ja ennen kaikkea myös rahaa. Toimialalle on tyypillistä, että rakennushankkeet ovat usein suuria, joten niitä ei voida maksaa pelkästään vuotuisilla asiakastuloilla. Kertaluontoisia hankkeita voidaan rahoittaa kahdella tavalla: omistajan pääomapanoksella, kuten yritysmaailmassa esimerkiksi osakeannilla, tai ulkoisella lainarahalla. Yhdyskuntien energiahuollossa kumpikin vaihtoehto edellyttää yhtälailla omistajan eli kunnan kykyä ja halua. Kokkolassa molempia on toistaiseksi riittänyt. Yhdyskuntien energiahuollossa on tyypillistä, että suuri osa investoinneista rahoitetaan lainarahalla. Jos omistava kunta on jo lähtökohtaisesti velkaantumassa, kaikki kunnan tai sen omistamien yhteisöjen investointirahat on lainattava kunnan ulkopuolelta. Näin on siitä riippumatta, miltä eri yksiköiden rahoitus muodollisessa kirjanpidossa näyttää. Koko 2000-luvun alun ajan rahoituksen hankinta energiainvestointeihin oli helppoa ja rahoittajat suorastaan kilpailivat alan investointihankkeiden lainoituksesta. Tilanne muuttui olennaisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, mitä kuvaa se, että jotkin kansainväliset rahoittajat luokittelivat suomalaiset energia-alan yritykset maantieteellisesti epäkiinnostavalla reuna-alueella toimiviksi asiakkaiksi, joille ei annettu tarjouksia. Vuoden 2008 jälkeen kunnan antama omavelkainen takaus on ollut monen suomalaisen energiahankkeen rahoituksen pelastus. Lisäksi Kuntarahoitus Oy:n välittämä ulkomainen lainaraha on pysynyt edelleen kohtuuhintaisena. Näiden rahoituksen tukipilareiden arvo on jatkossa suoraan riippuvainen koko Suomen julkisen sektorin uskottavuudesta kansainvälisten rahanlainaajien silmissä. Suuria voimalaitoshankkeita ei kotimaisten rahoituslähteiden varassa voida toteuttaa. Energiatoimialan yrityksillä ei sellaisenaan, ilman julkisen sektorin omistajan antamaa tukea, tai tilanteessa, jossa julkisen sektorin oma luottokelpoisuus on alentunut, ole rahoittajien silmissä mitään erityistä suosituimmuusasemaa, vaan ne joutuvat näyttämään vakavaraisuutensa ja lainanmaksukykynsä selvillä numeroilla samoin kuin muutkin yritykset. Monessa kaupungissa energialaitoksen tuloksen käyttäminen omistajan muiden menojen kattamiseen on viety äärimmilleen erilaisilla, kehittelijöidensä mielestä ehkä luovuutta osoittavilla kirjanpitojärjestelyillä. Tällaisten energialaitosten rahoitustilanne ei näytä välttämättä kovin valoisalta. Petri Kokko Energiajohtaja 2 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

3 Rakentajapalvelut keskitetysti Kokkolan Energia on kehittänyt asiakaspalveluaan keskittämällä rakentajapalvelut yhteen palvelupisteeseen. Tavoitteena on ollut, että asiakkaat saisivat hoidettua sekä sähkö- että kaukolämpöliittymäsopimukset samalla kertaa. Kristiina Brandt ja Outi Wikström ovat henkilöt, jotka työskentelevät rakentajapalveluiden asiakasrajapinnassa. - Rakentamiseen liittyvien palveluiden lisäksi hoidamme esimerkiksi liittymien päivitykset ja purkusopimukset sekä sähkö- ja kaukolämpöasiakkaiden omistajanvaihdokset. - Asiakas ottaa meihin yhteyttä myös silloin, jos hän vaihtaa lämmitysmuodon, ilmajohto muutetaan tontilla maakaapeliksi tai kun asiakas haluaa siirtää sähköpääkeskuksen paikkaa remontin yhteydessä. Silloin tehdään uusi, ajantasainen liittymissopimus, Brandt ja Wikström luettelevat esimerkkejä tilanteista, joissa rakentajapalvelut ja asiakas kohtaavat. Heidän mukaansa keskitetty rakentajapalvelu on asiakasystävällinen erityisesti siksi, että jatkossa asiakas saa yhdellä yhteydenotolla koko palvelukokonaisuuden. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan edelleen teknisille asiantuntijoille, jotka antavat asiakkaille yksityiskohtaisempia ohjeita niin sähköön kuin kaukolämpöön liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto riittävän aikaisin Omakotirakentajan on käytännössä aina otettava yhteys Kokkolan Energian rakentajapalveluun joko soittamalla, sähköpostitse tai käymällä henkilökohtaisesti paikan päällä. Sekä sähkö- että kaukolämpöasiakkaiden kohdalla kaikki alkaa kirjallisen liittymissopimuksen laatimisella. - Asiakkaan kanssa tehdään sähköliittymäsopimus, joka on käytännössä pääsylippu meidän sähköverkkoon. Halutessaan omakotirakentaja voi ostaa Kokkolan Energialta myös talokeskuksen ja siihen liittyvät palvelut, Kristiina Brandt selvittää. Erityisen tärkeää rakentajan on huolehtia siitä, ettei yhteydenotto tapahdu liian myöhään, koska sähköliittymän toimittaminen voi vaatia useamman viikon aikaa eikä sähköjä voida kytkeä ilman voimassaolevia sopimuksia. - Siinä vaiheessa kun rakennuslupa on myönnetty, ja rakentajalla on viralliset piirustukset sekä sähkösuunnitelmasta pääkaavio ja pääsulakkeen koko, on oikea hetki ottaa meihin yhteyttä, Brandt sanoo. - Kaukolämpöasioissa käytäntö on hieman toinen, koska silloin riittää, että asiakkaalla on meille tullessaan talosta pohjapiirustus ja leikkauspiirustus, sillä kuutioala määrittää kaukolämpöliittymän tilaustehon. Kaukolämpöverkoston rakentaminen tapahtuu pitkällä aikajänteellä, ja sen ansiosta sopimukset voidaan tehdä valmiiksi vaikka jo puoli vuotta ennen liittämistä. Pääsääntö kaukolämpöasiakkaidenkin kohdalla on kuitenkin se, että sitä parempi, mitä aikaisemmin meihin ollaan yhteydessä, Outi Wikström jatkaa. Hänen mukaansa Kokkolan Energia selvittää aktiivisesti alueita, joilla kaukolämpöä kohtaan tunnetaan mielenkiintoa. Jos kiinnostusta löytyy, Kokkolan Energia haluaa myös laajentaa kaukolämpöä uusille alueille. Tarkempia tietoja sekä sähkö- että kaukolämpöverkkoon liittymisestä saa Kokkolan Energian Rakentajan oppaasta, joka on postitettu kaikille kaupungilta tontin saaneille omakotirakentajille sähkö- ja kaukolämpöalueilla sekä osoitteesta Rakentajapalvelu neuvoo rakentajia sekä sähköön että kaukolämpöön liittyvissä kysymyksissä, Kristiina Brandt (vas.) ja Outi Wikström kertovat. 4 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta Tärkeää huomioida myös vierimetsät Sähkönsiirtoyhtiö KENET Oy jatkaa johtoalueiden raivauksia seuraavaksi Eteläväylän, Vaasantien ja Jyväskyläntien rajaamalla alueella Sokojalle saakka. Keväällä käynnistyvät työt valmistuvat syksyyn mennessä. Raivaukset koskevat 20 kv:n keskijännite- ja 0,4 kv:n pienjännitejohtoalueiden raivauksia. Lisäksi tämän vuoden aikana käsitellään Ykspihlaja-Ventusnevan 110 kv:n johdon reunavyöhyke. Reunavyöhyke on johtoaukean ulkopuolella molemmin puolin oleva kymmenen metrin levyinen kaista, jolla puuston korkeus on rajoitettu. - Raivaustoimenpiteet perustuvat sähköturvallisuusmääräyksiin. Tällä tavalla varmistamme, että sähkönjakeluverkko on alueellamme sähköturvallisuusmääräysten mukainen, turvallinen ja toimintavarma, sanoo KENET Oy:n käyttöteknikko Veli-Pekka Kinnunen. Verkkoalue on jaettu kuuteen osaan, jolloin sama alue tulee raivaustöiden kohteeksi kuuden vuoden välein. Töihin sisältyy johtoalueen pohjan raivaus ja tarvittaessa reunapuiden kaato sekä oksiminen. Raivattu puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattavaksi ja käytettäväksi. Jos johtoalueella on erityiskohteita, joiden käsittelystä on sovittu kirjallisesti, nämä kohteet pitää merkitä selvästi raivattavalle alueelle asetetuilla tauluilla. Johtoalueiden säännöllinen raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta. Kuvassa raivaustöissä KENET Oy:n sähköasema-asentaja Risto Ekdahl. Huomio myös vierimetsiin Johtoalueiden raivaukset eivät yksin riitä takaamaan parasta mahdollista turvallisuutta ja verkon toimintavarmuutta. Tärkeä merkitys on myös johtoalueiden ulkopuolelle jäävillä vierimetsillä. - Varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta poistamme esimerkiksi lahoja puita ja riukumaiseksi kasvaneita puita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa johtolinjoille esimerkiksi raskaan lumikuorman tai voimakkaan tuulen seurauksena, Kinnunen kertoo. Hänen mukaansa on toivottavaa, että metsänomistajat huomioisivat johtoalueiden vierimetsien hoidon vaikkapa hakkuiden yhteydessä. Sähköhäiriöiden yleisin syy on sähköjohdon päälle kaatunut tai siihen nojaava puu tai sen oksa, ja vierimetsien merkitykseen onkin viime aikoina kiinnitetty huomiota aina ministeritasolla. Vuoden 2011 keskilämpötila oli Kokkolan Energian Kosilan mittauspisteessä + 5,5 astetta. Yhtä korkea vuosikeskiarvo on vuodesta 1984 alkavassa mittaushistoriassa havaittu vain kerran, vuonna Näin korkean vuotuisen keskilämpötilan todennäköisyys on noin 7 prosenttia. Pitkäaikainen normaali keskilämpötila on + 4,1 C. Energiateollisuus on julkaissut yhdessä MTK:n ja ruotsinkielisen SLC:n kanssa oppaan johtoalueiden vierimetsien hoidosta. Oppaassa korostetaan, että vierimetsien asianmukainen hoito on sekä metsänomistajan että verkonhaltijan etu. Oikein hoidetut vierimetsät lisäävät olennaisesti sähkötoimituksen luotettavuutta ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia tai menetyksiä metsänomistajalle. Opas löytyy netistä osoitteesta: Vuoden loppu poikkeuksellisen lämmin lämmitysenergian kulutus väheni Vuosi 2011 alkoi tavallista kylmempänä, mutta jo maaliskuusta lähtien kaikkien kuukausien keskilämpötilat ylittivät pitkäaikaiset arvot (Kuva 1). Uusia kuukausilämpötilojen ennätyksiä syntyi kaksi: sekä kesäkuu ( +16,4 C) että syyskuu (+ 12,3 C) olivat 28 vuoden pituisen mittaushistorian lämpimimmät. Vuoden 2011 lämpimyys korostuu Puunkaatoapu arvioidaan etukäteen Puunkaatoapua tarjotaan silloin, jos kaadettava puu voi kaatuessaan vaurioittaa sähköjohtoja tai puunkaatajalla on sähkötapaturmariski. Normaalina työaikana puunkaatoapu on maksutonta, ja kaatoapua voi pyytää Kokkolan Energian asiakaspalvelusta. Puunkaatotilanteet ja olosuhteet vaihtelevat tapauksittain. Arvio kaatoavusta tehdään ennen kaatotyön aloittamista joko puhelinkeskustelun tai paikalla käynnin perusteella. KENET Oy:n sähköjohdoille vaaraa aiheuttavat puut, kuten linjalle kaatuneet tai arvion mukaan kaatumassa olevat puut, kaadetaan veloituksetta. Puunkaatoapu tarkoittaa valvonnan ja opastamisen lisäksi puunkaatajan auttamista tavanomaisilla apuvälineillä eli kaatotunkeilla, taljoilla ja köysillä. Varsinaisen kaatosahauksen tekee tilaaja tai hänen edustajansa. Työssä kannattaa käyttää ammattitaitoista metsuria, jolla on tarvittava vakuutus. Tilaaja hankkii puunkaatoon tarvittaessa maisematyöluvan kaupungilta. Säävuosi 2011 Kokkolassa erityisesti kun sitä verrataan edelliseen vuoteen 2010, joka puolestaan oli poikkeuksellisen kylmä (+ 2,7 C). Lämmön kulutus jäikin Kokkolan kaukolämmön kuluttajilla keskimäärin noin 15 prosenttia edellisvuotista alemmaksi. Normaalivuoteen verrattuna vuoden 2011 lämmönkulutus kaukolämpöasiakkailla on noin 8 prosenttia alempi. Vuosi 2011 verrattuna normaaliin Vuoden 2011 lämmön kulutus Kokkolan verkostossa verrattuna normaaliin Astetta C Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Normaali Tuhatta megawattituntia Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Normaali Kuva 1 Kuva 2 6 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

5 Energiajohtokunnan pj. Veikko Laitila: Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle P ysyäkseen kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa Kokkolan Energian pitää jatkossakin pystyä palvelemaan laadukkaasti ja kattavasti niin kuluttaja-asiakkaita kuin teollisuutta, sanoo energiajohtokunnan puheenjohtaja Veikko Laitila. - Kun puhutaan kuluttaja-asiakkaista, meillä ovat verkostot kunnossa ja niihin investoidaan koko ajan. Sen ansiosta ihmiset voivat luottaa siihen, että he saavat sähkönsä ja lämpönsä häiriöttä siitä huolimatta, että ulkona myrskyää tai on kova pakkanen. Huoltovarmuudesta huolehtiminen on yksi meidän tehtävistä, ja siinä olemme myös onnistuneet. Sähkön ja lämmön toimituksissa ei ole esiintynyt merkittäviä katkoksia. Kaukolämmöstä vaihtoehto yhä useammalle kokkolalaiselle Kun puhutaan Kokkolan Energian kilpailukyvystä kuluttajamarkkinoilla, toinen olennainen asia on hinta. - Ajatuksena on, että pysymme sähkömarkkinoilla kilpailukykyisenä tilanteessa, jossa kuluttajat voivat valita sähköntoimittajan haluamaltaan taholta. Kaukolämmössä tavoite on korostetusti kuulua edullisimpien kaukolämpötoimittajien joukkoon koko maassa. Kokkolan Energian kaukolämpöstrategia lähtee Laitilan mukaan siitä, että kaukolämpöä pyritään toimittamaan mahdollisimman monelle kokkolalaiselle. - Kaukolämpöverkoston investointeja ei arvioida pelkästään bisnessmielessä. Tavoitteena on myös se, että kaupunkilaiset pääsevät mahdollisimman Energiajohtokunnan puheenjohtajan Veikko Laitilan mukaan Kokkolan Energian tavoitteena on palvella asiakkaitaan jatkossakin laadukkaasti ja kattavasti. laajasti edullisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön piiriin, Laitila toteaa. Luotettava kumppani teollisuudelle Voimalaitoskaupan ja Oy Kokkola Power Ab:n perustamisen myötä Kokkolan kaupunki on ottanut puheenjohtajan mukaan selkeästi vastuuta teollisuuden energian saannin turvaamisesta. - Yksi tärkeä perustelu tälle on se, että kaupunki on sellainen osapuoli, joka pystyy reagoimaan teollisuuden laajenemiseen. Toiveena on, että rannan teollisuusalueelle saataisiin lisää energiaintensiivistä teollisuutta. Kaupunki on halunnut varmistaa omalla toiminnallaan, että yritykset saavat läheltä tarvitsemansa lämmön ja höyryn. Oy Kokkola Power Ab:n strategiana on kehittää teollisuudelle tarjottavaa lämmön tuotantoa, pitää se kilpailukykyisenä ja tarvittaessa osallistua verkostoinvestointeihin. - Näin haluamme varmistaa, etteivät yhdenkään teollisen toimijan omat investoinnit kaadu siihen, ettei jotain energialajia ole saatavilla. Samalla pystymme kehittämään yhdessä teollisuuden kanssa lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, josta hyötyy koko kaupunki, Laitila sanoo. Hänen mukaansa kehityksen vauhdissa pysyminen edellyttää investointeja jatkossakin. Energian hinnan jatkaessa nousuaan globaalisti, huoltovarmuuteen sekä energialajien määrään ja laatuun liittyvät asiat ovat teollisuuden silmissä entistä keskeisempiä vetovoimatekijöitä. - Investointeja tehdään pitkällä aikajänteellä, sillä niiden tulokset näkyvät usein vasta vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua. Kun puhutaan omavaraisuusasteesta, meidän on tärkeää investoida niin omaan tuotantoon kuin osakkuussähköön. Liikelaitoksesta yhtiömuotoiseksi Investointeja tehdään pitkällä aikajänteellä, sillä niiden tulokset näkyvät usein vasta vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua. Kokkolan Energia on alueellaan merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Liikelaitos tunnetaan myös hyvänä työnantajana. Laitilan mukaan yksi kehittämiskohde lähi tulevaisuudessa on tarjota asiakkaille entistä enemmän sähköisiä palveluita. Tavoitteena on, että asiakas pystyy hoitamaan pääosan tarvitsemistaan asioista internetin avulla. Lainsäädännön mukanaan tuoma muutos liikelaitoksesta osakeyhtiöksi puolestaan on iso prosessi, jonka valmistelu on parhaillaan käynnistymässä. - Yhtiöittäminen vaatii paljon valmistelutyötä, ja yhtiöittämisen seurauksena Kokkolan Energian toiminta muuttuu enemmän markkinaehtoiseksi. Yhtiömuotoisenakin meidän täytyy pystyä täyttämään omistajan eli Kokkolan kaupungin, kuluttajien ja teollisuuden toiveet. - Perusrakenteet kuten verkosto, tuotanto ja osaava henkilöstö meillä ovat kunnossa. Sen takia yhtiöittämisen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti talouden ja hallinnon suunnitteluun, Laitila sanoo. Kokkolan kaupunki on ottanut selkeästi vastuuta teollisuuden energian saannin turvaamisesta. Voita ipad 2 Osallistu kyselyyn sähköisistä palveluista Kokkolan Energia osallistuu tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään asiakkaiden kiinnostusta ja aktiivisuutta energiayhtiöiden sähköisiin palveluihin. Energiayhtiöiden sähköiset palvelut ovat markkinoilla varsin uusia ja ainutlaatuisia, eikä sopivia vertailukohtia tai käyttäjäkokemuksia juurikaan ole. Sen takia Kokkolan Energia on mukana selvittämässä, millaisille palveluille on kysyntää. Tämä mahdollistaa kuluttajien tarpeista lähtevän palvelukokonaisuuden kehittämisen. Kyselyyn vastaaminen kestää minuuttia, ja vastanneilla on mahdollisuus osallistua noin 500 euron hintaisen Applen ipad 2:n arvontaan. Lisäksi arvotaan tavarapalkintoja. Kyselyyn pääset Kokkolan Energian nettisivuilta osoitteessa: 8 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

6 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen K okkolan Energian kaukolämpöasiakkaille ja sähkön myynnin asiakkaille suunnattu asiakastyytyväisyystutkimus osoittaa, että molemmissa asiakasryhmissä asiakkaat ovat kokonaisuutena varsin tyytyväisiä Kokkolan Energian toimintaan ja palveluihin. Tutkimus mahdollistaa myös vertailun alan muiden yritysten välillä, jotka tutkimukseen osallistuivat. Yhtiön vahvuutena on luotettavuus usealla osa-alueella. Tutkimuksessa selvitettiin monipuolisesti sekä Kokkolan Energian sähköettä kaukolämpöasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. - Molemmissa kyselyissä yhtiön vahvuutena oli luotettavuus usealla osaalueella. Tähän varmasti vaikuttavat monet yksittäiset seikat, sanoo Kokkolan Energian asiakaspalvelupäällikkö Leena Kinaret. Vastausten perusteella keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät hänen mukaansa tiedottamiseen ja neuvontapalveluihin. - On selvää, että meidän tulee parantaa tiedottamista ja erityisesti sähköisiä palvelujamme, joihin kuuluvat muun muassa kotisivut, käytön raportointipalvelut ja energianeuvontapalvelut. Emme voi kuitenkaan unohtaa perinteisiäkään tiedottamisen muotoja, kuten tutkimuksesta kävi ilmi. Sähkölaskun selkeyden kehittämistä asiakkaat toivovat säännöllisesti. - Tiedostamme laskun selkeyteen liittyvät asiakkaiden mielipiteet. Sähkölaskun sisältöön emme valitettavasti voi itse kovin paljon vaikuttaa, koska sähkölaskun sisältö ja rakenne ovat hyvin pitkälle viranomaissäädeltyä, Kinaret sanoo. Kokonaistyytyväisyys on hyvä Kaukolämpöasiakkaat ovat Kokkolan Energian toimintaan ja palveluihin erittäin tyytyväisiä, mistä kertoo kokonaistyytyväisyyden saama arvosana 3,69 (toimiala 3,68). Samoin imagoindeksi 3,59 (3,55) on hyvä ja koko toimialaa parempi. Sähkön myynnin asiakkaiden arvioihin perustuva kokonaistyytyväisyyden arvosana on hyvä 3,48 (3,52). Imagoindeksi 3,45 (3,42) on samaa tasoa kuin koko toimialan tulos. Yhtiön kanssa asioineet asiakkaat ovat kokonaisuudessaan selvästi tyytyväisempiä kuin asiakkaat, jotka eivät ole vuoden aikana olleet yhteydessä Kokkolan Energiaan. -Tämä osoittaa sen, että arkipäivän asiakaspalvelussa olemme onnistuneet, mutta mielikuvaa yhtiön asiakaskeskeisyydestä tulee pyrkiä parantamaan, Kinaret toteaa. Leena Kinaretin mukaan vastauksia hyödynnetään Kokkolan Energian sisäisessä työssä ja toiminnan kehittämisessä. - Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille arvokkaista vastauksista. Ne antavat pohjaa entistä paremmalle asiakaspalvelulle. Palautetta ja parannusehdotuksia otamme mielellämme vastaan jatkossakin, Kinaret muistuttaa. Kokkolassa kaukolämmitys on tutkitusti edullinen lämmitysmuoto. Kokkolassa nautitaan edullisesta kaukolämmöstä Energiateollisuus ry:n laatimat tilastot vahvistavat, että Kokkolan Energian kaukolämpöasiakkaat nauttivat valtakunnallisesti vertailtuna edullisesta kaukolämmön hinnasta. Vuodenvaihteessa suoritetussa uusimmassa vertailussa Kokkolan Energian kokonaishinta 52,25 /MWh pientalojen ryhmässä on koko maan halvin. Vastaavan ryhmän painotettu keskiarvo on 73,87 /MWh niiden yritysten joukosta, joiden myymä kaukolämpö on pääosin tuotettu yhteistuotannolla. Rivitalojen ryhmässä Kokkolan Energian kokonaishinta 49,73 / MWh on maan kolmanneksi halvin. Tämän ryhmän painotettu keskiarvo on 66,93 /MWh. Suurten kerrostalojen ryhmässä Kokkolan Energia on toiseksi halvin kaukolämmön toimittaja. Kokonaishinta on 46,04 /MWh ja painotettu keskiarvo 63,85 /MWh. Kaikki hinnat ovat verollisia. Sähkömittareita vaihdetaan ennakoivasti Joitakin yksittäisiä etäluettavia sähkömittareita vaihdetaan uusiin kevään aikana laitevian takia. Vika johtuu mittareiden puolijohdekomponentista. Komponentin ongelma aiheuttaa mittareille pääsulakkeen palamisen, jonka seurauksena sähkönjakelu keskeytyy. Selvityksissä on todettu, että viat kohdistuvat yhden toimituserän mittareihin. Käytännössä vaihdettavien mittareiden osuus edustaa noin yhtä prosenttia koko mittarikannasta. Jos asiakas huomaa, että mittari on viallinen, asiakkaan toivotaan ottavan yhteyttä Kokkolan Energian vikanumeroon (06) Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Kokkolan Energia pahoittelee ylimääräisestä mittarinvaihdosta aiheutuvaa vaivaa. Tilastointi kahdesti vuodessa Vertailussa tyyppirakennukset on jaettu kolmeen ryhmään seuraavasti: ryhmä I pientalo (vuosienergia 18 MWh), ryhmä II rivitalo/pieni kerrostalo (vuosienergia 150 MWh), ryhmä III suuri kerrostalo (vuosienenergia 600 MWh). Energiateollisuus ry. laatii tilastot kaukolämmön hinnoista kahdesti vuodessa. Kyseessä on hintaindeksitilasto, jonka avulla voidaan vertailla yritysten hintoja keskenään, ja toisaalta yksittäisten yritysten hintakehitystä. Tilasto ei ole tyypiltään kustannustilasto, jonka avulla voitaisiin määritellä yksittäisen rakennuksen lämmityskustannuksia. ET:n julkaisema hintatilasto kattaa arviolta 97 prosenttia Suomen kaukolämmön myyjistä. Tietoja antaa noin sata kaukolämpöä myyvää yritystä, jotka toimittavat kaukolämpöä noin 170 kunnassa. Hintatilastot löytyvät myös netistä osoitteesta: tilastot ja julkaisut kaukolämpötilastot kaukolämmön hinta. 10 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

7 Tyydyttävä tulos Näin säästät sähköä keittiössä: Keittiössä sähköä kuluu eniten ruuan valmistamiseen ja säilytykseen sekä astianpesuun. Seuraavilla vinkeillä voit vähentää sähkönkulutusta keittiössä merkittävästi. Keitä järkevästi, paista taloudellisesti: - Käytä oikean kokoisia, paksupohjaisia ja kannellisia valmistusastioita - Säädä teho pienemmälle heti kiehumisen jälkeen. - Mikroaaltouuni on tehokkain laite pienten annosten valmistamiseen ja lämmittämiseen. - Hyödynnä lieden ja uunin jälkilämpö. Laita ruoka uuniin kannellisessa astiassa. Sijoita kylmälaitteet oikein: - Sijoita kylmälaitteet erilleen lämmönlähteistä. Huomioi uuni, lämpöpatteri ja ikkuna. - Varmista riittävä ilmankierto laitteiden ympärillä. - Säädä lämpötila oikein. Väärät lämpötilat vaikuttavat myös kulutukseen. - Hoida kylmälaitteita. Sulata pakastin säännöllisesti, varmista ovien tiivisteiden kunto. Pese astiat järkevästi: - Pese täysiä koneellisia, käytät vähemmän vettä ja energiaa pesukertaa kohti. - Valitse pesuohjelma astioiden likaisuuden mukaan. - Käytä astianpesukoneessa lämminvesiliitäntää. Kylmän veden lämmittäminen vie enemmän energiaa. Tiesitkö, että: - Uunissa, jonka lämpötila on 200 astetta, on vielä puolen tunnin jälkeen lämpöä noin 120 astetta. - Kylmälaitteen sähkönkulutus kasvaa prosenttia, jos se sijaitsee liian lähellä uunia, lämpöpatteria tai ikkunaa. (Lähde: Motiva) SähköTohtori neuvoo netissä Entä kuinka paljon sähköä kuluttavat esimerkiksi viihde-elektroniikka, saunominen ja valaistus? Kulutetaanko perheessämme sähköä enemmän vai vähemmän kuin muissa vastaavan kokoisissa kotitalouksissa keskimäärin? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa SähköTohtori, netissä ympäri vuorokauden palveleva energianeuvoja. SähköTohtorin avulla kotitaloudet voivat tutustua itse siihen, miten heidän sähkönkulutuksensa muodostuu. Palveluun syötetään ensin perustiedot esimerkiksi ruokahuollosta, viihde-elektroniikasta, lämmityksestä ja valaistuksesta. Pienten ruokamäärien sulattamiseen, kuumentamiseen ja kypsentämiseen mikroaaltouuni on energiataloudellisin vaihtoehto. Paljonko kodin kylmälaitteet kuluttavat sähköä vuodessa, ja paljonko se maksaa euroissa? Annettujen tietojen pohjalta ohjelma selvittää käyttäjän sähkönkäytön jakautumisen eri laiteryhmittäin, ja samalla SähköTohtori vertaa kyseisen asiakkaan kulutusta muihin vastaavanlaisiin kotitalouksiin. Ohjelma laskee lisäksi sähkönkäytön kustannukset ja antaa säästövinkkejä. Sovelluksen taustatiedot perustuvat tutkimuksin ja puolueettomiin aineistoihin kotitalouksien sähkönkäytöstä. SähköTohtorin palvelua pääset käyttämään Kokkolan Energian kotisivujen kautta osoitteessa: edullisilla kuluttajahinnoilla L ämmin loppuvuosi ja sähkön alhainen tukkuhinta alensivat Kokkolan Energian liikevaihtoa ja tulosta vuonna Kokkolan Energian liikevaihto oli 58,2 miljoonaa euroa (63,3 milj,, - 8 %) ja käyttökate laski 13,2 miljoonaan euroon (17,8 milj., - 26 %). Käyttökateprosentti oli 23 (28). Tulos oli ennakoidun mukainen ja olosuhteisiin nähden tyydyttävänä. Investoinnit olivat 9,8 miljoonaa euroa (6,2 milj. ). Tärkeimmät investointikohteet olivat Kemirantien sähköaseman ensimmäinen rakennusvaihe, kaukolämmön siirtoyhteys Ykspihlajan teollisuusalueelta Koivuhakaan ja kaukolämmön tarjonnan laajentaminen. Kokkolan Energian kuluttaja-asiakkaiden sähköenergian, sähkönsiirron ja kaukolämmön hinnat olivat edelleen tilivuoden 2011 aikana selvästi valtakunnallisten vertailuhintojen alapuolella. Asiakasuskollisuus sähköenergian myynnissä ja kiinnostus kaukolämpöön lämmitysmuotona pysyivät edelleen korkealla tasolla. Sähköä tuotettiin Kokkolassa 180 GWh Sähköenergian loppukuluttajamyynti oli 326 gigawattituntia (vuonna GWh, muutos 2,4 %). Sähköenergian kokonaishankinta, joka sisältää myös sähkön toimituksen tukkumyyntiin, laski 475 gigawattituntiin (586 GWh, - 18,8 %). Kokkolassa sijaitsevilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 180 gigawattituntia (207 GWh, - 13,0 %). Sähkön siirto verkkovastuualueella oli 424 gigawattituntia (438 GWh, - 3,1 %). Sääkorjattu kasvu oli enää 0,9 prosenttia (4,4 %). Uusia sähköliittymiä kytkettiin verkkoon 118 kappaletta (152 kpl). Kaukolämmön hankinta oli 304 gigawattituntia (352 GWh, - 13,6 %). Sääkorjattu lämmön hankinnan kasvu oli 1,7 prosenttia (vuonna ,0 %). Laskutettu myynti oli 266 gigawattituntia (310 GWh, - 14,1 %). Uusia kaukolämpöasiakkaita liitettiin verkkoon 125 (106), vaikka uudisrakentaminen hiljeni. Huolimatta viime vuoden alun ennakoitua korkeammista sähkön tukkuhinnoista jäi vuoden 2011 keskimääräinen tukkuhinta 49,4 euroa megawattitunnilta selvästi edellisvuotista (56,9 /MWh) alemmaksi johtuen vuoden lopussa tapahtuneesta hintatason laskusta. Liikelaitos Kokkolan Energia, verkkoyhtiö KENET Oy ja voimalaitosyhtiö Oy Kokkola Power Ab muodostavat Kokkolan kaupungin energialiiketoiminnan kokonaisuuden. Oheiset tiedot kuvaavat liikelaitoksen, verkkoyhtiön ja voimalaitosyhtiön muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden yhteenlaskettua tulosta, josta on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat. Vaikka lämmin loppuvuosi vaikutti osaltaan Kokkolan Energian liikevaihtoon ja tulokseen, talvisia oloja riitti kuitenkin potkukelkkailuun ja muihin talvisiin aktiviteetteihin. Tuloslaskelma (milj. ) muutos-% Liikevaihto 44,94 63,54 58,21-8 Muut tuotot 0,69 0,78 0,89 Liikekulut -40,91-53,38-51,07-4 Liikevoitto 4,71 10,94 8,03-27 Rahoituskulut ja tuotot -0,52-0,45-0,26 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 4,19 10,5 7,77-26 Tilinpäätössiirrot 1) -4,10-5,32-5,46 Tilikauden voitto ennen veroja 0,09 5,18 2,31-55 Verot 2) -0,17-0,17-0,22 Tilikauden voitto -0,09 5,01 2, ) Liikelaitoksen peruspääoman tuotto ja yhtiöiden poistoeron muutos 2) Yhtiöiden yhteisövero 12 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

8 Anna palautetta, autat kehittämään asiakaslehteä Koska haluamme kehittää asiakaslehteämme entistä paremmin lukijoiden toiveiden mukaiseksi, selvitämme asiakkaiden mielipiteitä lehdestä oheisella kyselyllä. Vastaamalla kysymyksiin ja palauttamalla lipukkeen mennessä osallistut arvontaan, jossa on palkintona Moccamasterkahvinkeitin (arvo 159 euroa) sekä tavarapalkintoja. Edellisen asiakaslehden Energiavisaan lähetettiin 468 vastausta. Palkintona olleet villahuovat voittivat Taito Salonen, Kokkola, Leo Annelin, Kokkola, Viljo Hyyppä, Kokkola, Pirkko Konttila, Kokkola, Liisa Maijala, Kokkola. Palkinnot on toimitettu voittajille. Osallistu asiakaslehden kehittämiseen Vastaajan nimi ja yhteystiedot: Kokkolan Energia maksaa postimaksun 1) Mistä pidit / et pitänyt tässä lehdessä? 4) Minkä jutun/mitkä jutut aloitit, mutta et lukenut sitä loppuun? Miksi? 2) Millaisista aiheista haluaisit lukea tulevissa numeroissa? 3) Minkä jutun luit ensimmäisellä selailukerralla ensimmäiseksi ja miksi? 5) Montako kertaa palasit lehden pariin? a) Luin lehden kerralla b) 2 3 kertaa tai useammin c) En lukenut lehteä ollenkaan 6) Minkä arvosanan (1-10) antaisit tälle numerolle? KOKKOLAN ENERGIA Tunnus VASTAUSLÄHETYS 14 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Kokkolan Energia TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Liikelaitos Kokkolan Energia on kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii Kokkolan energiahuollosta ja harjoittaa energia-alan liiketoimintaa.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Rakennusten lämmitystekniikka Perusvaatimukset Rakennusten lämmitys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että: saavutetaan hyvä sisäilmasto ja

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo?

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry 1 Asiakkaan maksama kaukolämmön verollinen kokonaishinta, Suomen keskiarvo, /MWh 90 85 80 75 70 65 60

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Kokkolan Energia TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2008

Kokkolan Energia TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2008 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2008 Liikelaitos Kokkolan Energia on kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii Kokkolan energiahuollosta ja harjoittaa energia-alan liiketoimintaa. Päättynyt tilikausi

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 Kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Energiaekspertti Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Sisällys Mihin energiaa ja vettä kuluu Mihin kiinnittää huomiota asumisen arjessa Mihin kiinnittää taloyhtiön toiminnassa Lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tietoja pienistä lämpölaitoksista Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

Lämpöä tähän päivään

Lämpöä tähän päivään Lämpöä tähän päivään Luonnollinen ja varma tapa lämmittää Lämmitysvoimalaitoksen toimintaperiaate Kaukolämmöllä lämpenee entistä useampi suomalainen rakennus. Varsinkin taajama-alueiden uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO Keskijännitelinjojen (20 kv) vierimetsät 4.12.2014 Lähteenä mm. Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa Julkiset palvelut Irmeli Ruokanen

Lisätiedot

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut

Tuotanto. Kaukolämpö. Sähkönmyynti. Verkkopalvelut Tuotanto Kaukolämpö Sähkönmyynti Verkkopalvelut Sähköä ja lämpöä suomalaisille Kuopion Energia tuottaa ja toimittaa sähköä, kaukolämpöä, sekä sähköverkko- ja laajakaistapalveluja pääasiassa Kuopioon. Sähköä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Säästävätalo2050.fi tiistaina 3. marraskuuta 2009

Säästävätalo2050.fi tiistaina 3. marraskuuta 2009 Säästävätalo2050.fi Säästävätalo2050.fi Säästävätalo2050.fi Joka talon kulutuslaskuri Säästävätalo2050.fi Joka talon kulutuslaskuri Arvioi lämmitysjärjestelmän, rakenneratkaisujen ja käytön vaikutukset

Lisätiedot

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012 UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN Urpo Hassinen 30.3.2012 1 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS hankkeen suunnittelu ammattiavulla kartoitetaan potentiaaliset rakennukset ja kohteiden lähtötiedot: - tarvittavan lämpöverkon

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Energiansäästökotitalouksissa

Energiansäästökotitalouksissa Energiansäästökotitalouksissa Energianeuvoja Sanna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto Popento 6.5 seminaari Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 9.5.2011 1 Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO 1.1.2014 Liittyminen Siirto Myynti Liittymismaksu Maakaasu verkoston tehtyjen ja lähiaikoina tehtävien investointien kattamiseksi peritään verkostoon

Lisätiedot

TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001

TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001 TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Lokakuu 2001 TAUSTAA Tämän tilaston lähdeaineisto perustuu Suomen Kuntaliiton kesällä 2001 tekemään kyselyyn, joka osoitettiin

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Puuston hoito sekäpuiden ja vesakon poisto Esa Nykänen 13.4.2013

Puuston hoito sekäpuiden ja vesakon poisto Esa Nykänen 13.4.2013 Puuston hoito sekäpuiden ja vesakon poisto Esa Nykänen 13.4.2013 Uudenmaan Metsäurakointi Oy Perustettu 2005 Toimitusjohtaja Esa Nykänen Työntekijöitä 15 henkilöä Liikevaihto 1,1 milj. Alv 0% Palvelut

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN

ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN ONNEKSI VOIT VALITA KAUKOLÄMMÖN Edullinen Kaukolämmön hinta on Hyvinkäällä vakaalla pohjalla ja on edullinen myös muihin lämmitystapoihin verrattuna. Kaikki asiakkaamme

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (8) Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla:

Lisätiedot

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA Enontekiön Sähkö Oy ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.12.2011 Finlandia talo, Helsinki 2 Johdanto Energianeuvonnalla vastuulliset energiayhtiöt

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön

Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön 1 25.11.2015 Lauri Penttinen Näin lasket sähkönkulutuksen Laitteen teho on 1000 W (= 1 kw), käytetään päivittäin 5 tuntia Teho 1000

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus n lämmön kulutus 700 680 660 640 MWh 620 600 580 560 540 2002 2003 vuosi energia Lämpöenergian kulutus lla v. 2003 100 90 80 70 60 MWh 50 40 30 20 10 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys

Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys R e u n a p u i d e n k ä s i t t e l y vo i m a j o h t o a l u e i l l a Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys Fingrid vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähkönsä

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Timo Nissinen www.pihla.fi Vanhat ikkunat ovat kiinteistön ulkovaipan heikoin lenkki

Lisätiedot

Elenia Lämpö Oy Asiakaskokemus strategiasta käytäntöön

Elenia Lämpö Oy Asiakaskokemus strategiasta käytäntöön Elenia Lämpö Oy Asiakaskokemus strategiasta käytäntöön Energiateollisuus ry:n kaukolämpöpäivät Janne Lamberg 26.8.2015 Elenian lämpö- ja verkkopalvelut Liikevaihto 2014 300 M Henkilöstö 389 Lämmön kokonaismyynti

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.1.2015 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot