SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS"

Transkriptio

1 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle 8 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen 10 ENERGISTÄ PALVELUA

2 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Julkaisija: Kokkolan Energia Pääkirjoitus Postiosoite: PL 165, Kokkola Katuosoite: Varastotie 3 Puhelin (06) Telefax (06) Päätoimittaja: Petri Kokko Toimitus: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä Ulkoasu: Mainostoimisto Fristyle Painopaikka: Lönnberg Painot Oy Painosmäärä: kpl. Jakelu: Kokkolan Jakelu Oy Investoimalla tuloksiin riittääkö raha jatkossa? Sisäsivuilla 3 Investoimalla tuloksiin riittääkö raha jatkossa? 4 Rakentajapalvelut keskitetysti 6 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 8 Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle 10 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen 11 Kokkolassa nautitaan edullisesta kaukolämmöstä 12 SähköTohtori neuvoo netissä 13 Tyydyttävä tulos edullisilla kuluttajahinnoilla 14 Osallistu asiakaslehden kehittämiseen KOKKOLAN ENERGIAN TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA: Vaihde (Kokkolan kaupunki) Puh. (06) Varastotie 3 (PL 165), Kokkola Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 Puh. (06) Rakentajapalvelu Puh. (06) tai (06) kokkolanenergia.fi Kaukolämpö tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähköliittymät tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähkönmyynti Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, sähkö Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, kaukolämpö Puh. (06) Oy Kokkola Power Ab Puh. (06) E nergialaitostoiminta on liiketoimintana eräs kaikkein pääomavaltaisimmista toimialoista. Asiakkaan eri energiahyödykkeistään maksamista laskuista suurella osalla katetaan pääomakuluja, jotka muodostuvat tuotantolaitosten ja siirtoverkostojen uudisrakentamisesta ja ylläpitoinvestoinneista. Kokkolan Energia on tähän saakka kyennyt yhdistämään kohtuullisen omistajan saaman tuloutuksen ja edulliset kuluttajahinnat. Tämä on perustunut nimenomaan riittäviin investointeihin sähkön- ja lämmöntuotantoon. Verkostojen rakentamisinvestointien tasoa nostettiin vuoden 2011 aikana ja toimitusvarmuuden ja saatavuuden parantamiseksi tehtävät verkostohankkeet jatkuvat lähivuosina. Vaikka näiden seurauksena pääomakustannukset nousevatkin jossain määrin, uskon että asiakkaamme hyväksyvät tämän. Huoltovarmuuden tärkeys tuskin on jäänyt kenellekään epäselväksi tänäkään talvena. Investointien toteuttamiseen tarvitaan aloitteen ja suunnittelun lisäksi valitettavasti ja ennen kaikkea myös rahaa. Toimialalle on tyypillistä, että rakennushankkeet ovat usein suuria, joten niitä ei voida maksaa pelkästään vuotuisilla asiakastuloilla. Kertaluontoisia hankkeita voidaan rahoittaa kahdella tavalla: omistajan pääomapanoksella, kuten yritysmaailmassa esimerkiksi osakeannilla, tai ulkoisella lainarahalla. Yhdyskuntien energiahuollossa kumpikin vaihtoehto edellyttää yhtälailla omistajan eli kunnan kykyä ja halua. Kokkolassa molempia on toistaiseksi riittänyt. Yhdyskuntien energiahuollossa on tyypillistä, että suuri osa investoinneista rahoitetaan lainarahalla. Jos omistava kunta on jo lähtökohtaisesti velkaantumassa, kaikki kunnan tai sen omistamien yhteisöjen investointirahat on lainattava kunnan ulkopuolelta. Näin on siitä riippumatta, miltä eri yksiköiden rahoitus muodollisessa kirjanpidossa näyttää. Koko 2000-luvun alun ajan rahoituksen hankinta energiainvestointeihin oli helppoa ja rahoittajat suorastaan kilpailivat alan investointihankkeiden lainoituksesta. Tilanne muuttui olennaisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, mitä kuvaa se, että jotkin kansainväliset rahoittajat luokittelivat suomalaiset energia-alan yritykset maantieteellisesti epäkiinnostavalla reuna-alueella toimiviksi asiakkaiksi, joille ei annettu tarjouksia. Vuoden 2008 jälkeen kunnan antama omavelkainen takaus on ollut monen suomalaisen energiahankkeen rahoituksen pelastus. Lisäksi Kuntarahoitus Oy:n välittämä ulkomainen lainaraha on pysynyt edelleen kohtuuhintaisena. Näiden rahoituksen tukipilareiden arvo on jatkossa suoraan riippuvainen koko Suomen julkisen sektorin uskottavuudesta kansainvälisten rahanlainaajien silmissä. Suuria voimalaitoshankkeita ei kotimaisten rahoituslähteiden varassa voida toteuttaa. Energiatoimialan yrityksillä ei sellaisenaan, ilman julkisen sektorin omistajan antamaa tukea, tai tilanteessa, jossa julkisen sektorin oma luottokelpoisuus on alentunut, ole rahoittajien silmissä mitään erityistä suosituimmuusasemaa, vaan ne joutuvat näyttämään vakavaraisuutensa ja lainanmaksukykynsä selvillä numeroilla samoin kuin muutkin yritykset. Monessa kaupungissa energialaitoksen tuloksen käyttäminen omistajan muiden menojen kattamiseen on viety äärimmilleen erilaisilla, kehittelijöidensä mielestä ehkä luovuutta osoittavilla kirjanpitojärjestelyillä. Tällaisten energialaitosten rahoitustilanne ei näytä välttämättä kovin valoisalta. Petri Kokko Energiajohtaja 2 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

3 Rakentajapalvelut keskitetysti Kokkolan Energia on kehittänyt asiakaspalveluaan keskittämällä rakentajapalvelut yhteen palvelupisteeseen. Tavoitteena on ollut, että asiakkaat saisivat hoidettua sekä sähkö- että kaukolämpöliittymäsopimukset samalla kertaa. Kristiina Brandt ja Outi Wikström ovat henkilöt, jotka työskentelevät rakentajapalveluiden asiakasrajapinnassa. - Rakentamiseen liittyvien palveluiden lisäksi hoidamme esimerkiksi liittymien päivitykset ja purkusopimukset sekä sähkö- ja kaukolämpöasiakkaiden omistajanvaihdokset. - Asiakas ottaa meihin yhteyttä myös silloin, jos hän vaihtaa lämmitysmuodon, ilmajohto muutetaan tontilla maakaapeliksi tai kun asiakas haluaa siirtää sähköpääkeskuksen paikkaa remontin yhteydessä. Silloin tehdään uusi, ajantasainen liittymissopimus, Brandt ja Wikström luettelevat esimerkkejä tilanteista, joissa rakentajapalvelut ja asiakas kohtaavat. Heidän mukaansa keskitetty rakentajapalvelu on asiakasystävällinen erityisesti siksi, että jatkossa asiakas saa yhdellä yhteydenotolla koko palvelukokonaisuuden. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan edelleen teknisille asiantuntijoille, jotka antavat asiakkaille yksityiskohtaisempia ohjeita niin sähköön kuin kaukolämpöön liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto riittävän aikaisin Omakotirakentajan on käytännössä aina otettava yhteys Kokkolan Energian rakentajapalveluun joko soittamalla, sähköpostitse tai käymällä henkilökohtaisesti paikan päällä. Sekä sähkö- että kaukolämpöasiakkaiden kohdalla kaikki alkaa kirjallisen liittymissopimuksen laatimisella. - Asiakkaan kanssa tehdään sähköliittymäsopimus, joka on käytännössä pääsylippu meidän sähköverkkoon. Halutessaan omakotirakentaja voi ostaa Kokkolan Energialta myös talokeskuksen ja siihen liittyvät palvelut, Kristiina Brandt selvittää. Erityisen tärkeää rakentajan on huolehtia siitä, ettei yhteydenotto tapahdu liian myöhään, koska sähköliittymän toimittaminen voi vaatia useamman viikon aikaa eikä sähköjä voida kytkeä ilman voimassaolevia sopimuksia. - Siinä vaiheessa kun rakennuslupa on myönnetty, ja rakentajalla on viralliset piirustukset sekä sähkösuunnitelmasta pääkaavio ja pääsulakkeen koko, on oikea hetki ottaa meihin yhteyttä, Brandt sanoo. - Kaukolämpöasioissa käytäntö on hieman toinen, koska silloin riittää, että asiakkaalla on meille tullessaan talosta pohjapiirustus ja leikkauspiirustus, sillä kuutioala määrittää kaukolämpöliittymän tilaustehon. Kaukolämpöverkoston rakentaminen tapahtuu pitkällä aikajänteellä, ja sen ansiosta sopimukset voidaan tehdä valmiiksi vaikka jo puoli vuotta ennen liittämistä. Pääsääntö kaukolämpöasiakkaidenkin kohdalla on kuitenkin se, että sitä parempi, mitä aikaisemmin meihin ollaan yhteydessä, Outi Wikström jatkaa. Hänen mukaansa Kokkolan Energia selvittää aktiivisesti alueita, joilla kaukolämpöä kohtaan tunnetaan mielenkiintoa. Jos kiinnostusta löytyy, Kokkolan Energia haluaa myös laajentaa kaukolämpöä uusille alueille. Tarkempia tietoja sekä sähkö- että kaukolämpöverkkoon liittymisestä saa Kokkolan Energian Rakentajan oppaasta, joka on postitettu kaikille kaupungilta tontin saaneille omakotirakentajille sähkö- ja kaukolämpöalueilla sekä osoitteesta Rakentajapalvelu neuvoo rakentajia sekä sähköön että kaukolämpöön liittyvissä kysymyksissä, Kristiina Brandt (vas.) ja Outi Wikström kertovat. 4 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta Tärkeää huomioida myös vierimetsät Sähkönsiirtoyhtiö KENET Oy jatkaa johtoalueiden raivauksia seuraavaksi Eteläväylän, Vaasantien ja Jyväskyläntien rajaamalla alueella Sokojalle saakka. Keväällä käynnistyvät työt valmistuvat syksyyn mennessä. Raivaukset koskevat 20 kv:n keskijännite- ja 0,4 kv:n pienjännitejohtoalueiden raivauksia. Lisäksi tämän vuoden aikana käsitellään Ykspihlaja-Ventusnevan 110 kv:n johdon reunavyöhyke. Reunavyöhyke on johtoaukean ulkopuolella molemmin puolin oleva kymmenen metrin levyinen kaista, jolla puuston korkeus on rajoitettu. - Raivaustoimenpiteet perustuvat sähköturvallisuusmääräyksiin. Tällä tavalla varmistamme, että sähkönjakeluverkko on alueellamme sähköturvallisuusmääräysten mukainen, turvallinen ja toimintavarma, sanoo KENET Oy:n käyttöteknikko Veli-Pekka Kinnunen. Verkkoalue on jaettu kuuteen osaan, jolloin sama alue tulee raivaustöiden kohteeksi kuuden vuoden välein. Töihin sisältyy johtoalueen pohjan raivaus ja tarvittaessa reunapuiden kaato sekä oksiminen. Raivattu puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattavaksi ja käytettäväksi. Jos johtoalueella on erityiskohteita, joiden käsittelystä on sovittu kirjallisesti, nämä kohteet pitää merkitä selvästi raivattavalle alueelle asetetuilla tauluilla. Johtoalueiden säännöllinen raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta. Kuvassa raivaustöissä KENET Oy:n sähköasema-asentaja Risto Ekdahl. Huomio myös vierimetsiin Johtoalueiden raivaukset eivät yksin riitä takaamaan parasta mahdollista turvallisuutta ja verkon toimintavarmuutta. Tärkeä merkitys on myös johtoalueiden ulkopuolelle jäävillä vierimetsillä. - Varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta poistamme esimerkiksi lahoja puita ja riukumaiseksi kasvaneita puita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa johtolinjoille esimerkiksi raskaan lumikuorman tai voimakkaan tuulen seurauksena, Kinnunen kertoo. Hänen mukaansa on toivottavaa, että metsänomistajat huomioisivat johtoalueiden vierimetsien hoidon vaikkapa hakkuiden yhteydessä. Sähköhäiriöiden yleisin syy on sähköjohdon päälle kaatunut tai siihen nojaava puu tai sen oksa, ja vierimetsien merkitykseen onkin viime aikoina kiinnitetty huomiota aina ministeritasolla. Vuoden 2011 keskilämpötila oli Kokkolan Energian Kosilan mittauspisteessä + 5,5 astetta. Yhtä korkea vuosikeskiarvo on vuodesta 1984 alkavassa mittaushistoriassa havaittu vain kerran, vuonna Näin korkean vuotuisen keskilämpötilan todennäköisyys on noin 7 prosenttia. Pitkäaikainen normaali keskilämpötila on + 4,1 C. Energiateollisuus on julkaissut yhdessä MTK:n ja ruotsinkielisen SLC:n kanssa oppaan johtoalueiden vierimetsien hoidosta. Oppaassa korostetaan, että vierimetsien asianmukainen hoito on sekä metsänomistajan että verkonhaltijan etu. Oikein hoidetut vierimetsät lisäävät olennaisesti sähkötoimituksen luotettavuutta ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia tai menetyksiä metsänomistajalle. Opas löytyy netistä osoitteesta: Vuoden loppu poikkeuksellisen lämmin lämmitysenergian kulutus väheni Vuosi 2011 alkoi tavallista kylmempänä, mutta jo maaliskuusta lähtien kaikkien kuukausien keskilämpötilat ylittivät pitkäaikaiset arvot (Kuva 1). Uusia kuukausilämpötilojen ennätyksiä syntyi kaksi: sekä kesäkuu ( +16,4 C) että syyskuu (+ 12,3 C) olivat 28 vuoden pituisen mittaushistorian lämpimimmät. Vuoden 2011 lämpimyys korostuu Puunkaatoapu arvioidaan etukäteen Puunkaatoapua tarjotaan silloin, jos kaadettava puu voi kaatuessaan vaurioittaa sähköjohtoja tai puunkaatajalla on sähkötapaturmariski. Normaalina työaikana puunkaatoapu on maksutonta, ja kaatoapua voi pyytää Kokkolan Energian asiakaspalvelusta. Puunkaatotilanteet ja olosuhteet vaihtelevat tapauksittain. Arvio kaatoavusta tehdään ennen kaatotyön aloittamista joko puhelinkeskustelun tai paikalla käynnin perusteella. KENET Oy:n sähköjohdoille vaaraa aiheuttavat puut, kuten linjalle kaatuneet tai arvion mukaan kaatumassa olevat puut, kaadetaan veloituksetta. Puunkaatoapu tarkoittaa valvonnan ja opastamisen lisäksi puunkaatajan auttamista tavanomaisilla apuvälineillä eli kaatotunkeilla, taljoilla ja köysillä. Varsinaisen kaatosahauksen tekee tilaaja tai hänen edustajansa. Työssä kannattaa käyttää ammattitaitoista metsuria, jolla on tarvittava vakuutus. Tilaaja hankkii puunkaatoon tarvittaessa maisematyöluvan kaupungilta. Säävuosi 2011 Kokkolassa erityisesti kun sitä verrataan edelliseen vuoteen 2010, joka puolestaan oli poikkeuksellisen kylmä (+ 2,7 C). Lämmön kulutus jäikin Kokkolan kaukolämmön kuluttajilla keskimäärin noin 15 prosenttia edellisvuotista alemmaksi. Normaalivuoteen verrattuna vuoden 2011 lämmönkulutus kaukolämpöasiakkailla on noin 8 prosenttia alempi. Vuosi 2011 verrattuna normaaliin Vuoden 2011 lämmön kulutus Kokkolan verkostossa verrattuna normaaliin Astetta C Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Normaali Tuhatta megawattituntia Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Normaali Kuva 1 Kuva 2 6 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

5 Energiajohtokunnan pj. Veikko Laitila: Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle P ysyäkseen kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa Kokkolan Energian pitää jatkossakin pystyä palvelemaan laadukkaasti ja kattavasti niin kuluttaja-asiakkaita kuin teollisuutta, sanoo energiajohtokunnan puheenjohtaja Veikko Laitila. - Kun puhutaan kuluttaja-asiakkaista, meillä ovat verkostot kunnossa ja niihin investoidaan koko ajan. Sen ansiosta ihmiset voivat luottaa siihen, että he saavat sähkönsä ja lämpönsä häiriöttä siitä huolimatta, että ulkona myrskyää tai on kova pakkanen. Huoltovarmuudesta huolehtiminen on yksi meidän tehtävistä, ja siinä olemme myös onnistuneet. Sähkön ja lämmön toimituksissa ei ole esiintynyt merkittäviä katkoksia. Kaukolämmöstä vaihtoehto yhä useammalle kokkolalaiselle Kun puhutaan Kokkolan Energian kilpailukyvystä kuluttajamarkkinoilla, toinen olennainen asia on hinta. - Ajatuksena on, että pysymme sähkömarkkinoilla kilpailukykyisenä tilanteessa, jossa kuluttajat voivat valita sähköntoimittajan haluamaltaan taholta. Kaukolämmössä tavoite on korostetusti kuulua edullisimpien kaukolämpötoimittajien joukkoon koko maassa. Kokkolan Energian kaukolämpöstrategia lähtee Laitilan mukaan siitä, että kaukolämpöä pyritään toimittamaan mahdollisimman monelle kokkolalaiselle. - Kaukolämpöverkoston investointeja ei arvioida pelkästään bisnessmielessä. Tavoitteena on myös se, että kaupunkilaiset pääsevät mahdollisimman Energiajohtokunnan puheenjohtajan Veikko Laitilan mukaan Kokkolan Energian tavoitteena on palvella asiakkaitaan jatkossakin laadukkaasti ja kattavasti. laajasti edullisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön piiriin, Laitila toteaa. Luotettava kumppani teollisuudelle Voimalaitoskaupan ja Oy Kokkola Power Ab:n perustamisen myötä Kokkolan kaupunki on ottanut puheenjohtajan mukaan selkeästi vastuuta teollisuuden energian saannin turvaamisesta. - Yksi tärkeä perustelu tälle on se, että kaupunki on sellainen osapuoli, joka pystyy reagoimaan teollisuuden laajenemiseen. Toiveena on, että rannan teollisuusalueelle saataisiin lisää energiaintensiivistä teollisuutta. Kaupunki on halunnut varmistaa omalla toiminnallaan, että yritykset saavat läheltä tarvitsemansa lämmön ja höyryn. Oy Kokkola Power Ab:n strategiana on kehittää teollisuudelle tarjottavaa lämmön tuotantoa, pitää se kilpailukykyisenä ja tarvittaessa osallistua verkostoinvestointeihin. - Näin haluamme varmistaa, etteivät yhdenkään teollisen toimijan omat investoinnit kaadu siihen, ettei jotain energialajia ole saatavilla. Samalla pystymme kehittämään yhdessä teollisuuden kanssa lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, josta hyötyy koko kaupunki, Laitila sanoo. Hänen mukaansa kehityksen vauhdissa pysyminen edellyttää investointeja jatkossakin. Energian hinnan jatkaessa nousuaan globaalisti, huoltovarmuuteen sekä energialajien määrään ja laatuun liittyvät asiat ovat teollisuuden silmissä entistä keskeisempiä vetovoimatekijöitä. - Investointeja tehdään pitkällä aikajänteellä, sillä niiden tulokset näkyvät usein vasta vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua. Kun puhutaan omavaraisuusasteesta, meidän on tärkeää investoida niin omaan tuotantoon kuin osakkuussähköön. Liikelaitoksesta yhtiömuotoiseksi Investointeja tehdään pitkällä aikajänteellä, sillä niiden tulokset näkyvät usein vasta vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua. Kokkolan Energia on alueellaan merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Liikelaitos tunnetaan myös hyvänä työnantajana. Laitilan mukaan yksi kehittämiskohde lähi tulevaisuudessa on tarjota asiakkaille entistä enemmän sähköisiä palveluita. Tavoitteena on, että asiakas pystyy hoitamaan pääosan tarvitsemistaan asioista internetin avulla. Lainsäädännön mukanaan tuoma muutos liikelaitoksesta osakeyhtiöksi puolestaan on iso prosessi, jonka valmistelu on parhaillaan käynnistymässä. - Yhtiöittäminen vaatii paljon valmistelutyötä, ja yhtiöittämisen seurauksena Kokkolan Energian toiminta muuttuu enemmän markkinaehtoiseksi. Yhtiömuotoisenakin meidän täytyy pystyä täyttämään omistajan eli Kokkolan kaupungin, kuluttajien ja teollisuuden toiveet. - Perusrakenteet kuten verkosto, tuotanto ja osaava henkilöstö meillä ovat kunnossa. Sen takia yhtiöittämisen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti talouden ja hallinnon suunnitteluun, Laitila sanoo. Kokkolan kaupunki on ottanut selkeästi vastuuta teollisuuden energian saannin turvaamisesta. Voita ipad 2 Osallistu kyselyyn sähköisistä palveluista Kokkolan Energia osallistuu tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään asiakkaiden kiinnostusta ja aktiivisuutta energiayhtiöiden sähköisiin palveluihin. Energiayhtiöiden sähköiset palvelut ovat markkinoilla varsin uusia ja ainutlaatuisia, eikä sopivia vertailukohtia tai käyttäjäkokemuksia juurikaan ole. Sen takia Kokkolan Energia on mukana selvittämässä, millaisille palveluille on kysyntää. Tämä mahdollistaa kuluttajien tarpeista lähtevän palvelukokonaisuuden kehittämisen. Kyselyyn vastaaminen kestää minuuttia, ja vastanneilla on mahdollisuus osallistua noin 500 euron hintaisen Applen ipad 2:n arvontaan. Lisäksi arvotaan tavarapalkintoja. Kyselyyn pääset Kokkolan Energian nettisivuilta osoitteessa: 8 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

6 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen K okkolan Energian kaukolämpöasiakkaille ja sähkön myynnin asiakkaille suunnattu asiakastyytyväisyystutkimus osoittaa, että molemmissa asiakasryhmissä asiakkaat ovat kokonaisuutena varsin tyytyväisiä Kokkolan Energian toimintaan ja palveluihin. Tutkimus mahdollistaa myös vertailun alan muiden yritysten välillä, jotka tutkimukseen osallistuivat. Yhtiön vahvuutena on luotettavuus usealla osa-alueella. Tutkimuksessa selvitettiin monipuolisesti sekä Kokkolan Energian sähköettä kaukolämpöasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. - Molemmissa kyselyissä yhtiön vahvuutena oli luotettavuus usealla osaalueella. Tähän varmasti vaikuttavat monet yksittäiset seikat, sanoo Kokkolan Energian asiakaspalvelupäällikkö Leena Kinaret. Vastausten perusteella keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät hänen mukaansa tiedottamiseen ja neuvontapalveluihin. - On selvää, että meidän tulee parantaa tiedottamista ja erityisesti sähköisiä palvelujamme, joihin kuuluvat muun muassa kotisivut, käytön raportointipalvelut ja energianeuvontapalvelut. Emme voi kuitenkaan unohtaa perinteisiäkään tiedottamisen muotoja, kuten tutkimuksesta kävi ilmi. Sähkölaskun selkeyden kehittämistä asiakkaat toivovat säännöllisesti. - Tiedostamme laskun selkeyteen liittyvät asiakkaiden mielipiteet. Sähkölaskun sisältöön emme valitettavasti voi itse kovin paljon vaikuttaa, koska sähkölaskun sisältö ja rakenne ovat hyvin pitkälle viranomaissäädeltyä, Kinaret sanoo. Kokonaistyytyväisyys on hyvä Kaukolämpöasiakkaat ovat Kokkolan Energian toimintaan ja palveluihin erittäin tyytyväisiä, mistä kertoo kokonaistyytyväisyyden saama arvosana 3,69 (toimiala 3,68). Samoin imagoindeksi 3,59 (3,55) on hyvä ja koko toimialaa parempi. Sähkön myynnin asiakkaiden arvioihin perustuva kokonaistyytyväisyyden arvosana on hyvä 3,48 (3,52). Imagoindeksi 3,45 (3,42) on samaa tasoa kuin koko toimialan tulos. Yhtiön kanssa asioineet asiakkaat ovat kokonaisuudessaan selvästi tyytyväisempiä kuin asiakkaat, jotka eivät ole vuoden aikana olleet yhteydessä Kokkolan Energiaan. -Tämä osoittaa sen, että arkipäivän asiakaspalvelussa olemme onnistuneet, mutta mielikuvaa yhtiön asiakaskeskeisyydestä tulee pyrkiä parantamaan, Kinaret toteaa. Leena Kinaretin mukaan vastauksia hyödynnetään Kokkolan Energian sisäisessä työssä ja toiminnan kehittämisessä. - Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille arvokkaista vastauksista. Ne antavat pohjaa entistä paremmalle asiakaspalvelulle. Palautetta ja parannusehdotuksia otamme mielellämme vastaan jatkossakin, Kinaret muistuttaa. Kokkolassa kaukolämmitys on tutkitusti edullinen lämmitysmuoto. Kokkolassa nautitaan edullisesta kaukolämmöstä Energiateollisuus ry:n laatimat tilastot vahvistavat, että Kokkolan Energian kaukolämpöasiakkaat nauttivat valtakunnallisesti vertailtuna edullisesta kaukolämmön hinnasta. Vuodenvaihteessa suoritetussa uusimmassa vertailussa Kokkolan Energian kokonaishinta 52,25 /MWh pientalojen ryhmässä on koko maan halvin. Vastaavan ryhmän painotettu keskiarvo on 73,87 /MWh niiden yritysten joukosta, joiden myymä kaukolämpö on pääosin tuotettu yhteistuotannolla. Rivitalojen ryhmässä Kokkolan Energian kokonaishinta 49,73 / MWh on maan kolmanneksi halvin. Tämän ryhmän painotettu keskiarvo on 66,93 /MWh. Suurten kerrostalojen ryhmässä Kokkolan Energia on toiseksi halvin kaukolämmön toimittaja. Kokonaishinta on 46,04 /MWh ja painotettu keskiarvo 63,85 /MWh. Kaikki hinnat ovat verollisia. Sähkömittareita vaihdetaan ennakoivasti Joitakin yksittäisiä etäluettavia sähkömittareita vaihdetaan uusiin kevään aikana laitevian takia. Vika johtuu mittareiden puolijohdekomponentista. Komponentin ongelma aiheuttaa mittareille pääsulakkeen palamisen, jonka seurauksena sähkönjakelu keskeytyy. Selvityksissä on todettu, että viat kohdistuvat yhden toimituserän mittareihin. Käytännössä vaihdettavien mittareiden osuus edustaa noin yhtä prosenttia koko mittarikannasta. Jos asiakas huomaa, että mittari on viallinen, asiakkaan toivotaan ottavan yhteyttä Kokkolan Energian vikanumeroon (06) Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Kokkolan Energia pahoittelee ylimääräisestä mittarinvaihdosta aiheutuvaa vaivaa. Tilastointi kahdesti vuodessa Vertailussa tyyppirakennukset on jaettu kolmeen ryhmään seuraavasti: ryhmä I pientalo (vuosienergia 18 MWh), ryhmä II rivitalo/pieni kerrostalo (vuosienergia 150 MWh), ryhmä III suuri kerrostalo (vuosienenergia 600 MWh). Energiateollisuus ry. laatii tilastot kaukolämmön hinnoista kahdesti vuodessa. Kyseessä on hintaindeksitilasto, jonka avulla voidaan vertailla yritysten hintoja keskenään, ja toisaalta yksittäisten yritysten hintakehitystä. Tilasto ei ole tyypiltään kustannustilasto, jonka avulla voitaisiin määritellä yksittäisen rakennuksen lämmityskustannuksia. ET:n julkaisema hintatilasto kattaa arviolta 97 prosenttia Suomen kaukolämmön myyjistä. Tietoja antaa noin sata kaukolämpöä myyvää yritystä, jotka toimittavat kaukolämpöä noin 170 kunnassa. Hintatilastot löytyvät myös netistä osoitteesta: tilastot ja julkaisut kaukolämpötilastot kaukolämmön hinta. 10 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

7 Tyydyttävä tulos Näin säästät sähköä keittiössä: Keittiössä sähköä kuluu eniten ruuan valmistamiseen ja säilytykseen sekä astianpesuun. Seuraavilla vinkeillä voit vähentää sähkönkulutusta keittiössä merkittävästi. Keitä järkevästi, paista taloudellisesti: - Käytä oikean kokoisia, paksupohjaisia ja kannellisia valmistusastioita - Säädä teho pienemmälle heti kiehumisen jälkeen. - Mikroaaltouuni on tehokkain laite pienten annosten valmistamiseen ja lämmittämiseen. - Hyödynnä lieden ja uunin jälkilämpö. Laita ruoka uuniin kannellisessa astiassa. Sijoita kylmälaitteet oikein: - Sijoita kylmälaitteet erilleen lämmönlähteistä. Huomioi uuni, lämpöpatteri ja ikkuna. - Varmista riittävä ilmankierto laitteiden ympärillä. - Säädä lämpötila oikein. Väärät lämpötilat vaikuttavat myös kulutukseen. - Hoida kylmälaitteita. Sulata pakastin säännöllisesti, varmista ovien tiivisteiden kunto. Pese astiat järkevästi: - Pese täysiä koneellisia, käytät vähemmän vettä ja energiaa pesukertaa kohti. - Valitse pesuohjelma astioiden likaisuuden mukaan. - Käytä astianpesukoneessa lämminvesiliitäntää. Kylmän veden lämmittäminen vie enemmän energiaa. Tiesitkö, että: - Uunissa, jonka lämpötila on 200 astetta, on vielä puolen tunnin jälkeen lämpöä noin 120 astetta. - Kylmälaitteen sähkönkulutus kasvaa prosenttia, jos se sijaitsee liian lähellä uunia, lämpöpatteria tai ikkunaa. (Lähde: Motiva) SähköTohtori neuvoo netissä Entä kuinka paljon sähköä kuluttavat esimerkiksi viihde-elektroniikka, saunominen ja valaistus? Kulutetaanko perheessämme sähköä enemmän vai vähemmän kuin muissa vastaavan kokoisissa kotitalouksissa keskimäärin? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa SähköTohtori, netissä ympäri vuorokauden palveleva energianeuvoja. SähköTohtorin avulla kotitaloudet voivat tutustua itse siihen, miten heidän sähkönkulutuksensa muodostuu. Palveluun syötetään ensin perustiedot esimerkiksi ruokahuollosta, viihde-elektroniikasta, lämmityksestä ja valaistuksesta. Pienten ruokamäärien sulattamiseen, kuumentamiseen ja kypsentämiseen mikroaaltouuni on energiataloudellisin vaihtoehto. Paljonko kodin kylmälaitteet kuluttavat sähköä vuodessa, ja paljonko se maksaa euroissa? Annettujen tietojen pohjalta ohjelma selvittää käyttäjän sähkönkäytön jakautumisen eri laiteryhmittäin, ja samalla SähköTohtori vertaa kyseisen asiakkaan kulutusta muihin vastaavanlaisiin kotitalouksiin. Ohjelma laskee lisäksi sähkönkäytön kustannukset ja antaa säästövinkkejä. Sovelluksen taustatiedot perustuvat tutkimuksin ja puolueettomiin aineistoihin kotitalouksien sähkönkäytöstä. SähköTohtorin palvelua pääset käyttämään Kokkolan Energian kotisivujen kautta osoitteessa: edullisilla kuluttajahinnoilla L ämmin loppuvuosi ja sähkön alhainen tukkuhinta alensivat Kokkolan Energian liikevaihtoa ja tulosta vuonna Kokkolan Energian liikevaihto oli 58,2 miljoonaa euroa (63,3 milj,, - 8 %) ja käyttökate laski 13,2 miljoonaan euroon (17,8 milj., - 26 %). Käyttökateprosentti oli 23 (28). Tulos oli ennakoidun mukainen ja olosuhteisiin nähden tyydyttävänä. Investoinnit olivat 9,8 miljoonaa euroa (6,2 milj. ). Tärkeimmät investointikohteet olivat Kemirantien sähköaseman ensimmäinen rakennusvaihe, kaukolämmön siirtoyhteys Ykspihlajan teollisuusalueelta Koivuhakaan ja kaukolämmön tarjonnan laajentaminen. Kokkolan Energian kuluttaja-asiakkaiden sähköenergian, sähkönsiirron ja kaukolämmön hinnat olivat edelleen tilivuoden 2011 aikana selvästi valtakunnallisten vertailuhintojen alapuolella. Asiakasuskollisuus sähköenergian myynnissä ja kiinnostus kaukolämpöön lämmitysmuotona pysyivät edelleen korkealla tasolla. Sähköä tuotettiin Kokkolassa 180 GWh Sähköenergian loppukuluttajamyynti oli 326 gigawattituntia (vuonna GWh, muutos 2,4 %). Sähköenergian kokonaishankinta, joka sisältää myös sähkön toimituksen tukkumyyntiin, laski 475 gigawattituntiin (586 GWh, - 18,8 %). Kokkolassa sijaitsevilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 180 gigawattituntia (207 GWh, - 13,0 %). Sähkön siirto verkkovastuualueella oli 424 gigawattituntia (438 GWh, - 3,1 %). Sääkorjattu kasvu oli enää 0,9 prosenttia (4,4 %). Uusia sähköliittymiä kytkettiin verkkoon 118 kappaletta (152 kpl). Kaukolämmön hankinta oli 304 gigawattituntia (352 GWh, - 13,6 %). Sääkorjattu lämmön hankinnan kasvu oli 1,7 prosenttia (vuonna ,0 %). Laskutettu myynti oli 266 gigawattituntia (310 GWh, - 14,1 %). Uusia kaukolämpöasiakkaita liitettiin verkkoon 125 (106), vaikka uudisrakentaminen hiljeni. Huolimatta viime vuoden alun ennakoitua korkeammista sähkön tukkuhinnoista jäi vuoden 2011 keskimääräinen tukkuhinta 49,4 euroa megawattitunnilta selvästi edellisvuotista (56,9 /MWh) alemmaksi johtuen vuoden lopussa tapahtuneesta hintatason laskusta. Liikelaitos Kokkolan Energia, verkkoyhtiö KENET Oy ja voimalaitosyhtiö Oy Kokkola Power Ab muodostavat Kokkolan kaupungin energialiiketoiminnan kokonaisuuden. Oheiset tiedot kuvaavat liikelaitoksen, verkkoyhtiön ja voimalaitosyhtiön muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden yhteenlaskettua tulosta, josta on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat. Vaikka lämmin loppuvuosi vaikutti osaltaan Kokkolan Energian liikevaihtoon ja tulokseen, talvisia oloja riitti kuitenkin potkukelkkailuun ja muihin talvisiin aktiviteetteihin. Tuloslaskelma (milj. ) muutos-% Liikevaihto 44,94 63,54 58,21-8 Muut tuotot 0,69 0,78 0,89 Liikekulut -40,91-53,38-51,07-4 Liikevoitto 4,71 10,94 8,03-27 Rahoituskulut ja tuotot -0,52-0,45-0,26 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 4,19 10,5 7,77-26 Tilinpäätössiirrot 1) -4,10-5,32-5,46 Tilikauden voitto ennen veroja 0,09 5,18 2,31-55 Verot 2) -0,17-0,17-0,22 Tilikauden voitto -0,09 5,01 2, ) Liikelaitoksen peruspääoman tuotto ja yhtiöiden poistoeron muutos 2) Yhtiöiden yhteisövero 12 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

8 Anna palautetta, autat kehittämään asiakaslehteä Koska haluamme kehittää asiakaslehteämme entistä paremmin lukijoiden toiveiden mukaiseksi, selvitämme asiakkaiden mielipiteitä lehdestä oheisella kyselyllä. Vastaamalla kysymyksiin ja palauttamalla lipukkeen mennessä osallistut arvontaan, jossa on palkintona Moccamasterkahvinkeitin (arvo 159 euroa) sekä tavarapalkintoja. Edellisen asiakaslehden Energiavisaan lähetettiin 468 vastausta. Palkintona olleet villahuovat voittivat Taito Salonen, Kokkola, Leo Annelin, Kokkola, Viljo Hyyppä, Kokkola, Pirkko Konttila, Kokkola, Liisa Maijala, Kokkola. Palkinnot on toimitettu voittajille. Osallistu asiakaslehden kehittämiseen Vastaajan nimi ja yhteystiedot: Kokkolan Energia maksaa postimaksun 1) Mistä pidit / et pitänyt tässä lehdessä? 4) Minkä jutun/mitkä jutut aloitit, mutta et lukenut sitä loppuun? Miksi? 2) Millaisista aiheista haluaisit lukea tulevissa numeroissa? 3) Minkä jutun luit ensimmäisellä selailukerralla ensimmäiseksi ja miksi? 5) Montako kertaa palasit lehden pariin? a) Luin lehden kerralla b) 2 3 kertaa tai useammin c) En lukenut lehteä ollenkaan 6) Minkä arvosanan (1-10) antaisit tälle numerolle? KOKKOLAN ENERGIA Tunnus VASTAUSLÄHETYS 14 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

Sähkö- ja Saunalaitos

Sähkö- ja Saunalaitos Sähkö- ja Saunalaitos KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2014 Kokkolan Energialla jo 3 000 kaukolämpöasiakasta 8 Liikunta parantaa työhyvinvointia 14 Yrityskylä kasvattaa aktiiviseksi kansalaiseksi 4 Sähkölinjaan

Lisätiedot

Sähkö- ja Saunalaitos

Sähkö- ja Saunalaitos Sähkö- ja Saunalaitos Kokkolan Energian asiakaslehti 1/2013 Aki ja Irma Isoherranen kehuvat e-laskun helppoutta 12 Verkostojen rakentaminen jatkuu vilkkaana 15 Katuvalaistus hoidetaan tiimityönä 4 Kokkolassa

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Kasvollista kauppaa kotikulmilla 4. llmasto tykkää harkitsevasta tiskaajasta 14. Verokarhulle isompi osa laskusta 12. Energiaa lähimetsistä 6

Kasvollista kauppaa kotikulmilla 4. llmasto tykkää harkitsevasta tiskaajasta 14. Verokarhulle isompi osa laskusta 12. Energiaa lähimetsistä 6 Kasvollista kauppaa kotikulmilla 4 Verokarhulle isompi osa laskusta 12 llmasto tykkää harkitsevasta tiskaajasta 14 Tampereen Sähkölaitoksen asiakaslehti 1/2011 Energiaa lähimetsistä 6 Niin metsä vastaa

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n yhteinen asiakaslehti 1 2015 Lämpökamera löytää lämpövuodot Energiapeili lopetti lotrauksen Vertaistukea tietokoneen käyttöön 6 14 18 Ekotukihenkilölle

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s.

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s. JÄRVENPÄÄN VESI 1 2011 Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10 Anna palautetta ja voita digikamera s. 11 Järvenpään Veden saneerausten yhteydessä kiinteistöillä

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

2.2013. Hulluna huviloihin sivu2. Grankulla. Sivu 6 Sivu 9. siirtyy etäluentaan. puhtaaksi graffiteista. uusi radioääni

2.2013. Hulluna huviloihin sivu2. Grankulla. Sivu 6 Sivu 9. siirtyy etäluentaan. puhtaaksi graffiteista. uusi radioääni 2.2013 Hulluna huviloihin sivu2 Grankulla Sivu 6 Sivu 9 Sivu 12 Joonas Nordman Sähkönjakokaapit Kaukolämpö uusi radioääni puhtaaksi graffiteista siirtyy etäluentaan Teksti Toni Peltonen Kuvat Harri Joensuu

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot