SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS"

Transkriptio

1 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle 8 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen 10 ENERGISTÄ PALVELUA

2 SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI Julkaisija: Kokkolan Energia Pääkirjoitus Postiosoite: PL 165, Kokkola Katuosoite: Varastotie 3 Puhelin (06) Telefax (06) Päätoimittaja: Petri Kokko Toimitus: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Kuvat: Esa Melametsä Ulkoasu: Mainostoimisto Fristyle Painopaikka: Lönnberg Painot Oy Painosmäärä: kpl. Jakelu: Kokkolan Jakelu Oy Investoimalla tuloksiin riittääkö raha jatkossa? Sisäsivuilla 3 Investoimalla tuloksiin riittääkö raha jatkossa? 4 Rakentajapalvelut keskitetysti 6 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 8 Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle 10 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen 11 Kokkolassa nautitaan edullisesta kaukolämmöstä 12 SähköTohtori neuvoo netissä 13 Tyydyttävä tulos edullisilla kuluttajahinnoilla 14 Osallistu asiakaslehden kehittämiseen KOKKOLAN ENERGIAN TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA: Vaihde (Kokkolan kaupunki) Puh. (06) Varastotie 3 (PL 165), Kokkola Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 Puh. (06) Rakentajapalvelu Puh. (06) tai (06) kokkolanenergia.fi Kaukolämpö tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähköliittymät tekninen asiakasneuvonta Puh. (06) Sähkönmyynti Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, sähkö Puh. (06) Vikailmoitukset ja päivystys, kaukolämpö Puh. (06) Oy Kokkola Power Ab Puh. (06) E nergialaitostoiminta on liiketoimintana eräs kaikkein pääomavaltaisimmista toimialoista. Asiakkaan eri energiahyödykkeistään maksamista laskuista suurella osalla katetaan pääomakuluja, jotka muodostuvat tuotantolaitosten ja siirtoverkostojen uudisrakentamisesta ja ylläpitoinvestoinneista. Kokkolan Energia on tähän saakka kyennyt yhdistämään kohtuullisen omistajan saaman tuloutuksen ja edulliset kuluttajahinnat. Tämä on perustunut nimenomaan riittäviin investointeihin sähkön- ja lämmöntuotantoon. Verkostojen rakentamisinvestointien tasoa nostettiin vuoden 2011 aikana ja toimitusvarmuuden ja saatavuuden parantamiseksi tehtävät verkostohankkeet jatkuvat lähivuosina. Vaikka näiden seurauksena pääomakustannukset nousevatkin jossain määrin, uskon että asiakkaamme hyväksyvät tämän. Huoltovarmuuden tärkeys tuskin on jäänyt kenellekään epäselväksi tänäkään talvena. Investointien toteuttamiseen tarvitaan aloitteen ja suunnittelun lisäksi valitettavasti ja ennen kaikkea myös rahaa. Toimialalle on tyypillistä, että rakennushankkeet ovat usein suuria, joten niitä ei voida maksaa pelkästään vuotuisilla asiakastuloilla. Kertaluontoisia hankkeita voidaan rahoittaa kahdella tavalla: omistajan pääomapanoksella, kuten yritysmaailmassa esimerkiksi osakeannilla, tai ulkoisella lainarahalla. Yhdyskuntien energiahuollossa kumpikin vaihtoehto edellyttää yhtälailla omistajan eli kunnan kykyä ja halua. Kokkolassa molempia on toistaiseksi riittänyt. Yhdyskuntien energiahuollossa on tyypillistä, että suuri osa investoinneista rahoitetaan lainarahalla. Jos omistava kunta on jo lähtökohtaisesti velkaantumassa, kaikki kunnan tai sen omistamien yhteisöjen investointirahat on lainattava kunnan ulkopuolelta. Näin on siitä riippumatta, miltä eri yksiköiden rahoitus muodollisessa kirjanpidossa näyttää. Koko 2000-luvun alun ajan rahoituksen hankinta energiainvestointeihin oli helppoa ja rahoittajat suorastaan kilpailivat alan investointihankkeiden lainoituksesta. Tilanne muuttui olennaisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, mitä kuvaa se, että jotkin kansainväliset rahoittajat luokittelivat suomalaiset energia-alan yritykset maantieteellisesti epäkiinnostavalla reuna-alueella toimiviksi asiakkaiksi, joille ei annettu tarjouksia. Vuoden 2008 jälkeen kunnan antama omavelkainen takaus on ollut monen suomalaisen energiahankkeen rahoituksen pelastus. Lisäksi Kuntarahoitus Oy:n välittämä ulkomainen lainaraha on pysynyt edelleen kohtuuhintaisena. Näiden rahoituksen tukipilareiden arvo on jatkossa suoraan riippuvainen koko Suomen julkisen sektorin uskottavuudesta kansainvälisten rahanlainaajien silmissä. Suuria voimalaitoshankkeita ei kotimaisten rahoituslähteiden varassa voida toteuttaa. Energiatoimialan yrityksillä ei sellaisenaan, ilman julkisen sektorin omistajan antamaa tukea, tai tilanteessa, jossa julkisen sektorin oma luottokelpoisuus on alentunut, ole rahoittajien silmissä mitään erityistä suosituimmuusasemaa, vaan ne joutuvat näyttämään vakavaraisuutensa ja lainanmaksukykynsä selvillä numeroilla samoin kuin muutkin yritykset. Monessa kaupungissa energialaitoksen tuloksen käyttäminen omistajan muiden menojen kattamiseen on viety äärimmilleen erilaisilla, kehittelijöidensä mielestä ehkä luovuutta osoittavilla kirjanpitojärjestelyillä. Tällaisten energialaitosten rahoitustilanne ei näytä välttämättä kovin valoisalta. Petri Kokko Energiajohtaja 2 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

3 Rakentajapalvelut keskitetysti Kokkolan Energia on kehittänyt asiakaspalveluaan keskittämällä rakentajapalvelut yhteen palvelupisteeseen. Tavoitteena on ollut, että asiakkaat saisivat hoidettua sekä sähkö- että kaukolämpöliittymäsopimukset samalla kertaa. Kristiina Brandt ja Outi Wikström ovat henkilöt, jotka työskentelevät rakentajapalveluiden asiakasrajapinnassa. - Rakentamiseen liittyvien palveluiden lisäksi hoidamme esimerkiksi liittymien päivitykset ja purkusopimukset sekä sähkö- ja kaukolämpöasiakkaiden omistajanvaihdokset. - Asiakas ottaa meihin yhteyttä myös silloin, jos hän vaihtaa lämmitysmuodon, ilmajohto muutetaan tontilla maakaapeliksi tai kun asiakas haluaa siirtää sähköpääkeskuksen paikkaa remontin yhteydessä. Silloin tehdään uusi, ajantasainen liittymissopimus, Brandt ja Wikström luettelevat esimerkkejä tilanteista, joissa rakentajapalvelut ja asiakas kohtaavat. Heidän mukaansa keskitetty rakentajapalvelu on asiakasystävällinen erityisesti siksi, että jatkossa asiakas saa yhdellä yhteydenotolla koko palvelukokonaisuuden. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan edelleen teknisille asiantuntijoille, jotka antavat asiakkaille yksityiskohtaisempia ohjeita niin sähköön kuin kaukolämpöön liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto riittävän aikaisin Omakotirakentajan on käytännössä aina otettava yhteys Kokkolan Energian rakentajapalveluun joko soittamalla, sähköpostitse tai käymällä henkilökohtaisesti paikan päällä. Sekä sähkö- että kaukolämpöasiakkaiden kohdalla kaikki alkaa kirjallisen liittymissopimuksen laatimisella. - Asiakkaan kanssa tehdään sähköliittymäsopimus, joka on käytännössä pääsylippu meidän sähköverkkoon. Halutessaan omakotirakentaja voi ostaa Kokkolan Energialta myös talokeskuksen ja siihen liittyvät palvelut, Kristiina Brandt selvittää. Erityisen tärkeää rakentajan on huolehtia siitä, ettei yhteydenotto tapahdu liian myöhään, koska sähköliittymän toimittaminen voi vaatia useamman viikon aikaa eikä sähköjä voida kytkeä ilman voimassaolevia sopimuksia. - Siinä vaiheessa kun rakennuslupa on myönnetty, ja rakentajalla on viralliset piirustukset sekä sähkösuunnitelmasta pääkaavio ja pääsulakkeen koko, on oikea hetki ottaa meihin yhteyttä, Brandt sanoo. - Kaukolämpöasioissa käytäntö on hieman toinen, koska silloin riittää, että asiakkaalla on meille tullessaan talosta pohjapiirustus ja leikkauspiirustus, sillä kuutioala määrittää kaukolämpöliittymän tilaustehon. Kaukolämpöverkoston rakentaminen tapahtuu pitkällä aikajänteellä, ja sen ansiosta sopimukset voidaan tehdä valmiiksi vaikka jo puoli vuotta ennen liittämistä. Pääsääntö kaukolämpöasiakkaidenkin kohdalla on kuitenkin se, että sitä parempi, mitä aikaisemmin meihin ollaan yhteydessä, Outi Wikström jatkaa. Hänen mukaansa Kokkolan Energia selvittää aktiivisesti alueita, joilla kaukolämpöä kohtaan tunnetaan mielenkiintoa. Jos kiinnostusta löytyy, Kokkolan Energia haluaa myös laajentaa kaukolämpöä uusille alueille. Tarkempia tietoja sekä sähkö- että kaukolämpöverkkoon liittymisestä saa Kokkolan Energian Rakentajan oppaasta, joka on postitettu kaikille kaupungilta tontin saaneille omakotirakentajille sähkö- ja kaukolämpöalueilla sekä osoitteesta Rakentajapalvelu neuvoo rakentajia sekä sähköön että kaukolämpöön liittyvissä kysymyksissä, Kristiina Brandt (vas.) ja Outi Wikström kertovat. 4 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta Tärkeää huomioida myös vierimetsät Sähkönsiirtoyhtiö KENET Oy jatkaa johtoalueiden raivauksia seuraavaksi Eteläväylän, Vaasantien ja Jyväskyläntien rajaamalla alueella Sokojalle saakka. Keväällä käynnistyvät työt valmistuvat syksyyn mennessä. Raivaukset koskevat 20 kv:n keskijännite- ja 0,4 kv:n pienjännitejohtoalueiden raivauksia. Lisäksi tämän vuoden aikana käsitellään Ykspihlaja-Ventusnevan 110 kv:n johdon reunavyöhyke. Reunavyöhyke on johtoaukean ulkopuolella molemmin puolin oleva kymmenen metrin levyinen kaista, jolla puuston korkeus on rajoitettu. - Raivaustoimenpiteet perustuvat sähköturvallisuusmääräyksiin. Tällä tavalla varmistamme, että sähkönjakeluverkko on alueellamme sähköturvallisuusmääräysten mukainen, turvallinen ja toimintavarma, sanoo KENET Oy:n käyttöteknikko Veli-Pekka Kinnunen. Verkkoalue on jaettu kuuteen osaan, jolloin sama alue tulee raivaustöiden kohteeksi kuuden vuoden välein. Töihin sisältyy johtoalueen pohjan raivaus ja tarvittaessa reunapuiden kaato sekä oksiminen. Raivattu puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattavaksi ja käytettäväksi. Jos johtoalueella on erityiskohteita, joiden käsittelystä on sovittu kirjallisesti, nämä kohteet pitää merkitä selvästi raivattavalle alueelle asetetuilla tauluilla. Johtoalueiden säännöllinen raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta. Kuvassa raivaustöissä KENET Oy:n sähköasema-asentaja Risto Ekdahl. Huomio myös vierimetsiin Johtoalueiden raivaukset eivät yksin riitä takaamaan parasta mahdollista turvallisuutta ja verkon toimintavarmuutta. Tärkeä merkitys on myös johtoalueiden ulkopuolelle jäävillä vierimetsillä. - Varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta poistamme esimerkiksi lahoja puita ja riukumaiseksi kasvaneita puita, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa johtolinjoille esimerkiksi raskaan lumikuorman tai voimakkaan tuulen seurauksena, Kinnunen kertoo. Hänen mukaansa on toivottavaa, että metsänomistajat huomioisivat johtoalueiden vierimetsien hoidon vaikkapa hakkuiden yhteydessä. Sähköhäiriöiden yleisin syy on sähköjohdon päälle kaatunut tai siihen nojaava puu tai sen oksa, ja vierimetsien merkitykseen onkin viime aikoina kiinnitetty huomiota aina ministeritasolla. Vuoden 2011 keskilämpötila oli Kokkolan Energian Kosilan mittauspisteessä + 5,5 astetta. Yhtä korkea vuosikeskiarvo on vuodesta 1984 alkavassa mittaushistoriassa havaittu vain kerran, vuonna Näin korkean vuotuisen keskilämpötilan todennäköisyys on noin 7 prosenttia. Pitkäaikainen normaali keskilämpötila on + 4,1 C. Energiateollisuus on julkaissut yhdessä MTK:n ja ruotsinkielisen SLC:n kanssa oppaan johtoalueiden vierimetsien hoidosta. Oppaassa korostetaan, että vierimetsien asianmukainen hoito on sekä metsänomistajan että verkonhaltijan etu. Oikein hoidetut vierimetsät lisäävät olennaisesti sähkötoimituksen luotettavuutta ilman, että siitä aiheutuu kustannuksia tai menetyksiä metsänomistajalle. Opas löytyy netistä osoitteesta: Vuoden loppu poikkeuksellisen lämmin lämmitysenergian kulutus väheni Vuosi 2011 alkoi tavallista kylmempänä, mutta jo maaliskuusta lähtien kaikkien kuukausien keskilämpötilat ylittivät pitkäaikaiset arvot (Kuva 1). Uusia kuukausilämpötilojen ennätyksiä syntyi kaksi: sekä kesäkuu ( +16,4 C) että syyskuu (+ 12,3 C) olivat 28 vuoden pituisen mittaushistorian lämpimimmät. Vuoden 2011 lämpimyys korostuu Puunkaatoapu arvioidaan etukäteen Puunkaatoapua tarjotaan silloin, jos kaadettava puu voi kaatuessaan vaurioittaa sähköjohtoja tai puunkaatajalla on sähkötapaturmariski. Normaalina työaikana puunkaatoapu on maksutonta, ja kaatoapua voi pyytää Kokkolan Energian asiakaspalvelusta. Puunkaatotilanteet ja olosuhteet vaihtelevat tapauksittain. Arvio kaatoavusta tehdään ennen kaatotyön aloittamista joko puhelinkeskustelun tai paikalla käynnin perusteella. KENET Oy:n sähköjohdoille vaaraa aiheuttavat puut, kuten linjalle kaatuneet tai arvion mukaan kaatumassa olevat puut, kaadetaan veloituksetta. Puunkaatoapu tarkoittaa valvonnan ja opastamisen lisäksi puunkaatajan auttamista tavanomaisilla apuvälineillä eli kaatotunkeilla, taljoilla ja köysillä. Varsinaisen kaatosahauksen tekee tilaaja tai hänen edustajansa. Työssä kannattaa käyttää ammattitaitoista metsuria, jolla on tarvittava vakuutus. Tilaaja hankkii puunkaatoon tarvittaessa maisematyöluvan kaupungilta. Säävuosi 2011 Kokkolassa erityisesti kun sitä verrataan edelliseen vuoteen 2010, joka puolestaan oli poikkeuksellisen kylmä (+ 2,7 C). Lämmön kulutus jäikin Kokkolan kaukolämmön kuluttajilla keskimäärin noin 15 prosenttia edellisvuotista alemmaksi. Normaalivuoteen verrattuna vuoden 2011 lämmönkulutus kaukolämpöasiakkailla on noin 8 prosenttia alempi. Vuosi 2011 verrattuna normaaliin Vuoden 2011 lämmön kulutus Kokkolan verkostossa verrattuna normaaliin Astetta C Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Normaali Tuhatta megawattituntia Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Normaali Kuva 1 Kuva 2 6 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

5 Energiajohtokunnan pj. Veikko Laitila: Laadukkaita palveluita kuluttajille ja teollisuudelle P ysyäkseen kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa Kokkolan Energian pitää jatkossakin pystyä palvelemaan laadukkaasti ja kattavasti niin kuluttaja-asiakkaita kuin teollisuutta, sanoo energiajohtokunnan puheenjohtaja Veikko Laitila. - Kun puhutaan kuluttaja-asiakkaista, meillä ovat verkostot kunnossa ja niihin investoidaan koko ajan. Sen ansiosta ihmiset voivat luottaa siihen, että he saavat sähkönsä ja lämpönsä häiriöttä siitä huolimatta, että ulkona myrskyää tai on kova pakkanen. Huoltovarmuudesta huolehtiminen on yksi meidän tehtävistä, ja siinä olemme myös onnistuneet. Sähkön ja lämmön toimituksissa ei ole esiintynyt merkittäviä katkoksia. Kaukolämmöstä vaihtoehto yhä useammalle kokkolalaiselle Kun puhutaan Kokkolan Energian kilpailukyvystä kuluttajamarkkinoilla, toinen olennainen asia on hinta. - Ajatuksena on, että pysymme sähkömarkkinoilla kilpailukykyisenä tilanteessa, jossa kuluttajat voivat valita sähköntoimittajan haluamaltaan taholta. Kaukolämmössä tavoite on korostetusti kuulua edullisimpien kaukolämpötoimittajien joukkoon koko maassa. Kokkolan Energian kaukolämpöstrategia lähtee Laitilan mukaan siitä, että kaukolämpöä pyritään toimittamaan mahdollisimman monelle kokkolalaiselle. - Kaukolämpöverkoston investointeja ei arvioida pelkästään bisnessmielessä. Tavoitteena on myös se, että kaupunkilaiset pääsevät mahdollisimman Energiajohtokunnan puheenjohtajan Veikko Laitilan mukaan Kokkolan Energian tavoitteena on palvella asiakkaitaan jatkossakin laadukkaasti ja kattavasti. laajasti edullisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön piiriin, Laitila toteaa. Luotettava kumppani teollisuudelle Voimalaitoskaupan ja Oy Kokkola Power Ab:n perustamisen myötä Kokkolan kaupunki on ottanut puheenjohtajan mukaan selkeästi vastuuta teollisuuden energian saannin turvaamisesta. - Yksi tärkeä perustelu tälle on se, että kaupunki on sellainen osapuoli, joka pystyy reagoimaan teollisuuden laajenemiseen. Toiveena on, että rannan teollisuusalueelle saataisiin lisää energiaintensiivistä teollisuutta. Kaupunki on halunnut varmistaa omalla toiminnallaan, että yritykset saavat läheltä tarvitsemansa lämmön ja höyryn. Oy Kokkola Power Ab:n strategiana on kehittää teollisuudelle tarjottavaa lämmön tuotantoa, pitää se kilpailukykyisenä ja tarvittaessa osallistua verkostoinvestointeihin. - Näin haluamme varmistaa, etteivät yhdenkään teollisen toimijan omat investoinnit kaadu siihen, ettei jotain energialajia ole saatavilla. Samalla pystymme kehittämään yhdessä teollisuuden kanssa lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, josta hyötyy koko kaupunki, Laitila sanoo. Hänen mukaansa kehityksen vauhdissa pysyminen edellyttää investointeja jatkossakin. Energian hinnan jatkaessa nousuaan globaalisti, huoltovarmuuteen sekä energialajien määrään ja laatuun liittyvät asiat ovat teollisuuden silmissä entistä keskeisempiä vetovoimatekijöitä. - Investointeja tehdään pitkällä aikajänteellä, sillä niiden tulokset näkyvät usein vasta vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua. Kun puhutaan omavaraisuusasteesta, meidän on tärkeää investoida niin omaan tuotantoon kuin osakkuussähköön. Liikelaitoksesta yhtiömuotoiseksi Investointeja tehdään pitkällä aikajänteellä, sillä niiden tulokset näkyvät usein vasta vuosien, jopa vuosikymmenien kuluttua. Kokkolan Energia on alueellaan merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Liikelaitos tunnetaan myös hyvänä työnantajana. Laitilan mukaan yksi kehittämiskohde lähi tulevaisuudessa on tarjota asiakkaille entistä enemmän sähköisiä palveluita. Tavoitteena on, että asiakas pystyy hoitamaan pääosan tarvitsemistaan asioista internetin avulla. Lainsäädännön mukanaan tuoma muutos liikelaitoksesta osakeyhtiöksi puolestaan on iso prosessi, jonka valmistelu on parhaillaan käynnistymässä. - Yhtiöittäminen vaatii paljon valmistelutyötä, ja yhtiöittämisen seurauksena Kokkolan Energian toiminta muuttuu enemmän markkinaehtoiseksi. Yhtiömuotoisenakin meidän täytyy pystyä täyttämään omistajan eli Kokkolan kaupungin, kuluttajien ja teollisuuden toiveet. - Perusrakenteet kuten verkosto, tuotanto ja osaava henkilöstö meillä ovat kunnossa. Sen takia yhtiöittämisen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti talouden ja hallinnon suunnitteluun, Laitila sanoo. Kokkolan kaupunki on ottanut selkeästi vastuuta teollisuuden energian saannin turvaamisesta. Voita ipad 2 Osallistu kyselyyn sähköisistä palveluista Kokkolan Energia osallistuu tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään asiakkaiden kiinnostusta ja aktiivisuutta energiayhtiöiden sähköisiin palveluihin. Energiayhtiöiden sähköiset palvelut ovat markkinoilla varsin uusia ja ainutlaatuisia, eikä sopivia vertailukohtia tai käyttäjäkokemuksia juurikaan ole. Sen takia Kokkolan Energia on mukana selvittämässä, millaisille palveluille on kysyntää. Tämä mahdollistaa kuluttajien tarpeista lähtevän palvelukokonaisuuden kehittämisen. Kyselyyn vastaaminen kestää minuuttia, ja vastanneilla on mahdollisuus osallistua noin 500 euron hintaisen Applen ipad 2:n arvontaan. Lisäksi arvotaan tavarapalkintoja. Kyselyyn pääset Kokkolan Energian nettisivuilta osoitteessa: 8 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

6 Asiakastyytyväisyystutkimuksesta eväitä palvelun kehittämiseen K okkolan Energian kaukolämpöasiakkaille ja sähkön myynnin asiakkaille suunnattu asiakastyytyväisyystutkimus osoittaa, että molemmissa asiakasryhmissä asiakkaat ovat kokonaisuutena varsin tyytyväisiä Kokkolan Energian toimintaan ja palveluihin. Tutkimus mahdollistaa myös vertailun alan muiden yritysten välillä, jotka tutkimukseen osallistuivat. Yhtiön vahvuutena on luotettavuus usealla osa-alueella. Tutkimuksessa selvitettiin monipuolisesti sekä Kokkolan Energian sähköettä kaukolämpöasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. - Molemmissa kyselyissä yhtiön vahvuutena oli luotettavuus usealla osaalueella. Tähän varmasti vaikuttavat monet yksittäiset seikat, sanoo Kokkolan Energian asiakaspalvelupäällikkö Leena Kinaret. Vastausten perusteella keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät hänen mukaansa tiedottamiseen ja neuvontapalveluihin. - On selvää, että meidän tulee parantaa tiedottamista ja erityisesti sähköisiä palvelujamme, joihin kuuluvat muun muassa kotisivut, käytön raportointipalvelut ja energianeuvontapalvelut. Emme voi kuitenkaan unohtaa perinteisiäkään tiedottamisen muotoja, kuten tutkimuksesta kävi ilmi. Sähkölaskun selkeyden kehittämistä asiakkaat toivovat säännöllisesti. - Tiedostamme laskun selkeyteen liittyvät asiakkaiden mielipiteet. Sähkölaskun sisältöön emme valitettavasti voi itse kovin paljon vaikuttaa, koska sähkölaskun sisältö ja rakenne ovat hyvin pitkälle viranomaissäädeltyä, Kinaret sanoo. Kokonaistyytyväisyys on hyvä Kaukolämpöasiakkaat ovat Kokkolan Energian toimintaan ja palveluihin erittäin tyytyväisiä, mistä kertoo kokonaistyytyväisyyden saama arvosana 3,69 (toimiala 3,68). Samoin imagoindeksi 3,59 (3,55) on hyvä ja koko toimialaa parempi. Sähkön myynnin asiakkaiden arvioihin perustuva kokonaistyytyväisyyden arvosana on hyvä 3,48 (3,52). Imagoindeksi 3,45 (3,42) on samaa tasoa kuin koko toimialan tulos. Yhtiön kanssa asioineet asiakkaat ovat kokonaisuudessaan selvästi tyytyväisempiä kuin asiakkaat, jotka eivät ole vuoden aikana olleet yhteydessä Kokkolan Energiaan. -Tämä osoittaa sen, että arkipäivän asiakaspalvelussa olemme onnistuneet, mutta mielikuvaa yhtiön asiakaskeskeisyydestä tulee pyrkiä parantamaan, Kinaret toteaa. Leena Kinaretin mukaan vastauksia hyödynnetään Kokkolan Energian sisäisessä työssä ja toiminnan kehittämisessä. - Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille arvokkaista vastauksista. Ne antavat pohjaa entistä paremmalle asiakaspalvelulle. Palautetta ja parannusehdotuksia otamme mielellämme vastaan jatkossakin, Kinaret muistuttaa. Kokkolassa kaukolämmitys on tutkitusti edullinen lämmitysmuoto. Kokkolassa nautitaan edullisesta kaukolämmöstä Energiateollisuus ry:n laatimat tilastot vahvistavat, että Kokkolan Energian kaukolämpöasiakkaat nauttivat valtakunnallisesti vertailtuna edullisesta kaukolämmön hinnasta. Vuodenvaihteessa suoritetussa uusimmassa vertailussa Kokkolan Energian kokonaishinta 52,25 /MWh pientalojen ryhmässä on koko maan halvin. Vastaavan ryhmän painotettu keskiarvo on 73,87 /MWh niiden yritysten joukosta, joiden myymä kaukolämpö on pääosin tuotettu yhteistuotannolla. Rivitalojen ryhmässä Kokkolan Energian kokonaishinta 49,73 / MWh on maan kolmanneksi halvin. Tämän ryhmän painotettu keskiarvo on 66,93 /MWh. Suurten kerrostalojen ryhmässä Kokkolan Energia on toiseksi halvin kaukolämmön toimittaja. Kokonaishinta on 46,04 /MWh ja painotettu keskiarvo 63,85 /MWh. Kaikki hinnat ovat verollisia. Sähkömittareita vaihdetaan ennakoivasti Joitakin yksittäisiä etäluettavia sähkömittareita vaihdetaan uusiin kevään aikana laitevian takia. Vika johtuu mittareiden puolijohdekomponentista. Komponentin ongelma aiheuttaa mittareille pääsulakkeen palamisen, jonka seurauksena sähkönjakelu keskeytyy. Selvityksissä on todettu, että viat kohdistuvat yhden toimituserän mittareihin. Käytännössä vaihdettavien mittareiden osuus edustaa noin yhtä prosenttia koko mittarikannasta. Jos asiakas huomaa, että mittari on viallinen, asiakkaan toivotaan ottavan yhteyttä Kokkolan Energian vikanumeroon (06) Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Kokkolan Energia pahoittelee ylimääräisestä mittarinvaihdosta aiheutuvaa vaivaa. Tilastointi kahdesti vuodessa Vertailussa tyyppirakennukset on jaettu kolmeen ryhmään seuraavasti: ryhmä I pientalo (vuosienergia 18 MWh), ryhmä II rivitalo/pieni kerrostalo (vuosienergia 150 MWh), ryhmä III suuri kerrostalo (vuosienenergia 600 MWh). Energiateollisuus ry. laatii tilastot kaukolämmön hinnoista kahdesti vuodessa. Kyseessä on hintaindeksitilasto, jonka avulla voidaan vertailla yritysten hintoja keskenään, ja toisaalta yksittäisten yritysten hintakehitystä. Tilasto ei ole tyypiltään kustannustilasto, jonka avulla voitaisiin määritellä yksittäisen rakennuksen lämmityskustannuksia. ET:n julkaisema hintatilasto kattaa arviolta 97 prosenttia Suomen kaukolämmön myyjistä. Tietoja antaa noin sata kaukolämpöä myyvää yritystä, jotka toimittavat kaukolämpöä noin 170 kunnassa. Hintatilastot löytyvät myös netistä osoitteesta: tilastot ja julkaisut kaukolämpötilastot kaukolämmön hinta. 10 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

7 Tyydyttävä tulos Näin säästät sähköä keittiössä: Keittiössä sähköä kuluu eniten ruuan valmistamiseen ja säilytykseen sekä astianpesuun. Seuraavilla vinkeillä voit vähentää sähkönkulutusta keittiössä merkittävästi. Keitä järkevästi, paista taloudellisesti: - Käytä oikean kokoisia, paksupohjaisia ja kannellisia valmistusastioita - Säädä teho pienemmälle heti kiehumisen jälkeen. - Mikroaaltouuni on tehokkain laite pienten annosten valmistamiseen ja lämmittämiseen. - Hyödynnä lieden ja uunin jälkilämpö. Laita ruoka uuniin kannellisessa astiassa. Sijoita kylmälaitteet oikein: - Sijoita kylmälaitteet erilleen lämmönlähteistä. Huomioi uuni, lämpöpatteri ja ikkuna. - Varmista riittävä ilmankierto laitteiden ympärillä. - Säädä lämpötila oikein. Väärät lämpötilat vaikuttavat myös kulutukseen. - Hoida kylmälaitteita. Sulata pakastin säännöllisesti, varmista ovien tiivisteiden kunto. Pese astiat järkevästi: - Pese täysiä koneellisia, käytät vähemmän vettä ja energiaa pesukertaa kohti. - Valitse pesuohjelma astioiden likaisuuden mukaan. - Käytä astianpesukoneessa lämminvesiliitäntää. Kylmän veden lämmittäminen vie enemmän energiaa. Tiesitkö, että: - Uunissa, jonka lämpötila on 200 astetta, on vielä puolen tunnin jälkeen lämpöä noin 120 astetta. - Kylmälaitteen sähkönkulutus kasvaa prosenttia, jos se sijaitsee liian lähellä uunia, lämpöpatteria tai ikkunaa. (Lähde: Motiva) SähköTohtori neuvoo netissä Entä kuinka paljon sähköä kuluttavat esimerkiksi viihde-elektroniikka, saunominen ja valaistus? Kulutetaanko perheessämme sähköä enemmän vai vähemmän kuin muissa vastaavan kokoisissa kotitalouksissa keskimäärin? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa SähköTohtori, netissä ympäri vuorokauden palveleva energianeuvoja. SähköTohtorin avulla kotitaloudet voivat tutustua itse siihen, miten heidän sähkönkulutuksensa muodostuu. Palveluun syötetään ensin perustiedot esimerkiksi ruokahuollosta, viihde-elektroniikasta, lämmityksestä ja valaistuksesta. Pienten ruokamäärien sulattamiseen, kuumentamiseen ja kypsentämiseen mikroaaltouuni on energiataloudellisin vaihtoehto. Paljonko kodin kylmälaitteet kuluttavat sähköä vuodessa, ja paljonko se maksaa euroissa? Annettujen tietojen pohjalta ohjelma selvittää käyttäjän sähkönkäytön jakautumisen eri laiteryhmittäin, ja samalla SähköTohtori vertaa kyseisen asiakkaan kulutusta muihin vastaavanlaisiin kotitalouksiin. Ohjelma laskee lisäksi sähkönkäytön kustannukset ja antaa säästövinkkejä. Sovelluksen taustatiedot perustuvat tutkimuksin ja puolueettomiin aineistoihin kotitalouksien sähkönkäytöstä. SähköTohtorin palvelua pääset käyttämään Kokkolan Energian kotisivujen kautta osoitteessa: edullisilla kuluttajahinnoilla L ämmin loppuvuosi ja sähkön alhainen tukkuhinta alensivat Kokkolan Energian liikevaihtoa ja tulosta vuonna Kokkolan Energian liikevaihto oli 58,2 miljoonaa euroa (63,3 milj,, - 8 %) ja käyttökate laski 13,2 miljoonaan euroon (17,8 milj., - 26 %). Käyttökateprosentti oli 23 (28). Tulos oli ennakoidun mukainen ja olosuhteisiin nähden tyydyttävänä. Investoinnit olivat 9,8 miljoonaa euroa (6,2 milj. ). Tärkeimmät investointikohteet olivat Kemirantien sähköaseman ensimmäinen rakennusvaihe, kaukolämmön siirtoyhteys Ykspihlajan teollisuusalueelta Koivuhakaan ja kaukolämmön tarjonnan laajentaminen. Kokkolan Energian kuluttaja-asiakkaiden sähköenergian, sähkönsiirron ja kaukolämmön hinnat olivat edelleen tilivuoden 2011 aikana selvästi valtakunnallisten vertailuhintojen alapuolella. Asiakasuskollisuus sähköenergian myynnissä ja kiinnostus kaukolämpöön lämmitysmuotona pysyivät edelleen korkealla tasolla. Sähköä tuotettiin Kokkolassa 180 GWh Sähköenergian loppukuluttajamyynti oli 326 gigawattituntia (vuonna GWh, muutos 2,4 %). Sähköenergian kokonaishankinta, joka sisältää myös sähkön toimituksen tukkumyyntiin, laski 475 gigawattituntiin (586 GWh, - 18,8 %). Kokkolassa sijaitsevilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä 180 gigawattituntia (207 GWh, - 13,0 %). Sähkön siirto verkkovastuualueella oli 424 gigawattituntia (438 GWh, - 3,1 %). Sääkorjattu kasvu oli enää 0,9 prosenttia (4,4 %). Uusia sähköliittymiä kytkettiin verkkoon 118 kappaletta (152 kpl). Kaukolämmön hankinta oli 304 gigawattituntia (352 GWh, - 13,6 %). Sääkorjattu lämmön hankinnan kasvu oli 1,7 prosenttia (vuonna ,0 %). Laskutettu myynti oli 266 gigawattituntia (310 GWh, - 14,1 %). Uusia kaukolämpöasiakkaita liitettiin verkkoon 125 (106), vaikka uudisrakentaminen hiljeni. Huolimatta viime vuoden alun ennakoitua korkeammista sähkön tukkuhinnoista jäi vuoden 2011 keskimääräinen tukkuhinta 49,4 euroa megawattitunnilta selvästi edellisvuotista (56,9 /MWh) alemmaksi johtuen vuoden lopussa tapahtuneesta hintatason laskusta. Liikelaitos Kokkolan Energia, verkkoyhtiö KENET Oy ja voimalaitosyhtiö Oy Kokkola Power Ab muodostavat Kokkolan kaupungin energialiiketoiminnan kokonaisuuden. Oheiset tiedot kuvaavat liikelaitoksen, verkkoyhtiön ja voimalaitosyhtiön muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden yhteenlaskettua tulosta, josta on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat. Vaikka lämmin loppuvuosi vaikutti osaltaan Kokkolan Energian liikevaihtoon ja tulokseen, talvisia oloja riitti kuitenkin potkukelkkailuun ja muihin talvisiin aktiviteetteihin. Tuloslaskelma (milj. ) muutos-% Liikevaihto 44,94 63,54 58,21-8 Muut tuotot 0,69 0,78 0,89 Liikekulut -40,91-53,38-51,07-4 Liikevoitto 4,71 10,94 8,03-27 Rahoituskulut ja tuotot -0,52-0,45-0,26 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 4,19 10,5 7,77-26 Tilinpäätössiirrot 1) -4,10-5,32-5,46 Tilikauden voitto ennen veroja 0,09 5,18 2,31-55 Verot 2) -0,17-0,17-0,22 Tilikauden voitto -0,09 5,01 2, ) Liikelaitoksen peruspääoman tuotto ja yhtiöiden poistoeron muutos 2) Yhtiöiden yhteisövero 12 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

8 Anna palautetta, autat kehittämään asiakaslehteä Koska haluamme kehittää asiakaslehteämme entistä paremmin lukijoiden toiveiden mukaiseksi, selvitämme asiakkaiden mielipiteitä lehdestä oheisella kyselyllä. Vastaamalla kysymyksiin ja palauttamalla lipukkeen mennessä osallistut arvontaan, jossa on palkintona Moccamasterkahvinkeitin (arvo 159 euroa) sekä tavarapalkintoja. Edellisen asiakaslehden Energiavisaan lähetettiin 468 vastausta. Palkintona olleet villahuovat voittivat Taito Salonen, Kokkola, Leo Annelin, Kokkola, Viljo Hyyppä, Kokkola, Pirkko Konttila, Kokkola, Liisa Maijala, Kokkola. Palkinnot on toimitettu voittajille. Osallistu asiakaslehden kehittämiseen Vastaajan nimi ja yhteystiedot: Kokkolan Energia maksaa postimaksun 1) Mistä pidit / et pitänyt tässä lehdessä? 4) Minkä jutun/mitkä jutut aloitit, mutta et lukenut sitä loppuun? Miksi? 2) Millaisista aiheista haluaisit lukea tulevissa numeroissa? 3) Minkä jutun luit ensimmäisellä selailukerralla ensimmäiseksi ja miksi? 5) Montako kertaa palasit lehden pariin? a) Luin lehden kerralla b) 2 3 kertaa tai useammin c) En lukenut lehteä ollenkaan 6) Minkä arvosanan (1-10) antaisit tälle numerolle? KOKKOLAN ENERGIA Tunnus VASTAUSLÄHETYS 14 KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001

TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001 TIETOJA PIENISTÄ LÄMPÖLAITOKSISTA VUODELTA 2001 Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Lokakuu 2001 TAUSTAA Tämän tilaston lähdeaineisto perustuu Suomen Kuntaliiton kesällä 2001 tekemään kyselyyn, joka osoitettiin

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (8) Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla:

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Luku 4 Sähkön kilpailutus

Luku 4 Sähkön kilpailutus Luku 4 Sähkön kilpailutus Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Sähkönkulutustiedot Kilpailutus Tarjousvertailu Sopimukset 2 YLEISTÄ 3 Sähköenergialasku

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön

Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön 1 25.11.2015 Lauri Penttinen Näin lasket sähkönkulutuksen Laitteen teho on 1000 W (= 1 kw), käytetään päivittäin 5 tuntia Teho 1000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma. Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b

Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma. Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b MIKSI MAALÄMPÖ? 1. KAUKOLÄMMÖN JAKOKESKUS TULI IKÄNSÄ (22 V) PUOLESTA UUSITTAVAKSI MIKSI

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013 JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa Jenna Kainulainen Tulevaisuuden sähköt 100 vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 paikassa nimeltä Karuna. Suomi ja maailma ovat sittemmin muuttuneet.

Lisätiedot