JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ"

Transkriptio

1 JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ Mika Arvola TIIVISTELMÄ Videoneuvottelutekniikoiden käyttö on arkipäiväistynyt ja yleistynyt erilaisissa yhteyksissä ja uusia käyttökohteita etsitään jatkuvasti. Perinteistä videoneuvottelutekniikka hyödynnetään niin kotioloissa kuin yritysmaailmassa. Viimeisimpinä sovellutuskohteina ovat ikäihmiset. Tietoliikenneyhteyksien yleistyminen, yhteysnopeuksien kasvaminen, toimintavarmuus sekä myös liikkuvan kuvan pakkausmuotojen kehittyminen ovat osaltaan auttaneet leviämistä arkipäiväiseen käyttöön. Tässä artikkelissa kuvataan Virtu-projektissa käytettävää videoneuvottelutekniikkaa ja siitä saatuja kokemuksia teknisestä näkökulmasta. Tekstissä edetään itse videoneuvottelun historiasta nykytilanteeseen. Artikkelissa pohdiskellaan teknisestä näkökulmasta nykytilannetta ongelmineen sekä hahmotellaan toimintamuodon tulevaisuuden kuvia.

2 MITÄ VIDEONEUVOTTELU ON? Videoneuvottelua voidaan ajatella perinteisenä neuvottelutilanteena, jossa on kaksi tai useampia osallistujia. Perinteisessä neuvottelussa osallistujat ovat paikan päällä, saman pöydän ääressä. Videoneuvottelussa osallistujat voivat olla fyysisesti toisistaan erillään, mutta heidät yhdistetään videoneuvottelutekniikkaa käyttäen samaan kokoustilaan. Videoneuvottelussa osallistujat näkevät ja kuulevat toisensa kuvaruudun välityksellä reaaliaikaisesti, joten videoneuvottelua voidaan ajatella eräänlaisena kuvapuheluna. Videoneuvottelua on käytetty vuosien ajan yleisesti yritysmaailmassa sekä etäopetuksessa. Etäopetuksessa käyttö on ollut ensisijaisesti ns. streaming-tyyppistä (verrattavissa suoraan televisiolähetykseen) sekä on-demand tyyppistä (tallenne, katseltavissa jälkikäteen) kun taas yritysmaailman videoneuvottelua voi verrata perinteisempään vuorovaikutteiseen neuvotteluun. Vasta viime vuosina videoneuvottelua on aloitettu isommissa määrin hyödyntää muissa yhteyksissä. Hyödyntämisen lisääntyminen johtunee toisaalta teknologian laadun ja luotettavuuden kehittymisestä sekä toisaalta hintatason laskemisesta. Tietoliikenneyhteyksien lisääntymisellä ja yleistymisellä on myös varmasti oma osuutensa. Teknologiset innovaatiot vaativat yleensä vuosien pilotoinnin ja kehittelyn osoittaakseen uuden tekniikan hyödyllisyyden, käytettävyyden sekä kustannustehokkuuden. Näin on myös videoneuvottelun osalta. Vaikka videoneuvottelun juuret ovatkin vuosikymmenien takaa, on videoneuvottelu sellaisenaan kuin se nykyisin tunnetaan jonkin verran nuorempi. Ensimmäiset videoneuvottelut käytiin jo 1960-luvun alkupuolella, yksinkertaisesti yhdistäen kaksi televisiolaitetta toisiinsa suljetussa ympäristössä. Yhdistämistapoina olivat kiinteä kaapelointi sekä radioaallot. Vuonna 1982 IBM yhdisti omat toimistonsa Japanista Yhdysvaltoihin järjestääkseen viikoittaiset tapaamiset. Muutamia vuosia aikaisemmin, vuonna 1976, Japanilainen yritys nimeltä Nippon telegraph and Telephone oli yhdistänyt toimistonsa Osakassa ja Tokiossa. Edellä esitettyjä esimerkkejä voidaan pitää nykyisen videoneuvottelujärjestelmän esikuvana. Kaupalliseen käyttöön videoneuvottelut aloittivat marssinsa 1980-luvulla. Yleistymisen esteenä oli kuitenkin sen aikaisen teknologian rajoitteet sekä osaltaan myös hinta. Laitteiston hankintahinta oli noin dollaria (USD) ja laitteiston käyttö kustansi vielä 1000 dollaria tunnissa (Nefsis. a Brother Company, 2010.)

3 Vuonna 1991 IBM esitteli ensimmäisen henkilökohtaiseen tietokoneeseen suunnatun ohjelmiston nimeltään PicTel (tai PictureTel) (The New York Times 1991.) Vaikka kuva oli mustavalkoinen ja järjestelmän lisälaitteiden hinnat alkoivat dollarista, oli suuntaus selvää, että henkilökohtaiseen käyttöön soveltuva videoneuvottelu teki tuloaan. Videoneuvottelun edut ja mahdollisuudet ajansäästöstä matkustamisen vähenemiseen alkoivat olla osoitettuja toteen sekä itse käyttötarkoituksen raamit alkoivat hahmottua. Videoneuvottelujärjestelmien ympärille syntyneet palvelut nojasivat alussa pitkään pääsääntöisesti neuvotteluhuoneratkaisuihin eli varta vasten videoneuvottelua varten tehtyihin tiloihin. Monella paikkakunnalla ja/tai monessa maassa toimiva konserni käytti laitteita sisäisiin neuvotteluihinsa. Alun heikoista kuvanlaaduista on edetty nykypäiväiseen teräväpiirtotasoiseen kuvan ja äänen siirtoon sekä myös työasemien hyödyntämiseen perustuviin ratkaisuihin (ns. Unified Communications). Videoneuvotteluteknologian kehityskaarta voidaan verrata arkipäiväiseen televisioon. Ensimmäiset televisioiksi luokiteltavat laitteet ovat peräisin vuodelta 1926 ja Suomeen laite tuli vuonna 1950-luvulla, ja 1970-luvulta alkaen se alkoi yleistyä suomalaisissa kotitalouksissa. (Wikipedia 2012.) Vaikka televisio on arkipäivää lähes jokaisessa teollisuusmaassa sijaitsevassa kodissa, on laite yhä valtavan muutospaineen alla teräväpiirtolähetyksineen (HDTV), 3D-ominaisuuksineen ja On-demand palveluineen.

4 VIDEONEUVOTTELUN EDUT JA MAHDOLLISUUDET Perinteisesti videoneuvottelun etuina on pidetty sekä ajan- että kustannuksien säästöä. Viime vuosina myös videoneuvottelun ympäristöedut on nostettu esille. Parhaassa tapauksessa se vähentää hiilijalanjälkiä, kun esim. lentomatkoja voidaan vähentää. Yhtenä etuna nostetaan myös elämänlaadun paraneminen; matkustamiseen säästetty aika voidaan hyödyntää esimerkiksi perheen kanssa. Miltä kuulostaa vaikkapa kahden tunnin neuvottelu Tokiossa mutta kotipaikkana Helsinki? Videoneuvottelussa riittää viiden minuutin valmistautuminen omassa neuvotteluhuoneessa ja kahden tunnin jälkeen virtanappulan painallus. Myös alueellinen tasa-arvo toteutuu; kaikkia neuvotteluja ei tarvitse enää pitää esimerkiksi hyvien kulkuyhteyksien vuoksi Helsingin Pasilassa. Edellä mainitut hyödyt koskevat myös puhelinneuvottelua. Puhelinneuvottelussa kuitenkin toiselle osapuolelle uuden fyysisen materiaalin, kuten esimerkiksi esitteen arviointi, on mahdotonta. Videoneuvottelu tarjoaakin puhelinneuvotteluun nähden valtavan edun, nonverbaalisen viestinnän kuten pään nyökyttelyn sekä katsekontaktin. Kuten lähes missä tahansa vuorovaikutustilanteessa, omien tunteiden ja olemuksen hallinta ovat erittäin tärkeitä. Nonverbaalisella viestinnällä osoitetaan kiinnostus puheenvuoron pitäjää ja sanomaa kohden. Myös kykyä näyttää materiaaleja ja esityksiä toiselle osapuolelle voidaan pitää selkeänä etuna. Perinteisen videoneuvottelun sekä etäopetuksen rinnalle on viimeisten vuosien aikana kehitelty useita eri käyttökohteita. Osa käyttökohteista on kuihtunut pois epäkäytännöllisyyden ja/tai teknisten haasteiden ja rajoitteiden vuoksi kun taas osa käyttökohteista on nostanut vahvemmin profiiliaan. Kaikille näistä on kuitenkin yhteistä nimitys etäpalvelu. JHS-suositus 168 (JUHTA 2012, 3) määrittelee etäpalvelun seuraavasti: Etäpalvelua voidaan toteuttaa erilaisten teknisten välineiden, kuten videoneuvottelutekniikan, tietokoneiden, erilaisten neuvotteluohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien avulla. Järjestelmiin kuuluu puheen ja videokuvan siirron lisäksi usein muitakin ominaisuuksia, kuten tekstipohjainen juttelu (chat), dokumenttien siirto ja sovellusten jako. Etäpalvelulla tarkoitetaan kaikkea vähintään kahden osapuolen välistä palvelutoimintaa, jossa hyödynnetään edellä mainittuja järjestelmiä tietoliikenneverkkojen kautta.

5 Videoneuvottelualustoja on käytetty yhteydenpitotarkoituksissa esimerkiksi viihde- ja vapaaajan käytössä, mutta myös virallisemmissa, kuten sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Testattuja käyttökohteita ovat mm. etätulkkaus sekä kielellisesti että viittomakieltä hyväksikäyttäen, vuorovaikutteiset etäkonsultoinnit sekä etäpalvelut (mm. lääkäripalvelut ynnä muut etäterveydenhuollon palvelut), perheiden väliset yhteydenpidot sekä lukematon määrä muita kohteita. Osa kokeiluista on jäänyt elämään ja osa on kuihtunut pois. Joka tapauksessa uusien käytäntöjen vakiinnuttaminen on osittain erittäin haasteellista. Mikäli käytännöt ovat jääneet käyttöön, on niistä pääsääntöisesti todettu saatavan hyötyjä: ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, asiantuntemusta, ajansäästöä sekä joustavuutta palvelujen saatavuuteen (Lamminen et. al. 1999). Mikäli tarkistelemme käyttökohteita sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä, tuntuu että käyttökohteet ovat olleet enemmissä määrin terveydenhuollon puolella kuin sosiaalipuolella. Osin varmasti siksi että sähköiset palvelut ovat vielä hieman edellä sosiaalipuoleen verrattuna. Tässä artikkelissa tarkastelemme hieman kuinka etäpalveluja voidaan tarjota ikäihmisille videoneuvottelupalveluja hyväksikäyttäen. Käyttökohteessa käyttäjät voivat olla toisiinsa yhteydessä kuvapuhelimen avulla, he voivat seurata interaktiivisesti järjestettyjä ohjelmia sekä osallistua niihin. Näiden lisäksi, he voivat tarvittaessa olla yhteydessä omaisiinsa audiovisuaalisesti. VIDERA HYVINVOINTI-TV:N HISTORIA Videra Virtual Care on vuodesta 1996 lähtien toiminut monipuolinen ikäihmisten kodin kommunikointiväline, jonka tarkoituksena on mahdollistaa itsenäinen elämä ja laadukas kotona asuminen, lisätä sosiaalisia kontakteja, luoda palvelu- ja turvaverkostoa sekä aktivoida toimimaan. Videra Virtual Care - palvelukonseptiin voidaan liittää etälääketieteen mittalaitteita ja muita apuvälineitä palvelun monipuolisuuden lisäämiseksi. Videra Virtual Caren toiminta kulminoituu Hyvinvointi-TV:n ympärille. Hyvinvointi-TV on alun perin Laurea-ammattikorkeakoulun, TDC Songin sekä Espoon kaupungin yhteisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. (Poikola et. al ) Hyvinvointi-TV: on kehitetty käyttäjäkokeiden ja koekäyttöjen avulla mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja toimivaksi. Lukuisien terveydenhuollon projektien kautta Videra on saavuttanut ymmärryksen ja tietotaidon jota vaaditaan ikäihmisille tarjottavassa

6 teknologiapohjaisessa palvelussa. Hyvänä esimerkkinä tästä on palvelun helppokäyttöisyys. Asiakkaan ei tarvitse käyttää näppäimistöä tai hiirtä vaan kaikki toiminnot hoidetaan selkeillä, suurikokoisilla painikkeilla näyttöä koskettamalla. Palvelun käyttäjistä yli 90 % pitää palvelua erittäin helppokäyttöisenä, koska se lisää yhteydenpitomahdollisuuksia sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoihin, omaisiin, vertaistukiryhmiin sekä lievittää yksinäisyyttä ja luo turvallisuuden tunnetta (Liesmäki 2011, 25-26). VIDEONEUVOTTELUTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Virtu-projektissa käytetään videoneuvottelualustana nykyisin Vidyo Inc.:n toimittaman ohjelmiston päällä toimivaa Hyvinvointi-TV:tä, joka Virtu-projektissa on brändätty Virtukanavaksi. Loppukäyttäjien laitteet ovat Microsoft Windows 7 käyttöjärjestelmään perustuvia tietokoneita. Tietokoneet ovat ns. All-in-one tyyppisiä, eli niissä ei ole erillistä keskusyksikköä, vaan koko laitteistona toimii yksi 23 näyttöpääte. Tietokoneessa on kiinteästi sisäänrakennettu web-kamera, mikrofoni ja kaiuttimet. VIRTU-Projektin käyttämissä laitteissa on päädytty kuitenkin käyttämään erillistä kaiutin-mikrofoni yhdistelmää lähinnä paremman äänenlaadun vuoksi. Erillinen kaiutin-mikrofoni yhdistelmä ehkäisee myös tehokkaasti mm. äänen kiertämisestä aiheutuvat häiriötekijät. Laitteistoa käytetään kosketusnäytöltä, yksinkertaisesti koskettamalla ruutua sormella. Ainoastaan virtanäppäin on mekaaninen näppäin näytön alareunassa. Itse käyttöliittymä on rakennettu Mozilla Firefox selaimen päällä, jota käytetään kokoruututilassa ilman selaimen omia valikkopalkkeja. Laitteisto käynnistyy automaattisesti käyttöliittymään ladattuaan ensin taustalle tarvittavat taustaohjelmistot. Kosketusnäytöllisen laitteen loppukäyttäjän ei tarvitse huolehtia salasanoista tai käyttäjätunnuksista itse, vaan laite on virtojen kytkemisen jälkeen käyttövalmiina pienen käynnistysajan jälkeen. Laitteesta ei kuitenkaan käytön jälkeen tarvitse sammuttaa virtoja, vaan laite menee lepotilaan mikäli laitetta ei ole hetkeen käytetty. Laite myös herää lepotilasta koskettamalla ruutua, jolloin kappaleen alussa mainittua mekaanista virtanäppäintä ei pääsääntöisesti päivittäisessä käytössä tarvita. Laitetoimittaja voi tietyiltä osin etähallita laitteiston tiettyjä asetuksia laitteiston fyysisestä sijainnista riippumatta. Etähallinnan avulla laitteistoa voikin käyttää kuten fyysisesti paikan päällä ollessa. Hakemistopalvelut (käyttäjien nimet, ryhmät yms.) toteutetaan keskitetysti,

7 eikä tämä vaadi varsinaista etähallintayhteyttä laitteeseen. Tämä nopeuttaa mm. laitteiston siirtoa käyttäjältä toiselle tai uuden laitteen asennusta, koska tarvittavat konfiguraatiot tai konfiguraatiomuutokset voidaan tehdä jo etukäteen. Lisäksi laite tarvitsee internet-yhteyden, joko erillisen nettitikun eli mokkulan (ns. 3G-yhteys) tai esimerkiksi ADSL-modeemin kautta. Laitteistossa on itsessään sisäänrakennettu WLANsovitin, mutta Virtu-projektissa tätä ominaisuutta ei pääsääntöisesti ole käytetty. WLANverkoille on varattu tietty määrä kanavia (Euroopassa 13), ja samalle kanavalle liitetyt verkot hidastavat toisiaan. Tämä muodostuu joskus ongelmaksi tiheästi asutuilla alueilla, esim. kaupungin keskustan kerrostalossa. Käytännössä siis kaikki ADSL-yhteyttä käyttävät laitteistot ovat kytkettyjä suoraan verkkokaapelilla. Edellä mainittujen ADSL- sekä 3Gyhteyksien lisäksi Virtu-projektissa on käytössä muutamia Wimax-yhteyksiä Sipoon sekä Saaremaan alueilla, Wimaxin ollessa ainoa mahdollinen yhteysmuoto.. Ikäihmisen käytössä oleva laitteisto on siis perinteinen tietokone, mutta mahdollisten negatiivisten mielikuvien (ikäihmiset mieltävät helposti tietokoneen laitteeksi, jota he eivät ikinä opi käyttämään) vuoksi laitteistosta käytetään nimitystä Virtu-kanava tai kuvapuhelin. Laitteistoa myös verrataan helppokäyttöisyydessä televisioon. Itse laitteiston käyttöjärjestelmä on tavallinen Windows 7 ja videoneuvottelusovelluksena on hieman muokattu Vidyo desktop -ohjelmisto, jota ohjataan tarkoitukseen soveltuvan internetsivuston avulla käyttäjän omalla äidinkielellä. Lisäksi Virtu-projektissa on käytössä lähetyskeskuksia, jotka ovat tavallisia Vidyoroom HD- 100 laitteistoja kääntöpääkameroineen (PTZ, point-tilt-zoom) ja kaiutin-mikrofoni yhdistelmineen. Kaiutin-mikrofoni yhdistelmä on astetta isompi kuin loppukäyttäjän laitteistossa soveltuen siten isommalle henkilömäärälle sekä isompaan tilaan. Lähetyskeskuksen näyttölaitteena on 40 televisio ja laitteistoa käytetään kaukosäätimellä. Näyttölaitteen voi toki korvata esimerkiksi videoprojektorilla, mutta tämä aiheuttaa tilan valaistuksen suhteen ongelmia; jotta kamera saa riittävän hyvää kuvaa tulisi tilan olla hyvin valaistu mutta hyvin valaistussa tilassa taas projektorin näyttämä kuva kärsii. Edellä mainittujen fyysisten laitteiden lisäksi Virtu-projektissa on käytössä ns. clientsovelluksia. Client-sovellus ovat tavallinen tietokoneohjelmisto, joka mahdollistaa videoneuvotteluyhteyden ottamisen Virtu-projektin muihin käyttäjiin tai laitteisiin. Käytännössä ohjelma on täysin sama joka on sekä loppukäyttäjän kosketusnäytöllisen laitteen

8 käyttöliittymän alla toimivana tai lähetyskeskuslaitteiston käyttöliittymänä. Clientsovelluksia käytetään sekä hanketyöntekijöiden että loppukäyttäjien omaisten toimesta. Järjestelmä mahdollistaa myös ns. vierailijatunnusten käytön. Vierailijatunnus lähetetään sähköpostilla asianomaiselle, eikä näin ollen vaadi erillisiä käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Vierailijatunnus voidaan tarvittaessa tehdä kertakäyttöiseksi. Vierailijatunnus myös käytännössä pakotetaan tiettyyn yhteyteen, eikä sillä näin ollen voida ottaa yhteyttä muihin mukana olijoihin. Väärinkäytöksen mahdollisuus on siis käytännössä täysin pois suljettu. LAITTEIDEN SIJAINNIT VIRTU-PROJEKTISSA Virtu-projektissa loppukäyttäjät asuvat Suomessa, pääsääntöisesti saaristokunnissa sekä Virossa muualla kuin Viron mantereella. Suomesta mukana olevia kuntia ovat mm. Kemiönsaari, Naantali ja Parainen Varsinais-Suomesta, Sipoo Uudeltamaalta sekä Brändö, Eckerö, Hammarland ja Jomala Ahvenanmaalta. Virosta loppukäyttäjät tulevat eri puolilta Saarenmaata ja Hiidenmaata, mm. Kuressaaren, Orissaaren ja Kärdlan kunnista. Kaikkia loppukäyttäjiä yhdistää Itämeren läheisyys. Osalla käyttäjistä myös välimatkat palveluiden äärelle ovat todella pitkiä. Valitettavasti etäisyydet näkyvät myös tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa sekä mahdollisten fyysistä käyntiä vaativien huoltojen vasteajassa. Varsinaiset lähetyskeskukset, eli Virtu-studiot, sijaitsevat Suomessa Maarianhaminassa, Naantalissa, Sipoossa, Turussa ja Vantaalla sekä Virossa Kuresaaressa, Saarenmaalla. Client-ohjelmistojen käyttäjät ovat paikasta riippumattomia. Ohjelmistoa käyttävät hanketoimijat ja yhteistyötahot sekä omaiset ovatkin sijoittuneet ympäri Suomea ja Viroa. TEKNIIKAN ONGELMAKOHDAT JA HAASTEET VIRTU-HANKKEESSA Suurimmat haasteet ja ongelmat hankkeessa ovat olleet ehdottomasti tietoliikenneyhteydet tai välillisesti tietoliikenneyhteyksiin liittyvät asiat. Hankkeen alkuvaiheessa lähdimme optimistisesti kokeilemaan asennuksia nettitikkujen (3G-yhteyksien) kanssa. Syy nettitikun käytölle oli ensisijaisesti aikataulullinen. Kiinteät yhteydet (esim. ADSL) tilataan erikseen

9 operaattorilta, ja asennuksen ajankohta saattoi mennä kuukaudella eteenpäin. Nettitikun kanssa laitteistoasennuksen pystyi järjestämään muutaman päivän varoitusajalla. Ongelmalliseksi nettitikun käytön teki yhteyden luotettavuuden mittaaminen. Yhteys saattoi asennushetkellä suoritetuissa testeissä olla erittäin hyvä, mutta käytännössä esimerkiksi kahden viikon sisällä asennuksesta asiakas ei ollut saanut kuin ehkä yhden tai kaksi riittävän tasokasta yhteyttä. Yhteys saattoi toimia videoneuvottelussa minuutin tai viisitoista minuuttia kunnes se katkesi. Ongelmaksi muodostui alkuaikoina se, että yhteyden katkeamisen jälkeen laitteisto ei osannut muodostaa yhteyttä uudestaan, vaan koko laitteisto oli käynnistettävä uudelleen. Omat haasteensa myös aiheutti ajoittain joko itse käyttöjärjestelmä tai nettitikun ajurit. Nettitikun kadottaessa yhteytensä, ei laitteisto osannut muodostaa yhteyttä edes uudelleenkäynnistyksen jälkeen, vaan nettitikku oli fyysisesti käytettävä irti sekä kytkettävä takaisin. Pääsääntöisesti kuitenkin kun yhteys oli muodostunut nettitikun avulla, oli yhteysnopeus riittävä. Yhteyteen tai sen saamiseen ei voinut kuitenkaan luottaa siinä määrin kuin tämän kaltaisen käyttäjäryhmän kanssa tulisi voida. Eri käyttäjäryhmän kanssa ns. liikkuva laajakaistan eli nettitikun avulla toteutetut satunnaiset videoneuvottelut ovat kuitenkin todella hyvä lisä esimerkiksi etätyöskentelyyn. Toki myös itse käyttäjien sijainnit aiheuttivat haasteita. Operaattoreiden julkaisemiin kuuluvuuskarttoihin ei voi aivan täydellisesti luottaa. Kuuluvuuskartta pohjautuu tietokoneen laskemiin peittoalueisiin. Osassa paikoissa kartta näytti todella hyvää peittoaluetta, mutta käytännössä asiakkaan rakennus tai huoneisto jäi ns. katvealueelle. Kuuluvuuksia on yritetty parantaa mm. ulkoisilla antenneilla, mutta edelleen yhteyden tasoon ei voinut luottaa riittävissä määrin. Osassa paikoista oli myös päinvastaisia havaintoja, lähinnä Viron puolella. Operaattorin kuuluvuuskartta kertoo että ko. sijainnissa ei pitäisi olla minkäänlaista yhteyttä, mutta fyysisellä testikierroksella saatiin ko. liittymän kapasiteetista kaikki irti. Yhteisellä päätöksellä laitetoimittajan ja hanketoimijoiden kanssa päätimme kuitenkin pidättäytyä nettitikkujen käytöstä pois lukien ne muutamat kohteet jotka olivat toimineet pitkän ajan ilman ongelmia tai hyvin pienin ongelmin. Osalla näistäkin kohteista tehtiin vielä vaihtoja kiinteään yhteyteen hankkeen edetessä; yhteys oli saattanut toimia lähes vuoden ilman ongelmia kunnes yhtäkkiä yhteyteen ei enää voinutkaan luottaa. Ongelmitta toimineissa kohteissakaan ei ollut välttämättä mitään yhteistä tekijää kuten fyysistä sijaintia.

10 Nettitikun käytössä havaittiin myös mielenkiintoisia, vaikka sinällään aivan normaaleja, asioita, jotka eivät olleet tulleet joka kulmasta katsottuna mieleen. Yhtenä esimerkkinä Ahvenanmaalla sijainnut asiakas, jonka nettitikun avulla muodostettu yhteys asennushetkellä ja testipuheluiden aikana hipoi täydellisyyttä. Ohjelmalähetyksiin asiakas ei kuitenkaan voinut osallistua, koska kuva puuroutui pahasti, jos itse ohjelmalähetykseen asti edes päästiin. Pienten tutkiskelujen jälkeen todettiin että lähetyksen ajankohtana yhteys jostain syystä ruuhkautuu, ja syykin löytyi. Suomen ja Ruotsin välillä kulkevat matkustaja-alukset liikennöivät läheltä aina lähetysajankohtana. Kun neljä matkustaja-alusta vaikka kahden tuhannen matkapuhelimen kanssa saapuvat alueelle, on datan ja puheliikenteen välinen priorisointi aiheuttamassa ongelmia. Pääsääntöisesti ongelmat on saatu kitkettyä toisenlaisilla tietoliikenneyhteyksillä (ADSL, WiMAX), vaikka mm. Viron puolella eri operaattoreiden väliset ongelmat toivat uusia haasteita. Myös keskimääräiset aikataulut asennuksissa muuttuivat päivistä viikoiksi näiden myötä. Itse laitteistoa muilta osin tarkastellen ovat ongelmat olleet aika vähäisiä. Muutamia fyysisiä laiterikkoja on sattunut matkalle ja osassa kosketusnäyttöjä esiintyi satunnaisesti kalibroinnin katoamista. Em. kaltaiset ongelmat vaativat aina fyysistä käyntiä paikalle. Lisäksi osassa laitteista esiintyi käyttöjärjestelmästä (tai oikeammin fyysisen näppäimistön puutteesta) aiheutunut ongelmatilanne joka myös vaati fyysistä käyntiä paikalle. Mikäli laite oli syystä tai toisesta sammunut tietyllä hetkellä väärin, oli käynnistysvaiheessa musta ruutu odottelemassa oikean vaihtoehdon valintaa ilman aikalaskuria. Nämä ongelmat saatiin myös korjattua ja myös estettyä (tai oikeammin oikea vaihtoehto saatiin pakotettua käyttöön). Samankaltaisia ongelmia on havaittu muissa vastaavan tyyppisissä hankkeissa muidenkin laitetoimittajien kanssa, joten sinällään emme ole yksin. Em. tyyppiset ongelmat ovat kuitenkin suuremmalla tasolla katsottuna vielä pieniä ja kuuluvat osana tuote- ja palvelumallin kehitykseen. Liikkuvan laajakaistan osalta on kuitenkin mielenkiintoista seurata mihin suuntaan (lähinnä luotettavuuden ja saatavuuden / kuuluvuuden osalta) kehitys vie; jääkö se taajama-alueiden iloksi (vai suruksi) vai saadaanko haja-asutusalueet myös katettua samalla palvelutasolla.

11 TULEVAISUUS Itse palvelukonsepti yhteydenpitovälineenä on pitkälti teknisesti katseltuna valmis. Kuten aiemmin artikkelissa mainittiin, on esimerkiksi Videra Oy kehittänyt konseptia jo vuodesta Vasta viime vuosien aikana konseptin tapaisia laitteistoja ovat tuottaneet myös kilpailijat. Jokaisessa laitteessa on joitain hyviä ja huonoja puolia, mutta perusidea on kaikilla sama. Laitteistot toimivat vielä kuitenkin käytännössä suljetuissa ympäristöissä, osin yhteensopivuuden vuoksi mutta osin myös yksityisyyden säilyttämiseksi. Tulevaisuudessa laitteistot toivottavasti ovat keskenään yhteensopivia. Nykyiselläänkin laitteistoja voidaan käytännössä yhdistää erilaisten siltapalvelujen avulla ilman että yhdistämiseksi tarvitaan eri (kilpailevien) operaattoreiden toimia. Mielenkiintoista olisi kuitenkin saada eri operaattoreiden tai laitetoimittajien laitteistot vieläkin saumattomammin yhteensopiviksi, eli käytännössä omaisella voisi olla vaikka Skype-yhteensopiva televisio ja ikäihmisellä esimerkiksi Virtu-hankkeessa käytetty laitteisto. Tulevaisuudessa laitteistoilla on toivottavasti muutakin käyttöä, esimerkiksi internet itsessään mahdollistaa jo valtavan määrän muuta käyttöä, muista sovellutuksista puhumattakaan. Nykyiselläänkin eri laitteistoissa on jo kokeiltu erilaisia mitta- ja turvalaitteita vaihtelevin tuloksin. Tulevaisuudessa laitteistoa voisi verrata matkapuhelimen ostoon ja tarvittavan liittymän hankintaan. Käyttäjä maksaa liittymästä tietyn perusmaksun ja voi kytkeä siihen haluamansa ominaisuudet. Ominaisuuksista osa on ilmaisia ja osa maksullisia. Käyttäjä voi myös hankkia haluamillaan ominaisuuksilla varustetun puhelimen omaan tarpeeseen. Halvimmat perusmallit mahdollistavat käytännössä pelkästään puhelinominaisuuden käytön kun taas kalleimmissa ja varustelluimmissa malleissa on huomattavasti enemmän käyttömahdollisuuksia. Toisaalta varustelluimpia malleja voi käyttää pelkästään puhumiseen; tällöin maksetaan tavallaan turhista ominaisuuksista. Tulevaisuuden kuvapuhelimesta löytyy eri varustetasoilla ja laajennusmahdollisuuksilla olevia laitteistoja, joihin hankintahetkellä hankitaan tarvittavat ominaisuudet. Ominaisuuksia voi myös lisätä jälkikäteen tiettyjen muuttujien puitteissa. Yhtäkaikki, tällä hetkellä kun hankit matkapuhelimen, voit sillä soittaa toisen matkapuhelimen omistajalle. Soittajan tai vastaajan ei tarvitse välittää kenen operaattorin liittymä on käytössä, tai kenen valmistajan matkapuhelin. Puhelut sekä esimerkiksi tekstiviestit toimivat eri yhdistelmien välillä.

12 Yhtälailla tulevaisuudessa myös erilaiset suljetut palveluympäristöt voisivat olla tämän tyyppisten etäpalvelukonseptien käytettävissä. Jokainen viranomaisverkko on tällä hetkellä käytännössä oma suljettu ympäristönsä. Hyvänä kysymyksenä toisaalta on minkä tahon tehtäviin em. kaltaiset yhdistämis- ja sovitustehtävät kuuluvat? VUOROVAIKUTTEISIN ETÄPALVELUN KEHITTÄMISIDEAT Kehittämisideat voidaan jakaa kahteen ryhmään: tekniikan / laitteiston kehittämiseen sekä itse etäpalvelukonseptin kehittämiseen. Kuten aikaisemmin artikkelissa todettiin, kehittyy televisiokin jatkuvasti, voidaan konseptin mukaisiin laitteisiinkin hakea kehittämisideoita ja kohteita. Teknisessä mielessä esimerkiksi äänilaitteiden hallinta olisi yksi ensisijainen kehittämiskohde. Kyseinen ohjelmisto ei nykyisessä kosketusnäyttöversiossa vielä mahdollista kuulokemikrofonin täydellistä käyttöä. Mikäli laitetta käytetään kuulokemikrofonin kanssa, kuuluu myös saapuvan puhelun hälytysääni kuulokkeista. Kuulokkeiden äänentaso on kuitenkin luonnollisesti niin pieni että mikäli käyttäjällä ei ole kuulokkeet päässä (erittäin todennäköistä mikäli käyttäjä ei osaa odottaa puhelua esimerkiksi sovittuna aikana), jää hälytysääni todennäköisesti kuulematta. Saapuvan puhelun aikana kuitenkin itse näyttö herää, joten sen käyttäjä saattaa havaita ollessaan samassa tilassa. Itse Vidyo Desktop -ohjelmisto kuitenkin mahdollistaa jo kirjoitushetkellä hälytysäänen ohjaamisen toiseen äänilähteeseen, joten ominaisuuden saaminen käyttöön on todennäköisesti vain ajan kysymys. Myös esimerkiksi tuotteistaminen olisi eräs askel, johon voisi panostaa. Nykyisissä laiteversioissa on havaittavissa selkeää tietokonemaisuutta. Laite käynnistyy iloisesti mustavalkoisen BIOS-ruudun (matalan tason käynnistysruutu) kera (englanniksi), jonka jälkeen ruudulla vilisee hetken aikaa Windows-käyttöjärjestelmän vakioruudut (suomeksi). Tämän jälkeen kerrotaan taas hieman erinäköisellä ruudulla asioita, joilla loppukäyttäjä ei tee mitään. Nämä ilmoitukset ovat myös Suomeksi. Ja laitteen sammuessa käyttäjää tervehditään myös suomeksi. Kaikki em. asiat tapahtuvat em. kielillä vaikka asiakkaan laitteiston päävalikko on esimerkiksi vironkielinen. Vaikka itse käyttöjärjestelmän kieleksi jätettäisiinkin esimerkiksi suomi, voisi kaikki perinteiset käyttöjärjestelmän latausruudut vaihtaa esimerkiksi universaalimpaan, tekstittömään kuvaan jossa latauspalkki liikkuu. Myös BIOS-näkymät ovat

13 monissa laitteistoissa erittäin helppo vaihtaa. Tietysti itse käyttöjärjestelmän vaihtamista ns. Embedded-versioon voisi harkita, mikäli Windows-pohjaisessa käyttöjärjestelmässä halutaan pysyä. Sinällään nämä ovat pieniä asioita, mutta muokkaisivat laitteistosta heti valmiimman ja kaupallisemman oloisen. Nykyversioissa käytettävä langallinen kaiutin-mikrofoni olisi myös mahdollista vaihtaa langattomaan (Bluetooth). Vaikka langaton laite on hivenen nykyistä mallia kalliimpi, ei se laitteen oletetulla käyttöiällä nostaisi oleellisesti kuukausimaksua. Langaton kaiutin-mikrofoni tarjoaisi astetta paremman sijoittelun, jolloin mm. huonokuuloiset voisivat saada laitteen optimaalisempaan paikkaan. Lisäksi vaikka aikaisemmista Hyvinvointitelevisioista on hypätty aimo askel eteenpäin, on yhdessä asiassa otettu hieman takapakkia. Nykyisessä laitteistossa nimittäin kamera on sisäänrakennettu, kun se on aiemmin ollut irrallisena ja tätä kautta siirrettävissä sekä käännettävissä. Toisaalta nykyinen kamera esimerkiksi ei tipu lattialle, joten asialla on monta puolta. Itse käyttöliittymä voisi käyttää entistä enemmän värikoodeja hyväksi, sekä esimerkiksi puhelinluetteloon voisi liittää kasvokuvat. Laitteisto voisi myös tarvittaessa opastaa käyttäjää Aloita tästä tyyppisesti. Vaikka laitteisto sinällään on yksinkertainen ja selkeä käyttää, on Virtu-projektissakin tullut vastaan tilanteita jossa käyttäjä on unohtanut laitteen käyttötarkoituksen oltuaan viikon sairaalajaksolla. Pienen muistin virkistämisen jälkeen, esimerkiksi kotihoitajan avulla, on uskaltauduttu takaisin laitteiston äärelle, mutta muistin ollessa heikko voidaan tämä nähdä haasteena; laitteisto itsessään kun ei ole tuttu pidemmältä ajalta verrattuna esimerkiksi perinteiseen puhelimeen. Toisaalta, kuten jo aiemmin on muutamassa yhteydessä mainittu, tuotekehittelyä tapahtuu jatkuvasti. Myös kilpailevien toimittajien tulo kentälle on varmasti kokonaisuutena erittäin tervetullutta. Toivottavasti myös yhteinen sävel ja pelisäännöt löytyvät eri laitevalmistajille ja toimittajille. Esimerkiksi laitetoimittajien tulisi katsoa kohti yhteistä tulevaisuutta, jokaiselle varmasti löytyy paikkansa itse konseptin parissa. Äskeisen yhteisen tulevaisuuden valossa myös itse konseptissa on vielä paljon kehittämismahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaiset streaming- eli suoratoistopalvelut luovat mielenkiintoisia näkökulmia, ja näiden parissa varmasti nähdäänkin mielenkiintoisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Myös muiden palvelujen ja apuvälineiden liittäminen on varmasti

14 lähitulevaisuutta. Kohti sähköistä asiointia sekä etämittauksia kohti ollaan vääjäämättä menossa. Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä yksi keskeinen asia. Koneiden ja laitteiden tarkoitus ei ole korvata fyysistä kanssakäyntiä. Kaiken suunnittelun pohjalla tulisi olla ajatus tiettyjen rutiininomaisten tehtävien korvaaminen etäteitse ja vielä tärkeämpänä, tarjota palveluja sekä yhteisöllisyyttä tasapuolisesti esimerkiksi ikään, terveydentilaan tai sijaintiin katsomatta. Yksikin omassa kodissa pidempään vietetty päivä esimerkiksi Virtu-projektissa käytetyn laitteen tai vastaavan avulla on varmasti kaikkien etu.

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011

SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 SUOMALAISEN MOBIILIALAN STARTUP- YRITYKSEN MUOTOKUVA VUONNA 2011 Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Porin taiteen ja median laitos Creative Business Management -maisterikoulutusohjelma Taiteen

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org s.4 Identiteettiä pilvessä ja pilvestä s.7 Maksuliikenteen mahdollisuudet hyvässä ja pahassa 26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan arki

Tietoyhteiskunnan arki Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Tietoyhteiskunnan arki Tiedon ja taidon tie Johanna Korhonen ja Hannu Sokala (toim.) SITRA 207 Helsinki 1999 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot