JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ"

Transkriptio

1 JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ Mika Arvola TIIVISTELMÄ Videoneuvottelutekniikoiden käyttö on arkipäiväistynyt ja yleistynyt erilaisissa yhteyksissä ja uusia käyttökohteita etsitään jatkuvasti. Perinteistä videoneuvottelutekniikka hyödynnetään niin kotioloissa kuin yritysmaailmassa. Viimeisimpinä sovellutuskohteina ovat ikäihmiset. Tietoliikenneyhteyksien yleistyminen, yhteysnopeuksien kasvaminen, toimintavarmuus sekä myös liikkuvan kuvan pakkausmuotojen kehittyminen ovat osaltaan auttaneet leviämistä arkipäiväiseen käyttöön. Tässä artikkelissa kuvataan Virtu-projektissa käytettävää videoneuvottelutekniikkaa ja siitä saatuja kokemuksia teknisestä näkökulmasta. Tekstissä edetään itse videoneuvottelun historiasta nykytilanteeseen. Artikkelissa pohdiskellaan teknisestä näkökulmasta nykytilannetta ongelmineen sekä hahmotellaan toimintamuodon tulevaisuuden kuvia.

2 MITÄ VIDEONEUVOTTELU ON? Videoneuvottelua voidaan ajatella perinteisenä neuvottelutilanteena, jossa on kaksi tai useampia osallistujia. Perinteisessä neuvottelussa osallistujat ovat paikan päällä, saman pöydän ääressä. Videoneuvottelussa osallistujat voivat olla fyysisesti toisistaan erillään, mutta heidät yhdistetään videoneuvottelutekniikkaa käyttäen samaan kokoustilaan. Videoneuvottelussa osallistujat näkevät ja kuulevat toisensa kuvaruudun välityksellä reaaliaikaisesti, joten videoneuvottelua voidaan ajatella eräänlaisena kuvapuheluna. Videoneuvottelua on käytetty vuosien ajan yleisesti yritysmaailmassa sekä etäopetuksessa. Etäopetuksessa käyttö on ollut ensisijaisesti ns. streaming-tyyppistä (verrattavissa suoraan televisiolähetykseen) sekä on-demand tyyppistä (tallenne, katseltavissa jälkikäteen) kun taas yritysmaailman videoneuvottelua voi verrata perinteisempään vuorovaikutteiseen neuvotteluun. Vasta viime vuosina videoneuvottelua on aloitettu isommissa määrin hyödyntää muissa yhteyksissä. Hyödyntämisen lisääntyminen johtunee toisaalta teknologian laadun ja luotettavuuden kehittymisestä sekä toisaalta hintatason laskemisesta. Tietoliikenneyhteyksien lisääntymisellä ja yleistymisellä on myös varmasti oma osuutensa. Teknologiset innovaatiot vaativat yleensä vuosien pilotoinnin ja kehittelyn osoittaakseen uuden tekniikan hyödyllisyyden, käytettävyyden sekä kustannustehokkuuden. Näin on myös videoneuvottelun osalta. Vaikka videoneuvottelun juuret ovatkin vuosikymmenien takaa, on videoneuvottelu sellaisenaan kuin se nykyisin tunnetaan jonkin verran nuorempi. Ensimmäiset videoneuvottelut käytiin jo 1960-luvun alkupuolella, yksinkertaisesti yhdistäen kaksi televisiolaitetta toisiinsa suljetussa ympäristössä. Yhdistämistapoina olivat kiinteä kaapelointi sekä radioaallot. Vuonna 1982 IBM yhdisti omat toimistonsa Japanista Yhdysvaltoihin järjestääkseen viikoittaiset tapaamiset. Muutamia vuosia aikaisemmin, vuonna 1976, Japanilainen yritys nimeltä Nippon telegraph and Telephone oli yhdistänyt toimistonsa Osakassa ja Tokiossa. Edellä esitettyjä esimerkkejä voidaan pitää nykyisen videoneuvottelujärjestelmän esikuvana. Kaupalliseen käyttöön videoneuvottelut aloittivat marssinsa 1980-luvulla. Yleistymisen esteenä oli kuitenkin sen aikaisen teknologian rajoitteet sekä osaltaan myös hinta. Laitteiston hankintahinta oli noin dollaria (USD) ja laitteiston käyttö kustansi vielä 1000 dollaria tunnissa (Nefsis. a Brother Company, 2010.)

3 Vuonna 1991 IBM esitteli ensimmäisen henkilökohtaiseen tietokoneeseen suunnatun ohjelmiston nimeltään PicTel (tai PictureTel) (The New York Times 1991.) Vaikka kuva oli mustavalkoinen ja järjestelmän lisälaitteiden hinnat alkoivat dollarista, oli suuntaus selvää, että henkilökohtaiseen käyttöön soveltuva videoneuvottelu teki tuloaan. Videoneuvottelun edut ja mahdollisuudet ajansäästöstä matkustamisen vähenemiseen alkoivat olla osoitettuja toteen sekä itse käyttötarkoituksen raamit alkoivat hahmottua. Videoneuvottelujärjestelmien ympärille syntyneet palvelut nojasivat alussa pitkään pääsääntöisesti neuvotteluhuoneratkaisuihin eli varta vasten videoneuvottelua varten tehtyihin tiloihin. Monella paikkakunnalla ja/tai monessa maassa toimiva konserni käytti laitteita sisäisiin neuvotteluihinsa. Alun heikoista kuvanlaaduista on edetty nykypäiväiseen teräväpiirtotasoiseen kuvan ja äänen siirtoon sekä myös työasemien hyödyntämiseen perustuviin ratkaisuihin (ns. Unified Communications). Videoneuvotteluteknologian kehityskaarta voidaan verrata arkipäiväiseen televisioon. Ensimmäiset televisioiksi luokiteltavat laitteet ovat peräisin vuodelta 1926 ja Suomeen laite tuli vuonna 1950-luvulla, ja 1970-luvulta alkaen se alkoi yleistyä suomalaisissa kotitalouksissa. (Wikipedia 2012.) Vaikka televisio on arkipäivää lähes jokaisessa teollisuusmaassa sijaitsevassa kodissa, on laite yhä valtavan muutospaineen alla teräväpiirtolähetyksineen (HDTV), 3D-ominaisuuksineen ja On-demand palveluineen.

4 VIDEONEUVOTTELUN EDUT JA MAHDOLLISUUDET Perinteisesti videoneuvottelun etuina on pidetty sekä ajan- että kustannuksien säästöä. Viime vuosina myös videoneuvottelun ympäristöedut on nostettu esille. Parhaassa tapauksessa se vähentää hiilijalanjälkiä, kun esim. lentomatkoja voidaan vähentää. Yhtenä etuna nostetaan myös elämänlaadun paraneminen; matkustamiseen säästetty aika voidaan hyödyntää esimerkiksi perheen kanssa. Miltä kuulostaa vaikkapa kahden tunnin neuvottelu Tokiossa mutta kotipaikkana Helsinki? Videoneuvottelussa riittää viiden minuutin valmistautuminen omassa neuvotteluhuoneessa ja kahden tunnin jälkeen virtanappulan painallus. Myös alueellinen tasa-arvo toteutuu; kaikkia neuvotteluja ei tarvitse enää pitää esimerkiksi hyvien kulkuyhteyksien vuoksi Helsingin Pasilassa. Edellä mainitut hyödyt koskevat myös puhelinneuvottelua. Puhelinneuvottelussa kuitenkin toiselle osapuolelle uuden fyysisen materiaalin, kuten esimerkiksi esitteen arviointi, on mahdotonta. Videoneuvottelu tarjoaakin puhelinneuvotteluun nähden valtavan edun, nonverbaalisen viestinnän kuten pään nyökyttelyn sekä katsekontaktin. Kuten lähes missä tahansa vuorovaikutustilanteessa, omien tunteiden ja olemuksen hallinta ovat erittäin tärkeitä. Nonverbaalisella viestinnällä osoitetaan kiinnostus puheenvuoron pitäjää ja sanomaa kohden. Myös kykyä näyttää materiaaleja ja esityksiä toiselle osapuolelle voidaan pitää selkeänä etuna. Perinteisen videoneuvottelun sekä etäopetuksen rinnalle on viimeisten vuosien aikana kehitelty useita eri käyttökohteita. Osa käyttökohteista on kuihtunut pois epäkäytännöllisyyden ja/tai teknisten haasteiden ja rajoitteiden vuoksi kun taas osa käyttökohteista on nostanut vahvemmin profiiliaan. Kaikille näistä on kuitenkin yhteistä nimitys etäpalvelu. JHS-suositus 168 (JUHTA 2012, 3) määrittelee etäpalvelun seuraavasti: Etäpalvelua voidaan toteuttaa erilaisten teknisten välineiden, kuten videoneuvottelutekniikan, tietokoneiden, erilaisten neuvotteluohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien avulla. Järjestelmiin kuuluu puheen ja videokuvan siirron lisäksi usein muitakin ominaisuuksia, kuten tekstipohjainen juttelu (chat), dokumenttien siirto ja sovellusten jako. Etäpalvelulla tarkoitetaan kaikkea vähintään kahden osapuolen välistä palvelutoimintaa, jossa hyödynnetään edellä mainittuja järjestelmiä tietoliikenneverkkojen kautta.

5 Videoneuvottelualustoja on käytetty yhteydenpitotarkoituksissa esimerkiksi viihde- ja vapaaajan käytössä, mutta myös virallisemmissa, kuten sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Testattuja käyttökohteita ovat mm. etätulkkaus sekä kielellisesti että viittomakieltä hyväksikäyttäen, vuorovaikutteiset etäkonsultoinnit sekä etäpalvelut (mm. lääkäripalvelut ynnä muut etäterveydenhuollon palvelut), perheiden väliset yhteydenpidot sekä lukematon määrä muita kohteita. Osa kokeiluista on jäänyt elämään ja osa on kuihtunut pois. Joka tapauksessa uusien käytäntöjen vakiinnuttaminen on osittain erittäin haasteellista. Mikäli käytännöt ovat jääneet käyttöön, on niistä pääsääntöisesti todettu saatavan hyötyjä: ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, asiantuntemusta, ajansäästöä sekä joustavuutta palvelujen saatavuuteen (Lamminen et. al. 1999). Mikäli tarkistelemme käyttökohteita sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä, tuntuu että käyttökohteet ovat olleet enemmissä määrin terveydenhuollon puolella kuin sosiaalipuolella. Osin varmasti siksi että sähköiset palvelut ovat vielä hieman edellä sosiaalipuoleen verrattuna. Tässä artikkelissa tarkastelemme hieman kuinka etäpalveluja voidaan tarjota ikäihmisille videoneuvottelupalveluja hyväksikäyttäen. Käyttökohteessa käyttäjät voivat olla toisiinsa yhteydessä kuvapuhelimen avulla, he voivat seurata interaktiivisesti järjestettyjä ohjelmia sekä osallistua niihin. Näiden lisäksi, he voivat tarvittaessa olla yhteydessä omaisiinsa audiovisuaalisesti. VIDERA HYVINVOINTI-TV:N HISTORIA Videra Virtual Care on vuodesta 1996 lähtien toiminut monipuolinen ikäihmisten kodin kommunikointiväline, jonka tarkoituksena on mahdollistaa itsenäinen elämä ja laadukas kotona asuminen, lisätä sosiaalisia kontakteja, luoda palvelu- ja turvaverkostoa sekä aktivoida toimimaan. Videra Virtual Care - palvelukonseptiin voidaan liittää etälääketieteen mittalaitteita ja muita apuvälineitä palvelun monipuolisuuden lisäämiseksi. Videra Virtual Caren toiminta kulminoituu Hyvinvointi-TV:n ympärille. Hyvinvointi-TV on alun perin Laurea-ammattikorkeakoulun, TDC Songin sekä Espoon kaupungin yhteisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. (Poikola et. al ) Hyvinvointi-TV: on kehitetty käyttäjäkokeiden ja koekäyttöjen avulla mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja toimivaksi. Lukuisien terveydenhuollon projektien kautta Videra on saavuttanut ymmärryksen ja tietotaidon jota vaaditaan ikäihmisille tarjottavassa

6 teknologiapohjaisessa palvelussa. Hyvänä esimerkkinä tästä on palvelun helppokäyttöisyys. Asiakkaan ei tarvitse käyttää näppäimistöä tai hiirtä vaan kaikki toiminnot hoidetaan selkeillä, suurikokoisilla painikkeilla näyttöä koskettamalla. Palvelun käyttäjistä yli 90 % pitää palvelua erittäin helppokäyttöisenä, koska se lisää yhteydenpitomahdollisuuksia sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoihin, omaisiin, vertaistukiryhmiin sekä lievittää yksinäisyyttä ja luo turvallisuuden tunnetta (Liesmäki 2011, 25-26). VIDEONEUVOTTELUTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Virtu-projektissa käytetään videoneuvottelualustana nykyisin Vidyo Inc.:n toimittaman ohjelmiston päällä toimivaa Hyvinvointi-TV:tä, joka Virtu-projektissa on brändätty Virtukanavaksi. Loppukäyttäjien laitteet ovat Microsoft Windows 7 käyttöjärjestelmään perustuvia tietokoneita. Tietokoneet ovat ns. All-in-one tyyppisiä, eli niissä ei ole erillistä keskusyksikköä, vaan koko laitteistona toimii yksi 23 näyttöpääte. Tietokoneessa on kiinteästi sisäänrakennettu web-kamera, mikrofoni ja kaiuttimet. VIRTU-Projektin käyttämissä laitteissa on päädytty kuitenkin käyttämään erillistä kaiutin-mikrofoni yhdistelmää lähinnä paremman äänenlaadun vuoksi. Erillinen kaiutin-mikrofoni yhdistelmä ehkäisee myös tehokkaasti mm. äänen kiertämisestä aiheutuvat häiriötekijät. Laitteistoa käytetään kosketusnäytöltä, yksinkertaisesti koskettamalla ruutua sormella. Ainoastaan virtanäppäin on mekaaninen näppäin näytön alareunassa. Itse käyttöliittymä on rakennettu Mozilla Firefox selaimen päällä, jota käytetään kokoruututilassa ilman selaimen omia valikkopalkkeja. Laitteisto käynnistyy automaattisesti käyttöliittymään ladattuaan ensin taustalle tarvittavat taustaohjelmistot. Kosketusnäytöllisen laitteen loppukäyttäjän ei tarvitse huolehtia salasanoista tai käyttäjätunnuksista itse, vaan laite on virtojen kytkemisen jälkeen käyttövalmiina pienen käynnistysajan jälkeen. Laitteesta ei kuitenkaan käytön jälkeen tarvitse sammuttaa virtoja, vaan laite menee lepotilaan mikäli laitetta ei ole hetkeen käytetty. Laite myös herää lepotilasta koskettamalla ruutua, jolloin kappaleen alussa mainittua mekaanista virtanäppäintä ei pääsääntöisesti päivittäisessä käytössä tarvita. Laitetoimittaja voi tietyiltä osin etähallita laitteiston tiettyjä asetuksia laitteiston fyysisestä sijainnista riippumatta. Etähallinnan avulla laitteistoa voikin käyttää kuten fyysisesti paikan päällä ollessa. Hakemistopalvelut (käyttäjien nimet, ryhmät yms.) toteutetaan keskitetysti,

7 eikä tämä vaadi varsinaista etähallintayhteyttä laitteeseen. Tämä nopeuttaa mm. laitteiston siirtoa käyttäjältä toiselle tai uuden laitteen asennusta, koska tarvittavat konfiguraatiot tai konfiguraatiomuutokset voidaan tehdä jo etukäteen. Lisäksi laite tarvitsee internet-yhteyden, joko erillisen nettitikun eli mokkulan (ns. 3G-yhteys) tai esimerkiksi ADSL-modeemin kautta. Laitteistossa on itsessään sisäänrakennettu WLANsovitin, mutta Virtu-projektissa tätä ominaisuutta ei pääsääntöisesti ole käytetty. WLANverkoille on varattu tietty määrä kanavia (Euroopassa 13), ja samalle kanavalle liitetyt verkot hidastavat toisiaan. Tämä muodostuu joskus ongelmaksi tiheästi asutuilla alueilla, esim. kaupungin keskustan kerrostalossa. Käytännössä siis kaikki ADSL-yhteyttä käyttävät laitteistot ovat kytkettyjä suoraan verkkokaapelilla. Edellä mainittujen ADSL- sekä 3Gyhteyksien lisäksi Virtu-projektissa on käytössä muutamia Wimax-yhteyksiä Sipoon sekä Saaremaan alueilla, Wimaxin ollessa ainoa mahdollinen yhteysmuoto.. Ikäihmisen käytössä oleva laitteisto on siis perinteinen tietokone, mutta mahdollisten negatiivisten mielikuvien (ikäihmiset mieltävät helposti tietokoneen laitteeksi, jota he eivät ikinä opi käyttämään) vuoksi laitteistosta käytetään nimitystä Virtu-kanava tai kuvapuhelin. Laitteistoa myös verrataan helppokäyttöisyydessä televisioon. Itse laitteiston käyttöjärjestelmä on tavallinen Windows 7 ja videoneuvottelusovelluksena on hieman muokattu Vidyo desktop -ohjelmisto, jota ohjataan tarkoitukseen soveltuvan internetsivuston avulla käyttäjän omalla äidinkielellä. Lisäksi Virtu-projektissa on käytössä lähetyskeskuksia, jotka ovat tavallisia Vidyoroom HD- 100 laitteistoja kääntöpääkameroineen (PTZ, point-tilt-zoom) ja kaiutin-mikrofoni yhdistelmineen. Kaiutin-mikrofoni yhdistelmä on astetta isompi kuin loppukäyttäjän laitteistossa soveltuen siten isommalle henkilömäärälle sekä isompaan tilaan. Lähetyskeskuksen näyttölaitteena on 40 televisio ja laitteistoa käytetään kaukosäätimellä. Näyttölaitteen voi toki korvata esimerkiksi videoprojektorilla, mutta tämä aiheuttaa tilan valaistuksen suhteen ongelmia; jotta kamera saa riittävän hyvää kuvaa tulisi tilan olla hyvin valaistu mutta hyvin valaistussa tilassa taas projektorin näyttämä kuva kärsii. Edellä mainittujen fyysisten laitteiden lisäksi Virtu-projektissa on käytössä ns. clientsovelluksia. Client-sovellus ovat tavallinen tietokoneohjelmisto, joka mahdollistaa videoneuvotteluyhteyden ottamisen Virtu-projektin muihin käyttäjiin tai laitteisiin. Käytännössä ohjelma on täysin sama joka on sekä loppukäyttäjän kosketusnäytöllisen laitteen

8 käyttöliittymän alla toimivana tai lähetyskeskuslaitteiston käyttöliittymänä. Clientsovelluksia käytetään sekä hanketyöntekijöiden että loppukäyttäjien omaisten toimesta. Järjestelmä mahdollistaa myös ns. vierailijatunnusten käytön. Vierailijatunnus lähetetään sähköpostilla asianomaiselle, eikä näin ollen vaadi erillisiä käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Vierailijatunnus voidaan tarvittaessa tehdä kertakäyttöiseksi. Vierailijatunnus myös käytännössä pakotetaan tiettyyn yhteyteen, eikä sillä näin ollen voida ottaa yhteyttä muihin mukana olijoihin. Väärinkäytöksen mahdollisuus on siis käytännössä täysin pois suljettu. LAITTEIDEN SIJAINNIT VIRTU-PROJEKTISSA Virtu-projektissa loppukäyttäjät asuvat Suomessa, pääsääntöisesti saaristokunnissa sekä Virossa muualla kuin Viron mantereella. Suomesta mukana olevia kuntia ovat mm. Kemiönsaari, Naantali ja Parainen Varsinais-Suomesta, Sipoo Uudeltamaalta sekä Brändö, Eckerö, Hammarland ja Jomala Ahvenanmaalta. Virosta loppukäyttäjät tulevat eri puolilta Saarenmaata ja Hiidenmaata, mm. Kuressaaren, Orissaaren ja Kärdlan kunnista. Kaikkia loppukäyttäjiä yhdistää Itämeren läheisyys. Osalla käyttäjistä myös välimatkat palveluiden äärelle ovat todella pitkiä. Valitettavasti etäisyydet näkyvät myös tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa sekä mahdollisten fyysistä käyntiä vaativien huoltojen vasteajassa. Varsinaiset lähetyskeskukset, eli Virtu-studiot, sijaitsevat Suomessa Maarianhaminassa, Naantalissa, Sipoossa, Turussa ja Vantaalla sekä Virossa Kuresaaressa, Saarenmaalla. Client-ohjelmistojen käyttäjät ovat paikasta riippumattomia. Ohjelmistoa käyttävät hanketoimijat ja yhteistyötahot sekä omaiset ovatkin sijoittuneet ympäri Suomea ja Viroa. TEKNIIKAN ONGELMAKOHDAT JA HAASTEET VIRTU-HANKKEESSA Suurimmat haasteet ja ongelmat hankkeessa ovat olleet ehdottomasti tietoliikenneyhteydet tai välillisesti tietoliikenneyhteyksiin liittyvät asiat. Hankkeen alkuvaiheessa lähdimme optimistisesti kokeilemaan asennuksia nettitikkujen (3G-yhteyksien) kanssa. Syy nettitikun käytölle oli ensisijaisesti aikataulullinen. Kiinteät yhteydet (esim. ADSL) tilataan erikseen

9 operaattorilta, ja asennuksen ajankohta saattoi mennä kuukaudella eteenpäin. Nettitikun kanssa laitteistoasennuksen pystyi järjestämään muutaman päivän varoitusajalla. Ongelmalliseksi nettitikun käytön teki yhteyden luotettavuuden mittaaminen. Yhteys saattoi asennushetkellä suoritetuissa testeissä olla erittäin hyvä, mutta käytännössä esimerkiksi kahden viikon sisällä asennuksesta asiakas ei ollut saanut kuin ehkä yhden tai kaksi riittävän tasokasta yhteyttä. Yhteys saattoi toimia videoneuvottelussa minuutin tai viisitoista minuuttia kunnes se katkesi. Ongelmaksi muodostui alkuaikoina se, että yhteyden katkeamisen jälkeen laitteisto ei osannut muodostaa yhteyttä uudestaan, vaan koko laitteisto oli käynnistettävä uudelleen. Omat haasteensa myös aiheutti ajoittain joko itse käyttöjärjestelmä tai nettitikun ajurit. Nettitikun kadottaessa yhteytensä, ei laitteisto osannut muodostaa yhteyttä edes uudelleenkäynnistyksen jälkeen, vaan nettitikku oli fyysisesti käytettävä irti sekä kytkettävä takaisin. Pääsääntöisesti kuitenkin kun yhteys oli muodostunut nettitikun avulla, oli yhteysnopeus riittävä. Yhteyteen tai sen saamiseen ei voinut kuitenkaan luottaa siinä määrin kuin tämän kaltaisen käyttäjäryhmän kanssa tulisi voida. Eri käyttäjäryhmän kanssa ns. liikkuva laajakaistan eli nettitikun avulla toteutetut satunnaiset videoneuvottelut ovat kuitenkin todella hyvä lisä esimerkiksi etätyöskentelyyn. Toki myös itse käyttäjien sijainnit aiheuttivat haasteita. Operaattoreiden julkaisemiin kuuluvuuskarttoihin ei voi aivan täydellisesti luottaa. Kuuluvuuskartta pohjautuu tietokoneen laskemiin peittoalueisiin. Osassa paikoissa kartta näytti todella hyvää peittoaluetta, mutta käytännössä asiakkaan rakennus tai huoneisto jäi ns. katvealueelle. Kuuluvuuksia on yritetty parantaa mm. ulkoisilla antenneilla, mutta edelleen yhteyden tasoon ei voinut luottaa riittävissä määrin. Osassa paikoista oli myös päinvastaisia havaintoja, lähinnä Viron puolella. Operaattorin kuuluvuuskartta kertoo että ko. sijainnissa ei pitäisi olla minkäänlaista yhteyttä, mutta fyysisellä testikierroksella saatiin ko. liittymän kapasiteetista kaikki irti. Yhteisellä päätöksellä laitetoimittajan ja hanketoimijoiden kanssa päätimme kuitenkin pidättäytyä nettitikkujen käytöstä pois lukien ne muutamat kohteet jotka olivat toimineet pitkän ajan ilman ongelmia tai hyvin pienin ongelmin. Osalla näistäkin kohteista tehtiin vielä vaihtoja kiinteään yhteyteen hankkeen edetessä; yhteys oli saattanut toimia lähes vuoden ilman ongelmia kunnes yhtäkkiä yhteyteen ei enää voinutkaan luottaa. Ongelmitta toimineissa kohteissakaan ei ollut välttämättä mitään yhteistä tekijää kuten fyysistä sijaintia.

10 Nettitikun käytössä havaittiin myös mielenkiintoisia, vaikka sinällään aivan normaaleja, asioita, jotka eivät olleet tulleet joka kulmasta katsottuna mieleen. Yhtenä esimerkkinä Ahvenanmaalla sijainnut asiakas, jonka nettitikun avulla muodostettu yhteys asennushetkellä ja testipuheluiden aikana hipoi täydellisyyttä. Ohjelmalähetyksiin asiakas ei kuitenkaan voinut osallistua, koska kuva puuroutui pahasti, jos itse ohjelmalähetykseen asti edes päästiin. Pienten tutkiskelujen jälkeen todettiin että lähetyksen ajankohtana yhteys jostain syystä ruuhkautuu, ja syykin löytyi. Suomen ja Ruotsin välillä kulkevat matkustaja-alukset liikennöivät läheltä aina lähetysajankohtana. Kun neljä matkustaja-alusta vaikka kahden tuhannen matkapuhelimen kanssa saapuvat alueelle, on datan ja puheliikenteen välinen priorisointi aiheuttamassa ongelmia. Pääsääntöisesti ongelmat on saatu kitkettyä toisenlaisilla tietoliikenneyhteyksillä (ADSL, WiMAX), vaikka mm. Viron puolella eri operaattoreiden väliset ongelmat toivat uusia haasteita. Myös keskimääräiset aikataulut asennuksissa muuttuivat päivistä viikoiksi näiden myötä. Itse laitteistoa muilta osin tarkastellen ovat ongelmat olleet aika vähäisiä. Muutamia fyysisiä laiterikkoja on sattunut matkalle ja osassa kosketusnäyttöjä esiintyi satunnaisesti kalibroinnin katoamista. Em. kaltaiset ongelmat vaativat aina fyysistä käyntiä paikalle. Lisäksi osassa laitteista esiintyi käyttöjärjestelmästä (tai oikeammin fyysisen näppäimistön puutteesta) aiheutunut ongelmatilanne joka myös vaati fyysistä käyntiä paikalle. Mikäli laite oli syystä tai toisesta sammunut tietyllä hetkellä väärin, oli käynnistysvaiheessa musta ruutu odottelemassa oikean vaihtoehdon valintaa ilman aikalaskuria. Nämä ongelmat saatiin myös korjattua ja myös estettyä (tai oikeammin oikea vaihtoehto saatiin pakotettua käyttöön). Samankaltaisia ongelmia on havaittu muissa vastaavan tyyppisissä hankkeissa muidenkin laitetoimittajien kanssa, joten sinällään emme ole yksin. Em. tyyppiset ongelmat ovat kuitenkin suuremmalla tasolla katsottuna vielä pieniä ja kuuluvat osana tuote- ja palvelumallin kehitykseen. Liikkuvan laajakaistan osalta on kuitenkin mielenkiintoista seurata mihin suuntaan (lähinnä luotettavuuden ja saatavuuden / kuuluvuuden osalta) kehitys vie; jääkö se taajama-alueiden iloksi (vai suruksi) vai saadaanko haja-asutusalueet myös katettua samalla palvelutasolla.

11 TULEVAISUUS Itse palvelukonsepti yhteydenpitovälineenä on pitkälti teknisesti katseltuna valmis. Kuten aiemmin artikkelissa mainittiin, on esimerkiksi Videra Oy kehittänyt konseptia jo vuodesta Vasta viime vuosien aikana konseptin tapaisia laitteistoja ovat tuottaneet myös kilpailijat. Jokaisessa laitteessa on joitain hyviä ja huonoja puolia, mutta perusidea on kaikilla sama. Laitteistot toimivat vielä kuitenkin käytännössä suljetuissa ympäristöissä, osin yhteensopivuuden vuoksi mutta osin myös yksityisyyden säilyttämiseksi. Tulevaisuudessa laitteistot toivottavasti ovat keskenään yhteensopivia. Nykyiselläänkin laitteistoja voidaan käytännössä yhdistää erilaisten siltapalvelujen avulla ilman että yhdistämiseksi tarvitaan eri (kilpailevien) operaattoreiden toimia. Mielenkiintoista olisi kuitenkin saada eri operaattoreiden tai laitetoimittajien laitteistot vieläkin saumattomammin yhteensopiviksi, eli käytännössä omaisella voisi olla vaikka Skype-yhteensopiva televisio ja ikäihmisellä esimerkiksi Virtu-hankkeessa käytetty laitteisto. Tulevaisuudessa laitteistoilla on toivottavasti muutakin käyttöä, esimerkiksi internet itsessään mahdollistaa jo valtavan määrän muuta käyttöä, muista sovellutuksista puhumattakaan. Nykyiselläänkin eri laitteistoissa on jo kokeiltu erilaisia mitta- ja turvalaitteita vaihtelevin tuloksin. Tulevaisuudessa laitteistoa voisi verrata matkapuhelimen ostoon ja tarvittavan liittymän hankintaan. Käyttäjä maksaa liittymästä tietyn perusmaksun ja voi kytkeä siihen haluamansa ominaisuudet. Ominaisuuksista osa on ilmaisia ja osa maksullisia. Käyttäjä voi myös hankkia haluamillaan ominaisuuksilla varustetun puhelimen omaan tarpeeseen. Halvimmat perusmallit mahdollistavat käytännössä pelkästään puhelinominaisuuden käytön kun taas kalleimmissa ja varustelluimmissa malleissa on huomattavasti enemmän käyttömahdollisuuksia. Toisaalta varustelluimpia malleja voi käyttää pelkästään puhumiseen; tällöin maksetaan tavallaan turhista ominaisuuksista. Tulevaisuuden kuvapuhelimesta löytyy eri varustetasoilla ja laajennusmahdollisuuksilla olevia laitteistoja, joihin hankintahetkellä hankitaan tarvittavat ominaisuudet. Ominaisuuksia voi myös lisätä jälkikäteen tiettyjen muuttujien puitteissa. Yhtäkaikki, tällä hetkellä kun hankit matkapuhelimen, voit sillä soittaa toisen matkapuhelimen omistajalle. Soittajan tai vastaajan ei tarvitse välittää kenen operaattorin liittymä on käytössä, tai kenen valmistajan matkapuhelin. Puhelut sekä esimerkiksi tekstiviestit toimivat eri yhdistelmien välillä.

12 Yhtälailla tulevaisuudessa myös erilaiset suljetut palveluympäristöt voisivat olla tämän tyyppisten etäpalvelukonseptien käytettävissä. Jokainen viranomaisverkko on tällä hetkellä käytännössä oma suljettu ympäristönsä. Hyvänä kysymyksenä toisaalta on minkä tahon tehtäviin em. kaltaiset yhdistämis- ja sovitustehtävät kuuluvat? VUOROVAIKUTTEISIN ETÄPALVELUN KEHITTÄMISIDEAT Kehittämisideat voidaan jakaa kahteen ryhmään: tekniikan / laitteiston kehittämiseen sekä itse etäpalvelukonseptin kehittämiseen. Kuten aikaisemmin artikkelissa todettiin, kehittyy televisiokin jatkuvasti, voidaan konseptin mukaisiin laitteisiinkin hakea kehittämisideoita ja kohteita. Teknisessä mielessä esimerkiksi äänilaitteiden hallinta olisi yksi ensisijainen kehittämiskohde. Kyseinen ohjelmisto ei nykyisessä kosketusnäyttöversiossa vielä mahdollista kuulokemikrofonin täydellistä käyttöä. Mikäli laitetta käytetään kuulokemikrofonin kanssa, kuuluu myös saapuvan puhelun hälytysääni kuulokkeista. Kuulokkeiden äänentaso on kuitenkin luonnollisesti niin pieni että mikäli käyttäjällä ei ole kuulokkeet päässä (erittäin todennäköistä mikäli käyttäjä ei osaa odottaa puhelua esimerkiksi sovittuna aikana), jää hälytysääni todennäköisesti kuulematta. Saapuvan puhelun aikana kuitenkin itse näyttö herää, joten sen käyttäjä saattaa havaita ollessaan samassa tilassa. Itse Vidyo Desktop -ohjelmisto kuitenkin mahdollistaa jo kirjoitushetkellä hälytysäänen ohjaamisen toiseen äänilähteeseen, joten ominaisuuden saaminen käyttöön on todennäköisesti vain ajan kysymys. Myös esimerkiksi tuotteistaminen olisi eräs askel, johon voisi panostaa. Nykyisissä laiteversioissa on havaittavissa selkeää tietokonemaisuutta. Laite käynnistyy iloisesti mustavalkoisen BIOS-ruudun (matalan tason käynnistysruutu) kera (englanniksi), jonka jälkeen ruudulla vilisee hetken aikaa Windows-käyttöjärjestelmän vakioruudut (suomeksi). Tämän jälkeen kerrotaan taas hieman erinäköisellä ruudulla asioita, joilla loppukäyttäjä ei tee mitään. Nämä ilmoitukset ovat myös Suomeksi. Ja laitteen sammuessa käyttäjää tervehditään myös suomeksi. Kaikki em. asiat tapahtuvat em. kielillä vaikka asiakkaan laitteiston päävalikko on esimerkiksi vironkielinen. Vaikka itse käyttöjärjestelmän kieleksi jätettäisiinkin esimerkiksi suomi, voisi kaikki perinteiset käyttöjärjestelmän latausruudut vaihtaa esimerkiksi universaalimpaan, tekstittömään kuvaan jossa latauspalkki liikkuu. Myös BIOS-näkymät ovat

13 monissa laitteistoissa erittäin helppo vaihtaa. Tietysti itse käyttöjärjestelmän vaihtamista ns. Embedded-versioon voisi harkita, mikäli Windows-pohjaisessa käyttöjärjestelmässä halutaan pysyä. Sinällään nämä ovat pieniä asioita, mutta muokkaisivat laitteistosta heti valmiimman ja kaupallisemman oloisen. Nykyversioissa käytettävä langallinen kaiutin-mikrofoni olisi myös mahdollista vaihtaa langattomaan (Bluetooth). Vaikka langaton laite on hivenen nykyistä mallia kalliimpi, ei se laitteen oletetulla käyttöiällä nostaisi oleellisesti kuukausimaksua. Langaton kaiutin-mikrofoni tarjoaisi astetta paremman sijoittelun, jolloin mm. huonokuuloiset voisivat saada laitteen optimaalisempaan paikkaan. Lisäksi vaikka aikaisemmista Hyvinvointitelevisioista on hypätty aimo askel eteenpäin, on yhdessä asiassa otettu hieman takapakkia. Nykyisessä laitteistossa nimittäin kamera on sisäänrakennettu, kun se on aiemmin ollut irrallisena ja tätä kautta siirrettävissä sekä käännettävissä. Toisaalta nykyinen kamera esimerkiksi ei tipu lattialle, joten asialla on monta puolta. Itse käyttöliittymä voisi käyttää entistä enemmän värikoodeja hyväksi, sekä esimerkiksi puhelinluetteloon voisi liittää kasvokuvat. Laitteisto voisi myös tarvittaessa opastaa käyttäjää Aloita tästä tyyppisesti. Vaikka laitteisto sinällään on yksinkertainen ja selkeä käyttää, on Virtu-projektissakin tullut vastaan tilanteita jossa käyttäjä on unohtanut laitteen käyttötarkoituksen oltuaan viikon sairaalajaksolla. Pienen muistin virkistämisen jälkeen, esimerkiksi kotihoitajan avulla, on uskaltauduttu takaisin laitteiston äärelle, mutta muistin ollessa heikko voidaan tämä nähdä haasteena; laitteisto itsessään kun ei ole tuttu pidemmältä ajalta verrattuna esimerkiksi perinteiseen puhelimeen. Toisaalta, kuten jo aiemmin on muutamassa yhteydessä mainittu, tuotekehittelyä tapahtuu jatkuvasti. Myös kilpailevien toimittajien tulo kentälle on varmasti kokonaisuutena erittäin tervetullutta. Toivottavasti myös yhteinen sävel ja pelisäännöt löytyvät eri laitevalmistajille ja toimittajille. Esimerkiksi laitetoimittajien tulisi katsoa kohti yhteistä tulevaisuutta, jokaiselle varmasti löytyy paikkansa itse konseptin parissa. Äskeisen yhteisen tulevaisuuden valossa myös itse konseptissa on vielä paljon kehittämismahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaiset streaming- eli suoratoistopalvelut luovat mielenkiintoisia näkökulmia, ja näiden parissa varmasti nähdäänkin mielenkiintoisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Myös muiden palvelujen ja apuvälineiden liittäminen on varmasti

14 lähitulevaisuutta. Kohti sähköistä asiointia sekä etämittauksia kohti ollaan vääjäämättä menossa. Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä yksi keskeinen asia. Koneiden ja laitteiden tarkoitus ei ole korvata fyysistä kanssakäyntiä. Kaiken suunnittelun pohjalla tulisi olla ajatus tiettyjen rutiininomaisten tehtävien korvaaminen etäteitse ja vielä tärkeämpänä, tarjota palveluja sekä yhteisöllisyyttä tasapuolisesti esimerkiksi ikään, terveydentilaan tai sijaintiin katsomatta. Yksikin omassa kodissa pidempään vietetty päivä esimerkiksi Virtu-projektissa käytetyn laitteen tai vastaavan avulla on varmasti kaikkien etu.

15 LÄHTEET JUHTA JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa. Viitattu Lamminen, H., Aarnio, P., Alho, A., Jokela, R., Lummevaara, T. & Lepistö, J Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 115(24): Leismäki, A Hyvinvointi TV osana kotihoitoa. AMK-opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Nefsis. a Brother Company Video Conferencing History. Viitattu Poikola, A., Leskelä, J. & Vuorio, E Turvallinen koti. HyvinvointiTV - virtuaalinen hyvinvointipalvelu. Cited: Wikipedia Televisio. Viitattu The New York Times COMPANY NEWS; Picturetel In Project With I.B.M. Viitattu

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Sähköisten palveluiden kehittäminen. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)

Sähköisten palveluiden kehittäminen. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Sähköisten palveluiden kehittäminen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Yhdessä kehittäminen Neuvontaa ja ohjausta verkossa Alueellinen sosiaali- ja terveysneuvonta Sosiaali- ja terveysneuvontapalvelu

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Neuvottelupalvelut. Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut. Heikki Hautala TeliaSonera Oyj

Neuvottelupalvelut. Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut. Heikki Hautala TeliaSonera Oyj Neuvottelupalvelut Video- ja verkkoneuvottelu Kokoustilapalvelut Heikki Hautala TeliaSonera Oyj Kohtaamisen eri muodot Fyysinen Interaktiivisuus / Vaikuttavuus Sähköposti Video Verkko Puhelin Chat Digitaalisen

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija Opetusteknologiakeskus

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija  Opetusteknologiakeskus Videoneuvottelu Kari Tuononen kari.tuononen@helsinki.fi Verkkopedagogiikan asiantuntija http://ok.helsinki.fi/videoneuvottelu Opetusteknologiakeskus Videoteknologia määrittelyä a) Videoneuvottelu -> videoneuvotteluteknologiat

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN 11.8.2016 JUHANA OJALA VideoVisit Oy VideoVisit Oy on suomalainen kansainvälisesti toimiva videoasiointi- ja videohoivapalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen

Lisätiedot

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri. Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.com Mediamaisteri Group 2011 Ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita

Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Etäpalvelut - Historian havinaa ja tulevaisuuden visioita Aikamatka päivän teemaan 1 Sisältö Mitä tarkoitamme etäpalveluilla? laaja pikakatsaus etäpalveluihin tämän päivän teemana videoneuvottelua hyödyntävät

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA Vision 8.0:sta alkaen opettajat voivat muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windowspohjaisia ja selainpohjaisia oppilaslaitteita, tai pelkästään

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Mukanetin logo Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Läppäri on kätevä, koska se on kokonaisuus, mutta sen näyttö ei ole aina riittävän kokoinen ja kaksin sitä on vaikea katsoa yhdessä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Teknologiakysely 2017 yhteenveto. Leila Mukkala

Teknologiakysely 2017 yhteenveto. Leila Mukkala Teknologiakysely 2017 yhteenveto Leila Mukkala 20.2.2017 Millaisia hyvinvointi- ja turvateknologisia apuvälineitä teillä on kunnassanne käytössä? Turvapuhelimia kotona, Vivago-hälytysjärjestelmä avopalvelukeskuksessa(

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

PULLOPOSTI. VIRTU-projektin uutiskirje #2

PULLOPOSTI. VIRTU-projektin uutiskirje #2 PULLOPOSTI VIRTU-projektin uutiskirje #2 PULLOPOSTI VIRTU-projektin uutiskirje Tässä numerossa: Yhteenveto kehittämisprojektin tuloksista Hyvinvointiteknologian käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä Mahdollisen käytännön läheisiä esimerkkejä siitä, miten valolaadulla (värilämpötila ja spektri) voidaan ohjata ihmisten vireys- ja lepotilaa sekä lisätä mielialan virkeyttä? Voidaanko valon laadulla merkittävästi

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä... 1 1.2 Uusi etäpalvelujärjestelmä...

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Käyttöopas. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Käyttöopas jabra.com/movewireless 1. tervetuloa...3 2. toimitussisältö... 4 3. kuinka käytät...5 3.1 Korkeuden säätö 4. lataaminen... 6 4.1 Akun tila 5. kuinka kytket...7 5.1 Bluetoothin

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377

DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377 DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377 Sisällysluettelo Pikaopas... 3 Matkamokkula tutuksi... 6 Ensimmäinen käyttöönotto... 7 Windows 7 ja Windows Vista... 9 Windows 8... 11 MAC OS X... 13 Apple ipad... 14 Android

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot