Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen Tero Luoma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen 7.5.2013 Tero Luoma"

Transkriptio

1 Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen Tero Luoma

2 Aineisto Erinäisten keskustelujen kautta olen koonnut yhteen alla olevan listauksen kriisiyhtiön hallitustyöskentelyn kulmakivistä. Listaus ei perustu yksittäiseen yritykseen vaan useamman henkilön kokemusperäisiin keskusteluihin useamman yhtiön pohjalta. Yhdellä tapauksella on ollut merkittävä rooli keskustelujen käynnistymisessä. Tämä keskittyy ennen kaikkea taloudellisen kriisin kohdanneisiin yrityksiin. Kriisitilanne on kuitenkin usein syvällinen ja moniulotteinen. Toivottavaa on, että hallitus ei joudu kriisitilanteeseen housut kintuissa valmistautumatta ja että vähintään jollain on kokemusta tällaisista tilanteista. Muussa tapauksessa meno voi olla melkoista. Tavoitteena on antaa yksi käytännöllinen lista kriisitilanteen kohtaavalle hallitukselle. Kommentit listaan ja kokemukset kriisistä selviytymisestä ovat tervetulleita. Esitetyt mielipiteet on pyritty esittämään neutraalissa muodossa.

3 Lähtökohta Hallituksen jäsenyys kriisiyhtiössä on omanlaista hulluutta. Hallitustyöstä saatava korvaus ei juuri koskaan ole suhteessa siihen, millaisen riskin jäsen henkilökohtaisesti ottaa tullessaan nimetyksi kriisiyhtiön hallituksen jäseneksi. Jäsenyyteen liittyy sekä juridisia riskejä että taloudellisia riskejä, joista hallituksen jäsen voi viime kädessä joutua kantamaan henkilökohtaisen vastuun henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämän lisäksi tulee tietysti sosiaaliset riskit eli asemaan liittyvät paineet ja mahdolliset sidosryhmien negatiiviset reaktiot eri toimenpiteisiin. Erityisen riskialtista on olla sellaisen yhtiön hallituksessa, jossa oma pääoma on negatiivinen. Finnverallaja tietyillä rahoittajilla on käytössään Ref-merkintäjärjestelmä, jolla rajataan ulkopuolisen hallituksen jäsenten vastuita. Tämä on hyvä menetelmä, jota olisi syytä laajentaa, jotta kriisiyhtiöiden hallituksiin saataisiin hyviä jäseniä. Toinen vaihtoehto on toimia advisorboard-rakenteenkautta hallituksen ulkopuolelta ilman hallituksen jäsenen vastuita, mutta mieluummin suosisin rakennetta, jossa valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

4 Lähtisinkö kriisiyhtiön hallitukseen? Ennen hallituspaikan vastaanottamista on syytä miettiä kaksi kertaa, kannattaako olla käytettävissä. Ja harkita vielä senkin jälkeen vähintään kerran. Toisaalta: hallitustyöskentely kriisiyrityksissä on kiehtovaa ja erittäin opettavaista! Silloin ollaan usein yritystoiminnan peruskysymysten äärellä. Muutos on välttämättömyys ja siten myös mahdollisuus. Onnistuessaan muutos voi olla todella merkittävä ja näkyvä. Aikahaarukka toimenpiteille on usein tiukka, joten actionia riittää taatusti siitä pitävälle! On myös henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet tällaisiin tilanteisiin ja osaavat hommansa. Kääntämällä kriisiyrityksen kannattavaksi ja kasvavaksi voi arvonmuutos olla ylivoimainen tavallisten yritysten kehitystyöhön verrattuna. Kuitenkin tämä ala vaatii tietyntyyppisen luonteen, ts. perseen on kestettävä merivettä. Ennen kaikkea on mietittävä mitä annettavaa jäseneksi aikovalla on yhtiölle ja sen toiminnalle. Lisäksi on syytä omistajataustat, koska hyvin usein ongelmien takaa löytyy juuri omistaja. Kannattaa tehdä seikkaperäinen toimintasuunnitelma, jonka omistajat ja rahoittajat allekirjoittavat. Tämä siis ennen hallitustyöskentelyn aloittamista. Suunnitelman avulla määritetään jatkotoimenpiteet valtasuhteiden, organisaation, realisointien, ostovelkojen, henkilöstövähennysten jne. suhteen.

5 Kriisiyhtiön hallituksen muistilista Saa käyttää, mutta ei ole pakko

6 1. Omistajien tuki muutokselle Kriisitilanteessa omistajien vastuu korostuu. Loppukädessä yritystoiminnassa omistajat ovat se taho, joka kantaa viimeisen vastuun sekä yhtiön jatkuvuudesta että myös suhteessa sidosryhmiin. Yritystoiminnan loppuessa omistajat ovat usein suurin menettäjä pääomien muodossa, mutta ei ainoa taho, jota lopettaminen kirpaisee. Kriisi on lähes poikkeuksetta seurausta jostain aiemmin tehdyistä virheistä tai tekemättömyydestä. Kriisin hetkellä omistajilla on siis aina peiliin katsomisen paikka ja syytä kysyä, mitä olisi pitänyt tehdä 1-3 vuotta sitten, jotta ei oltaisi tässä tilanteessa. Onko hallitus ollut yhtiölle oikea? Onko johto ollut oikea? Onko hallituksen strategia ollut oikea? Olisiko hallitus pitänyt vaihtaa aikaisemmin? Onko nyt oikea aika vaihtaa hallitus? Kun kriisi havaitaan, on omistajien välittömästi määriteltävä oma roolinsa muutostilanteessa. Ovatko omistajat halukkaita ja kykeneviä tekemään muutoksen itse vai tarvitaanko ulkopuolisia? Tältä osin omistajien on oltava kriittisiä itseänsä kohtaan. Entinen yrittäjä-omistaja-toimitusjohtaja voi joissain tapauksissa palata ruoriin ja pelastaa laivan, mutta etääntynyt omistaja, jolla ei ole kosketusta yrityksen käytäntöön voi yhtäkkiä aktivoituessaan saadakin aikaan enemmän harmia kuin hyötyä. Joka tapauksessa omistajien on valittava se porukka, jolla kurssi käännetään. Omistajien on myös selkeästi ilmaistava, ovatko he valmiita lisärahoittamaanyhtiötä ja onko kenties joitain asioita, joihin ei tule hallituksen koskea. Kun nämä päälinjaukset on tehty, on omistajien annettava hallitukselle täysi tuki toteuttaa muutostoimenpiteet. Usein omistajat ovat alussa hyvin mukana ja samaa mieltä asioiden toteutustarpeesta, mutta itse toiminnan käynnistyttyä omistajasta tulee suurin jarru, koska muutokset koskevat yleensä heidän tekemiään päätöksiä, perheenjäseniä, realisointeja, liiketoiminnan osien myymistä jne.

7 2. Tiivis ja työkykyinen hallitus Kriisitilanteen korjaaminen vaatii hallitustyöskentelyltä ja yksittäisiltä jäseniltä erittäin paljon. Siksi kriisitilanteessa hallituksen kokoonpano kannattaa pitää pienenä, esimerkiksi 3-5 jäsenen työnyrkkinä. Aikaa ei saa kulua siihen, että kutsutaan kokouksia koolle vaan protokolla siirretään syrjään ja työskennellään joustavasti ja dynaamisesti. Hallitustyö menee kriisitilanteessa hyvin lähelle johtoryhmätyöskentelyä, tietenkin riippuen siitä, millainen johtoryhmä yrityksessä jo on. Uusi hallitus on yleensä tilanteen korjaaja. On inhimillistä, että omien virheiden korjaaminen on vaikeinta.tällaisissa tilanteissa on perusteltua mahdollisimman suuri hallinnon vaihto! Hallitus ottaa itselleen erityistehtäviä johdolta ja pyrkii ottamaan kriisijohtamisen komentokeskuksen haltuunsa. Erityisesti hallituksen puheenjohtajan rooli korostuuentisestään, koska hän on keskeinen lenkki eri sidosryhmien välillä.

8 3. Kestääkö kassa? Kriisiyritystä johdetaan ensisijaisesti kassan kautta. Lähtökohta lienee yleisesti se, että kriisiyhtiössä on myös kassakriisi päällä eli kassavarat ovat jo huventuneet tai ainakin vähenemässä hallitsemattomalla vauhdilla. Hallituksen tulee ensitilassa muodostaa realistinen arvio siitä, kuinka kauan kassa kestää? Tämä toteutetaan yksinkertaisesti käymällä läpi, mitä maksuja kassaan on lähiaikoina tulossa ja mitkä maksut sieltä ovat menossa. Tarkasteluhorisontti voi vaihdella, mutta sopiva tarkasteluväli on esimerkiksi päivää. Huojentava tieto on, jos todetaan, että kassa kyllä kestää toistaiseksi. Sen sijaan jos johtopäätös on päinvastainen eli havaitaan, että lähipäivinä raha ei tule riittämään laskujen maksamiseen, on jo kiire ryhtyä toimiin.

9 4. Ostovelkojen maksuohjelma Kassa-analyysin jälkeen pitää pureutua tarkemmin ostovelkoihin. Kenelle meillä on maksut myöhässä, kuinka paljon ja ketkä ovat ostovelkojen osalta suurimmat velkojat? Mitkä ostovelat pystymme hoitamaan ajallaan ja mitä emme? Mitkä hankinnat ja kumppanuussuhteet ovat meidän toimintamme kannalta aivan kriittisiä? Ketkä velkojat ovat mahdollisesti aggressiivisia ja hakevat yrityksen konkurssiin (8-päiväinen), jos maksua ei hoideta ajoissa? Ketkä taas ovat sellaisia velkojia, joiden kanssa voi neuvotella maksuaikataulusta? Jos rahaa ei ole ostovelkojen hoitamiseen ajallaan, on parempi ottaa itse aloiteja olla aktiivisesti yhteydessä velkojiin ja kertoa tilanne.

10 5. Velkojen maksuaikataulut Yrityksen rahoittajat ovat siltä osin eri asemassa kuin ostovelkojen haltijat, että he ovat lainapäätöksen tehdessään huomioineet myös sen vaihtoehdon, että lainan takaisinmaksuun sisältyy riski. Ostovelkojat sen sijaan eivät lähtökohtaisesti oleta joutuvansa harjoittamaan lainanantotoimintaa tavaroita tai palveluita toimittaessaan. Silti velkojat voivat olla aggressiivisin tahoja ensimmäisenä viemässä yritystä nurin. Hallituksen on oltava erityisen tarkka siitä, että velkojia kohdellaan tasapuolisesti. Vaikea hallittava koska toinen ostovelkoja saattaa perustellusti olla yritykselle fataalimpi kuin toinen raaka-ainetoimittaja vs. tyky-konsultti. Velkojien kanssa voi, ja pitää käydä neuvotteluita maksuaikatauluista, mutta jatkuvasti on pidettävä mielessä, että toiselle ei voi luvata parempaa toisen velkojan kustannuksella. Muutoin seuraa henkilökohtainen vastuu. Lähtökohtaisesti velkojien intresseissä luulisi olevan liiketoiminnan jatkuminen, koska se on pääsääntöisesti parempi tapa myös velkojille saada omat saamisensa, mutta aina ei suhtautuminen ole näin ymmärtäväistä vaan laina voidaan haluta maksuun heti, vaikka sitten takaajien toimesta tai vakuuksien kautta. Kriisiyhtiössä kirjeenvaihto merkittävässä roolissa rahoittajien kanssa. Mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää tiedonantoa erityisesti päärahoittajan suuntaan. Parasta on, jos hallitus saa rahoittajalta hyväksynnän toimintasuunnitelmalleen.

11 6. Luottamuspääoma Kun tase on tyhjä, punnitaan sitä liiketoiminnan tärkeintä pääomaa, jota ei taseesta löydy eli luottamuspääomaa. Näin eräs kokenut konkari on opettanut kriisiyhtiöiden johtamisesta. Kun yhtiön toiminta on katkolla, on johdon ja hallituksen keskeisin tehtävä pyrkiä rakentamaan luottamusta sidosryhmissä. Luottamuksen rakentamisessa avoin ja rehellinen kommunikaatio on kaikki kaikessa. Pohjalla oltaessa on parempi olla lupaamatta liikoja, koska luottamus on jo asetettu kyseenalaiseksi, päinvastoin on parempi puhua hieman alakanttiinja varman päälle ja saavuttaa sitten uskottavuutta tuottamallakin lupauksia paremmat luvut. Useimmiten tavarantoimittajilta ja kumppaneilta löytyy ymmärrystä aikataulumuutoksille, onhan kyseessä kuitenkin heidän näkökulmastaan asiakkuus. Tämä jousto täytyy pitää mielessä ja maksaa takaisin sitten kun taas menee paremmin. Kaikille sidosryhmille on tärkeitä tietää, niin tarkasti kuin voi: Missä tilassa yritys on?

12 7. Kassavirta saatava kannattavaksi Kassan osalta tarkastellaan akuuttia rahatilannetta. Tätä asteen laajempi tarkastelu on tarkastella yrityksen kassavirtoja eli muodostaa kuva siitä, mistä toiminnoista yritykseen tulee rahavirtaa sisään ja mitkä toiminnot taas ovat kuluerinä. Kassavirran osalta tarkasteluhorisontti voi olla esimerkiksi 6-12kk eteenpäin. Tällöin on syytä muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä suurempia tuloja tai menoja on tulossa ja milloin sekä tarkastella kuukausitarkastelussa, mitkä kuukaudet ovat voitollisia ja mitkä tappiollisia ja miksi näin. Jos johtopäätöksenä todetaan, että esimerkiksi seuraavat 6kk ovat nykyisellä tulo-ja kulurakenteella tappiollisia, on pikaisesti tehtävä johtopäätökset syistä ja ryhtyä toimenpiteisiin kassavirran parantamiseksi.

13 8. Myynti, myynti, myynti Kriisitilanteessa ei saa lopettaa myymistä, koska vain sieltä tulevat yrityksen tulot, lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Siispä myyntiin on panostettava entistä enemmän. On myytävä kuin viimeistä päivää. Nyt on revittävä kaikki irti. Voisiko vakioasiakkaat ostaa nyt enemmän? Voisivatko he tehdä ostojaan etupainotteisesti? Kenties jopa maksaa laskuja etupainotteisesti? Voisiko asioita paketoida, jolloin saataisiin lisämyyntiä? Hintoja pystyy harvoin tällaisessa tilanteessa nostamaan, joten nyt voi jopa hieman tinkiä viimeisestä hinnasta, kunhan saadaan kauppaa. Tappiollista kauppaa ei kuitenkaan tule tehdä eikä tulevaisuutta kannata myydä liikaa, jos on näköpiirissä että kriisi on väliaikainen. Myyntiorganisaatiota ei myöskään kannata liikaa haitata kriisitunnelmalla vaan antaa heidän keskittyä kaupantekoon ja asiakkuuksiin. Hyvä tapa voi olla esimerkiksi se, että toimitusjohtaja keskittyy johtamaan myyntiä ja hallitus ottaa päävastuun kulujen karsinnasta.

14 9. Sisäinen kulujen karsinta Kannattamatonta liiketoimintaa ei voi jatkaa. Siispä on käytävä kulurakenteet kriittisesti läpi. Siis erittäin kriittisesti. Henkilöstön osalta tämä tarkoittaa lähes aina yt-neuvotteluitaja lomautuksia tai irtisanomisia. Yt-prosessissajuridiikka korostuu ja virheet voivat tulla yhtiölle ja johtohenkilöille henkilökohtaisesti kalliiksi, joten tältä osin hallituksen ja johdon on tunnettava menettelytavat, lait ja ohjeet ja noudatettava niitä kirjaimellisesti. Yt-prosessinläpivienti vie aikaa ja sillä saavutettavat kustannussäästöt näkyvät usein vasta kuukausien päästä, joten tämän prosessin aloittaminen on tehtävä riittävän ajoissa. Prosessiin voi liittyä ikäviä tunteenpurkauksiaja reaktioita, jotka kohdistuvat usein johtoon, joten myös niihin on varauduttava. Henkilöstökulujen karsinta on vain osa kulukarsintaa, paljon säästöjä saavutetaan usein myös sillä, että toimitaan halvemmalla, luovutaan turhista hankinnoista ja saavutetuista eduista, virtaviivaistetaan prosesseja ja lopetetaan kannattamattomat toiminnot.

15 10. Sopimuskannan läpikäynti Sisäisen kulujen karsinnan rinnalla on tartuttava tiukalla kädellä yhtiön sopimuksiin. Oman organisaation kulujen karsiminen tuntuu turhauttavalta, jos yhtiö tuhlaa rahojaan huonoihin pitkäaikaisiin sopimuksiin, joista eroon pääseminen on mahdotonta tai kallista. Millaiset ovat yhtiötä velvoittavat sopimukset? Mitkä sopimukset ovat hyviä ja mitkä eivät? Miten huonoista sopimuksista päästään eroon ja paljonko se maksaa? Huonojen sopimusten osalta on kyettävä käymään sopimusneuvottelut uudelleen. Ovatko toimitilat sopivat? Kannattaako muutto? Millaiset ovat myyjien tai jälleenmyyjien provikkasopimukset? Ovatko ne liian anteliaita? Sopimuskannan läpikäynti on helpommin sanottu kuin tehty. Ei ole ihan helppo tehtävä löytää alkuperäisiä sopimuksia, jos yhtiössä ei ole kunnollista arkistoinnin kulttuuria. Suullisia sopimuksia jonkun sopimana joskus tai epämääräisiä papereita ilman allekirjoituksia, joita toisen osapuolen mukaan on joskus muutettu ilman uutta paperiversiota. Selvitä siinä sitten, minkä sopimusten mukaan pitäisi toimia. Arkistointikulttuuri nousee arvoon kriisitilanteessa, koska kriisin hetkellä on tyhmää tuhlata tolkuttoman paljon aikaa sopimusten etsimiseen epämääräisistä mapeista ja silti todeta, että kaikkia ei ole saatavilla.

16 11. Päätöksenteko, päätöksenteko, päätöksenteko Kriisitilanteessa hallitus on koolla lähes koko ajan. Normaali kuukausikokousrytmi ei missään nimessä riitä vaan on siirryttävä esimerkiksi viikottaiseenkokousrytmiin tai jopa menetelmään, jossa puheenjohtaja pyörittää avointa kokousta puhelimessa koko viikon ja viikon tiettynä päivänä kirjataan päätökset pöytäkirjaan. Kriisiyhtiön hallituksen on kyettävä tekemään päätöksiä nopeasti, koska tässä tilanteessa ei ole aikaa siirtää asiaa seuraavaan kokoukseen. Ei päätöstä on usein huonoin päätös. Parempi siis linjata joko kyllä tai ei, mutta epätietoisuudessa ei voi firmaa kriisitilanteessa pitää. Nopeaa toimintaa edesauttaa myös selvä työnjako hallituksen sisällä sekä hallituksen ja johdon kesken. Kun jokaisella on oma vastuualue ja keskinäinen luottamus kunnossa, ei hallituksessa tarvitse käyttää aikaa syvällisiin keskusteluihin vaan voidaan päättää suunta ja seurata toimenpiteiden toteutumista. Työmäärältään kriisiyhtiön hallitustyö on moninkertainen normaaliin verrattuna. Puhelimessa saattaa kulua tunteja päivässä ja kokoontumisiin päivä viikossa. Tämä aika on väkisinkin pois jostain muusta. Se asettaa perheen ja muiden läheisten ymmärryksen koetukselle.

17 12. Juridiikka ja dokumentointi Kriisiyhtiön hallituksessa hallituksen jäsenten henkilökohtainen vastuu korostuu, joten juridiikkaan ja päätösten dokumentointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hallitusten jäsenten on hyvä tuntea, mitkä ovat henkilökohtaiset ja yrityksen vastuut missäkin tilanteissa. Henkilökohtaisia riskejä ja vastuita ei kannata missään nimessä ottaa, ei hallitustyöskentely niin kiitollista ole koskaan! Jos siis joku päätös edellyttää lain rikkomista tai on sääntöjen vastainen, sellaiseen ei pidä suostua. Paikka hallituksessa ei voi velvoittaa rikoksen tekemiseen. Ei koskaan. Jos näin on, on erottava välittömästi. Käytännössä kaikkia asioita ei voi aina tarkistaa juridiikan osaltaja valitettavan usein juristilta kysyttäessä saa vastaukseksi toisaalta, toisaalta pyörittelyn ilman selvää ohjetta. Jos siis kuuntelisi vain juristeja, ei usein uskaltaisi toimia lainkaan. Hallituksen kokouksista kannattaa pitää kunnon pöytäkirjat, jossa kirjataan selkeästi päätökset ja avataan myös niitä perusteita ja näkökulmia, mihin pohjautuen hallitus on päätynyt harkintaansa käyttäen kyseiseen ratkaisuun. Tätä dokumentaatiota saatetaan käyttää myöhemmin oikeudessa, joten hallituksen on hyvä todistaa huolellinen harkintansa. On myös keskeistä ymmärtää, että pöytäkirja on pöytäkirja ja omat muistiinpanot ovat omia muistiinpanoja. On aika turha väittää asiantilasta toista omiin muistiinpanoihin pohjautuen, jos pöytäkirjassa lukee toisin. Pöytäkirjoissa pitää myös olla allekirjoitukset sovitun tavan mukaisesti. Ilman niitä pöytäkirjan todistusarvo on heikko. Lisäksi on muistettava, että aina voi esittää väitteitä ja vetoomuksia, huolellisinkaan toiminta ei anna suojaa syytöksille. Syytösten totuudenmukaisuuden arvioivat aina ulkopuoliset esitettyjen näkemysten ja todistelujen perusteella.

18 13. Viestintä Kriisitilanteissa huhut liikkuvat ja käytäväjuorut leviävät. Siispä hallituksen on oltava erityisen tarkka viestinnässään. Hallitus on lähtökohtaisesti anonyymi kollegio, mikä tarkoittaa sitä, että hallituksen on suositeltavaa viestiä yhtenäisesti joko puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai tiedotteiden välityksellä, mutta ei yksittäisten jäsenten toimesta. Näin pysyy viestinnässä selkeämpi linja. Tiedontarve eri sidosryhmissä on suuri, joten asioista on pyrittävä viestimään selkeästi, samanaikaisesti ja ajoissa, heti kun se vain on mahdollista. Keskeneräisiä asioita ei kannata lähteä spekuloimaan, koska ne otetaan usein valmiina totuuksina. Viestintää ei myöskään kannata tehdä vain viestimisen takia eli jos ei ole kerrottavaa, ei kannata kertoa mitään, vaan odottaa aitoa uutisoitavaa. Keskeisille sidosryhmille kuten henkilöstölle, avainasiakkaille ja kumppaneille on suositeltavaa antaa rehellinen tilannekuva ja taustoittaa myös sellaisia asioita, joita ei voi laajemmin kertoa. Syiden kertominen lisää ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä.

19 14. Selviytymissuunnitelma ja uusi strategia Kriisitilanteessa hallitustyöskentelyn horisontti tulee hyvin lähelle tätä päivää. Hallituksella on hyvä olla olemassa karkea selviytymissuunnitelma, jota toteutetaan määrätietoisesti. Tämä selviytymissuunnitelma on eri kuin strategia. Kriisitilanteessa strategiatyö kannattaa jättää toissijaiseksi. Visiointi tulevaan 3-5 vuoden aikajänteellä ei oikein ole relevanttia, kun ei ole olemassaolokaan itsestäänselvyys. Siispä strategiatyöhön kannattaa alkaa panostamaan vasta, kun kriisistä näytettäisiin selviävän. Strategian ensiaskeleina on tärkeää olla uskottavuuden palauttaminen, selkeän muutoksen viestiminen ja uuden innostuksen synnyttäminen.

20 15. Vaihtoehto B, C ja D Yhtiön toiminnan jatkuminentulee olla hallituksen vaihtoehto numero yksi. Aina se ei kuitenkaan riitä, joten hallituksen kuten myös omistajien on myös tarkasteltava muita vaihtoehtoja, kuten sitä, onko yritystoiminnalla jatkamisen edellytyksiä. Jos johtopäätös tilanteesta on suhteellisen toivoton, on hallituksella velvollisuus lähteä selvittämään muita vaihtoehtoja, kuten saneerausmenettelyä tai suoraa konkurssia. Positiivisempina vaihtoehtoina hallituksen tulee arvioida mahdollisuuksia yritysjärjestelyyn tai ulkopuoliseen uuteen omistajaan, joka saisi tilanteen kääntymään. Näissä prosesseissa menee aina aikaa, helposti 6-12kk, joten tunnustelut on syytä aloittaa ajoissa. Valitettava totuus yrityksen ja sen nykyomistajien kannalta on se, että kriisiyhtiö houkuttelee harvoja, joten arvonmäärityksessä ja ehdoissa myyjien asema ei lähtökohtaisesti ole kovin vahva. Silti luopuminen ja osasumman saaminen omaisuuserästä voi lopulta olla parempi ratkaisu kuin koko homman kaatuminen. Tältä osin omistajat aina sanovat viimeisen sanan ja valta on heillä, mutta hallituksella on myös keskeinen rooli realistisen tilannekuvan kertomisessa ja vaihtoehtojen arvioimisessa. Hallituksen on hyvä miettiä ketä kohtaan on velvollisuus siis mitä omistajat haluavat, mihin asti he ovat valmiit pääomittamaan. Vastuu on mahdollisimman ajoissa siirrettävä omistajille. Perusteet hakea konkurssiin saattavat olla selkeästi olemassa, mutta omistajilta ei ole saatu selvää tahdonilmaisua.

21 Kriisiyhtiön hallituksen muistilista Yhteenveto kriisiyhtiön hallituksen muistilistasta: 1. Omistajien tuki muutokselle 2. Tiivis ja työkykyinen hallitus 3. Kestääkö kassa? 4. Ostovelkojen maksuohjelma 5. Velkojen maksuaikataulut 6. Luottamuspääoma 7. Kassavirta saatava kannattavaksi 8. Myynti, myynti, myynti 9. Sisäinen kulujen karsinta 10. Sopimuskannan läpikäynti 11. Päätöksenteko, päätöksenteko, päätöksenteko 12. Juridiikka ja dokumentointi 13. Viestintä 14. Selviytymissuunnitelma ja uusi strategia 15. Vaihtoehto B, C ja D Työmäärä kriisiyhtiön hallituksessa on helposti kymmenkertainen tavallisen yrityksen hallituksen käyttämään aikaan siis mieti oletko siihen valmis?

22 Vakuutuksilla suojaa hallitukselle? Valitettavasti hallitustyöskentelyn vakuutukset ovat varsin kehittymättömiä, eikä tietojeni mukaan markkinoilta ole saatavilla esimerkiksi yleistä hallituksen jäsenen vakuutusta, joka rajaisi henkilökohtaisia vastuita tällaisissa tilanteissa. Yhtiökohtaisia johdon vakuutuksia, jotka koskevat myös hallitusta on saatavissa, mutta kun lukee näiden vakuutusten ehdot, on johtopäätös selvä: kaikki sellaiset tilanteet, joissa oikeasti tarvittaisiin turvaa on rajattu jollain ehdolla vakuutuksen ulkopuolelle. Oman pääoman menettänyt ja kassakriisissä olevalle yhtiölle ei myönnetä edes normaalia hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvakuutusta. Esimerkkejä tapauksista, joissa yhtiökohtaista johdon vakuutusta olisi voitu tarvita: Finnairin Vehviläisen asuntokaupat syyteharkintaan (YLE ) Raumalaisyhtiön rahoitusjohtaja 10 miljoonan euron korvauksiin (Satakunnan Kansa ) Koko Destian hallitus erosi (KL ) Finnair-johtajaa epäillään lentokoneosien vientirikoksesta (KL ) Nokian vesilaitoksen johtaja siirrettiin toisiin töihin (MTV ) Firmalle 2000 euron sakko sormivauriosta: Tamperelaisyritys joutuu maksamaan 2000 euron yhteisösakon. Lisäksi oikeus määräsi yrityksen toimitusjohtajalle ja tuotantopäällikölle 30 päiväsakkoa. (IS ) Pyydän ilmoittamaan, jos joskus joku löytää henkilön, jolle tällainen vakuutus on korvannut jotain

23

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Muutosjohtajuuden haasteet uudistuvassa organisaatiossa

Muutosjohtajuuden haasteet uudistuvassa organisaatiossa Muutosjohtajuuden haasteet uudistuvassa organisaatiossa Toimitusjohtaja Kari Savolainen, Finavia Oyj SUUNTA 2012 Johda hyvinvointia 14.11.2012 Hamina Yhtiö on aina muutosvoimien kohteena Yritys Omistajaintressi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Mainekortit.fi Avoin työkalu yritysten ja organisaatioiden käyttöön!

Mainekortit.fi Avoin työkalu yritysten ja organisaatioiden käyttöön! Mainekortit.fi Avoin työkalu yritysten ja organisaatioiden käyttöön! Tehty yhdessä päijäthämäläisten yrittäjien kanssa osana EAKR-rahoitteista CleanDesign Center hanketta (LADEC) Minna-Maija Salomaa, kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Kimmo Rasila 18.6.2013 Kimmo Rasila for Kasvufoorumi Mihin hallitusta tarvitaan? 1. Strategisesta suunnasta päättäminen Missä on yhtiön tulevaisuus käytettävissä

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Tekes projekti 40024 Yrityksen maksukyky & strateginen johtamien Jenny Väyrynen 20.11.2009 Lähtökohta Mitä valvonta on? Kenen hyödyksi valvonta on tarkoitettu?

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Isännöinti ja omistaminen

Isännöinti ja omistaminen Isännöinti ja omistaminen Tero Heikkilä 6.10.2017 KIRA-Akatemia ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ ETUJA. 1 Isännöinti: - kolme faktaa - unelma - tulevaisuus Isännöinti on nosteessa Asumisen

Lisätiedot

Hankkeen hallittu päättäminen. - pohdintaa riskienhallinnasta & rahoittajan ja maksajan resursseista

Hankkeen hallittu päättäminen. - pohdintaa riskienhallinnasta & rahoittajan ja maksajan resursseista Hankkeen hallittu päättäminen - pohdintaa riskienhallinnasta & rahoittajan ja maksajan resursseista 11.6.2013 ylitarkastaja Leena Uskelin, TEM/ALUE/RARA Sananen ohjelmarahan hankkeistamisesta ja riskeistä

Lisätiedot

Tuloksia perkele! Ohjausryhmä projektipäällikön tukena Projektipäivät 2017 Paula Aaltonen

Tuloksia perkele! Ohjausryhmä projektipäällikön tukena Projektipäivät 2017 Paula Aaltonen Tuloksia perkele! Ohjausryhmä projektipäällikön tukena 31.10.2017 Projektipäivät 2017 Paula Aaltonen Roolit Viestintä Vastuut Henkilöt Tarkoitus Ilmapiiri Tavoite Käytännöt Seuranta Päätökset Haaste

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Taloyhtiö 2006 korjausrakentaminen 27.4.2006 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Käsite Corporate Governance = Yrityksen hallinnan kehittäminen, siten että omistajuutta

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstömuutokset < Työntekijä Henkilö jää pois niin että tiedetään

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden

Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden Hallitus takaa yrityksesi tulevaisuuden Miten rakentaa lisäarvoa tuottava hallitus Eero Ottila HHJ,partner 28.9.2012 Teemat joita esityksessä pohditaan Miksi lisäarvohallitus Mitä lisäarvoa hallitus tuo

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Mauri Niemelä Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry

Mauri Niemelä Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry Mauri Niemelä 13.1.2010 Oulun Läänin Kiinteistöyhdistys ry HALLITUKSEN JÄSENTEN JA OSAKKAIDEN ROOLI JA HEIDÄN MOTIVOINTI KORJAUSHANKKEISSA. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Yrittäjä, isännöitsijä,

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Puheenkin johtajuudesta. Aleksis Kiven päivänä 2015 Kimmo Mustonen

Puheenkin johtajuudesta. Aleksis Kiven päivänä 2015 Kimmo Mustonen Puheenkin johtajuudesta Aleksis Kiven päivänä 2015 Kimmo Mustonen Aleksis Kivi: Oravan laulu Makeasti oravainen Makaa sammalhuoneessansa; Sinnepä ei Hallin hammas Eikä metsämiehen ansa Ehtineet milloinkaan.

Lisätiedot

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi

Järkytä avoimuudella. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin. Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi Järkytä avoimuudella Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avaimia kukoistavaan yrityskulttuuriin Aki Ahlroth 4.11.2014, Henry Foorumi 01 Miksi juuri avoimuus? Avoimuus on keskeinen keino synnyttää luottamusta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Mediaetiikka Luento 4. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto, syksy 2013

Mediaetiikka Luento 4. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto, syksy 2013 Mediaetiikka Luento 4 Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto, syksy 2013 Suoritus Luennot: 20 t keskiviikkoisin klo 13 16 ajalla 30.10. 11.12.2013 Lyhyt ideapaperi esseeaiheesta, pituus 800-1200 sanaa, palautus

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN Opettaessasi tai opetellessasi oikeaa heitto tyyliä on ensimmäiseksi tiedettävä miten heittää tällä hetkellä. Meidän tulisi enemmän katsoa, miten heitto pelaajalta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PKhallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus,

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8. 1 Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.2009 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Täydentää

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen?

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen? NäyttöPiste NY Miten hoidamme rahaliikenteen? Tässä diaesityksessä kerromme yrityksemme taloushallinnosta, mutta kerromme kuitenkin ensin hieman yrityksestämme. NäyttöPiste NY Yleistä NäyttöPiste NY on

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015

PK-hallitusbarometri. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä 2015 PK-hallitusbarometri Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

"Miten IT infra-projekti onnistuu ja miten epäonnistuu" Timo Häkkinen TTY PDF versio josta on poistettu 1 kuva ja yhden sivun tekstit

Miten IT infra-projekti onnistuu ja miten epäonnistuu Timo Häkkinen TTY PDF versio josta on poistettu 1 kuva ja yhden sivun tekstit "Miten IT infra-projekti onnistuu ja miten epäonnistuu" Timo Häkkinen TTY 7.6.2017 PDF versio josta on poistettu 1 kuva ja yhden sivun tekstit Esityksen rakenne ja esittäjän taustat Seuraavassa esityksessä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Kuva: Lisa Voigtländer Markus Laine & Helena Leino markus.laine@uta.fi & helena.leino@uta.fi TARMO+ täydennysrakentamistyöpaja

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Selkeät pelisäännöt - kaiken a ja o

Selkeät pelisäännöt - kaiken a ja o Selkeät pelisäännöt - kaiken a ja o 1) Kauppakirja Sopimukset sekä tarvittaessa esisopimus jos hevonen ostetaan perustettavan kimpan lukuun Huom! Omistajanvaihdosilmoitus ei ole kauppakirja, vain ilmoitus

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Kriisitilanteen eettiset periaatteet

Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kristiina Kumpula pääsihteeri Kirkot kriisien kohtajana Kriisien auttajat auttavat eriarvoisesti Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä

Lisätiedot

Tallilehti Kavionkopse nro. 1

Tallilehti Kavionkopse nro. 1 Tallilehti Kavionkopse nro. 1 Sisällys: A osa Tallin säännöt. B osa Haluatko hoitajaksi? Kuvia tallin hevosista. C osa Hevosaiheisia tehtäviä ja kysymyksiä (hoitajille ja henkilökunnan jäsenille). D osa

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot