Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen Tero Luoma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen 7.5.2013 Tero Luoma"

Transkriptio

1 Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen Tero Luoma

2 Aineisto Erinäisten keskustelujen kautta olen koonnut yhteen alla olevan listauksen kriisiyhtiön hallitustyöskentelyn kulmakivistä. Listaus ei perustu yksittäiseen yritykseen vaan useamman henkilön kokemusperäisiin keskusteluihin useamman yhtiön pohjalta. Yhdellä tapauksella on ollut merkittävä rooli keskustelujen käynnistymisessä. Tämä keskittyy ennen kaikkea taloudellisen kriisin kohdanneisiin yrityksiin. Kriisitilanne on kuitenkin usein syvällinen ja moniulotteinen. Toivottavaa on, että hallitus ei joudu kriisitilanteeseen housut kintuissa valmistautumatta ja että vähintään jollain on kokemusta tällaisista tilanteista. Muussa tapauksessa meno voi olla melkoista. Tavoitteena on antaa yksi käytännöllinen lista kriisitilanteen kohtaavalle hallitukselle. Kommentit listaan ja kokemukset kriisistä selviytymisestä ovat tervetulleita. Esitetyt mielipiteet on pyritty esittämään neutraalissa muodossa.

3 Lähtökohta Hallituksen jäsenyys kriisiyhtiössä on omanlaista hulluutta. Hallitustyöstä saatava korvaus ei juuri koskaan ole suhteessa siihen, millaisen riskin jäsen henkilökohtaisesti ottaa tullessaan nimetyksi kriisiyhtiön hallituksen jäseneksi. Jäsenyyteen liittyy sekä juridisia riskejä että taloudellisia riskejä, joista hallituksen jäsen voi viime kädessä joutua kantamaan henkilökohtaisen vastuun henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämän lisäksi tulee tietysti sosiaaliset riskit eli asemaan liittyvät paineet ja mahdolliset sidosryhmien negatiiviset reaktiot eri toimenpiteisiin. Erityisen riskialtista on olla sellaisen yhtiön hallituksessa, jossa oma pääoma on negatiivinen. Finnverallaja tietyillä rahoittajilla on käytössään Ref-merkintäjärjestelmä, jolla rajataan ulkopuolisen hallituksen jäsenten vastuita. Tämä on hyvä menetelmä, jota olisi syytä laajentaa, jotta kriisiyhtiöiden hallituksiin saataisiin hyviä jäseniä. Toinen vaihtoehto on toimia advisorboard-rakenteenkautta hallituksen ulkopuolelta ilman hallituksen jäsenen vastuita, mutta mieluummin suosisin rakennetta, jossa valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

4 Lähtisinkö kriisiyhtiön hallitukseen? Ennen hallituspaikan vastaanottamista on syytä miettiä kaksi kertaa, kannattaako olla käytettävissä. Ja harkita vielä senkin jälkeen vähintään kerran. Toisaalta: hallitustyöskentely kriisiyrityksissä on kiehtovaa ja erittäin opettavaista! Silloin ollaan usein yritystoiminnan peruskysymysten äärellä. Muutos on välttämättömyys ja siten myös mahdollisuus. Onnistuessaan muutos voi olla todella merkittävä ja näkyvä. Aikahaarukka toimenpiteille on usein tiukka, joten actionia riittää taatusti siitä pitävälle! On myös henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet tällaisiin tilanteisiin ja osaavat hommansa. Kääntämällä kriisiyrityksen kannattavaksi ja kasvavaksi voi arvonmuutos olla ylivoimainen tavallisten yritysten kehitystyöhön verrattuna. Kuitenkin tämä ala vaatii tietyntyyppisen luonteen, ts. perseen on kestettävä merivettä. Ennen kaikkea on mietittävä mitä annettavaa jäseneksi aikovalla on yhtiölle ja sen toiminnalle. Lisäksi on syytä omistajataustat, koska hyvin usein ongelmien takaa löytyy juuri omistaja. Kannattaa tehdä seikkaperäinen toimintasuunnitelma, jonka omistajat ja rahoittajat allekirjoittavat. Tämä siis ennen hallitustyöskentelyn aloittamista. Suunnitelman avulla määritetään jatkotoimenpiteet valtasuhteiden, organisaation, realisointien, ostovelkojen, henkilöstövähennysten jne. suhteen.

5 Kriisiyhtiön hallituksen muistilista Saa käyttää, mutta ei ole pakko

6 1. Omistajien tuki muutokselle Kriisitilanteessa omistajien vastuu korostuu. Loppukädessä yritystoiminnassa omistajat ovat se taho, joka kantaa viimeisen vastuun sekä yhtiön jatkuvuudesta että myös suhteessa sidosryhmiin. Yritystoiminnan loppuessa omistajat ovat usein suurin menettäjä pääomien muodossa, mutta ei ainoa taho, jota lopettaminen kirpaisee. Kriisi on lähes poikkeuksetta seurausta jostain aiemmin tehdyistä virheistä tai tekemättömyydestä. Kriisin hetkellä omistajilla on siis aina peiliin katsomisen paikka ja syytä kysyä, mitä olisi pitänyt tehdä 1-3 vuotta sitten, jotta ei oltaisi tässä tilanteessa. Onko hallitus ollut yhtiölle oikea? Onko johto ollut oikea? Onko hallituksen strategia ollut oikea? Olisiko hallitus pitänyt vaihtaa aikaisemmin? Onko nyt oikea aika vaihtaa hallitus? Kun kriisi havaitaan, on omistajien välittömästi määriteltävä oma roolinsa muutostilanteessa. Ovatko omistajat halukkaita ja kykeneviä tekemään muutoksen itse vai tarvitaanko ulkopuolisia? Tältä osin omistajien on oltava kriittisiä itseänsä kohtaan. Entinen yrittäjä-omistaja-toimitusjohtaja voi joissain tapauksissa palata ruoriin ja pelastaa laivan, mutta etääntynyt omistaja, jolla ei ole kosketusta yrityksen käytäntöön voi yhtäkkiä aktivoituessaan saadakin aikaan enemmän harmia kuin hyötyä. Joka tapauksessa omistajien on valittava se porukka, jolla kurssi käännetään. Omistajien on myös selkeästi ilmaistava, ovatko he valmiita lisärahoittamaanyhtiötä ja onko kenties joitain asioita, joihin ei tule hallituksen koskea. Kun nämä päälinjaukset on tehty, on omistajien annettava hallitukselle täysi tuki toteuttaa muutostoimenpiteet. Usein omistajat ovat alussa hyvin mukana ja samaa mieltä asioiden toteutustarpeesta, mutta itse toiminnan käynnistyttyä omistajasta tulee suurin jarru, koska muutokset koskevat yleensä heidän tekemiään päätöksiä, perheenjäseniä, realisointeja, liiketoiminnan osien myymistä jne.

7 2. Tiivis ja työkykyinen hallitus Kriisitilanteen korjaaminen vaatii hallitustyöskentelyltä ja yksittäisiltä jäseniltä erittäin paljon. Siksi kriisitilanteessa hallituksen kokoonpano kannattaa pitää pienenä, esimerkiksi 3-5 jäsenen työnyrkkinä. Aikaa ei saa kulua siihen, että kutsutaan kokouksia koolle vaan protokolla siirretään syrjään ja työskennellään joustavasti ja dynaamisesti. Hallitustyö menee kriisitilanteessa hyvin lähelle johtoryhmätyöskentelyä, tietenkin riippuen siitä, millainen johtoryhmä yrityksessä jo on. Uusi hallitus on yleensä tilanteen korjaaja. On inhimillistä, että omien virheiden korjaaminen on vaikeinta.tällaisissa tilanteissa on perusteltua mahdollisimman suuri hallinnon vaihto! Hallitus ottaa itselleen erityistehtäviä johdolta ja pyrkii ottamaan kriisijohtamisen komentokeskuksen haltuunsa. Erityisesti hallituksen puheenjohtajan rooli korostuuentisestään, koska hän on keskeinen lenkki eri sidosryhmien välillä.

8 3. Kestääkö kassa? Kriisiyritystä johdetaan ensisijaisesti kassan kautta. Lähtökohta lienee yleisesti se, että kriisiyhtiössä on myös kassakriisi päällä eli kassavarat ovat jo huventuneet tai ainakin vähenemässä hallitsemattomalla vauhdilla. Hallituksen tulee ensitilassa muodostaa realistinen arvio siitä, kuinka kauan kassa kestää? Tämä toteutetaan yksinkertaisesti käymällä läpi, mitä maksuja kassaan on lähiaikoina tulossa ja mitkä maksut sieltä ovat menossa. Tarkasteluhorisontti voi vaihdella, mutta sopiva tarkasteluväli on esimerkiksi päivää. Huojentava tieto on, jos todetaan, että kassa kyllä kestää toistaiseksi. Sen sijaan jos johtopäätös on päinvastainen eli havaitaan, että lähipäivinä raha ei tule riittämään laskujen maksamiseen, on jo kiire ryhtyä toimiin.

9 4. Ostovelkojen maksuohjelma Kassa-analyysin jälkeen pitää pureutua tarkemmin ostovelkoihin. Kenelle meillä on maksut myöhässä, kuinka paljon ja ketkä ovat ostovelkojen osalta suurimmat velkojat? Mitkä ostovelat pystymme hoitamaan ajallaan ja mitä emme? Mitkä hankinnat ja kumppanuussuhteet ovat meidän toimintamme kannalta aivan kriittisiä? Ketkä velkojat ovat mahdollisesti aggressiivisia ja hakevat yrityksen konkurssiin (8-päiväinen), jos maksua ei hoideta ajoissa? Ketkä taas ovat sellaisia velkojia, joiden kanssa voi neuvotella maksuaikataulusta? Jos rahaa ei ole ostovelkojen hoitamiseen ajallaan, on parempi ottaa itse aloiteja olla aktiivisesti yhteydessä velkojiin ja kertoa tilanne.

10 5. Velkojen maksuaikataulut Yrityksen rahoittajat ovat siltä osin eri asemassa kuin ostovelkojen haltijat, että he ovat lainapäätöksen tehdessään huomioineet myös sen vaihtoehdon, että lainan takaisinmaksuun sisältyy riski. Ostovelkojat sen sijaan eivät lähtökohtaisesti oleta joutuvansa harjoittamaan lainanantotoimintaa tavaroita tai palveluita toimittaessaan. Silti velkojat voivat olla aggressiivisin tahoja ensimmäisenä viemässä yritystä nurin. Hallituksen on oltava erityisen tarkka siitä, että velkojia kohdellaan tasapuolisesti. Vaikea hallittava koska toinen ostovelkoja saattaa perustellusti olla yritykselle fataalimpi kuin toinen raaka-ainetoimittaja vs. tyky-konsultti. Velkojien kanssa voi, ja pitää käydä neuvotteluita maksuaikatauluista, mutta jatkuvasti on pidettävä mielessä, että toiselle ei voi luvata parempaa toisen velkojan kustannuksella. Muutoin seuraa henkilökohtainen vastuu. Lähtökohtaisesti velkojien intresseissä luulisi olevan liiketoiminnan jatkuminen, koska se on pääsääntöisesti parempi tapa myös velkojille saada omat saamisensa, mutta aina ei suhtautuminen ole näin ymmärtäväistä vaan laina voidaan haluta maksuun heti, vaikka sitten takaajien toimesta tai vakuuksien kautta. Kriisiyhtiössä kirjeenvaihto merkittävässä roolissa rahoittajien kanssa. Mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää tiedonantoa erityisesti päärahoittajan suuntaan. Parasta on, jos hallitus saa rahoittajalta hyväksynnän toimintasuunnitelmalleen.

11 6. Luottamuspääoma Kun tase on tyhjä, punnitaan sitä liiketoiminnan tärkeintä pääomaa, jota ei taseesta löydy eli luottamuspääomaa. Näin eräs kokenut konkari on opettanut kriisiyhtiöiden johtamisesta. Kun yhtiön toiminta on katkolla, on johdon ja hallituksen keskeisin tehtävä pyrkiä rakentamaan luottamusta sidosryhmissä. Luottamuksen rakentamisessa avoin ja rehellinen kommunikaatio on kaikki kaikessa. Pohjalla oltaessa on parempi olla lupaamatta liikoja, koska luottamus on jo asetettu kyseenalaiseksi, päinvastoin on parempi puhua hieman alakanttiinja varman päälle ja saavuttaa sitten uskottavuutta tuottamallakin lupauksia paremmat luvut. Useimmiten tavarantoimittajilta ja kumppaneilta löytyy ymmärrystä aikataulumuutoksille, onhan kyseessä kuitenkin heidän näkökulmastaan asiakkuus. Tämä jousto täytyy pitää mielessä ja maksaa takaisin sitten kun taas menee paremmin. Kaikille sidosryhmille on tärkeitä tietää, niin tarkasti kuin voi: Missä tilassa yritys on?

12 7. Kassavirta saatava kannattavaksi Kassan osalta tarkastellaan akuuttia rahatilannetta. Tätä asteen laajempi tarkastelu on tarkastella yrityksen kassavirtoja eli muodostaa kuva siitä, mistä toiminnoista yritykseen tulee rahavirtaa sisään ja mitkä toiminnot taas ovat kuluerinä. Kassavirran osalta tarkasteluhorisontti voi olla esimerkiksi 6-12kk eteenpäin. Tällöin on syytä muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä suurempia tuloja tai menoja on tulossa ja milloin sekä tarkastella kuukausitarkastelussa, mitkä kuukaudet ovat voitollisia ja mitkä tappiollisia ja miksi näin. Jos johtopäätöksenä todetaan, että esimerkiksi seuraavat 6kk ovat nykyisellä tulo-ja kulurakenteella tappiollisia, on pikaisesti tehtävä johtopäätökset syistä ja ryhtyä toimenpiteisiin kassavirran parantamiseksi.

13 8. Myynti, myynti, myynti Kriisitilanteessa ei saa lopettaa myymistä, koska vain sieltä tulevat yrityksen tulot, lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Siispä myyntiin on panostettava entistä enemmän. On myytävä kuin viimeistä päivää. Nyt on revittävä kaikki irti. Voisiko vakioasiakkaat ostaa nyt enemmän? Voisivatko he tehdä ostojaan etupainotteisesti? Kenties jopa maksaa laskuja etupainotteisesti? Voisiko asioita paketoida, jolloin saataisiin lisämyyntiä? Hintoja pystyy harvoin tällaisessa tilanteessa nostamaan, joten nyt voi jopa hieman tinkiä viimeisestä hinnasta, kunhan saadaan kauppaa. Tappiollista kauppaa ei kuitenkaan tule tehdä eikä tulevaisuutta kannata myydä liikaa, jos on näköpiirissä että kriisi on väliaikainen. Myyntiorganisaatiota ei myöskään kannata liikaa haitata kriisitunnelmalla vaan antaa heidän keskittyä kaupantekoon ja asiakkuuksiin. Hyvä tapa voi olla esimerkiksi se, että toimitusjohtaja keskittyy johtamaan myyntiä ja hallitus ottaa päävastuun kulujen karsinnasta.

14 9. Sisäinen kulujen karsinta Kannattamatonta liiketoimintaa ei voi jatkaa. Siispä on käytävä kulurakenteet kriittisesti läpi. Siis erittäin kriittisesti. Henkilöstön osalta tämä tarkoittaa lähes aina yt-neuvotteluitaja lomautuksia tai irtisanomisia. Yt-prosessissajuridiikka korostuu ja virheet voivat tulla yhtiölle ja johtohenkilöille henkilökohtaisesti kalliiksi, joten tältä osin hallituksen ja johdon on tunnettava menettelytavat, lait ja ohjeet ja noudatettava niitä kirjaimellisesti. Yt-prosessinläpivienti vie aikaa ja sillä saavutettavat kustannussäästöt näkyvät usein vasta kuukausien päästä, joten tämän prosessin aloittaminen on tehtävä riittävän ajoissa. Prosessiin voi liittyä ikäviä tunteenpurkauksiaja reaktioita, jotka kohdistuvat usein johtoon, joten myös niihin on varauduttava. Henkilöstökulujen karsinta on vain osa kulukarsintaa, paljon säästöjä saavutetaan usein myös sillä, että toimitaan halvemmalla, luovutaan turhista hankinnoista ja saavutetuista eduista, virtaviivaistetaan prosesseja ja lopetetaan kannattamattomat toiminnot.

15 10. Sopimuskannan läpikäynti Sisäisen kulujen karsinnan rinnalla on tartuttava tiukalla kädellä yhtiön sopimuksiin. Oman organisaation kulujen karsiminen tuntuu turhauttavalta, jos yhtiö tuhlaa rahojaan huonoihin pitkäaikaisiin sopimuksiin, joista eroon pääseminen on mahdotonta tai kallista. Millaiset ovat yhtiötä velvoittavat sopimukset? Mitkä sopimukset ovat hyviä ja mitkä eivät? Miten huonoista sopimuksista päästään eroon ja paljonko se maksaa? Huonojen sopimusten osalta on kyettävä käymään sopimusneuvottelut uudelleen. Ovatko toimitilat sopivat? Kannattaako muutto? Millaiset ovat myyjien tai jälleenmyyjien provikkasopimukset? Ovatko ne liian anteliaita? Sopimuskannan läpikäynti on helpommin sanottu kuin tehty. Ei ole ihan helppo tehtävä löytää alkuperäisiä sopimuksia, jos yhtiössä ei ole kunnollista arkistoinnin kulttuuria. Suullisia sopimuksia jonkun sopimana joskus tai epämääräisiä papereita ilman allekirjoituksia, joita toisen osapuolen mukaan on joskus muutettu ilman uutta paperiversiota. Selvitä siinä sitten, minkä sopimusten mukaan pitäisi toimia. Arkistointikulttuuri nousee arvoon kriisitilanteessa, koska kriisin hetkellä on tyhmää tuhlata tolkuttoman paljon aikaa sopimusten etsimiseen epämääräisistä mapeista ja silti todeta, että kaikkia ei ole saatavilla.

16 11. Päätöksenteko, päätöksenteko, päätöksenteko Kriisitilanteessa hallitus on koolla lähes koko ajan. Normaali kuukausikokousrytmi ei missään nimessä riitä vaan on siirryttävä esimerkiksi viikottaiseenkokousrytmiin tai jopa menetelmään, jossa puheenjohtaja pyörittää avointa kokousta puhelimessa koko viikon ja viikon tiettynä päivänä kirjataan päätökset pöytäkirjaan. Kriisiyhtiön hallituksen on kyettävä tekemään päätöksiä nopeasti, koska tässä tilanteessa ei ole aikaa siirtää asiaa seuraavaan kokoukseen. Ei päätöstä on usein huonoin päätös. Parempi siis linjata joko kyllä tai ei, mutta epätietoisuudessa ei voi firmaa kriisitilanteessa pitää. Nopeaa toimintaa edesauttaa myös selvä työnjako hallituksen sisällä sekä hallituksen ja johdon kesken. Kun jokaisella on oma vastuualue ja keskinäinen luottamus kunnossa, ei hallituksessa tarvitse käyttää aikaa syvällisiin keskusteluihin vaan voidaan päättää suunta ja seurata toimenpiteiden toteutumista. Työmäärältään kriisiyhtiön hallitustyö on moninkertainen normaaliin verrattuna. Puhelimessa saattaa kulua tunteja päivässä ja kokoontumisiin päivä viikossa. Tämä aika on väkisinkin pois jostain muusta. Se asettaa perheen ja muiden läheisten ymmärryksen koetukselle.

17 12. Juridiikka ja dokumentointi Kriisiyhtiön hallituksessa hallituksen jäsenten henkilökohtainen vastuu korostuu, joten juridiikkaan ja päätösten dokumentointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hallitusten jäsenten on hyvä tuntea, mitkä ovat henkilökohtaiset ja yrityksen vastuut missäkin tilanteissa. Henkilökohtaisia riskejä ja vastuita ei kannata missään nimessä ottaa, ei hallitustyöskentely niin kiitollista ole koskaan! Jos siis joku päätös edellyttää lain rikkomista tai on sääntöjen vastainen, sellaiseen ei pidä suostua. Paikka hallituksessa ei voi velvoittaa rikoksen tekemiseen. Ei koskaan. Jos näin on, on erottava välittömästi. Käytännössä kaikkia asioita ei voi aina tarkistaa juridiikan osaltaja valitettavan usein juristilta kysyttäessä saa vastaukseksi toisaalta, toisaalta pyörittelyn ilman selvää ohjetta. Jos siis kuuntelisi vain juristeja, ei usein uskaltaisi toimia lainkaan. Hallituksen kokouksista kannattaa pitää kunnon pöytäkirjat, jossa kirjataan selkeästi päätökset ja avataan myös niitä perusteita ja näkökulmia, mihin pohjautuen hallitus on päätynyt harkintaansa käyttäen kyseiseen ratkaisuun. Tätä dokumentaatiota saatetaan käyttää myöhemmin oikeudessa, joten hallituksen on hyvä todistaa huolellinen harkintansa. On myös keskeistä ymmärtää, että pöytäkirja on pöytäkirja ja omat muistiinpanot ovat omia muistiinpanoja. On aika turha väittää asiantilasta toista omiin muistiinpanoihin pohjautuen, jos pöytäkirjassa lukee toisin. Pöytäkirjoissa pitää myös olla allekirjoitukset sovitun tavan mukaisesti. Ilman niitä pöytäkirjan todistusarvo on heikko. Lisäksi on muistettava, että aina voi esittää väitteitä ja vetoomuksia, huolellisinkaan toiminta ei anna suojaa syytöksille. Syytösten totuudenmukaisuuden arvioivat aina ulkopuoliset esitettyjen näkemysten ja todistelujen perusteella.

18 13. Viestintä Kriisitilanteissa huhut liikkuvat ja käytäväjuorut leviävät. Siispä hallituksen on oltava erityisen tarkka viestinnässään. Hallitus on lähtökohtaisesti anonyymi kollegio, mikä tarkoittaa sitä, että hallituksen on suositeltavaa viestiä yhtenäisesti joko puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai tiedotteiden välityksellä, mutta ei yksittäisten jäsenten toimesta. Näin pysyy viestinnässä selkeämpi linja. Tiedontarve eri sidosryhmissä on suuri, joten asioista on pyrittävä viestimään selkeästi, samanaikaisesti ja ajoissa, heti kun se vain on mahdollista. Keskeneräisiä asioita ei kannata lähteä spekuloimaan, koska ne otetaan usein valmiina totuuksina. Viestintää ei myöskään kannata tehdä vain viestimisen takia eli jos ei ole kerrottavaa, ei kannata kertoa mitään, vaan odottaa aitoa uutisoitavaa. Keskeisille sidosryhmille kuten henkilöstölle, avainasiakkaille ja kumppaneille on suositeltavaa antaa rehellinen tilannekuva ja taustoittaa myös sellaisia asioita, joita ei voi laajemmin kertoa. Syiden kertominen lisää ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä.

19 14. Selviytymissuunnitelma ja uusi strategia Kriisitilanteessa hallitustyöskentelyn horisontti tulee hyvin lähelle tätä päivää. Hallituksella on hyvä olla olemassa karkea selviytymissuunnitelma, jota toteutetaan määrätietoisesti. Tämä selviytymissuunnitelma on eri kuin strategia. Kriisitilanteessa strategiatyö kannattaa jättää toissijaiseksi. Visiointi tulevaan 3-5 vuoden aikajänteellä ei oikein ole relevanttia, kun ei ole olemassaolokaan itsestäänselvyys. Siispä strategiatyöhön kannattaa alkaa panostamaan vasta, kun kriisistä näytettäisiin selviävän. Strategian ensiaskeleina on tärkeää olla uskottavuuden palauttaminen, selkeän muutoksen viestiminen ja uuden innostuksen synnyttäminen.

20 15. Vaihtoehto B, C ja D Yhtiön toiminnan jatkuminentulee olla hallituksen vaihtoehto numero yksi. Aina se ei kuitenkaan riitä, joten hallituksen kuten myös omistajien on myös tarkasteltava muita vaihtoehtoja, kuten sitä, onko yritystoiminnalla jatkamisen edellytyksiä. Jos johtopäätös tilanteesta on suhteellisen toivoton, on hallituksella velvollisuus lähteä selvittämään muita vaihtoehtoja, kuten saneerausmenettelyä tai suoraa konkurssia. Positiivisempina vaihtoehtoina hallituksen tulee arvioida mahdollisuuksia yritysjärjestelyyn tai ulkopuoliseen uuteen omistajaan, joka saisi tilanteen kääntymään. Näissä prosesseissa menee aina aikaa, helposti 6-12kk, joten tunnustelut on syytä aloittaa ajoissa. Valitettava totuus yrityksen ja sen nykyomistajien kannalta on se, että kriisiyhtiö houkuttelee harvoja, joten arvonmäärityksessä ja ehdoissa myyjien asema ei lähtökohtaisesti ole kovin vahva. Silti luopuminen ja osasumman saaminen omaisuuserästä voi lopulta olla parempi ratkaisu kuin koko homman kaatuminen. Tältä osin omistajat aina sanovat viimeisen sanan ja valta on heillä, mutta hallituksella on myös keskeinen rooli realistisen tilannekuvan kertomisessa ja vaihtoehtojen arvioimisessa. Hallituksen on hyvä miettiä ketä kohtaan on velvollisuus siis mitä omistajat haluavat, mihin asti he ovat valmiit pääomittamaan. Vastuu on mahdollisimman ajoissa siirrettävä omistajille. Perusteet hakea konkurssiin saattavat olla selkeästi olemassa, mutta omistajilta ei ole saatu selvää tahdonilmaisua.

21 Kriisiyhtiön hallituksen muistilista Yhteenveto kriisiyhtiön hallituksen muistilistasta: 1. Omistajien tuki muutokselle 2. Tiivis ja työkykyinen hallitus 3. Kestääkö kassa? 4. Ostovelkojen maksuohjelma 5. Velkojen maksuaikataulut 6. Luottamuspääoma 7. Kassavirta saatava kannattavaksi 8. Myynti, myynti, myynti 9. Sisäinen kulujen karsinta 10. Sopimuskannan läpikäynti 11. Päätöksenteko, päätöksenteko, päätöksenteko 12. Juridiikka ja dokumentointi 13. Viestintä 14. Selviytymissuunnitelma ja uusi strategia 15. Vaihtoehto B, C ja D Työmäärä kriisiyhtiön hallituksessa on helposti kymmenkertainen tavallisen yrityksen hallituksen käyttämään aikaan siis mieti oletko siihen valmis?

22 Vakuutuksilla suojaa hallitukselle? Valitettavasti hallitustyöskentelyn vakuutukset ovat varsin kehittymättömiä, eikä tietojeni mukaan markkinoilta ole saatavilla esimerkiksi yleistä hallituksen jäsenen vakuutusta, joka rajaisi henkilökohtaisia vastuita tällaisissa tilanteissa. Yhtiökohtaisia johdon vakuutuksia, jotka koskevat myös hallitusta on saatavissa, mutta kun lukee näiden vakuutusten ehdot, on johtopäätös selvä: kaikki sellaiset tilanteet, joissa oikeasti tarvittaisiin turvaa on rajattu jollain ehdolla vakuutuksen ulkopuolelle. Oman pääoman menettänyt ja kassakriisissä olevalle yhtiölle ei myönnetä edes normaalia hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvakuutusta. Esimerkkejä tapauksista, joissa yhtiökohtaista johdon vakuutusta olisi voitu tarvita: Finnairin Vehviläisen asuntokaupat syyteharkintaan (YLE ) Raumalaisyhtiön rahoitusjohtaja 10 miljoonan euron korvauksiin (Satakunnan Kansa ) Koko Destian hallitus erosi (KL ) Finnair-johtajaa epäillään lentokoneosien vientirikoksesta (KL ) Nokian vesilaitoksen johtaja siirrettiin toisiin töihin (MTV ) Firmalle 2000 euron sakko sormivauriosta: Tamperelaisyritys joutuu maksamaan 2000 euron yhteisösakon. Lisäksi oikeus määräsi yrityksen toimitusjohtajalle ja tuotantopäällikölle 30 päiväsakkoa. (IS ) Pyydän ilmoittamaan, jos joskus joku löytää henkilön, jolle tällainen vakuutus on korvannut jotain

23

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana

Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana Markku Valtonen Erosta Elossa projekti Miessakit ry Mitä miehen täytyy tietää ja sietää? Selviytyminen erotilanteessa sosiaalitoimen asiakkaana 2 SISÄLLYSLUETTELO: OLE NOPEA ETSI TUKEA... 3 LAPSEN ETU

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot