Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen Tero Luoma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen 7.5.2013 Tero Luoma"

Transkriptio

1 Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen Tero Luoma

2 Aineisto Erinäisten keskustelujen kautta olen koonnut yhteen alla olevan listauksen kriisiyhtiön hallitustyöskentelyn kulmakivistä. Listaus ei perustu yksittäiseen yritykseen vaan useamman henkilön kokemusperäisiin keskusteluihin useamman yhtiön pohjalta. Yhdellä tapauksella on ollut merkittävä rooli keskustelujen käynnistymisessä. Tämä keskittyy ennen kaikkea taloudellisen kriisin kohdanneisiin yrityksiin. Kriisitilanne on kuitenkin usein syvällinen ja moniulotteinen. Toivottavaa on, että hallitus ei joudu kriisitilanteeseen housut kintuissa valmistautumatta ja että vähintään jollain on kokemusta tällaisista tilanteista. Muussa tapauksessa meno voi olla melkoista. Tavoitteena on antaa yksi käytännöllinen lista kriisitilanteen kohtaavalle hallitukselle. Kommentit listaan ja kokemukset kriisistä selviytymisestä ovat tervetulleita. Esitetyt mielipiteet on pyritty esittämään neutraalissa muodossa.

3 Lähtökohta Hallituksen jäsenyys kriisiyhtiössä on omanlaista hulluutta. Hallitustyöstä saatava korvaus ei juuri koskaan ole suhteessa siihen, millaisen riskin jäsen henkilökohtaisesti ottaa tullessaan nimetyksi kriisiyhtiön hallituksen jäseneksi. Jäsenyyteen liittyy sekä juridisia riskejä että taloudellisia riskejä, joista hallituksen jäsen voi viime kädessä joutua kantamaan henkilökohtaisen vastuun henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämän lisäksi tulee tietysti sosiaaliset riskit eli asemaan liittyvät paineet ja mahdolliset sidosryhmien negatiiviset reaktiot eri toimenpiteisiin. Erityisen riskialtista on olla sellaisen yhtiön hallituksessa, jossa oma pääoma on negatiivinen. Finnverallaja tietyillä rahoittajilla on käytössään Ref-merkintäjärjestelmä, jolla rajataan ulkopuolisen hallituksen jäsenten vastuita. Tämä on hyvä menetelmä, jota olisi syytä laajentaa, jotta kriisiyhtiöiden hallituksiin saataisiin hyviä jäseniä. Toinen vaihtoehto on toimia advisorboard-rakenteenkautta hallituksen ulkopuolelta ilman hallituksen jäsenen vastuita, mutta mieluummin suosisin rakennetta, jossa valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

4 Lähtisinkö kriisiyhtiön hallitukseen? Ennen hallituspaikan vastaanottamista on syytä miettiä kaksi kertaa, kannattaako olla käytettävissä. Ja harkita vielä senkin jälkeen vähintään kerran. Toisaalta: hallitustyöskentely kriisiyrityksissä on kiehtovaa ja erittäin opettavaista! Silloin ollaan usein yritystoiminnan peruskysymysten äärellä. Muutos on välttämättömyys ja siten myös mahdollisuus. Onnistuessaan muutos voi olla todella merkittävä ja näkyvä. Aikahaarukka toimenpiteille on usein tiukka, joten actionia riittää taatusti siitä pitävälle! On myös henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet tällaisiin tilanteisiin ja osaavat hommansa. Kääntämällä kriisiyrityksen kannattavaksi ja kasvavaksi voi arvonmuutos olla ylivoimainen tavallisten yritysten kehitystyöhön verrattuna. Kuitenkin tämä ala vaatii tietyntyyppisen luonteen, ts. perseen on kestettävä merivettä. Ennen kaikkea on mietittävä mitä annettavaa jäseneksi aikovalla on yhtiölle ja sen toiminnalle. Lisäksi on syytä omistajataustat, koska hyvin usein ongelmien takaa löytyy juuri omistaja. Kannattaa tehdä seikkaperäinen toimintasuunnitelma, jonka omistajat ja rahoittajat allekirjoittavat. Tämä siis ennen hallitustyöskentelyn aloittamista. Suunnitelman avulla määritetään jatkotoimenpiteet valtasuhteiden, organisaation, realisointien, ostovelkojen, henkilöstövähennysten jne. suhteen.

5 Kriisiyhtiön hallituksen muistilista Saa käyttää, mutta ei ole pakko

6 1. Omistajien tuki muutokselle Kriisitilanteessa omistajien vastuu korostuu. Loppukädessä yritystoiminnassa omistajat ovat se taho, joka kantaa viimeisen vastuun sekä yhtiön jatkuvuudesta että myös suhteessa sidosryhmiin. Yritystoiminnan loppuessa omistajat ovat usein suurin menettäjä pääomien muodossa, mutta ei ainoa taho, jota lopettaminen kirpaisee. Kriisi on lähes poikkeuksetta seurausta jostain aiemmin tehdyistä virheistä tai tekemättömyydestä. Kriisin hetkellä omistajilla on siis aina peiliin katsomisen paikka ja syytä kysyä, mitä olisi pitänyt tehdä 1-3 vuotta sitten, jotta ei oltaisi tässä tilanteessa. Onko hallitus ollut yhtiölle oikea? Onko johto ollut oikea? Onko hallituksen strategia ollut oikea? Olisiko hallitus pitänyt vaihtaa aikaisemmin? Onko nyt oikea aika vaihtaa hallitus? Kun kriisi havaitaan, on omistajien välittömästi määriteltävä oma roolinsa muutostilanteessa. Ovatko omistajat halukkaita ja kykeneviä tekemään muutoksen itse vai tarvitaanko ulkopuolisia? Tältä osin omistajien on oltava kriittisiä itseänsä kohtaan. Entinen yrittäjä-omistaja-toimitusjohtaja voi joissain tapauksissa palata ruoriin ja pelastaa laivan, mutta etääntynyt omistaja, jolla ei ole kosketusta yrityksen käytäntöön voi yhtäkkiä aktivoituessaan saadakin aikaan enemmän harmia kuin hyötyä. Joka tapauksessa omistajien on valittava se porukka, jolla kurssi käännetään. Omistajien on myös selkeästi ilmaistava, ovatko he valmiita lisärahoittamaanyhtiötä ja onko kenties joitain asioita, joihin ei tule hallituksen koskea. Kun nämä päälinjaukset on tehty, on omistajien annettava hallitukselle täysi tuki toteuttaa muutostoimenpiteet. Usein omistajat ovat alussa hyvin mukana ja samaa mieltä asioiden toteutustarpeesta, mutta itse toiminnan käynnistyttyä omistajasta tulee suurin jarru, koska muutokset koskevat yleensä heidän tekemiään päätöksiä, perheenjäseniä, realisointeja, liiketoiminnan osien myymistä jne.

7 2. Tiivis ja työkykyinen hallitus Kriisitilanteen korjaaminen vaatii hallitustyöskentelyltä ja yksittäisiltä jäseniltä erittäin paljon. Siksi kriisitilanteessa hallituksen kokoonpano kannattaa pitää pienenä, esimerkiksi 3-5 jäsenen työnyrkkinä. Aikaa ei saa kulua siihen, että kutsutaan kokouksia koolle vaan protokolla siirretään syrjään ja työskennellään joustavasti ja dynaamisesti. Hallitustyö menee kriisitilanteessa hyvin lähelle johtoryhmätyöskentelyä, tietenkin riippuen siitä, millainen johtoryhmä yrityksessä jo on. Uusi hallitus on yleensä tilanteen korjaaja. On inhimillistä, että omien virheiden korjaaminen on vaikeinta.tällaisissa tilanteissa on perusteltua mahdollisimman suuri hallinnon vaihto! Hallitus ottaa itselleen erityistehtäviä johdolta ja pyrkii ottamaan kriisijohtamisen komentokeskuksen haltuunsa. Erityisesti hallituksen puheenjohtajan rooli korostuuentisestään, koska hän on keskeinen lenkki eri sidosryhmien välillä.

8 3. Kestääkö kassa? Kriisiyritystä johdetaan ensisijaisesti kassan kautta. Lähtökohta lienee yleisesti se, että kriisiyhtiössä on myös kassakriisi päällä eli kassavarat ovat jo huventuneet tai ainakin vähenemässä hallitsemattomalla vauhdilla. Hallituksen tulee ensitilassa muodostaa realistinen arvio siitä, kuinka kauan kassa kestää? Tämä toteutetaan yksinkertaisesti käymällä läpi, mitä maksuja kassaan on lähiaikoina tulossa ja mitkä maksut sieltä ovat menossa. Tarkasteluhorisontti voi vaihdella, mutta sopiva tarkasteluväli on esimerkiksi päivää. Huojentava tieto on, jos todetaan, että kassa kyllä kestää toistaiseksi. Sen sijaan jos johtopäätös on päinvastainen eli havaitaan, että lähipäivinä raha ei tule riittämään laskujen maksamiseen, on jo kiire ryhtyä toimiin.

9 4. Ostovelkojen maksuohjelma Kassa-analyysin jälkeen pitää pureutua tarkemmin ostovelkoihin. Kenelle meillä on maksut myöhässä, kuinka paljon ja ketkä ovat ostovelkojen osalta suurimmat velkojat? Mitkä ostovelat pystymme hoitamaan ajallaan ja mitä emme? Mitkä hankinnat ja kumppanuussuhteet ovat meidän toimintamme kannalta aivan kriittisiä? Ketkä velkojat ovat mahdollisesti aggressiivisia ja hakevat yrityksen konkurssiin (8-päiväinen), jos maksua ei hoideta ajoissa? Ketkä taas ovat sellaisia velkojia, joiden kanssa voi neuvotella maksuaikataulusta? Jos rahaa ei ole ostovelkojen hoitamiseen ajallaan, on parempi ottaa itse aloiteja olla aktiivisesti yhteydessä velkojiin ja kertoa tilanne.

10 5. Velkojen maksuaikataulut Yrityksen rahoittajat ovat siltä osin eri asemassa kuin ostovelkojen haltijat, että he ovat lainapäätöksen tehdessään huomioineet myös sen vaihtoehdon, että lainan takaisinmaksuun sisältyy riski. Ostovelkojat sen sijaan eivät lähtökohtaisesti oleta joutuvansa harjoittamaan lainanantotoimintaa tavaroita tai palveluita toimittaessaan. Silti velkojat voivat olla aggressiivisin tahoja ensimmäisenä viemässä yritystä nurin. Hallituksen on oltava erityisen tarkka siitä, että velkojia kohdellaan tasapuolisesti. Vaikea hallittava koska toinen ostovelkoja saattaa perustellusti olla yritykselle fataalimpi kuin toinen raaka-ainetoimittaja vs. tyky-konsultti. Velkojien kanssa voi, ja pitää käydä neuvotteluita maksuaikatauluista, mutta jatkuvasti on pidettävä mielessä, että toiselle ei voi luvata parempaa toisen velkojan kustannuksella. Muutoin seuraa henkilökohtainen vastuu. Lähtökohtaisesti velkojien intresseissä luulisi olevan liiketoiminnan jatkuminen, koska se on pääsääntöisesti parempi tapa myös velkojille saada omat saamisensa, mutta aina ei suhtautuminen ole näin ymmärtäväistä vaan laina voidaan haluta maksuun heti, vaikka sitten takaajien toimesta tai vakuuksien kautta. Kriisiyhtiössä kirjeenvaihto merkittävässä roolissa rahoittajien kanssa. Mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää tiedonantoa erityisesti päärahoittajan suuntaan. Parasta on, jos hallitus saa rahoittajalta hyväksynnän toimintasuunnitelmalleen.

11 6. Luottamuspääoma Kun tase on tyhjä, punnitaan sitä liiketoiminnan tärkeintä pääomaa, jota ei taseesta löydy eli luottamuspääomaa. Näin eräs kokenut konkari on opettanut kriisiyhtiöiden johtamisesta. Kun yhtiön toiminta on katkolla, on johdon ja hallituksen keskeisin tehtävä pyrkiä rakentamaan luottamusta sidosryhmissä. Luottamuksen rakentamisessa avoin ja rehellinen kommunikaatio on kaikki kaikessa. Pohjalla oltaessa on parempi olla lupaamatta liikoja, koska luottamus on jo asetettu kyseenalaiseksi, päinvastoin on parempi puhua hieman alakanttiinja varman päälle ja saavuttaa sitten uskottavuutta tuottamallakin lupauksia paremmat luvut. Useimmiten tavarantoimittajilta ja kumppaneilta löytyy ymmärrystä aikataulumuutoksille, onhan kyseessä kuitenkin heidän näkökulmastaan asiakkuus. Tämä jousto täytyy pitää mielessä ja maksaa takaisin sitten kun taas menee paremmin. Kaikille sidosryhmille on tärkeitä tietää, niin tarkasti kuin voi: Missä tilassa yritys on?

12 7. Kassavirta saatava kannattavaksi Kassan osalta tarkastellaan akuuttia rahatilannetta. Tätä asteen laajempi tarkastelu on tarkastella yrityksen kassavirtoja eli muodostaa kuva siitä, mistä toiminnoista yritykseen tulee rahavirtaa sisään ja mitkä toiminnot taas ovat kuluerinä. Kassavirran osalta tarkasteluhorisontti voi olla esimerkiksi 6-12kk eteenpäin. Tällöin on syytä muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä suurempia tuloja tai menoja on tulossa ja milloin sekä tarkastella kuukausitarkastelussa, mitkä kuukaudet ovat voitollisia ja mitkä tappiollisia ja miksi näin. Jos johtopäätöksenä todetaan, että esimerkiksi seuraavat 6kk ovat nykyisellä tulo-ja kulurakenteella tappiollisia, on pikaisesti tehtävä johtopäätökset syistä ja ryhtyä toimenpiteisiin kassavirran parantamiseksi.

13 8. Myynti, myynti, myynti Kriisitilanteessa ei saa lopettaa myymistä, koska vain sieltä tulevat yrityksen tulot, lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Siispä myyntiin on panostettava entistä enemmän. On myytävä kuin viimeistä päivää. Nyt on revittävä kaikki irti. Voisiko vakioasiakkaat ostaa nyt enemmän? Voisivatko he tehdä ostojaan etupainotteisesti? Kenties jopa maksaa laskuja etupainotteisesti? Voisiko asioita paketoida, jolloin saataisiin lisämyyntiä? Hintoja pystyy harvoin tällaisessa tilanteessa nostamaan, joten nyt voi jopa hieman tinkiä viimeisestä hinnasta, kunhan saadaan kauppaa. Tappiollista kauppaa ei kuitenkaan tule tehdä eikä tulevaisuutta kannata myydä liikaa, jos on näköpiirissä että kriisi on väliaikainen. Myyntiorganisaatiota ei myöskään kannata liikaa haitata kriisitunnelmalla vaan antaa heidän keskittyä kaupantekoon ja asiakkuuksiin. Hyvä tapa voi olla esimerkiksi se, että toimitusjohtaja keskittyy johtamaan myyntiä ja hallitus ottaa päävastuun kulujen karsinnasta.

14 9. Sisäinen kulujen karsinta Kannattamatonta liiketoimintaa ei voi jatkaa. Siispä on käytävä kulurakenteet kriittisesti läpi. Siis erittäin kriittisesti. Henkilöstön osalta tämä tarkoittaa lähes aina yt-neuvotteluitaja lomautuksia tai irtisanomisia. Yt-prosessissajuridiikka korostuu ja virheet voivat tulla yhtiölle ja johtohenkilöille henkilökohtaisesti kalliiksi, joten tältä osin hallituksen ja johdon on tunnettava menettelytavat, lait ja ohjeet ja noudatettava niitä kirjaimellisesti. Yt-prosessinläpivienti vie aikaa ja sillä saavutettavat kustannussäästöt näkyvät usein vasta kuukausien päästä, joten tämän prosessin aloittaminen on tehtävä riittävän ajoissa. Prosessiin voi liittyä ikäviä tunteenpurkauksiaja reaktioita, jotka kohdistuvat usein johtoon, joten myös niihin on varauduttava. Henkilöstökulujen karsinta on vain osa kulukarsintaa, paljon säästöjä saavutetaan usein myös sillä, että toimitaan halvemmalla, luovutaan turhista hankinnoista ja saavutetuista eduista, virtaviivaistetaan prosesseja ja lopetetaan kannattamattomat toiminnot.

15 10. Sopimuskannan läpikäynti Sisäisen kulujen karsinnan rinnalla on tartuttava tiukalla kädellä yhtiön sopimuksiin. Oman organisaation kulujen karsiminen tuntuu turhauttavalta, jos yhtiö tuhlaa rahojaan huonoihin pitkäaikaisiin sopimuksiin, joista eroon pääseminen on mahdotonta tai kallista. Millaiset ovat yhtiötä velvoittavat sopimukset? Mitkä sopimukset ovat hyviä ja mitkä eivät? Miten huonoista sopimuksista päästään eroon ja paljonko se maksaa? Huonojen sopimusten osalta on kyettävä käymään sopimusneuvottelut uudelleen. Ovatko toimitilat sopivat? Kannattaako muutto? Millaiset ovat myyjien tai jälleenmyyjien provikkasopimukset? Ovatko ne liian anteliaita? Sopimuskannan läpikäynti on helpommin sanottu kuin tehty. Ei ole ihan helppo tehtävä löytää alkuperäisiä sopimuksia, jos yhtiössä ei ole kunnollista arkistoinnin kulttuuria. Suullisia sopimuksia jonkun sopimana joskus tai epämääräisiä papereita ilman allekirjoituksia, joita toisen osapuolen mukaan on joskus muutettu ilman uutta paperiversiota. Selvitä siinä sitten, minkä sopimusten mukaan pitäisi toimia. Arkistointikulttuuri nousee arvoon kriisitilanteessa, koska kriisin hetkellä on tyhmää tuhlata tolkuttoman paljon aikaa sopimusten etsimiseen epämääräisistä mapeista ja silti todeta, että kaikkia ei ole saatavilla.

16 11. Päätöksenteko, päätöksenteko, päätöksenteko Kriisitilanteessa hallitus on koolla lähes koko ajan. Normaali kuukausikokousrytmi ei missään nimessä riitä vaan on siirryttävä esimerkiksi viikottaiseenkokousrytmiin tai jopa menetelmään, jossa puheenjohtaja pyörittää avointa kokousta puhelimessa koko viikon ja viikon tiettynä päivänä kirjataan päätökset pöytäkirjaan. Kriisiyhtiön hallituksen on kyettävä tekemään päätöksiä nopeasti, koska tässä tilanteessa ei ole aikaa siirtää asiaa seuraavaan kokoukseen. Ei päätöstä on usein huonoin päätös. Parempi siis linjata joko kyllä tai ei, mutta epätietoisuudessa ei voi firmaa kriisitilanteessa pitää. Nopeaa toimintaa edesauttaa myös selvä työnjako hallituksen sisällä sekä hallituksen ja johdon kesken. Kun jokaisella on oma vastuualue ja keskinäinen luottamus kunnossa, ei hallituksessa tarvitse käyttää aikaa syvällisiin keskusteluihin vaan voidaan päättää suunta ja seurata toimenpiteiden toteutumista. Työmäärältään kriisiyhtiön hallitustyö on moninkertainen normaaliin verrattuna. Puhelimessa saattaa kulua tunteja päivässä ja kokoontumisiin päivä viikossa. Tämä aika on väkisinkin pois jostain muusta. Se asettaa perheen ja muiden läheisten ymmärryksen koetukselle.

17 12. Juridiikka ja dokumentointi Kriisiyhtiön hallituksessa hallituksen jäsenten henkilökohtainen vastuu korostuu, joten juridiikkaan ja päätösten dokumentointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hallitusten jäsenten on hyvä tuntea, mitkä ovat henkilökohtaiset ja yrityksen vastuut missäkin tilanteissa. Henkilökohtaisia riskejä ja vastuita ei kannata missään nimessä ottaa, ei hallitustyöskentely niin kiitollista ole koskaan! Jos siis joku päätös edellyttää lain rikkomista tai on sääntöjen vastainen, sellaiseen ei pidä suostua. Paikka hallituksessa ei voi velvoittaa rikoksen tekemiseen. Ei koskaan. Jos näin on, on erottava välittömästi. Käytännössä kaikkia asioita ei voi aina tarkistaa juridiikan osaltaja valitettavan usein juristilta kysyttäessä saa vastaukseksi toisaalta, toisaalta pyörittelyn ilman selvää ohjetta. Jos siis kuuntelisi vain juristeja, ei usein uskaltaisi toimia lainkaan. Hallituksen kokouksista kannattaa pitää kunnon pöytäkirjat, jossa kirjataan selkeästi päätökset ja avataan myös niitä perusteita ja näkökulmia, mihin pohjautuen hallitus on päätynyt harkintaansa käyttäen kyseiseen ratkaisuun. Tätä dokumentaatiota saatetaan käyttää myöhemmin oikeudessa, joten hallituksen on hyvä todistaa huolellinen harkintansa. On myös keskeistä ymmärtää, että pöytäkirja on pöytäkirja ja omat muistiinpanot ovat omia muistiinpanoja. On aika turha väittää asiantilasta toista omiin muistiinpanoihin pohjautuen, jos pöytäkirjassa lukee toisin. Pöytäkirjoissa pitää myös olla allekirjoitukset sovitun tavan mukaisesti. Ilman niitä pöytäkirjan todistusarvo on heikko. Lisäksi on muistettava, että aina voi esittää väitteitä ja vetoomuksia, huolellisinkaan toiminta ei anna suojaa syytöksille. Syytösten totuudenmukaisuuden arvioivat aina ulkopuoliset esitettyjen näkemysten ja todistelujen perusteella.

18 13. Viestintä Kriisitilanteissa huhut liikkuvat ja käytäväjuorut leviävät. Siispä hallituksen on oltava erityisen tarkka viestinnässään. Hallitus on lähtökohtaisesti anonyymi kollegio, mikä tarkoittaa sitä, että hallituksen on suositeltavaa viestiä yhtenäisesti joko puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai tiedotteiden välityksellä, mutta ei yksittäisten jäsenten toimesta. Näin pysyy viestinnässä selkeämpi linja. Tiedontarve eri sidosryhmissä on suuri, joten asioista on pyrittävä viestimään selkeästi, samanaikaisesti ja ajoissa, heti kun se vain on mahdollista. Keskeneräisiä asioita ei kannata lähteä spekuloimaan, koska ne otetaan usein valmiina totuuksina. Viestintää ei myöskään kannata tehdä vain viestimisen takia eli jos ei ole kerrottavaa, ei kannata kertoa mitään, vaan odottaa aitoa uutisoitavaa. Keskeisille sidosryhmille kuten henkilöstölle, avainasiakkaille ja kumppaneille on suositeltavaa antaa rehellinen tilannekuva ja taustoittaa myös sellaisia asioita, joita ei voi laajemmin kertoa. Syiden kertominen lisää ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä.

19 14. Selviytymissuunnitelma ja uusi strategia Kriisitilanteessa hallitustyöskentelyn horisontti tulee hyvin lähelle tätä päivää. Hallituksella on hyvä olla olemassa karkea selviytymissuunnitelma, jota toteutetaan määrätietoisesti. Tämä selviytymissuunnitelma on eri kuin strategia. Kriisitilanteessa strategiatyö kannattaa jättää toissijaiseksi. Visiointi tulevaan 3-5 vuoden aikajänteellä ei oikein ole relevanttia, kun ei ole olemassaolokaan itsestäänselvyys. Siispä strategiatyöhön kannattaa alkaa panostamaan vasta, kun kriisistä näytettäisiin selviävän. Strategian ensiaskeleina on tärkeää olla uskottavuuden palauttaminen, selkeän muutoksen viestiminen ja uuden innostuksen synnyttäminen.

20 15. Vaihtoehto B, C ja D Yhtiön toiminnan jatkuminentulee olla hallituksen vaihtoehto numero yksi. Aina se ei kuitenkaan riitä, joten hallituksen kuten myös omistajien on myös tarkasteltava muita vaihtoehtoja, kuten sitä, onko yritystoiminnalla jatkamisen edellytyksiä. Jos johtopäätös tilanteesta on suhteellisen toivoton, on hallituksella velvollisuus lähteä selvittämään muita vaihtoehtoja, kuten saneerausmenettelyä tai suoraa konkurssia. Positiivisempina vaihtoehtoina hallituksen tulee arvioida mahdollisuuksia yritysjärjestelyyn tai ulkopuoliseen uuteen omistajaan, joka saisi tilanteen kääntymään. Näissä prosesseissa menee aina aikaa, helposti 6-12kk, joten tunnustelut on syytä aloittaa ajoissa. Valitettava totuus yrityksen ja sen nykyomistajien kannalta on se, että kriisiyhtiö houkuttelee harvoja, joten arvonmäärityksessä ja ehdoissa myyjien asema ei lähtökohtaisesti ole kovin vahva. Silti luopuminen ja osasumman saaminen omaisuuserästä voi lopulta olla parempi ratkaisu kuin koko homman kaatuminen. Tältä osin omistajat aina sanovat viimeisen sanan ja valta on heillä, mutta hallituksella on myös keskeinen rooli realistisen tilannekuvan kertomisessa ja vaihtoehtojen arvioimisessa. Hallituksen on hyvä miettiä ketä kohtaan on velvollisuus siis mitä omistajat haluavat, mihin asti he ovat valmiit pääomittamaan. Vastuu on mahdollisimman ajoissa siirrettävä omistajille. Perusteet hakea konkurssiin saattavat olla selkeästi olemassa, mutta omistajilta ei ole saatu selvää tahdonilmaisua.

21 Kriisiyhtiön hallituksen muistilista Yhteenveto kriisiyhtiön hallituksen muistilistasta: 1. Omistajien tuki muutokselle 2. Tiivis ja työkykyinen hallitus 3. Kestääkö kassa? 4. Ostovelkojen maksuohjelma 5. Velkojen maksuaikataulut 6. Luottamuspääoma 7. Kassavirta saatava kannattavaksi 8. Myynti, myynti, myynti 9. Sisäinen kulujen karsinta 10. Sopimuskannan läpikäynti 11. Päätöksenteko, päätöksenteko, päätöksenteko 12. Juridiikka ja dokumentointi 13. Viestintä 14. Selviytymissuunnitelma ja uusi strategia 15. Vaihtoehto B, C ja D Työmäärä kriisiyhtiön hallituksessa on helposti kymmenkertainen tavallisen yrityksen hallituksen käyttämään aikaan siis mieti oletko siihen valmis?

22 Vakuutuksilla suojaa hallitukselle? Valitettavasti hallitustyöskentelyn vakuutukset ovat varsin kehittymättömiä, eikä tietojeni mukaan markkinoilta ole saatavilla esimerkiksi yleistä hallituksen jäsenen vakuutusta, joka rajaisi henkilökohtaisia vastuita tällaisissa tilanteissa. Yhtiökohtaisia johdon vakuutuksia, jotka koskevat myös hallitusta on saatavissa, mutta kun lukee näiden vakuutusten ehdot, on johtopäätös selvä: kaikki sellaiset tilanteet, joissa oikeasti tarvittaisiin turvaa on rajattu jollain ehdolla vakuutuksen ulkopuolelle. Oman pääoman menettänyt ja kassakriisissä olevalle yhtiölle ei myönnetä edes normaalia hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvakuutusta. Esimerkkejä tapauksista, joissa yhtiökohtaista johdon vakuutusta olisi voitu tarvita: Finnairin Vehviläisen asuntokaupat syyteharkintaan (YLE ) Raumalaisyhtiön rahoitusjohtaja 10 miljoonan euron korvauksiin (Satakunnan Kansa ) Koko Destian hallitus erosi (KL ) Finnair-johtajaa epäillään lentokoneosien vientirikoksesta (KL ) Nokian vesilaitoksen johtaja siirrettiin toisiin töihin (MTV ) Firmalle 2000 euron sakko sormivauriosta: Tamperelaisyritys joutuu maksamaan 2000 euron yhteisösakon. Lisäksi oikeus määräsi yrityksen toimitusjohtajalle ja tuotantopäällikölle 30 päiväsakkoa. (IS ) Pyydän ilmoittamaan, jos joskus joku löytää henkilön, jolle tällainen vakuutus on korvannut jotain

23

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä

Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Toimiva hallitus yrityksen kehittämisen kulmakivenä Kimmo Rasila 18.6.2013 Kimmo Rasila for Kasvufoorumi Mihin hallitusta tarvitaan? 1. Strategisesta suunnasta päättäminen Missä on yhtiön tulevaisuus käytettävissä

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Kuva: Lisa Voigtländer Markus Laine & Helena Leino markus.laine@uta.fi & helena.leino@uta.fi TARMO+ täydennysrakentamistyöpaja

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist.

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. Esityksen rakenne Sopimuksen elinkaari juristin silmin Tahto + Ilmaisu Käyttöohjeet Sopimuksen elinkaari juristin silmin Jos haluat

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lean-kokemuksia Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lapin Yrityskonttori KJ Pentti Pakisjärvi PN Ritva Halvari PN Pirkko Kariniemi Joht. Terttu Alaraatikka Rovaniemi / Ranua YPN Sari Vaarala YPN Sinikka Hämäläinen-

Lisätiedot

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät 2.2.2017 Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Suomen Metsäkeskus Kritiikki? = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/arvostelu)

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukas ja/tai käyttäjälähtöisyys Arvona sopii hyvin teemoihin, on looginen Tiedetään mitä asukkaat tarvitsevat Ei keksimällä Helposti

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA Jakso 1. Hyvä hallintotapa Aika Tiistaina 19.1.2016 klo 12.30-17.30 Raaseporin Osuuspankki, Asemakatu 1, Tammisaari 12:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 13:00 Kurssin

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät Olli Kauppi HARJOITUKSET 4

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät Olli Kauppi HARJOITUKSET 4 A31C00100 Mikrotaloustiede Kevät 2016 Olli Kauppi HARJOITUKSET 4 1. Jukan yritys tarjoaa pikaruoka-annosten kotiinkuljetuspalvelua. Asiakkaat tekevät tilauksensa Jukan verkkosivuilla. Jukka ostaa tilatut

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot