Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)"

Transkriptio

1 Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi Jakelijaksi ryhtyminen Jakelijaksi hakeminen Yksi henkilö jakeluyksikköä kohti Ikävaatimukset Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Asuinmaa Entiset jakelijat Aviopuolisot ja avopuolisot Jakelijasopimuksesi hyväksyntä Verotunnus Liiketoimintayksiköt Muutos liiketoimintayksiköksi Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Henkilötiedot Henkilötietojen kerääminen Valtuutus käyttää henkilötietojasi Jakelijatilisi ylläpitäminen Jakelijasopimuksen ja liiketoimintayksikkölomakkeen pitäminen ajan tasalla Uuden edustajan lisääminen Jakeluyksikön aloittaminen uuden sponsorin alaisena Yksi jakeluyksikkö yhtä henkilöä kohti Hyötysuhteen hankkiminen jakeluyksikössä ja jakeluoikeuksien yhdistyminen Jakeluyksikkösi siirtäminen ja päättäminen Jakeluyksikön siirtäminen Siirto kuolemantapauksessa Avioero Oikeus päättää Luku 2 - Liiketoimintasi hoitaminen Liiketoiminnan eettisyys Suoramyyntijärjestön eettinen säännöstö Liiketoimintasi tarkoitus Yleinen yritysetiikka Ei väheksyntää ii

3 1.5 Ahdistelu Ei yhteydenottoa myyjiin tai neuvoa antavan tieteellisen komitean jäseniin Korruption vastainen toiminta Yhtiön maineen säilyttäminen Asiakirjojen tarkastus Itsenäinen urakoitsija Jakelijat ovat itsenäisiä urakoitsijoita Verot Ei valtuutta toimia yhtiön puolesta Määritys työnantajana ei ole sallittu Tuotteiden tai palveluiden tilaaminen Tilausten tekeminen Omistusoikeuden siirto Inventaario ja 80 prosentin sääntö Tilaaminen Luoton anto Hintamuutokset Tilausten tekeminen toisen jakelijan nimissä Katteettomat maksusuoritukset Toisen henkilön luottokortin käyttö Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelma Tuotteiden vähittäismyynti Tuotehyvitykset ja -vaihdot Hyvityskäytäntö Suoraan yhtiöltä ostettujen tuotteiden vaihtokäytäntö Hyvityksen hakeminen tai vaihdon tekeminen Asiakkaille tehdyt myynnit ja asiakkaiden tekemät palautukset Asiakkaille tehdyt myynnit Tukkumyyntiä ei sallita Vähittäismyyntikuitit Rahat takaisin -takuut, vähittäismyyntiasiakkaidesi asiakashyvitykset ja vaihdot Myyntipalkkiojärjestelmä Myyntipalkkiojärjestelmä Myyntipalkkiojärjestelmän poikkeukset Ei palkkiota sponsoroinnista Ei taattua tuloa Myyntipalkkiojärjestelmän manipulointi iii

4 6.6 Bonukset Edellytetyt myynnit; vähittäismyyntien verifiointi Aikataulu Bonusten takaisinperintä Maksujen oikaisut Tuotevastuuvaatimukset ja vahingonkorvaukset Vahingonkorvaus Vahingonkorvauksen edellytykset Sinulta perittävä vahingonkorvaus Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Muiden organisaatioiden yhdistäminen yhtiöön Luku 3 - Mainonta Liiketoiminnan tukimateriaalit ja tavaramerkkien käyttö Liiketoiminnan tukimateriaalien käyttö Tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien käyttö Tuoteväitteet Yleinen rajoitus Lääkinnälliset väittämät kiellettyjä Väittämät kansallisten viranomaisten tekemistä rekisteröinneistä tai myyntiluvan myöntämisestä ovat kiellettyjä Ennen ja jälkeen -valokuvat Tuotepakkausten muuttaminen Tuloväittämät Harhaanjohtavien tuloja koskevien väittämien esittäminen on kielletty Elämäntyyli- ja tuloväittämävaatimukset Blue Diamondin tuottamat liiketoiminnan tukimateriaalit Blue Diamondin liiketoiminnan tukimateriaalit Ei yhtiön antamaa suositusta tai hyväksyntää Liiketoiminnan tukimateriaalien lisenssisopimus Blue Diamond -tason liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden rekisteröinti Blue Diamonds -jakelijoiden myynnit; tarkoitus Jakelijaorganisaatiot Joukkoviestimet; yleinen mainonta Joukkoviestimissä mainostamista ei sallita Haastattelut tiedotusvälineissä Puhelinluettelomainonta Promootiomateriaalien jakaminen...34 iv

5 6 Vähittäismyymälän, messujen ja palveluyrityksen myyntikäytäntö Vähittäismyymälät Messukojut Palveluyritykset Yhtiön oikeus lopullisen päätöksen tekoon Internet Internetin käyttö jakeluyksikössä Sallitut internet-toiminnat Blue Diamond -internetmarkkinointisivusto Internetin käyttöä koskevat lisärajoitukset Internetvideo ja -audio Internetmyynnit Roskaposti Liidien luontipalvelut; ei puhemaksuja Liidien luontipalvelut Ei puhemaksuja; kokoukset Yhtiön tapahtumia tai työntekijöitä ei saa sisällyttää taltiointiin Luku 4 - Sponsorointi Sponsoriksi tuleminen Vaatimukset Uusien jakelijoiden sijoittaminen Rekisteröintimaksu Yhtiön liidien jakelu Sponsorin vastuu Alalinjan organisaation koulutus Linjan vaihto Tuotteiden tai liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden ostoa ei edellytetä Yhtiön lomakkeisiin annettava oikeat tiedot Alalinjan organisaatiosi kommunikointi yhtiön kanssa Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Kokoukset valtuutetuissa maissa, joissa on osanottajia avaamattomista maista Kansainvälinen sponsorisopimus Kiina Nimenomainen ennakkomyyntitoiminnan kielto tietyissä maissa Oikeussuojakeinot Osallistumisluvan pyyntö...47 v

6 3.8 Oikeuksista luopuminen...47 Luku 5 Rajoittavat sopimukset Verkoston omistajuus Rajoittavat sopimukset Ei tyrkytystä Yksinoikeus Luottamukselliset tiedot Jakeluyksikkösi tietojen luottamuksellisuus Halventamiskielto Oikeussuojakeinot Täytäntöönpanokelpoisuus Luku 6 Sopimuksen täytäntöönpano Sopimus Jakeluyksikön edustajien toimet Selvitys-, rankaisu- ja päättämistoimenpiteet Väitetyn rikkomuksen raportointi Aikaraja rikkomuksen raportoinnille Oikeuden yksityisyyteen tasapainottaminen Menettelytapa Jakelijoiden sääntöjennoudattamiskysymysten muutoksenhaku-komitea (DCAC) Sopimusrikkomus ja yhtiön toimet Välitön toiminta Oikeussuojakeinot Sopimuksen irtisanominen Luku 7 - Välimiesmenettely Mikä on pakollinen välimiesmenettely Välimiesmenettely on pakollinen ja sitova kaikissa kiistatapauksissa Kiistan määritys Sovittelu Välimiesmenettelypyyntö Välimiesmenettely Välimiesmenettelyn säännöt; sijainti Asiakirjojen esittäminen Välimiesmenettelyn päivämäärä Kieli Ei ryhmäkanteita Sallitut osanottajat vi

7 6.7 Välimiehen palkkiot ja kulut Tuomiot Luottamuksellisuus Tuomion täytäntöönpanokelpoisuus; kieltomääräys Voimassaoloaika Kolmannen osapuolen vaatimukset...63 Luku 8 - Yleisehdot Yleisehdot Sopimusmuutokset Vapautukset ja poikkeukset Integroitu sopimus Määräysten itsenäisyys Sovellettava laki / oikeudenkäyttöalue Ilmoitukset Seuraajat ja vaateet Otsikot Sisäiset viittaukset Monikkomuoto ja sukupuoli Käännökset Liite A Määritettyjen termien sanasto...67 Liite B Toimintalinjat Blue Diamond -liiketoiminnan tukimateriaaleille ja -palveluille Blue Diamondin liiketoiminnan tukimateriaalit Lain ja toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattaminen Julkaisijan tunnistaminen Yhtiön tuottaman sisällön käyttö Blue Diamondin tuottamien liiketoiminnan tukimateriaalien ja -palveluiden myynti Rekisteröinti vaaditaan ennen myyntiä Ensisijainen päämäärä on tuotteiden myynti Ei ostopakkoa; ei myyntiä mahdollisille jakelijoille Palautuskäytäntö Ilmoituslausunto Kuitti Lakien noudattaminen Edullisuus Yhtiötason tapahtumilla ei myyntitoimia Verkkosivusto Yhtiön itsellään pidättämät oikeudet; rajoittavat sopimukset vii

8 2.12 Tietueet Blue Diamond -tason liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden rekisteröinti Rekisteröintihakemus Lisädokumentaatio; oikeus tarkastaa; muutokset Hakemusmaksut Rekisteröinti-ilmoitus Rekisteröinnin uusinta; kumoaminen viii

9 Luku 1 Jakeluyksikkösi Luku 1 Jakeluyksikkösi 1 Jakelijaksi ryhtyminen 1.1 Jakelijaksi hakeminen (a) Lait saattavat vaihdella valtuutettujen maiden välillä. Sinua voi koskea erilaiset tai useammat vaatimukset, jotka ovat asuinmaakohtaisia. Jakelijaksi tullessasi sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja. Voidaksesi ryhtyä jakelijaksi sinun tarvitsee vain täyttää ja allekirjoittaa verkossa oleva jakelijasopimus 1. Jakelijaksi ryhtyminen ei edellytä tuotteiden tai materiaalien ostamista. (b) Oman liiketoimintasi, yhtiön ja muiden jakelijoiden molemminpuolisen edun vuoksi lähettäessäsi jakelijasopimuksen hyväksyt noudattavasi näitä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka on sisällytetty jakelijasopimukseen ja jotka ovat osa sopimustasi yhtiön kanssa. Jos asiakirjoissa ei muuta nimenomaisesti mainita, jakelijasopimus on kolmikantasopimus sinun, Nu Skin International Inc. - NSI -paikalliskonttorin välillä. (c) Nu Skin -paikalliskonttori joko toimii valtuutetussa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan EMEA - paikalliskonttorit ovat seuraavat: Itävalta, Belgia, T Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Ukraina ja Yhdistynyt kuningaskunta. Kaikki muut EMEAn maat ovat avaamattomia maita. Toiminta avaamattomissa maissa on varattu yksinomaan yhtiölle. Alla mainitut Nu Skin -paikalliskonttorit ovat vastuussa toiminnasta Nu Skin -paikalliskonttorin nimen jälkeen määritetyissä valtuutetuissa maissa: 1 Venäjä ja Ukraina: Kun jakelijaksi pyrkivä on allekirjoittanut jakelijasopimuksen verkossa, jakelijasopimus on tulostettava paperille ja toimitettava Nu Skin -paikalliskonttoriin Nu Skin -tuotteiden jakeluoikeuden virallista rekisteröimistä varten. 1

10 Luku 1 Jakeluyksikkösi Nu Skin Belgium N.V./S.A. Belgia, Luxembourg, Portugali, Sveitsi; Nu Skin France S.A.R.L. Ranska (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Czech Republic s.r.o. Nu Skin Germany GmbH Itävalta, Saksa; Nu Skin Eastern Europe Kft. Unkari; Nu Skin Enterprises SRL Romania (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Íslandi ehf. Islanti (tiedustelut Tanskan toimistoon); Nu Skin Israel Inc. Israel (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Italy SRL Italia ja Espanja (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Netherlands B.V. Alankomaat (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Norway A/S Norja (tiedustelut Tanskan toimistoon); Nu Skin Enterprises Poland Sp. Z.o.o. Puola (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises RS LLC Venäjä; Nu Skin Scandinavia A/S Tanska, Suomi, Irlanti, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta; Nu Skin Slovakia s.r.o.- Slovakian tasavalta (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd Etelä-Afrikka; Turkki (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises Ukraine Ukraina (tiedustelut Venäjän toimistoon). Jos tarvitset apua sopimuksen lähettämisessä, ota ystävällisesti yhteyttä Nu Skin -paikalliskonttoriin. 1.2 Yksi henkilö jakeluyksikköä kohti Vain yksi henkilö voi hakea yhtä jakeluyksikköä ja jättää jakelijasopimuksen käsiteltäväksi yhtiölle 2. Jos henkilö haluaa mukaan puolisonsa tai avopuolisonsa jakelijasopimukseen, voidaan myös puoliso tai avopuoliso lisätä jakelijasopimukseen 3. Muissa kuin niissä tapauksissa, joissa puoliso tai avopuoliso 2 Venäjä ja Ukraina: tarkoittaa: a) yksityisyrittäjää, joka on valtuutettu toimimaan jakelijan puolesta yrityssuhteessa Nu Skin Enterprises RS LLC:n tai Nu Skin Enterprises Ukrainen kanssa suorittamaan mm. tuotetilauksia, tilauksia Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelmaa käyttäen, tilattujen tuotteiden maksamista ja vastaanottamista; tai b) luonnollista henkilöä, joka saa ostaa tuotteita Nu Skin -paikalliskonttorilta vain omaan käyttöönsä eikä ole millään tavoin tekemisissä liiketoiminnan kanssa; c) luonnollista henkilöä, joka on joko Venäjän tai Ukrainan kansalainen, joka on valtuutettu toimimaan jakelijan puolesta yrityssuhteessa Nu Skin -paikalliskonttorin kanssa, mukaan luettuna rajoittamatta tilaukset Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelmaa käyttäen sekä tilattujen tuotteiden maksaminen ja vastaanottaminen. 3 Ranska: Vain yksi VDI tiliä kohti sallitaan. 2

11 Luku 1 Jakeluyksikkösi lisätään, jos jakeluyksikköön halutaan enemmän kuin yksi henkilö, tulee näiden henkilöiden jättää hakemus liiketoimintayksikkönä tämän luvun kohdan 1.10 määrittämällä tavalla. 1.3 Ikävaatimukset Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen ryhtymään jakelijaksi. 1.4 Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi 1.5 Asuinmaa Jakelijasopimushakemus on annettava käsiteltäväksi maassa, joka katsotaan pääasialliseksi asuinpaikaksesi ja jossa sinulla on lainmukainen oikeus harjoittaa liiketoimintaa. Jakeluyksikkösi rajoittuu myös tähän maahan. Liiketoimintasi hallinta tulee tapahtua tässä maassa. Yhtiö pidättää oikeuden siirtää jakeluyksikkösi maahan, jossa sinun olisi pitänyt antaa hakemuksesi jakelijasopimuksen käsiteltäväksi tämän kohdan mukaisesti, rajoittumatta muihin näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarjoamiin oikeussuojakeinoihin. Tämän lisäksi yhtiö pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikkösi siirtopyynnön, jos yhtiö uskoo näiden ehtojen jäävän täyttymättä. NSI voi vaatia näytön asianmukaisesta rekisteröinnistä itsenäisenä urakoitsijana ennen bonusten maksamista 4. Jos et pysty esittämään näyttöä asuinpaikastasi tai lainmukaisesta oikeudesta harjoittaa 4 Tietyissä maissa vaaditaan rekisteröitymistä itsenäiseksi urakoitsijaksi, yksityisyrittäjäksi tai yritykseksi ennen bonusten saamista. Ranska: Bonusten saaminen edellyttää pankkitietojen, henkilötunnusnumeron ja selvälukuisen carte vitalen tai henkilötunnustodistuksen kaksoiskappaleen toimittamista. Jos olet rekisteröitynä yhtiöksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi, sinun tulee toimittaa SIRET- ja alv-numerot ja kaksoiskappale K-BIS-asiakirjasta (ei kolmea kuukautta vanhempaa). Unkari: Bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityneen yksityisyrittäjäksi tai yhtiöksi Unkarin lainsäädännön mukaisesti. Puola: Bonusten maksaminen edellyttää jakelijan puolesta Nu Skin -yhtiön tekemän itselaskutuksen valtuutuksen valtakirjalla. Romania: Jakelijoiden on toimittava yksityisyrittäjinä tai yhtiöinä voidakseen saada bonuksensa. Venäjä: Venäjän lainsäädännön mukaan bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityneen itsenäiseksi yrittäjäksi tai oikeushenkilöksi. Yhtiö vaatii yksityisyrittäjälisenssin tunnuksen, verotunnuksen ja itsenäisen yrittäjän pankkitilin tallennustiedot. Yhtiö vaatii edelleen yksityisyrittäjärekisteröintitodistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Slovakia: Bonusten maksaminen edellyttää jakelijan puolesta Nu Skin -yhtiön tekemän itselaskutuksen valtuutuksen valtakirjalla. Ukraina: Bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityvän itsenäisenä yrittäjänä (yksinkertaistetun verotuksen kohteena oleva taho), jolla on oikeus harjoittaa olennaista liiketoimintaa, tai oikeushenkilönä. Jakelijan on myös saatava 3

12 Luku 1 Jakeluyksikkösi liiketoimintaa maassa, jossa hait jakelijasopimusta, yhtiö voi mitätöidä jakelijasopimuksesi sen alusta alkaen. Jakelijaksi voi hakea vain valtuutetussa maassa. 1.6 Entiset jakelijat Jos olet aikaisemmin ollut jakelija, voit ainoastaan hakea uudelleen jakelijaksi alkuperäisen sponsorisi alaisena, ellet täytä tämän luvun kohdan 3.3 ehtoja uuden sponsorin alaisena ilmoittautumisesta. 1.7 Aviopuolisot ja avopuolisot Mikäli jakelijan avio- tai avopuoliso haluaa tulla jakelijaksi, avo- tai aviopuoliso on lisättävä toisen puolison jo olemassa olevaan jakeluyksikköön 5. Jos entisen jakelijan avio- tai avopuoliso haluaa tulla jakelijaksi, täytyy avo- tai aviopuolison hakea jakelijaksi toisen puolison entisen jakeluyksikön sponsorin alaisena, ellei entisen jakelijan inaktiiviseen liiketoimintaan sovellettava jakso ole jo mennyt umpeen, kuten määritetty tämän luvun 1 kohdassa Jakelijasopimuksesi hyväksyntä Yhtiö varaa itselleen oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikön hakijaa; kieltäytymisen tulee perustua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Sinusta tulee hyväksytty jakelija yhtiön käsiteltyä ja hyväksyttyä jakelijasopimuksesi. Jos yhtiö saa useamman kuin yhden jakelijasopimushakemuksen, ensimmäiseksi Nu Skin -paikalliskonttorin toimistossa vastaanotettu jakelijasopimus määrittää sponsorisi. 1.9 Verotunnus Soveltuakseen saamaan bonuksen, yhtiön pyynnöstä tai paikallisen verolainsäädännön tai muiden tarkoitusten sitä vaatiessa on jakelijan ehkä toimitettava yhtiölle verotunnus tai arvonlisäverotunnus 6. kaikki luvat, jotka sopimuksessa määritettyjen toimintojen harjoittaminen edellyttää. Yhtiö vaatii yksityisyrittäjärekisteröinnin todistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. 5 Ranska: Vain yksi VDI tiliä kohti sallitaan. 6 Verotunnusta ei tarvita seuraavissa valtuutetuissa maissa: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Saksa, Islanti, Luxembourg, Alankomaat, Norja, Portugali, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta Ranska: Yhtiö edellyttää, että VDI:t toimittavat henkilötunnusnumeronsa ja SIRET-numeronsa. Unkari: Yhtiö vaatii verotunnuksen ja PEN-numeron tai yhtiön rekisteröintinumeron. Venäjä: Yhtiö vaatii yksityisyrittäjälisenssin tunnuksen, verotunnuksen ja itsenäisen yrittäjän pankkitilin tallennustiedot. Yhtiö vaatii edelleen yksityisyrittäjärekisteröintitodistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Ruotsi: Saadakseen bonuksia jakelijan täytyy näyttää F-verokortti. 4

13 Luku 1 Jakeluyksikkösi Tämä vaatimus voi myös koskea jakelijasopimuksen allekirjoittaneita avio- ja avopuolisoita. Jos ilmoittaudut jakelijaksi liiketoimintayksikkönä, sinua saatetaan vaatia toimittamaan liiketoimintayksikön ja jokaisen liiketoimintayksikköön osallisen verotunnus. Yhtiö voi myös asettaa tiliäsi koskevat myyntitilaukset tai bonukset pitoon, kunnes verotunnuksesi on toimitettu ja varmennettu Liiketoimintayksiköt Liiketoimintayksikkö voi hakea jakelijaksi sillä edellytyksellä, että jakelijasopimus on jätetty ja jakeluyksikkö rajoittuu siihen maahan, jossa liiketoimintayksikkö hoitaa liiketoimintaansa 7. Liiketoimintayksiköllä on oltava tarvittava infrastruktuuri tällaisen liiketoiminnan harjoittamiseen kyseisessä maassa. Yhtiö pidättää oikeuden siirtää jakeluyksikkösi maahan, jossa sen olisi pitänyt jättää jakelijasopimushakemuksensa käsiteltäväksi tämän kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarjoamia oikeussuojakeinoja. Tämän lisäksi yhtiö pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikön siirtopyynnön maahan, jossa yhtiö uskoo näiden ehtojen jäävän täyttymättä. Myös seuraavia vaatimuksia sovelletaan liiketoimintayksikköön: (a) Liiketoimintayksikön pääasiallisen edustajan pääasiallisen asuinpaikan ja oikeuden harjoittaa liiketoimintaa täytyy olla siinä maassa, jossa liiketoimintayksikön jakelijasopimus jätettiin käsiteltäväksi, ja tästä on pystyttävä toimittamaan näyttöä. Jos liiketoimintayksikkö ei kykene toimittamaan tätä näyttöä yhtiön sitä pyytäessä, yhtiö voi mitätöidä jakelijasopimuksen sen alusta alkaen. Sinun tulee huomioida, että liiketoimintayksikköön luettelu ei välttämättä anna laillista oikeutta harjoittaa liiketoimintaa; (b) Bonukset jaetaan liiketoimintayksikön nimissä. Yhtiö ei ole millään lailla vastuussa sinulle, jos liiketoimintayksikkö tai kuka tahansa sen edustajista ei jaa tai maksa liiketoimintayksikön saamia bonuksia edustajilleen, eikä väärin jaetuista tai maksetuista bonuksista; ja (c) Pääasiallisen edustajan tulee olla ainoa henkilö, jolla on laillinen valtuutus edustaa tätä tahoa yhtiölle. Yhtiö voi luottaa pääasiallisen edustajan toimittamiin tietoihin ja toimia näiden perusteella. Ukraina: Yhtiö vaatii yksityisyrittäjärekisteröinnin todistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Italia: Jakeluoikeutta voivat hakea vain yksityishenkilöt. 7 Kaikki tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset julkaistaan Nu Skin -yhtiön verkkosivustolla ja ne tulevat voimaan julkaisupäivänä. 5

14 Luku 1 Jakeluyksikkösi 1.11 Muutos liiketoimintayksiköksi Jos haluat muuttaa jakeluyksikkösi yksityisyrittäjästä liiketoimintayksiköksi tai päinvastoin, voit tehdä sen milloin tahansa. Tämä muutos on kaikkien soveltuvien laillisten vaatimusten alainen ja se voi edellyttää liiketoimintayksikkölomakkeen täyttämisen ja toimittamisen yhtiölle. Jakeluyksikön siirtoon tarvitaan yhtiön nimenomainen suostumus Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi 2 Henkilötiedot 2.1 Henkilötietojen kerääminen Yhtiö on tietoinen huolista, jotka jakelijaksi tulemisen yhteydessä tapahtuva tietojesi kerääminen, käyttäminen ja jakaminen herättää, ja ymmärtää tämän seikan. Nu Skin kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaa jakelijoidensa yksityisyyttä. Yhtiö kerää ja säilyttää tarpeellisia henkilötietoja voidakseen tarjota tukea ja jakelijaetuja sekä voidakseen kommunikoida kanssasi (i) tuotteista ja tarjouksista, (ii) jakelijatoimistasi ja alalinjan organisaatioista, (iii) bonuksista ja (iv) muista olennaisista liiketoiminta-asioista. Allekirjoittamalla jakelijasopimuksen tunnustat, että yhtiö käsittelee tietojasi, ja täten annat suostumuksesi yhtiölle säilyttää pääkonttorissaan Yhdysvalloissa, alueellisissa toimitiloissaan ja/tai asuinmaasi Nu Skin paikalliskonttoreissa kaikkia yhtiölle lähettämiäsi tietoja. Sinulla on oikeus päästä käsiksi yhtiön säilyttämiin henkilötietoihisi ja varmentaa niiden paikkansapitävyys ja pyytää niihin oikaisuja soittamalla asuinmaasi puhelinpalveluun. Jos lainsäädäntö ei muuta edellytä, kaikki tiedot säilytetään vain tarvittavan ajan. 2.2 Valtuutus käyttää henkilötietojasi Tulemalla jakelijaksi annat yhtiölle lupasi käsitellä henkilötietojasi ja valtuutat yhtiön (a) siirtämään ja paljastamaan henkilötietojasi ja/tai luottamuksellisia tietoja, jotka (i) olet antanut yhtiölle jakelijan ominaisuudessasi ja alalinjan organisaation yhteydessä tai (ii) ovat syntyneet jakelijana toimintasi tuloksena (A) emoyhtiölleen tai sisaryhtiöilleen ja näiden tietojenkäsittelijöille sijainnista riippumatta, (B) ylälinjan jakelijoillesi, kun yhtiö katsoo sen asianmukaiseksi ja (C) lain vaatiessa soveltuville valtion viranomaisille tai sääntelyviranomaisille. Voit estää tiettyjen ylälinjan jakelijoille tarkoitettujen tietojen siirron; 6

15 Luku 1 Jakeluyksikkösi (b) henkilötietojesi käyttö jakelijan tunnustustarkoituksessa, ja yhtiön liiketoiminnan tukimateriaaleihin ja -palveluihin, jos et pyydä yhtiötä kirjallisesti olemaan käyttämättä tietojasi; (c) yllä kuvattujen henkilötietojesi käyttö, ja hyväksyt edelleen, että kaikki muu henkilötietojesi paljastus tapahtuu yhtiön tietosuojakäytännön mukaisesti, jota voidaan muunnella aika ajoin. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen ilmoitat olevasi tietoinen tietosuojakäytännön sisällöstä ja hyväksyt sen ehtojen noudattamisen. Yhtiön tietosuojakäytäntö on luettavissa yhtiön verkkosivustolla: 3 Jakelijatilisi ylläpitäminen 3.1 Jakelijasopimuksen ja liiketoimintayksikkölomakkeen pitäminen ajan tasalla (a) Jakelijana vastuullasi on pitää jakelijasopimuksen tai liiketoimintayksikkölomakkeen tiedot ajankohtaisina ja paikkansapitävinä. Yhtiölle on ilmoitettava viipymättä kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat näissä asiakirjoissa olevien tietojen paikkansapitävyyteen. Yhtiö voi päättää jakeluyksikön tai mitätöidä jakelijasopimuksen sen alusta alkaen, jos yhtiö toteaa, että vääriä tai totuudenvastaisia tietoja on toimitettu. Jos et päivitä jakelijasopimustasi tai liiketoimintayksikkölomaketta välittömästi, tilisi saatetaan asettaa pitoon tai saatetaan ryhtyä muihin kurinpitotoimiin, mukaan luettuna sopimuksen päättäminen. (b) Muuttaaksesi jakelijatietojasi sinun täytyy lähettää muutettu liiketoimintayksikkölomake. Liiketoimintayksikkölomakkeessa on oltava pääosallistujan allekirjoitus, paitsi siinä tapauksessa, että jakelijatietojen muutos koskee pääosallistujan vaihtamista. Tällaisessa tapauksessa liiketoimintayksikkölomakkeessa on oltava kaikkien osallistujien allekirjoitukset. 3.2 Uuden edustajan lisääminen Et saa antaa kenenkään henkilön olla osana liiketoiminnassa tai hyötysuhteessa jakeluyksikössäsi, ellei jakeluyksikköäsi harjoiteta liiketoimintayksikkönä eikä tämä henkilö ole hakenut eikä häntä ole hyväksytty edustajaksi yhtiön hyväksymällä hakemuksella. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan hylätä tämänkaltaisen hakemuksen; hylkäyksen tulee pohjautua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Jos yhtiö ei hyväksy hakemusta, henkilö ei voi osallistua jakeluyksikköön. 3.3 Jakeluyksikön aloittaminen uuden sponsorin alaisena Jos olet entinen jakelija, voit ainoastaan aloittaa uudelleen jakelijana uuden sponsorin alaisena, jos et 7

16 Luku 1 Jakeluyksikkösi ole harjoittanut liiketoimintaa (joko omaa jakeluyksikköäsi tai toimintaa toisen henkilön jakelijana) määritetyn inaktiivisen ajanjakson aikana: Viimeisintä liiketoimintaa edeltävien 24 kuukauden aikainen tilityyppi Jos saavutit vähintään Executive-jakelijan tason Vain jakelija Inaktiivinen ajanjakso 12 kk 6 kk Kun yhtiö toteaa, että sopimaton sponsorin vaihto on tapahtunut tai sitä on kaupiteltu, ajassa toisena oleva jakeluyksikkö voidaan palauttaa ensimmäisenä olevalle ja yhdistää tämän kanssa ja yhtiö voi ryhtyä muihin luvussa 6 lueteltuihin oikeussuojakeinoihin. 3.4 Yksi jakeluyksikkö yhtä henkilöä kohti Sinun ei sallita toimivan hyötysuhteessa useammassa kuin yhdessä jakeluyksikössä, paitsi seuraavissa tapauksissa: (i) kahden jakelijan avo- tai avioliitto, kun kummatkin olivat jakelijoita ennen avo- tai avioliittoa, (ii) jakeluyksikön saaminen perintönä olemassa olevalta jakelijalta tai (iii) muutoin yhtiön kirjallisesti antama hyväksyntä. 3.5 Hyötysuhteen hankkiminen jakeluyksikössä ja jakeluoikeuksien yhdistyminen (a) Yleiskatsaus. Jakelijat haluavat joskus muodostaa yhtiökumppanuuden toisen jo olemassa olevan jakelijan kanssa ja yhdistää kaksi jakeluyksikköä tai hankkia hyötysuhteen jakeluyksikössä. Kumppanuussuhteiden muodostaminen jakelijoiden välillä, jakeluyksikön yhdistäminen tai liiketoimintaa harjoittaneen jakelijan yritys hankkia hyötysuhdetta jakeluyksikössä on kielletty muulla kuin tässä kohdassa 3.5 määritetyllä tavalla. (b) Hyötysuhteen hankkiminen. Jos olet harjoittanut liiketoimintaa, et saa milloinkaan hankkia hyötysuhdetta jo olemassa olevalta toisen sponsorin alla toimivasta jakeluyksiköstä (joko ostamalla, yhdistymällä, kumppanuudella tai muulla tavalla), paitsi jos (i) olet päättänyt jakeluyksikkösi etkä ole harjoittanut liiketoimintaa tämän luvun kohdassa 3.3 määritetyn passiivisen ajanjakson aikana ja (ii) sen jakeluyksikön jakelijasopimus, jossa haluat hankkia hyötysuhteen, lähetettiin yhtiölle sen jälkeen, kun yllä kuvattu inaktiivinen liiketoimintasi ajanjakso oli jo päättynyt. Poikkeuksena tästä ovat tapaukset, jotka yhtiö hyväksyy oman harkintansa mukaan; hyväksynnän tulee pohjautua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Tämän alakohdan (b) kiellot syrjäyttävät tämän kohdan 3.5 alakohdan (c) kiellot. (c) Fuusio. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan harkita jakeluoikeuksien fuusioita rajoitetuissa tapauksissa ja jolloin hyväksynnän tulee pohjautua objektiivisiin perusteluihin, ei syrjintään: (a) 8

17 Luku 1 Jakeluyksikkösi vertikaaliset fuusiot (i) välittömän ylälinjan sponsorisi kanssa tai (ii) ensimmäisen tason jakelijasi kanssa; (b) horisontaalinen yhdistyminen toisen jakeluyksikön kanssa sillä edellytyksellä, että (i) vain yksi jakelijoista on tasolla Executive jakelija (kuten määritetty myyntipalkkiojärjestelmässä) ja (ii) kummallakin jakelijalla on sama ylälinjan sponsori; ja (c) mikä tahansa muu yhdistyminen, jonka yhtiö on oman harkintansa mukaan hyväksynyt. (d) Yhtiön suorittama tarkastus ja muut vaatimukset Kaikissa kumppanuuden muodostamista, fuusiota tai hyötysuhteen hankkimista koskevissa ehdotuksissa yhtiö päättää oman harkintansa mukaan hyväksyä näistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista poikkeavan ehdotuksen; päätöksen tulee pohjautua objektiivisiin perusteluihin, ei syrjintään. Tarkastusta suorittaessaan yhtiö voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan lisävaatimuksia, mukaan luettuna ylälinjan ilmoitukset ja/tai hyväksynnät. 4 Jakeluyksikkösi siirtäminen ja päättäminen 4.1 Jakeluyksikön siirtäminen Jakeluyksikköä ei saa siirtää ilman yhtiöltä ennakolta pyydettyä ja saatua kirjallista suostumusta, jota ei evätä kohtuuttomin syin. Yhtiö ei anna suostumustaan ehdotettuihin siirtoihin, jos ehdotettu siirto ei ole olennainen ja jos sen syynä vaikuttaa olevan toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattamisen välttäminen. Yhtiö ei hyväksy oikeuden luovutusta ja siirtävällä osapuolella ei ole mitään oikeuksia ennen kuin siirto on yhtiön hyväksymä. Kaikki yhtiön jakelijan sopimukseen antamat poikkeukset ja vapautukset mitätöityvät siirron yhteydessä, jos muuta ei kirjallisesti sovita yhtiön kanssa. 4.2 Siirto kuolemantapauksessa (a) Yksityishenkilöt. Jakelijayksikkösi lasketaan osaksi arvokkaita sopimuspohjaisia oikeuksiasi ja ovat sellaisenaan perittävissä asuinmaasi lainsäädännön ja säädösten asettamissa puitteissa. Näin ollen jakeluyksikkösi voidaan luovuttaa perillisillesi tai muille edunsaajille testamentin tai muun kautta. Yhtiö hyväksyy siirron saatuaan tuomioistuimen määräyksen tai vastaavan laillisen asiakirjan, joka osoittaa siirron pätevälle vastaanottajalle. Yhtiö suosittelee asianmukaisten jakeluyksikkösi siirtoa koskevien järjestelyjen tekemistä yhdessä notaarin kanssa. (b) Edustaja liiketoimintayksikössä Jos olet edustaja liiketoimintayksikössä, osasi yrityksessä siirretään kuolemantapauksessa liiketoimintayksikön laillisten asiakirjojen ja soveltuvan siirron kattavan 9

18 Luku 1 Jakeluyksikkösi lainsäädännön mukaisesti sillä edellytyksellä, että kaikki siirtävän osapuolen henkilöt ovat näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen määrittämällä tavalla hyväksyttäviä osallisiksi jakeluyksikköä. Yhtiö hyväksyy osasi siirron saatuaan tuomioistuimen määräyksen tai vastaavat lailliset asiakirjat, jotka osoittavat siirron pätevälle vastaanottajalle. (c) Jos jakeluyksikkö sattuu väliaikaisesti olemaan ilman omistajaa, tai jos omistajuuksien väliin jää tyhjiö oikeuskäsittelyjen vuoksi, ylälinjan Blue Diamond -jakelija tai tämän yläpuolella oleva jakelija on vastuussa tämän jakeluyksikön normaalista liiketoiminnasta. Korvaukseksi palveluistaan Blue Diamond tai tämän yläpuolella oleva jakelija ovat oikeutettuja perimään palvelumaksun. Maksu peritään euroina 8 vastaamaan 15 prosenttia jakeluyksikön nettobonuksista. 4.3 Avioero Avo- tai avioeron tullessa voimaan yhtiö ei määritä eikä jaa jakeluyksikön osia eikä alalinjan organisaatiota. Yleisesti ottaen yhtiö ei myöskään jaa bonuksia eikä muita palkkioita osapuolten kesken. Yhtiö voi kuitenkin oman harkintansa mukaan tai yksittäisissä tapauksissa jakaa bonukset yksinkertaisina vakioprosentteina tuomioistuimen määräyksen tai molempien osapuolten jättämän kirjallisen suostumuksen perusteella. JOS YHTIÖ HYVÄKSYY BONUSTEN JAKAMISEN OSAPUOLTEN VÄLILLÄ YKSINKERTAISENA VAKIOPROSENTTINA, JAKELUYKSIKÖN OSAPUOLET SUOSTUVAT VAPAUTTAVANSA YHTIÖN KAIKESTA VASTUUSTA, MENETYKSISTÄ, MAKSUISTA, VAHINGOISTA, TUOMIOISTA TAI KULUISTA, MUKAAN LUETTUNA ASIANAJAJAKULUT, JOTKA KARTTUVAT TAI KOITUVAT SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHTIÖN SUORITTAMASTA BONUSTEN JAKAMISESTA. Yhtiöllä on oikeus pidättäytyä bonusten jakamisesta, jos avio- tai avopuolisoiden välillä syntyy jakeluyksikköä koskeva ristiriita. Yhtiö voi periä palvelunsa kattavan maksun jakelijoilta joka kuukausi bonusmaksujen osapuolten välillä jaon yhteydessä. 4.4 Oikeus päättää Voit päättää jakeluyksikkösi milloin tahansa. Ks. erityiset tiedot luvun 6 kohdasta Tai vastaavana määränä paikallista valuuttaa. 10

19 11 Luku 2 Liiketoimintasi hoitaminen

20 Luku 2 Liiketoimintasi hoitaminen Luku 2 - Liiketoimintasi hoitaminen 1 Liiketoiminnan eettisyys 1.1 Suoramyyntijärjestön eettinen säännöstö Yhtiö on Euroopan suoramyyntijärjestön (The European Direct Selling Association, SELDIA) ja maailmalaajuisen suoramyyntijärjestön (World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA) jäsen. Tämän kohdan eettisten ohjeiden lisäksi sinun täytyy noudattaa paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen (SELDIA ja WFDSA) asettamia eettisiä sääntöjä liiketoimintaa harjoittaessasi 9. Tämä eettinen säännöstö löytyy osoitteesta ja kohdasta Office. 1.2 Liiketoimintasi tarkoitus Liiketoimintasi ja yhtiön pääasiallinen tarkoitus on myydä korkealaatuisia tuotteita asiakkaille. Osana prosessia voit sponsoroida muita jakelijoita näiden liiketoiminnassa kasvattaaksesi liiketoimintaasi. Muiden jakelijoiden rekrytointi ei kuitenkaan ole ensisijainen päämääräsi, vaan erottamaton osa perusvelvollisuuttasi myydä tuotteita ja kasvattaa tuotemyyntiä asiakkaille alalinjasi kautta. 9 Nu Skin -paikalliskonttorit ovat seuraavien paikallisten suoramyyntijärjestöjen jäseniä: - Nu Skin Belgium N.V./S.A. - APVD:n jäsen, - Nu Skin Belgium N.V./S.A. Luxemburg on AVD:n jäsen, - Nu Skin Czech Republic s.r.o AOP:n jäsen, - Nu Skin Eastern Europe Kft. - Unkarin suoramyyntijärjestön jäsen, - Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd Etelä-Afrikan DSA:n jäsen, - Nu Skin France Ranska S.A.R.L. - FVD:n jäsen, - Nu Skin Italy S.R.L. Espanja on AVD:n jäsen, - Nu Skin Israel Inc. - Israelin DSA:n jäsen, - Nu Skin Netherlands B.V.- VDV:n jäsen, - Nu Skin Norway A/S - DF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - DSF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Irlanti on Irlannin suoramyyntijärjestön jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Ruotsi on DF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Yhdistynyt kuningaskunta on DSA Ltd:n jäsen, - Nu Skin Slovakia s.r.o on Slovakian DSA:n jäsen, - - on DSD:n jäsen, - Nu Skin Enterprises RS LLC on Venäjän DSA:n jäsen, - Nu Skin Enterprises Ukraine - on Ukrainan DSA:n jäsen, 12

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

JAKELIJA- JA KANSAINVÄLINEN SPONSORISOPIMUS SUOMI

JAKELIJA- JA KANSAINVÄLINEN SPONSORISOPIMUS SUOMI JAKELIJA- JA KANSAINVÄLINEN SPONSORISOPIMUS SUOMI Tämän jakelija- ja kansainvälisen sponsorisopimuksen osapuolet ovat Nu Skin International, Inc. -yhtiö, jonka toimipaikkana on Utah, 75 West Center Street,

Lisätiedot

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t.

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen Näitä sääntöjä, jotka koskevat Nu Skinin Blue Diamond ja Team Elite Business Builder -asemaa ( BD BBP ja TE BBP ), sovelletaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Adobe -määrälisensointi Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Versio 3.0 heinäkuuta 30, 2013 Sisällysluettelo Value Incentive Plan (VIP) ohjelman yhteenveto... 3 Ohjelman ominaisuudet... 3 Adoben

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

JÄLLEENMYYJÄSOPIMUS. Tienaa.fi (Y-tunnus 2319587-5 ) sekä Jälleenmyyjän väliset sopimusehdot 1. YLEISTÄ

JÄLLEENMYYJÄSOPIMUS. Tienaa.fi (Y-tunnus 2319587-5 ) sekä Jälleenmyyjän väliset sopimusehdot 1. YLEISTÄ JÄLLEENMYYJÄSOPIMUS Tienaa.fi (Y-tunnus 2319587-5 ) sekä Jälleenmyyjän väliset sopimusehdot 1. YLEISTÄ a) Jälleenmyyjä tarkoittaa Tienaa.fi sopimusosapuolta tässä sopimuksessa kuten urheiluseuraa, joukkuetta,

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish Page 1 sur 10 Valitse kieli Finnish SUPPLY CHAIN INITIATIVEN YHTEENSOPIVUUSKYSELY 2016 Tervetuloa Dedicatedin verkkokyselysivustolle. Verkkopohjainen menetelmä takaa yrityksesi vastausten luottamuksellisuuden.

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Fields marked with are mandatory. Johdanto Lue seuraava tietosuojaseloste ennen kuin täytät kyselylomakkeen: specific-privacy-statement_en.pdf Tämän kyselyn

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot

Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot Osallistuessaan Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) -ohjelmaan kumppani sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä yleisiä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot