Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)"

Transkriptio

1 Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi Jakelijaksi ryhtyminen Jakelijaksi hakeminen Yksi henkilö jakeluyksikköä kohti Ikävaatimukset Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Asuinmaa Entiset jakelijat Aviopuolisot ja avopuolisot Jakelijasopimuksesi hyväksyntä Verotunnus Liiketoimintayksiköt Muutos liiketoimintayksiköksi Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Henkilötiedot Henkilötietojen kerääminen Valtuutus käyttää henkilötietojasi Jakelijatilisi ylläpitäminen Jakelijasopimuksen ja liiketoimintayksikkölomakkeen pitäminen ajan tasalla Uuden edustajan lisääminen Jakeluyksikön aloittaminen uuden sponsorin alaisena Yksi jakeluyksikkö yhtä henkilöä kohti Hyötysuhteen hankkiminen jakeluyksikössä ja jakeluoikeuksien yhdistyminen Jakeluyksikkösi siirtäminen ja päättäminen Jakeluyksikön siirtäminen Siirto kuolemantapauksessa Avioero Oikeus päättää Luku 2 - Liiketoimintasi hoitaminen Liiketoiminnan eettisyys Suoramyyntijärjestön eettinen säännöstö Liiketoimintasi tarkoitus Yleinen yritysetiikka Ei väheksyntää ii

3 1.5 Ahdistelu Ei yhteydenottoa myyjiin tai neuvoa antavan tieteellisen komitean jäseniin Korruption vastainen toiminta Yhtiön maineen säilyttäminen Asiakirjojen tarkastus Itsenäinen urakoitsija Jakelijat ovat itsenäisiä urakoitsijoita Verot Ei valtuutta toimia yhtiön puolesta Määritys työnantajana ei ole sallittu Tuotteiden tai palveluiden tilaaminen Tilausten tekeminen Omistusoikeuden siirto Inventaario ja 80 prosentin sääntö Tilaaminen Luoton anto Hintamuutokset Tilausten tekeminen toisen jakelijan nimissä Katteettomat maksusuoritukset Toisen henkilön luottokortin käyttö Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelma Tuotteiden vähittäismyynti Tuotehyvitykset ja -vaihdot Hyvityskäytäntö Suoraan yhtiöltä ostettujen tuotteiden vaihtokäytäntö Hyvityksen hakeminen tai vaihdon tekeminen Asiakkaille tehdyt myynnit ja asiakkaiden tekemät palautukset Asiakkaille tehdyt myynnit Tukkumyyntiä ei sallita Vähittäismyyntikuitit Rahat takaisin -takuut, vähittäismyyntiasiakkaidesi asiakashyvitykset ja vaihdot Myyntipalkkiojärjestelmä Myyntipalkkiojärjestelmä Myyntipalkkiojärjestelmän poikkeukset Ei palkkiota sponsoroinnista Ei taattua tuloa Myyntipalkkiojärjestelmän manipulointi iii

4 6.6 Bonukset Edellytetyt myynnit; vähittäismyyntien verifiointi Aikataulu Bonusten takaisinperintä Maksujen oikaisut Tuotevastuuvaatimukset ja vahingonkorvaukset Vahingonkorvaus Vahingonkorvauksen edellytykset Sinulta perittävä vahingonkorvaus Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Muiden organisaatioiden yhdistäminen yhtiöön Luku 3 - Mainonta Liiketoiminnan tukimateriaalit ja tavaramerkkien käyttö Liiketoiminnan tukimateriaalien käyttö Tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien käyttö Tuoteväitteet Yleinen rajoitus Lääkinnälliset väittämät kiellettyjä Väittämät kansallisten viranomaisten tekemistä rekisteröinneistä tai myyntiluvan myöntämisestä ovat kiellettyjä Ennen ja jälkeen -valokuvat Tuotepakkausten muuttaminen Tuloväittämät Harhaanjohtavien tuloja koskevien väittämien esittäminen on kielletty Elämäntyyli- ja tuloväittämävaatimukset Blue Diamondin tuottamat liiketoiminnan tukimateriaalit Blue Diamondin liiketoiminnan tukimateriaalit Ei yhtiön antamaa suositusta tai hyväksyntää Liiketoiminnan tukimateriaalien lisenssisopimus Blue Diamond -tason liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden rekisteröinti Blue Diamonds -jakelijoiden myynnit; tarkoitus Jakelijaorganisaatiot Joukkoviestimet; yleinen mainonta Joukkoviestimissä mainostamista ei sallita Haastattelut tiedotusvälineissä Puhelinluettelomainonta Promootiomateriaalien jakaminen...34 iv

5 6 Vähittäismyymälän, messujen ja palveluyrityksen myyntikäytäntö Vähittäismyymälät Messukojut Palveluyritykset Yhtiön oikeus lopullisen päätöksen tekoon Internet Internetin käyttö jakeluyksikössä Sallitut internet-toiminnat Blue Diamond -internetmarkkinointisivusto Internetin käyttöä koskevat lisärajoitukset Internetvideo ja -audio Internetmyynnit Roskaposti Liidien luontipalvelut; ei puhemaksuja Liidien luontipalvelut Ei puhemaksuja; kokoukset Yhtiön tapahtumia tai työntekijöitä ei saa sisällyttää taltiointiin Luku 4 - Sponsorointi Sponsoriksi tuleminen Vaatimukset Uusien jakelijoiden sijoittaminen Rekisteröintimaksu Yhtiön liidien jakelu Sponsorin vastuu Alalinjan organisaation koulutus Linjan vaihto Tuotteiden tai liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden ostoa ei edellytetä Yhtiön lomakkeisiin annettava oikeat tiedot Alalinjan organisaatiosi kommunikointi yhtiön kanssa Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Kokoukset valtuutetuissa maissa, joissa on osanottajia avaamattomista maista Kansainvälinen sponsorisopimus Kiina Nimenomainen ennakkomyyntitoiminnan kielto tietyissä maissa Oikeussuojakeinot Osallistumisluvan pyyntö...47 v

6 3.8 Oikeuksista luopuminen...47 Luku 5 Rajoittavat sopimukset Verkoston omistajuus Rajoittavat sopimukset Ei tyrkytystä Yksinoikeus Luottamukselliset tiedot Jakeluyksikkösi tietojen luottamuksellisuus Halventamiskielto Oikeussuojakeinot Täytäntöönpanokelpoisuus Luku 6 Sopimuksen täytäntöönpano Sopimus Jakeluyksikön edustajien toimet Selvitys-, rankaisu- ja päättämistoimenpiteet Väitetyn rikkomuksen raportointi Aikaraja rikkomuksen raportoinnille Oikeuden yksityisyyteen tasapainottaminen Menettelytapa Jakelijoiden sääntöjennoudattamiskysymysten muutoksenhaku-komitea (DCAC) Sopimusrikkomus ja yhtiön toimet Välitön toiminta Oikeussuojakeinot Sopimuksen irtisanominen Luku 7 - Välimiesmenettely Mikä on pakollinen välimiesmenettely Välimiesmenettely on pakollinen ja sitova kaikissa kiistatapauksissa Kiistan määritys Sovittelu Välimiesmenettelypyyntö Välimiesmenettely Välimiesmenettelyn säännöt; sijainti Asiakirjojen esittäminen Välimiesmenettelyn päivämäärä Kieli Ei ryhmäkanteita Sallitut osanottajat vi

7 6.7 Välimiehen palkkiot ja kulut Tuomiot Luottamuksellisuus Tuomion täytäntöönpanokelpoisuus; kieltomääräys Voimassaoloaika Kolmannen osapuolen vaatimukset...63 Luku 8 - Yleisehdot Yleisehdot Sopimusmuutokset Vapautukset ja poikkeukset Integroitu sopimus Määräysten itsenäisyys Sovellettava laki / oikeudenkäyttöalue Ilmoitukset Seuraajat ja vaateet Otsikot Sisäiset viittaukset Monikkomuoto ja sukupuoli Käännökset Liite A Määritettyjen termien sanasto...67 Liite B Toimintalinjat Blue Diamond -liiketoiminnan tukimateriaaleille ja -palveluille Blue Diamondin liiketoiminnan tukimateriaalit Lain ja toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattaminen Julkaisijan tunnistaminen Yhtiön tuottaman sisällön käyttö Blue Diamondin tuottamien liiketoiminnan tukimateriaalien ja -palveluiden myynti Rekisteröinti vaaditaan ennen myyntiä Ensisijainen päämäärä on tuotteiden myynti Ei ostopakkoa; ei myyntiä mahdollisille jakelijoille Palautuskäytäntö Ilmoituslausunto Kuitti Lakien noudattaminen Edullisuus Yhtiötason tapahtumilla ei myyntitoimia Verkkosivusto Yhtiön itsellään pidättämät oikeudet; rajoittavat sopimukset vii

8 2.12 Tietueet Blue Diamond -tason liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden rekisteröinti Rekisteröintihakemus Lisädokumentaatio; oikeus tarkastaa; muutokset Hakemusmaksut Rekisteröinti-ilmoitus Rekisteröinnin uusinta; kumoaminen viii

9 Luku 1 Jakeluyksikkösi Luku 1 Jakeluyksikkösi 1 Jakelijaksi ryhtyminen 1.1 Jakelijaksi hakeminen (a) Lait saattavat vaihdella valtuutettujen maiden välillä. Sinua voi koskea erilaiset tai useammat vaatimukset, jotka ovat asuinmaakohtaisia. Jakelijaksi tullessasi sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja. Voidaksesi ryhtyä jakelijaksi sinun tarvitsee vain täyttää ja allekirjoittaa verkossa oleva jakelijasopimus 1. Jakelijaksi ryhtyminen ei edellytä tuotteiden tai materiaalien ostamista. (b) Oman liiketoimintasi, yhtiön ja muiden jakelijoiden molemminpuolisen edun vuoksi lähettäessäsi jakelijasopimuksen hyväksyt noudattavasi näitä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka on sisällytetty jakelijasopimukseen ja jotka ovat osa sopimustasi yhtiön kanssa. Jos asiakirjoissa ei muuta nimenomaisesti mainita, jakelijasopimus on kolmikantasopimus sinun, Nu Skin International Inc. - NSI -paikalliskonttorin välillä. (c) Nu Skin -paikalliskonttori joko toimii valtuutetussa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan EMEA - paikalliskonttorit ovat seuraavat: Itävalta, Belgia, T Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Ukraina ja Yhdistynyt kuningaskunta. Kaikki muut EMEAn maat ovat avaamattomia maita. Toiminta avaamattomissa maissa on varattu yksinomaan yhtiölle. Alla mainitut Nu Skin -paikalliskonttorit ovat vastuussa toiminnasta Nu Skin -paikalliskonttorin nimen jälkeen määritetyissä valtuutetuissa maissa: 1 Venäjä ja Ukraina: Kun jakelijaksi pyrkivä on allekirjoittanut jakelijasopimuksen verkossa, jakelijasopimus on tulostettava paperille ja toimitettava Nu Skin -paikalliskonttoriin Nu Skin -tuotteiden jakeluoikeuden virallista rekisteröimistä varten. 1

10 Luku 1 Jakeluyksikkösi Nu Skin Belgium N.V./S.A. Belgia, Luxembourg, Portugali, Sveitsi; Nu Skin France S.A.R.L. Ranska (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Czech Republic s.r.o. Nu Skin Germany GmbH Itävalta, Saksa; Nu Skin Eastern Europe Kft. Unkari; Nu Skin Enterprises SRL Romania (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Íslandi ehf. Islanti (tiedustelut Tanskan toimistoon); Nu Skin Israel Inc. Israel (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Italy SRL Italia ja Espanja (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Netherlands B.V. Alankomaat (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Norway A/S Norja (tiedustelut Tanskan toimistoon); Nu Skin Enterprises Poland Sp. Z.o.o. Puola (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises RS LLC Venäjä; Nu Skin Scandinavia A/S Tanska, Suomi, Irlanti, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta; Nu Skin Slovakia s.r.o.- Slovakian tasavalta (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd Etelä-Afrikka; Turkki (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises Ukraine Ukraina (tiedustelut Venäjän toimistoon). Jos tarvitset apua sopimuksen lähettämisessä, ota ystävällisesti yhteyttä Nu Skin -paikalliskonttoriin. 1.2 Yksi henkilö jakeluyksikköä kohti Vain yksi henkilö voi hakea yhtä jakeluyksikköä ja jättää jakelijasopimuksen käsiteltäväksi yhtiölle 2. Jos henkilö haluaa mukaan puolisonsa tai avopuolisonsa jakelijasopimukseen, voidaan myös puoliso tai avopuoliso lisätä jakelijasopimukseen 3. Muissa kuin niissä tapauksissa, joissa puoliso tai avopuoliso 2 Venäjä ja Ukraina: tarkoittaa: a) yksityisyrittäjää, joka on valtuutettu toimimaan jakelijan puolesta yrityssuhteessa Nu Skin Enterprises RS LLC:n tai Nu Skin Enterprises Ukrainen kanssa suorittamaan mm. tuotetilauksia, tilauksia Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelmaa käyttäen, tilattujen tuotteiden maksamista ja vastaanottamista; tai b) luonnollista henkilöä, joka saa ostaa tuotteita Nu Skin -paikalliskonttorilta vain omaan käyttöönsä eikä ole millään tavoin tekemisissä liiketoiminnan kanssa; c) luonnollista henkilöä, joka on joko Venäjän tai Ukrainan kansalainen, joka on valtuutettu toimimaan jakelijan puolesta yrityssuhteessa Nu Skin -paikalliskonttorin kanssa, mukaan luettuna rajoittamatta tilaukset Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelmaa käyttäen sekä tilattujen tuotteiden maksaminen ja vastaanottaminen. 3 Ranska: Vain yksi VDI tiliä kohti sallitaan. 2

11 Luku 1 Jakeluyksikkösi lisätään, jos jakeluyksikköön halutaan enemmän kuin yksi henkilö, tulee näiden henkilöiden jättää hakemus liiketoimintayksikkönä tämän luvun kohdan 1.10 määrittämällä tavalla. 1.3 Ikävaatimukset Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen ryhtymään jakelijaksi. 1.4 Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi 1.5 Asuinmaa Jakelijasopimushakemus on annettava käsiteltäväksi maassa, joka katsotaan pääasialliseksi asuinpaikaksesi ja jossa sinulla on lainmukainen oikeus harjoittaa liiketoimintaa. Jakeluyksikkösi rajoittuu myös tähän maahan. Liiketoimintasi hallinta tulee tapahtua tässä maassa. Yhtiö pidättää oikeuden siirtää jakeluyksikkösi maahan, jossa sinun olisi pitänyt antaa hakemuksesi jakelijasopimuksen käsiteltäväksi tämän kohdan mukaisesti, rajoittumatta muihin näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarjoamiin oikeussuojakeinoihin. Tämän lisäksi yhtiö pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikkösi siirtopyynnön, jos yhtiö uskoo näiden ehtojen jäävän täyttymättä. NSI voi vaatia näytön asianmukaisesta rekisteröinnistä itsenäisenä urakoitsijana ennen bonusten maksamista 4. Jos et pysty esittämään näyttöä asuinpaikastasi tai lainmukaisesta oikeudesta harjoittaa 4 Tietyissä maissa vaaditaan rekisteröitymistä itsenäiseksi urakoitsijaksi, yksityisyrittäjäksi tai yritykseksi ennen bonusten saamista. Ranska: Bonusten saaminen edellyttää pankkitietojen, henkilötunnusnumeron ja selvälukuisen carte vitalen tai henkilötunnustodistuksen kaksoiskappaleen toimittamista. Jos olet rekisteröitynä yhtiöksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi, sinun tulee toimittaa SIRET- ja alv-numerot ja kaksoiskappale K-BIS-asiakirjasta (ei kolmea kuukautta vanhempaa). Unkari: Bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityneen yksityisyrittäjäksi tai yhtiöksi Unkarin lainsäädännön mukaisesti. Puola: Bonusten maksaminen edellyttää jakelijan puolesta Nu Skin -yhtiön tekemän itselaskutuksen valtuutuksen valtakirjalla. Romania: Jakelijoiden on toimittava yksityisyrittäjinä tai yhtiöinä voidakseen saada bonuksensa. Venäjä: Venäjän lainsäädännön mukaan bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityneen itsenäiseksi yrittäjäksi tai oikeushenkilöksi. Yhtiö vaatii yksityisyrittäjälisenssin tunnuksen, verotunnuksen ja itsenäisen yrittäjän pankkitilin tallennustiedot. Yhtiö vaatii edelleen yksityisyrittäjärekisteröintitodistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Slovakia: Bonusten maksaminen edellyttää jakelijan puolesta Nu Skin -yhtiön tekemän itselaskutuksen valtuutuksen valtakirjalla. Ukraina: Bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityvän itsenäisenä yrittäjänä (yksinkertaistetun verotuksen kohteena oleva taho), jolla on oikeus harjoittaa olennaista liiketoimintaa, tai oikeushenkilönä. Jakelijan on myös saatava 3

12 Luku 1 Jakeluyksikkösi liiketoimintaa maassa, jossa hait jakelijasopimusta, yhtiö voi mitätöidä jakelijasopimuksesi sen alusta alkaen. Jakelijaksi voi hakea vain valtuutetussa maassa. 1.6 Entiset jakelijat Jos olet aikaisemmin ollut jakelija, voit ainoastaan hakea uudelleen jakelijaksi alkuperäisen sponsorisi alaisena, ellet täytä tämän luvun kohdan 3.3 ehtoja uuden sponsorin alaisena ilmoittautumisesta. 1.7 Aviopuolisot ja avopuolisot Mikäli jakelijan avio- tai avopuoliso haluaa tulla jakelijaksi, avo- tai aviopuoliso on lisättävä toisen puolison jo olemassa olevaan jakeluyksikköön 5. Jos entisen jakelijan avio- tai avopuoliso haluaa tulla jakelijaksi, täytyy avo- tai aviopuolison hakea jakelijaksi toisen puolison entisen jakeluyksikön sponsorin alaisena, ellei entisen jakelijan inaktiiviseen liiketoimintaan sovellettava jakso ole jo mennyt umpeen, kuten määritetty tämän luvun 1 kohdassa Jakelijasopimuksesi hyväksyntä Yhtiö varaa itselleen oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikön hakijaa; kieltäytymisen tulee perustua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Sinusta tulee hyväksytty jakelija yhtiön käsiteltyä ja hyväksyttyä jakelijasopimuksesi. Jos yhtiö saa useamman kuin yhden jakelijasopimushakemuksen, ensimmäiseksi Nu Skin -paikalliskonttorin toimistossa vastaanotettu jakelijasopimus määrittää sponsorisi. 1.9 Verotunnus Soveltuakseen saamaan bonuksen, yhtiön pyynnöstä tai paikallisen verolainsäädännön tai muiden tarkoitusten sitä vaatiessa on jakelijan ehkä toimitettava yhtiölle verotunnus tai arvonlisäverotunnus 6. kaikki luvat, jotka sopimuksessa määritettyjen toimintojen harjoittaminen edellyttää. Yhtiö vaatii yksityisyrittäjärekisteröinnin todistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. 5 Ranska: Vain yksi VDI tiliä kohti sallitaan. 6 Verotunnusta ei tarvita seuraavissa valtuutetuissa maissa: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Saksa, Islanti, Luxembourg, Alankomaat, Norja, Portugali, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta Ranska: Yhtiö edellyttää, että VDI:t toimittavat henkilötunnusnumeronsa ja SIRET-numeronsa. Unkari: Yhtiö vaatii verotunnuksen ja PEN-numeron tai yhtiön rekisteröintinumeron. Venäjä: Yhtiö vaatii yksityisyrittäjälisenssin tunnuksen, verotunnuksen ja itsenäisen yrittäjän pankkitilin tallennustiedot. Yhtiö vaatii edelleen yksityisyrittäjärekisteröintitodistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Ruotsi: Saadakseen bonuksia jakelijan täytyy näyttää F-verokortti. 4

13 Luku 1 Jakeluyksikkösi Tämä vaatimus voi myös koskea jakelijasopimuksen allekirjoittaneita avio- ja avopuolisoita. Jos ilmoittaudut jakelijaksi liiketoimintayksikkönä, sinua saatetaan vaatia toimittamaan liiketoimintayksikön ja jokaisen liiketoimintayksikköön osallisen verotunnus. Yhtiö voi myös asettaa tiliäsi koskevat myyntitilaukset tai bonukset pitoon, kunnes verotunnuksesi on toimitettu ja varmennettu Liiketoimintayksiköt Liiketoimintayksikkö voi hakea jakelijaksi sillä edellytyksellä, että jakelijasopimus on jätetty ja jakeluyksikkö rajoittuu siihen maahan, jossa liiketoimintayksikkö hoitaa liiketoimintaansa 7. Liiketoimintayksiköllä on oltava tarvittava infrastruktuuri tällaisen liiketoiminnan harjoittamiseen kyseisessä maassa. Yhtiö pidättää oikeuden siirtää jakeluyksikkösi maahan, jossa sen olisi pitänyt jättää jakelijasopimushakemuksensa käsiteltäväksi tämän kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarjoamia oikeussuojakeinoja. Tämän lisäksi yhtiö pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikön siirtopyynnön maahan, jossa yhtiö uskoo näiden ehtojen jäävän täyttymättä. Myös seuraavia vaatimuksia sovelletaan liiketoimintayksikköön: (a) Liiketoimintayksikön pääasiallisen edustajan pääasiallisen asuinpaikan ja oikeuden harjoittaa liiketoimintaa täytyy olla siinä maassa, jossa liiketoimintayksikön jakelijasopimus jätettiin käsiteltäväksi, ja tästä on pystyttävä toimittamaan näyttöä. Jos liiketoimintayksikkö ei kykene toimittamaan tätä näyttöä yhtiön sitä pyytäessä, yhtiö voi mitätöidä jakelijasopimuksen sen alusta alkaen. Sinun tulee huomioida, että liiketoimintayksikköön luettelu ei välttämättä anna laillista oikeutta harjoittaa liiketoimintaa; (b) Bonukset jaetaan liiketoimintayksikön nimissä. Yhtiö ei ole millään lailla vastuussa sinulle, jos liiketoimintayksikkö tai kuka tahansa sen edustajista ei jaa tai maksa liiketoimintayksikön saamia bonuksia edustajilleen, eikä väärin jaetuista tai maksetuista bonuksista; ja (c) Pääasiallisen edustajan tulee olla ainoa henkilö, jolla on laillinen valtuutus edustaa tätä tahoa yhtiölle. Yhtiö voi luottaa pääasiallisen edustajan toimittamiin tietoihin ja toimia näiden perusteella. Ukraina: Yhtiö vaatii yksityisyrittäjärekisteröinnin todistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Italia: Jakeluoikeutta voivat hakea vain yksityishenkilöt. 7 Kaikki tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset julkaistaan Nu Skin -yhtiön verkkosivustolla ja ne tulevat voimaan julkaisupäivänä. 5

14 Luku 1 Jakeluyksikkösi 1.11 Muutos liiketoimintayksiköksi Jos haluat muuttaa jakeluyksikkösi yksityisyrittäjästä liiketoimintayksiköksi tai päinvastoin, voit tehdä sen milloin tahansa. Tämä muutos on kaikkien soveltuvien laillisten vaatimusten alainen ja se voi edellyttää liiketoimintayksikkölomakkeen täyttämisen ja toimittamisen yhtiölle. Jakeluyksikön siirtoon tarvitaan yhtiön nimenomainen suostumus Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi 2 Henkilötiedot 2.1 Henkilötietojen kerääminen Yhtiö on tietoinen huolista, jotka jakelijaksi tulemisen yhteydessä tapahtuva tietojesi kerääminen, käyttäminen ja jakaminen herättää, ja ymmärtää tämän seikan. Nu Skin kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaa jakelijoidensa yksityisyyttä. Yhtiö kerää ja säilyttää tarpeellisia henkilötietoja voidakseen tarjota tukea ja jakelijaetuja sekä voidakseen kommunikoida kanssasi (i) tuotteista ja tarjouksista, (ii) jakelijatoimistasi ja alalinjan organisaatioista, (iii) bonuksista ja (iv) muista olennaisista liiketoiminta-asioista. Allekirjoittamalla jakelijasopimuksen tunnustat, että yhtiö käsittelee tietojasi, ja täten annat suostumuksesi yhtiölle säilyttää pääkonttorissaan Yhdysvalloissa, alueellisissa toimitiloissaan ja/tai asuinmaasi Nu Skin paikalliskonttoreissa kaikkia yhtiölle lähettämiäsi tietoja. Sinulla on oikeus päästä käsiksi yhtiön säilyttämiin henkilötietoihisi ja varmentaa niiden paikkansapitävyys ja pyytää niihin oikaisuja soittamalla asuinmaasi puhelinpalveluun. Jos lainsäädäntö ei muuta edellytä, kaikki tiedot säilytetään vain tarvittavan ajan. 2.2 Valtuutus käyttää henkilötietojasi Tulemalla jakelijaksi annat yhtiölle lupasi käsitellä henkilötietojasi ja valtuutat yhtiön (a) siirtämään ja paljastamaan henkilötietojasi ja/tai luottamuksellisia tietoja, jotka (i) olet antanut yhtiölle jakelijan ominaisuudessasi ja alalinjan organisaation yhteydessä tai (ii) ovat syntyneet jakelijana toimintasi tuloksena (A) emoyhtiölleen tai sisaryhtiöilleen ja näiden tietojenkäsittelijöille sijainnista riippumatta, (B) ylälinjan jakelijoillesi, kun yhtiö katsoo sen asianmukaiseksi ja (C) lain vaatiessa soveltuville valtion viranomaisille tai sääntelyviranomaisille. Voit estää tiettyjen ylälinjan jakelijoille tarkoitettujen tietojen siirron; 6

15 Luku 1 Jakeluyksikkösi (b) henkilötietojesi käyttö jakelijan tunnustustarkoituksessa, ja yhtiön liiketoiminnan tukimateriaaleihin ja -palveluihin, jos et pyydä yhtiötä kirjallisesti olemaan käyttämättä tietojasi; (c) yllä kuvattujen henkilötietojesi käyttö, ja hyväksyt edelleen, että kaikki muu henkilötietojesi paljastus tapahtuu yhtiön tietosuojakäytännön mukaisesti, jota voidaan muunnella aika ajoin. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen ilmoitat olevasi tietoinen tietosuojakäytännön sisällöstä ja hyväksyt sen ehtojen noudattamisen. Yhtiön tietosuojakäytäntö on luettavissa yhtiön verkkosivustolla: 3 Jakelijatilisi ylläpitäminen 3.1 Jakelijasopimuksen ja liiketoimintayksikkölomakkeen pitäminen ajan tasalla (a) Jakelijana vastuullasi on pitää jakelijasopimuksen tai liiketoimintayksikkölomakkeen tiedot ajankohtaisina ja paikkansapitävinä. Yhtiölle on ilmoitettava viipymättä kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat näissä asiakirjoissa olevien tietojen paikkansapitävyyteen. Yhtiö voi päättää jakeluyksikön tai mitätöidä jakelijasopimuksen sen alusta alkaen, jos yhtiö toteaa, että vääriä tai totuudenvastaisia tietoja on toimitettu. Jos et päivitä jakelijasopimustasi tai liiketoimintayksikkölomaketta välittömästi, tilisi saatetaan asettaa pitoon tai saatetaan ryhtyä muihin kurinpitotoimiin, mukaan luettuna sopimuksen päättäminen. (b) Muuttaaksesi jakelijatietojasi sinun täytyy lähettää muutettu liiketoimintayksikkölomake. Liiketoimintayksikkölomakkeessa on oltava pääosallistujan allekirjoitus, paitsi siinä tapauksessa, että jakelijatietojen muutos koskee pääosallistujan vaihtamista. Tällaisessa tapauksessa liiketoimintayksikkölomakkeessa on oltava kaikkien osallistujien allekirjoitukset. 3.2 Uuden edustajan lisääminen Et saa antaa kenenkään henkilön olla osana liiketoiminnassa tai hyötysuhteessa jakeluyksikössäsi, ellei jakeluyksikköäsi harjoiteta liiketoimintayksikkönä eikä tämä henkilö ole hakenut eikä häntä ole hyväksytty edustajaksi yhtiön hyväksymällä hakemuksella. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan hylätä tämänkaltaisen hakemuksen; hylkäyksen tulee pohjautua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Jos yhtiö ei hyväksy hakemusta, henkilö ei voi osallistua jakeluyksikköön. 3.3 Jakeluyksikön aloittaminen uuden sponsorin alaisena Jos olet entinen jakelija, voit ainoastaan aloittaa uudelleen jakelijana uuden sponsorin alaisena, jos et 7

16 Luku 1 Jakeluyksikkösi ole harjoittanut liiketoimintaa (joko omaa jakeluyksikköäsi tai toimintaa toisen henkilön jakelijana) määritetyn inaktiivisen ajanjakson aikana: Viimeisintä liiketoimintaa edeltävien 24 kuukauden aikainen tilityyppi Jos saavutit vähintään Executive-jakelijan tason Vain jakelija Inaktiivinen ajanjakso 12 kk 6 kk Kun yhtiö toteaa, että sopimaton sponsorin vaihto on tapahtunut tai sitä on kaupiteltu, ajassa toisena oleva jakeluyksikkö voidaan palauttaa ensimmäisenä olevalle ja yhdistää tämän kanssa ja yhtiö voi ryhtyä muihin luvussa 6 lueteltuihin oikeussuojakeinoihin. 3.4 Yksi jakeluyksikkö yhtä henkilöä kohti Sinun ei sallita toimivan hyötysuhteessa useammassa kuin yhdessä jakeluyksikössä, paitsi seuraavissa tapauksissa: (i) kahden jakelijan avo- tai avioliitto, kun kummatkin olivat jakelijoita ennen avo- tai avioliittoa, (ii) jakeluyksikön saaminen perintönä olemassa olevalta jakelijalta tai (iii) muutoin yhtiön kirjallisesti antama hyväksyntä. 3.5 Hyötysuhteen hankkiminen jakeluyksikössä ja jakeluoikeuksien yhdistyminen (a) Yleiskatsaus. Jakelijat haluavat joskus muodostaa yhtiökumppanuuden toisen jo olemassa olevan jakelijan kanssa ja yhdistää kaksi jakeluyksikköä tai hankkia hyötysuhteen jakeluyksikössä. Kumppanuussuhteiden muodostaminen jakelijoiden välillä, jakeluyksikön yhdistäminen tai liiketoimintaa harjoittaneen jakelijan yritys hankkia hyötysuhdetta jakeluyksikössä on kielletty muulla kuin tässä kohdassa 3.5 määritetyllä tavalla. (b) Hyötysuhteen hankkiminen. Jos olet harjoittanut liiketoimintaa, et saa milloinkaan hankkia hyötysuhdetta jo olemassa olevalta toisen sponsorin alla toimivasta jakeluyksiköstä (joko ostamalla, yhdistymällä, kumppanuudella tai muulla tavalla), paitsi jos (i) olet päättänyt jakeluyksikkösi etkä ole harjoittanut liiketoimintaa tämän luvun kohdassa 3.3 määritetyn passiivisen ajanjakson aikana ja (ii) sen jakeluyksikön jakelijasopimus, jossa haluat hankkia hyötysuhteen, lähetettiin yhtiölle sen jälkeen, kun yllä kuvattu inaktiivinen liiketoimintasi ajanjakso oli jo päättynyt. Poikkeuksena tästä ovat tapaukset, jotka yhtiö hyväksyy oman harkintansa mukaan; hyväksynnän tulee pohjautua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Tämän alakohdan (b) kiellot syrjäyttävät tämän kohdan 3.5 alakohdan (c) kiellot. (c) Fuusio. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan harkita jakeluoikeuksien fuusioita rajoitetuissa tapauksissa ja jolloin hyväksynnän tulee pohjautua objektiivisiin perusteluihin, ei syrjintään: (a) 8

17 Luku 1 Jakeluyksikkösi vertikaaliset fuusiot (i) välittömän ylälinjan sponsorisi kanssa tai (ii) ensimmäisen tason jakelijasi kanssa; (b) horisontaalinen yhdistyminen toisen jakeluyksikön kanssa sillä edellytyksellä, että (i) vain yksi jakelijoista on tasolla Executive jakelija (kuten määritetty myyntipalkkiojärjestelmässä) ja (ii) kummallakin jakelijalla on sama ylälinjan sponsori; ja (c) mikä tahansa muu yhdistyminen, jonka yhtiö on oman harkintansa mukaan hyväksynyt. (d) Yhtiön suorittama tarkastus ja muut vaatimukset Kaikissa kumppanuuden muodostamista, fuusiota tai hyötysuhteen hankkimista koskevissa ehdotuksissa yhtiö päättää oman harkintansa mukaan hyväksyä näistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista poikkeavan ehdotuksen; päätöksen tulee pohjautua objektiivisiin perusteluihin, ei syrjintään. Tarkastusta suorittaessaan yhtiö voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan lisävaatimuksia, mukaan luettuna ylälinjan ilmoitukset ja/tai hyväksynnät. 4 Jakeluyksikkösi siirtäminen ja päättäminen 4.1 Jakeluyksikön siirtäminen Jakeluyksikköä ei saa siirtää ilman yhtiöltä ennakolta pyydettyä ja saatua kirjallista suostumusta, jota ei evätä kohtuuttomin syin. Yhtiö ei anna suostumustaan ehdotettuihin siirtoihin, jos ehdotettu siirto ei ole olennainen ja jos sen syynä vaikuttaa olevan toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattamisen välttäminen. Yhtiö ei hyväksy oikeuden luovutusta ja siirtävällä osapuolella ei ole mitään oikeuksia ennen kuin siirto on yhtiön hyväksymä. Kaikki yhtiön jakelijan sopimukseen antamat poikkeukset ja vapautukset mitätöityvät siirron yhteydessä, jos muuta ei kirjallisesti sovita yhtiön kanssa. 4.2 Siirto kuolemantapauksessa (a) Yksityishenkilöt. Jakelijayksikkösi lasketaan osaksi arvokkaita sopimuspohjaisia oikeuksiasi ja ovat sellaisenaan perittävissä asuinmaasi lainsäädännön ja säädösten asettamissa puitteissa. Näin ollen jakeluyksikkösi voidaan luovuttaa perillisillesi tai muille edunsaajille testamentin tai muun kautta. Yhtiö hyväksyy siirron saatuaan tuomioistuimen määräyksen tai vastaavan laillisen asiakirjan, joka osoittaa siirron pätevälle vastaanottajalle. Yhtiö suosittelee asianmukaisten jakeluyksikkösi siirtoa koskevien järjestelyjen tekemistä yhdessä notaarin kanssa. (b) Edustaja liiketoimintayksikössä Jos olet edustaja liiketoimintayksikössä, osasi yrityksessä siirretään kuolemantapauksessa liiketoimintayksikön laillisten asiakirjojen ja soveltuvan siirron kattavan 9

18 Luku 1 Jakeluyksikkösi lainsäädännön mukaisesti sillä edellytyksellä, että kaikki siirtävän osapuolen henkilöt ovat näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen määrittämällä tavalla hyväksyttäviä osallisiksi jakeluyksikköä. Yhtiö hyväksyy osasi siirron saatuaan tuomioistuimen määräyksen tai vastaavat lailliset asiakirjat, jotka osoittavat siirron pätevälle vastaanottajalle. (c) Jos jakeluyksikkö sattuu väliaikaisesti olemaan ilman omistajaa, tai jos omistajuuksien väliin jää tyhjiö oikeuskäsittelyjen vuoksi, ylälinjan Blue Diamond -jakelija tai tämän yläpuolella oleva jakelija on vastuussa tämän jakeluyksikön normaalista liiketoiminnasta. Korvaukseksi palveluistaan Blue Diamond tai tämän yläpuolella oleva jakelija ovat oikeutettuja perimään palvelumaksun. Maksu peritään euroina 8 vastaamaan 15 prosenttia jakeluyksikön nettobonuksista. 4.3 Avioero Avo- tai avioeron tullessa voimaan yhtiö ei määritä eikä jaa jakeluyksikön osia eikä alalinjan organisaatiota. Yleisesti ottaen yhtiö ei myöskään jaa bonuksia eikä muita palkkioita osapuolten kesken. Yhtiö voi kuitenkin oman harkintansa mukaan tai yksittäisissä tapauksissa jakaa bonukset yksinkertaisina vakioprosentteina tuomioistuimen määräyksen tai molempien osapuolten jättämän kirjallisen suostumuksen perusteella. JOS YHTIÖ HYVÄKSYY BONUSTEN JAKAMISEN OSAPUOLTEN VÄLILLÄ YKSINKERTAISENA VAKIOPROSENTTINA, JAKELUYKSIKÖN OSAPUOLET SUOSTUVAT VAPAUTTAVANSA YHTIÖN KAIKESTA VASTUUSTA, MENETYKSISTÄ, MAKSUISTA, VAHINGOISTA, TUOMIOISTA TAI KULUISTA, MUKAAN LUETTUNA ASIANAJAJAKULUT, JOTKA KARTTUVAT TAI KOITUVAT SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHTIÖN SUORITTAMASTA BONUSTEN JAKAMISESTA. Yhtiöllä on oikeus pidättäytyä bonusten jakamisesta, jos avio- tai avopuolisoiden välillä syntyy jakeluyksikköä koskeva ristiriita. Yhtiö voi periä palvelunsa kattavan maksun jakelijoilta joka kuukausi bonusmaksujen osapuolten välillä jaon yhteydessä. 4.4 Oikeus päättää Voit päättää jakeluyksikkösi milloin tahansa. Ks. erityiset tiedot luvun 6 kohdasta Tai vastaavana määränä paikallista valuuttaa. 10

19 11 Luku 2 Liiketoimintasi hoitaminen

20 Luku 2 Liiketoimintasi hoitaminen Luku 2 - Liiketoimintasi hoitaminen 1 Liiketoiminnan eettisyys 1.1 Suoramyyntijärjestön eettinen säännöstö Yhtiö on Euroopan suoramyyntijärjestön (The European Direct Selling Association, SELDIA) ja maailmalaajuisen suoramyyntijärjestön (World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA) jäsen. Tämän kohdan eettisten ohjeiden lisäksi sinun täytyy noudattaa paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen (SELDIA ja WFDSA) asettamia eettisiä sääntöjä liiketoimintaa harjoittaessasi 9. Tämä eettinen säännöstö löytyy osoitteesta ja kohdasta Office. 1.2 Liiketoimintasi tarkoitus Liiketoimintasi ja yhtiön pääasiallinen tarkoitus on myydä korkealaatuisia tuotteita asiakkaille. Osana prosessia voit sponsoroida muita jakelijoita näiden liiketoiminnassa kasvattaaksesi liiketoimintaasi. Muiden jakelijoiden rekrytointi ei kuitenkaan ole ensisijainen päämääräsi, vaan erottamaton osa perusvelvollisuuttasi myydä tuotteita ja kasvattaa tuotemyyntiä asiakkaille alalinjasi kautta. 9 Nu Skin -paikalliskonttorit ovat seuraavien paikallisten suoramyyntijärjestöjen jäseniä: - Nu Skin Belgium N.V./S.A. - APVD:n jäsen, - Nu Skin Belgium N.V./S.A. Luxemburg on AVD:n jäsen, - Nu Skin Czech Republic s.r.o AOP:n jäsen, - Nu Skin Eastern Europe Kft. - Unkarin suoramyyntijärjestön jäsen, - Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd Etelä-Afrikan DSA:n jäsen, - Nu Skin France Ranska S.A.R.L. - FVD:n jäsen, - Nu Skin Italy S.R.L. Espanja on AVD:n jäsen, - Nu Skin Israel Inc. - Israelin DSA:n jäsen, - Nu Skin Netherlands B.V.- VDV:n jäsen, - Nu Skin Norway A/S - DF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - DSF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Irlanti on Irlannin suoramyyntijärjestön jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Ruotsi on DF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Yhdistynyt kuningaskunta on DSA Ltd:n jäsen, - Nu Skin Slovakia s.r.o on Slovakian DSA:n jäsen, - - on DSD:n jäsen, - Nu Skin Enterprises RS LLC on Venäjän DSA:n jäsen, - Nu Skin Enterprises Ukraine - on Ukrainan DSA:n jäsen, 12

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t.

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen Näitä sääntöjä, jotka koskevat Nu Skinin Blue Diamond ja Team Elite Business Builder -asemaa ( BD BBP ja TE BBP ), sovelletaan

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot

Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot Yleiset ehdot Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Yleiset ehdot Osallistuessaan Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) -ohjelmaan kumppani sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä yleisiä

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish Page 1 sur 10 Valitse kieli Finnish SUPPLY CHAIN INITIATIVEN YHTEENSOPIVUUSKYSELY 2016 Tervetuloa Dedicatedin verkkokyselysivustolle. Verkkopohjainen menetelmä takaa yrityksesi vastausten luottamuksellisuuden.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista unionin rekisterissä

Ajankohtaista unionin rekisterissä Ajankohtaista unionin rekisterissä Uusia käytäntöjä Varsinaiset rekisteriasetuksesta (389/2013) tulevat vaatimukset tilien avaukseen liittyen eivät ole muuttuneet. Kuitenkin Energiavirasto on tehnyt joukon

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot