Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)"

Transkriptio

1 Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi Jakelijaksi ryhtyminen Jakelijaksi hakeminen Yksi henkilö jakeluyksikköä kohti Ikävaatimukset Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Asuinmaa Entiset jakelijat Aviopuolisot ja avopuolisot Jakelijasopimuksesi hyväksyntä Verotunnus Liiketoimintayksiköt Muutos liiketoimintayksiköksi Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Henkilötiedot Henkilötietojen kerääminen Valtuutus käyttää henkilötietojasi Jakelijatilisi ylläpitäminen Jakelijasopimuksen ja liiketoimintayksikkölomakkeen pitäminen ajan tasalla Uuden edustajan lisääminen Jakeluyksikön aloittaminen uuden sponsorin alaisena Yksi jakeluyksikkö yhtä henkilöä kohti Hyötysuhteen hankkiminen jakeluyksikössä ja jakeluoikeuksien yhdistyminen Jakeluyksikkösi siirtäminen ja päättäminen Jakeluyksikön siirtäminen Siirto kuolemantapauksessa Avioero Oikeus päättää Luku 2 - Liiketoimintasi hoitaminen Liiketoiminnan eettisyys Suoramyyntijärjestön eettinen säännöstö Liiketoimintasi tarkoitus Yleinen yritysetiikka Ei väheksyntää ii

3 1.5 Ahdistelu Ei yhteydenottoa myyjiin tai neuvoa antavan tieteellisen komitean jäseniin Korruption vastainen toiminta Yhtiön maineen säilyttäminen Asiakirjojen tarkastus Itsenäinen urakoitsija Jakelijat ovat itsenäisiä urakoitsijoita Verot Ei valtuutta toimia yhtiön puolesta Määritys työnantajana ei ole sallittu Tuotteiden tai palveluiden tilaaminen Tilausten tekeminen Omistusoikeuden siirto Inventaario ja 80 prosentin sääntö Tilaaminen Luoton anto Hintamuutokset Tilausten tekeminen toisen jakelijan nimissä Katteettomat maksusuoritukset Toisen henkilön luottokortin käyttö Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelma Tuotteiden vähittäismyynti Tuotehyvitykset ja -vaihdot Hyvityskäytäntö Suoraan yhtiöltä ostettujen tuotteiden vaihtokäytäntö Hyvityksen hakeminen tai vaihdon tekeminen Asiakkaille tehdyt myynnit ja asiakkaiden tekemät palautukset Asiakkaille tehdyt myynnit Tukkumyyntiä ei sallita Vähittäismyyntikuitit Rahat takaisin -takuut, vähittäismyyntiasiakkaidesi asiakashyvitykset ja vaihdot Myyntipalkkiojärjestelmä Myyntipalkkiojärjestelmä Myyntipalkkiojärjestelmän poikkeukset Ei palkkiota sponsoroinnista Ei taattua tuloa Myyntipalkkiojärjestelmän manipulointi iii

4 6.6 Bonukset Edellytetyt myynnit; vähittäismyyntien verifiointi Aikataulu Bonusten takaisinperintä Maksujen oikaisut Tuotevastuuvaatimukset ja vahingonkorvaukset Vahingonkorvaus Vahingonkorvauksen edellytykset Sinulta perittävä vahingonkorvaus Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi Muiden organisaatioiden yhdistäminen yhtiöön Luku 3 - Mainonta Liiketoiminnan tukimateriaalit ja tavaramerkkien käyttö Liiketoiminnan tukimateriaalien käyttö Tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien käyttö Tuoteväitteet Yleinen rajoitus Lääkinnälliset väittämät kiellettyjä Väittämät kansallisten viranomaisten tekemistä rekisteröinneistä tai myyntiluvan myöntämisestä ovat kiellettyjä Ennen ja jälkeen -valokuvat Tuotepakkausten muuttaminen Tuloväittämät Harhaanjohtavien tuloja koskevien väittämien esittäminen on kielletty Elämäntyyli- ja tuloväittämävaatimukset Blue Diamondin tuottamat liiketoiminnan tukimateriaalit Blue Diamondin liiketoiminnan tukimateriaalit Ei yhtiön antamaa suositusta tai hyväksyntää Liiketoiminnan tukimateriaalien lisenssisopimus Blue Diamond -tason liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden rekisteröinti Blue Diamonds -jakelijoiden myynnit; tarkoitus Jakelijaorganisaatiot Joukkoviestimet; yleinen mainonta Joukkoviestimissä mainostamista ei sallita Haastattelut tiedotusvälineissä Puhelinluettelomainonta Promootiomateriaalien jakaminen...34 iv

5 6 Vähittäismyymälän, messujen ja palveluyrityksen myyntikäytäntö Vähittäismyymälät Messukojut Palveluyritykset Yhtiön oikeus lopullisen päätöksen tekoon Internet Internetin käyttö jakeluyksikössä Sallitut internet-toiminnat Blue Diamond -internetmarkkinointisivusto Internetin käyttöä koskevat lisärajoitukset Internetvideo ja -audio Internetmyynnit Roskaposti Liidien luontipalvelut; ei puhemaksuja Liidien luontipalvelut Ei puhemaksuja; kokoukset Yhtiön tapahtumia tai työntekijöitä ei saa sisällyttää taltiointiin Luku 4 - Sponsorointi Sponsoriksi tuleminen Vaatimukset Uusien jakelijoiden sijoittaminen Rekisteröintimaksu Yhtiön liidien jakelu Sponsorin vastuu Alalinjan organisaation koulutus Linjan vaihto Tuotteiden tai liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden ostoa ei edellytetä Yhtiön lomakkeisiin annettava oikeat tiedot Alalinjan organisaatiosi kommunikointi yhtiön kanssa Kansainvälinen liiketoiminta Kansainvälinen liiketoiminta Kokoukset valtuutetuissa maissa, joissa on osanottajia avaamattomista maista Kansainvälinen sponsorisopimus Kiina Nimenomainen ennakkomyyntitoiminnan kielto tietyissä maissa Oikeussuojakeinot Osallistumisluvan pyyntö...47 v

6 3.8 Oikeuksista luopuminen...47 Luku 5 Rajoittavat sopimukset Verkoston omistajuus Rajoittavat sopimukset Ei tyrkytystä Yksinoikeus Luottamukselliset tiedot Jakeluyksikkösi tietojen luottamuksellisuus Halventamiskielto Oikeussuojakeinot Täytäntöönpanokelpoisuus Luku 6 Sopimuksen täytäntöönpano Sopimus Jakeluyksikön edustajien toimet Selvitys-, rankaisu- ja päättämistoimenpiteet Väitetyn rikkomuksen raportointi Aikaraja rikkomuksen raportoinnille Oikeuden yksityisyyteen tasapainottaminen Menettelytapa Jakelijoiden sääntöjennoudattamiskysymysten muutoksenhaku-komitea (DCAC) Sopimusrikkomus ja yhtiön toimet Välitön toiminta Oikeussuojakeinot Sopimuksen irtisanominen Luku 7 - Välimiesmenettely Mikä on pakollinen välimiesmenettely Välimiesmenettely on pakollinen ja sitova kaikissa kiistatapauksissa Kiistan määritys Sovittelu Välimiesmenettelypyyntö Välimiesmenettely Välimiesmenettelyn säännöt; sijainti Asiakirjojen esittäminen Välimiesmenettelyn päivämäärä Kieli Ei ryhmäkanteita Sallitut osanottajat vi

7 6.7 Välimiehen palkkiot ja kulut Tuomiot Luottamuksellisuus Tuomion täytäntöönpanokelpoisuus; kieltomääräys Voimassaoloaika Kolmannen osapuolen vaatimukset...63 Luku 8 - Yleisehdot Yleisehdot Sopimusmuutokset Vapautukset ja poikkeukset Integroitu sopimus Määräysten itsenäisyys Sovellettava laki / oikeudenkäyttöalue Ilmoitukset Seuraajat ja vaateet Otsikot Sisäiset viittaukset Monikkomuoto ja sukupuoli Käännökset Liite A Määritettyjen termien sanasto...67 Liite B Toimintalinjat Blue Diamond -liiketoiminnan tukimateriaaleille ja -palveluille Blue Diamondin liiketoiminnan tukimateriaalit Lain ja toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattaminen Julkaisijan tunnistaminen Yhtiön tuottaman sisällön käyttö Blue Diamondin tuottamien liiketoiminnan tukimateriaalien ja -palveluiden myynti Rekisteröinti vaaditaan ennen myyntiä Ensisijainen päämäärä on tuotteiden myynti Ei ostopakkoa; ei myyntiä mahdollisille jakelijoille Palautuskäytäntö Ilmoituslausunto Kuitti Lakien noudattaminen Edullisuus Yhtiötason tapahtumilla ei myyntitoimia Verkkosivusto Yhtiön itsellään pidättämät oikeudet; rajoittavat sopimukset vii

8 2.12 Tietueet Blue Diamond -tason liiketoiminnan tukimateriaalien ja palveluiden rekisteröinti Rekisteröintihakemus Lisädokumentaatio; oikeus tarkastaa; muutokset Hakemusmaksut Rekisteröinti-ilmoitus Rekisteröinnin uusinta; kumoaminen viii

9 Luku 1 Jakeluyksikkösi Luku 1 Jakeluyksikkösi 1 Jakelijaksi ryhtyminen 1.1 Jakelijaksi hakeminen (a) Lait saattavat vaihdella valtuutettujen maiden välillä. Sinua voi koskea erilaiset tai useammat vaatimukset, jotka ovat asuinmaakohtaisia. Jakelijaksi tullessasi sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja. Voidaksesi ryhtyä jakelijaksi sinun tarvitsee vain täyttää ja allekirjoittaa verkossa oleva jakelijasopimus 1. Jakelijaksi ryhtyminen ei edellytä tuotteiden tai materiaalien ostamista. (b) Oman liiketoimintasi, yhtiön ja muiden jakelijoiden molemminpuolisen edun vuoksi lähettäessäsi jakelijasopimuksen hyväksyt noudattavasi näitä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka on sisällytetty jakelijasopimukseen ja jotka ovat osa sopimustasi yhtiön kanssa. Jos asiakirjoissa ei muuta nimenomaisesti mainita, jakelijasopimus on kolmikantasopimus sinun, Nu Skin International Inc. - NSI -paikalliskonttorin välillä. (c) Nu Skin -paikalliskonttori joko toimii valtuutetussa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan EMEA - paikalliskonttorit ovat seuraavat: Itävalta, Belgia, T Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Ukraina ja Yhdistynyt kuningaskunta. Kaikki muut EMEAn maat ovat avaamattomia maita. Toiminta avaamattomissa maissa on varattu yksinomaan yhtiölle. Alla mainitut Nu Skin -paikalliskonttorit ovat vastuussa toiminnasta Nu Skin -paikalliskonttorin nimen jälkeen määritetyissä valtuutetuissa maissa: 1 Venäjä ja Ukraina: Kun jakelijaksi pyrkivä on allekirjoittanut jakelijasopimuksen verkossa, jakelijasopimus on tulostettava paperille ja toimitettava Nu Skin -paikalliskonttoriin Nu Skin -tuotteiden jakeluoikeuden virallista rekisteröimistä varten. 1

10 Luku 1 Jakeluyksikkösi Nu Skin Belgium N.V./S.A. Belgia, Luxembourg, Portugali, Sveitsi; Nu Skin France S.A.R.L. Ranska (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Czech Republic s.r.o. Nu Skin Germany GmbH Itävalta, Saksa; Nu Skin Eastern Europe Kft. Unkari; Nu Skin Enterprises SRL Romania (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Íslandi ehf. Islanti (tiedustelut Tanskan toimistoon); Nu Skin Israel Inc. Israel (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Italy SRL Italia ja Espanja (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Netherlands B.V. Alankomaat (tiedustelut Belgian toimistoon); Nu Skin Norway A/S Norja (tiedustelut Tanskan toimistoon); Nu Skin Enterprises Poland Sp. Z.o.o. Puola (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises RS LLC Venäjä; Nu Skin Scandinavia A/S Tanska, Suomi, Irlanti, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta; Nu Skin Slovakia s.r.o.- Slovakian tasavalta (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd Etelä-Afrikka; Turkki (tiedustelut Unkarin toimistoon); Nu Skin Enterprises Ukraine Ukraina (tiedustelut Venäjän toimistoon). Jos tarvitset apua sopimuksen lähettämisessä, ota ystävällisesti yhteyttä Nu Skin -paikalliskonttoriin. 1.2 Yksi henkilö jakeluyksikköä kohti Vain yksi henkilö voi hakea yhtä jakeluyksikköä ja jättää jakelijasopimuksen käsiteltäväksi yhtiölle 2. Jos henkilö haluaa mukaan puolisonsa tai avopuolisonsa jakelijasopimukseen, voidaan myös puoliso tai avopuoliso lisätä jakelijasopimukseen 3. Muissa kuin niissä tapauksissa, joissa puoliso tai avopuoliso 2 Venäjä ja Ukraina: tarkoittaa: a) yksityisyrittäjää, joka on valtuutettu toimimaan jakelijan puolesta yrityssuhteessa Nu Skin Enterprises RS LLC:n tai Nu Skin Enterprises Ukrainen kanssa suorittamaan mm. tuotetilauksia, tilauksia Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelmaa käyttäen, tilattujen tuotteiden maksamista ja vastaanottamista; tai b) luonnollista henkilöä, joka saa ostaa tuotteita Nu Skin -paikalliskonttorilta vain omaan käyttöönsä eikä ole millään tavoin tekemisissä liiketoiminnan kanssa; c) luonnollista henkilöä, joka on joko Venäjän tai Ukrainan kansalainen, joka on valtuutettu toimimaan jakelijan puolesta yrityssuhteessa Nu Skin -paikalliskonttorin kanssa, mukaan luettuna rajoittamatta tilaukset Automaattisten toimitusten palkkio-ohjelmaa käyttäen sekä tilattujen tuotteiden maksaminen ja vastaanottaminen. 3 Ranska: Vain yksi VDI tiliä kohti sallitaan. 2

11 Luku 1 Jakeluyksikkösi lisätään, jos jakeluyksikköön halutaan enemmän kuin yksi henkilö, tulee näiden henkilöiden jättää hakemus liiketoimintayksikkönä tämän luvun kohdan 1.10 määrittämällä tavalla. 1.3 Ikävaatimukset Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen ryhtymään jakelijaksi. 1.4 Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi 1.5 Asuinmaa Jakelijasopimushakemus on annettava käsiteltäväksi maassa, joka katsotaan pääasialliseksi asuinpaikaksesi ja jossa sinulla on lainmukainen oikeus harjoittaa liiketoimintaa. Jakeluyksikkösi rajoittuu myös tähän maahan. Liiketoimintasi hallinta tulee tapahtua tässä maassa. Yhtiö pidättää oikeuden siirtää jakeluyksikkösi maahan, jossa sinun olisi pitänyt antaa hakemuksesi jakelijasopimuksen käsiteltäväksi tämän kohdan mukaisesti, rajoittumatta muihin näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarjoamiin oikeussuojakeinoihin. Tämän lisäksi yhtiö pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikkösi siirtopyynnön, jos yhtiö uskoo näiden ehtojen jäävän täyttymättä. NSI voi vaatia näytön asianmukaisesta rekisteröinnistä itsenäisenä urakoitsijana ennen bonusten maksamista 4. Jos et pysty esittämään näyttöä asuinpaikastasi tai lainmukaisesta oikeudesta harjoittaa 4 Tietyissä maissa vaaditaan rekisteröitymistä itsenäiseksi urakoitsijaksi, yksityisyrittäjäksi tai yritykseksi ennen bonusten saamista. Ranska: Bonusten saaminen edellyttää pankkitietojen, henkilötunnusnumeron ja selvälukuisen carte vitalen tai henkilötunnustodistuksen kaksoiskappaleen toimittamista. Jos olet rekisteröitynä yhtiöksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi, sinun tulee toimittaa SIRET- ja alv-numerot ja kaksoiskappale K-BIS-asiakirjasta (ei kolmea kuukautta vanhempaa). Unkari: Bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityneen yksityisyrittäjäksi tai yhtiöksi Unkarin lainsäädännön mukaisesti. Puola: Bonusten maksaminen edellyttää jakelijan puolesta Nu Skin -yhtiön tekemän itselaskutuksen valtuutuksen valtakirjalla. Romania: Jakelijoiden on toimittava yksityisyrittäjinä tai yhtiöinä voidakseen saada bonuksensa. Venäjä: Venäjän lainsäädännön mukaan bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityneen itsenäiseksi yrittäjäksi tai oikeushenkilöksi. Yhtiö vaatii yksityisyrittäjälisenssin tunnuksen, verotunnuksen ja itsenäisen yrittäjän pankkitilin tallennustiedot. Yhtiö vaatii edelleen yksityisyrittäjärekisteröintitodistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Slovakia: Bonusten maksaminen edellyttää jakelijan puolesta Nu Skin -yhtiön tekemän itselaskutuksen valtuutuksen valtakirjalla. Ukraina: Bonusten saaminen edellyttää jakelijan rekisteröityvän itsenäisenä yrittäjänä (yksinkertaistetun verotuksen kohteena oleva taho), jolla on oikeus harjoittaa olennaista liiketoimintaa, tai oikeushenkilönä. Jakelijan on myös saatava 3

12 Luku 1 Jakeluyksikkösi liiketoimintaa maassa, jossa hait jakelijasopimusta, yhtiö voi mitätöidä jakelijasopimuksesi sen alusta alkaen. Jakelijaksi voi hakea vain valtuutetussa maassa. 1.6 Entiset jakelijat Jos olet aikaisemmin ollut jakelija, voit ainoastaan hakea uudelleen jakelijaksi alkuperäisen sponsorisi alaisena, ellet täytä tämän luvun kohdan 3.3 ehtoja uuden sponsorin alaisena ilmoittautumisesta. 1.7 Aviopuolisot ja avopuolisot Mikäli jakelijan avio- tai avopuoliso haluaa tulla jakelijaksi, avo- tai aviopuoliso on lisättävä toisen puolison jo olemassa olevaan jakeluyksikköön 5. Jos entisen jakelijan avio- tai avopuoliso haluaa tulla jakelijaksi, täytyy avo- tai aviopuolison hakea jakelijaksi toisen puolison entisen jakeluyksikön sponsorin alaisena, ellei entisen jakelijan inaktiiviseen liiketoimintaan sovellettava jakso ole jo mennyt umpeen, kuten määritetty tämän luvun 1 kohdassa Jakelijasopimuksesi hyväksyntä Yhtiö varaa itselleen oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikön hakijaa; kieltäytymisen tulee perustua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Sinusta tulee hyväksytty jakelija yhtiön käsiteltyä ja hyväksyttyä jakelijasopimuksesi. Jos yhtiö saa useamman kuin yhden jakelijasopimushakemuksen, ensimmäiseksi Nu Skin -paikalliskonttorin toimistossa vastaanotettu jakelijasopimus määrittää sponsorisi. 1.9 Verotunnus Soveltuakseen saamaan bonuksen, yhtiön pyynnöstä tai paikallisen verolainsäädännön tai muiden tarkoitusten sitä vaatiessa on jakelijan ehkä toimitettava yhtiölle verotunnus tai arvonlisäverotunnus 6. kaikki luvat, jotka sopimuksessa määritettyjen toimintojen harjoittaminen edellyttää. Yhtiö vaatii yksityisyrittäjärekisteröinnin todistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. 5 Ranska: Vain yksi VDI tiliä kohti sallitaan. 6 Verotunnusta ei tarvita seuraavissa valtuutetuissa maissa: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Saksa, Islanti, Luxembourg, Alankomaat, Norja, Portugali, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta Ranska: Yhtiö edellyttää, että VDI:t toimittavat henkilötunnusnumeronsa ja SIRET-numeronsa. Unkari: Yhtiö vaatii verotunnuksen ja PEN-numeron tai yhtiön rekisteröintinumeron. Venäjä: Yhtiö vaatii yksityisyrittäjälisenssin tunnuksen, verotunnuksen ja itsenäisen yrittäjän pankkitilin tallennustiedot. Yhtiö vaatii edelleen yksityisyrittäjärekisteröintitodistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Ruotsi: Saadakseen bonuksia jakelijan täytyy näyttää F-verokortti. 4

13 Luku 1 Jakeluyksikkösi Tämä vaatimus voi myös koskea jakelijasopimuksen allekirjoittaneita avio- ja avopuolisoita. Jos ilmoittaudut jakelijaksi liiketoimintayksikkönä, sinua saatetaan vaatia toimittamaan liiketoimintayksikön ja jokaisen liiketoimintayksikköön osallisen verotunnus. Yhtiö voi myös asettaa tiliäsi koskevat myyntitilaukset tai bonukset pitoon, kunnes verotunnuksesi on toimitettu ja varmennettu Liiketoimintayksiköt Liiketoimintayksikkö voi hakea jakelijaksi sillä edellytyksellä, että jakelijasopimus on jätetty ja jakeluyksikkö rajoittuu siihen maahan, jossa liiketoimintayksikkö hoitaa liiketoimintaansa 7. Liiketoimintayksiköllä on oltava tarvittava infrastruktuuri tällaisen liiketoiminnan harjoittamiseen kyseisessä maassa. Yhtiö pidättää oikeuden siirtää jakeluyksikkösi maahan, jossa sen olisi pitänyt jättää jakelijasopimushakemuksensa käsiteltäväksi tämän kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tarjoamia oikeussuojakeinoja. Tämän lisäksi yhtiö pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä hyväksymästä jakeluyksikön siirtopyynnön maahan, jossa yhtiö uskoo näiden ehtojen jäävän täyttymättä. Myös seuraavia vaatimuksia sovelletaan liiketoimintayksikköön: (a) Liiketoimintayksikön pääasiallisen edustajan pääasiallisen asuinpaikan ja oikeuden harjoittaa liiketoimintaa täytyy olla siinä maassa, jossa liiketoimintayksikön jakelijasopimus jätettiin käsiteltäväksi, ja tästä on pystyttävä toimittamaan näyttöä. Jos liiketoimintayksikkö ei kykene toimittamaan tätä näyttöä yhtiön sitä pyytäessä, yhtiö voi mitätöidä jakelijasopimuksen sen alusta alkaen. Sinun tulee huomioida, että liiketoimintayksikköön luettelu ei välttämättä anna laillista oikeutta harjoittaa liiketoimintaa; (b) Bonukset jaetaan liiketoimintayksikön nimissä. Yhtiö ei ole millään lailla vastuussa sinulle, jos liiketoimintayksikkö tai kuka tahansa sen edustajista ei jaa tai maksa liiketoimintayksikön saamia bonuksia edustajilleen, eikä väärin jaetuista tai maksetuista bonuksista; ja (c) Pääasiallisen edustajan tulee olla ainoa henkilö, jolla on laillinen valtuutus edustaa tätä tahoa yhtiölle. Yhtiö voi luottaa pääasiallisen edustajan toimittamiin tietoihin ja toimia näiden perusteella. Ukraina: Yhtiö vaatii yksityisyrittäjärekisteröinnin todistuksen, verorekisteröintitodistuksen ja lupien referenssit sekä yksityisyrittäjän pankkitilitiedot. Italia: Jakeluoikeutta voivat hakea vain yksityishenkilöt. 7 Kaikki tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset julkaistaan Nu Skin -yhtiön verkkosivustolla ja ne tulevat voimaan julkaisupäivänä. 5

14 Luku 1 Jakeluyksikkösi 1.11 Muutos liiketoimintayksiköksi Jos haluat muuttaa jakeluyksikkösi yksityisyrittäjästä liiketoimintayksiköksi tai päinvastoin, voit tehdä sen milloin tahansa. Tämä muutos on kaikkien soveltuvien laillisten vaatimusten alainen ja se voi edellyttää liiketoimintayksikkölomakkeen täyttämisen ja toimittamisen yhtiölle. Jakeluyksikön siirtoon tarvitaan yhtiön nimenomainen suostumus Tarkoituksellisesti jätetty tyhjäksi 2 Henkilötiedot 2.1 Henkilötietojen kerääminen Yhtiö on tietoinen huolista, jotka jakelijaksi tulemisen yhteydessä tapahtuva tietojesi kerääminen, käyttäminen ja jakaminen herättää, ja ymmärtää tämän seikan. Nu Skin kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaa jakelijoidensa yksityisyyttä. Yhtiö kerää ja säilyttää tarpeellisia henkilötietoja voidakseen tarjota tukea ja jakelijaetuja sekä voidakseen kommunikoida kanssasi (i) tuotteista ja tarjouksista, (ii) jakelijatoimistasi ja alalinjan organisaatioista, (iii) bonuksista ja (iv) muista olennaisista liiketoiminta-asioista. Allekirjoittamalla jakelijasopimuksen tunnustat, että yhtiö käsittelee tietojasi, ja täten annat suostumuksesi yhtiölle säilyttää pääkonttorissaan Yhdysvalloissa, alueellisissa toimitiloissaan ja/tai asuinmaasi Nu Skin paikalliskonttoreissa kaikkia yhtiölle lähettämiäsi tietoja. Sinulla on oikeus päästä käsiksi yhtiön säilyttämiin henkilötietoihisi ja varmentaa niiden paikkansapitävyys ja pyytää niihin oikaisuja soittamalla asuinmaasi puhelinpalveluun. Jos lainsäädäntö ei muuta edellytä, kaikki tiedot säilytetään vain tarvittavan ajan. 2.2 Valtuutus käyttää henkilötietojasi Tulemalla jakelijaksi annat yhtiölle lupasi käsitellä henkilötietojasi ja valtuutat yhtiön (a) siirtämään ja paljastamaan henkilötietojasi ja/tai luottamuksellisia tietoja, jotka (i) olet antanut yhtiölle jakelijan ominaisuudessasi ja alalinjan organisaation yhteydessä tai (ii) ovat syntyneet jakelijana toimintasi tuloksena (A) emoyhtiölleen tai sisaryhtiöilleen ja näiden tietojenkäsittelijöille sijainnista riippumatta, (B) ylälinjan jakelijoillesi, kun yhtiö katsoo sen asianmukaiseksi ja (C) lain vaatiessa soveltuville valtion viranomaisille tai sääntelyviranomaisille. Voit estää tiettyjen ylälinjan jakelijoille tarkoitettujen tietojen siirron; 6

15 Luku 1 Jakeluyksikkösi (b) henkilötietojesi käyttö jakelijan tunnustustarkoituksessa, ja yhtiön liiketoiminnan tukimateriaaleihin ja -palveluihin, jos et pyydä yhtiötä kirjallisesti olemaan käyttämättä tietojasi; (c) yllä kuvattujen henkilötietojesi käyttö, ja hyväksyt edelleen, että kaikki muu henkilötietojesi paljastus tapahtuu yhtiön tietosuojakäytännön mukaisesti, jota voidaan muunnella aika ajoin. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen ilmoitat olevasi tietoinen tietosuojakäytännön sisällöstä ja hyväksyt sen ehtojen noudattamisen. Yhtiön tietosuojakäytäntö on luettavissa yhtiön verkkosivustolla: 3 Jakelijatilisi ylläpitäminen 3.1 Jakelijasopimuksen ja liiketoimintayksikkölomakkeen pitäminen ajan tasalla (a) Jakelijana vastuullasi on pitää jakelijasopimuksen tai liiketoimintayksikkölomakkeen tiedot ajankohtaisina ja paikkansapitävinä. Yhtiölle on ilmoitettava viipymättä kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat näissä asiakirjoissa olevien tietojen paikkansapitävyyteen. Yhtiö voi päättää jakeluyksikön tai mitätöidä jakelijasopimuksen sen alusta alkaen, jos yhtiö toteaa, että vääriä tai totuudenvastaisia tietoja on toimitettu. Jos et päivitä jakelijasopimustasi tai liiketoimintayksikkölomaketta välittömästi, tilisi saatetaan asettaa pitoon tai saatetaan ryhtyä muihin kurinpitotoimiin, mukaan luettuna sopimuksen päättäminen. (b) Muuttaaksesi jakelijatietojasi sinun täytyy lähettää muutettu liiketoimintayksikkölomake. Liiketoimintayksikkölomakkeessa on oltava pääosallistujan allekirjoitus, paitsi siinä tapauksessa, että jakelijatietojen muutos koskee pääosallistujan vaihtamista. Tällaisessa tapauksessa liiketoimintayksikkölomakkeessa on oltava kaikkien osallistujien allekirjoitukset. 3.2 Uuden edustajan lisääminen Et saa antaa kenenkään henkilön olla osana liiketoiminnassa tai hyötysuhteessa jakeluyksikössäsi, ellei jakeluyksikköäsi harjoiteta liiketoimintayksikkönä eikä tämä henkilö ole hakenut eikä häntä ole hyväksytty edustajaksi yhtiön hyväksymällä hakemuksella. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan hylätä tämänkaltaisen hakemuksen; hylkäyksen tulee pohjautua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Jos yhtiö ei hyväksy hakemusta, henkilö ei voi osallistua jakeluyksikköön. 3.3 Jakeluyksikön aloittaminen uuden sponsorin alaisena Jos olet entinen jakelija, voit ainoastaan aloittaa uudelleen jakelijana uuden sponsorin alaisena, jos et 7

16 Luku 1 Jakeluyksikkösi ole harjoittanut liiketoimintaa (joko omaa jakeluyksikköäsi tai toimintaa toisen henkilön jakelijana) määritetyn inaktiivisen ajanjakson aikana: Viimeisintä liiketoimintaa edeltävien 24 kuukauden aikainen tilityyppi Jos saavutit vähintään Executive-jakelijan tason Vain jakelija Inaktiivinen ajanjakso 12 kk 6 kk Kun yhtiö toteaa, että sopimaton sponsorin vaihto on tapahtunut tai sitä on kaupiteltu, ajassa toisena oleva jakeluyksikkö voidaan palauttaa ensimmäisenä olevalle ja yhdistää tämän kanssa ja yhtiö voi ryhtyä muihin luvussa 6 lueteltuihin oikeussuojakeinoihin. 3.4 Yksi jakeluyksikkö yhtä henkilöä kohti Sinun ei sallita toimivan hyötysuhteessa useammassa kuin yhdessä jakeluyksikössä, paitsi seuraavissa tapauksissa: (i) kahden jakelijan avo- tai avioliitto, kun kummatkin olivat jakelijoita ennen avo- tai avioliittoa, (ii) jakeluyksikön saaminen perintönä olemassa olevalta jakelijalta tai (iii) muutoin yhtiön kirjallisesti antama hyväksyntä. 3.5 Hyötysuhteen hankkiminen jakeluyksikössä ja jakeluoikeuksien yhdistyminen (a) Yleiskatsaus. Jakelijat haluavat joskus muodostaa yhtiökumppanuuden toisen jo olemassa olevan jakelijan kanssa ja yhdistää kaksi jakeluyksikköä tai hankkia hyötysuhteen jakeluyksikössä. Kumppanuussuhteiden muodostaminen jakelijoiden välillä, jakeluyksikön yhdistäminen tai liiketoimintaa harjoittaneen jakelijan yritys hankkia hyötysuhdetta jakeluyksikössä on kielletty muulla kuin tässä kohdassa 3.5 määritetyllä tavalla. (b) Hyötysuhteen hankkiminen. Jos olet harjoittanut liiketoimintaa, et saa milloinkaan hankkia hyötysuhdetta jo olemassa olevalta toisen sponsorin alla toimivasta jakeluyksiköstä (joko ostamalla, yhdistymällä, kumppanuudella tai muulla tavalla), paitsi jos (i) olet päättänyt jakeluyksikkösi etkä ole harjoittanut liiketoimintaa tämän luvun kohdassa 3.3 määritetyn passiivisen ajanjakson aikana ja (ii) sen jakeluyksikön jakelijasopimus, jossa haluat hankkia hyötysuhteen, lähetettiin yhtiölle sen jälkeen, kun yllä kuvattu inaktiivinen liiketoimintasi ajanjakso oli jo päättynyt. Poikkeuksena tästä ovat tapaukset, jotka yhtiö hyväksyy oman harkintansa mukaan; hyväksynnän tulee pohjautua objektiivisiin syihin, ei syrjintään. Tämän alakohdan (b) kiellot syrjäyttävät tämän kohdan 3.5 alakohdan (c) kiellot. (c) Fuusio. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan harkita jakeluoikeuksien fuusioita rajoitetuissa tapauksissa ja jolloin hyväksynnän tulee pohjautua objektiivisiin perusteluihin, ei syrjintään: (a) 8

17 Luku 1 Jakeluyksikkösi vertikaaliset fuusiot (i) välittömän ylälinjan sponsorisi kanssa tai (ii) ensimmäisen tason jakelijasi kanssa; (b) horisontaalinen yhdistyminen toisen jakeluyksikön kanssa sillä edellytyksellä, että (i) vain yksi jakelijoista on tasolla Executive jakelija (kuten määritetty myyntipalkkiojärjestelmässä) ja (ii) kummallakin jakelijalla on sama ylälinjan sponsori; ja (c) mikä tahansa muu yhdistyminen, jonka yhtiö on oman harkintansa mukaan hyväksynyt. (d) Yhtiön suorittama tarkastus ja muut vaatimukset Kaikissa kumppanuuden muodostamista, fuusiota tai hyötysuhteen hankkimista koskevissa ehdotuksissa yhtiö päättää oman harkintansa mukaan hyväksyä näistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista poikkeavan ehdotuksen; päätöksen tulee pohjautua objektiivisiin perusteluihin, ei syrjintään. Tarkastusta suorittaessaan yhtiö voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan lisävaatimuksia, mukaan luettuna ylälinjan ilmoitukset ja/tai hyväksynnät. 4 Jakeluyksikkösi siirtäminen ja päättäminen 4.1 Jakeluyksikön siirtäminen Jakeluyksikköä ei saa siirtää ilman yhtiöltä ennakolta pyydettyä ja saatua kirjallista suostumusta, jota ei evätä kohtuuttomin syin. Yhtiö ei anna suostumustaan ehdotettuihin siirtoihin, jos ehdotettu siirto ei ole olennainen ja jos sen syynä vaikuttaa olevan toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattamisen välttäminen. Yhtiö ei hyväksy oikeuden luovutusta ja siirtävällä osapuolella ei ole mitään oikeuksia ennen kuin siirto on yhtiön hyväksymä. Kaikki yhtiön jakelijan sopimukseen antamat poikkeukset ja vapautukset mitätöityvät siirron yhteydessä, jos muuta ei kirjallisesti sovita yhtiön kanssa. 4.2 Siirto kuolemantapauksessa (a) Yksityishenkilöt. Jakelijayksikkösi lasketaan osaksi arvokkaita sopimuspohjaisia oikeuksiasi ja ovat sellaisenaan perittävissä asuinmaasi lainsäädännön ja säädösten asettamissa puitteissa. Näin ollen jakeluyksikkösi voidaan luovuttaa perillisillesi tai muille edunsaajille testamentin tai muun kautta. Yhtiö hyväksyy siirron saatuaan tuomioistuimen määräyksen tai vastaavan laillisen asiakirjan, joka osoittaa siirron pätevälle vastaanottajalle. Yhtiö suosittelee asianmukaisten jakeluyksikkösi siirtoa koskevien järjestelyjen tekemistä yhdessä notaarin kanssa. (b) Edustaja liiketoimintayksikössä Jos olet edustaja liiketoimintayksikössä, osasi yrityksessä siirretään kuolemantapauksessa liiketoimintayksikön laillisten asiakirjojen ja soveltuvan siirron kattavan 9

18 Luku 1 Jakeluyksikkösi lainsäädännön mukaisesti sillä edellytyksellä, että kaikki siirtävän osapuolen henkilöt ovat näiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen määrittämällä tavalla hyväksyttäviä osallisiksi jakeluyksikköä. Yhtiö hyväksyy osasi siirron saatuaan tuomioistuimen määräyksen tai vastaavat lailliset asiakirjat, jotka osoittavat siirron pätevälle vastaanottajalle. (c) Jos jakeluyksikkö sattuu väliaikaisesti olemaan ilman omistajaa, tai jos omistajuuksien väliin jää tyhjiö oikeuskäsittelyjen vuoksi, ylälinjan Blue Diamond -jakelija tai tämän yläpuolella oleva jakelija on vastuussa tämän jakeluyksikön normaalista liiketoiminnasta. Korvaukseksi palveluistaan Blue Diamond tai tämän yläpuolella oleva jakelija ovat oikeutettuja perimään palvelumaksun. Maksu peritään euroina 8 vastaamaan 15 prosenttia jakeluyksikön nettobonuksista. 4.3 Avioero Avo- tai avioeron tullessa voimaan yhtiö ei määritä eikä jaa jakeluyksikön osia eikä alalinjan organisaatiota. Yleisesti ottaen yhtiö ei myöskään jaa bonuksia eikä muita palkkioita osapuolten kesken. Yhtiö voi kuitenkin oman harkintansa mukaan tai yksittäisissä tapauksissa jakaa bonukset yksinkertaisina vakioprosentteina tuomioistuimen määräyksen tai molempien osapuolten jättämän kirjallisen suostumuksen perusteella. JOS YHTIÖ HYVÄKSYY BONUSTEN JAKAMISEN OSAPUOLTEN VÄLILLÄ YKSINKERTAISENA VAKIOPROSENTTINA, JAKELUYKSIKÖN OSAPUOLET SUOSTUVAT VAPAUTTAVANSA YHTIÖN KAIKESTA VASTUUSTA, MENETYKSISTÄ, MAKSUISTA, VAHINGOISTA, TUOMIOISTA TAI KULUISTA, MUKAAN LUETTUNA ASIANAJAJAKULUT, JOTKA KARTTUVAT TAI KOITUVAT SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHTIÖN SUORITTAMASTA BONUSTEN JAKAMISESTA. Yhtiöllä on oikeus pidättäytyä bonusten jakamisesta, jos avio- tai avopuolisoiden välillä syntyy jakeluyksikköä koskeva ristiriita. Yhtiö voi periä palvelunsa kattavan maksun jakelijoilta joka kuukausi bonusmaksujen osapuolten välillä jaon yhteydessä. 4.4 Oikeus päättää Voit päättää jakeluyksikkösi milloin tahansa. Ks. erityiset tiedot luvun 6 kohdasta Tai vastaavana määränä paikallista valuuttaa. 10

19 11 Luku 2 Liiketoimintasi hoitaminen

20 Luku 2 Liiketoimintasi hoitaminen Luku 2 - Liiketoimintasi hoitaminen 1 Liiketoiminnan eettisyys 1.1 Suoramyyntijärjestön eettinen säännöstö Yhtiö on Euroopan suoramyyntijärjestön (The European Direct Selling Association, SELDIA) ja maailmalaajuisen suoramyyntijärjestön (World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA) jäsen. Tämän kohdan eettisten ohjeiden lisäksi sinun täytyy noudattaa paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen (SELDIA ja WFDSA) asettamia eettisiä sääntöjä liiketoimintaa harjoittaessasi 9. Tämä eettinen säännöstö löytyy osoitteesta ja kohdasta Office. 1.2 Liiketoimintasi tarkoitus Liiketoimintasi ja yhtiön pääasiallinen tarkoitus on myydä korkealaatuisia tuotteita asiakkaille. Osana prosessia voit sponsoroida muita jakelijoita näiden liiketoiminnassa kasvattaaksesi liiketoimintaasi. Muiden jakelijoiden rekrytointi ei kuitenkaan ole ensisijainen päämääräsi, vaan erottamaton osa perusvelvollisuuttasi myydä tuotteita ja kasvattaa tuotemyyntiä asiakkaille alalinjasi kautta. 9 Nu Skin -paikalliskonttorit ovat seuraavien paikallisten suoramyyntijärjestöjen jäseniä: - Nu Skin Belgium N.V./S.A. - APVD:n jäsen, - Nu Skin Belgium N.V./S.A. Luxemburg on AVD:n jäsen, - Nu Skin Czech Republic s.r.o AOP:n jäsen, - Nu Skin Eastern Europe Kft. - Unkarin suoramyyntijärjestön jäsen, - Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd Etelä-Afrikan DSA:n jäsen, - Nu Skin France Ranska S.A.R.L. - FVD:n jäsen, - Nu Skin Italy S.R.L. Espanja on AVD:n jäsen, - Nu Skin Israel Inc. - Israelin DSA:n jäsen, - Nu Skin Netherlands B.V.- VDV:n jäsen, - Nu Skin Norway A/S - DF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - DSF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Irlanti on Irlannin suoramyyntijärjestön jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Ruotsi on DF:n jäsen, - Nu Skin Scandinavia A/S - Yhdistynyt kuningaskunta on DSA Ltd:n jäsen, - Nu Skin Slovakia s.r.o on Slovakian DSA:n jäsen, - - on DSD:n jäsen, - Nu Skin Enterprises RS LLC on Venäjän DSA:n jäsen, - Nu Skin Enterprises Ukraine - on Ukrainan DSA:n jäsen, 12

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot