Raportti. Mediapolis. Visio. Toimintamalli. Suunnitelma. Ideascout & Idean

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti. Mediapolis. Visio. Toimintamalli. Suunnitelma. Ideascout & Idean 5.12.2012"

Transkriptio

1 Raportti Mediapolis Visio. Toimintamalli. Suunnitelma. Ideascout & Idean Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere -ohjelman ( ), avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki.

2 2.

3 Sisällysluettelo 1. Tavoite Ensimmäinen työpaja co-creation Visio Tahtotila Kysymyksiä ja pohdintoja Tavoitteet ja toimintamalli Kuusi tavoitetta Toimintamalli Touhu Päätöksenteon Sparrauslista Toimintasuunnitelma Tilat ja palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita Viestinnän ja osallistumistyökalut ovat kunnossa (mediapolis.fi) Yritykset toimivat yhdessä aktiivisesti luoden liiketoimintaa Yhteisö on innostunut, energinen ja toimiva Mediapolis houkuttelee kaikkea kansaa Kulkuyhteydet ovat kunnossa Ehdotus työn eteenpäin viemiseksi Konsepteja Virtuaalinen Mediapolis Mediapassi Kansainvälistyminen helposti Ideanjalostus- ja ratkaisuverkostot Mediapolis playground Co-working tilat Mediapolis residenssi SWY Starts with you Liite työpajan osallistujat Liite 2: Case Toyota Scion

4 1. Tavoite Valmisteluhankkeen tavoitteina Tredean tilauksessa ovat: 1. Mediapolis visiotyön käynnistäminen ja toimintamallin hahmottaminen 2. Vuoden 2013 toiminnan alustava määrittäminen 3. Hankkeen ensimmäisen työpajan suunnittelu, toteutus ja raportointi Ideascoutin tavoitteita toteutuksessa ovat Hankkeen käsittely teemalla Mediapoliksen suurimmat mahdollisuudet : Visio ja identiteetti. Uudet ja yllättävät mahdollisuudet. Toimijoiden energisoiminen ja sitouttaminen. Yhteiset tavoitteet. Co-creation (osallistava suunnittelu) -menetelmän soveltaminen ja toimintatavan juurruttaminen Mediapolis-hankkeeseen. 4.

5 2. Ensimmäinen työpaja co-creation Ensimmäiseen työpajaan Tohlopin takkahuoneella osallistui 23 henkilöä. Osallistujat on kerrottu liitteessä 1. Työpajassa tuotetut toimintakonseptit ovat kappaleessa Visio 2.2. Tahtotila 5.

6 2.3. Kysymyksiä ja pohdintoja 6.

7 3.Tavoitteet ja toimintamalli 3.1 Kuusi tavoitetta Mediapoliksen toimintamalli ja -suunnitelma perustuvat kuuteen päätavoitteeseen. Nämä tavoitteet ohjaavat aluksi kehitystyötä ja myöhemmässä vaiheessa Mediapoliksen päivittäistä toimintaa: 1. Tilat ja palvelut vastaavat käyttäjien tarpeisiin 2. Osallistumistyökalut innostavat jakamaan ja vaikuttamaan 3. Yritykset luovat aktiivisesti yhdessä liiketoimintaa 4. Mediapoliksen ympärille muodostuu innostunut ja energinen yhteisö 5. Ihmiset haluavat vierailla Mediapoliksessa 6. Mediapolikseen on helppo tulla eri kulkuvälineillä Olemme määritelleet tavoitteet pidetyn työpajan osallistujien tahtotilan pohjalta. Voimme kehittää ja kirkastaa näitä tavoitteita tarvittaessa jatkotyön yhteydessä Toimintamalli Ehdotamme, että Mediapoliksen toimintamalli tulisi järjestää seuraavasti: Kuuden tavoitteen ympärille rakennetaan kuusi työkokonaisuutta, jotka etenevät itsenäisesti ja rakentavat samalla yhtenäistä kokonaisuutta. Kukin kuudesta tavoitteesta on konkreettinen ja mitattava tavoite. Työn perusyksikkö on Touhu ja kukin työkokonaisuus koostuu useista Touhuista. Työkokonaisuudet synkronoidaan johtoryhmän toiminnan kanssa. Johtoryhmä käyttää kaikissa päätöksenteon vaiheissa tukenaan työn laatua ja vaikuttavuutta varmistavaa Sparrauslistaa, joka on rakennettu Mediapoliksen vision pohjalta. Mediapolis-toimintamallissa voidaan ottaa oppia Toyota Scion -auton ja siihen liittyvän yhteisön kehityksestä. Scionin tarina on kuvattu liitteessä Touhu Touhu on tekemisen yksikkö, joka tuottaa tavoitteellisen tuloksen. Mediapoliksen johtoryhmä ohjaa kehitystyötä toteuttamalla ja tilaamalla Touhuja, jotka auttavat saavuttamaan eri työkokonaisuuksien tavoitteet. Kukin työkokonaisuus koostuu useammasta Touhusta. Touhuja voidaan toteuttaa myös muiden tarvittavien asioiden kehitykseen. 7.

8 Touhun perusrakenne on ennaltamääritelty. Se koostuu useammasta aktiviteetista, jotka voidaan toteuttaa joko virtuaalisena tai oikeana tekemisenä. Kaikki Touhuihin sisältyy co-creation -vaihe, joka varmistaa eri sidosryhmien näkemysten huomioimisen ja sitoutumisen. Touhusta voi vastata kuka tahansa, jolle on annettu tähän koulutus. Se voidaan tilata ulkopuolelta tai sen vetovastuu voi olla jollain päätoimijoista. Kukin Touhu tuottaa aina johtoryhmälle selkeän toimenpide-ehdotuksen sekä prosessin ja/tai toiminnan parannusehdotuksen. Touhun avulla on helppo antaa toimeksiantoja: "Käynnistämme Touhun, joka selvittää interaktiivisten näyttöjen käyttömahdollisuudet.". Touhu kestää työn laajuudesta riippuen 1-4 viikkoa Päätöksenteon Sparrauslista Osoittaako ehdotus rohkeutta ja intohimoa? Kuinka ehdotuksesta saadaan rohkeampi? Toteutuuko yhdessä tekeminen ehdotuksessa? Kuinka yhdessä tekemisen lisäarvoa voidaan kasvattaa? Luoko tai kehittääkö ehdotus Mediapoliksen elämyksellisyyttä? Miten elämyksellisyyttä voidaan lisätä? Luoko ehdotus onnistumisen mahdollisuuksia yhdelle tai useammalle toimijalle? Auttaako ehdotus synnyttämään ilmiön, joka on hyödyllinen? 8.

9 4. Toimintasuunnitelma Alustava toimintasuunnitelma tähtää kuuden tavoitteen saavuttamiseen Touhujen avulla. Tätä suunnitelmaa on helppo täydentää, tarkentaa ja muokata suunnitelmien edetessä. Ehdotamme nykytietämyksen perusteella ensi vuonna toteutettavaksi seuraavia Touhuja. Kunkin Touhun toteuttamisajankohta on esitetty vuosineljänneksen tarkkuudella Tilat ja palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita Touhu: 1Q: Johtoryhmän työmallin muodostaminen Touhu: 1Q: 2013: Tilojen ja palvelusuunnittelun synkronointi eri toimijoiden kesken. Nykyisten ajatusten rikastus Touhu: 2Q: Esi-Mediapolis Hermiassa innovaatio- ja toimintatilan luominen. Touhu: 2Q: 2013: Mediapolis palvelukonseptointi Touhu :3Q: Mediapolis elämyskeitaana Media-alan tiedepuisto 4.2. Viestinnän ja osallistumistyökalut ovat kunnossa (mediapolis.fi) Touhu: 1Q: Viestinnän työkalut (tarpeet ja tavoitteet) Touhu: 1Q: Työkalun määrittely ja konseptointi Touhu: 2Q: Työkalun toteutus Touhu: 3Q: Kuinka luodaan Mediapolis - brändi ja ilmiö? 4.3. Yritykset toimivat yhdessä aktiivisesti luoden liiketoimintaa Touhu: 1Q: 2013: Avoimet yhteistyömallit -konseptointi Touhu: 2Q: 2013: Yhteistyö- ja kumppanuusideat Touhu: 2Q: Online osallistumistyökalun konseptitestaus yritysten kanssa Touhu: 4Q: Liiketoimintakehitys (ideat, aihiot, kumppanuudet, jne) Kuinka Mediapolis auttaa eteenpäin. Made in Mediapolis Yhteisö on innostunut, energinen ja toimiva Touhu: 2Q: Kuinka yhteisö innostetaan Touhu: 2Q: Innostamissuunnitelma ja toteutuksen aloitus. Kesäjuhlat 4.5. Mediapolis houkuttelee kaikkea kansaa Touhu: 3Q: 2 Avointen Mediatapahtumien ideointi Touhu: 4Q: Mediatapahtumien toteutus alkaa 9.

10 Touhu: 4Q: Mediapoliksen kansainvälinen näkyvyys ja laadukas ilme 4.6. Kulkuyhteydet ovat kunnossa Touhu: 2Q: Paikallinen liikenne-, pysäköinti-, ym. liikkumiskonseptointi Touhu: 3Q: Sujuvat kansainväliset yhteydet (fyysinen + virtuaalinen) 5. Ehdotus työn eteenpäin viemiseksi Toimintamallin hyväksymisen jälkeen on tärkeää konkretisoida ja tarkentaa toimintasuunnitelma. Luomme tämän suunnitelman pohjalta konkreettisen toimintasuunnitelman, jonka aloitamme Touhulla "Johtoryhmän työmallin muodostaminen". Ehdotamme suunnitelman toteutusta käynnistettäväksi tammikuussa Ideascout ja Idean tekevät tarjouksen suunnitelman toteutuksesta joko kokonaisuutena tai soveltuvin osin. 10.

11 6.Konsepteja työpajassa tuotettuja konsepteja Virtuaalinen Mediapolis Mediapolis on enemmän kuin Tohlopin kampus. Mediapolis-tiloja löytyy eri puolilta maailmaa (ref. Technopolis kampukset) ja Mediapolis-työtä voi tehdä myös verkostoissa ja online-palveluissa. Globaalin pöhinän virtuaalis-fyysinen läsnäolo Virtuaaliverkoston matchmaking ja muu yhteistyö Virtuaaliset työtilan ja -ajan laajennukset 6.2. Mediapassi Mediapassi on eksklusiivinen kulku-, maksu- ja varausväline. Avain, jolla pääsee sisään, voi maksaa lounaat ja mediaoluet, varata ja maksaa pääsyn tapahtumiin ja studioihin. Mediapassin avulla kerätään toimintatietoa. Toiminta muutetaan pisteiksi ja eduiksi. Kerättyä tietoa jalostetaan muihin tarkoituksiin, kuten tilojen ja palveluiden kehittämiseen. Mediapassiin voi ladata arvoa ja oikeuksia. Media App-älypuhelinsofta tiedottaa tapahtumista, mahdollistaa tilojen ja tapahtumien varaukset. Välittää ääni ja kuvanäytteitä, yritysten mainoksia, tarjouksia. Mediapassin ulkoasu ja toiminallisuus on personoitavissa. Esimerkiksi, kullakin yrityksellä voi olla omannäkäinen Mediapassi. 11.

12 6.3. Kansainvälistyminen helposti Mediapolis tekee yritysten kansainvälistymisestä helppoa: Rahoitus ilman byrokratiaa Tehokasta myyntivalmennusta Kansainvälisiä liidejä Epäonnistumisten rohkea analyysi ja jakaminen Kansainvälisinä myyntikummeina toisten suomalaisten yritysten toimistot Julkisuuden generointi Vientirenkaat Mentorit toisilta toimialoilta Tuotekehitykseen/sovitukseen palveluita (esim lokalisointi) 6.4. Ideanjalostus- ja ratkaisuverkostot Mediapoliksen toimijoista rakennetaan dynaaminen idea- ja ratkaisuverkosto: Avoin ulospäin ja verkoston sisällä Byrokratiaa karsiva jalostuprosessi Poikkitieteellinen Palveluhenkinen ja tapauskohtainen Asiantuntijaverkostoon perustuva palvelu (asialle omistautunut osa henkilöstöä) Palvelun tuottavuus idean tuottavuuden mukaan Kenelle? ==> yksityiset henkilöt, yritykset, tutkimusyksiköt julkiset toimijat Hyöty: useat monitieteelliset näkökulmat ja ratkaisut nopeasti tuotekehitykseen ja ongelmanratkaisuun 12.

13 6.5. Mediapolis playground Mediapolis on konkreettinen ja virtuaalinen vierailukohde, jossa voi kokeilla mediateknologioita ja tutustua tulevaisuuteen ja uusiin ideoihin. Tuleville tekijöille ja kokijoille. Saa tehdä, katsoa ja kokea sen, mitä muut pääsevät vasta tulevaisuudessa kokemaan. Saa testata, oppia ja nähdä miten tulevat sukupolvet ottavat mediat haltuun. Hyötyvät: Täällä olevat yritykset, lapset ja nuoret, organisaatiot 6.6. Co-working tilat Mediapolis tarjoaa joustavat ja innovatiiviset tilaratkaisut kaikenkokoisille ja -kestoisille tapahtumille. Helppo tulla, helppo mennä Yhteisötila Joustava Kustannustehokas, mutta kannattava jatkuvuus Verkottava & innostava Monimuotoiset tilat (co-creation + oma rauha) Tapahtumia, pöhinää The place to be Isot ja pienet yhdessä Temppis-paikkoja, myös korporaatioilla Technopolis pyörittää, asukit vastaavat sisällöstä Speakers corner - pienille tapahtumille Näkyvä ja kuuluva (tietyissä rajoissa :-) ) Toimiva työympäristö (web, kahvi, battery, pizza, tulostus) 13.

14 6.7. Mediapolis residenssi Mediapolis residenssi on kokonaisvaltainen toimintamalli, jossa yhdistyy saumattomasti yritystoiminta, tutkimus ja koulutus SWY Starts with you Jokainen Mediapolis-heimoon kuuluva henkilö ja yritys rakentaa uutta toimintakulttuuria. Toimintakulttuuri tähtää kaikkien menestykseen. Se alkaa sinusta. Studiot / studio-osaaminen Uutta: Yle avaa ja kehittää studioitaan (myös ulkopuolisille) Mediapolis muodostaa ja markkinoi sisäisen tuotantopoolin Kansainvälinen verkottuminen osaamisen ja mahdollisuuksien skaalaaminen Liitetään toimintaan huippututkimus ja -teknologiat. Markkinoiden ennakointi nopea reaktointi pilotointi 1-4 Liiketoimintaa Jatkuva kehitys 24h vuorokaudessa 14.

15 Liite työpajan osallistujat Sami Männistö

16 Liite 2: Case Toyota Scion Scion on enemmän kuin auto. Se on yhteisö ja paikka luoda uutta Toyotan esimerkki on hyödyllinen Mediapoliksen kehitykseen, koska se antaa ideoita yhteisön rakentamiseen ja innostamiseen jo ennen kuin Mediapoliksen varsinainen toiminta alkaa Toyota havaitsi, että tavoittaakseen ja sitouttaakseen nuoren sukupolven edustajat (Generation Y), koko tuotekehityksen ajatusmalli oli uudistettava. Viisi vuotta myöhemmin Toyota julkaisi uuden tuotelinjan, Scion:in. Kehittäjät oivalsivat, että uudella asiakasryhmällä on erilaiset arvot kuin perinteisillä asiakkailla: odotukset autojen suhteen, suhtautuminen kulutukseen, taipumus tutkia ja arvioida asioita kriittisesti, valinnan vapauden ja sosiaalisten verkostojen merkitys. Sukupolvi Y kommunikoi välittömästi ja elää sujuvasti todellisessa ja virtuaalisessa ympäristössä. Se arvostaa brändejä, joilla on merkitystä omalle elämälle ja jotka ovat valmiita keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Itseilmaisu on voimakas tarve. Autot ovat ilmaisun väline. Tämän johdosta Scion kannusti tuunauskulttuuriin. Syntyi yhteisojä, jotka järjestivät mm. tapahtumia, ralleja, show-tilaisuuksia jne. Kohderyhmää tavoiteltiin myös toisella tavalla. Selkeä hinnoittelu ja internet-pohjaiset laina- ja rahoitusratkaisut ym. suunniteltiin tekemään vaivaton ostopäätös. Ostajat pystyivät onlinepalvelussa suunnittelemaan haluamansa auton, mattoja, paneeleita ja muita yksityiskohtia myöten. Tulos: 2/3 ostajista suunnitteli itse autonsa ennen myyjän tapaamista. Scionin markkinointitavoitteena oli luoda love & passion -brändi, ja antaa sanoman vienti yhteisöille. Päämenetelmänä oli siis viraalimarkkinointi, jolla haluttiin synnyttää Scion-kulttuuri. Tässä autot olivat vain osa tarinaa ja identiteettiä. Brändiä rakennettiin myös konserteilla, artistien levyillä, näyttelyillä, elokuvakilpailuilla ja jopa basket ball -turnauksilla. Osallistumalla tapahtumiin ihmiset automaattisesti tulivat kulttuuriin mukaan. Jopa Second Life:sta löytyy Scionin myyntipiste. Toinen epätavallinen markkinointiponnistus oli Scion Speak online- ja todellisen maailman osallistumisalusta, jossa Scion-fanit kohtasivat. Scion Speak esiteltiin yhteisölle salaisesti ennen palvelun julkaisua. Osallistujat pystyivät mm. tuunaamaan oman vaakunan kertoakseen toisille persoonasta, taustasta tai kiinnostuksesta. Graffitti-taiteilijat muuttivat kuvaukset eläviksi. Vaakunat voitiin maalata autoihin, tai jakaa esim. Facebookissa. Yritys ei pysty luomaan todellista sosiaalisen median kampanjaa. Sen tekee kulttuuri Havaittuaan, että Scion asiakkaat käyttivät keskimäärin 1000$ lisävarusteisiin, ovet avattiin lisävarusteiden tekijöille. He saivat tarvittavat piirrustukset 6 kk ennen uuden automallin julkaisua, ja pystyivät tarjoamaan nopeasti erikoisosia, kuten erikoisrenkaita, kromiosia, valoja ja paneeleita. Syntyi co-creation ekosysteemi autovalmistuksen tueksi. Mediapolis-kehitystä tulisi luoda Toyota Scionin tapaan! 16.

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ACTION! www.mediapolis.fi

ACTION! www.mediapolis.fi 2013 2014 ACTION! www.mediapolis.fi POLKU ON AVATTU Mediapolis aloittelee luovan alan yhteisönä, digitaalisena tarinankerronnan keskuksena. Sen kehitystä voisi verrata polkuun, joka vie vuoren huipulle.

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot