Tekniikan Maailma 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan Maailma 4/20074 31"

Transkriptio

1

2 Tekniikan Maailma 4/

3 uhtaanvalkoinen siipi lipuu matalalh aenettomesti suhahtaen. Riippuliitimien sulava kaartelu tunturinhuidpujen velisessa taivaansinessi kaunis niky. Taivaalla Iiitelevit suomalaisten riippuliitejien ydinjoukko lukeutuvat pilotit Heikki pimli, J.nne Koivr mlkl Tenho S.lmlnen. Pallas kevettalvella teydellinen lentopaikka, koska vallitsevien tuulten kohdatessa jyrkat tunturiseinamet syntyy sopivia rinnetuulia, jolloin ilmaan nouseminen nistuu muutamalla juoksuaskeleella. Huhtikuussa aurinko lissl(si lammittaii tuntureita ympe.6ivee havumetsda, miki mytis synnyttae nousevia ilmavirtauksia. Mien huippujen ansiosta lentemiseen hyvet mahdollisuudet lahes tuulen suunnasta riippumatta. vain pohjois- luoteistuulilla olosuhteet eivet ob kovin otollisia. l$tuulilla voi p;aste lihamaan Pyhekurun ylle jota pidetaen yhtene Lapin upeimmista paikoista.vallitseva tuulensuunta kuitenkin lounaassa, jolloin riippuliitimil16 voi kaarrella tunturien yhpuolell aamusta my6- h;an iltapeivssn. Heikki Pimi6n lentolaitevalikoimaan kuuluvat riippuliidin, varjoliidin Aiuokan ultrakevyt lentoke, niin sanottu trike. "Vuodessa kertyy 'l suunnilleen lentotuntia. Keveiista jnekin elokuulle esiintyy hyvia termiikkefii, jolloin mahdollisuuksien mukaan lennet5en.iippultitimella. Varjoliidin varalajl trikelh rnennaan silloin, kun ei ole nostavia kelej6 tai hinausta saatavillaj Pimiille lentemisests vuosien mittaan muodostunut el5mintapa samalla eriianbista filosofiaa, iossa nakdkulmat ymparist66n l IUnVALUSUUS httcn. J. o, ioirn lann alkuvalhiatalut ayytt t.hdi huol.lh r. llhro kilrctrt, '

4 maailmaan avartuneet ihan taruustasolle saakka. Matkalenn paikoilleen useimmiten alumiiniput- paine ei lommouttaisi etureunaa eri tavalla, kuin jo5 lat atukset olisivat olleet pelkesteen maan- yli 300 kilometria. materiaalei$a tyypiste riippuen Nykyaikaisen siiven liukuluku Suomen enndtys tslla hetkella kirungolla, kokaisuus palnaa kovassa vauhdissa. pinnalla. Riippuliid harrastajia Suo- noin 30 kiloa- Purjekankaisen siiven 1:15, Tasaisessa ilmassa. jossa ei ole "Ennen kinnykoitii yksi matkalentamisen suola oli se, ettei koskaan kaksin- tai jopa kolminkertainen metria. Liitimen lentokunto virit- sia. siipi vajoaa talktin sata metria messa parisensataa. Varjoliit;jie kirkiveli 5uunnilleen kymmenen nousevia tai laskevia ilmavirtauk- tiennyt, millaiseen pihaan laskeutui. m:iara, sills varjoliitimen kuljetetta- teminen kest:i5 varttitunnin. puolentoista kilometrin matkalla. Puhelinta iouduttiin kyselemaan, vuus palj helpompaa.varjolii- Vahtamettdmiin tai tarpeellisiin Kaksikankainen topless-siipi painaa jotta poispoimtoille saatiin ilmoitettua, missii ollaan. Paras matkalento liidin useimmiten aut katolla. Riip- kytkin, kyper; seke ilmanpaineen AloittelUalle tarkoitettu yksikan- din kulkee katevesti selassa, riippu- varusteisiin kuuluvat lis5ksi hinaus- noin 35 kg. olisiollut sellainen,josta ei olisi tarvinnut tulla lainkaan takaisin." tuntuu ehk5 pelottavammalta kuin mittari variometri. Mittarit kerto- lento-ominaisuukia lentovakautpuliito, jossa mennaan peii edelld, mittaamiseen perustuvat korkeus- kainen siipi rakennettu hidasvarj varassa keinuminen. vat korkeuden, nousu- tai laskuno- ta painottaen, Siiven tukirakenteet Siivet s Hsse taivaalle Mituntisetjopa satojen kilo- peuden, lentopeuden ia Hmpoti- selvasti nakyville, siipi painaa Mipuolisena yleisnera tunnettu Leardo da Mn(i suunnitteli ean taysin mahdollisia. Vaikka riip- j muuta hyddyllista tietoa. pienempi kuin suorituskykyisem- metrien pituiset lennot nyky- lan sek; uusimmat mallit li$ksipal- noin 25 k9. Liukuluku 1:7 puolet nerokkaita lentolaitteita, mutta tarkkaan eitiedetii, miten hyvin han - matkalento, pystyvat rohkeimmat dio jolla ollaan yhteydessa muihin puliitimill: lennetsan paaasiassa LisSvarusteena voiolla ilmailura- misse siivissa. n istui tavoitteessaan saada lhminen taitavimmat pilotit my6s neytt;- lent:ijiin lennjohto, mutta laiviin taitolentoliikkei5iin.5in;nse len- tetta varten tarvitaan viranomaislu- kohoamaan siivilleen. Leard piirustusten pohlta rakennetuilla t;minen ei ole extreme-laji, mutta vat, sitii voivat k5yftee vain a5ianvoi siivelle vetaa AarityylillSkin. Riip- mukaisen koulutuksen saaneet hen- liitimilla kuitenkinykyaanoustu menestyksekkaasti ilmaan. puliitimelle Iennettyjopa Mount kiliit. Gps:n kiiynd lisedntynyt. Saksalainen Otto Lilienthal oli Evere5tin ylitse. lentolaitteiden liitokeiden Jopa 100 km/h uranuuna 1800-luvun loppupuolella. Hin osoifti, etta halliftu len- muuttamalla varsinaisessa merkityksessa lent;e. Ohjeus p";noptt.* Riippuliitimella ihminen voi sanan taminen ilmaa painavammilla lentolaitteilla ilman ulkoista voiman- jeykkdrunkoinen painopisteohtta- minnalla siiiidelliiiin korkeutta, no- Riippuliidin kevytrakenteinen Tuuli suhisee korvissa, omalla toi liihdette mahdollista. Hen tosin lopulta menehtyi er;asd ko- labteita. Lentimisessii hyodynne- Lentopeudetsuhteellisen va lentolaite ilman ulkoisia voiman- peutta lentorataa. keilussaan. taen nousevia ilmavirtauksia eli niin alhaisia. noin km/h, mutta Maailmansotien jslkeen amerikkalainen Francis Rogallo suunnit- Pilotti riippuu vatsallaan siipeen mahdollista saavuttaa yli 100 kllo- sanottu termiikkej;, niin sanotuilla topless-siivilla teli avaruusalusten paluurjestef kiinnitetyiss:i pehmustetuissa val- metrin tuntinopeuksia, Kisasiiven mie kehitti taitettavan deltasiiven. issa oh.iaa riippuliidinte kasilldiin siipiprofiiliin muod tu latat, Innokkaat kokeilunhaluiset ilmailunharra5tat lostivat Rogall sif siirtemelle.lennaikanavalspus- pit;v;t kangassiiven tehokkaassa trapetsista painopisteens5 asemaa jotka usein hiilikuitua, ne vesta juoksemalla ilmaan nostettavan lentolaitteen, ensimmeisen var- mahdollista myd5 kylm5lle seelle. sa, Liseksi etureunan alueella "a!hdis- illlftl"h:il,1]! :: ]l.n:'j' kay- i; hmp6 t;n sekii uustmm;r ma t tt- si suljetaan, jolloin lentiiminen muodossaai kovassakin sinaisen riioduliitimen. Pakollisena varusteena pelas- tetein kovikkeita, jotta virtauksen siiksi palr muur. hy6dylllsti tbto.. lhminen oli nyt lahempana unelmoimaansa linnunlentoa kuin kos- lentokelvottomaksi tulleen liitimen tautumisvarjo, jolla vaurioituneen kaan aikaisemmin. Uusi laji levisi nopeasti ympari maailman.mime vuo- tisuudetsdityiputoamisestahen- VaatimUkSgna ohalla jkinlaiset mahdolsikymmenind riippuliito riippuliitimet kehittyneet valtavasti, Riippuriitimettehdasvarmis- gisse, kelpoisuustodistus lajissa kilpaitlaan maailmanmesltei{ho Salmln n rilppullld teisia testattu, Siipi tuettu I RllPPULllDOSSA jiirjestetidn ammattitaitoista opeturta, joka noa viisiosaiseen koulutusjdrjestelmiian. Peruskurssilla k5ydean lspiolennaisiasioita aerodynamiikasta, meteorologiasta, lentos6snndist6 riippuliitimien rakenteesta. Koulutus vahvasti kdyt;nniinleheiste. Ensimmaiset lennot lennetiian kouluttan ohuksessa matalalentoina tai tandem-liitimillii, tandemia kaytet5an vahemman. Yksinlento-osuuden j6lkeen lennetiien tarkastuslento annettujen tehtiivien mu kaisesti. Tarkastu5lenn perusteella myiinnetsen kelpoisuustodistus. TdssA vaiheessa uudelle pilotille kertynyt korkeita lentojo noin neljiikymmente matalalento toiset nel.iekymmente, hdn valmi5 tkamaan lentotoimintaa itseneisesti. Harrastek rhot toimivat riippuliitokoulutu k5en iestsjine Suomen llmai- Iuliit valvnassa. hseniiseksi pilotiksi ell jerjestelman toi5elle tasolle kouluttautuminen makgaa noin'l 000 euroa. Riippuliito edullisimpia ilmailun laje. Kerhoilla koulutuskeytiis- 5e aloitteluoille rarkoitettu siipia. Uudelle pilotille sopiva harrastasaipi maksaa noin 4000 euroa. Kokeneille liitajille tarkoitettujen vapaalentosiipieo hinnat 6000 eur tuntumassa. Valat pelastusvarjo maksavat yhte ns:i noin 1000 euroa, variometri ilmailuradio yhteensa suunnilleen euroa. Hyvakuntoisla v:lineig voi njstua l6ytamaan alle puol en hintaan, kun kokeneemmat suom.l.lsia lentet haluavat paivitgt omaa uranuuriarla, alki mlah n kalustoaan suorituskykyisemmiik5i. lantoinhos5a ney hantu$i3an n rkkcia viela vuglkyilmanii tlune n har' 3tukren J:lkaankiin. ' Tekniikan M aailma 4/2OO7 a 33

5 '3i^ *-r7. rxo.s- PARI askelta itmaan. Heikki pimi5 nou5ee s 'vi een. Virtavitvaisen mlrotoisijla aerooynamikattaan rentpi 5 ven proll]lt, s t; 5uLtTear erinomaisilja totilaan purje itsest;;n. pi Hyvin rnatalilla 5en nostovoinla. rtse ientamisessa.5e lentokeilla liukuluvut lennettaess; Ient;d kovaa varhtelevat sakkaus lunoilises Kun varllsteet I,i50:n asianmlrkaisia vastaa ohusliikkeisijn. molemryrin puolin, joten ti vaaraliista. Taivaalla kevy,.mpio/la, nii Lentamisess.t Ja lentan taldot hal riitt;via oen I to slrhteessa ominaisuudet littua kun sakkau5ta siivet mtn k;ytetjan sr ven vaativullteen, hyvdksi omassa verro/n luodaan sel:i riippuliitimia turval_ s l;. On parempia. raskeu0uttaessa kuitenkin vaikea vaikka plenelle / nen perusta pel n a u t i n sanoa, tulatkalennossa n o kumpi i s e e parempi len_ liu,lrtaan torilkulle laji, sill; jo alas jo keskeile tamiseile. metsea. Liian nuorena Katse pa 200 ei a krnnata omat mieltymyk5ens;1, metrin tasolle asti, jost,r kii aloittaa, silla lentjminen veraanjalteen ka15iv.,ii 5iipivaivarjo? Janne Koivumaell; puojestaan ylosp;in. Korkeimmal llsyytta, kypsyytt: selkeastl nostot k rr I nij voivat la is oma ulrtta n;kemys!lottua l.leikki lent;mtsesta yji Pimi;n I 000 mctrn, mutta tavallisesti randem vaaliva! varjoiiitimen toim ntaa..ja lentolaitte,osta. kyydiss; virtaus iodouu min Lrlie tarjoutui Vahingot tilaisulrs metriin la nettomuudet joh menness; nousta puoli kilometf tuvat yleens; i; tunturin_, "Tarvas joka pjivd erilaineo, toitumattomuudest,l kun prtvet keii muuttuvat Lentajbt selrlaavat pilvie huippujen tai yrtt ylnpuolelle_ kaiken s!peen, En5ivalku ravat Jolloin ylldttav; arkaa. tilanne Lentaminen muutoin paatella, voi telrfa taivaalla mit; rnaas_ oll veret liik sei\auttava, rl ra atvaamatta. vaikka Aktiivih.trrastat k!mista, riippuliidin t kohtaa aurinko en eniten Korkean paikan tehok.rs lemrnit lent;v;t kammoa kisas tltnne villa lennettav;, ra.i. niiden Riippuiiirimell; jopa nopeus koska vauhclin kaan. kymmenen Jannityksen s;;tele reservrn taytyi takta.topless a taa tasaantua Krrtetrin sitvil/a minen toimii Iiukuvdlit kunnolla. hel Lentohuume mahdolli varttrtunti, pompl ennen s;ilylta; kuin us prta; tkuvastl korkeutta, sia, mutta koska vastaava niil ilmassa, kalsin mutta matka kaivaa pitka voiciaan kameran l; p;asee esille. lentama;n raivr aa nopeammtn nyppii. eteenpain r]ostossakln. pilvet_ TuntLri Vapaaiiit parasta kuin olisin.lme nostosta keikklrneet nosto paikasta rent.rmisrd, tom;lla s;;il.i toi_ kev;all; nosror isossa Uyryy p;as ajetaan tatvaankanteen Iop_ seen. kiinnltetyss; Aloittelilasiivet puun antavat ta siiville kuin saakka/ ohus, muuttolinnunt, mutta pilviselld iastenketnllssa/ kelil var5inkin vtf nerta nostoissa enemmiin anteeksi. Hejkk Pimia ennustaa a haetaan kaikkein heiluriliike lajien par voimakkainta tuntui seivasti. Kun siiven Riippuiii kohtauskulma naicen puol'en nousevaa iimavirtausta. ilmavir yhdistyvan. flmlssa asento sen taltkseen sian sullrenee, hyokkaeva, "Rilppuliitimess; 5en nostovoima lenr;n valissa massa Hallittua kasvaa. Tietyssd roiklrtaantahallaan sakkausta pisteessd tahempanb ilrnaa paa_ siipei kuin p;a varjoliiti menosuuntaan. see vuotamaan siiven RiippLtllidin alapuolelta, jol aerodynaamises_ rorn vtrtaus tftoaa tr pitkiil.le 5iiv- y ;pinnalta, Oikeastaan messa,jossa keinutaan kaukana pu_ lentoasennossa piilee nosten varas5a. viedyn ia Jos kehiftelyn rajren ient;essa suurin voisi tlrlos. eroavaislrus. siipi sakkaa. Varloliito SakkaLt5nopuU5 ojia siiven r reryn,uun sisdll;, kyseessa manopeuden vatkltttaa olisivie saavutettll leppoisalta nrlleen nojatuolimat 30 knl/,h. Opetussiipien la hienompi lentolaite aan siipialkaa sakka muodostaa kailulta kuin kumpl nostovol riippuliiro us vauhdikkaalta tapahtltlr vaimeasti maa. Siiven hitaasti, jo! Kaan nykyisist;. lhan varmasti poikkileikkaus lentimiselt;.vaikka riio_ ikaen loin molemrnissa siihen len, helppo puliidin klrin reaqoida. viel; kehjtty, venytetty epdsyrnmetrinen tamtsen perlr5s;;nnot rulee uusi pr Hitaassa samat, kaarrossa rentotaite, joka sara. voi Karkeasti kisasiiven yhtd ottaen Heikki suunnill-.en Pimian kewt kuin mielest; sis;siipi kummassakin sakata iso varjoliidin, 2/'3 nostovoimasta alojtteiisii mutta samalla johtuu lajissa yhtii siiven yl;- omat suofi tuskykyinen hyv;t peen puolensa. verrattuna nopeasti. puotrsesta 5akkaus "Varjoliidin klrin riippuliidin. Var alipaineesta l/3 ala_ kevyt,la tilanne sen ei riippuljirimii; etu plrotrsesta ylipaineesta. ole suuri lo ltmen rakennetekniikka Ja helppo siives mit; k;y liiklrteltavuus, getma, kannettavulrs sailrtys. Riippuliitimen etlr Krn ruoto."7/r si ; liidin palautuu s; yhdisteu;n len viei; joskus joh_ 34 It Tekniikan t\4aa'lma 4,/2007

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Oulun Ilmailukerho ry:n jä enleh i Marra kuu 2008, Nro 49

Oulun Ilmailukerho ry:n jä enleh i Marra kuu 2008, Nro 49 Oulun Ilmailukerho ry:n jä enleh i Marra kuu 2008, Nro 49 PÄÄTOIMITTAJANPALSTA...3 PUHEENJOHTAJAN SEPUSTUKSIA. VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 500 KM JUNIORILLA 8 PAKKOLASKUNANATOMIAA... OIK.facelift......7

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua.

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua. ESIPUHE Tämä ohjekirja opastaa sinua uuden henkilöautosi käytössä ja ylläpidossa. Se sisältää myös tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lukemalla ohjekirjan huolellisesti ja noudattamalla sen suosituksia

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

santeri niemelle Sateenkaarentekijät avaa heti! Sateenkaarentekijät - Osa 1 Osa 1 Sateenkaarentekijät Osa 1 Klaus Hagerup Klaus Hagerup

santeri niemelle Sateenkaarentekijät avaa heti! Sateenkaarentekijät - Osa 1 Osa 1 Sateenkaarentekijät Osa 1 Klaus Hagerup Klaus Hagerup Sateen- kaaren- tekijät Sateenkaarentekijät - Osa 1 Santeri on aivan tavallinen poika. Hänelle tapahtuu kuitenkin kummia. Hän tapaa aivan tavalliselta näyttävän tytön, Saran, joka lentää hyrrällä ja laskee

Lisätiedot

Kun lumimyrs yllättää!

Kun lumimyrs yllättää! Kun lumimyrs yllättää! KARI VAISKA VAINIO Talvisen tunturivaelluksen riskeistä ehkä pelottavin on yllättäen alkava lumimyrsky. Kun osaa toimia oikein, myrskystä jää mieleenpainuva elämys ihmisen pienuudesta

Lisätiedot

70. vuosikerta. Hinta 6 euroa. Numero 6/2007 VAUHDIKAS LIITOPUKU. Näin kuvaat ilmasta ilmaan. ILMAILU tapasi PAKKOLASKUN MEREEN TEHNEEN LENTÄJÄN

70. vuosikerta. Hinta 6 euroa. Numero 6/2007 VAUHDIKAS LIITOPUKU. Näin kuvaat ilmasta ilmaan. ILMAILU tapasi PAKKOLASKUN MEREEN TEHNEEN LENTÄJÄN Numero 6/2007 70. vuosikerta Hinta 6 euroa VAUHDIKAS LIITOPUKU Näin kuvaat ilmasta ilmaan ILMAILU tapasi PAKKOLASKUN MEREEN TEHNEEN LENTÄJÄN kuva jussi holopainen Myyntiartikkelina unelma lentämisestä

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia.

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia. Huhtikuu 2005 to. 7.4. ma. 11.4. ke. 14.4. su 17.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle

Lisätiedot

Haulikkoammunnasta rastus

Haulikkoammunnasta rastus Haulikkoammunnasta harrastus rastus OTA A TÄSTÄ! Tuhti tietopaketti uudelle harrastajalle! rastajalle! Lajit - Radat - Varusteet - Vinkit... 1 2 Kiekonsärkemisestä sinulle harrastus! Metsästyksestä urheiluammuntaan

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Petollinen vedenpi. Pienilmailun turvallisuus ILMAILU

Petollinen vedenpi. Pienilmailun turvallisuus ILMAILU ILMAILU Pienilmailun turvallisuus Pienilmailun onnettomuuksiin liittyy tiedon ja taidon puutteita mutta usein myös huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä. Vaikeat olosuhteet ovat vain harvoin onnettomuuden

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

K&F PROFESSIONAL. Crosstrainerit. Tapahtumaraportteja. 1 /2014 12.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com

K&F PROFESSIONAL. Crosstrainerit. Tapahtumaraportteja. 1 /2014 12.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com 1 /2014 12.vuosikerta 9 ISSN 1458-9648 www.kf-lehti.com K&F PROFESSIONAL Crosstrainerit Tapahtumaraportteja Yhteenveto: Vuosi 2013 4 K&F Professional 1/2014 K&F PROFESSIONAL Kustantaja: K&F-lehdet /

Lisätiedot

Valtra Team. Parantunut näkyvyys ja ketteryys. Uudet N-sarjan pienet mallit. T-sarja uudistuu Uusi ilme ja EcoPower sivu 3

Valtra Team. Parantunut näkyvyys ja ketteryys. Uudet N-sarjan pienet mallit. T-sarja uudistuu Uusi ilme ja EcoPower sivu 3 + T-sarja uudistuu Uusi ilme ja EcoPower sivu 3 + Asiakkaiden suunnittelema Tulevaisuuden traktori sivu 12 Valtran asiakaslehti + Valtra kestää Kokemuksia Etelä-Afrikasta sivu 16 Uudet N-sarjan pienet

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Jyrkkien rinteiden laskeminen voi aiheuttaa lumivyöryn.

Jyrkkien rinteiden laskeminen voi aiheuttaa lumivyöryn. Jyrkkien rinteiden laskeminen voi aiheuttaa lumivyöryn. 6 ERÄ Vaeltaja 4/2004 Lumivalkoisena hohtava talven pumpulinen elementti vetää tenhovoimallaan puoleensa niitä, jotka kerran ovat saaneet nauttia

Lisätiedot

Suomen Retkiluistelijat ry 2009 2010 Finlands Långfärdsskrinnare rf Vuosijulkaisu n:o 17 l Årsskrift n:r 17. skrinnari

Suomen Retkiluistelijat ry 2009 2010 Finlands Långfärdsskrinnare rf Vuosijulkaisu n:o 17 l Årsskrift n:r 17. skrinnari Suomen Retkiluistelijat ry 2009 2010 Finlands Långfärdsskrinnare rf Vuosijulkaisu n:o 17 l Årsskrift n:r 17 skrinnari kuva simo-pekka reponen Översättning Isak Poutanen Jään tieto Edellinen luistelukausi

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

SÄÄSTOVARAT OSUUSKASSOIHIN

SÄÄSTOVARAT OSUUSKASSOIHIN SÄÄSTOVARAT OSUUSKASSOIHIN SÄÄSTÖVARAT OSUUSKASSOIHIN LUJITTAMAAN MAALAISVÄESTÖN TALOUDELLISTA ASEMAA KIRJOITTANUT EEMIL HYNNINEN PELLERVO-SEURA lh: r,srxi\1 1

Lisätiedot