PKS-YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄ YHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKS-YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄ YHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 PKS-YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄ YHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2010

2 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)... 5 Helsingin seudun liikenne (HSL) Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Kuntaliitto Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Uudenmaan liitto Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry... 48

3 3 JOHDANTO Tämä raportti sisältää pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle raportoitavat yhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2010 ensimmäisen kvartaalin toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin yhteisöstä. Raporttiin on laadittu Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen toimesta eräiden yhteisöjen osalta niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyet analyysit niistä. TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Varainhallinta Lisätiedot: Anne Pyylampi, controller puh

4 4 mmmmmm2010 mmmmmm2009 Yhteisön nimi (1 000 euroa) Liikevaihto Tilikauden tulos* Liikevaihto Tilikauden tulos* sivu Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Helsingin seudun liikenne Kuntaliitto Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Uudenmaan liitto Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry *ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

5 5 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Y-tunnus Osoite Stenbäckinkatu 9, Helsinki Puhelin Toimitusjohtaja va. Raimo Kekkonen Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho Hallituksen varapuheenjohtaja Veikko Simpanen Kirsi Aropaltio Seppo Helminen Suzan Ikävalko Pietari Jääskeläinen Jaakko Karvonen Sanna Lauslahti Jari Oksanen Jukka Pihko Mikko Salaspuro Säde Tahvanainen Ilkka Taipale Johanna Tuuli Harry Yltävä Henrika Zilliacus-Tikkanen Irene Äyräväinen Hallituksen varajäsen Sirpa Asko-Seljavaara Hallituksen varajäsen Timo Auvinen Hallituksen varajäsen Hans Blomberg Hallituksen varajäsen Anna Cantell-Forsbom Hallituksen varajäsen Eija Grönfors Hallituksen varajäsen Tony Hagerlund Hallituksen varajäsen Elina Ikonen Hallituksen varajäsen Pekka Karma Hallituksen varajäsen Marja-Leena Laine Hallituksen varajäsen Satu Manner Hallituksen varajäsen Karel Mc Leod Smith Hallituksen varajäsen Johanna Nuorteva Hallituksen varajäsen Tuomas Nurmela Hallituksen varajäsen Ari Oksanen Hallituksen varajäsen Rolf Paqvalin Hallituksen varajäsen Anja Roos Hallituksen varajäsen Reijo Vuorento Tiivistelmä toimintakatsauksesta Toiminta Seuraavalla sivulla on esitetty HUS:n oma palvelutuotanto 1-3/2010.

6 Oma palvelutuotanto tuotteittain -1,4 % Muutos tot 2010 vs tot ,5 % Muutos tot 2010 vs tot ,1 % M uutos tot 2010 vs tot DRG-tuotteet Hoitopäivä-tuotteet Käyntituotteet Toteuma 1-3/ ,4 65,8 397,3 Toteuma 1-3/ ,4 69,8 391,7 Hoitoon odottavia oli maaliskuun lopussa yhteensä potilasta ( potilasta maaliskuussa 2009). Yli 6 kuukautta jonottaneita oli maaliskuun lopussa potilasta (430 potilasta maaliskuussa 2009). Silmätautipotilaiden jonoa on purettu hankkimalla ostopalveluita. Toisaalta lisätyöleikkauksia on tehty aiempaa vähemmän eikä kaihikirurgiaa ole resurssipulan takia pystytty omana toimintana tuottamaan entistä määrää. Silmätautien tilanteen haasteellisuutta lisää entisestään lähetemäärän kasvu edellisvuodesta. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta hyväksyi kokouksessaan esitetyn kaihijonojen purkusuunnitelman, jolla kaihileikkauksien määrää nostetaan hoitotakuun edellyttämälle tasolle käyttäen ostopalveluita ja oman toiminnan lisäämistä sekä otetaan palveluseteli käyttöön myöhemmin vuoden 2010 aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty hoitotakuun toteutuminen erikoisaloittain: Sisätaudit ja keuhkosairaudet Kirurgia Ortopedia Urologia Lasten kirurgia Muu kirurgia Neurok irurgia Naistentaudit ja synnytykset Lastentaudit ja -neurologia Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Psykiatria Odottajat yhteensä

7 7 K U M U L A T I I V I N E N K O K O V U O S I Eur Toteuma Budjetti Ero-% Ed.vuosi Ennuste Budjetti Ero-% Ed.vuosi Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,4 % josta jäsenkuntien palvelusuunn ,6 % ,5 % josta konserniyksiköiltä ,9 % ,0 % He nkilöstökulut ,2 % ,9 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,7 % ,8 % A vustukset ,5 % ,7 % 553 Muut toimintakulut yhteensä ,8 % ,0 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % ,9 % Toim intakate poistojen jälkeen ,5 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,8 % ,0 % Tilikaude n tulos ,7 % ,2 % 5 Henkilötyövuodet ,3 % ,0 % Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien euromääräinen toteuma (310,9 miljoonaa euroa) tammimaaliskuussa ylitti talousarviotason 7,6 % (21,9 miljoonaa euroa) ja oli 5,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien ennustetaan ylittyvän koko vuoden osalta 53,0 miljoonaa euroa ja päätyvän 1242,6 miljoonan euron tasolle. Suurimpia euromääräisiä ylityksiä on odotettavissa Helsingille 22,3 miljoonaa, Espoolle 12,6 miljoonaa euroa ja Vantaalle 11,9 miljoonaa euroa. Ennusteen perusteella palvelusuunnitelmien ennakoidaan alittuvan Järvenpäässä 1,8 miljoonaa euroa ja Hangossa 1,5 miljoonaa euroa. Talous PK-SEUDUN JÄSENKUNNAT TOT 1-3/2010 TA 1-3/2010 TA 2010 ENN 2010 ERO Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa YHTEENSÄ Toimintatuotot (389,9 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet kumulatiivisesti 5,7 % talousarviotasoa korkeampina ja 6,1 % korkeampina kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut (357,3 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet 1,8 % talousarviotasoa ja 0,9 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampina. Henkilöstökulut (235,2 miljoonaa euroa) ovat ylittäneet talousarviotason 5,2 miljoonaa euroa 2,2 %. Ylityksen syynä on, että lisä- ja ylitöitä ei ole pystytty vähentämään tavoitteen mukaisesti. Lisäksi työvoiman saatavuuden parannuttua vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty. Vuokratyövoiman kustannukset 2,3 miljoonaa euroa ylittää talousarviotason 15,7 %:lla, mutta alittaa edellisvuoden vastaavan ajankohdan tason 42,5 %. Koko vuoden osalta vuokratyövoiman käytön ennakoidaan jäävän 38,6 % edellisvuoden tasoa alhaisemmaksi. Palveluiden ostot (44,5 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet 1,3 % talousarviotasoa alhaisempina. Aineet, tarvikkeet ja tavarat (68,0 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet 3,7 % talousarviotasoa korkeampina, ylityksen aiheuttaa lääke- ja hoitotarvikekustannukset. Rahoitustuotot ja -kulut (3,6 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet 0,3 miljoonaa euroa talousarviotasoa alhaisempina. Syynä tähän on korkotason talousarviotasoa alhaisempi taso. Poistot (20,4 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet 9,6 % talousarviotasoa alhaisempina, joka heijastelee suoraan investointien viivästymistä budjetoidusta aikataulusta.

8 HUS-kuntayhtymän taseen loppusumma oli 924,1 miljoonaa euroa ( ,6 miljoonaa euroa). Yhtiön omavaraisuusaste-% 49,42 on laskenut vuoden lopun tilanteesta 1,78 %- yksikköä. Suhteellinen velkaantuneisuus oli tilanteessa 26,67 % (tilinpäätös ,10 %). Lainakanta oli maaliskuun lopun tilanteessa 188,4 miljoonaa euroa (tilinpäätös 138,7 miljoonaa euroa) ja lainasaamiset 10,5 miljoonaa euroa (tilinpäätös ,6 miljoonaa euroa). HUS-kuntayhtymän investoinnit ovat toteutuneet alkuvuoden osalta 58,4 % talousarviotasoa alhaisempina. Merkittävimpiä kulualituksia on HYKS-sairaanhoitoalueiden suurten rakennushankkeiden osalta 5,0 miljoonaa euroa ja pienten laitehankkeiden 3,0 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernin yhteisten tietojärjestelmähankkeiden aloitus on viivästynyt, budjettiero 2,1 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen pienet rakennusprojektit ovat toteutuneet vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta 2,0 miljoonaa euroa alle talousarviotason. Investointien ennakoidaan toteutuvan hieman talousarviotasoa alhaisempina, ennuste 132,9 miljoonaa euroa. Sairaanhoitoalueet, Tilakeskus ja konsernihallinto yhteenlaskettujen investointien loppusumman ennakoidaan olevaan 114,0 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 18,9 miljoonaa euroa euroa TA 2010 ENN 2010 Tot 1-3/ 2010 "3/12" TA 2010 Ero Tietojärjestelmät Rakennukset Laitteet Sairaanhoitoalueet Liikelaitokset HUS Yhteensä HUS-kuntayhtymän investointimenot ja muut erityiserät kuten peruspääoman koron maksu jäsenkunnille painottuvat ennusteen mukaan loppuvuoteen, joten alkuvuodesta kuntayhtymän rahatilanne on ollut hyvä. Alla olevassa taulukossa on esitetty HUS-kuntayhtymän rahavarat eriteltynä instrumenttityypeittäin. Osa varoista pidetään korollisilla rahatileillä. Rahatilien saldot per sisältää seuraavat konsernierät: konsernitilivelka HUS-Kiinteistöt Oy:lle 3,7 miljoonaa euroa, HUS-Asunnot Kiinteistö Oy:lle 0,5 miljoonaa euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle 4,7 miljoonaa euroa. Em. yhtiöt kuuluvat kuntayhtymän konsernitilirakenteeseen. Lyhytaikaiset lainasaamiset tytäryhteisöiltä olivat 0,2 miljoonaa euroa. 8 Sijoitukset instrumenttityypeittäin Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Yritystodistukset 59,8 47,9 % 61,6 35,0 % 75,9 43,4 % Rahatilit 64,9 52,1 % 114,6 65,0 % 99,1 56,6 % Yhteensä 124,7 100,0 % 176,2 100,0 % 175,0 100,0 %

9 9 HUS-kuntayhtymä on myöntänyt HUS-Kiinteistöt Oy:lle antolainaa 9,1 miljoonaa euroa 2,4 %:n keskikorolla ja HUS-Röntgenille 6,5 miljoonaa euroa 1,46 %:n keskikorolla. Talousarviossa on ennakoitu, että HUS-Kiinteistöt Oy tarvitsee vuonna 2010 HUS- kuntayhtymältä lisälainaa 9 miljoonaa euroa mm. Meilahden alueen maanalaisten parkkitilojen rakentamiseen. HUS-Kiinteistöt Oy on nostanut ,0 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa kuntayhtymältä. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n pitkäaikaisen lainan tarpeeksi HUS- kuntayhtymältä on arvioitu 2,5 miljoonaa euroa vuonna HUS-kuntayhtymä suunnittelee 90 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostoa vuoden 2010 aikana. Lainoja ennakoidaan lyhennettävän 14,7 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa lainasaldon ennakoidaan olevan 264,9 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty HUSkuntayhtymän ottolainojen jakautuminen vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin lainoihin: Ottolainat korkotyypeittäin Milj. euroa Osuus Keskikorko Milj. euroa Osuus Keskikorko Vaihtuvakorkoiset lainat 103,834 54,8 % 0,97 % 103,834 54,8 % 0,87 % Kiinteäkorkoiset lainat 85,721 45,2 % 3,54 % 85,721 45,2 % 3,54 % Yhteensä 189, ,0 % 2,13 % 189, ,0 % 2,07 % Ottolainat korkotyypeittäin Milj. euroa Osuus Keskikorko Vaihtuvakorkoiset lainat 102,707 54,5 % 0,82 % Kiinteäkorkoiset lainat 85,721 45,5 % 3,54 % Yhteensä 188, ,0 % 2,06 % Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto tuloslaskelman rahoituseristä: TULOSLASKELMAN RAHOITUSERÄT, t Ennuste 2010 Budjetti 2010 Erotus (Enn. - Budj.) Ero-% Kumulatiivinen toteuma Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Korkotuotot ,0 % 325 Muut rahoitustuotot ,0 % 42 Korkokulut ,0 % 993 Muut rahoituskulut ,0 % Vastuusitoumukset ( tilanne): - Jäsenkuntien peruspääoma 391,3 miljoonaa euroa - Eläkevaraukset 3,6 miljoonaa euroa - Potilasvakuutus ja muut pakolliset varaukset 33,4 miljoonaa euroa - Lahjoitusrahastojen pääomat 4,5 miljoonaa euroa - Kiinteistöjen kiinnitykset: kuntayhtymä 0,0 miljoonaa euroa, konserni 30,1 miljoonaa euroa

10 - Vuokraoikeuden kiinnitykset 0,1 miljoonaa euroa - Leasingvastuut 4,8 miljoonaa euroa - Vastuusitoumukset konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta 6,2 miljoonaa eu roa - Vuokravastuut 170,8 miljoonaa euroa - Arvonlisäveron palautusvastuu 0,3 miljoonaa euroa - Sähköjohdannaissopimukset käypä arvo -1,0 miljoonaa euroa - Valtionavun palautusvelvoitteet 0,9 miljoonaa euroa. 10 Palkat ja palkkiot (194,9 miljoonaa euroa), ovat toteutuneet tammi-maaliskuun osalta 5,0 miljoonaa euroa (2,6 %) talousarviotasoa ja 8,0 miljoonaa euroa (4,3 %) edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampina. Palkkakustannusten nousuun vaikuttaa henkilökunnan parempi saatavuus. Työaikajärjestelyjen ja lisä- ja ylitöiden vähentämisen avulla oli tarkoitus vähentää maksettujen työaikakorvausten määrää, alkuvuoden osalta ko. tavoitteeseen ei ole päästy. Vuokratyövoiman käytölle asetettiin tavoitteeksi sen puolittaminen edellisvuoteen verrattuna. Tässä tavoitteessa on lähes onnistuttu. Vuokratyövoiman käytön kustannukset 2,3 miljoonaa euroa alittavat edellisvuoden tason 1,7 miljoonaa euroa (42,5 %). Ylitystä talousarviotasoon on kuitenkin 0,3 miljoonaa euroa (15,7 %). Henkilösivukulut (40,3 miljoonaa euroa) ovat toteutuneet 0,5 % talousarviotasoa korkeampina. Laskua on edellisvuoteen 1,5 miljoonaa euroa (3,5 %). Henkilöstökustannukset 235,2 miljoonaa euroa ylittävät talousarviotason 5,2 miljoonalla eurolla (2,2 %) ja edellisvuoden tason 6,5 miljoonaa euroa (2,8 %). Henkilöstökustannusten ennustetaan koko vuoden osalta ylittävän talousarviotason 8,7 miljoonalla eurolla 0,9 %. HUS-kuntayhtymässä työskenteli henkilöä , jossa on kasvua edellisvuoteen 0,1 %. Tammi-maaliskuussa toteutunut henkilötyövuosien määrä oli 4 242, jossa on kasvua edellisvuoteen 0,4 %. KPMG:n ja EY:n selvitysraportin suosituksen pohjalta HUS:n liiketoimintojen arviointia varten on perustettu työryhmä. Työryhmä antaa väliraportin toukokuussa ja loppuraportin elokuussa. Uusi HUSTRA -työryhmä on käynnistänyt toimintansa KPMG:n ja Ernst&Youngin selvitysraportin suosituksen pohjalta. HUSTRAssa on edustajat suurimmista jäsenkunnista Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta sekä muiden kuntien keskuudestaan valitsemat edustajat. Hallituksen asettamispäätöksen mukaan työryhmä käsittelee ajankohtaisia, kuntien omistajaohjauksen kannalta merkittäviä talouden ja rahoituksen kysymyksiä niiden valmistelun aikana ennen esittelyä lautakunnille, johtokunnille ja hallitukselle. Työryhmä toimii yhteistyöfoorumina, jonka tavoitteena on lisätä tiedonkulkua ja luoda yhteistä tahto- ja tavoitetilaa tehtäväpiirinsä kysymyksissä. HUS:n hallitus on laatinut terveydenhuoltolain lakiesitykseen vastineen, joka ottaa kielteisen kannan erikoissairaanhoidon ja siten myös HUS:n pilkkomiseen. HUS:n tavoitteena on kehittää toimintaa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa siten, että haetaan toimivia kustannustehokkaita kokonaisuuksia. Kuntatalouden synkät talousnäkymät heijastuvat talousarvion 2011 valmisteluun, jonka tavoiteasetanta on käynnistynyt.

11 LIIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT Tammi-Maaliskuu 2010 Toimintatuotot Toimintakulut ja poistot Tulos tuhatta euroa Toteuma Budjetti Ed. vuosi Toteuma Budjetti Ed. vuosi Toteuma Budjetti Ed. vuosi Liikelaitokset ja tytäryhtiöt HUS-Apteekki HUS-Röntgen HUSLAB Ravioli HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Tietotekniikka HUS-Lääkintätekniikka HUS-Servis HUS-Tilakeskus HUS-Kiinteistöt Oy Uudenmaan Sairaalapesula Oy Eliminoinnit Eliminoinnit Liikelait. ja tytäryht, yhteensä HUS-Apteekki HUS-Apteekki on ottanut käyttöön sisäisille asiakkaille suunnatun sähköisen lääketilausjärjestelmän. Järjestelmä on käytössä Jorvin, Peijaksen ja Töölön sairaaloissa sekä Kirurgisessa sairaalassa. Kokonaisuudessaan HUS tulee olemaan sähköisen lääketilausjärjestelmän piirissä vuoden 2010 aikana. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lääkekulutus on kasvanut 0,2 miljoona euroa (1 %). Suurin euromääräinen kulutuksen kasvu kohdistuu ATC-ryhmään L syöpälääkkeet, jonka osalta kasvu on alkuvuoden osalta ollut 0,4 miljoonaa euroa (5 %). Sisäisen lääkemyynnin ennustetaan ylittyvän koko vuoden osalta 4,2 miljoonaa euroa (5 %), joka on 1 % korkeampi kuin vuoden 2009 toteuma. Ulkoisen lääkemyynnin ennustetaan puolestaan ylittävän talousarviotason 3,3 miljoonaa euroa. Sisäisen lääkemyynnin ylitys kohdistuu lähinnä HYKS:n medisiiniseen tulosyksikköön (3,3 miljoonaa euroa), jonne kohdistuvat valtaosin ATC-ryhmän syöpälääkkeet. HUS-Apteekin toimintakulujen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 7,05 miljoonaa euroa (6,9 %), josta välitettävien lääkkeiden osuus on 7,02 miljoonaa euroa. HUSLAB Helsingin terveysasemalaboratorioiden toiminnan keskittäminen on tehty lähes aikataulussa. 6/7 toimipisteistä on suljettu ja viimeinen sulkeutuu muutaman viikon sisällä, potilaat on ohjattu uusiin palvelupisteisiin. Toiminnan tulos on parantunut merkittävästi edellisvuodesta, vaikka tutkimusten määrä on vähentynyt noin 2 %:lla. Tuloksen parantumiseen ovat syynä ylimääräisen Pandemiavaraston pienentäminen sekä toimintakulujen tiukka kulukuri. HUS-Röntgen HUS-Röntgenin tuottamien palveluiden määrä oli alkuvuoden osalta hieman korkeampi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Vuositasolla tutkimusmäärät ovat vähentymässä, erityisesti natiivitutkimukset. Meilahden sairaala-alueella maanalaisen pysäköintialueen rakentamistöiden vuoksi tehtävät räjäytystyöt aiheuttavat katkoksia magneettiyksikön työhön. Seisokkeja korvataan vuokrarekan avulla, jonka ansiosta magneettitutkimusten lukumäärässä ei tulle 11

12 12 olemaan merkittävää alenemaa. Magneetti- ja ultraäänitutkimusten saatavuus ei ole tavoitetatasolla. Keskimääräinen jonotusaika magneettitutkimukseen on 5,1 viikkoa (tavoite 4,4 vkoa) ja ultraäänitutkimuksen saatavuus kuukauden sisällä 78 % yksiköistä (tavoite 90 % yksiköistä). Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6 %:lla ja toimintakulujen 3,5 %:lla. Toimintatuottojen ylitys aiheutuu tutkimusryhmien keskinäisten painotusten muutoksesta. Tutkimukset painottuvat selkeästi entistä vaativampiin ja kalliimpiin tutkimuksiin. Lisäksi palveluiden kysyntä HYKS-alueella on merkittävästi korkeampaa kuin talousarviota tehdessä oletettiin. Toimintakulujen ylitykseen vaikuttaa mm. magneettirekan vuokrakulut sekä katkos puheentunnistuksen käytössä, josta aiheutuen tekstinkäsittelypalveluita on jouduttu ostamaan ennakoitua enemmän. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö, tietotekniikkapalvelut sekä tilojen remonttikustannukset ovat ylittämässä talousarviotason. HUS-Tietotekniikka Alkuvuoden haasteena on ollut toiminnallisten muutosten vaikutukset laskutus- ja taloushallinnon järjestelmiin sekä suunniteltujen tietojärjestelmähankkeiden hidas käynnistyminen. Toiminnallista tuottavuutta pyritään lisäämään tietoteknisen infrastruktuurin suunnitelmanmukaisella läpikäynnillä sekä vanhentuneen tuotantokapasiteetin suunnitelmallisella uudistamisella ja keskittämisellä. Palveluiden oston ja oman tekemisen välistä suhdetta on lähdetty tietoisesti muuttamaan siten, että oman tuotannon osuutta pyritään kasvattamaan ja toimittajariippuvuutta vähentämään. HUS-Tietotekniikan toimintatuottojen ennakoidaan ylittyvän 0,9 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 1,2 miljoonaa euroa, jolloin toiminnan tuloksen ennakoidaan jäävän 0,3 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Järjestelmähankkeiden aikataulujen siirryttyä vanhoja järjestelmiä on jouduttu päivittämään vuoden 2010 tiedoilla, joihin ei ole kaikilta osin budjetointivaiheessa varauduttu. Ravioli Hyvinkään sairaanhoitoalueen ravitsemispalvelut liitettiin osaksi Raviolia Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan mm. sähköisten tilausjärjestelmien laajentuneen käytön sekä ostoja tehostamalla että toimittajien tarjouksia hyödyntämällä. Ravioli ennustaa tuloksen päätyvän positiiviseksi 0,3 miljoonaa euroa (talousarvio 0 miljoonaa euroa). HUS-Desiko HUS-Desikossa on käynnissä toimintojen yhdenmukaistamishanke, joka kattaa mm. tuotteistuksen uudistamisen vuodelle HUS-Desiko on mukana valtakunnallisessa henkilöstön työhyvinvointia ja tuloksellisuutta kehittävässä HAKU-hankkeessa. HUS-Desikon 5 palvelualueelle laaditaan työhyvinvoinnin kehittämisohjelmat 5/2010 mennessä. Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan myös voimakkaassa kasvussa oleviin VARHE-maksuihin (3 v keskiarvo 0,7 miljoonaa euroa, vuoden 2011 ennakkotieto 1,3 miljoonaa euroa) sekä sairauspoissaoloihin, jotka ovat kehittyneet suotuisasti 5,1 pv/hlö (1-3/2009 6,0 pv/hlö). Palveluiden kysyntä on toteutunut erityisesti HYKS-alueen osalta talousarviotasoa korkeampana. Korkeampi toiminnan taso heijastuu myös kokonaiskustannuksia nostavasti. Tuloksen ennakoidaan päätyvän 0,2 miljoonaa euroa positiiviseksi (0 miljoonaa euroa talousarvio 2010). HUS-Logistiikka HUS-Logistiikkaan siirtyneiden Länsi-Uudenmaan tavarankuljetustoimintojen haltuunotto on sujunut hyvin. Kellokosken sairaalan varasto lakkautettiin 2/2010. HUS-Logistiikka kilpailutti yhteistyössä HYKS:n operatiivisen tulosyksikön kanssa tekonivelhankinnat. Kustannussäästöt uuden hankintapäätöksen osalta ovat 1 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja koko sopimuskauden osalta yli 2 miljoonaa euroa, kuten myös kahden optiovuoden osalta aiempiin sopimuksiin verrattuna.

13 Hoito- ja yleistarvikkeiden tilausjärjestelmä otetaan käyttöön 4/2010. Sähköinen tustilaus- ja paikannusjärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön 10/ Hoito- ja yleistarvikkeiden tilausrivit ovat kasvaneet 1,1 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Omana toimintana tehtävää invataksikuljetuksia on tavoitteellisesti vähennetty (- 9 %), invataksikuljetukset kilpailutetaan kevään aikana. Toimintatuottojen ennakoidaan ylittyvän 2,4 % ja toimintakulujen 1,7 %. Tuloksen ennakoidaan olevan 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (0 miljoonaa euroa talousarvio 2009). HUS-Lääkintätekniikka HUS-Lääkintätekniikan toimintavolyymi on edellisvuoden tasolla. Kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, muutamia uusia henkilöitä rekrytoidaan Länsi-Uudenmaan aluepalveluiden vastuuyksikköön. HUS-Servis HUS-Servisin palveluiden kysyntä ylittää talousarviotason kaikilla palvelualueilla. Budjettiylitys on suurin asiointipalveluiden alueella ja siellä erityisesti puhelin- ja postipalveluissa. Liikelaitoksen tulos on muodostumassa positiiviseksi, mutta tämä tapahtuu sekä tuottojen että kulujen osalta budjetoitua korkeammalla tasolla. Palveluiden kilpailukyvyn selvitys (kustannus/suorite ja volyymi/htv) on toteutettu talous- ja palkkapalveluiden osalta. Palveluinnovaatioiden johtaminen ja kehittäminen (kumppaneina THL, TKK ja VTT) on edennyt suunnitelmien mukaan. HUS-Tilakeskus tulosalue HUS:n asuntokantaa koskeva selvitys käsiteltiin hallituksessa ja hallitus nimesi keskuudestaan henkilöstöasuntopoliittisen ohjelman ohjausryhmän. Ohjelman valmistelua varten on toimitusjohtajan päätöksellä nimetty työryhmä, jonka tavoiteaikataulu on 5/2010. Hyvinkään, Porvoon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden kiinteistöjen osalta on tilattu kuntoarviot ja energiakatselmukset. Aiemmin vastaavia kartoituksia ei ole tehty. Hyvinkään tilahallinnassa on valmisteltu Kellokosken ja Ohkolan sairaaloiden energian hankinnan kilpailutus. Tarjouspyyntöjen vertailu on meneillään. Meilahden väliaikaisen vuodeosastorakennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty HYKSsairaanhoitoalueella ja hallitus on hyväksynyt rakentamistarjouksen. HUS-Kiinteistöt Oy Tilojen painokertoimien soveltuvuuden arvioimista varten asetetun työryhmän ensimmäinen vaihe valmistui 3/2010. Työryhmän työ jatkuu tarkentavien määritteiden selviämisellä. Tavoitteena on ottaa uudet kertoimet käyttöön vuonna 2012 vuokranlaskennan yhteydessä. HUS:n asuntoyhtiöiden fuusion valmistelutyö jatkuu. Uudenmaan Sairaalapesula Oy Lisäkapasiteettitarpeen edellyttämä Keravan rakennuksen laajennuksen suunnittelutyö on käynnissä ja sitoo merkittävästi resursseja. Laitehankintojen ja layoutin suunnittelu on meneillään. Länsi-Uudenmaan Sairaanhoitoalueen alihankintakilpailutus on aloitettu. Lisäksi tekstiilien tilausjärjestelmävaihtoehtojen selvitystyö on aloitettu. Keravan ja Koskelan hallinnollinen ja tuotannollinen yhdenmukaistamistyö jatkuu. Lohjan sairaalan tekstiilihuolto aloitettiin HYKS: ennakoidut supistukset eivät ole vielä konkretisoituneet. Toimitusvarmuus on ollut erinomainen, 96,8 %. Koskelan yksikössä siirryttiin vuoden alusta tuntipalkkajärjestelmästä kuukausipalkkajärjestelmään. Öljyn hinnannousu on ollut ennakoitua suurempi. Laajentamisen vuoksi yhtiö tulee tarvit-

14 semaan lainaa, vuoden 2010 lainatarpeeksi on arvioitu 2 miljoonaa euroa. Yhtiö tullee nostatamaan lainaa myös vuonna 2011, jolloin laajennustyö jatkuu ja laitehankinnat realisoituvat. 14 HUS-KUNTAYHTYMÄN TOIMINTATUOTOT PK-SEUDUN JÄSENKUNNILTA miljoonaa euroa Helsinki 402,8 435,6 441,9 450,4 475,0 489,3 Espoo 149,9 158,4 170,5 178,9 194,9 209,1 Vantaa 138,3 146,3 157,4 158,5 169,5 180,0 Kauniainen 4,9 5,3 6,2 6,5 7,2 7,1 PKS YHTEENSÄ 695,9 745,6 776,0 794,3 846,6 885,5 Huom! vuodet eivät ole suoraan vertailukelpoisia HUS:n ja kuntien välisten työnjaon muutosten takia.

15 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 15 TOTEUMA JAKSOLTA : TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa) Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa) KOKO VUOSI Tilinpäätös 2009 Vuosibudjetti 2010 ENNUSTE 2010 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

16 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) TASE Ennuste Tase (euroa) VASTAAVAA 16 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Verot Satunnaiset erät Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

17 17 Helsingin seudun liikenne (HSL) Y-tunnus Osoite Opastinsilta 6 A, Helsinki Puhelin / Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki Hallituksen varapuheenjohtaja Nina Knaapila Jukka Hako Tarja Kantola Juha-Veikko Kurki Tapio Laakso Petteri Niskanen Jaana Pelkonen Laura Rissanen Hanna-Kaisa Siimes Markku Sistonen Corinna Tammenmaa Markku Weckman Arto Välikangas Hallituksen varajäsen Finn Berg Hallituksen varajäsen Ritva Erkama Hallituksen varajäsen Sirpa Hertell Hallituksen varajäsen Samuli Isola Hallituksen varajäsen Hannele Kerola Hallituksen varajäsen Hannu Koponen Hallituksen varajäsen Erja Kouvo Hallituksen varajäsen Aino Mäkisalo Hallituksen varajäsen Anitta Orpana Hallituksen varajäsen Ulla-Maija Rajakangas Hallituksen varajäsen Wille Rydman Hallituksen varajäsen Martti Tulenheimo Hallituksen varajäsen Tapani Tuominen Hallituksen varajäsen Jouni Vauhkonen Tiivistelmä toimintakatsauksesta Helsingin seudun väestön kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan voimakkaana talouden kasvun hidastumisesta huolimatta. Vuona 2009 Helsingin seudun väestö kasvoi yhteensä hengellä (1,2 %) ja kasvun arvioidaan jatkuvan samansuuntaisena. Kolmen kuukauden toteutumatietoihin perustuvat ennusteet sisältävät vielä paljon epävarmuustekijöitä. Toimintatulojen arvioidaan olevan yhteensä lähes talousarvion mukaiset 483,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 joukkoliikenteen matkustajamäärä väheni vajaalla prosentilla edellisvuodesta. Talousarviossa 2010 on arvioitu matkustamisen kasvavan noin prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kolmen ensimmäisen kuukauden lipunmyynnin perusteella tehdyn ennusteen mukaan mat-

18 kustajamäärän väheneminen näyttää pysähtyneen. Lipputulojen arvioidaan olevan yhteensä lähes talousarvion mukaiset 239,7 miljoonaa euroa. 18 Muiden toimintatulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintamenoja arvioidaan kertyvän yhteensä 484,1 miljoonaa euroa, mikä ylittäisi talousarvion noin 2,6 miljoonalla eurolla (0,5 %). Arvio bussiliikenteen operointikustannuksista perustuu hyväksytyn liikennöintisuunnitelman suoritetietoihin ja vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden toteutumatietoihin. Bussiliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan talousarviossa ennakoidun mukaisesti 3,6 % vuonna Seutuliikenteen sekä Espoon, Vantaan ja Keravan sisäisen bussiliikenteen kustannusten arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Helsingin sisäisen bussiliikenteen osalta ennusteen mukaiset suoritteet ylittyvät talousarvioon nähden noin 2,2 %, mikä merkitsee noin 2,6 miljoonan euron ylitystä vuositasolla. HSL/VR-sopimuksen mukaisen junaliikenteen kustannusarvio perustuu ennakkotilauksessa vahvistettuihin suoritteisiin. Alkuvuoden häiriöt junaliikenteessä vähensivät suoritteita ja johtivat myös sanktioihin. Kustannuksia alentaa myös vuoden 2010 alusta voimaan tullut HSL/VRsopimuksen lipunmyyntikorvausta koskeva muutos. HSL/VR-sopimuksen mukaisten junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 56,6 miljoonaa euroa eli noin 1,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kolmannen vyöhykkeen junaliikenteen osalta kustannukset kasvavat noin 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Kustannukset kasvavat lisääntyneen matkustuksen myötä ja niiden arvioidaan olevan noin 6,2 miljoonaa euroa. Metro-, raitiovaunu- ja lauttakustannuksia koskevat neuvottelut HSL:n ja HKL:n välillä samoin kuin infrasopimusneuvottelut HSL:n ja kuntien kesken ovat vielä kesken, joten kustannukset muiden paitsi raitioliikenteen osalta on arvioitu talousarvion mukaisina. Raitiovaunuliikenteen osalta ennustetta on tarkennettu HKL-raitioliikenteeltä saadun uuden kustannusennusteen mukaisesti. Yhteensä operointikustannusten vuonna 2010 arvioidaan olevan noin 388,4 miljoonaa euroa ja ylittyvän talousarvioon verrattuna noin 2,6 miljoonaa euroa. HSL:n toimintamenot sisältävät useita eriä, jotka saattavat ylittää talousarvion. Henkilöstömenot ylittynevät noin 0,2 miljoonalla eurolla. Posti- ja puhelinpalvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,2 miljoonalla eurolla. Myös ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen vuokrakustannukset (palvelupisteet, matkalippujen tarkastajien toimitilat) ylittynevät noin 0,2 miljoonalla eurolla ja aineet, tarvikkeet ja tavarat samoin noin 0,2 miljoonalla eurolla. Vastaavat säästöt pyritään löytämään muista menoeristä. Suunnitelmapoistojen arvioidaan olevan yhteensä 4,7 miljoonaa euroa ja ylittävän talousarvion noin 1,1 miljoonalla eurolla. Ylittymisen syynä on HKL:ltä HSL:lle siirtyvän omaisuuden arviointi käypään hintaan, mitä ei ennakoitu talousarviossa. HKL:ltä siirtyvän omaisuuden arvo on noin 4,8 miljoonaa euroa, ja poistoja siitä kirjataan vuosina noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Poistot sisältyvät kuntaosuuksien perusteena oleviin HSL:n yleiskustannuksiin, jotka ylittyvät vastaavasti.

19 Investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä lähes talousarvion mukaiset 9,8 miljoonaa euroa. 19 Lisäksi HSL:n pysyviin vastaaviin kirjataan vuonna 2010 HKL:stä ja YTV:stä siirtyvän omaisuuden arvo, jonka arvioidaan olevan yhteensä noin 20,4 miljoonaa euroa. Siirtyvä omaisuus vaikuttaa kuntaosuuksiin vuosittain kirjattavien poistojen kautta. HSL:n varsinainen toiminta alkoi Kolmen ensimmäisen toimintakuukauden aikana on perustehtävien hoitamisen ohella keskitytty organisaation perustamiseen liittyviin tehtäviin, hyväksytyn strategiaperustan mukaisten tavoitteiden määrittelyyn sekä yhtenäisten toimintatapojen luomiseen ja vakiinnuttamiseen. Uuden organisaation käynnistys on sujunut hyvin. HKL:ltä ja YTV:ltä HSL:lle siirtyneet perustehtävät: joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen, liikennejärjestelmäsuunnittelu, matkustajainformaatio sekä asiakaspalvelu ja matkalippujen tarkastus ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti uuden organisaation puitteissa. Myös toiminnan kannalta olennaisten tukitoimintojen perustamisessa onnistuttiin hyvin. Jo viime vuoden puolella tehdyt valmistelut HSL:n tietoliikenteen ja tietoverkon käynnistämiseksi onnistuivat ja keskeiset talous- ja palkkahallinnon järjestelmät saatiin käyttöön heti vuoden alussa. HSL:n Internet-sivut julkistettiin vuoden vaihteessa ja intranetin kehittämisprojekti on käynnistynyt. HSL:n logoa ja ilmettä tehtiin tunnetuksi helmikuussa. Seutuliikenteen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sisäisen liikenteen liikennöintisuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa Alkuvuodesta on valmisteltu bussiliikenteen tarjouskilpailua, joka sisältää 23 Helsingin sisäistä linjaa. Kilpailutetun liikenteen osuus on 9 % HSL:n automäärästä ja 12 % linjakilometreistä. Tarjouskilpailu ratkaistaan Neuvottelut HSL:n ja HKL:n välisistä metro-, raitiotie- ja lauttaliikennesopimuksista samoin kuin kuntien ja HSL:n välisestä infrasopimuksesta jatkuvat. Lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistamishanke (LIJ2014-hanke) on edennyt suunnitellusti. Hallitus päätti tammikuussa järjestelmän 2-vaiheen hankintamenettelystä. Matkakorttien vaihto uusiin käynnistyi vuoden 2009 lopussa, ja maaliskuun loppuun mennessä oli vaihdettu yli korttia. Hallitus päätti maaliskuussa uuden taksa- ja lippujärjestelmän periaatteista. Uuden lippujärjestelmän perusratkaisuksi valittiin järjestelmä, jossa lippujen hinnoittelu perustuu vyöhykkeisiin. Jatkotyössä tarkennetaan vyöhykemallia ja hinnoitteluperiaatteita. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2014) valmistelu etenee suunnitellun mukaisessa aikataulussa siten, että suunnitelmaehdotusluonnos voidaan lähettää lausunnoille alkusyksystä Alkuvuonna 2010 valmistui maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäyksen visioselvitys. Selvitystyö kehyskuntien liittymisestä HSL:ään on aloitettu. HSL ja kahdeksan kehyskuntaa: Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Vihti ja Sipoo selvittävät, millaisia vaikutuksia kuntien liittymisestä HSL:ään olisi. Helsingin seudun liikenteen aloittava tase ei ole vielä valmis. Aloittava tase muodostuu jäsenkuntien maksamasta peruspääomasta sekä YTV:n jakokirjan ja HKL:n luovutuskirjan perusteella siirrettävistä omaisuuseristä, jotka vahvistuvat kun edeltävän vuoden 2009 tilinpäätökset ovat valmiit. Taseen ja rahoituslaskelman ennustetta ei voida vielä tässä vaiheessa laatia luotettavasti.

20 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 100,6 % 100,0 % 109,5 % - ilman kuntaosuuksia, % 52,9 % 52,3 % 56,8 % Toimintakate, % 0,6 % 0,0 % 8,7 % Vuosikate, % 0,5 % -0,1 % 8,7 % Vuosikate / Poistot, % 63,8 % -10,3 % - 20 HSL:n tuloslaskelma HSL yhteensä TA 2010 Ennuste 2010 Muutos Tot. Tot. % Enn./TA % Tot./TA Toimintatuotot , ,00-0,1 % ,00 24,7 % Myyntituotot , ,00-0,2 % ,00 25,5 % Lipputulot yhteensä , ,00-0,2 % ,00 25,5 % Seutuliikenteen lipputulot , ,00-0,5 % ,00 25,2 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS2) , ,00 2,1 % ,00 26,4 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS3) , ,00 2,1 % ,00 26,6 % Helsingin sisäiset lipputulot , ,00-0,5 % ,00 25,0 % Espoon sisäiset lipputulot , ,00 0,3 % ,00 28,3 % Kauniaisten sisäiset lipputulot , ,00 0,0 % ,00 32,8 % Vantaan sisäiset lipputulot , ,00 0,8 % ,00 28,7 % Keravan sisäiset lipputulot , ,00 34,5 % ,00 42,2 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot , ,00 36,0 % ,00 40,6 % Muut myyntituotot yhteensä , ,00 0,0 % ,00 27,8 % Korttimaksut , ,00 0,0 % ,00 27,8 % Korvaukset kunnilta , ,00 0,5 % ,00 25,1 % Kuntaosuudet , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Muut yhteistoimintakorvaukset , ,00 100,0 % ,00 100,0 % Muut myyntitulot , ,00 20,0 % ,00 30,0 % Muut myyntituotot , ,00 20,0 % ,00 30,0 % Maksutuotot , ,00 0,0 % ,00 6,3 % Tarkastusmaksut , ,00 0,0 % ,00 6,3 % Tuet ja avustukset , ,00 0,0 % 112,00 0,0 % Valtion tuki , ,00 0,2 % 0,00 0,0 % Muut tuet ja avustukset , ,00-14,0 % 112,00 0,1 % Vuokratuotot , ,00-5,1 % ,00 16,5 % Rakennusten vuokrat , ,00-0,7 % 0,00 0,0 % Koneiden- ja laitteiden vuokrat , ,00 53,9 % ,00 33,9 % Muut vuokratuotot ,00 0,00-100,0 % 0,00 0,0 % Muut toimintatuotot , ,00-93,3 % ,00 4,4 % Muut tuotot , ,00-93,3 % ,00 4,4 % Toimintakulut , ,00 0,5 % ,00 22,7 % Henkilöstökulut , ,00 1,1 % ,00 22,5 % Palvelujen ostot , ,00 0,4 % ,00 22,8 % Liikenteen operointikustannukset yhteensä , ,00 0,7 % ,00 22,7 % Bussiliikenteen operointikustannukset , ,00 1,5 % ,00 24,7 % Junaliikenteen operointikustannukset , ,00-1,3 % ,00 15,9 % Metroliikenteen operointikustannukset , ,00 0,0 % ,00 20,1 % Raitioliikenteen operointikustannukset , ,00-0,6 % ,00 24,4 % Lauttaliikenteen operointikustannukset , ,00 0,0 % 0,00 0,0 % Infrapalvelut yhteensä , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Bussiliikenteen infrapalvelut , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Junaliikenteen infrapalvelut , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Metroliikenteen infrapalvelut , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Raitioliikenteen infrapalvelut , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Lauttaliikenteen infrapalvelut , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Muut infrapalvelut , ,00 0,0 % ,00 25,0 % Muut palvelujen ostot yhteensä , ,00-2,6 % ,00 18,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00 29,4 % ,00 23,8 % Vuokrakulut , ,00 7,8 % ,00 20,1 % Muut kulut , ,00-1,0 % ,00 4,0 % Toimintakate , ,00-106,2 % ,00 348,2 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,00-56,6 % ,00 0,2 % Vuosikate , ,00-121,1 % ,00 453,4 % Poistot , ,00 31,5 % 0,00 0,0 % Tilikauden tulos , ,00 300,0 % ,00-798,0 % Tilikauden yli-/alijäämä , ,00 300,0 % ,00-798,0 %

21 21 HSL:n investoinnit TA 2010 ENN TOT Tot. % Tot./TA Tot. % Tot./EN N. INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ ,4 % 8,7 % Liikennejärjestelmäosaston investoinnit ,0 % 0,0 % Matkustajapalvelut -osaston investoinnit ,1 % 5,7 % Viestintäyksikön investoinnit ,4 % 0,5 % Talousyksikön investoinnit ,0 % 26,0 % Hallintoyksikön investoinnit ,9 % 39,7 % HKL:stä ja YTV:stä siirtyvä omaisuus HKL:stä luovutuskirjalla siirtyvä omaisuus YTV:stä siirtyvä omaisuus

22 22 HSL-joukkoliikenteen kuntaosuudet, ennuste 2010 Kustannukset kunnittain 2010, ennuste Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Operointikustannukset, ennuste - PKS 225,174 84,428 1,821 62,826 0,679 0, , vyöhyke 1,935 0,952 0,008 1,256 4,066 4,603 12,820 Yhteensä 227,109 85,380 1,829 64,082 4,745 5, ,408 TA PKS 223,039 84,368 1,839 63,180 0,683 0, , vyöhyke 1,703 0,901 0,010 1,200 3,896 4,350 12,060 Yhteensä 224,742 85,269 1,849 64,380 4,579 4, ,818 Erotus 2,367 0,111-0,020-0,298 0,166 0,264 2,590 Yleiskustannukset, TA10 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 23,986 7,055 0,136 4,792 0,077 0,068 36, vyöhyke 0,105 0,054 0,000 0,108 0,278 0,166 0,711 Yhteensä 24,091 7,109 0,136 4,900 0,355 0,234 36,825 TA PKS 23,217 6,898 0,132 4,690 0,075 0,065 35, vyöhyke 0,105 0,054 0,000 0,109 0,263 0,117 0,648 Yhteensä 23,322 6,952 0,132 4,799 0,338 0,182 35,725 Erotus 0,769 0,157 0,004 0,101 0,017 0,052 1,100 Infrakustannukset, TA10 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 49,305 3,336 0,066 2,829 0,160 0,148 55, vyöhyke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 49,305 3,336 0,066 2,829 0,160 0,148 55,844 TA PKS 49,297 3,340 0,066 2,833 0,160 0,148 55, vyöhyke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 49,297 3,340 0,066 2,833 0,160 0,148 55,844 Erotus 0,008-0,004 0,000-0,004 0,000 0,000 0,000 Kustannukset yhteensä Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä, ennuste/ta10 300,505 95,825 2,031 71,811 5,260 5, ,077 TA2010 Yhteensä 297,361 95,561 2,047 72,012 5,077 5, ,387 Erotus 3,144 0,264-0,016-0,201 0,183 0,316 3,690

23 23 Lipputulot kunnittain 2010, ennuste Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 145,931 47,171 1,232 35,775 0,491 0, , vyöhyke 1,553 1,240 0,046 0,900 2,568 2,326 8,633 Yhteensä 147,484 48,411 1,278 36,675 3,059 2, ,650 TA PKS 146,729 47,271 1,203 35,861 0,472 0, , vyöhyke 1,458 1,143 0,041 0,829 2,566 2,249 8,286 Yhteensä 148,187 48,414 1,244 36,690 3,038 2, ,223 Erotus -0,703-0,003 0,034-0,015 0,021 0,093-0,573 Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia 2010 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä, ennuste/ta10 153,021 47,414 0,753 35,136 2,201 2, ,427 TA2010 Yhteensä 149,174 47,147 0,803 35,322 2,039 2, ,164 Erotus 3,847 0,267-0,050-0,186 0,162 0,223 4,263 Kuntaosuudesta tehtävät vähennykset 2010, TA10 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä 4,424 1,577 0,116 1,065 0,156 0,167 7,505 TA2010 Yhteensä 4,424 1,577 0,116 1,065 0,156 0,167 7,505 Erotus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Kuntaosuudet vähennysten jälkeen 2010 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä 148,597 45,837 0,637 34,071 2,045 2, ,922 TA2010 Yhteensä 144,750 45,570 0,687 34,257 1,883 2, ,659 Erotus 3,847 0,267-0,050-0,186 0,162 0,223 4,263

24 Helsingin seudun liikenne (HSL) 24 TOTEUMA JAKSOLTA : TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa) Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot 417 Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja HSL:n varsinainen toiminta alkanut / v vertailulukuja ei saatavilla TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa) KOKO VUOSI Tilinpäätös 2009 Vuosibudjetti 2010 ENNUSTE 2010 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

25 25 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Y-tunnus Osoite Opastinsilta 6 A Helsinki Puhelin Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Hallituksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen Hallituksen varapuheenjohtaja Jouni Vauhkonen Fredrik Almqvist Finn Berg Kimmo Helistö Markku J. Jääskeläinen Satu Kouvalainen Erja Kouvo Essi Kuikka Juha-Veikko Kurki Jyrki Lohi Kati Pohjanmaa Kati Tyystjärvi Hallituksen varajäsen Heidi Ekholm-Talas Hallituksen varajäsen Matti Enroth Hallituksen varajäsen Timo Erikäinen Hallituksen varajäsen Jukka Hako Hallituksen varajäsen Anu Heinänen Hallituksen varajäsen Anniina Kostilainen Hallituksen varajäsen Kari Kuusisto Hallituksen varajäsen Leila Lehtinen Hallituksen varajäsen Esko Lius Hallituksen varajäsen Tarja Parviainen Hallituksen varajäsen Veronica Rehn-Kivi Hallituksen varajäsen Kaarin Taipale Hallituksen varajäsen Arto Välikangas Hallituksen varajäsen Eero Väätäinen Tilintarkastaja Ernst&Young Julkispavelut Oy Tiivistelmä toimintakatsauksesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä tuottaa ympäristöpalveluita Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymässä yhdistyvät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesilaitokset sekä YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuolto sekä seutu- ja ympäristötieto tukipalveluineen. Kuntayhtymä aloitti toimintansa

26 26 Suomen jätelainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Ympäristöministeriön asettama JÄLKI-työryhmä on valmistellut jätelain kokonaisuudistusta. Ehdotus uudeksi jätelaiksi on valmistunut Jätelain kokonaisuudistus saattaa muuttaa kuntien roolia yhdyskuntajätehuollon järjestäjänä. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien vastuu jätehuollossa tulee laajenemaan. Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja lakiehdotuksesta mennessä. Helsingin seudun kuntayhtymä on antanut ehdotuksesta lausunnon. Vantaan Energian jätevoimalan käynnistyminen (arvion mukaan vuonna 2014) muuttaa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa. Toiminta tulee jatkossa painottumaan jätevoimalaa tukeviin toimintoihin, biojätteen käsittelyyn ja kaatopaikkojen jälkihoitotoimenpiteisiin. Biojätteen käsittelyä kehitetään siten, että käsittelyn aiheuttamia hajuhaittoja vähennetään ja hyödynnetään biojätteen energia sähköntuotannossa. Vesihuoltolain valmistelu on käynnissä ja työryhmän on tarkoitus saada esitys lain muutoksista Pääkaupunkiseudun ennustettu kasvu ja uusien asuinalueiden rakentaminen edellyttää vesihuollolta kykyä investoida vesihuoltolainkin edellyttämällä tavalla vesihuoltoverkostojen laajentamiseen sekä lisätä koko järjestelmän kapasiteetin kasvua vastaavasti. Ilmanlaatudirektiivin uudistaminen aiheuttaa muutoksia ympäristönsuojelulakiin, ilmanlaatuasetukseen ja otsoniasetukseen. Tiedossa olevat muutokset mittausvelvoitteisiin on jo otettu huomioon ilmanlaadun seurannassa. Typpidioksidille asetettua raja-arvoa ei pääkaupunkiseudulla saavutettu säädetyssä ajassa ja Suomen pitää hakea jatkoaikaa. Tämä edellyttää perustelemista ja selvitysten laatimista, johon seutu- ja ympäristötieto osallistuu. Valtion aluehallinnon uudistus on muuttanut merkittävällä tavalla tärkeiden sidosryhmien toimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä. Helmikuussa kilpailutettiin Itä-Vantaan sekajäte- sekä Vantaan biojätekuljetukset jätteenkuljetusten urakka-aikataulun mukaisesti. Urakat alkavat Helmikuussa otettiin käyttöön tyhjennysvarmuusmittari, jolla seurataan oikea-aikaisesti suoritetun työn määrää. Vuonna 2009 alkanut sähköisen asioinnin pilotti-projekti on käyttöliittymän osalta testausvaiheessa. Sähköisen sopimuslomakkeen avulla asiakas voi tehdä jätepalvelusopimuksen internetin välityksellä. Käyttöönotto tapahtuu heinäkuussa Ruskeasannan Sortti-aseman hankesuunnitelma on valmistunut ja se viedään kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi kesäkuun kokoukseen. Asemakaavan laadinta Sortti-asemaa varten on käynnistetty. Kirkkonummen Sortti-aseman asemakaavasta on tullut paljon huomautuksia, minkä vuoksi rakentaminen viivästyy. Aluekeräysverkoston rakentamista on jatkettu. Vantaa on pääosin valmis. Espoota kartoitetaan parhaillaan ja se pyritään samaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Näiden jälkeen alkaa Helsingin kartoitus. Ongelmajätteiden ja sähkö- ja elektroniikkaromun kiertävä keräys alkaa jälleen huhtikuun alussa. Jätehuollon investointihankkeiden toteutussuunnittelua sekä tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen valmistelua on jatkettu kaikkien toimintasuunnitelmaan sisältyvien rakennushankkeiden osalta. Urakkatarjouskilpailut ovat käynnistyneet tai käynnistymässä niin, että rakennustyöt saadaan pääosin käyntiin tavoitteiden mukaisesti touko-heinäkuussa. Investointikustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

27 27 Jäteneuvonnan osalta osallistuttiin opetusalan Educa -messuille ja järjestettiin sen yhteydessä kummikoulutapaaminen. Ruokajätteen vähentämisteeman markkinointia jatkettiin ja laitettiin isännöitsijätutkimus liikkeelle. Kuntayhtymän yhteinen asiakaslehti jaettiin jokaiseen talouteen, opas- ja esitemateriaaleja muokattiin kuntayhtymän uudelle ilmeelle sekä valmisteltiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän nettisivujen kieliversioita. Vesihuollon osalta koko alkuvuosi on ollut uuden organisaation käynnistämistä. Neljän vesihuoltolaitoksen fuusiossa vesihuoltotoimialan koko organisaatio on järjestetty uudelleen. Vesihuollon uusi organisaatio on tehtävä/toimintolähtöinen, jolloin funktiot toimivat koko uudella toimintaalueella ja ajattelua leimaa kokonaisuuden etu kuntakohtaisen ajattelun sijasta. Verrattuna aikaisempiin vesihuoltotaitosten organisaatioihin muutos on merkittävä ja vaatii runsaasti työtä. Ainoastaan verkko-osastossa toimintopohjaiseen uuteen organisaatioon siirrytään vuoden siirtymäajan jälkeen, joka mahdollistaa vaiheittaisen ja hallitumman muutoksen vesihuollossa. Vesihuollossa toiminnan käynnistämisen osalta keskeisinä toimenpiteinä ovat olleet talouden suunnittelu, sopeutus- ja investointiohjelmat sekä kuntayhtymän henkilöstöhallinnon toimenpiteiden avustaminen, jotka toimiala on toteuttanut annetussa aikataulussa vaaditusti. Myös uusien vesitoimialan operatiivisten ohjelmien yhtenäistämistä ja uusimista on jatkettu suunnitellusti ja mm. laskutus on käynnistynyt entisten asiakastietojärjestelmien integroinnin valmistuttua ko. osilta. Ilmanlaadun mittauksia on jatkettu kuudella kiinteällä mittausasemalla. Leppävaaran mittausasema siirrettiin uuteen paikkaan vuoden 2010 alussa. Sataman vaikutuksia ilmanlaatuun seurataan Etelärannassa ja ilmanlaadun seurantaa jatketaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Vuoden vaihteessa ilmanlaadun seuranta aloitettiin siirrettävillä mittausasemilla uusissa kohteissa: Helsinki Töölöntulli, Espoo Niittymaa, Vantaa Myyrmäki. Uudenmaan ympäristökeskuksen seuranta-alueella aloitettiin ilmanlaadun mittaukset Keravalla ja mittauksia jatkettiin Lohjalla. Helsingin tunnelien ilmanlaadusta laadittiin selvitys yhteistyössä Metropolian ja Helsingin kaupungin kanssa. Ilmanlaatutiedot on toimitettu reaaliaikaisesti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän verkkosivuille ja ilmanlaatuportaaliin ilman merkittäviä katkoksia. Ilmanlaadusta on tiedotettu arkipäivisin lehdistössä, radiossa ja televisiossa. Suunnitelmaluonnos varautumisesta ilmanlaadun äkillisen heikkenemisen valmistui ja on lausuntokierroksella.

28 28 Kuntaliitto Y-tunnus Osoite Toinen linja Helsinki Puhelin Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Hallituksen puheenjohtaja Rakel Hiltunen Hallituksen varapuheenjohtaja Lasse Hautala Hallituksen varapuheenjohtaja Markku Andersson Maarit Feldt-Ranta Ari Korhonen Martti Korhonen Otto Lehtipuu Raili Myllylä Toivo Mäkelä Kaisa Raatikainen Sari Rautio Pekka Ravi Martti Ruotsalainen Kari Salmi Taru Tujunen Hallituksen varajäsen Esko Kurvinen Hallituksen varajäsen Ari Lamminmäki Hallituksen varajäsen Sari Lankinen Hallituksen varajäsen Harri Lehtonen Hallituksen varajäsen Tapio Malmiharju Hallituksen varajäsen Annukka Mickelsson Hallituksen varajäsen Jaana Minkkinen Hallituksen varajäsen Tapani Mäkinen Hallituksen varajäsen Lea Mäkipää Hallituksen varajäsen Juhani Paajanen Hallituksen varajäsen Sirpa Paatero Hallituksen varajäsen Tuija Pohjola Hallituksen varajäsen Sari Raassina Hallituksen varajäsen Katri Sarlund Hallituksen varajäsen Tea Vikstedt Tilintarkastaja Johanna Perälä, PricewaterhouseCoopers Oy Tiivistelmä toimintakatsauksesta Kuntaliiton vuoden ensimmäisen kvartaalin ajankohtaisina asioina on ollut terveydenhuoltolain uudistaminen ja valtion kehysbudjetti 2011.

29 Liiton talous on pysynyt budjettiraamin puitteissa. 29 Alkuvuonna ei ole käynnistetty isoja investointeja. Liiton jäsenmaksut muodostavat pääosan liiton tuloista. Ne riittänevät loka- marraskuulle, jonka jälkeen juoksevat kulut rahoitetaan joko lyhytaikaisella lainalla tai realisoimalla liiton noin 64 miljoonan euron sijoitussalkkua. Liitolla ei ole lainoja. Henkilöstöä on 300, joista 35 määräaikaisia. Maaliskuun seurannan mukaan Kuntaliiton jaksotetut tuotot ylittävät budjetin noin eurolla ja kustannukset alittavat budjetin eurolla. Maaliskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tulos ilman hankkeita olisi euroa eli euroa budjetoitua huonompi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa. Kuntaliiton tulos kolmelta kuukaudelta on sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen euroa ylijäämäinen.

30 30 SUOMEN KUNTALIITTO Kuntaliitto (ei KT) TULOSLASKELMA TUOTOT Maalis 2010 Tot Alusta Tot Alusta Budj Alusta Tot TOTAL 2010 Budj Ennuste Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot TUOTOT KULUT Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut kulut yhteensä Kulut yhteensä Sisäiset kulut KULUT YHTEENSÄ Tuotto-/kulujäämä Hankkeet yli-/alijäämä Tuotto-/kulujäämä hankkeiden jälkeen Sijoitus- ja rahoitustoiminta YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

31 31 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Osoite PL 4000, Bulevardi 31, Metropolia Puhelin Toimitusjohtaja Kirjanpitäjä Toimistovastaava Hallituksen puheenjohtaja Tilintarkastaja Riitta Konkola Jorma Uusitalo Kati Enberg Henri Kuitunen Timo Haapaniemi Tuula Haatainen Elina Lehto-Häggroth Martti Lipponen Yrjö Neuvo Aulis Pitkälä Tuula Saxholm Mikko Rytilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy Tiivistelmä toimintakatsauksesta Opetusministeriö valmistelee kevään aikana rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelmaa. Opetusministeriö on tehnyt esityksensä opiskeluprosessien nopeuttamiseksi. Tavoite on saada aiempaa enemmän opiskelijoita suoraan toiselta asteelta jatkamaan opiskelua korkeakouluissa ja nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista. Korkeakoulujen kansainvälistymistä pyritään edistämään monin keinoin, mm. koulutusvienti. Metropolia on tehnyt merkittävän rakenteellisen kehittämisen ratkaisun jo vuonna 2008, kun EVTEK ja Stadia fuusioitiin. Metropolia on ottanut käyttöön aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisjärjestelmän, tämä on yksi keino nopeutta myös opiskelijoiden valmistumista. Metropolia on aloittanut selvitystyön koulutusvientimahdollisuuksiensa toteuttamiseksi. Metropolian liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot ensimmäisellä kvartaalilla olivat 29,5 miljoonaa euroa. Tämä on 2,9 % suunniteltua enemmän. Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien projektien tuotot ovat ensimmäisellä kvartaalilla toteutuneet suunniteltua suurempina. Kuluja on toteutunut 1 % suunniteltua vähemmän. Tämä näkyy lähinnä materiaaleissa ja palveluissa sekä liiketoiminnan muissa kuluissa. Metropolian tuloksen ennustetaan olevan budjetoidun mukainen. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti (poikkeama on -0,6 %). Investointien toteuttamisesta sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen toteuttamisen käynnistämistä.

32 Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on vakaa. Positiivinen tilanne varmistaa Metropolian taloudellista liikkumavaraa ja strategisen kehittämisen resurssointia. 32 Metropolialla ei ole nostettuja lainoja. Yksikköhintarahoitusrakenteen säilyminen ja positiivinen kasvu pienentää rahoitusriskiä. Hyvää rahoitusasemaa ylläpidetään pienentämällä keskeyttämisastetta, varmistamalla opintojen sujuva eteneminen ja nopeuttamalla valmistumista. Valtakunnallisessa päätöksenteossa Metropolian tulee huolehtia alueen tarpeiden huomioonottamisesta rahoituslainsäädäntöä uudistettaessa. Henkilöstökuluja on ensimmäisellä kvartaalilla toteutunut 16,1 miljoonaa euroa. Palveluksessa oli ensimmäisellä kvartaalilla päätoimista henkilökuntaa Metropolian strategian mukaisesti se kantaa omalta osaltaan vastuuta ympäristöasioista. Tämä näkyy mm. siinä, että Metropoliaan on nimetty yhteiskunta- ja ympäristövastuun osaamistiimi, joka huolehtii Metropolian ympäristöasioiden hallinnan keinoista. Metropolian ympäristöohjelman päivitys on käynnissä. Metropolia on liittynyt mukaan WWF:n Green Office ympäristöohjelmaan. Metropolia antoi sitoumuksensa Baltic Sea Action Summit-kokoukselle. Metropolia on hyväksytty vastuullisen yritystoiminnan verkoston Finnish Business & Society (FiBS)jäseneksi. Metropoliassa on käynnissä merkittäviä tutkimushankkeita ympäristöystävällisten ratkaisujen löytämiseksi, mm. ERA-sähköauto. Metropolialla on keskeinen rooli rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvässä opetuksessa. Kestävän kehityksen asiat otetaan huomioon kaikissa koulutusohjelmissa ja henkilökunnassamme on aihepiiriin liittyvää osaamista. Seurantatiedot kootaan seuraavaan raporttiin. Metropolia tekee runsaasti tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä alueen kaupunkien, korkeakoulujen, yritysten, julkisten palvelujen tuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Esimerkkinä kaupunkitutkimus metropolialueella- tutkimushanke (KatuMetro), jossa Metropolia vastaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Hyvinvointipalvelut ja -politiikat kokonaisuuden koordinoinnista.

33 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 33 TUNNUSLUVUT Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihto/henkilö - Liikevaihdon muutos % 4,3 128,1 Investoinnit Taseen loppusumma Henkilöstökulut Henkilöstökulut liikevaihdosta % 61,7 59,6 Henkilöstö keskimäärin - - Kannattavuus ja pääoman tuotto Oman pääoman tuotto-% 18,1 48,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 18,1 48,7 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 1,9 1,6 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 1,9 1,6 Analyysi Kannattavuus Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 108,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 liikevaihdoksi ennustetaan 113,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liikevaihdon muutosprosentin ennustetaan olevan 4,3 % edeltävään toimintavuoteen nähden. Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinneiksi arvioidaan kuluvana vuonna 4,3 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa vuonna 2009). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investointien ennustetaan olevan kuluvana vuonna 3,8 % (5,3 % vuonna 2009). Vuoden 2010 käyttökatteen ennustetaan olevan 6,3 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 1,9 miljoonaa euroa eli -23,4 %. Yrityksen suhteellisen kannattavuuden ennustetaan heikkenevän, sillä käyttökateprosentin ennustetaan heikkenevän edellisen kauden 10,0 %:sta 7,0 %:iin.

34 34 Pääoman tuotto Yhtiön tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan vuonna 2010 voittoa euroa. Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan heikkenevän edelliseen vuoteen nähden 3,0 miljoonaa euroa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tuloskunto on ollut hyvä. Kolmen viimeisen tilikauden yhteenlaskettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja (vuoden 2009 tulosennuste mukaan luettuna) on 8,6 miljoonaa euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on 2,9 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä (vuoden 2009 tulosennuste mukaan luettuna) tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 57,8 %. Vuosi Ainekäyttö Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Muut kulut Käyttökate enn ,0 2,6 61,7 27,4 7, ,0 1,7 59,6 27,4 10, ,6 1,7 55,1 24,9 17,3 Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Rahoitustulos (%/lv) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Liiketulos Vuosi (%/lv) enn ,9 7,4 18,1 18, ,0 10,2 48,7 48, ,7 17,8 107,6 106,7 Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys Sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan heikkenevän edellisen vuoden tasoon nähden 48,7 %:sta 18,1 %:iin. Vakavaraisuus Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 60 %, eikä siinä oleteta tapahtuvan oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yrityksellä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 20,3 miljoonaa euroa (17,0 miljoonaa euroa v. 2009). Liiketoiminnan volyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan vuonna 2010 noin 18,0 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yrityksen jatkuvaa toimintaa. Yrityksen tasesubstanssin ennustetaan pysyvän edellisen kauden tasollaan. Tasesubstanssin ennustetaan olevan tilikauden 2010 lopussa 33,8 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden lopussa oli 30,5 miljoonaa euroa. Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan vähenevän edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 11,9 %, kun se edellisenä tilikautena oli 12,5 %. Maksuvalmius Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan hieman paranevan edellisestä tilikaudesta ja olevan Current ratiolla mitattuna hyvä 1,90. Lyhytaikaisia saamisia, likvidejä rahavaroja ja varastoja ennustetaan 8,1 miljoonaa euroa enemmän kuin pitkä- ja lyhytaikaisia velkoja. Yhtiön likvidien rahavarojen ennustetaan vähenevän 4,0 miljoonalla eurolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 21,6 miljoonaa euroa.

35 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 35

36 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 36 TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT TOTEUMA JAKSOLTA : (euroa) Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa) KOKO VUOSI Tilinpäätös 2009 Vuosibudjetti 2010 ENNUSTE 2010 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

37 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 37 TASE Ennuste Tase (euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä RAHOITUSLASKELMA Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

38 38 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Osoite Ratatie 22, Vantaa Puhelin Toimitusjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Tilintarkastaja Pentti Rauhala Heikki Heinimäki Fredrik Almqvist Petri Graeffe Sanna Karhunen Markku Markkula Raimo Perälahti Merja Ruohonen Jarmo Lohi, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy Tiivistelmä toimintakatsauksesta Korkeakoulujen rakenteellista uudistusta jatketaan. Laurea on tähän liittyvinä toimenpiteinä jatkanut strategista yhteistyötä nk. FUAS-liittouman piirissä. Liittoumaan kuuluvat Laurean lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu. Metropolia ammattikorkeakoulu jatkaa osin hankeyhteistyötä liittouman kanssa, mutta ei osallistu itse strategiseen yhteistyöhön. Toimipisteverkon kehittämisessä Laurea on aloittanut suunnittelun mahdollisen Leppävaaran toimipisteen sijoittamisesta tulevaisuudessa Otaniemen alueelle. Adulta Oy:n vuokrasopimuksen purkauduttua Laurea siirtää Tikkurilaan Peer to Peer -mallisen tradenomikoulutuksen Keravalta. Liikevaihdon osalta talousarvio näyttää toteutuvan. Muiden tuottojen odotetaan jäävän talousarviosta esitetystä vuokratuottojen supistuessa. Henkilöstökulut ylittänevät hivenen talousarviossa esitetyn, mutta palveluostoissa on mahdollisuus alittaa talousarvio. Muutoin talousarvion toteutumisen osalta ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia. Suurimmat päätetyt investoinnit ovat Internet/Intranet -alustan uusiminen ja opintohallinnon ehops -tietojärjestelmien implementointi. Lisäksi Otaniemen kiinteistössä suunnitellaan kattoja keittiöremontteja. Porvoon uuden kampuksen kalustamiseen on myös varauduttu. Vuoden 2010 investointibudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa. Toiminta ja investoinnit voidaan rahoittaa tulorahoituksella.

39 39 Laurealla ei ole pitkäaikaisia lainoja. Leasing- tai vuokravastuissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Laurean rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät opintojen läpäisyyn ja tutkintotuottavuuteen. Rahoitusjärjestelmän mukaan suoritettujen tutkintojen osuus yksikköhintarahoituksesta on 30 prosenttia. Opintoprosessin laadun varmistamiseksi Laurea on tehnyt merkittävän tietojärjestelmäinvestoinnin, jonka käyttöönotto jatkuu edelleen vuonna Laureassa on myös käytössä tulospalkkausjärjestelmä, joka pohjautuu opintojen etenemisen kehitykseen. Tikkurilan kiinteistö on vuokrattu korkosidonnaisella sopimuksella. Laurea suunnittelee taloutensa odotettavissa olevan korkokehityksen mukaan ja on kerännyt matalan korkotason aikana varoja koronnousun varalta. Lisäksi Laurea on tehnyt korkosuojaussopimukset 75 prosenttiin vuokran määrästä 5-10 vuoden sopimuksilla. Yhtiön riskienhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota kehitettäessä laadunvarmistusjärjestelmää. Päätoimisessa työsuhteessa oli jakson lopussa 558 henkilöä, mikä on 30 henkilöä enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen kasvu on 9,5% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.. Laadunvarmistusjärjestelmän dokumentointiin ja jalkauttamiseen on panostettu voimakkaasti. Korkeakoulujen arviointineuvosto tulee suorittamaan laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin Laureassa lokakuussa Laurean Learning by Developing -toimintamallista on tehty kaksi kansainvälistä arviointia.

40 40 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy TUNNUSLUVUT Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihto/henkilö Liikevaihdon muutos % 2,9 7,1 Investoinnit Taseen loppusumma Henkilöstökulut Henkilöstökulut liikevaihdosta % 59,3 55,5 Henkilöstö keskimäärin - - Kannattavuus ja pääoman tuotto Oman pääoman tuotto-% 5,8 13,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,9 11,5 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 5,96 5,97 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 5,96 5,97 Analyysi Kannattavuus Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 50,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 liikevaihdoksi ennustetaan 52,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liikevaihdon muutosprosentin ennustetaan olevan 2,9 % edeltävään toimintavuoteen nähden. Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinneiksi arvioidaan kuluvana vuonna 1,8 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investointien ennustetaan olevan kuluvana vuonna 3,4 %. Vuoden 2010 käyttökatteen ennustetaan olevan 2,0 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 1,4 miljoonaa euroa eli 41,5 %. Yrityksen suhteellisen kannattavuuden ennustetaan heikkenevän, sillä käyttökateprosentin ennustetaan heikkenevän edellisen kauden 4,0 %:sta 0,2 %:iin.

41 41 Pääoman tuotto Yhtiön tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja vuonna 2010 ennustetaan voittoa 1,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan heikkenevän edelliseen vuoteen nähden 1,8 miljoonaa euroa. Vuosi Liiket.muut tuotot Ainekäyttö Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Muut kulut Käyttökate enn ,8 5,4 18,0 59,3-14,2 0, ,4 6,3 18,4 55,5 14,4 4, ,7 5,7 17,5 55,0 17,4 6,9 Taulukko 3: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Rahoitustulos (%/lv) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Vuosi Liiketulos (%/lv) Nettotulos (%) enn ,0 1,3 3,1 4,9 5, ,4 5,5 6,8 11,5 13, ,3 9,1 7,1 - - Taulukko 4: Kannattavuuden kehitys Vakavaraisuus Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 85%, eikä siinä oleteta tapahtuvan oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yrityksellä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 29,4 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa v. 2009). Liiketoiminnan volyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan vuonna 2010 noin 56,4 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yrityksen jatkuvaa toimintaa. Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän lähes edellisen tilikauden tasolla. Velkojen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 9,6 %, kun se edellisenä tilikautena oli 9,5 %. Maksuvalmius Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän lähes edellisen tilikauden tasolla ja olevan current ratiolla mitattuna hyvä 5,96. Lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä rahavaroja ennustetaan 24,8 miljoonaa euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Yhtiön likvidien rahavarojen ennustetaan kasvavan 1,0 miljoonalla eurolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 29,8 miljoonaa euroa.

42 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 42

43 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 43 TOTEUMA JAKSOLTA : TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa) Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa) KOKO VUOSI Tilinpäätös 2009 Vuosibudjetti 2010 ENNUSTE 2010 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

44 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 44 TASE Ennuste Tase (euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Verot Satunnaiset erät Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

45 Uudenmaan liitto Y-tunnus Osoite Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki Puhelin Hallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä Hallituksen varapuheenjohtaja Anna Helin Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Hallituksen 1. varapuheenjohtajan varajäsen Tommi Laakso Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Sainio Hallituksen 2. varapuheenjohtajan varajäsen Sirkka-Liisa Kähärä Thomas Blomqvist Heikki Heinimäki Sanna Hellström Kimmo Jääskeläinen Tarja Kotkavuo Jarmo Kuosa Kaisa Laine Markku Liimatainen Hannele Luukkainen Seppo Noro Markku Pyy Risto Rautava Timo Soini Kaarin Taipale Tarja Tenkula Matti Tukiainen Mirjami Vuori Hallituksen varajäsen Christina Gestrin Hallituksen varajäsen Harri Korhonen Hallituksen varajäsen Jessica Karhu Hallituksen varajäsen Anniina Kostilainen Hallituksen varajäsen Marianne Kivelä Hallituksen varajäsen Timo Haapaniemi Hallituksen varajäsen Timo Reina Hallituksen varajäsen Ilppo Alatalo Hallituksen varajäsen Laura Räty Hallituksen varajäsen Tiina Liimatainen Hallituksen varajäsen Kristian von Essen Hallituksen varajäsen Tuomo Valve Hallituksen varajäsen Kalle Ylimutka Hallituksen varajäsen Mirva Haltia-Holmberg Hallituksen varajäsen Ismo Kainulainen Hallituksen varajäsen Tuija Linna-Pirinen Hallituksen varajäsen Juhani Kytö Tilintarkastaja Leena Flinck, Oy Audiator Ab

46 46 Tiivistelmä toimintakatsauksesta Alkuvuoden toiminta on keskittynyt liitossa uusien jäsenten liittymistä koskeviin valmisteluihin tiiviissä yhteistyössä Itä-Uudenmaan liiton kanssa. Valmistelutyöstä vastaavat Koko Uusimaa - hankkeen seurantaryhmä ja johtoryhmä. Maaliskuussa maakuntahallitus hyväksyi perussopimuksen muutoksen, joka on käynyt ajankohtaiseksi toimintavuoden alusta voimaan tulleen uuden aluekehittämislain (1651/2009) perusteella ja valtioneuvoston päätettyä maakuntajakolain 1 :n 2 momentin nojalla muuttaa maakuntajakoa siten, että Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat liittyvät Uudenmaan liittoon alkaen. Aluekehittämisestä annetun lain perusteella perussopimukseen ehdotetaan muutoksia mm. yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja sen päätöksenteon järjestämisestä sekä kielellisten palveluiden toimielimestä. Itä-Uudenmaan jäsenkuntien liittymisen perusteella perussopimukseen ehdotetaan muutoksia mm. uusista jäsenkunnista alkaen: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Perussopimukseen esitetään lisättäväksi kohta, jonka perusteella maakuntahallitusta täydennetään kahdella jäsenellä ja näiden henkilökohtaisilla varajäsenillä ajaksi, joka alkaa ja kestää siihen kunnes seuraavien, vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen valittu maakuntavaltuusto on valinnut uuden hallituksen. Toimitilojen suhteen maakuntahallitus valtuutti helmikuussa maakuntajohtajan irtisanomaan nykyisen vuokrasopimuksen Sigrid Juseliuksen Säätiön tiloista lukien. Maaliskuussa maakuntahallitus valitsi maakuntajohtajan esityksestä uudeksi vuokranantajaksi Lemminkäinen Talo Oy:n ja valtuutti maakuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen kohteesta Kiinteistö Oy Esterinportti 2. Henkilöstömenoissa on noudatettu pidättyvää linjaa ennakoiden liittojen yhdistymisestä aiheutuvia lisäresursseja. Maaliskuussa Uudenmaan liitossa oli täyttämättä 9 vakanssia. Raportointijaksolla toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. Maakuntahallitus päätti maaliskuussa hyväksyessään sisäisen valvonnan toimintaohjeen, että liiton osavuosikatsaukset laaditaan vuodesta 2010 alkaen kolmen kolmen kuukauden välein. Siirtymäkaudesta johtuen ensimmäisen raportointijakson taloustiedot eivät vielä ehtineet PKS:n konserniraportointiin, mutta jatkossa myös liiton talousraportointi voidaan kytkeä tiiviisti siihen mukaan. Toimintavuosi 2010 ei sisällä investointiosaa. Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet vahvoina. Vastuusitoumuksia ei ole. Riskejä ehkäistään mm. kehittämällä aluekehitysrahojen hallinto- ja valvontajärjestelmää sekä tulosaluekohtaista budjetointia vuodelle 2011.

47 Kasvavat osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilölle ja prosessien sujuvuudelle. Erityishaasteita asettavat eläköityminen ja henkilöstön saatavuus. 47 Liiton henkilöstömäärä on 66. Henkilöstökulut ensimmäisellä kvartaalilla olivat euroa (vastaavana ajankohtana vuonna 2009 yhteensä euroa). Toiminnan suunnittelussa tullaan huomioimaan liitolle tulevat uudet tehtävät, uusien jäsenkuntien ja siirtyvän henkilöstön yhteensovittaminen, henkilöstön eläköityminen ja kuntatalouden kehittymisen haasteet.

48 48 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Y-tunnus Osoite Aleksanterinkatu 48 B, 5 krs Helsinki Puhelin Toiminnanjohtaja Kirjanpitäjä Toimistovastaava Henrik Sandström Anne Wrange-Karhu Rea Nyström Hallituksen puheenjohtaja Mika Airinen Hallituksen varapuheenjohtaja Petri Koskinen Mika Asikainen Mikael Carlberg Matti Haapakoski Tapio Ikävalko Jukka Järvinen Antti Lanamäki Anna-Stiina Lundqvist Agneta Nylund Tuula Palaste-Eerola Raili Peni Jutta Poikolainen Arja Rantanen Maarit Rope Sami Sailo Ville Stambej Johanna Sydänmaa Tiivistelmä toimintakatsauksesta Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä mitään isoja muutoksia. Yhdistyslain muutos on vireillä, mutta se ei merkittävällä tavalla tule vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistys laatii tällä hetkellä toimintastrategian vuodelle Strategia on tulossa lausunnolle jäsenkuntiin ja muihin yhteistyötahoihin vielä huhtikuussa. Alkuvuoden toiminnassa ei ole havaittavissa mitään erityistä poikkeavaa. Koska yhdistyksen henkilöstömäärä on noussut (2-2,6 henkilöä), ovat henkilöstökulut nousseet jonkin verran. Osavuositulos on kuitenkin samalla tasolla kuin vuosi sitten. Vero- tai muita viranomaistarkastuksia ei ole tehty. Yhdistyksen tuotoista 46 % on toteutunut. Koska suurin osa tuotoista (palvelumaksut) laskutetaan tammikuussa ja kesäkuussa, on luonnollista että prosentti on korkea. Kaikki alkuvuoden palvelumaksut on maksettu.

49 49 Menoista on toteutunut 16 %. Menojen toteuma selittyy sillä, että suurin osa toiminnasta keskittyy ajanjaksolle touko-lokakuu. Ennuste on, että vuosi toteutuu talousarvion mukaan (tulos =+- 0). Toiminnan luonteesta johtuen investoinnit tehdään vuosittain pääsääntöisesti touko-lokakuun aikana. Yhdistyksen tuloista n. 90 % koostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista (0,44 euroa/asukas/vuosi+arvonlisävero) sekä investointimaksuista (0,14 euroa/asukas/vuosi). Maksut laskutetaan tammikuussa ja kesäkuussa. Yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä ja se ennustetaan säilyvän hyvänä koko vuoden. Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole lainaa. Yhdistyksen omaisuus on asianmukaisesti vakuutettu. Toimintaan liittyviä isoja riskejä ei ole havaittavissa. Vakuutukset kilpailutetaan tämän vuoden syksyllä ja sen jälkeen on syytä tehdä laajempi riskianalyysi. Vakiohenkilöstö on tällä hetkellä 2,6 henkilöä. Yhdistyksen palkkalistoilla on lisäksi yksi tilapäisesti palkattu henkilö. Varsinaista ympäristöohjelmaa ei ole. Energian, polttoaineiden ja jätteiden määrää ei seurata tällä hetkellä systemaattisesti. Edellä mainittujen seurantaan päästään todennäköisesti noin vuoden kuluttua. Yhdistys tekee paljon yhteistyötä ympäristöministeriön ja metsähallituksen kanssa. Yhdistys vastaa sen lisäksi Porkkalanniemessä sijaitsevien Kirkkonummen ja Vantaan virkistysalueiden valvonnasta ja hoidosta. Yhdistyksen merkittäviä tulevaisuuden näkymiä on strategiatyö, koska seudun väkimäärä jatkaa kasvuaan virkistysalueiden tarve jatkuvassa kasvussa. Virkistysaleyhdistykselle annettu vastuu seudullisten virkistysalueiden hankinnasta ja huollosta tulee siis jatkumaan ja korostumaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada kaikki Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnat mukaan toiminnan piiriin tämän vuosikymmenen aikana. Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry ei ole laatinut tase-ennustetta ja rahoituslaskelmaa vuodelle 2010.

50 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry 50

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Y-Tunnus 1567535-0 Toimitusjohtaja Aki Lindén Osoite Stenbäckinkatu 9 00290 Helsinki Puhelin 09-4711 Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho http://www.hus.fi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 HKLjk 21.8.2014 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 4 29.05.2012 VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2011 42/02/020/201/2012 yhty 4 Hallitus 58 27.3.2012

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella Oy Apotti Ab Toimitusjohtaja Hannu Välimäki Helsingin kaupungin omistusosuus: 38 % Hallituksen puheenjohtaja Tilintarkastaja Pia Panhelainen Sami Sarvilinna Mari Frostell Seppo Heinonen Christoffer Masar

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot