Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, Duisburg, Saksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Aika :00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, Duisburg, Saksa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 42 Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen 5 vuodelle Talousarvion toteutumavertailu / maaliskuu 6 44 Koulutusalavastaavan tehtävänkuva 7 45 Opettajan tehtävänkuva 9 46 Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, sähköala, Novida Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, rakennusala, Novida Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan 14 eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen siirtäminen koulutuksen järjestäjän vastuulle 49 Logistiikkahallin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän 18 rakentamisen urakoitsijavalinnat 50 Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 21

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 17:00-17:30 puheenjohtaja Alppiranta Jari 17:00-17:30 varapuheenjohtaja Heiniö Helvi 17:00-17:30 jäsen Hiukkanen Vesa-Pekka 17:00-17:30 jäsen Lindholm Hannele 17:00-17:30 jäsen Niittymaa Veikko 17:00-17:30 jäsen Pitkänen Paavo 17:00-17:30 jäsen Ruohonen Veikko 17:00-17:30 jäsen Salminen Liidia 17:00-17:30 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Reide Pirjo yv:n I varapuheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Ahtiainen Jussi 17:00-17:30 yv:n puheenjoht. Virtanen Antti 17:00-17:30 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-17:30 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Veikko Ruohonen Liidia Salminen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa keskiviikkona klo 9-15

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa perjantaina klo 8:30. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa maanantaina klo 8:30.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle 2015 Yh Hallintosäännön 5 :n mukaan yhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat, joilla tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat sekä tuloerät jaetaan tulosyksiköille (käyttötalousosa) ja investointien määrärahat sekä tuloarviot jaetaan kohteille. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2015 koskevan käyttösuunnitelman hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman Tulosalueiden rehtorit ja vastuuyksiköiden viranhaltijat ovat laatineet vuotta 2015 koskevan käyttösuunnitelma 1:n, joka sisältää määrärahojen korjaukset johtuen tammikuun tilastointipäivän opiskelijamäärien jäätyä odotettua alhaisemmiksi. Yksikköhintainen valtionosuus on korjattu vastaamaan opetusministeriön päätöksiä kuluvasta vuodesta. Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat käyttösuunnitelmassa yhteensä (talousarviossa ) ja toimintakulut (talousarviossa ). Toimintakatteeksi muodostuu ja rahoitustulojen ja -menojen jälkeen vuosikatteeksi Poistot ovat arvioitu :ksi, jonka jälkeen tulos on alijäämäinen (talousarvio ylijäämäinen ), jos käyttösuunnitelman mukainen arvio toteutuu. Loimaan tulosalue näyttää käyttösuunnitelma 1:ssä käyttötalouden osalta alijäämää ja Uudenkaupungin tulosalue alijäämää. Taloussuunnitelmaan sisältyvää investointisuunnitelmaa on myös tarkistettu. Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät liitteessä punaisella merkityt muutokset investointisuunnitelmaan, joiden johdosta investointimenot lisääntyvät Poistosumma ylittyy noin :lla, joka summa säästynee mm. logistiikkahallin investointimäärärahasta.yhtymähallitus esittää investointisuunnitelman muutokset edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus edellyttää tulosalueita sitovana, että tulosalueet tasapainottavat käyttötalouden menonsa toukokuun 2015 loppuun mennessä siten, että alijäämät saadaan katettua.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Talousarvion toteutumavertailu / maaliskuu 3/02.02/2015 Yh Maaliskuun toteutumavertailu koko kuntayhtymän osalta näyttää ylijäämää ,42 euroa. Toimintatuottoja on saatu 5,2 milj.euroa, toteutumaprosentti on 24,7 %. Toimintamenot ovat olleet 4,8 milj.euroa, toteutumaprosentti 23,5 %. Investointeja on toteutettu euroa, toteutumaprosentti 5,6. Tulosaluetasolla toimintamenojen toteutumaprosentit ovat hieman alle talousarvion edellyttämän tason. Tässä vaiheessa vuotta menot saisivat olla korkeintaan noin 25 %. Kuntayhtymän yhteiset toimintamenot ovat toteutuneet 20,8 %:n mukaan, Loimaan tulosalue 22,5 % ja Uudenkaupungin tulosalue 25 %. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi maaliskuun 2015 talousarvion toteutumaraportoinnin. Yhtymähallitus edellyttää vastuullisilta viranhaltijoilta tarkkaa talouden seurantaa, jotta pysytään talousarvion menoraameissa.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Koulutusalavastaavan tehtävänkuva 5/01.00/2015 Yh Kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä on valmisteltu koulutusalavastaavan tehtävänkuva uudistettavassa kuntayhtymän organisaatiossa. Koulutusalavastaavan tehtävänkuva on käsitelty yhtymähallituksen asettamassa työryhmässä, jonka muodostavat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä kuntayhtymäjohtaja. Nykyisessä organisaatiossa koulutusalavastaavien tehtävänkuvat poikkeavat merkittävästi tulosalueittain ja jonkin verran myös tulosalueiden toimipisteiden kesken. Loimaan tulosalueen koulutusalavastaavien tehtävät ovat Uudenkaupungin tulosalueen koulutusalavastaavia laajemmat. Myös koulutusalavastaavan TVA-lisä on eri suuruinen kahden tulosalueen kesken. Ero on johtunut erilaisesta tehtävänkuvasta. Koulutusalavastaavan tehtävänkuvasta ei määrätä hallintosäännössä. Nykyisen hallintosäännön 34 :ssä todetaan, että niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Valmistelussa olevassa kuntayhtymän hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tämän asian säilymistä nykymuotoisena. Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (1998/630) ei säädetä koulutusalavastaavasta kuten ei myöskään opetustoimen henkilön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (1998/986) säädetä koulutusalavastaavan kelpoisuudesta. Kuntayhtymässä valmistellussa koulutusalavastaavan tehtävänkuvassa keskeisiä asioita ovat muun muassa opettajien lähiesimiestehtävät, työturvallisuus ja opetustilat, lukujärjestysten laadinta yhdessä apulaisrehtorin kanssa, kehityskeskustelut opettajien kanssa, hankinnoista ja koulutusalan taloudesta vastaaminen, työelämäyhteistyö sekä opetussuunnitelmien toteutussuunnitelmatyö. Nykyisen hallintosäännön 38 :ssä todetaan, että kuntayhtymäjohtaja ottaa rehtorin esityksestä lehtorit ja tulosalueiden yhteiset päätoimiset tuntiopettajat. Rehtori ottaa pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat. Hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että pedagoginen rehtori ottaa apulaisrehtorin esityksestä lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat ja, että pedagoginen rehtori määrää koulutusalavastaavan apulaisrehtorin esityksestä. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ei tunne koulutusalavastaava nimikettä. Virkaehtosopimuksen osion C, liitteen 4 ammattioppilaitoksen työaikaa koskevat määräykset koskevat osastonjohtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuuden huojennusta. Virkaehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaan osastonjohtajasta voidaan käyttää myös muuta nimikettä. Loimaan ammatillisen koulutuksen

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus kuntainliitossa oli käytössä osastonjohtajanimike (Loimaan koulutuskyntayhtymässä tiimivastaava), mutta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä nimikkeeksi on vakiintunut koulutusalavastaava. Koulutusalavastaavalla voi olla vastuulla ja johdettavana yksi tai useampi koulutusala. Kuntayhtymässä koulutusalavastaavaan sovelletaan suoraan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osastonjohtajaa koskevia opetusvelvollisuuden huojennuksia. Kuntayhtymän toiminnan kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen kehittämisen kannalta on perusteltua, että yhtymähallitus tarkentaa ja yhtenäistää koulutusalavastaavan tehtävänkuvaa. Organisaatiouudistusta on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa , , ja Lisäksi henkilökunta on voinut osallistua organisaation kehittämiseen pilvipalvelimelle avatun keskustelualustan kautta, oppilaitosten toimipaikoissa olevien postilaatikoiden kautta sekä antamalla palautetta omalle lähiesimiehelle, rehtorille tai suoraan kuntayhtymäjohtajalle. Koulutusalavastaavan tehtävänkuvan uudistamisesta on pyydetty ja saatu JUKO:n pääluottamusmiehen lausunto. Lisäksi tehtäväkuva on lähetetty kaikille koulutusalavastaaville kommentoitavaksi ja heiltä on saatu kommentteja tehtävänkuvasta. Yhtymähallituksen asettaman valmistelutyöryhmän (valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kuntayhtymäjohtaja) ehdotus koulutusalavastaavan tehtävänkuvaksi alkaen on esityslistan liitteenä. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön muutoksista 28. toukokuuta pidettävässä kokouksessa. Koulutusalavastaavan tehtävänkuva on hyvä yhtenäistää siitä riippumatta, hyväksyykö yhtymävaltuusto yhtymähallituksen ehdotuksen hallintosäännön uudistamisesta. Koulutusalavastaavien määräaikaiset tehtävät ajalle , yhteensä 21 tehtävää, on julistettu kuntayhtymän sisäiseen hakuun Hakuaika tehtäviin päättyy Päätetään hyväksyä liitteenä oleva ja voimaan tuleva kuntayhtymän koulutusalavastaavan tehtävänkuva. Liitteet Liite 1 Koulutusalavastaavan tehtävänkuva

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Opettajan tehtävänkuva 5/01.00/2015 Yh Kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä on valmisteltu opettajan tehtävänkuva uudistettavassa kuntayhtymän organisaatiossa. Opettajan tehtävänkuva on käsitelty yhtymähallituksen asettamassa työryhmässä, jonka muodostavat yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä kuntayhtymäjohtaja. Opettajan tehtävänkuvasta ei määrätä hallintosäännössä. Nykyisen hallintosäännön 34 :ssä todetaan, että niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tämän asian säilymistä nykymuotoisena. Organisaatiouudistusta on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa , , ja Lisäksi henkilökunta on voinut osallistua organisaation kehittämiseen pilvipalvelimelle avatun keskustelualustan kautta, oppilaitosten toimipaikoissa olevien postilaatikoiden kautta sekä antamalla palautetta omalle lähiesimiehelle, rehtorille tai suoraan kuntayhtymäjohtajalle. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön muutoksista toukokuun kokouksessa. Opettajan tehtävänkuva on tarpeen yhtenäistää siitä riippumatta mitä yhtymävaltuusto yhtymähallituksen esityksestä päättää organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön uudistamisesta. Esitys opettajan tehtävänkuvaksi on liitteenä. Kuntayhtymän opettajakunta muodostuu ammatillisten aineiden ja kaikille yhteisten aineiden lehtoreista, päätoimisista tuntiopettajista ja sivutoimisista tuntiopettajista. Päätetään hyväksyä liitteenä oleva ja voimaan tuleva kuntayhtymän opettajan tehtävänkuva. Liitteet Liite 2 Opettajan tehtävänkuva

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, sähköala, Novida 20/ /2014 Yh Uudenkaupungin tulosalueen rehtori Merja Koski esittää yhtymähallitukselle täyttöluvan myöntämistä alkaen määräaikaiselle sähköalan ammatillisen ohjaajan työsuhteeseen. Määräajaksi esitetään Määräaikaisuuden syynä on tehtävän kausiluonteisuus, lyhytkestoisuus tai tilapäinen lisähenkilöstön tarve. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi 08PER010. Tehtävä esitetään täytettäväksi kuntayhtymän määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on opastaa ja valmentaa opiskelijaa alan työtehtäviin ohjaten opiskelijoita käytännön työtehtävissä oppilaitoksen työsaleissa ja ulkopuolisilla työmailla sekä teoriatuntien pitoon liittyvissä tilanteissa. Toimia opiskelijoiden tukena ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Toimia tarvittaessa opettajan sijaisena ja ohjata yhteistyössä opettajien kanssa koulutusalaan tutustuvia henkilöitä sekä huolehtia opetusvälineiden kunnossapidosta ja huollosta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta. Tehtävässä on määräaikainen hoitaja saakka. Rehtori Koski esittää tehtävään avointa hakumenettelyä. Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamiseen. Esityslistan liitteenä on rehtorin täyttölupaesitys yhtymähallitukselle. Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijamäärä on 49 opiskelijaa. Kuntayhtymässä on meneillään organisaation kehittäminen. Mahdollisesta uudesta organisaatiosta päätetään yhtymävaltuuston kokouksessa toukokuussa 2015 ja uudistettu organisaatio aloittaa Valtion säästötavoitteet toisen asteen koulutukselle ovat noin 260 milj. euroa. Rahoitukseen kohdistuvista muutoksista johtuen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tulee huolella miettiä vapautuvien työsuhteiden ja virkojen vakituinen täyttäminen kunnes uudistusten kokonaisvaikutus kuntayhtymään tiedetään. Opetusalan tehtäviä lukuun ottamatta kuntayhtymän työntekijät on palkattu määräaikaisiin tehtäviin. Yhtymähallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan ammatillisen ohjaajan työsuhteen täyttämiseen Uudenkaupungin tulosalueen sähköalan tehtävään ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnus on 08PER010. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ennen määräaikaisen tehtävän täyttämistä tulosalueen tulee huolehtia alijäämäisen käyttötalouden tasapainottamisesta.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, rakennusala, Novida 20/ /2014 Yh Uudenkaupungin tulosalueen rehtori Merja Koski esittää yhtymähallitukselle täyttöluvan myöntämistä alkaen määräaikaiselle rakennusalan ammatillisen ohjaajan työsuhteeseen. Määräajaksi esitetään Määräaikaisuuden syynä on tehtävän sijaisuus. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi 08PER010. Tehtävä esitetään täytettäväksi kuntayhtymän määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on opastaa ja valmentaa opiskelijaa alan työtehtäviin ohjaten opiskelijoita käytännön työtehtävissä oppilaitoksen työsaleissa ja ulkopuolisilla työmailla sekä teoriatuntien pitoon liittyvissä tilanteissa. Toimia opiskelijoiden tukena ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Toimia tarvittaessa opettajan sijaisena ja ohjata yhteistyössä opettajien kanssa koulutusalaan tutustuvia henkilöitä sekä huolehtia opetusvälineiden kunnossapidosta ja huollosta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta. Tehtävässä on määräaikainen hoitaja saakka. Rehtori Koski esittää tehtävän täyttämistä kuntayhtymän määräaikaisessa palveluksessa olevalla henkilöllä. Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamiseen. Esityslistan liitteenä on rehtorin täyttölupaesitys yhtymähallitukselle. Rakennusalan opiskelijamäärä on 54 opiskelijaa. Kuntayhtymässä on meneillään organisaation kehittäminen. Mahdollisesta uudesta organisaatiosta päätetään yhtymävaltuuston kokouksessa toukokuussa 2015 ja uudistettu organisaatio aloittaa Valtion säästötavoitteet toisen asteen koulutukselle ovat noin 260 milj. euroa. Rahoitukseen kohdistuvista muutoksista johtuen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tulee huolella miettiä vapautuvien työsuhteiden ja virkojen vakituinen täyttäminen kunnes uudistusten kokonaisvaikutus kuntayhtymään tiedetään. Opetusalan tehtäviä lukuun ottamatta kuntayhtymän työntekijät on palkattu määräaikaisiin tehtäviin. Yhtymähallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan ammatillisen ohjaajan työsuhteen täyttämiseen Uudenkaupungin tulosalueen rakennusalan tehtävään ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnus on 08PER010. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ennen määräaikaisen tehtävän täyttämistä tulosalueen tulee huolehtia alijäämäisen käyttötalouden tasapainottamisesta.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen siirtäminen koulutuksen järjestäjän vastuulle 9/ /2014 Yh Eläkemenoperusteiset maksujen kustannusten vaikutus valtionosuusrahoitukseen Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kunnille myönnettävästä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnille ja muille opetuksen järjestäjille myönnettävästä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Ensimmäistä hallinnoi valtio- varainministeriö ja jälkimmäistä opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuusrahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille myönnetään suoraan palvelun ylläpitäjälle yksikköhintarahoituksena. Valtionosuudet ja yksikköhintarahoitus ovat laskennallisia, eivätkä perustu suoraan palvelujen järjestämisestä aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin. Valtionosuuden laskennallinen peruste kuitenkin tarkistetaan joka neljäs vuosi kustannustenjaon tarkistuksessa vastaamaan palvelujen järjestämisestä aiheutuneita todellisia kustannuksia koko maan tasolla. Kustannustenjaon tarkistuksessa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen osalta otetaan huomioon vain toimiluvan saaneiden opetuksen järjestäjien kustannukset. Tällöin, mikäli esim. ammatillinen koulutus on siirtynyt kunnalta kuntayhtymällä, kustannustenjaon tarkistuksessa ammatillisen koulutuksen osalta huomioon otetaan vain kuntayhtymän kustannukset. Eläkemenoperusteiset maksut tulee Kevan mukaan siirtää palvelun uudelle tuottajalla toiminnan siirtyessä Eläkemenoperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhemaksu) ovat palvelun tuottajan oma kustannus, joka aiheutuu sen palveluksessaolleista, mutta jo eläkkeelle siirtyneistä henkilöistä. Eläkemenoperusteiset maksut ovat valtionosuuspohjaan kuuluvia kustannuksia kuten muutkin henkilöstömenot. Koska eläkemenoperusteisten maksujen kustannukset ovat valtionosuuteen oikeuttavia menoja, meno tulon kohdalle -periaatteen mukaisesti ne kuuluvat palvelun tuottajan maksettavaksi. Tämän periaatteen toteutumisen edellytys on, että eläkemenoperusteiset maksut siirretään toiminnan siirron yhteydessä palvelun uudelle tuottajalle, esim. kuntayhtymälle, osakeyhtiölle tai toiselle kunnalle. Mikäli eläkemenoperusteisten maksujen kustannukset eivät kirjaudu palvelun tuottajan kustannukseksi, ei niitä oteta myöskään huomioon valtionosuusjärjestelmässä kustannustenjaon tarkistuksen kautta. Tällöin kustannustenjaon tarkistuksessa keskeisessä roolissa oleva todellisten kustannusten summa on todellisuutta pienempi, ja kunnille ja muille opetuksen järjestäjille myönnettävä valtionosuus jää todellisuutta pienemmäksi.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh Palvelun tuottajan tulee Kevan ja Kuntaliiton kannan mukaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset kirjautuisivat kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa oikein ja tulisivat täten huomioon otetuksi oikealla tavalla joka neljäs vuosi tehtävässä kustannustenjaon tarkistuksessa. Asia olisi tärkeää saada kuntoon heti vuonna 2013, koska ensi vuosi on kustannustenjaon tarkistuksen pohjavuosi. Kuntaliitto on kehottanut näistä syistä kuntia ja muita palvelujen tuottajia tarkistamaan voimassa olevia perus- ym. sopimuksia eläkemenoperusteisten maksujen osalta ja tarvittaessa tarkistaa niitä, sekä huomioimaan yllämainitut näkökulmat tulevissa vastaavissa sopimuksissa. Kuntaliitto on todennut, että maksun perintä takautuvasti palvelujen tuottajalta voi olla vaikeata ja saattaisi johtaa sen kannalta hankalaan rahoitustilanteeseen, vaikkakin se on saanut sen yksikköhintarahoituksen, jolla sen olisi maksu pitänyt maksaa. Vähintään tulevaisuuteen nähden asia kuitenkin pitää saattaa kuntoon jo valtionosuuspohjan vääristymisen ja kuntien ja valtion välisen kustannusten jaon muutoksen takia. Edellä selostettuihin seikkoihin perustuen Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää neuvottelemaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan ns. vanhoja työntekijöitä koskevien eläkemenoperusteisten maksujen ja varhe- maksujen siirtämiseksi kuntayhtymän vastattavaksi. Fuusion yhteydessä laaditussa yhteistoimintasopimuksessa (yhtymävaltuusto hyväksynyt ) on sovittu, että kaikki siirtyvän henkilöstön eläkevastuut siirtyvät uudelle kuntayhtymälle, joten ns. vanhojen työntekijöiden eläkevastuut jäivät Uudenkaupungin kaupungin vastattavaksi. Kysymys on noin /vuosi tällä hetkellä. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Uudenkaupungin kaupungille, että Uudenkaupungin kaupungin ja Loimaan koulutuskuntayhtymän hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 5. kohdan mukaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vastattavaksi siirtyi vain kaikki siirtyvän henkilöstön eläkevastuut. Kuntayhtymä pitää kiinni yhteistoimintasopimuksessa sovitusta. Keva laskuttaa eläkemenoperusteisen maksun ennen vuotta 2005 tehdyn työn aikaiselta työnantajalta ja varhe-maksun työkyvyttömäksi tulon aikaiselta (ns. eläketapahtuma) työnantajalta. Uudenkaupungin ammattija aikuisopiston liittyessä 2011 vuoden alusta Loimaan koulutuskuntayhtymään, sovittiin uudelle kuntayhtymälle siirtyvän vain siirtyvän henkilöstön eläkevastuut. Ns. vanhoja eläkemenoperusteisia maksuja ja varhemaksuja ei sovittu siirrettäväksi ja ne jäivät

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh Uudenkaupungin vastattavaksi kuten jo edellisen kokouksen pöytäkirjassa on todettu. Myös Kevasta on kerrottu Uudenkaupungin halunneen näin meneteltävän. Uusikaupunki on kuitenkin kesän aikana lähettänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle eläkemenoperusteisia sekä varhemaksuja koskevia laskuja, joita kuntayhtymä ei ole maksanut. Ns. vanhoista työntekijöistä kertyvien eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen osalta tulee sopia maksajan muuttumisesta, jos näin halutaan tapahtuvan, ja ilmoittaa tämä muutos Kevaan, joka tällöin laskuttaa suoraan nämä maksut kyseiseltä uudelta organisaatiolta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Uudenkaupungin kaupungin välillä ei tällaisesta asiasta ole sovittu. Uusikaupunki neuvottelee tällä hetkellä irtautumista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä ja taustalla on Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siirto Länsi-Rannikon koulutus Oy:n yhteyteen. Uudenkaupungin kaupunginhallituksen päätös on pöytäkirjan liitteenä. Jos eläkemaksut siirrettäisiin kuntayhtymän maksettavaksi ja Uudenkaupungin kaupunki eroaisi kuntayhtymästä ja liittyisi Länsirannikon Koulutus Oy:n osakkaaksi, jäisivät eläkemaksut kuntayhtymän vastattavaksi. Osakeyhtiöillä kuten Länsi-Rannikon koulutus Oy:llä on TyEL-maksuihin sisällytetty varhemaksua vastaava työkyvyttömyyseläkemaksu ja Kevankin kanta on, että eläkemenoperusteista maksua ei yleensä pidä siirtää perustettavalle yhtiölle (tässä tapauksessa jo olemassa olevalle yhtiölle). Yhtymähallitus päättää tässä vaiheessa ilmoittaa Uudenkaupungin kaupungille, että kuntayhtymä noudattaa voimassa olevaa sopimusta eikä maksa Uudenkaupungin kaupungin kuntayhtymältä perimiä eläkemenoperusteisia maksuja ja varhemaksuja, koska niiden periminen kuntayhtymältä ei perustu mihinkään sopimukseen. Maksuista neuvotteleminen on mahdollista mikäli Uudenkaupungin kaupunki pysyy kuntayhtymän jäsenkuntana. Yhtymähallituksen puheenjohtaja, Uudenkaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Uudenkaupungin kaupunginjohtaja ja kuntayhtymäjohtaja ovat neuvotelleet Uudessakaupungissa eläkemenoperusteisista maksuista ja varhemaksuista. Neuvottelun tuloksena esitetään eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen edellyttäen, että Uudenkaupungin kaupunki pysyy edelleen kuntayhtymän jäsenkuntana. Mikäli kuntayhtymän hallitus ja Uudenkaupungin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät neuvottelun tuloksen,

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus asian jatkovalmistelun suorittavat kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja ja Uudenkaupungin kaupungin talousjohtaja. Tämän hetkisten laskelmien mukaan kokonaiskustannukset vuositasolla Uudellekaupungille ovat yhteensä noin euroa. Yhtymähallitus päättää ehdollisena hyväksyä ennen Uudenkaupungin ammatillisen oppilaitoksen liittymistä kuntayhtymään ja ennen liitosta eläkkeelle jääneistä aiheutuneiden eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen edellyttäen, että Uudenkaupungin kaupunki pysyy edelleen kuntayhtymän jäsenkuntana. Asiasta laaditaan erillinen sopimus kuntayhtymän ja kaupungin välille ja asian valmistelun tekevät kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja ja Uudenkaupungin kaupungin talousjohtaja. Asiasta neuvotellaan myös Kuntien eläkevakuutuslaitoksen kanssa. Mahdollinen sopimus on voimassa sen aikaa, kun Uudenkaupungin kaupunki on kuntayhtymän jäsenkunta ja sopimus raukeaa ja eläkevastuut siirtyvät takaisin Uudenkaupungin kaupungille siitä päivästä alkaen, jos kaupunki eroaa kuntayhtymän jäsenyydestä. Yh Uudenkaupungin talousjohtaja Anne Takala ja kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta ovat valmistelleet kaupungin ja kuntayhtymän välistä sopimusta ennen liitosta eläkkeelle jääneistä aiheutuneiden eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen. Takala on tarkistuttanut sopimusluonnokset kaupungin lakimiehellä ja Suonkanta Kevan rahoitusjohtajalla. Sopimus on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen maksamisesta Uudenkaupungin kaupungille alkaen sopimuksessa esitetyin ehdoin.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Logistiikkahallin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen urakoitsijavalinnat 8/10.03/2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset Hämeentien logistiikkahallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toteuttamisesta vuonna 2010 rakennettuun korjaamohalliin. Ilmanvaihtourakan tarjousasiakirjat on lähetetty laskentaan viidelle urakoitsijalle, sähköasennustöiden tarjousasiakirjat kuudelle urakoitsijalle ja automaatiourakka kahdelle urakoitsijalle. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määräraha korjaamohallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toteuttamiseen. Tarjoukset eri urakoista on pyydetty jättämään klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset on avattu ja niistä on laadittu liitteenä olevat avauspöytäkirjat. Tarjouspyynnössä urakan valintaperusteeksi on päätetty edullisin hinta. Logistiikkahallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän rakentamiseen liittyvistä putki- ja ilmanvaihtotöistä pyydettiin tarjoukset viideltä hankkeen lvi-suunnittelijan esittämältä lvi- urakointiliikkeeltä. Määräaikaan mennessä ko. urakasta saatiin vain yksi tarjous. IV- Pelti Luuri Oy:n tarjous , alv 0 %, on lvi- suunnittelija Martti Pasurin mukaan edullinen. Urakoitsijan tilaajavastuuraportti on kunnossa. Sähköurakasta saatiin viisi tarjousta ja Sallilan Sähköasennus Oy:n tarjous 8 850, alv 0%, on edullisin. Yrityksen tilaajavastuuraportti on kunnossa. Automaatiourakasta tuli kaksi tarjousta. Edullisin tarjous oli Trentec Team Oy:n 7 650, alv 0%. Yrityksen tilaajavastuuraportti on kunnossa. Koulutuskuntayhtymän Loimaan ammatti- ja aikuisopiston kiinteistöissä on Trentecin rakennusautomaatiojärjestelmä. Yhtymähallitus päättää valita Hämeentien logistiikkahallin lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmän toteuttajiksi IV- Pelti Luuri Oy:n, Sallilan Sähköasennus Oy:n ja Trentec Team Oy:n. Urakkasopimukset tehdään, kun päätös on lainvoimainen. Urakka-asiakirjojen mukaan työt tulee aloittaa kesäkuussa ja saattaa valmiiksi elokuun 2015 loppuun mennessä.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Yh Kuntayhtymäjohtajalla on lomanmääräytymisvuoden 2014 pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 11. Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomapäiviä on yhteensä 38. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 21, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yh Kuntayhtymäjohtajalla on pitämättömiä ja myöntämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 21. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 11. syyskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 20, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 11. syyskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 20, joista päätetään myöhemmin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yh Web / henkilöstöpäätökset Päätösluettelo ajalta Dynasty / viranhaltijapäätökset Päätösluettelo ajalta Yhtymähallitus päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka Kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot