Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, Duisburg, Saksa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Aika :00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, Duisburg, Saksa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 42 Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen 5 vuodelle Talousarvion toteutumavertailu / maaliskuu 6 44 Koulutusalavastaavan tehtävänkuva 7 45 Opettajan tehtävänkuva 9 46 Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, sähköala, Novida Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, rakennusala, Novida Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan 14 eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen siirtäminen koulutuksen järjestäjän vastuulle 49 Logistiikkahallin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän 18 rakentamisen urakoitsijavalinnat 50 Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 21

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 17:00-17:30 puheenjohtaja Alppiranta Jari 17:00-17:30 varapuheenjohtaja Heiniö Helvi 17:00-17:30 jäsen Hiukkanen Vesa-Pekka 17:00-17:30 jäsen Lindholm Hannele 17:00-17:30 jäsen Niittymaa Veikko 17:00-17:30 jäsen Pitkänen Paavo 17:00-17:30 jäsen Ruohonen Veikko 17:00-17:30 jäsen Salminen Liidia 17:00-17:30 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Reide Pirjo yv:n I varapuheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Ahtiainen Jussi 17:00-17:30 yv:n puheenjoht. Virtanen Antti 17:00-17:30 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-17:30 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Veikko Ruohonen Liidia Salminen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa keskiviikkona klo 9-15

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa perjantaina klo 8:30. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa maanantaina klo 8:30.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle 2015 Yh Hallintosäännön 5 :n mukaan yhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat, joilla tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat sekä tuloerät jaetaan tulosyksiköille (käyttötalousosa) ja investointien määrärahat sekä tuloarviot jaetaan kohteille. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2015 koskevan käyttösuunnitelman hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman Tulosalueiden rehtorit ja vastuuyksiköiden viranhaltijat ovat laatineet vuotta 2015 koskevan käyttösuunnitelma 1:n, joka sisältää määrärahojen korjaukset johtuen tammikuun tilastointipäivän opiskelijamäärien jäätyä odotettua alhaisemmiksi. Yksikköhintainen valtionosuus on korjattu vastaamaan opetusministeriön päätöksiä kuluvasta vuodesta. Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat käyttösuunnitelmassa yhteensä (talousarviossa ) ja toimintakulut (talousarviossa ). Toimintakatteeksi muodostuu ja rahoitustulojen ja -menojen jälkeen vuosikatteeksi Poistot ovat arvioitu :ksi, jonka jälkeen tulos on alijäämäinen (talousarvio ylijäämäinen ), jos käyttösuunnitelman mukainen arvio toteutuu. Loimaan tulosalue näyttää käyttösuunnitelma 1:ssä käyttötalouden osalta alijäämää ja Uudenkaupungin tulosalue alijäämää. Taloussuunnitelmaan sisältyvää investointisuunnitelmaa on myös tarkistettu. Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät liitteessä punaisella merkityt muutokset investointisuunnitelmaan, joiden johdosta investointimenot lisääntyvät Poistosumma ylittyy noin :lla, joka summa säästynee mm. logistiikkahallin investointimäärärahasta.yhtymähallitus esittää investointisuunnitelman muutokset edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus edellyttää tulosalueita sitovana, että tulosalueet tasapainottavat käyttötalouden menonsa toukokuun 2015 loppuun mennessä siten, että alijäämät saadaan katettua.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Talousarvion toteutumavertailu / maaliskuu 3/02.02/2015 Yh Maaliskuun toteutumavertailu koko kuntayhtymän osalta näyttää ylijäämää ,42 euroa. Toimintatuottoja on saatu 5,2 milj.euroa, toteutumaprosentti on 24,7 %. Toimintamenot ovat olleet 4,8 milj.euroa, toteutumaprosentti 23,5 %. Investointeja on toteutettu euroa, toteutumaprosentti 5,6. Tulosaluetasolla toimintamenojen toteutumaprosentit ovat hieman alle talousarvion edellyttämän tason. Tässä vaiheessa vuotta menot saisivat olla korkeintaan noin 25 %. Kuntayhtymän yhteiset toimintamenot ovat toteutuneet 20,8 %:n mukaan, Loimaan tulosalue 22,5 % ja Uudenkaupungin tulosalue 25 %. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi maaliskuun 2015 talousarvion toteutumaraportoinnin. Yhtymähallitus edellyttää vastuullisilta viranhaltijoilta tarkkaa talouden seurantaa, jotta pysytään talousarvion menoraameissa.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Koulutusalavastaavan tehtävänkuva 5/01.00/2015 Yh Kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä on valmisteltu koulutusalavastaavan tehtävänkuva uudistettavassa kuntayhtymän organisaatiossa. Koulutusalavastaavan tehtävänkuva on käsitelty yhtymähallituksen asettamassa työryhmässä, jonka muodostavat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä kuntayhtymäjohtaja. Nykyisessä organisaatiossa koulutusalavastaavien tehtävänkuvat poikkeavat merkittävästi tulosalueittain ja jonkin verran myös tulosalueiden toimipisteiden kesken. Loimaan tulosalueen koulutusalavastaavien tehtävät ovat Uudenkaupungin tulosalueen koulutusalavastaavia laajemmat. Myös koulutusalavastaavan TVA-lisä on eri suuruinen kahden tulosalueen kesken. Ero on johtunut erilaisesta tehtävänkuvasta. Koulutusalavastaavan tehtävänkuvasta ei määrätä hallintosäännössä. Nykyisen hallintosäännön 34 :ssä todetaan, että niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Valmistelussa olevassa kuntayhtymän hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tämän asian säilymistä nykymuotoisena. Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (1998/630) ei säädetä koulutusalavastaavasta kuten ei myöskään opetustoimen henkilön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (1998/986) säädetä koulutusalavastaavan kelpoisuudesta. Kuntayhtymässä valmistellussa koulutusalavastaavan tehtävänkuvassa keskeisiä asioita ovat muun muassa opettajien lähiesimiestehtävät, työturvallisuus ja opetustilat, lukujärjestysten laadinta yhdessä apulaisrehtorin kanssa, kehityskeskustelut opettajien kanssa, hankinnoista ja koulutusalan taloudesta vastaaminen, työelämäyhteistyö sekä opetussuunnitelmien toteutussuunnitelmatyö. Nykyisen hallintosäännön 38 :ssä todetaan, että kuntayhtymäjohtaja ottaa rehtorin esityksestä lehtorit ja tulosalueiden yhteiset päätoimiset tuntiopettajat. Rehtori ottaa pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat. Hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että pedagoginen rehtori ottaa apulaisrehtorin esityksestä lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat ja, että pedagoginen rehtori määrää koulutusalavastaavan apulaisrehtorin esityksestä. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ei tunne koulutusalavastaava nimikettä. Virkaehtosopimuksen osion C, liitteen 4 ammattioppilaitoksen työaikaa koskevat määräykset koskevat osastonjohtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuuden huojennusta. Virkaehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaan osastonjohtajasta voidaan käyttää myös muuta nimikettä. Loimaan ammatillisen koulutuksen

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus kuntainliitossa oli käytössä osastonjohtajanimike (Loimaan koulutuskyntayhtymässä tiimivastaava), mutta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä nimikkeeksi on vakiintunut koulutusalavastaava. Koulutusalavastaavalla voi olla vastuulla ja johdettavana yksi tai useampi koulutusala. Kuntayhtymässä koulutusalavastaavaan sovelletaan suoraan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osastonjohtajaa koskevia opetusvelvollisuuden huojennuksia. Kuntayhtymän toiminnan kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen kehittämisen kannalta on perusteltua, että yhtymähallitus tarkentaa ja yhtenäistää koulutusalavastaavan tehtävänkuvaa. Organisaatiouudistusta on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa , , ja Lisäksi henkilökunta on voinut osallistua organisaation kehittämiseen pilvipalvelimelle avatun keskustelualustan kautta, oppilaitosten toimipaikoissa olevien postilaatikoiden kautta sekä antamalla palautetta omalle lähiesimiehelle, rehtorille tai suoraan kuntayhtymäjohtajalle. Koulutusalavastaavan tehtävänkuvan uudistamisesta on pyydetty ja saatu JUKO:n pääluottamusmiehen lausunto. Lisäksi tehtäväkuva on lähetetty kaikille koulutusalavastaaville kommentoitavaksi ja heiltä on saatu kommentteja tehtävänkuvasta. Yhtymähallituksen asettaman valmistelutyöryhmän (valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kuntayhtymäjohtaja) ehdotus koulutusalavastaavan tehtävänkuvaksi alkaen on esityslistan liitteenä. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön muutoksista 28. toukokuuta pidettävässä kokouksessa. Koulutusalavastaavan tehtävänkuva on hyvä yhtenäistää siitä riippumatta, hyväksyykö yhtymävaltuusto yhtymähallituksen ehdotuksen hallintosäännön uudistamisesta. Koulutusalavastaavien määräaikaiset tehtävät ajalle , yhteensä 21 tehtävää, on julistettu kuntayhtymän sisäiseen hakuun Hakuaika tehtäviin päättyy Päätetään hyväksyä liitteenä oleva ja voimaan tuleva kuntayhtymän koulutusalavastaavan tehtävänkuva. Liitteet Liite 1 Koulutusalavastaavan tehtävänkuva

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Opettajan tehtävänkuva 5/01.00/2015 Yh Kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä on valmisteltu opettajan tehtävänkuva uudistettavassa kuntayhtymän organisaatiossa. Opettajan tehtävänkuva on käsitelty yhtymähallituksen asettamassa työryhmässä, jonka muodostavat yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä kuntayhtymäjohtaja. Opettajan tehtävänkuvasta ei määrätä hallintosäännössä. Nykyisen hallintosäännön 34 :ssä todetaan, että niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tämän asian säilymistä nykymuotoisena. Organisaatiouudistusta on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa , , ja Lisäksi henkilökunta on voinut osallistua organisaation kehittämiseen pilvipalvelimelle avatun keskustelualustan kautta, oppilaitosten toimipaikoissa olevien postilaatikoiden kautta sekä antamalla palautetta omalle lähiesimiehelle, rehtorille tai suoraan kuntayhtymäjohtajalle. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön muutoksista toukokuun kokouksessa. Opettajan tehtävänkuva on tarpeen yhtenäistää siitä riippumatta mitä yhtymävaltuusto yhtymähallituksen esityksestä päättää organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön uudistamisesta. Esitys opettajan tehtävänkuvaksi on liitteenä. Kuntayhtymän opettajakunta muodostuu ammatillisten aineiden ja kaikille yhteisten aineiden lehtoreista, päätoimisista tuntiopettajista ja sivutoimisista tuntiopettajista. Päätetään hyväksyä liitteenä oleva ja voimaan tuleva kuntayhtymän opettajan tehtävänkuva. Liitteet Liite 2 Opettajan tehtävänkuva

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, sähköala, Novida 20/ /2014 Yh Uudenkaupungin tulosalueen rehtori Merja Koski esittää yhtymähallitukselle täyttöluvan myöntämistä alkaen määräaikaiselle sähköalan ammatillisen ohjaajan työsuhteeseen. Määräajaksi esitetään Määräaikaisuuden syynä on tehtävän kausiluonteisuus, lyhytkestoisuus tai tilapäinen lisähenkilöstön tarve. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi 08PER010. Tehtävä esitetään täytettäväksi kuntayhtymän määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on opastaa ja valmentaa opiskelijaa alan työtehtäviin ohjaten opiskelijoita käytännön työtehtävissä oppilaitoksen työsaleissa ja ulkopuolisilla työmailla sekä teoriatuntien pitoon liittyvissä tilanteissa. Toimia opiskelijoiden tukena ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Toimia tarvittaessa opettajan sijaisena ja ohjata yhteistyössä opettajien kanssa koulutusalaan tutustuvia henkilöitä sekä huolehtia opetusvälineiden kunnossapidosta ja huollosta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta. Tehtävässä on määräaikainen hoitaja saakka. Rehtori Koski esittää tehtävään avointa hakumenettelyä. Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamiseen. Esityslistan liitteenä on rehtorin täyttölupaesitys yhtymähallitukselle. Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijamäärä on 49 opiskelijaa. Kuntayhtymässä on meneillään organisaation kehittäminen. Mahdollisesta uudesta organisaatiosta päätetään yhtymävaltuuston kokouksessa toukokuussa 2015 ja uudistettu organisaatio aloittaa Valtion säästötavoitteet toisen asteen koulutukselle ovat noin 260 milj. euroa. Rahoitukseen kohdistuvista muutoksista johtuen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tulee huolella miettiä vapautuvien työsuhteiden ja virkojen vakituinen täyttäminen kunnes uudistusten kokonaisvaikutus kuntayhtymään tiedetään. Opetusalan tehtäviä lukuun ottamatta kuntayhtymän työntekijät on palkattu määräaikaisiin tehtäviin. Yhtymähallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan ammatillisen ohjaajan työsuhteen täyttämiseen Uudenkaupungin tulosalueen sähköalan tehtävään ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnus on 08PER010. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ennen määräaikaisen tehtävän täyttämistä tulosalueen tulee huolehtia alijäämäisen käyttötalouden tasapainottamisesta.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, rakennusala, Novida 20/ /2014 Yh Uudenkaupungin tulosalueen rehtori Merja Koski esittää yhtymähallitukselle täyttöluvan myöntämistä alkaen määräaikaiselle rakennusalan ammatillisen ohjaajan työsuhteeseen. Määräajaksi esitetään Määräaikaisuuden syynä on tehtävän sijaisuus. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi 08PER010. Tehtävä esitetään täytettäväksi kuntayhtymän määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on opastaa ja valmentaa opiskelijaa alan työtehtäviin ohjaten opiskelijoita käytännön työtehtävissä oppilaitoksen työsaleissa ja ulkopuolisilla työmailla sekä teoriatuntien pitoon liittyvissä tilanteissa. Toimia opiskelijoiden tukena ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Toimia tarvittaessa opettajan sijaisena ja ohjata yhteistyössä opettajien kanssa koulutusalaan tutustuvia henkilöitä sekä huolehtia opetusvälineiden kunnossapidosta ja huollosta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta. Tehtävässä on määräaikainen hoitaja saakka. Rehtori Koski esittää tehtävän täyttämistä kuntayhtymän määräaikaisessa palveluksessa olevalla henkilöllä. Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamiseen. Esityslistan liitteenä on rehtorin täyttölupaesitys yhtymähallitukselle. Rakennusalan opiskelijamäärä on 54 opiskelijaa. Kuntayhtymässä on meneillään organisaation kehittäminen. Mahdollisesta uudesta organisaatiosta päätetään yhtymävaltuuston kokouksessa toukokuussa 2015 ja uudistettu organisaatio aloittaa Valtion säästötavoitteet toisen asteen koulutukselle ovat noin 260 milj. euroa. Rahoitukseen kohdistuvista muutoksista johtuen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tulee huolella miettiä vapautuvien työsuhteiden ja virkojen vakituinen täyttäminen kunnes uudistusten kokonaisvaikutus kuntayhtymään tiedetään. Opetusalan tehtäviä lukuun ottamatta kuntayhtymän työntekijät on palkattu määräaikaisiin tehtäviin. Yhtymähallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan ammatillisen ohjaajan työsuhteen täyttämiseen Uudenkaupungin tulosalueen rakennusalan tehtävään ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnus on 08PER010. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ennen määräaikaisen tehtävän täyttämistä tulosalueen tulee huolehtia alijäämäisen käyttötalouden tasapainottamisesta.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen siirtäminen koulutuksen järjestäjän vastuulle 9/ /2014 Yh Eläkemenoperusteiset maksujen kustannusten vaikutus valtionosuusrahoitukseen Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kunnille myönnettävästä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnille ja muille opetuksen järjestäjille myönnettävästä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Ensimmäistä hallinnoi valtio- varainministeriö ja jälkimmäistä opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuusrahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille myönnetään suoraan palvelun ylläpitäjälle yksikköhintarahoituksena. Valtionosuudet ja yksikköhintarahoitus ovat laskennallisia, eivätkä perustu suoraan palvelujen järjestämisestä aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin. Valtionosuuden laskennallinen peruste kuitenkin tarkistetaan joka neljäs vuosi kustannustenjaon tarkistuksessa vastaamaan palvelujen järjestämisestä aiheutuneita todellisia kustannuksia koko maan tasolla. Kustannustenjaon tarkistuksessa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen osalta otetaan huomioon vain toimiluvan saaneiden opetuksen järjestäjien kustannukset. Tällöin, mikäli esim. ammatillinen koulutus on siirtynyt kunnalta kuntayhtymällä, kustannustenjaon tarkistuksessa ammatillisen koulutuksen osalta huomioon otetaan vain kuntayhtymän kustannukset. Eläkemenoperusteiset maksut tulee Kevan mukaan siirtää palvelun uudelle tuottajalla toiminnan siirtyessä Eläkemenoperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhemaksu) ovat palvelun tuottajan oma kustannus, joka aiheutuu sen palveluksessaolleista, mutta jo eläkkeelle siirtyneistä henkilöistä. Eläkemenoperusteiset maksut ovat valtionosuuspohjaan kuuluvia kustannuksia kuten muutkin henkilöstömenot. Koska eläkemenoperusteisten maksujen kustannukset ovat valtionosuuteen oikeuttavia menoja, meno tulon kohdalle -periaatteen mukaisesti ne kuuluvat palvelun tuottajan maksettavaksi. Tämän periaatteen toteutumisen edellytys on, että eläkemenoperusteiset maksut siirretään toiminnan siirron yhteydessä palvelun uudelle tuottajalle, esim. kuntayhtymälle, osakeyhtiölle tai toiselle kunnalle. Mikäli eläkemenoperusteisten maksujen kustannukset eivät kirjaudu palvelun tuottajan kustannukseksi, ei niitä oteta myöskään huomioon valtionosuusjärjestelmässä kustannustenjaon tarkistuksen kautta. Tällöin kustannustenjaon tarkistuksessa keskeisessä roolissa oleva todellisten kustannusten summa on todellisuutta pienempi, ja kunnille ja muille opetuksen järjestäjille myönnettävä valtionosuus jää todellisuutta pienemmäksi.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh Palvelun tuottajan tulee Kevan ja Kuntaliiton kannan mukaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset kirjautuisivat kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa oikein ja tulisivat täten huomioon otetuksi oikealla tavalla joka neljäs vuosi tehtävässä kustannustenjaon tarkistuksessa. Asia olisi tärkeää saada kuntoon heti vuonna 2013, koska ensi vuosi on kustannustenjaon tarkistuksen pohjavuosi. Kuntaliitto on kehottanut näistä syistä kuntia ja muita palvelujen tuottajia tarkistamaan voimassa olevia perus- ym. sopimuksia eläkemenoperusteisten maksujen osalta ja tarvittaessa tarkistaa niitä, sekä huomioimaan yllämainitut näkökulmat tulevissa vastaavissa sopimuksissa. Kuntaliitto on todennut, että maksun perintä takautuvasti palvelujen tuottajalta voi olla vaikeata ja saattaisi johtaa sen kannalta hankalaan rahoitustilanteeseen, vaikkakin se on saanut sen yksikköhintarahoituksen, jolla sen olisi maksu pitänyt maksaa. Vähintään tulevaisuuteen nähden asia kuitenkin pitää saattaa kuntoon jo valtionosuuspohjan vääristymisen ja kuntien ja valtion välisen kustannusten jaon muutoksen takia. Edellä selostettuihin seikkoihin perustuen Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää neuvottelemaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan ns. vanhoja työntekijöitä koskevien eläkemenoperusteisten maksujen ja varhe- maksujen siirtämiseksi kuntayhtymän vastattavaksi. Fuusion yhteydessä laaditussa yhteistoimintasopimuksessa (yhtymävaltuusto hyväksynyt ) on sovittu, että kaikki siirtyvän henkilöstön eläkevastuut siirtyvät uudelle kuntayhtymälle, joten ns. vanhojen työntekijöiden eläkevastuut jäivät Uudenkaupungin kaupungin vastattavaksi. Kysymys on noin /vuosi tällä hetkellä. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Uudenkaupungin kaupungille, että Uudenkaupungin kaupungin ja Loimaan koulutuskuntayhtymän hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 5. kohdan mukaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vastattavaksi siirtyi vain kaikki siirtyvän henkilöstön eläkevastuut. Kuntayhtymä pitää kiinni yhteistoimintasopimuksessa sovitusta. Keva laskuttaa eläkemenoperusteisen maksun ennen vuotta 2005 tehdyn työn aikaiselta työnantajalta ja varhe-maksun työkyvyttömäksi tulon aikaiselta (ns. eläketapahtuma) työnantajalta. Uudenkaupungin ammattija aikuisopiston liittyessä 2011 vuoden alusta Loimaan koulutuskuntayhtymään, sovittiin uudelle kuntayhtymälle siirtyvän vain siirtyvän henkilöstön eläkevastuut. Ns. vanhoja eläkemenoperusteisia maksuja ja varhemaksuja ei sovittu siirrettäväksi ja ne jäivät

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh Uudenkaupungin vastattavaksi kuten jo edellisen kokouksen pöytäkirjassa on todettu. Myös Kevasta on kerrottu Uudenkaupungin halunneen näin meneteltävän. Uusikaupunki on kuitenkin kesän aikana lähettänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle eläkemenoperusteisia sekä varhemaksuja koskevia laskuja, joita kuntayhtymä ei ole maksanut. Ns. vanhoista työntekijöistä kertyvien eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen osalta tulee sopia maksajan muuttumisesta, jos näin halutaan tapahtuvan, ja ilmoittaa tämä muutos Kevaan, joka tällöin laskuttaa suoraan nämä maksut kyseiseltä uudelta organisaatiolta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Uudenkaupungin kaupungin välillä ei tällaisesta asiasta ole sovittu. Uusikaupunki neuvottelee tällä hetkellä irtautumista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä ja taustalla on Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siirto Länsi-Rannikon koulutus Oy:n yhteyteen. Uudenkaupungin kaupunginhallituksen päätös on pöytäkirjan liitteenä. Jos eläkemaksut siirrettäisiin kuntayhtymän maksettavaksi ja Uudenkaupungin kaupunki eroaisi kuntayhtymästä ja liittyisi Länsirannikon Koulutus Oy:n osakkaaksi, jäisivät eläkemaksut kuntayhtymän vastattavaksi. Osakeyhtiöillä kuten Länsi-Rannikon koulutus Oy:llä on TyEL-maksuihin sisällytetty varhemaksua vastaava työkyvyttömyyseläkemaksu ja Kevankin kanta on, että eläkemenoperusteista maksua ei yleensä pidä siirtää perustettavalle yhtiölle (tässä tapauksessa jo olemassa olevalle yhtiölle). Yhtymähallitus päättää tässä vaiheessa ilmoittaa Uudenkaupungin kaupungille, että kuntayhtymä noudattaa voimassa olevaa sopimusta eikä maksa Uudenkaupungin kaupungin kuntayhtymältä perimiä eläkemenoperusteisia maksuja ja varhemaksuja, koska niiden periminen kuntayhtymältä ei perustu mihinkään sopimukseen. Maksuista neuvotteleminen on mahdollista mikäli Uudenkaupungin kaupunki pysyy kuntayhtymän jäsenkuntana. Yhtymähallituksen puheenjohtaja, Uudenkaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Uudenkaupungin kaupunginjohtaja ja kuntayhtymäjohtaja ovat neuvotelleet Uudessakaupungissa eläkemenoperusteisista maksuista ja varhemaksuista. Neuvottelun tuloksena esitetään eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen edellyttäen, että Uudenkaupungin kaupunki pysyy edelleen kuntayhtymän jäsenkuntana. Mikäli kuntayhtymän hallitus ja Uudenkaupungin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät neuvottelun tuloksen,

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus asian jatkovalmistelun suorittavat kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja ja Uudenkaupungin kaupungin talousjohtaja. Tämän hetkisten laskelmien mukaan kokonaiskustannukset vuositasolla Uudellekaupungille ovat yhteensä noin euroa. Yhtymähallitus päättää ehdollisena hyväksyä ennen Uudenkaupungin ammatillisen oppilaitoksen liittymistä kuntayhtymään ja ennen liitosta eläkkeelle jääneistä aiheutuneiden eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen edellyttäen, että Uudenkaupungin kaupunki pysyy edelleen kuntayhtymän jäsenkuntana. Asiasta laaditaan erillinen sopimus kuntayhtymän ja kaupungin välille ja asian valmistelun tekevät kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja ja Uudenkaupungin kaupungin talousjohtaja. Asiasta neuvotellaan myös Kuntien eläkevakuutuslaitoksen kanssa. Mahdollinen sopimus on voimassa sen aikaa, kun Uudenkaupungin kaupunki on kuntayhtymän jäsenkunta ja sopimus raukeaa ja eläkevastuut siirtyvät takaisin Uudenkaupungin kaupungille siitä päivästä alkaen, jos kaupunki eroaa kuntayhtymän jäsenyydestä. Yh Uudenkaupungin talousjohtaja Anne Takala ja kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta ovat valmistelleet kaupungin ja kuntayhtymän välistä sopimusta ennen liitosta eläkkeelle jääneistä aiheutuneiden eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen. Takala on tarkistuttanut sopimusluonnokset kaupungin lakimiehellä ja Suonkanta Kevan rahoitusjohtajalla. Sopimus on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen maksamisesta Uudenkaupungin kaupungille alkaen sopimuksessa esitetyin ehdoin.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Logistiikkahallin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen urakoitsijavalinnat 8/10.03/2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset Hämeentien logistiikkahallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toteuttamisesta vuonna 2010 rakennettuun korjaamohalliin. Ilmanvaihtourakan tarjousasiakirjat on lähetetty laskentaan viidelle urakoitsijalle, sähköasennustöiden tarjousasiakirjat kuudelle urakoitsijalle ja automaatiourakka kahdelle urakoitsijalle. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määräraha korjaamohallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toteuttamiseen. Tarjoukset eri urakoista on pyydetty jättämään klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset on avattu ja niistä on laadittu liitteenä olevat avauspöytäkirjat. Tarjouspyynnössä urakan valintaperusteeksi on päätetty edullisin hinta. Logistiikkahallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän rakentamiseen liittyvistä putki- ja ilmanvaihtotöistä pyydettiin tarjoukset viideltä hankkeen lvi-suunnittelijan esittämältä lvi- urakointiliikkeeltä. Määräaikaan mennessä ko. urakasta saatiin vain yksi tarjous. IV- Pelti Luuri Oy:n tarjous , alv 0 %, on lvi- suunnittelija Martti Pasurin mukaan edullinen. Urakoitsijan tilaajavastuuraportti on kunnossa. Sähköurakasta saatiin viisi tarjousta ja Sallilan Sähköasennus Oy:n tarjous 8 850, alv 0%, on edullisin. Yrityksen tilaajavastuuraportti on kunnossa. Automaatiourakasta tuli kaksi tarjousta. Edullisin tarjous oli Trentec Team Oy:n 7 650, alv 0%. Yrityksen tilaajavastuuraportti on kunnossa. Koulutuskuntayhtymän Loimaan ammatti- ja aikuisopiston kiinteistöissä on Trentecin rakennusautomaatiojärjestelmä. Yhtymähallitus päättää valita Hämeentien logistiikkahallin lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmän toteuttajiksi IV- Pelti Luuri Oy:n, Sallilan Sähköasennus Oy:n ja Trentec Team Oy:n. Urakkasopimukset tehdään, kun päätös on lainvoimainen. Urakka-asiakirjojen mukaan työt tulee aloittaa kesäkuussa ja saattaa valmiiksi elokuun 2015 loppuun mennessä.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Yh Kuntayhtymäjohtajalla on lomanmääräytymisvuoden 2014 pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 11. Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomapäiviä on yhteensä 38. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 21, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yh Kuntayhtymäjohtajalla on pitämättömiä ja myöntämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 21. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 11. syyskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 20, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 11. syyskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 20, joista päätetään myöhemmin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yh Web / henkilöstöpäätökset Päätösluettelo ajalta Dynasty / viranhaltijapäätökset Päätösluettelo ajalta Yhtymähallitus päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka Kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa

Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 8/2015 1 Yhtymähallitus 15.09.2015 Aika 15.09.2015 17:00-17:53 Paikka Lounais-Suomen ammattiopisto, Myllykyläntien toimipiste, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (9 ) Vapaan sivistystyön jaosto 03.02.2016 AIKA 03.02.2016 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kemin kulttuurikeskus/kivalo-opisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot