Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, Duisburg, Saksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Aika :00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, Duisburg, Saksa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 4 42 Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen 5 vuodelle Talousarvion toteutumavertailu / maaliskuu 6 44 Koulutusalavastaavan tehtävänkuva 7 45 Opettajan tehtävänkuva 9 46 Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, sähköala, Novida Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, rakennusala, Novida Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan 14 eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen siirtäminen koulutuksen järjestäjän vastuulle 49 Logistiikkahallin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän 18 rakentamisen urakoitsijavalinnat 50 Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 21

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Leena 17:00-17:30 puheenjohtaja Alppiranta Jari 17:00-17:30 varapuheenjohtaja Heiniö Helvi 17:00-17:30 jäsen Hiukkanen Vesa-Pekka 17:00-17:30 jäsen Lindholm Hannele 17:00-17:30 jäsen Niittymaa Veikko 17:00-17:30 jäsen Pitkänen Paavo 17:00-17:30 jäsen Ruohonen Veikko 17:00-17:30 jäsen Salminen Liidia 17:00-17:30 jäsen Poissa Vuolle Sanna varajäsen Heilala Tuomas varajäsen Järvinen Jukka varajäsen Metsänperä Jarmo varajäsen Mäkelä Sarianne varajäsen Kulju Tero varajäsen Sandell Päivi varajäsen Ojala Jouni varajäsen Huovinen Joni varajäsen Reide Pirjo yv:n I varapuheenjoht. Kaarto Anne-Mari yv:n II varapuh.joht. Muu Ahtiainen Jussi 17:00-17:30 yv:n puheenjoht. Virtanen Antti 17:00-17:30 kuntayhtymäjohtaja Suonkanta Leena 17:00-17:30 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Leena Virtanen puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Veikko Ruohonen Liidia Salminen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Myllykyläntie 8, Loimaa keskiviikkona klo 9-15

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on annettu kirjallinen kutsu ja se on postitettu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijälle. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta Yh Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus päätti , että sen pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille ja tarkastaja voi joko entiseen tapaan ilmoitettuna aikana saapua tarkastamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjan tai ilmoittaa sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle viimeistään tarkastuspäivänä, että pöytäkirja vastaa /ei vastaa kokouksen kulkua. Sähköpostiviesti säilytetään pöytäkirjan yhteydessä, kunnes pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus on saatu viimeistään seuraavassa kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa perjantaina klo 8:30. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Veikko Ruohonen ja Liidia Salminen. Pöytäkirja tarkastetaan Myllykyläntie 8:ssa maanantaina klo 8:30.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma I:n hyväksyminen vuodelle 2015 Yh Hallintosäännön 5 :n mukaan yhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelmat, joilla tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat sekä tuloerät jaetaan tulosyksiköille (käyttötalousosa) ja investointien määrärahat sekä tuloarviot jaetaan kohteille. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2015 koskevan käyttösuunnitelman hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman Tulosalueiden rehtorit ja vastuuyksiköiden viranhaltijat ovat laatineet vuotta 2015 koskevan käyttösuunnitelma 1:n, joka sisältää määrärahojen korjaukset johtuen tammikuun tilastointipäivän opiskelijamäärien jäätyä odotettua alhaisemmiksi. Yksikköhintainen valtionosuus on korjattu vastaamaan opetusministeriön päätöksiä kuluvasta vuodesta. Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat käyttösuunnitelmassa yhteensä (talousarviossa ) ja toimintakulut (talousarviossa ). Toimintakatteeksi muodostuu ja rahoitustulojen ja -menojen jälkeen vuosikatteeksi Poistot ovat arvioitu :ksi, jonka jälkeen tulos on alijäämäinen (talousarvio ylijäämäinen ), jos käyttösuunnitelman mukainen arvio toteutuu. Loimaan tulosalue näyttää käyttösuunnitelma 1:ssä käyttötalouden osalta alijäämää ja Uudenkaupungin tulosalue alijäämää. Taloussuunnitelmaan sisältyvää investointisuunnitelmaa on myös tarkistettu. Yhtymähallitus hyväksyy vastuuyksiköiden esittämät liitteessä punaisella merkityt muutokset investointisuunnitelmaan, joiden johdosta investointimenot lisääntyvät Poistosumma ylittyy noin :lla, joka summa säästynee mm. logistiikkahallin investointimäärärahasta.yhtymähallitus esittää investointisuunnitelman muutokset edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus edellyttää tulosalueita sitovana, että tulosalueet tasapainottavat käyttötalouden menonsa toukokuun 2015 loppuun mennessä siten, että alijäämät saadaan katettua.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Talousarvion toteutumavertailu / maaliskuu 3/02.02/2015 Yh Maaliskuun toteutumavertailu koko kuntayhtymän osalta näyttää ylijäämää ,42 euroa. Toimintatuottoja on saatu 5,2 milj.euroa, toteutumaprosentti on 24,7 %. Toimintamenot ovat olleet 4,8 milj.euroa, toteutumaprosentti 23,5 %. Investointeja on toteutettu euroa, toteutumaprosentti 5,6. Tulosaluetasolla toimintamenojen toteutumaprosentit ovat hieman alle talousarvion edellyttämän tason. Tässä vaiheessa vuotta menot saisivat olla korkeintaan noin 25 %. Kuntayhtymän yhteiset toimintamenot ovat toteutuneet 20,8 %:n mukaan, Loimaan tulosalue 22,5 % ja Uudenkaupungin tulosalue 25 %. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi maaliskuun 2015 talousarvion toteutumaraportoinnin. Yhtymähallitus edellyttää vastuullisilta viranhaltijoilta tarkkaa talouden seurantaa, jotta pysytään talousarvion menoraameissa.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Koulutusalavastaavan tehtävänkuva 5/01.00/2015 Yh Kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä on valmisteltu koulutusalavastaavan tehtävänkuva uudistettavassa kuntayhtymän organisaatiossa. Koulutusalavastaavan tehtävänkuva on käsitelty yhtymähallituksen asettamassa työryhmässä, jonka muodostavat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä kuntayhtymäjohtaja. Nykyisessä organisaatiossa koulutusalavastaavien tehtävänkuvat poikkeavat merkittävästi tulosalueittain ja jonkin verran myös tulosalueiden toimipisteiden kesken. Loimaan tulosalueen koulutusalavastaavien tehtävät ovat Uudenkaupungin tulosalueen koulutusalavastaavia laajemmat. Myös koulutusalavastaavan TVA-lisä on eri suuruinen kahden tulosalueen kesken. Ero on johtunut erilaisesta tehtävänkuvasta. Koulutusalavastaavan tehtävänkuvasta ei määrätä hallintosäännössä. Nykyisen hallintosäännön 34 :ssä todetaan, että niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Valmistelussa olevassa kuntayhtymän hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tämän asian säilymistä nykymuotoisena. Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (1998/630) ei säädetä koulutusalavastaavasta kuten ei myöskään opetustoimen henkilön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (1998/986) säädetä koulutusalavastaavan kelpoisuudesta. Kuntayhtymässä valmistellussa koulutusalavastaavan tehtävänkuvassa keskeisiä asioita ovat muun muassa opettajien lähiesimiestehtävät, työturvallisuus ja opetustilat, lukujärjestysten laadinta yhdessä apulaisrehtorin kanssa, kehityskeskustelut opettajien kanssa, hankinnoista ja koulutusalan taloudesta vastaaminen, työelämäyhteistyö sekä opetussuunnitelmien toteutussuunnitelmatyö. Nykyisen hallintosäännön 38 :ssä todetaan, että kuntayhtymäjohtaja ottaa rehtorin esityksestä lehtorit ja tulosalueiden yhteiset päätoimiset tuntiopettajat. Rehtori ottaa pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat. Hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että pedagoginen rehtori ottaa apulaisrehtorin esityksestä lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat ja, että pedagoginen rehtori määrää koulutusalavastaavan apulaisrehtorin esityksestä. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ei tunne koulutusalavastaava nimikettä. Virkaehtosopimuksen osion C, liitteen 4 ammattioppilaitoksen työaikaa koskevat määräykset koskevat osastonjohtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuuden huojennusta. Virkaehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaan osastonjohtajasta voidaan käyttää myös muuta nimikettä. Loimaan ammatillisen koulutuksen

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus kuntainliitossa oli käytössä osastonjohtajanimike (Loimaan koulutuskyntayhtymässä tiimivastaava), mutta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä nimikkeeksi on vakiintunut koulutusalavastaava. Koulutusalavastaavalla voi olla vastuulla ja johdettavana yksi tai useampi koulutusala. Kuntayhtymässä koulutusalavastaavaan sovelletaan suoraan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osastonjohtajaa koskevia opetusvelvollisuuden huojennuksia. Kuntayhtymän toiminnan kokonaisvaltaisen ja yhtenäisen kehittämisen kannalta on perusteltua, että yhtymähallitus tarkentaa ja yhtenäistää koulutusalavastaavan tehtävänkuvaa. Organisaatiouudistusta on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa , , ja Lisäksi henkilökunta on voinut osallistua organisaation kehittämiseen pilvipalvelimelle avatun keskustelualustan kautta, oppilaitosten toimipaikoissa olevien postilaatikoiden kautta sekä antamalla palautetta omalle lähiesimiehelle, rehtorille tai suoraan kuntayhtymäjohtajalle. Koulutusalavastaavan tehtävänkuvan uudistamisesta on pyydetty ja saatu JUKO:n pääluottamusmiehen lausunto. Lisäksi tehtäväkuva on lähetetty kaikille koulutusalavastaaville kommentoitavaksi ja heiltä on saatu kommentteja tehtävänkuvasta. Yhtymähallituksen asettaman valmistelutyöryhmän (valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kuntayhtymäjohtaja) ehdotus koulutusalavastaavan tehtävänkuvaksi alkaen on esityslistan liitteenä. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön muutoksista 28. toukokuuta pidettävässä kokouksessa. Koulutusalavastaavan tehtävänkuva on hyvä yhtenäistää siitä riippumatta, hyväksyykö yhtymävaltuusto yhtymähallituksen ehdotuksen hallintosäännön uudistamisesta. Koulutusalavastaavien määräaikaiset tehtävät ajalle , yhteensä 21 tehtävää, on julistettu kuntayhtymän sisäiseen hakuun Hakuaika tehtäviin päättyy Päätetään hyväksyä liitteenä oleva ja voimaan tuleva kuntayhtymän koulutusalavastaavan tehtävänkuva. Liitteet Liite 1 Koulutusalavastaavan tehtävänkuva

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Opettajan tehtävänkuva 5/01.00/2015 Yh Kuntayhtymän laajennetussa johtoryhmässä on valmisteltu opettajan tehtävänkuva uudistettavassa kuntayhtymän organisaatiossa. Opettajan tehtävänkuva on käsitelty yhtymähallituksen asettamassa työryhmässä, jonka muodostavat yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä kuntayhtymäjohtaja. Opettajan tehtävänkuvasta ei määrätä hallintosäännössä. Nykyisen hallintosäännön 34 :ssä todetaan, että niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Hallintosäännön uudistuksessa yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tämän asian säilymistä nykymuotoisena. Organisaatiouudistusta on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa , , ja Lisäksi henkilökunta on voinut osallistua organisaation kehittämiseen pilvipalvelimelle avatun keskustelualustan kautta, oppilaitosten toimipaikoissa olevien postilaatikoiden kautta sekä antamalla palautetta omalle lähiesimiehelle, rehtorille tai suoraan kuntayhtymäjohtajalle. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön muutoksista toukokuun kokouksessa. Opettajan tehtävänkuva on tarpeen yhtenäistää siitä riippumatta mitä yhtymävaltuusto yhtymähallituksen esityksestä päättää organisaation kehittämisestä ja hallintosäännön uudistamisesta. Esitys opettajan tehtävänkuvaksi on liitteenä. Kuntayhtymän opettajakunta muodostuu ammatillisten aineiden ja kaikille yhteisten aineiden lehtoreista, päätoimisista tuntiopettajista ja sivutoimisista tuntiopettajista. Päätetään hyväksyä liitteenä oleva ja voimaan tuleva kuntayhtymän opettajan tehtävänkuva. Liitteet Liite 2 Opettajan tehtävänkuva

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, sähköala, Novida 20/ /2014 Yh Uudenkaupungin tulosalueen rehtori Merja Koski esittää yhtymähallitukselle täyttöluvan myöntämistä alkaen määräaikaiselle sähköalan ammatillisen ohjaajan työsuhteeseen. Määräajaksi esitetään Määräaikaisuuden syynä on tehtävän kausiluonteisuus, lyhytkestoisuus tai tilapäinen lisähenkilöstön tarve. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi 08PER010. Tehtävä esitetään täytettäväksi kuntayhtymän määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on opastaa ja valmentaa opiskelijaa alan työtehtäviin ohjaten opiskelijoita käytännön työtehtävissä oppilaitoksen työsaleissa ja ulkopuolisilla työmailla sekä teoriatuntien pitoon liittyvissä tilanteissa. Toimia opiskelijoiden tukena ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Toimia tarvittaessa opettajan sijaisena ja ohjata yhteistyössä opettajien kanssa koulutusalaan tutustuvia henkilöitä sekä huolehtia opetusvälineiden kunnossapidosta ja huollosta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta. Tehtävässä on määräaikainen hoitaja saakka. Rehtori Koski esittää tehtävään avointa hakumenettelyä. Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamiseen. Esityslistan liitteenä on rehtorin täyttölupaesitys yhtymähallitukselle. Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijamäärä on 49 opiskelijaa. Kuntayhtymässä on meneillään organisaation kehittäminen. Mahdollisesta uudesta organisaatiosta päätetään yhtymävaltuuston kokouksessa toukokuussa 2015 ja uudistettu organisaatio aloittaa Valtion säästötavoitteet toisen asteen koulutukselle ovat noin 260 milj. euroa. Rahoitukseen kohdistuvista muutoksista johtuen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tulee huolella miettiä vapautuvien työsuhteiden ja virkojen vakituinen täyttäminen kunnes uudistusten kokonaisvaikutus kuntayhtymään tiedetään. Opetusalan tehtäviä lukuun ottamatta kuntayhtymän työntekijät on palkattu määräaikaisiin tehtäviin. Yhtymähallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan ammatillisen ohjaajan työsuhteen täyttämiseen Uudenkaupungin tulosalueen sähköalan tehtävään ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnus on 08PER010. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ennen määräaikaisen tehtävän täyttämistä tulosalueen tulee huolehtia alijäämäisen käyttötalouden tasapainottamisesta.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Täyttölupa ammatillinen ohjaaja, rakennusala, Novida 20/ /2014 Yh Uudenkaupungin tulosalueen rehtori Merja Koski esittää yhtymähallitukselle täyttöluvan myöntämistä alkaen määräaikaiselle rakennusalan ammatillisen ohjaajan työsuhteeseen. Määräajaksi esitetään Määräaikaisuuden syynä on tehtävän sijaisuus. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnukseksi 08PER010. Tehtävä esitetään täytettäväksi kuntayhtymän määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöllä. Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on opastaa ja valmentaa opiskelijaa alan työtehtäviin ohjaten opiskelijoita käytännön työtehtävissä oppilaitoksen työsaleissa ja ulkopuolisilla työmailla sekä teoriatuntien pitoon liittyvissä tilanteissa. Toimia opiskelijoiden tukena ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Toimia tarvittaessa opettajan sijaisena ja ohjata yhteistyössä opettajien kanssa koulutusalaan tutustuvia henkilöitä sekä huolehtia opetusvälineiden kunnossapidosta ja huollosta. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta. Tehtävässä on määräaikainen hoitaja saakka. Rehtori Koski esittää tehtävän täyttämistä kuntayhtymän määräaikaisessa palveluksessa olevalla henkilöllä. Talousarviossa on varattu määräraha tehtävän hoitamiseen. Esityslistan liitteenä on rehtorin täyttölupaesitys yhtymähallitukselle. Rakennusalan opiskelijamäärä on 54 opiskelijaa. Kuntayhtymässä on meneillään organisaation kehittäminen. Mahdollisesta uudesta organisaatiosta päätetään yhtymävaltuuston kokouksessa toukokuussa 2015 ja uudistettu organisaatio aloittaa Valtion säästötavoitteet toisen asteen koulutukselle ovat noin 260 milj. euroa. Rahoitukseen kohdistuvista muutoksista johtuen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tulee huolella miettiä vapautuvien työsuhteiden ja virkojen vakituinen täyttäminen kunnes uudistusten kokonaisvaikutus kuntayhtymään tiedetään. Opetusalan tehtäviä lukuun ottamatta kuntayhtymän työntekijät on palkattu määräaikaisiin tehtäviin. Yhtymähallitus myöntää määräaikaisen täyttöluvan ammatillisen ohjaajan työsuhteen täyttämiseen Uudenkaupungin tulosalueen rakennusalan tehtävään ajalle Tehtäväkohtainen palkka on 2176,89 euroa kuukaudessa ja hinnoittelutunnus on 08PER010. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ohjattavan alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto ja vankka alan työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus nuorten ohjaamisesta.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ennen määräaikaisen tehtävän täyttämistä tulosalueen tulee huolehtia alijäämäisen käyttötalouden tasapainottamisesta.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen siirtäminen koulutuksen järjestäjän vastuulle 9/ /2014 Yh Eläkemenoperusteiset maksujen kustannusten vaikutus valtionosuusrahoitukseen Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kunnille myönnettävästä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnille ja muille opetuksen järjestäjille myönnettävästä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Ensimmäistä hallinnoi valtio- varainministeriö ja jälkimmäistä opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuusrahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille myönnetään suoraan palvelun ylläpitäjälle yksikköhintarahoituksena. Valtionosuudet ja yksikköhintarahoitus ovat laskennallisia, eivätkä perustu suoraan palvelujen järjestämisestä aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin. Valtionosuuden laskennallinen peruste kuitenkin tarkistetaan joka neljäs vuosi kustannustenjaon tarkistuksessa vastaamaan palvelujen järjestämisestä aiheutuneita todellisia kustannuksia koko maan tasolla. Kustannustenjaon tarkistuksessa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen osalta otetaan huomioon vain toimiluvan saaneiden opetuksen järjestäjien kustannukset. Tällöin, mikäli esim. ammatillinen koulutus on siirtynyt kunnalta kuntayhtymällä, kustannustenjaon tarkistuksessa ammatillisen koulutuksen osalta huomioon otetaan vain kuntayhtymän kustannukset. Eläkemenoperusteiset maksut tulee Kevan mukaan siirtää palvelun uudelle tuottajalla toiminnan siirtyessä Eläkemenoperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (varhemaksu) ovat palvelun tuottajan oma kustannus, joka aiheutuu sen palveluksessaolleista, mutta jo eläkkeelle siirtyneistä henkilöistä. Eläkemenoperusteiset maksut ovat valtionosuuspohjaan kuuluvia kustannuksia kuten muutkin henkilöstömenot. Koska eläkemenoperusteisten maksujen kustannukset ovat valtionosuuteen oikeuttavia menoja, meno tulon kohdalle -periaatteen mukaisesti ne kuuluvat palvelun tuottajan maksettavaksi. Tämän periaatteen toteutumisen edellytys on, että eläkemenoperusteiset maksut siirretään toiminnan siirron yhteydessä palvelun uudelle tuottajalle, esim. kuntayhtymälle, osakeyhtiölle tai toiselle kunnalle. Mikäli eläkemenoperusteisten maksujen kustannukset eivät kirjaudu palvelun tuottajan kustannukseksi, ei niitä oteta myöskään huomioon valtionosuusjärjestelmässä kustannustenjaon tarkistuksen kautta. Tällöin kustannustenjaon tarkistuksessa keskeisessä roolissa oleva todellisten kustannusten summa on todellisuutta pienempi, ja kunnille ja muille opetuksen järjestäjille myönnettävä valtionosuus jää todellisuutta pienemmäksi.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh Palvelun tuottajan tulee Kevan ja Kuntaliiton kannan mukaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki valtionosuuteen oikeuttavat kustannukset kirjautuisivat kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossa oikein ja tulisivat täten huomioon otetuksi oikealla tavalla joka neljäs vuosi tehtävässä kustannustenjaon tarkistuksessa. Asia olisi tärkeää saada kuntoon heti vuonna 2013, koska ensi vuosi on kustannustenjaon tarkistuksen pohjavuosi. Kuntaliitto on kehottanut näistä syistä kuntia ja muita palvelujen tuottajia tarkistamaan voimassa olevia perus- ym. sopimuksia eläkemenoperusteisten maksujen osalta ja tarvittaessa tarkistaa niitä, sekä huomioimaan yllämainitut näkökulmat tulevissa vastaavissa sopimuksissa. Kuntaliitto on todennut, että maksun perintä takautuvasti palvelujen tuottajalta voi olla vaikeata ja saattaisi johtaa sen kannalta hankalaan rahoitustilanteeseen, vaikkakin se on saanut sen yksikköhintarahoituksen, jolla sen olisi maksu pitänyt maksaa. Vähintään tulevaisuuteen nähden asia kuitenkin pitää saattaa kuntoon jo valtionosuuspohjan vääristymisen ja kuntien ja valtion välisen kustannusten jaon muutoksen takia. Edellä selostettuihin seikkoihin perustuen Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymää neuvottelemaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan ns. vanhoja työntekijöitä koskevien eläkemenoperusteisten maksujen ja varhe- maksujen siirtämiseksi kuntayhtymän vastattavaksi. Fuusion yhteydessä laaditussa yhteistoimintasopimuksessa (yhtymävaltuusto hyväksynyt ) on sovittu, että kaikki siirtyvän henkilöstön eläkevastuut siirtyvät uudelle kuntayhtymälle, joten ns. vanhojen työntekijöiden eläkevastuut jäivät Uudenkaupungin kaupungin vastattavaksi. Kysymys on noin /vuosi tällä hetkellä. Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Uudenkaupungin kaupungille, että Uudenkaupungin kaupungin ja Loimaan koulutuskuntayhtymän hyväksymän yhteistoimintasopimuksen 5. kohdan mukaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vastattavaksi siirtyi vain kaikki siirtyvän henkilöstön eläkevastuut. Kuntayhtymä pitää kiinni yhteistoimintasopimuksessa sovitusta. Keva laskuttaa eläkemenoperusteisen maksun ennen vuotta 2005 tehdyn työn aikaiselta työnantajalta ja varhe-maksun työkyvyttömäksi tulon aikaiselta (ns. eläketapahtuma) työnantajalta. Uudenkaupungin ammattija aikuisopiston liittyessä 2011 vuoden alusta Loimaan koulutuskuntayhtymään, sovittiin uudelle kuntayhtymälle siirtyvän vain siirtyvän henkilöstön eläkevastuut. Ns. vanhoja eläkemenoperusteisia maksuja ja varhemaksuja ei sovittu siirrettäväksi ja ne jäivät

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yh Uudenkaupungin vastattavaksi kuten jo edellisen kokouksen pöytäkirjassa on todettu. Myös Kevasta on kerrottu Uudenkaupungin halunneen näin meneteltävän. Uusikaupunki on kuitenkin kesän aikana lähettänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle eläkemenoperusteisia sekä varhemaksuja koskevia laskuja, joita kuntayhtymä ei ole maksanut. Ns. vanhoista työntekijöistä kertyvien eläkemenoperusteisten maksujen ja varhemaksujen osalta tulee sopia maksajan muuttumisesta, jos näin halutaan tapahtuvan, ja ilmoittaa tämä muutos Kevaan, joka tällöin laskuttaa suoraan nämä maksut kyseiseltä uudelta organisaatiolta. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Uudenkaupungin kaupungin välillä ei tällaisesta asiasta ole sovittu. Uusikaupunki neuvottelee tällä hetkellä irtautumista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä ja taustalla on Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan siirto Länsi-Rannikon koulutus Oy:n yhteyteen. Uudenkaupungin kaupunginhallituksen päätös on pöytäkirjan liitteenä. Jos eläkemaksut siirrettäisiin kuntayhtymän maksettavaksi ja Uudenkaupungin kaupunki eroaisi kuntayhtymästä ja liittyisi Länsirannikon Koulutus Oy:n osakkaaksi, jäisivät eläkemaksut kuntayhtymän vastattavaksi. Osakeyhtiöillä kuten Länsi-Rannikon koulutus Oy:llä on TyEL-maksuihin sisällytetty varhemaksua vastaava työkyvyttömyyseläkemaksu ja Kevankin kanta on, että eläkemenoperusteista maksua ei yleensä pidä siirtää perustettavalle yhtiölle (tässä tapauksessa jo olemassa olevalle yhtiölle). Yhtymähallitus päättää tässä vaiheessa ilmoittaa Uudenkaupungin kaupungille, että kuntayhtymä noudattaa voimassa olevaa sopimusta eikä maksa Uudenkaupungin kaupungin kuntayhtymältä perimiä eläkemenoperusteisia maksuja ja varhemaksuja, koska niiden periminen kuntayhtymältä ei perustu mihinkään sopimukseen. Maksuista neuvotteleminen on mahdollista mikäli Uudenkaupungin kaupunki pysyy kuntayhtymän jäsenkuntana. Yhtymähallituksen puheenjohtaja, Uudenkaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Uudenkaupungin kaupunginjohtaja ja kuntayhtymäjohtaja ovat neuvotelleet Uudessakaupungissa eläkemenoperusteisista maksuista ja varhemaksuista. Neuvottelun tuloksena esitetään eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen edellyttäen, että Uudenkaupungin kaupunki pysyy edelleen kuntayhtymän jäsenkuntana. Mikäli kuntayhtymän hallitus ja Uudenkaupungin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät neuvottelun tuloksen,

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus asian jatkovalmistelun suorittavat kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja ja Uudenkaupungin kaupungin talousjohtaja. Tämän hetkisten laskelmien mukaan kokonaiskustannukset vuositasolla Uudellekaupungille ovat yhteensä noin euroa. Yhtymähallitus päättää ehdollisena hyväksyä ennen Uudenkaupungin ammatillisen oppilaitoksen liittymistä kuntayhtymään ja ennen liitosta eläkkeelle jääneistä aiheutuneiden eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen edellyttäen, että Uudenkaupungin kaupunki pysyy edelleen kuntayhtymän jäsenkuntana. Asiasta laaditaan erillinen sopimus kuntayhtymän ja kaupungin välille ja asian valmistelun tekevät kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja ja Uudenkaupungin kaupungin talousjohtaja. Asiasta neuvotellaan myös Kuntien eläkevakuutuslaitoksen kanssa. Mahdollinen sopimus on voimassa sen aikaa, kun Uudenkaupungin kaupunki on kuntayhtymän jäsenkunta ja sopimus raukeaa ja eläkevastuut siirtyvät takaisin Uudenkaupungin kaupungille siitä päivästä alkaen, jos kaupunki eroaa kuntayhtymän jäsenyydestä. Yh Uudenkaupungin talousjohtaja Anne Takala ja kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta ovat valmistelleet kaupungin ja kuntayhtymän välistä sopimusta ennen liitosta eläkkeelle jääneistä aiheutuneiden eläkemenoperusteisten KuEL-maksujen ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen jakamista tasan Uudenkaupungin kaupungin ja kuntayhtymän kesken alkaen. Takala on tarkistuttanut sopimusluonnokset kaupungin lakimiehellä ja Suonkanta Kevan rahoitusjohtajalla. Sopimus on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen maksamisesta Uudenkaupungin kaupungille alkaen sopimuksessa esitetyin ehdoin.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Logistiikkahallin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen urakoitsijavalinnat 8/10.03/2015 Yh Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset Hämeentien logistiikkahallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toteuttamisesta vuonna 2010 rakennettuun korjaamohalliin. Ilmanvaihtourakan tarjousasiakirjat on lähetetty laskentaan viidelle urakoitsijalle, sähköasennustöiden tarjousasiakirjat kuudelle urakoitsijalle ja automaatiourakka kahdelle urakoitsijalle. Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määräraha korjaamohallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toteuttamiseen. Tarjoukset eri urakoista on pyydetty jättämään klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset on avattu ja niistä on laadittu liitteenä olevat avauspöytäkirjat. Tarjouspyynnössä urakan valintaperusteeksi on päätetty edullisin hinta. Logistiikkahallin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän rakentamiseen liittyvistä putki- ja ilmanvaihtotöistä pyydettiin tarjoukset viideltä hankkeen lvi-suunnittelijan esittämältä lvi- urakointiliikkeeltä. Määräaikaan mennessä ko. urakasta saatiin vain yksi tarjous. IV- Pelti Luuri Oy:n tarjous , alv 0 %, on lvi- suunnittelija Martti Pasurin mukaan edullinen. Urakoitsijan tilaajavastuuraportti on kunnossa. Sähköurakasta saatiin viisi tarjousta ja Sallilan Sähköasennus Oy:n tarjous 8 850, alv 0%, on edullisin. Yrityksen tilaajavastuuraportti on kunnossa. Automaatiourakasta tuli kaksi tarjousta. Edullisin tarjous oli Trentec Team Oy:n 7 650, alv 0%. Yrityksen tilaajavastuuraportti on kunnossa. Koulutuskuntayhtymän Loimaan ammatti- ja aikuisopiston kiinteistöissä on Trentecin rakennusautomaatiojärjestelmä. Yhtymähallitus päättää valita Hämeentien logistiikkahallin lämmitys- ja ilmavaihtojärjestelmän toteuttajiksi IV- Pelti Luuri Oy:n, Sallilan Sähköasennus Oy:n ja Trentec Team Oy:n. Urakkasopimukset tehdään, kun päätös on lainvoimainen. Urakka-asiakirjojen mukaan työt tulee aloittaa kesäkuussa ja saattaa valmiiksi elokuun 2015 loppuun mennessä.

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kuntayhtymäjohtajan vuosiloma Yh Kuntayhtymäjohtajalla on lomanmääräytymisvuoden 2014 pitämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 11. Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomapäiviä on yhteensä 38. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 21, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 6. helmikuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä, huhtikuuta yhteensä kolme (3) arkityöpäivää, toukokuuta yhteensä kaksi (2) arkityöpäivää, 26. kesäkuuta heinäkuuta 2015 yhteensä 21 arkityöpäivää ja marraskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivää. Yhteensä anotaan 28 vuosilomapäivää. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yh Kuntayhtymäjohtajalla on pitämättömiä ja myöntämättömiä vuosilomapäiviä yhteensä 21. Kuntayhtymäjohtaja anoo vuosilomaa ajalle 11. syyskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 20, joista päätetään myöhemmin. Puheenjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtajalle vuosilomaa ajalle 11. syyskuuta 2015 yhteensä yksi (1) arkityöpäivä. Pitämättömiä vuosilomapäiviä jää 20, joista päätetään myöhemmin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yh Web / henkilöstöpäätökset Päätösluettelo ajalta Dynasty / viranhaltijapäätökset Päätösluettelo ajalta Yhtymähallitus päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka Kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vapaa-aikalautakunta Kokousaika Tiistaina klo 18.00 MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kokousaika Tiistaina 7.3.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Marttilan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 1 Osa-aikainen nuoriso-ohjaajan työsuhde 2 Muutoksenhaku Pöytäkirjan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot